Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése szeptember 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 0-2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1-3 dr. Csató László tanácsnok 1-4 Csutor Ferenc tanácsnok 1-5 Dér Tamás tanácsnok 1-6 Gelencsér Ferencné képviselő 1-15 dr. Giber Vilmos képviselő 1-7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 1-8 Mihalecz András tanácsnok 1-16 Oláh Lajosné alpolgármester 1-9 dr. Szép Tamás tanácsnok Torma János tanácsnok 1-12 dr. Lamperth M ónika képviselő 0-13 Pintér Attila tanácsnok 1-11 Kiss Tamás képviselő 1-17 Felder Frigyes képviselő 1-18 dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 1/53

2 köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a Polgármester Hivatal dolgozóit, a sajtó munkatársait és a tv nézőket. Megállapította, hogy testület 16 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Elmondta, hogy mivel a mai ülésen Borhi Zsombor tanácsnok úr nem tud részt venni, ezért Kis Tamás kép viselő úr mellé egy jegy zőköny v- hitelesítőt kell választaniuk. Javasolta Dér Tamás tanácsnok urat. #: 2251 Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:09 M inősített szavazás Tárgya: A testület Dér Tamás tanácsnok úr megválasztásáról jegyzőkönyv-hitelesítőnek az alábbiak szerint szavazott: 132/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szeptember 27-i ülésére Borhi Zsombor távolléte miatt Dér Tamás tanácsnokot jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. kérte, hogy vegyék fel napirendre a következő előterjesztéseket: - a kitüntetési díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról; - a Kaposvár 0285/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről; - a helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek kialakítására és fejlesztésére kiírt pályázat (DDOP /B-12) önkormányzati önerejének biztosításáról; - a COM PASS Egyesülettel kötendő foglalkoztatási célú együttműködési megállapodásról; - a Szabadságért Kaposvár Emlékérem adományozásáról; - valamint adósságcsökkentési támogatás megállapításával kapcsolatban benyújtott fellebbezésről; :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 2/53

3 - a Szivárvány Kulturpalotában működő mozival kapcsolatos pályázatokról és a - Somogy M egyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete által benyújtandó turizmusfejlesztési pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról szóló előterjesztéseket. #: 2252 Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:11 Egyszerű szavazás Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 133/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére - a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról; - a Kaposvár 0285/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről; - a helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek kialakítására és fejlesztésére kiírt pályázat (DDOP /B-12) önkormányzati önerejének biztosításárról; - a COMPASS Egyesülettel kötendő foglalkoztatási célú együttműködési megállapodásról; - a Szivárvány Kultúrpalotában működő mozival kapcsolatos pályázatról; - a Somogy M egyei és a Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete által benyújtandó turizmusfejlesztési pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról; - a "Szabadságért Kaposvár Emlékérem" adományozásáról; - valamint adósságcsökkentési támogatás megállapításával kapcsolatban benyújtott fellebbezésről szóló előterjesztéseket :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 3/53

4 Napirendi pontok: 1. Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról Előterjesztő: 2. Előterjesztés a kitüntetési díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 3. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 4. Előterjesztés a Kaposvár Építési Szabályzat, Szabályozási, valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásáról és módosítási szándékok elfogadásáról Előterjesztő: 5. Előterjesztés állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 6. Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 27/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 7. Előterjesztés a közoktatással kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 8. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 9. Előterjesztés a közgyűlési SzMSz módosításáról Előterjesztő: 10. Előterjesztés Varga Imre: Vörösmarty M ihály című szobrának felállításáról és az Új Élet Lakásfenntartó Szövetkezet emlékkövének közterületen történő elhelyezéséről Előterjesztő: 11. Előterjesztés nevelési intézmények fejlesztése című felhívásra pályázatok benyújtásáról Előterjesztő: 12. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. "Miénk itt a tér!"szociális város rehabilitáció Kaposváron című pályázat projektmenedzsment faladatairól szóló megbízásról Előterjesztő: :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 4/53

5 13. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj évi fordulóhoz való csatlakozásáról Előterjesztő: 14. Előterjesztés a Somogy M egyei Rendőr-főkapitányság számára biztosított bérlőkiválasztási jog térítési díjának részletekben történő megfizetéséről Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 15. Előterjesztés a M agyarországi Evangélikus Egyház által benyújtandó vallási célú turizmusfejlesztési pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról Előterjesztő: 16. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek körének bővítéséről Előterjesztő: 17. Előterjesztés a Kaposvár 0285/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről Előterjesztő: 18. Előterjesztés a Kaposvár, Iparos utcából nyíló 5754/51 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről Előterjesztő: 19. Előterjesztés a Kaposvár Fő u. 7. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról Előterjesztő: 20. Előterjesztés a Kaposvár Cseri u. 35. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról Előterjesztő: 21. Előterjesztés a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 22. Előterjesztés a lejárt határidejű köz gyűlési döntések végrehajtásáról Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 23. Előterjesztés a évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról Előterjesztő: 24. Előterjesztés a helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek kialakítására és fejlesztésére kiírt pályázat (DDOP /B-12) önkormányzati önerejének biztosításárról Előterjesztő: 25. Előterjesztés a SEFAG Zrt. által benyújtandó "Kalanderdő - Természetközeli élmények a Deseda környékén" című pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról Előterjesztő: :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 5/53

6 26. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat által benyújtandó turizmusfejlesztési pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról Előterjesztő: 27. Előterjesztés a COMPASS Egyesülettel kötendő foglalkoztatási célú együttműködési megállapodásról Előterjesztő: 28. Előterjesztés alapítványi támogatásokról Előterjesztő: 29. Képviselői kérdés 30. Előterjesztés a Szivárvány Kultúrpalotában működő mozival kapcsolatos pályázatról Előterjesztő: 31. Előterjesztés a Somogy M egyei és a Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete által benyújtandó turizmusfejlesztési pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról Előterjesztő: :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 6/53

7 Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról Rögtön előre bocsátom, hogy a Jogi, Ü gyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tett kiegészítő határozati javaslatokat, amelyek a szándékainknak megfelelnek és elfogadásra javasoljuk őket, a többi bizottság támogatta az előterjesztést. Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Ebből a költségvetési beszámolóból is láthatják azt, hogy sebességet vált Kaposvár. Mindezt úgy tesszük, hogy egy év alatt forinttal csökkentettük a város adósságállományát. S mindezt úgy tesszük, hogy jelenleg 750 millió forint bankban elhelyezett lekötött betéttel is rendelkezünk. S mindezt úgy tesszük, hogy gyarapodik Kaposvár, hisz 2003 óta 30 milliárd forinttal gyarapodott a város vagyona, csak a kaposvári modell kapcsán és 2010-ben 10 milliárd forinttal és idén pedig tovább gyarapszik a város polgárainak, Kaposvár közösségének vagyona. S mindezt úgy tesszük, hogy mintegy 12 milliárd forinttal növeljük a város vagyonát, 12 milliárd forint értékű beruházási programot indítunk el ebben az esztendőben. Többek között megújul az új vásárcsarnok, új autóbuszöblöket, fedett buszvárókat és dinamikus utas tájékoztatót építünk. Negyed milliárd forintos csapadékvíz elvezetési programot kezdünk el a napokban. Bővül a város kerékpárút hálózata, 1 milliárd forint beruházási költséggel bővítjük a távhő rendszert, hogy családnak könnyebbé tegyük a fűtés költségeinek fizetését. Visszaadjuk a természetnek a rekultivált kaposvári hulladéklerakót, új hulladékgazdálkodási programot indítunk, csökkentve a lerakott és bővítve az újrahasznosított hulladék mennyiségét. Megújítjuk a volt Domus áruház és a Sávház közötti közterületeket és ezen program keretén belül lakásokat is újítunk fel. Átalakul a Szentjakabi városrész, átadjuk a megújult Rippl-Rónai Villát, a deseda körül, reményeink szerint sikeres pályázat esetén szilárd kerékpárút épül. Hűtőgépgyár épül városunkban, indulásként közel 100 embernek adva munkát, ezen túlmenően gyümölcs sűrítmény készítő üzem is épül közvetlenül családnak munkát adva, közvetve pedig több mint 100 család megélhetését biztosítva. Sebességet vált Kaposvár és mindezt úgy tesszük, hogy a város új hitelt idén nem vesz fel, pályázati lehetőségeket kihasználva gyarapítjuk tovább milliárddal városunkat Kérdések----- Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy mit kíván tenni a Holding Zrt. annak érdekében, hogy a 420 millió forintos veszteséget sikerüljön csökkentenie. M egkérdezte, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a felügyelő bizottsági beszámolók egységesen, egységes tartalmi szempontoknak megfelelően készüljenek el. Megkérdezte, hogy adminisztrációs hiba vagy valami más ok miatt szerepel Paksi Lajos mint felügyelő bizottság tag a Színház honlapján. M egkérdezte, hogy miért volt arra szükség, hogy a tulajdonos önkormányzat felvegye a vízmű teljes nyereségét osztalékként, ugyanis a vízműnek a 95 millió forintos törzstőkéje mellett 90 millió forintos kintlévősége van. M egkérdezte, hogy a Budapest-Kaposvár-Fiume vasútvonal korszerűsítése ügyében, melyet a június közgyűlésen kezdeményeztek, jött-e már a Kormány részéről válasz, ha igen, akkor mikor ismertetik a képviselő testület tagjaival. elmondta, hogy egy év alatt a Holding tagvállalatainak 400 millió forinttal kevesebb önkormányzati támogatást adtak, annak érdekében, hogy továbbra is az ország egyik legolcsóbb városa legyenek. A Holding feladata az, hogy ilyen keretek között :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 7/53

8 gazdálkodjon. Elmondta, hogy nem a polgármester, hanem a Közgyűlés szempontjai alapján készülnek a felügyelő bizottsági beszámolók, ugyanis azt a Közgyűlés hagyta jóvá. Felsorolta a Színház Felügyelő Bizottsági tagok névsorát (Merganczné Horváth Helga, Mihalecz András és Vajda Imréné) hozzátette, hogy a kollégák módosítani fogják az elírást. Elmondta, hogy a város semmiféle nyereséget, osztalékot nem vett fel a vízművektől, hanem a Holding Zrt vette fel. Elmondta, hogy levél nem érkezett a Kormánytól, de fontosabb az, hogy nemzetgazdasági szemp ontból kiemelt beruházássá ny ilvánította a Budapest-Pusztaszabolcs-Dombóvár-Kap osvár- Gyékényes közötti vasútvonalat és emellett Somogy megyét érintve még a Kaposvár-Fonyód közötti vasútvonalat is Hozzászólások----- Pintér Attila tanácsnok elmondta, számára meglepő, hogy a Kormánytól nem érkezett válasz. Egyetért azzal, hogy nagyon fontos az, hogy a Kormány deklarálja, hogy ki áll a vasútvonal fejlesztés mellett. Erről lehetett értesülni, ugyanis Polgármester úr a Megyei Közgyűlés Elnökével tartott sajtótájékoztatót és abból egyértelműen kiderült. Szerinte, a Kormánynak 30 nap állt rendelkezésére, hogy a kezdeményezésükre válaszoljon. Véleménye szerint az lenne szabályszerűbb, ha az megtörténne és a levélnek a pontos tartalmát és szövegét a Közgyűlés tagjai megismernék. Kérte Polgármester urat, hogy ha megérkezik a levél, akkor a Közgyűlés minden tagja kapja meg a pontos választ. Megköszönte a Felügyelő Bizottsági tagságra vonatkozó pontosítást és véleménye szerint is adminisztrációs hiba történt. Elmondta, hogy jelen pillanatban a Holding Zrt-nek 420 millió forint a nettó vesztesége. Szerinte, amit a Polgármester úr mond, hogy a Holding Zrt. működése ma már a város kasszájának sikert jelent, az elfogadható, de szembe kell nézniük ezzel az összeggel is. A kérdése pedig e tekintetben teljesen indokolható, hogy mit lehet még tenni a holding részéről, hogy a veszteség csökkenjen azzal együtt, hogy a Holding Zrt. igyekszik a tagvállalatok kintlévőségeit behajtani. Elmondta, hogy annak idején mikor döntöttek a Holding Zrt. létrehozásáról, az a tanulmány egyértelműsítette, hogy komoly gazdasági kockázata van annak, hogy a vízmű alultőkésített. Hozzátette, azzal, hogy 60 millió forintról 95 millió forintra emelték a vízmű törzstőkéjét az alultőkésítés nem oldódott meg, ennek ellenére a vízmű teljes nyereségét osztalékként a tulajdonos felvette. Elmondta, hogy kiegészítése lenne a határozati javaslatokhoz. A M egyei Jogú Városok sorában Kaposvár nem igazán fényes helyen áll a turisztikai eredményeket illetően, hozzátette, hogy Pécs és Szekszárd sem teljesít úgy, ahogy a korábbi években teljesített. Ez kiderül a KSH Területi Statisztikai Kiadványából, melyet szeptember 4-én jelentettek meg. Szerinte emiatt vannak teendőik, és át kell tekinteniük azokat a teendőket, amelyek akár rövid távon is hatnak arra, hogy Kaposvár turizmusa megélénküljön. Kezdeményezte, hogy a Közgyűlés a TDM Egyesülettel, a Tourinform Irodával és a Polgármesteri Hivatallal készíttessen egy előterjesztést, mely a város turizmussal kapcsolatos mutatóinak javítása érdekében teendő intézkedésekről szól. elmondta, hogy nagy körültekintéssel olvassa az újságban megjelent híreket a Somogyi Hírlap és a Sonline esetében nagy fenntartással is. Információi szerint a turisztikai szakemberek cáfolják és ki is kérik maguknak egy, a munkájukat lejárató cikk megjelenését, de az ő dolguk, hogy megvédjék magukat :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 8/53

9 #: 2253 Száma: /1/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:26 Határozat; Elutasítva Egyszerű szavazás Tárgya: A testület Pintér Attila tanácsnok kiegészítő határozati javaslatának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: Igen Nem Tartózkodik #: 2254 Száma: /1/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:26 M inősített szavazás Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: Igen Tartózkodik /2012. (IX. 27.) önkormányzati határozat: :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 9/53

10 Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 1.) A Közgyűlés a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 2.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Jogo Bonito Kft-től térítésmentesen átvesz 3 db notebookot (széria számok: 5CB1432HJG, 5CB1432H6, 5CB1432J1), melyeket a Somogy M egyei Rendőr-főkapitányság részére adományoz a közbiztonság fokozásának elősegítése érdekében. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az eszközök adományozásával kapcsolatos megállapodást aláírja. Közreműködik: M olnár György igazgató Határidő: október ) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy vízbázisvédelmi tanulmány többletköltségére a 2013.évi költségvetésben e Ft-ot biztosít. Felhatalmazza a Polgármestert a szolgáltatás évi megrendelésére azzal, hogy a kifizetésre e Ft összegben március 15-ével kerüljön sor. Közreműködik: Bajzik Imre igazgató M olnár György igazgató Határidő: október 31. (szolgáltatás megrendelésére) 4.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztésére benyújtott pályázat nyertességéről való tudomásszerzést követően a kiviteli tervek elkészítésére irányuló szerződéseket megkösse oly módon, hogy az ellenérték kifizetésére a támogatási szerződés megkötését követően, de legkésőbb március 15-ig kerülhet sor. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés ellenértékét a támogatásból megfizeti, a támogatási szerződés megkötésének meghiúsulása esetén évi költségvetésbe betervezi. Közreműködik: Bajzik Imre igazgató M olnár György igazgató Határidő: február ) A Közgyűlés a 83/2012.(VI.14.) önkormányzati határozatban kapott felhatalmazás alapján a Polgármester által a nyári közgyűlési szünetben a felújítási, beruházási többletköltségek biztosítása érdekében hozott döntésekről szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 10/53

11 6.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Dózsa Gy.u.2. sz. alatt lévő 324 m 2 alapterületű helyiség havi bérleti díját január 1-től Ft + ÁFA összegben állapítja meg. A bérleti díj minden év január 1-től a KSH által közzétett infláció mértékével emelésre kerül, első alkalommal január 1-től. Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató Határidő: október 1. (szerződés módosítása) 7.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Kossuth tér 5. sz. alatt lévő 200 m 2 alapterületű helyiség bérleti díját október 1-től december 31-ig terjedő időtartamra havi Ft + ÁFA összegben állapítja meg és a augusztus 31-én fennálló bérleti díj- és továbbszámlázott szolgáltatás együttes Ft összegű tartozás december 31. napjáig történő megfizetését engedélyezi. A hátralék megfizetése esetén a Közgyűlés évre a Ft /hó + ÁFA összegű kedvezményes díjfizetést engedélyezi. A bérleti díj minden év január 1-től a KSH által megadott infláció mértékével emelésre kerül, első alkalommal január 1-től. Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató Határidő: október 1. (szerződés módosítása) 8.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat és a COLAS ALTERRA Zrt. között a M agyar Cukor Zrt. Kaposvári Gyára és a Kaposvári Uszoda- és Gyógyfürdő közötti biogáz-vezeték építése kapcsán kötendő peren kívüli megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató Határidő: azonnal 9.) Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait továbbra is Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája látja el. Igény esetén a kaposvári kistérség önkormányzatai és ezek költségvetési szervei számára, a ténylegesen felmerülő költségek megtérítésével, január 1-től feladat-ellátási megállapodás alapján vállalja az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ban kötelezően előírt belső ellenőrzési tevékenység ellátását. A Közgyűlés a belső ellenőrzési megállapodások e határozatban foglaltaknak megfelelő előkészítése érdekében felhatalmazza a jegyzőt az érintett településekkel történő egyeztetésre és a belső ellenőrzési szerződések aláírására :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 11/53

12 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Közreműködik: M erganczné Horváth Helga ellenőrzési irodavezető Határidő : január ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013-tól megalakulása esetén részt kíván venni a M agyarország helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvénynek megfelelően létrehozott kaposvári járási társulásban. A Közgyűlés nem zárkózik el attól, hogy Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a járási települések döntése szerint alakuló új társulás munkaszervezeti feladatait január 1-től ellássa, valamint a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás pénzmaradványa terhére, a KTKT Hivatala volt dolgozóinak megbízási szerződéssel történő bevonásával gondozza a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás január 1-i megszűnéséhez kapcsolódó feladatokat. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulással egyeztessen a létrejövő társulás hosszú távú feladatairól, a társulási munkaszervezet feladatairól, a KTKT kötelezettségvállalásainak lezárásáról, az átmenetet biztosító intézkedésekről, ezek pénzügyi hátteréről. dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató dr. Nadrai Norbert titkársági igaz gató Határidő : december ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2012.(III.1.) BM rendelet 4 (1) bekezdése alapján az 5.. (1) bekezdésének g.) pontjának megfelelő alábbi nyilatkozatot teszi, hivatkozással a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának a Társulás Hivatala jogutód nélküli megszűntetésével járó 9 fős létszámcsökkentési döntésével kapcsolatban: A Képviselőtestület kinyilvánítja, hogy fenntartói körén belül az önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, intézményeinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Határidő: azonnal 12.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Közgyűlés felé történő utólagos beszámolási kötelezettséggel felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok tekintetében a pályázat benyújtását követően minden szükséges intézkedést megtegyen, a pályázat támogatása esetén, a projekt megvalósítása során Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 12/53

13 képviseletében teljes körűen eljárjon, a Támogatási Szerződét, illetve annak módosítását aláírja. Közreműködik: Bajzik Imre igazgató M olnár György igazgató Határidő : azonnal, a projekt zárásig 13.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Boglárka, Gólyahír, és Tündérkert utcák közvilágításának kiépítésére Ft beruházási előirányzatot biztosít, melynek fedezete az érintett utcák lakóitól átvételre kerülő összeg. A Közgyűlés vállalja a kiépített közvilágítási hálózat üzemeltetési költségeinek finanszírozását. Közreműködik: Bajzik Imre igazgató Határidő : október 15. #: 2255 Száma: /1/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:26 M inősített szavazás Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: Igen Nem Tartózkodik Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 57/2012.(X.03.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetését megállapító, 7/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991.(X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 13/53

14 -----Hozzászólások----- Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a díj alapításával és céljaival egyetért és támogatja. Az emlékérem elnevezését illetően módosító javaslatot tett. Szerinte Nagy Imre szülővárosában, Kaposváron indokolt felvetni azt, ha október 23-áról van szó, akkor erősítsék meg azt a képet, hogy Kaposvár Nagy Imre szülővárosa. Javasolta a Közgyűlésnek és Polgármester úrnak, hogy ezt a kitüntető címet Nagy Imréről nevezzék el. Szerinte a város nem méltóképpen emlékezik meg a mártír miniszterelnökről, hiszen egy park el van nevezve róla, ahol a szobra is áll, de Kaposváron nincs elnevezve utca, tér, sok más megyei jogú városhoz képest, ahol utcát vagy teret neveznek el Nagy Imréről. elmondta tanácsnok úrnak, hogy jóval nagyobb a javaslata az előterjesztésnek. Ugyanis október 23-án adják át, a Nemzeti Ünnepükön, de maga a javaslat a Szabadságért Kaposvár sokkal tágabb, mint hogy csak október 23-áról szóljon. A sokáig élő kaposvári nagyságokat szeretnék ezzel az elismeréssel kitüntetni, akik nemcsak 1956-ban, hanem magáért a kaposvári szabadságért sokat tettek. Szándékosan nem nevesítették, hanem általános fogalmat határoztak meg a kitüntető cím adományozásaként, hogy szélesebbé tehessék a kategóriát. #: 2256 Száma: /2/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:30 Határozat; Elutasítva Egyszerű szavazás Tárgya: A testület Pintér Attila tanácsnok módosító indítványának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott #: 2257 Száma: /2/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08: :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 14/53

15 M inősített szavazás Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 58/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendeletét a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról----- dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ismertette a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság javaslatát. A javaslatot nem támogatta, mivel azt a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai nem teszik lehetővé. #: 2258 Száma: /3/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:32 M inősített szavazás -----Hozzászólások nem hangzottak el Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: Igen Nem :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 15/53

16 Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 59/2012. (X. 03.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati vagyongazdálkodásról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásról és módosítási szándékok elfogadásáról elmondta, hogy az állami főépítész záróvéleménye a tegnapi nap folyamán érkezett meg, mely alapján a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság további módosító indítványokat tett a rendelet-tervezethez, melyeket támogat. Ezekkel a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet-tervezetet kiosztották, kérte a Közgyűlést, hogy majd erről szavazzon Hozzászólások nem hangzottak el #: 2259 Száma: /4/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:33 M inősített szavazás Tárgya: A testület az állami főépítész záróvéleménye alapján megfogalmazott módosító javaslatokat tartalmazó rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 16/53

17 Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. #: 2260 Száma: /4/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:33 Egyszerű szavazás Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 135/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 1.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát és Szabályozási valamint Szerkezeti Tervét a Kanizsai utca Füredi utca Dr. Kaposváry György utca 61. sz. főút által határolt tömbön belül a M alomárok északi részén elhelyezkedő közpark besorolású területrész vonatkozásában módosítja. Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 17/53

18 Határidő: február ) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát a Cukorgyár területére vonatkozóan zajvédő létesítmény kialakításának lehetősége érdekében módosítja. Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: február Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 3/1993. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról #: 2261 Száma: /5/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:34 M inősített szavazás -----Hozzászólások nem hangzottak el Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 61/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét az állatok tartásáról szóló 3/1993. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 18/53

19 #: 2262 Száma: /5/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:34 Egyszerű szavazás Tárgya: A testület a határozati javaslat elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 136/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2012. (XII. 15.) önkormányzati rendeletében az állattartó melléképületek elhelyezésére vonatkozó szabályozási javaslatát a soron következő (M /8 jelű), a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó csomagban mint önkormányzati igényt szerepelteti. Szita Közreműködik: Határidő: Károly polgármester L. Balogh Krisztina városi főépítész október 25. (a közgyűlési anyag leadására) Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 27/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Hozzászólások nem hangzottak el #: 2263 Száma: /6/0/A/KT :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 19/53

20 Ideje: 2012 szeptember 27 08:34 M inősített szavazás Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: Igen Tartózkodik Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 62/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 27/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva Előterjesztés a közoktatással kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról----- #: 2264 Száma: /7/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:35 M inősített szavazás -----Hozzászólások nem hangzottak el Tárgya: A testület a szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak rendelet-tervezetének elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 20/53

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 55/2012. (VII. 31.) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló, többször

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Testületi ülés ideje: 2016. január 14. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. május 7-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 72/2015. (V. 7.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. január 13. Testületi ülés helye: Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság az ülés napirendjét 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság az ülés napirendjét 10 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Testületi ülés ideje: 2015. szeptember 30. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. március 29. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 1-2 dr. Csató László tanácsnok 1-3 Csutor Ferenc tanácsnok 1-4 Dér Tamás képviselő

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2015. december 02.-án, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. április

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2013. február 20.-án, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. december

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

KMJV Közgyűlésének 2015. szeptember 10-i ülésén szereplő napirendek: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV

KMJV Közgyűlésének 2015. szeptember 10-i ülésén szereplő napirendek: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 2015. szeptember 1-én a Kaposfüredi

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi MUNKATERVE

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi MUNKATERVE Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. évi MUNKATERVE Elfogadva a 234/2016. (XII. 8.) önkormányzati határozattal 1. oldal, összesen: 8 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. évi munkaterve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Amely készült Kulturális Bizottsága 2016. szeptember 13. napján, a Kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013. március

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csutor Ferenc tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy

JEGYZŐKÖNYV. Csutor Ferenc tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi MUNKATERVE

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi MUNKATERVE Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. évi MUNKATERVE Elfogadva a 206/2015. (XII. 10.) önkormányzati határozattal. 1. oldal, összesen: 8 Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. évi munkaterve

Részletesebben

JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2010. június 1-én, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése július 5-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése július 5-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 5-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 108/2012. (VII. 5.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: A 67/2015. (XII. 10.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 101/2009. (IX. 24.) önkormányzati testületi határozat elfogadja a polgármesteri jelentést azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat csatlakozik Tetétlen Önkormányzatának kezdeményezéséhez, és támogatja

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének év II. félévi MUNKATERVE

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének év II. félévi MUNKATERVE Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. év II. félévi MUNKATERVE Elfogadva a 100/2016. (VI. 9.) önkormányzati határozattal. 1. oldal, összesen: 5 SZEPTEMBER 22. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. május 20-i ülésének jegyzőkönyvéből 104/2014. (V. 20.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére - a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő utca 63- szám alatt 2010. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2016. január

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. március 24. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 1-2 dr. Csató László tanácsnok 1-3 Csutor Ferenc tanácsnok 1-4 Dér Tamás képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 48/2012. (IV. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2011. február 16-án, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csutor Ferenc tanácsnok úr megállapította, hogy a Bizottság a jelen lévő 8 fővel határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Csutor Ferenc tanácsnok úr megállapította, hogy a Bizottság a jelen lévő 8 fővel határozatképes. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. június

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012. december

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2015. április 15.-én, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző A polgármesteri beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő utca 63- szám alatt 2012. november 8-án 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Toponári Művelődési Házban, a Kaposvár Megyei Jogú Város Toponári Településrészi Önkormányzata 2012. április 16-án 17.00 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-i ülésén

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja. 2011. szeptember 29-i ülésének jegyzőkönyvéből 93/2011. (IX. 29.) önkormányzati testületi határozat kinyilvánítja azon szándékát, hogy 2012. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Napfényes Támogató Szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felder Frigyes tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent és megállapította, hogy

JEGYZŐKÖNYV. Felder Frigyes tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelent és megállapította, hogy KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. október 30. 14. szám H A T Á R O Z A T O K 541/2014. (X.30.) közgyűlési hat. - tól 544/2014. (X.30.) közgyűlési hat. az Agria Humán Közhasznú

Részletesebben

Készült október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. október 09.-én megtartott soronkívüli ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. október 09.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2016. január 14-én a Városháza emeleti kistermében 8 45 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve

15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve 15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi Munkaterve 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 178 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2013. június 26. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Hercegfalvi

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2014. március 26-án 11 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata. 2014. március 26-án 11 órakor megtartott rendkívüli üléséről Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. március 26-án 11 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-13/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én (csütörtök) 10.04 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének május 27-én tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. május 27-én tartott testületi üléséről Határozatok: 37/2013. (V. 27.) sz. határozat Jáki Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

Részletesebben

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez.

Felelős: Műszaki Osztály mb. vez. H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági-Városüzemeltetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben