Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése szeptember 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 0-2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1-3 dr. Csató László tanácsnok 1-4 Csutor Ferenc tanácsnok 1-5 Dér Tamás tanácsnok 1-6 Gelencsér Ferencné képviselő 1-15 dr. Giber Vilmos képviselő 1-7 dr. Heintz Tamás tanácsnok 1-8 Mihalecz András tanácsnok 1-16 Oláh Lajosné alpolgármester 1-9 dr. Szép Tamás tanácsnok Torma János tanácsnok 1-12 dr. Lamperth M ónika képviselő 0-13 Pintér Attila tanácsnok 1-11 Kiss Tamás képviselő 1-17 Felder Frigyes képviselő 1-18 dr. Gyenesei Istvánné tanácsnok :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 1/53

2 köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket, a Polgármester Hivatal dolgozóit, a sajtó munkatársait és a tv nézőket. Megállapította, hogy testület 16 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Elmondta, hogy mivel a mai ülésen Borhi Zsombor tanácsnok úr nem tud részt venni, ezért Kis Tamás kép viselő úr mellé egy jegy zőköny v- hitelesítőt kell választaniuk. Javasolta Dér Tamás tanácsnok urat. #: 2251 Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:09 M inősített szavazás Tárgya: A testület Dér Tamás tanácsnok úr megválasztásáról jegyzőkönyv-hitelesítőnek az alábbiak szerint szavazott: 132/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szeptember 27-i ülésére Borhi Zsombor távolléte miatt Dér Tamás tanácsnokot jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. kérte, hogy vegyék fel napirendre a következő előterjesztéseket: - a kitüntetési díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról; - a Kaposvár 0285/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről; - a helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek kialakítására és fejlesztésére kiírt pályázat (DDOP /B-12) önkormányzati önerejének biztosításáról; - a COM PASS Egyesülettel kötendő foglalkoztatási célú együttműködési megállapodásról; - a Szabadságért Kaposvár Emlékérem adományozásáról; - valamint adósságcsökkentési támogatás megállapításával kapcsolatban benyújtott fellebbezésről; :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 2/53

3 - a Szivárvány Kulturpalotában működő mozival kapcsolatos pályázatokról és a - Somogy M egyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete által benyújtandó turizmusfejlesztési pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról szóló előterjesztéseket. #: 2252 Száma: /0/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:11 Egyszerű szavazás Tárgya: A testület a napirendről az alábbiak szerint szavazott: 133/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére - a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról; - a Kaposvár 0285/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről; - a helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek kialakítására és fejlesztésére kiírt pályázat (DDOP /B-12) önkormányzati önerejének biztosításárról; - a COMPASS Egyesülettel kötendő foglalkoztatási célú együttműködési megállapodásról; - a Szivárvány Kultúrpalotában működő mozival kapcsolatos pályázatról; - a Somogy M egyei és a Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete által benyújtandó turizmusfejlesztési pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról; - a "Szabadságért Kaposvár Emlékérem" adományozásáról; - valamint adósságcsökkentési támogatás megállapításával kapcsolatban benyújtott fellebbezésről szóló előterjesztéseket :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 3/53

4 Napirendi pontok: 1. Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról Előterjesztő: 2. Előterjesztés a kitüntetési díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 3. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 4. Előterjesztés a Kaposvár Építési Szabályzat, Szabályozási, valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásáról és módosítási szándékok elfogadásáról Előterjesztő: 5. Előterjesztés állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 6. Előterjesztés a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 27/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 7. Előterjesztés a közoktatással kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 8. Előterjesztés a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 9. Előterjesztés a közgyűlési SzMSz módosításáról Előterjesztő: 10. Előterjesztés Varga Imre: Vörösmarty M ihály című szobrának felállításáról és az Új Élet Lakásfenntartó Szövetkezet emlékkövének közterületen történő elhelyezéséről Előterjesztő: 11. Előterjesztés nevelési intézmények fejlesztése című felhívásra pályázatok benyújtásáról Előterjesztő: 12. Előterjesztés a Kaposvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. "Miénk itt a tér!"szociális város rehabilitáció Kaposváron című pályázat projektmenedzsment faladatairól szóló megbízásról Előterjesztő: :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 4/53

5 13. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj évi fordulóhoz való csatlakozásáról Előterjesztő: 14. Előterjesztés a Somogy M egyei Rendőr-főkapitányság számára biztosított bérlőkiválasztási jog térítési díjának részletekben történő megfizetéséről Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 15. Előterjesztés a M agyarországi Evangélikus Egyház által benyújtandó vallási célú turizmusfejlesztési pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról Előterjesztő: 16. Előterjesztés a kiemelt sportszervezetek körének bővítéséről Előterjesztő: 17. Előterjesztés a Kaposvár 0285/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről Előterjesztő: 18. Előterjesztés a Kaposvár, Iparos utcából nyíló 5754/51 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítéséről Előterjesztő: 19. Előterjesztés a Kaposvár Fő u. 7. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról Előterjesztő: 20. Előterjesztés a Kaposvár Cseri u. 35. sz. alatt lévő helyiség hasznosításáról Előterjesztő: 21. Előterjesztés a polgármester, a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 22. Előterjesztés a lejárt határidejű köz gyűlési döntések végrehajtásáról Előterjesztő: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző 23. Előterjesztés a évi költségvetés I-VII. havi teljesítéséről, illetve az önkormányzati hátralékok alakulásáról Előterjesztő: 24. Előterjesztés a helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek kialakítására és fejlesztésére kiírt pályázat (DDOP /B-12) önkormányzati önerejének biztosításárról Előterjesztő: 25. Előterjesztés a SEFAG Zrt. által benyújtandó "Kalanderdő - Természetközeli élmények a Deseda környékén" című pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról Előterjesztő: :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 5/53

6 26. Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat által benyújtandó turizmusfejlesztési pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról Előterjesztő: 27. Előterjesztés a COMPASS Egyesülettel kötendő foglalkoztatási célú együttműködési megállapodásról Előterjesztő: 28. Előterjesztés alapítványi támogatásokról Előterjesztő: 29. Képviselői kérdés 30. Előterjesztés a Szivárvány Kultúrpalotában működő mozival kapcsolatos pályázatról Előterjesztő: 31. Előterjesztés a Somogy M egyei és a Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete által benyújtandó turizmusfejlesztési pályázathoz szükséges együttműködési megállapodásról Előterjesztő: :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 6/53

7 Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről és a költségvetési rendelet módosításáról Rögtön előre bocsátom, hogy a Jogi, Ü gyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tett kiegészítő határozati javaslatokat, amelyek a szándékainknak megfelelnek és elfogadásra javasoljuk őket, a többi bizottság támogatta az előterjesztést. Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! Ebből a költségvetési beszámolóból is láthatják azt, hogy sebességet vált Kaposvár. Mindezt úgy tesszük, hogy egy év alatt forinttal csökkentettük a város adósságállományát. S mindezt úgy tesszük, hogy jelenleg 750 millió forint bankban elhelyezett lekötött betéttel is rendelkezünk. S mindezt úgy tesszük, hogy gyarapodik Kaposvár, hisz 2003 óta 30 milliárd forinttal gyarapodott a város vagyona, csak a kaposvári modell kapcsán és 2010-ben 10 milliárd forinttal és idén pedig tovább gyarapszik a város polgárainak, Kaposvár közösségének vagyona. S mindezt úgy tesszük, hogy mintegy 12 milliárd forinttal növeljük a város vagyonát, 12 milliárd forint értékű beruházási programot indítunk el ebben az esztendőben. Többek között megújul az új vásárcsarnok, új autóbuszöblöket, fedett buszvárókat és dinamikus utas tájékoztatót építünk. Negyed milliárd forintos csapadékvíz elvezetési programot kezdünk el a napokban. Bővül a város kerékpárút hálózata, 1 milliárd forint beruházási költséggel bővítjük a távhő rendszert, hogy családnak könnyebbé tegyük a fűtés költségeinek fizetését. Visszaadjuk a természetnek a rekultivált kaposvári hulladéklerakót, új hulladékgazdálkodási programot indítunk, csökkentve a lerakott és bővítve az újrahasznosított hulladék mennyiségét. Megújítjuk a volt Domus áruház és a Sávház közötti közterületeket és ezen program keretén belül lakásokat is újítunk fel. Átalakul a Szentjakabi városrész, átadjuk a megújult Rippl-Rónai Villát, a deseda körül, reményeink szerint sikeres pályázat esetén szilárd kerékpárút épül. Hűtőgépgyár épül városunkban, indulásként közel 100 embernek adva munkát, ezen túlmenően gyümölcs sűrítmény készítő üzem is épül közvetlenül családnak munkát adva, közvetve pedig több mint 100 család megélhetését biztosítva. Sebességet vált Kaposvár és mindezt úgy tesszük, hogy a város új hitelt idén nem vesz fel, pályázati lehetőségeket kihasználva gyarapítjuk tovább milliárddal városunkat Kérdések----- Pintér Attila tanácsnok megkérdezte, hogy mit kíván tenni a Holding Zrt. annak érdekében, hogy a 420 millió forintos veszteséget sikerüljön csökkentenie. M egkérdezte, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a felügyelő bizottsági beszámolók egységesen, egységes tartalmi szempontoknak megfelelően készüljenek el. Megkérdezte, hogy adminisztrációs hiba vagy valami más ok miatt szerepel Paksi Lajos mint felügyelő bizottság tag a Színház honlapján. M egkérdezte, hogy miért volt arra szükség, hogy a tulajdonos önkormányzat felvegye a vízmű teljes nyereségét osztalékként, ugyanis a vízműnek a 95 millió forintos törzstőkéje mellett 90 millió forintos kintlévősége van. M egkérdezte, hogy a Budapest-Kaposvár-Fiume vasútvonal korszerűsítése ügyében, melyet a június közgyűlésen kezdeményeztek, jött-e már a Kormány részéről válasz, ha igen, akkor mikor ismertetik a képviselő testület tagjaival. elmondta, hogy egy év alatt a Holding tagvállalatainak 400 millió forinttal kevesebb önkormányzati támogatást adtak, annak érdekében, hogy továbbra is az ország egyik legolcsóbb városa legyenek. A Holding feladata az, hogy ilyen keretek között :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 7/53

8 gazdálkodjon. Elmondta, hogy nem a polgármester, hanem a Közgyűlés szempontjai alapján készülnek a felügyelő bizottsági beszámolók, ugyanis azt a Közgyűlés hagyta jóvá. Felsorolta a Színház Felügyelő Bizottsági tagok névsorát (Merganczné Horváth Helga, Mihalecz András és Vajda Imréné) hozzátette, hogy a kollégák módosítani fogják az elírást. Elmondta, hogy a város semmiféle nyereséget, osztalékot nem vett fel a vízművektől, hanem a Holding Zrt vette fel. Elmondta, hogy levél nem érkezett a Kormánytól, de fontosabb az, hogy nemzetgazdasági szemp ontból kiemelt beruházássá ny ilvánította a Budapest-Pusztaszabolcs-Dombóvár-Kap osvár- Gyékényes közötti vasútvonalat és emellett Somogy megyét érintve még a Kaposvár-Fonyód közötti vasútvonalat is Hozzászólások----- Pintér Attila tanácsnok elmondta, számára meglepő, hogy a Kormánytól nem érkezett válasz. Egyetért azzal, hogy nagyon fontos az, hogy a Kormány deklarálja, hogy ki áll a vasútvonal fejlesztés mellett. Erről lehetett értesülni, ugyanis Polgármester úr a Megyei Közgyűlés Elnökével tartott sajtótájékoztatót és abból egyértelműen kiderült. Szerinte, a Kormánynak 30 nap állt rendelkezésére, hogy a kezdeményezésükre válaszoljon. Véleménye szerint az lenne szabályszerűbb, ha az megtörténne és a levélnek a pontos tartalmát és szövegét a Közgyűlés tagjai megismernék. Kérte Polgármester urat, hogy ha megérkezik a levél, akkor a Közgyűlés minden tagja kapja meg a pontos választ. Megköszönte a Felügyelő Bizottsági tagságra vonatkozó pontosítást és véleménye szerint is adminisztrációs hiba történt. Elmondta, hogy jelen pillanatban a Holding Zrt-nek 420 millió forint a nettó vesztesége. Szerinte, amit a Polgármester úr mond, hogy a Holding Zrt. működése ma már a város kasszájának sikert jelent, az elfogadható, de szembe kell nézniük ezzel az összeggel is. A kérdése pedig e tekintetben teljesen indokolható, hogy mit lehet még tenni a holding részéről, hogy a veszteség csökkenjen azzal együtt, hogy a Holding Zrt. igyekszik a tagvállalatok kintlévőségeit behajtani. Elmondta, hogy annak idején mikor döntöttek a Holding Zrt. létrehozásáról, az a tanulmány egyértelműsítette, hogy komoly gazdasági kockázata van annak, hogy a vízmű alultőkésített. Hozzátette, azzal, hogy 60 millió forintról 95 millió forintra emelték a vízmű törzstőkéjét az alultőkésítés nem oldódott meg, ennek ellenére a vízmű teljes nyereségét osztalékként a tulajdonos felvette. Elmondta, hogy kiegészítése lenne a határozati javaslatokhoz. A M egyei Jogú Városok sorában Kaposvár nem igazán fényes helyen áll a turisztikai eredményeket illetően, hozzátette, hogy Pécs és Szekszárd sem teljesít úgy, ahogy a korábbi években teljesített. Ez kiderül a KSH Területi Statisztikai Kiadványából, melyet szeptember 4-én jelentettek meg. Szerinte emiatt vannak teendőik, és át kell tekinteniük azokat a teendőket, amelyek akár rövid távon is hatnak arra, hogy Kaposvár turizmusa megélénküljön. Kezdeményezte, hogy a Közgyűlés a TDM Egyesülettel, a Tourinform Irodával és a Polgármesteri Hivatallal készíttessen egy előterjesztést, mely a város turizmussal kapcsolatos mutatóinak javítása érdekében teendő intézkedésekről szól. elmondta, hogy nagy körültekintéssel olvassa az újságban megjelent híreket a Somogyi Hírlap és a Sonline esetében nagy fenntartással is. Információi szerint a turisztikai szakemberek cáfolják és ki is kérik maguknak egy, a munkájukat lejárató cikk megjelenését, de az ő dolguk, hogy megvédjék magukat :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 8/53

9 #: 2253 Száma: /1/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:26 Határozat; Elutasítva Egyszerű szavazás Tárgya: A testület Pintér Attila tanácsnok kiegészítő határozati javaslatának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: Igen Nem Tartózkodik #: 2254 Száma: /1/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:26 M inősített szavazás Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: Igen Tartózkodik /2012. (IX. 27.) önkormányzati határozat: :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 9/53

10 Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról és a költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 1.) A Közgyűlés a évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi. 2.) A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Jogo Bonito Kft-től térítésmentesen átvesz 3 db notebookot (széria számok: 5CB1432HJG, 5CB1432H6, 5CB1432J1), melyeket a Somogy M egyei Rendőr-főkapitányság részére adományoz a közbiztonság fokozásának elősegítése érdekében. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az eszközök adományozásával kapcsolatos megállapodást aláírja. Közreműködik: M olnár György igazgató Határidő: október ) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy vízbázisvédelmi tanulmány többletköltségére a 2013.évi költségvetésben e Ft-ot biztosít. Felhatalmazza a Polgármestert a szolgáltatás évi megrendelésére azzal, hogy a kifizetésre e Ft összegben március 15-ével kerüljön sor. Közreműködik: Bajzik Imre igazgató M olnár György igazgató Határidő: október 31. (szolgáltatás megrendelésére) 4.) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztésére benyújtott pályázat nyertességéről való tudomásszerzést követően a kiviteli tervek elkészítésére irányuló szerződéseket megkösse oly módon, hogy az ellenérték kifizetésére a támogatási szerződés megkötését követően, de legkésőbb március 15-ig kerülhet sor. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés ellenértékét a támogatásból megfizeti, a támogatási szerződés megkötésének meghiúsulása esetén évi költségvetésbe betervezi. Közreműködik: Bajzik Imre igazgató M olnár György igazgató Határidő: február ) A Közgyűlés a 83/2012.(VI.14.) önkormányzati határozatban kapott felhatalmazás alapján a Polgármester által a nyári közgyűlési szünetben a felújítási, beruházási többletköltségek biztosítása érdekében hozott döntésekről szóló tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 10/53

11 6.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Dózsa Gy.u.2. sz. alatt lévő 324 m 2 alapterületű helyiség havi bérleti díját január 1-től Ft + ÁFA összegben állapítja meg. A bérleti díj minden év január 1-től a KSH által közzétett infláció mértékével emelésre kerül, első alkalommal január 1-től. Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató Határidő: október 1. (szerződés módosítása) 7.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Kaposvár, Kossuth tér 5. sz. alatt lévő 200 m 2 alapterületű helyiség bérleti díját október 1-től december 31-ig terjedő időtartamra havi Ft + ÁFA összegben állapítja meg és a augusztus 31-én fennálló bérleti díj- és továbbszámlázott szolgáltatás együttes Ft összegű tartozás december 31. napjáig történő megfizetését engedélyezi. A hátralék megfizetése esetén a Közgyűlés évre a Ft /hó + ÁFA összegű kedvezményes díjfizetést engedélyezi. A bérleti díj minden év január 1-től a KSH által megadott infláció mértékével emelésre kerül, első alkalommal január 1-től. Közreműködik: Sallay Attiláné igazgató Határidő: október 1. (szerződés módosítása) 8.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy az Önkormányzat és a COLAS ALTERRA Zrt. között a M agyar Cukor Zrt. Kaposvári Gyára és a Kaposvári Uszoda- és Gyógyfürdő közötti biogáz-vezeték építése kapcsán kötendő peren kívüli megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. Közreműködik: Bajzik Imre műszaki és pályázati igazgató Határidő: azonnal 9.) Közgyűlés úgy határozott, hogy az önkormányzati költségvetési szervek belső ellenőrzési feladatait továbbra is Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája látja el. Igény esetén a kaposvári kistérség önkormányzatai és ezek költségvetési szervei számára, a ténylegesen felmerülő költségek megtérítésével, január 1-től feladat-ellátási megállapodás alapján vállalja az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ban kötelezően előírt belső ellenőrzési tevékenység ellátását. A Közgyűlés a belső ellenőrzési megállapodások e határozatban foglaltaknak megfelelő előkészítése érdekében felhatalmazza a jegyzőt az érintett településekkel történő egyeztetésre és a belső ellenőrzési szerződések aláírására :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 11/53

12 dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Közreműködik: M erganczné Horváth Helga ellenőrzési irodavezető Határidő : január ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013-tól megalakulása esetén részt kíván venni a M agyarország helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvénynek megfelelően létrehozott kaposvári járási társulásban. A Közgyűlés nem zárkózik el attól, hogy Kaposvár M egyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a járási települések döntése szerint alakuló új társulás munkaszervezeti feladatait január 1-től ellássa, valamint a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás pénzmaradványa terhére, a KTKT Hivatala volt dolgozóinak megbízási szerződéssel történő bevonásával gondozza a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás január 1-i megszűnéséhez kapcsolódó feladatokat. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulással egyeztessen a létrejövő társulás hosszú távú feladatairól, a társulási munkaszervezet feladatairól, a KTKT kötelezettségvállalásainak lezárásáról, az átmenetet biztosító intézkedésekről, ezek pénzügyi hátteréről. dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Közreműködik: M olnár György gazdasági igazgató dr. Nadrai Norbert titkársági igaz gató Határidő : december ) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2/2012.(III.1.) BM rendelet 4 (1) bekezdése alapján az 5.. (1) bekezdésének g.) pontjának megfelelő alábbi nyilatkozatot teszi, hivatkozással a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának a Társulás Hivatala jogutód nélküli megszűntetésével járó 9 fős létszámcsökkentési döntésével kapcsolatban: A Képviselőtestület kinyilvánítja, hogy fenntartói körén belül az önkormányzat költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, intézményeinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. Közreműködik: dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző Határidő: azonnal 12.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy a Közgyűlés felé történő utólagos beszámolási kötelezettséggel felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázatok tekintetében a pályázat benyújtását követően minden szükséges intézkedést megtegyen, a pályázat támogatása esetén, a projekt megvalósítása során Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 12/53

13 képviseletében teljes körűen eljárjon, a Támogatási Szerződét, illetve annak módosítását aláírja. Közreműködik: Bajzik Imre igazgató M olnár György igazgató Határidő : azonnal, a projekt zárásig 13.) Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Boglárka, Gólyahír, és Tündérkert utcák közvilágításának kiépítésére Ft beruházási előirányzatot biztosít, melynek fedezete az érintett utcák lakóitól átvételre kerülő összeg. A Közgyűlés vállalja a kiépített közvilágítási hálózat üzemeltetési költségeinek finanszírozását. Közreműködik: Bajzik Imre igazgató Határidő : október 15. #: 2255 Száma: /1/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:26 M inősített szavazás Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: Igen Nem Tartózkodik Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 57/2012.(X.03.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetését megállapító, 7/2012.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva Előterjesztés a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991.(X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 13/53

14 -----Hozzászólások----- Pintér Attila tanácsnok elmondta, hogy a díj alapításával és céljaival egyetért és támogatja. Az emlékérem elnevezését illetően módosító javaslatot tett. Szerinte Nagy Imre szülővárosában, Kaposváron indokolt felvetni azt, ha október 23-áról van szó, akkor erősítsék meg azt a képet, hogy Kaposvár Nagy Imre szülővárosa. Javasolta a Közgyűlésnek és Polgármester úrnak, hogy ezt a kitüntető címet Nagy Imréről nevezzék el. Szerinte a város nem méltóképpen emlékezik meg a mártír miniszterelnökről, hiszen egy park el van nevezve róla, ahol a szobra is áll, de Kaposváron nincs elnevezve utca, tér, sok más megyei jogú városhoz képest, ahol utcát vagy teret neveznek el Nagy Imréről. elmondta tanácsnok úrnak, hogy jóval nagyobb a javaslata az előterjesztésnek. Ugyanis október 23-án adják át, a Nemzeti Ünnepükön, de maga a javaslat a Szabadságért Kaposvár sokkal tágabb, mint hogy csak október 23-áról szóljon. A sokáig élő kaposvári nagyságokat szeretnék ezzel az elismeréssel kitüntetni, akik nemcsak 1956-ban, hanem magáért a kaposvári szabadságért sokat tettek. Szándékosan nem nevesítették, hanem általános fogalmat határoztak meg a kitüntető cím adományozásaként, hogy szélesebbé tehessék a kategóriát. #: 2256 Száma: /2/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:30 Határozat; Elutasítva Egyszerű szavazás Tárgya: A testület Pintér Attila tanácsnok módosító indítványának elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott #: 2257 Száma: /2/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08: :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 14/53

15 M inősített szavazás Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 58/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendeletét a kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról szóló 23/1991. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról----- dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző ismertette a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság javaslatát. A javaslatot nem támogatta, mivel azt a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályai nem teszik lehetővé. #: 2258 Száma: /3/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:32 M inősített szavazás -----Hozzászólások nem hangzottak el Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: Igen Nem :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 15/53

16 Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 59/2012. (X. 03.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati vagyongazdálkodásról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva Előterjesztés Kaposvár Építési Szabályzata, Szabályozási valamint Szerkezeti Terve módosításának jóváhagyásról és módosítási szándékok elfogadásáról elmondta, hogy az állami főépítész záróvéleménye a tegnapi nap folyamán érkezett meg, mely alapján a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság további módosító indítványokat tett a rendelet-tervezethez, melyeket támogat. Ezekkel a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelet-tervezetet kiosztották, kérte a Közgyűlést, hogy majd erről szavazzon Hozzászólások nem hangzottak el #: 2259 Száma: /4/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:33 M inősített szavazás Tárgya: A testület az állami főépítész záróvéleménye alapján megfogalmazott módosító javaslatokat tartalmazó rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 16/53

17 Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendeletét Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. #: 2260 Száma: /4/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:33 Egyszerű szavazás Tárgya: A testület a határozati javaslatok elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: 135/2012. (IX. 27.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási valamint Szerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos javaslatokról szóló előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: 1.) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát és Szabályozási valamint Szerkezeti Tervét a Kanizsai utca Füredi utca Dr. Kaposváry György utca 61. sz. főút által határolt tömbön belül a M alomárok északi részén elhelyezkedő közpark besorolású területrész vonatkozásában módosítja. Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 17/53

18 Határidő: február ) Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Építési Szabályzatát a Cukorgyár területére vonatkozóan zajvédő létesítmény kialakításának lehetősége érdekében módosítja. Közreműködik: L. Balogh Krisztina főépítész Határidő: február Előterjesztés az állatok tartásáról szóló 3/1993. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról #: 2261 Száma: /5/0/A/KT Ideje: 2012 szeptember 27 08:34 M inősített szavazás -----Hozzászólások nem hangzottak el Tárgya: A testület a rendelet-tervezet elfogadásáról az alábbiak szerint szavazott: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta 61/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét az állatok tartásáról szóló 3/1993. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva :29 N:\Users\Szaztizenharom\Elenorzott ki teheto\jegyzőkönyv_ doc 18/53

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. november 13. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 1-2 dr. Csató László tanácsnok 1-3 Csutor Ferenc tanácsnok 1-4 Dér Tamás képviselő

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 26-i ülésének jegyzőkönyvéből 186/2013. (IX. 26.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y

Részletesebben

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kapos vár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 13. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 1-2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1-3 dr. Csató László tanácsnok 1-4

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 71/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 1-2 dr. Csató László tanácsnok 1-3 Csutor Ferenc tanácsnok 1-4 Dér Tamás képviselő

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. február 24. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1 Borhi Zsombor tanácsnok 1-2 Czimmermanné Németh Andrea tanácsnok 1-3 dr. Csató László tanácsnok 1-4

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 230/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 265/2013. (XII. 12.)

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési Szám: 400-10/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-207/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 27- én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

Szám: 6369-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal

Szám: 6369-2/2013. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről. Pest Megyei Kormányhivatal Szám: 6369-2/2013. Jegyzőkönyv 2013. május 30. napján megtartott nyílt üléséről Készült: 4 példányban l pid. - Pest Megyei Kormányhivatal vezetője l pid. - Irattár - Helyben l pid. - Munkapéldány l pid.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 25-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben