KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK KIALAKULÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK KIALAKULÁSA"

Átírás

1 HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA DECEMBER HÓ, 9. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 140,- FT KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK KIALAKULÁSA Az ősegyházban, az első századok folyamán, a keresztények nem ünnepelték meg Jézus születését. Akkor az Úr feltámadását, vagyis a húsvétot helyzeték minden ünnep elé. Erre emlékeztek minden vasárnap. Ugyancsak megünnepelték a 300 éves keresztényüldözés alatt a vértanúk halálát, égi születésnapjukat. De sem Jézus Krisztus, sem a szentek születésnapját nem tartották. Ennek egyik oka az lehetett, mert a rómaiak a pogány istenek születésnapjait megülték. Az ókorban a későbbiek során az Egyház március 25-re tette Krisztus születését. Ám Julius Africanus és Hyppolitus egyháztudósok arra a következtetésre jutottak, hogy március 25-én Jézus fogantatása történt, kilenc hónap múlva pedig, december 25-én a születése. Kr. u. 313-ban Nagy Konstantin római császár híres milánói rendeletével biztosította a keresztények számára a vallásszabadságot. Ezek után a pogány Mithras kultusz napimádatával szemben Róma területén Krisztust, az Igazság Napját állították a keresztények elé. Krisztus földi születésnapját az akkori Sol invictus legyőzhetetlen, örök nap ünnepére, december 25-ére tették, hogy beteljesedjék Malakiás próféta jövendölése: Nektek pedig felkel az igazság Napja és üdvösség van a szárnyai alatt! /Mal 4,2./ A karácsonyfa mai formája csak a XVII. században terjedt el Németországban a protestáns területeken. Először 1605-ben Strassbourg valamelyik templomában állítottak karácsonyi fát cukrokkal, almával, színes papírvirágokkal díszítve. Ez jelképezte a bibliai Ádám-Éva történet tudásfáját. Gyertyák csak az 1700-as évek közepétől kerültek rá. Magyar területre is Nyugatról jött a karácsonyfa. Először Brunszvik Teréz állított fel a kicsinyeknek karácsonyfát 1825 táján, és ettől kezdve nálunk is meghonosodott a szokás. A középkorban szokásba jött a jászol felállítása is. Jézus születési barlangját utánozták, amelyet a szabadban állítottak fel. Előtte minden karácsonykor előadták a szent éjszaka eseményeit. Innen maradt fenn templomainkban a pásztorjáték története. Assisi Szent Ferenc 1223-ban Greccioban helyezett először a jászolba Jézusszobrocskát. Érdekes azonban, hogy az egyiptomi és a szír egyházak már a 2. században ünnepelni kezdték Jézus születését, és száz év alatt kialakult a saját karácsonyi liturgiájuk. A nyugati keresztények közül pedig sokan zarándokoltak a Szentföldre, hogy ott ünnepeljék Krisztus születését, amint az egy vallásos hispániai zarándoknő, névszerint Eteria, IV. századi útinaplójában meg is örökítette. Ezek a zarándokok karácsony éjszakáján örömtüzeket gyújtottak, mert azt írja Alexandriai Szent Cirill: Nappalnak nevezi az isteni Írás Megváltónk születésének az idejét, amely fénybe borít minket! Ezért így köszönti Jézust az ősi liturgia: Üdvözlégy új fény! A megszületett Jézus Krisztus, a tavasz a tél közepén. Ezért írja a következőt az ókori író, Theoderetus: A virágok és liliomok a tavasz sarjai. A mi lelkünk tavasza Krisztusnak, Megváltónknak alázatos eljövetele. Itt rejlik a magyarázata annak, hogy a virág, a zöld és a gyertya sohasem hiányzott karácsony ünnepéről és lassan-lassan átalakult karácsonyfává.

2 2 Karácsonykor köszönjük meg Isten irántunk tanúsított nagy szeretetét. Szentfiát küldte hozzánk, hogy testvérünkké legyen. Jézus vállalta ezt a testvéri közösséget mindannyiunkkal. Érezzünk hát mi is testvéri közösséget minden emberrel. Ezen a szent ünnepen ismerjük föl keresztény méltóságunkat. Ma, amikor annyit tapasztalhatjuk az emberi méltóság megtiprását, Mennyei Atyánk példájára mi keresztény emberek becsüljük, tiszteljük, szeressük egymást. Az Atya Egyszülöttje minden népé és nemzeté kivétel nélkül. Legyen számunkra is minden nép és nemzet testvér, hiszen ők is Isten gyermekei. Isten karácsonykor példát adott nekünk a megbocsátásra és a szeretetre. Így cseng majd ajkunkról hitelesen a karácsonyi ének: Kis Jézus, ne vess meg bennünket, hallgasd meg buzgó kérésünket. Jászolodnál fogadjuk, hogy a vétket elhagyjuk, Ó! Jézus, ne vess meg, hallgass meg! /Sz. V. U. 21./ Áldott karácsonyt kíván Polyák József esperes-plébános Karácsonyra várva Advent harmadik vasárnapjának délutánján a Bodroghalomból érkező Halom dalkör és a Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület tagjai régi karácsonyi hagyományokat elevenítettek fel a Művelődési házban. A vendégszereplők bemutatták a községükben lévő három vallási felekezetre jellemző kántálási énekeket, karácsonyi fohászokat, valamint az 1960-as évek népi hagyományokból gyűjtött Betlehemes játékot. Műsoruk után a kórusunk tagjai karácsonyi énekeket énekeltek, amit Joósz Antal tangóharmónikával kísért. A karácsony-várás hangulatát a baráti beszélgetésekkel, egy-egy új ének bemutatásával már a megterített aszalok mellett folytattuk Az asztalokon az asszonyaink által sütött süteményeket és a kórus férfi tagjainak finom borait kínáltuk. Apró - a kórus által készített - karácsonyi ajándékkal köszöntük meg a Dalkörnek, hogy még szebbé tették az advent, a várakozás idejét. Nádasi Bálintné egyesületi elnök A bodroghalmi betlehemesek

3 3 Keljetek fel pásztorok Keljetek fel pásztorok Az égen egy jelt láttok Álmomból ez fölrettentett Mondjátok hát mit jelenthet pásztorok Én Istenem mily nagy csoda Nem láttunk még ilyet soha pásztorok. Egy szép angyal jön felénk Örvend lelkem énekén Vele együtt angyal sereg Mily örömmel énekelnek pásztorok Mondjuk velük mi mindnyájan Dicsőség a magasságban pásztorok Megtelt a nézőtér a koradélutáni programra Erős a hit szívünkben, Hogy élünk Istenünknek Aki adta a messiást a világnak megváltóját pásztorok Megy előttünk a szép csillag Keljetek fel kövessük azt pásztorok Nézzétek csak pásztorok, a szép csillag megállott A világnak megváltója, itt egy rongy istállóba pásztorok Menjünk be és ajándékkal Köszöntsük őt alázattal pásztorok A bodroghalmi Halom Dalkör Üdvözlégy kis Jézuska Lelkünk megváltója Vedd tőlünk az ajándékot Én hoztam egy kerek sajtot Jézuska Én nyájamból egy szép bárányt Én pedig egy kosár almát Jézuska Szent vagy Édes Jézuska Elhoztad boldogságunk Harsogjon a dob-trombita Vígan zengjen a citera pásztorok Messiás megszületett Áldják őt a földi népek pásztorok. A Freundschaft Vegyeskórus Egyesület az adventi esten

4 4 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Németekért Díj A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata december 11-én ünnepélyes közgyűlés keretén belül adta át a Megyeháza Dísztermében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Németekért Díjat Héring Istvánnénak, Rátka polgármesterének. A karácsonyi díszbe öltöztetett évszázados épület, meghitt hangulat fogadta a kedves vendégeket. Jelen voltak a megye tizenegy német települési kisebbségi önkormányzatának képviselői, polgármesterek, jegyzők. Községünket Rák József polgármester úr, Joószné Naár Erika Hercegkút Német Kisebbségi Önkormányzatának alelnöke és Naár József Hercegkút Német Kisebbségi Önkormányzatának képviselője, valamint Stumpf Andrásné Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzatának elnöke képviselte. Az ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattól Dr. Ódor Ferenc, a Megyei Közgyűlés elnöke, Hideg Imre, az Oktatási és Művelődési Főosztály vezetője, Halász Mária, a Művelődési Osztály vezetője, Czeglédiné Vitárius Ágnes pénzügyi előadó és Czeglédi Natália kisebbségi referens. Az ünnepség a himnuszok / magyar és a magyarországi németek/ eléneklése után Dr. Tamás Edit történész Borsod-Abaúj-Zemplén megyei németek című előadásával kezdődött, melyet nagy érdeklődéssel hallgatott meg a közönség. Átfogó képet kaptunk térségünk német kisebbségeinek történelmi múltjából.a sajószentpéteri Móra Ferenc Általános Iskola diákjainak műsorát követően a kitüntetés átadására került sor. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata 2007 május 16-i ülésén döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Németekért Díj alapításáról, mellyel minden második évben elismeri a német kisebbségért végzett munkát. A kitüntető díj adományozására beérkezett a tíz német kisebbségi települési önkormányzat ajánlása, melyet a kulturális bizottság megtárgyalt, és javaslatot tett a képviselő-testület részére. A képviselő-testület az előterjesztést november 17-i ülésén megtárgyalta, és döntését meghozta évben a képviselő-testület 30/2008.(XI.17.) számú határozatával Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Németekért Díjat Héring Istvánnénak, Rátka polgármesterének adományozta. A kitüntetéssel megilleti: 1. kísérő oklevél, 2. emlék plakett kerámiából, porcelán festéssel, melyet a megye címere díszít és 3. nettó ,- Ft pénzjutalom. 4. A laudátiot /méltatás/ Szebényi Gáborné Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzatának alelnöke tartotta, melyben a díjazott egész életútjáról, a német kisebbségért végzett munkájáról kaptunk sok információt. A kitüntetést Stumpf Andrásné Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzatának elnöke és Csáki Károlyné Kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság elnöke adta át. Héring Istvánná köszönő szavait követően a szózattal ért véget az ünnepélyes közgyűlés. Héring Istvánné átveszi a díjat Stumpf Andrásnétól Dr. Ódor Ferenc elnök út pohárköszöntőt mond

5 5 Ülésezett a Hercegkútért Közalapítvány kuratóriuma A Hercegkútért Közalapítvány kuratóriuma december 3-án este hat órakor ülést tartotta községházán. Dr. Stumpf Enikő kuratóriumi titkár tájékoztatást adott a Közalapítvány pénzügyi helyzetéről, az év második felében befolyt támogatásokról (SZja 1%, ÉMÁSZ Nyrt támogatása, pályázati támogatások), a havonta rendszeresen jelentkező kiadásokról (Nyomdai költség, Tájház üzemeltetés). A Hercegkúti Hírek című újsággal kapcsolatban a kuratórium elnöke Stumpf Imre Jánosné és Rák Józsefné Naár Etelka, Borsósné Fischinger Henrietta tag részéről is az a vélemény hangzott el, hogy a jövőben is folytatni kell a lapkiadási tevékenységet új rovatokkal színesítve. Rák József polgármester úr hozzászólásában kiemelte, hogy kevés kis település tud felmutatni 9. évfolyamát megélt helyi újságot, érdemes tovább áldozni rá, mivel igénylik a helyiek és elszármazottak. Kérte továbbá, hogy valamennyi intézmény, egyesület segítse a szerkesztő munkáját azzal, hogy a lapzártakor időben leadja a cikkeket. Az ülésen tájékoztatást kapott a kuratórium a hercegkúti helyi televízió csatorna és képújság miatt - Pr-Telecom Zrt, Nemzeti Hírközlési Hatóság, ORTT és Hercegkútért Közalapítvány között - folyamatban lévő jogvitás eljárásról. A kuratórium titkára bemutatta a jelenlévőknek a Mesélő házak Häuser, die uns erzählen című magyar-német nyelvű, fotókkal illusztrált kiadványt, melyet a Magyarországi Német Tájházak Szakmai és Információs Központja (Budaörs) adott ki és ebben a hercegkúti Sváb Tájház is szerepel. A tájházat fenntartó Hercegkútért Közalapítványnak lehetősége nyílik ebből a kiadványból további példányokat rendelni és az érdeklődőknek tovább értékesíteni. Megtekintették a jelenlévők a Hercegkútat bemutató új színes prospektust, valamint a Sváb Tájházat és a települést ábrázoló új képeslapokat, melyek a B-A-Z Megyei Önkormányzat Mecénás Alapjának támogatásából készültek el. A prospektus 100,-Ft/db, a képeslapok 50,-Ft/db áron lesznek megvásárolhatók a Tájházban, illetve a községházán. Egyetértettek a kuratóriumi tagok abban, hogy évben a Közalapítvány alapításának 10. évfordulója egy jótékonysági bál keretében (a tervek szerint a farsangi időszakban január 31-én) legyen megünnepelve. dr. Stumpf Enikő kuratóriumi titkár BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat támogatásban részesülők névsora "A" típusú pályázók Bajusz László Hoffmann Dóra Götz László Hoffmann Kinga Deák Marianna Bodnár Marietta Bodnár Eszter Rák Roland Stumpf Erika Joósz Rita Bányai Ferenc Horváth Gábor Schmied Viktória Naár Anita Cziczó Károly Besenyődi Anikó Besenyődi János Markovics Ádám "B" típusú pályázók Hoffmann Ottó Stumpf Noémi Horváth Eszter Schmied Nikoletta Stumpf Zsanett Stumpf Imre Rák Balázs A Hercegkúti Hírekben szeretnénk folytatni a jelenlegi és egykori BURSA ÖSZTÖNDÍJASOK bemutatkozása rovatot. A jelenlegi ösztdöndíjasok és a friss diplomások bemutatkozó cikkeit a címre várjuk! Lapzárta: minden hónap 20.

6 6 Önkormányzati hírek Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u Tel, fax : : 06/ , A képviselő-testületi decemberi üléséről December 17-én tartotta Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete évi utolsó ülését. A költségvetési koncepció elfogadásakor meghatározott irányelvek alapján kidolgozott rendeletmódosításokat tárgyalt meg az első két napirendi pont keretében a testület. A képviselői tiszteletdíjak 25 %-os csökkentéséről határozott, majd a szociális ellátásokról szóló rendeletben szabályozott méltányossági ápolási díj megszüntetéséről döntöttek a képviselők. Ez utóbbi tétel az önkormányzat költségvetésében éves szinten 2,5 millió Ft, melyet saját bevételekből kell finanszírozni és nincs lehetőség állami támogatás visszaigénylésére. A körjegyző elmondta, hogy a környékbeli települések köztük Sárospatak is már évekkel ezelőtt megszüntette a saját hatáskörben szabályozható ezen ellátási formát. Az érintettek az ápolási díj folyósításának megszüntetéséről határozatot fognak kapni, továbbá tájékoztatást arról, hogy a szociális ellátórendszer más elemét (rendszeres szociális segély, közhasznú munkavégzés, alanyi jogú ápolási díj ) milyen feltételekkel vehetik igénybe. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 4/2007. (IV.1.) számú rendelet módosításáról: 1. (1) A rendelet 24. és 25. -át a képviselő-testület hatályon kívül helyezi. (2) Azon személyek részére, akik e rendelet hatálybalépésekor tartósan beteg személy ápolása címén ápolási díjban részesülnek, az ápolási díj folyósítását december 31. napjával kell megszüntetni. 2. E rendelet január 1-jén lép hatályba. A 3-5. napirendi pontok keretében a évi közüzemi díjak szóló rendeletek elfogadására került sor. A települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 19/2002. (XI.29) sz. rendelet módosításáról: A közszolgáltatás évi díjtételeit e rendelet 1. sz. melléklete szerint határozza meg. Rendszeresített, járatba illesztett gyűjtésű edényzet ürítési ára (Ft+ 20 % ÁFA/1 ürítési alkalom) 120 l-es edény 314,-, 1100 l-es edény 3.140,- 120 l-es zsák 314,- Lomtalanítás 230,- Egyúttal hatályon kívül helyezte a képviselő-testület azt a rendelkezést, mely az egyedülállók részére 33 %-os díjkedvezményt biztosított. (ürítésenként 124,-Ft) A Zempléni Vízmű Kft által biztosított ivóvíz díjának megállapításáról szóló rendelet 1. Az árak megállapításáról szóló évi CIV. törvénnyel módosított évi LXXXVII. törvény mellékletében kapott felhatalmazás alapján Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete a Zempléni Vízmű Kft által biztosított ivóvíz díját és csatornahasználat díját az alábbiak szerint határozza meg. 2. A rendelet hatálya kiterjed a Hercegkút község közigazgatási területén szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra, valamint a szolgáltatást biztosító Zempléni Vízmű Kft-re. 3. Közüzemi díjak január 1-től: a) Ivóvíz szolgáltatás díja: (1)Az ivóvíz díja : 298,-Ft/m3 (2)Az ivóvíz díjából a képviselő-testület a lakosság részére 106,-Ft/m3 engedményt ad. (3) Locsolási célú víz díja: 227,-Ft/m3 (4)Az (l)(2) bekezdésben meghatározott díjak az Áfá-t nem tartalmazzák. b) Csatornahasználat díja: (1)A csatornahasználat díja: 359,-Ft/m3 (2)A csatornahasználat díjából a képviselő-testület a lakosság részére 164,-Ft engedményt ad. (3)Az (l) (2) bekezdésben meghatározott díjak az Áfá-t nem tartalmazzák. c) Locsolási kedvezmény: (l) Az önkormányzat a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvízmennyiséget a locsolási időszakhoz tartozó vízhasználat 10 %-ában állapítja meg. (2) A locsolási időszak a májusi vízóra leolvasás és a szeptemberi vízóra leolvasás közötti időszak. (3) A kedvezményezettek köre: Hercegkút közigazgatási területén közüzemi szennyvízcsatorna használati díjat fizető fogyasztók 4. E rendelet január 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 17/2007. (XII.20.) rendelete. A kötelezően igénybeveendő, szervezett kémény seprőipari közszolgáltatásról szóló 15/1997. (XI. 20.) sz. rendelet módosítása 1. A rendelet 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A kötelező kéményseprő ipari munkák évi díjtételeit e rendelet l. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg a képviselő-testület. 2. E rendelet január 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 18/2007. (XII.20.) rendelete.

7 7 Ezen az ülésen fogadta el a képviselő-testület a évi munkatervét, majd a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület és a Hercegkúti Tornaclub elnökének beszámolója következett a évi tevékenységükről. (14. old) A körjegyző előterjesztése alapján döntést hozott a képviselő-testület a TÁMOP pályázati felhívásra Sárospatak Művelődési Ház gesztor szervezettel együttműködésben benyújtandó pályázatban való részvételről. Rák József polgármester ismertette a Tokaj Történelmi Borvidék világörökségi címről történő lemondással kapcsolatban Tállya polgármestere által küldött levelet. A testület abban foglalt állást, hogy kíván ilyen tartalmú döntést hozni. Ismertette a polgármester Sátoraljaújhely város polgármesterének körlevelét, melyben a Büntető Törvénykönyv módosításához szükséges aláírásgyűjtésről ad tájékoztatást. Végezetül megköszönte az egész éves együttműködést valamennyi képviselő-testületi és bizottsági tagnak, a kisebbségi önkormányzat elnökének és tagjainak, az intézmények vezetőinek és dolgozóinak, valamint a körjegyzőség apparátusának. Német Kisebbségi Önkormányzat közmeghallgatása A képviselő-testületi ülést követően Stumpf Andrásné, a Hercegkúti Német Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete közmeghallgatás keretében számolt be az önkormányzat éves tevékenységéről a jelenlévőknek. (A beszámolót a lap januári számában olvashatják.) dr. Stumpf Enikő körjegyző Rendőrségi tájékoztató december 17-én a Művelődési Házban Solymosi Antal alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője tartott tájékoztatást az elmúlt hetekben Hercegkúton történt köznyugalmat megzavaró bűncselekményekkel, a lakosság részéről elvárható óvintézkedésekkel kapcsolatban. A kora délelőtti időpont ellenére közel ötven fő jelent meg a fórumon, melyen Rák József polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, bejelentette, hogy december 16. naptól új körzeti megbízott, Mózes András főtörzsőrmester, kiképzett kutyás rendőr teljesít majd szolgálatot Hercegkút és Makkoshotyka településeken. Solymosi Antal a helyi sajátosságokhoz, a hercegkúti lakosok általa is jól ismert mentalitásához igazodva vázolta fel bűnesetek megelőzése érdekében teendő intézkedéseket, a rendőrség által legfontosabbnak tartott információkat. Nyomatékosan kiemelte, hogy a hercegkúti lakosoknak is tudomásul kell venniük, hogy a bűnözés nem a kertek alatt van, hanem már bent van a faluban. Bár bűnözési mutatók alapján a község még mindig egy kis sziget a működési területükön található falvakhoz képest, de az elmúlt időszakban történt esetek miatt sajnos az itt élők nem ezt érzik. Példákkal alátámasztva külön szólt azokról a bűncselekményekről, melyeket kellő körültekintéssel, óvatossággal meg lehet előzni. Ilyennek minősítette azt a négy esetet, amikor szem előtt lévő kulccsal, könnyen megtalálható helyről vitt el a betörő nagyobb összegű készpénzt. Felhívta a figyelmet a térségben előforduló, főleg idős emberek sérelmére elkövetett cselekményekre (mozgóárusok követik el termény-, ágyneműárusítást színlelve stb. vagy bármilyen más módon az idősek hiszékenységével, jóindulatával élnek vissza.) Az ügyek másik csoportjába tartoznak azok, melyeket legnagyobb körültekintés mellett sem lehet megelőzni, kivédeni (pl. az éjjel füstölőből, lakat lefeszítésével történő lopás). A rendőrség az alacsony rendőri létszám miatt fontosnak tartja, hogy a kis településeken a polgárőrség is közreműködjön a közbiztonság megóvásában, azonban kiemelte, hogy sem ők, sem a rendőrök sem lehetnek mindenhol jelen. Kérjük a lakosságot, hogy napközben jelezzék a Hivatal felé vagy rendőrségre, ha gyanús idegeneket észlelnek a településen! Sárospataki Rendőrkapitányság Ügyelet: (drse)

8 8 A Nyugdíjas Klub hírei November 26-án szívünknek kedves vendégeket köszönthettünk a Nyugdíjas Klubban. Az egri Szent István Katolikus Rádió szerkesztősége: igazgatója, főszerkesztője és két tudósítója tisztelt meg minket azzal, hogy ellátogatott hozzánk. A találkozást hosszas időpont-egyeztetés előzte meg, melynek megkoronázását jelentette a mai délután. Ezt a közönségtalálkozót vendégek és vendéglátók egyaránt érdeklődéssel várták. Az igazgató úr, -Szarvas István atya- beszélt a Katolikus Rádió megalakulásáról, az ott folyó munkáról, majd átadta a szót munkatársainak, akik az általuk vezetett műsorról tartottak ismertetőt. Ezt követően kötetlen beszélgetéssel töltöttük az időt: a vendégek készséggel válaszoltak nyugdíjasaink kérdéseire. Kedves gesztusként ajándékkal köszönték meg a vendéglátást: megzenésített magyar verseket tartalmazó CD emlékeztet minket arra, hogy ezen a napon olyan programban volt részünk, amely valamennyi jelenlévő lelki épülését szolgálta. December 4-én a hercegkúti nyugdíjasok üzemlátogatásra indultak. Úticélunk a sárospataki Zemplén Csokoládégyár volt. Mintegy 15 nyugdíjas volt kíváncsi arra, hol és hogyan készítik azokat az édességeket, melyeket legtöbben szívesen fogyasztunk. Bodnár Sándor, a gyár igazgatója a bejáratnál fogadott minket. Egy szobában telepedtünk le, ahol az igazgató úr néhány szóban bemutatta az üzemet, beszélt arról, hogy most leginkább a szaloncukor gyártása folyik. Elmesélte, hogy számukra a piac nem jelent gondot, állandó megrendelőik vannak. Beszélt arról is, hogy Hercegkútról is vannak dolgozói, akikkel a legteljesebb mértékig elégedett. Ez megint egy olyan pillanat volt, amikor jó érzés hercegkútinak lenni Ezt követően végigvezetett minket a gyár helységein: közelről láthattuk, hogyan kerül csoki-máz a szaloncukorra ( meg is kóstolhattuk, ahogy haladtak a gépsoron), láthattuk a zselé masszáját az üstben, meg azt is, hogyan kerül a papírcsomagolás a cukorra. Ajándék-édességgel, frissen szerzett ismeretekkel, kellemes élményekkel tértünk haza. A program sikeréhez nagyban hozzájárult, hogy polgármester úr rendelkezésünkre bocsátotta a kisbuszt, amely a szállításunkat végezte. Ezért ezúton is köszönetet mondunk!

9 9 December 9-én a Sárospataki Családsegítő Szolgálattal karöltve ruhagyűjtési akciót szerveztünk. Reggel nyolctól délig gyűjtöttük a felajánlásokat a helyi Művelődési Házban. A felhívásra mintegy 26 zsáknyi ruha-adomány gyűlt össze, amit még aznap délután a Családsegítő Szolgálat munkatársai elszállítottak. Reméljük gyűjtésünkkel hozzájárultunk, hogy a rászorultaknak is kellemes, békés ünnepük legyen. Karácsonyhoz közeledve meghitt beszélgetés résztvevői voltunk december 15-én délelőtt. Polyák József esperes úr volt a vendégünk, aki az adventről, a Messiás-várásról beszélgetett velünk. Az együtt töltött idő, vallásos elmélkedés lélekemelő volt mindannyiunk számára. December 17-én reggel 9 órakor a helyi Művelődési Házban a Sárospataki Rendőrkapitányság képviseletében Solymosi Antal alezredes tartott tájékoztatást a vagyonvédelemről, biztonságról. Felhívta a figyelmünket a csalók és bűnözők trükkjeire, valós események felidézésével, történetekkel mutatott rá az emberi hiszékenység buktatóira. Érdemes megszívlelni tanácsait: Védjük értékeinket Ne engedjünk idegeneket a lakásunkba Figyeljünk embertársainkra! Ezt követően az óvodások látogattak az Idősek Klubjába. Kántálni jöttek, karácsonyi dalokat énekeltek. A klub tagjai ajándékkal köszönték meg a kicsiknek és az óvónéniknek a jókívánságokat. A klub idei programkínálatában ez volt az utolsó rendezvényünk. Minden kedves olvasónak és nyugdíjasnak kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk. A klub dolgozói: Benda Judit, Szűcs Istvánné, Hoffmann Béláné DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS 06-20/ RENDELÉSI IDŐ Hercegkút Makkoshotyka HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata:

10 10 December 6.- Mikulás napja, a szokások egy kisázsiai városban élt Miklós nevű püspök jó cselekedeteire vezethetők vissza. A legenda szerint a püspök igen gazdag, jószívű ember volt, egyszerűen, szerényen élt. Megsajnálta a szegényeket, éjjelente elindult, és a rászorultak ablakába pénzt, ajándékokat tett. Innen ered és indult el a Miklós-napi ajándékozás hagyománya szerte a világon. Sajnos nem hóval és szánkóval, de eljött hozzánk is a Mikulás a gyerekek nagy örömére. Miután elénekeltük a Hull a pelyhes fehér hó kezdetű dalt, megjelent az ajtóban a várva-várt vendég, akit a kis elsősök különösen nagy izgalommal várták, hiszen ők most először találkoztak itt az iskolában a nagyszakállúval. Az idén is készültünk egy kis műsorral, sőt a kisebbek még egy-egy rajzot is készítettek. A dalok, versek és zenei produkciók után a Mikulás osztályonként kiszólította a tanulókat, hogy megajándékozza őket. A kicsik még félve nyúltak a csomag után, de a nagyobbak már bátran néztek a Télapó szemébe. Miután mindenki megkapta a csomagot, a Mikulás elbúcsúzott, hiszen még nagyon sok gyerek várta, de megígérte, hogy jövőre is ellátogat hozzánk. Köszönjük szépen, kedves Mikulás! Suli- tár

11 11 Mikulás az óvodában A következő verssel minden kedves olvasónak békés karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk! Fenyőágon, madárszárnyon, megérkezett a karácsony. Messziről jött, meleg Délről, napsütötte földtekéről, jött Északról, a fagy honából, rénszarvas, havas tájról, jött Keletről, jött Nyugatról, nyomában kolomp és harang szól. Sok napon átjött, sok éjjel, jött szelekkel, hópihékkel. Kocsin is jött, jött repülőn. köves úton, havas dűlőn, könnyű szánon, csengettyűzve, a szíveket egybefűzve. Hozott hírt a pásztorokról, csillagokról, jászolról, Kis Jézusról, Máriáról, s a híres három királyról. Szelek szárnyán, fenyőágon megérkezett a karácsony. Fogadjuk meleg szobával, friss sültekből vacsorával, ünnepeljük, magasztaljuk, énekszóval marasztaljuk. óvónők, tanítók

12 12 Karácsonyi játszóház a Művelődési Házban December 9-én karácsonyi játszóházat és vásárt rendeztünk a Művelődési Házban a karácsonyi ünnepre hangolódás jegyében. A készülődés már napokkal előtte elkezdődött, hiszen a lelkes szülők és gyerekek sok szép egyedi ajándéktárgyat, ablakdíszt, karácsonyfadíszt, mézeskalácsot és finom süteményeket készítettek a vásárra, melyet eladásra szántak és a vásárlásból befolyt összeget pedig az iskola részére ajánlották fel. A játszóházban készítettünk karácsonyfadíszeket, ablakdíszeket papírból, gömbökből, gyöngyből és asztali díszeket is barkácsoltunk az ünnepi asztalra. Nagyon örülünk, hogy rendezvényünkön sokan részt vettek, mert az ilyen összejövetel jó alkalom arra, hogy együtt tölthessünk egy kellemes estét, ahol hangulatos légkörben tevékenykedhetünk a gyerekekkel, szülőkkel együtt és alkalom nyílik egy kis beszélgetésre is. Az estét a szülők által előadott vidám bábelőadás zárta, mely sok élménnyel varázsolta el a gyerekeket. Köszönjük mindenkinek, hogy megtisztelt jelenlétükkel, segítségünkre voltak, vásárlásukkal támogattak bennünket és örülünk, hogy ezzel a rendezvénynyel sikerült egy kicsit közelebb varázsolni a karácsony hangulatát.

13 13 Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány bálja A Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány megalakulása óta igyekszik minden lehetőséget megragadni a gyerekek körülményeinek javítására. Ennek egyik legnépszerűbb lehetősége a jótékonysági bálok rendezése. Idén, december 13-ára esett a választás. Már a tervezett időpont előtt hetekkel megkezdődött a szervezőmunka. Plakátokat, meghívókat terveztünk, készítettünk, hogy mindenki időben értesülhessen a lehetőségről. Elsősorban a szülőknek rendezzük ezeket a bálokat, de nagyon örülünk, hogy mások is érdeklődnek és szívesen vesznek részt az alapítvány e fontos rendezvényén. Most is, mint minden évben a Művelődési Ház adott otthont a bálnak. A tanítónők és óvónők szépen feldíszítették a termet, hogy kellemes környezet fogadja a vendégeket. A bál megnyitása után a közelmúltban alakult Kling Singkapelle előadásában gyönyörködhettek a résztvevők, majd egy hastáncos csoport fellépése okozott kellemes perceket. A műsor után vacsora következett, ami most is, mint eddig mindig, nagyon finom volt. A bőséges választékból mindenki talált kedvére valót. Vacsora után következett a tánc, amihez a talpalávalót a Pentagon zenekar biztosította, köszönjük önzetlen felajánlásukat. Éjfélkor a szokásos tombolahúzás szakította félbe a mulatságot. Sok szép ajándékot ajánlottak fel a szülők, amiért szintén nagyon hálásak vagyunk. A fődíjat immár hagyományosan a Polgármesteri Hivatal ajánlotta fel, ami az oktatási intézmény és fenntartó önkormányzat közötti jó viszony bizonyítéka. Köszönet érte. Reméljük, hogy minden résztvevő nagyon jól szórakozott a hajnalig tartó rendezvényen. Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik most nem tudtak eljönni, de felajánlásaikkal segítették az alapítvány céljait.

14 . 14 Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnökének beszámolója (képviselő-testületi ülésen) Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Testület! A képviselő testület munkatervében meghatározottak szerint teszek eleget beszámolási kötelezettségemnek. Tavalyi beszámolót követően az alábbi események történtek Egyesületünk életében december 22.-én megtartottuk hagyományos évzáró közgyűlésünket és vacsoránkat, amelyre meghívtuk támogatóinkat is. - Az év elején hozzáláttunk VW gépkocsi üzembe helyezéséhez és felszereléséhez. - Március 12.-én megtartottuk kötelező közgyűlésünket, ahol a tagság elfogadta a évi beszámolót, a közhasznúsági jelentést, valamint évi költségvetést. Ezen az estén tudtuk bemutatni és átadni rendeltetés szerinti használatra az üzembe helyezett tűzoltóautót, amit kevés anyagi ráfordítással sikerült elkészíteni. -A tavasszal több alkalommal, rendszeresen tartottunk mintegy képzésként gyűléseket, ahol egyik társunk tartott előadásokat, tűzoltási, tűzmegelőzési, veszély elhárítási témakörökben. - Április elejétől az egyházközség kérésének eleget téve, fokozottam járőröztünk az épülő kápolna miatt a Gombos-hegyen. - Április 19.-én részt vettem a megyei Polgárőr Közgyűlésen, ahol elismerésben és jutalomban részesítettek. Ami természetesen nem nekem szól, hanem ezzel ismerték el az Egyesületünkben folyó munkát. - Július 4-5.-én, a már két napos Zeneplén fesztivál biztosítási feladatiban vettünk részt, folyamatosan egyeztetve a rendezőkkel és a Sárospataki RK.-val. - Július között az obersulmi tűzoltókat láttuk vendégül, közösen az önkormányzattal. Szerintem a legfontosabb eseményünk volt az év folyamán. Készültünk rá, szerettük volna megmutatni, hogy szinte a nulláról elindulva, rövid idő alatt, kevés anyagi ráfordítással, mit tudtunk elérni. Azt hiszem, hogy ez egy jól sikerült hétvége volt. Láthatták, hogy itt is van egy olyan közösség, aki képes és tud is áldozatokat hozni a településért. Augusztus falunap. A korábbi évekhez hasonlóan részt vettünk az előkészületekben, bonyolításban én délután Berecz András mesemondó fellépése az Egyesület szervezésében. Nem túlzok, ha azt mondom, rendkívül sikeres esemény volt. Új helyszínen, sok nézővel, jó hangulatban. - Augusztus vége. Beárnyékolta mindennapjainkat egy sajnálatos és döbbenetes betörés a faluban, amire reagálnunk kellett. Megnyugtatni a közvéleményt és természetesem magunkat is. Átszerveztük a szolgálatot, szeptembertől minden nap kinn van egy-egy járőrpáros esténként, valamint az éjszaka egy részében.. Reméltük, hogy a még intenzívebb jelenlétünk elég lesz a további bűncselekmények megelőzésére. Ma már tudjuk, hogy ez sajnos nem igaz. - Szeptember 3.-a a tűzoltó autó első bevetése. Száraz fű és gaz égett a Kis-hegyen. Jól vizsgázott a felszerelés. Létszámunk alakulása:egyesületünk létszáma 6 fővel bővült az év folyamán, így jelenleg 34 fő. Kapcsolatunk továbbra is kiváló az önkormányzattal és a Polgármesteri Hivatallal. Folyamatosan számíthatunk támogatásukra, szervező és koordináló szerepükre. Jó a kapcsolatunk a Sárospataki Rk.-val, Sátoraljaújhelyi Tűzoltósággal, a megyei szövetségekkel. És természetesen meg kell említenem támogatóinkat is, akik szerencsére évről évre többen vannak. Felszerelésünk talán már elfogadhatónak mondható. A már korábban említett, jól felszerelt VW gépkocsi sok igényt kielégít, benne többek között a 6 személy részére elegendő védőfelszereléssel, amit a partnertelepülés tűzoltóitól kaptunk. A felújított nagyteljesítményű szivattyú az utánfutóval még sok évig szolgálhatja az egyesületet. Sikerült új ruházatot venni a tagoknak. Így már mindenki rendelkezik mellénnyel, sapkával, valamint két pólóval. Új, rendkívül jó minőségű lámpákat tudtunk venni az új tagoknak. Pénzügyi helyzetünk mára a sikeres pályázatoknak és támogatóinknak köszönhetően megnyugtatónak mondható. Egy rövid gondolat az elmúlt időben bekövetkezett eseményekről. Sajnos nem tudunk a nap 24 órájában, a falu minden pontján ott lenni. A megoldást a megelőzésben, a figyelem felhívásban, valamint a tájékoztatásban látom. Az Egyesület minden tagja természetesen a jövőben is mindent megfog tenni tőle telhetőt és elvárhatót, hogy ilyen, vagy ehhez hasonló események ne következzenek be. Végezetül köszönöm Polgármester Úrnak, a Körjegyző Kisasszonynak, a Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának az egész évi támogatást. Egyesületünk a jövőben is aktív szereplője kíván lenni a helyi közéletnek. Lehetőségeinkhez mérten feladatokat vállalni, hogy településünk nem csak biztonságos, de élő és élhető település legyen. Rák József egyesületi elnök

15 Hercegkúti Tornaclub évi beszámolója A sportkör pénzügyi helyzete az önkormányzat pozitív hozzáállásának köszönhetően stabilnak mondható. Bíztató, hogy a már két éve megalapított pártolótagság továbbra is működik, sőt létszáma folyamatosan növekszik. Ennek köszönhetően a sportra fordítható támogatások összege 2008-ban Ft al növekedett. Amelyből Ft ért az ifjúsági csapatunknak vásároltunk új szerelést. Az új bajnoki szezon megkezdését több vállalkozó is támogatta. Germann József, egy új garnitúra-szerelést adományozott a felnőtt csapatnak, Rák Gergő EB futball labdákat ajánlott fel. Többen voltak, akik aktívan is segítettek (pálya előkészítése, fűnyírás stb.) Ezúton is szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani. Jelenleg 38 igazolt játékosunk van, ami első hallásra soknak tűnhet, de szükség van ilyen létszámra, ugyanis a sérülések, és egyéb elfoglaltságok miatt így is van, hogy tartalék játékos, (játékosok) nélkül kénytelen kiállni a csapat. A felnőtt csapat kertében 4 falusi és 13 sárospataki játékos van. Közülük néhányan rokoni kapcsolataikon keresztül is kötődnek Hercegkúthoz, de egy valami mindannyijukban közös, hogy hercegkúti mezben, hercegkútért játszanak. Az ifi csapat 80 % helyi fiatal, akik 2-3 éven belül a felnőtt csapat erősségei lehetnek. Pár mondatban ismertetném a kiadásainkat. Egy játékos játékengedélye: Ft. Ez szorozva 38-al Ft. Nevezési díj, pályahitelesítés: Ft Játékvezetői díj, éves szinten: Ft A kiadások között szerepel még, mérkőzések utáni üdítők, és 1 rekesz sör. Év közben bekövetkezett változások. Rák Zsoltot, a felnőtt csapat edzőjét Kerchner Róbert, az ifi csapat edzőjét, Bányai Jánost, Hoffmann Imre váltotta fel. Munkájukat ezúton is köszönjük. Hercegkút Német Kisebbségi Önkormányzata pályázati pénzből nyert 9 személyes kisbusza jelentősen segíti az idegenbeli mérkőzésekre történő utazásokat. Sok játékos így is saját autójával jár a mérkőzésekre, amit minden év végén megpróbálunk honorálni egy év végi záró vacsorával. Ez az éven sem volt másképp. A pálya nyírása eddig is megoldott volt, de azt gondolom jövőben, a pályázaton nyert fűnyíró kisgép segítségével ez is egyszerűbbé, és hatékonyabbá válik. A feltételek tehát adottak, csak élni kell a lehetőségekkel. Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden játékosnak, szurkolónak, sportbarátnak, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Évet. Bódvaszilason járt a Heimat Néptáncegyüttes 15 Ismét meghívást kaptunk, mint az elmúlt évekhez hasonlóan Bódvaszilasra, amely hazánk északkeleti részén, a Bódva-völgyében fekvő kis község. Eddigi tapasztalatunkból adódóan szívesen vállaltuk a fellépést, hisz mindig barátságos környezet, kedves arcok, és jó hangulat várt bennünket. Így december 6.-án, szombat délután 16:00 órakor indultunk útnak egy külön busszal, s két óra múlva meg is érkeztünk a faluba. Már mindenki megismerte a Művelődési Házat, mindenkiben felidéződtek a tavalyi szép emlékek. A polgármester és a felesége már az ajtóban várt bennünket, s szívélyes fogadtatásban volt részünk. Ezután az öltözőbe kísértek,ahol szendvicsekkel, és üdítővel kínáltak. Majd nemsokára készülődtünk, hisz 19:00 órakor megkezdődött a köszöntő, s utána mi következtünk. A műsorunkat két részben adtuk elő, mert a szendrői kórus is fellépett, így változatosabb volt az előadás. Jó kedvvel, örömmel táncoltunk, s az összegyűlt közönség tapssal, mosollyal értékelte. A vacsora egy kicsit elhúzódott, de mi megpróbáltuk a hangulatot még jobban fokozni a kórussal való éneklés keretében, melyet mi is különösen élveztünk. Ezután felszolgálták a vacsorát, ami nagyon finom volt, így mindenki kellő képen jól lakott. Egy kis pihenés után megkezdődött a hajnalig tartó bálozás, beszélgetés a vendégekkel. Nagyon jól éreztük magunkat, s élményekkel gazdagodva, hajnali órákban szerencsésen érkeztünk haza. Hoffmann Kinga Hajrá Hercegkút! Kiss János egyesületi elnök A Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány bálján

16 16 A Hercegkúti Hírek minden olvasójának ezúton kíván Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Hercegkút Község Önkormányzata, a Hercegkútért Közalapítvány Kuratóriuma, valamint a lap szerkesztője dr. Stumpf Enikő szerkesztő ELŐFIZETÉSI SZELVÉNY Alulírott (név)....(cím) alatti lakos, előfizetem a Hercegkúti Hírek című havonta megjelenő információs lapot. Vállalom, hogy az előfizetési díjat a kiadónak csekken vagy készpénzben kifizetem., hó...nap... Aláírás évi előfizetési díjak: helybelieknek 1500,-Ft/ év, postai küldeményként 3.000,-Ft/év (Az előfizetési szelvényeket január 15-ig Hercegkút Petőfi u számra kérjük eljuttatni.) Kántáló óvodások az Idősek Klubja előtt Hercegkúti Hírek Hercegkút község információs lapja Kiadja: Hercegkútért Közalapítvány Felelős kiadó: Stumpf Imre Jánosné Szerkesztő: dr. Stumpf Enikő Hercegkút, Petőfi u Megjelenik: havonta Nyilvántartási szám: NKÖM 2.2.4/220/2/2002. Nyomdai munka: Sárospataki Nyomda

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

A Szűzanya karácsonya

A Szűzanya karácsonya HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. DECEMBER 8. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 120,- FT A Szűzanya karácsonya Az első karácsony eseményeit számtalan festő próbálta már megfesteni, ábrázolni. Természetesen

Részletesebben

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. FEBRUÁR HÓ, 14. ÉVFOLYAM 2 SZÁM ÁRA: 200,- FT Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése A Bodrogolaszi

Részletesebben

Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye

Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. JÚNIUS HÓ, 11. ÉVFOLYAM 6. SZÁM ÁRA: 160,- FT Fraundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület minősítő versenye A Magyarországi Német Ének-, Zene és Tánckarok Országos

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

A B-A-Z Megyei Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat irodájának átadása Hercegkúton

A B-A-Z Megyei Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat irodájának átadása Hercegkúton HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2009. JANUÁR HÓ, 10. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÁRA: 150,- FT A B-A-Z Megyei Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat irodájának átadása Hercegkúton 2009. január 24-én

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val

Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. MÁJUS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 180,- FT Partnerségi Megállapodás Beaumont le Roger-val Gilbert Marvin, a Franciaországban (Normandia) található Beaumont le

Részletesebben

Obersulmban jártunk HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. JÚLIUS, 8. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 120,- FT

Obersulmban jártunk HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. JÚLIUS, 8. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. JÚLIUS, 8. ÉVFOLYAM 7. SZÁM ÁRA: 120,- FT Obersulmban jártunk Német partnertelepülésünk képviselő-testületének és kórusának meghívására 2007. június 30 és július

Részletesebben

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon

Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton. Drámafesztivál Rakamazon HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2012. ÁPRILIS HÓ, 13. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 170,- FT Regionális német nemzetiségi versmondó verseny Hercegkúton 2012.március 30-án bonyolította le a hercegkúti Gyöngyszem

Részletesebben

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014

Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2014. ÁPRILIS HÓ, 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 200,- FT Európa Napok Hercegkúton 2004 10 év az Európai Unióban 2014 A Hercegkúti Hírek 2004. májusi száma igazi ünnepi szám

Részletesebben

6. születésnapját ünnepelte a Klang Singkapelle énekkar

6. születésnapját ünnepelte a Klang Singkapelle énekkar HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2014. FEBRUÁR HÓ, 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 200,- FT 6. születésnapját ünnepelte a Klang Singkapelle énekkar 2014. február 15-én ünnepelte énekkarunk fennállásának 6.

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok

F A I R MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ. KÖZMEGHALLGATÁS Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. Farmosi Információk Riportok F A I R Farmosi Információk Riportok Lakossági közéleti tájékoztató XXVI. évfolyam 1-2. szám 2014. január-február MEGHÍVÓ Farmos Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját március 14-én

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA 2013. december 20. II. évfolyam 4. szám 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Megszületett Közmeghallgatás Caritas díjas A változások éve Ötből három Év vége a Művelődési Házban Tanulási közppont Diabetes

Részletesebben

Ináncsi Hírnök. 2013. December X. évfolyam 4. Szám. Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván Mindenkinek

Ináncsi Hírnök. 2013. December X. évfolyam 4. Szám. Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván Mindenkinek Ináncsi Hírnök 2013. December X. évfolyam 4. Szám Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván Mindenkinek Kiss Péter Polgármester Ináncs Község Képviselõtestülete 2 Az önkormányzat hírei

Részletesebben

Köszöntés 2013 karácsonyán

Köszöntés 2013 karácsonyán XIII. évfolyam. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Köszöntés 20 karácsonyán Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. Lukács ev. 2,4 Minden évben megállít

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet!

ÚTRAVALÓ 2 0 1 4 Boldog Új Évet! 16 A B csoport végeredménye: A Titánok (Szécsény) vitte 1. Nyúl-York 2 2 0 0 6-2 6 haza a profik kupáját! 2. Nyúl-Dzsörzi 2 1 0 1 5-4 3 A csoport: Rimóc, Katalánok, Két ünnep közötti 3. Rimóc 2 0 0 2 4-8

Részletesebben

A NAGYBÖJT JELSZAVAI HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2011. MÁRCIUS HÓ, 12. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁRA: 170,- FT

A NAGYBÖJT JELSZAVAI HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2011. MÁRCIUS HÓ, 12. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁRA: 170,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2011. MÁRCIUS HÓ, 12. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁRA: 170,- FT A NAGYBÖJT JELSZAVAI A nagyböjt első jelszava az önmegtagadás. Mit is jelent ez a szó keresztény ember számára? Mit

Részletesebben

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER CSEGEI KÖRKÉP I. évfolyam 12. szám 2010. december 17. KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS JÓNÁS SÁNDOR POLGÁRMESTER Tartalomból:

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Várakozás

Mindenki Karácsonya. Várakozás Mindenki Karácsonya December 15-én a csúnya, esôs idô ellenére megtelt a Forrás Mûvelôdési Ház színházterme a közös ünneplésre érkezôkkel. Franka Tibor polgármester köszöntôje után Koncz Zoltán helyi refomátus

Részletesebben

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december

VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december VIII. évfolyam, 3. szám 2012. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Az elmúlt három hónap történéseiről számolok be Önöknek. Eseményekben gazdag három hónap áll mögöttünk.

Részletesebben

XXIV. évfolyam 1. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. január. akik nagy lelkesedéssel jelenítették meg Jézus születésének

XXIV. évfolyam 1. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. január. akik nagy lelkesedéssel jelenítették meg Jézus születésének XXIV. évfolyam 1. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. január A város Adventi ünnepsége A település közös várakozásának ünnepét december 21-én tartottuk a templomtéren és a Szent Imre

Részletesebben

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak!

2009. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet Kívánnak minden kedves olvasónak! 2009. DECEMBER A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány kuratóriumának tagjai a Teleház dolgozói és a Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Boldog Új Évet

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

Használjuk ki hát a hátralévô napokat, hogy fehér legyen a karácsonyunk.

Használjuk ki hát a hátralévô napokat, hogy fehér legyen a karácsonyunk. 1 Karácsonyi köszöntô Az adventi koszorún már meggyújtottuk az utolsó gyertyát, s még néhány nap és itt a Karácsony. A lakások kitakarítva és feldíszítve, az ajándékok becsomagolva, gondolatban összeállítottuk

Részletesebben

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. január www.zsambek.hu interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Jakosáné Palkó Petra képviselôvel Interjú Bottlik Zoltán igazgatóval tízéves

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben