KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK KIALAKULÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK KIALAKULÁSA"

Átírás

1 HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA DECEMBER HÓ, 9. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 140,- FT KARÁCSONY ÜNNEPÉNEK KIALAKULÁSA Az ősegyházban, az első századok folyamán, a keresztények nem ünnepelték meg Jézus születését. Akkor az Úr feltámadását, vagyis a húsvétot helyzeték minden ünnep elé. Erre emlékeztek minden vasárnap. Ugyancsak megünnepelték a 300 éves keresztényüldözés alatt a vértanúk halálát, égi születésnapjukat. De sem Jézus Krisztus, sem a szentek születésnapját nem tartották. Ennek egyik oka az lehetett, mert a rómaiak a pogány istenek születésnapjait megülték. Az ókorban a későbbiek során az Egyház március 25-re tette Krisztus születését. Ám Julius Africanus és Hyppolitus egyháztudósok arra a következtetésre jutottak, hogy március 25-én Jézus fogantatása történt, kilenc hónap múlva pedig, december 25-én a születése. Kr. u. 313-ban Nagy Konstantin római császár híres milánói rendeletével biztosította a keresztények számára a vallásszabadságot. Ezek után a pogány Mithras kultusz napimádatával szemben Róma területén Krisztust, az Igazság Napját állították a keresztények elé. Krisztus földi születésnapját az akkori Sol invictus legyőzhetetlen, örök nap ünnepére, december 25-ére tették, hogy beteljesedjék Malakiás próféta jövendölése: Nektek pedig felkel az igazság Napja és üdvösség van a szárnyai alatt! /Mal 4,2./ A karácsonyfa mai formája csak a XVII. században terjedt el Németországban a protestáns területeken. Először 1605-ben Strassbourg valamelyik templomában állítottak karácsonyi fát cukrokkal, almával, színes papírvirágokkal díszítve. Ez jelképezte a bibliai Ádám-Éva történet tudásfáját. Gyertyák csak az 1700-as évek közepétől kerültek rá. Magyar területre is Nyugatról jött a karácsonyfa. Először Brunszvik Teréz állított fel a kicsinyeknek karácsonyfát 1825 táján, és ettől kezdve nálunk is meghonosodott a szokás. A középkorban szokásba jött a jászol felállítása is. Jézus születési barlangját utánozták, amelyet a szabadban állítottak fel. Előtte minden karácsonykor előadták a szent éjszaka eseményeit. Innen maradt fenn templomainkban a pásztorjáték története. Assisi Szent Ferenc 1223-ban Greccioban helyezett először a jászolba Jézusszobrocskát. Érdekes azonban, hogy az egyiptomi és a szír egyházak már a 2. században ünnepelni kezdték Jézus születését, és száz év alatt kialakult a saját karácsonyi liturgiájuk. A nyugati keresztények közül pedig sokan zarándokoltak a Szentföldre, hogy ott ünnepeljék Krisztus születését, amint az egy vallásos hispániai zarándoknő, névszerint Eteria, IV. századi útinaplójában meg is örökítette. Ezek a zarándokok karácsony éjszakáján örömtüzeket gyújtottak, mert azt írja Alexandriai Szent Cirill: Nappalnak nevezi az isteni Írás Megváltónk születésének az idejét, amely fénybe borít minket! Ezért így köszönti Jézust az ősi liturgia: Üdvözlégy új fény! A megszületett Jézus Krisztus, a tavasz a tél közepén. Ezért írja a következőt az ókori író, Theoderetus: A virágok és liliomok a tavasz sarjai. A mi lelkünk tavasza Krisztusnak, Megváltónknak alázatos eljövetele. Itt rejlik a magyarázata annak, hogy a virág, a zöld és a gyertya sohasem hiányzott karácsony ünnepéről és lassan-lassan átalakult karácsonyfává.

2 2 Karácsonykor köszönjük meg Isten irántunk tanúsított nagy szeretetét. Szentfiát küldte hozzánk, hogy testvérünkké legyen. Jézus vállalta ezt a testvéri közösséget mindannyiunkkal. Érezzünk hát mi is testvéri közösséget minden emberrel. Ezen a szent ünnepen ismerjük föl keresztény méltóságunkat. Ma, amikor annyit tapasztalhatjuk az emberi méltóság megtiprását, Mennyei Atyánk példájára mi keresztény emberek becsüljük, tiszteljük, szeressük egymást. Az Atya Egyszülöttje minden népé és nemzeté kivétel nélkül. Legyen számunkra is minden nép és nemzet testvér, hiszen ők is Isten gyermekei. Isten karácsonykor példát adott nekünk a megbocsátásra és a szeretetre. Így cseng majd ajkunkról hitelesen a karácsonyi ének: Kis Jézus, ne vess meg bennünket, hallgasd meg buzgó kérésünket. Jászolodnál fogadjuk, hogy a vétket elhagyjuk, Ó! Jézus, ne vess meg, hallgass meg! /Sz. V. U. 21./ Áldott karácsonyt kíván Polyák József esperes-plébános Karácsonyra várva Advent harmadik vasárnapjának délutánján a Bodroghalomból érkező Halom dalkör és a Freundschaft Nemzetiségi Vegyeskórus Egyesület tagjai régi karácsonyi hagyományokat elevenítettek fel a Művelődési házban. A vendégszereplők bemutatták a községükben lévő három vallási felekezetre jellemző kántálási énekeket, karácsonyi fohászokat, valamint az 1960-as évek népi hagyományokból gyűjtött Betlehemes játékot. Műsoruk után a kórusunk tagjai karácsonyi énekeket énekeltek, amit Joósz Antal tangóharmónikával kísért. A karácsony-várás hangulatát a baráti beszélgetésekkel, egy-egy új ének bemutatásával már a megterített aszalok mellett folytattuk Az asztalokon az asszonyaink által sütött süteményeket és a kórus férfi tagjainak finom borait kínáltuk. Apró - a kórus által készített - karácsonyi ajándékkal köszöntük meg a Dalkörnek, hogy még szebbé tették az advent, a várakozás idejét. Nádasi Bálintné egyesületi elnök A bodroghalmi betlehemesek

3 3 Keljetek fel pásztorok Keljetek fel pásztorok Az égen egy jelt láttok Álmomból ez fölrettentett Mondjátok hát mit jelenthet pásztorok Én Istenem mily nagy csoda Nem láttunk még ilyet soha pásztorok. Egy szép angyal jön felénk Örvend lelkem énekén Vele együtt angyal sereg Mily örömmel énekelnek pásztorok Mondjuk velük mi mindnyájan Dicsőség a magasságban pásztorok Megtelt a nézőtér a koradélutáni programra Erős a hit szívünkben, Hogy élünk Istenünknek Aki adta a messiást a világnak megváltóját pásztorok Megy előttünk a szép csillag Keljetek fel kövessük azt pásztorok Nézzétek csak pásztorok, a szép csillag megállott A világnak megváltója, itt egy rongy istállóba pásztorok Menjünk be és ajándékkal Köszöntsük őt alázattal pásztorok A bodroghalmi Halom Dalkör Üdvözlégy kis Jézuska Lelkünk megváltója Vedd tőlünk az ajándékot Én hoztam egy kerek sajtot Jézuska Én nyájamból egy szép bárányt Én pedig egy kosár almát Jézuska Szent vagy Édes Jézuska Elhoztad boldogságunk Harsogjon a dob-trombita Vígan zengjen a citera pásztorok Messiás megszületett Áldják őt a földi népek pásztorok. A Freundschaft Vegyeskórus Egyesület az adventi esten

4 4 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Németekért Díj A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata december 11-én ünnepélyes közgyűlés keretén belül adta át a Megyeháza Dísztermében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Németekért Díjat Héring Istvánnénak, Rátka polgármesterének. A karácsonyi díszbe öltöztetett évszázados épület, meghitt hangulat fogadta a kedves vendégeket. Jelen voltak a megye tizenegy német települési kisebbségi önkormányzatának képviselői, polgármesterek, jegyzők. Községünket Rák József polgármester úr, Joószné Naár Erika Hercegkút Német Kisebbségi Önkormányzatának alelnöke és Naár József Hercegkút Német Kisebbségi Önkormányzatának képviselője, valamint Stumpf Andrásné Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzatának elnöke képviselte. Az ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattól Dr. Ódor Ferenc, a Megyei Közgyűlés elnöke, Hideg Imre, az Oktatási és Művelődési Főosztály vezetője, Halász Mária, a Művelődési Osztály vezetője, Czeglédiné Vitárius Ágnes pénzügyi előadó és Czeglédi Natália kisebbségi referens. Az ünnepség a himnuszok / magyar és a magyarországi németek/ eléneklése után Dr. Tamás Edit történész Borsod-Abaúj-Zemplén megyei németek című előadásával kezdődött, melyet nagy érdeklődéssel hallgatott meg a közönség. Átfogó képet kaptunk térségünk német kisebbségeinek történelmi múltjából.a sajószentpéteri Móra Ferenc Általános Iskola diákjainak műsorát követően a kitüntetés átadására került sor. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzata 2007 május 16-i ülésén döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Németekért Díj alapításáról, mellyel minden második évben elismeri a német kisebbségért végzett munkát. A kitüntető díj adományozására beérkezett a tíz német kisebbségi települési önkormányzat ajánlása, melyet a kulturális bizottság megtárgyalt, és javaslatot tett a képviselő-testület részére. A képviselő-testület az előterjesztést november 17-i ülésén megtárgyalta, és döntését meghozta évben a képviselő-testület 30/2008.(XI.17.) számú határozatával Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Németekért Díjat Héring Istvánnénak, Rátka polgármesterének adományozta. A kitüntetéssel megilleti: 1. kísérő oklevél, 2. emlék plakett kerámiából, porcelán festéssel, melyet a megye címere díszít és 3. nettó ,- Ft pénzjutalom. 4. A laudátiot /méltatás/ Szebényi Gáborné Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzatának alelnöke tartotta, melyben a díjazott egész életútjáról, a német kisebbségért végzett munkájáról kaptunk sok információt. A kitüntetést Stumpf Andrásné Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Német Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzatának elnöke és Csáki Károlyné Kulturális, sport és idegenforgalmi bizottság elnöke adta át. Héring Istvánná köszönő szavait követően a szózattal ért véget az ünnepélyes közgyűlés. Héring Istvánné átveszi a díjat Stumpf Andrásnétól Dr. Ódor Ferenc elnök út pohárköszöntőt mond

5 5 Ülésezett a Hercegkútért Közalapítvány kuratóriuma A Hercegkútért Közalapítvány kuratóriuma december 3-án este hat órakor ülést tartotta községházán. Dr. Stumpf Enikő kuratóriumi titkár tájékoztatást adott a Közalapítvány pénzügyi helyzetéről, az év második felében befolyt támogatásokról (SZja 1%, ÉMÁSZ Nyrt támogatása, pályázati támogatások), a havonta rendszeresen jelentkező kiadásokról (Nyomdai költség, Tájház üzemeltetés). A Hercegkúti Hírek című újsággal kapcsolatban a kuratórium elnöke Stumpf Imre Jánosné és Rák Józsefné Naár Etelka, Borsósné Fischinger Henrietta tag részéről is az a vélemény hangzott el, hogy a jövőben is folytatni kell a lapkiadási tevékenységet új rovatokkal színesítve. Rák József polgármester úr hozzászólásában kiemelte, hogy kevés kis település tud felmutatni 9. évfolyamát megélt helyi újságot, érdemes tovább áldozni rá, mivel igénylik a helyiek és elszármazottak. Kérte továbbá, hogy valamennyi intézmény, egyesület segítse a szerkesztő munkáját azzal, hogy a lapzártakor időben leadja a cikkeket. Az ülésen tájékoztatást kapott a kuratórium a hercegkúti helyi televízió csatorna és képújság miatt - Pr-Telecom Zrt, Nemzeti Hírközlési Hatóság, ORTT és Hercegkútért Közalapítvány között - folyamatban lévő jogvitás eljárásról. A kuratórium titkára bemutatta a jelenlévőknek a Mesélő házak Häuser, die uns erzählen című magyar-német nyelvű, fotókkal illusztrált kiadványt, melyet a Magyarországi Német Tájházak Szakmai és Információs Központja (Budaörs) adott ki és ebben a hercegkúti Sváb Tájház is szerepel. A tájházat fenntartó Hercegkútért Közalapítványnak lehetősége nyílik ebből a kiadványból további példányokat rendelni és az érdeklődőknek tovább értékesíteni. Megtekintették a jelenlévők a Hercegkútat bemutató új színes prospektust, valamint a Sváb Tájházat és a települést ábrázoló új képeslapokat, melyek a B-A-Z Megyei Önkormányzat Mecénás Alapjának támogatásából készültek el. A prospektus 100,-Ft/db, a képeslapok 50,-Ft/db áron lesznek megvásárolhatók a Tájházban, illetve a községházán. Egyetértettek a kuratóriumi tagok abban, hogy évben a Közalapítvány alapításának 10. évfordulója egy jótékonysági bál keretében (a tervek szerint a farsangi időszakban január 31-én) legyen megünnepelve. dr. Stumpf Enikő kuratóriumi titkár BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat támogatásban részesülők névsora "A" típusú pályázók Bajusz László Hoffmann Dóra Götz László Hoffmann Kinga Deák Marianna Bodnár Marietta Bodnár Eszter Rák Roland Stumpf Erika Joósz Rita Bányai Ferenc Horváth Gábor Schmied Viktória Naár Anita Cziczó Károly Besenyődi Anikó Besenyődi János Markovics Ádám "B" típusú pályázók Hoffmann Ottó Stumpf Noémi Horváth Eszter Schmied Nikoletta Stumpf Zsanett Stumpf Imre Rák Balázs A Hercegkúti Hírekben szeretnénk folytatni a jelenlegi és egykori BURSA ÖSZTÖNDÍJASOK bemutatkozása rovatot. A jelenlegi ösztdöndíjasok és a friss diplomások bemutatkozó cikkeit a címre várjuk! Lapzárta: minden hónap 20.

6 6 Önkormányzati hírek Hercegkút Község Önkormányzata, 3958 Hercegkút, Petőfi u Tel, fax : : 06/ , A képviselő-testületi decemberi üléséről December 17-én tartotta Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete évi utolsó ülését. A költségvetési koncepció elfogadásakor meghatározott irányelvek alapján kidolgozott rendeletmódosításokat tárgyalt meg az első két napirendi pont keretében a testület. A képviselői tiszteletdíjak 25 %-os csökkentéséről határozott, majd a szociális ellátásokról szóló rendeletben szabályozott méltányossági ápolási díj megszüntetéséről döntöttek a képviselők. Ez utóbbi tétel az önkormányzat költségvetésében éves szinten 2,5 millió Ft, melyet saját bevételekből kell finanszírozni és nincs lehetőség állami támogatás visszaigénylésére. A körjegyző elmondta, hogy a környékbeli települések köztük Sárospatak is már évekkel ezelőtt megszüntette a saját hatáskörben szabályozható ezen ellátási formát. Az érintettek az ápolási díj folyósításának megszüntetéséről határozatot fognak kapni, továbbá tájékoztatást arról, hogy a szociális ellátórendszer más elemét (rendszeres szociális segély, közhasznú munkavégzés, alanyi jogú ápolási díj ) milyen feltételekkel vehetik igénybe. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 4/2007. (IV.1.) számú rendelet módosításáról: 1. (1) A rendelet 24. és 25. -át a képviselő-testület hatályon kívül helyezi. (2) Azon személyek részére, akik e rendelet hatálybalépésekor tartósan beteg személy ápolása címén ápolási díjban részesülnek, az ápolási díj folyósítását december 31. napjával kell megszüntetni. 2. E rendelet január 1-jén lép hatályba. A 3-5. napirendi pontok keretében a évi közüzemi díjak szóló rendeletek elfogadására került sor. A települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 19/2002. (XI.29) sz. rendelet módosításáról: A közszolgáltatás évi díjtételeit e rendelet 1. sz. melléklete szerint határozza meg. Rendszeresített, járatba illesztett gyűjtésű edényzet ürítési ára (Ft+ 20 % ÁFA/1 ürítési alkalom) 120 l-es edény 314,-, 1100 l-es edény 3.140,- 120 l-es zsák 314,- Lomtalanítás 230,- Egyúttal hatályon kívül helyezte a képviselő-testület azt a rendelkezést, mely az egyedülállók részére 33 %-os díjkedvezményt biztosított. (ürítésenként 124,-Ft) A Zempléni Vízmű Kft által biztosított ivóvíz díjának megállapításáról szóló rendelet 1. Az árak megállapításáról szóló évi CIV. törvénnyel módosított évi LXXXVII. törvény mellékletében kapott felhatalmazás alapján Hercegkút Község Önkormányzat képviselő-testülete a Zempléni Vízmű Kft által biztosított ivóvíz díját és csatornahasználat díját az alábbiak szerint határozza meg. 2. A rendelet hatálya kiterjed a Hercegkút község közigazgatási területén szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókra, valamint a szolgáltatást biztosító Zempléni Vízmű Kft-re. 3. Közüzemi díjak január 1-től: a) Ivóvíz szolgáltatás díja: (1)Az ivóvíz díja : 298,-Ft/m3 (2)Az ivóvíz díjából a képviselő-testület a lakosság részére 106,-Ft/m3 engedményt ad. (3) Locsolási célú víz díja: 227,-Ft/m3 (4)Az (l)(2) bekezdésben meghatározott díjak az Áfá-t nem tartalmazzák. b) Csatornahasználat díja: (1)A csatornahasználat díja: 359,-Ft/m3 (2)A csatornahasználat díjából a képviselő-testület a lakosság részére 164,-Ft engedményt ad. (3)Az (l) (2) bekezdésben meghatározott díjak az Áfá-t nem tartalmazzák. c) Locsolási kedvezmény: (l) Az önkormányzat a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett ivóvízmennyiséget a locsolási időszakhoz tartozó vízhasználat 10 %-ában állapítja meg. (2) A locsolási időszak a májusi vízóra leolvasás és a szeptemberi vízóra leolvasás közötti időszak. (3) A kedvezményezettek köre: Hercegkút közigazgatási területén közüzemi szennyvízcsatorna használati díjat fizető fogyasztók 4. E rendelet január 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 17/2007. (XII.20.) rendelete. A kötelezően igénybeveendő, szervezett kémény seprőipari közszolgáltatásról szóló 15/1997. (XI. 20.) sz. rendelet módosítása 1. A rendelet 7. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A kötelező kéményseprő ipari munkák évi díjtételeit e rendelet l. sz. mellékletében foglaltak szerint határozza meg a képviselő-testület. 2. E rendelet január 1-jén lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 18/2007. (XII.20.) rendelete.

7 7 Ezen az ülésen fogadta el a képviselő-testület a évi munkatervét, majd a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület és a Hercegkúti Tornaclub elnökének beszámolója következett a évi tevékenységükről. (14. old) A körjegyző előterjesztése alapján döntést hozott a képviselő-testület a TÁMOP pályázati felhívásra Sárospatak Művelődési Ház gesztor szervezettel együttműködésben benyújtandó pályázatban való részvételről. Rák József polgármester ismertette a Tokaj Történelmi Borvidék világörökségi címről történő lemondással kapcsolatban Tállya polgármestere által küldött levelet. A testület abban foglalt állást, hogy kíván ilyen tartalmú döntést hozni. Ismertette a polgármester Sátoraljaújhely város polgármesterének körlevelét, melyben a Büntető Törvénykönyv módosításához szükséges aláírásgyűjtésről ad tájékoztatást. Végezetül megköszönte az egész éves együttműködést valamennyi képviselő-testületi és bizottsági tagnak, a kisebbségi önkormányzat elnökének és tagjainak, az intézmények vezetőinek és dolgozóinak, valamint a körjegyzőség apparátusának. Német Kisebbségi Önkormányzat közmeghallgatása A képviselő-testületi ülést követően Stumpf Andrásné, a Hercegkúti Német Kisebbségi Önkormányzat képviselőtestülete közmeghallgatás keretében számolt be az önkormányzat éves tevékenységéről a jelenlévőknek. (A beszámolót a lap januári számában olvashatják.) dr. Stumpf Enikő körjegyző Rendőrségi tájékoztató december 17-én a Művelődési Házban Solymosi Antal alezredes, a Sárospataki Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője tartott tájékoztatást az elmúlt hetekben Hercegkúton történt köznyugalmat megzavaró bűncselekményekkel, a lakosság részéről elvárható óvintézkedésekkel kapcsolatban. A kora délelőtti időpont ellenére közel ötven fő jelent meg a fórumon, melyen Rák József polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, bejelentette, hogy december 16. naptól új körzeti megbízott, Mózes András főtörzsőrmester, kiképzett kutyás rendőr teljesít majd szolgálatot Hercegkút és Makkoshotyka településeken. Solymosi Antal a helyi sajátosságokhoz, a hercegkúti lakosok általa is jól ismert mentalitásához igazodva vázolta fel bűnesetek megelőzése érdekében teendő intézkedéseket, a rendőrség által legfontosabbnak tartott információkat. Nyomatékosan kiemelte, hogy a hercegkúti lakosoknak is tudomásul kell venniük, hogy a bűnözés nem a kertek alatt van, hanem már bent van a faluban. Bár bűnözési mutatók alapján a község még mindig egy kis sziget a működési területükön található falvakhoz képest, de az elmúlt időszakban történt esetek miatt sajnos az itt élők nem ezt érzik. Példákkal alátámasztva külön szólt azokról a bűncselekményekről, melyeket kellő körültekintéssel, óvatossággal meg lehet előzni. Ilyennek minősítette azt a négy esetet, amikor szem előtt lévő kulccsal, könnyen megtalálható helyről vitt el a betörő nagyobb összegű készpénzt. Felhívta a figyelmet a térségben előforduló, főleg idős emberek sérelmére elkövetett cselekményekre (mozgóárusok követik el termény-, ágyneműárusítást színlelve stb. vagy bármilyen más módon az idősek hiszékenységével, jóindulatával élnek vissza.) Az ügyek másik csoportjába tartoznak azok, melyeket legnagyobb körültekintés mellett sem lehet megelőzni, kivédeni (pl. az éjjel füstölőből, lakat lefeszítésével történő lopás). A rendőrség az alacsony rendőri létszám miatt fontosnak tartja, hogy a kis településeken a polgárőrség is közreműködjön a közbiztonság megóvásában, azonban kiemelte, hogy sem ők, sem a rendőrök sem lehetnek mindenhol jelen. Kérjük a lakosságot, hogy napközben jelezzék a Hivatal felé vagy rendőrségre, ha gyanús idegeneket észlelnek a településen! Sárospataki Rendőrkapitányság Ügyelet: (drse)

8 8 A Nyugdíjas Klub hírei November 26-án szívünknek kedves vendégeket köszönthettünk a Nyugdíjas Klubban. Az egri Szent István Katolikus Rádió szerkesztősége: igazgatója, főszerkesztője és két tudósítója tisztelt meg minket azzal, hogy ellátogatott hozzánk. A találkozást hosszas időpont-egyeztetés előzte meg, melynek megkoronázását jelentette a mai délután. Ezt a közönségtalálkozót vendégek és vendéglátók egyaránt érdeklődéssel várták. Az igazgató úr, -Szarvas István atya- beszélt a Katolikus Rádió megalakulásáról, az ott folyó munkáról, majd átadta a szót munkatársainak, akik az általuk vezetett műsorról tartottak ismertetőt. Ezt követően kötetlen beszélgetéssel töltöttük az időt: a vendégek készséggel válaszoltak nyugdíjasaink kérdéseire. Kedves gesztusként ajándékkal köszönték meg a vendéglátást: megzenésített magyar verseket tartalmazó CD emlékeztet minket arra, hogy ezen a napon olyan programban volt részünk, amely valamennyi jelenlévő lelki épülését szolgálta. December 4-én a hercegkúti nyugdíjasok üzemlátogatásra indultak. Úticélunk a sárospataki Zemplén Csokoládégyár volt. Mintegy 15 nyugdíjas volt kíváncsi arra, hol és hogyan készítik azokat az édességeket, melyeket legtöbben szívesen fogyasztunk. Bodnár Sándor, a gyár igazgatója a bejáratnál fogadott minket. Egy szobában telepedtünk le, ahol az igazgató úr néhány szóban bemutatta az üzemet, beszélt arról, hogy most leginkább a szaloncukor gyártása folyik. Elmesélte, hogy számukra a piac nem jelent gondot, állandó megrendelőik vannak. Beszélt arról is, hogy Hercegkútról is vannak dolgozói, akikkel a legteljesebb mértékig elégedett. Ez megint egy olyan pillanat volt, amikor jó érzés hercegkútinak lenni Ezt követően végigvezetett minket a gyár helységein: közelről láthattuk, hogyan kerül csoki-máz a szaloncukorra ( meg is kóstolhattuk, ahogy haladtak a gépsoron), láthattuk a zselé masszáját az üstben, meg azt is, hogyan kerül a papírcsomagolás a cukorra. Ajándék-édességgel, frissen szerzett ismeretekkel, kellemes élményekkel tértünk haza. A program sikeréhez nagyban hozzájárult, hogy polgármester úr rendelkezésünkre bocsátotta a kisbuszt, amely a szállításunkat végezte. Ezért ezúton is köszönetet mondunk!

9 9 December 9-én a Sárospataki Családsegítő Szolgálattal karöltve ruhagyűjtési akciót szerveztünk. Reggel nyolctól délig gyűjtöttük a felajánlásokat a helyi Művelődési Házban. A felhívásra mintegy 26 zsáknyi ruha-adomány gyűlt össze, amit még aznap délután a Családsegítő Szolgálat munkatársai elszállítottak. Reméljük gyűjtésünkkel hozzájárultunk, hogy a rászorultaknak is kellemes, békés ünnepük legyen. Karácsonyhoz közeledve meghitt beszélgetés résztvevői voltunk december 15-én délelőtt. Polyák József esperes úr volt a vendégünk, aki az adventről, a Messiás-várásról beszélgetett velünk. Az együtt töltött idő, vallásos elmélkedés lélekemelő volt mindannyiunk számára. December 17-én reggel 9 órakor a helyi Művelődési Házban a Sárospataki Rendőrkapitányság képviseletében Solymosi Antal alezredes tartott tájékoztatást a vagyonvédelemről, biztonságról. Felhívta a figyelmünket a csalók és bűnözők trükkjeire, valós események felidézésével, történetekkel mutatott rá az emberi hiszékenység buktatóira. Érdemes megszívlelni tanácsait: Védjük értékeinket Ne engedjünk idegeneket a lakásunkba Figyeljünk embertársainkra! Ezt követően az óvodások látogattak az Idősek Klubjába. Kántálni jöttek, karácsonyi dalokat énekeltek. A klub tagjai ajándékkal köszönték meg a kicsiknek és az óvónéniknek a jókívánságokat. A klub idei programkínálatában ez volt az utolsó rendezvényünk. Minden kedves olvasónak és nyugdíjasnak kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kívánunk. A klub dolgozói: Benda Judit, Szűcs Istvánné, Hoffmann Béláné DR. KÖTELES LÁSZLÓ HÁZIORVOS 06-20/ RENDELÉSI IDŐ Hercegkút Makkoshotyka HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK KÖZPONTI ÜGYELET: du.16 órától reggel 8.00 óráig, hétvégén Sárospatak Rendelőintézet Ügyeleti szolgálata:

10 10 December 6.- Mikulás napja, a szokások egy kisázsiai városban élt Miklós nevű püspök jó cselekedeteire vezethetők vissza. A legenda szerint a püspök igen gazdag, jószívű ember volt, egyszerűen, szerényen élt. Megsajnálta a szegényeket, éjjelente elindult, és a rászorultak ablakába pénzt, ajándékokat tett. Innen ered és indult el a Miklós-napi ajándékozás hagyománya szerte a világon. Sajnos nem hóval és szánkóval, de eljött hozzánk is a Mikulás a gyerekek nagy örömére. Miután elénekeltük a Hull a pelyhes fehér hó kezdetű dalt, megjelent az ajtóban a várva-várt vendég, akit a kis elsősök különösen nagy izgalommal várták, hiszen ők most először találkoztak itt az iskolában a nagyszakállúval. Az idén is készültünk egy kis műsorral, sőt a kisebbek még egy-egy rajzot is készítettek. A dalok, versek és zenei produkciók után a Mikulás osztályonként kiszólította a tanulókat, hogy megajándékozza őket. A kicsik még félve nyúltak a csomag után, de a nagyobbak már bátran néztek a Télapó szemébe. Miután mindenki megkapta a csomagot, a Mikulás elbúcsúzott, hiszen még nagyon sok gyerek várta, de megígérte, hogy jövőre is ellátogat hozzánk. Köszönjük szépen, kedves Mikulás! Suli- tár

11 11 Mikulás az óvodában A következő verssel minden kedves olvasónak békés karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk! Fenyőágon, madárszárnyon, megérkezett a karácsony. Messziről jött, meleg Délről, napsütötte földtekéről, jött Északról, a fagy honából, rénszarvas, havas tájról, jött Keletről, jött Nyugatról, nyomában kolomp és harang szól. Sok napon átjött, sok éjjel, jött szelekkel, hópihékkel. Kocsin is jött, jött repülőn. köves úton, havas dűlőn, könnyű szánon, csengettyűzve, a szíveket egybefűzve. Hozott hírt a pásztorokról, csillagokról, jászolról, Kis Jézusról, Máriáról, s a híres három királyról. Szelek szárnyán, fenyőágon megérkezett a karácsony. Fogadjuk meleg szobával, friss sültekből vacsorával, ünnepeljük, magasztaljuk, énekszóval marasztaljuk. óvónők, tanítók

12 12 Karácsonyi játszóház a Művelődési Házban December 9-én karácsonyi játszóházat és vásárt rendeztünk a Művelődési Házban a karácsonyi ünnepre hangolódás jegyében. A készülődés már napokkal előtte elkezdődött, hiszen a lelkes szülők és gyerekek sok szép egyedi ajándéktárgyat, ablakdíszt, karácsonyfadíszt, mézeskalácsot és finom süteményeket készítettek a vásárra, melyet eladásra szántak és a vásárlásból befolyt összeget pedig az iskola részére ajánlották fel. A játszóházban készítettünk karácsonyfadíszeket, ablakdíszeket papírból, gömbökből, gyöngyből és asztali díszeket is barkácsoltunk az ünnepi asztalra. Nagyon örülünk, hogy rendezvényünkön sokan részt vettek, mert az ilyen összejövetel jó alkalom arra, hogy együtt tölthessünk egy kellemes estét, ahol hangulatos légkörben tevékenykedhetünk a gyerekekkel, szülőkkel együtt és alkalom nyílik egy kis beszélgetésre is. Az estét a szülők által előadott vidám bábelőadás zárta, mely sok élménnyel varázsolta el a gyerekeket. Köszönjük mindenkinek, hogy megtisztelt jelenlétükkel, segítségünkre voltak, vásárlásukkal támogattak bennünket és örülünk, hogy ezzel a rendezvénynyel sikerült egy kicsit közelebb varázsolni a karácsony hangulatát.

13 13 Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány bálja A Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány megalakulása óta igyekszik minden lehetőséget megragadni a gyerekek körülményeinek javítására. Ennek egyik legnépszerűbb lehetősége a jótékonysági bálok rendezése. Idén, december 13-ára esett a választás. Már a tervezett időpont előtt hetekkel megkezdődött a szervezőmunka. Plakátokat, meghívókat terveztünk, készítettünk, hogy mindenki időben értesülhessen a lehetőségről. Elsősorban a szülőknek rendezzük ezeket a bálokat, de nagyon örülünk, hogy mások is érdeklődnek és szívesen vesznek részt az alapítvány e fontos rendezvényén. Most is, mint minden évben a Művelődési Ház adott otthont a bálnak. A tanítónők és óvónők szépen feldíszítették a termet, hogy kellemes környezet fogadja a vendégeket. A bál megnyitása után a közelmúltban alakult Kling Singkapelle előadásában gyönyörködhettek a résztvevők, majd egy hastáncos csoport fellépése okozott kellemes perceket. A műsor után vacsora következett, ami most is, mint eddig mindig, nagyon finom volt. A bőséges választékból mindenki talált kedvére valót. Vacsora után következett a tánc, amihez a talpalávalót a Pentagon zenekar biztosította, köszönjük önzetlen felajánlásukat. Éjfélkor a szokásos tombolahúzás szakította félbe a mulatságot. Sok szép ajándékot ajánlottak fel a szülők, amiért szintén nagyon hálásak vagyunk. A fődíjat immár hagyományosan a Polgármesteri Hivatal ajánlotta fel, ami az oktatási intézmény és fenntartó önkormányzat közötti jó viszony bizonyítéka. Köszönet érte. Reméljük, hogy minden résztvevő nagyon jól szórakozott a hajnalig tartó rendezvényen. Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik most nem tudtak eljönni, de felajánlásaikkal segítették az alapítvány céljait.

14 . 14 Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület elnökének beszámolója (képviselő-testületi ülésen) Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Testület! A képviselő testület munkatervében meghatározottak szerint teszek eleget beszámolási kötelezettségemnek. Tavalyi beszámolót követően az alábbi események történtek Egyesületünk életében december 22.-én megtartottuk hagyományos évzáró közgyűlésünket és vacsoránkat, amelyre meghívtuk támogatóinkat is. - Az év elején hozzáláttunk VW gépkocsi üzembe helyezéséhez és felszereléséhez. - Március 12.-én megtartottuk kötelező közgyűlésünket, ahol a tagság elfogadta a évi beszámolót, a közhasznúsági jelentést, valamint évi költségvetést. Ezen az estén tudtuk bemutatni és átadni rendeltetés szerinti használatra az üzembe helyezett tűzoltóautót, amit kevés anyagi ráfordítással sikerült elkészíteni. -A tavasszal több alkalommal, rendszeresen tartottunk mintegy képzésként gyűléseket, ahol egyik társunk tartott előadásokat, tűzoltási, tűzmegelőzési, veszély elhárítási témakörökben. - Április elejétől az egyházközség kérésének eleget téve, fokozottam járőröztünk az épülő kápolna miatt a Gombos-hegyen. - Április 19.-én részt vettem a megyei Polgárőr Közgyűlésen, ahol elismerésben és jutalomban részesítettek. Ami természetesen nem nekem szól, hanem ezzel ismerték el az Egyesületünkben folyó munkát. - Július 4-5.-én, a már két napos Zeneplén fesztivál biztosítási feladatiban vettünk részt, folyamatosan egyeztetve a rendezőkkel és a Sárospataki RK.-val. - Július között az obersulmi tűzoltókat láttuk vendégül, közösen az önkormányzattal. Szerintem a legfontosabb eseményünk volt az év folyamán. Készültünk rá, szerettük volna megmutatni, hogy szinte a nulláról elindulva, rövid idő alatt, kevés anyagi ráfordítással, mit tudtunk elérni. Azt hiszem, hogy ez egy jól sikerült hétvége volt. Láthatták, hogy itt is van egy olyan közösség, aki képes és tud is áldozatokat hozni a településért. Augusztus falunap. A korábbi évekhez hasonlóan részt vettünk az előkészületekben, bonyolításban én délután Berecz András mesemondó fellépése az Egyesület szervezésében. Nem túlzok, ha azt mondom, rendkívül sikeres esemény volt. Új helyszínen, sok nézővel, jó hangulatban. - Augusztus vége. Beárnyékolta mindennapjainkat egy sajnálatos és döbbenetes betörés a faluban, amire reagálnunk kellett. Megnyugtatni a közvéleményt és természetesem magunkat is. Átszerveztük a szolgálatot, szeptembertől minden nap kinn van egy-egy járőrpáros esténként, valamint az éjszaka egy részében.. Reméltük, hogy a még intenzívebb jelenlétünk elég lesz a további bűncselekmények megelőzésére. Ma már tudjuk, hogy ez sajnos nem igaz. - Szeptember 3.-a a tűzoltó autó első bevetése. Száraz fű és gaz égett a Kis-hegyen. Jól vizsgázott a felszerelés. Létszámunk alakulása:egyesületünk létszáma 6 fővel bővült az év folyamán, így jelenleg 34 fő. Kapcsolatunk továbbra is kiváló az önkormányzattal és a Polgármesteri Hivatallal. Folyamatosan számíthatunk támogatásukra, szervező és koordináló szerepükre. Jó a kapcsolatunk a Sárospataki Rk.-val, Sátoraljaújhelyi Tűzoltósággal, a megyei szövetségekkel. És természetesen meg kell említenem támogatóinkat is, akik szerencsére évről évre többen vannak. Felszerelésünk talán már elfogadhatónak mondható. A már korábban említett, jól felszerelt VW gépkocsi sok igényt kielégít, benne többek között a 6 személy részére elegendő védőfelszereléssel, amit a partnertelepülés tűzoltóitól kaptunk. A felújított nagyteljesítményű szivattyú az utánfutóval még sok évig szolgálhatja az egyesületet. Sikerült új ruházatot venni a tagoknak. Így már mindenki rendelkezik mellénnyel, sapkával, valamint két pólóval. Új, rendkívül jó minőségű lámpákat tudtunk venni az új tagoknak. Pénzügyi helyzetünk mára a sikeres pályázatoknak és támogatóinknak köszönhetően megnyugtatónak mondható. Egy rövid gondolat az elmúlt időben bekövetkezett eseményekről. Sajnos nem tudunk a nap 24 órájában, a falu minden pontján ott lenni. A megoldást a megelőzésben, a figyelem felhívásban, valamint a tájékoztatásban látom. Az Egyesület minden tagja természetesen a jövőben is mindent megfog tenni tőle telhetőt és elvárhatót, hogy ilyen, vagy ehhez hasonló események ne következzenek be. Végezetül köszönöm Polgármester Úrnak, a Körjegyző Kisasszonynak, a Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának az egész évi támogatást. Egyesületünk a jövőben is aktív szereplője kíván lenni a helyi közéletnek. Lehetőségeinkhez mérten feladatokat vállalni, hogy településünk nem csak biztonságos, de élő és élhető település legyen. Rák József egyesületi elnök

15 Hercegkúti Tornaclub évi beszámolója A sportkör pénzügyi helyzete az önkormányzat pozitív hozzáállásának köszönhetően stabilnak mondható. Bíztató, hogy a már két éve megalapított pártolótagság továbbra is működik, sőt létszáma folyamatosan növekszik. Ennek köszönhetően a sportra fordítható támogatások összege 2008-ban Ft al növekedett. Amelyből Ft ért az ifjúsági csapatunknak vásároltunk új szerelést. Az új bajnoki szezon megkezdését több vállalkozó is támogatta. Germann József, egy új garnitúra-szerelést adományozott a felnőtt csapatnak, Rák Gergő EB futball labdákat ajánlott fel. Többen voltak, akik aktívan is segítettek (pálya előkészítése, fűnyírás stb.) Ezúton is szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani. Jelenleg 38 igazolt játékosunk van, ami első hallásra soknak tűnhet, de szükség van ilyen létszámra, ugyanis a sérülések, és egyéb elfoglaltságok miatt így is van, hogy tartalék játékos, (játékosok) nélkül kénytelen kiállni a csapat. A felnőtt csapat kertében 4 falusi és 13 sárospataki játékos van. Közülük néhányan rokoni kapcsolataikon keresztül is kötődnek Hercegkúthoz, de egy valami mindannyijukban közös, hogy hercegkúti mezben, hercegkútért játszanak. Az ifi csapat 80 % helyi fiatal, akik 2-3 éven belül a felnőtt csapat erősségei lehetnek. Pár mondatban ismertetném a kiadásainkat. Egy játékos játékengedélye: Ft. Ez szorozva 38-al Ft. Nevezési díj, pályahitelesítés: Ft Játékvezetői díj, éves szinten: Ft A kiadások között szerepel még, mérkőzések utáni üdítők, és 1 rekesz sör. Év közben bekövetkezett változások. Rák Zsoltot, a felnőtt csapat edzőjét Kerchner Róbert, az ifi csapat edzőjét, Bányai Jánost, Hoffmann Imre váltotta fel. Munkájukat ezúton is köszönjük. Hercegkút Német Kisebbségi Önkormányzata pályázati pénzből nyert 9 személyes kisbusza jelentősen segíti az idegenbeli mérkőzésekre történő utazásokat. Sok játékos így is saját autójával jár a mérkőzésekre, amit minden év végén megpróbálunk honorálni egy év végi záró vacsorával. Ez az éven sem volt másképp. A pálya nyírása eddig is megoldott volt, de azt gondolom jövőben, a pályázaton nyert fűnyíró kisgép segítségével ez is egyszerűbbé, és hatékonyabbá válik. A feltételek tehát adottak, csak élni kell a lehetőségekkel. Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden játékosnak, szurkolónak, sportbarátnak, Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Évet. Bódvaszilason járt a Heimat Néptáncegyüttes 15 Ismét meghívást kaptunk, mint az elmúlt évekhez hasonlóan Bódvaszilasra, amely hazánk északkeleti részén, a Bódva-völgyében fekvő kis község. Eddigi tapasztalatunkból adódóan szívesen vállaltuk a fellépést, hisz mindig barátságos környezet, kedves arcok, és jó hangulat várt bennünket. Így december 6.-án, szombat délután 16:00 órakor indultunk útnak egy külön busszal, s két óra múlva meg is érkeztünk a faluba. Már mindenki megismerte a Művelődési Házat, mindenkiben felidéződtek a tavalyi szép emlékek. A polgármester és a felesége már az ajtóban várt bennünket, s szívélyes fogadtatásban volt részünk. Ezután az öltözőbe kísértek,ahol szendvicsekkel, és üdítővel kínáltak. Majd nemsokára készülődtünk, hisz 19:00 órakor megkezdődött a köszöntő, s utána mi következtünk. A műsorunkat két részben adtuk elő, mert a szendrői kórus is fellépett, így változatosabb volt az előadás. Jó kedvvel, örömmel táncoltunk, s az összegyűlt közönség tapssal, mosollyal értékelte. A vacsora egy kicsit elhúzódott, de mi megpróbáltuk a hangulatot még jobban fokozni a kórussal való éneklés keretében, melyet mi is különösen élveztünk. Ezután felszolgálták a vacsorát, ami nagyon finom volt, így mindenki kellő képen jól lakott. Egy kis pihenés után megkezdődött a hajnalig tartó bálozás, beszélgetés a vendégekkel. Nagyon jól éreztük magunkat, s élményekkel gazdagodva, hajnali órákban szerencsésen érkeztünk haza. Hoffmann Kinga Hajrá Hercegkút! Kiss János egyesületi elnök A Hercegkút Gyermekeiért Alapítvány bálján

16 16 A Hercegkúti Hírek minden olvasójának ezúton kíván Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Hercegkút Község Önkormányzata, a Hercegkútért Közalapítvány Kuratóriuma, valamint a lap szerkesztője dr. Stumpf Enikő szerkesztő ELŐFIZETÉSI SZELVÉNY Alulírott (név)....(cím) alatti lakos, előfizetem a Hercegkúti Hírek című havonta megjelenő információs lapot. Vállalom, hogy az előfizetési díjat a kiadónak csekken vagy készpénzben kifizetem., hó...nap... Aláírás évi előfizetési díjak: helybelieknek 1500,-Ft/ év, postai küldeményként 3.000,-Ft/év (Az előfizetési szelvényeket január 15-ig Hercegkút Petőfi u számra kérjük eljuttatni.) Kántáló óvodások az Idősek Klubja előtt Hercegkúti Hírek Hercegkút község információs lapja Kiadja: Hercegkútért Közalapítvány Felelős kiadó: Stumpf Imre Jánosné Szerkesztő: dr. Stumpf Enikő Hercegkút, Petőfi u Megjelenik: havonta Nyilvántartási szám: NKÖM 2.2.4/220/2/2002. Nyomdai munka: Sárospataki Nyomda

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Elıterjesztés az ivóvíz és csatornahasználat 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadására. Elıterjesztı: polgármester

Jegyzıkönyv. 1.) Elıterjesztés az ivóvíz és csatornahasználat 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadására. Elıterjesztı: polgármester Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. december 16-án 15 órától a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Frikker

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 13-án a Mérges Községházban közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 6/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2010. december 14. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZMEGHALLGATÁS Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető

Jegyzőkönyv. Meghívottak: Németh Béláné gazd.főea. Jasperné Vesztergom Gertrúd óvodavezető Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 7-én (szerdán) 17 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Tanítási órák / Évfolyamok

Tanítási órák / Évfolyamok Mikor? Hol? 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanítási órák / Évfolyamok 1. b 5. c 6. c 8. c Óra Téma Óra Téma Óra Téma Óra Téma Adventi Adventi koszorú Adventi koszorú szítése Adventi koszorú

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2012. január 13.-i ülésének határozatai 1/2012. (I.13.) SZKT határozat 4 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének október 20-án órakor megtartott nyilvános üléséről. Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8582 Farkasgyepű, Petőfi S.u.42. Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében

Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében Megyeri Károly: Karácsonyi gondolatok a nyomtatott sajtó tükrében A karácsonyi ünnep története visszanyúlik a római időkbe. December 25-én a rómaiak Mithrász istennek a felkelő nap, a világosság istenének-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a

Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a Szám: 310-2/2017. N é m e t b á n y a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 30. napján 10 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete december 17-én órakor megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete december 17-én órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/17-36/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 17-én 15.00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza, VI. emeleti Fekete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat december 15-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. december 15-i határozatai 120/2015. (XII.15.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz díjának megállapítása. 3. Szemétszállítási díj mértékének megállapítása

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott ivóvíz díjának megállapítása. 3. Szemétszállítási díj mértékének megállapítása JEGYZŐKÖNYV Rendelet: 11/2010.(XII.17.) 12/2010.(XII.17.) Tárgy: Önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról szóló rendelet módosítása A települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. április 13.-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2011. november 8-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zalaboldogfa község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2006. (VI.19.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaboldogfa Község Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1-13/2014. szám J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 3-án (szerda) 18 00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 6/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 14-én

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság november 13-án 16,30 órai

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság november 13-án 16,30 órai J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testület Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság 2015. november 13-án 16,30 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről SZÁMA HATÁROZAT

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli)

Jegyzőkönyv. 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi munkatervének felülvizsgálata (szóbeli) Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. sz. alatti székhelyén 2015. június 2- án 15.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének évi munkaterve Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2337 Délegyháza, Árpád u. 8. Telefon/fax: (24) 542-155, (24) 542-156, E-mail: polgarmester@delegyhaza.hu Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

2005. február 1. Az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Városi Kincstár Valamennyi bizottság 2. Jelentés a folyamatos határidejű határo

2005. február 1. Az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Városi Kincstár Valamennyi bizottság 2. Jelentés a folyamatos határidejű határo BALATONFÜRED VÁROS Képviselő-testületének 2005. évi munkaterve 2005. február 1. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének elfogadása Városi Kincstár Valamennyi bizottság 2. Jelentés a folyamatos határidejű

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 12-én Csincse Község Önkormányzata Képviselő-testületének üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben