E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 12-i ülésére Tárgy: A Kinizsi Takarékszövetkezet zirci 0111/7. hrsz.- ú ingatlanra vonatkozó jelzálogjogának érvényesítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: - Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság

2 Tisztelt Képviselő- testület! Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testülete 95/2003(III.31.) Kt. számú határozatában banki követelés biztosítására jelzálogjog bejegyzéséhez járult hozzá a zirci 0111/7 hrsz.- ú ingatlan vonatkozásában részben a Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet, részben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium javára. Ez utóbbi javára ezen kívül elidegenítési és terhelési tilalom is szerepel a tulajdoni lapon. A jelzálogkötelezetti kötelem mielőbbi kiváltása a késedelmi kamatok folyamatos növekedése, illetve az esetleges végrehajtói költségek miatt sürgős. Önkormányzatunk hitelképességének korlátai miatt azonban kérdéses, hogy a hitelt a évben hogy tudjuk felvenni. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy mindezidáig erről sem a bíróság, sem a végrehajtó által nem érkezett semmilyen jelzés a végrehajtásról. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 287/2006.(XI.27.)Kt.számú határozatában a Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet jelzálog-jogosultságát és a Zirc Városi Önkormányzat jelzálog-kötelezettségét rögzítő jelzálog-kötelezetti kötelem kiváltását célzó, a Zirci Takarékszövetkezet által benyújtott hitelajánlatot elfogadta azzal, hogy lehetőség szerint más önkormányzati tulajdonú ingatlant ajánl fel jelzálogfedezetként, illetőleg azzal, hogy a hitelszerződésben kerüljön rögzítésre a futamidő lejárta előtti teljes törlesztés lehetősége. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a hitelszerződés költségvetési évben történő megkötésére és ennek kapcsán a jelzálogjog törlését célzó eljárás lefolytatására. A képviselő-testület egyúttal felkért, hogy évi első rendes ülésére dolgozzak ki javaslatokat a zirci 0111/7 hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozóan. Ennek érdekében igénybe vettem egy gazdasági ügyekben jártas ügyvéd segítségét, aki folyamatos egyeztetések, konzultációk eredményeképpen elkészítette mellékelt szakvéleményét a jelenlegi helyzet értékeléséről, valamint a követendő stratégiáról. Mind a hivatkozott, mind a 187/2006.(IX.4.) Kt. számú határozat a szükséges intézkedések megtételére a polgármesternek ad igen széles körű jogosítványokat. Az önkormányzati vagyonvesztés elkerülése, illetőleg mérséklése végett a leginkább célszerűnek mindenekelőtt a Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet, mint jelzálogjogosult részére a lejárt törlesztőrészlet, illetőleg tartozás az Önkormányzat által felvett rulírozó- hitel felvételével (ennek jogi és tecnikai lebonyolíthatóságát különös tekintettel a hitelképesség korlátaira - jelenleg vizsgáljuk) történő kiegyenlítése látszik annál is inkább, mivel a hivatkozott ügyvéd véleménye egyértelműsíti, hogy a végrehajtás bejegyzését az elidegenítési és terhelési tilalom nem akadályozza. A polgármester tárgyalásokat folytatott a Nagyvázsonyi Kinizsi Takarékszövetkezet elnökével, akivel megegyezett a pénzintézet hitelajánlatának március 30- ig történő fenntartásában. Amennyiben a végrehajtás közvetlen veszélye így elhárul, a hasznosításra az egyik alternatíva a terület haszonbérbe adása. Az erre vonatkozó ajánlatok egy része rendeklkezésemre áll, az ajánlattételre felkértek egy másikrésze a jövő hétre ígérte. A másik, vizsgálandó lehetőség, hogy az Önkormányzat vonja közvetlen művelésbe az ingatlant az ezzel járó területalapú támogatás reményében. 2

3 Javaslom továbbá, hogy kezdődjenek a ,-Ft- os jelzálogjog és elidegenítési tilalom esetleges törlésének, vagy másik önkormányzati ingatlanra történő átjegyzésének lehetőségéről tárgyalások a Földművelésügyi Minisztériummal, különös tekintettel a bejegyzés jogszerűségével kapcsolatos aggályokra. Amennyiben a tulajdoni lapon nem lesz terhelés, természetesen megnyílik az ingatlanértékesítés lehetősége is. A fentiekre tekintettel kérem az előterjesztés megvitatását, a tájékoztató elfogadását. Zirc, február 02. dr. Árpásy Tamás jegyző 3

4 Dr. Kiss András ügyvéd 8230 Balatonfüred, Ibolya u. 6/A Iroda: 8200 Veszprém, Megyeház tér 2. I. emelet 5/A Telefon: 20/ , fax 88/ Zirc Város Önkormányzat Jegyzője Dr. Árpásy Tamás Zirc Tisztelt Jegyző Úr! Felkérésének eleget téve a zirci 0111/7 rzs. Alatti ingatlannal, illetve az ezen ingatlannak kapcsolatos Önkormányzati vállalással kapcsolatos jogi álláspontomat az alábbiak szerint terjesztem elő. Álláspontom elkészítése során rendelkezésemre állt: - Zirc Város Képviselőtestülete 95/2003 ( III.31.) Kt. Számú határozata, - KINIZSI Tak.Szöv augusztus 4. napján kelt levele - Csávics András által augusztus 11. napján kelt levél - A augusztus 31. napján kelt jelzálogjogot alapító szerződés- melyet jómagam készítettem, - Zirc Város Képviselőtestületének 185/2006(IX.4) Kt., és 186/2006 ( IX.4) Kt. 187/2006 ( IX.4) Kt. Számú határozatai - Zirc Város Képviselőtestületének 287/2006( XI.27) Kt., és 288/2006 ( XI.27) Kt. Számú határozatai - Dr. Mészáros János ügyvéd január 11. napján kelt levele, - a január 15-i hiteles tulajdoni lap, - A NYILATKOZAT megnevezésű, áprilisi 28., és augusztus 12. napján kelt okirat Amennyiben a Takarékszövetkezet felmondja a Csávicsékkal kötött hitelszerződést, akkor a közjegyzői okirat alapján azonnal végrehajtás vezethet Csávicsékkal szemben, mely végrehajtási eljárás keretében a végrehajtó értékesítheti a fedezetként lekötött önkormányzati ingatlant. A tulajdoni lapra feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalom nem akadálya a végrehajtási eljárás lefolytatásának, és a végrehajtási jognak a jelzálogjog rangsorában történő bejegyzésének. A végrehajtás során a végrehajtó árverés útján értékesíti az ingatlant, és a befolyt vételárat a végrehajtási költségek levonását követően a végrehajtási törvény az alábbi kielégítési sorrendet állapítja meg Ha a befolyt összeg nem fedezi a végrehajtás során behajtani kívánt valamennyi követelést, a kielégítési sorrend - a követelések jogcímét alapul véve - a következő: a) gyermektartásdíj, b) egyéb tartásdíj, c) munkavállalói munkabér és a vele egy tekintet alá eső járandóság (65. és 66. ), 4

5 d) a büntető és a büntetésvégrehajtási, valamint a szabálysértési eljárásban az adóssal szemben megállapított, az állam javára fizetendő összeg, a vagyonelkobzásból eredő követelés (a polgári jogi igény kivételével), e) adó, társadalombiztosítási követelés és más köztartozás, f) egyéb követelés, g) a végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság A követelés érvényesítésével és behajtásával felmerült, a bíróság (hatóság) által megállapított költséget és a követelés egyéb járulékait a követeléssel azonos sorrendben kell kielégíteni A 165. szerinti sorrendben előbb álló követelés teljes kielégítése után lehet a sorrendben hátrább álló követelést kielégíteni Ha a befolyt összeg nem fedezi az azonos sorrendben felsorolt valamennyi követelést, e követeléseket arányosan kell kielégíteni. Kielégítés zálogjog alapján 169. Az ingóságnak mint zálogtárgynak az értékesítéséből befolyt összeget elsősorban a zálogjoggal biztosított követelés kielégítésére kell fordítani (1) Ha az ingatlan, továbbá a vízi, illetőleg a légi jármű értékesítéséből befolyt összegből jelzálogjoggal biztosított követelést is ki kell elégíteni, az ilyen követelést a 165. d)-f) pontjában meghatározott követeléseket megelőzően kell kielégíteni. (2) Jelzálogjoggal biztosított több követelés esetén e követeléseket a jelzálogjogok bejegyzésének sorrendjében kell kielégíteni. A rendelkezésemre álló okiratokból megállapítottam továbbá, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése az Ingatlan-nyilvántartási jogszabályokkal ellentétesen került sor, mivel annak bejegyzésére csak a tulajdonjog változásával egyidejűleg van jogi lehetőség 109/1999 FVM r. 28 a. Ezen felül problémás a jelzálogjog bejegyzése is, mivel a Földhivatali ügyiratban egyedül csak az általam fent megjelölt Nyilatkozat megnevezésű okirat szerepel, mint bejegyzés alapjául szolgáló okirat, hely alapján a bejegyzése nem lett volna teljesíthető, ugyanis egyedül a T. Jegyző Úr aláírása az Önkormányzat, mint szerződő fél részéről külön felhatalmazás és meghatalmazás nélkül nem lett volna elegendő, az így nem cégszerű. Az FVM Megyei Hivatala tehát nem csatolta az Önkormányzat képviseletére jogosult polgármester aláírásával ellátott megállapodást, enélkül kérte a jelzálogjog és természetesen az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését. Veszprém, február 2. Tisztelettel: 5

6

7

8

9

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Zirci Egészségház Társasház társasházi alapító okiratának, valamint szervezeti és

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők.

Jelen vannak: Füzesséri József polgármester Laczkó Lászlóné alpolgármester Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Takács Lászlóné képviselők. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/36/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 22. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2015. március 12-i rendkívüli ülésére

2015. március 12-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. gazdálkodásának

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához)

JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához) Kölcsönszerződés száma: Ügyintéző neve: JELZÁLOGSZERZŐDÉS Ingatlanon alapított jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsönhöz (hitelkiváltás megvalósításához) amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/481-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Pályázat kiírása a József Attila u

Részletesebben

A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése

A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS Dr. Hansági-Haydn Nóra A zárlat, a zár alá vétel és a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése Jelen írás az ingatlan-nyilvántartásba

Részletesebben

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2014. augusztus 21-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 16.-i rendkívüli ülésére Tárgy: HEFOP 4.2.1 és HEFOP 2.2.1 kódszámú pályázatok ügyében hozandó döntések Előterjesztés

Részletesebben

Az AEGON MAGYARORSZÁG LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Az AEGON MAGYARORSZÁG LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Az AEGON MAGYARORSZÁG LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. november 27 én kelt H-EN-I-1306/2013. számú MNB határozattal jóváhagyott Üzletszabályzatának 2014. június 18-án kelt H-EN-I-429/2014.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Rendszer üzemeltető és

Részletesebben

Fogyasztási kölcsönszerződés ingatlanfedezettel. Kondíciós lista e. előtörlesztési díj: szerint

Fogyasztási kölcsönszerződés ingatlanfedezettel. Kondíciós lista e. előtörlesztési díj: szerint amely létrejött egyrészről a (Cg: 13-02-050251, adó 10113859-2-13, statisztikai számjel: 10113859-6512-122-13), Göd-I kirendeltsége címe: 2023 Dunabogdány Hajó u.3. e-mail: dkanyar@hu.inter.net, továbbiakban:

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

T/9876. számú. törvényjavaslat. a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme. érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról

T/9876. számú. törvényjavaslat. a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme. érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9876. számú törvényjavaslat a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok védelme érdekében szükséges egyes törvénymódosításokról Előadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

az AEGON Magyarország Hitel Zrt. fizetési nehézségekkel küzdő Ügyfelei részére

az AEGON Magyarország Hitel Zrt. fizetési nehézségekkel küzdő Ügyfelei részére Tájékoztató az AEGON Magyarország Hitel Zrt. fizetési nehézségekkel küzdő Ügyfelei részére A Magyar Nemzeti Bank 14/2012. (XII.13.) számú ajánlásának irányelvei alapján AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs

Részletesebben

Tájékoztató a Budapest Bank Zrt. követeléskezelési (behajtási) folyamatáról

Tájékoztató a Budapest Bank Zrt. követeléskezelési (behajtási) folyamatáról Tájékoztató a Budapest Bank Zrt. követeléskezelési (behajtási) folyamatáról I. A Budapest Bank Zrt. követeléskezelési eljárásainak irányelvei: A Budapest Bank Zrt. a követeléskezelési eljárás során a mindenkor

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. április 1. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 14/349-17/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA

PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA PannonHitel Pénzügyi Zrt. PÉNZKÖLCSÖN-NYÚJTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KKV SZEKTOR SZEREPLŐI SZÁMÁRA Hatályos: 2014. március 15. napjától - 1 - I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére 18. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére Minősített többség Tárgy: Vagyontárgyak elidegenítése a vagyonértékesítési bevételek

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELSŐ HITELKAPU PÉNZÜGYI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2014. április 15-től 1 I. Általános rendelkezések I.1. Az ban alkalmazott fogalmak A jelen ban alkalmazott alábbi fogalmak

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről ~Ct). szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a 2013. évi folyószámlahitel felvételéről I. Tartalmi összefoglaló

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 1425/2014. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2014. január 30-án (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben