M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium"

Átírás

1 Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli vizsga Gyógyúszás foglalkoztató szak október 5.

2 2 T Á J É K O Z T A T Ó az értékelı tanár részére A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat. Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmő javítása fogadható el. A dolgozatban elıforduló esetleges hibákat, tévedéseket kérjük, feltőnıen jelöljék! A feladatlap egységes értékeléséhez használják fel a rendelkezésükre bocsátott megoldási javaslatot! Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végzı tanár! A megoldólaptól eltérı, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe. Maximálisan adható pontszám: 100 pont Ponthatárok: jeles jó közepes elégséges elégtelen

3 3 Maximálisan adható pontszám: 1.* Írjon az úszás szervezetre gyakorolt specifikus hatása 2 pont közül kettıt /2/! - tehermentesített helyzetben (a víz színén lebegve) az egyes ízületek és az antigravitációs izmok terhelése nélkül is hatékony izommunkát lehet elérni - jó hatású a keringési, légzési szervrendszerekre és az egész test izomzatára - úszás után a kiválasztás fokozódik (a feleslegesen visszatartott víz eltávozik, a szervezet méregtelenedik). 2.* Sorolja fel azokat az egészségügyi elıírásokat, melyeket 5 pont a gyermekkori gyógyúszás alkalmával különösen figyelembe kell venni! Írjon tízet /10/! - a víz megfelelı hıfoka - a gyermek szobatisztasága - uszoda használat elıtti zuhanyozás - úszás utáni szárazra törölközés - hajszárítás - úszószemüveg használata - a gyermek hıemelkedés esetén nem vehet részt a foglalkozásokon - a gyermek fertızı bırbetegség esetén nem vehet részt a foglalkozásokon - a betegségnek megfelelı terhelési mérték, az idıtartam kijelölése és rendszeres kontrolálása - a betegségnek megfelelı mozdulatok és úszásnemek alkalmazása

4 4 3. Jellemezze röviden a középsúlyos értelmi fogyatékos 6 pont embereket az alábbi szempontok alapján! Elhelyezés, iskolatípus,a képzés lehetıségei: - gyógypedagógiai óvodák - foglalkoztató iskolák - egyszerő betanított munkára való kiképzés Munkavállalási lehetıségek: - védett munkahely: - fogyatékosok napköziotthona - szociális foglalkoztató Családalapítás lehetısége: - gyermeknemzésre és szülésre képes, de saját maga és születendı gyermeke eltartására és felnevelésére már képtelen (Elhelyezés-iskolatípus-képzésre: 3 pont; munkavállalásra: 2 pont; családalapításra: 1 pont adható!) 4.* Csoportosítsa a túledzettség okait! 6 pont Írjon négy-négy /4-4/ példát a csoportokhoz! A. Az edzésterhelésben keresendı okok: - a pihenés elhanyagolása - az intervallumos elv megsértése - a terhelés túlzott volta - a túlzott technikai képzés - az erınlét hiánya B. Személyes okok: - az étrend megváltoztatása - a testsúly változása - egyhangú edzések - önbizalom-csökkenés - konfliktus az edzıvel, a versenyzıtársakkal ill. otthon (A csoportosításra: 1-1 pont; a példákra helyes válaszonként: 0,5-0,5 pont adható!)

5 5 5. Határozza meg a konszenzuális reakció 2 pont fogalmát! Az egyik végtagot ért meleg hatására kialakuló értágulat a másik végtagon reflektórikus úton következik be. 6. Válaszoljon az alábbi kérdésekre! 2 pont Melyik szívüregbıl indul ki a kisvérkör? - a jobb kamrából Melyik szívüregbıl indul ki a nagyvérkör? - a bal kamrából Melyik szívüregbe lépnek be a venae pulmonalis ágai? - bal pitvarba Melyik szívüregbe lép be a vena cava inferior? - jobb pitvarba 7.* Nevezze meg a congenitalis vitium esetén ellenjavallt 4 pont vízi - uszodai gyakorlatokat! Írjon nyolcat /8/! - tartós víz alá merülés - víz alatti úszás - küzdı gyakorlatok a vízben - túlzott terheléssel járó gyakorlatok - fokozott préseléssel és/vagy légzésvisszatartással járó gyakorlatok - küzdıjátékok - hirtelen testhelyzetváltozások - fordított testhelyzet

6 6 8.* Soroljon fel négy /4/ olyan ételt, amelynek fogyasztása 2 pont légúti allergiás tüneteket okozhatnak két éves kor alatt! - tehéntej - tojásfehérje - csokoládé - hal - paradicsom 9.* Határozza meg a tyúkmell gyógytornájának 5 pont legfontosabb céljait! Írjon ötöt /5/! - a mellkas rugalmasságának fokozása - a rekeszlégzés tökéletesítése - az elégtelen légcsere javítása - mellizom-nyújtás - törzserısítés 10.* Hasonlítsa össze a lapos hát és a domború hát közti 4 pont különbséget! Írjon két-két /2-2/ jellegzetes tünetet a megadott elváltozásokhoz! Lapos hát: - a gerinc görbületei kisimultak - a gerinc rugalmassága, mozgékonysága korlátozottabb a fiziológiásnál - érzékenyebb a terhelésekkel szemben Domború hát: - a medence dılésszöge csökken - a háti görbület fokozódik - a deformitás gyakran az ágyéki gerincszakaszt is érinti - a lapockát mozgató (lehúzó) izom összehúzódása következtében gyengülnek a lapockát fel és elırehúzó izmok - a mellizmok és gyakran a lumbális szakasz izmai az állandó összehúzódás miatt zsugorodnak, a mellkas beszőkül

7 7 11.* Sorolja fel a legfontosabb oktatási-nevelési 5 pont célokat az egy végtaghiányos gyermek úszásoktatásánál! Írjon ötöt /5/! - a vízbiztonság kialakítása - legalább egy úszásnem biztos ismerete - mozgásszeretı életmód kialakítása - egészségmegırzés - az edzettségi szint javítása - az aszimmetria miatt várható orthopédiai elváltozások késleltetése, szinten tartása - társas kapcsolatok (oktatóval, többi gyerekkel) kialakítása - késıbbi versenyzés a paraolimpiákon (versenyeken) 12. Nevezze meg és jellemezze röviden a veleszületett 6 pont csípıficam különbözı megjelenési formáit! - instabil csípı: (újszülött és kisgyermek korban) a csípı laza és könnyen luxálható - valódi csípıficam: a combcsont fejecse már a vápán kívül helyezkedik el - dysplasia: csípıízületi rendellenesség, röntgenfelvétellel kimutatható elváltozás, amelyre a sekély ízületi vápa, illetve combcsont struktúrájának megváltozása jellemzı, de még a luxatio, subluxatio tünetei nem láthatók - subluxatio: a femurfej a vápában nem centrálisan helyezkedik el, félig kint van a vápából (Megnevezésre: 0,5-0,5 pont, jellemzésre: 1-1 pont adható!) 13.* Fogalmazza meg, milyen hatással van az 3 pont elhízás a mozgás szervrendszerére! Írjon hármat /3/! - a súlytöbblet állandó többletterhelést ró az izmokra, ízületekre, csontokra - az ízületekben is találhatunk kóros elváltozásokat - egyensúlyi bizonytalanság - gyorsabb elfáradás - relatíve gyenge izomerı - a mozgás nehézkessége (Helyes válaszonként 1-1- pont dható!)

8 8 14.* Nevezzen meg a leggyakrabban allergiát okozó 2 pont anyagok közül négyet /4/! - házipor atka komponensei - toll - állati szır - penész (gomba) - pollen 15.* Jellemezze a fokozatos terhelés legfontosabb elveit! 3 pont Soroljon fel hatot /6/! A terhelés: - egyénre szabott - nemre szabott - életkorra szabott - edzési idıszakonként változik - sportáganként változik - edzett sportolók az elızı év terhelését évente %-kal emelhetik - a terhelés egész éven keresztül több terheléses ciklusban történjen 16.* Ismertessen a fizikai képességek fejlesztése érdekében 3 pont alkalmazott egyes ingerintenzitási lehetıségek közül hatot /6/! - idıegység alatt végzett mozgásgyakoriság - a mozgás végrehajtásának sebessége - a munka irama - az egyes gyakorlatok sőrősége - a felemelt súly nagysága - az ellenállás nagysága

9 9 17. Fogalmazza meg röviden, hogy milyen hatásokat 3 pont érhetünk el a szenzoros integrációs terápia alkalmazásával! Az éretlen, rossz integrációs kapcsolatrendszerrel bíró idegrendszer érését, differenciáltabb mőködését és pontosabb mozgásszervezését érhetjük el. 18.* Nevezzen meg nyolc /8/ olyan betegséget, amelyre az 4 pont elhízottak fokozottan hajlamosak! - diabetes mellitus (cukorbetegség) - keringési elégtelenség - érelmeszesedés - májbetegségek - ízületi problémák - szívelégtelenség - érelzáródás - agyvérzés - magas vérnyomás - szívinfarktus 19. Határozza meg a vízbe fulladás fogalmát! 2 pont Vízbe fulladásról akkor beszélünk, ha a légutak külsı nyílásai (a száj- és orrnyílás) tartósan víz alá kerülnek s így lehetetlenné válik, hogy levegı jusson a tüdıbe. 20. Fogalmazza meg a testvázlat jelentıségét! 2 pont A külvilágban való tájékozódáshoz, a külvilág ingereihez történı mozgásos alkalmazkodáshoz, a külsı-belsı ingerek lokalizálásához és integrálásához szükséges idegrendszeri reprezentáció.

10 Határozza meg végtaghiányos gyermek esetében a gyógy- 7 pont tornakezelés céljait! Nevezzen meg hetet /7/! - a meglevı végtagrész ízületi mozgásainak megtartása - a végtag izomzatának kondícióban tartása (izomatrophia elkerülése) - a végtagok aszimmetrikus mozgása és a súlyelosztás zavara miatt kialakuló gerincelváltozások, tartási rendellenességek elkerülése - az érintett végtag maradékfunkcióinak az egész test mozgásába történı integrálása - az izom és ízületi rendszer korrekciós és ortopédiai mőtéteire való felkészítés - a mőtétek következtében kialakult új funkcionális helyzet megtartása, és az ép mozgásba való bevonása - a protézis használatának megtanítása 22.* Hasonlítsa össze a HRG-módszert és a Petı-módszert 14 pont az alábbi szempontok szerint! Töltse ki a táblázatot! Szempontok HRG-módszer Petı-módszer Csoportlétszám max. 12 fı fı A fejlesztés langyos viző uszoda csoportszoba helyszíne Mozgásanyag (db) 370 uszodai feladat feladat Segédeszközök * Írjon kettıt /2/! A csoport összetétele (tudásszint szerint) A hasznos fejlesztési idı Szülıi jelenlét úszógumi, vizijárda, csónak, békauszony, labdák, karikák, kötelek, bögrék, vizipisztolyok, csúszda homogén 1-3 év 1 év a vízbiztonság és az önálló irányíthatóság eléréséig priccs, kiscsizma, hosszú csizma, térdsín, könyöksín, botok heterogén csak az ambuláns foglalkozásokon (A táblázat egyes részeinek kitöltéséért 1-1 pont adható!)

11 11 23.* Sorolja fel az értelmi fogyatékosság leggyakoribb okait! 5 pont Írjon ötöt /5/! - öröklött genetikai okok - szerzett kromoszóma-rendellenességek (mutációk) - a terhesség alatt fellépı rendellenességek - a szülés alatti sérülések - újszülöttkori rendellenességek - a születés után szerzett sérülések, betegségek 24. Válaszoljon röviden a fizikai képességekre vonatkozó 3 pont kérdésekre! A. Milyen fizikai képesség fejlesztésénél van szerepe a gömbérzékelésnek? az ügyesség fejlesztésében B. Milyen fizikai képesség fejlesztésénél van szerepe a térérzéknek? az ügyesség fejlesztésében C. Milyen fizikai képesség fejlesztésénél van szerepe a vízérzékelésnek? az ügyesség fejlesztésében (Az A-B-C részre: 1-1 pont adható!)

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi id : az írásbeli vizsga befejezésének id pontjáig A min sít neve: Vízvári László A min sít beosztása: f igazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos!

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos! Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi id : az írásbeli vizsga befejezésének id pontjáig A min sít neve: Vízvári László A min sít beosztása: f igazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben