M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium"

Átírás

1 Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli vizsga Ortopédiai cipész szak december 14.

2 2 T Á J É K O Z T A T Ó az értékelı tanár részére A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat. Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmő javítása fogadható el. A dolgozatban elıforduló esetleges hibákat, tévedéseket kérjük, feltőnıen jelöljék! A feladatlap egységes értékeléséhez használják fel a rendelkezésükre bocsátott megoldási javaslatot! Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végzı tanár! A megoldólaptól eltérı, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe. Maximálisan adható pontszám: 100 pont Ponthatárok: jeles jó közepes elégséges elégtelen

3 3 Maximálisan adható pontszám: 1. Rendelje egymáshoz az összetartozó fogalmakat! 6 pont Írja a sorszámok mellé a megfelelı nagybetőt és kisbetőt! 1. háromtengelyő ízület 2. egytengelyő ízület 3. kéttengelyő ízület A. tojásízület B. gömbízület C. hengerízület a. a kéz három középsı ujjának percközti ízületei b. vállízület c. a kéz csuklóízülete 1.- B-b ; 2.- C-a ; 3.- A-c 2. Határozza meg a protézis és ortézis fogalmát! 4 pont Írjon egy-egy /1-1/ példát mindkettıre! - A protézis olyan gyógyászati segédeszköz, amely az adott testrész hiányát pótolja kozmetikai és mőködésbeli szempontból. Pl.: mőláb, mőfogsor - Az ortézis olyan készülék, amely a beteg emberi testrészt rögzíti, tehermentesíti, támasztja, illetve a kiesett mőködést pótolja. Pl. ortopéd cipı (Helyes válaszonként 2-2 pont adható!) 3. Sorolja fel a cipıkészítéshez felhasznált bıröket az 6 pont állatfajták szerint! - szarvasmarhabır - bivalybır - lóbır - sertésbır - kecskebır - juhbır

4 4 4. Nevezze meg a készbırök csoportjait rendeltetés 4 pont szerint! A. lábbeli bırök B. ruházati bırök C. díszmőbırök D. mőszaki bırök 5. Állítsa helyes sorrendbe a rámánvarrott talpfelerısítés 5 pont mőveleti sorrendjét! Írja a sorszámokat a megfelelı helyre! 2 - ideiglenes talpfelerısítés 7 - talpvarrás 6 - varratárok készítése 1 - talpközkitöltés 5 - öltésjelölés 10 - sarokrész rögzítés faszeggel 9 - öltés utánnyomás 3 - rámaszél és talpszél összenyomás 8 - varratárok takarás 4 - formakialakítás (Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 6. Határozza meg a fárafoglalás eltérı mozzanatait 8 pont hajlékonyvarrott technológia esetén! - fárafoglaláskor a sarok eleje vonalánál elhelyezett rögzítıszegre foglalóhuzalt erısítünk - a huzalt a kapta élvonalával párhuzamosan úgy vezetjük folyamatosan körbe, hogy a felsıbırt simán és szorosan rögzítse - a keletkezı ráncokat fogóval a huzal alatt elegyengetjük, a felsıbırt fokozatosan kihajtjuk - a ráma szélességének és a kapta élvonalának figyelembevételével lesimítjuk (Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)

5 5 7. Válassza ki a szabás gazdaságosságát befolyásoló 4 pont szubjektív tényezıket! Húzza alá a helyes válaszokat! - a szabászrendszerek - a minták alakja, nagysága - a bır alakja, nagysága - a dolgozó szakképzettsége - a bır helyenként eltérı tulajdonságai - az üzem szervezettsége (Csak a négy helyes válasz aláhúzása fogadható el! Több válasz esetén a megoldás érvénytelen!) 8. Nevezze meg az ábrákon látható aljagyártási eljárásokat! 3 pont ragasztott faszeges rámás keresztülvarrott 9.* Ismertesse a fárafoglalás minıségi követelményeit! 4 pont Írjon négyet /4/! - a felsırész feszesen simuljon a kaptafára - ráncmentesség a külsı és a belsı alkatrészeknél - határozott élvonal kialakítása - középvonallal összhangban lévı szimmetria - méretazonosság darabon és páron belül

6 6 10. Állítsa helyes sorrendbe a ragasztott gyártási eljárással 4 pont készülı lábbeli fárafoglalásának mőveleteit! Írja a sorszámokat a megfelelı helyre! 2 szármagasság beállítása 1 elıhúzás, elıfoglalás 5 élvonal kialakítása 8 utánkalapálás 4 oldalrészek fárafoglalása 3 ránceldolgozás 6 bélés kitisztázása 7 bedolgozási többlet leragasztása (Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 11.* Soroljon fel a ragasztási szilárdságot befolyásoló 6 pont tényezık közül hatot /6/! - a ragasztó nedvesítıképessége, viszkozitása és a felvitt réteg vastagsága - a ragasztandó felület minısége, szerkezete - a préselés paraméterei (idı, nyomás) - a levegı paraméterei (hımérséklet, légmozgás) - a technológiai fegyelem betartása - a ragasztóanyag és a ragasztandó felület részecskéi a legszorosabban illeszkedjenek, tapadjanak egymáshoz 12. Sorolja fel helyes sorrendben a száraz talpragasztás 6 pont meleg változatának fázisait! 1. ragasztófelvitel bedolgozási többletre 2. felületek beszárítása 3. tárolás 4. aktiválás 5. illesztés 6. préselés

7 7 13. Sorolja fel a cipıjavítások közül a féltalpalás mőveleté- 4 pont nek egyes lépéseit helyes sorrendben! Mőveleti sorrend: 1. a talp lágyékrészének ferde elvágása élezésszerően a bütyökvonal mögött mm-re 2. a cserealkatrész kiszabása 3. a cserealkatrész elıkészítése, találkozási vonal élezése 4. talpfelerısítés az eredeti alja összeszerelési eljárásnak megfelelıen 14.* Nevezzen meg a lábbeli tágítási lehetıségei közül 4 pont négyet /4/! - közel azonos mérető kapta vagy sámfa cipıbe helyezése, bırcsíkkal ellátva - bıség, szélesség növelése kézi tágítóval - tágítófogó alkalmazása (ujjpercek elváltozásainak helykialakítása) - tágítógép alkalmazása 15. Határozza meg az élezés célját! 2 pont Az alkatrészek szélvékonyítása az alkatrészek közötti sima átmenet és a további szélmegmunkálások érdekében (Csak teljes válasz esetén adható pont!) 16. Csoportosítsa a lábbeliket a felsırész szabása szerint! 4 pont - csizmák - magasszárú cipık - félcipık - szandálok, papucsok (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

8 8 17. Az ábra alapján ismertesse a külsı emelés készítésének 6 pont menetét! - az emelés cipı és talp felé esı felületére egy-egy talpbélés anyagot ragaszt - a bevonó, cipı felé esı záróvonalát szélbehajtáshoz élezzük és visszahajtjuk - a szélbehajtott záróvonalú bevonót az emelés palástjára ráragasztjuk úgy, hogy körben 1,5-2 mm-rel érjen túl az emelésen - a talp felıli részen túlérı bevonót az emelés talpi részére foglaljuk ragasztással - az így kialakított formára illesztjük a cipıt és ragasztással rögzítjük - a talp felerısítése ragasztással, vagy szegezéssel történik

9 9 18. Szerkessze meg a rajzon látható nıi felülfejes félcipı 20 pont alapmintáját a megadott méretvételi adatok szerint! Rajzolja be a varrási vonalakat és a főzılyukakat is! Adatok: a lábbeli hossza a sarok magassága a bütyök kerülete a sarok kerülete a talpbélés szélessége 246 mm 40 mm 222 mm 304 mm 94 mm H c = 246 mm S m = 40 mm B b = 222 mm S b = 304 mm T bsz = 94 mm OS = S m = 40 mm 2 2 SB = H c = 246 = 164 mm BC = H c = 246 = 82 mm 3 3 α = 39 o + S m = 39 o + 4 = 43 o β = 98 o + S m = 98 o + 4 = 102 o γ = 110 o S b 304 ST = = = 152 mm 2 2 B b -T bsz BD = = = 64 mm

10 BD 64 BE = ED = = = 32 mm 2 2 CI = BE + 10 = = 42 mm DV = F.ly + 1,5 cm = 4 + 1,5 = 5,5 cm = 55 mm ε = 110 o δ = 21 o ρ = 82 o ÉÉ 1 = 5 mm N ö = H c : 6,67 = 246 : 6,67 = 36,88 37ö SA 1 = N ö + 8 = = 45 mm SA SS 1 = 3 SS 2 = 2 mm BS BG = 2 BG BB 1 = B 1 G 1 = G 1 G = 3 Bedolgozási többlet: mm Értékelés: (A méretek kiszámítására 6 pont, a szerkesztésre 6 pont, a minta kialakítására 4 pont, a mőszaki rajzra 4 pont adható!)

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos!

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium. Szolgálati titok! Titkos! Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi id : az írásbeli vizsga befejezésének id pontjáig A min sít neve: Vízvári László A min sít beosztása: f igazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi id : az írásbeli vizsga befejezésének id pontjáig A min sít neve: Vízvári László A min sít beosztása: f igazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Korlátozott terjesztésű! Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató M E G O L D Ó L A

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi id : az írásbeli vizsga befejezésének id pontjáig A min sít neve: Vízvári László A min sít beosztása: f igazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben