A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele"

Átírás

1 A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele XIV. évfolyam, 3. szám; március Lekció: Ap. Csel. 19,8-20 Elhangzott: február 24-én bibliaórán. K De ti kik vagytok? ét kép jelent meg a felolvasáskor a szemünk előtt. Az egyikben azt láthattuk, amint emberek fejvesztetten, meztelenül és megsebesítve rohannak ki egy házból. Beteg lelkű emberekből ördögöt akartak űzni, de az nem sikerült nekik. A dühöngő őrült, akit meg akartak gyógyítani a Jézus nevével, rájuk rohant, leteperte őket a földre, erőt vett rajtuk, és végül annak örülhettek, hogy az életüket megmenthették. A másik kép egészen más hangulatú. Az Apostolok Cselekedeteiben háromszor is előforduló mozzanat egyikével találkozunk itt, amikor a szentíró boldogan felkiált, ezúttal éppen Efézusban, hogy az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Meglehetősen ellentétes töltésű képek, pedig ugyanabban a történetben fordulnak elő. Az egyikben konfliktus és csúfos kudarc van, a másikban pedig egy boldog és örvendező felkiáltás, hogy de jó, hogy úgy alakulnak a dolgok, ahogyan alakulnak. Miért van konfliktus és kudarc az egyik helyen, és örvendező, boldog felkiáltás a másikon? A választ magában a történetben találjuk meg. Emberek látták, hogy a Pál testéről való kendők, ha elviszik azokat betegekhez és rájuk terítik, enyhülést vagy akár gyógyulást is hoznak. Ez Pál fejkendője lehetett, amit a napsütés ellen magára terített, és amivel a nagy melegben letörölte a verítékét. A jótékony igyekezet, hogy legalább az apostol fejkendőjét vigyük el egy régóta beteg emberhez a gyülekezet körében, ahova ő maga most nem tud eljutni, az ő szeretett lényének mintegy a személyes jelenlétét hivatott valamelyest pótolni, és tudjuk, hogy az ilyesmi néha valóban sokat jelent egy beteg ember lelki megkönynyebbedésének, és így közvetetten akár fizikai gyógyulásának szempontjából is. Rengetegen jöttek akkoriban a környékről Pálhoz, mindenki beszélni akart vele, mindenki tanítást kért tőle. Nem neki kellett abban a két efézusi évben körbejárnia és téríteni, mert olyan nagy lett ott és akkor a híre, hogy szinte tódultak hozzá az emberek. Ezt irigyelték meg tőle vándor ördögűzők, és kezdték el az általa emlegetett csodálatos hatású nevet immár ráolvasás formájában használni. A Jézus nevében akarták ők is kényszeríteni a gonosz lelkeket a távozásra. Igeszakaszunk pedig elmondja, hogy ez nem sikerült nekik. Azért nem, mert ezek az emberek valójában nem voltak Jézusnál. Nem voltak megtért emberek, nem éltek őbenne, ők csak éppen a mennyei és gyógyító erőkre tartottak volna számot, amik kiáradását jól látta mindenki a Jézus követői, az akkori keresztyének között. Ezt a dolgot hívjuk mágiának: megváltoztatni a világot szellemi erők segítségével. Hatni, cselekedni, hatékonynak, akár gyógyítónak vagy építőnek lenni rajtunk túli, mennyei vagy alvilági erők segítségével, de anélkül, hogy a magunk életét megjobbítanánk. Amit magánál Jézusnál látunk, az

2 2011. március ennek pontosan az ellentéte: nem fogott hozzá például a kánai menyegzőben még a saját anyja kérésére sem, hogy segítsen, pedig nagy baj volt, mert elfogyott a bor, amíg azt nem az Atyának engedelmeskedve tehette. Mert előbb szükséges a léleknek Istennel való harmóniája, és csak azután következhet a cselekvés. Jézus ezt a sorrendet hozta nekünk, és ez pontosan az ellenkezője annak, mint ami a mágia. Efézusról azt tudjuk, hogy ősidőktől a keleti kultúra egyik kapuja volt Európa felé, és ezért itt mindig bőségesen akadtak mágusok, akik a hatékony varázsigéket könyvekbe is foglalták, és pénzért árusítottak. Annyira így volt ez, hogy az ókori világban egyenesen efézusi irat volt a gyűjtőneve a mágikus szertartásokat és varázsigéket tartalmazó könyvtekercseknek. Mi történik tehát a dühöngő őrült kezei közül meztelenül és megsebesítve menekülés és a boldog, hálaadó felkiáltás között? A lelki megújulás. Az, hogy embereknek nem csupán Isten ajándékaira van immár szükségük, hogy tegyen csodát és gyógyítson, meg adjon gazdagságot és adjon lelki békét hanem magára az Úrra, az ő jelenlétére és uralmára van szükségük. Nem véletlen, hogy Pál igehirdetése is Isten országáról, azaz királyi uralmáról szólt Efézusban is (Ap. Csel. 19,8), nem pedig sikeres élet és gyarapodás, csodák és meggazdagodás ígéretéről. És ez nagyon nagy különbség. Mert amikor emberek eljutnak onnan, hogy az Úr ajándékaira sóvárognak, egészen odáig, hogy már őt magát keresik, ott közben lelki megújulás, vagy ha úgy tetszik, megtérés történt. Mert ez a megtérés lényege: életre, boldogságra vágyni, vakon sóvárogni és néha még követelni is, ami szerintünk nekünk az élettől jár innen indul mindenki. Aztán vannak, ha kevesen is, akik eljutnak oda, hogy már nem csak az ajándékokra tartanak számot, hanem magára az ajándékozóra is. Pontosan ezért születtünk, hogy valamikor eljussunk Istenhez. Ahhoz az Úrhoz, aki a saját jelenlétét egy csodálatos, isteni szikra, a lélek formájában el is helyezte bennünk, de mi ennek a csodának saját magunkban való fellelése, megtalálása helyett mindig csak a világban kutakodunk, kívül keressük a titkot. Ott űzzük a csodát, holott az a kezdetektől fogva bennünk, a saját tulajdon lényünkben lakik. Rátalálni erre a lélek-szikrára ez a megtérés, ez a lelki megújulás, Istenhez való odafordulás kezdete. Ma ezért először ezzel nézzünk szembe: még csak az ajándékok foglalkoztatnak, amit az ég adhat, vagy pedig már maga az, Akit az egek egei be nem fogadhatnak, az Ajándékozó? Efézusban emberek élték a maguk hívő életét, szívesen hallottak az Úrról, aki mindeneket teremtett, szívesen hallottak Jézusról, aki kijelentette, milyen is ez az Úr, még a Szentlélek, a jelenlévő Isten felől is érdeklődtek de mellette azért szívesen forgatták a varázsigéket tartalmazó könyvtekercseiket is. De azt halljuk róluk, hogy a Szkéva fiainak tragikus kudarca felébresztette őket, és elbeszélték és megvallották a maguk ilyesfajta mesterkedéseit, végül pedig nyilvánosan elégették a mágiák tudományáról szóló könyveiket. A Jézus és a mágia dologból egyedül Jézus lett számukra, pontosan úgy, mint a reformáció idején, amikor megszülettek a nagy jeligék: Sola Scriptura, sola gratia, sola fide vagyis egyedül a Szentírás, egyedül a kegyelem, egyedül a hit, végeredményben pedig Solus Christus, vagyis egyedül Krisztus. Vajon a mi életünkben mit takar az és, amit az efézusiak közül is olyan sokan odatettek a Jézus neve után? Jézus és a gyarapodás, mondanánk anyagias világunkban. Jézus és a hírnév, mondanánk a média uralta évszázadban. Jézus és a kényelem, mert hát mi mást is szolgáljon a tudomány és a technika egész nagy hadserege. És van még sok-sok más és, amit mindenki saját maga tud csak maga felől igazán pontosan, hogy nála mit is takar az és. Az efézusi könyvégetés azonban, s ezt nagyon fontos megjegyezni, teljesen más volt, mint a történelemben egy-egy uralmi rendszer dühödt szembefordulása az ő uralmát nem igazoló gondolatokkal. Itt az emberek nem a mások könyveit, hanem a saját tulajdonukat égetik, mégpedig olyan értékben, amiből ezer rabszolgát lehetett volna vásárolni. Ekkora áldozat csak ott születik, ahol emberek valóban rátalálnak a bennük is lakó lélek-szikrára, sőt, annak révén magára Istenre, aki onnéttól kezdve mindennél fontosabbá válik aztán számukra. Ezt senkire kívülről ráerőltetni nem lehet de aki egyszer megtalálja, az boldogan és hálásan kiált fel, hogy az ajándékok sora, meg

3 3 XIV. évfolyam 3. szám talán a megpróbáltatások sora után végre megtalálta azt is, akitől jók és próbatételes dolgok egyaránt származnak, mert hiszen ő maga mindenek ajándékozója. A történetnek van azonban egynémely nagyon egyszerű, mindennapi üzenete is. Szkéva nevű zsidó főpap egyáltalán nem is létezett soha, a nevet valamelyik szemfényvesztő találta ki. Vagyis akik heten az ő fiainak nevezték magukat, azok mind hazudtak. Látták, hogy a zsidók vallásában egy új és világszerte hatalmasan terjedő szekta keletkezett, ezek voltak a keresztyének, jelek és csodák történnek közöttük és azt gondolták, hogy tekintélyt és tiszteletet fog parancsolni, ha magukat ők is egy zsidó főpap fiainak állítják be. A Szkéva szó maga egyébként latinból ered, és az jelenti, hogy égi jel, jósjel. De látjuk, hogy a hamisságra, hazugságra épülő, vagy azzal összefonódó ügy egyszer le kellett lepleződjön, mert a tapasztalat szerint előbb-utóbb valóban ez a sorsa minden hazugságnak. Jó ügy hazugságra nem épülhet, ezt látjuk a történelemben és ezt látjuk a saját országunk sorsában is. Szkéva fiai úgy lehet, saját magukat is áltatták egy darabig, talán ők maguk is elhitték, amit hazudtak, van ilyenre is példa elég. Ment is ez az üzlet jó sokáig, szépen megéltek ebből a dologból. Hogy másokat áltattak, ameddig csak abból pénzük származott, az egészen biztos. Végül azonban lelepleződtek, ám hogy mi lett pontosan a későbbi sorsuk, azt nem tudjuk. A hívők között viszont ezt olvassuk sokan voltak, akiket az ő lelepleződésük indított önvizsgálatra és életük újragondolására. Mert nemcsak a saját kudarcainkból és lelepleződéseinkből lehet tanulnunk, hanem akár másokéból is Efézusban mindenesetre ez történt. Elgondolkodtató, hogy nem is akárkiről, hanem magáról a Gonoszról mondta azt Jézus, hogy mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atyja (Ján. 8,44), a Jelenések könyve pedig az üdvöt egészen bizonyosan kizáró néhány dolog között említi a hamisságot: De kint maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és szólja a hazugságot. (Jel. 22,15) Megújulás, lelki talpra állás ott van, ahol az igazság visszakapja a becsületét. Van végül ennek a történetnek egy nagyon szép, jövőbe mutató üzenete is. Éppen az maga, ahogyan az apostol szavát és igehirdetését komolyan vevők maguk is tiszta szívvel fordultak a jövő felé. Szkéva faiai -tól azt kérdezte a gonosz lélek, akivel nem tudtak szembeszállni, hogy ti kik vagytok? Jézust ismerem, Pálról is hallottam, de ti kik vagytok? És azok az emberek ott csak hallgatni tudtak erre a kérdésre. Emlegethették volna ugyan a foglalkozásukat, megnevezhették volna a szülővárosukat vagy a szüleik nevét de itt messze nem erről volt szó, ez világos. Kik vagytok örökkévaló értelemben ez volt ennek a kérdésnek az igazi tartalma. És ők nem tudták, egy nagy üresség volt a válasz helyén. Így hát csak hallgatni tudtak. Milyen szomorú lenne, ha a nagy életpillanatokban, jelentős döntések idején, vagy akár majd egykor, a földi utunk végén is, mi is csak hallgatni tudnánk, ha valaki hirtelen megkérdezi de ti, ti kik vagytok? Igen, lehet ilyenkor mellékes dolgokat emlegetni, hivatkozni erre meg arra, és lehet hallgatni, de a válasz arról kellene szóljon, kik vagytok örökkévaló értelemben. A lelki útjukon egyszer valamikor valóban tiszta lapot nyitó emberek meg tudják ezt mondani. Bűnös ember vagyok, nem jobb, mint ezer más ember a városból, ahol lakom. De tudom azt is, hogy valaki engem olyan nagyon szeretett, hogy értem is imádkozott a kereszten, hogy el ne vesszek, hanem örök életem legyen. És én ezt az ő végtelen nagy szeretetét egyszer az életemben komolyan vettem, és a továbbiakra nézve egész sorsom igazi alapjának fogadtam. Nincs is semmi más mentségem sok-sok bűnömre, csak az ő végtelen nagy jósága. De az, tudom, mindenre elég. Én az övé vagyok, ő pedig az enyém. Ő énbennem, én pedig őbenne vagyok. Más fontosat magamról mondani nem tudok. Hát ez a pár egyszerű mondat különböztette meg az efézusi híveket a Szkéva fiai -tól, és ez különbözteti meg ma is a híveket a világ fiaitól, azoktól, akik ezt még nem tudják magukról elmondani. Amikor pedig el fogják tudni mondani, onnéttól ők is boldogan hirdetik majd, milyen nagyszerű is az, ha az Úr ereje által az ige hatalmasan terjed és erősödik. Ámen. (Szabó Gábor)

4 2011. március Minden héten: Vasárnapi istentiszteletek: 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.] Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem] Templom Kocsér Kopa Iskola [Szolnoki út 67.] Templom Hétfő: 7.30 Középiskolai hétkezdő áhítat [Templom] 8.00 Általános iskolai hétkezdő áhítat [Templom] Konfirmációs óra [Kálvin Terem] Szerda: 9.30 KincsŐ Baba-Mama Kör [Kálvin Terem] Házicsoport [Széchenyi tér 4.] Istentisztelet [Kórház] Csütörtök: Idősek otthona [Ady E. u. 16.] Gyülekezeti bibliaóra [Kálvin terem] Énekkar [Kálvin terem] Péntek: Ifjúsági bibliaóra [Széchenyi tér 4.] Szerda (páros hét): Gyülekezeti bibliaóra [Hunyadi u. 31.] Péntek (páratlan hét): Női bibliakör [ Kálvin Terem] A bibliakör első alkalmára, március 18-ára szeretettel várjuk a gyülekezeti tagokat és minden érdeklődőt. Minden hónap utolsó péntek: Általános iskolai hónapzáró istentisztelet [Templom] Középiskolai hónapzáró istentisztelet [Templom] Adományok érkeztek: Templom felújítására: Ft. Isten dicsőségére: Ft. Kincsesház és ifjúsági munka kiadásaira: Ft. Konfirmandusok bibliájára: Ft. Ingatlanok karbantartás, fenntartására: Ft. Úrvacsorai jegyekre: Ft. Temető fenntartására: Ft. Minden második héten: Vasárnap (páratlan hét) Nyársapát [Szarka kúria] Kedd (páratlan hét): Idősek otthona [Arany J. u. 35.] Anyakönyvi hírek: A február 17.-e és március 6.-a között az istentiszteletek perselypénze: ,- Ft. Isten áldja meg a jószívű adakozókat! Elhunyt: Mayer Lászlóné (Varga Éva Edit) élt 64 évet, tiszakécskei lakos, özv. Károly István Jánosné (Kosztolányi Mária) élt 54 évet, Tázerdő dűlő 23. Babucsik László (B. László és Budai Margit fia) élt 30 évet, kecskeméti lakos, Bobán Ambrusné (Borsos Juliánna) élt 77 évet, Kecskeméti út 5/a. Székely László (Sz. László és Pantó Eszter fia) élt 85 évet, Esed dűlő 16. özv. Mihályi Jánosné (Mézes Margit) élt 95 évet, kocséri lakos, Balogh Dénes (B. Sándor és Balogh Katalin fia) élt 76 évet, Alpári u. 26. özv. Donáth Dénesné (Gyulai Erzsébet) élt 92 évet, nagykozári lakos, Búz Ferenc (Búz Eszter férje) élt 84 évet, Tormás u. 17. ifj. Szűcs Dezső (Sz. Dezső és Dósa Franciska fia) élt 52 évet, Arany J. u. 6. Faragó Lajos (Forgács Katalin férje) élt 79 évet, Október 23.-a tér 4/c. Isten Szentlelke által vigasztalja meg a gyászolókat!

5 5 XIV. évfolyam 3. szám I s k o l á i n k h í r e i ÁLTALÁNOS ISKOLA: február Kedden tanári bibliaórán vettünk részt. Ezen a napon suliváró foglakozást is tartottak az alsós tanító nénik az érdeklődő nagycsoportos óvodásoknak. Csütörtökön a budapesti Goethe Intézet munkatársai rendhagyó vidám, zenés német órát tartottak a gyerekeknek. A programot Nagy Andrea és Tatai Istvánné tanárnők szervezték, érdeklődő óvodások is vendégeink voltak. Pénteken az ötödik évfolyam a ceglédi művelődési házban megtekintette a János vitéz c. előadást. A gyerekeket F. Hegedűsné Particska Ágota, Tóthné Patonai Csilla, Sasné Bárány Piroska és Török Márta tanárnők kísérték el. A Megyei Közlekedési Ismeretek Versenyen iskolánkból Szűcs Enikő (4.a) osztályos tanuló eredményesen szerepelt, Dévai Viktor 8.b osztályos tanuló pedig 3. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Major Tibor február A 3.b osztály szerdán a ceglédi művelődési házban megtekintette a Süsü a sárkány c. előadást osztályfőnökük, Megyesi Erika tanítónő kíséretében. Pénteken hónapzáró istentiszteleten vettünk részt. A könyvtárban megtartottuk a Bendegúz Nyelvész Verseny iskolai fordulóját 17 tanuló részvételével. Szombatra a diákönkormányzat farsangi bált szervezett. A jelmezes felvonulás után mindkét alsós mazsorett csoportunk műsort adott. A táncokat Villám Eleonóra tanárnő tanította be. A mazsorett bemutató után a No Pie együttes szórakoztatta a táncolni vágyókat. Köszönjük a kedves szülőknek, hogy rendezvényünket tombolatárgyak adományozásával támogatták és munkájukkal is segítették. A farsangi bál bevételét a diákönkormányzat a tanulmányi versenyek helyezettjeinek jutalmazására használja fel. Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy idén is lehet jelentkezni a Balatonakalin tartandó táborunkba. A tábor június 21-től 28-ig tart majd. Díja Ft, mely fedezi az útiköltséget, a szállást, a négyszeri étkezést, a strandbelépőt és a programok költségeit is február 27- március 6. Hétfőn beiskolázási szülői értekezletet tartottunk az iskolánkba jelentkező nagycsoportos óvodások hozzátartozói számára. A jelenlévők megtekinthették az 1.c osztályosok kedves műsorát is. A műsor Kovácsné Fehér Rozália munkája. Ezen a héten rendezte meg a humán munkaközösség a Magyar Nyelv Hetét. Mindennap feladatlapot töltöttek ki az osztályok. Kedden négy fős csapatokban versengtek egymással a Töris-délutánon. A játékos feladatokat Török Márta tanárnő állította össze, a verseny megrendezésében Técsi Szilvia tanárnő és Debreczeni János tanár úr segített. Szerdán, március 2-án megemlékeztünk Arany János születésnapjáról. A rádiós műsorban Bera Bernadett (8.a) és a 4. c osztály szerepelt. A gyerekeket Szalayné Csabay Mária osztályfőnök és Mikó Péterné könyvtárostanár készítette fel. Délután szavalóversenyt rendeztünk. A zsűri tagjai Tóthné Patonai Csilla, Török Márta és Técsi Szilvia voltak. A verseny helyezettjei arany, ezüst és bronz minősítésű oklevelet és különféle jutalmakat kaptak. Sok diák különdíjban részesült. Csütörtökön Activity játékban mérték össze leleményességüket az osztályok csapatai. A magyar Nyelv Hetének programjait Técsi Szilvia munkaközösség-vezető fogta össze. Ugyanezen a napon nyílt órákon vehettek részt a szülők. Az alsó tagozatosok a Magyar Nyelv Hete alkalmából tanulmányi versenyeken vettek részt. A VII. FARSANGI KAVALKÁD városi rendezvényen Benczúr Dzsesszika 4.b osztályos tanuló 5. helyezést ért el a szóló énekesek között. Felkészítő tanára Csécsy

6 2011. március Lászlóné. A II. korcsoport teremlabdarúgó csapat a körzeti bajnokság megnyerése után a területi döntőn IV. helyezést ért el. A II. korcsoportos lány tornász csapatunk a megyei döntőn VI. helyezést ért el. A csapat tagjai: Sánta Panna, Csípő Virág, Kovács Karina, Fehér Dóra. A IV. korcsoportos kosárlabdázók körzeti bajnokságán a lányok 1 kosárral lemaradva az I. helytől a II. helyen végeztek. A IV. korcsoportos fiú kosárlabda bajnokság körzeti versenyén iskolánk csapata II. helyezést ért el. A fenti eredményeket elért tanulók felkészítő tanára Bányai Viktor március 13. Hétfőn értekezletet tartottunk az aktuális teendőkről. Az értekezlet első felében Magyarné Bogár Ildikó igazgató asszony tartott előadást nevelési kérdésekről. Az alsós tanulmányi versenyek ezen a héten folytatódtak. Szerdán az első osztályokban nyílt órát láthattak a szülők. Csütörtökön délelőtt megtartottuk március 15-ei ünnepélyünket. A 3.b osztály látványos ünnepi műsort adott elő. Az előadás osztályfőnökük, Megyesi Erika tanárnő munkája. Ezen a héten rendeztük meg iskolánkban a Sport Hetét. Mindennap délután négy órától a tornateremben közös aerobikos bemelegítés után sorversenyeken mérték össze ügyességüket az osztályok. A csoportokban 8 szülő és 8 gyermek versenyzett. A versenyzést követően salátabárban üdíthették fel magukat a résztvevők. Köszönjük a szülőknek, hogy rendezvénysorozatunkat jelenlétükkel és egészséges finomságokkal támogatták. A Sport Hét színvonalát egy pályázati lehetőség elnyerése is emelte. Az Arcadia- Reklám Kft. a évi Egészségnap Project elnevezésű programcsomagját megkaptuk, s a felvilágosító anyagokat, termékmintákat kiosztottuk a gyerekeknek. Graham lisztet is kaptunk, minden tanulónk számára kiflit süttettünk belőle. Dobi Zsanett 8.a osztályos tanuló közel 5000 induló közül bejutott a Nemzetközi Engread Angol Nyelvi Verseny döntőjébe, s a 39 legjobb versenyzővel méri majd össze tudását. Felkészítő tanára dr. Técsi Szilvia. A Béres Ferenc Országos Népdaléneklő és Zsoltáréneklő Versenyen vettünk részt öt fővel. Minden versenyzőnk arany minősítést kapott. Nagy Lili (4.c), Lakatos Fani (5.c), Nagy Zsanett (8.a) Matuska Lilla ( 7.b) és Matuska Gyöngyvér (3.b) az arany minősítésük mellé országos 3. helyezést is nyertek. A diákönkormányzat március 15-e alkalmából hagyományainkhoz híven kerékpártúrát szervezett Köröstetétlenre a Kutyakaparó csárdához. A kirándulók márc. 15-én reggel 8.15-kor gyülekeznek a Kossuth-szobor előtt. GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA: Januárban Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre (OSzTV) indult 4 szakmai csapatunk: 1. kőműves 2. géplakatos 3.női szabó 4. bolti eladó. Február 2-án zajlott iskolánkban a géplakatos szintvizsga. Februárban a HVG Magazin szervezett egy 8 fordulós közgazdasági vetélkedőt, melyen a 11.d osztály 9, a 9. d osztály 6 fővel vett részt (felkészítő tanáruk: dr. Csermák Károly). Február én tartották Bikalon az Országos Egyházi Területi Integrált Szakképző Központ (TISzK) konferenciáját, melyen iskolánk igazgató-helyettese, Schleisz-Bognár Péter vett részt és osztotta meg tapasztalatait a tantestülettel. Március 7-én tanári bibliaórát tartottunk, ahol Kiss Georgina Orsolya intézeti lelkész szolgált. Március 11-én ünnepi műsorral megemlékeztünk a es szabadságharcról. Az ünnepi műsort a 11.a osztály adta. Osztályfőnök: Vraukó János.

7 7 XIV. évfolyam 3. szám Ifjúsági hírek Református Ifjúsági Találkozó február 20-án rendezték meg a Református Ifjúsági Találkozót a Cegléd-Újvárosi Gyülekezetben, melyen nagykőrösi kis csapatunk mellett sok más környékbeli fiatal vett részt. Témája: Hogyan fejezhetem ki jól a szeretetem? Az alkalom istentisztelettel és énekléssel kezdődött, sok szép új éneket is tanultunk. Ezután felkérték Fodorné Ablonczy Margit lelkésznőt és férjét, Fodor Attilát, hogy tartsanak előadást a szeretetnyelvekről. Nagyon érdekes volt, és elgondolkodtatott bennünket. Ezt követően szeretetvendégség fogadott minket. Ezután folytatódott az éneklés Veszelka Tamás ifjúsági lelkész gitárjátékával, aki később előadást is tartott a Magyarországon élő családok szeretethiányáról, amit különböző pontokban ábrázolt. Igen megdöbbentő volt, hogy a mi országunkban a családok nagy része milyen sok problémával küszködik a szeretet hiánya miatt. Az előadásokból a humor sem hiányzott. A rendezvény végére a gyülekezetet kisebb csoportokra osztották, s így volt szerencsénk megismerkedni más gyülekezetek fiatal tagjaival is. Nagyon jól érzetük magunkat, mert jó volt a hangulat, és bátorítunk titeket, hogy a következő ifjúsági találkozóra gyertek el Ti is! Laczkó Annabella 12.a, Oláh Jenifer 9.c, Ovádi Zsanett 9.c Nők világimanapja A világon már 1887 óta tartják az asszonyok által kezdeményezett világimanapot, minden március első péntekén, csaknem 200 országban. Hazánkban és a Kárpát-medence magyar ajkú keresztyénei körében 26. éve. Idén a Hány kenyeretek van? címet adták a szervezett imádkozásnak a dél-amerikai Chilében élő asszonyok. Március 4-én, pénteken, nők és férfiak, idősek és gyermekek együtt ünnepelték ezt a napot, imával, énekszóval, igemagyarázattal, spanyol és nemzeti nyelvű magasztalásokkal.

8 2011. március Gyülekezetünk hírei Imanap Hány kenyeretek van? Március 4-én a chilei asszonyok által kezdeményezett imanapot gyülekezetünkben is megtartottuk. A Kálvin-terem pénteken öt órára megtelt közös imádkozásra, elmélkedésre, éneklésre, beszélgetésre vágyó gyülekezeti tagokkal. Áprily Lajos Kalács, keddi kalács című szép verse után az imanapra ajánlott igehelyeket Szabóné Istári Judit és Kósa Zoltánné tanárnők olvasták fel (5 Móz 8,7-10, 1Királyok 17,8-16). Ifjúsági lelkészünk, Kiss Georgina, Márk evangéliumából a 6, igeszakaszt idézte emlékezetünkbe, majd meghallgattuk Szabó Katalin lelkipásztorunk szívhez szóló, ihletett igemagyarázatát. Közös éneklésünket Daru Mariann hitoktatónk kísérte harmóniumon. Összejövetelünk liturgikus része után kötetlenül beszélgethettünk egymással szeretetvendégségünk közösen gazdaggá tett asztala mellett. Mikó Péterné Szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk nőtestvéreit minden második pénteken a női bibliakör alkalmaira. Az első összejövetelünk március 18-án 17 órakor lesz a Kálvin Teremben. Tavaszváró Kincsesház február 19-én az immár rendszeresnek nevezhető Kincsesház alkalmára vártunk gyülekezetünk gyermekeit a Kálvin-terembe. Szabó Katalin lelkipásztor vezetésével és több, mint tíz hitoktató közreműködésével hatvannál is több gyermek tanulhatta meg az igét: A szív teljességéből szól a száj, melyet kézműves-foglalkozás követett: gyöngyfűzés, szalvétaragasztás, papírhajtogatás erősítette a fiatalok figyelmét és kézügyességét. Kiss Georgina és Particska Ágota énekelni is tanította gyermekeinket. Az alkalmat szeretetvendégség zárta, amihez többen hozzájárultak gyümölcsökkel, süteményekkel és egyéb finomságokkal, melyeket ezúton is köszönünk. Csécsy László

9 9 XIV. évfolyam 3. szám Templomrekonstrukció Örömmel jelentjük a Gyülekezetnek, hogy a templom felújítása látványos szakaszába lépett. Az elmúlt hetekben a templomot körülvevő téglaburkolatot védelme érdekében homokréteggel fedték le, majd megkezdődtek az állványozás munkálatai. A restaurátorok elvitték az általános iskola felőli negyedik templomajtót is, így a templomba már csak a főbejáraton keresztül lhet bejutni. Vasárnapi templomi istentiszteleteink zavartalan megtartása érdekében tisztelettel kérjük gyülekezetünk tagjait, kicsit korábban induljanak istentiszteletre, hogy mindenki időben el tudja foglalni helyét. Megértésüket köszönjük. Az elkövetkezendő hetekben a restaurátoroké lesz a munkaterület, akik feltárják a falak titkait, valamint megkeresik az 1907-es festékréteget, hogy templomunk visszanyerhesse eredeti színét. Kérjük, hordozzák imádságaikban és áldozatvállalásaikban templomunk megújításának nagy ügyét. Szeretettel és áldáskívánással: Szabó Gábor lelkipásztor

10 2011. március Arany János: Egyesülés (1848 májusa) Az, mi a költő lelkének Álomkép gyanánt Lengett a távol jövendő Tündér fátyolán; Az, miért epedt a honfi Soká, hasztalan, De nem hitte, csak mutatta; Hogy reménye van: Az többé nem álom, nem kétség homálya: Ismét egy a magyar kettévált hazája! Nem, nem! - Élni fog a nemzet, Amely összetart: Kit önvétke meg nem hódít, Nem hódítja kard. Megbűnhődtük ősapáink Vétkét súlyosan; Napjainknak, a jelenben, Csak erénye van, S az erényes nemzet jutalma nem égi: Földön jut dicső és hosszú élet néki. Magyar nép, igaz rokonság Túl a bérceken, Mik sötéten ott kékellnek Világos egen; Osztályosunk jóban, rosszban, Kölcsön támaszunk: Benned, bárhogy' hány-vet a sors, Nem csalatkozunk. Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten, És szeressük egymást: úgy áld meg az Isten. Most szeressük, mert ki tudja Felőlünk mi áll Írva a végzet könyvében: Élet vagy halál? Oh, ki tudja, nincs-e bennünk Rejtve már a mag - Hogy a csak most egyesűltek Együtt haljanak, Mint egymásra ismert ölelő testvérek, Kikben hatni elkezd a lappangó méreg...? Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykőrös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfő: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 50 Ft

A Nagykőrösi Református Egyházközség húsvéti hírlevele

A Nagykőrösi Református Egyházközség húsvéti hírlevele A Nagykőrösi Református Egyházközség húsvéti hírlevele XV. évfolyam, II. szám; 2012. április 8-9. Húsvéti üzenet Aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti a ti halandó testeteket

Részletesebben

A nagykőrösi református gyülekezet húsvéti hírlevele

A nagykőrösi református gyülekezet húsvéti hírlevele Battyány Katalin: Búzamagmisztérium A A nagykőrösi református gyülekezet húsvéti hírlevele XIV. évfolyam, 4. szám; 2011. április Húsvét öröme z ember élete elég reménytelen vállalkozás, legalábbis ami

Részletesebben

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele XV. évfolyam, VII. szám; 2012.12.24. Áldott Karácsonyt! És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész

Részletesebben

Megélednek-e e ezek a tetemek?

Megélednek-e e ezek a tetemek? A Nagykőrösi Református Egyházközség Pünkösdi Hírlevele XV. évfolyam, IV. szám; 2012. május 27-28. Textus: Ezékiel 37,1-10 Megélednek-e e ezek a tetemek? A felolvasott Ige nyomán fölöttébb ellentétes érzések

Részletesebben

A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele

A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele XIV. évfolyam, 7. szám; 2011. szeptember Textus: Ésaiás próféta könyve 26, 7 Ének: 264. dicséret 1-3 verse, végén a 4-5 verse Elhangzott az általános iskola

Részletesebben

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele. XVI. évfolyam IV. szám ; 2013. december 24.

A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele. XVI. évfolyam IV. szám ; 2013. december 24. A Nagykőrösi Református Egyházközség Karácsonyi Hírlevele XVI. évfolyam IV. szám ; 2013. december 24. Szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket és Istentől megáldott, kegyelemben gazdag, boldog új esztendőt

Részletesebben

A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele

A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele A nagykőrösi református gyülekezet pünkösdi hírlevele XIV. évfolyam, 5. szám; 2011. június Textus: Máté 28: 16-20 és ApCsel 1: 6-12 Elhangzott: Június 2-án, áldozócsütörtökön. Kedves Testvérek! ézus Krisztus

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A Lélek gyümölcse Én vagyok a szôlôtô, ti a szôlôvesszôk: aki énbennem marad és én ôbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert

Részletesebben

HÍRLEVELE 2013. karácsony

HÍRLEVELE 2013. karácsony A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2013. karácsony Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését Nemrégiben terjedt el a hír, hogy Edvard Munch híres festménye

Részletesebben

Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3

Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3 Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3 Elhangzott: 2009. április 19-én A türet z a látomás, amit napi bibliaolvasó rendünk alapján felolvastam, Ezékiel próféta egész késıbbi mőködésére nézve döntı

Részletesebben

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu 2008. október IV. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu Reformációi gondolatok Vasárnap délelõtt van. Zúg a harang. Messzire hangzik, mindenkit hívogat. Mint

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

BÉKESSÉG. Október a reformáció hónapja! A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám

BÉKESSÉG. Október a reformáció hónapja! A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. október XV. évfolyam 5. szám Október a reformáció hónapja! A 2. Székesfehérvári Református Napok, a reformáció napja, no meg a Kálvin Évek (2009-2014)

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Reformáció Ünnepe. Egyedül Istené a Dicsőség! Hirdetések. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?! (Róma 8,31)

Reformáció Ünnepe. Egyedül Istené a Dicsőség! Hirdetések. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?! (Róma 8,31) Hirdetések REFORMÁCIÓ ÜNNEPE 1517. október 31-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, amelyeket a katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé és ezzel kezdetét

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA

A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA 1 TEMPLOM ÉS ISK LA www.refmateszalka.hu A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA IV. évfolyam 1. szám 2011. Tanévzáró GYÜLEKEZETI ÉLET

Részletesebben

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: reformatus.sopron.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 9400 Sopron, Deák tér

Részletesebben

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség!

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség! Anyakönyvi hírek A Veresegyházi Református Egyházközségben a 2014. évben A keresztség sákramentumában részesedett: Hinkó András Márton, Hinkó Barna, Hinkó Nándor, Csőri-Czinkos Vince, Lukács Adél, Stum

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 50. szám 2014. április

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 50. szám 2014. április MAGYAR KŐSZÁL A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 50. szám 2014. április Köszöntő KÖSZÖNTŐ Megérkezett a tavasz, újra virágba öltöztek a fák, a természet újjászületik. Elérkeztünk a Húsvéthoz.

Részletesebben

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6)

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) A Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója XIX. évf. 2012. 2. szám Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) 2 Ünnepi kör - Áhítat Szőlőskert

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Lelkészi jelentés Bakonycsernye Az adakozás lelki oldala Lelkészi jelentés Súr Amikor a harangok

Részletesebben

Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja

Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja 2 0 1 1. D E C E M B E R Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja Régen volt? Hogy is volt? Események karácsonyig Múlt......és jelen Karácsonyra

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben