A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele"

Átírás

1 A nagykőrösi református gyülekezet hírlevele XIV. évfolyam, 3. szám; március Lekció: Ap. Csel. 19,8-20 Elhangzott: február 24-én bibliaórán. K De ti kik vagytok? ét kép jelent meg a felolvasáskor a szemünk előtt. Az egyikben azt láthattuk, amint emberek fejvesztetten, meztelenül és megsebesítve rohannak ki egy házból. Beteg lelkű emberekből ördögöt akartak űzni, de az nem sikerült nekik. A dühöngő őrült, akit meg akartak gyógyítani a Jézus nevével, rájuk rohant, leteperte őket a földre, erőt vett rajtuk, és végül annak örülhettek, hogy az életüket megmenthették. A másik kép egészen más hangulatú. Az Apostolok Cselekedeteiben háromszor is előforduló mozzanat egyikével találkozunk itt, amikor a szentíró boldogan felkiált, ezúttal éppen Efézusban, hogy az Úr ereje által az ige hatalmasan terjedt és megerősödött. Meglehetősen ellentétes töltésű képek, pedig ugyanabban a történetben fordulnak elő. Az egyikben konfliktus és csúfos kudarc van, a másikban pedig egy boldog és örvendező felkiáltás, hogy de jó, hogy úgy alakulnak a dolgok, ahogyan alakulnak. Miért van konfliktus és kudarc az egyik helyen, és örvendező, boldog felkiáltás a másikon? A választ magában a történetben találjuk meg. Emberek látták, hogy a Pál testéről való kendők, ha elviszik azokat betegekhez és rájuk terítik, enyhülést vagy akár gyógyulást is hoznak. Ez Pál fejkendője lehetett, amit a napsütés ellen magára terített, és amivel a nagy melegben letörölte a verítékét. A jótékony igyekezet, hogy legalább az apostol fejkendőjét vigyük el egy régóta beteg emberhez a gyülekezet körében, ahova ő maga most nem tud eljutni, az ő szeretett lényének mintegy a személyes jelenlétét hivatott valamelyest pótolni, és tudjuk, hogy az ilyesmi néha valóban sokat jelent egy beteg ember lelki megkönynyebbedésének, és így közvetetten akár fizikai gyógyulásának szempontjából is. Rengetegen jöttek akkoriban a környékről Pálhoz, mindenki beszélni akart vele, mindenki tanítást kért tőle. Nem neki kellett abban a két efézusi évben körbejárnia és téríteni, mert olyan nagy lett ott és akkor a híre, hogy szinte tódultak hozzá az emberek. Ezt irigyelték meg tőle vándor ördögűzők, és kezdték el az általa emlegetett csodálatos hatású nevet immár ráolvasás formájában használni. A Jézus nevében akarták ők is kényszeríteni a gonosz lelkeket a távozásra. Igeszakaszunk pedig elmondja, hogy ez nem sikerült nekik. Azért nem, mert ezek az emberek valójában nem voltak Jézusnál. Nem voltak megtért emberek, nem éltek őbenne, ők csak éppen a mennyei és gyógyító erőkre tartottak volna számot, amik kiáradását jól látta mindenki a Jézus követői, az akkori keresztyének között. Ezt a dolgot hívjuk mágiának: megváltoztatni a világot szellemi erők segítségével. Hatni, cselekedni, hatékonynak, akár gyógyítónak vagy építőnek lenni rajtunk túli, mennyei vagy alvilági erők segítségével, de anélkül, hogy a magunk életét megjobbítanánk. Amit magánál Jézusnál látunk, az

2 2011. március ennek pontosan az ellentéte: nem fogott hozzá például a kánai menyegzőben még a saját anyja kérésére sem, hogy segítsen, pedig nagy baj volt, mert elfogyott a bor, amíg azt nem az Atyának engedelmeskedve tehette. Mert előbb szükséges a léleknek Istennel való harmóniája, és csak azután következhet a cselekvés. Jézus ezt a sorrendet hozta nekünk, és ez pontosan az ellenkezője annak, mint ami a mágia. Efézusról azt tudjuk, hogy ősidőktől a keleti kultúra egyik kapuja volt Európa felé, és ezért itt mindig bőségesen akadtak mágusok, akik a hatékony varázsigéket könyvekbe is foglalták, és pénzért árusítottak. Annyira így volt ez, hogy az ókori világban egyenesen efézusi irat volt a gyűjtőneve a mágikus szertartásokat és varázsigéket tartalmazó könyvtekercseknek. Mi történik tehát a dühöngő őrült kezei közül meztelenül és megsebesítve menekülés és a boldog, hálaadó felkiáltás között? A lelki megújulás. Az, hogy embereknek nem csupán Isten ajándékaira van immár szükségük, hogy tegyen csodát és gyógyítson, meg adjon gazdagságot és adjon lelki békét hanem magára az Úrra, az ő jelenlétére és uralmára van szükségük. Nem véletlen, hogy Pál igehirdetése is Isten országáról, azaz királyi uralmáról szólt Efézusban is (Ap. Csel. 19,8), nem pedig sikeres élet és gyarapodás, csodák és meggazdagodás ígéretéről. És ez nagyon nagy különbség. Mert amikor emberek eljutnak onnan, hogy az Úr ajándékaira sóvárognak, egészen odáig, hogy már őt magát keresik, ott közben lelki megújulás, vagy ha úgy tetszik, megtérés történt. Mert ez a megtérés lényege: életre, boldogságra vágyni, vakon sóvárogni és néha még követelni is, ami szerintünk nekünk az élettől jár innen indul mindenki. Aztán vannak, ha kevesen is, akik eljutnak oda, hogy már nem csak az ajándékokra tartanak számot, hanem magára az ajándékozóra is. Pontosan ezért születtünk, hogy valamikor eljussunk Istenhez. Ahhoz az Úrhoz, aki a saját jelenlétét egy csodálatos, isteni szikra, a lélek formájában el is helyezte bennünk, de mi ennek a csodának saját magunkban való fellelése, megtalálása helyett mindig csak a világban kutakodunk, kívül keressük a titkot. Ott űzzük a csodát, holott az a kezdetektől fogva bennünk, a saját tulajdon lényünkben lakik. Rátalálni erre a lélek-szikrára ez a megtérés, ez a lelki megújulás, Istenhez való odafordulás kezdete. Ma ezért először ezzel nézzünk szembe: még csak az ajándékok foglalkoztatnak, amit az ég adhat, vagy pedig már maga az, Akit az egek egei be nem fogadhatnak, az Ajándékozó? Efézusban emberek élték a maguk hívő életét, szívesen hallottak az Úrról, aki mindeneket teremtett, szívesen hallottak Jézusról, aki kijelentette, milyen is ez az Úr, még a Szentlélek, a jelenlévő Isten felől is érdeklődtek de mellette azért szívesen forgatták a varázsigéket tartalmazó könyvtekercseiket is. De azt halljuk róluk, hogy a Szkéva fiainak tragikus kudarca felébresztette őket, és elbeszélték és megvallották a maguk ilyesfajta mesterkedéseit, végül pedig nyilvánosan elégették a mágiák tudományáról szóló könyveiket. A Jézus és a mágia dologból egyedül Jézus lett számukra, pontosan úgy, mint a reformáció idején, amikor megszülettek a nagy jeligék: Sola Scriptura, sola gratia, sola fide vagyis egyedül a Szentírás, egyedül a kegyelem, egyedül a hit, végeredményben pedig Solus Christus, vagyis egyedül Krisztus. Vajon a mi életünkben mit takar az és, amit az efézusiak közül is olyan sokan odatettek a Jézus neve után? Jézus és a gyarapodás, mondanánk anyagias világunkban. Jézus és a hírnév, mondanánk a média uralta évszázadban. Jézus és a kényelem, mert hát mi mást is szolgáljon a tudomány és a technika egész nagy hadserege. És van még sok-sok más és, amit mindenki saját maga tud csak maga felől igazán pontosan, hogy nála mit is takar az és. Az efézusi könyvégetés azonban, s ezt nagyon fontos megjegyezni, teljesen más volt, mint a történelemben egy-egy uralmi rendszer dühödt szembefordulása az ő uralmát nem igazoló gondolatokkal. Itt az emberek nem a mások könyveit, hanem a saját tulajdonukat égetik, mégpedig olyan értékben, amiből ezer rabszolgát lehetett volna vásárolni. Ekkora áldozat csak ott születik, ahol emberek valóban rátalálnak a bennük is lakó lélek-szikrára, sőt, annak révén magára Istenre, aki onnéttól kezdve mindennél fontosabbá válik aztán számukra. Ezt senkire kívülről ráerőltetni nem lehet de aki egyszer megtalálja, az boldogan és hálásan kiált fel, hogy az ajándékok sora, meg

3 3 XIV. évfolyam 3. szám talán a megpróbáltatások sora után végre megtalálta azt is, akitől jók és próbatételes dolgok egyaránt származnak, mert hiszen ő maga mindenek ajándékozója. A történetnek van azonban egynémely nagyon egyszerű, mindennapi üzenete is. Szkéva nevű zsidó főpap egyáltalán nem is létezett soha, a nevet valamelyik szemfényvesztő találta ki. Vagyis akik heten az ő fiainak nevezték magukat, azok mind hazudtak. Látták, hogy a zsidók vallásában egy új és világszerte hatalmasan terjedő szekta keletkezett, ezek voltak a keresztyének, jelek és csodák történnek közöttük és azt gondolták, hogy tekintélyt és tiszteletet fog parancsolni, ha magukat ők is egy zsidó főpap fiainak állítják be. A Szkéva szó maga egyébként latinból ered, és az jelenti, hogy égi jel, jósjel. De látjuk, hogy a hamisságra, hazugságra épülő, vagy azzal összefonódó ügy egyszer le kellett lepleződjön, mert a tapasztalat szerint előbb-utóbb valóban ez a sorsa minden hazugságnak. Jó ügy hazugságra nem épülhet, ezt látjuk a történelemben és ezt látjuk a saját országunk sorsában is. Szkéva fiai úgy lehet, saját magukat is áltatták egy darabig, talán ők maguk is elhitték, amit hazudtak, van ilyenre is példa elég. Ment is ez az üzlet jó sokáig, szépen megéltek ebből a dologból. Hogy másokat áltattak, ameddig csak abból pénzük származott, az egészen biztos. Végül azonban lelepleződtek, ám hogy mi lett pontosan a későbbi sorsuk, azt nem tudjuk. A hívők között viszont ezt olvassuk sokan voltak, akiket az ő lelepleződésük indított önvizsgálatra és életük újragondolására. Mert nemcsak a saját kudarcainkból és lelepleződéseinkből lehet tanulnunk, hanem akár másokéból is Efézusban mindenesetre ez történt. Elgondolkodtató, hogy nem is akárkiről, hanem magáról a Gonoszról mondta azt Jézus, hogy mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atyja (Ján. 8,44), a Jelenések könyve pedig az üdvöt egészen bizonyosan kizáró néhány dolog között említi a hamisságot: De kint maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és szólja a hazugságot. (Jel. 22,15) Megújulás, lelki talpra állás ott van, ahol az igazság visszakapja a becsületét. Van végül ennek a történetnek egy nagyon szép, jövőbe mutató üzenete is. Éppen az maga, ahogyan az apostol szavát és igehirdetését komolyan vevők maguk is tiszta szívvel fordultak a jövő felé. Szkéva faiai -tól azt kérdezte a gonosz lélek, akivel nem tudtak szembeszállni, hogy ti kik vagytok? Jézust ismerem, Pálról is hallottam, de ti kik vagytok? És azok az emberek ott csak hallgatni tudtak erre a kérdésre. Emlegethették volna ugyan a foglalkozásukat, megnevezhették volna a szülővárosukat vagy a szüleik nevét de itt messze nem erről volt szó, ez világos. Kik vagytok örökkévaló értelemben ez volt ennek a kérdésnek az igazi tartalma. És ők nem tudták, egy nagy üresség volt a válasz helyén. Így hát csak hallgatni tudtak. Milyen szomorú lenne, ha a nagy életpillanatokban, jelentős döntések idején, vagy akár majd egykor, a földi utunk végén is, mi is csak hallgatni tudnánk, ha valaki hirtelen megkérdezi de ti, ti kik vagytok? Igen, lehet ilyenkor mellékes dolgokat emlegetni, hivatkozni erre meg arra, és lehet hallgatni, de a válasz arról kellene szóljon, kik vagytok örökkévaló értelemben. A lelki útjukon egyszer valamikor valóban tiszta lapot nyitó emberek meg tudják ezt mondani. Bűnös ember vagyok, nem jobb, mint ezer más ember a városból, ahol lakom. De tudom azt is, hogy valaki engem olyan nagyon szeretett, hogy értem is imádkozott a kereszten, hogy el ne vesszek, hanem örök életem legyen. És én ezt az ő végtelen nagy szeretetét egyszer az életemben komolyan vettem, és a továbbiakra nézve egész sorsom igazi alapjának fogadtam. Nincs is semmi más mentségem sok-sok bűnömre, csak az ő végtelen nagy jósága. De az, tudom, mindenre elég. Én az övé vagyok, ő pedig az enyém. Ő énbennem, én pedig őbenne vagyok. Más fontosat magamról mondani nem tudok. Hát ez a pár egyszerű mondat különböztette meg az efézusi híveket a Szkéva fiai -tól, és ez különbözteti meg ma is a híveket a világ fiaitól, azoktól, akik ezt még nem tudják magukról elmondani. Amikor pedig el fogják tudni mondani, onnéttól ők is boldogan hirdetik majd, milyen nagyszerű is az, ha az Úr ereje által az ige hatalmasan terjed és erősödik. Ámen. (Szabó Gábor)

4 2011. március Minden héten: Vasárnapi istentiszteletek: 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.] Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem] Templom Kocsér Kopa Iskola [Szolnoki út 67.] Templom Hétfő: 7.30 Középiskolai hétkezdő áhítat [Templom] 8.00 Általános iskolai hétkezdő áhítat [Templom] Konfirmációs óra [Kálvin Terem] Szerda: 9.30 KincsŐ Baba-Mama Kör [Kálvin Terem] Házicsoport [Széchenyi tér 4.] Istentisztelet [Kórház] Csütörtök: Idősek otthona [Ady E. u. 16.] Gyülekezeti bibliaóra [Kálvin terem] Énekkar [Kálvin terem] Péntek: Ifjúsági bibliaóra [Széchenyi tér 4.] Szerda (páros hét): Gyülekezeti bibliaóra [Hunyadi u. 31.] Péntek (páratlan hét): Női bibliakör [ Kálvin Terem] A bibliakör első alkalmára, március 18-ára szeretettel várjuk a gyülekezeti tagokat és minden érdeklődőt. Minden hónap utolsó péntek: Általános iskolai hónapzáró istentisztelet [Templom] Középiskolai hónapzáró istentisztelet [Templom] Adományok érkeztek: Templom felújítására: Ft. Isten dicsőségére: Ft. Kincsesház és ifjúsági munka kiadásaira: Ft. Konfirmandusok bibliájára: Ft. Ingatlanok karbantartás, fenntartására: Ft. Úrvacsorai jegyekre: Ft. Temető fenntartására: Ft. Minden második héten: Vasárnap (páratlan hét) Nyársapát [Szarka kúria] Kedd (páratlan hét): Idősek otthona [Arany J. u. 35.] Anyakönyvi hírek: A február 17.-e és március 6.-a között az istentiszteletek perselypénze: ,- Ft. Isten áldja meg a jószívű adakozókat! Elhunyt: Mayer Lászlóné (Varga Éva Edit) élt 64 évet, tiszakécskei lakos, özv. Károly István Jánosné (Kosztolányi Mária) élt 54 évet, Tázerdő dűlő 23. Babucsik László (B. László és Budai Margit fia) élt 30 évet, kecskeméti lakos, Bobán Ambrusné (Borsos Juliánna) élt 77 évet, Kecskeméti út 5/a. Székely László (Sz. László és Pantó Eszter fia) élt 85 évet, Esed dűlő 16. özv. Mihályi Jánosné (Mézes Margit) élt 95 évet, kocséri lakos, Balogh Dénes (B. Sándor és Balogh Katalin fia) élt 76 évet, Alpári u. 26. özv. Donáth Dénesné (Gyulai Erzsébet) élt 92 évet, nagykozári lakos, Búz Ferenc (Búz Eszter férje) élt 84 évet, Tormás u. 17. ifj. Szűcs Dezső (Sz. Dezső és Dósa Franciska fia) élt 52 évet, Arany J. u. 6. Faragó Lajos (Forgács Katalin férje) élt 79 évet, Október 23.-a tér 4/c. Isten Szentlelke által vigasztalja meg a gyászolókat!

5 5 XIV. évfolyam 3. szám I s k o l á i n k h í r e i ÁLTALÁNOS ISKOLA: február Kedden tanári bibliaórán vettünk részt. Ezen a napon suliváró foglakozást is tartottak az alsós tanító nénik az érdeklődő nagycsoportos óvodásoknak. Csütörtökön a budapesti Goethe Intézet munkatársai rendhagyó vidám, zenés német órát tartottak a gyerekeknek. A programot Nagy Andrea és Tatai Istvánné tanárnők szervezték, érdeklődő óvodások is vendégeink voltak. Pénteken az ötödik évfolyam a ceglédi művelődési házban megtekintette a János vitéz c. előadást. A gyerekeket F. Hegedűsné Particska Ágota, Tóthné Patonai Csilla, Sasné Bárány Piroska és Török Márta tanárnők kísérték el. A Megyei Közlekedési Ismeretek Versenyen iskolánkból Szűcs Enikő (4.a) osztályos tanuló eredményesen szerepelt, Dévai Viktor 8.b osztályos tanuló pedig 3. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Major Tibor február A 3.b osztály szerdán a ceglédi művelődési házban megtekintette a Süsü a sárkány c. előadást osztályfőnökük, Megyesi Erika tanítónő kíséretében. Pénteken hónapzáró istentiszteleten vettünk részt. A könyvtárban megtartottuk a Bendegúz Nyelvész Verseny iskolai fordulóját 17 tanuló részvételével. Szombatra a diákönkormányzat farsangi bált szervezett. A jelmezes felvonulás után mindkét alsós mazsorett csoportunk műsort adott. A táncokat Villám Eleonóra tanárnő tanította be. A mazsorett bemutató után a No Pie együttes szórakoztatta a táncolni vágyókat. Köszönjük a kedves szülőknek, hogy rendezvényünket tombolatárgyak adományozásával támogatták és munkájukkal is segítették. A farsangi bál bevételét a diákönkormányzat a tanulmányi versenyek helyezettjeinek jutalmazására használja fel. Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy idén is lehet jelentkezni a Balatonakalin tartandó táborunkba. A tábor június 21-től 28-ig tart majd. Díja Ft, mely fedezi az útiköltséget, a szállást, a négyszeri étkezést, a strandbelépőt és a programok költségeit is február 27- március 6. Hétfőn beiskolázási szülői értekezletet tartottunk az iskolánkba jelentkező nagycsoportos óvodások hozzátartozói számára. A jelenlévők megtekinthették az 1.c osztályosok kedves műsorát is. A műsor Kovácsné Fehér Rozália munkája. Ezen a héten rendezte meg a humán munkaközösség a Magyar Nyelv Hetét. Mindennap feladatlapot töltöttek ki az osztályok. Kedden négy fős csapatokban versengtek egymással a Töris-délutánon. A játékos feladatokat Török Márta tanárnő állította össze, a verseny megrendezésében Técsi Szilvia tanárnő és Debreczeni János tanár úr segített. Szerdán, március 2-án megemlékeztünk Arany János születésnapjáról. A rádiós műsorban Bera Bernadett (8.a) és a 4. c osztály szerepelt. A gyerekeket Szalayné Csabay Mária osztályfőnök és Mikó Péterné könyvtárostanár készítette fel. Délután szavalóversenyt rendeztünk. A zsűri tagjai Tóthné Patonai Csilla, Török Márta és Técsi Szilvia voltak. A verseny helyezettjei arany, ezüst és bronz minősítésű oklevelet és különféle jutalmakat kaptak. Sok diák különdíjban részesült. Csütörtökön Activity játékban mérték össze leleményességüket az osztályok csapatai. A magyar Nyelv Hetének programjait Técsi Szilvia munkaközösség-vezető fogta össze. Ugyanezen a napon nyílt órákon vehettek részt a szülők. Az alsó tagozatosok a Magyar Nyelv Hete alkalmából tanulmányi versenyeken vettek részt. A VII. FARSANGI KAVALKÁD városi rendezvényen Benczúr Dzsesszika 4.b osztályos tanuló 5. helyezést ért el a szóló énekesek között. Felkészítő tanára Csécsy

6 2011. március Lászlóné. A II. korcsoport teremlabdarúgó csapat a körzeti bajnokság megnyerése után a területi döntőn IV. helyezést ért el. A II. korcsoportos lány tornász csapatunk a megyei döntőn VI. helyezést ért el. A csapat tagjai: Sánta Panna, Csípő Virág, Kovács Karina, Fehér Dóra. A IV. korcsoportos kosárlabdázók körzeti bajnokságán a lányok 1 kosárral lemaradva az I. helytől a II. helyen végeztek. A IV. korcsoportos fiú kosárlabda bajnokság körzeti versenyén iskolánk csapata II. helyezést ért el. A fenti eredményeket elért tanulók felkészítő tanára Bányai Viktor március 13. Hétfőn értekezletet tartottunk az aktuális teendőkről. Az értekezlet első felében Magyarné Bogár Ildikó igazgató asszony tartott előadást nevelési kérdésekről. Az alsós tanulmányi versenyek ezen a héten folytatódtak. Szerdán az első osztályokban nyílt órát láthattak a szülők. Csütörtökön délelőtt megtartottuk március 15-ei ünnepélyünket. A 3.b osztály látványos ünnepi műsort adott elő. Az előadás osztályfőnökük, Megyesi Erika tanárnő munkája. Ezen a héten rendeztük meg iskolánkban a Sport Hetét. Mindennap délután négy órától a tornateremben közös aerobikos bemelegítés után sorversenyeken mérték össze ügyességüket az osztályok. A csoportokban 8 szülő és 8 gyermek versenyzett. A versenyzést követően salátabárban üdíthették fel magukat a résztvevők. Köszönjük a szülőknek, hogy rendezvénysorozatunkat jelenlétükkel és egészséges finomságokkal támogatták. A Sport Hét színvonalát egy pályázati lehetőség elnyerése is emelte. Az Arcadia- Reklám Kft. a évi Egészségnap Project elnevezésű programcsomagját megkaptuk, s a felvilágosító anyagokat, termékmintákat kiosztottuk a gyerekeknek. Graham lisztet is kaptunk, minden tanulónk számára kiflit süttettünk belőle. Dobi Zsanett 8.a osztályos tanuló közel 5000 induló közül bejutott a Nemzetközi Engread Angol Nyelvi Verseny döntőjébe, s a 39 legjobb versenyzővel méri majd össze tudását. Felkészítő tanára dr. Técsi Szilvia. A Béres Ferenc Országos Népdaléneklő és Zsoltáréneklő Versenyen vettünk részt öt fővel. Minden versenyzőnk arany minősítést kapott. Nagy Lili (4.c), Lakatos Fani (5.c), Nagy Zsanett (8.a) Matuska Lilla ( 7.b) és Matuska Gyöngyvér (3.b) az arany minősítésük mellé országos 3. helyezést is nyertek. A diákönkormányzat március 15-e alkalmából hagyományainkhoz híven kerékpártúrát szervezett Köröstetétlenre a Kutyakaparó csárdához. A kirándulók márc. 15-én reggel 8.15-kor gyülekeznek a Kossuth-szobor előtt. GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA: Januárban Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre (OSzTV) indult 4 szakmai csapatunk: 1. kőműves 2. géplakatos 3.női szabó 4. bolti eladó. Február 2-án zajlott iskolánkban a géplakatos szintvizsga. Februárban a HVG Magazin szervezett egy 8 fordulós közgazdasági vetélkedőt, melyen a 11.d osztály 9, a 9. d osztály 6 fővel vett részt (felkészítő tanáruk: dr. Csermák Károly). Február én tartották Bikalon az Országos Egyházi Területi Integrált Szakképző Központ (TISzK) konferenciáját, melyen iskolánk igazgató-helyettese, Schleisz-Bognár Péter vett részt és osztotta meg tapasztalatait a tantestülettel. Március 7-én tanári bibliaórát tartottunk, ahol Kiss Georgina Orsolya intézeti lelkész szolgált. Március 11-én ünnepi műsorral megemlékeztünk a es szabadságharcról. Az ünnepi műsort a 11.a osztály adta. Osztályfőnök: Vraukó János.

7 7 XIV. évfolyam 3. szám Ifjúsági hírek Református Ifjúsági Találkozó február 20-án rendezték meg a Református Ifjúsági Találkozót a Cegléd-Újvárosi Gyülekezetben, melyen nagykőrösi kis csapatunk mellett sok más környékbeli fiatal vett részt. Témája: Hogyan fejezhetem ki jól a szeretetem? Az alkalom istentisztelettel és énekléssel kezdődött, sok szép új éneket is tanultunk. Ezután felkérték Fodorné Ablonczy Margit lelkésznőt és férjét, Fodor Attilát, hogy tartsanak előadást a szeretetnyelvekről. Nagyon érdekes volt, és elgondolkodtatott bennünket. Ezt követően szeretetvendégség fogadott minket. Ezután folytatódott az éneklés Veszelka Tamás ifjúsági lelkész gitárjátékával, aki később előadást is tartott a Magyarországon élő családok szeretethiányáról, amit különböző pontokban ábrázolt. Igen megdöbbentő volt, hogy a mi országunkban a családok nagy része milyen sok problémával küszködik a szeretet hiánya miatt. Az előadásokból a humor sem hiányzott. A rendezvény végére a gyülekezetet kisebb csoportokra osztották, s így volt szerencsénk megismerkedni más gyülekezetek fiatal tagjaival is. Nagyon jól érzetük magunkat, mert jó volt a hangulat, és bátorítunk titeket, hogy a következő ifjúsági találkozóra gyertek el Ti is! Laczkó Annabella 12.a, Oláh Jenifer 9.c, Ovádi Zsanett 9.c Nők világimanapja A világon már 1887 óta tartják az asszonyok által kezdeményezett világimanapot, minden március első péntekén, csaknem 200 országban. Hazánkban és a Kárpát-medence magyar ajkú keresztyénei körében 26. éve. Idén a Hány kenyeretek van? címet adták a szervezett imádkozásnak a dél-amerikai Chilében élő asszonyok. Március 4-én, pénteken, nők és férfiak, idősek és gyermekek együtt ünnepelték ezt a napot, imával, énekszóval, igemagyarázattal, spanyol és nemzeti nyelvű magasztalásokkal.

8 2011. március Gyülekezetünk hírei Imanap Hány kenyeretek van? Március 4-én a chilei asszonyok által kezdeményezett imanapot gyülekezetünkben is megtartottuk. A Kálvin-terem pénteken öt órára megtelt közös imádkozásra, elmélkedésre, éneklésre, beszélgetésre vágyó gyülekezeti tagokkal. Áprily Lajos Kalács, keddi kalács című szép verse után az imanapra ajánlott igehelyeket Szabóné Istári Judit és Kósa Zoltánné tanárnők olvasták fel (5 Móz 8,7-10, 1Királyok 17,8-16). Ifjúsági lelkészünk, Kiss Georgina, Márk evangéliumából a 6, igeszakaszt idézte emlékezetünkbe, majd meghallgattuk Szabó Katalin lelkipásztorunk szívhez szóló, ihletett igemagyarázatát. Közös éneklésünket Daru Mariann hitoktatónk kísérte harmóniumon. Összejövetelünk liturgikus része után kötetlenül beszélgethettünk egymással szeretetvendégségünk közösen gazdaggá tett asztala mellett. Mikó Péterné Szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk nőtestvéreit minden második pénteken a női bibliakör alkalmaira. Az első összejövetelünk március 18-án 17 órakor lesz a Kálvin Teremben. Tavaszváró Kincsesház február 19-én az immár rendszeresnek nevezhető Kincsesház alkalmára vártunk gyülekezetünk gyermekeit a Kálvin-terembe. Szabó Katalin lelkipásztor vezetésével és több, mint tíz hitoktató közreműködésével hatvannál is több gyermek tanulhatta meg az igét: A szív teljességéből szól a száj, melyet kézműves-foglalkozás követett: gyöngyfűzés, szalvétaragasztás, papírhajtogatás erősítette a fiatalok figyelmét és kézügyességét. Kiss Georgina és Particska Ágota énekelni is tanította gyermekeinket. Az alkalmat szeretetvendégség zárta, amihez többen hozzájárultak gyümölcsökkel, süteményekkel és egyéb finomságokkal, melyeket ezúton is köszönünk. Csécsy László

9 9 XIV. évfolyam 3. szám Templomrekonstrukció Örömmel jelentjük a Gyülekezetnek, hogy a templom felújítása látványos szakaszába lépett. Az elmúlt hetekben a templomot körülvevő téglaburkolatot védelme érdekében homokréteggel fedték le, majd megkezdődtek az állványozás munkálatai. A restaurátorok elvitték az általános iskola felőli negyedik templomajtót is, így a templomba már csak a főbejáraton keresztül lhet bejutni. Vasárnapi templomi istentiszteleteink zavartalan megtartása érdekében tisztelettel kérjük gyülekezetünk tagjait, kicsit korábban induljanak istentiszteletre, hogy mindenki időben el tudja foglalni helyét. Megértésüket köszönjük. Az elkövetkezendő hetekben a restaurátoroké lesz a munkaterület, akik feltárják a falak titkait, valamint megkeresik az 1907-es festékréteget, hogy templomunk visszanyerhesse eredeti színét. Kérjük, hordozzák imádságaikban és áldozatvállalásaikban templomunk megújításának nagy ügyét. Szeretettel és áldáskívánással: Szabó Gábor lelkipásztor

10 2011. március Arany János: Egyesülés (1848 májusa) Az, mi a költő lelkének Álomkép gyanánt Lengett a távol jövendő Tündér fátyolán; Az, miért epedt a honfi Soká, hasztalan, De nem hitte, csak mutatta; Hogy reménye van: Az többé nem álom, nem kétség homálya: Ismét egy a magyar kettévált hazája! Nem, nem! - Élni fog a nemzet, Amely összetart: Kit önvétke meg nem hódít, Nem hódítja kard. Megbűnhődtük ősapáink Vétkét súlyosan; Napjainknak, a jelenben, Csak erénye van, S az erényes nemzet jutalma nem égi: Földön jut dicső és hosszú élet néki. Magyar nép, igaz rokonság Túl a bérceken, Mik sötéten ott kékellnek Világos egen; Osztályosunk jóban, rosszban, Kölcsön támaszunk: Benned, bárhogy' hány-vet a sors, Nem csalatkozunk. Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten, És szeressük egymást: úgy áld meg az Isten. Most szeressük, mert ki tudja Felőlünk mi áll Írva a végzet könyvében: Élet vagy halál? Oh, ki tudja, nincs-e bennünk Rejtve már a mag - Hogy a csak most egyesűltek Együtt haljanak, Mint egymásra ismert ölelő testvérek, Kikben hatni elkezd a lappangó méreg...? Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykőrös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfő: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 50 Ft

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten 1 Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten Áldás, békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit az Arany János Református Általános Iskola

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről A verseny Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről megrendezésének időpontja: 2017. 03.24. rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, és Bölcsőde szervezőjének

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

2014. november. Beled Város Önkormányzatának hírei. Születésnapi köszöntő

2014. november. Beled Város Önkormányzatának hírei. Születésnapi köszöntő 2014. november Beled Város Önkormányzatának hírei Születésnapi köszöntő A napokban köszöntöttük Seregély Bálintnét 90.születésnapja alkalmából. Otthonában kerestük fel Irma nénit Dr. Gál László jegyző

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban

Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Sikeres asztalitenisz-pályázatok eredményei iskolánkban Iskolánkban két pályázati lehetőség kihasználásának köszönhetően elindult, és egyre nagyobb népszerűségnek örvend, egyre sikeresebb az asztalitenisz

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2015/2016. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2015/2016. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2015/2016. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8 óra Kovács Csilla Endrefalva Pálmány Márta 2015. augusztus

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK

ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK ISKOLAI ÜNNEPSÉGEK, RENDEZVÉNYEK 1. Tanévnyitó ünnepség 2013. augusztus 31. 17 óra 2. Te szedd!!! akció 2013. szeptember 13. Felelős: 3. Projekttalálkozó 2013. szeptember 20-24. Vágnerné F. Nagy Alíz 4.

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben