Politikatudományi alapok II.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Politikatudományi alapok II."

Átírás

1 Politikatudományi alapok II. Modernizációelméletek és ideológiák Dr. Glied Viktor

2 VÁLSÁG

3 Válságok pénzügyi válság I. világháború világ újrafelosztása, a tőkeáramlás biztosítása, USA felemelkedése, kommunizmus megjelenése (Szu.) nagy gazdasági világválság túltermelési válság, állami szerepvállalás növelése, szélsőségek megjelenése (fasizmus, nácizmus) II. világháború USA kivár, a közös érdek összehozza a különböző ideológiákat (demokrata kommunista), a rendezés elve a kooperáció lesz 1950-es évek 2. fele Marshall-segély eredményei > példátlan gazdasági fejlődés kezdete Nyugat-Európában

4 Válságok as évek közepe: jóléti államok létrejötte (NSZK, Egyesült Királyság, Benelux-államok) Római Klub létrejötte Stockholmi konferencia: megjelenik a zöld gondolat + A növekedés határai (nincs korlátlan fejlődés) Első olajválság (vége a korlátlan fejlődés korszakának > hiánygazdaságok, spórolás) II. olajsokk > technikai fejlesztések, tercier szektor fejlődése, a nehézipar és bányászat lebontása New York-i tőzsde összeomlása > a neoliberális kapitalizmus első válságjele (értékpapír-lufi) > reagani időszak (kínálati oldal és piac erősítése)

5 Válságok : összeomlik a kommunizmus, a kapitalizmus győzelme? A demokrácia győzelme? Francis Fukuyama: A történelem vége Rio de Janeiro: Föld-csúcs (fenntartható fejlődés konferencia) > hogyan tovább? : Délszláv-válság (katonai, morális krízis) rámutat az EK gyengeségére Összeomlik Mexikó (Tequila-válság) Összeomlanak az ázsiai kistigrisek (eladósodottság > hitelfelvétel > tőzsdék összeomlása) 10 évig tart a rekonstrukció

6 Válságok Összeomlik az argentin gazdaság és brazil, perui, venezuelai válság (permanens válságok) > óriási államadóság, instabilitás, bűnözés Összeomlik az orosz gazdaság > állami beavatkozás és erőltetett katonai fejlesztések + Putyin kerül hatalomra > Csecsenföld, Dagesztán, Grúzia, Türkmenisztán, Ukrajna WTO felvétel körüli viták (erőegyensúly újbóli megbomlása) Ingatlanfedezeti és hitelválság > pénzügyi és gazdasági válság (mai napig tart) > merre tovább? Ki lesz a következő?

7 Modernizáció és/vagy fejlődés

8 Modernizációs utak 1. Tűzhasználat (energia) 2. Nyelvhasználat (társadalom) 3. Mezőgazdaság (felesleg, népességnövekedés) 4. Civilizációk (eltérő fejlődési pályák) 5. Európai hódítások (tőke, kereskedelem) 6. Ipari (technikai) forradalom (200 év)

9 Társadalmi változások 1. Mik határozzák meg a modernizáció folyamatát? Egyéni cselekvések (mikroszintek) Társadalmi makroszintek (rendszerek) Nemzeti cselekvési szint Nemzetek feletti aktorok (multik, szupranacionális szervezetek) Társadalmi változások iránya, üteme, irányíthatósága, jellege, mélysége

10 Társadalmi változások 2. Fejlődés: az újítások érvényesítéséért folytatott, válságok szabdalta küzdelem Technikai és társadalmi innovációk Környezeti és gazdasági kihívások Válságciklusok és újítások Új termékek, új szolgáltatások, technológiai újítások, szervezeti változtatások > mind a társadalmi problémák megoldásában érdekelt Új életstílusok (egészséges életmód, sport stb.) Politikai innovációk (konfliktuscsökkentő, támogató szervezetek stb.) pl. Békemenet, korrupcióellenes liga

11 Modernizáció és/vagy fejlődés 19. században beinduló folyamat Ciklikusság Centrum-félperiféria-periféria (gazdaság) Különböző utak: diktatúrák, demokráciák A jóléti állam paradoxon 1968 Ipari társadalom > fogyasztás, elidegenedés Igény és szükséglet eltávolodik Posztmodernizmus, posztmaterializmus Harmadik út (szociáldemokrácia) Állami szerepvállalás (centralizáció, decentralizáció)

12 Modernizációelméletek Mi a modernitás? Ipari forradalom, technikai újítások Mire alapozott a fejlődés? Nyugati modell és amerikanizáció, japán modell, dél-ázsiai modell, kínai modell, skandináv modell (lásd: Francis Fukuyama: Bizalom) Társadalmi normák elterjedése (emberi jogok, demokrácia, méltányosság, szolidaritás) A konfliktusok keretei meghatározottak a demokráciában, amikor a konfliktus ebből kilép > szélsőségek megjelenése, új eszmék kifejlődése Én + Én + Én = MI (társadalmi interakciók)

13 Modern társadalmak Kockázattársadalom A tudomány és ember viszonya megváltozik Ökológiai válság (globális) Veszélyérzet relativizálása (nemzetállami keretek, szupranacionális szervezetek) Kölcsönhatás és kölcsönös függés Nemi szerepek átrendeződése Társadalmi tőke fogalma

14 Modern társadalmak Információs társadalom Média szerepének növekedése Virtuális valóság létrehozása Emberi kapcsolatok átalakulása Az információ szerepe megváltozik (mindent visz) Glokalizáció megjelenése (érdekek összemosódnak) Technológia és innováció (mérték lesz)

15 Modern társadalmak Hálózati társadalom Identitás kérdései Kapcsolatok kusza hálózata (érték és érdek) Nemzet, család, szervezet-csoport, vallás Mediatizáció foka > csoportképzés igénye Digitális terek szerepe

16 Ideológiák Hagyomány, vallás, értékek, egyén és csoport (dogmatizmus) Értékválasztás <> szakértői tudás (technokrata, pozitivizmus, pragmatizmus) Értékválasztás és populizmus (előnyök hangsúlyozása, homogenizálás) Társadalmi érdekek > politikai érdekek > konfliktusok (pluralizmus <> diktatúra)

17 Ideológiák 1. Liberalizmus 2. Konzervativizmus 3. Szocializmus (szociáldemokrácia) 4. Anarchizmus 5. Fasizmus (nácizmus) 6. Kommunizmus 7. Ökologizmus 8. Ideológiamentesség (paradigmák kora)

18 Törésvonalelméletek 1967: Lipset-Rokkan elmélete: Legitimáció, demokrácia, hatalom Mikroszintek hatása a makroszintre, ami alapján egy társadalom csoportokra osztható Hatással van a politikai rendszerre és fordítva Választói magatartás

19 Lipset-Rokkan-elmélet Többségi-kisebbségi Állam-egyház (vallási) Agrárius-ipari Tőkés/tulajdonosi munkás/kizsákmányolt Funkcionális (állam-egyház / államszervezés és társadalmi kontroll) Területi (város-vidék ellentét)

20 II. Politikai konfliktusok: Ideológiai hatások Hatalmi konstellációk Érdekartikuláció Government vagy Governance Pillarizáció (oszloposodás) Egyén / csoport Attitűd / viselkedés > pártpreferencia (tipizálás, érzelmi töltet)

21 1970-es évektől Példátlan gazdasági növekedés Jóléti államok kialakulása Felsőoktatás kiterjesztése > középosztályosodás Poszindusztriális társadalmak (fogyasztói társadalom) Posztmaterializmus / új társadalmi mozgalmak Osztálytársadalmak vége > tercier szektor Előtérbe kerülnek az értékpreferenciák, a mediatizáció Rendszeren belüli és kívüli törésvonalak Bal-jobb felé tolódik el a törésvonal Szocializációs hatások, generációs különbségek

22 Magyarország I. (G. Márkus György) Tradicionális/nemzeti nyugatos/modernizáló (népi-urbánus vita) Város-vidék (főváros-vidék) Posztkommunista antikommunista (ki a kommunista?) Társadalmi-gazdasági II. (Körösényi András) Vallási-szekuláris Szocializmushoz (Kádár-rendszerhez) való viszony Város-vidék ellentét (indusztriális-agrárius) Generációs viszony Gazdasági nincs

23 Magyarország II. III. Bihari Mihály Határon túli magyarokhoz fűződő viszony Nemzethez való viszony IV. (Fricz Tamás) kelet-nyugat Harmadik út lehetősége Ideologikus-pragmatikus Szocialisztikus-antiszocialisztikus + globalizációhoz való viszony

24 Köszönöm a figyelmet!

Bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba

Bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba Bevezetés a nemzetközi kapcsolatokba Oktatók: Schmidt Andrea, Glied Viktor 1. A nemzetközi kapcsolatok megközelítése, a tudományág rövid története, nemzetközi kapcsolatok a mindennapi életben (09. 11.)

Részletesebben

TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL HELYI KÖRNYEZETI ÜGYEKBEN

TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL HELYI KÖRNYEZETI ÜGYEKBEN DOKTORI ÉRTEKEZÉS INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI DOKTORI PROGRAM TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL HELYI KÖRNYEZETI ÜGYEKBEN A tiltakozás és partnerség kultúrája

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA GLOBAL1ZACIO ÁTALAKULÁS VÁLLALATI KÖRNYEZET Hámori Balázs: Bevezető gondolatok Simái Mihály: A globalizáció főbb tendenciái... TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Agh Attila: Globalizáció

Részletesebben

AZ ÁLLAM SZEREPE A XXI. SZÁZADBAN 1

AZ ÁLLAM SZEREPE A XXI. SZÁZADBAN 1 Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 JUHÁSZ LILLA MÁRIA AZ ÁLLAM SZEREPE A XXI. SZÁZADBAN 1 Az állam szerepéről, mechanizmusairól számos

Részletesebben

A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI

A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI Tudományos konferencia Budapest, ZMNE, 2007. november 9. 2008 2 A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) 9. évfolyam Témakörök I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak.. Nők, férfiak életmódja és társadalmi

Részletesebben

A globális világ előnyei és gondjai

A globális világ előnyei és gondjai A globális világ előnyei és gondjai Globalizáción (globus: földgolyó, lat.) a nyugati civilizáció kezdeményezésére történő világszintű egységesedési (univerzalizálódási) folyamatait, és azok következményeit

Részletesebben

Ökopolitika az önkormányzatokban képzés háttéranyaga: Ökologizmus, ökopolitika, ökopártok: zöld politikai gondolkodás elméletben és gyakorlatban

Ökopolitika az önkormányzatokban képzés háttéranyaga: Ökologizmus, ökopolitika, ökopártok: zöld politikai gondolkodás elméletben és gyakorlatban Ökopolitika az önkormányzatokban képzés háttéranyaga: Ökologizmus, ökopolitika, ökopártok: zöld politikai gondolkodás elméletben és gyakorlatban Írta: Tordai Bence Nyelvi lektor: Moldován László 1 Tartalom

Részletesebben

Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell

Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell Sipőcz Rita Az európai integráció, mint új típusú gazdaság- és társadalomszervezési modell Az európai modell a szociális piacgazdaságot működtető európai államok közös fejlődési filozófiáját testesíti

Részletesebben

Tematikai egység/ Fejlesztési cél

Tematikai egység/ Fejlesztési cél Gimnázium 11-12. Történelem Ált. és info+ Belügy+Nyelvi humán 11. évf. Tematikai egység/ Fejlesztési cél Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Év eleji ismétlés 0 1 1 2. Társadalmi ismeretek 4 1

Részletesebben

Az állam szerepének változása a globalizációban

Az állam szerepének változása a globalizációban Juhász Krisztina, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék 1.Bevezetés Korunk legnagyobb kihívása a globalizáció okozta gazdasági, politikai, környezeti és

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ

TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ TÖRTÉNELEM FAKULTÁCIÓ 11 12. évfolyam A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat

Részletesebben

Pártok, államszervezet, intézmények és a gazdaság a 2000-es évek elején

Pártok, államszervezet, intézmények és a gazdaság a 2000-es évek elején Pártok, államszervezet, intézmények és a gazdaság a 2000-es évek elején Szabó Andrea Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE... 2 A MAGYARORSZÁGI POLITIKAI, GAZDASÁGI RENDSZER

Részletesebben

Kákai László Pártok és civil szervezetek: közös gyökerek eltérõ fejlõdési pályák 1 Anonprofit szervezetek magyarországi megerõsödése lényegében egybeesik az állam által közvetlenül ellátott közszolgáltatások

Részletesebben

Lánczi András: Rendszerváltás vagy rezsimváltás? 1

Lánczi András: Rendszerváltás vagy rezsimváltás? 1 Lánczi András: Rendszerváltás vagy rezsimváltás? 1 A kelet-európai rendszerváltás intellektuális feldolgozását és politikai értelmezését ma is, huszonöt évvel a szovjet rendszerek összeomlása után, a liberális-normatív

Részletesebben

Politikák és ideológiák versenyében

Politikák és ideológiák versenyében Eloszó Mi vár egy gyakorló politikusra fôként, ha miniszterelnök az esszéisták, publicisták, politológusok világába tett kirándulásán? Egyáltalán: dolga-e az átruccanás mások mûfajába? Gyanakvásra, kétkedésre

Részletesebben

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára

Globális világproblémák. Dr. Hajnal Klára Globális világproblémák Dr. Hajnal Klára 1. A problémarendszer megjelenése Történelmi fejlődésünk a XX. század utolsó évtizedeire létrehozta a termelőerők fejlettségének olyan szintjét, amely a munkamegosztás

Részletesebben

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai III. A nemzetközi környezet alakulása A globalizáció

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA Ságvári Bence Kultúra és gazdaság Az értékek szerepe a gazdasági fejlődésben Elmélet és empíria Doktori disszertáció Témavezető

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 11. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos tantervű (C) osztályai számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 11. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos tantervű (C) osztályai számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 11. évfolyam Az AJTP (A) és a természettudományos tantervű (C) osztályai számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 36 óra= 144 óra Tematikai Előzetes tudás A tematikai

Részletesebben

A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK. Doktori értekezés. dr. Szalók Csilla

A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK. Doktori értekezés. dr. Szalók Csilla MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola A GLOBALIZÁLÓDÓ IDEGENFORGALMI PIAC SZÁLLODAIPARI TRENDEK ÉS MAGYARORSZÁGI ÉRVÉNYESÜLÉSÜK Doktori értekezés dr. Szalók

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

A Szolidaritás Mozgalom Programja - Alapvetések

A Szolidaritás Mozgalom Programja - Alapvetések A Szolidaritás Mozgalom Programja - Alapvetések 2012. október 2013. július A Magyar Szolidaritás Mozgalom (SZOLIDARITÁS) céljai: - A lehető legszélesebb társadalmi összefogással, az emberek aktív, felelősségteljes

Részletesebben

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ!

Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Stratégiai kutatások Magyarország 2015 VISSZA AZ ALAPOKHOZ! Jelen kötet a Miniszterelnöki Hivatal Magyar Tudományos Akadémia Stratégiai Kutatások 2005 megállapodás keretében került finanszírozásra. Stratégiai

Részletesebben

GÖRAN THERBORN. A marxizmustól a posztmarxizmus felé?

GÖRAN THERBORN. A marxizmustól a posztmarxizmus felé? GÖRAN THERBORN A marxizmustól a posztmarxizmus felé? eszmélet kiskönyvtár Sorozatszerkesztõ: Lugosi Gyõzõ A sorozatban eddig megjelent: Immanuel Wallerstein: Bevezetés a világrendszer-elméletbe Lukács

Részletesebben

Hitelek és válságok története

Hitelek és válságok története Gerner Viktória Hitelek és válságok története Könyvismertető Paul Langley: World Financial Orders: An Historical Political Economy című könyvéről (London: Routledge, 2002) 54 fordulat 4 Paul Langley monográfiája,

Részletesebben

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN

dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN dr. KRUPPA ÉVA RÉGIÓK A HATÁRON HATÁRMENTI EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN 1 VILÁGGAZDASÁGI TANSZÉK Kutatásvezető DR. EHRLICH ÉVA közgazdaságtudományok doktora MTA Világgazdasági Kutatóintézete

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra= 128 óra Tematikai egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 13. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 SZEPTEMBER ÚJ EURÓPA. VASTAGH PÁL az Európai Alkotmányról

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 13. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2005 SZEPTEMBER ÚJ EURÓPA. VASTAGH PÁL az Európai Alkotmányról 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben