A gimnáziumi tanuszoda napkollektoros rendszerének energetikai vizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gimnáziumi tanuszoda napkollektoros rendszerének energetikai vizsgálata"

Átírás

1 Hlavay József Országos Környezettudományi Diákkonferencia Középiskolások a tudományért A gimnáziumi tanuszoda napkollektoros rendszerének energetikai vizsgálata Elkezdődött valami, Nem kell megállítani. Hidrogén mozog benned, Fényesebb jövőt sejtet. /Napfúzió (részlet): Ismeretlen szerző/ 1

2 Tanuszodánk működtetése jelentős hőenergia és villamos energia felhasználásával történik. A hőenergiát a padlástérben elhelyezett földgáztüzelésű kazánok állítják elő, míg az elektromos energiát a hagyományos elektromos rendszertől kapjuk. A villamos energia a gépészeti rendszerek működtetésére és világításra fordítódik. A hőenergia a tanmedence vizének és légkörének temperálására fordítódik, de jelentős szükséglet van a kiszolgáló egységek működtetésénél is. A rendszer hőenergia szükségleteit napos időben napkollektorok segítségével pótoljuk. A napkollektorok tetőtéri elhelyezésétől a tanmedencéig elágazások és hőcserélők közbeiktatásával szállítjuk a befogott hőenergiát. Ebben a rendszerben jelentős veszteségforrások vannak. A hőcserélők, szelepek, keringető szivattyúk vízkövesedése nagymértékben csökkenti a rendszer hatásfokát. A fentieken kívüli különösen a téli időszakban megjelenik a gravitációs ellenáramlás, azaz az éjszakai rendellenes viselkedés. Ez a folyamat jelentős hőenergiát von el a tanuszoda légteréből és kisugározza a padlástérbe. A fenti folyamatokat mennyiségi mérésekkel és áramlási számításokkal tudjuk jellemezni. A szakaszonkénti hőmérséklet eloszlások elemzésével megtaláljuk a jelentősebb hő veszteség helyeit. Kutatási projektünk lehetővé teszi tanuszodánk energetikai mérlegének elkészítését. A napkollektorok hatékonyságát mennyiségi mérésekkel igazolhatjuk. Célunk, hogy méréseink által rámutassunk a rendszer kiküszöbölésre, javításra váró esetleges hibáira és használható megoldásokat dolgozzunk ki azokra, melyeket a későbbiekben az iskola vezetésének ajánlhatunk a hatékonyabb működés elérésének érdekében. Tanulói prezentációnk elkészítése során, bizonyos mérésekhez az egész iskola tanulóinak közreműködését is kértük, akik ennek érdeklődve tettek eleget. Így nem csak a szerző diákok, hanem ők is betekintést nyerhettek a megújuló energiaforrás vizsgálatára irányuló projektünkbe, részesévé válhattak annak. Prezentációnk bemutatásával hozzájárulunk a környezettudatos nevelés megismertetéséhez és elterjesztéséhez. 2

3 3. Tartalomjegyzék 1. Cím Rezümé Tartalomjegyzék Bevezetés A napenergia nyújtotta lehetőségek Felhasználásának módjai A naptorony A síkkolektor működése Tárgyalás Az iskola kollektorai A tanuszoda energiaellátása A napkollektorok energiatermelése A szállítás során fellépő hő veszteség Az energia szétoszlása a kiszolgáló egységek és a medencetér között A működés során fellépő rendellenességek A gravitációs ellenáramlás Megtakarítások a napenergia által Hogyan tökéletesíthetjük a rendszert? Energiaeloszlás a hidegebb hónapokban Mérési eszközeink Befejezés Köszönetnyilvánítás Felhasznált irodalom

4 4.Bevezetés 4.1. A napenergia nyújtotta lehetőségek Napunk gravitációs módon létrehozott fúziós reakció során (a gáz esetünkben hidrogén saját súlya alatt nyomódik össze), döntő részben az úgynevezett pp-lánc reakcióin keresztül termeli az energiát. A folyamat során 4 protonból egy 4 He 1. ábra atommag jön létre, miközben jelentős energia felszabadulása mellett két pozitron és két neutrínó is keletkezik. A folyamat több lépésben zajlik le. Három főbb reakciólánc játszódhat le a fúzió során. Az első két lépés után a 3 He + 3 He, illetve a 3 He + 4 He reakciók versengése szabja meg, hogy a folyamat az első, vagy pedig a második és harmadik pplánc irányába folytatódik-e tovább (1. ábra). A Nap teljesítménye 3,86*10 17 GW, amely a paksi atomerőmű teljesítményénél (2 GW) 17 nagyságrenddel nagyobb. Földünkre körülbelül MW/m2 energia érkezik. Az energia sűrűsége a föld atmoszférájának szélén átlagosan 1367 W/m2. Ez azt jelenti, hogy évenként megközelítőleg 219 milliárd GWh sugárzási energia éri el a földfelszínt, ami 2500-szorosa napjaink teljes energia szükségletének. Hozzávetőleg három óra napsugárzás képes fedezni földünk éves energia szükségletét. A légkörben jelen lévő vízpára és jég kristályok elnyelésének eredményeképp a földfelszínt ténylegesen elérő sugárzási energia 50 W/m2 -től (erősen felhős idő) 1200 W/m2-ig (optimális felhőzet) változik. Ennek ellenére ezt az energiaforrást jelenleg alig használjuk ki, pedig kétségtelenül számos kedvező tényező szól alkalmazása mellett: mindenki számára könnyen elérhető, tiszta, környezetkímélő energiaforrás, még sok millió évig rendelkezésre fog állni kíméli a nyersanyagkészletet, 4

5 kedvezően hat a helyi gazdaságra, nem kell szállítani, hozzájutásához nem kell költséges közműhálózat, átalakítási, felhasználási költségei minimálisak Felhasználásának módjai A naptorony A napenergiát többféle technikai megoldás útján hasznosíthatjuk. Az egyik talán legérdekesebb és leglátványosabb módszer a naptorony alkalmazása. A szoláris központi gyűjtő vagy más néven szolár-torony 2. ábra (2. ábra) körül van véve két tengely mentén mozgatható tükrökkel (heliostat), melyek a napsugárzást a torony tetején elhelyezett gyűjtőre reflektálják. A torony tetején lévő gyűjtőben különböző halmazállapotú anyagok lehetnek. Ez az egyik legrégebbi, mondhatni legősibb és legegyszerűbb módja a hőenergia összegyűjtésének, ellenben az olvasztott-só tovább megtartja a hőenergiát, így használata jobb eredményt ad felhősebb napon, illetve éjszaka. Az elnyelt napenergiával gőzt fejlesztenek, melyet gőz-turbinákra engedve elektromos energiát termelnek (2. ábra). Az első ilyen erőmű Barstowban, a Mojave-sivatagban épült ban. Mai változata akár 500 megawattos csúcsteljesítményre is képes, mely amerikai háztartásnak tud elektromos áramot biztosítani A síkkollektor működése Ennél a típusnál az abszorberre koncentráltan napsugárzás jut, így ezek nemcsak a direkt, hanem a diffúz sugárzást is hasznosítani tudják. Alapvetően melegvíz előállítására használják a kis és nagyfogyasztók egyaránt. (3.ábra) 3. ábra 5

6 5. Tárgyalás 5.1. Az iskola kollektorai Iskolánk síkkollektorok (4. ábra) felszerelésével próbálta csökkenteni az újonnan épített sportszárny medenceterének és kiszolgálóegységeinek a fűtési költségét. Szám szerint 54 darab kollektor szolgáltatja napos időben a fűtéshez szükséges hőenergia egy jelentős részét. Az év melegebb felében együttesen akár 29Gj energiát képesek termelni havonta. Az egységek a szivattyúk (5. ábra) segítségével keringetett fűtőfolyadékot (víz) melegítik fel. Majd ez a folyadék csöveken keresztül, hosszú utat megtéve a 4. ábra tetőtérből a medencetérbe és kiszolgálóegységeihez jut. Ott leadva a szállított energia egy részét növeli a hőmérsékletet. Majd a kissé lehűlt folyadék visszaáramlik a tetőtérbe, ahol a kollektorok újra hőt közölnek vele. 5. ábra 5.2. A tanuszoda energiaellátása Tanuszodánk jelenleg három különböző energiaforrás látja el a működéshez szükséges energiával: villamos áram, földgáz, napenergia. Az első kettő energiaforrás drága, hasznosítási folyamatuk környezetszennyező, és végesek. Ellenben a napenergia a szükséges felszerelés megléte után szinte ingyen termeli az energiát. Erőforrása kiapadhatatlan. Jelenleg körülbelül 8%-át a napenergia, 18%-át a villamos energia, 74%-át a földgáz szolgáltatja a szükséges energiának (6. ábra). Célunk ebben az arányban a napenergia növelése. 6

7 Valós energiaeloszlás 8% 18% Villamosenergia Gáz égési energiája Napenergia 74% 5.3. A napkollektorok energiatermelése A kollektorok az év melegebb hónapjaiban érik el maximális teljesítményüket, mikor nagyobb a napsütötte órák száma. Méréseink során kiderült, hogy július és augusztus hónapokban az átlagos energiatermelésüket is meghaladva megközelítőleg 33Gj energiát termeltek. Ahogy a grafikon (7. ábra) is mutatja, az őszi időszak kezdetével ez a termelés 40%-al csökkent. Szeptember hónapban az előállított energia csupán 19Gj, hiszen ekkor a napsütéses órák száma is jelentősen csökkent. Ez természetes jelenség, tehát ha növelni kívánjuk a rendszer hatásfokát, más irányban kell elindulnunk ,16 30,81 32,89 32,95 7. ábra ,16 10,26 13,56 19,2 Energiatermelés Hőveszteség 5 0 5,01 május június július augusztus szeptember 4, A szállítás során fellépő hő veszteség Grafikonunk (7. ábra) feltűnteti az egyes hónapokban azt a hőmennyiséget is, amely a szállítás során elveszik. Ezt veszteséget a medence kiszolgálóegységeinek hőtartályaihoz telepített, forgatott vízmennyiséget és leadott hőmennyiséget mérő műszerekből kinyert adatok segítségével számolhattuk ki. Ez a hő veszteség havi szinten átlagosan 30%-al csökkenti a sportszárnyba jutó hőenergiát. Ott a fennmaradó energia nagyobb része a medenceteret, kisebb hányada a kiszolgálóegységeket fűti. (8. ábra) 7

8 A termelt energia átlagos eloszlása (GJ) 8. ábra 8,66 7,71 Kiszolgáló egységek Medencetér Veszteség 13, Az energia szétoszlása a kiszolgáló egységek és a medencetér között Méréseink segítségével nyomon követhettük a hasznosított energia szétoszlását a két fűtött tér között havi szinten is. A kinyert adatokból (9. ábra) jól látszik, hogy a lejutó, hasznosítható energia nagyobb részét a medencetér fűtéséhez használjuk fel. Nyári hónapokban ez az arány megközelítőleg 2:1, azonban a legtermékenyebb hónapban, augusztusban a kiszolgálóegységek hőfelvétele arányaiban megnőtt. Szeptemberben, a hideg, és kevésbé napsütéses időszak kezdetével kevesebb napenergia jut a kiszolgálóegységekre. 9. ábra 5.6. A működés során fellépő rendellenességek A hőveszteségnek több lehetséges és együtt megjelenő kiváltó oka van. Kutatásunk során ezeket az okokat kívántuk feltárni, elemezni, és azokra megoldásokat javasolni. Az első, legkézenfekvőbb, és talán a legtöbb energiát elvonó rendellenesség a 8

9 rossz szigetelés, esetleg annak teljes 10. ábra hiánya. Ez egyaránt értendő a fűtőfolyadékot szállító csövek szigeteltségére, valamint az egyes tantermek, helyiségek szigeteltségére is. Az előbbire szemmel látható bizonyítékokat találtunk (10. ábra), az utóbbi megállapításához táblázatokat helyeztünk el az iskola termeibe. Ezekbe a tanulók egy meghatározott időn keresztül naponta többször, előre kijelölt időpontokban beírták a termük hőmérsékletét. Az adatokat végül összegyűjtve megállapítottuk, hogy az 1. emelet saroktermeinek szigeteltsége rosszabb, mint a többi teremé. Ezeknek a termeknek a közelében fut a vizet szállító cső. Valamint itt található a sportcsarnok is, amely szintén nagy hőenergia elvonására képes. Ezt a hatást fokozza az egyes termek radiátorainak rossz beállítása. További rendellenesség a keringető rendszer csöveinek, szelepeinek vízkövesedése. Az általunk megfigyelt, talán legérdekesebb hatáscsökkentő jelenség a gravitációs ellenáramlás A gravitációs ellenáramlás Hőmérséklet ( C) Normális működés (májusban) Megvilágítás (Klx) 11. ábra Külső hőmérséklet Lemenő ág Feljövő ág Megvilágítás 2:03 4:03 6:03 8:03 10:03 12:03 14:03 16:03 18:03 20:03 Idő A gravitációs ellenáramlás leírásához először meg kell figyelnünk a keringető rendszer normál működését (11. ábra). Kielégítő megvilágítás mellett napközben a 9

10 fűtőfolyadék lemenő ága melegebb, a visszatérő ág, miután hőt közölt a medencetérrel, hidegebb. Azonban éjszaka, valamint, rossz megvilágosítás mellett (felhősödés) a napkollektoros rendszert nem szolgáltat energiát. A keringető szivattyúk ilyenkor lekapcsolnak és a csövekben megindul a gravitációs áramlás. Ekkor a hőcserélő rendszer lemenő ága a hideg padlástérből alacsonyabb hőmérsékletű folyadékot szállít, míg a visszatérő ág a medencetérben felmelegedve felhozza annak hőenergiáját és fent leadja a külső környezetnek. (12. ábra) ábra Éjszakai visszaáramlás Lemenő ág hőmérséklete Feljövő ág hőmérséklete 30 Hőmérséklet ( C) :00 11:40 13:20 15:00 16:40 18:20 20:00 21:40 23:20 1:00 2:40 4:20 6:00 7:40 9:20 Idő (óó:pp) 5.8. Megtakarítások a napenergia által Az uszoda meglehetősen nagy mértékben veszi igénybe a fűtést, melyet ugyan nagy részben az emeleti kazánban elégetett földgáz biztosít, de mint azt már láthattuk a napenergia is fontos forrást jelent ebben a tekintetben. A kollektorok által termelt hőenergia lemérésével, és a földgáz fűtőértékének ismeretében valamint a gáz árának Megspórolt pénz Megspórolt pénz 13. ábra Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft május június július augusztus szeptember 10

11 tudatában pontosan kielemezhetjük, hogy mekkora összegeket takarít meg a napkollektorok működése. (13. ábra) Az ábra alapján is jól látható, hogy a rendszer komoly megtakarításokat termel az iskola számára. Ez az összeg átlagosan havi Ft-ot jelent, de mint láttuk komoly problémák vannak jelen, melyek a rendszer hatásfokát nagy mértékben csökkentik, így az átlagosan csak 70%-át juttatja el a termelt energiának a felhasználó egységekhez. Ez azt is jelenti egyúttal, hogy komoly pénzektől esik el a fenntartó. (14. ábra) Veszteségek értéke Ft Veszteségek értéke Ft 14. ábra Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft május június július augusztus szeptember 5.9. Hogyan tökéletesíthetjük a rendszert? A rendszer hatásfokának növelésére, a gondot okozó folyamatokat megértve javaslatokat tehetünk: Elsősorban javítani kell a csővezetékek, érintett tantermek hőszigetelését. Folyamatosan kell ellenőrizni, ha szükséges karbantartásokat kell végezni a szelepeken, vezetékeken, hogy a túlzott vízkövesedés ne befolyásolja a működést. A gravitációs áramlás elkerülése érdekében az áramlás gátló szelepeket folyamatosan tisztítani kell. Ezeket a javaslatokat jeleztük az iskola vezetésének. Ezek hasznosságának szemléltetésére elkészítettük a medenceszárny energia felhasználásának ideális eloszlását a különböző energiaforrások között. Ideális eseten itt azt az állapotot értjük, 11

12 mikor a szállítás során fellépő hő veszteséget nem vesszük figyelembe. Ezt természetesen sosem valósíthatjuk meg, viszont a változtatásokat megtéve közelebb kerülhetünk hozzá. (15. ábra) Ugyanakkor azáltal, hogy megpróbáljuk a hatásfokot növelni, a költségeket is tovább tudjuk csökkenteni. (16.ábra) 15. ábra Ideális energiaeloszlás Lehetőségek 16. ábra Spórolt pénz Veszteségek Ft Ft Ft Ft Ft 12% 18% Ft Ft Ft Villamosenergia Gáz égési energiája Napenergia Ft Ft Ft 70% Ft 0 Ft május július szeptember Energiaeloszlás a hidegebb hónapokban Projektünk első eredményeként az iskola vezetése felfigyelt a padlástéri hőszigetelés 17. ábra hiányosságaira és megkezdte szakszerű pótlását.(17. ábra) Várakozásaink szerint ezek az intézkedések csökkentik a rossz szigetelésből adódó veszteségeket. Ennek bizonyítására méréseket végeztünk az utóbbi (hidegebb) hónapokban. Mint azt a diagramokból is látjuk, a veszteségek mértékének aránya csökkent. A leghidegebb hónapokban (december, január) a napsütéses órák számának és a külső hőmérséklet csökkenése miatt az amúgy is csekély termelt energia nagyobb mértékben adódik le a környezetnek. ( ábra) 3,29 Energiaeloszlás 2,29 1,29 Tanuszoda kiszolgálóegysége Veszteség Medencetér GJ Termelt hőenergia és veszteség a hidegebb hónapokban 18. ábra 19. ábra 15,72 2,62 7,13 0,38 2,3 1,45 2,3 0,71 október november december január 12 Termelt hőenergia Veszteség

13 5.11. Mérési eszközeink Méréseinkhez nagyrész a Fourier Systems MultiLogPro (20. ábra) nevű eszközét használtuk, amely egy többfunkciós adatrögzítő, mérőműszer. Egyidejűleg több különböző mérést folytathattunk, a megfelelő érzékelőket csatlakoztatva. Munkánk során egyszerre több hőmérsékletmérő és egy fényerősségmérő szenzort kellett használnunk. A mért adatokat számítógépre másolva a műszer saját software-e segítségével értékeltük. Ezen kívül áramlásmérőket és szállított energiát mérő műszereket használtunk a keringési rendszer megfigyelésére ( ábra). Ilyen szállított energiát mérő műszerből kettő van beszerelve, egy a padlástéren, egy pedig az uszoda kiszolgáló egységeinél. Így a medencetérre jutó energiát ezen adatokból saját számításaink segítségével ábrázoltuk. Pályázati úton már megnyertük a szükséges harmadik mérőórát, mellyel a későbbiekben alátámaszthatjuk, pontosíthatjuk számításainkat. 20. ábra 21. ábra 22. ábra 13

14 6. Befejezés Dolgozatunk készítése során megismerhettük a természet nyújtotta, kínálkozó lehetőségek egyikét az alternatív energiaforrások hasznosítására. Megértettük, és energetikai szempontból vizsgáltuk iskolánk napkollektoros rendszerét. Munkánkkal hozzá szeretnénk járulni a rendszer tökéletesítéséhez, így reméljük, hogy a javasolt változtatások, kiegészítések a közeljövőben megtörténhetnek. Továbbá folytatni szeretnénk a napkollektorok tanulmányozását és újabb megoldásokat találni hatásfokuk növelésére. 7. Köszönetnyilvánítás Köszönjük a közreműködést mindazoknak, akik tapasztalataikkal, ötleteikkel vagy a témában való jártasságukkal segítették a kutatásunkat, ezáltal hozzájárultak munkánk sikerességéhez. 14

15 8. Felhasznált irodalom Sikó Dezső (2006): A téli napenergia hasznosítása a családi háztartásokban /Szakdolgozat/ Dr. Halász Tibor, Dr. Jurisits József, Dr Szűcs József (2005): Fizika Közép- és emeltszintű érettségire készülőknek, Mozaik Kiadó, 2005, 107.o.-114.o. Armin Themessl Werner Weiss (2007: Napkollektoros berendezések, Cser Könyvkiadó, 2007 Lee Ann Henning (1999): A világegyetem, Park Könyvkiadó, 1999, 48.o.-49.o. Martin Rees (2001): Kozmikus otthonunk, Akkord Kiadó, 2003, 48.o.-55.o. D= bfe b3d97af62cfee

Energiatudatos Építészet

Energiatudatos Építészet Energiatudatos Építészet Aktív szoláris energia Pongrácz Balázs RJYJ4R 2013. április 15. Megú júló energia, napenergia A hagyományos (pl. fosszilis, nukleáris) energiaforrások kiváltása régóta foglalkoztatja

Részletesebben

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN SZAKDOLGOZAT Készítette: Salló Andrea V. biológia-környezettan

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra

SZAKDOLGOZAT. A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága. konkrét családi házra Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki Intézeti Tanszék SZAKDOLGOZAT A napenergia mint megújuló energiaforrás alkalmazhatósága konkrét családi házra Készítette:

Részletesebben

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva

Rendeleti háttér. 2002/91/EK direktíva Rendeleti háttér 2002/91/EK direktíva A statisztikai adatokat megnézve kiderül, hogy az európai országokban az épületek energia felhasználása a teljes energiafelhasználás 40-45 %-át eléri. Ezt felismerve

Részletesebben

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József 8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József Ebben a fejezetben olyan megújuló energiaforrásokról lesz szó, amelyeknek keletkezése nincs közvetlen öszszefüggésben a mezőgazdasági tevékenységgel.

Részletesebben

1. Beadandó Feladat. Budapest, 2009. október 3.

1. Beadandó Feladat. Budapest, 2009. október 3. 1. Beadandó Feladat Az alternatív energia felhasználása Budapest, 2009. október 3. 2. oldal Az alternatív energia felhasználása Tartalomjegyzék: AZ ALTERNATÍV ENERGIA... 3 NAPENERGIA... 3 A NAPELEM...

Részletesebben

A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I

A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I A megújuló energiák, tüzelőanyagok összehasonlítása I Jelen írásomban a háztartási hőtermelési célra használható megújuló energiák összehasonlításával foglalkozom. A geotermikus energiát (hőszivattyús

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK

KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK PD 71685 A környezettudatosság összetevői és mérési lehetőségeik 2008-2011 Kutatásvezető: Dr. Berényi László KÖRNYEZETTUDATOS HÁZTARTÁSOK ALTERNATÍV ENERGIAELLÁTÁS Tumik Tamás esettanulmány Miskolci Egyetem

Részletesebben

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával

Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és óvoda energiatakarékos átalakítása megújuló-energia hasznosításával Bölcsőde és Óvoda, mint középület energiatakarékos átalakítása és megújuló energiahasznosítási technológiája 1.1. Közintézmények

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010

Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Hajdúszoboszlói kistérség energetikai akcióterve 2010 Készítette: ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség 2010 Tartalom Tartalom... 2 1. Az akcióterv tárgya, célja, módszertan... 3 2. A megújuló

Részletesebben

A NAPENERGIA. Fogalma. Története. Vágvölgyi Gusztáv

A NAPENERGIA. Fogalma. Története. Vágvölgyi Gusztáv A NAPENERGIA Vágvölgyi Gusztáv Fogalma A Napban lejátszódó magfúziós folyamatok során keletkező energia. Ennek az energiának egy része 3,8 x 10 26 J s -1 sugárzási teljesítménnyel szétsugárzódik a Napot

Részletesebben

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter

A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter A Közép- Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter Stratégiai terve Készült a Közép-Pannon Terület - és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Non Profit Kft. Részére készült munkaanyag 1 Tartalomjegyzék Közép-dunántúli

Részletesebben

A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten

A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten Ökorégió Alapítvány A Fenntartható Fejlõdésért A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten Kiadta: Ökorégió Ala pít vány, 8977 Dötk, Fõ u. 39. Tel./fax: 83/376-178 E-mail:

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83

Településfejlesztési füzetek 29. az energia-önellátás útján. Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás útján Az energiastratégia alkotásának módszerei és hazai tapasztalatai 83 Településfejlesztési füzetek 29. Települések az energia-önellátás

Részletesebben

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1.

Földhő Hírlevél 29. A bűvös térkép. Tartalom. A Terv. 2011. január VIII./1. A bűvös térkép Földhő Hírlevél A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa A 2009. év végén lezárult vízgyűjtő gazdálkodási tervezés fontos eredményeket szolgáltatott többek között a felszín alatti

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet A megújuló energiaforrások szerepe az önkormányzatok energiagazdálkodásában

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet A megújuló energiaforrások szerepe az önkormányzatok energiagazdálkodásában MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet A megújuló energiaforrások szerepe az önkormányzatok energiagazdálkodásában Oláh Gábor 2013 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 1 2 Energiapiaci

Részletesebben

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc

KLÍMAPOLITIKA. Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával. Komlós Ferenc KLÍMAPOLITIKA Fűtés-hűtés hőszivattyús ingyen energiával Komlós Ferenc 2007. október 1. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Előszó... 3 1. Bevezetés... 4 2. A jogi helyzet hangsúlyai... 5 3. A technológia

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései.

ZÁRÓJELENTÉS. 1. ábra: A vizsgált terület és települései. ZÁRÓJELENTÉS Bevezetés A Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke A szél- és napnapenergia, valamint az energetikai célú biomassza hasznosításának éghajlati és társadalmi-gazdasági kérdései a Hernád-völgyben

Részletesebben

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN

VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN VII. A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HÓDMEZŐVÁSÁRHELY TÉRSÉGÉBEN 1. BEVEZETÉS Mint ismeretes, az életminőség szubjektív kategória, azonban a szubjektum (egyén) általános törekvése, igénye a viszonylagos

Részletesebben

Energiakörkép a XXI. század elején

Energiakörkép a XXI. század elején Energiakörkép a XXI. század elején Király Márton MTA Energiatudományi Kutatóközpont 1525 Budapest 114, Pf. 49, tel.: +36 1 392 2222 Takarékoskodjunk az energiával! Manapság ezt a jelmondatot sokfelé lehet

Részletesebben

TDK dolgozat AZ EMBERI MOZGÁS ENERGIAHASZNOSÍTÁSA PIEZOELEKTROMOS ELVEN

TDK dolgozat AZ EMBERI MOZGÁS ENERGIAHASZNOSÍTÁSA PIEZOELEKTROMOS ELVEN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Gép- és Terméktervezés Tanszék TDK dolgozat AZ EMBERI MOZGÁS ENERGIAHASZNOSÍTÁSA PIEZOELEKTROMOS ELVEN Készítette: Csortán Beáta (K3RDPE)

Részletesebben

Melegvíz a konnektorban

Melegvíz a konnektorban Melegvíz a konnektorban (A geotermikus energia alternatív hasznosításának gazdaságossági kérdései Magyarországon) Készítette: Balogh Edmond 2005. november 30. Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

Részletesebben

Együtt olcsóbb! Lépjen be az ECOS világába! Az energiaárak lassan az egekbe szöknek. Ön mit tesz azért, hogy csökkentse a kiszolgáltatottságát?

Együtt olcsóbb! Lépjen be az ECOS világába! Az energiaárak lassan az egekbe szöknek. Ön mit tesz azért, hogy csökkentse a kiszolgáltatottságát? Együtt olcsóbb! Az energiaárak lassan az egekbe szöknek. Ön mit tesz azért, hogy csökkentse a kiszolgáltatottságát? Az ECOS segítségével csökkentheti és optimalizálhatja társasházai, termelő üzemei energiafogyasztását,

Részletesebben

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI

A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGIÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIAI INTÉZETI TANSZÉK A MÁLYI GEOTERMIKUS FORRÁS ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK ALTERNATÍV MÓDJAI SZAKDOLGOZAT

Részletesebben

Fenntartható energia a hétköznapokban

Fenntartható energia a hétköznapokban Fenntartható energia a hétköznapokban szerkeztette: Bódi Balázs Európai Szociális Alap FeNNTArThATó energia A hétköznapokban 1 info@outdoormission.hu Tudomány mindenkinek a megújuló energiákkal és a fenntarthatósággal

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN

FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA VIDÉKEN ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft. www.enerea.eu A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Részletesebben

PASSZÍV HÁZ. Készítette: Lengyel Máté és Szegedi Gábor a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 11/A osztályos tanulói

PASSZÍV HÁZ. Készítette: Lengyel Máté és Szegedi Gábor a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 11/A osztályos tanulói PASSZÍV HÁZ Készítette: Lengyel Máté és Szegedi Gábor a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 11/A osztályos tanulói 0 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...2 2. Kiotói jegyzőkönyv...2 3. Üvegházhatás fogalma...2

Részletesebben

Innovációs Pályázat Kutatásfejlesztés Teljesen önellátó üvegház létesítése, megújuló energia rendszer kialakításával

Innovációs Pályázat Kutatásfejlesztés Teljesen önellátó üvegház létesítése, megújuló energia rendszer kialakításával Innovációs Pályázat Kutatásfejlesztés Teljesen önellátó üvegház létesítése, megújuló energia rendszer kialakításával 1. Innováció célja, leírása 1.1 Innováció célja, A mai világban nagy hangsúlyt kellene

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben

KÉZIKÖNYV. Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben KÉZIKÖNYV Hőszivattyús megoldások lakó- és ipari épületekben Tartalom Előszó 3 1. A geotermikus energia 4 2. Magyarország geotermikus adottságai 5 3. Hőszivattyús megoldások 6 4. A hőszivattyú története

Részletesebben

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA

ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA ÉPÜLET ENERGETIKAI VESZTESÉGFELTÁRÁSA Sümeghy Péter szigorló gépészmérnök.. Dr. Csoknyai István egyetemi docens. Dr. Zsebik Albin egyetemi docens Budapest, 2004. május 21. KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Ezúton szeretném

Részletesebben