J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának augusztus 30-ai rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. augusztus 30-ai rendkívüli üléséről."

Átírás

1 /2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának augusztus 30-ai rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző, Polgármesteri Hivatal osztályvezetői és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Dobos József jegyző: Tisztelt Közgyűlés! Előzetes tájékoztatásul megküldtük Önöknek Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) rendelettel kapcsolatban a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivataltól érkezett törvényességi észrevételt. Köszöntöm a közgyűlés jelenlévő tagjait, megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes, a 26 képviselőből 23 fő van jelen. Köszöntöm meghívott vendégeinket. Javaslom, hogy az Előterjesztés a nagycenki 079/1 hrsz-ú területen létesítendő hévízkútra vonatkozó megállapodásról című napirendi pontot tárgyaljuk elsőként. Ezen módosítással együtt szavazásra teszem fel a napirendet. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 24 fő képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 24 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta és meghozta a következő határozatot: 229/2007. (VIII. 30.) Kgy. H a t á r o z a t :

2 1. Előterjesztés a nagycenki 079/1 hrsz-ú területen létesítendő hévízkútra vonatkozó megállapodásról 2. Előterjesztés közoktatási intézmények pedagógiai programja módosításáról 3. Előterjesztés külföldi kiküldetésről (Spárta Görögország) 1. napirendi pont: Előterjesztés a nagycenki 079/1 hrsz-ú területen létesítendő hévízkútra vonatkozó megállapodásról A Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványt nyújtott be az előterjesztéshez, melyet támogatok. Dr. ifj. Arszin Miklós, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatot fogadott el az I. határozati javaslathoz, melynek az volt az alapvető célja, hogy a termálkút létesítése esetén a jogi körülmények előre tisztázottak legyenek. Kérem a Közgyűlést, támogassa a módosító indítványt. Bizottságunk jogi szempontból mindkét határozati javaslatot támogatta. Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványának figyelembevételével megtárgyalta az előterjesztést. Mindkét határozati javaslatot 4 igen és 2 nem szavazattal támogatta. Rádonyi László, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a I. határozati javaslatot 5 igen és 2 tartózkodással, a II. határozati javaslatot 6 igen és 1 tartózkodás mellett támogatta. Hruby József, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság mindkét határozati javaslatot a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványának figyelembevételével 5 igen és 2 nem szavazattal elfogadásra javasolja. 2

3 Kóczán Zoltán képviselő: A korábbi városvezetést is foglalkoztatta a Nagycenk környéki termálvíz feltárása. Tanulmányok készültek ez ügyben, de a szakértők által vázolt kockázat miatt nem fektettünk be pénzt ebbe a projektbe. Kérdezem, hogy Polgármester úr ismeri-e ezeket a véleményeket, felmérte-e a kockázatot? Biczi László képviselő: Nagycenk polgármestere is körünkben van, kérdezzük meg, mit jelent az hogy Nagycenk a kisebbségi részével is azonos jogokkal szeretne rendelkezni? Kóczán képviselő úrnak mondanám, hogy amennyire lehetséges, annyira tisztáztam a kockázatokat. Ivánkovics Ottó, Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának polgármestere: Köszönöm a meghívást és szeretném jelezni, hogy a település támogatja a termálkút fúrásának ügyét. Alapvetően egyetértünk a megállapodástervezettel is, de a nagyközségnek nem áll rendelkezésre 40 millió forint +ÁFA összeg erre a célra. Ezért kívánjuk bevonni a magánbefektetőket. Ők kértek garanciát arra mivel Nagycenknek 1/3-nyi rész jut a kockázatból, a költségekből és a majdani esetleges haszonból is hogy véleményünk megjeleníthető legyen, esetleg vétójoggal is. Hruby József képviselő: Sopron Nagycenken kíván termálkutat fúrni? Mekkora összeget szán erre a célra? Egységesek-e a szakértői vélemények arról, hogy termálvíz lelhető azon a környéken? Kóczán Zoltán képviselő: Kérdezném Polgármester úrtól, hogy név szerint kinek a hidrogeológiai véleményét ismeri? Biczi László képviselő: Jól értelmezem-e, hogy a Nagycenkkel történő megállapodás akadályai Ivánkovics polgármester úr levelében található négy pontban összefoglalt kérések? Kérdezném Nagycenk polgármesterét, hogy abban az esetben milyen hozzáállást tanúsítana, ha a nagyközség nem tud részt venni a projektben? 3

4 Kóczán képviselő úrnak szeretném válaszolni, hogy a hivatkozott szakértői anyag az, melyet a Vízmű készíttetett. E szerint körülbelül 70% biztonsággal állítható, hogy ebben a térségben termálvíz van. Hruby József képviselő úrnak válaszolnám, hogy mi természetesen elsősorban Sopron városára gondolunk, amennyiben a nagyközség részt vesz a beruházásban, akkor a költségek is megoszlanak és a hasznosításból is részesül. Kóczán Zoltán képviselő: Én az említett tanulmányt jól ismerem, abban az említett %-os biztonság nem szerepel. Mi meghívtuk egy egyeztetésre a szakértői-team tagjait, akik különböző véleményüknek adtak hangot. Mi a kockázat és a megjósolhatatlan eredmény miatt álltunk el a próbafúrás megindításától. Hruby József képviselő: Nem kaptam választ két kérdésemre. Mekkora összeget szán Sopron Megyei Jogú Város a termálkútra? Polgármester úr tudomása szerint egységes-e a szakemberek véleménye ebben a kérdésben? Nagycenk község polgármesterét kérdezem, mi lesz a viszonyulásuk az ügyhöz, ha Sopron talál vizet és nincsen bent a projektben és mit tesznek akkor, ha Sopron talál vizet és benne van ebben a projektben? Kóczán Zoltán képviselő úrnak kérdésére a válaszom, mondjon egy szakértőt, aki 100%-osan meg tudja mondani, hogy ezen vagy azon a helyen 2200 méter mélységben termálvíz található? Ebben a mélységben szinte bizonyos, hogy található melegvíz. A kérdés az, hogy található-e víz? A kút teljes kiépítése 120 millió forint. Az egyik alapeset, hogy van kellő hőmérsékletű víz. A másik, hogy a fúrás megindításakor nincs víz. A harmadik alapeset, ha van víz, de nem elegendő mennyiségű, akkor lehet dönteni, hogy tovább folytatjuk-e a fúrást. Ivánkovics Ottó, Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának polgármestere: Biczi és Hruby képviselő urak kérdésére együtt szeretnék válaszolni. Nagycenk most is és az elkövetkező években is a lehető legjobb kapcsolatra törekszik Sopronnal. Korábbi megbeszéléseink egyik mérföldköve az volt, hogy a megállapodásban kerüljön rögzítésre, hogy a jövőben együtt tud működni a két önkormányzat, de ez egyelőre nem sikerült. Természetesen Nagycenk számára a legjobb az lenne, ha Nagycenken valósulna meg termálfürdő. A terület, ahol a fúrás történne állami, de Nagycenk fennhatósága alá tartozik. A rendezési tervünk módosítása hamarosan befejeződik. Ott biztosítunk egy területet, ahol 4

5 termálhasznosítás valósulhat meg. Úgy gondolom, hogy ha együtt tudna Nagycenk és Sopron működni a termálvíz feltárása kapcsán, akkor tudunk találni olyan megoldást, amely mind Nagycenk, mind pedig Sopron érdekeit szolgálná. Kóczán Zoltán képviselő: Egy vállalkozáshoz bátorság is kell. A 120 millió forintot egyikünk se vinné el a kaszinóba, hiszen tudjuk, hogy 50%-50% eséllyel veszítjük el. Amennyiben a saját pénzükről lenne szó, biztosan nem fektetnék be. Felháborító, hogy ilyen rizikó faktor mellett ilyen beruházásba belevágnak. Polgármester úr akkor is vállalná a projektet, ha a saját pénzéből kellene finanszíroznia? Nincs szakértő, aki meg tudja mondani 100%-os biztonsággal a választ. Azzal egyetértek, hogy az üzlet bizonyos rizikót jelent. A város további fejlesztése szempontjából is fontos lenne tudni, hogy számíthatunk-e erre a plusz lehetőségre vagy sem. A vízjogi engedély lejár, ezért lépni kell. Ez egy elhúzódó ügy, most el kell dönteni, hogy hasznosítható vagy nem. Az előző ciklusban Kóczán Zoltán képviselő úr nem aggódott ennyire az anyagiak miatt, mint ahogyan most aggódik. Németh Árpád képviselő: Az előző ciklusból áll-e rendelkezésre olyan szakértői vélemény, amely kizárja, hogy ezt az együttműködési szerződést reálisan megvalósítsák? Rádonyi László képviselő: Hány szakértői vélemény áll rendelkezésre? Ki készítette? Készített-e a korábbi városvezetés szakértői véleményt? Havas András alpolgármester: Együttműködési megállapodás nem született az előző ciklusban. Annak idején a Fürdőüzemeltető és Kereskedelmi Kft. adott megbízást egy szakértői csoportnak, 20 km-es körzetben kerestek helyet, legjobb eséllyel a nagycenki területet jelölték meg. Évekkel később a Vízmű ZRt. kért engedélyezési tervet, melyre a Vízügyi Hatóság megadta a létesítési engedélyt. Hruby József képviselő: Az előterjesztés 3. számú mellékletének 5. pontjában a következő olvasható: 5

6 Szerződő önkormányzatok jelen megállapodással felhívják a nevükben eljáró Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Rt.-t, hogy az 1. pontban írt vízjogi létesítési engedély iránti kérelmet módosítsa úgy, hogy Nagycenk Község és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatai részére kérje az engedély megadását. Ez megtörtént-e? Biczi László képviselő: Megismétlem kérdésemet. Igaz-e, hogy a Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere által írt levélben szereplő négy pont az akadálya a Nagycenkkel történő megállapodásnak? Kérem, fejtse ki a városvezetés, hogy mely pontok nem vállalhatók a megállapodásban? Kóczán Zoltán képviselő: A magántőke nem vállalja fel a rizikót, ezért én már az előző ciklusban sem támogattam. Walter Dezső korábbi polgármester meghívta a tanulmány szakértői gárdáját és ott eltérőek voltak a vélemények. Jelen voltam azon a megbeszélésen és nem volt konszenzus abban, hogy van víz. Éppen ezért döntött úgy az akkori városvezetés, hogy nem szabad felvállalni ezzel a rizikó faktorral ezt az ügyet. Polgármester úr a tanulmány elolvasása után kérdezett-e meg szakembereket ebben az ügyben? Havas András alpolgármester: A Vízügyi Hatóság csak egy engedélyt ad ki, többet nem. A vízjogi engedély már egyszer meghosszabbításra került, az idén év végén lejár. Amennyiben nem döntünk, elveszítjük annak a lehetőségét, hogy ez a kút megfúrható legyen. Nagycenk Önkormányzatával azért szakadtak meg a tárgyalások, mert Nagycenk státusza változott, de ebben a megállapodástervezetben a csatlakozása rögzített. Én is jelen voltam Walter Dezső korábbi polgármester által szervezett tárgyaláson, ott egy ember támadta a kútfúrást, a többi szakember, akivel eddig beszéltem erről a kérdésről rögzítve a kockázatát 70%-os valószínűséggel támogatta. Biczi László képviselő: Azért körözök mindig a megállapodás körül, mert ezt látom kulcskérdésnek. Alapvetően támogatom a vállalkozó önkormányzatot. Túl magasnak találom az összegeket, kockázatos ez a befektetés. Nem értem, miért nem lehet Nagycenkkel megállapodást kötni. Sopron már 100 millió forintnál tart, ez nagyon komoly pénz. Kóczán képviselő úr kérdésére válaszolnék. Úgy gondolom, hogy, nem lehet kérdés, hogy a szakértőkkel történő konzultáció alapján el lehetne dönteni egy műszaki folyamatokat tartalmazó eljárást. 6

7 Biczi László képviselő úrnak javaslom, hogy jobban el kell olvasni az előterjesztést. Nagycenken be akarták vonni a magánszférát, mi a két önkormányzat közötti szerződéses formát kívántuk megvalósítani. Ivánkovics Ottó, Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának polgármestere: A nagycenki hozzáállás nem változott és szerintem az időközi választások után sem fog változni. A kezdeti 20 millió forint helyett már 40 millió forintról van szó, ennyi pénzünk nincs. A vállalkozók az ÁFA visszaigénylés miatt szeretnének alapítók lenni. Szó volt arról, hogy az 1/3-os részünk alapján hogy tudjuk a szavunkat érvényesíteni. Polgármester úr és alpolgármester urak elmondták, hogy a döntésekkor a nagycenki véleményt is megpróbálják figyelembe venni. Osváth András képviselő: Ha novemberében az előző önkormányzat nem látott esélyt arra, hogy lesz termálvíz, akkor miért írták alá az Együttműködési megállapodás-szándéknyilatkozatot? Biczi László képviselő: Én az előterjesztéseket minden alkalommal alaposan átnézem, viszont úgy érzem, Polgármester úr nem. Ugyanis az első pontban az szerepel, hogy Nagycenk elfogadja azt, hogy mint önkormányzattal társuljon a soproni önkormányzat, de kéri annak lehetőségét, hogy a jövőben a tulajdoni arányát átruházhassa. Ez egyébként a mostani kétoldalú megállapodásban is megtalálható. Ez miért nem fogadható így el? Pongrácz Attila képviselő: Pontosan mennyi idő áll rendelkezésünkre a vízjogi engedély lejáratáig? Kóczán Zoltán képviselő: Szeretném elmondani, hogy a budapesti műszaki egyetemen 6 félévet hallgattam geológiát és geotechnikát. Szakértő ugyan nem vagyok, de teljesen laikus sem. Kérdéseimet és hozzászólásomat szakmai ismereteimre fogom alapozni. Havas András alpolgármester: Ebben a munkában elsősorban hidrogeológusok és geofizikusok dolgoztak. Biczi László képviselő úrnak szeretném válaszolni, hogy szeretnénk, ha komoly pályázati támogatást lehetne ezen a területen szerezni. Bízom abban, hogy a jelenlegi kormánynak fontos a fürdő fejlesztés és lesz ilyen pályázat. Kocsis János képviselő: 7

8 Eltérőek az álláspontok, hogy mekkora az esélyünk. Amennyiben van megfelelő mennyiségű és hőmérsékletű víz, milyen terveink vannak? Hruby József képviselő: A Víz- és Csatornamű ZRt. nyújtotta be az engedély kérelmet, Nagycenk Község Önkormányzata jelezte, hogy meg kívánja fellebbezni. Azért kötöttük meg az együttműködési megállapodást Nagycenk Község Önkormányzatával, hogy nyitva hagyjuk ezt a kérdést és további vitáknak adjunk teret. Ha a évi megállapodás szerepel az előterjesztés mögött, akkor miért nincs itt a többi előzmény? Polgármester úr miért nem csatolta be az előterjesztés mögé az elmúlt időszak dokumentumait? Magam is írtam egy levelet a Víz- és Csatornamű ZRt.-nek, kérdéseimre azóta sem kaptam választ. Milyen bevételt remél Polgármester úr ettől a beruházástól és milyen formában? Németh Árpád képviselő: Döbbenten hallgatom az MSZP-s képviselők véleményét. Nem értem a kérdéseket, hiszen minden eszköz a kezükben volt, 3 év alatt tisztázhatták volna a kételyeket. A Sörgyár alatti kutak fúrásakor a szakértő anyagi felelősséget vállalt arra, hogy lesz víz. Most már szorít a határidő. Hruby úrtól kérdezem, hogy az együttműködési megállapodás szándéknyilatkozatban szereplő 3. pontot komolyan gondolta-e a korábbi városvezetés? Dr. Szekeres Csaba képviselő: Ügyrendiben szeretném jelezni, hogy Havas András alpolgármester úr ugyanúgy csak kérdésre jogosult ebben az ügyben, mint bármelyik képviselő. Az SZMSZ szerint kizárólag az előterjesztő jelen esetben Polgármester úr válaszolhat korlátlan ideig, hiszen ő az előterjesztő. Dr. Dobos József jegyző: Az SZMSZ-ünk szerint: A napirendi ponttal kapcsolatban a képviselők tehetnek fel kérdéseket összesen legfeljebb 6 perc időtartamban. Nem olvasom ki ebből a jogszabályi szövegből, hogy a Polgármester úrnak feltett kérdésekre ne válaszolhatna más valaki. Dr. Szekeres Csaba képviselő: Ez akkor azt jelenti, hogy ha a képviselő-testület többi tagjának tesznek fel kérdést, akkor az nem számít bele a 6 percébe? Hruby József képviselő: Németh Árpád képviselő úr az előző városvezetésre adta az utat. A megdöbbenését szeretném eloszlatni. Ez az együttműködési 8

9 megállapodás szándéknyilatkozat valós, mely azért köttetett meg, mert Nagycenk Önkormányzata belekényszerítette Sopron várost egy zsákutcába. Akkor 5 munkanapunk állt rendelkezésre, aláírtuk a mellékelt megállapodást, máskülönben elveszett volna a lehetősége a termál kútnak. Az előző városvezetés körbejárta ezt a témát és arra jutott, hogy kockázatos közpénzből 100 millió forintot termálkútra fordítani. Vártunk pályázati lehetőségre, illetve befektetői körre, de nem találtunk. Pár évvel a szándéknyilatkozat után a kockázatok még mindig fennállnak. Dr. ifj. Arszin Miklós képviselő: Az SZMSZ 51. (4) bekezdés szerint kérdést kizárólag az előterjesztőnek, illetőleg az előadónak tehetünk fel. Ennek megfelelően a válasz kategória sem létezik. Havas András alpolgármester: Amennyiben a hévízkút sikeres lesz, három lehetséges elképzelés van. Az egyik lehetséges hasznosítás, hogy csővezetéken keresztül bevezetjük a Csík Ferenc Uszoda-Lőver fürdő együttesébe. A másik irány, hogy Balfon egy fürdőfejlesztéssel lehetne az ottani fürdőkultúrát és fürdőturizmust bővíteni. A harmadik lehetséges eset, ezen két helytől eltérően bárhol zöldmezős beruházással fürdőt fejleszteni Nagycenk, Sopron, Kópháza közigazgatási területén. Ezek közül a Csík Ferenc Uszoda - Lőver fürdő tanulmányterv szinten kidolgozott. Balf ügyében akkor lehet érdemben tovább munkálkodni, ha az Egészségügyi Minisztériummal kapcsolatos tárgyalások pozitív irányba fordulnak. A harmadik változat szintén napirendre tűzhető. Korábban Biczi képviselő úr rendelkezésemre bocsátotta az előző városvezetés elképzelései alapján elkészített élményfürdő vázlattervét, melyet az Anger rét környékére terveztek. Amennyiben a turizmus ágazat ki tudna bővülni a termál turizmus lehetőségével az átütő erejű lenne. Ivánkovics Ottó, Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának polgármestere: Hruby József képviselő úr felvetésére szeretnék reagálni. Nem tudom, hogy 2003-ban mibe kényszerítettük Sopront, ennek utána fogok nézni. Nagycenk Önkormányzata úgy látja, hogy nagy a kockázat. Havas András alpolgármester: Tavaly tavasszal részt vettem egy tárgyaláson, ahol Hegedüs László vezérigazgató úr, Hruby József akkori alpolgármester úr, a nagycenki polgármester asszony és még néhány érdekelt fél jelen volt. Az a tárgyalás arról szólt, hogy Sopron 50%-os, Nagycenk 33%-os és a Víz- és Csatornamű ZRt. 17%-os finanszírozásban közös háromoldalú megállapodásban meg fog valósulni ez a kútfúrás. Ezt követően megbízták Hegedüs László vezérigazgató urat, hogy készítsen háromoldalú megállapodást, mely elkészült. Később a nagycenki 9

10 önkormányzat azzal zárta le az ügyet, hogy a leköszönő testület nem érezte erkölcsösnek, hogy ebben döntést hozzon. A jelenlegi előterjesztés arról szól, hogy ugyanolyan arányban ezt a kutat meg kívánja fúrni. Technikai kérdés, hogy Nagycenk nem tud csatlakozni a megállapodáshoz. Most a tavalyihoz hasonló helyzet van, miért változott meg az MSZP frakció álláspontja? Kóczán Zoltán képviselő: Örülnék, ha lenne a város környékén egy természeti kincs. Egy kis geológiai tájékoztatást adnék. Amikor a földkéreg megszilárdult, akkor alakult ki a kristályos alapkőzet, ami az évmilliók során töredezve töltötte fel a mélyebb részeket, a medencéket. Ez helyenként több ezer méter vastag, a Kisalföld esetében méterre becsülhető. Ezeknek a medencéknek az alján nagy valószínűséggel víz található. A mi térségünkben a geotermikus grádiens 33, ami azt jelenti, hogy a föld mélye felé haladva a felszíntől, 33 méterenként emelkedik egy Celsius fokot a hőmérséklet. Mindezeket figyelem bevéve kiszámítható, hogy térségünkben 2000 m mély fúrás kell ahhoz, hogy 60 fokos vizet találjunk. Véleményem szerint a kisalföldi medence alján nagy valószínűséggel van víz. Vitatkoztak azon a geológusok is, hogy azon a szinten, ahol Nagycenk van, már található-e víz. Az a tervező, aki a nagycenki kutat tervezte, néhány évvel ezelőtt tervezett kutat Ágfalván. Ott ő azt mondta, hogy a kristályos alapkőzet m mélységben várható. Ennek megjelenéséhez azonban 500 métert sem kellett fúrni hozzá, de víznek nyoma sem volt. Nagycenk térségében is történt kútfúrás méter mélyre, de sem a kristályos alapkőzet, sem víz nem volt található. Mi a szakértői beszélgetés után szűrtük le azt a véleményünket, hogy ezt a kockázatot nem lehet vállalni. Biczi László képviselő: Németh Árpád képviselőtársamnak mondanám, hogy szándéknyilatkozatról van szó a mellékletben, a 2 önkormányzat mellett külsősökre is számítottak, de ez nem valósult meg. Azzal folytatnám, hogy az előző önkormányzat esetében a költségvetésben 30 M Ft volt szerepeltetve, idén 60 M Ft lett, most újabb 40 M Ft-ot kérnek ehhez a beruházáshoz, ami véleményünk szerint már sok. Ha van víz, akkor további beruházásokra lesz szükség. Pályázatban lehet reménykedni, de nem valószínű ennek a megvalósulása. Kérdés az is, hogy a terület tulajdonosával, kezelőjével történtek-e tárgyalások? Nagycenk kimaradása ebből a projektből változtathat-e a segítségnyújtásukon? Havas alpolgármester úr korábban azt mondta, hogy nem szabad nagy pénzt befektetni ebbe a projektbe. Technikai problémaként merül fel, hogy az ÁFA nincs betervezve a mai költségvetésbe. Németh Árpád képviselő: Gyermekkoromban többször hallottam, hogy azért nem fejlődik Sopron, mert Győr elviszi a pénzeket. Sopron sorozatosan veszíti el a lehetőségeit, 10

11 a pályázati pénzeket, amely stagnálást eredményez. Megdöbbent, hogy a szándéknyilatkozat ellenére nem járta körbe az előző városvezetés a témát, nem szerzett bizonyosságot. Erre most ez az utolsó pillanat a vízjogi engedély határideje miatt is. Kockázat nélkül nincs győzelem. Havas András alpolgármester: Kis Zoltán aláírásával 100 M Ft-ból állt volna meg a kútfúrás, csak 2 részletben. Az első ütem a próbafúrás, a második pedig a kút állandósítása M Ft lett volna az első fele, ugyanígy a másodikra is. Ez a 60 M Ft szerepel most a költségvetésben. Ha nem lesz sikeres a próbafúrás, akkor nem kerül a teljes összegbe. Itt szeretnék kérni mindenkit, hogy engem kérdezzenek meg, mit mondtam. Az ágfalvi kútfúrás kapcsán személyesen beszéltem a tervezővel, aki teljesen ellentétesen tájékoztatott ezzel kapcsolatban. Pályázati lehetőség szerintem lesz. A Kincstár a terület tulajdonosát képviselve az Erdőgazdaság pozitív javaslatára megadta a vízjogi engedélyhez a hozzájárulását. Szakmailag nem tartom aggályosnak a kérdést, hogy történtek-e tárgyalások a víz elvitelére vonatkozóan. Kocsis János képviselő: Vannak lényegi és lényegtelen kérdések. A wellnes-turizmus ma kifizetődő, ennek megfelelően kell dönteni. Az előző városvezetés is hozott kockázatos döntéseket. Konkrétan említeném, hogy a tűzoltó laktanya vételekor a 220 M Ft-ért nem aggódtak. Kóczán Zoltán képviselő: El szeretném mondani, hogy az ágfalvi példát saját szememmel láttam. Abban egyetértek Németh Árpád képviselőtársammal, hogy egy sikeres üzlet megkötése kockázattal jár. Azonban nem mindegy és arról folyik most itt a vita hogy mekkora kockázatvállalással jár. Jelen esetben nem tudjuk ennek a mértékét, és ezt veszélyesnek tartom. Véleményem szerint a kérdés az, hogy milyen feltételekkel merünk belevágni ebbe a beruházásba. Biczi László képviselő: Az előző ciklus ideje alatt én a Vízmű vezérigazgatójával személyesen 4-5 telefont váltottam, mely során mindig 30 M Ft-ról volt szó. A költségvetésben ennyivel szerepelt volna, ha betettük volna, de ezek már többszörös feltételes módok. Azt gondolom, hogy a tulajdonossal és a kezelővel való tárgyalás nem teljesen szakmaiatlan. Osváth András képviselő: Lényegesen emelkedtek az árak. Szerintem 50-50% az esély arra, hogy találunk vizet vagy sem. Véleményem szerint legyünk bátrak és merjünk belevágni ebbe a beruházásba. 11

12 Havas András alpolgármester: Szeretném kiemelni, hogy az eredeti 100 M Ft emelkedett 120 M Ft-ra. Területtulajdoni kérdést továbbra sem tartom indokoltnak, hiszen ezen a telken megy keresztül Fertőszentmiklós irányából érkező 60 cm átmérőjű eternit víznyomó vezeték is, ami 19 önkormányzat tulajdonában van és mindig ott van. Tehát ezen a területen egy cső átvezetésének megkérdőjelezése számomra komolytalan ügy. Nem csak a kockázatról, hanem a felelősségről is szól ez a kútfúrás. Pontosan és előre tudjuk, hogy max. 60 M Ft-ba kerül, ha Nagycenk nem csatlakozik. Ez a kockázati része. Az engedély lejárta után másnap már egy vállalkozó megkérheti az új engedélyt. Ha ő talál jelentős mennyiségű és jó minőségű vizet, akkor Sopron eleshet egy jó üzlettől. Véleményem szerint Sopron városának felelősséggel kell meghozni a döntést, és ki kell kihasználnia ezt a lehetőséget a siker esélyével. Pongrácz Attila képviselő: A vízjogi engedélyt tekintve az utolsó pillanatban vagyunk, hogy döntést hozzunk ebben a kútfúrás témában. Úgy gondolom, mindenképpen bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy található-e víz ezen a területen. Nem vállalhatjuk fel ennek az esélynek az elmulasztását. Kóczán Zoltán képviselő: Reflexió az elhangzottakra: Megkérném képviselőtársaimat, hogy ne bagatellizáljuk el ezt a kérdést esélylatolgatásokkal. Úgy gondolom, aki itt és most kockázatot vállal, az felelősséget is vállal. Németh Árpád képviselő: A kockázat lépcsőzetesen lép fel a költségekkel együtt. A vízjogi engedély határideje kényszerítette bele a jelenlegi városvezetést ebbe a projektbe novemberében született meg a szándéknyilatkozat, korábban kellett volna a végére járni ennek a témának. Most mindenképpen döntés szükséges. Németh Imre képviselő: Úgy emlékszem Havas alpolgármester úr az év elején még nem akart vállalkozó önkormányzatot, de már a szanatórium esetében is változott az álláspont. Felvetném a kérdést, hogy ha nem találunk vizet, akkor ki vállalja a felelősséget az elköltött 100 M Ft miatt és hogyan fogjuk visszapótolni ezt az összeget a költségvetésben? Biczi László képviselő: Én nem fúrás-ellenes vagyok, hanem a kockázat mértékének a csökkentését illetve még több befektető bevonását hiányolom. 12

13 Havas András alpolgármester: Személyes megszólítás kapcsán mondanám, hogy én nem vagyok vállalkozó önkormányzat párti. Korábban sem voltam és most sem vagyok. Azt gondolom, hogy ezen kút megfúrásának megkísérlése, Sopron számára annak az eldöntése, hogy van-e esélye arra, hogy termálvíz kincse legyen és az egész jövőjét ennek figyelembe vétele alakítsa a turizmus területén, vagy nincs. Véleményem szerint a vállalkozói szférának az együttműködést csak a termálvíz megléte után, kedvező pozícióban szabad felajánlani. A soproni önkormányzat döntése nélkül ez a termálkút nem fog tudni megvalósulni. A mi felelősségünk lesz, hogy ha ezzel a lehetőséggel nem éltünk, különösen abban az esetben, ha esetleg más sikeresen megfúrja. Rádonyi László képviselő: Minden dolognak van kockázata. Egy biztos, mindannyian tudtuk, hogy van végső határidő. Ezt figyelembe véve kellett volna a lépéseket korábban megtenni. A 24. órában vagyunk. A jelenlegi városvezetés úgy gondolja, hogy a kockázatot fel lehet és fel is kell vállalni. Németh Imre képviselő: Az előző városvezetés felvállalta, hogy nem megy bele a projektbe. Költői kérdés részemről, előfordulhat-e az, hogy a 40 M Ft-os költségnél úgy döntünk, hogy továbbfúrunk, de nem találunk vizet. Ebben az esetben elköltünk 100 M Ft-ot és még sem lesz termálvizünk. Hruby József képviselő: A határidők vonatkozásában mondanám, hogy óta az alpolgármester úr tudott a dologról, a jelenlegi városvezetésnek 11 hónapja volt, hogy ezzel a kérdéssel érdemben foglalkozzon. Az előző városvezetés kockázatosnak találta és nem vállalta, hogy ennyi pénzt kútfúrásra fordítson. Kívánom, hogy legyen sikeres a projekt és fájjon együtt a fejünk azért, hogy tudjuk hasznosítani a termálvizet. Rádonyi László képviselő: Véleményem szerint a legutóbbi év költségvetésében nem szerepelt a nagycenki termálkúttal kapcsolatos összeg. Ebből következően október 1- je és az idei költségvetésnek a megszavazása között a jelenlegi városvezetésnek nem volt módja szerepeltetnie a kútfúrással kapcsolatos összeget. A költségvetés tárgyalásakor első körben a nagy projektekről megtörténtek az előterjesztések. Ekkor már minimális mértékben utalás volt erre a beruházásra. Hruby József képviselő: 13

14 Ha Önök akarták volna, akkor a Közgyűlés elé behozhatták volna ezt az anyagot, és egy határozati javaslattal kötelezettséget tudtak volna vállalni bármekkora összegre. Ugyanúgy, mint a Pócsi utcai beruházás elindítása vagy internet-portál kialakítása esetében. Dr. Simon István alpolgármester: Érdeklődéssel hallgattam a vitát. Az ellenzék opponálása érthető, jó és használható. Több változat lehetséges. Amennyiben megfúrjuk a kutat és lesz víz, akkor az ellenzék örülni fog, hogy az aggályaik nem igazolódtak. Abban az esetben, ha nem találunk termálvizet, felelőtlen fogják tartani a városvezetést. Ha úgy döntünk, hogy nem fúrunk, akkor tehetetlennek minősülünk. Úgy értékelik, hogy egy nagy lehetőséget szalasztottunk el, hiszen a vízjogi engedély határideje év végén lejár. Azt gondolom, hogy ezt a felelős döntést az irányító többségnek meg kell hoznia. Mindenképpen tisztáznunk kell, hogy van-e termálvíz. Ha kell, megyünk előre Nagycenk nélkül is. Az Együttműködési megállapodás két települési önkormányzat és egy önkormányzati tulajdonban lévő cég, a Vízmű között jött létre. Mi ezt a 2 önkormányzatot és a Vízmű Rt.-t képzeljük el szerződő félnek. Sass László képviselő: Kíváncsi leszek a szavazás eredményére. Úgy gondolom, hogy nekünk, megválasztott képviselőknek kell mérlegelni a dolgokat és dönteni. A bizonyosság megszerzése költségekkel, kockázattal jár. Németh Imre képviselő: Amennyiben sikeres lesz a kútfúrás és vizet találnak a területen, részemről elismerem tévedésünket és gratulálok a városvezetésnek a jó döntéséért. Magunk részéről ezt a felelősséget nem vállaljuk fel. Zárszómban nem akarok reagálni a 3 órája elhangzott vitára. Szeretném leszögezni, hogy mi nem felelőtlenül hoztuk a közgyűlés elé ezt a témát. A valószínűséget senki sem tudja, de ez nem is üzleti kockázati kérdés. Jelen esetben nincs módszer a kockázat csökkentésére. Mi nem 120 M Ftot kockáztatunk, hanem legrosszabb esetben 60 M Ft-ot. A nehéz kérdés az, hogy ha van víz, akkor elegendő mennyiségű áll-e a rendelkezésünkre a leendő projekthez. A Jogi és Ügyrendi Bizottság kiegészítését elfogadjuk, ezért a területtulajdoni kérdés sem jelenthet problémát. Mindenki tudja, hogy mi ott termálvizet keresünk, más is élhet a lehetőséggel. Mi nem termál-turizmusra készülünk, hisz nem tudnánk ezen a területen versenybe szállni a többi nagy termálfürdő helyekkel. Szeretnénk a város turisztikai szolgáltatásait kibővíteni. Összefoglalva szeretném elmondani, hogy ez nem egy felelőtlen, hanem a lehetőséggel kapcsolatos optimális döntés. 14

15 Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem, szavazzunk a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványával kiegészített I. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 23 fő képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 16 igen, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványával kiegészített I. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 230/2007. (VIII. 30.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sopron és Környéke Vízés Csatornamű ZRt. között a nagycenki 079/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett hévízkút létesítése tárgyában kötendő, a jelen határozat szoros mellékletét képező megállapodás aláírására. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a terület tulajdonosával a hévízkút létesítésével kapcsolatos egyéb jogi következmények, különös tekintettel a vezetékszolgalmi jog esetleges alapítása tárgyában. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: szeptember 30. A 230/2007. (VIII. 30.) Kgy. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám: Pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt. Soproni Fiókja, bankszámlaszám: Törzsszám: Statisztikai szám:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-18/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagycenk Nagyközség

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010 JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én tartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző

Gajda Péter polgármester. dr. Kovács Bence alpolgármester dr. Istvánfi Sándor jegyző dr. Kiss Anna aljegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a kispesti önkormányzat képviselő-testületének 2011. január 20-án 8 óra 30 perces kezdettel a i hivatal nagytermében (Bp. XIX., Városház tér 18. I. em. 41.) megtartott üléséről

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Xantus Judit jegyző, és az osztályvezetők jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2008. október 15-én 14 00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 8.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. július 13-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. július 13-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. július 13-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Almási Zsolt

Részletesebben

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2005. június 20-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv

Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820. Jegyzőkönyv Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820 19/R/2015. Jegyzőkönyv Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 4. napján 14 00 órai kezdettel a Centrál

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. december 6-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. december 6-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. december 6-i üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Szám: 527-7/2014. ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -ában biztosított jogkörömben Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/50-47/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 11-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. július 2-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. július 2-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. július 2-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-2/2008. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. július 08-án (Csütörtök) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y ZŐKÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. július 08-án (Csütörtök) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y ZŐKÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. július 08-án (Csütörtök) 16.30 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot.

JEGYZŐ KÖNYV. Dr. Fodor Csaba: Köszönöm, én elfogadom, csak azt kérem, hogy akkor jöjjünk vissza 8.00 órára, át tudjuk tekinteni az anyagot. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. április 07-én (Csütörtök) 16.30 órakor tartott azonnali soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-10/2007. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 06-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. október 25-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. április 24-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben