J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának augusztus 30-ai rendkívüli üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. augusztus 30-ai rendkívüli üléséről."

Átírás

1 /2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának augusztus 30-ai rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző, Polgármesteri Hivatal osztályvezetői és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Dobos József jegyző: Tisztelt Közgyűlés! Előzetes tájékoztatásul megküldtük Önöknek Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2007. (VI. 1.) rendelettel kapcsolatban a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivataltól érkezett törvényességi észrevételt. Köszöntöm a közgyűlés jelenlévő tagjait, megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes, a 26 képviselőből 23 fő van jelen. Köszöntöm meghívott vendégeinket. Javaslom, hogy az Előterjesztés a nagycenki 079/1 hrsz-ú területen létesítendő hévízkútra vonatkozó megállapodásról című napirendi pontot tárgyaljuk elsőként. Ezen módosítással együtt szavazásra teszem fel a napirendet. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 24 fő képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 24 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta és meghozta a következő határozatot: 229/2007. (VIII. 30.) Kgy. H a t á r o z a t :

2 1. Előterjesztés a nagycenki 079/1 hrsz-ú területen létesítendő hévízkútra vonatkozó megállapodásról 2. Előterjesztés közoktatási intézmények pedagógiai programja módosításáról 3. Előterjesztés külföldi kiküldetésről (Spárta Görögország) 1. napirendi pont: Előterjesztés a nagycenki 079/1 hrsz-ú területen létesítendő hévízkútra vonatkozó megállapodásról A Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványt nyújtott be az előterjesztéshez, melyet támogatok. Dr. ifj. Arszin Miklós, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatot fogadott el az I. határozati javaslathoz, melynek az volt az alapvető célja, hogy a termálkút létesítése esetén a jogi körülmények előre tisztázottak legyenek. Kérem a Közgyűlést, támogassa a módosító indítványt. Bizottságunk jogi szempontból mindkét határozati javaslatot támogatta. Mágel Ágost, a Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Városfejlesztési Bizottság a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványának figyelembevételével megtárgyalta az előterjesztést. Mindkét határozati javaslatot 4 igen és 2 nem szavazattal támogatta. Rádonyi László, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság a I. határozati javaslatot 5 igen és 2 tartózkodással, a II. határozati javaslatot 6 igen és 1 tartózkodás mellett támogatta. Hruby József, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság mindkét határozati javaslatot a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványának figyelembevételével 5 igen és 2 nem szavazattal elfogadásra javasolja. 2

3 Kóczán Zoltán képviselő: A korábbi városvezetést is foglalkoztatta a Nagycenk környéki termálvíz feltárása. Tanulmányok készültek ez ügyben, de a szakértők által vázolt kockázat miatt nem fektettünk be pénzt ebbe a projektbe. Kérdezem, hogy Polgármester úr ismeri-e ezeket a véleményeket, felmérte-e a kockázatot? Biczi László képviselő: Nagycenk polgármestere is körünkben van, kérdezzük meg, mit jelent az hogy Nagycenk a kisebbségi részével is azonos jogokkal szeretne rendelkezni? Kóczán képviselő úrnak mondanám, hogy amennyire lehetséges, annyira tisztáztam a kockázatokat. Ivánkovics Ottó, Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának polgármestere: Köszönöm a meghívást és szeretném jelezni, hogy a település támogatja a termálkút fúrásának ügyét. Alapvetően egyetértünk a megállapodástervezettel is, de a nagyközségnek nem áll rendelkezésre 40 millió forint +ÁFA összeg erre a célra. Ezért kívánjuk bevonni a magánbefektetőket. Ők kértek garanciát arra mivel Nagycenknek 1/3-nyi rész jut a kockázatból, a költségekből és a majdani esetleges haszonból is hogy véleményünk megjeleníthető legyen, esetleg vétójoggal is. Hruby József képviselő: Sopron Nagycenken kíván termálkutat fúrni? Mekkora összeget szán erre a célra? Egységesek-e a szakértői vélemények arról, hogy termálvíz lelhető azon a környéken? Kóczán Zoltán képviselő: Kérdezném Polgármester úrtól, hogy név szerint kinek a hidrogeológiai véleményét ismeri? Biczi László képviselő: Jól értelmezem-e, hogy a Nagycenkkel történő megállapodás akadályai Ivánkovics polgármester úr levelében található négy pontban összefoglalt kérések? Kérdezném Nagycenk polgármesterét, hogy abban az esetben milyen hozzáállást tanúsítana, ha a nagyközség nem tud részt venni a projektben? 3

4 Kóczán képviselő úrnak szeretném válaszolni, hogy a hivatkozott szakértői anyag az, melyet a Vízmű készíttetett. E szerint körülbelül 70% biztonsággal állítható, hogy ebben a térségben termálvíz van. Hruby József képviselő úrnak válaszolnám, hogy mi természetesen elsősorban Sopron városára gondolunk, amennyiben a nagyközség részt vesz a beruházásban, akkor a költségek is megoszlanak és a hasznosításból is részesül. Kóczán Zoltán képviselő: Én az említett tanulmányt jól ismerem, abban az említett %-os biztonság nem szerepel. Mi meghívtuk egy egyeztetésre a szakértői-team tagjait, akik különböző véleményüknek adtak hangot. Mi a kockázat és a megjósolhatatlan eredmény miatt álltunk el a próbafúrás megindításától. Hruby József képviselő: Nem kaptam választ két kérdésemre. Mekkora összeget szán Sopron Megyei Jogú Város a termálkútra? Polgármester úr tudomása szerint egységes-e a szakemberek véleménye ebben a kérdésben? Nagycenk község polgármesterét kérdezem, mi lesz a viszonyulásuk az ügyhöz, ha Sopron talál vizet és nincsen bent a projektben és mit tesznek akkor, ha Sopron talál vizet és benne van ebben a projektben? Kóczán Zoltán képviselő úrnak kérdésére a válaszom, mondjon egy szakértőt, aki 100%-osan meg tudja mondani, hogy ezen vagy azon a helyen 2200 méter mélységben termálvíz található? Ebben a mélységben szinte bizonyos, hogy található melegvíz. A kérdés az, hogy található-e víz? A kút teljes kiépítése 120 millió forint. Az egyik alapeset, hogy van kellő hőmérsékletű víz. A másik, hogy a fúrás megindításakor nincs víz. A harmadik alapeset, ha van víz, de nem elegendő mennyiségű, akkor lehet dönteni, hogy tovább folytatjuk-e a fúrást. Ivánkovics Ottó, Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának polgármestere: Biczi és Hruby képviselő urak kérdésére együtt szeretnék válaszolni. Nagycenk most is és az elkövetkező években is a lehető legjobb kapcsolatra törekszik Sopronnal. Korábbi megbeszéléseink egyik mérföldköve az volt, hogy a megállapodásban kerüljön rögzítésre, hogy a jövőben együtt tud működni a két önkormányzat, de ez egyelőre nem sikerült. Természetesen Nagycenk számára a legjobb az lenne, ha Nagycenken valósulna meg termálfürdő. A terület, ahol a fúrás történne állami, de Nagycenk fennhatósága alá tartozik. A rendezési tervünk módosítása hamarosan befejeződik. Ott biztosítunk egy területet, ahol 4

5 termálhasznosítás valósulhat meg. Úgy gondolom, hogy ha együtt tudna Nagycenk és Sopron működni a termálvíz feltárása kapcsán, akkor tudunk találni olyan megoldást, amely mind Nagycenk, mind pedig Sopron érdekeit szolgálná. Kóczán Zoltán képviselő: Egy vállalkozáshoz bátorság is kell. A 120 millió forintot egyikünk se vinné el a kaszinóba, hiszen tudjuk, hogy 50%-50% eséllyel veszítjük el. Amennyiben a saját pénzükről lenne szó, biztosan nem fektetnék be. Felháborító, hogy ilyen rizikó faktor mellett ilyen beruházásba belevágnak. Polgármester úr akkor is vállalná a projektet, ha a saját pénzéből kellene finanszíroznia? Nincs szakértő, aki meg tudja mondani 100%-os biztonsággal a választ. Azzal egyetértek, hogy az üzlet bizonyos rizikót jelent. A város további fejlesztése szempontjából is fontos lenne tudni, hogy számíthatunk-e erre a plusz lehetőségre vagy sem. A vízjogi engedély lejár, ezért lépni kell. Ez egy elhúzódó ügy, most el kell dönteni, hogy hasznosítható vagy nem. Az előző ciklusban Kóczán Zoltán képviselő úr nem aggódott ennyire az anyagiak miatt, mint ahogyan most aggódik. Németh Árpád képviselő: Az előző ciklusból áll-e rendelkezésre olyan szakértői vélemény, amely kizárja, hogy ezt az együttműködési szerződést reálisan megvalósítsák? Rádonyi László képviselő: Hány szakértői vélemény áll rendelkezésre? Ki készítette? Készített-e a korábbi városvezetés szakértői véleményt? Havas András alpolgármester: Együttműködési megállapodás nem született az előző ciklusban. Annak idején a Fürdőüzemeltető és Kereskedelmi Kft. adott megbízást egy szakértői csoportnak, 20 km-es körzetben kerestek helyet, legjobb eséllyel a nagycenki területet jelölték meg. Évekkel később a Vízmű ZRt. kért engedélyezési tervet, melyre a Vízügyi Hatóság megadta a létesítési engedélyt. Hruby József képviselő: Az előterjesztés 3. számú mellékletének 5. pontjában a következő olvasható: 5

6 Szerződő önkormányzatok jelen megállapodással felhívják a nevükben eljáró Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Rt.-t, hogy az 1. pontban írt vízjogi létesítési engedély iránti kérelmet módosítsa úgy, hogy Nagycenk Község és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatai részére kérje az engedély megadását. Ez megtörtént-e? Biczi László képviselő: Megismétlem kérdésemet. Igaz-e, hogy a Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere által írt levélben szereplő négy pont az akadálya a Nagycenkkel történő megállapodásnak? Kérem, fejtse ki a városvezetés, hogy mely pontok nem vállalhatók a megállapodásban? Kóczán Zoltán képviselő: A magántőke nem vállalja fel a rizikót, ezért én már az előző ciklusban sem támogattam. Walter Dezső korábbi polgármester meghívta a tanulmány szakértői gárdáját és ott eltérőek voltak a vélemények. Jelen voltam azon a megbeszélésen és nem volt konszenzus abban, hogy van víz. Éppen ezért döntött úgy az akkori városvezetés, hogy nem szabad felvállalni ezzel a rizikó faktorral ezt az ügyet. Polgármester úr a tanulmány elolvasása után kérdezett-e meg szakembereket ebben az ügyben? Havas András alpolgármester: A Vízügyi Hatóság csak egy engedélyt ad ki, többet nem. A vízjogi engedély már egyszer meghosszabbításra került, az idén év végén lejár. Amennyiben nem döntünk, elveszítjük annak a lehetőségét, hogy ez a kút megfúrható legyen. Nagycenk Önkormányzatával azért szakadtak meg a tárgyalások, mert Nagycenk státusza változott, de ebben a megállapodástervezetben a csatlakozása rögzített. Én is jelen voltam Walter Dezső korábbi polgármester által szervezett tárgyaláson, ott egy ember támadta a kútfúrást, a többi szakember, akivel eddig beszéltem erről a kérdésről rögzítve a kockázatát 70%-os valószínűséggel támogatta. Biczi László képviselő: Azért körözök mindig a megállapodás körül, mert ezt látom kulcskérdésnek. Alapvetően támogatom a vállalkozó önkormányzatot. Túl magasnak találom az összegeket, kockázatos ez a befektetés. Nem értem, miért nem lehet Nagycenkkel megállapodást kötni. Sopron már 100 millió forintnál tart, ez nagyon komoly pénz. Kóczán képviselő úr kérdésére válaszolnék. Úgy gondolom, hogy, nem lehet kérdés, hogy a szakértőkkel történő konzultáció alapján el lehetne dönteni egy műszaki folyamatokat tartalmazó eljárást. 6

7 Biczi László képviselő úrnak javaslom, hogy jobban el kell olvasni az előterjesztést. Nagycenken be akarták vonni a magánszférát, mi a két önkormányzat közötti szerződéses formát kívántuk megvalósítani. Ivánkovics Ottó, Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának polgármestere: A nagycenki hozzáállás nem változott és szerintem az időközi választások után sem fog változni. A kezdeti 20 millió forint helyett már 40 millió forintról van szó, ennyi pénzünk nincs. A vállalkozók az ÁFA visszaigénylés miatt szeretnének alapítók lenni. Szó volt arról, hogy az 1/3-os részünk alapján hogy tudjuk a szavunkat érvényesíteni. Polgármester úr és alpolgármester urak elmondták, hogy a döntésekkor a nagycenki véleményt is megpróbálják figyelembe venni. Osváth András képviselő: Ha novemberében az előző önkormányzat nem látott esélyt arra, hogy lesz termálvíz, akkor miért írták alá az Együttműködési megállapodás-szándéknyilatkozatot? Biczi László képviselő: Én az előterjesztéseket minden alkalommal alaposan átnézem, viszont úgy érzem, Polgármester úr nem. Ugyanis az első pontban az szerepel, hogy Nagycenk elfogadja azt, hogy mint önkormányzattal társuljon a soproni önkormányzat, de kéri annak lehetőségét, hogy a jövőben a tulajdoni arányát átruházhassa. Ez egyébként a mostani kétoldalú megállapodásban is megtalálható. Ez miért nem fogadható így el? Pongrácz Attila képviselő: Pontosan mennyi idő áll rendelkezésünkre a vízjogi engedély lejáratáig? Kóczán Zoltán képviselő: Szeretném elmondani, hogy a budapesti műszaki egyetemen 6 félévet hallgattam geológiát és geotechnikát. Szakértő ugyan nem vagyok, de teljesen laikus sem. Kérdéseimet és hozzászólásomat szakmai ismereteimre fogom alapozni. Havas András alpolgármester: Ebben a munkában elsősorban hidrogeológusok és geofizikusok dolgoztak. Biczi László képviselő úrnak szeretném válaszolni, hogy szeretnénk, ha komoly pályázati támogatást lehetne ezen a területen szerezni. Bízom abban, hogy a jelenlegi kormánynak fontos a fürdő fejlesztés és lesz ilyen pályázat. Kocsis János képviselő: 7

8 Eltérőek az álláspontok, hogy mekkora az esélyünk. Amennyiben van megfelelő mennyiségű és hőmérsékletű víz, milyen terveink vannak? Hruby József képviselő: A Víz- és Csatornamű ZRt. nyújtotta be az engedély kérelmet, Nagycenk Község Önkormányzata jelezte, hogy meg kívánja fellebbezni. Azért kötöttük meg az együttműködési megállapodást Nagycenk Község Önkormányzatával, hogy nyitva hagyjuk ezt a kérdést és további vitáknak adjunk teret. Ha a évi megállapodás szerepel az előterjesztés mögött, akkor miért nincs itt a többi előzmény? Polgármester úr miért nem csatolta be az előterjesztés mögé az elmúlt időszak dokumentumait? Magam is írtam egy levelet a Víz- és Csatornamű ZRt.-nek, kérdéseimre azóta sem kaptam választ. Milyen bevételt remél Polgármester úr ettől a beruházástól és milyen formában? Németh Árpád képviselő: Döbbenten hallgatom az MSZP-s képviselők véleményét. Nem értem a kérdéseket, hiszen minden eszköz a kezükben volt, 3 év alatt tisztázhatták volna a kételyeket. A Sörgyár alatti kutak fúrásakor a szakértő anyagi felelősséget vállalt arra, hogy lesz víz. Most már szorít a határidő. Hruby úrtól kérdezem, hogy az együttműködési megállapodás szándéknyilatkozatban szereplő 3. pontot komolyan gondolta-e a korábbi városvezetés? Dr. Szekeres Csaba képviselő: Ügyrendiben szeretném jelezni, hogy Havas András alpolgármester úr ugyanúgy csak kérdésre jogosult ebben az ügyben, mint bármelyik képviselő. Az SZMSZ szerint kizárólag az előterjesztő jelen esetben Polgármester úr válaszolhat korlátlan ideig, hiszen ő az előterjesztő. Dr. Dobos József jegyző: Az SZMSZ-ünk szerint: A napirendi ponttal kapcsolatban a képviselők tehetnek fel kérdéseket összesen legfeljebb 6 perc időtartamban. Nem olvasom ki ebből a jogszabályi szövegből, hogy a Polgármester úrnak feltett kérdésekre ne válaszolhatna más valaki. Dr. Szekeres Csaba képviselő: Ez akkor azt jelenti, hogy ha a képviselő-testület többi tagjának tesznek fel kérdést, akkor az nem számít bele a 6 percébe? Hruby József képviselő: Németh Árpád képviselő úr az előző városvezetésre adta az utat. A megdöbbenését szeretném eloszlatni. Ez az együttműködési 8

9 megállapodás szándéknyilatkozat valós, mely azért köttetett meg, mert Nagycenk Önkormányzata belekényszerítette Sopron várost egy zsákutcába. Akkor 5 munkanapunk állt rendelkezésre, aláírtuk a mellékelt megállapodást, máskülönben elveszett volna a lehetősége a termál kútnak. Az előző városvezetés körbejárta ezt a témát és arra jutott, hogy kockázatos közpénzből 100 millió forintot termálkútra fordítani. Vártunk pályázati lehetőségre, illetve befektetői körre, de nem találtunk. Pár évvel a szándéknyilatkozat után a kockázatok még mindig fennállnak. Dr. ifj. Arszin Miklós képviselő: Az SZMSZ 51. (4) bekezdés szerint kérdést kizárólag az előterjesztőnek, illetőleg az előadónak tehetünk fel. Ennek megfelelően a válasz kategória sem létezik. Havas András alpolgármester: Amennyiben a hévízkút sikeres lesz, három lehetséges elképzelés van. Az egyik lehetséges hasznosítás, hogy csővezetéken keresztül bevezetjük a Csík Ferenc Uszoda-Lőver fürdő együttesébe. A másik irány, hogy Balfon egy fürdőfejlesztéssel lehetne az ottani fürdőkultúrát és fürdőturizmust bővíteni. A harmadik lehetséges eset, ezen két helytől eltérően bárhol zöldmezős beruházással fürdőt fejleszteni Nagycenk, Sopron, Kópháza közigazgatási területén. Ezek közül a Csík Ferenc Uszoda - Lőver fürdő tanulmányterv szinten kidolgozott. Balf ügyében akkor lehet érdemben tovább munkálkodni, ha az Egészségügyi Minisztériummal kapcsolatos tárgyalások pozitív irányba fordulnak. A harmadik változat szintén napirendre tűzhető. Korábban Biczi képviselő úr rendelkezésemre bocsátotta az előző városvezetés elképzelései alapján elkészített élményfürdő vázlattervét, melyet az Anger rét környékére terveztek. Amennyiben a turizmus ágazat ki tudna bővülni a termál turizmus lehetőségével az átütő erejű lenne. Ivánkovics Ottó, Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának polgármestere: Hruby József képviselő úr felvetésére szeretnék reagálni. Nem tudom, hogy 2003-ban mibe kényszerítettük Sopront, ennek utána fogok nézni. Nagycenk Önkormányzata úgy látja, hogy nagy a kockázat. Havas András alpolgármester: Tavaly tavasszal részt vettem egy tárgyaláson, ahol Hegedüs László vezérigazgató úr, Hruby József akkori alpolgármester úr, a nagycenki polgármester asszony és még néhány érdekelt fél jelen volt. Az a tárgyalás arról szólt, hogy Sopron 50%-os, Nagycenk 33%-os és a Víz- és Csatornamű ZRt. 17%-os finanszírozásban közös háromoldalú megállapodásban meg fog valósulni ez a kútfúrás. Ezt követően megbízták Hegedüs László vezérigazgató urat, hogy készítsen háromoldalú megállapodást, mely elkészült. Később a nagycenki 9

10 önkormányzat azzal zárta le az ügyet, hogy a leköszönő testület nem érezte erkölcsösnek, hogy ebben döntést hozzon. A jelenlegi előterjesztés arról szól, hogy ugyanolyan arányban ezt a kutat meg kívánja fúrni. Technikai kérdés, hogy Nagycenk nem tud csatlakozni a megállapodáshoz. Most a tavalyihoz hasonló helyzet van, miért változott meg az MSZP frakció álláspontja? Kóczán Zoltán képviselő: Örülnék, ha lenne a város környékén egy természeti kincs. Egy kis geológiai tájékoztatást adnék. Amikor a földkéreg megszilárdult, akkor alakult ki a kristályos alapkőzet, ami az évmilliók során töredezve töltötte fel a mélyebb részeket, a medencéket. Ez helyenként több ezer méter vastag, a Kisalföld esetében méterre becsülhető. Ezeknek a medencéknek az alján nagy valószínűséggel víz található. A mi térségünkben a geotermikus grádiens 33, ami azt jelenti, hogy a föld mélye felé haladva a felszíntől, 33 méterenként emelkedik egy Celsius fokot a hőmérséklet. Mindezeket figyelem bevéve kiszámítható, hogy térségünkben 2000 m mély fúrás kell ahhoz, hogy 60 fokos vizet találjunk. Véleményem szerint a kisalföldi medence alján nagy valószínűséggel van víz. Vitatkoztak azon a geológusok is, hogy azon a szinten, ahol Nagycenk van, már található-e víz. Az a tervező, aki a nagycenki kutat tervezte, néhány évvel ezelőtt tervezett kutat Ágfalván. Ott ő azt mondta, hogy a kristályos alapkőzet m mélységben várható. Ennek megjelenéséhez azonban 500 métert sem kellett fúrni hozzá, de víznek nyoma sem volt. Nagycenk térségében is történt kútfúrás méter mélyre, de sem a kristályos alapkőzet, sem víz nem volt található. Mi a szakértői beszélgetés után szűrtük le azt a véleményünket, hogy ezt a kockázatot nem lehet vállalni. Biczi László képviselő: Németh Árpád képviselőtársamnak mondanám, hogy szándéknyilatkozatról van szó a mellékletben, a 2 önkormányzat mellett külsősökre is számítottak, de ez nem valósult meg. Azzal folytatnám, hogy az előző önkormányzat esetében a költségvetésben 30 M Ft volt szerepeltetve, idén 60 M Ft lett, most újabb 40 M Ft-ot kérnek ehhez a beruházáshoz, ami véleményünk szerint már sok. Ha van víz, akkor további beruházásokra lesz szükség. Pályázatban lehet reménykedni, de nem valószínű ennek a megvalósulása. Kérdés az is, hogy a terület tulajdonosával, kezelőjével történtek-e tárgyalások? Nagycenk kimaradása ebből a projektből változtathat-e a segítségnyújtásukon? Havas alpolgármester úr korábban azt mondta, hogy nem szabad nagy pénzt befektetni ebbe a projektbe. Technikai problémaként merül fel, hogy az ÁFA nincs betervezve a mai költségvetésbe. Németh Árpád képviselő: Gyermekkoromban többször hallottam, hogy azért nem fejlődik Sopron, mert Győr elviszi a pénzeket. Sopron sorozatosan veszíti el a lehetőségeit, 10

11 a pályázati pénzeket, amely stagnálást eredményez. Megdöbbent, hogy a szándéknyilatkozat ellenére nem járta körbe az előző városvezetés a témát, nem szerzett bizonyosságot. Erre most ez az utolsó pillanat a vízjogi engedély határideje miatt is. Kockázat nélkül nincs győzelem. Havas András alpolgármester: Kis Zoltán aláírásával 100 M Ft-ból állt volna meg a kútfúrás, csak 2 részletben. Az első ütem a próbafúrás, a második pedig a kút állandósítása M Ft lett volna az első fele, ugyanígy a másodikra is. Ez a 60 M Ft szerepel most a költségvetésben. Ha nem lesz sikeres a próbafúrás, akkor nem kerül a teljes összegbe. Itt szeretnék kérni mindenkit, hogy engem kérdezzenek meg, mit mondtam. Az ágfalvi kútfúrás kapcsán személyesen beszéltem a tervezővel, aki teljesen ellentétesen tájékoztatott ezzel kapcsolatban. Pályázati lehetőség szerintem lesz. A Kincstár a terület tulajdonosát képviselve az Erdőgazdaság pozitív javaslatára megadta a vízjogi engedélyhez a hozzájárulását. Szakmailag nem tartom aggályosnak a kérdést, hogy történtek-e tárgyalások a víz elvitelére vonatkozóan. Kocsis János képviselő: Vannak lényegi és lényegtelen kérdések. A wellnes-turizmus ma kifizetődő, ennek megfelelően kell dönteni. Az előző városvezetés is hozott kockázatos döntéseket. Konkrétan említeném, hogy a tűzoltó laktanya vételekor a 220 M Ft-ért nem aggódtak. Kóczán Zoltán képviselő: El szeretném mondani, hogy az ágfalvi példát saját szememmel láttam. Abban egyetértek Németh Árpád képviselőtársammal, hogy egy sikeres üzlet megkötése kockázattal jár. Azonban nem mindegy és arról folyik most itt a vita hogy mekkora kockázatvállalással jár. Jelen esetben nem tudjuk ennek a mértékét, és ezt veszélyesnek tartom. Véleményem szerint a kérdés az, hogy milyen feltételekkel merünk belevágni ebbe a beruházásba. Biczi László képviselő: Az előző ciklus ideje alatt én a Vízmű vezérigazgatójával személyesen 4-5 telefont váltottam, mely során mindig 30 M Ft-ról volt szó. A költségvetésben ennyivel szerepelt volna, ha betettük volna, de ezek már többszörös feltételes módok. Azt gondolom, hogy a tulajdonossal és a kezelővel való tárgyalás nem teljesen szakmaiatlan. Osváth András képviselő: Lényegesen emelkedtek az árak. Szerintem 50-50% az esély arra, hogy találunk vizet vagy sem. Véleményem szerint legyünk bátrak és merjünk belevágni ebbe a beruházásba. 11

12 Havas András alpolgármester: Szeretném kiemelni, hogy az eredeti 100 M Ft emelkedett 120 M Ft-ra. Területtulajdoni kérdést továbbra sem tartom indokoltnak, hiszen ezen a telken megy keresztül Fertőszentmiklós irányából érkező 60 cm átmérőjű eternit víznyomó vezeték is, ami 19 önkormányzat tulajdonában van és mindig ott van. Tehát ezen a területen egy cső átvezetésének megkérdőjelezése számomra komolytalan ügy. Nem csak a kockázatról, hanem a felelősségről is szól ez a kútfúrás. Pontosan és előre tudjuk, hogy max. 60 M Ft-ba kerül, ha Nagycenk nem csatlakozik. Ez a kockázati része. Az engedély lejárta után másnap már egy vállalkozó megkérheti az új engedélyt. Ha ő talál jelentős mennyiségű és jó minőségű vizet, akkor Sopron eleshet egy jó üzlettől. Véleményem szerint Sopron városának felelősséggel kell meghozni a döntést, és ki kell kihasználnia ezt a lehetőséget a siker esélyével. Pongrácz Attila képviselő: A vízjogi engedélyt tekintve az utolsó pillanatban vagyunk, hogy döntést hozzunk ebben a kútfúrás témában. Úgy gondolom, mindenképpen bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy található-e víz ezen a területen. Nem vállalhatjuk fel ennek az esélynek az elmulasztását. Kóczán Zoltán képviselő: Reflexió az elhangzottakra: Megkérném képviselőtársaimat, hogy ne bagatellizáljuk el ezt a kérdést esélylatolgatásokkal. Úgy gondolom, aki itt és most kockázatot vállal, az felelősséget is vállal. Németh Árpád képviselő: A kockázat lépcsőzetesen lép fel a költségekkel együtt. A vízjogi engedély határideje kényszerítette bele a jelenlegi városvezetést ebbe a projektbe novemberében született meg a szándéknyilatkozat, korábban kellett volna a végére járni ennek a témának. Most mindenképpen döntés szükséges. Németh Imre képviselő: Úgy emlékszem Havas alpolgármester úr az év elején még nem akart vállalkozó önkormányzatot, de már a szanatórium esetében is változott az álláspont. Felvetném a kérdést, hogy ha nem találunk vizet, akkor ki vállalja a felelősséget az elköltött 100 M Ft miatt és hogyan fogjuk visszapótolni ezt az összeget a költségvetésben? Biczi László képviselő: Én nem fúrás-ellenes vagyok, hanem a kockázat mértékének a csökkentését illetve még több befektető bevonását hiányolom. 12

13 Havas András alpolgármester: Személyes megszólítás kapcsán mondanám, hogy én nem vagyok vállalkozó önkormányzat párti. Korábban sem voltam és most sem vagyok. Azt gondolom, hogy ezen kút megfúrásának megkísérlése, Sopron számára annak az eldöntése, hogy van-e esélye arra, hogy termálvíz kincse legyen és az egész jövőjét ennek figyelembe vétele alakítsa a turizmus területén, vagy nincs. Véleményem szerint a vállalkozói szférának az együttműködést csak a termálvíz megléte után, kedvező pozícióban szabad felajánlani. A soproni önkormányzat döntése nélkül ez a termálkút nem fog tudni megvalósulni. A mi felelősségünk lesz, hogy ha ezzel a lehetőséggel nem éltünk, különösen abban az esetben, ha esetleg más sikeresen megfúrja. Rádonyi László képviselő: Minden dolognak van kockázata. Egy biztos, mindannyian tudtuk, hogy van végső határidő. Ezt figyelembe véve kellett volna a lépéseket korábban megtenni. A 24. órában vagyunk. A jelenlegi városvezetés úgy gondolja, hogy a kockázatot fel lehet és fel is kell vállalni. Németh Imre képviselő: Az előző városvezetés felvállalta, hogy nem megy bele a projektbe. Költői kérdés részemről, előfordulhat-e az, hogy a 40 M Ft-os költségnél úgy döntünk, hogy továbbfúrunk, de nem találunk vizet. Ebben az esetben elköltünk 100 M Ft-ot és még sem lesz termálvizünk. Hruby József képviselő: A határidők vonatkozásában mondanám, hogy óta az alpolgármester úr tudott a dologról, a jelenlegi városvezetésnek 11 hónapja volt, hogy ezzel a kérdéssel érdemben foglalkozzon. Az előző városvezetés kockázatosnak találta és nem vállalta, hogy ennyi pénzt kútfúrásra fordítson. Kívánom, hogy legyen sikeres a projekt és fájjon együtt a fejünk azért, hogy tudjuk hasznosítani a termálvizet. Rádonyi László képviselő: Véleményem szerint a legutóbbi év költségvetésében nem szerepelt a nagycenki termálkúttal kapcsolatos összeg. Ebből következően október 1- je és az idei költségvetésnek a megszavazása között a jelenlegi városvezetésnek nem volt módja szerepeltetnie a kútfúrással kapcsolatos összeget. A költségvetés tárgyalásakor első körben a nagy projektekről megtörténtek az előterjesztések. Ekkor már minimális mértékben utalás volt erre a beruházásra. Hruby József képviselő: 13

14 Ha Önök akarták volna, akkor a Közgyűlés elé behozhatták volna ezt az anyagot, és egy határozati javaslattal kötelezettséget tudtak volna vállalni bármekkora összegre. Ugyanúgy, mint a Pócsi utcai beruházás elindítása vagy internet-portál kialakítása esetében. Dr. Simon István alpolgármester: Érdeklődéssel hallgattam a vitát. Az ellenzék opponálása érthető, jó és használható. Több változat lehetséges. Amennyiben megfúrjuk a kutat és lesz víz, akkor az ellenzék örülni fog, hogy az aggályaik nem igazolódtak. Abban az esetben, ha nem találunk termálvizet, felelőtlen fogják tartani a városvezetést. Ha úgy döntünk, hogy nem fúrunk, akkor tehetetlennek minősülünk. Úgy értékelik, hogy egy nagy lehetőséget szalasztottunk el, hiszen a vízjogi engedély határideje év végén lejár. Azt gondolom, hogy ezt a felelős döntést az irányító többségnek meg kell hoznia. Mindenképpen tisztáznunk kell, hogy van-e termálvíz. Ha kell, megyünk előre Nagycenk nélkül is. Az Együttműködési megállapodás két települési önkormányzat és egy önkormányzati tulajdonban lévő cég, a Vízmű között jött létre. Mi ezt a 2 önkormányzatot és a Vízmű Rt.-t képzeljük el szerződő félnek. Sass László képviselő: Kíváncsi leszek a szavazás eredményére. Úgy gondolom, hogy nekünk, megválasztott képviselőknek kell mérlegelni a dolgokat és dönteni. A bizonyosság megszerzése költségekkel, kockázattal jár. Németh Imre képviselő: Amennyiben sikeres lesz a kútfúrás és vizet találnak a területen, részemről elismerem tévedésünket és gratulálok a városvezetésnek a jó döntéséért. Magunk részéről ezt a felelősséget nem vállaljuk fel. Zárszómban nem akarok reagálni a 3 órája elhangzott vitára. Szeretném leszögezni, hogy mi nem felelőtlenül hoztuk a közgyűlés elé ezt a témát. A valószínűséget senki sem tudja, de ez nem is üzleti kockázati kérdés. Jelen esetben nincs módszer a kockázat csökkentésére. Mi nem 120 M Ftot kockáztatunk, hanem legrosszabb esetben 60 M Ft-ot. A nehéz kérdés az, hogy ha van víz, akkor elegendő mennyiségű áll-e a rendelkezésünkre a leendő projekthez. A Jogi és Ügyrendi Bizottság kiegészítését elfogadjuk, ezért a területtulajdoni kérdés sem jelenthet problémát. Mindenki tudja, hogy mi ott termálvizet keresünk, más is élhet a lehetőséggel. Mi nem termál-turizmusra készülünk, hisz nem tudnánk ezen a területen versenybe szállni a többi nagy termálfürdő helyekkel. Szeretnénk a város turisztikai szolgáltatásait kibővíteni. Összefoglalva szeretném elmondani, hogy ez nem egy felelőtlen, hanem a lehetőséggel kapcsolatos optimális döntés. 14

15 Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem, szavazzunk a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványával kiegészített I. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 23 fő képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 16 igen, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító indítványával kiegészített I. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 230/2007. (VIII. 30.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sopron és Környéke Vízés Csatornamű ZRt. között a nagycenki 079/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett hévízkút létesítése tárgyában kötendő, a jelen határozat szoros mellékletét képező megállapodás aláírására. Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a terület tulajdonosával a hévízkút létesítésével kapcsolatos egyéb jogi következmények, különös tekintettel a vezetékszolgalmi jog esetleges alapítása tárgyában. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: szeptember 30. A 230/2007. (VIII. 30.) Kgy. határozat melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészt Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám: Pénzforgalmi jelzőszám: OTP Bank Nyrt. Soproni Fiókja, bankszámlaszám: Törzsszám: Statisztikai szám:

16 Székhely: 9400 Sopron, Fő tér 1. Képviseli: Dr. Fodor Tamás polgármester Kapcsolattartó: Név: Kerekes Attila városi főmérnök Elérhetőség: 9400 Sopron, Fő tér 1. Tel: 99/ /a továbbiakban: Önkormányzat/, másrészt a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. Adószám: Pénzforgalmi jelzőszám: Cégjegyzékszám: Nyilvántartó bíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Statisztikai szám: Székhely: 9400 Sopron, Bartók Béla u. 42. Képviseli: Hegedüs László vezérigazgató Kapcsolattartó: Név: Horváth István irodavezető Elérhetőség: 9400 Sopron, Bartók Béla u. 42. Tel: +36/99/ /a továbbiakban: Vízmű / együttesen: Szerződő Felek/ között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 1) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Nagycenk 079/1 hrsz-ú ingatlanon, az AQUA- FONTANA Bt. által készített 275/2002. számú kiviteli és engedélyezési tervre, és az ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által /2005. számon meghosszabbított /2003. számú vízjogi létesítési engedélyre alapozva hévízkút létesítését határozták el. A létesítés folyamata két, egymást azonnal követő szakaszban valósul meg: 1. szakasz: próbafúrás elvégzése, 2. szakasz: hévízkút kialakítása. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezést, és annak műszaki ellenőrzését a jelen szerződésben foglaltak szerint közbeszerzési eljárás keretében, az Önkormányzat megbízásából, a Vízmű végezteti el. 2) Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 1) pontban meghatározottak szerinti hévízkút létesítéséhez várhatóan szükséges anyagi fedezetet az alábbi megoszlásban biztosítják: Részarány - Önkormányzat ,- Ft, azaz Egyszázmillió forint 83,3% - Vízmű ,- Ft, azaz Húszmillió forint 16,7% Összesen: ,- Ft, azaz Egyszázhúszmillió forint 100,0% Fenti összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák, annak rendezését jelen megállapodás 5) pontja szabályozza. 3) A létesítéshez szükséges anyagi fedezetről szóló banki igazolások jelen Megállapodás mellékletét képezik, melyeket Szerződő Felek a Megállapodás aláírását követő 30 napon belül csatolnak. Vízmű a megvalósításra vonatkozó megbízást csak ezt követően adja ki. 16

17 4) Vízmű gondoskodik arról, hogy az 1. pont szerinti hévízkút létesítéséhez szükséges kivitelezés legkésőbb november 30. napjáig megkezdődjön és június 30-ig befejeződjön. 5) Vízmű a hévízkút létesítésének ráfordításairól az Önkormányzat részére a megvalósításra kötött kivitelezési szerződés számlázási üteméhez igazodóan jelen Megállapodás 2) pontja szerinti részarányoknak megfelelő ÁFA-s számlát állít ki, melynek kiegyenlítéséről Önkormányzat, annak kézhezvételét követő 15 napon belül gondoskodik. Késedelmes fizetés esetén a késedelem idejére a Vízművet a Ptk. szerinti kamat illeti meg. 6) A hévízkút kiviteleztetése során az Önkormányzat annak ellenőrzésére jogosult. 7) A megvalósult hévízkút tulajdoni arányai megegyeznek a jelen megállapodás 2) pontjában rögzített beruházás finanszírozási arányokkal. Felek rögzítik, hogy az egyes tulajdonrészeket a tulajdonosok a többi tulajdonostársak hozzájárulása nélkül jogosultak önállóan hasznosítani. 8) A Vízmű kötelezettséget vállal arra, hogy a megvalósult hévízkút állagmegóvásáról, annak további hasznosításáig gondoskodik. 9) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Nagycenk Község Önkormányzata utólag legkésőbb a közbeszerzési pályázat elbírálásának napjáig jelen megállapodáshoz csatlakozhat. Ez esetben jelen Megállapodás helyett Szerződő Felek háromoldalú megállapodást kötnek. A háromoldalú megállapodás jelen kétoldalú megállapodással azonos feltételeket tartalmazhat, kivéve az alábbiakat: o o A 2) pont helyébe az alábbi szövegrész kerül: Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 1) pontban meghatározottak szerinti hévízkút létesítéséhez várhatóan szükséges anyagi fedezetet az alábbi megoszlásban biztosítják: Részarány - Sopron ,- Ft, azaz Hatvanmillió forint 50% - Nagycenk ,- Ft, azaz Negyvenmillió forint 33,3% - Vízmű ,- Ft, azaz Húszmillió forint 16,7% Összesen: ,- Ft, azaz Egyszázhúszmillió forint 100% Fenti összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák, annak rendezését jelen Megállapodás 5. pontja szabályozza. A 3) pont kiegészül az alábbi szövegrésszel: Nagycenk Község Önkormányzata jelen Megállapodás aláírásával egyidejűleg csatolja a fedezetről szóló banki igazolást. 10)Jelen Megállapodás a Szerződő Felek által történő aláírás napján lép hatályba, és a Megállapodásban foglaltak teljesüléséig tart. 11)Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 17

18 A Felek jelen Megállapodást annak elolvasását és kölcsönös értelmezését követően mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Sopron, augusztus Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Csatornamű ZRt. képviseletében Dr. Fodor Tamás polgármester Sopron és Környéke Víz- és képviseletében Hegedüs László vezérigazgató Kérem, szavazzunk a II. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 23 fő képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 16 igen, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a II. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 231/2007. (VIII. 30.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a nagycenki 079/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett hévízkút létesítéséhez szükséges anyagi forrás biztosítása érdekében a évi költségvetés egyéb beruházás megnevezésű jogcímről ,-Ft-ot átcsoportosít a Termálkút Nagycenk megnevezésű címrendre. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az átcsoportosítás költségvetési rendeletben történő átvezetéséről a rendelet soron következő módosításakor gondoskodjék. Felelős: dr. Fodor Tamás polgármester Határidő: szeptember napirendi pont: 18

19 Előterjesztés közoktatási intézmények pedagógiai programja módosításáról Kiosztásra került egy IV. határozati javaslatról szóló előterjesztői kiegészítést. Palotai György Intézményi Osztály vezetője: Felhívnám a figyelmet, és a jegyzőkönyvben szerepeltetni kérném az alábbiakat. Az indoklás rész utolsó bekezdésében olvasható, hogy ezeket a Pedagógiai Programok módosítását a nevelőtestület elfogadta, a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményezte, a Kamara és a Szakmai Tanácsadó Testület támogatta. Ezek a dokumentumok az Intézményi Osztályon megtalálhatóak. Sass László, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnöke: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és mind a 4 határozati javaslatot egyhangúlag támogatta. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem, szavazzunk az I. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 23 fő képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal az I. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 232/2007. (VIII. 30.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola módosított Pedagógiai Programját elfogadja, annak bevezetését és alkalmazását szeptember 1-től, felmenő rendszerben elrendeli. Felelős: Abdai Géza alpolgármester Határidő: szeptember 1. 19

20 Kérem, szavazzunk a II. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 23 fő képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 22 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a II. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 233/2007. (VIII. 30.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Handler Nándor Szakképző Iskola módosított Pedagógiai Programját elfogadja, annak bevezetését és alkalmazását szeptember 1-től, felmenő rendszerben elrendeli. Felelős: Abdai Géza alpolgármester Határidő: szeptember 1. Kérem, szavazzunk a III. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 23 fő képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. A Közgyűlés 23 igen, egyhangú szavazattal a III. határozati javaslatot elfogadta és meghozta a következő határozatot: 234/2007. (VIII. 30.) Kgy. H a t á r o z a t : Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző Iskola módosított Pedagógiai Programját elfogadja, annak bevezetését és alkalmazását szeptember 1-től, felmenő rendszerben elrendeli. Felelős: Abdai Géza alpolgármester Határidő: szeptember 1. Kérem, szavazzunk a IV. határozati javaslatról. Megállapítom, hogy a szavazás megkezdésekor 23 fő képviselő van jelen. A döntéshez minősített többség szükséges. 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Pénzügyi Bizottság 2014. május 14-ei rendkívüli nyilvános ülésén. bizottsági tagok és meghívottak a jelenléti ív szerint.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Pénzügyi Bizottság 2014. május 14-ei rendkívüli nyilvános ülésén. bizottsági tagok és meghívottak a jelenléti ív szerint. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottságától Ügyiratszám: 40104-16/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helye: Készült: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Fogadótermében Sopron, Fő tér 1. a

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről.

J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének július 31-ei rendkívüli üléséről. 40103-18/2014. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2014. július 31-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kis tanácstermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40059 69/2014 Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2014. június 23. napján 14:00 kor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40187-17/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának 2007. szeptember 18-án, a Sopron, Ferenczy János u. 2. szám alatt tartott rendes üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, szavazzunk a napirendről, a meghívóban szereplő sorrendben. A bizottság határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, szavazzunk a napirendről, a meghívóban szereplő sorrendben. A bizottság határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges. Ügyiratszám: 58.566 36 / 2013. Ügyintéző: Schmidt Erika JEGYZŐKÖNYV amely készült a Gazdasági Bizottság 2013. december 19 én 9:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti kistermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: V/48036-13/2011. Jegyzőkönyv Készült: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) I. emeleti

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2009. október 26-án a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott üléséről.

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2009. október 26-án a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 48014-13/2009. Jegyzőkönyv Készült: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2009. október 26-án a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40237-11/2009/JI Cím: Előterjesztés a Barlangszínház-Kőfejtő területén, magántulajdonban lévő ingatlan kisajátításáról és az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 133/2013. (VIII. 26.) JÜB határozat

Jegyzőkönyv. 133/2013. (VIII. 26.) JÜB határozat SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: 40174 70/2013. Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2013. augusztus 26. napján 15:30 kor a Városháza (Fő

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 20-ai rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 20-ai rendkívüli üléséről. 40.375-5/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 20-ai rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és a meghívottak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: Nyílt

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Pénzügyi Bizottság 2011. május 26-ai rendkívüli I. nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Pénzügyi Bizottság 2011. május 26-ai rendkívüli I. nyilvános ülésén. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottságától Ügyiratszám: 40215-16/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helye: Készült: Polgármesteri Hivatal Főkönyvelői iroda Sopron, Fő tér 1. a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata június 17-ei rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata június 17-ei rendes üléséről. Ügyiratszám: 40.384-7/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2009. június 17-ei rendes üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Köszöntöm a mai rendes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 85.037-111/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 29-én 15 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai rendkívüli üléséről.

/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai rendkívüli üléséről. 40284-5/2015. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. március 26-ai rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság február 22-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. A Jogi és Ügyrendi Bizottság február 22-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében megtartott rendes üléséről. SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Száma: V/48375-2/2010. Jegyzőkönyv Készült: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2010. február 22-én a Polgármesteri Hivatal (Fő tér 1.) kistermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 21. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi u.

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 1/ 2016. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2016. január 28-án 18,00 órai kezdettel tartott együttes

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében Sopron, Fő tér 1.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében Sopron, Fő tér 1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottságától Ügyiratszám: 40166-039/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében Sopron, Fő tér 1. Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása

A Decs Kulturális, Oktatási és Sport Életének Fejlesztéséért Közalapítvánnyal kötött kölcsönszerződés módosítása Az előterjesztés száma: 101/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2014. június 25-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Kulturális,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II.

ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59814/2010. 40404-3/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II. Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/36/3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/13/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-

Részletesebben

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT ülésének:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT ülésének: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515-20/2014./ált. Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. szeptember 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 194. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat gyermekétkeztetéshez kapcsolódó szerződés megszüntetésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2015. július 20-án 16:05 óra. N A P I R

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:69-72/2013. (VII. 1.) számú határozatok d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése 12. sz. napirendi pontja Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Várossal a Mészöly hagyaték kezeléséről kötendő együttműködési

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Magyar Vöröskereszttel kötött támogatási megállapodás módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető Damm Mária szociális-egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. május 9-ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. május 9-ei rendkívüli üléséről. 40.145-10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. május 9-ei rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és meghívottak a mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére

2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Hamulyák Közalapítvány tartozásainak rendezése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 5/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július hó 19. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.:

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Képviselő-testülete 2008. november 5-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Meghozott határozatok: 93/2008. (XI. 5.) határozat:

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2016. január 13-án 14:00 óra. N A P I R

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-10/2014 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a termálvíz-sótartalom

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-11/2014 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a termálvíz-sótartalom

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT december 19-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT december 19-én tartott nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V A SÁRRÉTUDVARI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014. december 19-én tartott nyílt üléséről Tartalmazza a : 10/2014.(XII.19.) Jegyzőkönyvvezető

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről

Jegyzőkönyvi kivonat. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata folyószámla hitelkeret szerződésének megkötéséről Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2012. március 8-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2/ 2017. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2017. január 26-án 18,05 órai kezdettel tartott együttes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Iktatószám: -3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. május 26-án (csütörtök) 13.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Állandó

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2000-2001. évi szennyvízcsatorna fejlesztési forrás módosítása - A

Részletesebben