IPAQ H3130, H3630 ÉS H3660 SZÍNES ZSEB MÉRETÛ SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IPAQ H3130, H3630 ÉS H3660 SZÍNES ZSEB MÉRETÛ SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉP"

Átírás

1 IPAQ H3130, H3630 ÉS H3660 SZÍNES ZSEB MÉRETÛ SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉP +DV]QiODWL~WPXWDWy GHFHPEHU

2 -RJRNYpGMHJ\HN $+DV]QiODWL~WPXWDWyEDQ foglalt adatok külön értesítés nélkül változhatnak és nem jelentenek kötelezettség vállalást a Compaq CoPSXWHUV&RUSRUDWLRQUpV]pU O $&203$4&20387(56&25325$7,211(09È//$/)(/(/ 66e*(7$-(/(1 '2.80(1780%$1(6(7/(*(6(10(*/e9 0 6=$.,9$*<6=(5.(6=7e6, HIBÁKÉRT. $+DV]QiODWL~WPXWDWyEDQ foglalt információkat a törvény védi. A dokumentum bármely részénenvrnv]rurvtwivdfvdnd&rpsdt0dj\duruv]ijho ]HWHVtUiVEHOLKR]]iMiUXOiViYDO lehetséges. &RPSDT&RPSXWHUV&RUSRUDWLRQPLQGHQMRJIHQQWDUWYD A COMPAQ, az ipaq, és a Compaq logó a Compaq Computers Corporation bejegyzett védjegyei. $0LFURVRIW063RFNHW3&:LQGRZV3RZHUHG$FWLYH6\QF$FWLYH'HVNWRS2XWORRN Windows, Windows NT, és a Windows CE a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. Minden más védjegy, és bejegyzett védjegy a saját tulajdonosuk birtokát képezi. $MHOHQGRNXPHQWXPEDQ ismertetett bármely szoftver használata és másolása FVDND V]RIWYHUKDV]QiODWLHQJHGpO\IHOWpWHOHLQHNPHJIHOHO HQOHKHWVpJHV$]RO\DQV]RIWYHUHNYDJ\ részegységek használhatóságával és megbízhatóságával kapcsolatban, amelyeket nem a Compaq Computers Corporation, vagy valamely leányvállalata szállított, a CRPSDT&RPSXWHUV &RUSRUDWLRQQHPYiOODOIHOHO VVpJHW +$6=1È/$7,Ò7087$7Ï L3DT3RFNHW3&V]tQHVWHQ\pUPpUHW NpV] OpN GHFHPEHU &RPSDT&RPSXWHUV&RUSRUDWLRQ

3 7$57$/20-(*<=e. IHMH]HW %HYH]HWpV Honnan kaphatunk információt Információk behatárolása -HOHN IHMH]HW $NpV] OpNKDV]QiODWD $]HO ODSHOHPHL Az alsó perem elemei A dokkoló állomás Az akkumulátor töltése $]VHEL3DTE YtW HOHPHDÄNDEiW A mutatópálca használata Bekapcsolás után ActiveSync szinkronizáló szoftver A today ODSDKROD]DNWXiOLVV]HPHO WWYDQ 3URJUDPRN A navigációs sor és a tálca Gyorsmenük Gépelés és írás a készüléken Hangfelvétel Információ keresés Beállítások a készüléken A jelszó beállítása Programok telepítése 46WDUW Adatmentés és visszaállítás IHMH]HW $0LFURVRIW$FWLYHV\QFSURJUDP IHMH]HW $0LFURVRIW3RFNHW2XWORRN A Naptár (Calendar) Névjegyek (Contacts) )HODGDWOLVWD7DVNV $-HJ\]HWHO 1RWH7DNHU /HYHOHN,QER[

4 IHMH]HW 7RYiEELSURJUDPRN 3RFNHW:RUG 3RFNHW([FHO :LQGRZV0HGLDPlayer (MP3 lejátszó) 0LFURVRIW5HDGHU IHMH]HW $3RFNHW,QWHUQHW([SORUHU.HGYHQFHNRIIOLQH A Channel $3RFNHW,QWHUQHW([SORUHU IHMH]HW.DSFVRODWOpWHVtWpVH Infravörös kapcsolat.dsfvrodw,qwhuqhwszolgáltatóval (ISPYHO Kapcsolat a vállalati hálózathoz Ethernet kapcsolat vállalati hálózattal Közvetlen kapcsolat az szerverrel ) JJHOpN.DUDNWHUIHOLVPHU %HW NtUiVD

5 IHMH]HW BEVEZETÉS Gratulálunk a legújdeefvdoigwdjkr]d&rpsdtl3$4+[[[]vheppuhw Np]LV]iPtWyJpSKH] (továbbiakban zsebipaq ). A zsebl3dtppuhwpe ODGyGyDQEL]WRVtWMDD]WKRJ\DOHJIRQWRVDEE üzleti és személyes információk mindig aktuálisak és mindig kéznél legyenek. A Microsoft $FWLveSync szoftverrel az asztali személyi számítógéppel vagy notebookkal szinkronizálhat azaz az adatait áttöltheti vagy kicserélheti a zsebipaq és a PC között..ps]homhhopdjiwdn YHWNH] KHO\]HWHNEHQ ƒéppen az egyik kollegájával beszélget, amikor a PRELOWHOHIRQMDFV U J$I Q NHKtYD]W kérdezi, szabadoke ketten a kollegájával ma délután egy fél órás megbeszélésre. A NROOHJiMDYDOyV]tQ OHJSDStUN WHJHNN ] WWIRJMDNHUHVQLDQDSWiUiWGHgQHJ\V]HU HQ csak megnyom egy gombot, és azonnal a szeme el WWYDQDQDSLEHRV]WiVD ƒ(vwheduiwdlydoydfvrui]ln$]wwhuyh]lnpr]ledphqqhnxwiqd$nruieedqlqwhuqhwu O OHW OW WWZHEODSRNN ] WWPHJWDOiOMDD]DNWXiOLVPR]LP VRUWpVPHJEHV]pOKHWLNPHO\LN filmet nézik meg. ƒa Calendar (naptár) funkció egy üzenethwwhv]nldnlmho] UHKRJ\LGHMHHOLQGXOQLD munkahelyre. Munkába menet eszébe juthatnak ötletek, eszébe juthatnak feladatok, melyeket el kell végezni. Ezeket az információtöredékeket lejegyzetelheti a Notes MHJ\]HWHO IXQNFLyYDOYDJ\SLURVOiPSiQiOillva egy gombnyomással aktiválható a GLNWDIRQ Honnan kaphat további információt 7iMpNR]WDWiVWHJ\UpV]WQ\RPWDWRWWIRUPiEDQRQOLQHD]DV]WDOLV]iPtWyJpSE OYDJ\PDJiEyOD] L3DT+[[[NpV] OpNE ONDSKDW (]D+DV]QiODWL~WPXWDWyEHPXWDWMDD]L3DT+[xx készüléket, megmutatja, hogyan kell a rajta OHY V]RIWYHUHNHWKDV]QiOQLpVOHtUMDKRJ\DQNHOOD]DV]WDOL3&hez, hálózathoz, vagy az LQWHUQHWUHFVDWODNR]WDWQL $]L3DTP N GpVEHKHO\H]pVpKH]NpUM NROYDVVDHOD4XLFN6WDUW&DUG kártyát. Az ActiveSynF program telepítéséhez kérjük olvassa el az ActiveSync programhoz járó könyvecskét.

6 Információk behatárolása +DD]WV]HUHWQpPPHJWXGQLKRJ\ «D&RPSDTL3DT+[[[VRUR]DWRQOHY programokhoz hol találok leírást?... milyen programokat telepíthetek még a ]VHEL3DTUD" hogyan lehet szinkronizálni az asztali géppel, illetve hogyan lehet állományokat PR]JDWQL" az zsebl3dt+[[[kr]plo\hqnlhjpv]tw N kaphatóak, éskrj\ohkhwh]hnhw megvásárolni? mi a legfrissebb újdonság, mely az zseb L3DT+[[[hoz kapcsolódik? Jelek $NNRUNHUHVVHLWW ƒ &RPSDTL3DT+[[[+DV]QiODWL~WPXWDWy ƒ Súgó az zsebl3dt+[[[rq ƒ Kérjük nézze meg az ActiveSync CD Extras könyvtárában található SURJUDPRNDW ƒ Microsoft ActiveSync súgó. Az ActiveSync Help megoldást nyújt a szinkronizáció OpWUHKR]iViQiOHVHWOHJHVHQHO IRUGXOy problémákhoz ƒ Súgó az zsebl3dtrq ƒ $0LFURVRIW$FWLYH6\QF&'hez járó könyvecske Accessories Information $]]VHEiPaq H3xxx honlapján ZZZFRPSDTFRP YDJ\ZZZFRPSDTKX A menük, parancsok, ikonok nevei vastagon szedettek,so6wduw&orvhdoowdvnv4 Nyíl jelzi az ikonok és a menüpontok között azt, hogy az adott menüpontból melyik az a menüpont, amelyiket ki kell választani, pl 6HWWLQJV 2ZQHU +iurpn O QE ] MHOHWKDV]QiODV] YHJDILJ\HOHPIHOKtYiViUD ),*<(/(0%$/(6(79(6=e/< $P YHOHWV]HPpO\LVpU OpVWRNR]KDWKDQHPPHJIHOHO HQYpJ]LN ),*<(/(00$5$'$1'Ï.È5262'È6e5+(7,$*e3(7 $P YHOHWDGDWYHV]WpVVHO és a gép maradandó károsodásával járhat. 0(*-(*<=e6.LHJpV]tW LQIRUPiFLyWN ] O )21726Olyan információt közöl, mely információt vagy utasítást tisztáz.

7 IHMH]HW A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA Az elõlap elemei $ONRWyHOHP -HOOHP] L MutatópálcD (]]HODMiQORWWDNLMHO] UHtUQL$PXWDWySiOFD kioldásához nyomja meg a kioldó gombot ( Ki/bekapcsoló gomb Ha röviden nyomja meg a gombot, a készülék bekapcsol. Ha bekapcsolt állapotban hosszabb ideig Q\RPMDH]WDJRPERWDNNRUDNLMHO] KiWWpUYLlágítása EHNDSFVRO

8 $ONRWyHOHP -HOOHP] L 5LDV]WiVW OWpVMHO] lámpa +DDMHO] IpQ\] OGHQYLOORJDNpV] OpNULDV]WSO valamelyik naptári bejegyzés). +DDMHO] IpQ\ViUJiQYLOORJDNpV] OpNW OWLD] akkumulátorát. +DDMHO] IpQ\ViUJiQIRO\DPatosan ég, a készülék az akkumulátort teljes feltöltötte. )pq\pu]pnho V]HQ]RU A szenzor a környezet fényességét méri, és a NpV] OpNHWW OI JJ HQiOOtWMDDNLMHO] háttérvilágítását. Hangszóró $QDYLJiFLyVJRPEDODWWHOKHO\H]NHG KDQJV]yUyD ULDV]tásokat, rendszerhangokat, vagy zenét hallatja. Navigációs gomb Egy listában való mozgást könnyíti meg. A gomb öt irányú: a fel/le és jobbra/balra mozgáson kívül ha a gombot középen megnyomja, akkor aktivál, ami a hagyományos számítógépeknél az Enter gombnak IHOHOPHJ *\RUVJRPERN A gombok segítségével azonnal elindíthat egy alkalmazást, még akkor is, ha a készülék kikacsolt állapotban van. Az alapértelmezett alkalmazásokat WHVWUHV]DEKDWMD Hangfelvétel gomb Folyamatos nyomva tartás mellett a gomb elindítja a hangfelvételt. Mint a gyorsgombok, ez a gomb is tetszés szerint átdefiniálható. 0LNURIRQ Hangfelvételkor a hangot érzékeli. Fülhallgató jack dugó Ide csatlakoztatható fejhallgató. DOM]DW Infravörös port (]HQDSRUWRQNHUesztül más Windows alapú készülékkel kommunikálhat, ha a másik készüléknek is van infravörös portja. Az infravörös porton az adatforgalom maximális sebessége 115,2 kbps. Mutatópálca kioldó A bújtatott pálcát kioldja.

9 Az alsó perem elemei $ONRWyHOHP -HOOHP] L Kommunikációs kapu A dokkoló állomás csatlakozója. Reset (újraindító) gomb A reset funkcióhoz a mutatópálca hegyével nyomjuk meg ezt a bújtatott gombot. Ki/bekapcsoló gomb A retesz elhúzásával a készüléken tárolt összes információt kitöröljük (az operációs rendszer kivételével). Tápcsatlakozó &VDWODNR]yDKiOy]DWLW OW QHN L3DTÄNDEiW E YtW 2SFLRQiOLVE YtW HOHPHNNDEiWFVDWODNR]yMD csatlakozó A dokkoló állomás $&RPSDT]VHEiPaq H3xxx készülékéhez egy standard dokkoló állomás és egy szinkronizációs VRURVNiEHOMiU(]HNNHODNLHJpV]tW NNHONDSFVRODWRWWHUHPWKHWDNpV] OpNpVDV]WDOLV]iPtWyJpS között. Az akkumulátor töltése $]VHEL3DTEDQHJ\~MUDW OWKHW OtWLXPpolimer akkumulátor van. Az akkumulátor automatikusan W OW GQLNH]GKDDGRNNROyiOORPiVEDKHO\H]W NDNpV] OpNHWpVDGRNNROyiOORPiVKR] csatlakoztattuk a hálózati adaptert. Az akkumulátort nem kell kicserélnie KHO\H]]HEHD]VHE L3DTRWHOV W OWpVNpQWKiURPnégy órára a dokkoló állomásba. Ha már egyszeuihow OW G WWHOpJ KDPLQGHQQDSHJ\U YLGLG UHEHKHO\H]LDNpV] OpNHWDGRNNROyiOORPiVEDW OWHQL Az akkumulátor töltéséhez nem feltétlenül szükséges a dokkoló állomás. A hálózati AC adapter csatlakozót közvetlenül az ipaqba is beillesztheti, az ipaq alsó részén kialakított aljzatba. +DD]DNNXPXOiWRUW OW WWVpJHQDJ\RQDODFVRQ\D]L3DT+[[[HJ\ ]HQHWHWWHV]NLDNLMHO] UH,O\HQNRUDOHKHW OHJJ\RUVDEEDQPHQWV NHODGDWDLQNDWPDMGNDSFVROMXNNLDNpV] OpNHWPtJIHO

10 nem tudjuk tölteni. A készülénnlirjhj\lg XWiQNDSFVROQL$]DNNXPXOiWRULO\HQNRUYpGLD feltöltött adatainkat (kb. 24 óráig), amíg újra tölteni nem kezdjük a készüléket. Ha kikapcsolt a készülék, kerüljük a bekapcsolását, mert adataink elveszhetnek. A zseb-ipaq bõvítõ eleme: a kabát Az ipaq H3xxx kézi számítógépeket testre szabhatja a moduláris kabát technológiával. A kabát egy olyan elem, melyet a készülékre rácsúsztathat, úgy, mintha azt felöltöztetné. A készüléket nem kell a cserénél kikacsolni, a kabátot a készülék azrqqdoiholvphul 0(*-(*<=e6$MHOHQOHJIRUJDOPD]RWWNDEiWRNUyOE YHEELQIRUPiFLyWD]$FFHVVRULHV,QIRUPDWLRQfüzetben talál, vagy látogasson el a KRQODSUD A kabát felhelyezése: 7iYROtWVDHODJXPLYpG UpWHJHWDNpV] Oék aljáról. Csúsztassa a kabátba a készüléket, amíg az a helyére nem kattan. A kézi számítógép jelzi, ha már felkészült a kabát használatára. A kabát tulajdonságainak megtekintéséhez nyomja meg a QMenu gombot, aztán érintse meg az ([SDQVLRQ3DFNmenüpontot+DDE YtW HOHPNDEiWDKHO\pUHNHU OWDNNRUDE YtW HOHP neve megjelenik az Expansion Pack Properties DEODNEDQ

11 A kabát levétele: Nyomja meg a nyíllal jelzett kioldó gombot a készülék alján. Húzza ki a készüléket. A mutatópálca használata $ Compaq ipaq H3xxx készülékek érintéspu]pnho NpSHUQ\ YHOUHQGHONH]QHN(]OHKHW YpWHV]L hogy a mutatópálcával az egér funkcióit ellássunk. A Compaq ipaq H3xxx segítségével az DGDWRNEHYLWHOHDWHOMHVNpSHUQ\ QOHKHWVpJHV Amikor nem használja, a mutatósiofdhj\wrnedqkho\h]nhglnhodnpv] OpNIHOV SHUHPpEHQ 1\RPMDPHJDPXWDWySiOFDWRNMDPHOOHWWLH] VWV]tQ JRPERWKRJ\DPXWDWySiOFDNLXJRUMRQ Amikor befejezte használatát, helyezze vissza a tokba és nyomja le ütközésig. ),*<(/(0 Ne érintse a képhuq\ WpOHVGROJRNNDOYDJ\PiVIDMWDtUyHV]N ]]HO PHUWD]NiUWRNR]KDWDNpSHUQ\ EHQ

12 A mutatópálca hegye alkalmas arra is, hogy az újraindító (reset) gombot megnyomjuk. A PXWDWySiOFiYDODN YHWNH] NHWWHKHWM N ƒérintés (tap) pulqwpvqhnplq V OPLQGHQrövid ideigwduwypulqwpvdnlmho] IHO OHWpUH Érintéssel nyitunk és aktiválunk elemeket. ƒhúzás (drag) K~]iVQDNPLQ V OD]DPLNRUDPXWDWySiOFiYDOD]HJ\LNSRQWEyODPiVLN SRQWEDK~]XQNYRQDODWYDJ\EiUPHO\HOHPHWDNLMHO] Q$OLVWiQiWK~]iVVDOW EEHOHPHW választunk ki. ƒérintséswduwv KDDPXWDWySiOFiWHJ\SRQWRQWDUWMXNHJ\NLVLGHLJÒJ\P N GLNPLQWKD DKDJ\RPiQ\RVV]iPtWyJpSHNQpOD]HJpUUHONHWW WNDWWLQWXQN Bekapcsolás után +DHO V] UNDSFVROMDEHDNpV] OpNpWDNpV] OpNHWEHNHOOiOOttani a helyes használathoz. %HNDSFVROiVXWiQDN YHWNH] MHOHQLNPHJDNLMHO] Q (O V] UpULQWVHPHJEiUKRODNLMHO] W$PiVRGLNNpSQpODPXWDWySiOFDKHJ\pYHOpULQWVHPHJ pontosan a kereszt közepét.

13 $N YHWNH] NpSVRUD]WPXWDWMDEHKRJ\ hogyan kell használni az érintséswduwvwdsdqgkrog funkciót. Érintse meg a piros nyíllal jelölt bejegyzést, és tartsa a mutatópálcát a bejegyzésen. Megjelenik egy menü. Érintse meg a Cut menüpontot. A kép váltani fog PRVWWHJ\HD mutatópálca hegypwdyuiudpvwduwvdrwwhj\lghlj$phjmhohq PHQ E OYiODVV]DNLDÄ3DVWH pontot. A gyakorlat megmutatta, hogy milyen hatékonyan lehet egy bejegyzést áttenni egy másik LG SRQWUDD]pULQWVéstarts funkcióval. $N YHWNH] PHQ E OYiODVV]XNNL%XGDSHVWHWDOHJ UG O PHQ E OD]LG ]yqiwiootwmxneh vele), és már készen is vagyunk.

14 +DHONpV] OWPHJMHOHQLNDÄWRGD\ NpSDODSNpSH]WpUGHPHVKDV]QiOQLD]iWWHNLQWKHW VpJ érdekében): Az ActiveSync szinkronizáló szoftver Az ipaq H3xxx és az asztali számítógép közötti adatcserét nevezzük szinkronizációnak. A szinkronizáláshoz az asztali gépre a Microsoft ActiveSync szoftvert kel telepíteni. A szoftvert telepítéséhez nem szeretnénk részletekbe menni, ha valami akadály merült fel a telepítés alatt, kérjük nézze meg az ActiveSync Súgóját (Help). Helyezze be az ActiveSync 3.1 CD lemezt az asztali gép CD meghajtójába. Ha az AutoPlay le van tiltva, kattintson kétszer a SETUP.EXE állományra a CD lemez gyökér könyvtárába. (Adminisztrátor/rendszergazda jogosultság feltétlenül szükséges) Kövesse az utasításokat a monitoron. A New Partnership oldalon válassza ki a Yes opciót. (Ha csak kapcsolódni szeretne, de nem szeretné, ha az adatai szinkronizálódjanak, válassza ki a No W A Synchronization Settings oldalon helyezzen egy pipát azok mellé az alkalmazások mellé, amelyeknek az információit/adatait szinkronizálni szeretné. Ezeket a beállításokat NpV EELJpQ\V]HULQWPHJYiOWR]WDWKDWMD A Finish gombra kattintás után a szoftver megkeresi a zseb készüléket, és elkezdi a V]LQNURQL]iOiVW.pUM NPLQGLJYiUMDPHJPtJDIRO\DPDWEHIHMH] G WWFVDNH]XWiQ vegye le a készüléket.

15 A today lap: ahol az aktuális szem elõtt van $SURJUDPRN elindításáho] érintse meg a 6WDUWJRPERW $PDLQDS HJ\ pillantásra $GiWXPpVLG megváltoztatás ához érintse PHJLWW Érintse meg itt, KDH]WDODSRW testre szeretné V]DEQL Megnyitáshoz érintse meg a kívánt elemet Új elem felvétele A státusz ikonok jelentése:,nrq -HOHQWpVH +DQJHU NLEHNDSFVROiVD $]DNNXPXOiWRUW OW GLN Az akkumulátor töltöttsége alacsony Az akkumulátor töltöttsége kritikusan alacsony $NpV] OpNN OV KiOy]DWLWiSIRUUiVUDYDQFVDWODNR]WDWYD A tárcsázásos (modem) kapcsolat létrejött Közvetlen kapcsolat (kapcsolat a PCvel) létrejött Státuszcsík LNRQMDL

16 Programok $&RPSDTL3DT+[[[NpV] OpNRSHUiFLyVUHQGV]HUHD3RFNHW3&PHO\HO UHYDQWHOHStWYH Bármelyik programba be tud lépni, ha a menüt választja ki, vagy ha valamelyik Program JRPERWPHJQ\RPMDD]HV]N ]HO ODSMiQ$SURJUDPRNN ] WWLiWYiOWiVKR]D46WDUWSURJUDPRW DMiQOMXNOGNpV EEHEEHQDIHMH]HWEHQ A program gombok elhelyezkedése,nrq /HtUiV Naptár (Calendar) Névjegyek (Contacts) 40HQX 46WDUW $N YHWNH] WiEOi]DWHJ\QHPWHOMHVN U OLVWiWWDUWDOPD]D]VHEiPaqra telepített programokról. Kérjük nézze meg a Compaq CDn tárolt további szoftvereket, valamlqwd]$fwlyh6\qf&'qd] Extras mappában található ingyenes szoftvereket, melyeket a zsebipaqra telepíthet.,nrq 3URJUDP Naptár &DOHQGDU Névjegyek &RQWDFWV /HYHOHN,QER[ Infravörös vétel,qiuduhg,qwhuqhw ([SORUHU 0LFURVRIW 0RQH\ /HtUiV /HKHW YpWHV]LDQDSWiULEHMHJ\]pVHNYLVV]DQp]pVpW megváltoztatását Névjegykártyák visszanézésére, megváltoztatására (EE OD]DONDOPD]iVEyON OGKHWYDJ\IRJDGKDWHPDLOW Indítsa el, ha információt szeretne venni egy másik IrDA NRPSDWLELOLVHV]N ]E O Az alkalmazással az asztali PCvel letöltött weboldalakat tekintheti meg, vagy a tárcsázásos (modemes) kapcsolat által letöltött weboldalakon böngészhet. Kövesse nyomon pénzügyeit, tranzakcióit.

17 ,NRQ 3URJUDP 0LFURVRIW 5HDGHU -HJ\]HWHN 1RWHV.pSQp] 3LFWXUH 9LHZHU 3RFNHW ([FHO 3RFNHW :RUG 40HQX 46WDUW )HODGDWOLVWD 7DVNV /HtUiVIRO\W (OROYDVKDWMDYDJ\PHJKDOOJDWKDWMDD]LQWHUQHWU OOHW OWKHW elektronikus könyveket. Kézírásos vagy gépelt jegyzetekhez, rajzok készítéséhez /HKHW YpWHV]LNpSHNQp]HJHWpVpWDNpV] OpNHQ 7iEOi]DWNH]HO $KDJ\RPiQ\RVV]iPtWyJép Excel táblázatait lehet vele megnyitni és szerkeszteni. 6] YHJV]HUNHV]W $KDJ\RPiQ\RVV]iPtWyJpS:RUG dokumentumait lehet vele megnyitni és szerkeszteni. /HKHW YpWHV]LD]DONDOPD]iVRNN ] WWLYiOWiVWD]DONDOPD]iVRN bezárását és a QUtilities megnézését (J\4EHW WWHV]NLDWiOFiUDtJ\N QQ\HQHOpUKHWLDÄ40HQX W Segítségével átláthatja és változtathatja feladatlistáját. Nem kell a programokat bezárni a készülékén, csak kapcsoljon át aruddsurjudpuddplw használni kíván. Ahhoz, hogy a nyitott programok között tudjon mozogni, érintse meg a 4LNRQW a tálcán, (ha ez nem látszik, akkor nyomja meg a 46WDUWSURJUDPJRPERWDNpV] OpNHO ODSMiQ ezután pedig a kívánt program nevét a program listán. 0(*-(*<=e6$]HO UHWHOHStWHWWSURJUDPRNDWDNpV] OpND)ODVK520EDQUHDGRQO\ memory) tárolja ezért nem veszhetnek el. Telepíthet egyéb szoftvert, ami a RAMEDQUDQGRP DFFHVVPHPRU\OHV]WiUROYDpVtJ\D]RNW U OKHW HNLVOHV]QHN A navigációs sor és a tálca $QDYLJiFLyVVRUDNpV] OpNNpSHUQ\ MpQHNIHOV V]pOpQWDOiOKDWyV WpWFVtNPHO\D]DNWXiOLV program nevét jeleníti meg. A program nevét megérintve jelenik meg a 6WDUW menü, mely hasonlít a hagyományos asztali PCk Start menüjéhez. $WiOFDDNLMHO] DOVyUpV]pQKHO\H]NHGLNHO$WiOFiQOHY PHQ VRUUDOD]DNWXiOLVSURJUDPRQ belül lehet feladatokat végezni. A tálca jobb oldalán ikonokat és az adatbevitel módját választhatja meg. Ha új elemet szeretne létrehozni, érintse meg a 1HZ menüpontrw

18 Futó programok érintse meg, hogy visszatérjen az DGRWWSURJUDPKR] Válasszon ki egy SURJUDPRW További SURJUDPRN Testre szabás Menüsor *RPERN Adatbeviteli mód Tálca Gyorsmenük A gyorsmenü akkor jelenik meg, ha az érintséstarts funkciót használja. A gyorsmenü minden alkalmazásban más és más. Segítségével gyorsan törölhet, másolhat, mozgathat, akár egy másik alkalmazásba is áttehet elemeket. Például a NévjegyekE O&RQWDFWVNLPiVROKDWHJ\QHYHW melyet egy levélbe beilleszthet (Inbox). Ha a menü megjelent, emelje fel a mutatópálcát, és válassza ki a kívánt menüpontot. Ha a menüt EHV]HUHWQp]iUQLpULQWVHPHJDNpSHUQ\ WPiVKRO Gyorsmenü

19 Gépelés és írás a készüléken $&RPSDT]VHEiPaq H3xxx sorozattal gyorsan tud gépelni, írni és rajzolni. Gépelhet a szoftver ELOOHQW\ ]HWKDV]QiODWiYDOtUKDWDNDUDNWHUIHOLVPHU VHJtWVpJpYHOYDJ\UDM]ROKDWpVtUKDW közvetlenül a képerq\ UHDPXWDWySiOFiYDO $]LQIRUPiFLyEHYLWHOHDELOOHQW\ ]HWHQYDOyJpSHOpVVHOYDJ\tUiVVDODNDUDNWHUIHOLVPHU LJpQ\EHYpWHOpYHOW UWpQLN(O V] UYiODVV]DNLDEHYLWHOPyGMiWDNpV] OpNLQSXWSDQHOMpQeULQWVH meg az input mód nyilat a tálcán, hogy látkdvvddyiodv]wivlohkhw VpJHNHW *pshopvdv]riwyhueloohqw\ ]HWHQ *pshopvkh]pulqwvhphjd]lqsxwpygq\lodwdwiofiqpvyiodvv]dnldeloohqw\ ]HWHW.H\ERDUGD NLMHO] DOVyUpV]pQPHJMHOHQLNHJ\ELOOHQW\ ]HW$PXWDWySiOFiYDOMHO OMHNLDPHJIHOHO EHW W $V]RIWYHUELOOHQW\ ]HWHWDN YHWNH] PHQ SRQWDODWWiOOtWKDWMDEH o.h\erduglnrq o6hwwlqjvo6\vwhpfül 0(*-(*<=e6 Ha egy keveset már leírt a szóból, a készülék megpróbálja kitalálni a leírni kívánt szót. Az input panel felett egy apró sárga ablakban megjelenik a megtippelt szó. Ha a NpV] OpNNLWDOiOWDDPHJIHOHO V]yWpULQWV NPHJDViUJDDEODNRW+DHOpJVRNDWtUD]DQJRO szöveg helyett megjelennek a magyar szavak is. +DD]tURWWV] YHJIRUPiWXPiWPHJV]HUHWQpYiOWR]WDWQLHO ször ki kell azt jelölni. A kijelöléshez HJ\V]HU HQK~]]DiWDPXWDWySiOFDKHJ\pWDNLMHO OQLNtYiQWV] YHJUpV]HQ+DDV] YHJ EHV WpW OWDEHW IRUPiMiWDODNtWKDWMDYDJ\DV] YHJHWPiVROKDWMDNLYiJKDWMD

20 ËUiVDNDUDNWHUIHOLVPHU YHO Írhat a karakter IHOLVPHU V]RIWYHUUHOLVeULQWVHPHJD]LQSXWPyGQ\tODWpVYiODVV]DD&KDUDFWHU 5HFRJQL]HUNDUDNWHUIHOLVPHU W$PLNRUEHtUHJ\EHW WNp]tUiVVDODNDUDNWHUIHOLVPHU DEODNiEDD NtYiQWEHW PHJMHOHQLNDNpSHUQ\ Q 1pKiQ\EHW WRO\DQPyGRQNHOOOHtUQLKRJ\IHOLVPHUKHW OHJ\HQ(EEHQVHJtWD]L (Súgó) gombbal indítható bemutató. $KRJ\JpSHOYDJ\tUDNpV] OpNDV]yEHIHMH]pVHHO WWPHJWLSSHOLDOHtUQLNtYiQWV]yWpV PHJMHOHQtWLD],QSXW3DQHOIHOHWW+DPHJpULQWLDPHJWLSSHOWV]yWDNNRUD]EHLOOHV]W GLND szövegbe. Minél gyakrabban használja a készüléket, annál több szót tanul meg. Súgó

21 ËUiVDNpSHUQ\ UH ËUKDWN ]YHWOHQ ODNpSHUQ\ UHLVGHFVDNPHJKDWiUR]RWWSURJUDPRNQiOPLQWSOD-HJ\]HWHO 1RWHV Érintse meg a toll LNRQWKDDNpSHUQ\ UH szeretne írni Ha az írott szöveg formátumát mejv]huhwqpyiowr]wdwqlho V] UNLNHOOD]WMHO OQL$ kijelöléshez: eulqwvhphjpvwduwvdhj\sloodqdwljdphjihoho V] YHJPHOOHWWDPXWDWySiOFiWDPtJD beszúró pont meg nem jelenik. Húzza át a kijelölni kívánt szövegen a mutatópálcát. Kiválaszthatja a szöveget akkor is, ha megérinti a 3HQ gombot, és a szövegen áthúzza a mutatópálcát. Ha véletlenül a szövegbe írt, érintse meg a 7RROVo8QGR menüpontot a tálcán és próbálja újra.

22 $NpSHUQ\ UHtUWV] YHJQ\RPWDWRWWV] YHJJpDODNtWiVD $NpSHUQ\ UHNp]]HOírt szöveget átkonvertálhatja nyomtatott szöveggé, ha megérinti a 7RROVo 5HFRJQL]HPHQ SRQWRNDWDWiOFiQYDJ\DJ\RUVPHQ E OYiODVV]DNLD5HFRJQL]H menüpontot. +DFVDNEL]RQ\RVV] YHJHWV]HUHWQHiWNRQYHUWiOQLDNNRUHO V] UMHO OMHNLDPHJIHOHO szövegrészt. Ha a szót a készülék nem ismerte fel, azt kézírásként hagyja. Válassza ki DPHJIHOHO szöveget A szöveg átkonvertálva $ gyorsmenü E O válassza ki H]W Ha a készülék helytelenül ismerte fel a beírt szöveget, válassza ki a szót, érintséstarts a pálcát DV]yQPDMGDPHJMHOHQ J\RUVPHQ $OWHUQDWHVmenüpontjából keresse kidphjihoho V]yW YDJ\DOHJIHOV PHQ SRQWRWPHJpULQWYHYLVV]DWHKHWLD]HUHGHWLtURWWV]yW Az eredeti írott szöveg visszahelyezése Alternatívák

23 Tippek a hatékony karakterfelismeréshez: ƒírjon átláthatóan ƒírjon a vonalakra, az alsó hurkokat a vonal alá. ƒtumddäw IHOV YRQDOiWDIHOV YRQDODOi ƒa felismerés javításához zoomoljon 300%al rá a leírt szövegre (7RROVo=RRP ƒdehw NHWWHJ\HHJ\PiVKR]N ]HODV]DYDNDWMyOOiWKDWyDQN O QtWVHHO ƒékezetek nélkül írjon 5DM]ROiVDNLMHO] UH 5DM]ROKDW~J\DKRJ\tUDNLMHO] UH$]tUiVpVDUDM]ROiVközött az a különbség, hogy mit YiODV]WRWWNLHO V] U)LJ\HOMHQRGDPLWYiODV]WNLPHUWDV] YHJHWSOQHPOHKHWNLQDJ\tWDQL (zoomolni lehet, csak a kép méretét nem lehet változtatni). A mutatópálcával húzzon át három vonalat. Egy rajzdoboz jelenik mhjv]djjdwrwwyrqdoodo+dd UDM]W~OQ\~OLNDUDM]GRER]RQDGRER]PpUHWHPHJQ +DDUDM]PpUHWHQHPKDODGMDPHJDKiURP vonal távolságot, akkor a rajzot a készülék szövegnek veszi. 5DM]GRER] széle +DDUDM]PpUHWHQHPPHJIHOHO NLOHKHWQDJ\tWDQL7RROVo=RRP Hangfelvétel Bármelyik olyan program, ahol írni vagy rajzolni tud, hangfelvételt is képes tárolni. A Naptár (Calendar), Feladatlista (Tasks), és a Névjegyek (Contacts) programokban a Notes fül alatt vehet fel hangüzenetet. $-HJ\]HWHO 1RWHVSURJUDPban vagy egy egymagában megálló hangfelvételt készíthet, vagy egy szöveges/rajzos üzenetbe csatolhat.

24 +DMHJ\]HWEHV]HUHWQpFVDWROQLHO V] UQ\LVVDPHJDMHJ\]HWHW+DHJ\PDJiEDQiOOy ]HQHWHW V]HUHWQHIHOYHQQL Tartsa úgy a zsebl3dtrwkrj\dihov V]pOpQOHY PLNURIRQQ\tOiVN ]HOOHJ\HQD szájához. Nyomja meg és tartsa nyomva a hangfelvétel gombot a készülék bal szélén. Egy csipogó hang jelzi, hogy a hangfelvétel elindult. Vegye fel az üzenetet. Engedje el a hangfelvétel gombot az üzenet végén. Két csipogás hallatszik az üzenet felvétele lezárult. $]LNRQPHJMHOHQLNDMHJ\]HWEHQ 0(*-(*<=e6)HOYpWHOWHOLQGtWKDWMDV]RIWYHUE OKDPHJQ\RPMDD]DOVyHV]N ]WiURQDSLURV kör alakú felvétel gombot. A felvétel lejátszásához érintsa meg a hangszóró ikont DMHJ\]HWEHQ Információ keresés $)LQGablak a készülékén segít Önnek, hogy információkat gyorsan megtaláljon. Érintse meg a o)lqgjrperwëumdydj\jpshomhehd]wdv] YHJHWDPLWPHJDNDUWDOiOQLpVV] NtWVHD keresést az adattípus kiválasztásáydopdmgndwwlqwvrqd]2.ud

25 Beállítások a készüléken A készüléket a o6hwwlqjv menüpontok alatt testre szabhatja. A 6HWWLQJV program három részre tagolódik: Personal (a készülék egyéni beállításai) System (rendszerbeállítások) és a &RQQHFWLRQVNDSFVRODWD3&vel, modemmel, vagy más eszközzel). 0HQ SRQW /HtUiV $OLJQ6FUHHQ Ha a mutatópálca parancsait a készülék pontatlanul értelmezi, NDOLEUiOMDEHD]pULQWpVpU]pNHO IXQNFLyWLWW $VVHW9LHZHU 5pV]OHWHVLQIRUPiFLyNDWN ] ONpV] OpNpU OpVDWXODMGonosáról %DFNOLJKW A háttérvilágítást beállítása. Ha egy ideig nem érinti meg a készüléket, a készülék álljon takarékos üzemmódra. $XWR5XQ Beállíthatja, hogy a CompactFlash memóriakártyán tárolt SURJUDPRND]RQQDOHOLQGXOKDVVDQDN %XWWRQV $SURJUDPJRPEokhoz programokat rendelhetünk, és beállíthatja DIHOOHJ UJHW JRPERW &ORFN Óra beállítás,qsxw Beállítja az adatbevitel módját, és beállíthatja az automatikus V]yNLHJpV]tW W 0HPRU\ Manuálisan beállíthatja a tároló és program memória méretét 0HQXV %eállíthatja az alapmenüt ( ), és a gyorsmenüt 0LFURSKRQH$*& Engedélyezheti vagy letilthatja a mikrofon automatikus felvételi hangerejét. 2ZQHU,QIRUPDWLRQ Írja be ide a tulajdonosi információkat 3DVVZRUG Beállíthatja a jelszót, amit bekapcsoláskor kelophjdgqlh]]ho megakadályozhatja, hogy illetéktelenek hozzáférjenek az DGDWDLKR] 3RZHU Maximalizálja az akkumulátor élettartamát 5HJLRQDO6HWWLQJV 7HVWUHV]DEKDWMDDV]iPRNDYDOXWiND]LG pvdgiwxp megjelenítését 5HPRYH3URJUDPV Telepített programokat törölheti 6RXQGVDQG Beállíthatja a riasztásokat, és a rendszerhangokat 5HPLQGHUV 7RGD\ Beállíthatja a today képet A jelszó beállítása A készülék illetéktelen használatának elkerülése végett ajánlott jelszavas védelmet biztosítani. Az azonnali védelem érdekében a o6hwwlqjvo3dvvzrug alatt található jelszó funkciót minél hamarabb állítsa be. A jelszó beállítása után valahányszor bekapcsolja a gépet, be kell ütni a jelszót. ),*<(/(0 Olyan jelszót válasszon, amit könnyen megjegyez. Ha mégis elfelejti, teljes újraindítást (full reset) kell végrehajtania, hogy újra használhassa gépét. Ebben az esetben viszont törli a memóriából minden adatát és DUHQGV]HUbeállításokat is.

26 A jelszó beállításához kövessük az alábbi lépéseket: o6hwwlqjvo3dvvzrug hvvhehdqpj\mhj\ 3,1NyGRW Bizonyosodjon meg arról, hogy a 5HTXLUHSDVVZRUGZKHQGHYLFHLVWXUQHGRQNLYDQ pipálva. Az új beállításokat az 2.ra való kattintással mentheti el. Programok telepítése $]L3DT+[[[Np]LJpSHQWDOiOKDWyDODSSURJUDPRNDWPHO\HO UHWHOHStWYHM QQHNDNpV] OpNKH] ún. ROMban vannak tárolva, melynek a tartalmát nem veszíthetjük el akkor sem, ha az akkumulátor teljesen lemerült. A készülékre telepíthet programokat, ezek vagy az ún. RAM típusú memóriába kerülnek, vagy a flash memóriába kerülnek (Ön választhatja ki). Érdemes böngészni az Interneten, mert rengeteg szoftvert találhatunk a készülékünkhöz. A programok telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket: $WHOHStWHQLNtYiQWV]RIWYHUWHO V] UKHO\H]]HD]DV]WDOLJpSYDODPHO\LNPDSSiMiED )LJ\HOMHQDUUDKRJ\RO\DQV]RIWYHUWWHOHStWVHQPHO\DPHJIHOHO SURFHVV]RUWtSXVUDOHWW írva, ebben az esetben a StrongARM SA Olvassa el a telepítési útmutatót, ha van ilyen (általában readme.txt állomány). Létesítsen kapcsolatot az asztali gép és a kézi gép között. $]DV]WDOLJpSHQLQGtWVDHODWHOHStW ioorpiq\w. YHVVHD]XWDVtWiVRNDWDNpSHUQ\ Q$OHJW EEWHOHStW V]RIWYHUPDJDIHOKHO\H]LD készülékre a programot. A programok eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket: 5HPRYH3URJUDPV o6hwwlqjvo6\vwhpfül o

27 $]DNNXPXOiWRUW OWpVpQHNHOOHQ U]pVH $PLNRUHOHPU OKDV]QiOMDD&RPSDT]VHEL3DT+[[[Np]LJpSHWHOOHQ UL]KHWLD]DNNXPXOiWRU töltöttségi szintjét. Érintse meg a o6hwwlqjvo6\vwhpfül alatt a 3RZHULNRQW Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, egy ikon jelenik meg a tálcán. Kattintson erre az ikonra, KDW EEHWV]HUHWQHPHJWXGQLD]DNNXPXOiWRUW OW WWVpJpU OHa nem tudja hálózati adapterre FVatlakoztatni a készüléket, azt ajánljuk, kapcsolja ki a készüléket, és addig ne kapcsolja vissza amíg tölt, mert adatait elveszítheti. Az adatokat a készülék alacsony töltöttség esetén körülbelül 24 óráig megtartja. A készülék akkumulátorának töltéséhez csatlakoztassa a készüléket az adapterhez vagy csatlakoztassa a dokkoló állomásba. Villogó sárga fény jelzi, hogy a töltés folyamatban van. Ha az elem teljesen le volt merülve, a töltés 23 órába telik. Ha a töltés közben bekapcsolja készülékét a töltési id WRYiEEWDUW$W OWpVEHIHMH]WpYHODViUJDIpQ\IRO\DPDWRVDQpJ Háttérvilágítás $]L3DT+[[[]VHEV]iPtWyJpSEHpStWHWWIpQ\pU]pNHO WWDUWDOPD]PHO\DN UQ\H]HWL IpQ\HU VVpJKH]PpUWHQiOOtWMDEHDNLMHO] KiWWpUYLOiJtWiViW$NLMHO] KiWWpUYLOiJtWiViW beállíthatja manuálisan is. $NpSHUQ\ KiWWpUYLOiJtWiViQDNJ\DNRULKDV]QiODWDHQHUJLDLJpQ\HV+DDUHQGV]HUWHOHPU O P N GWHWLVRNHQHUJLiWPHJWDNDUtWKDWH]HNLGHLJOHQHVNLNDSFVROiViYDOKDpSSHQQHPV] NVpJHV

28 Nyomja meg a QMenu gombot, majd érintse PHJD%DFNOLJKW menüpontot. Ha az $XWRPDWLF SRQWRWOHWLOWMXNPDQXiOLVDQEHiOOtWKDWMDDIpQ\HU W8J\DQH]WEHiOOtWKDWMDD o6hwwlqjvo 6\VWHPo%DFNOLJKWo%ULJKWQHVVmenüpontok alatt, ha szintén letiltja az $XWRPDWLFSRQWRW Az akkumulátor hamarabb OHPHU OKDVRNDWKDV]QiOMDDPDJDVIpQ\HU WKiWWpUYLOiJtWiVNpQWH]pUW érdemes beállítani, hogy ha nem történt adatbevitel, mikor kapcsoljon ki automatikusan. A beállításhoz kövesse az alábbi lépéseket: o6hwwlqjvo6\vwhpo%dfnoljkwo%dwwhu\3rzhuydj\ o6hwwlqjvo6\vwhpo%dfnoljkwo([whuqdo3rzhu (QJHGpO\H]]HSLSiOMDNLDIHOV DEODNRWpVDOHJ UG O PHQ EHQiOOtWVDEHDNLNDSFVROiVLLG W SHUFEHQ

29 QStart $46WDUWDIXQNFLyOHKHW YpWHV]LKRJ\J\RUVDQHOpUMHQQpKiQ\IRQWRVEHiOOtWiVW$46WDUW által HO KtYRWW40HQX abban is segít, hogy átkapcsoljon vagy becsukjon nyitott alkalmazásokat. ƒ.dwwlqwvrqd4lnrqudydj\q\rpmdphjd46wduwj\ruveloohqw\ WKRJ\HOpUMHD40HQXW ƒha el akarja tüntetni a 4 ikont a tálcáról: 4o([LW segítségéyhowhkhwlkdylvv]ddndumd WHQQL o4/dxqfk ƒha meg akarja cserélni a menü elemeinek sorrendjét 40HQXQ4o48WLOLWLHVo40HQX gombot. Minden egység, amit kijelöl, meg fog jelenni a 40HQXEHQ Alkalmazások ki/bekapcsolása $40HQX három választási lehhw VpJHWWDUWDOPD]DPHOO\HOHJ\V]HU HQFVXNKDWEHYDJ\ kapcsolhat át valamely alkalmazást. ƒahhoz, hogy becsukhasson egy éppen aktív alkalmazást, érintse meg a &ORVHDFWLYHWDVNRW 0HJOpY DONDOPD]iVEH]iUiVD ƒahhoz, hogy az összes nyitott programot bezárhasson, érintse meg a &ORVHDOOWDVNVRW (Minden feladat bezárása) ƒ/hkhw VpJYDQDIXWySURJUDPRNN ]WLiWNDSFVROiVUD~J\KRJ\PHJpULQWLDQQDND] alkalmazásnak a nevét, amire át szeretne váltani.

30 ,QWp] )LOH([SORUHU $)LOH([SORUHUD40HQXEHQOHKHW YpWHV]LKRJ\DPHJOpY N Q\YWiUDNN ] WWQDYLJiOKDVVRQ UHQGV]HUH]KHVVHDIiMORNDWpVE QJpV]KHVVHQDYiOODODWLKiOy]DWHU IRUUiVDLN ] WW$]DONDOPD]iV a QMenu gyorsgomb megnyomása után a )LOH([SORUHUmenüpont kiválasztásával indítható. Memóriakártya 6RUUHQGEH rendezés kritérium V]HULQW Érintséstarts gyorsmenüvel hozhat létre új könyvtárat 0(*-(*<=e6: Hatékonyan mozgathatja az állományokat az érintséstarts gyorsmenükkel: válassza ki a &XW (Kivágás) &RS\ (Másolás) és 3DVWH (Beilleszt) menüpontokat. Hibabehatárolás (Self Test) Ez a funkció is a 48WLOLWLHV között található és aktiválja a rendszerdiagnosztikai eszközt. A rendszerdiagnosztikát akkor érdemes lefuttatni, ha a készülékével valamilyen problémával találkozott. 0LHO WWHONH]GLIXWWDWQLH]WDSURJUDPRW]iUMRQEHPLQGHQQ\LWRWWSURJUDPRW&ORVHDOOWDVNV Hogyha jelszót iktatott be, úgy azt kapcsolja ki: o6hwwlqjvo3dvvzrug. Írja be a jelszót és az 5HTXLUH3DVVZRUG pipáját kapcsolja ki. Ha a bekapcsolás utáni txodmgrqrviholvphu SURJUDPHQJHGpO\H]YHYDQD]WLVNDSFVROMDNL o6hwwlqjvo2zqhu,qirupdwlrq9hj\hohd]6krzlqirupdwlrqzkhqghylfhlv WXUQHGRQ funkciót a Check boxból. Kövesse a 4o48WLOLWLHVo6HOI7HVW lépéseket. Pipálja ki azokat az ablakondwdpho\ funkciókat tesztelni akar. 0(*-(*<=e6$]³,57UDQVIHU HJ\EHOV LQIUDY U VP N GpVLWHV]WHQQHNHOOHQ U]pVpKH] nem kell egy másik IR egység.

Ismerkedés a MyPal készülékkel. Kezelőszervek a hátlapon

Ismerkedés a MyPal készülékkel. Kezelőszervek a hátlapon Ismerkedés a MyPal készülékkel Kezelőszervek az előlapon Kezelőszervek az oldalon Kezelőszervek a hátlapon Kezelőszervek a készülék tetején Kezelőszervek a készülék alján A MyPal készülék beüzemelése Mielőtt

Részletesebben

Budapest Internetbank számlaadatok áttöltése Kézi PC-be. (Felhasználási útmutató)

Budapest Internetbank számlaadatok áttöltése Kézi PC-be. (Felhasználási útmutató) számlaadatok áttöltése Kézi PC-be. (Felhasználási útmutató) A szolgáltatás új funkciójának segítségével számlaadatait, számlakivonatát, tranzakció történetét tárolhatja offline módon és áttöltheti azt

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Eee Pad TF201 modellhez

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Eee Pad TF201 modellhez Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Eee Pad TF201 modellhez Fájlok kezelése... 2 Hogyan érhetem el a microsd kártyán, SD kártyán és az USB eszközön tárolt adataimat?... 2 Hogyan tudom átmásolni a kívánt

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A. NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A. NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A NOKIA PC SUITE 4.51a FOR NOKIA 6510 PROGRAMCSOMAGHOZ Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. Tartalom 1. BEVEZETÉS...1 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK...1 3. A PC SUITE

Részletesebben

Sony Ericsson X8 (Xperia) (RoadSync) beállítása Virtualoso email levelezésre

Sony Ericsson X8 (Xperia) (RoadSync) beállítása Virtualoso email levelezésre Sony Ericsson X8 (Xperia) (RoadSync) beállítása Virtualoso email levelezésre A következô lépések segítségével állíthatja be a Virtualoso email levelezést Sony Ericsson X8 készülékre. Az alkalmazás beállítását

Részletesebben

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás Telepítési leírás 1.0.0.8 verzió A dokumentum készült: 2004. július 1. Utolsó módosítás időpontja: 2004. június 21. A dokumentumot készítette:

Részletesebben

Kezdő lépések Microsoft Outlook

Kezdő lépések Microsoft Outlook Kezdő lépések Microsoft Outlook A Central Europe On-Demand Zrt. által, a Telenor Magyarország Zrt. részére nyújtott szolgáltatások rövid kezelési útmutatója 1 Tartalom Áttekintés... 3 MAPI mailbox konfiguráció

Részletesebben

HUG7211 Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Transformer TF201 modellhez

HUG7211 Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Transformer TF201 modellhez HUG7211 Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) az Transformer TF201 modellhez Fájlok kezelése... 2 Hogyan érhetem el a microsd kártyán, SD kártyán és az USB eszközön tárolt adataimat?... 2 Hogyan tudom átmásolni

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Gemalto.NET kártyára és Gemalto SIM termékre

Tanúsítvány feltöltése Gemalto.NET kártyára és Gemalto SIM termékre Tanúsítvány feltöltése Gemalto.NET kártyára és Gemalto SIM termékre Windows XP, Vista és Windows 7 operációs rendszeren 1(6) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. MiniDriver Manager

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

Easton420. Automata Telefon hangrögzítő. V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre

Easton420. Automata Telefon hangrögzítő. V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre Easton420 Automata Telefon hangrögzítő V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre A mellékelt telepítő CD-t helyezze a számítógép lemez olvasó egységbe, várja meg az automatikus indítási képernyőt. Majd válassza

Részletesebben

Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez.

Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez. Felhasználói útmutató CVR mobil kliens, ios rendszerhez. Működési feltételek A felhasználói útmutató ios V7.0.4 verziószámú operációs rendszer felhasználásával készült. Az applikáció telepítése 1. Az App

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára

Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára Windows operációs rendszeren Tanúsítvány feltöltése Micardo kártyára A termék értékesítésének befejezése miatt a dokumentáció nem kerül frissítésre a továbbiakban. A termék nem támogatja az SHA-256 kriptográfiai

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Vodafone Mobile Connect telepítése

Vodafone Mobile Connect telepítése Vodafone Mobile Connect telepítése Kérjük ne csatlakoztassa a Vodafone Mobile Connect eszközt a Mac számítógépéhez. Ha esetleg már csatlakoztatta az adatkártyát vagy a modemet a Mac számítógépéhez, akkor

Részletesebben

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014.

BaBér. Bérügyviteli rendszer. Telepítési segédlet 2014. BaBér Bérügyviteli rendszer Telepítési segédlet 2014. Tartalom 1. Ajánlott konfiguráció... 3 2. A BaBér és az SQL2005 szerver telepítése... 5 3. A BaBér program és az SQL2005-ös adatbázis kezelő telepítése...

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések

1. Csomag tartalma. 2. A készülék áttekintése. Kezdő lépések Kezdő lépések 1. Csomag tartalma 1. ekönyv olvasó főegység 2. Tápadapter 3. USB-kábel 4. Rövid használati útmutató 5. Garancialevél 6. Hordozótok 2. A készülék áttekintése 7 ekönyv olvasó HU - 1 1 2 3

Részletesebben

Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató

Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató Windows 8.1 frissítés, részletes útmutató A Windows 8.1 telepítése és frissítése A BIOS, illetve alkalmazások és illesztőprogramok frissítése, valamint a Windows Update futtatása A telepítés típusának

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1 KIRA rendszer Telepítési útmutató v1 1. Bevezetés A dokumentáció, illetve a dokumentáció mellékleteként megtalálható állományok segítségével készíthető fel a kliens oldali számítógép a KIRA rendszer működtetésére.

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Gyorstelepítési útmutató. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Gyorstelepítési útmutató www.eicon.com Tartalom Bevezetés... 2 Jelzõlámpák... 2 Kábelek csatlakoztatása... 2 Telepítés Windows 98 alatt... 3 Telepítés Windows Me alatt... 4 Telepítés

Részletesebben

SP-1101W Quick Installation Guide

SP-1101W Quick Installation Guide SP-1101W Quick Installation Guide 06-2014 / v1.2 1 I. Termékinformációk... 3 I-1. A csomag tartalma... 3 I-2. Elülső panel... 3 I-3. LED állapota... 4 I-4. Kapcsoló-státusz gomb... 4 I-5. Termékcímke...

Részletesebben

PDF. Tartalomjegyzék 1/21

PDF. Tartalomjegyzék 1/21 PDF Napjainkban a publikálás elterjedt formája a PDF dokumentumok előállítása. A weben ez szinte szabvánnyá vált hosszú dokumentumok esetén. Akkor is nagyon hasznos lehet, ha a gondosan megformázott word

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára

Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára Tanúsítvány feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 típusú kártyára Windows XP, Vista, Windows 7 és Windows 8 operációs rendszeren 1(6) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető...

Részletesebben

T-Mobile Communication Center Készülékek telepítése a TMCC segítségével

T-Mobile Communication Center Készülékek telepítése a TMCC segítségével T-Mobile Communication Center Készülékek telepítése a TMCC segítségével Tartalomjegyzék 1 Készülékek / mobiltelefonok telepítése 3 1.1 Infravörös kapcsolat Win2000 és WinXP operációs rendszerrel 3 1.2

Részletesebben

KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR. PC-s visszatekintő program használati utasítása

KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR. PC-s visszatekintő program használati utasítása KATRO-FL rendszer 4CH MOBIL DVR PC-s visszatekintő program használati utasítása Tartalomjegyzék Hogyan kell kivenni a memóriakártyát? 3 Szoftver installálás 3 Az adatok visszanyerése 5 Az adatok megjelenése

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: http://www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy telepíti az AUTODATA 2007

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A. NOKIA PC SUITE 4.81 FOR NOKIA 6310i PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A. NOKIA PC SUITE 4.81 FOR NOKIA 6310i PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A NOKIA PC SUITE 4.81 FOR NOKIA 6310i PROGRAMCSOMAGHOZ Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. Issue 2 Tartalom 1. BEVEZETÉS...1 2. RENDSZERKÖVETELMÉNYEK...1 3. A

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre

Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre Windows XP, Vista és Windows 7 operációs rendszeren 1(6) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. AuthentIC Manager

Részletesebben

GGMM M4. Használati útmutató. M4 vezeték nélküli hangrendszer csomag tartalma. Kezelő egység:

GGMM M4. Használati útmutató. M4 vezeték nélküli hangrendszer csomag tartalma. Kezelő egység: GGMM M4 Használati útmutató M4 vezeték nélküli hangrendszer csomag tartalma M4 hangszóró + PU bőr vállpánt + AC táp adapter + AUX audió kábel + + használati útmutató + garanciajegy Kezelő egység: POWER

Részletesebben

Apache OpenOffice telepítési útmutató

Apache OpenOffice telepítési útmutató Apache OpenOffice telepítési útmutató 1. Az OpenOffice magyar nyelvű verziójának telepítését az alábbi oldalról tudod elkezdeni. Katt a linkre: http://www.openoffice.org/download/ Mindig a legfrissebb

Részletesebben

WIFI elérés beállítása Windows XP tanúsítvánnyal

WIFI elérés beállítása Windows XP tanúsítvánnyal WIFI elérés beállítása Windows XP tanúsítvánnyal Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola és Általános Művelődési Központ Készítette: Jászberényi József, 2011 1/24 A PÁGISZ WIFI hálózathoz kétféle

Részletesebben

HP ScrollSmart mobil távirányító (csak egyes típusokon) Használati útmutató

HP ScrollSmart mobil távirányító (csak egyes típusokon) Használati útmutató HP ScrollSmart mobil távirányító (csak egyes típusokon) Használati útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows és a Windows Vista elnevezés a Microsoft Corporationnek az

Részletesebben

Az MA-660 eszközillesztő program telepítése

Az MA-660 eszközillesztő program telepítése 1. oldal, összesen: 14 Az MA-660 eszközillesztő program telepítése Megjegyzés: A hardver telepítésének megkezdéséhez helyezze be az Handset Manager szoftver CD-lemezt a számítógép CD-ROM-meghajtójába,

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat A Geo5 szoftvert (1. házi feladathoz opcióként, 2. házi feladathoz kötelezően) online felületen keresztül, távoli asztal kapcsolattal lehet használni. Az ehhez

Részletesebben

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához

Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Használati útmutató a Székács Elemér Szakközépiskola WLAN hálózatához Készítette: Szentgyörgyi Attila Turcsányi Tamás Web: http://www.wyonair.com E-mail: 2008. november 8. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv SA-1389A Hálózati IP Kamera Felhasználói Kézikönyv 1. LED Jelzések 1. Hálózat jelző LED 2. Riasztás LED 3. Felvételt jelző LED 4. Riasztó élesítés LED 5. Infravörös vevő LED LED jelzés funkciók és jelentések:

Részletesebben

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját.

A csomag a következő elemeket tartalmazza: Ha a fenti elemek bármelyike hiányzik, kérjük, keresse meg viszonteladóját. A termék a következő operációs rendszerekkel működik: Windows XP, 2000, Me, and 98SE Kezdő lépések DSM-320 Vezeték nélküli Médialejátszó A következőkre lesz szüksége: Windows XP, 2000, Me vagy 98SE, 500MHz-es

Részletesebben

Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre

Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre Tanúsítvány feltöltése Oberthur kártyára és Oberthur SIM termékre Windows XP, Vista és Windows 7 operációs rendszeren 1(6) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. A szoftver/hardver

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás

SDX Professional 1.0 Telepítési leírás SDX Professional 1.0 Telepítési leírás Készült: 2003. július 21. Utolsó módosítás időpontja: 2004. szeptember 22. E-Group Magyarország Rt. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Hardver és szoftver követelmények...3

Részletesebben

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar

OTOsuite. Telepítési útmutató. Magyar OTOsuite Telepítési útmutató Magyar Ez a dokumentum leírja miképp telepítse az OTOsuite szoftvert DVD-ről, pendrive-ról vagy tömörített fájlból. Rendszerkövetelmények 1,5 GHz processzor vagy gyorsabb (ajánlott:

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

OCSP Stapling. Az SSL kapcsolatok sebességének növelése Apache, IIS és NginX szerverek esetén 1(10)

OCSP Stapling. Az SSL kapcsolatok sebességének növelése Apache, IIS és NginX szerverek esetén 1(10) OCSP Stapling Az SSL kapcsolatok sebességének növelése Apache, IIS és NginX szerverek esetén 1(10) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. OCSP Stapling támogatással rendelkező webszerverek...

Részletesebben

A PDA telefon személyre szabása

A PDA telefon személyre szabása A PDA telefon személyre szabása A. A Today képernyő megváltoztatása Kattintson a Start > Settings > Personal fül > Today (Start > Beállítások > Személyre szabás fül > Today) menüpontra. B. Dátum és idő

Részletesebben

Nokia N97_mini (Mail for Exchange) beállítása Virtualoso email levelezésre

Nokia N97_mini (Mail for Exchange) beállítása Virtualoso email levelezésre Nokia N97_mini (Mail for Exchange) beállítása Virtualoso email levelezésre A következô lépések segítségével egyszerûen beállíthatja a Virtualoso email levelezést Nokia N97_mini készülékre. Az alkalmazás

Részletesebben

ios iphone Az iphone beállítása Ahhoz, hogy használni tudd az iphone-od, először be kell állítani (aktiválni) az itunes-ban.

ios iphone Az iphone beállítása Ahhoz, hogy használni tudd az iphone-od, először be kell állítani (aktiválni) az itunes-ban. ios iphone Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Tartalom: Az iphone aktiválása Az iphone beállítása Aktiválás számítógéppel Levelezés Szinkronizálás számítógéppel és az itunes

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. KORAGYERMEKKORI PROGRAM (0-7 ÉV) Mobil munkaállomások beszerzése

TÁMOP 6.1.4. KORAGYERMEKKORI PROGRAM (0-7 ÉV) Mobil munkaállomások beszerzése TÁMOP 6.1.4. KORAGYERMEKKORI PROGRAM (0-7 ÉV) Mobil munkaállomások beszerzése TÁMOP 6.1.4. KORAGYERMEKKORI PROGRAM (0-7 ÉV) AZ ELŐADÁS TELJES ANYAGA MEGTALÁLHATÓ AZ OTH HONLAPJÁN! ACER Aspire E 15 15,6

Részletesebben

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv

Médiatár. Rövid felhasználói kézikönyv Médiatár Rövid felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék Bevezetés Tartalomjegyzék Bevezetés Bevezetés... 3 Kezdô gondolatok... 4 Hálózati követelmények... 4 Támogatott operációs rendszerek a számítógépeken...

Részletesebben

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó a tulajdonosának védjegye. A Java a Sun Microsystems, Inc. Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

FTP Az FTP jelentése: File Transfer Protocol. Ennek a segítségével lehet távoli szerverek és a saját gépünk között nagyobb állományokat mozgatni. Ugyanez a módszer alkalmas arra, hogy a kari web-szerveren

Részletesebben

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti Küls eszközök Dokumentum cikkszáma: 396847-211 2006. március Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Az USB-eszközök használata USB-eszköz csatlakoztatása.......................

Részletesebben

Tanúsítvány és hozzá tartozó kulcsok feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 kártyára

Tanúsítvány és hozzá tartozó kulcsok feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 kártyára Tanúsítvány és hozzá tartozó kulcsok feltöltése Gemalto TPC IM CC és ID Classic 340 kártyára Windows XP, Vista, Windows 7 és Windows 8, valamint Windows 2003 operációs rendszeren, PFX fájlban található

Részletesebben

HP mobil távirányító (csak egyes típusokon) Használati útmutató

HP mobil távirányító (csak egyes típusokon) Használati útmutató HP mobil távirányító (csak egyes típusokon) Használati útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows és a Windows Vista elnevezés a Microsoft Corporationnek az Amerikai Egyesült

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz!

Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz! Fontos megjegyzés: Telepítse először az illesztőprogramot, majd csatlakoztassa a VideoCAM ExpressII eszközt az USB porthoz! Telepítés előtt olvassa el ezt a fontos megjegyzést! 1. A VideoCAM ExpressII

Részletesebben

OpenVPN kliens telepítése a RITEK Zrt. szervereinek eléréséhez.

OpenVPN kliens telepítése a RITEK Zrt. szervereinek eléréséhez. OpenVPN kliens telepítése a RITEK Zrt. szervereinek eléréséhez. Az OpenVPN kliens programra akkor van szükség, ha egy nyílt Internet elérésű helyről szeretnénk elérni magas biztonság mellett a RITEK Zrt.

Részletesebben

Vodafone-os beállítások Android operációs rendszer esetében

Vodafone-os beállítások Android operációs rendszer esetében Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Vodafone-os beállítások Android operációs rendszer esetében Tartalom: Internet MMS SMS Gmail fiók beállításai Vodamail fiók beállításai Jelmagyarázat

Részletesebben

Connection Manager - Felhasználói kézikönyv

Connection Manager - Felhasználói kézikönyv Connection Manager - Felhasználói kézikönyv 1.0. kiadás 2 Tartalom A kapcsolatkezelő alkalmazás 3 Használatbavétel 3 A kapcsolatkezelő alkalmazás megnyitása 3 A jelenlegi csatlakozási állapot megtekintése

Részletesebben

Sony Ericsson P910i BlackBerry Connect telepítési segédlet

Sony Ericsson P910i BlackBerry Connect telepítési segédlet Sony Ericsson P910i BlackBerry Connect telepítési segédlet A Sony Ericsson P910i BlackBerry Connect online levelezô alkalmazásának telepítése Microsoft Exchange szerverrel való együttmûködéshez : Megjegyzés:

Részletesebben

h Számítógép h Akkumulátor

h Számítógép h Akkumulátor Köszönjük, hogy IBM ThinkPad G40 sorozatú számítógépet vásárolt. Hasonlítsa összes azt itt felsorolt elemeket a dobozban lévőkkel. Ha valamilyen tétel hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot a vásárlás

Részletesebben

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója

A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója A CA-42 adatkommunikációs kábel gyors telepítési útmutatója 9234594 2. kiadás A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation bejegyzett védjegyei. Copyright 2005 Nokia. Minden jog

Részletesebben

1 Rendszerkövetelmények

1 Rendszerkövetelmények 1 Rendszerkövetelmények 1.1 Operációs rendszer Az i-deal2 ajánlatadó alkalmazás a Microsoft.Net és Click Once technológiáin alapul. Ezek használatához legalább Microsoft Windows XP SP2 (Szervízcsomag 2),

Részletesebben

Qtek 9100 Gyors Kezelési Útmutató

Qtek 9100 Gyors Kezelési Útmutató Qtek 9100 Gyors Kezelési Útmutató 1. oldal Q.1 Mi van a dobozban? Hálózati adapter Akkumulátor Getting Started CD USB Kábel Fejhallgató Pocket PC Telefon Felhasználói kézikönyv és Gyors kezelési útmutató

Részletesebben

Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán

Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán A QGIS program GPS eszközök modulja segítségével kétirányú kommunikációt folytathatunk a navigációs GPS vevőnkkel.

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt szereplő

Részletesebben

telepítési útmutató K&H Bank Zrt.

telepítési útmutató K&H Bank Zrt. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu telepítési útmutató K&H e-bank Budapest, 2015. március 09. K&H e-bank

Részletesebben

Első lépések. A Microsoft Outlook 2013 külsőre kicsit más, mint elődei, ezért ezzel az útmutatóval szeretnénk megkönnyíteni a program megismerését.

Első lépések. A Microsoft Outlook 2013 külsőre kicsit más, mint elődei, ezért ezzel az útmutatóval szeretnénk megkönnyíteni a program megismerését. Első lépések A Microsoft Outlook 2013 külsőre kicsit más, mint elődei, ezért ezzel az útmutatóval szeretnénk megkönnyíteni a program megismerését. Személyre szabás Az Outlookot testre szabhatja. Másik

Részletesebben

Gyors Indítási Útmutató

Gyors Indítási Útmutató NWA1300-NJ Gyors Indítási Útmutató 802.11 b/g/n Falban lévő PoE Hozzáférési pont Firmware Verzió 1.00 1. kiadás, 0 / 2011 ALAPÉRTELMEZETT BEJELENTKEZÉSI RÉSZLETEK Felhasználónév admin Jelszó 1234 TARTALOM

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A MODEM SETUP for Nokia 6310i PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A MODEM SETUP for Nokia 6310i PROGRAMCSOMAGHOZ. Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A MODEM SETUP for Nokia 6310i PROGRAMCSOMAGHOZ Copyright Nokia Corporation 2002. Minden jog fenntartva. Tartalom 1. BEVEZETÉS...1 2. A MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i TELEPÍTÉSE...1 3.

Részletesebben

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv

Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Mobil Telefonon Keresztüli Felügyelet Felhasználói Kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Symbian rendszer...2 1.1 Funkciók és követelmények...2 1.2 Telepítés és használat...2 2. Windows Mobile rendszer...6 2.1

Részletesebben

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése Telepítő fájl letöltése honlapunkról A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése A honlapunkon (www.novitax.hu) található telepítő fájlt (novitax2007-setup.exe) le kell tölteni a számítógép egy

Részletesebben

1. A Windows programok telepítése

1. A Windows programok telepítése 1. A Windows programok telepítése Amennyiben a program egy korábbi példánya már telepítve van a számítógépre, akkor beszélünk frissítésről. Ellenkező esetben a következőkben leírtakat átlépheti és a telepítés

Részletesebben

1. Prestigio MultiPad 2. Tápadapter 3. Hordozótok 4. USB-kábel 5. Rövid használati útmutató 6. Garancialevél 7. Jogi és biztonsági közlemény

1. Prestigio MultiPad 2. Tápadapter 3. Hordozótok 4. USB-kábel 5. Rövid használati útmutató 6. Garancialevél 7. Jogi és biztonsági közlemény 1. Csomag tartalma 1. 2. Tápadapter 3. Hordozótok 4. USB-kábel 5. 6. Garancialevél 7. Jogi és biztonsági közlemény 2. A készülék áttekintése 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12 7 HU - 1 1 2 3 4 5 6 7

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 2.

Számítógépes alapismeretek 2. Számítógépes alapismeretek 2. 1/7 Kitöltő adatai: Név: Osztály: E-mail cím: 2/7 Kérdések: Mire szolgál az asztal? Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. A telepített alkalmazások tárolására. A telepített

Részletesebben

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti Küls eszközök Dokumentum cikkszáma: 409917-211 2006. május Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Az USB-eszközök használata USB-eszköz csatlakoztatása.......................

Részletesebben

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Kezdő lépések Jelen Gyorsismertető segítségével megkezdheti az IRIScan TM Anywhere 5 használatát. Kérjük,

Részletesebben

Használati utasítás.

Használati utasítás. Lotus Notes Naptár Windows telefonra Használati utasítás. Írta: Varga Róbert 1 http://www.robertwpapps.uw.hu Bevezetés: Ezt az alkalmazást a fejlesztő saját használatra írta a teljesség igénye nélkül.

Részletesebben

A fényképezőgép-firmware frissítése

A fényképezőgép-firmware frissítése A fényképezőgép-firmware frissítése Köszönjük, hogy a Nikon termékét választotta! A jelen útmutató a firmware-frissítés elvégzését ismerteti. Ha nem biztos benne, hogy sikeresen végre tudja hajtani a frissítést,

Részletesebben

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Java a Sun Microsystems, Inc. Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye. Az itt

Részletesebben

Útmutató az OKM 2007 FIT-jelentés telepítéséhez

Útmutató az OKM 2007 FIT-jelentés telepítéséhez Útmutató az OKM 2007 FIT-jelentés telepítéséhez 1. OKM 2007 FIT-JELENTÉS ASZTALI HÁTTÉRALKALMAZÁS telepítése 2. Adobe Acrobat Reader telepítése 3. Adobe SVG Viewer plugin telepítése Internet Explorerhez

Részletesebben

DSL kapcsolat létrehozása Windows 2000 alatt RasPPPoE tárcsázó segítségével

DSL kapcsolat létrehozása Windows 2000 alatt RasPPPoE tárcsázó segítségével Kattintson a Startmenüre, majd válassza a Hálózati és telefonos kapcsolatok pontot. Ezen belül kattintson jobb gombbal a Helyi kapcsolat ikonra, és válassza az előugró menüből a Tulajdonságok pontot. A

Részletesebben

A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata

A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata A MOKKA hitelesítő szoftver telepítése és használata Windows XP, Vista és Windows 7 rendszeren Távszámla aláírásának ellenőrzésére 1(9) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. A

Részletesebben

Point of View Android 2.3 Tablet Kézikönyv ProTab 2XL

Point of View Android 2.3 Tablet Kézikönyv ProTab 2XL Tartalom 1. Megjegyzések...2 2. Doboz tartalma...2 3. Termék áttekintése...3 4. Indítás és leállítás...4 5. Asztal...5 6. Gombok...5 7. Az App Drawer...6 8. Rendszerbeállítások...6 9. HDMI...8 10. Telepítés,

Részletesebben

Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd.

Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd. Szia Ferikém! Készítek neked egy leírást mert bánt, hogy nem sikerült személyesen megoldani a youtube problémát. Bízom benne, hogy segít majd. Első lépés: Töltsd le a programot innen: http://download.vessoft.com/files/fyds/freeyoutubedownoad.exe

Részletesebben

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Ön letölthető fájl tartalmazza az Evolut Főkönyv 2013. program telepítőjét. A jelen leírás olyan telepítésre vonatkozik, amikor Ön

Részletesebben

Külső eszközök. Felhasználói útmutató

Külső eszközök. Felhasználói útmutató Külső eszközök Felhasználói útmutató Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft és a Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

DI-604 Express Ethernetwork Szélessávú Router. Ethernet (CAT5 UTP/Egyenes) kábel. 5V 2A váltóáram adapter

DI-604 Express Ethernetwork Szélessávú Router. Ethernet (CAT5 UTP/Egyenes) kábel. 5V 2A váltóáram adapter Ez a termék a bármely mai ismert web böngészővel (pl. Internet Explorer 5x vagy Netscape Navigator 4x) beállítható. DI-604 Express EtherNetwork Szélessávú Router Előfeltételek 1. Amennyiben ezt a routert

Részletesebben

MimioMobile Felhasználói kézikönyv. mimio.com

MimioMobile Felhasználói kézikönyv. mimio.com MimioMobile Felhasználói kézikönyv mimio.com 2013 Mimio. Minden jog fenntartva. Az utolsó módosítás kelte: 2013.09.03.. A jelen dokumentum és a szoftver, illetve azok részeinek bármilyen formában és módon

Részletesebben

Modem telepítése Windows 98 alatt

Modem telepítése Windows 98 alatt A modem, legyen az külső kommunikációs portra köthető, vagy belső kártya, egy illesztő program által vezérelhető. A gyártók mindig mellékelnek az eszközhöz egy CD-t vagy floppyt, mely tartalmazza a szükséges

Részletesebben

Szoftverfrissítés Felhasználói útmutató

Szoftverfrissítés Felhasználói útmutató Szoftverfrissítés Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez

Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez Tisztelt Felhasználó! Telepítési útmutató a SMART Notebook 10 SP1 szoftverhez Ezt a dokumentációt abból a célból hoztuk létre, hogy segítse Önt a telepítés során. Kövesse az alábbi lépéseket, és a telepítés

Részletesebben

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe

Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe Microsec Zrt. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows 7 (x86/x64) Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőbe 1. Indítsa el az Internet Explorer 9 (32 bites) böngészőt. (Start menü > Internet

Részletesebben