IPAQ H3130, H3630 ÉS H3660 SZÍNES ZSEB MÉRETÛ SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IPAQ H3130, H3630 ÉS H3660 SZÍNES ZSEB MÉRETÛ SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉP"

Átírás

1 IPAQ H3130, H3630 ÉS H3660 SZÍNES ZSEB MÉRETÛ SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉP +DV]QiODWL~WPXWDWy GHFHPEHU

2 -RJRNYpGMHJ\HN $+DV]QiODWL~WPXWDWyEDQ foglalt adatok külön értesítés nélkül változhatnak és nem jelentenek kötelezettség vállalást a Compaq CoPSXWHUV&RUSRUDWLRQUpV]pU O $&203$4&20387(56&25325$7,211(09È//$/)(/(/ 66e*(7$-(/(1 '2.80(1780%$1(6(7/(*(6(10(*/e9 0 6=$.,9$*<6=(5.(6=7e6, HIBÁKÉRT. $+DV]QiODWL~WPXWDWyEDQ foglalt információkat a törvény védi. A dokumentum bármely részénenvrnv]rurvtwivdfvdnd&rpsdt0dj\duruv]ijho ]HWHVtUiVEHOLKR]]iMiUXOiViYDO lehetséges. &RPSDT&RPSXWHUV&RUSRUDWLRQPLQGHQMRJIHQQWDUWYD A COMPAQ, az ipaq, és a Compaq logó a Compaq Computers Corporation bejegyzett védjegyei. $0LFURVRIW063RFNHW3&:LQGRZV3RZHUHG$FWLYH6\QF$FWLYH'HVNWRS2XWORRN Windows, Windows NT, és a Windows CE a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. Minden más védjegy, és bejegyzett védjegy a saját tulajdonosuk birtokát képezi. $MHOHQGRNXPHQWXPEDQ ismertetett bármely szoftver használata és másolása FVDND V]RIWYHUKDV]QiODWLHQJHGpO\IHOWpWHOHLQHNPHJIHOHO HQOHKHWVpJHV$]RO\DQV]RIWYHUHNYDJ\ részegységek használhatóságával és megbízhatóságával kapcsolatban, amelyeket nem a Compaq Computers Corporation, vagy valamely leányvállalata szállított, a CRPSDT&RPSXWHUV &RUSRUDWLRQQHPYiOODOIHOHO VVpJHW +$6=1È/$7,Ò7087$7Ï L3DT3RFNHW3&V]tQHVWHQ\pUPpUHW NpV] OpN GHFHPEHU &RPSDT&RPSXWHUV&RUSRUDWLRQ

3 7$57$/20-(*<=e. IHMH]HW %HYH]HWpV Honnan kaphatunk információt Információk behatárolása -HOHN IHMH]HW $NpV] OpNKDV]QiODWD $]HO ODSHOHPHL Az alsó perem elemei A dokkoló állomás Az akkumulátor töltése $]VHEL3DTE YtW HOHPHDÄNDEiW A mutatópálca használata Bekapcsolás után ActiveSync szinkronizáló szoftver A today ODSDKROD]DNWXiOLVV]HPHO WWYDQ 3URJUDPRN A navigációs sor és a tálca Gyorsmenük Gépelés és írás a készüléken Hangfelvétel Információ keresés Beállítások a készüléken A jelszó beállítása Programok telepítése 46WDUW Adatmentés és visszaállítás IHMH]HW $0LFURVRIW$FWLYHV\QFSURJUDP IHMH]HW $0LFURVRIW3RFNHW2XWORRN A Naptár (Calendar) Névjegyek (Contacts) )HODGDWOLVWD7DVNV $-HJ\]HWHO 1RWH7DNHU /HYHOHN,QER[

4 IHMH]HW 7RYiEELSURJUDPRN 3RFNHW:RUG 3RFNHW([FHO :LQGRZV0HGLDPlayer (MP3 lejátszó) 0LFURVRIW5HDGHU IHMH]HW $3RFNHW,QWHUQHW([SORUHU.HGYHQFHNRIIOLQH A Channel $3RFNHW,QWHUQHW([SORUHU IHMH]HW.DSFVRODWOpWHVtWpVH Infravörös kapcsolat.dsfvrodw,qwhuqhwszolgáltatóval (ISPYHO Kapcsolat a vállalati hálózathoz Ethernet kapcsolat vállalati hálózattal Közvetlen kapcsolat az szerverrel ) JJHOpN.DUDNWHUIHOLVPHU %HW NtUiVD

5 IHMH]HW BEVEZETÉS Gratulálunk a legújdeefvdoigwdjkr]d&rpsdtl3$4+[[[]vheppuhw Np]LV]iPtWyJpSKH] (továbbiakban zsebipaq ). A zsebl3dtppuhwpe ODGyGyDQEL]WRVtWMDD]WKRJ\DOHJIRQWRVDEE üzleti és személyes információk mindig aktuálisak és mindig kéznél legyenek. A Microsoft $FWLveSync szoftverrel az asztali személyi számítógéppel vagy notebookkal szinkronizálhat azaz az adatait áttöltheti vagy kicserélheti a zsebipaq és a PC között..ps]homhhopdjiwdn YHWNH] KHO\]HWHNEHQ ƒéppen az egyik kollegájával beszélget, amikor a PRELOWHOHIRQMDFV U J$I Q NHKtYD]W kérdezi, szabadoke ketten a kollegájával ma délután egy fél órás megbeszélésre. A NROOHJiMDYDOyV]tQ OHJSDStUN WHJHNN ] WWIRJMDNHUHVQLDQDSWiUiWGHgQHJ\V]HU HQ csak megnyom egy gombot, és azonnal a szeme el WWYDQDQDSLEHRV]WiVD ƒ(vwheduiwdlydoydfvrui]ln$]wwhuyh]lnpr]ledphqqhnxwiqd$nruieedqlqwhuqhwu O OHW OW WWZHEODSRNN ] WWPHJWDOiOMDD]DNWXiOLVPR]LP VRUWpVPHJEHV]pOKHWLNPHO\LN filmet nézik meg. ƒa Calendar (naptár) funkció egy üzenethwwhv]nldnlmho] UHKRJ\LGHMHHOLQGXOQLD munkahelyre. Munkába menet eszébe juthatnak ötletek, eszébe juthatnak feladatok, melyeket el kell végezni. Ezeket az információtöredékeket lejegyzetelheti a Notes MHJ\]HWHO IXQNFLyYDOYDJ\SLURVOiPSiQiOillva egy gombnyomással aktiválható a GLNWDIRQ Honnan kaphat további információt 7iMpNR]WDWiVWHJ\UpV]WQ\RPWDWRWWIRUPiEDQRQOLQHD]DV]WDOLV]iPtWyJpSE OYDJ\PDJiEyOD] L3DT+[[[NpV] OpNE ONDSKDW (]D+DV]QiODWL~WPXWDWyEHPXWDWMDD]L3DT+[xx készüléket, megmutatja, hogyan kell a rajta OHY V]RIWYHUHNHWKDV]QiOQLpVOHtUMDKRJ\DQNHOOD]DV]WDOL3&hez, hálózathoz, vagy az LQWHUQHWUHFVDWODNR]WDWQL $]L3DTP N GpVEHKHO\H]pVpKH]NpUM NROYDVVDHOD4XLFN6WDUW&DUG kártyát. Az ActiveSynF program telepítéséhez kérjük olvassa el az ActiveSync programhoz járó könyvecskét.

6 Információk behatárolása +DD]WV]HUHWQpPPHJWXGQLKRJ\ «D&RPSDTL3DT+[[[VRUR]DWRQOHY programokhoz hol találok leírást?... milyen programokat telepíthetek még a ]VHEL3DTUD" hogyan lehet szinkronizálni az asztali géppel, illetve hogyan lehet állományokat PR]JDWQL" az zsebl3dt+[[[kr]plo\hqnlhjpv]tw N kaphatóak, éskrj\ohkhwh]hnhw megvásárolni? mi a legfrissebb újdonság, mely az zseb L3DT+[[[hoz kapcsolódik? Jelek $NNRUNHUHVVHLWW ƒ &RPSDTL3DT+[[[+DV]QiODWL~WPXWDWy ƒ Súgó az zsebl3dt+[[[rq ƒ Kérjük nézze meg az ActiveSync CD Extras könyvtárában található SURJUDPRNDW ƒ Microsoft ActiveSync súgó. Az ActiveSync Help megoldást nyújt a szinkronizáció OpWUHKR]iViQiOHVHWOHJHVHQHO IRUGXOy problémákhoz ƒ Súgó az zsebl3dtrq ƒ $0LFURVRIW$FWLYH6\QF&'hez járó könyvecske Accessories Information $]]VHEiPaq H3xxx honlapján ZZZFRPSDTFRP YDJ\ZZZFRPSDTKX A menük, parancsok, ikonok nevei vastagon szedettek,so6wduw&orvhdoowdvnv4 Nyíl jelzi az ikonok és a menüpontok között azt, hogy az adott menüpontból melyik az a menüpont, amelyiket ki kell választani, pl 6HWWLQJV 2ZQHU +iurpn O QE ] MHOHWKDV]QiODV] YHJDILJ\HOHPIHOKtYiViUD ),*<(/(0%$/(6(79(6=e/< $P YHOHWV]HPpO\LVpU OpVWRNR]KDWKDQHPPHJIHOHO HQYpJ]LN ),*<(/(00$5$'$1'Ï.È5262'È6e5+(7,$*e3(7 $P YHOHWDGDWYHV]WpVVHO és a gép maradandó károsodásával járhat. 0(*-(*<=e6.LHJpV]tW LQIRUPiFLyWN ] O )21726Olyan információt közöl, mely információt vagy utasítást tisztáz.

7 IHMH]HW A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA Az elõlap elemei $ONRWyHOHP -HOOHP] L MutatópálcD (]]HODMiQORWWDNLMHO] UHtUQL$PXWDWySiOFD kioldásához nyomja meg a kioldó gombot ( Ki/bekapcsoló gomb Ha röviden nyomja meg a gombot, a készülék bekapcsol. Ha bekapcsolt állapotban hosszabb ideig Q\RPMDH]WDJRPERWDNNRUDNLMHO] KiWWpUYLlágítása EHNDSFVRO

8 $ONRWyHOHP -HOOHP] L 5LDV]WiVW OWpVMHO] lámpa +DDMHO] IpQ\] OGHQYLOORJDNpV] OpNULDV]WSO valamelyik naptári bejegyzés). +DDMHO] IpQ\ViUJiQYLOORJDNpV] OpNW OWLD] akkumulátorát. +DDMHO] IpQ\ViUJiQIRO\DPatosan ég, a készülék az akkumulátort teljes feltöltötte. )pq\pu]pnho V]HQ]RU A szenzor a környezet fényességét méri, és a NpV] OpNHWW OI JJ HQiOOtWMDDNLMHO] háttérvilágítását. Hangszóró $QDYLJiFLyVJRPEDODWWHOKHO\H]NHG KDQJV]yUyD ULDV]tásokat, rendszerhangokat, vagy zenét hallatja. Navigációs gomb Egy listában való mozgást könnyíti meg. A gomb öt irányú: a fel/le és jobbra/balra mozgáson kívül ha a gombot középen megnyomja, akkor aktivál, ami a hagyományos számítógépeknél az Enter gombnak IHOHOPHJ *\RUVJRPERN A gombok segítségével azonnal elindíthat egy alkalmazást, még akkor is, ha a készülék kikacsolt állapotban van. Az alapértelmezett alkalmazásokat WHVWUHV]DEKDWMD Hangfelvétel gomb Folyamatos nyomva tartás mellett a gomb elindítja a hangfelvételt. Mint a gyorsgombok, ez a gomb is tetszés szerint átdefiniálható. 0LNURIRQ Hangfelvételkor a hangot érzékeli. Fülhallgató jack dugó Ide csatlakoztatható fejhallgató. DOM]DW Infravörös port (]HQDSRUWRQNHUesztül más Windows alapú készülékkel kommunikálhat, ha a másik készüléknek is van infravörös portja. Az infravörös porton az adatforgalom maximális sebessége 115,2 kbps. Mutatópálca kioldó A bújtatott pálcát kioldja.

9 Az alsó perem elemei $ONRWyHOHP -HOOHP] L Kommunikációs kapu A dokkoló állomás csatlakozója. Reset (újraindító) gomb A reset funkcióhoz a mutatópálca hegyével nyomjuk meg ezt a bújtatott gombot. Ki/bekapcsoló gomb A retesz elhúzásával a készüléken tárolt összes információt kitöröljük (az operációs rendszer kivételével). Tápcsatlakozó &VDWODNR]yDKiOy]DWLW OW QHN L3DTÄNDEiW E YtW 2SFLRQiOLVE YtW HOHPHNNDEiWFVDWODNR]yMD csatlakozó A dokkoló állomás $&RPSDT]VHEiPaq H3xxx készülékéhez egy standard dokkoló állomás és egy szinkronizációs VRURVNiEHOMiU(]HNNHODNLHJpV]tW NNHONDSFVRODWRWWHUHPWKHWDNpV] OpNpVDV]WDOLV]iPtWyJpS között. Az akkumulátor töltése $]VHEL3DTEDQHJ\~MUDW OWKHW OtWLXPpolimer akkumulátor van. Az akkumulátor automatikusan W OW GQLNH]GKDDGRNNROyiOORPiVEDKHO\H]W NDNpV] OpNHWpVDGRNNROyiOORPiVKR] csatlakoztattuk a hálózati adaptert. Az akkumulátort nem kell kicserélnie KHO\H]]HEHD]VHE L3DTRWHOV W OWpVNpQWKiURPnégy órára a dokkoló állomásba. Ha már egyszeuihow OW G WWHOpJ KDPLQGHQQDSHJ\U YLGLG UHEHKHO\H]LDNpV] OpNHWDGRNNROyiOORPiVEDW OWHQL Az akkumulátor töltéséhez nem feltétlenül szükséges a dokkoló állomás. A hálózati AC adapter csatlakozót közvetlenül az ipaqba is beillesztheti, az ipaq alsó részén kialakított aljzatba. +DD]DNNXPXOiWRUW OW WWVpJHQDJ\RQDODFVRQ\D]L3DT+[[[HJ\ ]HQHWHWWHV]NLDNLMHO] UH,O\HQNRUDOHKHW OHJJ\RUVDEEDQPHQWV NHODGDWDLQNDWPDMGNDSFVROMXNNLDNpV] OpNHWPtJIHO

10 nem tudjuk tölteni. A készülénnlirjhj\lg XWiQNDSFVROQL$]DNNXPXOiWRULO\HQNRUYpGLD feltöltött adatainkat (kb. 24 óráig), amíg újra tölteni nem kezdjük a készüléket. Ha kikapcsolt a készülék, kerüljük a bekapcsolását, mert adataink elveszhetnek. A zseb-ipaq bõvítõ eleme: a kabát Az ipaq H3xxx kézi számítógépeket testre szabhatja a moduláris kabát technológiával. A kabát egy olyan elem, melyet a készülékre rácsúsztathat, úgy, mintha azt felöltöztetné. A készüléket nem kell a cserénél kikacsolni, a kabátot a készülék azrqqdoiholvphul 0(*-(*<=e6$MHOHQOHJIRUJDOPD]RWWNDEiWRNUyOE YHEELQIRUPiFLyWD]$FFHVVRULHV,QIRUPDWLRQfüzetben talál, vagy látogasson el a KRQODSUD A kabát felhelyezése: 7iYROtWVDHODJXPLYpG UpWHJHWDNpV] Oék aljáról. Csúsztassa a kabátba a készüléket, amíg az a helyére nem kattan. A kézi számítógép jelzi, ha már felkészült a kabát használatára. A kabát tulajdonságainak megtekintéséhez nyomja meg a QMenu gombot, aztán érintse meg az ([SDQVLRQ3DFNmenüpontot+DDE YtW HOHPNDEiWDKHO\pUHNHU OWDNNRUDE YtW HOHP neve megjelenik az Expansion Pack Properties DEODNEDQ

11 A kabát levétele: Nyomja meg a nyíllal jelzett kioldó gombot a készülék alján. Húzza ki a készüléket. A mutatópálca használata $ Compaq ipaq H3xxx készülékek érintéspu]pnho NpSHUQ\ YHOUHQGHONH]QHN(]OHKHW YpWHV]L hogy a mutatópálcával az egér funkcióit ellássunk. A Compaq ipaq H3xxx segítségével az DGDWRNEHYLWHOHDWHOMHVNpSHUQ\ QOHKHWVpJHV Amikor nem használja, a mutatósiofdhj\wrnedqkho\h]nhglnhodnpv] OpNIHOV SHUHPpEHQ 1\RPMDPHJDPXWDWySiOFDWRNMDPHOOHWWLH] VWV]tQ JRPERWKRJ\DPXWDWySiOFDNLXJRUMRQ Amikor befejezte használatát, helyezze vissza a tokba és nyomja le ütközésig. ),*<(/(0 Ne érintse a képhuq\ WpOHVGROJRNNDOYDJ\PiVIDMWDtUyHV]N ]]HO PHUWD]NiUWRNR]KDWDNpSHUQ\ EHQ

12 A mutatópálca hegye alkalmas arra is, hogy az újraindító (reset) gombot megnyomjuk. A PXWDWySiOFiYDODN YHWNH] NHWWHKHWM N ƒérintés (tap) pulqwpvqhnplq V OPLQGHQrövid ideigwduwypulqwpvdnlmho] IHO OHWpUH Érintéssel nyitunk és aktiválunk elemeket. ƒhúzás (drag) K~]iVQDNPLQ V OD]DPLNRUDPXWDWySiOFiYDOD]HJ\LNSRQWEyODPiVLN SRQWEDK~]XQNYRQDODWYDJ\EiUPHO\HOHPHWDNLMHO] Q$OLVWiQiWK~]iVVDOW EEHOHPHW választunk ki. ƒérintséswduwv KDDPXWDWySiOFiWHJ\SRQWRQWDUWMXNHJ\NLVLGHLJÒJ\P N GLNPLQWKD DKDJ\RPiQ\RVV]iPtWyJpSHNQpOD]HJpUUHONHWW WNDWWLQWXQN Bekapcsolás után +DHO V] UNDSFVROMDEHDNpV] OpNpWDNpV] OpNHWEHNHOOiOOttani a helyes használathoz. %HNDSFVROiVXWiQDN YHWNH] MHOHQLNPHJDNLMHO] Q (O V] UpULQWVHPHJEiUKRODNLMHO] W$PiVRGLNNpSQpODPXWDWySiOFDKHJ\pYHOpULQWVHPHJ pontosan a kereszt közepét.

13 $N YHWNH] NpSVRUD]WPXWDWMDEHKRJ\ hogyan kell használni az érintséswduwvwdsdqgkrog funkciót. Érintse meg a piros nyíllal jelölt bejegyzést, és tartsa a mutatópálcát a bejegyzésen. Megjelenik egy menü. Érintse meg a Cut menüpontot. A kép váltani fog PRVWWHJ\HD mutatópálca hegypwdyuiudpvwduwvdrwwhj\lghlj$phjmhohq PHQ E OYiODVV]DNLDÄ3DVWH pontot. A gyakorlat megmutatta, hogy milyen hatékonyan lehet egy bejegyzést áttenni egy másik LG SRQWUDD]pULQWVéstarts funkcióval. $N YHWNH] PHQ E OYiODVV]XNNL%XGDSHVWHWDOHJ UG O PHQ E OD]LG ]yqiwiootwmxneh vele), és már készen is vagyunk.

14 +DHONpV] OWPHJMHOHQLNDÄWRGD\ NpSDODSNpSH]WpUGHPHVKDV]QiOQLD]iWWHNLQWKHW VpJ érdekében): Az ActiveSync szinkronizáló szoftver Az ipaq H3xxx és az asztali számítógép közötti adatcserét nevezzük szinkronizációnak. A szinkronizáláshoz az asztali gépre a Microsoft ActiveSync szoftvert kel telepíteni. A szoftvert telepítéséhez nem szeretnénk részletekbe menni, ha valami akadály merült fel a telepítés alatt, kérjük nézze meg az ActiveSync Súgóját (Help). Helyezze be az ActiveSync 3.1 CD lemezt az asztali gép CD meghajtójába. Ha az AutoPlay le van tiltva, kattintson kétszer a SETUP.EXE állományra a CD lemez gyökér könyvtárába. (Adminisztrátor/rendszergazda jogosultság feltétlenül szükséges) Kövesse az utasításokat a monitoron. A New Partnership oldalon válassza ki a Yes opciót. (Ha csak kapcsolódni szeretne, de nem szeretné, ha az adatai szinkronizálódjanak, válassza ki a No W A Synchronization Settings oldalon helyezzen egy pipát azok mellé az alkalmazások mellé, amelyeknek az információit/adatait szinkronizálni szeretné. Ezeket a beállításokat NpV EELJpQ\V]HULQWPHJYiOWR]WDWKDWMD A Finish gombra kattintás után a szoftver megkeresi a zseb készüléket, és elkezdi a V]LQNURQL]iOiVW.pUM NPLQGLJYiUMDPHJPtJDIRO\DPDWEHIHMH] G WWFVDNH]XWiQ vegye le a készüléket.

15 A today lap: ahol az aktuális szem elõtt van $SURJUDPRN elindításáho] érintse meg a 6WDUWJRPERW $PDLQDS HJ\ pillantásra $GiWXPpVLG megváltoztatás ához érintse PHJLWW Érintse meg itt, KDH]WDODSRW testre szeretné V]DEQL Megnyitáshoz érintse meg a kívánt elemet Új elem felvétele A státusz ikonok jelentése:,nrq -HOHQWpVH +DQJHU NLEHNDSFVROiVD $]DNNXPXOiWRUW OW GLN Az akkumulátor töltöttsége alacsony Az akkumulátor töltöttsége kritikusan alacsony $NpV] OpNN OV KiOy]DWLWiSIRUUiVUDYDQFVDWODNR]WDWYD A tárcsázásos (modem) kapcsolat létrejött Közvetlen kapcsolat (kapcsolat a PCvel) létrejött Státuszcsík LNRQMDL

16 Programok $&RPSDTL3DT+[[[NpV] OpNRSHUiFLyVUHQGV]HUHD3RFNHW3&PHO\HO UHYDQWHOHStWYH Bármelyik programba be tud lépni, ha a menüt választja ki, vagy ha valamelyik Program JRPERWPHJQ\RPMDD]HV]N ]HO ODSMiQ$SURJUDPRNN ] WWLiWYiOWiVKR]D46WDUWSURJUDPRW DMiQOMXNOGNpV EEHEEHQDIHMH]HWEHQ A program gombok elhelyezkedése,nrq /HtUiV Naptár (Calendar) Névjegyek (Contacts) 40HQX 46WDUW $N YHWNH] WiEOi]DWHJ\QHPWHOMHVN U OLVWiWWDUWDOPD]D]VHEiPaqra telepített programokról. Kérjük nézze meg a Compaq CDn tárolt további szoftvereket, valamlqwd]$fwlyh6\qf&'qd] Extras mappában található ingyenes szoftvereket, melyeket a zsebipaqra telepíthet.,nrq 3URJUDP Naptár &DOHQGDU Névjegyek &RQWDFWV /HYHOHN,QER[ Infravörös vétel,qiuduhg,qwhuqhw ([SORUHU 0LFURVRIW 0RQH\ /HtUiV /HKHW YpWHV]LDQDSWiULEHMHJ\]pVHNYLVV]DQp]pVpW megváltoztatását Névjegykártyák visszanézésére, megváltoztatására (EE OD]DONDOPD]iVEyON OGKHWYDJ\IRJDGKDWHPDLOW Indítsa el, ha információt szeretne venni egy másik IrDA NRPSDWLELOLVHV]N ]E O Az alkalmazással az asztali PCvel letöltött weboldalakat tekintheti meg, vagy a tárcsázásos (modemes) kapcsolat által letöltött weboldalakon böngészhet. Kövesse nyomon pénzügyeit, tranzakcióit.

17 ,NRQ 3URJUDP 0LFURVRIW 5HDGHU -HJ\]HWHN 1RWHV.pSQp] 3LFWXUH 9LHZHU 3RFNHW ([FHO 3RFNHW :RUG 40HQX 46WDUW )HODGDWOLVWD 7DVNV /HtUiVIRO\W (OROYDVKDWMDYDJ\PHJKDOOJDWKDWMDD]LQWHUQHWU OOHW OWKHW elektronikus könyveket. Kézírásos vagy gépelt jegyzetekhez, rajzok készítéséhez /HKHW YpWHV]LNpSHNQp]HJHWpVpWDNpV] OpNHQ 7iEOi]DWNH]HO $KDJ\RPiQ\RVV]iPtWyJép Excel táblázatait lehet vele megnyitni és szerkeszteni. 6] YHJV]HUNHV]W $KDJ\RPiQ\RVV]iPtWyJpS:RUG dokumentumait lehet vele megnyitni és szerkeszteni. /HKHW YpWHV]LD]DONDOPD]iVRNN ] WWLYiOWiVWD]DONDOPD]iVRN bezárását és a QUtilities megnézését (J\4EHW WWHV]NLDWiOFiUDtJ\N QQ\HQHOpUKHWLDÄ40HQX W Segítségével átláthatja és változtathatja feladatlistáját. Nem kell a programokat bezárni a készülékén, csak kapcsoljon át aruddsurjudpuddplw használni kíván. Ahhoz, hogy a nyitott programok között tudjon mozogni, érintse meg a 4LNRQW a tálcán, (ha ez nem látszik, akkor nyomja meg a 46WDUWSURJUDPJRPERWDNpV] OpNHO ODSMiQ ezután pedig a kívánt program nevét a program listán. 0(*-(*<=e6$]HO UHWHOHStWHWWSURJUDPRNDWDNpV] OpND)ODVK520EDQUHDGRQO\ memory) tárolja ezért nem veszhetnek el. Telepíthet egyéb szoftvert, ami a RAMEDQUDQGRP DFFHVVPHPRU\OHV]WiUROYDpVtJ\D]RNW U OKHW HNLVOHV]QHN A navigációs sor és a tálca $QDYLJiFLyVVRUDNpV] OpNNpSHUQ\ MpQHNIHOV V]pOpQWDOiOKDWyV WpWFVtNPHO\D]DNWXiOLV program nevét jeleníti meg. A program nevét megérintve jelenik meg a 6WDUW menü, mely hasonlít a hagyományos asztali PCk Start menüjéhez. $WiOFDDNLMHO] DOVyUpV]pQKHO\H]NHGLNHO$WiOFiQOHY PHQ VRUUDOD]DNWXiOLVSURJUDPRQ belül lehet feladatokat végezni. A tálca jobb oldalán ikonokat és az adatbevitel módját választhatja meg. Ha új elemet szeretne létrehozni, érintse meg a 1HZ menüpontrw

18 Futó programok érintse meg, hogy visszatérjen az DGRWWSURJUDPKR] Válasszon ki egy SURJUDPRW További SURJUDPRN Testre szabás Menüsor *RPERN Adatbeviteli mód Tálca Gyorsmenük A gyorsmenü akkor jelenik meg, ha az érintséstarts funkciót használja. A gyorsmenü minden alkalmazásban más és más. Segítségével gyorsan törölhet, másolhat, mozgathat, akár egy másik alkalmazásba is áttehet elemeket. Például a NévjegyekE O&RQWDFWVNLPiVROKDWHJ\QHYHW melyet egy levélbe beilleszthet (Inbox). Ha a menü megjelent, emelje fel a mutatópálcát, és válassza ki a kívánt menüpontot. Ha a menüt EHV]HUHWQp]iUQLpULQWVHPHJDNpSHUQ\ WPiVKRO Gyorsmenü

19 Gépelés és írás a készüléken $&RPSDT]VHEiPaq H3xxx sorozattal gyorsan tud gépelni, írni és rajzolni. Gépelhet a szoftver ELOOHQW\ ]HWKDV]QiODWiYDOtUKDWDNDUDNWHUIHOLVPHU VHJtWVpJpYHOYDJ\UDM]ROKDWpVtUKDW közvetlenül a képerq\ UHDPXWDWySiOFiYDO $]LQIRUPiFLyEHYLWHOHDELOOHQW\ ]HWHQYDOyJpSHOpVVHOYDJ\tUiVVDODNDUDNWHUIHOLVPHU LJpQ\EHYpWHOpYHOW UWpQLN(O V] UYiODVV]DNLDEHYLWHOPyGMiWDNpV] OpNLQSXWSDQHOMpQeULQWVH meg az input mód nyilat a tálcán, hogy látkdvvddyiodv]wivlohkhw VpJHNHW *pshopvdv]riwyhueloohqw\ ]HWHQ *pshopvkh]pulqwvhphjd]lqsxwpygq\lodwdwiofiqpvyiodvv]dnldeloohqw\ ]HWHW.H\ERDUGD NLMHO] DOVyUpV]pQPHJMHOHQLNHJ\ELOOHQW\ ]HW$PXWDWySiOFiYDOMHO OMHNLDPHJIHOHO EHW W $V]RIWYHUELOOHQW\ ]HWHWDN YHWNH] PHQ SRQWDODWWiOOtWKDWMDEH o.h\erduglnrq o6hwwlqjvo6\vwhpfül 0(*-(*<=e6 Ha egy keveset már leírt a szóból, a készülék megpróbálja kitalálni a leírni kívánt szót. Az input panel felett egy apró sárga ablakban megjelenik a megtippelt szó. Ha a NpV] OpNNLWDOiOWDDPHJIHOHO V]yWpULQWV NPHJDViUJDDEODNRW+DHOpJVRNDWtUD]DQJRO szöveg helyett megjelennek a magyar szavak is. +DD]tURWWV] YHJIRUPiWXPiWPHJV]HUHWQpYiOWR]WDWQLHO ször ki kell azt jelölni. A kijelöléshez HJ\V]HU HQK~]]DiWDPXWDWySiOFDKHJ\pWDNLMHO OQLNtYiQWV] YHJUpV]HQ+DDV] YHJ EHV WpW OWDEHW IRUPiMiWDODNtWKDWMDYDJ\DV] YHJHWPiVROKDWMDNLYiJKDWMD

20 ËUiVDNDUDNWHUIHOLVPHU YHO Írhat a karakter IHOLVPHU V]RIWYHUUHOLVeULQWVHPHJD]LQSXWPyGQ\tODWpVYiODVV]DD&KDUDFWHU 5HFRJQL]HUNDUDNWHUIHOLVPHU W$PLNRUEHtUHJ\EHW WNp]tUiVVDODNDUDNWHUIHOLVPHU DEODNiEDD NtYiQWEHW PHJMHOHQLNDNpSHUQ\ Q 1pKiQ\EHW WRO\DQPyGRQNHOOOHtUQLKRJ\IHOLVPHUKHW OHJ\HQ(EEHQVHJtWD]L (Súgó) gombbal indítható bemutató. $KRJ\JpSHOYDJ\tUDNpV] OpNDV]yEHIHMH]pVHHO WWPHJWLSSHOLDOHtUQLNtYiQWV]yWpV PHJMHOHQtWLD],QSXW3DQHOIHOHWW+DPHJpULQWLDPHJWLSSHOWV]yWDNNRUD]EHLOOHV]W GLND szövegbe. Minél gyakrabban használja a készüléket, annál több szót tanul meg. Súgó

21 ËUiVDNpSHUQ\ UH ËUKDWN ]YHWOHQ ODNpSHUQ\ UHLVGHFVDNPHJKDWiUR]RWWSURJUDPRNQiOPLQWSOD-HJ\]HWHO 1RWHV Érintse meg a toll LNRQWKDDNpSHUQ\ UH szeretne írni Ha az írott szöveg formátumát mejv]huhwqpyiowr]wdwqlho V] UNLNHOOD]WMHO OQL$ kijelöléshez: eulqwvhphjpvwduwvdhj\sloodqdwljdphjihoho V] YHJPHOOHWWDPXWDWySiOFiWDPtJD beszúró pont meg nem jelenik. Húzza át a kijelölni kívánt szövegen a mutatópálcát. Kiválaszthatja a szöveget akkor is, ha megérinti a 3HQ gombot, és a szövegen áthúzza a mutatópálcát. Ha véletlenül a szövegbe írt, érintse meg a 7RROVo8QGR menüpontot a tálcán és próbálja újra.

22 $NpSHUQ\ UHtUWV] YHJQ\RPWDWRWWV] YHJJpDODNtWiVD $NpSHUQ\ UHNp]]HOírt szöveget átkonvertálhatja nyomtatott szöveggé, ha megérinti a 7RROVo 5HFRJQL]HPHQ SRQWRNDWDWiOFiQYDJ\DJ\RUVPHQ E OYiODVV]DNLD5HFRJQL]H menüpontot. +DFVDNEL]RQ\RVV] YHJHWV]HUHWQHiWNRQYHUWiOQLDNNRUHO V] UMHO OMHNLDPHJIHOHO szövegrészt. Ha a szót a készülék nem ismerte fel, azt kézírásként hagyja. Válassza ki DPHJIHOHO szöveget A szöveg átkonvertálva $ gyorsmenü E O válassza ki H]W Ha a készülék helytelenül ismerte fel a beírt szöveget, válassza ki a szót, érintséstarts a pálcát DV]yQPDMGDPHJMHOHQ J\RUVPHQ $OWHUQDWHVmenüpontjából keresse kidphjihoho V]yW YDJ\DOHJIHOV PHQ SRQWRWPHJpULQWYHYLVV]DWHKHWLD]HUHGHWLtURWWV]yW Az eredeti írott szöveg visszahelyezése Alternatívák

23 Tippek a hatékony karakterfelismeréshez: ƒírjon átláthatóan ƒírjon a vonalakra, az alsó hurkokat a vonal alá. ƒtumddäw IHOV YRQDOiWDIHOV YRQDODOi ƒa felismerés javításához zoomoljon 300%al rá a leírt szövegre (7RROVo=RRP ƒdehw NHWWHJ\HHJ\PiVKR]N ]HODV]DYDNDWMyOOiWKDWyDQN O QtWVHHO ƒékezetek nélkül írjon 5DM]ROiVDNLMHO] UH 5DM]ROKDW~J\DKRJ\tUDNLMHO] UH$]tUiVpVDUDM]ROiVközött az a különbség, hogy mit YiODV]WRWWNLHO V] U)LJ\HOMHQRGDPLWYiODV]WNLPHUWDV] YHJHWSOQHPOHKHWNLQDJ\tWDQL (zoomolni lehet, csak a kép méretét nem lehet változtatni). A mutatópálcával húzzon át három vonalat. Egy rajzdoboz jelenik mhjv]djjdwrwwyrqdoodo+dd UDM]W~OQ\~OLNDUDM]GRER]RQDGRER]PpUHWHPHJQ +DDUDM]PpUHWHQHPKDODGMDPHJDKiURP vonal távolságot, akkor a rajzot a készülék szövegnek veszi. 5DM]GRER] széle +DDUDM]PpUHWHQHPPHJIHOHO NLOHKHWQDJ\tWDQL7RROVo=RRP Hangfelvétel Bármelyik olyan program, ahol írni vagy rajzolni tud, hangfelvételt is képes tárolni. A Naptár (Calendar), Feladatlista (Tasks), és a Névjegyek (Contacts) programokban a Notes fül alatt vehet fel hangüzenetet. $-HJ\]HWHO 1RWHVSURJUDPban vagy egy egymagában megálló hangfelvételt készíthet, vagy egy szöveges/rajzos üzenetbe csatolhat.

24 +DMHJ\]HWEHV]HUHWQpFVDWROQLHO V] UQ\LVVDPHJDMHJ\]HWHW+DHJ\PDJiEDQiOOy ]HQHWHW V]HUHWQHIHOYHQQL Tartsa úgy a zsebl3dtrwkrj\dihov V]pOpQOHY PLNURIRQQ\tOiVN ]HOOHJ\HQD szájához. Nyomja meg és tartsa nyomva a hangfelvétel gombot a készülék bal szélén. Egy csipogó hang jelzi, hogy a hangfelvétel elindult. Vegye fel az üzenetet. Engedje el a hangfelvétel gombot az üzenet végén. Két csipogás hallatszik az üzenet felvétele lezárult. $]LNRQPHJMHOHQLNDMHJ\]HWEHQ 0(*-(*<=e6)HOYpWHOWHOLQGtWKDWMDV]RIWYHUE OKDPHJQ\RPMDD]DOVyHV]N ]WiURQDSLURV kör alakú felvétel gombot. A felvétel lejátszásához érintsa meg a hangszóró ikont DMHJ\]HWEHQ Információ keresés $)LQGablak a készülékén segít Önnek, hogy információkat gyorsan megtaláljon. Érintse meg a o)lqgjrperwëumdydj\jpshomhehd]wdv] YHJHWDPLWPHJDNDUWDOiOQLpVV] NtWVHD keresést az adattípus kiválasztásáydopdmgndwwlqwvrqd]2.ud

25 Beállítások a készüléken A készüléket a o6hwwlqjv menüpontok alatt testre szabhatja. A 6HWWLQJV program három részre tagolódik: Personal (a készülék egyéni beállításai) System (rendszerbeállítások) és a &RQQHFWLRQVNDSFVRODWD3&vel, modemmel, vagy más eszközzel). 0HQ SRQW /HtUiV $OLJQ6FUHHQ Ha a mutatópálca parancsait a készülék pontatlanul értelmezi, NDOLEUiOMDEHD]pULQWpVpU]pNHO IXQNFLyWLWW $VVHW9LHZHU 5pV]OHWHVLQIRUPiFLyNDWN ] ONpV] OpNpU OpVDWXODMGonosáról %DFNOLJKW A háttérvilágítást beállítása. Ha egy ideig nem érinti meg a készüléket, a készülék álljon takarékos üzemmódra. $XWR5XQ Beállíthatja, hogy a CompactFlash memóriakártyán tárolt SURJUDPRND]RQQDOHOLQGXOKDVVDQDN %XWWRQV $SURJUDPJRPEokhoz programokat rendelhetünk, és beállíthatja DIHOOHJ UJHW JRPERW &ORFN Óra beállítás,qsxw Beállítja az adatbevitel módját, és beállíthatja az automatikus V]yNLHJpV]tW W 0HPRU\ Manuálisan beállíthatja a tároló és program memória méretét 0HQXV %eállíthatja az alapmenüt ( ), és a gyorsmenüt 0LFURSKRQH$*& Engedélyezheti vagy letilthatja a mikrofon automatikus felvételi hangerejét. 2ZQHU,QIRUPDWLRQ Írja be ide a tulajdonosi információkat 3DVVZRUG Beállíthatja a jelszót, amit bekapcsoláskor kelophjdgqlh]]ho megakadályozhatja, hogy illetéktelenek hozzáférjenek az DGDWDLKR] 3RZHU Maximalizálja az akkumulátor élettartamát 5HJLRQDO6HWWLQJV 7HVWUHV]DEKDWMDDV]iPRNDYDOXWiND]LG pvdgiwxp megjelenítését 5HPRYH3URJUDPV Telepített programokat törölheti 6RXQGVDQG Beállíthatja a riasztásokat, és a rendszerhangokat 5HPLQGHUV 7RGD\ Beállíthatja a today képet A jelszó beállítása A készülék illetéktelen használatának elkerülése végett ajánlott jelszavas védelmet biztosítani. Az azonnali védelem érdekében a o6hwwlqjvo3dvvzrug alatt található jelszó funkciót minél hamarabb állítsa be. A jelszó beállítása után valahányszor bekapcsolja a gépet, be kell ütni a jelszót. ),*<(/(0 Olyan jelszót válasszon, amit könnyen megjegyez. Ha mégis elfelejti, teljes újraindítást (full reset) kell végrehajtania, hogy újra használhassa gépét. Ebben az esetben viszont törli a memóriából minden adatát és DUHQGV]HUbeállításokat is.

26 A jelszó beállításához kövessük az alábbi lépéseket: o6hwwlqjvo3dvvzrug hvvhehdqpj\mhj\ 3,1NyGRW Bizonyosodjon meg arról, hogy a 5HTXLUHSDVVZRUGZKHQGHYLFHLVWXUQHGRQNLYDQ pipálva. Az új beállításokat az 2.ra való kattintással mentheti el. Programok telepítése $]L3DT+[[[Np]LJpSHQWDOiOKDWyDODSSURJUDPRNDWPHO\HO UHWHOHStWYHM QQHNDNpV] OpNKH] ún. ROMban vannak tárolva, melynek a tartalmát nem veszíthetjük el akkor sem, ha az akkumulátor teljesen lemerült. A készülékre telepíthet programokat, ezek vagy az ún. RAM típusú memóriába kerülnek, vagy a flash memóriába kerülnek (Ön választhatja ki). Érdemes böngészni az Interneten, mert rengeteg szoftvert találhatunk a készülékünkhöz. A programok telepítéséhez kövesse az alábbi lépéseket: $WHOHStWHQLNtYiQWV]RIWYHUWHO V] UKHO\H]]HD]DV]WDOLJpSYDODPHO\LNPDSSiMiED )LJ\HOMHQDUUDKRJ\RO\DQV]RIWYHUWWHOHStWVHQPHO\DPHJIHOHO SURFHVV]RUWtSXVUDOHWW írva, ebben az esetben a StrongARM SA Olvassa el a telepítési útmutatót, ha van ilyen (általában readme.txt állomány). Létesítsen kapcsolatot az asztali gép és a kézi gép között. $]DV]WDOLJpSHQLQGtWVDHODWHOHStW ioorpiq\w. YHVVHD]XWDVtWiVRNDWDNpSHUQ\ Q$OHJW EEWHOHStW V]RIWYHUPDJDIHOKHO\H]LD készülékre a programot. A programok eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket: 5HPRYH3URJUDPV o6hwwlqjvo6\vwhpfül o

27 $]DNNXPXOiWRUW OWpVpQHNHOOHQ U]pVH $PLNRUHOHPU OKDV]QiOMDD&RPSDT]VHEL3DT+[[[Np]LJpSHWHOOHQ UL]KHWLD]DNNXPXOiWRU töltöttségi szintjét. Érintse meg a o6hwwlqjvo6\vwhpfül alatt a 3RZHULNRQW Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, egy ikon jelenik meg a tálcán. Kattintson erre az ikonra, KDW EEHWV]HUHWQHPHJWXGQLD]DNNXPXOiWRUW OW WWVpJpU OHa nem tudja hálózati adapterre FVatlakoztatni a készüléket, azt ajánljuk, kapcsolja ki a készüléket, és addig ne kapcsolja vissza amíg tölt, mert adatait elveszítheti. Az adatokat a készülék alacsony töltöttség esetén körülbelül 24 óráig megtartja. A készülék akkumulátorának töltéséhez csatlakoztassa a készüléket az adapterhez vagy csatlakoztassa a dokkoló állomásba. Villogó sárga fény jelzi, hogy a töltés folyamatban van. Ha az elem teljesen le volt merülve, a töltés 23 órába telik. Ha a töltés közben bekapcsolja készülékét a töltési id WRYiEEWDUW$W OWpVEHIHMH]WpYHODViUJDIpQ\IRO\DPDWRVDQpJ Háttérvilágítás $]L3DT+[[[]VHEV]iPtWyJpSEHpStWHWWIpQ\pU]pNHO WWDUWDOPD]PHO\DN UQ\H]HWL IpQ\HU VVpJKH]PpUWHQiOOtWMDEHDNLMHO] KiWWpUYLOiJtWiViW$NLMHO] KiWWpUYLOiJtWiViW beállíthatja manuálisan is. $NpSHUQ\ KiWWpUYLOiJtWiViQDNJ\DNRULKDV]QiODWDHQHUJLDLJpQ\HV+DDUHQGV]HUWHOHPU O P N GWHWLVRNHQHUJLiWPHJWDNDUtWKDWH]HNLGHLJOHQHVNLNDSFVROiViYDOKDpSSHQQHPV] NVpJHV

28 Nyomja meg a QMenu gombot, majd érintse PHJD%DFNOLJKW menüpontot. Ha az $XWRPDWLF SRQWRWOHWLOWMXNPDQXiOLVDQEHiOOtWKDWMDDIpQ\HU W8J\DQH]WEHiOOtWKDWMDD o6hwwlqjvo 6\VWHPo%DFNOLJKWo%ULJKWQHVVmenüpontok alatt, ha szintén letiltja az $XWRPDWLFSRQWRW Az akkumulátor hamarabb OHPHU OKDVRNDWKDV]QiOMDDPDJDVIpQ\HU WKiWWpUYLOiJtWiVNpQWH]pUW érdemes beállítani, hogy ha nem történt adatbevitel, mikor kapcsoljon ki automatikusan. A beállításhoz kövesse az alábbi lépéseket: o6hwwlqjvo6\vwhpo%dfnoljkwo%dwwhu\3rzhuydj\ o6hwwlqjvo6\vwhpo%dfnoljkwo([whuqdo3rzhu (QJHGpO\H]]HSLSiOMDNLDIHOV DEODNRWpVDOHJ UG O PHQ EHQiOOtWVDEHDNLNDSFVROiVLLG W SHUFEHQ

29 QStart $46WDUWDIXQNFLyOHKHW YpWHV]LKRJ\J\RUVDQHOpUMHQQpKiQ\IRQWRVEHiOOtWiVW$46WDUW által HO KtYRWW40HQX abban is segít, hogy átkapcsoljon vagy becsukjon nyitott alkalmazásokat. ƒ.dwwlqwvrqd4lnrqudydj\q\rpmdphjd46wduwj\ruveloohqw\ WKRJ\HOpUMHD40HQXW ƒha el akarja tüntetni a 4 ikont a tálcáról: 4o([LW segítségéyhowhkhwlkdylvv]ddndumd WHQQL o4/dxqfk ƒha meg akarja cserélni a menü elemeinek sorrendjét 40HQXQ4o48WLOLWLHVo40HQX gombot. Minden egység, amit kijelöl, meg fog jelenni a 40HQXEHQ Alkalmazások ki/bekapcsolása $40HQX három választási lehhw VpJHWWDUWDOPD]DPHOO\HOHJ\V]HU HQFVXNKDWEHYDJ\ kapcsolhat át valamely alkalmazást. ƒahhoz, hogy becsukhasson egy éppen aktív alkalmazást, érintse meg a &ORVHDFWLYHWDVNRW 0HJOpY DONDOPD]iVEH]iUiVD ƒahhoz, hogy az összes nyitott programot bezárhasson, érintse meg a &ORVHDOOWDVNVRW (Minden feladat bezárása) ƒ/hkhw VpJYDQDIXWySURJUDPRNN ]WLiWNDSFVROiVUD~J\KRJ\PHJpULQWLDQQDND] alkalmazásnak a nevét, amire át szeretne váltani.

30 ,QWp] )LOH([SORUHU $)LOH([SORUHUD40HQXEHQOHKHW YpWHV]LKRJ\DPHJOpY N Q\YWiUDNN ] WWQDYLJiOKDVVRQ UHQGV]HUH]KHVVHDIiMORNDWpVE QJpV]KHVVHQDYiOODODWLKiOy]DWHU IRUUiVDLN ] WW$]DONDOPD]iV a QMenu gyorsgomb megnyomása után a )LOH([SORUHUmenüpont kiválasztásával indítható. Memóriakártya 6RUUHQGEH rendezés kritérium V]HULQW Érintséstarts gyorsmenüvel hozhat létre új könyvtárat 0(*-(*<=e6: Hatékonyan mozgathatja az állományokat az érintséstarts gyorsmenükkel: válassza ki a &XW (Kivágás) &RS\ (Másolás) és 3DVWH (Beilleszt) menüpontokat. Hibabehatárolás (Self Test) Ez a funkció is a 48WLOLWLHV között található és aktiválja a rendszerdiagnosztikai eszközt. A rendszerdiagnosztikát akkor érdemes lefuttatni, ha a készülékével valamilyen problémával találkozott. 0LHO WWHONH]GLIXWWDWQLH]WDSURJUDPRW]iUMRQEHPLQGHQQ\LWRWWSURJUDPRW&ORVHDOOWDVNV Hogyha jelszót iktatott be, úgy azt kapcsolja ki: o6hwwlqjvo3dvvzrug. Írja be a jelszót és az 5HTXLUH3DVVZRUG pipáját kapcsolja ki. Ha a bekapcsolás utáni txodmgrqrviholvphu SURJUDPHQJHGpO\H]YHYDQD]WLVNDSFVROMDNL o6hwwlqjvo2zqhu,qirupdwlrq9hj\hohd]6krzlqirupdwlrqzkhqghylfhlv WXUQHGRQ funkciót a Check boxból. Kövesse a 4o48WLOLWLHVo6HOI7HVW lépéseket. Pipálja ki azokat az ablakondwdpho\ funkciókat tesztelni akar. 0(*-(*<=e6$]³,57UDQVIHU HJ\EHOV LQIUDY U VP N GpVLWHV]WHQQHNHOOHQ U]pVpKH] nem kell egy másik IR egység.

Használati útmutató hp ipaq Pocket PC h1900 sorozat

Használati útmutató hp ipaq Pocket PC h1900 sorozat Használati útmutató hp ipaq Pocket PC h1900 sorozat h1930, h1935, h1937, h1940, h1945 modellek (Egyes modellek nem érhetőek el mindenhol) Dokumentum-szám: 337112-001 2003. május Használati útmutató 1 2003

Részletesebben

Használati útmutató. HP ipaq rx3000 sorozathoz. Dokumentum száma: 364351-002. 2004. augusztus

Használati útmutató. HP ipaq rx3000 sorozathoz. Dokumentum száma: 364351-002. 2004. augusztus Használati útmutató HP ipaq rx3000 sorozathoz Dokumentum száma: 364351-002 2004. augusztus 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A HP, Hewlett Packard és a Hewlett-Packard logo az Egyesült Államokban

Részletesebben

MyPal A620. Felhasználói kézikönyv

MyPal A620. Felhasználói kézikönyv MyPal A620 Felhasználói kézikönyv E1250 Első kiadás, 1. verzió 2003. júniusa Copyright ASUSTeK COMPUTER INC, Minden jog fenntartva Az alábbi tájékoztató, valamint a benne ismertetett szoftverek és egyéb

Részletesebben

MDA compact II Felhasználói Kézikönyv

MDA compact II Felhasználói Kézikönyv MDA compact II Felhasználói Kézikönyv 2 Kérjük, a készülék üzembe helyezése elôtt olvassa el a Felhasználói kézikönyvet! A Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync,

Részletesebben

MDA Pro Felhasználói Kézikönyv

MDA Pro Felhasználói Kézikönyv MDA Pro Felhasználói Kézikönyv 2 Kérjük, a készülék üzembe helyezése elôtt olvassa el a Felhasználói kézikönyvet! A Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel,

Részletesebben

Speedshop Kft. www.speedshop.hu

Speedshop Kft. www.speedshop.hu Eten X500 glofiish GPS Pocket PC Használati útmutató Biztonsági elıírások Használatba vétel elıtt kérjük olvassa el figyelmesen az útmutatót! A készülék akkumulátora nincsen feltöltve mikor a gyártótól

Részletesebben

Pocket LOOX 700-as sorozat kézi számítógép

Pocket LOOX 700-as sorozat kézi számítógép Bevezetés Fontos tudnivalók Pocket LOOX 700-as sorozat kézi számítógép A Pocket PC használata Az FSC SpeedMenu A Pocket PC gyors használata A Pocket PC konfigurálása Használati útmutató A Pocket PC csatlakoztatása

Részletesebben

Pocket LOOX N/C sorozat kéziszámítógép

Pocket LOOX N/C sorozat kéziszámítógép Bevezetés Fontos tudnivalók Pocket LOOX N/C sorozat kéziszámítógép A kéziszámítógép használata A kéziszámítógép konfigurálása Használati útmutató A kéziszámítógép csatlakoztatása más készülékekhez... Hibakeresés

Részletesebben

Amazon Kindle Paperwhite Használati Útmutató

Amazon Kindle Paperwhite Használati Útmutató Amazon Kindle Paperwhite Használati Útmutató Az érintőképernyő használata A Kindle készülék használatához, könyvek, magazinok és újságok olvasásához csak néhány egyszerű lépés elsajátítására van szüksége.

Részletesebben

Kibővített használati útmutató

Kibővített használati útmutató X2 Kibővített használati útmutató Tartalomjegyzék Első lépések...5 Használati útmutató a telefonban...5 További segítség...5 Összeszerelés...5 A telefon bekapcsolása és kikapcsolása...6 A képernyő igazítása...7

Részletesebben

Az Ön HTC Sensation XL with Beats Audio Felhasználói kézikönyve

Az Ön HTC Sensation XL with Beats Audio Felhasználói kézikönyve Az Ön HTC Sensation XL with Beats Audio Felhasználói kézikönyve 2 Tartalom Tartalom Első lépések A doboz tartalma 8 HTC Sensation XL with Beats Audio 8 Hátlap 11 SIM-kártya 12 Akkumulátor 13 Ki és bekapcsolás

Részletesebben

Használati útmutató. ST21i/ST21a. tipo

Használati útmutató. ST21i/ST21a. tipo Használati útmutató ST21i/ST21a tipo Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók...6 Android mi és miért?...7 Alkalmazások...7 Első lépések...8 Összeszerelés...8 A telefon be- és kikapcsolása...10 Telepítő varázsló...10

Részletesebben

Joybook A52/C41 sorozat felhasználói kézikönyv

Joybook A52/C41 sorozat felhasználói kézikönyv Joybook A52/C41 sorozat felhasználói kézikönyv Copyright A szerzői jogok 2007 a BenQ Corporation-t illetik. Minden jog fenntartva. A vállalat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a kiadvány sem részben,

Részletesebben

Az Ön HTC Explorer Felhasználói kézikönyve

Az Ön HTC Explorer Felhasználói kézikönyve Az Ön HTC Explorer Felhasználói kézikönyve 2 Tartalom Tartalom Első lépések A doboz tartalma 8 HTC Explorer 8 Hátlap 10 SIM-kártya 11 Memóriakártya 12 Akkumulátor 13 Ki és bekapcsolás 14 A PIN-kód beírása

Részletesebben

Használati útmutató. Xperia M2 D2303/D2305/D2306

Használati útmutató. Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Használati útmutató Xperia M2 D2303/D2305/D2306 Tartalomjegyzék Első lépések...6 A használati útmutatóról...6 Áttekintés...6 Összeszerelés...7 A telefon első bekapcsolása...8 Miért van szükségem Google

Részletesebben

Az Ön HTC Sensation XE with Beats Audio Felhasználói kézikönyve

Az Ön HTC Sensation XE with Beats Audio Felhasználói kézikönyve Az Ön HTC Sensation XE with Beats Audio Felhasználói kézikönyve 2 Tartalom Tartalom Első lépések A doboz tartalma 8 HTC Sensation XE with Beats Audio 8 Hátlap 10 SIM-kártya 11 Memóriakártya 12 Akkumulátor

Részletesebben

A HTC One S készülék Felhasználói kézikönyv

A HTC One S készülék Felhasználói kézikönyv A HTC One S készülék Felhasználói kézikönyv 2 Tartalom Tartalom Kibontás HTC One S 8 SIM-kártya 9 Az akkumulátor töltése 10 Ki és bekapcsolás 10 A HTC One S kezdeti beállítása 11 Szeretne gyors útmutatást

Részletesebben

Gyorsindító & Hibajavítási útmutató

Gyorsindító & Hibajavítási útmutató T ARTALOMJEGYZÉK Fontos információk 2 Számítógépes alapismeretek 3 Biztonság és kényelem... 3 Biztonsági óvintézkedések... 3 Egészségügyi óvintézkedések... 3 Ismerkedés a számítógéppel... 4 A billentyűzet

Részletesebben

Az Ön HTC Incredible S telefonja Felhasználói kézikönyv

Az Ön HTC Incredible S telefonja Felhasználói kézikönyv Az Ön HTC Incredible S telefonja Felhasználói kézikönyv A kézikönyvben alkalmazott jelölések Ebben a felhasználói kézikönyvben a következő szimbólumokkal jelöljük a fontos és hasznos információkat: Ez

Részletesebben

sola Használati útmutató

sola Használati útmutató sola Használati útmutató Tartalomjegyzék Fontos tudnivalók...7 Android mi ez és mire való?...8 Alkalmazások...8 Első lépések...9 Összeszerelés...9 A telefon be- és kikapcsolása...10 Telepítő varázsló...11

Részletesebben

ASUS Transformer Pad Felhasználói kézikönyv

ASUS Transformer Pad Felhasználói kézikönyv HUG7360 ASUS Transformer Pad Felhasználói kézikönyv TF300T/TF300TG/TF300TL Az akkumulátor feltöltése Amennyiben akkumulátorról kívánja működtetni a számítógépet, ne feledje teljesen feltölteni az akkumulátort,

Részletesebben

A HTC One készülék Felhasználói kézikönyv

A HTC One készülék Felhasználói kézikönyv A HTC One készülék Felhasználói kézikönyv 2 Tartalom Tartalom Kibontás HTC One 7 SIM-kártya 8 Az akkumulátor töltése 9 Ki és bekapcsolás 10 Szeretne gyors útmutatást a telefonról? 10 Telefon beállítása

Részletesebben

ZTE Blade III WCDMA/GSM Mobil Telefon Használati útmutató

ZTE Blade III WCDMA/GSM Mobil Telefon Használati útmutató ZTE Blade III WCDMA/GSM Mobil Telefon Használati útmutató 1 Jogi információk Copyright 2012 ZTE CORPORATION. Minden jog fenntartva. A kiadvány sem részben, sem egészben nem kivonatolható, reprodukálható,

Részletesebben

Médiatár. Részletes felhasználói kézikönyv

Médiatár. Részletes felhasználói kézikönyv Médiatár Részletes felhasználói kézikönyv 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Áttekintés... 4 Fôbb jellemzôk áttekintése... 5 Médiatár teljes funkcionalitásához szükséges alaplépések összefoglalása...

Részletesebben

Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató

Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató Gyors kezdési és hibaelhárítási útmutató TARTALOMJEGYZÉK Fontos információk 2 Számítógépes alapismeretek 4 Biztonság és kényelem... 4 Biztonsági óvintézkedések... 4 Egészségügyi óvintézkedések... 4 Ismerkedés

Részletesebben

Használati útmutató. Xperia SP C5302/C5303/C5306

Használati útmutató. Xperia SP C5302/C5303/C5306 Használati útmutató Xperia SP C5302/C5303/C5306 Tartalomjegyzék Xperia SP Használati útmutató...6 Első lépések...7 Erről a használati útmutatóról...7 Android mi ez és mire való?...7 Az eszköz áttekintése...7

Részletesebben

A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától. KM900 Használati útmutató

A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától. KM900 Használati útmutató A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától. KM900 Használati útmutató Gratulálunk a speciális, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális

Részletesebben

xtab-50 GPS Használati utasítás

xtab-50 GPS Használati utasítás xtab-50 GPS Használati utasítás 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Megjelenés... 1 2. Használatba vétel... 2 2.1 Az akkumulátor töltése... 2 2.2 A készülék rögzítése a tartókarral... 2 2.3 A memóriakártya használata...

Részletesebben

ÜZEMBEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ

ÜZEMBEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÜZEMBEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÜZEMBEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ Szabályozó modell: P09E Szabályozó típus: P09E001 Megjegyzések, figyelmeztetések és Vigyázat üzenetek MEGJEGYZÉS: A MEGJEGYZÉSEK a számítógép biztonságosabb

Részletesebben

Üdvözli a HUAWEI. HUAWEI Ascend Y 200. Felhasználói útmutató U8655-1

Üdvözli a HUAWEI. HUAWEI Ascend Y 200. Felhasználói útmutató U8655-1 Üdvözli a HUAWEI HUAWEI Ascend Y 200 Felhasználói útmutató U8655-1 Tartalomjegyzék 1 Olvassa el, mielőtt továbblépne... 1 1.1 Biztonsági óvintézkedések... 1 1.2 Személyes információk és adatok biztonsága...

Részletesebben