Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS A Települi Esélyegyenlőségi Programról szóló beszámolóhoz Tisztelt Képviselő-testület! Az egyenlő bánásmódról az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (Ebktv.) május 1-től hatályos 63/A. -a alapján a helyi önkormányzat, valamint a kistérségi társulás öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. A helyi esélyegyenlőségi program előkzítébe, illetve áttekintébe, valamint felülvizsgálatába a külön jogszabály szerinti esélyegyenlőségi szakértőt kellett bevonni. Az elfogadott helyi esélyegyenlőségi programhoz, annak áttekintéhez, valamint felülvizsgálatához csatolni kellett az előkzítben rzt vevő esélyegyenlőségi szakértő véleményét. A helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi dönt alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor rzesülhet, ha a törvény rendelkezeinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. Ezt a rendelkezt a december 31-ét követően meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni (2011. december 22-től ezek a rendelkezek megváltoztak). Répcelak Város Települi Esélyegyenlőségi Helyzetelemze Intézkedi tervét az ajánlati eljárás során kiválasztott Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet kzítette el, melyhez csatolta az esélyegyenlőségi szakértő által kzített aláírt szakértői véleményt. A települi esélyegyenlőségi programot a Képviselőtestület a 125/2011.(IV.28.) számú határozatával fogadta el. Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települi Esélyegyenlőségi program megvalósítása a megvalósításának irányítása, a szükséges intézkedek rzletes tartalmi kidolgozása a megvalósítandó tevékenységek terveze érdekében 5 fős esélyegyenlőségi munkacsoportot hozott létre, melynek tagjai a következő személyek: Szabó József elnök, Enginé Kozonits Mária Gyöngyi, Horváth Csaba, Lászlóné Mór Lilla Takács Márta tagok. Az esélyegyenlőségi munkacsoport rzletes feladatait a Települi Esélyegyenlőségi Program intézkedi terv rze tartalmazza. Az Ebktv. 63/A. (8) bekezdében foglalt kötelezettségnek eleget téve az Egyenlő Bánásmód Hatóságtól hatósági bizonyítvány kiállítását kértük. A Hatóság Elnöke május 18-án állította ki rzünkre azt a hatósági bizonyítványt, mely igazolja, hogy Répcelak város Önkormányzat az Ebktv. hatályos rendelkezei alapján elkzített elfogadott helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. A helyi esélyegyenlőségi program az egyenlő bánásmód követelménye maradéktalan érvényesülét szolgálja. A Hatóság a helyi esélyegyenlőségi programot a honlapján közzétette, illetve Répcelak város honlapján is megtalálható. A nyomon követ a nyilvánosság biztosítása érdekében a program előírja, hogy a megvalósítás hatékony, a tervezett intézkedek hosszú távú érvényesüle, a fenntartható fejlőd biztosítása érdekében Répcelak város Önkormányzata minden évben egy alkalommal, a májusi képviselő-testületi ülen megtárgyalja a terv megvalósulását. Az esélyegyenlőségi munkacsoport január 30-án ült tartott, melynek napirendi pontjaként megbeszélték a munkacsoport aktuális feladatait. Az ülről jegyzőkönyv kzült.

2 A helyi esélyegyenlőségi program cselekvi ütemterv rze intézkedek végrehajtását írta elő határidő meghatározásával 5 pontban, melyek megvalósulásáról az alábbiakban számolunk be: 1. Tevékenység: adatgyűjt annak érdekében, hogy a város lakóinak helyzetéről világos kép alakuljon ki. Eredmény: az adatgyűjtt a megadott szempontoknak megfelelően végrehajtottuk, a beérkezett adatokból kzített összegz jelen beszámoló 1. számú mellékletét képezi. 2. Tevékenység: képz, tréning; a probléma iránti érzékenység a tudatos cselekv erősíte érdekében. Eredmény: a helyi esélyegyenlőségi programot kzítő Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet szakembere Ft díj ellenében vállalta, hogy június 13-án, szerdán órától óráig az érintett kör (az önkormányzat vezetői tisztségviselői, az egzségügyi, oktatási szociális intézmények vezetői, szakemberei, a települ, illetve annak vonzáskörzetében megtalálható gazdasági egységek vezetői) rzére helyben, a Polgármesteri Hivatal épületében megtartja a képzt az érintettek attitűd formálása az esélyegyenlőségi szemlélet kialakítása érdekében. 3. Tevékenység: a települ lakossága ismerje meg az esélyegyenlőségi fejleszt irányait. Eredmény: Répcelak város települi esélyegyenlőségi helyzetelemze Intézkedi terve a város honlapján megtalálható elolvasható. A február 9-én megtartott közmeghallgatáson külön napirendi pontként szerepelt a települi esélyegyenlőségi programról szóló tájékoztató, melyet Szabó József elnök ismertetett. 4. Tevékenység: a munkanélküliség csökkente, a nők munkavállalási esélyeinek javítása, ennek érdekében kapcsolat a munkaügyi központtal, pályázat, nők foglalkoztatását segítő program. Eredmény: a munkaügyi központtal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, a pályázati lehetőségeket figyelemmel kísérjük. A képviselő-testület a március 29-i ülén döntött a TÁMOP-6.1.2/11/. Kódszámú, az Egzségre nevelő szemléletformáló életmód programok lokális színterek című pályázaton való rzvételről. Az önállóan támogatható tevékenységek közül az alábbiak megvalósítását tűzte ki célul: - stressz-kezelő, lelki egzség megőrzére irányuló egzségfejleszti programok - az egzséges táplálkozás, az energiaegyensúly megtartása kialakítása érdekében kidolgozott programok - a rendszeres testmozgást elősegítő szabadidős programok - elsősegély nyújtási baleset megelőzi programok. 5. Tevékenység: a fogyatékkal élők helyzetének javítása, akadálymentesít. Eredmény: az esélyegyenlőségi munkacsoport elkzítette az akadálymentesíti ütemtervet, mely jelen beszámoló 2. számú melléklete. Kérem a képviselő-testületet a beszámoló elfogadására! Répcelak, április 27. Szabó József sk. munkacsoport elnöke

3 1. számú melléklet Az esélyegyenlőségi programhoz beérkezett adatszolgáltatás összegze 1. Hátrányos helyzetű csoportok Fogyatékos személyek: 0 3 év: év: 3 fő 7 14 év: 1 fő év: 0 18 év felett: szellemi: 6 fő hallás: 43 fő látás: 51 fő mozgásszervi: 15 fő 2. Gyermekes családok helyzete 0 18 év közötti gyermekek száma: 371 fő évben 23 családból 46 gyermek rzesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, 53 gyermek rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben, illetve 40 család átmeneti segélyben. Nyári gyermekétkeztetben 16 gyermek vett rzt 44 napon keresztül. Alapellátott gyermekek száma 8, védelembe vétel alatt álló gyermekek száma 8. A bölcsődében 10 gyermek gondozása folyik, veszélyeztető tényezőről nincs tudomás, mindannyian stabil családi háttérrel rendelkeznek. Az óvodában 70 fő gyermek van, egyedül nevelő szülő 2 fő, munkanélküli 1 fő, hátrányos helyzetű 4 fő, anyagi nehézséggel küzd 1 fő. A tapasztalatok szerint a gyermekek stabil anyagi érzelmi háttérrel rendelkeznek. Az iskolában 132 répcelaki tanuló van, ebből hátrányos helyzetű 19 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 6 fő. A családokban felmerülő nehézségek sokrétűek, leginkább felbomlott házasság miatt, ellenőrz hiánya miatt anyagi, képességbeli problémák miatt vannak gondok. Nyilvántartott álláskeresők száma 73 fő. 3. Gyed-en, Gyes-en lévő anyukák helyzete Számuk 51 fő. A családok helyzete jó, az édesanyák többsége a gyermekek után járó ellátást igénybe tudja venni a gyermek 3 éves koráig. Kb. 15 % megy vissza dolgozni a gyermek 2 éves kora után. Nagy segítség a bölcsődei ellátás. Megoldás lehet a munkahelyteremt: egy műszakos rugalmas munkarendben. 4. Egzségügyi szűreken való megjelen I. számú háziorvosi rendelő dohányzás: a detektált dohányzó személyek száma 167 fő. A tüdőszűr nem kötelező, csupán ajánlott vizsgálat. Ernyőkép-szűrsel ma a tüdőrák egyharmadát ki lehet emelni, ennek értékét növeli, hogy ebben a betegségcsoportban magas az operálhatók aránya. Ezért továbbra is indokolt a 40 év feletti lakosság különösen a dohányosok évenkénti szűre.

4 elhízás: elhízottak száma 270 fő, 124 férfi 146 nő. A minőségileg megfelelő, de csökkentett kalória értékű étkez, a rendszeres testmozgás, 18:00 óra utáni étkezek elkerüle az elsődleges teendő e téren. magas vérnyomás: a körzetben minden második ember magas vérnyomásban szenved. A nyilvántartottak száma a vizsgált két évben ( ) 466 fő volt. A nők száma (251) az országoshoz hasonlóan magasabb, mint a férfiaké. A magas vérnyomás kialakulásában a napi 5 grammnál több konyhasó, rendszeres alkoholfogyasztás, az elhízás, a mozgásszegény, ülő életmód, a hajszolt életvitel a betegség kialakulásának irányában hat. Cukorbetegség: a praxisban 117 ismert cukorbeteg van, nő 67 férfi 50 fő. I. típusában az inzulintermel teljes hiánya áll fenn, csak inzulinnal kezelhető. Az esetek %-át kitevő II. típusú betegségben nem az inzulin mennyisége, hanem a hatékonysága csökken. Kockázati tényezői az alma típusú elhízás, túlzott energia felvétel zsír szénhidrát formájában, a mozgásszegény életmód. Pszichoaktív szerek (alkohol drogfogyasztás): Az alkohol idült hatását jelző, a hasi ultrahanggal zlelhető májelváltozások száma megnőtt: a vizsgált időszakban 32 esetet detektáltak. Alkoholizmusa miatt pszichiátriai kezelre szorult négy fő. Drogfogyasztás nem volt tapasztalható. Bőrdaganatok: tömeges, speciális ismeretekkel felszereltséggel rendelkező bőrgyógyászati szűr kívánatos lenne. Méhnyakrák: A HPV (human papillomavírus) elleni védőoltás nevezetével ez a kórforma remélhetőleg ritkasággá válik. Az utolsó két évben nem fordult elő a praxisban. Emlőrák: behívásos mammográfiát életkorban 2 évente végeznek. A praxisban az elmúlt két évben két esetben fordult elő, egy esetben tragikus végkifejlettel. Vastagbél daganat: az utóbbi időszakban egy beteg kiszűre történt meg. Vizsgálata merev agy flexibilis endoszkópiával. Öt pozitív eset volt. Pajzsmirigy betegség: a két év friss esetei közül 56 alulműködes, 8 túlműködes eset került előtérbe. II. számú háziorvosi rendelő Mozgásszervi megbetegedek szűre: 250 fő Hgb-A1c szűr: 71 fő Vastagbél daganat szűr: 40 fő Naponta: magas vérnyomás szűre testsúlymér Hetente: vérvétel Kislabor: vércukor, koleszterin, vesebetegségek, májbetegségek szűre folyamatosan Egzségmegőrző program: gyógytorna 10 alkalom, 76 fő Egzségnevel: rendeli idő alatt folyamatosan Móra Ferenc Általános Iskola - fogászati szűr rendszeresen - gyermekorvos védőnő szűrővizsgálatai minden évben 2, 4, 6 8 évfolyamokon

5 - alkalmi vizsgálatok: szükség esetén (sport, tisztaság) Egzségnap: minden évben novemberben Utóbbi két évben: témahét (pl.: fogtündér) 5. Munkanélküliség: Álláskeresők száma: 83 fő (46 férfi, 37 nő) 180 napon túl nyilvántartottak: 39 fő (24 férfi, 15 nő) Egy éven túl nyilvántartottak: 22 fő (12 férfi, 10 nő) Ált. iskola 8 osztályánál kevesebb végzettségű: 1 fő Ált. iskolai végzettségű: 16 fő Szakmunkás végzettségű: 29 fő Szakiskolai végzettségű: 0 Szakközépiskolai végzettség, gimnáziumi érettségi: 31 fő Főiskolai végzettségű: 4 fő Egyetemi végzettségű: 2 fő Fizikai foglalkozású álláskereső: 63 fő Szellemi foglalkozású álláskereső: 20 fő Pályakezdő álláskereső: 9 fő 6. Önkormányzatnál intézményeinél dolgozók bére Dolgozók száma: 101 fő (férfi: 16, nő: 85) Szellemi munkakörben dolgozó: 64 fő Fizikai munkakörben dolgozó: 28 fő Vezető beosztásban dolgozó: 12 fő Béren kívüli juttatásban rzesül: 101 fő Átlagfizet: Ft férfi Ft nő 7. Munkaerő politika (öt legnagyobb helyi cég adatait figyelembe véve) Felvehető munkavállalók száma összesen: 4 fő (elektroműszerz, 1 gazdasági, 1 közgazdász, 1 ált.isk.) Jelenleg foglalkoztatottak : 1140 fő (férfi: 663 fő, nő: 477 fő) Előző évben interjúra jelentkezett: kb. 340 fő Az előző évben felvettek száma: 106 fő Kisgyermekes anyukák munkába állását 4 órás, 6 órás, illetve rugalmas munkaidővel, rzmunkaidős foglalkoztatással, egy műszakos munkarenddel, szükség esetén kilépő engedélyezével segítik. Fogyatékkal élő személyek: jelenleg 7 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása történik (IT munkatárs, karbantartó, adminisztrátor, gépi forgácsoló, berendez kezelő, boltvezető) Foglalkoztatás növelének esélyei: képesít- végzettségbeli elvárások teljesíte esetén 8. Kiemelt bűncselekmények (2011) Összes regisztrált bűncselekmény: 66 Ebből vagyon elleni: 22 Személy elleni: 8 Közúti baleset okozása: 1 Személy elleni bűncselekmény sértettjei: 1 férfi (könnyű testi sért); 7 nő (1 segítségnyújtás elmulasztása, 1 személyi szabadság megsérte, 3 zaklatás, 2 rágalmazás)

6 Vagyon elleni bűncselekmények sértettjei: lopás (4 férfi, 5 nő), betöres lopás (1 férfi), csalás (5 nő), rongálás (1 férfi, 1 nő). Elkövetők személy elleni bűncselekményekben: könnyű testi sért 1 férfi, zaklatás 1 férfi. Elkövetők vagyon elleni bűncselekményekben: lopás 3 férfi, rongálás 2 férfi, jogtalan elsajátítás 1 nő. 9. Egzségi állapot feltérképeze (az orvosok évi beszámolói alapján) - A lakosság egzségi állapota a fogászat tekintetében a közepesnél jobbnak mondható. A 19 év alatti korosztálynál javulás tapasztalható. A fogászatra nagy általánosságban fogfájással, szuvas foggal, fogpótlás kzíte céljából szűrővizsgálatokra jelentkeznek a betegek. Az utóbbi időben megnövekedett az ellátandó betegek száma, ami azt jelzi, hogy egyre többen felismerik annak jelentőségét, hogy a rossz fogazat számos betegség forrása lehet. A szűrővizsgálatok tekintetében a folytonosság csak az iskolai fogászat keretében van meg. Az eszközellátottság alapvetően adott, de a megemelkedett beteglétszám miatt megduplázódott az eszközök igénybe vétele. A folyamatos jogszabályi változások is befolyásolják az eszközellátottság alakulását, hisz a minimum feltételek növele miatt különböző új eszközök használatát is biztosítani kell. Az egzség megőrzi prevenciós munka a rendelőben zajlik. Minden esetben tájékoztatást kapnak a gyerekek a felnőttek is, hogy hogyan kell megőrizni a jó fogazatot. Ehhez ismeretterjesztő anyagok is rendelkezre állnak. - Gyermekgyógyászatban a prevenció elsődlegessége a fontos. Könnyebb megelőzni egy betegséget, mint meggyógyítani. A gyermekgyógyászati ellátásban a szűrővizsgálatokon való rzvétel teljes körű volt. A praxis csak a kötelező alapfelszerelsel rendelkezik, a finanszírozás bővítt nem tett lehetővé. A gyermekgyógyász rendelkezik homeopátiás szakvizsgával, kristálygyógyászati képesítsel, biorezonanciás kezeli lehetőséggel. Alapvető cél a prevenciós tevékenység, ezen belül tanácsadások, iskolaorvosi szűrővizsgálatok, védőoltások, egzségnevelő előadások, egyéni tanácsadások. A város 18 év alatti korosztályának egzségi állapota a színvonalas prevenciós munkának köszönhetően az országos átlagnál jobbnak mondható. - A II. számú háziorvosi rendelőben a kisebb értékű eszközök korszerűsíte, pótlása szükség szerint folyamatosan történik ben a diagnosztikus ultrahangkzülék az önkormányzat segítségével kicserélre került évben négy, évben tizenhárom, évben négy alkalommal tartottak előadást az egzségmegőrző program keretében. - A Mentőállomáson jelenleg 3 mentőtiszt, 8 mentőápoló 8 mentő gépkocsi vezető dolgozik. Rendelkezre áll 1 db mindennapi 12 órás eset kocsi 1 db mindennapi 24 órás mentő gépkocsi.

7 AKADÁLYMENTESÍTÉSI ÜTEMTERV ÉV 2. számú melléklet Intézmény megneveze Polgármesteri Hivatal Bartók Béla u. 38. Napközi otthonos Óvoda József A. u. 20/A. Művelődi Otthon Könyvtár Bartók Béla u. 55. Bölcsőde Idősek Klubja József A. u. 20. Általános Iskola József A. u. 32. Egzségház Arany J. u. 5. Orvosi Rendelő Széchenyi u. 4. Sporttelep Petőfi u. Felelős Forrás Határidő Mozgáskorlátozottak akadálymentesíte megvalósult Mozgáskorlátozottak, hallás- látássérültek akadálymentesíte megvalósult Mozgáskorlátozottak látássérültek akadálymentesíte megvalósult Városi Önkormányzat Rzben akadálymentesített (tornatermi öltözőknél mozgáskorlátozottak rzére alkalmas mellékhelyiség rendelkezre áll) Városi Önkormányzat Városi Önkormányzat költségvete pályázati forrás Városi Önkormányzat költségvete pályázati forrás Mozgáskorlátozottak akadálymentesíte megvalósult Városi Önkormányzat Városi Önkormányzat költségvete pályázati forrás Mozgáskorlátozottak akadálymentesíte megvalósult Pályázati források meglétét követően Pályázati források meglétét követően Pályázati források meglétét követően

8 Határozati javaslat: Répcelak város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Települi esélyegyenlőségi program megvalósulásáról, eredményeiről kzült beszámolót mellékleteivel együtt - elfogadja. Az érintettek rzére a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet által június 13- án tartandó képz megtartásához szükséges bruttó Ft az önkormányzat évi költségvetében rendelkezre áll. Felelős: Dr. Németh Kálmán polgármester Szabó József alpolgármester, az esélyegyenlőségi munkacsoport elnöke

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Esélyegyelőségi Programja Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2011-2016 Készült, a www.munka.hu honlapon megjelent Útmutató és adattáblák, valamint a települési önkormányzat adatszolgáltatása alapján TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Hernyék Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013.szeptember 19-én 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 27-én 16.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

CSOBÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

CSOBÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA CSOBÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2012-2017 Csobánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csobánka községben élők egyenlő bánásmódhoz való jogát elismerve a hatékony

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Települési Esélyegyenlőségi Program 2011 Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ... 3 HERÉD KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 ÉRTÉKEK ÉS NORMÁK... 5 A TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

VILONYA Község Önkormányzata

VILONYA Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program VILONYA Község Önkormányzata 2013-2018. Készítette: Csonka Marianna Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...3 Értékeink,

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE ZALAKOMÁR KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2011. 1 / 39 oldal 0.1. Tartalomjegyzék 0.1. Tartalomjegyzék... 2 0. 2. Rövidítések... 3 0.3. Fogalommagyarázatok... 4 1. Bevezető... 9 2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TANÁCSN OK.ÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz. : XI. 3 73 7-221201 5 Előadó: Mell.: 1 db Hiv. sz.: Uhrin Nándorné Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-807 Telefax:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2012. május 30.-i ülésére a kistérségi feladatokról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2012. május 30.-i ülésére a kistérségi feladatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 562-095 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést véleményezi:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Takácsi Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

BÁTONYTERENYE KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BÁTONYTERENYE KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL B E S Z Á M O L Ó BÁTONYTERENYE KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Előterjesztő: Nagy-Majdon József Társulási Tanács Elnöke Összeállította: Lukács Márta mb. gazdasági

Részletesebben

8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/628/2013. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/628/2013. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/628/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dunafalva Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunafalva Községi Önkormányzat 2013. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

Tömörkény Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016.

Tömörkény Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tömörkény Község Esélyegyenlőségi Programja 2011-2016. Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ... 3 TÖMÖRKÉNY KÖZSÉG ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FŐBB ADATAI... 4 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER... 5 Az esélyegyenlőség

Részletesebben

Harkakötöny Község Önkormányzatának

Harkakötöny Község Önkormányzatának Harkakötöny Község Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 1.Bevezetés 3 1.1. Jogszabályi háttér bemutatása 4 2. Harkakötöny bemutatása 5 2.1.

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018.

Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Aratóné Perjési Mariann gyámhivatali ügyintéző Véleményezte: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Aratóné Perjési Mariann gyámhivatali ügyintéző Véleményezte: Szociális és Egészségügyi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. május 28-án tartandó ülésére, az 1. számú - Átfogó értékelés az önkormányzat 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú

Részletesebben

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db

Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-18402-14/2010. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő testület 2011. május 26 án tartandó ülésére, 1. számú - értékelés az önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról tárgyú - napirendi

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

2010. évi. felülvizsgálata

2010. évi. felülvizsgálata SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GYERMEK ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2010. évi felülvizsgálata - 1 - I. Bevezető Az önkormányzati ifjúságpolitika legmagasabb szintű jogforrása az Alkotmány, amely többek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program JÁSZLADÁNY Nagyközségi Önkormányzat Jászladány, 2013. június 27. Felülvizsgálva: 2015. június 25. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM

Helyi Esélyegyenlőségi Program. RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM Helyi Esélyegyenlőségi Program RÁKÓCZIÚJFALU Község Önkormányzata DÁTUM 2013-2018 1 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 8 I.1. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG HELYE AZ EURÓPAI UNIÓBAN... 8 I.2. ESÉLYEGYENLŐSÉG MAGYARORSZÁGON...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jéke Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Jéke Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Jéke Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 Jéke Község bemutatása... 3 Története... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Mosonszolnok Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve

Mosonszolnok Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve Mosonszolnok Község Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési Terve 2012 2017 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Jogszabályi háttér... 6 1.1. A program előkészítését előíró jogszabályi környezet...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésre Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben