Tartalomjegyzék. Helyi tanterv az Arany János Kollégiumi Program évfolyamhoz. Magyar nyelv és irodalom Matematika Angol nyelv...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. Helyi tanterv az Arany János Kollégiumi Program évfolyamhoz. Magyar nyelv és irodalom... 2. Matematika... 3. Angol nyelv..."

Átírás

1 Helyi tanterv az Arany János Kollégiumi Program évfolyamhoz Tartalomjegyzék Magyar nyelv és irodalom... 2 Matematika... 3 Angol nyelv... 4 Német nyelv... 6 Dráma... 8 Testnevelés... 9 Patrónusi foglalkozás Természetismeret Szabadon választható tantárgyak Informatika Társadalomismeret... 12

2 Magyar nyelv és irodalom Irodalom Választott : Kerettanterv az Arany János Kollégiumi programjának 9. előkészítő A tanterv óraszáma: 72 óra Kerettanterv heti óraszáma: 2 A tanterv heti óraszám: Év eleji felmérés Ismeretek előhívása, a hiányosságok feltárása, fejlesztési területek kijelölése. Irodalomelméleti és poétikai ismeretek rendszerezése A korábban tanult irodalomelméleti és poétikai ismeretek rendszerezése, elmélyítése. Irodalomolvasás és értelmezés A korábban megismert irodalmi alkotások felelevenítése. A tanult művek csoportosítása, értelmezése téma és motívum szerint. Szövegalkotás, szövegértés Önálló szövegalkotás több műfajban. Olvasható, tagolt íráskép kialakítása. A gyakori szövegtípusok megértési stratégiáinak kialakítása. 5. Az irodalom és a társművészetek kapcsolata Azonos téma megjelenése a különböző művészeti ágakban Rendszerező ismétlés Az ismeretek tudatosítása, összefüggései láttatása. Biztos, stílusos szóbeli és írásbeli kommunikáció. Év végi felmérés Óraszám 61 72

3 Magyar nyelv Választott : Kerettanterv az Arany János Kollégiumi programjának 9. előkészítő A tanterv óraszáma: 108 óra Kerettanterv heti óraszáma: 3 A tanterv heti óraszám: Év eleji felmérés Az ismeretek előhívása, rendszerezése, fejlesztési terültek kijelölése Leíró nyelvtani alapismeretek Beszéd, kritikai gondolkodás, helyesírási készség fejlesztése. Szókincsbővítés, memóriafejlesztés. Szövegfeldolgozó eljárások gyakorlása Értő olvasás fejlesztése, szövegek pontos megfigyelése, azonosítása. Verbális és nonverbális kommunikáció Kreativitás, énkép fejlesztése. Hatékony társadalmi beilleszkedés erősítése. A nem nyelvi kommunikáció továbbfejlesztése. 5. Rendszerező ismétlés Logikus gondolkodás fejlesztése. 6. Év végi felmérés Az év eleji felmérés megismétlése Óraszám Matematika

4 Választott : Kerettanterv az Arany János Kollégiumi programjának 9. előkészítő A tanterv óraszáma: 180 óra Kerettanterv heti óraszáma: 5 A tanterv heti óraszám: 5 1. Halmazok, kombinatorika, matematikai logika 9/ Számelmélet, algebra 2. Alapműveletek az egész- és törtszámok halmazában, műveleti sorrend. A matematika szövegek megértésének fejlesztése. 75/ Geometria 56/ Függvények. Az analízis elemei 16/ Statisztika. Valószínűség-számítás elemei 5/ Ellenőrzés, mérés, értékelés 0+7 Óraszám =180 Angol nyelv Választott : Kerettanterv az Arany János Kollégiumi programjának 9. előkészítő

5 A tanterv óraszáma: 126 óra Kerettanterv heti óraszáma: 3,5 A tanterv heti óraszám: 3,5 1. Év eleji állapotfelmérés. Előkészítő és rávezető gyakorlatok, tájékozódás a tanulók nyelvi tudásszintjéről. 2. Társas kapcsolatok. Én és a családom. Köszönések. ABC, számok 1-20-ig. Színek. Család bemutatása, családfa készítése Napirend. Hétköznapi tevékenységek, napi rutin, délutáni elfoglaltságok, hétvége, házimunka, szabadidős tevékenységek. Reggeli tevékenységek, iskola, ebéd, felkészülés az órákra, szabadidő, esti tevékenységek, hétvégi munka és szórakozás. Egy hétköznapom és egy hétvégém a családdal. Szűkebb környezetünk. Lakóhelyünk, otthonunk. Lakástípusok. Ház részei, bútorok. Számok ig. Mi hol található a házban, miből készült és milyen színű? Az ideális otthon. A hely, ahol élek. Mi található egy kisvárosban? A városban található épületek elnevezése, helye, útvonal kérése és adása. Járművek. Vásárlás. Mit lehet csinálni az adott épület? Az én kisvárosom. Ételek, vásárlás. Mi hol kapható, különböző termékek vásárlása és fogyasztása. Zöldségek, gyümölcsök, húsfélék, gabonafélék, tejtermékek, italok, édesség, egészséges ételek. Élelmiszer, ruha és kulturális cikk vásárlása. 7. A tudás forrása. Iskola, média. Tantárgyak. A hét napjai. Hónapok. Órarend. Mi található egy tanterem? Az én iskolám. Óra, idő, mennyiségek. Sorszámnevek 1 31-ig. Bemutatkozó írása levelezőtársnak. 8. Egészség, betegség. Egészséges életmód. Betegségek, az orvosnál. Testrészek. Időjárás, a helyes öltözködés és étkezés. Sport, hobbi. Kedvenc ételem receptje. Divatbemutató.

6 9. Nyíló világ. Mi újság a nagyvilágban? Országok, nemzetiségek. Utazás. Szokások, ünnepek. Különböző kultúrák. Útlevél. Meghívó készítése. 19/AJKP Óvjuk környezetünket. Mit tehetünk a szép környezetért? Állatok, növények nevei, tulajdonságaik, élőhelyük, táplálékuk, szokásaik. Földrajzi alapfogalmak, domborzati formák. Környezetvédelem. Önkéntes munka Pályaorientáció. Mi leszek, ha nagy leszek? Foglalkozások. Külső, belső tulajdonságok. Élethosszig tartó tanulás. Munkavállalás. Űrlap kitöltése: jelentkezés nyári diákmunkára; e- mail írása. Melléknév fokozása. Szabadon tervezhető témák. A tanult anyag ismétlése, elmélyítése. Témakörök szóanyaga. Nyelvi szerkezetek. Igeidők. Mondókák, dalok gyakorlása Félévi és év végi ismétlés, rendszerezés, ellenőrzés. Óraszám A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén A tanuló legyen képes gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával megfogalmazni, üzenetet, üdvözletet, meghívót, baráti levelet, jellemzést írni, egyszerű szöveget olvasni és értelmezni, hallás után megérteni a tanár utasításait, az olvasmányok, a dalok és a mondókák szövegeit, értelmezni és használni a nyelvtani alapszerkezeteket, megérteni rövid, egyszerű szövegek, történetek lényegét, megérteni a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert dologról van szó, megértetni magát egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetés, kérdéseket feltenni, egyszerű állításokra reagálni, rövid feljegyzéseket, eket, üzeneteket, magánlevelet írni, az alapvető kommunikációs szükségleteit kielégíteni. Német nyelv Választott : Kerettanterv az Arany János Kollégiumi programjának 9. előkészítő A tanterv óraszáma: 126 óra

7 Kerettanterv heti óraszáma: 3,5 óra A tanterv heti óraszám: 3,5 óra 1. Az általános iskolából hozott német nyelvi alapok (szókincs és nyelvtan), napszak szerinti köszönés, más udvariassági formulák,számok, színek, tájékozódás a tanulók nyelvi szintjéről Társas kapcsolatok: bemutatkozás, család, családtagok, Szűkebb környezet: Házunk, lakásunk, otthonunk A ház, a lakás részei, ségek, bútorok, berendezési tárgyak. A hely, ahol élek: Városom, falum. Járművek, közlekedés, vásárlás. A városban található épületek elnevezése, helye. Útbaigazítás kérése és adása. Tudásunk forrása: Iskola, tanulás, internet. Tantárgyak. A hét napjai, hónapok. Órarend, mi található egy tanterem Ami az asztalra kerül: Vásárlás. Mi hol kapható, különböző termékek vásárlása és fogyasztása. Zöldségek, gyümölcsök, húsfélék, gabonafélék, tejtermékek, italok, édesség, egészséges ételek. Ételek, ételcsoportok nevei. Sztereotip párbeszédek vásárláskor Szabadidő, sport, hobbi. Szabadidő, hétvége, nyári szünet. Nyaralás, üdülés, pihenés, kikapcsolódás

8 8. Nyári és téli sportok. Mozi, színház, zene, koncert. Kirándulás, túrázás, kerékpározás. Egy napom: Napirendem hétköznapokon és hétvégén. Hétköznapi tevékenységek, napi rutin Egészséges életmód /AJKP ismétlés, elmélyítés Óraszám Dráma Választott : Kerettanterv az Arany János Kollégiumi programjának 9. előkészítő A tanterv óraszáma: 108 óra Kerettanterv heti óraszáma: 3 óra A tanterv heti óraszám: 3 óra 1. Év eleji felmérés Készségfejlesztő gyakorlatok Az alapvető drámai konvenciók megismerése és alkalmazása Színházi, dramaturgiai alapfogalmak alkalmazása 9 9

9 5. Történetek szerkesztése és előadása a dráma eszköztárával A színház- és drámatörténet kiemelkedő korszakai Történetek feldolgozása a dráma eszköztárával Rendszerező ismétlés 7 9 Óraszám Testnevelés Választott : Kerettanterv az Arany János Kollégiumi programjának 9. előkészítő A tanterv óraszáma: 185 óra Kerettanterv heti óraszáma: 5 A tanterv heti óraszám: 5 1.Sportjátékok Kosárlabda, Labdarúgás Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák Talajtorna szertorna (fiúk gyűrű lányok gerenda) Aerobik Atlétika Futások rajtok, ugrások szökdelések, dobások, felmérések Szabadidős mozgásrendszer ek 5.Önvédelem és küzdősportok Természetjárás, kocogás, gördeszka, görkorcsolya Grundbirkózás 15 10

10 6.Úszás és úszó jellegű feladatok 7.Egészségkultúr a prevenció Három úszásnem, rajtok, fordulok, vízi játékok, versengések Edzés, terhelés, motoros tesztek, Óraszám Patrónusi foglalkozás Választott : Kerettanterv az Arany János Kollégiumi programjának 9. előkészítő A tanterv óraszáma:72 óra Kerettanterv heti óraszáma: 2 A tanterv heti óraszám: 2 1. Önismeret Társas kapcsolatok Család Szerelem, szexualitás Testi-lelki egészség Pályaorientáció Nyíló világ Aktuális problémák Aktuális feladatok 2 4

11 Óraszám Természetismeret. Választott : Kerettanterv az Arany János Kollégiumi programjának 9. előkészítő A tanterv óraszáma: 108 óra Kerettanterv heti óraszáma: 3 A tanterv heti óraszám: 3 1.Év eleji felmérés 2.Földrajz A tanulok tudásszintjének, kompetenciájának megismerése. Egyéni fejlesztési célok meghatározása. Tájékozódás a térképen. Térképismeret. A földfelszín változásai. Környezeti tényezők. Bioszféra. Környezetvédelem Félévi felmérők Az első félév tanultak Biológia Az ember. Tápanyagok Kémia Környezetünk anyagai Fizika Mechanikai mozgások. A nyomás. Hőtan. Munka és energia. Elektromosság Rendszerező ismétlés. Az előkészítő évfolyamon tanultak. 2 7 Óraszám

12 Szabadon választható tantárgyak Informatika. Választott : Kerettanterv az Arany János Kollégiumi programjának 9. előkészítő A tanterv óraszáma: 54 óra Kerettanterv heti óraszáma: 1,5 A tanterv heti óraszám: 1,5 A választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár jogosult választani. keret 1. Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Adatkezelés alapjai- táblázatkezelés Infokommunikáció Az információs társadalom Könyvtári informatika Záróprojekt 5 5 Összes óraszám: Társadalomismeret.

13 Választott : Kerettanterv az Arany János Kollégiumi programjának 9. előkészítő A tanterv óraszáma:72 óra Kerettanterv heti óraszáma: 1, 5 A tanterv heti óraszám: 2 1. Év eleji ismétlés, felmérés Egyén, közösség, társadalom Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Népesség, település, életmód Modern demokráciák Politikai intézmények, eszmék, ideológiák működése Kultúra, művelődés és vallás Hon- és népismeret Múzeumlátogatás Az éves munka értékelése 2 2 Óraszám 47 72

7.3. Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára

7.3. Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára 7. melléklet 7.3. Kerettanterv az Arany János Kollégiumi Programjának 9. előkészítő évfolyama számára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek - Kötelező tantárgyak 4. oldal - Szabadon választható tantárgyak

Részletesebben

Helyi tanterv a gimnáziumi évfolyamokra, illetve osztályokra. 7/Ny évfolyam... 4 Magyar nyelv és irodalom... 4

Helyi tanterv a gimnáziumi évfolyamokra, illetve osztályokra. 7/Ny évfolyam... 4 Magyar nyelv és irodalom... 4 Helyi tanterv a gimnáziumi évfolyamokra, illetve osztályokra Tartalomjegyzék 7/Ny évfolyam... 4 Magyar nyelv és irodalom... 4 I. idegen nyelvek... 4 Angol nyelv... 4 Német nyelv... 6 Francia nyelv... 7

Részletesebben

Helyi tanterv az általános iskolai évfolyamokra, illetve osztályokra. 1-2. évfolyam... 3 Magyar nyelv és irodalom (Tánc és dráma)...

Helyi tanterv az általános iskolai évfolyamokra, illetve osztályokra. 1-2. évfolyam... 3 Magyar nyelv és irodalom (Tánc és dráma)... Helyi tanterv az általános iskolai évfolyamokra, illetve osztályokra Tartalomjegyzék 1-2. évfolyam... 3 Magyar nyelv és irodalom (Tánc és dráma)... 3 Angol nyelv... 6 Német nyelv... 8 Francia nyelv...

Részletesebben

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első idegen

Részletesebben

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy

Részletesebben

Személyes vonatkozások, család

Személyes vonatkozások, család Gimnázium 9-12. Német nyelv 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen

Részletesebben

4. évfolyam ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK

4. évfolyam ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK 4. évfolyam ÁLTALÁNOS CÉLOK ÉS FELADATOK Magyarországon az élő idegen nyelvet a közoktatásban részt vevő minden diáknak kötelező tanulnia a negyedik évfolyamtól a tankötelezettség végéig. Az idegen nyelv

Részletesebben

AZ OROSZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE OROSZ NYELV

AZ OROSZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE OROSZ NYELV OROSZ NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 5. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többlet- óraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

Idegen nyelv- Angol nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv- Angol nyelv 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Idegen nyelv- Angol nyelv 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az angol nyelv tantárgy oktatása

Részletesebben

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE ALAPELVEK, CÉLOK Gimnáziumunkban nagy hangsúlyt fektetünk a modern német nyelv oktatására is a német nemzetiségi tagozat célkitűzései mellett, hiszen

Részletesebben

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE ALAPELVEK, CÉLOK A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE Gimnáziumunkban nagy hangsúlyt fektetünk a modern német nyelv oktatására is a német nemzetiségi tagozat célkitűzései mellett, hiszen

Részletesebben

4. évfolyam minimumszint. 8. évfolyam minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv

4. évfolyam minimumszint. 8. évfolyam minimumszint. 12. évfolyam, minimumszint. KERszintben. Első idegen nyelv. megadható. Második idegen nyelv SPANYOL NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív

Részletesebben

Pedagógiai program. Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Liget sor/ Farkasvermi út 2.

Pedagógiai program. Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Liget sor/ Farkasvermi út 2. 2013 Pedagógiai program 1 Vörösmarty Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár Liget sor/ Farkasvermi út 2. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Helyi tanterv Lovári nyelv 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Lovári nyelv 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat LOVÁRI NYELV A lovári nyelv tanításának célja és feladatai - A lovári nyelv oktatásának célja, a kommunikatív nyelvi kompetencia bővítése az adott nyelven. Kitűzött célunk, hogy diákjaink alkalmassá váljanak

Részletesebben

Idegen nyelv- Német nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv- Német nyelv 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Idegen nyelv- Német nyelv 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a német nyelv tantárgy oktatása Sarkadi

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve

A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A II. idegen nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Kunné Munkácsi Ágnes

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Sportiskola 9-12. évf. Angol nyelv 1.

Sportiskola 9-12. évf. Angol nyelv 1. ELSŐ IDEGEN NYELV, GIMNÁZIUM Az idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös Európai Referenciakerettel, KER-rel, a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Helyi tanterv az angol nyelv oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnázium angol kéttannyelvű tagozatán

Helyi tanterv az angol nyelv oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnázium angol kéttannyelvű tagozatán Helyi tanterv az angol nyelv oktatásához a Karinthy Frigyes Gimnázium angol kéttannyelvű tagozatán Bevezetés a kéttannyelvű nyelvi képzésről általában Az angol nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók

Részletesebben

209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu, OM: 034 982. József Attila Gimnázium. helyi tanterve.

209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu, OM: 034 982. József Attila Gimnázium. helyi tanterve. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete Újbudai József Attila Gimnázium 1117 Budapest, Váli u. 1. 209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu,

Részletesebben

209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu, OM: 034 982. Az József Attila Gimnázium.

209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu, OM: 034 982. Az József Attila Gimnázium. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete Újbudai József Attila Gimnázium 1117 Budapest, Váli u. 1. 209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu,

Részletesebben

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok Célok és feladatok Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu, OM: 034 982. József Attila Gimnázium. helyi tanterve.

209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu, OM: 034 982. József Attila Gimnázium. helyi tanterve. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XI. Tankerülete Újbudai József Attila Gimnázium 1117 Budapest, Váli u. 1. 209-1686, fax: 361-4427, web: www.jagbp.hu, e-mail: titkarsag@jagbp.sulinet.hu,

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 5-12. évfolyam 5-10. évfolyam: heti 4 óra 11-12. évfolyam: heti 3 óra

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 5-12. évfolyam 5-10. évfolyam: heti 4 óra 11-12. évfolyam: heti 3 óra ÉLŐ IDEGEN NYELVEK NÉMET - 1. idegen nyelv, 5-12. évfolyam 5-10. évfolyam: heti 4 óra 11-12. évfolyam: heti 3 óra Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

AZ ANGOL NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

AZ ANGOL NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

ANGOL NYELV. 5-8. évfolyam

ANGOL NYELV. 5-8. évfolyam ANGOL NYELV 5-8. évfolyam Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet: Kerettanterv az általános

Részletesebben