Téglás város Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Téglás város Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje"

Átírás

1 BIZALMAS PLACE OF PHOTO MONTAGE Téglás város Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje I. Fázis Átvilágítás - Kivonat november This document is for the use of Client only. All information included herein is the intellectual property of Acquicon. No part of the document may be circulated, quoted, reproduced or handed over to a third party without prior written approval from Acquicon.

2 AGENDA Vezetői összefoglaló Jogi keretek meghatározása Döntési mechanizmus korszerűsítése Helyzetfelmérés Költségvetés Helyzetfelmérés Partnerség erősítése Helyzetfelmérés Következő lépések 1

3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Téglás város az Államreform operatív program keretében zajló A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatának a helyzetfelmérés fázisát tartalmazza jelen dokumentum. A helyzetfelmérés során átvilágításra került a Hivatal, a képviselőtestület és az intézmények működése. Ezen belül a projekt 3 területének összesen 17 alterületének a vizsgálata megtörtént A szervezetfejlesztési területen az tapasztalható, hogy a hivatal szervezeti felépítési jól működő rendszert alkot. A feladatfelosztás és döntési kompetenciák nagyrészt megfelelően működnek, a rendeletalkotási folyamat kellően egyszerű, áttekinthető. Az intézményekkel való kapcsolattartás rendszeres és kielégítő. A javaslatok nagyrészt a meglévő struktúrák és folyamatok további javítását célozzák, úgy mint a bizottságok hatásköreinek szélesítése, a rendeletek pénzügyi hatásainak bemutatása az előterjesztésben vagy a rendszeres vezetői értekezletek tartása, stb. A költségvetési gazdálkodás tekintetében a törvényi előírásoknak megfelelően vannak szabályozva és működtetve a költségvetéssel kapcsolatos folyamatok. A tervezés és végrehajtás között nincs jelentős különbség. Fejlesztendő területek a költségvetés egyes részeinek részletesebb kibontása, hogy átfogóbb képet lehessen kapni a város gazdasági helyzetéről. Ezt támogatandó a költségvetéshez új mellékletek csatolása. A hatékonyabb tervezés és végrehajtás érdekében célszerű az intézmények beszámoltatása félévkor is A partnerség tekintetében elmondható, hogy Téglás város lakosság, a vállalkozói és civil szféra a törvényi előírásoknak megfelelően van tájékoztatva és bevonva a döntésekbe. A projekt javaslatai vagy a jelenleg használt eszközök és csatornák hatékonyabb használatát javasolják - úgy mint a hírlevél, lakossági fórumok, bizottsági külsős tagok nagyobb számú bevonása-, vagy új formákat javasol vállalkozók bálja. Forrás: AcquiCon 2

4 AGENDA Vezetői összefoglaló Jogi keretek meghatározása Döntési mechanizmus korszerűsítése Helyzetfelmérés Költségvetés Helyzetfelmérés Partnerség erősítése Helyzetfelmérés Következő lépések 3

5 AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET JOGI KERETEI A polgármesteri hivatal szervezeti felépítését és működését a településekre bízza a törvény Törvények által szabályozott területek Törvények által nem szabályozott területek Döntési mechanizmus korszerűsítése A helyi önkormányzat a törvény keretei között: önállóan alakíthatja szervezetét és működési rendjét Az önkormányzati tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik Saját felelősségére vállalkozói tevékenységet folytathat Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabályt nem sért A helyi önkormányzatnál a főjegyzői, jegyzői, aljegyzői kinevezésen túlmenően a lakosú településen osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás adható SZMSZ önálló kialakítása A képviselő testület az átruházható feladatok közül mely feladatait ruházza át a polgármesterre, bizottságokra, kisebbségi önkormányzat testületére Álláshelyek végleges törlésével vagy növelésével önállóan állapítja meg a foglalkoztatottak létszámát, összetételét, munkaidő alapját A helyi önkormányzat működését meghatározó legfőbb dokumentum az SZMSZ, melyet önállóan alakíthat Forrás: évi LXV. törvény, évi XXXVIII. Törvény, évi XXIII. törvény 4

6 A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS JOGI KERETEI A költségvetési gazdálkodás jogi keretei erősen szabályozottak Törvények által szabályozott területek Törvények által nem szabályozott területek A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása Kötelezettségvállalás jogosultjai, folyamata, összeférhetetlenségi szabályok A gazdasági program a költségvetési lehetőségekkel összhangban álljon Költségvetés készítésének, tervezésének munkaszakaszai, határidői Költségvetés tervezésében kötelezően résztvevők köre Költségvési tervezési technikák meghatározása bizonyos területekre Költségvetés, zárszámadás tagolása, minimum részletezettsége Tájékoztatási kötelezettség (féléves és háromnegyedéves) Beszámolók, költségvetési jelentések készítése (évközi, évvégi) Kötelezettségvállalás egyes területeiről belső szabályzat határoz Vagyonkezelői jog átruházható Pénzügyi, számviteli rendszer önállóan kialakítható Gazdasági program hogyan épüljön be a költségvetésbe Költségvetési irányelvekhez milyen pénzügyi számítások, előrejelzések vegyenek figyelembe Költségvetés készítésbe bevonhatók köre Belső ellenőrzések gyakorisága A pénzügyi, gazdasági felelősségvállalás, valamint a költségvetés készítése, végrehajtása, ellenőrzése központilag erőteljesen szabályozott és ellenőrzött folyamat, azonban a részletezettség növelésére, pontosításra, továbbá esetleges alternatívák kidolgozására van lehetőség Forrás: évi LXV. törvény, évi XXXVIII. törvény, 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 5

7 A PARTNERSÉG JOGI KERETEI Jelenleg kevés, a lakosság informálását és döntésekbe való bevonását támogató jogszabály van érvényben Törvények által szabályozott területek Törvények által nem szabályozott területek A partnerség erősítése Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel Évente egyszer közmeghallgatást kell tartani Kihirdetni a helyben szokásos módon kell Pénzügyi bizottság megalakítása kötelező a kétezernél több lakosú településeken A bizottságok elnökét és tagjainak több, mint a felét a települési képviselők közül kell választani A kisebbségi önkormányzatok elnökei kisebbségi szószólóként tanácskozási joggal részt vehetnek a képviselő testület ülésein Mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein Közmeghallgatások gyakorisága Kihirdetés helyben szokásos formájának meghatározása Milyen fórumokat határoz meg a képviselőtestület a lakosság, társadalmi szervezetek tájékoztatására, döntések előkészítésébe való bevonásukra Pénzügyi bizottságon kívül milyen bizottságokat hoznak létre A bizottságok tagjainak száma A törvényi szabályozások nem korlátozzák a lakossággal, valamint a civil és vállalkozói szférával való kapcsolattartás lehetőségeit Forrás: évi LXV. törvény, évi XXXVIII. törvény, 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 6

8 AGENDA Vezetői összefoglaló Jogi keretek meghatározása Döntési mechanizmus korszerűsítése Helyzetfelmérés Költségvetés Helyzetfelmérés Partnerség erősítése Helyzetfelmérés Következő lépések 7

9 A SZERVEZETFEJLESZTÉSI HELYZETELEMZÉS TERÜLETEI A szervezetfejlesztés lehetőségei 8 alterületen került megvizsgálásra Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében A hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása Szervezet fejlesztés Rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása A hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe A projekt szemlélet megerősítése Forrás: SZMSZ, Ötv, AcquiCon 8

10 AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEI ÉS INTÉZMÉNYEI Tégláson a városüzemeltetési és gazdálkodási feladatokat - a Hivatal kivételével - egy intézménybe tömörítik Szerv Szerv és önállóan működő és gazdálkodó intézmény Önállóan működő és gazdálkodó intézmény Önállóan működő intézmény Közvetlen kapcsolat Csak követett kapcsolat Téglás város önkormányzatának szervei Bizottságok Polgármester A hivatal Ügyrendi Bizottság Városellátó szervezet Pénzügyi-, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. és Alapfokú Művészetokt. Intézmény Egészségügyi és Szociális Bizottság Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgálat Bárczay Anna Városi Óvoda Művelődési-,Oktatási-,Sport-, Közrend és Közbiztonsági Bizottság Bölcsőde Városi Szociális Gondozási Központ Téglásnak 4 Bizottsága van A Városellátó szervezet önállóan működő és gazdálkodó intézmény A Városellátó látja el a másik 4 önállóan működő intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat Forrás: SZMSZ, Acquicon 9

11 ÁLTALÁNOS DÖNTÉSI KOMPETENCIÁK, ELJÁRÁSOK - INTÉZMÉNYEK Az intézményeknél döntési kompetenciák a legalsó szintre vannak delegálva, míg az ellenőrzések kizárólag a törvény által előírt szintre korlátozódnak Jegyző Irányító szerv Kihelyezett döntési kompetencia Ellenőrzés Polgármester Ellenőrző szerv Az irodákat érintő szakmai feladatok és döntési jogkörök kiadmányozva az osztályvezetőknek PH Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) Folyamatos, nem rendszeres, a szabályszerűség ellenőrzése Pénzügyi függés, költségvetés készítésében együttműködés Szakmai döntéseit önállóan hozza Önállóan működőek Évente kétszer beszámoló készítése a testületnek Negyedévente mérlegjelentés Szakmai, stratégiai programok meghatározása Önálló gazdálkodás, pénzügyi függetlenség költségvetés készítés a meghatározott keretek között Szakmai döntéseit önállóan hozza Önállóan működő és gazdálkodók Évente kétszer beszámoló készítése a testületnek Negyedévente mérlegjelentés A pedagógiai-, minőségbiztosítási program elfogadása Önálló gazdálkodás, költségvetés készítés a meghatározott keretek között Szakmai döntéseit önállóan hozza Önkormányzati társaságok Évente egyszer beszámoló készítése a testületnek Forrás: SZMSZ, Ötv, Acquicon 10

12 Döntések nincsenek a bizottságokhoz delegálva A BIZOTTSÁGHOZ, POLGÁRMESTERHEZ DELEGÁLT DÖNTÉSEK Képviselő testület Polgármester Ügyrendi Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi-, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Művelődési, Oktatási, S port-, Közrend-, Közbiztonsági Bizottság lakásfenntartási támogatás megállapítása átmeneti segélyezési formák rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása dönt a személyi térítési díj összegéről, ha a jogosult annak összegét vitatja vagy csökkentését, illetve elengedését kéri dönt a napközbeni ellátásokért fizetendő térítési díjak mérsékléséről, elengedéséről Nincs kiadott döntési jogkör Nincs kiadott döntési jogkör Nincs kiadott döntési jogkör Nincs kiadott döntési jogkör Kizárólag a polgármesterhez vannak döntések delegálva. a bizottságokhoz egyáltalán nincsenek, mindenben a képviselő testület dönt Forrás: SZMSZ 11

13 HIVATALI KIADMÁNYOZÁS Az irodák szakmai feladataihoz kapcsolódó döntéseket a jegyző kiadmányozta az irodavezetőknek Címzetes főjegyző Vatai Imréné Aljegyző Szilágyi László Titkárság Hatósági iroda Okmányiroda Pénzügyi és településfejlesztési iroda Városi Gyámhivatal Vatai Imréné címzetes főjegyző Varga Istvánné Irodavezető Szabó Csaba Irodavezető Kovács Lajosné Irodavezető Perényi Tímes Gyámhivatal vezető az iroda feladatkörébe tartozó valamennyi ügyben meghozott döntések az iroda feladatkörébe tartozó valamennyi ügyben meghozott döntések az iroda feladatkörébe tartozó valamennyi ügyben meghozott döntések az iroda feladatkörébe tartozó valamennyi ügyben meghozott döntések az iroda feladatkörébe tartozó valamennyi ügyben meghozott döntések Szabálysértési ü- gyek, birokvédele m Jegyző távollétében a jegyzői hatáskörök Általánosságban elmondható, hogy a jegyző az adott területek irodavezetőjének a főbb döntési jogköröket kiadmányozta A jegyző saját hatáskörben tartotta az osztályok tekintetében a Közigazgatási Hivataltól, az ügyészségtől, a bíróságoktól, a minisztériumoktól és szakhivataloktól érkező megkereséseket és a munkáltatói döntéseket Forrás: SZMSZ, kiadmányozási dokumentumok 12

14 ÜGYINTÉZÉSI IDŐ, AZ ÜGYINTÉZÉS EREDMÉNYESSÉGE HATÁRIDŐK A hivatal minden esetben betartja a határidőket Államigazgatási hatósági ügyek 2008, db Határidők államigazgatási hatósági ügyekben, db Összesen Végzések Érdemi döntések Önkormányzati hatósági ügyek 2008, db Összesen Határidőn túl Határidőn belül Határidők önkormányzati hatósági ügyekben, db Sem államigazgatási hatósági ügyekben, sem önkormányzati hatósági ügyekben nem lépte túl az önkormányzat a megszabott ügyintézési határidőket Összesen Végzések Érdemi döntések Összesen Határidőn túl Határidőn belül Forrás: Ügyirat statisztika 13

15 ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGEK ELLÁTÁSA Egy héten a hivatal dolgozói 372 órát töltenek ügyféllel, amely 9 ember heti munkaidejének felel meg Heti munkaórák száma hivatalszinten*, óra Heti ügyféllel töltött idő, óra Nem ügyféllel töltött munkaidő Ügyféllel töltött idő Titkárság Hatósági iroda Okmányiroda Pénzügyi és településfejlsztési iroda Gyámhivatal Jelenleg nem működik külön ügyfélszolgálat a hivatalban Az ügyfelek irányítás nélkül mennek a megfelelőnek vélt ügyintézőhöz Minden nemű ügyintézés az irodákban zajlik A legtöbbet a hatósági iroda tölti az ügyféllel A hatósági ás okmányiroda teszik ki az ügyfélidő 2/3-át * Operatív dolgozók nélkül Forrás: Acquicon, Munkaerő térkép 14

16 RENDELETALKOTÁSI ÉS/VAGY EGYÉB SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK - RENDELETEK Tégláson hozott rendeletek száma illetve a hatályos rendeletek száma a város méretével arányos Módosítások száma Hozott rendeletek száma Hatályos rendeletek száma Hatályos rendeletek módosításán ak száma Téglás városban összesen 39 hatályos rendelet van, amely a település méretét tekintve nem jelentős A módosítások száma általában nem jelentős csak a ös év volt kiugró a sok költségvetési módosítás miatt leginkább törvényi előírásoknak vagy azok változtatásának eleget tevő módosítások Forrás: Téglás város rendeletei 15

17 RENDELETALKOTÁSI ÉS/VAGY EGYÉB SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK - HATÁROZATOK A hozott határozatok nagy száma biztosítja a jól követhető döntési folyamatokat Ügyrendi Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Művelődési-, Oktatási-, Sport-, Közrend és Közbiztonsági Bizottság Pénzügyi-, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Képviselő testület Hozott határozatok száma A bizottságok közül a pénzügyi bizottság hozta a legtöbb határozatot A határozatok számának alakulása évről-évre kiegyensúlyozott képet mutat Forrás: Téglás város határozatai 16

18 A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEI KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS A legnagyobb adatforgalmat a hatósági iroda és a pénzügy bonyolítja le egymással Fogadó Titkárság Hatósági Iroda Okmányiroda Pénzügyi Iroda Városi Gyámhivatal Település-ellátás Küldő Titkárság Iktatás Iktatás Számlák, iktatás, m unkaügyi adatok Iktatás Iktatás Hatósági Iroda Okmányiroda Pénzügyi Iroda Városi Gyámhivatal Iktatás Iktatás Iktatás Adatszolgáltatás Kifizetések, adatszol gáltatás Intézményi beruházások,fejlesztések,p ályázatok készítése Adatszolgáltatás, vé grehajtások, behajtá sok, foglalások, forg. való kivonás Igénylések, előlegek, adatszolgáltatás, e ngedélyek, Számlák,adatkérés, adatszolgáltatás, elj árások kezd. Gyermekvédelmi,va gyoni,törvényes képviselői, anyakön yvi hivatali ügyek Lakcímfigyelés, csal ádi állapot igazolás útlevél, lakcím bejelentés Adatszolgáltatás Iktatás Gyermekvédelmi, g ondoskodási ügyek, gyermektartásdíj megállapítási ügyek - Számlák Teljesítési igazolás Település-ellátás Iktatás Tervegyeztetések,é - Számlák pítési engedélyezé Pályázatok sek,szakhatóság elj. - Forrás: Interjúk A legnagyobb adatforgalmat a pénzügy bonyolítja le a többi irodával A irodák között leggyakrabban adatszolgáltatási információcsere zajlik, melyeknél a legjelentősebb küldő a szociális iroda 17

19 HIVATALON BELÜLI KOORDINÁCIÓS FUNKCIÓ Az irodákon belüli munkamegosztás az alfeladatok között jól megoldott Az irodán belüli alfeladatok Munkamegosztás Titkárság Képviselő testülettel kapcsolatos Iktatás Személyzeti, munkaügyi feladatok Szabálysértés, birtokvédelem Alfeladatok területenként, személyenként felosztva Hatósági Iroda Okmányiroda Szociális Gyám, gyermekjólét Népesség nyilvántartás Alfeladatok területenként felosztva Okmányonkénti alfeladatok Alfeladatok területenként felosztva A munkamegosztás az ISO minősítés szerint van felosztva Általában kapcsolt munkaköröket látnak el a hivatal dolgozói Pénzügyi Iroda Ellenőrzés, költségvetés Könyvelés, adatszolgáltatás, pénztár Adó Alfeladatok területenként felosztva, könyvelési alfeladaton belül nincs feladatfelosztás Városi Gyámhivatal Egymástól nem elválasztható alfeladatok Egyenlő arányban van a felosztás A- K, L-Z megosztás szerint Forrás: Interjúk, munkaköri leírások, munkaerő térkép 18

20 INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ RENDSZERES INFORMÁCIÓÁRAMLÁS FORMÁI Az információáramlás jól megoldott a hivatal és az intézmények között. A költségvetésen keresztül gyakorolható pénzügyi kontroll alacsony Költségvetés Képviselő testület felé Gazdálkodás Hivatal felé Információ nyújtás Önkormányzat felé Beruházás Testület / Önkormányzat felé Önállóan működő intézmények Közreműködik a költségvetés készítésében Félévente beszámoló A pénzügy elválik a Hivatalétól Normatívák kapcsán Testülettel együttműködés a beruházásokkal kapcsolatban Építésügy: beruházáshoz kapcsolódó információ szolgáltatás Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Saját költségvetésének benyújtása Félévente beszámoló Zárszámadás Negyedéves mérlegjelentések Pénzügyeivel kapcsolatosan havi cash-flow elszámolás csak a Városellátó felé Gyámügy felé hiányzások, problémák jelzése Oktatásügy: statisztikák jelentése, normatívák igénylése, személyiügyi kérdések Testülettel együttműködés a beruházásokkal kapcsolatban Építésügy: beruházáshoz kapcsolódó információ szolgáltatás Minél nagyobb az intézmény önállósága, annál kisebb az ellenőrzés foka a költségvetés felett A gazdálkodás kapcsán a kapcsolattartás rendszeres Az intézmények általában információt nyújtanak az önkormányzat felé, leginkább a gyámhivatallal és az oktatásüggyel és a pénzüggyel állnak kapcsolatban A beruházásokhoz a testülettel kell együttműködni, sikeres pályázat esetén az építésüggyel Forrás: SZMSZ 19

21 Önk. atipikus ügyek Rendezvény hez kötött Pályázatokhoz kapcsolódó Tégláson a legtöbb projekt a beruházásokhoz kötődik PROJEKT SZEMLÉLET Projekt, projekttípus Projektfelelős Státusz Következő lépés 1. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény felújitása 2. Zöld terület fejlesztés 3. Polgármesteri Hivatalok Szervezetfejlesztése 4. Városi orvosi rendelő épületének átalakítása felújítása 5. Városi Bölcsőde bővítése 6. Útépítés Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Kivitelezés alatt Kivitelezés alatt Kivitelezés alatt Kivitelezés alatt Kivitelezés alatt Kivitelezés alatt Projekt végrehajtása Projekt végrehajtása Projekt végrehajtása Projekt végrehajtása Projekt végrehajtása Projekt végrehajtása 1. Nincs jelenleg ilyen Választás 2. Vezetési-szervezési átfogó projektfeladatok 3. Civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok Jegyző Jegyző Jegyző - - Tégláson a projektek a nagyrész a pályázatokhoz kötődnek Jelenleg 6 futó beruházási projekt van Forrás: Előterjesztések, interjúk 20

22 AGENDA Vezetői összefoglaló Jogi keretek meghatározása Szervezetfejlesztés Helyzetfelmérés Költségvetés Helyzetfelmérés Partnerség erősítése Helyzetfelmérés Következő lépések 21

23 A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS HELYZETELEMZÉS TERÜLETEI A szervezetfejlesztés lehetőségei 5 alterületen kerültek megvizsgálásra Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása Tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés előkészítése és elfogadása között A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása Pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása Forrás: AcquiCon 22

24 PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS - GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK A kötelezettségvállalásról kialakított belső szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak Kötelezettségvállalás Érvényesítés Utalványozás Ellenjegyzés Felelős Meghatalmazottak Szabályok Polgármester Alpolgármester, Címzetes főjegyző, Aljegyző, Hatósági Nem kötelező írásbeli kötelezettségvállalás az forintot el nem érő kifizetések esetében irodavezető, Vezető főtanácsos, Pénzügyi ügyintézők Jegyző bízza Pénzügyi ügyintézők meg A megbízott ezt a jogkörét másra nem ruházhatja át. Polgármester Alpolgármester, Címzetes főjegyző, Aljegyző, Hatósági irodavezető, Vezető főtanácsos, Pénzügyi ügyintézők Nem kell külön utalványozni a termékértékesítésből, szolgáltatásból - számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, átutalási postautalvány alapján - befolyó bevétel beszedését. Jegyző Pénzügyi ügyintézők Írásbeli tájékoztató a képviselő-testület felé: ha utasítja a kötelezettségvállaló az ellenjegyzésre Az ellenjegyző a jegyző előzetes írásbeli engedélye alapján feladata ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe Szakmai teljesítés igazolása Jegyző bízza meg Alpolgármester, Címzetes főjegyző, Aljegyző, Hatósági irodavezető, Vezető főtanácsos, Pénzügyi ügyintézők A megbízott ezt a jogkörét másra nem ruházhatja át. A kötelezettségvállalásról szóló szabályzatban a meghatalmazottak korlátlan jogkörrel rendelkeznek A kötelezettségvállalást könnyíti a megadott értékhatár alatti írásbeliség eltörlése Forrás: Szabályzat, 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 23

25 PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS - VAGYONGAZDÁLKODÁS Az önkormányzati vagyon felett elsősorban a képviselő testület jogosult rendelkezni költségvetési rendelet formájában Polgármester Képviselő testület Pénzügyi-, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Intézmény Felelősségi körök átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése vagy befektetése átmeneti segélyezési formák rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása napközbeni ellátásokért fizetendő térítési díjak mérséklése, elengedése a nettó egyszázezer és egymillió Ft közötti értékű ingóságok adásvétele, cseréje megterhelése és bérbeadása vagyoncsoportokba történő besorolások ingatlanok adásvétele, cseréje, megt erhelése, bér-beadása és egyéb ügyei egymillió forint nettó értékhatár feletti ingóságokkal kapcsolatos döntések törzsvagyonrészek külső szervek részére üzemeltetésbe-kezelésbe történő átadása a Polgármesteri Hivatal által igénybe vehető hitel összege és annak felhasználási céljai javaslatot tesz hitelek felvételére az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek hasznosítására javaslatot tesz figyelemmel kíséri évközben a gazdálkodás menetét figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat véleményezi az éves költségvetési tervjavaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámolót jogosultak a kezelésükben lévő vagyon ingyenes használatára, hasznaina k szedésére, birtoklására, hasznosítására, a százezer forint és egymillió forint közötti nettó értékű ingóságok elidegenítésére a polgármester előzetes döntésének kikérésével; egyszázezer forint alatt saját hatáskörben jogosultak eljárni A bizottságok szerepe a vagyongazdálkodás folyamatában alacsony: a Pénzügyi-, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság csak javaslattételi, véleményezési jogkörrel rendelkezik, döntéseket nem hozhat Forrás: 15/2006., SZMSZ 24

26 PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS - TÁRGYI ESZKÖZÖK Az önkormányzat összes eszközének 83%-át a tárgyi eszközök teszik ki Tárgyi eszközök aránya az összes eszközön belül Tárgyi eszközök összetétele, ezer Ft Egyéb eszközök Tárgyi eszközök 17% 83% Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, beren dezések és felszerelések Járművek % 1% 1% A tárgyi eszközök közül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok képviselik a legnagyobb értéket Beruházás, fel újítás % Forrás: évi önkormányzati vagyonmérleg 25

27 Saját tőke aránya Vagyonfedezeti mutató Eladósodottsági mutató Tőkeerősség Befektetett eszközök aránya Likviditási mutató Likviditási gyorsráta PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS - MÉRLEGELEMZÉS Az önkormányzat gazdálkodása stabilnak mondható Kritikus pont Vagyoni helyzet elemzési mutatói, % 746% Pénzügyi helyzet elemzési mutatói, % 637% 634% 601% 241% 239% 92% 93% 11% 10% 88% 86% 96% 92% A mutatók alapján a saját tőke aránya nagyon magas A forgóeszközök kis arányt képviselnek az összes eszközön belül, ugyanakkor teljes mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket Forrás: Acquicon 26

28 Projektekkel nem lefedett Projektekkel lefedett TARTALMI ÉS ELJÁRÁSI KAPCSOLAT A PRIORITÁSOK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KÖZÖTT 1/2 A jelenlegi Gazdasági program a időszakra határozza meg a fő célok közül a legfontosabbakat, melyeket projektek által kíván megvalósítani Gazdasági program célkitűzései Téglási utak, utcák szilárd burkolattal való ellátása Terv a felszíni csapadékvíz elvezetés és csatornahálózat kiépítésére. Városközpont rehabilitációja, új arculatú városközpont kialakítása. Alkotmány-Kossuth utcák teljes hosszának felújítása, a kerékpárúttal együtt. Mezőgazdasági utak építése. A közoktatás, nevelés feltételeinek további javítása Környezetvédelem, a zöld felületek, a virágosítás, parkosítás. Bentlakásos idősek otthona építése. Vasútállomás és környékének rehabilitációja. Lakótelepek épületeinek, környezetének felújítása. Sportolási lehetőségek, ill. a Sportpálya további fejlesztése. Ipari park hasznosítási program. Közmunka program, munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítésére. A meglévő egészségügyi szolgáltatások bővítése. Eddigi jó kapcsolatok ápolása, továbbépítése a helyi egyházakkal. Polgárőr Szervezet részére a szolgálat ellátásához szükséges feltételek biztosítása. Legmodernebb kábeltelevízió hálózat kiépítése, telekommunikációs hálózat fejlesztése. Fokozottabb figyelem a településen élők minden rétegére. Településen működő valamennyi vállalkozó, vállalkozás lehetőségek szerinti segítése. Projektek 1. Útépítési program 2 db/év 2. Rekultiváció 3. Dűlőutak építése 4. Óvoda, bölcsőde rekonstrukciója 5. Városközpont rehailitációja 6. Régi 4-es út felújítása 7. Csapadékvíz csatorna-hálózat 8. Fejlesztési célú hiteltörlesztés A Gazdasági program mellékletében meghatározott projektek illeszkednek a fő célkitűzések egyes pontjaihoz Forrás: Gazdasági program 27

29 TARTALMI ÉS ELJÁRÁSI KAPCSOLAT A PRIORITÁSOK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KÖZÖTT 2/2 A jóváhagyott előirányzatok nem tükrözik a Gazdasági program projekt terveit Felhalmozási kiadások, ezer Ft előirányzatok összesen gazdasági program alapján projektek ütemezése Útépítés Rekultiváció Dűlőutak Óvoda, bölcsőde rekonstrukciója A meghatározott célkitűzések közül nyolcból öt projekt nem éri el a tervezett kiadásokat Összességében a tervezett eft-ból Ft valósult meg ezen időszak alatt Városközpont rehabilitációja Az útépítésre fordított összeg meghaladta a tervezett összeget Régi 4-es út felújítása 0 0 A régi 4-es út felújítása 2010-ben fog elkezdődni a tervek alapján Csapadékvíz csatornahálózat Fejlesztési célú hiteltörlesztés A csapadékvíz csatornahálózat építése a tervezettnél előbb megkezdődött Forrás: 2007., évi beszámoló, évi módosított költségvetés, Gazdasági program 28

30 A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA A költségvetés készítésében az önkormányzat dolgozói aktívan részt vesznek Költségvetési koncepció Költségvetési javaslat Rendelettervezet Megküldés a költségvetési szerveknek Végleges költségvetés Tartalma Bevételi források Kiadási szükségletek Bővítési lehetőségek Alternatívák Intézmények költségvetései Alapelőirányzat Előirányzati többlet Tv. által meghatározott tartalom Következő 2 év előirányzatai Rendelettervezet Nyomtatványgarnitúra Információs füzetek Résztvevők Jegyző, Pü. Iroda ügyintéző, Polgármester Intézményvezetők Pü. Iroda ügyintéző Intézményvezetők Pü. Bizottság Polgármester Jegyző Pü. Iroda ügyintézők Intézményvezetők Polgármester Pü. Iroda ügyintéző Pü. Iroda vezető Határidő November 20. Január 19. Február 15. Rendelet elfogadását követő 15 nap Rendelettervezet előterjesztését követő 30 nap A költségvetés elfogadása két fordulóban történik a képviselő testület által: Költségvetési koncepció meghatározása Költségvetési rendelettervezet megvitatása jóváhagyása, módosítása Forrás: SZMSZ, 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, évi XXXVIII. törvény 29

31 KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TECHNIKÁK A TERVEZÉS A költségvetés tervezési technikákat egymás mellett alkalmazzák Bázison alapuló Költségvetési javaslat + Javasolt előirányzat Előző év eredeti előirányzat Tervezési technikák Feladat - normákkal számított Feladat - finanszírozás Normatív hozzájárulások Központi beruházások Uniós beruházások Nemzetközi fejlesztési programok Nemzetközi segélyek + = + = + Szerkezeti változások Bázis előirányzat Szintrehozás Alap-előirányzat Előirányzat többlet Nullbázisú = Tárgyévi javasolt előirányzat A törvény meghatározza, hogy egyes előirányzatok tervezésénél mely technikákat kell alkalmazni Forrás: SZMSZ, 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 30

32 KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TECHNIKÁK A VÉGREHAJTÁS 3/1 A év folyamán a költségvetés teljesülése nem érte el a tervezett szintet Bevételek 2008., ezer Ft Kiadások 2008., ezer Ft Terv Terv módosítás % 1. módosítás % 2. módosítás % 2. módosítás % 3. módosítás % 3. módosítás % 4. módosítás % 4. módosítás % Hiány/Többlet % Hiány/Többlet % Teljesítés Teljesítés A bevételi előirányzatok 95%-a teljesült a 4. módosításhoz képest A kiadási jogcímek 85%-ban teljesültek Forrás: évi költségvetési rendeletek, beszámoló 31

33 KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TECHNIKÁK A VÉGREHAJTÁS 3/2 A kiadási előirányzatok közül szinte minden alulteljesült 2008-ban Kevesebb az előirányzatnál Több az előirányzatnál Bevételi előirányzatok teljesülése 2008., % Kiadási előirányzatok teljesülése 2008., % % Működési -3% % +71% Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű 0% -41% % -9% Támogatásértékű Véglegesen átvett/átadott 0% 0% % Pénzforgalom nélküli -100% % 0% Finanszírozás Előző évi pénzmaradvány +1% 0% % -100% Forráshiány/többlet Függő, átfutó, kiegyen lítő 0% -100% Mind a bevételek, mind a kiadások oldalán a felhalmozási és tőkejellegű előirányzatok, valamint a finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő előirányzatok okozták a fő változást a teljesülésnél Forrás: évi költségvetési rendeletek, beszámoló 32

34 Az Önkormányzat intézményeinek költségvetése összességében 98%-ban valósult meg a módosított költségvetéshez képest, míg az eredetihez viszonyítva 103%-ban 2008 teljesített előirányzat 2008 módosított előirányzat 2008 eredeti előirányzat KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TECHNIKÁK A VÉGREHAJTÁS 3/3 Városellátó Szervezet előirányzatok teljesülése 2008., ezer Ft % Településellátási feladatok % 95% Városi Óvoda Általános és Művészeti Iskola Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti % 99% 12% 96% 104% 97% 105% 101% Az intézmények előirányzatainak teljesítése alig tér el a módosított tervtől, maximum 5%- ban Az eredeti előirányzatokhoz képest az eltérés maximum 10%-os Városi Könyvtár % 98% Forrás: évi beszámoló 33

35 KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TECHNIKÁK SZABÁLYOK A költségvetés végrehajtásának szabályait az önkormányzat az éves költségvetési rendeletben határozza meg évi költségvetési rendeletben meghatározott szabályozások A polgármester szükség szerint a forráshiány erejéig hitelt vehet fel. A képviselő testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. A képviselő testület a meghatározott feladatok előirányzatának megváltoztatására a rendeletben szereplő összegek 20 %-áig, legfeljebb azonban 5 millió Ft-ig a polgármestert hatalmazza fel. A forrás többletbevétel lehet. 20 %-ot meghaladó mértékű növekedést csak a képviselő testület engedélyezhet. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzata felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget A képviselő testület elrendeli az intézmények önkormányzati támogatása 1,72 %-ának zárolását október 31.-ig, az így fennmaradó önkormányzati támogatás kifizetésére, csak a polgármester engedélyével a forráshiány alakulásának függvényében kerülhet sor A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi- megtakarítások felhasználására csak a képviselő testület engedélyével kerülhet sor A jóváhagyott pénzmaradvány bérmegtakarításból származó részét teljes egészében a tárgyév bérelőirányzatának növelésére lehet fordítani Forrás: 2/2009., 15/2006. Ökr. rendeletek 34

36 PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI ELLENŐRZÉS 2/1 Az önkormányzat és intézményeinek működését, gazdálkodását folyamatosan ellenőrzik ÖNKORMÁNYZAT ÁSZ KÉPVISELŐ TESTÜLET BELSŐ AUDIT PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG IGAZGATÓSÁG (KINCSTÁR) PÉNZÜGYMINISZTÉRIU M Helyszíni ellenőrzés az általuk meghatározott irányelvek alapján Zárszámadás készítése évente Beszámoló készítése II., III., IV. n.évben Mérlegjelentés negyedévente Éves ellenőrzési terv alapján belső ellenőrzés Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, értékeli a vagyonváltozást előidéző okokat Időközi költségvetési jelentés negyedévente, Beszámoló készítése félévente Beszámoló készítése félévente Pénzforgalmi jelentés és Mérlegjelentés negyedévente A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (a továbbiakban: FEUVE) létrehozásáért, működtetés éért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. Az ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzéseket, informatikai rendszerellenőrzéseket és megbízhatósági ellenőrzéseket kell végezni. ISO Minőségirányítási ellenőrzés Forrás: évi XXXVIII. törvény, 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet, SZMSZ, 2/

37 A évi költségvetés végrehajtásáról szóló 1. féléves beszámoló szerint a költségvetési tételek összességükben kevesebb, mint 50%-ban teljesültek Teljesített Teljesítetlen PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI ELLENŐRZÉS 2/2 Bevételi előirányzatok teljesülése Kiadási előirányzatok teljesülése Működési Költségvetési támogatás 56% 62% 44% 38% Működési 52% 48% Felhalmozási és tőkejellegű 23% 77% Felhalmozási 37% 63% Támogatásértékű 82% 18% Véglegesen átvett pénzeszközök 8% 92% Pénzforgalom nélküli 100% Előző évi pénzmaradvány Forráshiány 81% 100% 19% Finanszírozás 44% 56% A bevételi előirányzatok 49,88%-ban, a kiadási előirányzatok összességében 45,61%-ban teljesültek az első félév során Forrás: féléves beszámoló 36

38 AGENDA Vezetői összefoglaló Jogi keretek meghatározása Döntési mechanizmus korszerűsítése Helyzetfelmérés Költségvetés Helyzetfelmérés Partnerség erősítése Helyzetfelmérés Következő lépések 37

39 A PARTNERSÉG ERŐSÍTÉSÉSI HELYZETELEMZÉS TERÜLETEI A szervezetfejlesztés lehetőségei 8 alterületen került megvizsgálásra Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére A civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Partnerség erősítése Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Forrás: SZMSZ, Ötv, AcquiCon 38

40 LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSA A város jelenleg a kötelező tájékoztatáson kívül a klasszikus csatornákat is használja Tájékoztatás Helyi újság Közérdekű információk közzététele Az önkormányzat által elnyert pályázatok és megvalósulásuk Kifüggesztés ek Honlap Polgármesteri Hivatalban és a könyvtárban, aktuális felhívások, földeladások A képviselő-testületi ülés anyaga a Városi Könyvtárban és a polgármesteri hivatal önkormányzati szobájában tekinthető meg Az képújság online formája Mind a városi honlap, mind a települési e-önkormányzati portál nagyon informatív, minden kötelező tájékoztatás megtalálható rajta Tájékoztatás jelenlegi formái Testületi ülések A testületi ülések nyilvánosak Időpontjáról, helyéről és napirendjéről a település lakosságát tájékoztatni kell SZMSZ szerint is Helyi rádió Legfontosabb hírek, felhívások Kábel televízió Legfontosabb hírek, felhívások Lakossági fórumok Évente legalább egyszer a közmeghallgatás Állampolgári közösségek rendezvényei Hatósági közmeghallgatás Forrás: SZMSZ, honlap, újság 39

41 A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL VALÓ KAPCSOLATOK Jelenleg a kapcsolat a civil és vállalkozói szféra között a kapcsolat minimális és esetleges Jelenlegi kapcsolatok Eseti kapcsolattartás a polgármesterrel, hivatallal Ügyintézés kapcsán kerülnek csupán kapcsolatba Bizottsági külsős tag A képviselő testületi munkában való részvétel erősíti a kapcsolatot A polgármester fogadóórái A fogadóórák törvényi kötelezettség a lakossági tájékoztatásra és meghallgatásra Forrás: SZMSZ, interjúk 40

42 PARTNEREK INTÉZMÉNYESÍTETT BEVONÁSA A DÖNTÉSHOZATALBA A partnerek bevonása jelenleg alacsony szinten áll Potenciális bevonási lehetőség Testületi ülésekre való meghívása az érintetteknek Bizottsági ülésekre való meghívás Külsős tagként részvétel a bizottság munkájában Jelenlegi lehetőség Az SZMSZ lehetőséget ad bárki meghívására, bizonyos csoportokat kiemelten megemlít Jelenleg két intézményvezető tagja a testületnek Jelenleg két intézményvezető tagja valamilyen bizottságnak Jelenleg 1 külsős tag dolgozik a bizottságban Jelenlegi helyet A bevont partnerek köre szűk A meghívott érintett részvétele ritka Csak 2 intézmény van ténylegesen bevonva formálisan Civil szervezet nem képviselteti magát az üléseken A vállalkozói szféra nem képviselteti magát az üléseken Forrás: SZMSZ, interjúk 41

43 SZERVEZETI ÉS INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK A HÁLÓZATOK LÉTREHOZÁSÁRA Jelenleg Téglás informatikai hálózata alkalmas hálózatokon nyugvó működési mód alkalmazására Polgármesteri Hivatal 2 használt cím van A hivatalon belül a munkaállomások hálózstban vannak kötve Nincsenek az intézmények hálózatba követve A gépek állapota vegyes A hivatal szoftverekkel jól felszerelt Az e-önkormányzat be van vezetve, habár a kihasználtsága nagyon alacsony Jelenlegi helyzet Jelenleg Téglás informatikai hálózata alkalmas hálózatokon nyugvó működési mód alkalmazására, de nincs kihasználva Az intézmények közötti digitális adatszolgáltatás sincs megoldva Ügyfelek Van on-line ügyintézés Vannak letölthető nyomtatványok és ügyintézési tájékoztatók a honlapon Az on-line tájékoztatás teljeskörű Polgármesteri Hivatal Ügyfelek Forrás: AcquiCon 42

44 AGENDA Vezetői összefoglaló Jogi keretek meghatározása Döntési mechanizmus korszerűsítése Helyzetfelmérés Költségvetés Helyzetfelmérés Partnerség erősítése Helyzetfelmérés Következő lépések 43

45 A következő lépések megtétele szükséges a projekt folytatásához KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK Feladat Javaslatok elfogadása A javaslatok kidolgozása Időpont egyeztetés a javaslatok kidolgozásának lépéseiről. Felelős Polgármester / Jegyző ACQ ACQ / Polgármester / Jegyző. Határidő Azonnal Azonnal Azonnal Forrás: AcquiCon 44

Szervezetfejlesztési javaslat

Szervezetfejlesztési javaslat A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Téglás Város Önkormányzata Szervezetfejlesztési javaslat Budapest, 2010.05.07. FAX: +36 1 301 0099 1 / 74 ALKOTMÁNY U 16. Tartalom 1 Bevezetés... 4 1.1 Kitekintés:

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELŐ TANULMÁNY

HATÉKONYSÁGNÖVELŐ TANULMÁNY Üllő Város Önkormányzata HATÉKONYSÁGNÖVELŐ TANULMÁNY Készítette: MultiContact Consulting Kft. 2009. november 30. TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 5 2. MUNKAMÓDSZER 5 3. CÉL, FELÉPÍTÉS 6 4. HATÉKONYSÁGNÖVELŐ

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-ei ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (II.12.) Önkormányzati számu

Részletesebben

A döntési mechanizmus korszerűsítése; a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása; a partnerség erősítése Bucsa Községben

A döntési mechanizmus korszerűsítése; a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása; a partnerség erősítése Bucsa Községben Projekt: Dokumentum neve: File: A döntési mechanizmus korszerűsítése; a költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása; a partnerség erősítése Bucsa Községben Projekt feljegyzés tervezet - költségvetés

Részletesebben

Bevezetõ. Szentes, 2007. február 14. Szirbik Imre polgármester

Bevezetõ. Szentes, 2007. február 14. Szirbik Imre polgármester Bevezetõ A benyújtott költségvetés nemcsak a választási ciklus elsõ költségvetése, hanem a 2007-2013 idõszakra vonatkozó Európai Uniós tervezési idõszak nyitó dokumentuma. A Képviselõ-testület által megvitatott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Kovács Zsolt, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. február 12-én du. 15 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi könyvtár tanácstermében, a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2010.(I.26.) h a t á r o z a t a Balassagyarmat Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Balassagyarmat Város Önkormányzatának

Részletesebben

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat önkormányzati számu határozata: Képviselő-testületének 2/2015.

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY Körmend Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése a hatékonyság javításának érdekében Projektazonosító: ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 Készült: Szombathely, 2010. május-szeptember

Részletesebben

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben

I. Az önkormányzat működésének általános ellenőrzése

I. Az önkormányzat működésének általános ellenőrzése 1 I. Az önkormányzat működésének általános ellenőrzése Polgármester, alpolgármester: A 2006. évi önkormányzati választásokon Székely Szilárdot választották meg polgármesternek. A polgármester illetményét

Részletesebben

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY

HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY ÁROP-1.A.2/A-2008-0146 HIVATAL ÚJ SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉT CÉLZÓ RÉSZTANULMÁNY Készült az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri hivatal szervezeti átalakítása című projekt

Részletesebben

Pétervására Város, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád és Kisfüzes Községek Társult Képviselőtestületének 2/2007. (II. 13.) rendelete

Pétervására Város, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád és Kisfüzes Községek Társult Képviselőtestületének 2/2007. (II. 13.) rendelete Pétervására Város, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád és Kisfüzes Községek Társult Képviselőtestületének 2/2007. (II. 13.) rendelete a szervezeti- és működési szabályzatáról Pétervására Város, Erdőkövesd, Váraszó,

Részletesebben

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Szikszó Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2./A-2008-0198 E. A változásokhoz igazodó SZMSZ készítése, módosítása Helyzetértékelés és javaslattétel 2011. I. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

IT - információ áramlás tanulmány. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára

IT - információ áramlás tanulmány. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára IT - információ áramlás tanulmány Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára 1 1 BEVEZETŐ ------------------------------------------------------------------------------------ 4 11 A dokumentum célja --------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Tanulmány

Szervezetfejlesztési Tanulmány Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál Tanulmány Operatív Program azonosító: ÁROP-1.A.2/B-2008-0020 2010. november 22. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23 Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 1. ) rendeletének módosítása Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

MUNKAMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS A képviselő-testület 2013. október 31-i ülésén hozott döntések: 279/2013. Kth. Munkaterv módosítás és Napirend elfogadása 280/2013. Kth. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata. Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Jászdózsa Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A költségvetési szerv neve: Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Székhelye:

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

M E G H Í V Ó. 3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Doboz Nagyközség Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

Készült: Szentes, 2009. február hónapban

Készült: Szentes, 2009. február hónapban Készült: Szentes, 2009. február hónapban ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. február 20-i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Nagyvázsony Község Önkormányzata Körjegyzőségének komplex szervezetfejlesztése

Nagyvázsony Község Önkormányzata Körjegyzőségének komplex szervezetfejlesztése Nagyvázsony Község Önkormányzata Körjegyzőségének komplex szervezetfejlesztése Költségvetési gazdálkodás és rendeletalkotás -Helyzetértékelés Bevezetés Jelen munkafázisban, mely a Korszerű önkormányzati

Részletesebben

J E L E N T É S. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenrzésérl. 0733 2007.

J E L E N T É S. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenrzésérl. 0733 2007. J E L E N T É S a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenrzésérl 0733 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenrzési Igazgatóság Átfogó Ellenrzések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2013. július havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2013. július havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. július 2. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben