Téglás város Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Téglás város Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje"

Átírás

1 BIZALMAS PLACE OF PHOTO MONTAGE Téglás város Önkormányzatának szervezetfejlesztési projektje I. Fázis Átvilágítás - Kivonat november This document is for the use of Client only. All information included herein is the intellectual property of Acquicon. No part of the document may be circulated, quoted, reproduced or handed over to a third party without prior written approval from Acquicon.

2 AGENDA Vezetői összefoglaló Jogi keretek meghatározása Döntési mechanizmus korszerűsítése Helyzetfelmérés Költségvetés Helyzetfelmérés Partnerség erősítése Helyzetfelmérés Következő lépések 1

3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Téglás város az Államreform operatív program keretében zajló A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatának a helyzetfelmérés fázisát tartalmazza jelen dokumentum. A helyzetfelmérés során átvilágításra került a Hivatal, a képviselőtestület és az intézmények működése. Ezen belül a projekt 3 területének összesen 17 alterületének a vizsgálata megtörtént A szervezetfejlesztési területen az tapasztalható, hogy a hivatal szervezeti felépítési jól működő rendszert alkot. A feladatfelosztás és döntési kompetenciák nagyrészt megfelelően működnek, a rendeletalkotási folyamat kellően egyszerű, áttekinthető. Az intézményekkel való kapcsolattartás rendszeres és kielégítő. A javaslatok nagyrészt a meglévő struktúrák és folyamatok további javítását célozzák, úgy mint a bizottságok hatásköreinek szélesítése, a rendeletek pénzügyi hatásainak bemutatása az előterjesztésben vagy a rendszeres vezetői értekezletek tartása, stb. A költségvetési gazdálkodás tekintetében a törvényi előírásoknak megfelelően vannak szabályozva és működtetve a költségvetéssel kapcsolatos folyamatok. A tervezés és végrehajtás között nincs jelentős különbség. Fejlesztendő területek a költségvetés egyes részeinek részletesebb kibontása, hogy átfogóbb képet lehessen kapni a város gazdasági helyzetéről. Ezt támogatandó a költségvetéshez új mellékletek csatolása. A hatékonyabb tervezés és végrehajtás érdekében célszerű az intézmények beszámoltatása félévkor is A partnerség tekintetében elmondható, hogy Téglás város lakosság, a vállalkozói és civil szféra a törvényi előírásoknak megfelelően van tájékoztatva és bevonva a döntésekbe. A projekt javaslatai vagy a jelenleg használt eszközök és csatornák hatékonyabb használatát javasolják - úgy mint a hírlevél, lakossági fórumok, bizottsági külsős tagok nagyobb számú bevonása-, vagy új formákat javasol vállalkozók bálja. Forrás: AcquiCon 2

4 AGENDA Vezetői összefoglaló Jogi keretek meghatározása Döntési mechanizmus korszerűsítése Helyzetfelmérés Költségvetés Helyzetfelmérés Partnerség erősítése Helyzetfelmérés Következő lépések 3

5 AZ ÖNKORMÁNYZATI SZERVEZET JOGI KERETEI A polgármesteri hivatal szervezeti felépítését és működését a településekre bízza a törvény Törvények által szabályozott területek Törvények által nem szabályozott területek Döntési mechanizmus korszerűsítése A helyi önkormányzat a törvény keretei között: önállóan alakíthatja szervezetét és működési rendjét Az önkormányzati tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik Saját felelősségére vállalkozói tevékenységet folytathat Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabályt nem sért A helyi önkormányzatnál a főjegyzői, jegyzői, aljegyzői kinevezésen túlmenően a lakosú településen osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás adható SZMSZ önálló kialakítása A képviselő testület az átruházható feladatok közül mely feladatait ruházza át a polgármesterre, bizottságokra, kisebbségi önkormányzat testületére Álláshelyek végleges törlésével vagy növelésével önállóan állapítja meg a foglalkoztatottak létszámát, összetételét, munkaidő alapját A helyi önkormányzat működését meghatározó legfőbb dokumentum az SZMSZ, melyet önállóan alakíthat Forrás: évi LXV. törvény, évi XXXVIII. Törvény, évi XXIII. törvény 4

6 A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS JOGI KERETEI A költségvetési gazdálkodás jogi keretei erősen szabályozottak Törvények által szabályozott területek Törvények által nem szabályozott területek A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása Kötelezettségvállalás jogosultjai, folyamata, összeférhetetlenségi szabályok A gazdasági program a költségvetési lehetőségekkel összhangban álljon Költségvetés készítésének, tervezésének munkaszakaszai, határidői Költségvetés tervezésében kötelezően résztvevők köre Költségvési tervezési technikák meghatározása bizonyos területekre Költségvetés, zárszámadás tagolása, minimum részletezettsége Tájékoztatási kötelezettség (féléves és háromnegyedéves) Beszámolók, költségvetési jelentések készítése (évközi, évvégi) Kötelezettségvállalás egyes területeiről belső szabályzat határoz Vagyonkezelői jog átruházható Pénzügyi, számviteli rendszer önállóan kialakítható Gazdasági program hogyan épüljön be a költségvetésbe Költségvetési irányelvekhez milyen pénzügyi számítások, előrejelzések vegyenek figyelembe Költségvetés készítésbe bevonhatók köre Belső ellenőrzések gyakorisága A pénzügyi, gazdasági felelősségvállalás, valamint a költségvetés készítése, végrehajtása, ellenőrzése központilag erőteljesen szabályozott és ellenőrzött folyamat, azonban a részletezettség növelésére, pontosításra, továbbá esetleges alternatívák kidolgozására van lehetőség Forrás: évi LXV. törvény, évi XXXVIII. törvény, 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 5

7 A PARTNERSÉG JOGI KERETEI Jelenleg kevés, a lakosság informálását és döntésekbe való bevonását támogató jogszabály van érvényben Törvények által szabályozott területek Törvények által nem szabályozott területek A partnerség erősítése Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel Évente egyszer közmeghallgatást kell tartani Kihirdetni a helyben szokásos módon kell Pénzügyi bizottság megalakítása kötelező a kétezernél több lakosú településeken A bizottságok elnökét és tagjainak több, mint a felét a települési képviselők közül kell választani A kisebbségi önkormányzatok elnökei kisebbségi szószólóként tanácskozási joggal részt vehetnek a képviselő testület ülésein Mely önszerveződő közösségek képviselőit illeti meg tevékenységi körében tanácskozási jog a képviselő-testület és bizottsága ülésein Közmeghallgatások gyakorisága Kihirdetés helyben szokásos formájának meghatározása Milyen fórumokat határoz meg a képviselőtestület a lakosság, társadalmi szervezetek tájékoztatására, döntések előkészítésébe való bevonásukra Pénzügyi bizottságon kívül milyen bizottságokat hoznak létre A bizottságok tagjainak száma A törvényi szabályozások nem korlátozzák a lakossággal, valamint a civil és vállalkozói szférával való kapcsolattartás lehetőségeit Forrás: évi LXV. törvény, évi XXXVIII. törvény, 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 6

8 AGENDA Vezetői összefoglaló Jogi keretek meghatározása Döntési mechanizmus korszerűsítése Helyzetfelmérés Költségvetés Helyzetfelmérés Partnerség erősítése Helyzetfelmérés Következő lépések 7

9 A SZERVEZETFEJLESZTÉSI HELYZETELEMZÉS TERÜLETEI A szervezetfejlesztés lehetőségei 8 alterületen került megvizsgálásra Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében A hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása Szervezet fejlesztés Rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerűsítése, átalakítása A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása A hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése Az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe A projekt szemlélet megerősítése Forrás: SZMSZ, Ötv, AcquiCon 8

10 AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEI ÉS INTÉZMÉNYEI Tégláson a városüzemeltetési és gazdálkodási feladatokat - a Hivatal kivételével - egy intézménybe tömörítik Szerv Szerv és önállóan működő és gazdálkodó intézmény Önállóan működő és gazdálkodó intézmény Önállóan működő intézmény Közvetlen kapcsolat Csak követett kapcsolat Téglás város önkormányzatának szervei Bizottságok Polgármester A hivatal Ügyrendi Bizottság Városellátó szervezet Pénzügyi-, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. és Alapfokú Művészetokt. Intézmény Egészségügyi és Szociális Bizottság Családsegítő-, Gyermekjóléti Szolgálat Bárczay Anna Városi Óvoda Művelődési-,Oktatási-,Sport-, Közrend és Közbiztonsági Bizottság Bölcsőde Városi Szociális Gondozási Központ Téglásnak 4 Bizottsága van A Városellátó szervezet önállóan működő és gazdálkodó intézmény A Városellátó látja el a másik 4 önállóan működő intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat Forrás: SZMSZ, Acquicon 9

11 ÁLTALÁNOS DÖNTÉSI KOMPETENCIÁK, ELJÁRÁSOK - INTÉZMÉNYEK Az intézményeknél döntési kompetenciák a legalsó szintre vannak delegálva, míg az ellenőrzések kizárólag a törvény által előírt szintre korlátozódnak Jegyző Irányító szerv Kihelyezett döntési kompetencia Ellenőrzés Polgármester Ellenőrző szerv Az irodákat érintő szakmai feladatok és döntési jogkörök kiadmányozva az osztályvezetőknek PH Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) Folyamatos, nem rendszeres, a szabályszerűség ellenőrzése Pénzügyi függés, költségvetés készítésében együttműködés Szakmai döntéseit önállóan hozza Önállóan működőek Évente kétszer beszámoló készítése a testületnek Negyedévente mérlegjelentés Szakmai, stratégiai programok meghatározása Önálló gazdálkodás, pénzügyi függetlenség költségvetés készítés a meghatározott keretek között Szakmai döntéseit önállóan hozza Önállóan működő és gazdálkodók Évente kétszer beszámoló készítése a testületnek Negyedévente mérlegjelentés A pedagógiai-, minőségbiztosítási program elfogadása Önálló gazdálkodás, költségvetés készítés a meghatározott keretek között Szakmai döntéseit önállóan hozza Önkormányzati társaságok Évente egyszer beszámoló készítése a testületnek Forrás: SZMSZ, Ötv, Acquicon 10

12 Döntések nincsenek a bizottságokhoz delegálva A BIZOTTSÁGHOZ, POLGÁRMESTERHEZ DELEGÁLT DÖNTÉSEK Képviselő testület Polgármester Ügyrendi Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Pénzügyi-, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Művelődési, Oktatási, S port-, Közrend-, Közbiztonsági Bizottság lakásfenntartási támogatás megállapítása átmeneti segélyezési formák rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása dönt a személyi térítési díj összegéről, ha a jogosult annak összegét vitatja vagy csökkentését, illetve elengedését kéri dönt a napközbeni ellátásokért fizetendő térítési díjak mérsékléséről, elengedéséről Nincs kiadott döntési jogkör Nincs kiadott döntési jogkör Nincs kiadott döntési jogkör Nincs kiadott döntési jogkör Kizárólag a polgármesterhez vannak döntések delegálva. a bizottságokhoz egyáltalán nincsenek, mindenben a képviselő testület dönt Forrás: SZMSZ 11

13 HIVATALI KIADMÁNYOZÁS Az irodák szakmai feladataihoz kapcsolódó döntéseket a jegyző kiadmányozta az irodavezetőknek Címzetes főjegyző Vatai Imréné Aljegyző Szilágyi László Titkárság Hatósági iroda Okmányiroda Pénzügyi és településfejlesztési iroda Városi Gyámhivatal Vatai Imréné címzetes főjegyző Varga Istvánné Irodavezető Szabó Csaba Irodavezető Kovács Lajosné Irodavezető Perényi Tímes Gyámhivatal vezető az iroda feladatkörébe tartozó valamennyi ügyben meghozott döntések az iroda feladatkörébe tartozó valamennyi ügyben meghozott döntések az iroda feladatkörébe tartozó valamennyi ügyben meghozott döntések az iroda feladatkörébe tartozó valamennyi ügyben meghozott döntések az iroda feladatkörébe tartozó valamennyi ügyben meghozott döntések Szabálysértési ü- gyek, birokvédele m Jegyző távollétében a jegyzői hatáskörök Általánosságban elmondható, hogy a jegyző az adott területek irodavezetőjének a főbb döntési jogköröket kiadmányozta A jegyző saját hatáskörben tartotta az osztályok tekintetében a Közigazgatási Hivataltól, az ügyészségtől, a bíróságoktól, a minisztériumoktól és szakhivataloktól érkező megkereséseket és a munkáltatói döntéseket Forrás: SZMSZ, kiadmányozási dokumentumok 12

14 ÜGYINTÉZÉSI IDŐ, AZ ÜGYINTÉZÉS EREDMÉNYESSÉGE HATÁRIDŐK A hivatal minden esetben betartja a határidőket Államigazgatási hatósági ügyek 2008, db Határidők államigazgatási hatósági ügyekben, db Összesen Végzések Érdemi döntések Önkormányzati hatósági ügyek 2008, db Összesen Határidőn túl Határidőn belül Határidők önkormányzati hatósági ügyekben, db Sem államigazgatási hatósági ügyekben, sem önkormányzati hatósági ügyekben nem lépte túl az önkormányzat a megszabott ügyintézési határidőket Összesen Végzések Érdemi döntések Összesen Határidőn túl Határidőn belül Forrás: Ügyirat statisztika 13

15 ÜGYFÉLSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGEK ELLÁTÁSA Egy héten a hivatal dolgozói 372 órát töltenek ügyféllel, amely 9 ember heti munkaidejének felel meg Heti munkaórák száma hivatalszinten*, óra Heti ügyféllel töltött idő, óra Nem ügyféllel töltött munkaidő Ügyféllel töltött idő Titkárság Hatósági iroda Okmányiroda Pénzügyi és településfejlsztési iroda Gyámhivatal Jelenleg nem működik külön ügyfélszolgálat a hivatalban Az ügyfelek irányítás nélkül mennek a megfelelőnek vélt ügyintézőhöz Minden nemű ügyintézés az irodákban zajlik A legtöbbet a hatósági iroda tölti az ügyféllel A hatósági ás okmányiroda teszik ki az ügyfélidő 2/3-át * Operatív dolgozók nélkül Forrás: Acquicon, Munkaerő térkép 14

16 RENDELETALKOTÁSI ÉS/VAGY EGYÉB SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK - RENDELETEK Tégláson hozott rendeletek száma illetve a hatályos rendeletek száma a város méretével arányos Módosítások száma Hozott rendeletek száma Hatályos rendeletek száma Hatályos rendeletek módosításán ak száma Téglás városban összesen 39 hatályos rendelet van, amely a település méretét tekintve nem jelentős A módosítások száma általában nem jelentős csak a ös év volt kiugró a sok költségvetési módosítás miatt leginkább törvényi előírásoknak vagy azok változtatásának eleget tevő módosítások Forrás: Téglás város rendeletei 15

17 RENDELETALKOTÁSI ÉS/VAGY EGYÉB SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK - HATÁROZATOK A hozott határozatok nagy száma biztosítja a jól követhető döntési folyamatokat Ügyrendi Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Művelődési-, Oktatási-, Sport-, Közrend és Közbiztonsági Bizottság Pénzügyi-, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Képviselő testület Hozott határozatok száma A bizottságok közül a pénzügyi bizottság hozta a legtöbb határozatot A határozatok számának alakulása évről-évre kiegyensúlyozott képet mutat Forrás: Téglás város határozatai 16

18 A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEI KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS A legnagyobb adatforgalmat a hatósági iroda és a pénzügy bonyolítja le egymással Fogadó Titkárság Hatósági Iroda Okmányiroda Pénzügyi Iroda Városi Gyámhivatal Település-ellátás Küldő Titkárság Iktatás Iktatás Számlák, iktatás, m unkaügyi adatok Iktatás Iktatás Hatósági Iroda Okmányiroda Pénzügyi Iroda Városi Gyámhivatal Iktatás Iktatás Iktatás Adatszolgáltatás Kifizetések, adatszol gáltatás Intézményi beruházások,fejlesztések,p ályázatok készítése Adatszolgáltatás, vé grehajtások, behajtá sok, foglalások, forg. való kivonás Igénylések, előlegek, adatszolgáltatás, e ngedélyek, Számlák,adatkérés, adatszolgáltatás, elj árások kezd. Gyermekvédelmi,va gyoni,törvényes képviselői, anyakön yvi hivatali ügyek Lakcímfigyelés, csal ádi állapot igazolás útlevél, lakcím bejelentés Adatszolgáltatás Iktatás Gyermekvédelmi, g ondoskodási ügyek, gyermektartásdíj megállapítási ügyek - Számlák Teljesítési igazolás Település-ellátás Iktatás Tervegyeztetések,é - Számlák pítési engedélyezé Pályázatok sek,szakhatóság elj. - Forrás: Interjúk A legnagyobb adatforgalmat a pénzügy bonyolítja le a többi irodával A irodák között leggyakrabban adatszolgáltatási információcsere zajlik, melyeknél a legjelentősebb küldő a szociális iroda 17

19 HIVATALON BELÜLI KOORDINÁCIÓS FUNKCIÓ Az irodákon belüli munkamegosztás az alfeladatok között jól megoldott Az irodán belüli alfeladatok Munkamegosztás Titkárság Képviselő testülettel kapcsolatos Iktatás Személyzeti, munkaügyi feladatok Szabálysértés, birtokvédelem Alfeladatok területenként, személyenként felosztva Hatósági Iroda Okmányiroda Szociális Gyám, gyermekjólét Népesség nyilvántartás Alfeladatok területenként felosztva Okmányonkénti alfeladatok Alfeladatok területenként felosztva A munkamegosztás az ISO minősítés szerint van felosztva Általában kapcsolt munkaköröket látnak el a hivatal dolgozói Pénzügyi Iroda Ellenőrzés, költségvetés Könyvelés, adatszolgáltatás, pénztár Adó Alfeladatok területenként felosztva, könyvelési alfeladaton belül nincs feladatfelosztás Városi Gyámhivatal Egymástól nem elválasztható alfeladatok Egyenlő arányban van a felosztás A- K, L-Z megosztás szerint Forrás: Interjúk, munkaköri leírások, munkaerő térkép 18

20 INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ RENDSZERES INFORMÁCIÓÁRAMLÁS FORMÁI Az információáramlás jól megoldott a hivatal és az intézmények között. A költségvetésen keresztül gyakorolható pénzügyi kontroll alacsony Költségvetés Képviselő testület felé Gazdálkodás Hivatal felé Információ nyújtás Önkormányzat felé Beruházás Testület / Önkormányzat felé Önállóan működő intézmények Közreműködik a költségvetés készítésében Félévente beszámoló A pénzügy elválik a Hivatalétól Normatívák kapcsán Testülettel együttműködés a beruházásokkal kapcsolatban Építésügy: beruházáshoz kapcsolódó információ szolgáltatás Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Saját költségvetésének benyújtása Félévente beszámoló Zárszámadás Negyedéves mérlegjelentések Pénzügyeivel kapcsolatosan havi cash-flow elszámolás csak a Városellátó felé Gyámügy felé hiányzások, problémák jelzése Oktatásügy: statisztikák jelentése, normatívák igénylése, személyiügyi kérdések Testülettel együttműködés a beruházásokkal kapcsolatban Építésügy: beruházáshoz kapcsolódó információ szolgáltatás Minél nagyobb az intézmény önállósága, annál kisebb az ellenőrzés foka a költségvetés felett A gazdálkodás kapcsán a kapcsolattartás rendszeres Az intézmények általában információt nyújtanak az önkormányzat felé, leginkább a gyámhivatallal és az oktatásüggyel és a pénzüggyel állnak kapcsolatban A beruházásokhoz a testülettel kell együttműködni, sikeres pályázat esetén az építésüggyel Forrás: SZMSZ 19

21 Önk. atipikus ügyek Rendezvény hez kötött Pályázatokhoz kapcsolódó Tégláson a legtöbb projekt a beruházásokhoz kötődik PROJEKT SZEMLÉLET Projekt, projekttípus Projektfelelős Státusz Következő lépés 1. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény felújitása 2. Zöld terület fejlesztés 3. Polgármesteri Hivatalok Szervezetfejlesztése 4. Városi orvosi rendelő épületének átalakítása felújítása 5. Városi Bölcsőde bővítése 6. Útépítés Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Kivitelezés alatt Kivitelezés alatt Kivitelezés alatt Kivitelezés alatt Kivitelezés alatt Kivitelezés alatt Projekt végrehajtása Projekt végrehajtása Projekt végrehajtása Projekt végrehajtása Projekt végrehajtása Projekt végrehajtása 1. Nincs jelenleg ilyen Választás 2. Vezetési-szervezési átfogó projektfeladatok 3. Civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok Jegyző Jegyző Jegyző - - Tégláson a projektek a nagyrész a pályázatokhoz kötődnek Jelenleg 6 futó beruházási projekt van Forrás: Előterjesztések, interjúk 20

22 AGENDA Vezetői összefoglaló Jogi keretek meghatározása Szervezetfejlesztés Helyzetfelmérés Költségvetés Helyzetfelmérés Partnerség erősítése Helyzetfelmérés Következő lépések 21

23 A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS HELYZETELEMZÉS TERÜLETEI A szervezetfejlesztés lehetőségei 5 alterületen kerültek megvizsgálásra Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása Tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés előkészítése és elfogadása között A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása A költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása Pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása Forrás: AcquiCon 22

24 PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS - GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRÖK A kötelezettségvállalásról kialakított belső szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak Kötelezettségvállalás Érvényesítés Utalványozás Ellenjegyzés Felelős Meghatalmazottak Szabályok Polgármester Alpolgármester, Címzetes főjegyző, Aljegyző, Hatósági Nem kötelező írásbeli kötelezettségvállalás az forintot el nem érő kifizetések esetében irodavezető, Vezető főtanácsos, Pénzügyi ügyintézők Jegyző bízza Pénzügyi ügyintézők meg A megbízott ezt a jogkörét másra nem ruházhatja át. Polgármester Alpolgármester, Címzetes főjegyző, Aljegyző, Hatósági irodavezető, Vezető főtanácsos, Pénzügyi ügyintézők Nem kell külön utalványozni a termékértékesítésből, szolgáltatásból - számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, átutalási postautalvány alapján - befolyó bevétel beszedését. Jegyző Pénzügyi ügyintézők Írásbeli tájékoztató a képviselő-testület felé: ha utasítja a kötelezettségvállaló az ellenjegyzésre Az ellenjegyző a jegyző előzetes írásbeli engedélye alapján feladata ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe Szakmai teljesítés igazolása Jegyző bízza meg Alpolgármester, Címzetes főjegyző, Aljegyző, Hatósági irodavezető, Vezető főtanácsos, Pénzügyi ügyintézők A megbízott ezt a jogkörét másra nem ruházhatja át. A kötelezettségvállalásról szóló szabályzatban a meghatalmazottak korlátlan jogkörrel rendelkeznek A kötelezettségvállalást könnyíti a megadott értékhatár alatti írásbeliség eltörlése Forrás: Szabályzat, 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 23

25 PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS - VAGYONGAZDÁLKODÁS Az önkormányzati vagyon felett elsősorban a képviselő testület jogosult rendelkezni költségvetési rendelet formájában Polgármester Képviselő testület Pénzügyi-, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság Intézmény Felelősségi körök átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése vagy befektetése átmeneti segélyezési formák rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása napközbeni ellátásokért fizetendő térítési díjak mérséklése, elengedése a nettó egyszázezer és egymillió Ft közötti értékű ingóságok adásvétele, cseréje megterhelése és bérbeadása vagyoncsoportokba történő besorolások ingatlanok adásvétele, cseréje, megt erhelése, bér-beadása és egyéb ügyei egymillió forint nettó értékhatár feletti ingóságokkal kapcsolatos döntések törzsvagyonrészek külső szervek részére üzemeltetésbe-kezelésbe történő átadása a Polgármesteri Hivatal által igénybe vehető hitel összege és annak felhasználási céljai javaslatot tesz hitelek felvételére az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek hasznosítására javaslatot tesz figyelemmel kíséri évközben a gazdálkodás menetét figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat véleményezi az éves költségvetési tervjavaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámolót jogosultak a kezelésükben lévő vagyon ingyenes használatára, hasznaina k szedésére, birtoklására, hasznosítására, a százezer forint és egymillió forint közötti nettó értékű ingóságok elidegenítésére a polgármester előzetes döntésének kikérésével; egyszázezer forint alatt saját hatáskörben jogosultak eljárni A bizottságok szerepe a vagyongazdálkodás folyamatában alacsony: a Pénzügyi-, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság csak javaslattételi, véleményezési jogkörrel rendelkezik, döntéseket nem hozhat Forrás: 15/2006., SZMSZ 24

26 PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS - TÁRGYI ESZKÖZÖK Az önkormányzat összes eszközének 83%-át a tárgyi eszközök teszik ki Tárgyi eszközök aránya az összes eszközön belül Tárgyi eszközök összetétele, ezer Ft Egyéb eszközök Tárgyi eszközök 17% 83% Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, beren dezések és felszerelések Járművek % 1% 1% A tárgyi eszközök közül az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok képviselik a legnagyobb értéket Beruházás, fel újítás % Forrás: évi önkormányzati vagyonmérleg 25

27 Saját tőke aránya Vagyonfedezeti mutató Eladósodottsági mutató Tőkeerősség Befektetett eszközök aránya Likviditási mutató Likviditási gyorsráta PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS - MÉRLEGELEMZÉS Az önkormányzat gazdálkodása stabilnak mondható Kritikus pont Vagyoni helyzet elemzési mutatói, % 746% Pénzügyi helyzet elemzési mutatói, % 637% 634% 601% 241% 239% 92% 93% 11% 10% 88% 86% 96% 92% A mutatók alapján a saját tőke aránya nagyon magas A forgóeszközök kis arányt képviselnek az összes eszközön belül, ugyanakkor teljes mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket Forrás: Acquicon 26

28 Projektekkel nem lefedett Projektekkel lefedett TARTALMI ÉS ELJÁRÁSI KAPCSOLAT A PRIORITÁSOK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KÖZÖTT 1/2 A jelenlegi Gazdasági program a időszakra határozza meg a fő célok közül a legfontosabbakat, melyeket projektek által kíván megvalósítani Gazdasági program célkitűzései Téglási utak, utcák szilárd burkolattal való ellátása Terv a felszíni csapadékvíz elvezetés és csatornahálózat kiépítésére. Városközpont rehabilitációja, új arculatú városközpont kialakítása. Alkotmány-Kossuth utcák teljes hosszának felújítása, a kerékpárúttal együtt. Mezőgazdasági utak építése. A közoktatás, nevelés feltételeinek további javítása Környezetvédelem, a zöld felületek, a virágosítás, parkosítás. Bentlakásos idősek otthona építése. Vasútállomás és környékének rehabilitációja. Lakótelepek épületeinek, környezetének felújítása. Sportolási lehetőségek, ill. a Sportpálya további fejlesztése. Ipari park hasznosítási program. Közmunka program, munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítésére. A meglévő egészségügyi szolgáltatások bővítése. Eddigi jó kapcsolatok ápolása, továbbépítése a helyi egyházakkal. Polgárőr Szervezet részére a szolgálat ellátásához szükséges feltételek biztosítása. Legmodernebb kábeltelevízió hálózat kiépítése, telekommunikációs hálózat fejlesztése. Fokozottabb figyelem a településen élők minden rétegére. Településen működő valamennyi vállalkozó, vállalkozás lehetőségek szerinti segítése. Projektek 1. Útépítési program 2 db/év 2. Rekultiváció 3. Dűlőutak építése 4. Óvoda, bölcsőde rekonstrukciója 5. Városközpont rehailitációja 6. Régi 4-es út felújítása 7. Csapadékvíz csatorna-hálózat 8. Fejlesztési célú hiteltörlesztés A Gazdasági program mellékletében meghatározott projektek illeszkednek a fő célkitűzések egyes pontjaihoz Forrás: Gazdasági program 27

29 TARTALMI ÉS ELJÁRÁSI KAPCSOLAT A PRIORITÁSOK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KÖZÖTT 2/2 A jóváhagyott előirányzatok nem tükrözik a Gazdasági program projekt terveit Felhalmozási kiadások, ezer Ft előirányzatok összesen gazdasági program alapján projektek ütemezése Útépítés Rekultiváció Dűlőutak Óvoda, bölcsőde rekonstrukciója A meghatározott célkitűzések közül nyolcból öt projekt nem éri el a tervezett kiadásokat Összességében a tervezett eft-ból Ft valósult meg ezen időszak alatt Városközpont rehabilitációja Az útépítésre fordított összeg meghaladta a tervezett összeget Régi 4-es út felújítása 0 0 A régi 4-es út felújítása 2010-ben fog elkezdődni a tervek alapján Csapadékvíz csatornahálózat Fejlesztési célú hiteltörlesztés A csapadékvíz csatornahálózat építése a tervezettnél előbb megkezdődött Forrás: 2007., évi beszámoló, évi módosított költségvetés, Gazdasági program 28

30 A KÖLTSÉGVETÉS KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS ELFOGADÁSÁNAK FOLYAMATA A költségvetés készítésében az önkormányzat dolgozói aktívan részt vesznek Költségvetési koncepció Költségvetési javaslat Rendelettervezet Megküldés a költségvetési szerveknek Végleges költségvetés Tartalma Bevételi források Kiadási szükségletek Bővítési lehetőségek Alternatívák Intézmények költségvetései Alapelőirányzat Előirányzati többlet Tv. által meghatározott tartalom Következő 2 év előirányzatai Rendelettervezet Nyomtatványgarnitúra Információs füzetek Résztvevők Jegyző, Pü. Iroda ügyintéző, Polgármester Intézményvezetők Pü. Iroda ügyintéző Intézményvezetők Pü. Bizottság Polgármester Jegyző Pü. Iroda ügyintézők Intézményvezetők Polgármester Pü. Iroda ügyintéző Pü. Iroda vezető Határidő November 20. Január 19. Február 15. Rendelet elfogadását követő 15 nap Rendelettervezet előterjesztését követő 30 nap A költségvetés elfogadása két fordulóban történik a képviselő testület által: Költségvetési koncepció meghatározása Költségvetési rendelettervezet megvitatása jóváhagyása, módosítása Forrás: SZMSZ, 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, évi XXXVIII. törvény 29

31 KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TECHNIKÁK A TERVEZÉS A költségvetés tervezési technikákat egymás mellett alkalmazzák Bázison alapuló Költségvetési javaslat + Javasolt előirányzat Előző év eredeti előirányzat Tervezési technikák Feladat - normákkal számított Feladat - finanszírozás Normatív hozzájárulások Központi beruházások Uniós beruházások Nemzetközi fejlesztési programok Nemzetközi segélyek + = + = + Szerkezeti változások Bázis előirányzat Szintrehozás Alap-előirányzat Előirányzat többlet Nullbázisú = Tárgyévi javasolt előirányzat A törvény meghatározza, hogy egyes előirányzatok tervezésénél mely technikákat kell alkalmazni Forrás: SZMSZ, 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 30

32 KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TECHNIKÁK A VÉGREHAJTÁS 3/1 A év folyamán a költségvetés teljesülése nem érte el a tervezett szintet Bevételek 2008., ezer Ft Kiadások 2008., ezer Ft Terv Terv módosítás % 1. módosítás % 2. módosítás % 2. módosítás % 3. módosítás % 3. módosítás % 4. módosítás % 4. módosítás % Hiány/Többlet % Hiány/Többlet % Teljesítés Teljesítés A bevételi előirányzatok 95%-a teljesült a 4. módosításhoz képest A kiadási jogcímek 85%-ban teljesültek Forrás: évi költségvetési rendeletek, beszámoló 31

33 KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TECHNIKÁK A VÉGREHAJTÁS 3/2 A kiadási előirányzatok közül szinte minden alulteljesült 2008-ban Kevesebb az előirányzatnál Több az előirányzatnál Bevételi előirányzatok teljesülése 2008., % Kiadási előirányzatok teljesülése 2008., % % Működési -3% % +71% Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű 0% -41% % -9% Támogatásértékű Véglegesen átvett/átadott 0% 0% % Pénzforgalom nélküli -100% % 0% Finanszírozás Előző évi pénzmaradvány +1% 0% % -100% Forráshiány/többlet Függő, átfutó, kiegyen lítő 0% -100% Mind a bevételek, mind a kiadások oldalán a felhalmozási és tőkejellegű előirányzatok, valamint a finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő előirányzatok okozták a fő változást a teljesülésnél Forrás: évi költségvetési rendeletek, beszámoló 32

34 Az Önkormányzat intézményeinek költségvetése összességében 98%-ban valósult meg a módosított költségvetéshez képest, míg az eredetihez viszonyítva 103%-ban 2008 teljesített előirányzat 2008 módosított előirányzat 2008 eredeti előirányzat KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TECHNIKÁK A VÉGREHAJTÁS 3/3 Városellátó Szervezet előirányzatok teljesülése 2008., ezer Ft % Településellátási feladatok % 95% Városi Óvoda Általános és Művészeti Iskola Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti % 99% 12% 96% 104% 97% 105% 101% Az intézmények előirányzatainak teljesítése alig tér el a módosított tervtől, maximum 5%- ban Az eredeti előirányzatokhoz képest az eltérés maximum 10%-os Városi Könyvtár % 98% Forrás: évi beszámoló 33

35 KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TECHNIKÁK SZABÁLYOK A költségvetés végrehajtásának szabályait az önkormányzat az éves költségvetési rendeletben határozza meg évi költségvetési rendeletben meghatározott szabályozások A polgármester szükség szerint a forráshiány erejéig hitelt vehet fel. A képviselő testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. A képviselő testület a meghatározott feladatok előirányzatának megváltoztatására a rendeletben szereplő összegek 20 %-áig, legfeljebb azonban 5 millió Ft-ig a polgármestert hatalmazza fel. A forrás többletbevétel lehet. 20 %-ot meghaladó mértékű növekedést csak a képviselő testület engedélyezhet. Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzata felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget A képviselő testület elrendeli az intézmények önkormányzati támogatása 1,72 %-ának zárolását október 31.-ig, az így fennmaradó önkormányzati támogatás kifizetésére, csak a polgármester engedélyével a forráshiány alakulásának függvényében kerülhet sor A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi- megtakarítások felhasználására csak a képviselő testület engedélyével kerülhet sor A jóváhagyott pénzmaradvány bérmegtakarításból származó részét teljes egészében a tárgyév bérelőirányzatának növelésére lehet fordítani Forrás: 2/2009., 15/2006. Ökr. rendeletek 34

36 PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI ELLENŐRZÉS 2/1 Az önkormányzat és intézményeinek működését, gazdálkodását folyamatosan ellenőrzik ÖNKORMÁNYZAT ÁSZ KÉPVISELŐ TESTÜLET BELSŐ AUDIT PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG IGAZGATÓSÁG (KINCSTÁR) PÉNZÜGYMINISZTÉRIU M Helyszíni ellenőrzés az általuk meghatározott irányelvek alapján Zárszámadás készítése évente Beszámoló készítése II., III., IV. n.évben Mérlegjelentés negyedévente Éves ellenőrzési terv alapján belső ellenőrzés Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, értékeli a vagyonváltozást előidéző okokat Időközi költségvetési jelentés negyedévente, Beszámoló készítése félévente Beszámoló készítése félévente Pénzforgalmi jelentés és Mérlegjelentés negyedévente A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (a továbbiakban: FEUVE) létrehozásáért, működtetés éért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. Az ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzéseket, informatikai rendszerellenőrzéseket és megbízhatósági ellenőrzéseket kell végezni. ISO Minőségirányítási ellenőrzés Forrás: évi XXXVIII. törvény, 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet, SZMSZ, 2/

37 A évi költségvetés végrehajtásáról szóló 1. féléves beszámoló szerint a költségvetési tételek összességükben kevesebb, mint 50%-ban teljesültek Teljesített Teljesítetlen PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI ELLENŐRZÉS 2/2 Bevételi előirányzatok teljesülése Kiadási előirányzatok teljesülése Működési Költségvetési támogatás 56% 62% 44% 38% Működési 52% 48% Felhalmozási és tőkejellegű 23% 77% Felhalmozási 37% 63% Támogatásértékű 82% 18% Véglegesen átvett pénzeszközök 8% 92% Pénzforgalom nélküli 100% Előző évi pénzmaradvány Forráshiány 81% 100% 19% Finanszírozás 44% 56% A bevételi előirányzatok 49,88%-ban, a kiadási előirányzatok összességében 45,61%-ban teljesültek az első félév során Forrás: féléves beszámoló 36

38 AGENDA Vezetői összefoglaló Jogi keretek meghatározása Döntési mechanizmus korszerűsítése Helyzetfelmérés Költségvetés Helyzetfelmérés Partnerség erősítése Helyzetfelmérés Következő lépések 37

39 A PARTNERSÉG ERŐSÍTÉSÉSI HELYZETELEMZÉS TERÜLETEI A szervezetfejlesztés lehetőségei 8 alterületen került megvizsgálásra Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére A civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa Partnerség erősítése Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére Forrás: SZMSZ, Ötv, AcquiCon 38

40 LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSA A város jelenleg a kötelező tájékoztatáson kívül a klasszikus csatornákat is használja Tájékoztatás Helyi újság Közérdekű információk közzététele Az önkormányzat által elnyert pályázatok és megvalósulásuk Kifüggesztés ek Honlap Polgármesteri Hivatalban és a könyvtárban, aktuális felhívások, földeladások A képviselő-testületi ülés anyaga a Városi Könyvtárban és a polgármesteri hivatal önkormányzati szobájában tekinthető meg Az képújság online formája Mind a városi honlap, mind a települési e-önkormányzati portál nagyon informatív, minden kötelező tájékoztatás megtalálható rajta Tájékoztatás jelenlegi formái Testületi ülések A testületi ülések nyilvánosak Időpontjáról, helyéről és napirendjéről a település lakosságát tájékoztatni kell SZMSZ szerint is Helyi rádió Legfontosabb hírek, felhívások Kábel televízió Legfontosabb hírek, felhívások Lakossági fórumok Évente legalább egyszer a közmeghallgatás Állampolgári közösségek rendezvényei Hatósági közmeghallgatás Forrás: SZMSZ, honlap, újság 39

41 A CIVIL ÉS A VÁLLALKOZÓI SZFÉRÁVAL VALÓ KAPCSOLATOK Jelenleg a kapcsolat a civil és vállalkozói szféra között a kapcsolat minimális és esetleges Jelenlegi kapcsolatok Eseti kapcsolattartás a polgármesterrel, hivatallal Ügyintézés kapcsán kerülnek csupán kapcsolatba Bizottsági külsős tag A képviselő testületi munkában való részvétel erősíti a kapcsolatot A polgármester fogadóórái A fogadóórák törvényi kötelezettség a lakossági tájékoztatásra és meghallgatásra Forrás: SZMSZ, interjúk 40

42 PARTNEREK INTÉZMÉNYESÍTETT BEVONÁSA A DÖNTÉSHOZATALBA A partnerek bevonása jelenleg alacsony szinten áll Potenciális bevonási lehetőség Testületi ülésekre való meghívása az érintetteknek Bizottsági ülésekre való meghívás Külsős tagként részvétel a bizottság munkájában Jelenlegi lehetőség Az SZMSZ lehetőséget ad bárki meghívására, bizonyos csoportokat kiemelten megemlít Jelenleg két intézményvezető tagja a testületnek Jelenleg két intézményvezető tagja valamilyen bizottságnak Jelenleg 1 külsős tag dolgozik a bizottságban Jelenlegi helyet A bevont partnerek köre szűk A meghívott érintett részvétele ritka Csak 2 intézmény van ténylegesen bevonva formálisan Civil szervezet nem képviselteti magát az üléseken A vállalkozói szféra nem képviselteti magát az üléseken Forrás: SZMSZ, interjúk 41

43 SZERVEZETI ÉS INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK A HÁLÓZATOK LÉTREHOZÁSÁRA Jelenleg Téglás informatikai hálózata alkalmas hálózatokon nyugvó működési mód alkalmazására Polgármesteri Hivatal 2 használt cím van A hivatalon belül a munkaállomások hálózstban vannak kötve Nincsenek az intézmények hálózatba követve A gépek állapota vegyes A hivatal szoftverekkel jól felszerelt Az e-önkormányzat be van vezetve, habár a kihasználtsága nagyon alacsony Jelenlegi helyzet Jelenleg Téglás informatikai hálózata alkalmas hálózatokon nyugvó működési mód alkalmazására, de nincs kihasználva Az intézmények közötti digitális adatszolgáltatás sincs megoldva Ügyfelek Van on-line ügyintézés Vannak letölthető nyomtatványok és ügyintézési tájékoztatók a honlapon Az on-line tájékoztatás teljeskörű Polgármesteri Hivatal Ügyfelek Forrás: AcquiCon 42

44 AGENDA Vezetői összefoglaló Jogi keretek meghatározása Döntési mechanizmus korszerűsítése Helyzetfelmérés Költségvetés Helyzetfelmérés Partnerség erősítése Helyzetfelmérés Következő lépések 43

45 A következő lépések megtétele szükséges a projekt folytatásához KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK Feladat Javaslatok elfogadása A javaslatok kidolgozása Időpont egyeztetés a javaslatok kidolgozásának lépéseiről. Felelős Polgármester / Jegyző ACQ ACQ / Polgármester / Jegyző. Határidő Azonnal Azonnal Azonnal Forrás: AcquiCon 44

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2012. ( II.15.) rendelete a nagyközség 2012. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonfenyves Község Önkormányzatának. 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának 7/2009. (II.13.) számú rendelete Balatonfenyves Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonfenyves Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Megbízó Pásztó Város Önkormányzata Székhelye: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc u. 35. Nyt.-i szám: 450823 Adószám: 15450827-2-12 Bankszámlaszám: 11741024-15450827 Képviseli: Sisák

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

zárszámadási rendelete

zárszámadási rendelete Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. ( III.27.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről

Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2011.(II.28.) rendelete a 2011. évi önkormányzati költségvetésről Kisoroszi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése,az

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről

KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz. r e n d e l e t e. az önkormányzat évi költségvetéséről KABA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. ( II.22. ) Ör. sz r e n d e l e t e az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

TERVEZET A RENDELET HATÁLYA 1..

TERVEZET A RENDELET HATÁLYA 1.. 1 TERVEZET Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(IV..) rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzatok gazdálkodása

Önkormányzatok gazdálkodása Önkormányzatok gazdálkodása Ökopolitika az önkormányzatokban az Ökopolisz Alapítvány képzése Írta: Nagyházi György Önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL A Képviselő-testület 8 igen szavazattal

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2..

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2.. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 18. ) számú r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzatát, Eszközök és források értékelési szabályzatát, Selejtezési és hasznosítási szabályzatát, Házipénztár és pénzkezelési szabályzatát, Bizonylati szabályzatát, Önköltségszámítási

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására

Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására Munkamegosztási megállapodás intézményi gazdasági feladatok ellátására A megállapodás létrejött egyrészről a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Törzsszám: 810870;

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009.(IX.14.) 8/2009.(XII.08.) rendeletekkel módosított 1/2009.(III.02.) rendelete

Részletesebben

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.15.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Püspökmolnári Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E. Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2009.(II.18.) R E N D E L E T E Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 7/2009.(III.30.),

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzata 5/2009. (II. 26.) KT. rendelete Cegléd Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (módosításokkal egységes szerkezetben) Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete májusi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 852/2014. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(VI.03.) rendeletével módosított. 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendelete

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(VI.03.) rendeletével módosított. 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(VI.03.) rendeletével módosított 3/2014.(III.10.) önkormányzati rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről (módosításokkal

Részletesebben

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (III.08.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S 1 a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről amely létrejött egyrészről Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala (8999. Zalalövő, Szabadság tér l.) mint önállóan működő és

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Egyek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak: Egyek Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. ( IV.30.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA 1.. A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE 2..

A RENDELET HATÁLYA 1.. A ZÁRSZÁMADÁS FŐ ÖSSZEGE 2.. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010.(IV.23.) rendelete Lakitelek Önkormányzatának 2009. évi zárszámadásáról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014 (III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben