ÔSZI TEENDÔK A REPCÉBEN Hogyan tovább? A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÔSZI TEENDÔK A REPCÉBEN Hogyan tovább? A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK"

Átírás

1 5. évfolyam 15. szám A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK Gizmo, Nuprid Max és Nuprid 600 SÁRGAROZSDA A Midas ellenállt neki NUFARMER MAJÁLIS 2014 Beszámoló a nyári bemutatókról ÔSZI TEENDÔK A REPCÉBEN Hogyan tovább?

2 Újdonságok, kedvezô csomagajánlatok 2014-ben Innovatív megoldás a kukorica al ter - natív gyomirtásában, a tarló ápo lásban, valamint az almatermésû és csonthéjas gyü mölcs ültetvények gyom men tesítésében, továbbá a me zô gazdaságilag nem mû velt te rü - letek totális gyom- és cserje ir tá - sában. A készítmény egy kü lönleges adalékanyagot tartalmaz, melynek köszönhetôen több mint a glifozát és a 2,4-D ható anyagok gyári kombinációja. Új, szuperszelektív egyszikûirtó készítmény repce, napraforgó, szója, bor - só, bab, lencse, cukorrépa, lucer na, len, továbbá paradicsom, paprika kultúrákban, valamint almatermé - sûekben, szôlôben és erdé szet ben. Új, gombaölô és rovarölô hatású csávázószer ôszi kalászosokban. csávázószer Gombaölô csávázószer a kalászo - sok csíra- és fiatalkori betegségei ellen. Kaiso Plusz technológiai csomag A lambda-cihalotrin hatóanyagot tartalma zó Kaiso EG és a klórpirifosz hatóanyagú Cyren EC együtt még megbízhatóbb védelmet nyújt a repce legveszélyesebb rovar kár te - vôi ellen. A két rovarölô szer együtt is beszerezhetô, így áruk még kedve zôbb. A már jól bevált glifozát ható anya - got tartalmazó totális hatású gyom - irtó szer. Hatékonyan irtja nemcsak a magról kelô, hanem az évelô egyés kétszikû gyomokat is. Megbíz - ható, ugyanakkor költségtakarékos megoldás a napraforgó állomány - szárítására. Új, széles hatásspektrumú gyomirtó szer az ôszi búza, ôszi árpa és tritikálé magról kelô egy- és kétszikû gyomnövényei ellen. Két ismert ható - anyag, a klórtoluron és a diflufenikán gyári kombinációja, melyben a ha tó - anyagok jól kiegészítik egymást. Új, rovarölô hatású csávázószer ôszi kalászosokban*. *engedélyezése folyamatban Repce Plusz technológiai csomag A repce technológiai csomag a Kaiso Plusz mellett egy fungicid és regulátorhatású készítményt, a Mystic 250 EC-t is tartalmazza. Érdemes összehasonlítani a versenytárs ajánlatok hektárköltsége mellett azok javasolt dózisaival is. Megéri utána - számolni. Teljes körû ôszi gyomirtási meg ol - dás kalászosokban. Ahol a növény és a védelem találkozik

3 3 Kedves Olvasó! Nyári lapszámunk fô témája a repce ôszi növényvédelme, tekintettel a rovarölô csávázószerek használatának ideiglenes felfüggesztésére. Emellett szó lesz a tarlóápolásról, az ôszi kalászosok vetômagcsávázásáról, a napraforgó állomány - szárításáról, valamint a kalászosok ôszi gyomirtásáról is. Az idei sárgarozsda járvány kapcsán beszámolunk továbbá a Nufarm Hungária Kft. által képviselt Midas ôszi búza fajtával kapcsolatos tapasztalatokról is. Partneroldalaink a helyes permetezés-technikához, a repce vetéséhez és alaptrágyázásához adnak hasznos tanácsokat. A szakmai tartalom mellett most is helyet kapott Arcvonások címû rovatunk, amelyben Dr. Kádár Aurél munkásságát mutatjuk be. Aktuális nyári és ôszi ajánlataink lehetôvé teszik, hogy Ön kedvezô feltételek mellett folytathassa a növényvédelmi munkákat. A nyári teendôk elvég zé sé - hez és az ôszi növény vé del - mi szezonhoz jó egészséget, továbbá sok sikert kívánok Önnek a Nufarm Hungária Kft. csapata nevében! Üdvözlettel: Salamon György cégvezetô Nufarm Hungária Kft. Tartalom 4 Új kihívások és bevált gyakorlatok ôsszel a repcében 6 Repcevetés az idén, rovarölô szeres csávázás nélkül 8 A siker egyik gazdája 9 Kyleo Két hatóanyagot tartalmazó, innovatív tarlóápoló szer 12 Gizmo 60 FS csávázószer 13 Nuprid Max és Nuprid 600 FS csávázószerek 14 A napraforgó állományszárítása 15 A Midas és a betegség-ellenállóság 17 Amit a Midasról tudni érdemes 20 Ôszi gyomirtási vizsgálatok ôszi búzában 22 A megfelelô fúvóka kiválasztása kulcsfontosságú 23 Arcvonások Dr. Kádár Aurél 24 Nufarmer Majális 27 Az új Isuzu D-Max Impresszum Nufarmer Magazin 5. évfolyam, 15. szám augusztus Kiadó: Nufarm Hungária Kft Budapest, Dayka Gábor u. 3. Felelôs vezetô: Salamon György Szakmai munkatársak: Pólya Árpád (AgroStratéga Varanka Mariann (AgroStratéga Tervezés, tördelés: Sebôk Szilvia (Ambitus Bt. Kérjük, termékeink felhasználása elôtt olvassa el és kövesse a növényvédô szer csomagolásán található felhasználási javaslatokat és biztonsági elôírásokat. A Nufarmer Magazinban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. A növényvédô szereket biztonságosan kell használni. Használat elôtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

4 4 Új kihívások és bevált gyakorlatok ôsszel a repcében Az egyre szélsôségesebb idôjárás miatt hol az enyhe ôsz, hol a kemény tél teszi próbára növényeinket. Ráadásul idén új kihívást jelent a neonikotinoid típusú rovarölô csávázó - szerek használatának ideiglenes fel függesz - tése is. Ez alapjaiban változtatja meg az ôszi rovarkártevôk elleni védekezés stratégiáját. Sumi Alfa 5 EC A Sumi Alfa egy bevált, széles hatás - spektrumú rovarölô szer márka. Megbízható, ugyanakkor költségtakarékos megoldás a repce rovar - kártevôi ellen. Dózisa repcedarázs és repcefénybogár ellen 0,2 l/ha, repcebecô-ormányos ellen pedig 0,3 l/ha. Kaiso Plusz technológiai csomag Bárhogyan alakul is az ôszi rep ce - védelmi szezon, valószínûleg a rovar - kártevôk elleni védelemé lesz az idei fôszerep. Az inszekticidet (is) tartalma - zó csávázószerek kényszerû mellô zése miatt szinte biztosan elke rülhetetlenné válik a repcetáblák rendszeres, akár napi szintû bejárása, fôként a kelô, szikleveles és néhány lomblevélpáros állapotban. A repcebolha éppen ekkor tud komoly károkat okozni az asszimilációs felület csökkentésével, továbbá a seb zé - sekbôl adódó vízveszteség által. A károsított táblák növényzete a fejlôdésben visszamarad, súlyos esetben tô - pusztulás is elôfordulhat. A kártevô folyamatos betelepülése és a rovarölô csávázószerek folyamatos védelmének hiánya miatt többszöri védekezésre lehet szükség. Célszerû felszívódó, hosszabb hatással rendelkezô készítményt választani kombinációs partner - ként a szokásos piretroid hatóanyag mellé. A kis káposztalégy lárvái a repce gyökérzetét, jellemzôen a gyökérnyakat és a fôgyökeret károsítják. A repce nö - vények a fejlôdésben visszamaradnak, a rágások nyomán rothadási folyamatok indulhatnak be, de akár tôpusztulás is lehet a károsítás eredménye. Mivel a nyüvek a talajban, a gyökér belsejébe rágják be magukat, tökéletes vegy sze - res védekezési lehetôség a rovarölô szeres csávázáson kívül nemigen van ellenük. A kártevô elleni védekezéshez mindesetre felszívódó, lehetôleg gázosodó készítményt válasszunk, de a várhatóan kártétellel fenyegetô táblák esetében a rovarölô szeres talajfertôtlenítést se zárjuk ki! A repcedarázs kora ôsszel megjele - nô ál hernyói a szikleveles, vagy néhány lomb leveles növényeken táp lálkoznak. Mivel a kártevô fénykedvelô, a kezdetben szürke, késôbb fekete lárvákat kön y - nyû észrevenni a leveleken. Jellegzetes kárképérôl, a karé jozó rágásnyomról is felismerhetô jelenléte. Védekezni ellene a fiatal lárvák megjele nésekor, a repce fejlôdését még nem veszélyeztetô, alacsony kártételi szint nél javasolt. A jól ismert piretroid és szerves fosz forsav-észter kom bi ná ció tankkeverékben. A lamb da-cihalotrin ható - anyagot tartalmazó Kaiso EG és a klórpirifosz hatóanyagú Cyren EC együtt még megbízhatóbb védelmet nyújt a repce legveszélyesebb rovarkártevôi ellen. Imágók és lárvák ellen egy aránt. A kombinációban a Cyren EC biztosítja a tartós ha tást. Igen jól gázosodik, mely - nek köszönhetôen olyan he lyekre is eljut, ahova a kontakt piretroid ható - anyag esetleg nem. A két rovarölô szer együtt is besze - rezhetô, így áruk még kedvezôbb. A technológiai csomag tartalma 5 kg Kaiso E G + 20 liter Cyren EC, ami 33 hektár kezelésére alkal m a s. Mystic 250 EC regulátor és gombaölô szer egyben Amennyiben hoss z a n tartó, enyhe és csapadékos ôsz következik, a repce már az ôsz folyamán szárba indul hat, ami a kifagyás esélyét ugrásszerûen megnöveli. A repce biztonságos áttele - lé sé hez szükséges a 8 10 leveles tô le - vélrózsás állapot, a centiméteres gyö kér hosszú ság és az 1 centiméteres gyökér nyak vastagság. Az állomány

5 5 szárba indulásának szabályozása ezért a többi technológiai elem mellett szintén kulcs kérdés. A repce 4 6 leveles fejlettségénél kipermetezett növe kedésszabályozó készítmények hatására nemcsak a télállóság javul, ha nem tavasszal több oldalhajtás is kép zôdik. Az oldalhajtások számának növe ke désével növekszik a becôszám, így a ter més men nyisége emelkedik. A Mystic 250 EC az egyik leg ha té ko - nyabb felszívódó ható anya got, a te bu kona zolt tartalmazó gombaölô szer és egyben növe ke dés szabályozó készítmény. A Mystic 250 EC-t magas koncentráció és jó felszívódás jellemzi. Megbízható, ugyan akkor költségtakarékos meg ol dás a repce növekedésszabá lyo - zására és gombabe teg ségei ellen tör té - nô együttes véde ke zés re. Az ôszi Mystic 250 EC kezelés hatására az oldalhajtások száma akár 25 30%-kal növekedhet. Az ebbôl adó - dó terméstöbblet elérheti a 10 20%-ot is. A tavaszi kezelés tovább erôsíti a repce gyökérzetét és növeli oldalhajtásainak számát. A regulátorhatás mellett mindkét esetben számíthatunk a Mystic 250 EC megbízható gombaölô hatá sára. Ezzel a levélen, száron és a becôn ká ro - sító gombabetegségek által okozott gazdasági kárt háríthatjuk el eredmé nyesen. Ôsszel a repce 4 6 leveles álla po tá - ban, tavasszal az oldalhajtások kép zôdé sekor, illetve virágzás idején alkal - maz ható. Javasolt dózisa 0,75 1,0 l/ h a. Ha a táblán talál ható növények többsége négyleveles állapotban van és a kezelendô fajta vagy hibrid növekedési erélye gyenge illetve közepes, a Mystic 250 EC alacsonyabbik dózisát hasz - náljuk. Fejlettebb állomány és erôteljes növekedésû fajta vagy hibrid ese tén a magasabbik dózissal kezeljünk. Repce Plusz technológiai csomag A repce technológiai csomag a Kaiso Plusz mellett egy fungicid és regu - látorhatású ké szí tményt, a Mystic 250 EC-t is tartalmaz z a. A Repce Plusz technológiai csomag 5 kg Kaiso EG + 20 liter Cyren EC mellett tartalmaz még 30 l Mystic 250 EC-t is, ami 33 hektár kezelésére alkalmas. Gramin új, szuperszelektív egyszikûirtó A csírázó repceállományok víz- és tápanyagfelvételét gátolják, a kelô rep - cét agresszíven elnyomják a kultú r növénnyel együtt megjelenô gyom nö vé - nyek. A gyomokkal versengô, azoknál kisebb egyedszámban kelô, fiatal repcenövények gyengén fejlôdnek, a fé - nyért folyó küzdelemben felnyurgulnak, és erôtlen gyökérzetet fejlesztenek. A gyenge állományok kitettebbek a téli idôjárásnak, ezáltal megnô a kifagyás kockázata. A tavaszra megritkult, meg - viselt növények késôbb regenerálódnak, kevesebb oldalelágazást fejlesztenek, ezzel teret adnak a tavaszi gyomo so - dásnak. Az elágazódások csök ke né - sével arányosan csökken a becôszám, ezáltal a hozam is. A korábbinál alacsonyabb vetômag norma, a ritkább térállás, a tápanyagutánpótlás intenzívebbé válása és a hibridekben rejlô magasabb termés poten ciál egy értelmûen az ôszi gy om irtás mellett szól. A változékony kora ôszi idô járás viszont a repce kelése után alkalmazható készítmények javára tolja el a mérleget. Ezekkel képesek vagyunk a legnagyobb termés vesz teséget okozó gyomokat kiiktatni. Legnagyobb elô - nyük, hogy a hatás kialakulásához nincs szükségük bemosó csapadékra, a már kikelt gyomfajok ismeretében tudjuk megválasztani a legmegfelelôbb gyom - irtó szert, továbbá a kezelés akkor végezhetô, amikor a repce már biztonsággal kikelt. A magról kelô fûfélék (pl. nagy szél - tippan, parlagi ecsetpázsit) mellett a ga - bona árvakelés és az évelô egy szi kûek (pl. tarackbúza, fenyércirok) ellen alkal - maz hatók repcében a szupersze lektív készítmények. Ilyen a Gramin, amely e gy gyorsan felszívódó, levélen keresztül ható, rugalmas dózisú termék. Adagja gabona árvakelés ellen 0,4 0,6 l/ha, magról kelô fûfélék és gyökérváltáson átesett gabona árvakelés ellen 0,7 1,0 l/ha. A fû ne a vetését díszítse... Új, szuperszelektív egyszikûirtó készítmény repce, napraforgó, szója, borsó, bab, lencse, cukorrépa, lucerna, len, továbbá paradicsom, paprika kultúrákban, valamint almatermésûekben, szôlôben és erdészetben. Ahol a növény és a védelem találkozik

6 Repcevetés az idén, rovarölô szeres csávázás nélkül Az elmúlt években hozzászokhattunk a hatékony rovar ölô szeres csávázás elônyeihez, különös tekintettel a repcebolha és a káposztalégy lárvája elleni védekezésre. Mit tehetünk 2014-ben? A rovarölô hatású csávázószerek eddig lehetôséget nyújtottak arra, hogy a repcében korán megjelenô ôszi kártevôk ellen célzottan és hatékonyan védekezzünk. Egészen addig, amíg hasonló hatékonyságot biztosító, új csávázószerek meg nem jelennek a repcében, nagyobb alapossággal és több figyelemmel kell eljárnunk az ôszi növényvédelem tervezése és kivitelezése során. Egyrészt a védekezéseket kellô idôben és hatékonysággal kell megvalósítanunk, másrészt a kezelések nem veszélyeztethetik a nem célszervezeteket. A RAPOOL ebben a helyzetben az alábbi agronómiai javaslatokat teszi: A repcetáblák mechanikai tarlóápolása rontja az árvakelés, a gombabetegségek és a rovarkártevôk fejlôdési körülményeit, csökkenti például a káposztalégy kelési rátáját. Ha a repce betakarításakor is fellelhetô a repcebolha, akkor ennek állományát szintén gyéríti az idôben elvégzett mechanikai tarlóápolás. A káposztalégy kiváló szaglásának köszönhetôen biztosan megtalálja az elsô kelô félben lévô állományokat, ezért kerüljük a túl korai vetést! Ebbôl a szempontból a szokásos idejû vagy akár késôbbi vetések is nagyobb biztonságban vannak. Kerüljük a túlzottan alacsony vetésnormát! Ha kevesebb növény található a területen, úgy növényegyedenként több petét tesz le a káposztalégy, ezért növekszik a fertôzési nyomás. Négyzetméterenként növény megfelelô kompromisszumot jelent az egyedi teljesítmény - állománysûrûség összefüggésben. Feltétlenül használjunk gombaölô szerrel csávázott, fémzárolt vetômagot annak érdekében, hogy az érzékeny növények egyenletesen keljenek, és rövid idô alatt kinôhessenek a kártevôk fogai alól! A gyors kezdeti fejlôdésû hibridek egyértelmûen elônyben lesznek a lassabban fejlôdô versenytársaikkal szemben. Az új vetések rendszeres és alapos ellenôrzése mellett ne feledkezzünk meg a betakarított területek árvakelésû repcéirôl sem! Ezek figyelemmel kísérése jó támpontot adhat az új vetések növényvédelmi kezeléseinek pontosabb idôzítéséhez. Kísérjük figyelemmel a növényvédelmi elôrejelzô rendszerek információit! Blum Zoltán RAPOOL Hungária Kft.

7 REPCEBOLHA Évente egy nemzedék, júniusi-júliusi keléssel. 20 o C felett szakaszos betelepülés a kelô félben lévô állományokba. Enyhe téli idôjárás esetén a peterakás, a lárvák kelése és kártétele is lehetséges a tél során, egészen tavaszig. Minél alacsonyabb az állománysûrûség, annál magasabb a növényenkénti lárvaszám. KIS KÁPOSZTALÉGY Évente akár három generáció is kifejlôdhet, áprilistól októberig. Minden nôivarú egyed pete lerakására képes. A peterakás elsôsorban a jól fejlett növényekre irányul. Sem a legyek, sem azok lárvái ellen nincs hatékony vegyszeres védekezési lehetôség. A talajmûvelés és a vetésidô jelentôsen befolyásolja a kártevô fertôzési nyomásának mértékét. A védekezés 3 lehetséges idôpontja. Csávázószer nélkül korlátozott a megelôzés lehetôsége. 1 Kelés után a sziklevelek ellenôrzése. beavatkozási küszöbérték: 6 leveles állapotig a levélfelület 10%-a károsodott 2 Sárgatálas ellenôrzés. beavatkozási küszöbérték: 50 bolha/tál max. 3 hét alatt 3 Késô ôszi - téli lárva ellenôrzés. beavatkozási küszöbérték: gyenge állományokban növényenként 3 db lárva, jól fejlett állományokban növényenként 5 db lárva 1 A repce betakarítását követôen intenzív tarlóápolással csökkenthetô a lárvakelés. 2 A nagyobb növények vonzóbbak a kártevô számára, ezért a vetésidô és a kelési körülmények függvényében eltérô kárképek alakulhatnak ki. 3 A korai vetéseken általában nagyobb a kártétel, ezért javasolt a szokásos vagy annál kissé késôbbi vetés. 4 Az alacsony tôszámú állományokban jellemzôen több lárva található növényenként. REPCEBOLHA A fiatal repcebolha-lárvák a levélnyélbe rágják be magukat, az idôsebb egyedek egészen a tenyészôcsúcsig vándorolnak. KÁPOSZTALÉGY A káposztalégy lárvái a gyökeret károsítják, majd 2-4 hét múlva bebábozódnak a talajban. Az enyhébb rágási sérüléseket kiheveri a repce, az erôteljes gyökérkárosodás viszont a teljes növény pusztulásához vezethet.

8 8 PARTNEROLDAL Yara Hungária Kft. A siker egyik gazdája Úgy szokták mondani, a sikernek sok gazdája van, a kudarcnak csak egy. Ha a 2014-es év repcetermesztése sikeres lesz márpedig e cikk írásakor minden ebbe az irányba mutat, és sok gazdáról beszélünk, akkor ebben a sorban a tápanyag-ellátás is helyet kér. Szaktanácsadóként leginkább a rep - ce esetében érzi úgy az ember, hogy megfogadják a tanácsát, adnak a vé - leményére. Egy másik fontos szempont, hogy az ôszi értékesítésünkben meg - határozó a repce alá eladott mûtrágya aránya, hiszen ennél a kultúrnövénynél tartják a legfontosabbnak a minôségi tápanyag-ellátást. Mind ezen szempontok megfontolásával szeretném a figyelmébe ajánlani a következô Yara- meg - oldásokat. A repce tápanyag-ellátásánál sok szempontnak kell egyszerre érvényesülnie. Ilyen például a gyors kezdeti fejlôdés, az erôs gyökérképzôdés biz - tosítása, a télállóság növelése, a nagy nitrogén-felvétel, a tápelemek harmó - niája, a szemképzôdés, a magas ezermagtömeg kialakulásának elô se - gítése, és a sort még folytathatnánk. Ennyi feltételnek csak a kifogástalan fizikai tulajdonságokkal rendelkezô, magas hatóanyag-tartalmú, jól oldódó mûtrágya felel meg. A Yara Hungária Kft. palettáján több olyan összetételû termék is található, amelyek megfelelnek ezeknek a feltételeknek. Elsô helyen említendô a YaraMila TM Igen magas foszfor- és káliumtartamával a megfelelô foszfor és kálium mennyiségét tudjuk biztosítani a csí rá - zás kezdetétôl egészen a szem kép zôdésig kg/ha adagja elegendô a magasabb termés szintek elé - réséhez is. Abban az esetben, ha bátrabban nyithatunk a kálium felé, akkor válasszuk a YaraMila TM összetételt. Megfelelô foszfor-ellátottság mellett a YaraMila TM biztosítja a növény átlagos makroelem igényét. Mindhárom összetétel esetében az ala - csonyabb nitrogén-tartalom is elegendô a repce ôszi igényének kielégítéséhez, hiszen azt a késôbbiekben úgyis pótoljuk. A nitrogén pótlására két terméket ajánlunk: alapesetben a YaraBela TM Extran-t, amely 26 vagy 27%-os ható - anyag-tartalommal kerül forgalomba, valamint a YaraBela TM Sulfan-t, amely a 24% nitrogén mellett 18% kéntrioxidot tartalmaz, bár ez gyáranként változhat. Kén pótlása esetén legalább 30 kg/ha hatóanyag elérése a cél. A három makroelem biztosítása mellett a mezo- és mikroelemek kijuttatása is létszükséglet. A kénrôl már volt szó, mellette a magnézium, a kálcium, a bór, a mangán és a molibdén is meg - határozóak. Ezek pótlása már lombon keresztül is megoldható. A YaraVita TM Brassitrel Pro ezekbôl az elemekbôl tartalmazza a repce számára szükséges mennyiségeket. Használata ôsszel 2,0 l/ha, tavasszal 3,0 l/ha adagban javasolt. Egy kis bórral (YaraVita TM Bortrac), illetve szükség szerint a magas kén- és nitrogén-tartalmú YaraVita TM Thiotrac-kel kiegészítve, ideális lombtrágya-techno - lógiát biztosíthatunk a repcének. Az intenzív repcetermesztés egyik kulcskérdése a megfelelô mennyiségû és minôségû tápanyag utánpótlásának meg valósítása. Munkatársaimmal együtt készséggel állunk rendelkezésre a to - vábbi kérdések megválaszolására és a problémák megoldásának közös kidolgozására. Együtt biztosan megtaláljuk a repce tápanyag-ellátásának területén azokat a lehetôségeket, amelyek na - gyobb jövedelmet biztosítanak. Gyuris Kálmán Yara Hungária Kft

9 9 Kyleo Két hatóanyagot tartalmazó, innovatív tarlóápoló szer A mélyen gyökerezô, évelô gyomnövények ellen a nyári tarlókezelés adja a leghatáso sabb védekezést. A fenyércirok, tarackbúza és nád a nyár végi, kora ôszi idôszakban (au - gusztus vége-szeptember) raktározzák el az átteleléshez szükséges tartalék táp - anyagot. A mezei acat és a sö vény - szulák a nyári virágzás idôszakában mutatja a legnagyobb levélfelületet, ezért ilyenkor érdemes permetezni. A Kyleo a magról kelô gyomok kelése és az évelô gyomnövények, to - vábbá fiatal cserjék és bokrok kihajtá sa után használható, felszívódó, totális ha - tású gyomirtó szer. A Nufarm új gyári kombinációjának összetétele kizárja a két eltérô hatóanyag antagonizmusát, így látványosan gyors és tartós gyomirtó hatást A Kyleo hatása radioaktív izotópos kísérletben és a gyakorlatban A 2,4-D hatóanyag felszívódásának és növényen belüli mozgásának vizsgálata radioaktív izotópos kísérletben 2,4-D hatóanyagot tartalmazó permet radioaktív 2,4-D hatóanyag a növényben 4-leveles repce növény a kezelés után 48 órával (a 2,4-D hatóanyag a levéltôl a gyökérig mozog) radioaktív izotópok mennyisége kevés Felszívódás repcében a kezelést követô 48 órával glifozát Kyleo sok lehet vele elérni az egynyári és évelô gyomok mindegyike ellen. A permetlében lévô hatóanyagok a növény felszínére kerülve felszívódnak, és eljutnak a gyökerekhez is. A legtöbb egyéves gyomnövényen a hatás már 2-4 nap múlva, míg az évelôkön 7 nap után látható. A földfelszínen a növények 85% radioaktív glifozát a növényben 98% radioaktív izotópok mennyisége kevés sok

10 10 sárgulása után a teljes barnulás, kiszá - radás következik be, miközben a gyökerek és rizómák károsodása is meg - történik. A Kyleo a glifozát és a 2,4-D ható - anyagok gyári kombinációja, amely különleges adalékanyagának köszönhetôen több mint a hatóanyagok egy - sze rû keveréke. Az innovatív készítmény hatása az évelô kétszikû gyomok ellen lényegesen gyorsabb a tisztán glifozát hatóanyagú termékekhez viszo nyítva. A szerben alkalmazott adjuváns és a ható - anyagok optimális aránya kizárja a két eltérô hatóanyag antagonizmusát, így látványosan gyors és tartós gyomirtó hatást lehet vele elérni az egynyári és évelô gyomok mindegyike ellen. A két hatóanyag tankkeverékben történô alkalmazásához képest a Kyleo hasz ná - lata egyben kényelmes is. Az innovatív formuláció kulcsa a cocoamin ada lék - anyag A Kyleo formulációja egy növényi eredetû adalékanyagot, kókuszolaj szár mazékot tartalmaz. A cocoamin nevû adalékanyagot tisztított kókuszolaj - sav észterezésével állítják elô. A Kyleo ebbôl a természetes eredetû adjuvánsból jelentôs mennyiséget, 200 grammot tartalmaz literenként. A különleges adalék segíti a ható - anyagok gyors felszívódását, és a gyom irtó hatás kialakulását, továbbá a tiszta glifozát hatóanyagot tartalmazó termékeknél erôsebb gyomirtó hatást biztosít a kombinációnak, fôként a kétszikûek esetében. A Kyleo használata különösen ajánlott az évelô kétszikû gyomnövények (mezei acat, szulákfélék, fekete üröm, csorbóka, fekete nadálytô, pitypang stb.) tömeges elôfordulása esetén. kezeletlen gyomirtó hatás (%) ,4-D (480 g/ha) glifozát + 2,4-D glifozát + 2,4-D + adjuváns Kyleo radioaktív glifozát a növényben glifozát (720 g/ha) A Kyleo kezeléssel legalább annyi glifozát jutott a növénybe, mint az azonos hatóanyagtartalmú tankkombinációk esetében Kyleo 4 l/ha, a kezelés után 5 nappal A Kyleo és az egy hatóanyagot tartalmazó termékek (hatóanyag g/ha) hatása az árvakelésû repcére radioaktív izotópok mennyisége kevés Kyleo 3 l/ha ( g/ha) Felszívódás tarackbúzában a kezelést követô 96 órával sok kezeletlen Kyleo 4 l/ha, a kezelés után 14 nappal

11 11 A védekezést úgy kell idôzíteni, hogy a magról kelô gyomnövények a virágzás állapotánál ne legyenek fejlettebbek, így nem keletkezik csíraképes mag az újabb termésbôl. A parlagfû a virágzat megjelenését követôen ellenállóbbá válik a gyomirtó szerekkel szemben. Parlagfûvel fertôzött táblán ezért a virágzat megjelenése elôtt javasolt elvégezni a gyomirtást. Az évelô gyom - növények akkor a legér zé ke nyeb bek, A Kyleo videó megtekinthetô ide kattintva. A Kyleo kiadvány PDF formátumban letölthetô ide kattintva. amikor intenzív hajtásnövekedésben vannak. Az évelôk esetében is fontos, hogy azok ne érleljenek magot, de ezek fejlettsége a cm-es nagyságtól a virágzás végéig terjedhet. Így a meg - felelô nagyságú lombozat elegendô hatóanyag felvételét teszi le he tôvé ahhoz, hogy a rizómák, földalatti haj tások lehetô legnagyobb része elpusztuljon. A védekezésnél töre kedni kell a lombozat teljes bepermetezésére. A Kyleo javasolt dózisa tarló ke ze lé s - re 3,0 5,0 l/ha, melynek kijuttatá sá hoz l/ha permetlé szükséges. A gabona tarlóján kikelt, illetve kihajtott gyomnövényeket a készítmény gyorsan, kb. két hét alatt elpusztítja. Így már a védekezést követô 2. héttôl megkezdhetôk az ôszi talajmunkák. gyomirtó hatás (%) gyomirtó hatás (%) A Kyleo, a tankkombinációk és az önálló glifozát (hatóanyag g/ha) hatása a tarackbúzára* glifozát (720 g/ha) glifozát (1.215 g/ha) 2,4-D + glifozát ( g/ha) 2,4-D + glifozát ( g/ha) Kyleo 3 l ( g/ha) * kezelés: augusztus 15., értékelés: október 18. glifozát (967 g/ha) kezelést követô 6. napon glifozát (1.200 g/ha) kezelést követô 13. napon Kyleo 3 l/ha Kyleo 5 l ( g/ha) A Kyleo és az önálló glifozát (hatóanyag g/ha) hatása a mezei acatra gyomirtó hatás (%) glifozát (1.200 g/ha) glifozát (2.520 g/ha) *értékelés: a kezelést követő napon Kyleo 3 l ( g/ha) Kyleo 5 l/ha kezelést követô 25. napon A Kyleo és az önálló glifozát (hatóanyag g/ha) hatása az aprószulákra* Kyleo 5 l ( g/ha)

12 Gizmo 60 FS csávázószer Általános adatok Hatóanyag Hatóanyag csoport Rendeltetés Hatáskifejtés Formuláció Csomagolás Forgalmi kategória Munkaegészségügyi várakozási idô Eltarthatóság Méregjelzés Méhveszélyesség Tûzveszélyesség Vízveszélyesség 60 g/l tebukonazol Triazol típusú gombaölô szerek Gombaölô csávázószer Felszívódó hatású gombaölô csávázószer Vizes szuszpenzió csávázás céljára (FS) 10 l-es mûanyag kanna I. 0 nap 3 év Xn (ártalmas) Nem jelölésköteles Nem jelölésköteles (E) Mérsékelten veszélyes Felhasználható Kultúra Károsító Dózis (l/t) Csávázólé (l/t) É.v.i. (nap) ôszi búza, ôszi és tavaszi árpa, tritikálé, rozs, zab csíra- és fiatalkori betegségek 0, elôírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs Javasolt technológia A Gizmo 60 FS csávázószert nedves csávázás formájában kell a magvak felületére felvinni, géptípustól függôen tonnánként 8-15 liter csávázólé felhasználásával. A csávázást a magvak teljes fedettségével kell elvégezni, amit a magvak durva cseppes permetezésével és a bepermetezett magvak további keverésével lehet elérni. Ehhez légbeszívásos lapossugarú fúvóka ajánlott hagyományos kivitelben, alacsony nyo má son üzemeltetve. Egyéb ajánlások Kerülje a csávázószer elsodródását, elcsepegését és környezetbe jutását! A Gizmo 60 FS más csávázó szerrel történô keverése elôtt végezzen keverési próbát! A bekevert csávázószert azonnal használja fel! Takarékos megoldás, szakmai kompromisszumok nélkül A Gizmo 60 FS felszívódó hatású gombaölô csávázószer, amely az ôszi búza, ôszi árpa, tavaszi árpa, tritikálé, rozs, valamint zab csíra- és fiatalkori betegségei ellen nyújt védelmet. A vizes szuszpenzió 60 g/l tebukonazol hatóanyagot tartalmaz. A Gizmo 60 FS csávázószer árát érdemes összehasonlítani a versenytárs ajánlatok költségével. Megéri utánaszámolni. A csávázással már a vetés pillanatától védjük a vetômagot és a belôle kifejlôdô növényt. A kezelt növények gyors és zavartalan kezdeti fejlôdése kiegyenlítettebb állományt és a terméspotenciál jobb kihasználását eredményezi. A jó csávázási minôség szempontjából nagyon fontos a csávázásra szánt vetômag minôsége. A vetômagnak mind fajta, mind minôség tekintetében jól tisztítottnak és egy - ségesnek kell lennie, továbbá garantáltan magas csírá zó - képességgel, csírázási eréllyel kell rendelkeznie. A csá vázás minôségét hátrányosan befolyásolja a vetômag por ral, rögdarabokkal, növényi maradványokkal és tört szemekkel való szennyezettsége. Kitûnô minôségû csávázás csak kor - szerû, üzembiztos gépekkel és azok szakszerû kezelésével érhetô el. A csávázott vetômagot elkülönítve és feltûnô módon megjelölve kell tárolni! A csávázott vetômagot tilos emberi fogyasztásra vagy takarmányozásra felhasználni! A vad állomány védelme érdekében tilos a csávázott vetômagot vetés után a talaj felszínén hagyni! A csávázott vetômag kizárólag vetésre használható fel!

13 Nuprid Max csávázószer Általános adatok Hatóanyag Hatóanyag csoport Rendeltetés Hatáskifejtés Formuláció Csomagolás Forgalmi kategória Munkaegészségügyi várakozási idô Eltarthatóság Méregjelzés Méhveszélyesség Tûzveszélyesség Vízveszélyesség 210 g/l imidakloprid+12 g/l tebukonazol Neonikotinoid típusú rovarölô szerek + triazol típusú gombaölô szerek Rovar- és gombaölô csávázószer Felszívódó hatású rovar- és gombaölô csávázószer Vizes szuszpenzió csávázás céljára (FS) 5 l-es mûanyag kanna I. 0 nap 3 év Xn (ártalmas) Kifejezetten kockázatos Nem jelölésköteles (E) Kifejezetten veszélyes Felhasználható Kultúra Károsító Dózis (l/t) Csávázólé (l/t) É.v.i. (nap) ôszi kalászosok (búza, árpa, rozs, tritikálé) csírakori betegségek, talajlakó, fiatalkori kártevôk (drótféreg, gabonafutrinka, pajor) 2, elôírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs Fotó: Cimbria Heid Hungaria Kft.** Javasolt technológia A Nuprid Max csávázószert nedves csávázás formájában kell a magvak felületére felvinni, géptípustól függôen tonnánként liter csávázólé felhasználásával. A csávázást a magvak teljes fedettségével kell elvégezni, amit a magvak durva cseppes permetezésével és a bepermetezett magvak további keverésével lehet elérni. Ehhez légbeszívásos lapossugarú fúvóka ajánlott hagyományos kivitelben, alacsony nyomáson üzemeltetve. A vetômag bevonása kizárólag speciális vetômagkezelô létesítményben történjen. A létesítményeknek a lehetô legjobb technikát kell alkalmazniuk. Egyéb ajánlások Kerülje a csávázószer elsodródását, elcsepegését és környezetbe jutását! A Nuprid Max más csávázószerrel történô keverése elôtt végezzen keverési próbát! A bekevert csávázószert azonnal használja fel! Takarékos megoldás, szakmai kompromisszumok nélkül A Nuprid Max felszívódó hatású rovar- és gombaölô csávázószer, amely az ôszi búza, ôszi árpa, rozs, valamint tritikálé csírakori betegségei és fiatalkori kártevôi ellen nyújt védelmet. A vizes szuszpenzió 210 g/l imidakloprid és 12 g/l tebuko - nazol hatóanyagot tartalmaz. Nuprid 600 FS* Az új, rovarölô hatású Nuprid 600 FS csávázószer az ôszi búza, ôszi árpa, rozs és tritikálé fiatalkori kártevôi pattanóbogár lárva, cserebogár lárva, gabonafutrinka, vírusterjesztô levéltetvek és kabócák ellen nyújt védelmet. A vizes szuszpenzió 600g/l imidakloprid hatóanyagot tartalmaz. * engedélyezése folyamatban ** A hazai forgalomba hozatalhoz megfelelô tanúsítvánnyal rendelkezô Cimbria Heid csávázási technológia. Nagy pontosságú adagolás a számítógépes vezérlésnek köszönhetôen, hatékony csávázószer felhasználás, továbbá precíz csávázási kép.

14 14 A napraforgó állományszárítása Mivel hazánk nyár végi, ôsz eleji klímája jellemzôen csapadékos, a közepes és hosszú tenyészidejû napraforgó hibridek termesz té se többnyire csak vegyszeres állo mány szá rí tással együtt lehet biztonságos. A napraforgó elhúzódó érése során a legkorábban érô kaszatok az érési folyamat végére túlérettek lesznek. A túl - érett kaszatok a természetes szóródás, továbbá a madár-, rág csá ló-, valamint viharkár miatt veszendôbe mennek. Az elhúzódó érés miatt a korán beérett kaszatok a legkíméletesebb betakarítás ellenére is elszóródn ak. Másrészrôl viszont a növény vegetatív részei a termés beérésének idejére nem száradnak le, így a betakarítás so - rán a termény visszanedvesedik, jelentôsen növelve a szárítási költ sé geket. Ezen kívül az érési folyamat során nagy valószínûséggel fellépô esôs idôjárás a termés minôségében is súlyos romlást okozhat. Mivel hazánk nyár végi, ôsz eleji klímája jellemzôen csapadékos, a kö ze - pes és hosszú tenyészidejû napraforgófajták termesztése többnyire csak vegy - szeres állományszárítással együtt lehet biztonságos. Ha ehhez hozzá vesszük az elszóródott kaszatok (árvakelés) és gyommagvak késôbbi gyomosítását, a napraforgó állo mány szárítási költsé gé - nek megtérülése nem is lehet kérdéses. Amega az állományszárításban A glifozát izopropilamin sóját 486 g/l tö ménységben tartalmazó Amega készítmény totális hatású gyomirtó szer. Ható anyaga a gyomok levelén keresztül szí vó dik fel, majd a nedvkeringéssel szétterjed az egész növényben. Így eljut a földalatti részekbe (pl. tarackokba, rizó mákba) is, azok pusztulását okozva. Hatékonyan irtja nemcsak a magról kelô, hanem az évelô egy- és kétszikû gyomokat is. Napraforgóban állományszárításra akkor kell kijuttatni, amikor a kaszatok nedves ség tartalma 20 30%-os. Gyom - mentes nap ra for góban az Amega dó - zisa 2,0 l/ha, évelô gyo mokkal erôsen fertôzött területen 5,0 l/ha. A készítmény nem szelektív, a permetlé elsodródása esetén a környezô kultúrákat károsíthatja. Légi kijuttatása napraforgóban le g - alább 10 ha összefüggô területen, cseppnehezítô adalék felhasználásával engedélyezett. A kijuttatáshoz l/ha permetlé mennyi ség és finom porlasztás javasolt. Hidas traktorral végzett kijuttatás esetén nagy hasmagasságú (> 150 cm) földi géppel csak a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítô ada lék - anyag hozzá adá sával juttatható ki a készítmény. Ajánlott a mikronos cseppméret hasz nálata, csepp/cm 2 fe dett séggel. Javasolt a lég - beszívásos lapossugarú fúvóka alkal - mazása ha gyo mányos vagy kompakt kivitelben.

15 15 A Midas és a betegség-ellenállóság A betegség-ellenállóság fogalma idén új ér - telmezést nyert. A fajták megmutathatták, hogy mit tudnak ebben a tekintetben is. Aki kora tavasztól járta a búzamezôket, azzal szembesülhetett, hogy a különbözô betegségek tömkelege jelent meg a kalászos állományokon, a lisztharmattól elkezdve a levélfoltosságokon át a rozsdákig. A legna - gyobb, országos problémát 2014-ben a sárgarozsda jelentette. Sárgarozsda levélen (Madocsa, május 28.) Minden fajtaleírás egyik fontos eleme, amikor a fajtatulajdonosok arról tájékoztatnak, hogy az adott fajta milyen betegség-ellenállósággal rendel - kezik. Sok esetben azonban a termelôk nem is nagyon foglalkoznak ezzel, mert a normál vagy még inkább a szára - zabb évjáratokban mint például az elmúlt években is, a rendelkezésre álló gombaölô szerekkel, 1-2 védekezéssel meg lehetett védeni a kalászos ga bo - nákat. Idén azonban már kora tavasszal komoly problémával szembesültek a gabonatermesztôk. A sárgarozsda egy olyan betegsége a gabonának, ami a hûvös, csa pa dé - kos, óceáni éghajlatú területeken akár 50%-os kárt is képes okozni. Hazai vi - szonylatban csupán egyes évjáratokban jelentôs óta mind össze hét évben tapasztaltak jelentôsebb fertôzést, a legutóbbi 2001-ben volt. Egyes szak - irodalmak szerint a gomba magasabb hômérsékletet jól tûrô biotípusai is kialakultak újabban, így megnôtt a kó r - okozó plaszticitása és ennek köszönhetôen fokozódnak a kár tételek is. A gomba nem csak a búzát, az árpát, a tritikálét és kisebb mértékben a rozst, hanem számos fûfélét is fertôz. Feltehetôen a 2013-as (nem számottevô) fertôzésbôl visszamaradt áttelelô képletek (uredomicéliumok) az enyhe télnek köszönhetôen jól átteleltek az árvakeléseken, a nem mûvelt területeken, esetleg a friss ôszi vetéseken is. A be - teg ség C-os hômérsékleten ala - kul ki a leggyorsabban, fôleg ha ehhez csapadék is társul. Így ebben az évben a korai kitavaszodás és a meleg március miatt már nagyon korán megjelentek az elsô tünetek. Sárgarozsda tünetei (Gölle, március 26.) A bokrosodás, de fôleg a szárba indulás idején jelentkezô fertôzés csök - kenti a gyökér és a hajtás nö vekedését, a kalászok számát és méretét. A nagy terméskiesést a zász lóslevél fertôzô - dése, asszimilációs felületének csökke - nése okozza. A leveleken több centiméter hosszan, 2-3 mm széles, gépöltésszerûen elhelyezkedô, sárga uredotelepek alakulnak ki, amelyek hosszirányban növekednek. A gomba a kalászt is fertôzi, a pelyvalevelet is megtámadja, emiatt a búzaszemek vöröses színûek lesznek. A fertôzés következtében a szemek aszottak, csírázóképességük csökken. A sárgarozsda gomba biológiájára jellemzô, hogy a csíratömlô behatolásához kedvezô hômérséklet mellett 4-6 órás harmatborítottság, a fertôzéstôl a spóraképzôdésig pedig akár 8 nap is elegendô. Így egy szezon alatt optimális fertôzési körülmények között folyamatos a fertôzési nyomás, és több generáció fejlôdése is végbe mehet. Ezt tapasztalhattuk meg ebben az évben is. A termelôk arról számoltak be, hogy hiába permeteztek jobbnál jobb készítményekkel, rövid idôn belül újabb és újabb, friss gombatelepeket találtak az állományokban. Gyakran akár négy gombaölô szeres védekezésre is szükség volt a sárgarozsdára fogékony faj - ták esetében. Így ebben az évben különös jelentôséggel bírtak azok a faj - ták, amelyek a betegséggel szemben jó ellenállást mutattak. Ilyen fajtának bizonyult a Midas, amelyet 2010 óta a Nufarm Hungária Kft. képvisel Magyar - országon.

16 16 Termelôk mondták Tavaly ôsszel 308 hektáron vetettünk Midas fajtát. Az enyhe tél és a korai tavasz gombafertôzésre hajlamosító idôjárása, valamint a helyenként megjelenô szeptória miatt korán, március 26-án megelôzés céljából végeztünk egy gombaölô szeres kezelést. Legközelebb május én (kalászhányás idején) permeteztünk Tazer Kombi gombaölô kombinációval. Ennek elsôdleges oka, hogy induló, enyhe pirenofórás fertôzést láttam a táblán. A két permetezés között az állomány nagyon szép, egészséges, üde zöld volt. Sárgarozsdának nyomát sem tapasztaltam. Ebben az évben, amikor komoly gombafertôzésekkel, sárgarozsda járvánnyal kellett megküzdeni, nekem a szokásos két kezelés elegendô volt, hogy egészségesen tartsam az állományt. Jelenleg folyik a betakarítás, és így biztosat nem lehet még mondani, de a korábbi becslések és a már bejövô, mért eredmények alapján átlagosan 7,5 t/ha körüli terméseredményre számítunk a Midas területekrôl. Varga Ferenc fôagronómus, növényvédelmi szakirányító, EGAX Kft., Galambok A Zal-Agro Zrt.-nél és magángazdálkodóként is vetômag elôállítással foglalkozom. Több fajtatulajdonos részére, több búzafajta vetômagját állítjuk elô. Így a területeinken évrôl évre jól figyelemmel tudjuk kísérni a különbözô faj ták érzékenységét, vagy ellenálló képességét a különbözô betegségekkel szemben. Ebben az évben országszerte elsôsorban a sárgarozsda járvány adta fel a leckét. Az általam figyelemmel kísért területeken a Midas volt az egyetlen fajta, ami lombvédelmet egyáltalán nem kapott. Elsô kezelése a kalászvédelem volt. Így is, hogy kihagytuk a lombvédelmet, a levélen betegségtünet nem, vagy csak minimális mértékben jelentkezett, ami nem indokolta a védekezés elvégzését. Egy olyan évjáratban, mint az idei, amikor gyakorlatilag folyamatos volt a fertôzési nyomás, egyértelmûen kitûnt, hogy a Midas az egyik legellenállóbb fajta az általam ismert búzafajták közül. Gáspár Zoltán növénytermesztési ágazatvezetô és nö vény - védelmi szakirányító, Zal-Agro Zrt., Zalaszentgrót Fogékony fajta, kezeletlen kontroll (Chernelházadamonya, június 18.) Az elmúlt években a Midas kiválóan vizsgázott egyéb gombabetegségekkel szemben is. Így volt ez 2013-ban a vörösrozsdával szemben, amely egy olyan betegség, ami magyarországi vi - szonylatban szinte minden évben jelent - kezik, és hatalmas károkat képes okoz ni, akár egyik napról a másikra is. A tavaly tavasszal Chernelházadamonyán beállított kísérletben jól látható volt a különbözô, érzékeny fajták ke ze - letlen kontrolljaiban fellépô erôs vörösrozsda fertôzés, mellyel szemben a Midas gyakorlatilag mentes volt. Midas fajta, kezeletlen kontroll (Chernelházadamonya, június 18.)

17 17 Amit a Midasról tudni érdemes Ez a prémium kategóriájú búzafajta a Capo, Astardo fajtacsoportba tartozik. Tulajdonosa az osztrák Probstdorfer Saatzucht. Fajtatulajdonságok: szálkás búza, így a vadkáros he lyeken is eredményesen termeszthetô korai érésû, télálló fajta jó állóképesség jellemzi, annak ellené re, hogy magasra nô nagy magassága miatt sok szalmára számíthatunk esésszáma stabil nagy termést hoz termése magas fehérjetartalommal rendelkezik betegség-ellenállósága nagyon jó, különösen a lisztharmattal, a sárga- és vörösrozsdával, illetve a fuzáriummal szemben Termesztés-technológiai javaslat: A fajtatulajdonos által javasolt termesz - tés-technológiát célszerû betartani, mert a fajtában rejlô genetikai potenciált így aknázhatjuk ki a legnagyobb mértékben. 1. Vetômag minôsége: Fémzárolt, csá - vázott (Gizmo vagy Nuprid Max) vetômagot használjunk! Célszerû a ma gasabb, akár I. fokú vetômagot megvenni. Az ilyen típusú vetômagra szánt plusz költséget a vetômag-norma betartásával visszanyerjük. 2. Vetômag-norma: Magyarországon, a hazai fajtáknál megszokott kg/ha vetômag-normával szemben a Midast kg/ha vetômag- meny - nyi séggel kell elvetni (3,0 3,5 millió csíra/ha). Fontos, hogy ezt betartsuk, mert az állományunk csak így tud kellô mértékben bokrosodni (1. kép). A túlságosan besûrített állomány nem tud jól bokrosodni, és a kalászok is kisebbek lesznek. A különbség egy száraz év já - ratban még inkább fokozódik. Erre vonatkozóan Magyaratádon, 2011 ôszén kísérletet állítottunk be. A terület A Midas ôszi búza fajtát 2010 óta a Nufarm Hungária Kft. képviseli Magyarországon. Termés (t/ha) Nyersfehérje (%) Nedves sikér (%) A Midas teljesítménye a hivatalos fajtakísérletekben (GOSZ-VSZT, ) Hyland Babona Fidelius Kalahári Midas Mulan Genius MV Kolompos MV Tallér GK Berény GK Béres Bitop MV Suba MV Kolo A Midas teljesítménye a hivatalos fajtakísérletekben (GOSZ-VSZT, ) A Midas teljesítménye a hivatalos fajtakísérletekben (GOSZ-VSZT, ) Bitop GK Béres MV Suba MV Kolo GK Berény Babona Genius Midas MV Kolompos GK Béres MV Tallér Bitop Kalahári MV Suba Mulan MV Kolo Fidelius Genius Hyland GK Berény Babona Midas MV Tallér MV Kolompos Mulan Fidelius Hyland Kalahári egyik felébe 200 kg/ha, míg a másik felébe 150 kg/ha normával vetettük el a Midast. Ahogy a képeken is egyér tel mûen látszik, a 150 kilogrammos normával elvetett területen a búza lényegesen bokrosabb és nagyobb kalászú is (2. és 3. kép). A 200 kg/ha vetésnorma esetén is elindult a bok rosodás, de két-három megindult szár visszaszáradt (4. kép), így 2012 nyarán a sûrûbb területekrôl kevesebb és kisebb kalász került betakarításra. Ha betartjuk a vetômag-normát, nem csak több

18 18 termésre számíthatunk, ha nem a vetômag költségét is lényegesen csökkent - hetjük. 3. Vetésidô: A fajta optimális vetésideje október 5. és 15. között van. Október 15. utáni vetés esetén a vetômag meny - nyiségét érdemes hetente 10 kg/ha adaggal megemelni. 4. Gyomirtás: Az alacsony tôszám miatt törekednünk kell arra, hogy a búza gyom konkurenciáját mielôbb kika p - csoljuk. Erre az ôszi gyomirtás a legalkalmasabb, különös tekintettel arra, hogy a nehezen irtható veronika és viola fajok egyre több helyen tûnnek fel a gabonatáblákban. A nagy széltippan ellen szintén csak az ôszi idôszakban tudunk eredményesen és olcsón véde - kezni. Ezzel kiküszöbölhetjük a tavaszi idôjárás kiszámíthatatlanságát és a feltorlódó munkacsúcsokat is. Ôszi gyom - irtásra a Mezzo és az Agility készítmény kombinációját javasoljuk, amelyek csomagban is elérhetôek. Ha nincs módunk ôsszel gyomirtani, akkor kora tavaszi megoldásként ajánljuk a Pikk-Pakk Trio vagy a Mezzo Forte kombinációkat. 1. kép: Midas bokrosodása tavasszal, 150 kg/ha vetômag vetése esetén (Magyaratád, ) 5. Szárszilárdítás: A Midas egy jó állóképességû búza. Ezzel szemben magasra nô és kellô tápanyag-utánpótlás mellett sok, nagysúlyú kalászra szá mít - hatunk, ezért a búza 2-nóduszos állapotáig célszerû elvégezni a szár szi lár - dítást Stabilan készítménnyel. 150 kg/ha vetômag 200 kg/ha vetômag 2. kép: Midas bokrosodása eltérô vetômag-norma esetén 6. Tápanyag-utánpótlás: A magasabb fehérjetartalom érdekében javasoljuk a háromszori fejtrágyázást. A bokrosodás kezdetéig kg nitrogén ható - anyagot kell adagolni hektáronként. Szárba induláskor kg/ha, ka - lász hányás kezdetén pedig kg/ha nitrogén hatóanyagot kell kijuttatni. A magas hozam és a kiváló minôség eléréséhez elengedhetetlen ennek a harmadik nitrogén-adagnak a kijuttatása is. A nitrogén magas adagja miatt ügyelni kell a mikroelem-ellátásra is, amelyet legeredményesebben a lomb trágyák használatával érhetünk el. Az egyéb növényvédelmi lépések tekintetében az alábbi technológiát javasoljuk. 150 kg/ha vetômag 200 kg/ha vetômag 3. kép: Midas kalászainak mérete eltérô vetômag-norma esetén 4. kép: Elindult a bokrosodás, de a sûrûre vetés miatt visszaszáradtak a szárak

19 19 A Nufarm ôszi technológiai javaslata AGILITY 1,25 l/ha Az Agility + Mezzo kombináció hatása kiterjed a kalászosok legfontosabb ôsszel kelô gyomnövényeire (fontossági sorrend az 5. Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés szerint) Gyomnövény Fontossági sorrend ( ) MEZZO + nedvesítô szer g/ha Kaporlevelû ebszékfû Nagy széltippan GIZMO 60 FS 0,5 l/t Ragadós galaj 5. Mezei szarkaláb 7. NUPRID MAX 2,5 l/t SUMI ALFA 5 EC 0,1 0,2 l/ha Pipacs Tyúkhúr NUPRID 600 FS* 0,8 l/t Fehér libatop Mezei árvácska Pásztortáska Parlagi pipitér 16. Borostyánlevelû veronika 17. Keleti szarkaláb 18. Kék búzavirág 20. *engedélyezése folyamatban Termelôk mondták Vállalkozásunkban hektáron gazdálkodunk. Ebbôl 300 hektáron volt ôszi búza és ezen belül 150 hektáron Midas fajta. A Midast 3. éve vetettük és mindhárom évben nagyon jó eredménnyel takarítottuk be, annak ellenére, hogy az idôjárás minden évben nagyon eltérô volt, a nagyon csapadékostól egészen a nagyon szárazig ôszén Midasból elsô fokot vetettünk, amelyet 2013-ban 15% fehérjetartalom mellett, közel 6,5 t/ha termésátlaggal takarítottunk be. Ehhez nem tettünk mást, mint követtük a Nufarm által javasolt technológiát. Az alkalmazott táp - anyag-ellátás a következô: ôsszel 100 kg MAS, tavaszi fejtrágya 300 kg MAS, két nóduszban 200 kg MAS, virágzás környékén 100 kg MAS hektáronként. A nö - vényvédelmet tekintve nálunk létkérdés az ôszi gyomirtás. Részben az erôs széltippan fertôzés miatt, részben pedig azért, mert a Midast kilogrammal vetjük el, és a ritka térállás, továbbá lassú bokrosodás miatt fontos idôben megszüntetni a gyomkonkurenciát. Ehhez az Agility készítményt használtuk 1,25 l/ha dózisban, korai posztemergensen kijuttatva, ami nem csak a széltippant, de az árvácskát, a veronikaféléket, az ebszékfüvet, a tyúkhúrt, a pásztortáskát, a galajt és gyakorlatilag az összes T1-es, T2-es gyomnövényt maradéktalanul kipusztította a területrôl. Mivel a Midas magasra nô, a szár - szilárdításhoz Stabilant használtunk. Az elmúlt évek során azt figyeltük meg, hogy a Midasnak jó a betegség-tole ran - ciája, így nem kellett izgulnunk az idôjárás kiszámíthatatlansága miatt ban a 3 nóduszos állapot körül adtuk ki a Mystic Pro gombaölô szert 1,25 l/ha dózisban, majd virágzás elején 1,0 l/ha dózissal a Mystic 250 EC-t. A Mystic Pro az induló lisztharmatot és a pirenofórás levélfoltosságot jól blokkolta, rozsda nem is jelentkezett, még a zászlós levélen sem. A Mystic 250 EC-vel a fuzárium elleni védekezés volt a célunk, ami szintén nagyon jól sikerült. A vetésfehérítôk ellen a Kaiso EG készítményt használtuk, amihez nedvesítôszert kevertünk. Azt tapasztaltam, hogy a Midas egy olyan búzafajta, amely a kiváló minôség mellett nagyon jó termésátlagra képes üzemi szinten is, ami nagy ritkaság. Fontos, hogy tényleg tartsuk be a vetésnormát, és amennyire lehet, a tápanyag-utánpótlási javaslatot is. A Nufarm által javasolt növényvédelmi technológiával pedig egy kedvezô árú és nagyon jól mûködô lehetôség van a kezünkben ahhoz, hogy a Midasban rejlô lehe - tôségeket kiaknázhassuk. Vörös István növényvédelmi szakirányító, Március 15. Zrt., Gelse

20 20 Ôszi gyomirtási vizsgálatok ôszi búzában Az ország keleti és nyugati felé ben állítottunk be összehasonlító ôszi búza gyomirtási vizsgálatokat. A kisparcellás vizsgálatok célja az volt, hogy független kísérleti eredmé - nyekkel igazoljuk az Agility 1,25 l/ha + Mezzo 30 g/ha kombináció T1 és T2 (ôsszel csírázó, kora tavasszal virágzó egynyári és ôsszel-tavasszal csírázó, nyáron virágzó egynyári) gyo mokra gya korolt hatását. Az ország keleti felében a vizsgálatokat az Agrofil-SZMI végezte Hódmezôvásárhelyen. A kombináció ki jutta tá - sának ideje volt. A kul túrnövény átlagosan BBCH fej lett - ségi stádiumban volt, míg a gyomok átlagosan BBCH stádiumban vol - tak. A korai vetésidô, az átlagosnál csapadékosabb és elhúzódó ôszi idô - járás biztosította a gyomok egyenletes és magas egyedszámú kelését. E körül - mények lehetôvé tették, hogy a vizsgált gyomnövények a kezelések idején egy - ségesen és magas egyedszámban legye nek jelen a területen, a lehetô legérzékenyebb fenológiai állapotban. Az Agility 1,25 l/ha + Mezzo 30 g/ha gyomirtó szer kombináció hatása gyomirtó hatás (%) Ragadós galaj Bársonyos árvacsalán Tyúkhúr Borostyánlevelû veronika Forrás: Hódmezôvásárhely, (AGROFIL-SZMI) Az Agility 1,25 l/ha + Mezzo 30 g/ha gyomirtó szer kombináció hatása gyomirtó hatás (%) Nagy széltippan Ebszékfû Borostyánlevelû veronika Repce árvakelés Pásztortáska Tyúkhúr Forrás: Zalaszentlôrinc, (Zala Megyei Kormányhivatal)

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS 5. évfolyam 14. szám ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS NANDO A BURGONYA VÉDÔERNYÔJE TAZER ÉS TAZER KOMBI új gombaölô szer, növényélettani hatással Újdonságok, kedvezô

Részletesebben

CHEYENNE 1 G. új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum kukoricában VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT ARCVONÁSOK MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY

CHEYENNE 1 G. új rovarölô talajfertôtlenítô granulátum kukoricában VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT ARCVONÁSOK MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY KÜLÖNKIADÁS 4. évfolyam. 10. szám VISSZAUTASÍTHATLAN AJÁNLAT Mezzo Forte Mystic gyûjtôcsomag kalászosokban ARCVONÁSOK Dr. Vörös Géza MERCEDES-BENZ M-OSZTÁLY barátságos, elegáns luxusóriás HAZAI ÉS KÜLFÖLDI

Részletesebben

A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia

A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia 2. évfolyam. 3. szám A termésbiztonság megalapozása A tarló kezelése Szakszerű kijuttatástechnológia Napraforgó állományszárítás Hazai és nemzetközi sikerek Kedves Olvasó! Idén harmadik alkalommal jelentkezünk

Részletesebben

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is!

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is! Műtrágyázzunk folyékony kővel! 2 Starterezzünk szárazságban is! Talaj- és növény- 6 orvoslás 10 2012 1. A tavasz egyik nagy kérdése: Mi lesz a repcével? Az már tavaly ősszel egyértelművé vált, hogy a tervezett

Részletesebben

HORMONHATÁSÚ GYOMIRTÓ SZEREK A NÖVÉNYVÉDELEMBEN

HORMONHATÁSÚ GYOMIRTÓ SZEREK A NÖVÉNYVÉDELEMBEN HRMNHATÁSÚ GYMIRTÓ SZEREK A NÖVÉNYVÉDELEMBEN 2,4-D diklórprop MCPA mekoprop MCPB 2,4-DB BEVEZETÔ A növényi anyagcsere szabályozásának egyik legfontosabb vegyületcsoportja a növényi hormonoké. Ezek a sejtosztódást,

Részletesebben

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME GYOMIRTÁS A napraforgó gyomirtása elsôsorban a tavasszal csírázó, nyárutón virágzó, egyéves (T4) gyomokra irányul. A magról kelô fûfélék közül a legna gyobb gon dot a kakaslábfû,

Részletesebben

Növényvédelmi Tippek 2013/2

Növényvédelmi Tippek 2013/2 Növényvédelmi Tippek 2013/2 2 Tartalom z Olvasóhoz 3 3 z Olvasóhoz Kalászosok 5 Ha a termésmaximum a cél: Opera New Kukorica Gyomirtás 8 z Ordax mindig S(z)uper 12 Jumbo Turbo: biztos megoldás a kukorica

Részletesebben

n arian eth M ém : N tó Fo

n arian eth M ém : N tó Fo Fotó: Németh Mariann szőlő KUKORICA 220 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 221 223 223 Gyomnövények a kukoricatermesztésben 226 Védekezés a gyomnövények ellen 226 A gyomirtás időzítése 226 A gyomborítás kérdése

Részletesebben

Termékkatalógus 2015

Termékkatalógus 2015 Termékkatalógus 2015 Gyomirtó szerek Adengo Betanal expert Betanal maxxpro Dicopur Top Finale Gallant Super Huszár aktív Laudis Merlin flexx Monsoon Monsoon active Puma extra Sekator OD Sencor 600 SC Tropotox

Részletesebben

Termesztés-technológiai kézikönyv

Termesztés-technológiai kézikönyv NAPR AFORGÓ Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom Napraforgó Termesztés-technológiai kézikönyv 4 Kiváló perspektívák a napraforgó előtt 9 A napraforgó termesztés technológiája 15 Napraforgó nemesítési

Részletesebben

HÍRADÓ. A Bayer 150 éve: a siker kulcsa az innováció és a változás. Bayer CropScience Magazin a modern mezőgazdaság számára 2013 1.

HÍRADÓ. A Bayer 150 éve: a siker kulcsa az innováció és a változás. Bayer CropScience Magazin a modern mezőgazdaság számára 2013 1. HÍRADÓ Bayer CropScience Magazin a modern mezőgazdaság számára 2013 1. A Bayer 150 éve: a siker kulcsa az innováció és a változás A klasszikus Betanal új köntösben Dupla-A technológia új lehetőség a cukorrépa

Részletesebben

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY

Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY Több tudás jobb TELJESÍTMÉNY a különleges gyomirtó szer ROUNDUP a különleges gyomirtó szer 4 TARTALOMJEGYZÉK 6. oldal Bevezető, hatásmód 8. oldal Magyarországon engedélyezett ROUNDUP készítmények 10. oldal

Részletesebben

A magyar búza piaci kilátásai. Tartalom: 2007-es év alacsony termés, magas árak. 2008-as hazai termés gyengébb minőség

A magyar búza piaci kilátásai. Tartalom: 2007-es év alacsony termés, magas árak. 2008-as hazai termés gyengébb minőség Termesztés-technológiai kézikönyv Tartalom: 2 4 7 14 19 23 23 29 34 38 45 49 52 54 56 56 58 61 666 71 A magyar búza piaci kilátásai Szabványok és minősítések gabonákban A kalászos gabona termesztés általános

Részletesebben

ÁTALAKULÓBAN A MAGYAR AGRÁRKAMARA

ÁTALAKULÓBAN A MAGYAR AGRÁRKAMARA 2012 október/november Ez óriási! Komplett megoldást kínáló korai posztemergens gyomirtás a kukoricában, egyedülálló évelő kétszikűek elleni hatékonysággal. Speciális korai poszt összetétel Széles hatásspektrum

Részletesebben

2015/1. Nyerjen belépőt a Gazdag Gazda Konferenciára! A TARTALOMBÓL: www.fertilia.hu

2015/1. Nyerjen belépőt a Gazdag Gazda Konferenciára! A TARTALOMBÓL: www.fertilia.hu www.fertilia.hu 2015/1 I. évfolyam 1. szám! I. évfolyam 1. szám! I. évfolyam 1. szám! I. évfolyam 2015/1. szám Nyerjen belépőt a Gazdag Gazda Konferenciára! A TARTALOMBÓL: 5 A fenntartható mezőgazdaság

Részletesebben

Szegeden, a Gabonatermesztési Kutató Kht. Kecskés-telepi tenyészkertjében, 2006. június 7-én és 8-án (szerda, csütörtök)

Szegeden, a Gabonatermesztési Kutató Kht. Kecskés-telepi tenyészkertjében, 2006. június 7-én és 8-án (szerda, csütörtök) A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja Tisztelt Olvasók! Kalászos és repce fajtabemutatóink idõpontjára idõzített nyári Híradónkban, hagyományainkhoz híven, többnyire ezekkel a növényfajokkal

Részletesebben

Egy év tapasztalata a vezető szemével» 2. oldal. Nem félünk a 13-tól!!» 3. oldal. Üdvözöljük új kollégánkat!» 4. oldal

Egy év tapasztalata a vezető szemével» 2. oldal. Nem félünk a 13-tól!!» 3. oldal. Üdvözöljük új kollégánkat!» 4. oldal yara magazin 7. évfolyam / 2013. február / Ára: 1 euro/315 Ft Egy év tapasztalata a vezető szemével» 2. oldal Nem félünk a 13-tól!!» 3. oldal Üdvözöljük új kollégánkat!» 4. oldal A kukorica alaptrágyázása»

Részletesebben

GabonaKutató. Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonpro t Kft. HÍRADÓ. Kutatás + Marketing

GabonaKutató. Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonpro t Kft. HÍRADÓ. Kutatás + Marketing Kutatás + Marketing GabonaKutató A Gabonakutató Nonprofit Kft. lapja 29. évfolyam 1. szám, 2015. január HÍRADÓ Sikerekben gazdag évet kíván a Gabonakutató Nonpro t Kft. 2015 90 éves a Gabonakutató A jogelőd

Részletesebben

AZ INNOVÁcIó HAGYOMÁNYA. kutatás+marketing. Önt is várjuk nyári fajtabemutatóinkra!

AZ INNOVÁcIó HAGYOMÁNYA. kutatás+marketing. Önt is várjuk nyári fajtabemutatóinkra! A Gabonakutató Nonprofit Kft. lapja 29. évfolyam 2. szám, 2015. nyár kutatás+marketing AZ INNOVÁcIó HAGYOMÁNYA Önt is várjuk nyári fajtabemutatóinkra! 1 Tartalom 2 NÉHÁNY GONDOLAT A MINŐSÉGI BÚZATERMESZTÉSRŐL..............

Részletesebben

Partnerség. Tudomány

Partnerség. Tudomány Partnerség Fejlesztés Kutatás Tudomány Szerviz Innováció KATALÓGUS 2015 Tisztelt Partnerünk! A mezőgazdaságban eltöltött 32 év alatt már nagyon régen megtanultam, hogy nincs két egyforma évjárat. Ez 2014-ben

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 97 Gombabetegségek elleni védekezés. 125 Rovarkártevők elleni védekezés.

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 97 Gombabetegségek elleni védekezés. 125 Rovarkártevők elleni védekezés. szőlő Szőlő 96 Tartalomjegyzék 97 97 97 A szőlő gombabetegségei 97 Szőlőlisztharmat 98 Az elmúlt két év teljesen eltérő járványhelyzete 12 Peronoszpóra 13 Szürkepenész 14 A szőlő egyéb rothadásai 15 A

Részletesebben

Kwizda BOLT Magazin 2015 I. évfolyam I. szám www.kwizdabolt.hu. növényvédő szerek speciális műtrágyák technológiák

Kwizda BOLT Magazin 2015 I. évfolyam I. szám www.kwizdabolt.hu. növényvédő szerek speciális műtrágyák technológiák Kwizda BOLT Magazin 2015 I. évfolyam I. szám www.kwizdabolt.hu növényvédő szerek speciális műtrágyák technológiák Gombaölő www.kwizda.hu Copper Field A fi nom védőhálón nem jutnak át a fertőzések. TÖKÉLETES

Részletesebben

A DOHÁNY INTEGRÁLT TERMESZTÉSE

A DOHÁNY INTEGRÁLT TERMESZTÉSE A DOHÁNY INTEGRÁLT TERMESZTÉSE A DOHÁNYTERMESZTÉS HELYE ÉS SZEREPE A dohány a magyarországi növénytermesztési ágazatok között a klasszikus kiskultúra szerepét tölti be, tradicionális műveleti elemekkel.

Részletesebben

Bioburgonya. ÖMKi. Minőség a termesztés minden lépésében

Bioburgonya. ÖMKi. Minőség a termesztés minden lépésében ÖMKi Ökológiai Mezôgazdasági Kutatóintézet Research Institute of Organic Agriculture Forschungsinstitut für biologischen Landbau PARTNER OF FIBL SWITZERLAND Együttműködésben a Pannon Egyetem keszthelyi

Részletesebben

2002/2. XIV. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI

2002/2. XIV. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2002/2 XIV. évfolyam 2. szám AZ MTA MEZÕGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZETÉNEK KÖZLEMÉNYEI 2 2002/2 Március 6-án a Chilei Köztársaság mezõgazdasági minisztere, Jaime Campos látogatta meg intézetünket és ismerkedett

Részletesebben

VETÔMAG KATALÓGUS 2014.

VETÔMAG KATALÓGUS 2014. VETÔMAG KATALÓGUS 214. A kiszámítható fejlôdés útján Bene Lász ló Ügyvezetô A befektetett munkának, és szaktudásnak köszönhetôen mára a Raiffeisen-Agro elérte azt, hogy a hazai piac legnagyobb, saját fajtaszortimenttel

Részletesebben

Terjeszti Magyar Posta

Terjeszti Magyar Posta www.moraagro.hu VI. évfolyam 4. szám Terjeszti Magyar Posta 009. Április Szerkesztő: Horváth Péter Nyomdai munkák: Modok és Társai Kft. Kiskunhalas. Felelős vezető: Modok Balázs Regisztrációs szám:..4/1616/003.

Részletesebben

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG

Ára: 499 Ft. 21. évf. 2011/4. április. agrárium. Magyar Agrárkamarák lapja AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG A AGRÁR- ÉS PIACGAZDASÁG 21. évf. 2011/4. április Ára: 499 Ft Magyar Agrárkamarák lapja Tisztelt Olvasó! Sok szó esik manapság akár a készülô hungarikumtörvény, akár a központi agrármarketing szervezet

Részletesebben

Oktatási segédlet. A növényvédelmi alaptanfolyamhoz

Oktatási segédlet. A növényvédelmi alaptanfolyamhoz Oktatási segédlet A növényvédelmi alaptanfolyamhoz A tananyag, a könyv átdolgozás alatt van. Az anyag csak a tanfolyamon elhangzottakkal kiegészítve értelmezendő. Lásd: tanfolyamon elhangzottak NÖVÉNYVÉDELMI

Részletesebben

Eseménynaptár. tatást kaptak a kukorica piaci viszonyairól,

Eseménynaptár. tatást kaptak a kukorica piaci viszonyairól, 2 2011/1 Fajtaelismerés Újabb három fajtával bõvült a külföldön elismert kalászos gabonák sora. Albániában az állami fajtakísérletek eredményei alapján szeptember 8-án minõsítették az Mv Marsall, Mv Suba

Részletesebben