ÔSZI TEENDÔK A REPCÉBEN Hogyan tovább? A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÔSZI TEENDÔK A REPCÉBEN Hogyan tovább? A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK"

Átírás

1 5. évfolyam 15. szám A GYOMTENGEREK CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK Gizmo, Nuprid Max és Nuprid 600 SÁRGAROZSDA A Midas ellenállt neki NUFARMER MAJÁLIS 2014 Beszámoló a nyári bemutatókról ÔSZI TEENDÔK A REPCÉBEN Hogyan tovább?

2 Újdonságok, kedvezô csomagajánlatok 2014-ben Innovatív megoldás a kukorica al ter - natív gyomirtásában, a tarló ápo lásban, valamint az almatermésû és csonthéjas gyü mölcs ültetvények gyom men tesítésében, továbbá a me zô gazdaságilag nem mû velt te rü - letek totális gyom- és cserje ir tá - sában. A készítmény egy kü lönleges adalékanyagot tartalmaz, melynek köszönhetôen több mint a glifozát és a 2,4-D ható anyagok gyári kombinációja. Új, szuperszelektív egyszikûirtó készítmény repce, napraforgó, szója, bor - só, bab, lencse, cukorrépa, lucer na, len, továbbá paradicsom, paprika kultúrákban, valamint almatermé - sûekben, szôlôben és erdé szet ben. Új, gombaölô és rovarölô hatású csávázószer ôszi kalászosokban. csávázószer Gombaölô csávázószer a kalászo - sok csíra- és fiatalkori betegségei ellen. Kaiso Plusz technológiai csomag A lambda-cihalotrin hatóanyagot tartalma zó Kaiso EG és a klórpirifosz hatóanyagú Cyren EC együtt még megbízhatóbb védelmet nyújt a repce legveszélyesebb rovar kár te - vôi ellen. A két rovarölô szer együtt is beszerezhetô, így áruk még kedve zôbb. A már jól bevált glifozát ható anya - got tartalmazó totális hatású gyom - irtó szer. Hatékonyan irtja nemcsak a magról kelô, hanem az évelô egyés kétszikû gyomokat is. Megbíz - ható, ugyanakkor költségtakarékos megoldás a napraforgó állomány - szárítására. Új, széles hatásspektrumú gyomirtó szer az ôszi búza, ôszi árpa és tritikálé magról kelô egy- és kétszikû gyomnövényei ellen. Két ismert ható - anyag, a klórtoluron és a diflufenikán gyári kombinációja, melyben a ha tó - anyagok jól kiegészítik egymást. Új, rovarölô hatású csávázószer ôszi kalászosokban*. *engedélyezése folyamatban Repce Plusz technológiai csomag A repce technológiai csomag a Kaiso Plusz mellett egy fungicid és regulátorhatású készítményt, a Mystic 250 EC-t is tartalmazza. Érdemes összehasonlítani a versenytárs ajánlatok hektárköltsége mellett azok javasolt dózisaival is. Megéri utána - számolni. Teljes körû ôszi gyomirtási meg ol - dás kalászosokban. Ahol a növény és a védelem találkozik

3 3 Kedves Olvasó! Nyári lapszámunk fô témája a repce ôszi növényvédelme, tekintettel a rovarölô csávázószerek használatának ideiglenes felfüggesztésére. Emellett szó lesz a tarlóápolásról, az ôszi kalászosok vetômagcsávázásáról, a napraforgó állomány - szárításáról, valamint a kalászosok ôszi gyomirtásáról is. Az idei sárgarozsda járvány kapcsán beszámolunk továbbá a Nufarm Hungária Kft. által képviselt Midas ôszi búza fajtával kapcsolatos tapasztalatokról is. Partneroldalaink a helyes permetezés-technikához, a repce vetéséhez és alaptrágyázásához adnak hasznos tanácsokat. A szakmai tartalom mellett most is helyet kapott Arcvonások címû rovatunk, amelyben Dr. Kádár Aurél munkásságát mutatjuk be. Aktuális nyári és ôszi ajánlataink lehetôvé teszik, hogy Ön kedvezô feltételek mellett folytathassa a növényvédelmi munkákat. A nyári teendôk elvég zé sé - hez és az ôszi növény vé del - mi szezonhoz jó egészséget, továbbá sok sikert kívánok Önnek a Nufarm Hungária Kft. csapata nevében! Üdvözlettel: Salamon György cégvezetô Nufarm Hungária Kft. Tartalom 4 Új kihívások és bevált gyakorlatok ôsszel a repcében 6 Repcevetés az idén, rovarölô szeres csávázás nélkül 8 A siker egyik gazdája 9 Kyleo Két hatóanyagot tartalmazó, innovatív tarlóápoló szer 12 Gizmo 60 FS csávázószer 13 Nuprid Max és Nuprid 600 FS csávázószerek 14 A napraforgó állományszárítása 15 A Midas és a betegség-ellenállóság 17 Amit a Midasról tudni érdemes 20 Ôszi gyomirtási vizsgálatok ôszi búzában 22 A megfelelô fúvóka kiválasztása kulcsfontosságú 23 Arcvonások Dr. Kádár Aurél 24 Nufarmer Majális 27 Az új Isuzu D-Max Impresszum Nufarmer Magazin 5. évfolyam, 15. szám augusztus Kiadó: Nufarm Hungária Kft Budapest, Dayka Gábor u. 3. Felelôs vezetô: Salamon György Szakmai munkatársak: Pólya Árpád (AgroStratéga Varanka Mariann (AgroStratéga Tervezés, tördelés: Sebôk Szilvia (Ambitus Bt. Kérjük, termékeink felhasználása elôtt olvassa el és kövesse a növényvédô szer csomagolásán található felhasználási javaslatokat és biztonsági elôírásokat. A Nufarmer Magazinban elôforduló esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk. A növényvédô szereket biztonságosan kell használni. Használat elôtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

4 4 Új kihívások és bevált gyakorlatok ôsszel a repcében Az egyre szélsôségesebb idôjárás miatt hol az enyhe ôsz, hol a kemény tél teszi próbára növényeinket. Ráadásul idén új kihívást jelent a neonikotinoid típusú rovarölô csávázó - szerek használatának ideiglenes fel függesz - tése is. Ez alapjaiban változtatja meg az ôszi rovarkártevôk elleni védekezés stratégiáját. Sumi Alfa 5 EC A Sumi Alfa egy bevált, széles hatás - spektrumú rovarölô szer márka. Megbízható, ugyanakkor költségtakarékos megoldás a repce rovar - kártevôi ellen. Dózisa repcedarázs és repcefénybogár ellen 0,2 l/ha, repcebecô-ormányos ellen pedig 0,3 l/ha. Kaiso Plusz technológiai csomag Bárhogyan alakul is az ôszi rep ce - védelmi szezon, valószínûleg a rovar - kártevôk elleni védelemé lesz az idei fôszerep. Az inszekticidet (is) tartalma - zó csávázószerek kényszerû mellô zése miatt szinte biztosan elke rülhetetlenné válik a repcetáblák rendszeres, akár napi szintû bejárása, fôként a kelô, szikleveles és néhány lomblevélpáros állapotban. A repcebolha éppen ekkor tud komoly károkat okozni az asszimilációs felület csökkentésével, továbbá a seb zé - sekbôl adódó vízveszteség által. A károsított táblák növényzete a fejlôdésben visszamarad, súlyos esetben tô - pusztulás is elôfordulhat. A kártevô folyamatos betelepülése és a rovarölô csávázószerek folyamatos védelmének hiánya miatt többszöri védekezésre lehet szükség. Célszerû felszívódó, hosszabb hatással rendelkezô készítményt választani kombinációs partner - ként a szokásos piretroid hatóanyag mellé. A kis káposztalégy lárvái a repce gyökérzetét, jellemzôen a gyökérnyakat és a fôgyökeret károsítják. A repce nö - vények a fejlôdésben visszamaradnak, a rágások nyomán rothadási folyamatok indulhatnak be, de akár tôpusztulás is lehet a károsítás eredménye. Mivel a nyüvek a talajban, a gyökér belsejébe rágják be magukat, tökéletes vegy sze - res védekezési lehetôség a rovarölô szeres csávázáson kívül nemigen van ellenük. A kártevô elleni védekezéshez mindesetre felszívódó, lehetôleg gázosodó készítményt válasszunk, de a várhatóan kártétellel fenyegetô táblák esetében a rovarölô szeres talajfertôtlenítést se zárjuk ki! A repcedarázs kora ôsszel megjele - nô ál hernyói a szikleveles, vagy néhány lomb leveles növényeken táp lálkoznak. Mivel a kártevô fénykedvelô, a kezdetben szürke, késôbb fekete lárvákat kön y - nyû észrevenni a leveleken. Jellegzetes kárképérôl, a karé jozó rágásnyomról is felismerhetô jelenléte. Védekezni ellene a fiatal lárvák megjele nésekor, a repce fejlôdését még nem veszélyeztetô, alacsony kártételi szint nél javasolt. A jól ismert piretroid és szerves fosz forsav-észter kom bi ná ció tankkeverékben. A lamb da-cihalotrin ható - anyagot tartalmazó Kaiso EG és a klórpirifosz hatóanyagú Cyren EC együtt még megbízhatóbb védelmet nyújt a repce legveszélyesebb rovarkártevôi ellen. Imágók és lárvák ellen egy aránt. A kombinációban a Cyren EC biztosítja a tartós ha tást. Igen jól gázosodik, mely - nek köszönhetôen olyan he lyekre is eljut, ahova a kontakt piretroid ható - anyag esetleg nem. A két rovarölô szer együtt is besze - rezhetô, így áruk még kedvezôbb. A technológiai csomag tartalma 5 kg Kaiso E G + 20 liter Cyren EC, ami 33 hektár kezelésére alkal m a s. Mystic 250 EC regulátor és gombaölô szer egyben Amennyiben hoss z a n tartó, enyhe és csapadékos ôsz következik, a repce már az ôsz folyamán szárba indul hat, ami a kifagyás esélyét ugrásszerûen megnöveli. A repce biztonságos áttele - lé sé hez szükséges a 8 10 leveles tô le - vélrózsás állapot, a centiméteres gyö kér hosszú ság és az 1 centiméteres gyökér nyak vastagság. Az állomány

5 5 szárba indulásának szabályozása ezért a többi technológiai elem mellett szintén kulcs kérdés. A repce 4 6 leveles fejlettségénél kipermetezett növe kedésszabályozó készítmények hatására nemcsak a télállóság javul, ha nem tavasszal több oldalhajtás is kép zôdik. Az oldalhajtások számának növe ke désével növekszik a becôszám, így a ter més men nyisége emelkedik. A Mystic 250 EC az egyik leg ha té ko - nyabb felszívódó ható anya got, a te bu kona zolt tartalmazó gombaölô szer és egyben növe ke dés szabályozó készítmény. A Mystic 250 EC-t magas koncentráció és jó felszívódás jellemzi. Megbízható, ugyan akkor költségtakarékos meg ol dás a repce növekedésszabá lyo - zására és gombabe teg ségei ellen tör té - nô együttes véde ke zés re. Az ôszi Mystic 250 EC kezelés hatására az oldalhajtások száma akár 25 30%-kal növekedhet. Az ebbôl adó - dó terméstöbblet elérheti a 10 20%-ot is. A tavaszi kezelés tovább erôsíti a repce gyökérzetét és növeli oldalhajtásainak számát. A regulátorhatás mellett mindkét esetben számíthatunk a Mystic 250 EC megbízható gombaölô hatá sára. Ezzel a levélen, száron és a becôn ká ro - sító gombabetegségek által okozott gazdasági kárt háríthatjuk el eredmé nyesen. Ôsszel a repce 4 6 leveles álla po tá - ban, tavasszal az oldalhajtások kép zôdé sekor, illetve virágzás idején alkal - maz ható. Javasolt dózisa 0,75 1,0 l/ h a. Ha a táblán talál ható növények többsége négyleveles állapotban van és a kezelendô fajta vagy hibrid növekedési erélye gyenge illetve közepes, a Mystic 250 EC alacsonyabbik dózisát hasz - náljuk. Fejlettebb állomány és erôteljes növekedésû fajta vagy hibrid ese tén a magasabbik dózissal kezeljünk. Repce Plusz technológiai csomag A repce technológiai csomag a Kaiso Plusz mellett egy fungicid és regu - látorhatású ké szí tményt, a Mystic 250 EC-t is tartalmaz z a. A Repce Plusz technológiai csomag 5 kg Kaiso EG + 20 liter Cyren EC mellett tartalmaz még 30 l Mystic 250 EC-t is, ami 33 hektár kezelésére alkalmas. Gramin új, szuperszelektív egyszikûirtó A csírázó repceállományok víz- és tápanyagfelvételét gátolják, a kelô rep - cét agresszíven elnyomják a kultú r növénnyel együtt megjelenô gyom nö vé - nyek. A gyomokkal versengô, azoknál kisebb egyedszámban kelô, fiatal repcenövények gyengén fejlôdnek, a fé - nyért folyó küzdelemben felnyurgulnak, és erôtlen gyökérzetet fejlesztenek. A gyenge állományok kitettebbek a téli idôjárásnak, ezáltal megnô a kifagyás kockázata. A tavaszra megritkult, meg - viselt növények késôbb regenerálódnak, kevesebb oldalelágazást fejlesztenek, ezzel teret adnak a tavaszi gyomo so - dásnak. Az elágazódások csök ke né - sével arányosan csökken a becôszám, ezáltal a hozam is. A korábbinál alacsonyabb vetômag norma, a ritkább térállás, a tápanyagutánpótlás intenzívebbé válása és a hibridekben rejlô magasabb termés poten ciál egy értelmûen az ôszi gy om irtás mellett szól. A változékony kora ôszi idô járás viszont a repce kelése után alkalmazható készítmények javára tolja el a mérleget. Ezekkel képesek vagyunk a legnagyobb termés vesz teséget okozó gyomokat kiiktatni. Legnagyobb elô - nyük, hogy a hatás kialakulásához nincs szükségük bemosó csapadékra, a már kikelt gyomfajok ismeretében tudjuk megválasztani a legmegfelelôbb gyom - irtó szert, továbbá a kezelés akkor végezhetô, amikor a repce már biztonsággal kikelt. A magról kelô fûfélék (pl. nagy szél - tippan, parlagi ecsetpázsit) mellett a ga - bona árvakelés és az évelô egy szi kûek (pl. tarackbúza, fenyércirok) ellen alkal - maz hatók repcében a szupersze lektív készítmények. Ilyen a Gramin, amely e gy gyorsan felszívódó, levélen keresztül ható, rugalmas dózisú termék. Adagja gabona árvakelés ellen 0,4 0,6 l/ha, magról kelô fûfélék és gyökérváltáson átesett gabona árvakelés ellen 0,7 1,0 l/ha. A fû ne a vetését díszítse... Új, szuperszelektív egyszikûirtó készítmény repce, napraforgó, szója, borsó, bab, lencse, cukorrépa, lucerna, len, továbbá paradicsom, paprika kultúrákban, valamint almatermésûekben, szôlôben és erdészetben. Ahol a növény és a védelem találkozik

6 Repcevetés az idén, rovarölô szeres csávázás nélkül Az elmúlt években hozzászokhattunk a hatékony rovar ölô szeres csávázás elônyeihez, különös tekintettel a repcebolha és a káposztalégy lárvája elleni védekezésre. Mit tehetünk 2014-ben? A rovarölô hatású csávázószerek eddig lehetôséget nyújtottak arra, hogy a repcében korán megjelenô ôszi kártevôk ellen célzottan és hatékonyan védekezzünk. Egészen addig, amíg hasonló hatékonyságot biztosító, új csávázószerek meg nem jelennek a repcében, nagyobb alapossággal és több figyelemmel kell eljárnunk az ôszi növényvédelem tervezése és kivitelezése során. Egyrészt a védekezéseket kellô idôben és hatékonysággal kell megvalósítanunk, másrészt a kezelések nem veszélyeztethetik a nem célszervezeteket. A RAPOOL ebben a helyzetben az alábbi agronómiai javaslatokat teszi: A repcetáblák mechanikai tarlóápolása rontja az árvakelés, a gombabetegségek és a rovarkártevôk fejlôdési körülményeit, csökkenti például a káposztalégy kelési rátáját. Ha a repce betakarításakor is fellelhetô a repcebolha, akkor ennek állományát szintén gyéríti az idôben elvégzett mechanikai tarlóápolás. A káposztalégy kiváló szaglásának köszönhetôen biztosan megtalálja az elsô kelô félben lévô állományokat, ezért kerüljük a túl korai vetést! Ebbôl a szempontból a szokásos idejû vagy akár késôbbi vetések is nagyobb biztonságban vannak. Kerüljük a túlzottan alacsony vetésnormát! Ha kevesebb növény található a területen, úgy növényegyedenként több petét tesz le a káposztalégy, ezért növekszik a fertôzési nyomás. Négyzetméterenként növény megfelelô kompromisszumot jelent az egyedi teljesítmény - állománysûrûség összefüggésben. Feltétlenül használjunk gombaölô szerrel csávázott, fémzárolt vetômagot annak érdekében, hogy az érzékeny növények egyenletesen keljenek, és rövid idô alatt kinôhessenek a kártevôk fogai alól! A gyors kezdeti fejlôdésû hibridek egyértelmûen elônyben lesznek a lassabban fejlôdô versenytársaikkal szemben. Az új vetések rendszeres és alapos ellenôrzése mellett ne feledkezzünk meg a betakarított területek árvakelésû repcéirôl sem! Ezek figyelemmel kísérése jó támpontot adhat az új vetések növényvédelmi kezeléseinek pontosabb idôzítéséhez. Kísérjük figyelemmel a növényvédelmi elôrejelzô rendszerek információit! Blum Zoltán RAPOOL Hungária Kft.

7 REPCEBOLHA Évente egy nemzedék, júniusi-júliusi keléssel. 20 o C felett szakaszos betelepülés a kelô félben lévô állományokba. Enyhe téli idôjárás esetén a peterakás, a lárvák kelése és kártétele is lehetséges a tél során, egészen tavaszig. Minél alacsonyabb az állománysûrûség, annál magasabb a növényenkénti lárvaszám. KIS KÁPOSZTALÉGY Évente akár három generáció is kifejlôdhet, áprilistól októberig. Minden nôivarú egyed pete lerakására képes. A peterakás elsôsorban a jól fejlett növényekre irányul. Sem a legyek, sem azok lárvái ellen nincs hatékony vegyszeres védekezési lehetôség. A talajmûvelés és a vetésidô jelentôsen befolyásolja a kártevô fertôzési nyomásának mértékét. A védekezés 3 lehetséges idôpontja. Csávázószer nélkül korlátozott a megelôzés lehetôsége. 1 Kelés után a sziklevelek ellenôrzése. beavatkozási küszöbérték: 6 leveles állapotig a levélfelület 10%-a károsodott 2 Sárgatálas ellenôrzés. beavatkozási küszöbérték: 50 bolha/tál max. 3 hét alatt 3 Késô ôszi - téli lárva ellenôrzés. beavatkozási küszöbérték: gyenge állományokban növényenként 3 db lárva, jól fejlett állományokban növényenként 5 db lárva 1 A repce betakarítását követôen intenzív tarlóápolással csökkenthetô a lárvakelés. 2 A nagyobb növények vonzóbbak a kártevô számára, ezért a vetésidô és a kelési körülmények függvényében eltérô kárképek alakulhatnak ki. 3 A korai vetéseken általában nagyobb a kártétel, ezért javasolt a szokásos vagy annál kissé késôbbi vetés. 4 Az alacsony tôszámú állományokban jellemzôen több lárva található növényenként. REPCEBOLHA A fiatal repcebolha-lárvák a levélnyélbe rágják be magukat, az idôsebb egyedek egészen a tenyészôcsúcsig vándorolnak. KÁPOSZTALÉGY A káposztalégy lárvái a gyökeret károsítják, majd 2-4 hét múlva bebábozódnak a talajban. Az enyhébb rágási sérüléseket kiheveri a repce, az erôteljes gyökérkárosodás viszont a teljes növény pusztulásához vezethet.

8 8 PARTNEROLDAL Yara Hungária Kft. A siker egyik gazdája Úgy szokták mondani, a sikernek sok gazdája van, a kudarcnak csak egy. Ha a 2014-es év repcetermesztése sikeres lesz márpedig e cikk írásakor minden ebbe az irányba mutat, és sok gazdáról beszélünk, akkor ebben a sorban a tápanyag-ellátás is helyet kér. Szaktanácsadóként leginkább a rep - ce esetében érzi úgy az ember, hogy megfogadják a tanácsát, adnak a vé - leményére. Egy másik fontos szempont, hogy az ôszi értékesítésünkben meg - határozó a repce alá eladott mûtrágya aránya, hiszen ennél a kultúrnövénynél tartják a legfontosabbnak a minôségi tápanyag-ellátást. Mind ezen szempontok megfontolásával szeretném a figyelmébe ajánlani a következô Yara- meg - oldásokat. A repce tápanyag-ellátásánál sok szempontnak kell egyszerre érvényesülnie. Ilyen például a gyors kezdeti fejlôdés, az erôs gyökérképzôdés biz - tosítása, a télállóság növelése, a nagy nitrogén-felvétel, a tápelemek harmó - niája, a szemképzôdés, a magas ezermagtömeg kialakulásának elô se - gítése, és a sort még folytathatnánk. Ennyi feltételnek csak a kifogástalan fizikai tulajdonságokkal rendelkezô, magas hatóanyag-tartalmú, jól oldódó mûtrágya felel meg. A Yara Hungária Kft. palettáján több olyan összetételû termék is található, amelyek megfelelnek ezeknek a feltételeknek. Elsô helyen említendô a YaraMila TM Igen magas foszfor- és káliumtartamával a megfelelô foszfor és kálium mennyiségét tudjuk biztosítani a csí rá - zás kezdetétôl egészen a szem kép zôdésig kg/ha adagja elegendô a magasabb termés szintek elé - réséhez is. Abban az esetben, ha bátrabban nyithatunk a kálium felé, akkor válasszuk a YaraMila TM összetételt. Megfelelô foszfor-ellátottság mellett a YaraMila TM biztosítja a növény átlagos makroelem igényét. Mindhárom összetétel esetében az ala - csonyabb nitrogén-tartalom is elegendô a repce ôszi igényének kielégítéséhez, hiszen azt a késôbbiekben úgyis pótoljuk. A nitrogén pótlására két terméket ajánlunk: alapesetben a YaraBela TM Extran-t, amely 26 vagy 27%-os ható - anyag-tartalommal kerül forgalomba, valamint a YaraBela TM Sulfan-t, amely a 24% nitrogén mellett 18% kéntrioxidot tartalmaz, bár ez gyáranként változhat. Kén pótlása esetén legalább 30 kg/ha hatóanyag elérése a cél. A három makroelem biztosítása mellett a mezo- és mikroelemek kijuttatása is létszükséglet. A kénrôl már volt szó, mellette a magnézium, a kálcium, a bór, a mangán és a molibdén is meg - határozóak. Ezek pótlása már lombon keresztül is megoldható. A YaraVita TM Brassitrel Pro ezekbôl az elemekbôl tartalmazza a repce számára szükséges mennyiségeket. Használata ôsszel 2,0 l/ha, tavasszal 3,0 l/ha adagban javasolt. Egy kis bórral (YaraVita TM Bortrac), illetve szükség szerint a magas kén- és nitrogén-tartalmú YaraVita TM Thiotrac-kel kiegészítve, ideális lombtrágya-techno - lógiát biztosíthatunk a repcének. Az intenzív repcetermesztés egyik kulcskérdése a megfelelô mennyiségû és minôségû tápanyag utánpótlásának meg valósítása. Munkatársaimmal együtt készséggel állunk rendelkezésre a to - vábbi kérdések megválaszolására és a problémák megoldásának közös kidolgozására. Együtt biztosan megtaláljuk a repce tápanyag-ellátásának területén azokat a lehetôségeket, amelyek na - gyobb jövedelmet biztosítanak. Gyuris Kálmán Yara Hungária Kft

9 9 Kyleo Két hatóanyagot tartalmazó, innovatív tarlóápoló szer A mélyen gyökerezô, évelô gyomnövények ellen a nyári tarlókezelés adja a leghatáso sabb védekezést. A fenyércirok, tarackbúza és nád a nyár végi, kora ôszi idôszakban (au - gusztus vége-szeptember) raktározzák el az átteleléshez szükséges tartalék táp - anyagot. A mezei acat és a sö vény - szulák a nyári virágzás idôszakában mutatja a legnagyobb levélfelületet, ezért ilyenkor érdemes permetezni. A Kyleo a magról kelô gyomok kelése és az évelô gyomnövények, to - vábbá fiatal cserjék és bokrok kihajtá sa után használható, felszívódó, totális ha - tású gyomirtó szer. A Nufarm új gyári kombinációjának összetétele kizárja a két eltérô hatóanyag antagonizmusát, így látványosan gyors és tartós gyomirtó hatást A Kyleo hatása radioaktív izotópos kísérletben és a gyakorlatban A 2,4-D hatóanyag felszívódásának és növényen belüli mozgásának vizsgálata radioaktív izotópos kísérletben 2,4-D hatóanyagot tartalmazó permet radioaktív 2,4-D hatóanyag a növényben 4-leveles repce növény a kezelés után 48 órával (a 2,4-D hatóanyag a levéltôl a gyökérig mozog) radioaktív izotópok mennyisége kevés Felszívódás repcében a kezelést követô 48 órával glifozát Kyleo sok lehet vele elérni az egynyári és évelô gyomok mindegyike ellen. A permetlében lévô hatóanyagok a növény felszínére kerülve felszívódnak, és eljutnak a gyökerekhez is. A legtöbb egyéves gyomnövényen a hatás már 2-4 nap múlva, míg az évelôkön 7 nap után látható. A földfelszínen a növények 85% radioaktív glifozát a növényben 98% radioaktív izotópok mennyisége kevés sok

10 10 sárgulása után a teljes barnulás, kiszá - radás következik be, miközben a gyökerek és rizómák károsodása is meg - történik. A Kyleo a glifozát és a 2,4-D ható - anyagok gyári kombinációja, amely különleges adalékanyagának köszönhetôen több mint a hatóanyagok egy - sze rû keveréke. Az innovatív készítmény hatása az évelô kétszikû gyomok ellen lényegesen gyorsabb a tisztán glifozát hatóanyagú termékekhez viszo nyítva. A szerben alkalmazott adjuváns és a ható - anyagok optimális aránya kizárja a két eltérô hatóanyag antagonizmusát, így látványosan gyors és tartós gyomirtó hatást lehet vele elérni az egynyári és évelô gyomok mindegyike ellen. A két hatóanyag tankkeverékben történô alkalmazásához képest a Kyleo hasz ná - lata egyben kényelmes is. Az innovatív formuláció kulcsa a cocoamin ada lék - anyag A Kyleo formulációja egy növényi eredetû adalékanyagot, kókuszolaj szár mazékot tartalmaz. A cocoamin nevû adalékanyagot tisztított kókuszolaj - sav észterezésével állítják elô. A Kyleo ebbôl a természetes eredetû adjuvánsból jelentôs mennyiséget, 200 grammot tartalmaz literenként. A különleges adalék segíti a ható - anyagok gyors felszívódását, és a gyom irtó hatás kialakulását, továbbá a tiszta glifozát hatóanyagot tartalmazó termékeknél erôsebb gyomirtó hatást biztosít a kombinációnak, fôként a kétszikûek esetében. A Kyleo használata különösen ajánlott az évelô kétszikû gyomnövények (mezei acat, szulákfélék, fekete üröm, csorbóka, fekete nadálytô, pitypang stb.) tömeges elôfordulása esetén. kezeletlen gyomirtó hatás (%) ,4-D (480 g/ha) glifozát + 2,4-D glifozát + 2,4-D + adjuváns Kyleo radioaktív glifozát a növényben glifozát (720 g/ha) A Kyleo kezeléssel legalább annyi glifozát jutott a növénybe, mint az azonos hatóanyagtartalmú tankkombinációk esetében Kyleo 4 l/ha, a kezelés után 5 nappal A Kyleo és az egy hatóanyagot tartalmazó termékek (hatóanyag g/ha) hatása az árvakelésû repcére radioaktív izotópok mennyisége kevés Kyleo 3 l/ha ( g/ha) Felszívódás tarackbúzában a kezelést követô 96 órával sok kezeletlen Kyleo 4 l/ha, a kezelés után 14 nappal

11 11 A védekezést úgy kell idôzíteni, hogy a magról kelô gyomnövények a virágzás állapotánál ne legyenek fejlettebbek, így nem keletkezik csíraképes mag az újabb termésbôl. A parlagfû a virágzat megjelenését követôen ellenállóbbá válik a gyomirtó szerekkel szemben. Parlagfûvel fertôzött táblán ezért a virágzat megjelenése elôtt javasolt elvégezni a gyomirtást. Az évelô gyom - növények akkor a legér zé ke nyeb bek, A Kyleo videó megtekinthetô ide kattintva. A Kyleo kiadvány PDF formátumban letölthetô ide kattintva. amikor intenzív hajtásnövekedésben vannak. Az évelôk esetében is fontos, hogy azok ne érleljenek magot, de ezek fejlettsége a cm-es nagyságtól a virágzás végéig terjedhet. Így a meg - felelô nagyságú lombozat elegendô hatóanyag felvételét teszi le he tôvé ahhoz, hogy a rizómák, földalatti haj tások lehetô legnagyobb része elpusztuljon. A védekezésnél töre kedni kell a lombozat teljes bepermetezésére. A Kyleo javasolt dózisa tarló ke ze lé s - re 3,0 5,0 l/ha, melynek kijuttatá sá hoz l/ha permetlé szükséges. A gabona tarlóján kikelt, illetve kihajtott gyomnövényeket a készítmény gyorsan, kb. két hét alatt elpusztítja. Így már a védekezést követô 2. héttôl megkezdhetôk az ôszi talajmunkák. gyomirtó hatás (%) gyomirtó hatás (%) A Kyleo, a tankkombinációk és az önálló glifozát (hatóanyag g/ha) hatása a tarackbúzára* glifozát (720 g/ha) glifozát (1.215 g/ha) 2,4-D + glifozát ( g/ha) 2,4-D + glifozát ( g/ha) Kyleo 3 l ( g/ha) * kezelés: augusztus 15., értékelés: október 18. glifozát (967 g/ha) kezelést követô 6. napon glifozát (1.200 g/ha) kezelést követô 13. napon Kyleo 3 l/ha Kyleo 5 l ( g/ha) A Kyleo és az önálló glifozát (hatóanyag g/ha) hatása a mezei acatra gyomirtó hatás (%) glifozát (1.200 g/ha) glifozát (2.520 g/ha) *értékelés: a kezelést követő napon Kyleo 3 l ( g/ha) Kyleo 5 l/ha kezelést követô 25. napon A Kyleo és az önálló glifozát (hatóanyag g/ha) hatása az aprószulákra* Kyleo 5 l ( g/ha)

12 Gizmo 60 FS csávázószer Általános adatok Hatóanyag Hatóanyag csoport Rendeltetés Hatáskifejtés Formuláció Csomagolás Forgalmi kategória Munkaegészségügyi várakozási idô Eltarthatóság Méregjelzés Méhveszélyesség Tûzveszélyesség Vízveszélyesség 60 g/l tebukonazol Triazol típusú gombaölô szerek Gombaölô csávázószer Felszívódó hatású gombaölô csávázószer Vizes szuszpenzió csávázás céljára (FS) 10 l-es mûanyag kanna I. 0 nap 3 év Xn (ártalmas) Nem jelölésköteles Nem jelölésköteles (E) Mérsékelten veszélyes Felhasználható Kultúra Károsító Dózis (l/t) Csávázólé (l/t) É.v.i. (nap) ôszi búza, ôszi és tavaszi árpa, tritikálé, rozs, zab csíra- és fiatalkori betegségek 0, elôírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs Javasolt technológia A Gizmo 60 FS csávázószert nedves csávázás formájában kell a magvak felületére felvinni, géptípustól függôen tonnánként 8-15 liter csávázólé felhasználásával. A csávázást a magvak teljes fedettségével kell elvégezni, amit a magvak durva cseppes permetezésével és a bepermetezett magvak további keverésével lehet elérni. Ehhez légbeszívásos lapossugarú fúvóka ajánlott hagyományos kivitelben, alacsony nyo má son üzemeltetve. Egyéb ajánlások Kerülje a csávázószer elsodródását, elcsepegését és környezetbe jutását! A Gizmo 60 FS más csávázó szerrel történô keverése elôtt végezzen keverési próbát! A bekevert csávázószert azonnal használja fel! Takarékos megoldás, szakmai kompromisszumok nélkül A Gizmo 60 FS felszívódó hatású gombaölô csávázószer, amely az ôszi búza, ôszi árpa, tavaszi árpa, tritikálé, rozs, valamint zab csíra- és fiatalkori betegségei ellen nyújt védelmet. A vizes szuszpenzió 60 g/l tebukonazol hatóanyagot tartalmaz. A Gizmo 60 FS csávázószer árát érdemes összehasonlítani a versenytárs ajánlatok költségével. Megéri utánaszámolni. A csávázással már a vetés pillanatától védjük a vetômagot és a belôle kifejlôdô növényt. A kezelt növények gyors és zavartalan kezdeti fejlôdése kiegyenlítettebb állományt és a terméspotenciál jobb kihasználását eredményezi. A jó csávázási minôség szempontjából nagyon fontos a csávázásra szánt vetômag minôsége. A vetômagnak mind fajta, mind minôség tekintetében jól tisztítottnak és egy - ségesnek kell lennie, továbbá garantáltan magas csírá zó - képességgel, csírázási eréllyel kell rendelkeznie. A csá vázás minôségét hátrányosan befolyásolja a vetômag por ral, rögdarabokkal, növényi maradványokkal és tört szemekkel való szennyezettsége. Kitûnô minôségû csávázás csak kor - szerû, üzembiztos gépekkel és azok szakszerû kezelésével érhetô el. A csávázott vetômagot elkülönítve és feltûnô módon megjelölve kell tárolni! A csávázott vetômagot tilos emberi fogyasztásra vagy takarmányozásra felhasználni! A vad állomány védelme érdekében tilos a csávázott vetômagot vetés után a talaj felszínén hagyni! A csávázott vetômag kizárólag vetésre használható fel!

13 Nuprid Max csávázószer Általános adatok Hatóanyag Hatóanyag csoport Rendeltetés Hatáskifejtés Formuláció Csomagolás Forgalmi kategória Munkaegészségügyi várakozási idô Eltarthatóság Méregjelzés Méhveszélyesség Tûzveszélyesség Vízveszélyesség 210 g/l imidakloprid+12 g/l tebukonazol Neonikotinoid típusú rovarölô szerek + triazol típusú gombaölô szerek Rovar- és gombaölô csávázószer Felszívódó hatású rovar- és gombaölô csávázószer Vizes szuszpenzió csávázás céljára (FS) 5 l-es mûanyag kanna I. 0 nap 3 év Xn (ártalmas) Kifejezetten kockázatos Nem jelölésköteles (E) Kifejezetten veszélyes Felhasználható Kultúra Károsító Dózis (l/t) Csávázólé (l/t) É.v.i. (nap) ôszi kalászosok (búza, árpa, rozs, tritikálé) csírakori betegségek, talajlakó, fiatalkori kártevôk (drótféreg, gabonafutrinka, pajor) 2, elôírás szerinti felhasználás esetén korlátozás nincs Fotó: Cimbria Heid Hungaria Kft.** Javasolt technológia A Nuprid Max csávázószert nedves csávázás formájában kell a magvak felületére felvinni, géptípustól függôen tonnánként liter csávázólé felhasználásával. A csávázást a magvak teljes fedettségével kell elvégezni, amit a magvak durva cseppes permetezésével és a bepermetezett magvak további keverésével lehet elérni. Ehhez légbeszívásos lapossugarú fúvóka ajánlott hagyományos kivitelben, alacsony nyomáson üzemeltetve. A vetômag bevonása kizárólag speciális vetômagkezelô létesítményben történjen. A létesítményeknek a lehetô legjobb technikát kell alkalmazniuk. Egyéb ajánlások Kerülje a csávázószer elsodródását, elcsepegését és környezetbe jutását! A Nuprid Max más csávázószerrel történô keverése elôtt végezzen keverési próbát! A bekevert csávázószert azonnal használja fel! Takarékos megoldás, szakmai kompromisszumok nélkül A Nuprid Max felszívódó hatású rovar- és gombaölô csávázószer, amely az ôszi búza, ôszi árpa, rozs, valamint tritikálé csírakori betegségei és fiatalkori kártevôi ellen nyújt védelmet. A vizes szuszpenzió 210 g/l imidakloprid és 12 g/l tebuko - nazol hatóanyagot tartalmaz. Nuprid 600 FS* Az új, rovarölô hatású Nuprid 600 FS csávázószer az ôszi búza, ôszi árpa, rozs és tritikálé fiatalkori kártevôi pattanóbogár lárva, cserebogár lárva, gabonafutrinka, vírusterjesztô levéltetvek és kabócák ellen nyújt védelmet. A vizes szuszpenzió 600g/l imidakloprid hatóanyagot tartalmaz. * engedélyezése folyamatban ** A hazai forgalomba hozatalhoz megfelelô tanúsítvánnyal rendelkezô Cimbria Heid csávázási technológia. Nagy pontosságú adagolás a számítógépes vezérlésnek köszönhetôen, hatékony csávázószer felhasználás, továbbá precíz csávázási kép.

14 14 A napraforgó állományszárítása Mivel hazánk nyár végi, ôsz eleji klímája jellemzôen csapadékos, a közepes és hosszú tenyészidejû napraforgó hibridek termesz té se többnyire csak vegyszeres állo mány szá rí tással együtt lehet biztonságos. A napraforgó elhúzódó érése során a legkorábban érô kaszatok az érési folyamat végére túlérettek lesznek. A túl - érett kaszatok a természetes szóródás, továbbá a madár-, rág csá ló-, valamint viharkár miatt veszendôbe mennek. Az elhúzódó érés miatt a korán beérett kaszatok a legkíméletesebb betakarítás ellenére is elszóródn ak. Másrészrôl viszont a növény vegetatív részei a termés beérésének idejére nem száradnak le, így a betakarítás so - rán a termény visszanedvesedik, jelentôsen növelve a szárítási költ sé geket. Ezen kívül az érési folyamat során nagy valószínûséggel fellépô esôs idôjárás a termés minôségében is súlyos romlást okozhat. Mivel hazánk nyár végi, ôsz eleji klímája jellemzôen csapadékos, a kö ze - pes és hosszú tenyészidejû napraforgófajták termesztése többnyire csak vegy - szeres állományszárítással együtt lehet biztonságos. Ha ehhez hozzá vesszük az elszóródott kaszatok (árvakelés) és gyommagvak késôbbi gyomosítását, a napraforgó állo mány szárítási költsé gé - nek megtérülése nem is lehet kérdéses. Amega az állományszárításban A glifozát izopropilamin sóját 486 g/l tö ménységben tartalmazó Amega készítmény totális hatású gyomirtó szer. Ható anyaga a gyomok levelén keresztül szí vó dik fel, majd a nedvkeringéssel szétterjed az egész növényben. Így eljut a földalatti részekbe (pl. tarackokba, rizó mákba) is, azok pusztulását okozva. Hatékonyan irtja nemcsak a magról kelô, hanem az évelô egy- és kétszikû gyomokat is. Napraforgóban állományszárításra akkor kell kijuttatni, amikor a kaszatok nedves ség tartalma 20 30%-os. Gyom - mentes nap ra for góban az Amega dó - zisa 2,0 l/ha, évelô gyo mokkal erôsen fertôzött területen 5,0 l/ha. A készítmény nem szelektív, a permetlé elsodródása esetén a környezô kultúrákat károsíthatja. Légi kijuttatása napraforgóban le g - alább 10 ha összefüggô területen, cseppnehezítô adalék felhasználásával engedélyezett. A kijuttatáshoz l/ha permetlé mennyi ség és finom porlasztás javasolt. Hidas traktorral végzett kijuttatás esetén nagy hasmagasságú (> 150 cm) földi géppel csak a permetlé elsodródását gátló cseppnehezítô ada lék - anyag hozzá adá sával juttatható ki a készítmény. Ajánlott a mikronos cseppméret hasz nálata, csepp/cm 2 fe dett séggel. Javasolt a lég - beszívásos lapossugarú fúvóka alkal - mazása ha gyo mányos vagy kompakt kivitelben.

15 15 A Midas és a betegség-ellenállóság A betegség-ellenállóság fogalma idén új ér - telmezést nyert. A fajták megmutathatták, hogy mit tudnak ebben a tekintetben is. Aki kora tavasztól járta a búzamezôket, azzal szembesülhetett, hogy a különbözô betegségek tömkelege jelent meg a kalászos állományokon, a lisztharmattól elkezdve a levélfoltosságokon át a rozsdákig. A legna - gyobb, országos problémát 2014-ben a sárgarozsda jelentette. Sárgarozsda levélen (Madocsa, május 28.) Minden fajtaleírás egyik fontos eleme, amikor a fajtatulajdonosok arról tájékoztatnak, hogy az adott fajta milyen betegség-ellenállósággal rendel - kezik. Sok esetben azonban a termelôk nem is nagyon foglalkoznak ezzel, mert a normál vagy még inkább a szára - zabb évjáratokban mint például az elmúlt években is, a rendelkezésre álló gombaölô szerekkel, 1-2 védekezéssel meg lehetett védeni a kalászos ga bo - nákat. Idén azonban már kora tavasszal komoly problémával szembesültek a gabonatermesztôk. A sárgarozsda egy olyan betegsége a gabonának, ami a hûvös, csa pa dé - kos, óceáni éghajlatú területeken akár 50%-os kárt is képes okozni. Hazai vi - szonylatban csupán egyes évjáratokban jelentôs óta mind össze hét évben tapasztaltak jelentôsebb fertôzést, a legutóbbi 2001-ben volt. Egyes szak - irodalmak szerint a gomba magasabb hômérsékletet jól tûrô biotípusai is kialakultak újabban, így megnôtt a kó r - okozó plaszticitása és ennek köszönhetôen fokozódnak a kár tételek is. A gomba nem csak a búzát, az árpát, a tritikálét és kisebb mértékben a rozst, hanem számos fûfélét is fertôz. Feltehetôen a 2013-as (nem számottevô) fertôzésbôl visszamaradt áttelelô képletek (uredomicéliumok) az enyhe télnek köszönhetôen jól átteleltek az árvakeléseken, a nem mûvelt területeken, esetleg a friss ôszi vetéseken is. A be - teg ség C-os hômérsékleten ala - kul ki a leggyorsabban, fôleg ha ehhez csapadék is társul. Így ebben az évben a korai kitavaszodás és a meleg március miatt már nagyon korán megjelentek az elsô tünetek. Sárgarozsda tünetei (Gölle, március 26.) A bokrosodás, de fôleg a szárba indulás idején jelentkezô fertôzés csök - kenti a gyökér és a hajtás nö vekedését, a kalászok számát és méretét. A nagy terméskiesést a zász lóslevél fertôzô - dése, asszimilációs felületének csökke - nése okozza. A leveleken több centiméter hosszan, 2-3 mm széles, gépöltésszerûen elhelyezkedô, sárga uredotelepek alakulnak ki, amelyek hosszirányban növekednek. A gomba a kalászt is fertôzi, a pelyvalevelet is megtámadja, emiatt a búzaszemek vöröses színûek lesznek. A fertôzés következtében a szemek aszottak, csírázóképességük csökken. A sárgarozsda gomba biológiájára jellemzô, hogy a csíratömlô behatolásához kedvezô hômérséklet mellett 4-6 órás harmatborítottság, a fertôzéstôl a spóraképzôdésig pedig akár 8 nap is elegendô. Így egy szezon alatt optimális fertôzési körülmények között folyamatos a fertôzési nyomás, és több generáció fejlôdése is végbe mehet. Ezt tapasztalhattuk meg ebben az évben is. A termelôk arról számoltak be, hogy hiába permeteztek jobbnál jobb készítményekkel, rövid idôn belül újabb és újabb, friss gombatelepeket találtak az állományokban. Gyakran akár négy gombaölô szeres védekezésre is szükség volt a sárgarozsdára fogékony faj - ták esetében. Így ebben az évben különös jelentôséggel bírtak azok a faj - ták, amelyek a betegséggel szemben jó ellenállást mutattak. Ilyen fajtának bizonyult a Midas, amelyet 2010 óta a Nufarm Hungária Kft. képvisel Magyar - országon.

16 16 Termelôk mondták Tavaly ôsszel 308 hektáron vetettünk Midas fajtát. Az enyhe tél és a korai tavasz gombafertôzésre hajlamosító idôjárása, valamint a helyenként megjelenô szeptória miatt korán, március 26-án megelôzés céljából végeztünk egy gombaölô szeres kezelést. Legközelebb május én (kalászhányás idején) permeteztünk Tazer Kombi gombaölô kombinációval. Ennek elsôdleges oka, hogy induló, enyhe pirenofórás fertôzést láttam a táblán. A két permetezés között az állomány nagyon szép, egészséges, üde zöld volt. Sárgarozsdának nyomát sem tapasztaltam. Ebben az évben, amikor komoly gombafertôzésekkel, sárgarozsda járvánnyal kellett megküzdeni, nekem a szokásos két kezelés elegendô volt, hogy egészségesen tartsam az állományt. Jelenleg folyik a betakarítás, és így biztosat nem lehet még mondani, de a korábbi becslések és a már bejövô, mért eredmények alapján átlagosan 7,5 t/ha körüli terméseredményre számítunk a Midas területekrôl. Varga Ferenc fôagronómus, növényvédelmi szakirányító, EGAX Kft., Galambok A Zal-Agro Zrt.-nél és magángazdálkodóként is vetômag elôállítással foglalkozom. Több fajtatulajdonos részére, több búzafajta vetômagját állítjuk elô. Így a területeinken évrôl évre jól figyelemmel tudjuk kísérni a különbözô faj ták érzékenységét, vagy ellenálló képességét a különbözô betegségekkel szemben. Ebben az évben országszerte elsôsorban a sárgarozsda járvány adta fel a leckét. Az általam figyelemmel kísért területeken a Midas volt az egyetlen fajta, ami lombvédelmet egyáltalán nem kapott. Elsô kezelése a kalászvédelem volt. Így is, hogy kihagytuk a lombvédelmet, a levélen betegségtünet nem, vagy csak minimális mértékben jelentkezett, ami nem indokolta a védekezés elvégzését. Egy olyan évjáratban, mint az idei, amikor gyakorlatilag folyamatos volt a fertôzési nyomás, egyértelmûen kitûnt, hogy a Midas az egyik legellenállóbb fajta az általam ismert búzafajták közül. Gáspár Zoltán növénytermesztési ágazatvezetô és nö vény - védelmi szakirányító, Zal-Agro Zrt., Zalaszentgrót Fogékony fajta, kezeletlen kontroll (Chernelházadamonya, június 18.) Az elmúlt években a Midas kiválóan vizsgázott egyéb gombabetegségekkel szemben is. Így volt ez 2013-ban a vörösrozsdával szemben, amely egy olyan betegség, ami magyarországi vi - szonylatban szinte minden évben jelent - kezik, és hatalmas károkat képes okoz ni, akár egyik napról a másikra is. A tavaly tavasszal Chernelházadamonyán beállított kísérletben jól látható volt a különbözô, érzékeny fajták ke ze - letlen kontrolljaiban fellépô erôs vörösrozsda fertôzés, mellyel szemben a Midas gyakorlatilag mentes volt. Midas fajta, kezeletlen kontroll (Chernelházadamonya, június 18.)

17 17 Amit a Midasról tudni érdemes Ez a prémium kategóriájú búzafajta a Capo, Astardo fajtacsoportba tartozik. Tulajdonosa az osztrák Probstdorfer Saatzucht. Fajtatulajdonságok: szálkás búza, így a vadkáros he lyeken is eredményesen termeszthetô korai érésû, télálló fajta jó állóképesség jellemzi, annak ellené re, hogy magasra nô nagy magassága miatt sok szalmára számíthatunk esésszáma stabil nagy termést hoz termése magas fehérjetartalommal rendelkezik betegség-ellenállósága nagyon jó, különösen a lisztharmattal, a sárga- és vörösrozsdával, illetve a fuzáriummal szemben Termesztés-technológiai javaslat: A fajtatulajdonos által javasolt termesz - tés-technológiát célszerû betartani, mert a fajtában rejlô genetikai potenciált így aknázhatjuk ki a legnagyobb mértékben. 1. Vetômag minôsége: Fémzárolt, csá - vázott (Gizmo vagy Nuprid Max) vetômagot használjunk! Célszerû a ma gasabb, akár I. fokú vetômagot megvenni. Az ilyen típusú vetômagra szánt plusz költséget a vetômag-norma betartásával visszanyerjük. 2. Vetômag-norma: Magyarországon, a hazai fajtáknál megszokott kg/ha vetômag-normával szemben a Midast kg/ha vetômag- meny - nyi séggel kell elvetni (3,0 3,5 millió csíra/ha). Fontos, hogy ezt betartsuk, mert az állományunk csak így tud kellô mértékben bokrosodni (1. kép). A túlságosan besûrített állomány nem tud jól bokrosodni, és a kalászok is kisebbek lesznek. A különbség egy száraz év já - ratban még inkább fokozódik. Erre vonatkozóan Magyaratádon, 2011 ôszén kísérletet állítottunk be. A terület A Midas ôszi búza fajtát 2010 óta a Nufarm Hungária Kft. képviseli Magyarországon. Termés (t/ha) Nyersfehérje (%) Nedves sikér (%) A Midas teljesítménye a hivatalos fajtakísérletekben (GOSZ-VSZT, ) Hyland Babona Fidelius Kalahári Midas Mulan Genius MV Kolompos MV Tallér GK Berény GK Béres Bitop MV Suba MV Kolo A Midas teljesítménye a hivatalos fajtakísérletekben (GOSZ-VSZT, ) A Midas teljesítménye a hivatalos fajtakísérletekben (GOSZ-VSZT, ) Bitop GK Béres MV Suba MV Kolo GK Berény Babona Genius Midas MV Kolompos GK Béres MV Tallér Bitop Kalahári MV Suba Mulan MV Kolo Fidelius Genius Hyland GK Berény Babona Midas MV Tallér MV Kolompos Mulan Fidelius Hyland Kalahári egyik felébe 200 kg/ha, míg a másik felébe 150 kg/ha normával vetettük el a Midast. Ahogy a képeken is egyér tel mûen látszik, a 150 kilogrammos normával elvetett területen a búza lényegesen bokrosabb és nagyobb kalászú is (2. és 3. kép). A 200 kg/ha vetésnorma esetén is elindult a bok rosodás, de két-három megindult szár visszaszáradt (4. kép), így 2012 nyarán a sûrûbb területekrôl kevesebb és kisebb kalász került betakarításra. Ha betartjuk a vetômag-normát, nem csak több

18 18 termésre számíthatunk, ha nem a vetômag költségét is lényegesen csökkent - hetjük. 3. Vetésidô: A fajta optimális vetésideje október 5. és 15. között van. Október 15. utáni vetés esetén a vetômag meny - nyiségét érdemes hetente 10 kg/ha adaggal megemelni. 4. Gyomirtás: Az alacsony tôszám miatt törekednünk kell arra, hogy a búza gyom konkurenciáját mielôbb kika p - csoljuk. Erre az ôszi gyomirtás a legalkalmasabb, különös tekintettel arra, hogy a nehezen irtható veronika és viola fajok egyre több helyen tûnnek fel a gabonatáblákban. A nagy széltippan ellen szintén csak az ôszi idôszakban tudunk eredményesen és olcsón véde - kezni. Ezzel kiküszöbölhetjük a tavaszi idôjárás kiszámíthatatlanságát és a feltorlódó munkacsúcsokat is. Ôszi gyom - irtásra a Mezzo és az Agility készítmény kombinációját javasoljuk, amelyek csomagban is elérhetôek. Ha nincs módunk ôsszel gyomirtani, akkor kora tavaszi megoldásként ajánljuk a Pikk-Pakk Trio vagy a Mezzo Forte kombinációkat. 1. kép: Midas bokrosodása tavasszal, 150 kg/ha vetômag vetése esetén (Magyaratád, ) 5. Szárszilárdítás: A Midas egy jó állóképességû búza. Ezzel szemben magasra nô és kellô tápanyag-utánpótlás mellett sok, nagysúlyú kalászra szá mít - hatunk, ezért a búza 2-nóduszos állapotáig célszerû elvégezni a szár szi lár - dítást Stabilan készítménnyel. 150 kg/ha vetômag 200 kg/ha vetômag 2. kép: Midas bokrosodása eltérô vetômag-norma esetén 6. Tápanyag-utánpótlás: A magasabb fehérjetartalom érdekében javasoljuk a háromszori fejtrágyázást. A bokrosodás kezdetéig kg nitrogén ható - anyagot kell adagolni hektáronként. Szárba induláskor kg/ha, ka - lász hányás kezdetén pedig kg/ha nitrogén hatóanyagot kell kijuttatni. A magas hozam és a kiváló minôség eléréséhez elengedhetetlen ennek a harmadik nitrogén-adagnak a kijuttatása is. A nitrogén magas adagja miatt ügyelni kell a mikroelem-ellátásra is, amelyet legeredményesebben a lomb trágyák használatával érhetünk el. Az egyéb növényvédelmi lépések tekintetében az alábbi technológiát javasoljuk. 150 kg/ha vetômag 200 kg/ha vetômag 3. kép: Midas kalászainak mérete eltérô vetômag-norma esetén 4. kép: Elindult a bokrosodás, de a sûrûre vetés miatt visszaszáradtak a szárak

19 19 A Nufarm ôszi technológiai javaslata AGILITY 1,25 l/ha Az Agility + Mezzo kombináció hatása kiterjed a kalászosok legfontosabb ôsszel kelô gyomnövényeire (fontossági sorrend az 5. Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés szerint) Gyomnövény Fontossági sorrend ( ) MEZZO + nedvesítô szer g/ha Kaporlevelû ebszékfû Nagy széltippan GIZMO 60 FS 0,5 l/t Ragadós galaj 5. Mezei szarkaláb 7. NUPRID MAX 2,5 l/t SUMI ALFA 5 EC 0,1 0,2 l/ha Pipacs Tyúkhúr NUPRID 600 FS* 0,8 l/t Fehér libatop Mezei árvácska Pásztortáska Parlagi pipitér 16. Borostyánlevelû veronika 17. Keleti szarkaláb 18. Kék búzavirág 20. *engedélyezése folyamatban Termelôk mondták Vállalkozásunkban hektáron gazdálkodunk. Ebbôl 300 hektáron volt ôszi búza és ezen belül 150 hektáron Midas fajta. A Midast 3. éve vetettük és mindhárom évben nagyon jó eredménnyel takarítottuk be, annak ellenére, hogy az idôjárás minden évben nagyon eltérô volt, a nagyon csapadékostól egészen a nagyon szárazig ôszén Midasból elsô fokot vetettünk, amelyet 2013-ban 15% fehérjetartalom mellett, közel 6,5 t/ha termésátlaggal takarítottunk be. Ehhez nem tettünk mást, mint követtük a Nufarm által javasolt technológiát. Az alkalmazott táp - anyag-ellátás a következô: ôsszel 100 kg MAS, tavaszi fejtrágya 300 kg MAS, két nóduszban 200 kg MAS, virágzás környékén 100 kg MAS hektáronként. A nö - vényvédelmet tekintve nálunk létkérdés az ôszi gyomirtás. Részben az erôs széltippan fertôzés miatt, részben pedig azért, mert a Midast kilogrammal vetjük el, és a ritka térállás, továbbá lassú bokrosodás miatt fontos idôben megszüntetni a gyomkonkurenciát. Ehhez az Agility készítményt használtuk 1,25 l/ha dózisban, korai posztemergensen kijuttatva, ami nem csak a széltippant, de az árvácskát, a veronikaféléket, az ebszékfüvet, a tyúkhúrt, a pásztortáskát, a galajt és gyakorlatilag az összes T1-es, T2-es gyomnövényt maradéktalanul kipusztította a területrôl. Mivel a Midas magasra nô, a szár - szilárdításhoz Stabilant használtunk. Az elmúlt évek során azt figyeltük meg, hogy a Midasnak jó a betegség-tole ran - ciája, így nem kellett izgulnunk az idôjárás kiszámíthatatlansága miatt ban a 3 nóduszos állapot körül adtuk ki a Mystic Pro gombaölô szert 1,25 l/ha dózisban, majd virágzás elején 1,0 l/ha dózissal a Mystic 250 EC-t. A Mystic Pro az induló lisztharmatot és a pirenofórás levélfoltosságot jól blokkolta, rozsda nem is jelentkezett, még a zászlós levélen sem. A Mystic 250 EC-vel a fuzárium elleni védekezés volt a célunk, ami szintén nagyon jól sikerült. A vetésfehérítôk ellen a Kaiso EG készítményt használtuk, amihez nedvesítôszert kevertünk. Azt tapasztaltam, hogy a Midas egy olyan búzafajta, amely a kiváló minôség mellett nagyon jó termésátlagra képes üzemi szinten is, ami nagy ritkaság. Fontos, hogy tényleg tartsuk be a vetésnormát, és amennyire lehet, a tápanyag-utánpótlási javaslatot is. A Nufarm által javasolt növényvédelmi technológiával pedig egy kedvezô árú és nagyon jól mûködô lehetôség van a kezünkben ahhoz, hogy a Midasban rejlô lehe - tôségeket kiaknázhassuk. Vörös István növényvédelmi szakirányító, Március 15. Zrt., Gelse

20 20 Ôszi gyomirtási vizsgálatok ôszi búzában Az ország keleti és nyugati felé ben állítottunk be összehasonlító ôszi búza gyomirtási vizsgálatokat. A kisparcellás vizsgálatok célja az volt, hogy független kísérleti eredmé - nyekkel igazoljuk az Agility 1,25 l/ha + Mezzo 30 g/ha kombináció T1 és T2 (ôsszel csírázó, kora tavasszal virágzó egynyári és ôsszel-tavasszal csírázó, nyáron virágzó egynyári) gyo mokra gya korolt hatását. Az ország keleti felében a vizsgálatokat az Agrofil-SZMI végezte Hódmezôvásárhelyen. A kombináció ki jutta tá - sának ideje volt. A kul túrnövény átlagosan BBCH fej lett - ségi stádiumban volt, míg a gyomok átlagosan BBCH stádiumban vol - tak. A korai vetésidô, az átlagosnál csapadékosabb és elhúzódó ôszi idô - járás biztosította a gyomok egyenletes és magas egyedszámú kelését. E körül - mények lehetôvé tették, hogy a vizsgált gyomnövények a kezelések idején egy - ségesen és magas egyedszámban legye nek jelen a területen, a lehetô legérzékenyebb fenológiai állapotban. Az Agility 1,25 l/ha + Mezzo 30 g/ha gyomirtó szer kombináció hatása gyomirtó hatás (%) Ragadós galaj Bársonyos árvacsalán Tyúkhúr Borostyánlevelû veronika Forrás: Hódmezôvásárhely, (AGROFIL-SZMI) Az Agility 1,25 l/ha + Mezzo 30 g/ha gyomirtó szer kombináció hatása gyomirtó hatás (%) Nagy széltippan Ebszékfû Borostyánlevelû veronika Repce árvakelés Pásztortáska Tyúkhúr Forrás: Zalaszentlôrinc, (Zala Megyei Kormányhivatal)

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában

A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú ATHOS TM.

Részletesebben

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk!

Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Kalászosokban is számoljon az Arystával Gyomirtáshoz ajánljuk! Ha a kalászosok gyomirtásáról esik szó, bizonyára keveseknek jut eszébe az Arysta. Más lenne a helyzet, ha pl. a cukorrépa lenne a téma, ahol

Részletesebben

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu A burgonya védelme A póréhagyma védelme Fusilade Forte Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív

Részletesebben

Célirányos hatékonyság

Célirányos hatékonyság A Bayer legújabb kukorica gyomirtó szere Célirányos hatékonyság Széles hatásspektrum Rezisztencia védelem Levél és talaj hatás Szezonhosszú hatástartam A Bayer CropScience legújabb fejlesztésû posztemergens

Részletesebben

GRAMIN. Új, szuperszelektív egyszikûirtó CSÚCSRAGADOZÓJA TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK ÔSZI GYOMIRTÁSI VIZSGÁLATOK ÔSZI BÚZÁBAN AZ IDÔMÛVÉSZ

GRAMIN. Új, szuperszelektív egyszikûirtó CSÚCSRAGADOZÓJA TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK ÔSZI GYOMIRTÁSI VIZSGÁLATOK ÔSZI BÚZÁBAN AZ IDÔMÛVÉSZ 4. évfolyam. 12. szám A 4. évfolyam. GYOMTENGEREK 11. szám CSÚCSRAGADOZÓJA Kyleo innovatív tarlóápoló szer TAKARÉKOS CSÁVÁZÁSI MEGOLDÁSOK Gizmo és Nuprid Max ÔSZI GYOMIRTÁSI VIZSGÁLATOK ÔSZI BÚZÁBAN Agility+Mezzo

Részletesebben

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme

www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme www.syngenta.hu A köszméte és a ribiszke védelme A ribiszke és a köszméte termesztése során évről-évre jelentős gazdasági kárt okoznak a lisztharmat a lombozat fertőzésével és a különböző levéltetű fajok

Részletesebben

MINDEN HELYZETRE VAN MEGOLDÁSUNK ŐSZI TEENDŐK A REPCÉBEN ÖZÖNNÖVÉNY ÚJ HATÓANYAG SZÜRKEPENÉSZ ÉS MONÍLIA ELLEN NUFARMER MAJÁLIS 2015

MINDEN HELYZETRE VAN MEGOLDÁSUNK ŐSZI TEENDŐK A REPCÉBEN ÖZÖNNÖVÉNY ÚJ HATÓANYAG SZÜRKEPENÉSZ ÉS MONÍLIA ELLEN NUFARMER MAJÁLIS 2015 6. évfolyam 17. szám ŐSZI TEENDŐK A REPCÉBEN ÚJ VETÉS, RÉGI KIHÍVÁSOK ÖZÖNNÖVÉNY KYLEO A SELYEMKÓRÓ ELLEN IS ÚJ HATÓANYAG SZÜRKEPENÉSZ ÉS MONÍLIA ELLEN PROLECTUS WG NUFARMER MAJÁLIS 2015 BESZÁMOLÓ A NYÁRI

Részletesebben

Új, két hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó szer

Új, két hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó szer Új, két hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó szer Kyleo Új, két hatóanyagot tartalmazó totális hatású gyomirtó szer A Kyleo a magról kelô gyomok kelése és az évelô gyom növények, továbbá fiatal

Részletesebben

A paradicsom védelme

A paradicsom védelme A paradicsom védelme Rovarkártevôk elleni védelem A paradicsom növényvédelmi szempontból az egyik legigényesebb kultúrnövény. A magvetéstôl a betakarításig-szedésig a károkozók egész sora veszélyeztet

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.21.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.21. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.28-ig. Várható frissítés: 2015.05.28. 12:00-kor. A gyors növekedésnek

Részletesebben

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is!

Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! Clearfield gyomirtási rendszer már repcetermesztőknek is! már repcetermesztőknek is! Az őszi káposztarepcében a Clearfield gyomirtási rendszer az egyetlen nem transzgenikus (nem GMO) gyomirtószer-tűrő

Részletesebben

Őszi sörárpa termesztéstechnológia

Őszi sörárpa termesztéstechnológia Raiffeisen-Agro Magyarország Kft. szakmai anyag Őszi sörárpa termesztéstechnológia 1. A vetés ideje Fontos a vetés időpontjának meghatározása, optimális periódusnak mondható az október 10-20. között, nem

Részletesebben

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal

Ordax kukoricában Hatás Általános leírás Clio topramezon talajon keresztüli egyszikû gyomnövények ellen hatást hosszabbíthatjuk Stomp 330-cal Ordax kukoricában Hatás Az Ordax kiválóan irtja a magról kelô egyszikû gyomnövényeket, a kakaslábfüvet, a muharféléket, a pirók ujjasmuhart, különösen erôsen a vadkölest. A kétszikû gyomnövények közül

Részletesebben

KÉT HATÓANYAGOT TARTALMAZÓ, TOTÁLIS HATÁSÚ, INNOVATÍV GYOMIRTÓ SZER

KÉT HATÓANYAGOT TARTALMAZÓ, TOTÁLIS HATÁSÚ, INNOVATÍV GYOMIRTÓ SZER KÉT HATÓANYAGOT TARTALMAZÓ, TOTÁLIS HATÁSÚ, INNOVATÍV GYOMIRTÓ SZER Kyleo két hatóanyagot tartalmazó, totális hatású, innovatív gyomirtó szer A Kyleo a magról kelô gyomok kelése és az évelô gyom növények,

Részletesebben

Színre lép. az új tengeri mentő

Színre lép. az új tengeri mentő Színre lép az új tengeri mentő Egyszerű, modern, hatékony Kétszikű gyomok Felhasználási javaslat Új posztemergens kukorica gyomirtószer felhasználható: Takarmány és vetőmag kukoricában. Az Elumis a mesotrion

Részletesebben

A kalászosok növényvédelme

A kalászosok növényvédelme A kalászosok növényvédelme Csávázás A vetômaggal terjedô és a csírafertôzô kórokozók ellen a leghatékonyabb és leg gazdaságosabb eszköz a csá - vá zás. A mai csávázószerek minden tekintetben meg felelnek

Részletesebben

A kalászosok növényvédelme

A kalászosok növényvédelme A kalászosok növényvédelme Gyomirtás A kalászosok vetése elôtt kikelt gyomokat a talajmûvelô esz - közökkel rendszerint elpusz tít juk. A vetést követôen kikelt gyomok fej lô dését pedig már a kultúrnövény

Részletesebben

Két hatóanyagot tartalmazó, totális hatású, innovatív gyomirtó szer

Két hatóanyagot tartalmazó, totális hatású, innovatív gyomirtó szer Két hatóanyagot tartalmazó, totális hatású, innovatív gyomirtó szer Kyleo két hatóanyagot tartalmazó, totális hatású, innovatív gyomirtó szer A Kyleo a magról kelô gyomok kelése és az évelô gyom növények,

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés ( ) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.05.07.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2015.05.07. 12:00-kor. Érvényes: 2015.05.14-ig. Várható frissítés: 2015.05.14. 12:00-kor. Az elmúlt hét időjárása

Részletesebben

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen

DuPont PRINCIPAL. Kukorica gyomirtó szer. ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen DuPont PRINCIPAL Kukorica gyomirtó szer ÚJ HATÓANYAG ÖSSZETÉTEL Hatékonyabban a gyomnövények ellen az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett márkaneve az E. I. du Pont de Nemours and Company márkaneve

Részletesebben

A káposztafélék védelme

A káposztafélék védelme A káposztafélék védelme Talajfertôtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejû, míg mások inkább a kései káposztaféléket

Részletesebben

A KALÁSZOSOK NÖVÉNYVÉDELME

A KALÁSZOSOK NÖVÉNYVÉDELME A KALÁSZOSOK NÖVÉNYVÉDELME A TERMESZTÉS CÉLJA HATÁROZZA MEG AZ ESZKÖZÖKET Az eltérô intenzitású búzatermesztési technológiák sikerességére különbözô hatással vannak a termelési tényezôk. A búza termés

Részletesebben

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés

A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés A tarakbúza jelentősége és az ellene történő védekezés Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú

Részletesebben

DuPont Wirtuoz gombaölő szer

DuPont Wirtuoz gombaölő szer DuPont Wirtuoz gombaölő szer A kalászos gabonafélék gombabetegségeinek leküzdésére kifejlesztett gombaölő szer a magasabb és jobb minőségű termésért, mely egyedüliként tartalmaz fuzárium ellen aktív gázosodó

Részletesebben

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával.

DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám. Dekalb repce Akadémia. Müller Gábor. Repce állományszárítás Roundup Mega használatával. DEKALB HÍRLEVÉL 2012.06.01. 2012/07. szám Dekalb repce Akadémia Müller Gábor Repce állományszárítás Roundup Mega használatával Czepó Mihály Hasznos információk Árutőzsdei információk Agrometeorológia Szaktanácsadás

Részletesebben

NÖVÉNYSPECIFIKUS. ajánlat repcére

NÖVÉNYSPECIFIKUS. ajánlat repcére NÖVÉNYSPECIFIKUS ajánlat repcére Genezis technológiával jövedelmezően termelheti a repcét! 2 3 A repcét hatékonyan érdemes termeszteni! A repcét intenzíven kell táplálni! A repce termésével felvett tápelemek

Részletesebben

DuPont termékek a kiskertekben

DuPont termékek a kiskertekben DuPont termékek a kiskertekben Tanos 50 DF Tanos 50 DF szôlôben Különleges tulajdonsággal rendelkezô, kombinált hatóanyagú gombaölô szer szôlôperonoszpóra ellen. A Tanos a DuPont kutatás egyik gombaölô

Részletesebben

Repce őszi technológia. Egy jó szezonhoz biztos kezdés kell

Repce őszi technológia. Egy jó szezonhoz biztos kezdés kell Repce őszi technológia Egy jó szezonhoz biztos kezdés kell A termelők általános véleménye szerint a repce az egyik legkockázatosabban termeszthető szántóföldi növény, ugyanakkor magas jövedelmezőséget

Részletesebben

Ideális hőmérséklet 10 20 C, a megcélzott kártevő legintenzívebb táplálkozási időszaka előtt, lehetőleg délelőtt. Hatásnövelő körülmény nincs.

Ideális hőmérséklet 10 20 C, a megcélzott kártevő legintenzívebb táplálkozási időszaka előtt, lehetőleg délelőtt. Hatásnövelő körülmény nincs. . Általános Név Formuláció Hatóanyag FENDONA 10 EC Emulzióképző koncentrátum (SC) 100 g/l alfametrin Hatás A Fendona 10 EC kontakt és gyomorméreg; rágó kártevők lárvái és kifejlett alakjai ellen hatékony.

Részletesebben

A kalászos gabonák. növényvédelme

A kalászos gabonák. növényvédelme A kalászos gabonák További információért hívja területi képviselôinket: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar megye: Borbély Béla, 20/519-2741 Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megye: Pocsai Béla, 20/956-0385

Részletesebben

Kyleo a tarlóápolásban Az állományszárításról Fókuszban a csávázás Tippek az őszi gyomirtáshoz Őszi teendők a repcében

Kyleo a tarlóápolásban Az állományszárításról Fókuszban a csávázás Tippek az őszi gyomirtáshoz Őszi teendők a repcében 3. évfolyam. 8. szám Kyleo a tarlóápolásban Az állományszárításról Fókuszban a csávázás Tippek az őszi gyomirtáshoz Őszi teendők a repcében Permetezéstechnikai tanácsok A kéntrágyázás jelentősége Újdonságok,

Részletesebben

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére

Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív védelmére BASF Hungária Kft. Agrodivízió 1132 Budapest, Váci út 30. Telefon: (06 1) 250 9700 Fax: (06 1) 250 9709 www.agro.basf.hu www.repcesz.basf.hu Nem bűn többre vágyni! Technológiai ajánlat a repce intenzív

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Tartalomjegyzék. Gyomirtás. 343 Gyomirtás. Gyomnövények a szójában szőlő SZÓJA 342 Tartalomjegyzék 343 343 Gyomnövények a szójában 3 43 Gyomnövények a szójában 344 A szója alapgyomirtása 344 Wing-P az alapgyomirtásban A szója állománygyomirtása A keléstől a lombzáródásig,

Részletesebben

Kalászos gabonák. növényvédelme

Kalászos gabonák. növényvédelme Kalászos gabonák növényvédelme Szántóterületünk több mint egyharmadán termesztünk kalászosokat, túlnyomórészt ôszi búzát és árpát. A kalászosok termesztés-technológiájának meghatározó eleme a növényvédelem,

Részletesebben

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza:

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza: SPODNAM Pergés veszteség csökkentés minıség javítás Forgalmazza: Csökkentett dózisú kijuttatás deszikkáló szerrel Diqvát (Reglon) vagy más hatóanyagú deszikkáló szerrel csökkentett dózisú kijuttatás lehetséges

Részletesebben

Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő. védelmében

Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő. védelmében Széles spektrumú rovarölő szer a szőlő védelmében Rovarölő szer molyok és kabócák ellen A Luzindo egy új, széles spektrumú, hosszú tartamhatású rovarölő szer lepkefélék és egyéb szúró-szívó szájszervű

Részletesebben

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYVÉDELME GYOMIRTÁS A napraforgó gyomirtása elsôsorban a tavasszal csírázó, nyárutón virágzó, egyéves (T4) gyomokra irányul. A magról kelô fûfélék közül a legna gyobb gon dot a kakaslábfû,

Részletesebben

Kalászosokból egyszikût

Kalászosokból egyszikût Kalászosokból egyszikût Egyszikû gyomok kalászosokban A kalászosok gyomviszonyai az idôk során fokozatosan változnak. Néhány kétszikû gyomfaj mellett az egyszikû gyomok elôretörése figyelhetô meg az utóbbi

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2013. április 18.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2013.04.18. 12:00-kor. Érvényes: 2013.04.25-ig. Várható frissítés: 2013.04.25. 12:00-kor.

Részletesebben

www.syngenta.hu A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme

www.syngenta.hu A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme A káposztafélék védelme A póréhagyma védelme www.syngenta.hu Talajfertőtlenítés A káposztafélék növényvédelmében meghatározó szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejű, míg

Részletesebben

Hat é k o n y g y o m i r tá s,

Hat é k o n y g y o m i r tá s, Gyomirtás 2 A gabona tipikus gyomnövényei Gabonaterületeink gyomflórájában az egyre nehezebben leküzdhető gyomok kerülnek túlsúlyba: az ebszékfű, a mezei acat, a ragadós galaj, kiritkult gabonában a parlagfű.

Részletesebben

Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu. Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2014

Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu. Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2014 Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fa: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2014 Kertészet Napraforgó Repce Kukorica Kalászosok Termékek

Részletesebben

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS

TAZER ÉS TAZER KOMBI. új gombaölô szer, növényélettani hatással ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS 5. évfolyam 14. szám ÔSZI BÚZA NÖVÉNYVÉDELME NUFARMER FÚVÓKA AKCIÓ TAKÁCSATKÁK ELLENI VÉDEKEZÉS NANDO A BURGONYA VÉDÔERNYÔJE TAZER ÉS TAZER KOMBI új gombaölô szer, növényélettani hatással Újdonságok, kedvezô

Részletesebben

Árutőzsdei hírek. Pioneer sajtófigyelő. Időjáráselőrejelzés. Agrometeorológia. Ha segítségre, szaktanácsadásra van szüksége

Árutőzsdei hírek. Pioneer sajtófigyelő. Időjáráselőrejelzés. Agrometeorológia. Ha segítségre, szaktanácsadásra van szüksége 2013.01.11. AKTUALITÁSOK Minden magnak csak egy esélye van! HASZNOS INFORMÁCIÓK Pioneer.com/hungary Árutőzsdei hírek Pioneer sajtófigyelő Időjáráselőrejelzés Agrometeorológia Ha segítségre, szaktanácsadásra

Részletesebben

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE

2010. április NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE Növényvédő szerek értékesítése 2009. év Összeállította: Gáborné Boldog Valéria boldogv@aki.gov.hu (06 1) 476-3299 TARTALOMJEGYZÉK Összefoglaló...3 Növényvédő szer értékesítés

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2017. április 27.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2017.04.27. 12:00-kor. Érvényes: 2017.05.04-ig. Várható frissítés: 2017.05.04. 12:00-kor.

Részletesebben

A csemegekukorica védelme

A csemegekukorica védelme A csemegekukorica védelme Talajfertôtlenítés, gyomirtás Talajfertôtlenítés A kukoricabogár lárvája és egyéb talajlakó kártevôk ellen a Force 1,5 G nélkülözhetetlen. Dózisa: 12-15 kg/ha vetéssel egymenetben

Részletesebben

Amega. Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát

Amega. Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát Amega Gyökerestôl megszünteti a gyomproblémát A totális hatású gyomirtószer-hatóanyagok között vezet a glifozát A glifozát a világ vezetô agrokemikáliája, 1972 óta alkalmazzák. Az eltelt idôben a gyomirtók

Részletesebben

Nufarmer Termékkatalógus 2013

Nufarmer Termékkatalógus 2013 Területi képviselôink Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fa: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu Nufarmer Termékkatalógus 2013 Dancs Tibor Gyôr-Moson-Sopron, Veszprém,

Részletesebben

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2014.06.19.) a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára Kiadva: 2014.06.19. 12:00-kor. Érvényes: 2014.06.26-ig. Várható frissítés: 2014.06.26. 12:00-kor. Fenológiai fázis:

Részletesebben

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában

Gyomirtás. Tartalomjegyzék Gyomirtás. Gyomnövények a szójában 208 209 Tartalomjegyzék 2 0 9 209 Gyomnövények a szójában 210 A szója alapgyomirtása 210 az alapgyomirtásban 212 A szója állománygyomirtása Gyomnövények a szójában A keléstôl a lombzáródásig, valamint

Részletesebben

Repce. Grátisz. őszi technológia. Grounded. Kockázatcsökkentő program

Repce. Grátisz. őszi technológia. Grounded. Kockázatcsökkentő program Repce őszi technológia Kockázatcsökkentő program Grátisz Grounded A termelők általános véleménye szerint a repce az egyik legkockázatosabb szántóföldi növény, ugyanakkor magas jövedelmezőséget biztosíthat.

Részletesebben

NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2015

NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2015 TERÜLETI KÉPVISELŐINK Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu NUFARM NÖVÉNYVÉDELMI MEGOLDÁSOK 2015 Dancs Tibor Gyôr-Moson-Sopron, Veszprém,

Részletesebben

A bal oldali kezeletlen állomány, a jobb oldali Trifenderrel kezelt.

A bal oldali kezeletlen állomány, a jobb oldali Trifenderrel kezelt. A Trifender alkalmazása a burgonyában. Készítette: Osváth Zoltán email:osvathz@enternet.hu A Trifender egy hiper parazita gomba, amely készítmény a Trihoderma asperellum gomba egy agresszív törzsét tartalmazza.

Részletesebben

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1!

500-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 2015/2016. Fókuszban a Genezis Nicola F1! 5-ak Klubja Genezis Repce tápanyag-utánpótlási kísérletek 15/16 Fókuszban a Genezis Nicola! A repce kiemelt fontosságú növény a számunkra. A 15-16-os szezonban hazánk repce termőhelyeit lefedve, 5 fajtasorral

Részletesebben

Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu. Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2013

Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu. Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2013 Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fa: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2013 Kertészet Napraforgó Repce Kukorica Kalászosok Termékek

Részletesebben

Nufarmer Termékkatalógus 2014

Nufarmer Termékkatalógus 2014 Területi képviselôink Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fa: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu Nufarmer Termékkatalógus 2014 Dancs Tibor Gyôr-Moson-Sopron, Veszprém,

Részletesebben

Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu. Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2012

Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fax: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu. Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2012 Nufarm Hungária Kft. 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. Telefon: 06-1-248-2140 Fa: 06-1-319-1299 www.nufarm.hu Nufarmer Növényvédelmi Kézikönyv 2012 Kertészet Napraforgó Repce Kukorica Kalászosok Termékek

Részletesebben

Irtható kártevők: Szőlőmolyok Sodrómolyok Kukoricamoly Borsómoly Gyapottokbagolylepke

Irtható kártevők: Szőlőmolyok Sodrómolyok Kukoricamoly Borsómoly Gyapottokbagolylepke 148 Szerkatalógus 2015 Rovarölő szerek Vetésfehérítő bogarak lárvái Gabonafutrinka-lárvák Repcefénybogár Repcebolha Irtható kártevők: Szőlőmolyok Sodrómolyok Kukoricamoly Borsómoly Gyapottokbagolylepke

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A hörcsög érzékelhető jelenléte csak Jászfelsőszentgyörgy-Pusztamonostor térségében figyelhető meg (1 kotorék/ha).

A hörcsög érzékelhető jelenléte csak Jászfelsőszentgyörgy-Pusztamonostor térségében figyelhető meg (1 kotorék/ha). Jász-Nagykun-Szolnok megye növény-egészségügyi helyzetkép 2014. 09. 15. - 2014. 09.30. között Időjárás 2014. szeptember második felének időjárása változást hozott térségünkbe. A csapadékos periódus után

Részletesebben

500-ak Klubja eredmények őszi búzában

500-ak Klubja eredmények őszi búzában 00-ak Klubja eredmények őszi búzában 201-201 A Genezis Partnerhálózat őszi búzával 130, hibridbúzával 2 helyszínen állított be trágyázási kísérleteket. Az országosan 1 Üzemi-Genezis technológiákat összehasonlító

Részletesebben

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények

repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények 04-05 repce 500-ak Klubja kísérleti eredmények Nicola F az Ön repce hibridje! A repce kiemelt fontosságú növény a számunkra. Mi sem mutatja jobban, mint az, hogy 8 fajtasorral együtt az 500-alk klubja

Részletesebben

Mustár-olajretek keverék

Mustár-olajretek keverék 2030 Érd, Emil utca 28. Tel/Fax:23/369-381 Mobil:06-20-950-9073, 06-20-503-2328 E-mail:gyarmati.tamas@gyarimag.hu,info@gyarimag.hu Honlap: www.gyarimag.hu Mustár-olajretek keverék Ár: 470 Ft+ÁFA/kg Vetési

Részletesebben

NÖVÉNYSPECIFIKUS ajánlat őszi búzára

NÖVÉNYSPECIFIKUS ajánlat őszi búzára NÖVÉNYSPECIFIKUS ajánlat őszi búzára technológiával még eredményesebben termesztheti búzáját! Biztosítsa az őszi búza terméséhez szükséges összes tápanyagot! Fajlagos tápanyagigény (kg/t) 27 kg 11 kg 18

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

A dísznövények védelme

A dísznövények védelme A dísznövények védelme A dísznövénytermesztés a növénytermesztés speciális ága. Sokféle faj és fajta termesztését végzik nagyon eltérô körülmények között, van szabadföldi, üveg alatti, fóliás és hideghajtatott

Részletesebben

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11.

A nagy termés nyomában. Mezőhegyes, szeptember 11. A nagy termés nyomában Mezőhegyes, 2014. szeptember 11. Időjárás Trágyázás, növénytáplálás, talaj- és növénykondícionálás Levegőből támadó rovarok Levegőből támadó gombák Herbicid-használat Vetésidő Talajlakó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

2011 Vetômag védelem

2011 Vetômag védelem 2011 Vetômag védelem A vetômag érték A vetômag tartalmazza mindazt a genetikai információt, ami növényeink fejlôdéséhez elengedhetetlen. Ugyanakkor viszonylag nagy mennyiségben vannak benne tárolva olyan

Részletesebben

A cukorrépa. növényvédelme

A cukorrépa. növényvédelme A cukorrépa növényvédelme A cukorrépa védelme Amikor cukrot teszünk a teánkba, vagy a kávénkba, ritkán gondolunk arra, hogy abban mennyi munka van. Pedig a cukorrépa termesztés talán a legtöbb szakértelmet

Részletesebben

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában

A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A kálium jelentősége a vöröshagyma tápanyagellátásában A vöröshagyma a hazai és a nemzetközi piacokon is folyamatosan, egész évben igényelt zöldségfélénk. A fogyasztók ellátása részben friss áruval, de

Részletesebben

Csávázás. Védelem a csíra-, a gyökér- és a korai lombkártevők ellen. Gombabetegségek ellen az Apron XL tartós védelmet nyújt. A napraforgó védelme

Csávázás. Védelem a csíra-, a gyökér- és a korai lombkártevők ellen. Gombabetegségek ellen az Apron XL tartós védelmet nyújt. A napraforgó védelme Csávázás Védelem a csíra-, a gyökér- és a korai lombkártevők ellen A vetőmag-forgalmazók a napraforgó-vetőmagot a csírakori kórokozók és a peronoszpórás kártétel elleni megelőző védelem érdekében általában

Részletesebben

Gyommentes búza Egészséges búza Minőségi búza. Kalászosok

Gyommentes búza Egészséges búza Minőségi búza. Kalászosok Gyommentes búza Egészséges búza Minőségi búza Kalászosok 2010-ben országosan gyenge búzatermés született, régiónként jelentős fuzárium fertőzöttség rontotta a minőséget. A búza jövedelmezősége az áremelkedés

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 15.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 15.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2014. május 15.) Kiadva: 2014.05.15. 12:00-kor. Érvényes: 2014.05.22-ig. Várható frissítés: 2014.05.22. 12:00-kor. Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Részletesebben

Muharfélék Kakaslábfű. 330 g/l pendimetalin. Anilidek III. 250 ml, 1 l, 10 l. 3 év. 0 nap. Kijuttatási idő szak / fejlettség.

Muharfélék Kakaslábfű. 330 g/l pendimetalin. Anilidek III. 250 ml, 1 l, 10 l. 3 év. 0 nap. Kijuttatási idő szak / fejlettség. 52 Szerkatalógus 2015 Gyomirtó szerek Legfontosabb irtható ek: Muharfélék Kakaslábfű Vadköles Libatopfélék Általános adatok Hatóanyag Hatóanyagcsoport Forgalmazási kategória 330 g/l pendimetalin Anilidek

Részletesebben

Quick 5 EC Gyomirtó permetezőszer őszi káposztarepce, napraforgó és cukorrépa magról kelő- és évelő egyszikű gyomnövényei ellen

Quick 5 EC Gyomirtó permetezőszer őszi káposztarepce, napraforgó és cukorrépa magról kelő- és évelő egyszikű gyomnövényei ellen Quick 5 EC Gyomirtó permetezőszer őszi káposztarepce, napraforgó és cukorrépa magról kelő- és évelő gyomnövényei ellen Hatóanyag tartalom: Szerforma: 50,0 g/l quizalofop-p-etil (5,32 % m/m) EC emulzióképző

Részletesebben

Teljeskörű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Neszmély, Szöllősi Pincészet július. 09

Teljeskörű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Neszmély, Szöllősi Pincészet július. 09 ISONET L PLUS Teljeskörű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Neszmély, Szöllősi Pincészet 2014. július. 09 Kőrös Tamás (20/551 4442) Szőlő növényvédelmi szaktanácsadó 2 A szőlő molykártevői mennyiségi

Részletesebben

A kukorica növényvédelme

A kukorica növényvédelme A kukorica növényvédelme Gyomirtás Kukorica vetésterületünk gyomösszetétele folyamatosan változik. Az utóbbi években fôként a magról kelô és évelô egyszikû gyom növények borítási sorrendjének átalakulása

Részletesebben

A repce növényvédelme

A repce növényvédelme A repce növényvédelme A repce termésbiztonságának megalapozása A hazai klímán termesztett repcefajták és hibridek hozamát alapvetôen meghatározó tényezôk a termôhely, a tenyészidôszak idôjárása és az alkalmazott

Részletesebben

Búza. Vetéstől aratásig

Búza. Vetéstől aratásig Búza Vetéstől aratásig A 213-mas kedvező évjárat átlag feletti hozamokat, de átlag alatti malmi minőséget eredményezett. A Kwizda speciális lombtrágyái és széles választékú növényvédő szerei jól vizsgáztak

Részletesebben

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2014. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata

A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2014. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata A Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. 2014. évi Őszi búza és árpa vetőmag ajánlata GK Berény Elismerés éve: 2010. Szálkás, korai érésű Általánosan jó alkalmazkodó-képességű, kiemelkedő szárazságtűréssel rendelkező,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Barclay Crop Protection. Trustee Hi-Aktiv. Engedély. szám: NÉBIH 04.2/2237-1/2012, 04.2/2541-1/2013;

Barclay Crop Protection. Trustee Hi-Aktiv. Engedély. szám: NÉBIH 04.2/2237-1/2012, 04.2/2541-1/2013; Trustee Hi-Aktiv felszívódó (szisztemikus) gyomirtó szer egyéves és évelő egyszikű és kétszikű ellen: Szőlő Almatermésűek Csonthéjasok Héjas gyümölcsűek Szántóföld, tarló Lucerna Erdészet összes fafaj

Részletesebben

3. évfolyam. 9. szám

3. évfolyam. 9. szám 3. évfolyam. 9. szám Fókuszban a csávázás Tippek az őszi gyomirtáshoz MIDAS a prémium búza Őszi teendők a repcében A kukorica talajlakó kártevői Permetezés-technikai tanácsok A kéntrágyázás jelentősége

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.)

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2012. augusztus 9.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2012.08.09. 12:00-kor. Érvényes: 2012.08.16-ig. Várható frissítés: 2012.08.16. 12:00-kor.

Részletesebben

A szilva. védelme.

A szilva. védelme. A szilva védelme www.syngenta.hu A szilva védelme A szilva védelme Gombabetegségek elleni védelem Rovarkártevők elleni védelem 81 82 Gombabetegségek elleni védelem A szilva betegségei közül a polisztigmás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Technológiai javaslatok Haifa CoteN, Turbo-K szántőfóldi növényekhez, 2016 ősz, 2017 tavasz. ŐSZ HAIFA Őszi BÚZA

Technológiai javaslatok Haifa CoteN, Turbo-K szántőfóldi növényekhez, 2016 ősz, 2017 tavasz. ŐSZ HAIFA Őszi BÚZA Technológiai javaslatok Haifa CoteN, Turbo-K szántőfóldi növényekhez, 2016 ősz, 2017 tavasz ŐSZ HAIFA Őszi BÚZA Őszi búza (Kb. 6 tonna/ha terméshez.): Haifa CoteN Mix 30-7-7+ME (2) (+1 MgO+9SO3+0,05%Fe+0,01Zn)

Részletesebben

Benta 480 SL Gyomirtó permetezőszer zöld és száraz borsó, zöld és szárazbab valamint szója gyomirtására

Benta 480 SL Gyomirtó permetezőszer zöld és száraz borsó, zöld és szárazbab valamint szója gyomirtására Benta 480 SL Gyomirtó permetezőszer zöld és száraz borsó, zöld és szárazbab valamint szója gyomirtására Hatóanyag tartalom: 480,0 g/l bentazon (40,4 m/m %) Szerforma: SL vízoldható koncentrátum Engedélyokirat

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály. Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L.

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály. Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Növény- és Talajvédelmi Főosztály Szám: 15259/2003. Előadó: Andrásfalvy P. Szentey L. Tárgy: MUSTANG SE gyomirtó permetezőszer forgalomba hozatali és felhasználási

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva.

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva. 1. számú melléklet (Forrás: K.B) TEMATIKUS TERV Téma: Az őszi búza termesztése. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva. Nevelési

Részletesebben

/ 2203-06/2 2012 NEMZETI AGRÁRSZAKTANÁCSADÁSI, VIDÉKFEJLESZTÉSIINTÉZET. Irásbeli vizsgatevékenység

/ 2203-06/2 2012 NEMZETI AGRÁRSZAKTANÁCSADÁSI, VIDÉKFEJLESZTÉSIINTÉZET. Irásbeli vizsgatevékenység / 2203-06/2 Kódszám: M ----- KIV: 2012. 07. ll. VIÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KORLÁ TOZOTT TERJESZTÉSŰ! Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2203-06 Növénytermesztés Vizsgarészhez

Részletesebben

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére

Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Szőlő és alma növényvédelmi előrejelzés (2011. június 16.) Nagykőrös-Cegléd-Monor-Kecel-Lőrinci térségére Kiadva: 2011.06.16. 12:00-kor. Érvényes: 2011.06.23-ig. Várható frissítés: 2011.06.23. 12:00-kor.

Részletesebben

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO

YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO Yara Mono Műtrágyák YaraLiva TM CALCINIT 15.5% N + 19% CaO 100% vízoldható Kalcium-nitrát Kiszerelés: 25 kg, 5 kg, 2 kg A YaraLiva TM Calcinit nitrogént és kalciumot tartalmazó öntöző műtrágya. A kalcium

Részletesebben

Teljes körű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Babarci Pincészet Győrújbarát, 2014. július. 15

Teljes körű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Babarci Pincészet Győrújbarát, 2014. július. 15 Teljes körű lehetőségek a növényegészség megőrzésében Babarci Pincészet Győrújbarát, 2014. július. 15 LÉGTÉRTELÍTÉS Kőrös Tamás (20/551 4442) Szőlő növényvédelmi szaktanácsadó 2 A szőlőmolyok természetes

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben