Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1"

Átírás

1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelete a Hazavárunk ösztöndíjról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 1. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 2 1. A rendelet célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a felsőoktatásban, a doktori képzésben, a felsőfokú szakképzésben, illetve középfokú oktatási intézményben tanuló zalaegerszegi fiatalok számára lakóhelyükhöz történő kötődés céljából és az oktatási intézménybe történő eljutás költségeinek enyhítésére Hazavárunk elnevezéssel ösztöndíjat alapít A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya arra a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos hallgatóra terjed ki, aki lakóhelyén kívül államilag elismert felsőoktatási intézményben az első diploma megszerzése érdekében főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben, illetve BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait vagy PHD, DLA doktori képzésben vesz részt, és tanulmányi kötelezettségének adott félévben eleget tett. (2) A rendelet hatálya arra a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos hallgatóra, tanulóra is kiterjed, aki felsőfokú szakképesítés megszerzésére irányuló vagy középiskolai tanulmányait nem Zalaegerszegen végzi, és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő intézményben az adott szakképesítés megszerzése nem biztosított. 3. Az ösztöndíj mértéke (1) Az ösztöndíj megállapítása jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott táblázatban rögzített díjtételek szerint történik az I. és II. félévre vonatkozóan, melyek minden évben az előző évi fogyasztói árindex (infláció) mértékével nőnek. (2) Az ösztöndíj összegének megállapításakor a lakóhelytől a képzés helyéig történő utazás alapján a jelen rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott összeget kell figyelembe venni. (3) Az ösztöndíj a felsőoktatási intézmények hallgatói és a középiskolások számára is tanulmányi félévre szól a 4. (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Az ösztöndíj összegének megállapításakor havonta egy utazás vehető figyelembe. 1 Az 1/2011. (II.11.) önk. rend. 5. (2) bekezdés a.) pontja mód. 2 Az 1/2011. (II.11.) önk. rend. mód. 3 Az 1/2011. (II.11.) önk. rend. 1. mód.

2 (4) Az ösztöndíj fedezetét a Közgyűlés évente az ágazat költségvetésében külön rovaton állapítja meg. 4. Az ösztöndíj igénylése (1) A Hazavárunk ösztöndíj támogatás elnyerésére a pályázati kiírást Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése által átruházott hatáskörben az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 4 az 1. félév vonatkozásában (szeptember 1 - január 31. közötti 5 hónap) minden év október 1-ig, a 2. félév vonatkozásában (február 1 - június 30. közötti 5 hónap) minden év március 15-ig legalább egy helyi lapban és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város portálján közzéteszi. (2) 5 Az ösztöndíj első alkalommal történő igényléséhez egy érvényes félév teljesítésének igazolása szükséges, így az elsőéves hallgatók és a középiskolai tanulmányaikat nem Zalaegerszegen megkezdő tanulók először az aktuális tanév második félévében nyújthatnak be Hazavárunk ösztöndíj kérelmet. A kérelemhez csatolni kell az intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes jogviszony, illetve iskolalátogatási igazolást, és a megelőző félév teljesítésének az oktatási intézmény részéről történő hiteles igazolását. Az igazolás beadható az adatlapon feltűntetett felsőoktatási, közoktatási intézmény által kiállított igazolás rovat aláírással és pecséttel ellátott leigazoltatásával. Ennek hiányában a lezárt index, illetve az azzal egyenértékű kinyomtatott elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát kell az adatlaphoz mellékelni. (3) 6 Az ösztöndíjat igénylő hallgatók, valamint tanulók minden év október 15-ig, illetve március 31-ig a jelen rendelet mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságához. A kérelemhez minden esetben csatolni kell az intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes jogviszony, illetve iskolalátogatási igazolást, valamint a megelőző félév teljesítésének dokumentációját a (2) bekezdésben már ismertetett módon. (4) 7 Az ösztöndíj a kérelmező hallgatót a felsőoktatási intézmény által félévenként kiállított jogviszony-igazoláson a tanulmányok várható befejezése címén feltüntetett végzési időpontig ( a hallgatói jogviszony megszűnésének - a tanulmányi teljesítmény és a követelmények alapján becsült időpontja ), középfokú intézményben tanulmányokat folytató tanuló esetében a középiskola pályaválasztási tájékoztatójában közzétett képzési idő (félévek) időtartamára illeti meg. A tanulmányi időbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint az egészségügyi intézmény által hivatalosan igazolt betegség, baleset miatti halasztás időszaka. (5) Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 8 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 4 Az 1/2011. (II.11.) önk. rend. 4. mód. 5 Az 1/2011. (II.11.) önk. rend. 2. mód. 6 Az 1/2011. (II.11.) önk. rend. 2. mód. 7 Az 1/2011. (II.11.) önk. rend. 2. mód. 8 Az 1/2011. (II.11.) önk. rend. 4. mód.

3 általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szabályai alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése által átruházott hatáskörben dönt a Hazavárunk ösztöndíj támogatásról és az ösztöndíj mértékéről a kérelem bizottsághoz történő megérkezésének napjától számított 22 munkanapon belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen, legkésőbb azonban negyvenöt munkanapon belül. (6) A kérelemnek teljes egészében helyt adó első fokú döntés esetén ellenérdekű ügyfél hiányában mellőzhető a döntésből az indokolás és a jogorvoslatról szóló tájékoztatás. (7) A döntésről a támogatásban részesülő hallgatót, tanulót, annak szülőjét (gyámját) értesíteni kell. (8) A (5) bekezdésben meghatározott döntést követően a Polgármesteri Hivatal félévente, egy összegben utólag utalja az ösztöndíjat elnyert hallgató, tanuló részére a 1. sz. melléklet alapján meghatározott összeget. 5. Záró rendelkezések (1) Jelen rendelet március 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Hazavárunk ösztöndíjról szóló 13/2007. (III.09.) számú önkormányzati rendelete. (3) Az 1/2011. (II.11.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések március 1. napján lépnek hatályba. Dr. Kovács Gábor sk. jegyző Dr. Gyimesi Endre sk. polgármester

4 1. sz. melléklet Hazavárunk ösztöndíjak utazási költség elszámolása évben Város megnevezése 5 havi ösztöndíj összege Ft-ban % Baja Békéscsaba Budapest Debrecen Dunaújváros Eger Esztergom Gödöllő Gyöngyös Győr 8200 Gyula Hajdúböszörmény Hódmezővásárhely Jászberény Kaposvár 6900 Kecskemét Keszthely 3500 Körmend 1500 Mezőtúr Miskolc Mosonmagyaróvár 8900 Nagykanizsa 3500 Nagykőrös Nyíregyháza Pápa 4700 Pécel Pécs Piliscsaba Sárospatak Siófok 6900 Sopron 5600 Szarvas Szeged Székesfehérvár 8200 Szekszárd Szentendre Szolnok Szombathely 2780 Tatabánya Vác Veszprém 6900 Zirc 7600 Zsámbék 13900

5 2. sz. melléklet 9 3. sz. melléklet az 1/2010. (II.12.) önkormányzati rendelethez 10 KÉRELEM a "Hazavárunk" ösztöndíj igényléséhez Beadási határidő: minden év október 15. minden év március 31. Kérelmező neve: Születési hely: idő: év hó nap Anyja neve: Lakóhelye: Zalaegerszeg, út hsz. em. ajtó Számlaszáma: Adóazonosító jele (adószám): Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám) Felsőoktatási, közoktatási intézmény, amelyben tanulmányait folytatja: Képzés típusa: időtartama (félév): A hallgatói/tanulói jogviszony kezdete: év hónap A felsőoktatási/oktatási intézmény által félévekben/tanévekben meghatározott normál képzési idő szerinti végzés dátuma: év hónap Évfolyam: Kar: Szak: Elérhetőségek: Telefon: cím: A kérelemhez szíveskedjék mellékelni: Jogviszony, illetve iskolalátogatási igazolást Felsőoktatási, közoktatási intézmény által kiállított igazolás:. (intézmény neve) képviselőjeként igazolom, hogy a fent nevezett hallgató/tanuló* intézményüknél aktív hallgatói/tanulói* jogviszonnyal rendelkezik és a./.. tanév félévében** tanulmányi kötelezettségének eleget tett. Dátum:. aláírás, pecsét 9 Hatályon kívül helyezte az 1/2011. (II.11.) önk. rend. 5. (2) bekezdés b.) pontja 10 Az 1/2011. (II.11.) önk. rend. 3. mód.

6 * megfelelő rész aláhúzandó ** a kérelem beadását megelőző tanulmányi félévre vonatkozóan kell a nyilatkozatot kitölteni Nyilatkozat: Hozzájárulok ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal a kezelt adataim közül a nevemet, lakcímemet, továbbá a felsőoktatási intézmény megnevezését, a kar, szak megjelölésével az őt megkereső, állást ajánló munkáltatók részére továbbítsa. Zalaegerszeg, kérelmező (törvényes képviselő) aláírása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.),

Részletesebben

Tartalom. I. Rendeletek 2. 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról 2

Tartalom. I. Rendeletek 2. 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról 2 Érdi III. évfolyam. 13. szám 2013. Szeptember 24. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanuló rezi fiataloknak adható

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 14/2015. (V. 26.) rendelete a Békéscsaba hazavár! felsőoktatási hallgatói ösztöndíjról és életkezdési támogatásról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére Tárgy: A Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíj rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Abony Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII. 01.) Önk. rendelete. I. Rész. Általános Rendelkezések

Kivonat. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII. 01.) Önk. rendelete. I. Rész. Általános Rendelkezések Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2008. június 26-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(VII.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012 Dunaföldvár Város Önkormányzata csatlakozott a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által meghirdetett Bursa

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Minisztériummal

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (III. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (III. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 1 Hatályos: 2014. január 1-től BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (III. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzatának

Részletesebben

BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL

N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL 1. sz. melléklet Emberi Erőforrás Támogatáskezelő B u d a p e s t Pf. 1418. 1381 N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL Alulírott Dr. Kriza Ákos, mint

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Vác Város

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYT IGÉNYLŐ ADATLAP ( ÖNKORMÁNYZATI) 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.23.)

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.) 2, A 7/2007. (II. 28.) 3, A 35/2008. (VI. 30.) 4, A 35/2009.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ.320.073-10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló Összeállította: Jirkovszkyné Szép

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2011. (XI. 24.) rendelete a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról Módosítás: a.) 16/2014. (V. 30.) ör. / 2014. VI. 1- Budapest

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések. 1. A rendelete célja

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések. 1. A rendelete célja Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2012.(X.18.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Belváros Lipótváros Budapest Főváros V. kerület

Részletesebben