MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS"

Átírás

1 MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző, tervező, szervező, animátori munkakörök ellátására. A kultúraközvetítés általános ismeretein túl rendelkeznek olyan elméleti ismeretekkel, gyakorlati kompetenciákkal, amelyek alkalmassá teszik őket szakirányú feladatok ellátására. A szak nappali tagozaton első alapképzésben csak más szakkal társítva, kétszakos képzés keretében végezhető. A szakon tanári képesítést nem lehet szerezni. 2. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: művelődésszervező 3. A képzési idő: Félévek száma: nappali tagozaton kétszakos képzésben 8 félév levelező tagozaton egyszakos képzésben 6 félév Összes szakterületi óraszám: 1200 A szakterületi ismeretekből megszerzendő kreditek száma: A képzés főbb tanulmányi területei és azok arányai Az összes kreditmennyiségen belül gyakorlathoz kapcsolódik 40 % Főbb képzési szakaszok, témakörök és azok kreditszáma 5. Az ismeretek ellenőrzésének sajátosságai Kötelező szigorlati kreditmennyisége 12 kredit/szigorlat Kötelező szigorlatok száma 2 Szakdolgozat kreditértéke 15 kredit 6. A képzés nyelve: magyar. 7. A záróvizsgára bocsátás követelménye A képesítési követelményekben és a tantervekben megjelölt tanulmányi kötelezettségek teljesítése A szaktanár által elfogadott szakdolgozat benyújtása Nyelvvizsga-követelmények teljesítése. Egy élő idegen nyelvből egynyelvű vagy kétnyelvű középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

2 A záróvizsga 1: Írásbeli része: a szakdolgozat elkészítése. 2: Szóbeli része: a szakdolgozat megvédése vizsga a szakdolgozathoz kapcsolódó tudományágakból, azok meghatározott témaköreiből. 2

3 MŰVELŐDTUDOMÁNYI MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT KREDIT ALAPÚ MINTATANTERVE - 6 félév "A" TÍPUSÚ KÖEZŐ AK EGYETEMES MAGYAR MŰVELŐD TÖRTÉNET 1 KOMMUNIKÁ CIÓELMÉLET 1 KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE K RENDSZERE TANULÁSTEC HNIKAI TRÉNING BEVEZET A SZOCIOLÓGIÁ BA KULTÚRAKÖZ VETÍT ELMÉLETE EGYETEMES MAGYAR MŰVELŐDT ÖRTÉNET 2 JESÍTÉ G G K G K K K

4 KULTURÁLIS ANTROPOLÓG IA MŰVELŐDFI LOZÓFIA KOMUNIKÁCI ÓELMÉLET 2 MŰVELŐDS ZOCIOLÓGIA ANDRAGÓGIA 1 HUMÁNPOLITI KA JOGI ALAPISMERET EK KULTÚRPOLIT IKA EGYETEMES MAGYAR TÖRTÉNET 3 ANDRAGÓGIA 2 JESÍTÉ K G K G G K K K K K ESZTÉTIKA G KUTATÁSMÓD G 2 SZERTAN

5 SZERVEZ VEZETELMÉ LET SZAKDOLGOZ ATI SZEMINÁRIUM I ISMERETÁTAD ÁS FELNŐTTEKN EK MŰVELŐDG AZDASÁGTAN KULTURÁLIS SZAKIGAZGAT ÁS SZERVEZETFE JLESZT SZAKDOLGOZ ATI SZEMINÁRIUM 2 MENTÁLHIGIÉ NE JESÍTÉ S MIN. AI G G K G MIN. AI G

6 JESÍTÉ KÖZÖSSÉGFEJ LESZT K STRATÉGIAI K 4 MENEDZSMEN 7013 T SZAKDOLGOZ MIN. AI 4 ATI 7019 SZEMINÁRIUM 3 6

7 "B" TÍPUSÚ KÖEZŐEN VÁLASZTHATÓ AK - NON-PROFIT MENEDZSER SZAKIRÁNY * JESÍTÉ NON-PROFIT K 4 ELMÉLET SZAKSZEMINÁ G 4 RIUM 1 - NON- PROFIT GYAKORLAT G 4 - NON-PROFIT SZAKSZOCIOL K 2 ÓGIA POLITIKAI NON-PROFIT K 5 JOG SZAKSZEMINÁ G 4 RIUM 2 - NON- PROFIT 8009 GYAKORLAT G 4 - NON-PROFIT 8010 KULTURÁLIS K 4 PÉNZÜGYI MENEDZSMEN T 7013 MARKETING G 4 KOMMUNIKÁ CIÓ SZAKSZEMINÁ RIUM 3 - NON- PROFIT G 4 7

8 JESÍTÉ GYAKORLAT G 4 - NON-PROFIT 8026 MARKETING G 4 ALAPOK 8045 KULTURÁLIS S 4 MARKETING SZAKSZEMINÁ G 4 RIUM 4 - NON- PROFIT GYAKORLAT G 4 - NON-PROFIT 8047 *: A MINTATANTERVBEN SZEREPLŐ SZAKIRÁNYOK KÖZÜL EGY SZAKIRÁNY VÁLASZTÁSA KÖEZŐ. 8

9 "B" TÍPUSÚ KÖEZŐEN VÁLASZTHATÓ AK - PR KOMMUNIKÁCIÓS MENEDZSER SZAKIRÁNY * JESÍTÉ MÉDIA K 4 SAJTÓISMERE T 1 SZAKSZEMINÁ G 4 RIUM 1 - PR GYAKORLAT G 4 - PR SZAKSZOCIOL K 2 ÓGIA POLITIKAI 7003 MÉDIA K 3 SAJTÓISMERE 8011 T 2 ALKALMAZOT K 2 T ESZTÉTIKA 7011 SZAKSZEMINÁ G 4 RIUM 2 - PR 8012 GYAKORLAT G 4 - PR 8013 PR ELMÉLET G 4 PR TERVEZ G 4 1 SZAKSZEMINÁ G 4 RIUM 3 - PR GYAKORLAT G 4 - PR

10 PR TERVEZ 2 SZAKSZEMINÁ RIUM 4 -PR GYAKORLAT 4 PR JESÍTÉ S G G 4 *: A MINTATANTERVBEN SZEREPLŐ SZAKIRÁNYOK KÖZÜL EGY SZAKIRÁNY VÁLASZTÁSA KÖEZŐ. 10

11 "B" TÍPUSÚ KÖEZŐEN VÁLASZTHATÓ AK - ANDRAGÓGUS SZAKIRÁNY * FELNŐTTNEV EL ELMÉLETE SZAKSZEMINÁ RIUM 1 - ANDRAGÓGUS GYAKORLAT 1 - ANDRAGÓGUS SZAKSZOCIOL ÓGIA - OKTATÁS FELNŐTTNEV EL MÓDSZERTAN A MINŐSÉGBIZT OSÍTÁS A FELNŐTTOKT ATÁSBAN SZAKSZEMINÁ RIUM 2 - ANDRAGÓGUS GYAKORLAT 2 - ANDRAGÓGUS JESÍTÉ K G G K G G G G

12 JESÍTÉ ANDRAGÓGIA G 4 I ÉRTÉKEL 8006 ÖNL, G 4 ÖNKÉPZ 1 SZAKSZEMINÁ G 4 RIUM 3 - ANDRAGÓGUS GYAKORLAT G 4 - ANDRAGÓGUS 8035 ÖNL, S 8 ÖNKÉPZ SZAKSZEMINÁ G 4 RIUM 4 - ANDRAGÓGUS GYAKORLAT G 4 - ANDRAGÓGUS 8055 *: A MINTATANTERVBEN SZEREPLŐ SZAKIRÁNYOK KÖZÜL EGY SZAKIRÁNY VÁLASZTÁSA KÖEZŐ. 12

13 "B" TÍPUSÚ KÖEZŐEN VÁLASZTHATÓ AK - FILM-, VIDEO- KULTÚRAKÖZVETÍTŐ SZAKIRÁNY * JESÍTÉ SZAKSZOCIOL K 4 ÓGIA - MÉDIA 7003 SZAKSZEMINÁ G 4 RIUM 1 - MÉDIA GYAKORLAT G 4 - MÉDIA MÉDIAISMERE K 3 T 8017 SZAKESZTÉTI K 4 KA - FILM SZAKSZEMINÁ G 4 RIUM MÉDIA GYAKORLAT G 4 - MÉDIA 8019 SZAKESZTÉTI K 4 KA - ZENE 7011 MOZGÓKÉPTÖ G 4 RTÉNET SZAKSZEMINÁ G 4 RIUM 3 - MÉDIA GYAKORLAT G 4 - MÉDIA

14 JESÍTÉ MOZGÓKÉPTÖ G 5 RTÉNET MOZGÓKÉPEL S 5 EMZ SZAKSZEMINÁ G 3 RIUM 4 - MÉDIA GYAKORLAT G 3 - MÉDIA 8077 *: A MINTATANTERVBEN SZEREPLŐ SZAKIRÁNYOK KÖZÜL EGY SZAKIRÁNY VÁLASZTÁSA KÖEZŐ. 14

15 "B" TÍPUSÚ KÖEZŐEN VÁLASZTHATÓ AK - HUMÁNPOLITIKA SZAKIRÁNY * SZAKSZOCIOL ÓGHIA - SZERVEZET SZAKSZEMINÁ RIUM 1 - HUMÁNPOL GYAKORLAT 1 - HUMÁNPOL MUNKAPSZIC HOLÓGIA SZAKSZEMINÁ RIUM 2 - HUMÁNPOL JESÍTÉ K G G G G GYAKORLAT G 4 - HUMÁNPOL 8022 SZOCIÁLPOLIT K 3 IKA 8040 JÓLÉTI G 6 POLITIKÁK 8043 MUNKAJOG K SZAKSZEMINÁ G 4 RIUM HUMÁNPOL GYAKORLAT 3 - HUMÁNPOL G

16 EMBERI ERŐFORRÁS ELMÉLETE MUNKAERŐPI ACI KPÉZ SZAKSZEMINÁ RIUM 4 - HUMÁNPOL GYAKORLAT 4 - HUMÁNPOL JESÍTÉ G S G G *: A MINTATANTERVBEN SZEREPLŐ SZAKIRÁNYOK KÖZÜL EGY SZAKIRÁNY VÁLASZTÁSA KÖEZŐ. 16

17 "C" TÍPUSÚ SZABADON VÁLASZTOTT AK BÁRMELY FÉLÉVBEN FELVEHETŐEK*** SZÁM KREDIT JESÍT A DEVIANCIA 12 2 K MŰVELŐDTUDOMÁNYI 6001 SZOCIOLÓGIÁJA A FELNŐTTOKTATÁS 12 2 K MŰVELŐDTUDOMÁNYI 6002 AKTUÁLIS KÉRDEI FELNŐTTOKTATÁS 12 2 K MŰVELŐDTUDOMÁNYI 6003 EURÓPAI KITEKINTBEN MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 12 2 K MŰVELŐDTUDOMÁNYI 6004 ELMÉLETE A SZOCIÁLPOLITIKA 12 2 K MŰVELŐDTUDOMÁNYI 6005 TÖRTÉNETE A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ 12 2 K MŰVELŐDTUDOMÁNYI 6006 SZOCIOLÓGIÁJA A. SZÁZAD 12 2 K MŰVELŐDTUDOMÁNYI 6007 KÉPZŐMŰVZETÉNEK ESZTÉTIKÁJA AMATŐRFILM KZÍTE 12 2 K MŰVELŐDTUDOMÁNYI 6008 AZ ITALFOGYASZTÁS 12 2 K MŰVELDTUDOMÁYNI 6009 KULTÚRTÖRTÉNETE F 17

18 AZ EURÓPAI UNIO 12 2 K MŰVELŐDTUDOMÁNYI FELNŐTTOKTATÁS AZ OKTATÁS JOGI 12 2 K MŰVELŐDTUDOMÁNYI KÉRDEI DEMOGRÁFIA 12 2 K MŰVELŐDTUDOMÁNYI IFJÚSÁGSZOCIOLÓGIA 12 2 K MŰVELŐDTUDOMÁNYI IMAGE-VIZSGÁLATOK 12 2 K MŰVELŐDTUDOMÁNYI KARRIERTERVEZ 12 2 G MŰVELŐDTUDOMÁNYI KOMMUNIKÁCIÓS 12 2 G MŰVELŐDTUDOMÁNYI TRÉNING KÖRNYEZETSZOCIOLÓGIA 12 2 K MŰVELŐDTUDOMÁNYI KULTURÁLIS 12 2 G MŰVELŐDTUDOMÁNYI RENDEZVÉNYEK SZERVEZE LAKÁSPOLITIKA 12 2 K MŰVELŐDTUDOMÁNYI 18

19 MAI MAGYAR 12 2 K MŰVELŐDTUDOMÁNYI TÁRSADALOM MARKETINGTERVEZ 12 2 K MŰVELŐDTUDOMÁNYI NÉPFŐISKOLÁK 12 2 G MŰVELŐDTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK A FELNŐTTOKTATÁSBAN ISKOLARENDSZEREN 12 2 G MŰVELŐDTUDOMÁNYI KÍVÜLI KÉPZ JELLEMZŐI PROTOKOLL ISMERETEK 12 2 G MŰVELŐDTUDOMÁNYI TEAM-ÉPÍTŐ TRÉNING 12 2 G MŰVELŐDTUDOMÁNYI ÚJ HULLÁMOK AZ 12 2 K MŰVELŐDTUDOMÁNYI EURÓPAI FILMMŰVZETBEN EROTIKA A 12 2 K MŰVELŐDTUDOMÁNYI FILMMŰVZETBEN 19

20 KÖEZŐ SZIGORLATOK 1: 8001, 8003, 7009, 7013, 8006, : Szakirányú szigorlat: Non-profit: 8008, 8024, 8044, 8045, 8056, PR: 8011, 8027, 8028, 8048, 8049, Andragógus: 8014, 8032, 8033, 8052, 8053, Film-, video- és kultúraközvetítő: 8036, 8037, 8056, 8057, 8066, Humánpolitika: 8020, 8043, 8060, 8070, ÉRMISÉGI AK AK KREDITSZÁM PSZICHOLÓGIA I ET SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA ET ETIKA ET KÖZGAZDASÁGTAN ET INFORMATIKA ET FILOZÓFIATÖRTÉNET ET TESTL KREDITÉRTÉKE NINCS 20

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK Indított specializáció: fordítói specializáció Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: bölcsészettudomány

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011. tanév SZOCIÁLPEDAGÓGIA alapképzési szak NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes Dr. Molnár

Részletesebben

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS?

MILYEN TERÜLETEKEN ALKALMAZHATÓ A KÉPZÉS SORÁN MEGSZERZETT TUDÁS? PEDAGÓGIATANÁRI MESTERSZAK AZ SZTE BTK NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBEN A KÉPZÉS IDŐTARTAMA ÉS FORMÁI A pedagógiatanári mesterszak képzési ideje az korábbi tanulmányoktól függően 5, 3 vagy 2 félév. 5 féléves

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering PANNON EGYETEM UNIVERSITY OF PANNONIA Gazdaságtudományi Kar Faculty of Business and Economics Tanterv Curriculum Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering Érvényes: 13. szeptember

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK

SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): szakért felelős kar: Képzési idő: SZOCIÁLIS MUNK LPKÉPZÉSI SZK társadalomtudományi, szociális alap nappali

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre Mesterképzések Budapest, 2015. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Mesterképzések részletes tanulmányi tájékozató... 3 Közgazdásztanár képzés... 4 Nemzetközi gazdaság

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2011/2012-es tanévre A DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE. mester-, és szakirányú továbbképzések (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2011/2012-es tanévre A DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE. mester-, és szakirányú továbbképzések (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre A DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE mester-, és szakirányú továbbképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2010. november Budapesti Gazdasági Főiskola REKTORI

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben