FAKULTATÍV TANTÁRGYAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FAKULTATÍV TANTÁRGYAI"

Átírás

1 T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÁLLATORVOSKÉPZÉS FAKULTATÍV TANTÁRGYAI

2 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 6 Fakultatív formában működő Vadgazdálkodási szakirány... 7 A FAKULTATÍV TANTÁRGYAK TANSZÉKENKÉNTI RÖVID ISMERTETÉSE... 8 Anatómiai és szövettani tanszék... 9 A házimadarak anatómiája (B) A lovak patkolásának morfológiai vonatkozásai (C) A magyar állatorvos-képzés története (C) A szervek fejlődéstana, organogenesis (részletes fejlődéstan) (B) Állatorvosi röntgenanatómia (B) Az őssejtek transplantatiójának lehetőségei az állatorvos-tudományban (C) Érzékelés az állatvilágban (C) Fejezetek a humán anatómiából (C) Régészeti állattan (C) Sebészeti feltáró anatómia (B) Állat-egészségügyi igazgatástani és agrár-gazdaságtani tanszék Az állatvédelem általános és jogi vonatkozásai (B) Állatorvosi kommunikáció (C) Gyakorlati állatvédelmi ismeretek (B) Társállatok az emberek gyógyításában (C) Társállatok és emberek kapcsolata 1. (C) Társállatok és emberek kapcsolata 2. (C) Vadászati jog - vadászati ökonómia (B) Viselkedészavarok és kezelésük 1. Kutya és macska (B) Viselkedészavarok és kezelésük 2. Kutya macska (B) Állathigiénia, állomány-egészségtani és állatorvosi etológiai tanszék Állatbetegségek populációkban való előfordulásának modellezése, elemzése (B) Sertés állomány-egészségtan (B) Szarvasmarha állomány-egészségtan (B) Állattenyésztési, takarmányozástani és laborállat-tudományi intézet A baromfi-takarmányozás általános alapjai (C) A humán táplálkozás egyes kérdései (C) Állatábrázolás a képzőművészetben (C) Állatkerti állatok takarmányozása I. Növényevő emlősök (C) Állatorvosi klinikai genetika (B) Az ökológiai szemléletű állattenyésztés gyakorlata (B) Baromfifajok keltetése (C) Bioakusztika (C) Egzotikus halak, hüllők, madarak és kisemlősök táplálása (C)... 46

3 3 Fegyver és lőszerismeret (B) Gyakorlati laborállat-tudomány (B) Igazságügyi állatgenetika (C) Intenzív vadgazdálkodás (B) Kinológia és macskatenyésztés (C) Különleges állatok tenyésztése (C) Lótenyésztés (B) Prémes állatok tenyésztése és takarmányozása (C) Szarvasmarha-tenyésztés (B) Társállatok dietetikája (B) Tógazdasági halak tenyésztése és takarmányozása (B) Trófeabírálat és trófeagazdálkodás (B) Vadászattan (B) Vadgazdálkodás és vadállomány-hasznosítás (B) Belgyógyászati tanszék és klinika A kutya és a macska bőrgyógyászata (B) Az állatorvosi kardiológia alapjai (B) Humán elsősegélynyújtási ismeretek (C) Kutyák és macskák ultrahang-diagnosztikája (B) Biomatematikai és számítástechnikai tanszék Adatelemzési gyakorlatok (C) Bayesi statisztikai módszerek (C) Honlapszerkesztés I. (C) Honlapszerkesztés II. Dinamikus weblapok (C) Valószínűségi modellek (C) Egzotikus Állat- és Vadegészségügyi tanszék Állatkerti állatok betegségei (B) Házinyulak, laboratóriumi- és egzotikus rágcsálók betegségei (B) Kétéltűek- és hüllők biológiája, védelme (B) Kétéltűek és hüllők egészségvédelme (B) Vadászati állattan (B) Vadászati ökológia (B) Vadegészségtan (B) Élelmiszer-higiéniai tanszék Élelmiszer - technológia a gyakorlatban (B) Mikrobiológiai élelmiszer-biztonság (B) Élettani és biokémiai tanszék A genomika alapjai és eredményei (C) A génsebészet (B) A klinikai kardiológia élettani alapjai (B) A sejtek élettana (B)... 87

4 4 Állatorvosi nukleáris medicina (C) Bioinformatika (C) Fejezetek a patobiokémia tárgyköréből (B) Sugárbiológia állatorvosoknak (C) Virtuális páciensek használata az alaptudományok oktatásában (C) Gyógyszertani és méregtani tanszék A bendőemésztés egyes kérdései (B) Alternatív állatgyógyászat (C) Állatorvosi farmakoterápia (B) Gyógyszerártalmak (B) Haszonállat-gyógyászati Tanszék és Klinika Hajlamosító tényezők hatásai a szarvasmarha peripartális időszakában (B) Idegennyelvi lektorátus Angol szaknyelv biológus MSc hallgatók számára I-II. (C) Állatorvosi angol szaknyelv I., II. (C) Angol állatorvosi szaknyelv haladó modul I-II. (C) Latin nyelv biológus hallgatóknak (C) Német szaknyelv állatorvos hallgatók számára (C) Járványtani és mikrobiológiai tanszék A fertőző betegségek laboratóriumi diagnosztikája (B) Állatorvosi vakcinológia (Fertőző állatbetegségek immunprophylaxisa) (B) Mikrobiológiai biotechnológia (B) Vírusok okozta megbetegedések kórfejlődésének a molekuláris háttere (B) Zoonosisok I - II. (B) Kémiai tanszék Környezetkémia és ökotoxikológia (B) Modern anyagok az élettudományokban (C) Kórélettani és onkológiai tanszék Alkalmazott klinikai laboratóriumi diagnosztika (B) Központi Könyvtár A tudományos közlés alapjai (C) Könyvtári informatika (C) Lógyógyászati tanszék A kólikás ló (B) Növénytani tanszék A gyepgazdálkodás alapjai (B) A növények biológiailag aktív anyagai (B) (másodlagos anyagcseretermékek) Az általános mikológia alapjai (B) Gombaismeret (C) (Ehető és mérgező gombák) Gyógynövényismeret (B) Karcinogén antikarcinogén növények (C)

5 5 Lápok élővilága és ökológiája (C) Mérgező kerti- és szobanövények (C) Viselkedés-biológia tutoriális (C) Ökológiai tanszék Az urbanizáció hatásai az élővilágra (C) Entomológia (C) Parazitológiai és állattani tanszék A kullancsok és az általuk terjesztett kórokozók biológiája (C) Ízeltlábú vektorok és az általuk terjesztett állat- és közegészségügyi kórokozók Európában (B) Parazitozoonosisok (B) Társ- és fontosabb vadon élő állatok parazitózisai (B) Patológiai tanszék A nagyüzemi baromfitartás gyakorlati problémái (B) Az állatorvoslás története (C) Díszhal betegségek (B) Tógazdasági ismeretek (B) (Halegészségügyi praktikum) Sebészeti tanszék és klinika Húsevők fogászata (B) Speciális műtéti technikák kisállatok lágyszervi sebészete területén (B) Szülészeti és szaporodásbiológiai tanszék és klinika Andrológia és asszisztált reprodukciós eljárások (B) Állatorvosi neonatológia (B) Klinikai endokrinológia (B)

6 6 Bevezető Tisztelt Hallgató! A mindenki számára kötelezően előírt A-típusú tantárgyak óraszámai nem teszik lehetővé a napjainkban rohamosan gyarapodó és folyamatosan változó ismeretek, az egyes szakterületek speciális sajátosságainak a részletes tárgyalását. Nincs idő arra, hogy az oktatók az előadásokon és gyakorlatokon részletesen foglalkozzanak a képzésben nem vagy alig említett állatfajok betegségeivel, a szakterülethez közvetlenül vagy közvetve kapcsoló egyéb érdekes témákkal. A meghirdetett és szabadon választható fakultatív tantárgyak ezeknek a speciális ismereteknek a megszerzésére adnak lehetőséget. Ezek a tárgyak a szükséges kreditpontok megszerzése mellett a hallgatók egyéni érdeklődésének a kielégítését is szolgálják. A B-típusú tantárgyak (pl. díszhalak, ill. a kétéltűek és hüllők betegségei, alkalmazott klinikai laboratóriumi diagnosztika) az állatorvos-tudományhoz közvetlenül kapcsolódó ismereteket adnak a leendő praxis jobb működtetéséhez s egyúttal a specializációt is megalapozzák. A szabadon választható C-típusú tantárgyak (pl. régészeti állattan, a humán táplálkozás egyes kérdései) szakmai szempontjából kevésbé fontosak, de hozzájárulnak a hallgató alapműveltségéhez. A Tájékoztató a tanszékenként meghirdetett, 100-nál is több fakultatív tantárgy igen bőséges választékát kínálja a különböző évfolyamokon tanuló hallgatók számára. Az érdeklődő tájékoztatást kap arról, hogy milyen előtanulmány szükséges az egyes tantárgy felvételéhez, a képzésben ajánlott időbeli helyéről, az előadások óraszámáról, tematikájáról, a számonkérés módjáról és kreditértékéről. Fontos hangsúlyoznom, hogy a félévenként meghirdetett fakultatív tantárgyak oktatását a tantárgyfelelős csak akkor köteles indítani, ha minimum 5 fő jelentkezik és felveszi a leckekönyvébe. Kevesebb jelentkező esetén az oktató mérlegelheti, hogy megtartja-e az órákat. Fontos kihangsúlyozni, hogy a hallgató kreditet csak abban esetben kap, ha az előírt követelményeket teljesítette. Jó tanácsként fogadják el, hogy szakmai érdeklődésük és ne az alapján válasszanak fakultatív tantárgyat, hogy melyikkel lehet könnyebben megszerezni a szükséges krediteket. A fakultatív tantárgyakat meghirdető oktatók és kutatók számítanak az Önök aktív részvételére és véleményére. Kérdéseikkel segítsék a tantárgyak előadóit abban, hogy a hallgatókat érdeklődő témák tárgyalásával, esetek bemutatásával tegyék Önök számára érdekessé és vonzóvá az adott témakör hallgatását és tanulását. A hallgatók választása fogja jelezni, hogy a meghirdetett fakultatív tantárgyra igény van-e, mivel a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak alapján törölni kell azt, amelyet a hallgatók érdeklődésének a hiányában öt éven belül egyszer sem tartottak meg. Bejezésül kívánom Önöknek, hogy csillapíthatatlan tudásszomj vezérelje a választott szakmájuk iránti érdeklődésüket. Budapest, július Dr. Farkas Róbert oktatási dékánhelyettes

7 7 Fakultatív formában működő Vadgazdálkodási szakirány A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet lehetővé teszi a SzIE Állatorvos-tudományi Kar számára, hogy felsőfokú vadgazdálkodási és vadászati szakképesítés nyújtó fakultatív formában működő vadgazdálkodási szakirányú képzést nyújtson az állatorvosi szakon tanuló a vadászat-vadgazdálkodás iránt érdeklődő hallgatók részére. A Vadgazdálkodási szakirányt elvégző hallgatók az oklevélhez kapcsolódó igazolást kapnak. A szakirány elvégzése vadászati és vadgazdálkodási felsőfokú végzettséget igénylő, fő- vagy mellékállású munkakörökben való elhelyezkedéshez szükséges, mely tevékenységek jelentős része az állatorvosi hivatás gyakorlása mellett is végezhető. A szakirány teljesítéséhez eredményesen el kell végezni a vadgazdálkodási szakirány összes tantárgyát, amelyek együttesen 26 kreditpont értékűek. A szakirány tantárgyai: 1. Vadászati állattan 2. Vadászati ökológia 3. Vadászattan 4. Vadgazdálkodás és vadállomány-hasznosítás 5. Intenzív vadgazdálkodás 6. Fegyver és lőszerismeret (elmélet és gyakorlat) 7. Trófeabírálat és trófeagazdálkodás 8. Vadegészségtan 9. Vadászati jog, etika és ökonómia A szakirányos tantárgyblokk oktatása 4 félév alatt történik. Javasoljuk, hogy az érdeklődő állatorvostan hallgatók legkorábban harmadévesen, azaz az 5. félévben vegyék fel az első két tantárgyat, majd az 6. félévben újabb kettőt, a 7. félévben hármat, a 8. félévben ismét két tantárgy felvételével teljesíthetik a szakirányt. A biológia BSc szakos hallgatók 3. félévtől, a biológus MSc szakos hallgatók az 1. félévtől vehetik fel a szakirányos tantárgyakat. Az időrendi beosztás a korábbi szakirányos halhatókkal egyeztetve, a javaslataik maximális figyelembevételével történt. A biológia BSc és a biológus MSc szakos hallgatók esetében a szakirány neve: Vadbiológiai szakirány. Esetükben a szakirányú képesítés megszerzése nem számít felsőfokú vadgazdálkodási szakképesítésnek. A tematika összeállítása során célunk volt egyúttal a felvehető, a kreditpont gyűjtést segítő tantárgyak számának növelése is. A hallgatók felvehetik bármely fakultatív tantárgyat önmagában is, amelynek a meghatározott előtanulmányi követelményét teljesítették. Az a hallgató, aki a szükséges 26 kreditpontot nem teljesíti, nem kaphatja meg a felsőfokú vadgazdálkodási képzettséget tanúsító bizonyítványt.

8 8 A FAKULTATÍV TANTÁRGYAK TANSZÉKENKÉNTI RÖVID ISMERTETÉSE

9 9 Anatómiai és szövettani tanszék

10 10 A házimadarak anatómiája (B) Kredit: 2 Óraszám: 14 óra/félév Szükséges előtanulmány: 1. félévi anatómia kollokvium Felelős tanár: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár A csontvázrendszer Az izomrendszer A kültakaró, speciális bőrképletek Tollazat, toll típusok, a tollazat fejlődése A madarak repülésének biomechanikája és anatómiai alapjai A savóshártya kettőzetek és a testüregek topográfiája A légzés szervrendszere Az emésztés szervrendszere A húgy- és nemi szervek A keringés szervrendszere és a nyirokérrendszer Az idegrendszer és a belső elválasztású mirigyek Ajánlott időbeli helye a képzésben: a 2. félévtől A számonkérés formája: szóbeli vizsga

11 11 A lovak patkolásának morfológiai vonatkozásai (C) Kredit: 2 Óraszám: 10 óra elmélet + 5 óra gyakorlat /félév Szükséges előtanulmány: tájanatómia vizsga Felelős tanár: Dr. Gerics Balázs egyetemi docens történelmi áttekintés a lovak patkolásának okairól a ló végtagállásának megítélése a lábvég anatómiai áttekintése a lábvég csontozata a distalis izületek felépítése; szalagjaik, mobilitásuk inak lefutása a lábvégen, nyálkatömlők a lábvég vérellátása a lábvég beidegzése a szarutok felépítése, regenerálódása a patkó eltávolítása patkófajták a patkókészítésről a patkó felhelyezéséről Ajánlott időbeli helye a képzésben: 6. szemesztertől, páros félévben A számonkérés formája: írásbeli vizsga

12 Kredit: 2 Óraszám: 14 óra/félév Szükséges előtanulmányok: - 12 A magyar állatorvos-képzés története (C) Felelős tanár: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár Társelőadók: Dr. Kótai István egyetemi adjunktus az állatorvosképzés kezdetei Európában és a világban az állatorvosképzés kezdetei a Habsburg monarchia országaiban a Pesti Egyetem Orvosi Karának Állatgyógyászati Tanszéke és Állat-gyógyintézete Pesti cs. kir. Állatgyógyintézet Pesti m. kir. Állatgyógyintézet M. kir. Állatorvosi Tanintézet M. kir. Állatorvosi Akadémia M. kir. Állatorvosi Főiskola M. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Karának állatorvosi osztálya Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvostudományi Kara Állatorvostudományi Főiskola Állatorvostudományi Egyetem Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara Ajánlott időbeli helye a képzésben: tavaszi félév valamennyi évfolyamon A számonkérés formája: verseny formájában (A verseny során elvégzett feladatok értékelése után - elért pontok alapján - kapják meg az osztályzatot).

13 13 A szervek fejlődéstana, organogenesis (részletes fejlődéstan) (B) Kredit: 2 Óraszám: 16 óra/félév Szükséges előtanulmány: biológia vizsga Felelős tanár: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár A vérérrendszer, systema vasorum sanguinis fejlődése a szív a vérerek a magzati vérkeringés Az emésztőrendszer, systema digestorium fejlődése az előbél a bélcső a máj és a hasnyálmirigy A légzőrendszer, systema respiratorium fejlődése A húgyszervek, organa uropoetica fejlődése a vese a húgyhólyag, a húgycső és a sinus urogenitalis A nemi szervek, organa genitalia fejlődése a nemi mirigyek indifferens állapota és differenciálódása a nemi mirigyek kivezető csőrendszere a nemi mirigyek descensusa külső nemi szervek A bőr és az érzékszervek fejlődése A köztakaró és epidermalis szervei a szem a hallás és egyensúlyozás A központi idegrendszer fejlődése Ajánlott időbeli helye a képzésben: 2. szemesztertől A számonkérés formája: szóbeli vizsga

14 14 Állatorvosi röntgenanatómia (B) Kredit: 2 Óraszám: 15 óra/félév Szükséges előtanulmányok: 1. és 2. félévi anatómia kollokvium Felelős tanár: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár Radiológiai vizsgálómódszerek Röntgenkép keletkezése, a képelemzés alapjai A fej, a nyak, a gerincoszlop, az elülső végtag, a hátulsó végtag, a mellüreg, a hasüreg röntgen anatómiája kutyában és macskában A ló elülső és hátulsó végtagjának röntgenanatómiája A csontnövekedés radiológiája. Ajánlott időbeli helye a képzésben: a 3. szemesztertől A számonkérés formája: szóbeli vizsga

15 15 Az őssejtek transplantatiójának lehetőségei az állatorvos-tudományban (C) Kredit: 2 Óraszám: 14 óra/félév Szükséges előtanulmányok: szövettan, biokémia Felelős tanár: Dr. Kótai István egyetemi adjunktus Társelőadó: Dr. Jancsik Veronika tudományos főmunkatárs A transplantatio történetének áttekintése Az őssejtek fogalma, csoportosítása Az őssejtek jellemzése Őssejt-szeparálási technikák Őssejtforrások Őssejtek a felnőtt szervezetben: fiziológiás szerep Tumor őssejtek Őssejtek felhasználása a hematológiai betegségekben Őssejtek alkalmazása az endocrin betegségekben Őssejtek alkalmazása a kardiológiai betegségekben Őssejtek alkalmazása az idegrendszer betegségeiben Az őssejtek alkalmazásának társadalmi-etikai vonatkozásai Ajánlott időbeli helye a képzésben: 6. félév Számonkérés formája: szóbeli vizsga

16 16 Érzékelés az állatvilágban (C) Kredit: 2 Óraszám: 15 óra/félév Szükséges előtanulmány: szövettan, élettan vizsga Felelős tanár: Dr. Jancsik Vera tudományos főmunkatárs Az érzőrendszerek (látás, a hallás, a szaglás, ízlelés, szomatoszenzoros működések) szervei. Szövettani és élettani jellegzetességek rendszerező felelevenítése, fejlődésük az ontogenezis illetve a filogenezis során. Az egyes érzőrendszerek receptorsejtjeiben lejátszódó folyamatok molekuláris sejtbiológiai alapjai. A receptorstruktúrákban keletkezett jelek továbbítása az agyba. Jelfeldolgozás az agyban. Az érzékletek rögzítése: rövid- és hosszú távú memória keletkezése. Az érzékelés szerepe az állatok életében, különös tekintettel a szociális magatartásra. Ajánlott időbeli helye a képzésben: 5. szemesztertől A számonkérés formája: szóbeli vizsga

17 17 Fejezetek a humán anatómiából (C) Kredit: 2 Óraszám: 14 óra/félév Szükséges előtanulmány: 1. félévi anatómia kollokvium Felelős tanár: Dr. Hajós Ferenc nyugalmazott egyetemi tanár Az emberi testről általában Síkok és irányok nevezéktana a felegyenesedett helyzetű testen Súlyviselés felegyenesedett helyzetben Az emberi csontváz sajátosságai A koponya csontjai A felső végtag csontjai, ízületei és izmai Erek és idegek az alsó végtagon Az emberi kéz anatómiája Vérvételi helyek és érzéstelenítési pontok a felső végtagon A felsővégtag mozgásai Az alsó végtag csontjai, ízületei és izmai Erek és idegek az alsó végtagon Vérvételi helyek és érzéstelenítési pontok az alsó végtagon A láb felépítése Az alsó végtag statikája és dinamikája Az emberi mimikai izomzat A szájüreg és képletei A garat és a gége Az emberi hangadás anatómiája A beszéd és ének kivitelezése A mellkasi szervek és topográfiájuk A szív és a nagyerek A "középárnyék" elemzése A hasi szervek és topográfiájuk A peritoneum és reperitoneum Az emberi canalis inguinalis A medencei szervek és topográfiájuk A medencefenék izomzata: a női gát Az emberi magzat útja a szülőcsatornában. Ajánlott időbeli helye a képzésben: 2. szemesztertől A számonkérés formája: szóbeli vizsga

18 18 Régészeti állattan (C) Kredit: 2 Óraszám: 14 óra/félév Szükséges előtanulmány: - Felelős tanár: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár Társelőadó: Dr. Bartosiewicz László egyetemi tanár (ELTE BTK Régészettudományi Intézet) Az archeozoológia célja módszerei Csontleletek meghatározása és értelmezése Csontméréstan alkalmazása a régészetben A háziasítás régészeti bizonyítékai Honfoglaláskori ásatások csontleletei A csont, mint nyersanyag - eszközkészítés A pásztorkodó állattartás régészeti kutatása Ajánlott időbeli helye a képzésben: 3., 5., 7., 9. félév A számonkérés formája: szóbeli vizsga

19 19 Sebészeti feltáró anatómia (B) Kredit: 2 Óraszám: 15 óra/félév Szükséges előtanulmány: tájanatómia kollokvium Felelős tanár: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár A testtájékoknak megfelelően a sebészeti szempontból fontos topográfiai viszonyok bemutatása kutyán A nyálmirigyek A külsőhallójárat A bulla tympanica A könnymirigy A könnyzacskó A gége, légcső, nyelőcső, pajzsmirigy A gerincoszlop nyaki, háti, ágyéki szakaszai A porckorong A mellüreg A hasüreg A húgyhólyag, húgycső, prosztata A végbélzacskó A vállízület, karcsont, könyökízület, alkar Csípőcsont, csípőízület, combcsont, térdízület, szár feltárása. Ajánlott időbeli helye a képzésben: 6. szemesztertől A számonkérés formája: szóbeli vizsga

20 20 Állat-egészségügyi igazgatástani és agrár-gazdaságtani tanszék

21 21 Az állatvédelem általános és jogi vonatkozásai (B) Kredit: 2 Óraszám: 15 óra/félév Szükséges előtanulmányok: - Felelős tanár: Dr. Fodor Kinga egyetemi adjunktus Az állatvédelem fogalma, célja, feladatai Az állatvédelem története Az állat- és természetvédelemmel kapcsolatos nemzetközi egyezmények Az állatvédelem szabályozása az EU-ban Állatvédelmi törvény A gazdasági haszonállatok védelme A társállatok védelme Az állatkísérletek jogi és etikai vonatkozásai Az állati jóllét meghatározásának lehetőségei Az állatok fájdalmának felismerése és elkerülési lehetőségei Az állatorvos állatvédelmi feladatai A számonkérés formája: szóbeli vizsga

22 22 Állatorvosi kommunikáció (C) Kredit: 2 Óraszám: óra/félév Szükséges előtanulmányok: Emberek és társállatok kapcsolata I., II. Felelős tanár: Dr. Sátori Ágnes 1. A tantárgy bemutatása, követelmények. A kommunikáció alapfogalma, kommunikációs modellek, verbális és metakommunikáció eszközök, értelmezés, helyzetgyakorlatok. Önismeret. Észlelés, benyomáskeltés. Kommunikáció a mindennapokban. 2. Az állatorvosi kommunikáció nehézségek, megoldási lehetőségek. Sztereotípiák és attitűdök, ezek befolyásoló szerepe. Az állatorvosi kommunikáció legfőbb sajátságai. Helyzetgyakorlat. Az állatokkal (elsősorban kutyával, macskával) való kommunikáció sajátosságai, gyakorlati jelentősége. Videó-elemzések. 3. Kommunikáció a gazdával. Az érzelmek befolyásoló szerepe, a kötődés jelentősége. Az orvos-beteg kapcsolati modellek és ezek szerepe a gyakorlatban. Írásbeli, szóbeli és non-verbális kommunikáció, a média szerepe. Hogyan alakítható ki jó együttműködés a gazdával, asszisztenssel, kollégákkal. Helyzetgyakorlatok. 4. Az empátia működése, szerepe. Értő figyelem, aktív hallgatás, mint eszköz. A tükrözés jelentése, jelentősége. Videó-elemzések, helyzetgyakorlatok. 5. A rossz-hírek közlésének technikája. Az állatorvos veszteséggel kapcsolatos attitűdjének, megküzdési stratégiájának jelentősége. Kommunikáció nehéz betegekkel, gazdákkal. Az agresszió kezelése. Videó-elemzés, helyzetgyakorlatok. 6. Kommunikáció stílusok, a passzív és agresszív kommunikáció sajátosságai. Asszertív kommunikáció. Az asszertív kommunikáció az állatorvosi gyakorlatban. Helyzetgyakorlatok. 7. Terepgyakorlat állatorvosi rendelőben. 8. Terepgyakorlati tapasztalatok elemzése. Konfliktus-kezelés a kommunikáció szempontjából, a nemet mondás technikája. Helyzetgyakorlatok. 9. Probléma-megoldás hatékony kommunikációval. Az állatorvos szerepe, viselkedésének hatása az állatok, gazdák viselkedésére helyzetgyakorlatok. 10. Közös vizsga. Gyakorlati feladatokon keresztül a tanult ismeretek bemutatása, helyzetek elemzése. Ajánlott időbeli helye a képzésben: félév A számonkérés formája: Terepgyakorlati beszámoló (vizsgára bocsátás feltétele a beszámoló elfogadása), szóbeli vizsga

23 23 Gyakorlati állatvédelmi ismeretek (B) Kredit: 2 Óraszám: 15 óra/félév Szükséges előtanulmányok: az állatvédelem általános és jogi vonatkozásai Felelős tanár: Dr. Fodor Kinga egyetemi adjunktus Oktatási hét Téma 1 Az állatkísérletek gyakorlati állatvédelmi aspektusai 2 A kedvtelésből tartott állatok forgalmazásának és tartásának állatvédelmi vonatkozásai 3 A mezőgazdasági haszonállatok védelme a gyakorlatban 4 Az állatok védelme a szállítás és a levágás során 5 A vadon élő állatok - kiemelten a veszélyeztetett fajok védelmének gyakorlati vonatkozásai 6 Az állatkínzások jogi és szakmai megítélése 7 Állatvédelmi esettanulmányok Ajánlott időbeli helye a képzésben: állatorvos hallgatóknak 6. félévtől biológia BSc szakon 5. félévtől A számonkérés formája: írásbeli vizsga

24 24 Társállatok az emberek gyógyításában (C) Kredit: 2 Óraszám: 24 óra/félév Szükséges előtanulmányok: társállatok és emberek kapcsolata 1-2. Felelős tanár: Dr. Fodor Kinga egyetemi adjunktus Oktatási hét Téma 1 Az ember-állat kapcsolat egészséges viszonyok között Az ember-állat kommunikáció sajátságai és működése, különös tekintettel a fogyatékkal élőkre 2 Az állatterápia története, görögöktől a XXI.sz.-ig, definíciók, módszertan, videó felvételek elemzése módszertani szempontok szerint 3 Hogyan befolyásolják az állatok az emberi életet (testi hatások, pszichés hatások, kognitív hatások, szociális hatások) 4 Lovasterápia (típusai, működése, különbségek az állatterápiákhoz képest) 5 Terápiás állatok (mely állatok alkalmasak terápiás munkára, fajok, fajták, minimális viselkedési követelmények) 6 Terápiás állatok választása programok szerint (az állatválasztás szempontjai, látogatói és bentlakásos programok) 7 Állatorvosi szerepvállalás és feladatok az állatterápiás munka során (higiénia, fizikai adottságok, gyakoribb betegségek, oltási és szűrési protokoll, viselkedés, állatvédelmi kérdések) 8 Terápiás programok felosztása intézmények és betegségek szerint Terápiás programok kidolgozása, terápiás csoport felépítése Ajánlott időbeli helye a képzésben: állatorvos hallgatóknak 7. félévtől biológia BSc szakon 5. félévtől A számonkérés formája: írásbeli vizsga

25 25 Társállatok és emberek kapcsolata 1. (C) Kredit: 2 Óraszám: 15 óra/félév Szükséges előtanulmányok: - Felelős tanár: Dr. Fodor Kinga egyetemi adjunktus Bevezető előadás Kedvencek Gazdák Természetvédelemről való gondolkodás ipari nagyhatalmak lakosai körében Állatkertekkel kapcsolatos gondolkodás, viselkedés Az ember-állat kapcsolat alakulása az életút folyamán I. Az ember-állat kapcsolat alakulása az életút folyamán II. Kötődés I. Kötődés II. Kötődés III. Kedvencek elvesztése Az állatvédelem pszichológiája Kedvenceink és fizikai egészségünk Kedvenceink és mentális jólétünk Állatterápiák elmélete és gyakorlata Számonkérés formája: írásbeli vizsga

26 26 Társállatok és emberek kapcsolata 2. (C) Kredit: 2 Óraszám: 15 óra/félév Szükséges előtanulmány: társállatok és emberek kapcsolata 1. Felelős tanár: Dr. Fodor Kinga egyetemi adjunktus Bevezető előadás Az ember-állat kapcsolat alakulása az életút folyamán I Az ember-állat kapcsolat alakulása az életút folyamán II Kötődés és jelentősége a viselkedés-zavarok alakulásában Kedvencek elvesztése és annak hatása a későbbi gazda-állat kapcsolatokra Kedvenceink és fizikai egészségünk Kedvenceink és mentális jólétünk Az egészség és betegség hatása a kedvencek viselkedésére, különbségek A viselkedés és kommunikáció fejlődése Viselkedési problémák Tanulási, tréning és viselkedésmódosítási technikák A kontrollal, annak hiányával összefüggő problémák és kezelési lehetőségeik Ajánlott időbeli helye a képzésben: a 6. félévtől A számonkérés formája: írásbeli vizsga

27 27 Vadászati jog - vadászati ökonómia (B) Kredit: 2 Óraszám: 15 óra/félév Szükséges előtanulmány: vadászattan, vadgazdálkodás és állományhasznosítás Felelős tanár: Dr. Ózsvári László egyetemi docens Oktatási hét Téma 1 A vadászati jog. A vadászatra jogosult. A vadászterület. A vad tulajdonjoga 2 A vadászati jog gyakorlása, hasznosítása 3 A vadászterület kijelölése. Kényszerhasznosítás 4 A vadaskertek, vadas parkok, vadfarmok létesítésének jogi szabályai 5 A vadászjegy és vadászati engedély. A kiadás és a visszavonás szabályai. A vadászati igazgatással összefüggő feladatok. A vadászati felügyelőség 6 Engedélyezett és tiltott vadászati módok és eszközök. A vad és élőhelyének védelme 7 Vadkár, vadászati kár, vadban okozott kár 8 Vadászati szabálysértések. A vadgazdálkodási tanácsok feladata, hatásköre 9 Vadgazdálkodási érdekképviseletek feladata és jogköre 10 Vadászat és természetvédelem 11 A hatályos élelmiszer-biztonsági jogszabályok vadgazdálkodási vonatkozásai 12 A vadászatszervezés és az elejtett vad birtokbavételének jogi szabályai 13 A vadászat ökonómiai kérdései 14 A vadgazdálkodás ökonómiai kérdései 15 A vadászat íratlan szabályai, a vadászetika Ajánlott időbeli helye a képzésben: Állatorvosi szak 8., biológia BSc szak 6., biológus MSc szak 4. félévtől A számonkérés formája: írásbeli vizsga

28 28 Viselkedészavarok és kezelésük 1. Kutya és macska (B) Kredit: 2 Óraszám: 20 óra/félév Szükséges előtanulmányok: társállatok és emberek kapcsolata 1, 2. Felelős tanár: Dr. Fodor Kinga egyetemi adjunktus Bevezetés, a normál és abnormál viselkedés elkülönítésének jelentősége. A kedvenc és gazdája közti viszony megítélése, a gazda és a viselkedési zavar megítélése. Az esetfelvétel lehetséges formái, utánkövetés, az állatorvos, az asszisztensek, kutyakiképzők szerepe. A kutya normál viselkedési mintái, etológiai alapok. A kölyökkutya fejlődése, fejlődéslélektana. Viselkedészavarok megelőzésének módjai: megfelelő fajta, nem, életkor; a korai szocializáció, a nevelés formái a jutalmazás és büntetés lehetőségei és hatásai Nevelési tanácsadás, típusok ismerete otthoni nevelés (egyedüllét, szobatisztaság, engedelmesség, stb.) nevelés, oktatás kutyaiskolában, csoportos jelentősége, kutyaiskola típusok egyéni kiképzők bentlakásos kiképzés Videó felvételek megtekintése, elemzése A viselkedésterápia lehetőségei, módszerei viselkedésmódosító technikák (pozitív és negatív megerősítés, pozitív, negatív büntetés, klasszikus és operáns kondícionálás, habituálás, deszenzitizálás, stb.) állatorvosi beavatkozások sebészet, gyógyszeres kezelések (pszichofarmakológia, hormonok, stb.), feromon terápia alternatív módszerek akupunktúra, fitoterápia, Bach virágterápia, TTouch, homeopátia A kutyák leggyakoribb viselkedési problémái, diagnosztika, kialakulás, kezelés iránya - I. félelmek és fóbiák destruktivitás sztereotíp, kompulzív viselkedési formák eliminációs problémák táplálkozással összefüggő problémák

29 29 A kutyák leggyakoribb viselkedési problémái, diagnosztika, kialakulás, kezelés iránya - II. agresszió in-group, out-group, interdog, ember-elleni, anyai, territoriális, félelmi, stb. kontroll problémák időskori viselkedési problémák egyéb nemkívánatos viselkedések A macska normál viselkedési mintái, etológiai alapok. A kölyökmacska fejlődése, fejlődéslélektana. Viselkedészavarok megelőzésének módjai: megfelelő fajta, nem, életkor; a korai szocializáció, a nevelés formái a jutalmazás és büntetés lehetőségei és hatásai, nevelési tanácsadás, otthoni nevelés A viselkedésterápia lehetőségei, módszerei macskáknál viselkedésmódosító technikák (pozitív és negatív megerősítés, pozitív, negatív büntetés, klasszikus és operáns kondícionálás, habituálás, deszenzitizálás, stb.) állatorvosi beavatkozások sebészet, gyógyszeres kezelések (pszichofarmakológia, hormonok, stb.), feromon terápia alternatív módszerek akupunktúra, fitoterápia, Bach virágterápia, TTouch, homeopátia A macskák leggyakoribb viselkedési problémái, diagnosztika, kialakulás, kezelés iránya - I. eliminációs problémák horizontális, vertikális vizelés, bélsárürítési problémák destruktív viselkedések sztereotíp, kompulzív viselkedésformák félelmek, fóbiák A macskák leggyakoribb viselkedési problémái, diagnosztika, kialakulás, kezelés iránya - II. agresszió problémák többmacskás otthonok problémái egyéb nemkívánatos viselkedések Számonkérés formája: félév során egy önálló esetfelvétel elkészítése, félév végén írásbeli vizsga

FAKULTATÍV TANTÁRGYAI

FAKULTATÍV TANTÁRGYAI T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÁLLATORVOSKÉPZÉS FAKULTATÍV TANTÁRGYAI 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 6 Javasolt fakultatív tantárgysorok... 7 A FAKULTATÍV TANTÁRGYAK RÖVID ISMERTETÉSE...

Részletesebben

FAKULTATÍV TANTÁRGYAI

FAKULTATÍV TANTÁRGYAI T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÁLLATORVOSKÉPZÉS FAKULTATÍV TANTÁRGYAI 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Javasolt fakultatív tantárgysorok... 6 A FAKULTATÍV TANTÁRGYAK RÖVID ISMERTETÉSE...

Részletesebben

FAKULTATÍV TANTÁRGYAI

FAKULTATÍV TANTÁRGYAI T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÁLLATORVOSKÉPZÉS FAKULTATÍV TANTÁRGYAI 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 6 Javasolt fakultatív tantárgysorok... 7 A FAKULTATÍV TANTÁRGYAK RÖVID ISMERTETÉSE...

Részletesebben

Vadgazdálkodási képzés a SZIE Állatorvos-tudományi Karán

Vadgazdálkodási képzés a SZIE Állatorvos-tudományi Karán Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Vadgazdálkodási képzés a SZIE Állatorvos-tudományi Karán Dr. habil. Marosán Miklós tudományos főmunkatárs címzetes egyetemi tanár 2014 A vadgazdálkodási képzés

Részletesebben

A vadegészségügy és vadgazdálkodás oktatása az állatorvos képzésben. Sótonyi Péter

A vadegészségügy és vadgazdálkodás oktatása az állatorvos képzésben. Sótonyi Péter A vadegészségügy és vadgazdálkodás oktatása az állatorvos képzésben Sótonyi Péter Szervezett formában 1973-tól fakultatív tantárgyként Állattani és Parazitológiai Tanszék Janisch Miklós (1922-2002) Főbb

Részletesebben

Ember állat interakciók. Társállatok etológiája

Ember állat interakciók. Társállatok etológiája Ember állat interakciók Társállatok etológiája 1. Az alkalmazott etológia helye és szerepe az etológiai kutatásokban Gazdasági és állatvédelmi szempontok Mi tekinthető társállatnak? Kulturális és ökológiai

Részletesebben

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia alapképzés mintatanterve bevezetve a 00/009. tanévben Minden szakirányon kötelező...... Informatika Biomatematika Kémia Összehasonlító növényszervezettan Összehasonlító

Részletesebben

IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN. Várható viselkedési változások, idősekkel való bánásmód a rendelőben

IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN. Várható viselkedési változások, idősekkel való bánásmód a rendelőben IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN Várható viselkedési változások, idősekkel való bánásmód a rendelőben XXI. S zázad Az idősek százada 2 Várható élettartam növekedése (ember, társállat) Idősek arányának

Részletesebben

OKJ Vadgazdálkodási technikus szakképesítés

OKJ Vadgazdálkodási technikus szakképesítés FM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdaság szakmacsoport XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás ágazat OKJ 54 625 01 Vadgazdálkodási

Részletesebben

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben

SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben SzIE Állatorvos-tudományi Kar Biológia mesterképzés mintatanterve bevezetve a 2012/2013. tanévben 1. A mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása A képzési és kimeneti követelményeknek

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

Biológia BSc képzés: I. Évfolyam

Biológia BSc képzés: I. Évfolyam Sebészet előadó KÖNYVTÁR- Könyvtár növényszervezettan Biológia BSc képzés: I. Évfolyam BIOMATEMATIKA elmélet EU ISMERETEK N/3 ÖSSZEHASONLÍTÓ NÖVÉNYSZERVEZETTAN elmélet ETOLÓGIA I. tömbösítve A BIOLÓGIA

Részletesebben

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet.

Javítóvizsga 2013/2014. Annus Anita. Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. Javítóvizsga 2013/2014 Annus Anita 9.a Anatómia Az állati test bonctani felépítése. Az elemek, vegyületek, sejtek, szövetek, szervek,szervrendszerek, szervezet. A csontok feladata, felépítése, csont szerkezete,

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Mozgásanatómia. Mozgásanatómia Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Mozgásanatómia Mozgásanatómia 9. évfolyam A 9. évfolyamon az intézményünk profiljának megfelelő tantárgy, a mozgásanatómia kerül bevezetésre. A mozgásanatómia

Részletesebben

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016)

BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) BIOLÓGIA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEK (2016) 1 Biológia tantárgyból mindhárom évfolyamon (10.-11.-12.) írásbeli és szóbeli vizsga van. A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Állatorvos-tudományi Kar Évfolyam szintű heti órarend 2013/2014-s tanév, 2. félév Biológia BSc képzés: I. Évfolyam

Állatorvos-tudományi Kar Évfolyam szintű heti órarend 2013/2014-s tanév, 2. félév Biológia BSc képzés: I. Évfolyam Biológia BSc képzés: I. Évfolyam NÖVÉNYRENDSZERTAN NÖVÉNYRENDSZERTAN BIOMATEMATIKA HEFOP 2. KÉMIA ÁLLATSZERVEZETTAN ÁLLATSZERVEZETTAN BIOMATEMATIKA Előadás HEFOP 2. KÉMIA FÖLDTUDOMÁNYOK elmélet FIZIKA

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk:

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: 1 20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az Egyetem (Kar)

Részletesebben

X. Kaposvári Állategészségügyi Napok. 19. Szapbiológiai Találkozó programja

X. Kaposvári Állategészségügyi Napok. 19. Szapbiológiai Találkozó programja X. Kaposvári Állategészségügyi Napok és 19. Szapbiológiai Találkozó programja 2013 október 11-12. Danubius Health Spa Resort Hévíz, Kossuth Lajos utca 9-11. PROGRAM 2013. október 11. péntek 08:00-18:00

Részletesebben

IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN. Várható viselkedési változások

IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN. Várható viselkedési változások IDŐS KUTYA A CSALÁDBAN ÉS A RENDELŐBEN Várható viselkedési változások XXI. S zázad Az idősek százada 2 Várható élettartam növekedése (ember, társállat) Idősek arányának radikális növekedése a társadalomban

Részletesebben

(A nappali tagozatos tantervekben az óraszámok hetente, a levelezőn szemeszterenként értendőek.)

(A nappali tagozatos tantervekben az óraszámok hetente, a levelezőn szemeszterenként értendőek.) Tantervek A képzés meghatározott képzési idő (alapképzésben 7 szemeszter, felsőfokú szakképzésben 4 szemeszter) alatti elvégzéséhez, a szakmai indokok alapján nem kötelezően előírt, de a tantárgyi előfeltételek

Részletesebben

TARTALOM A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI

TARTALOM A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI TARTALOM Prológus: Comparare necesse est (Az eredeti angol kiadáshoz) 13 Elõszó a magyar kiadáshoz 17 1. fejezet A KUTYA VISELKEDÉSKUTATÁSÁNAK TÖRTÉNETE ÉS ELMÉLETI ALAPVETÉSEI 1.1 Bevezetés 19 1.2 A behaviorizmustól

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

Tanmenet. Csoport életkor (év): 14 Nagyné Horváth Emília: Biológia 13-14 éveseknek Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. Tanmenet Iskola neve: IV. Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV: Béla út 131. Tantárgy: Biológia Tanár neve: Tóth László Csoport életkor (év): 14 Tankönyv Nagyné Horváth Emília: Biológia

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK

ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK A szak fejléce Hatályos Tagozat orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak 2008. szeptember, módosítva 2009. szeptember levelező MINTATANTERV Javasolt félév (1) kód-ja (2) neve

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Kar. DÉKÁN, dr. Ioan Coroiu egyetemi docens. REKTOR, dr. Ioan Aurel POP egyetemi tanár, akadémikus

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Kar. DÉKÁN, dr. Ioan Coroiu egyetemi docens. REKTOR, dr. Ioan Aurel POP egyetemi tanár, akadémikus EGYETEMI TANREND - érvényes a 2015-2016-os tanévtől kezdődően UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA BIOLÓGIA ÉS GEOLÓGIA KAR A tanulmányok időtartama: 6 félév Tanítási forma: nappali Doménium: Környezettudomány

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Kar. Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet. REKTOR, dr. Ioan Aurel POP egyetemi tanár, akadémikus

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biológia és Geológia Kar. Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet. REKTOR, dr. Ioan Aurel POP egyetemi tanár, akadémikus EGYETEMI TANREND - érvényes a 2015-2016-os tanévtől kezdődően UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA BIOLÓGIA ÉS GEOLÓGIA KAR Doménium: Biológia Szak: Biológia Tanítási nyelv: magyar A végzett által megszerzett

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY SZÁMÍTÓGÉPES TAKARMÁNYOZÁSI RENDSZER KEZELŐJE (SERTÉS) 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési

Részletesebben

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak. ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július Babeș-Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Kar Alkalmazott Pszichológia Intézet Pszichológia szak ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 július I.KÖTELEZŐ tantárgyak tételei 1. Az intelligencia meghatározásai,

Részletesebben

Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 1. A. Információtartalom vázlata:

Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 1. A. Információtartalom vázlata: 1. A Ismertesse az egyéni vadászati módokat! Egyéni vadászati módok Egyéni vadászat során ejthető vadfajok Egyéni vadászat biztonsági előírásai Egyéni vadászat etikai előírásai 1. B Ismertesse a vadászaton

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai

Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Az apróvadtenyésztés állategészségügyi gondjai Dr. Beregi Attila Ph.D. Szent-István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet Gödöllő 2011. Fogalom meghatározás Állathigiénia: integráló tudomány megelőzi a termelési

Részletesebben

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium 42 28 3+2 köt. 1 EF30001 Biokémia I. (Kémiai, biokémiai általános alapfogalmak) #& kollokvium 14

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2011/2012. tanévtől. felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2011/2012. tanévtől felmenő rendszerben MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSC.) LEVELEZŐ TAGOZAT Szakirányok GAZDÁLKODÓ SZAKIRÁNY KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

BIOLÓGIA TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

BIOLÓGIA TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Táplálkozás biológiája Tantárgy kódja BI 3101 Meghirdetés féléve 7 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1 + 0 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Kalucza Lajosné dr. Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Óraszám Cím 1. Áttekintés Megjegyzés 2. Az élet természete rendezettség, szerveződés szintek 3. Az élet természete anyagcsere, szaporodás,

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben

A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A 2014/2015-ös tanévben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgatók kurrikuluma felmenő rendszerben A tantárgy elnevezése Kreditkó Előtanulmány Számonkérés d ELMÉLETI MODUL 1. szemeszter kötelező Anatómia,

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Teljesítmény és erőforrás controlling

Teljesítmény és erőforrás controlling IV. évfolyam GM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás controlling 2012/2013 2. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Teljesítmény

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

III. Az állati kommunikáció

III. Az állati kommunikáció III. Az állati kommunikáció I. Kommunikáció a fajtestvérekkel I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés I. Kommunikáció a fajtestvérekkel 1. Bevezetés beszélgető állatok? I. Kommunikáció a fajtestvérekkel

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

A felelős személyre vonatkozó képesítési előírások

A felelős személyre vonatkozó képesítési előírások 1. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez A felelős személyre vonatkozó képesítési előírások Felelős személy lehet, aki az alábbi egyetemi vagy főiskolai végzettségek valamelyikével és

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Útmutató. a nagyállatklinikai gyakorlatokhoz. Tananyag: ha nem is egyedül, de minden előírt vizsgálatban tevőleges részvétel, vizsgálati leletek

Útmutató. a nagyállatklinikai gyakorlatokhoz. Tananyag: ha nem is egyedül, de minden előírt vizsgálatban tevőleges részvétel, vizsgálati leletek Útmutató a nagyállatklinikai gyakorlatokhoz 11. szemeszter A gyakorlat ideje a hallgató választása szerint: 6 hét vagy 12 hét. Nagyállat-belgyógyászati klinikai gyakorlat Tananyag: ha nem is egyedül, de

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján)

A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) A radiológus szakorvosképzés tematikája (a Radiológiai Szakmai Kollégium 2005. 01. 16-i állásfoglalása alapján) Általános szempontok I.: Követelmények: A képzés eredményeként a radiológia szakvizsgát tett

Részletesebben

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsanna és munkatársai

Dr. Máthéné Dr. Szigeti Zsuzsanna és munkatársai Kar: TTK Tantárgy: CITOGENETIKA Kód: AOMBCGE3 ECTS Kredit: 3 A tantárgyat oktató intézet: TTK Mikrobiális Biotechnológiai és Sejtbiológiai Tanszék A tantárgy felvételére ajánlott félév: 3. Melyik félévben

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Megismertetni a háztartás alapvető funkcióit.

Megismertetni a háztartás alapvető funkcióit. PROGRAM MEGNEVEZÉSE Mezőgazdasági kistermelés, biogazdálkodás I. MODUL MEGNEVEZÉSE Falusi életvitel-háztartás ökonómia Óraszám Témakör megnevezése Témakör részles feldolgozása Témakör célja Irodalom 1-2

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2010/2011 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

Számviteli esettanulmányok

Számviteli esettanulmányok SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számviteli esettanulmányok MSC Pénzügy-számvitel szak Vezetői számvitel szakirány Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK A tárgy

Részletesebben

A Szent István Egyetemen az alábbi Karokon folyik az oktatás. Állatorvos-tudományi Kar 1078 Budapest, István utca 2.

A Szent István Egyetemen az alábbi Karokon folyik az oktatás. Állatorvos-tudományi Kar 1078 Budapest, István utca 2. A Szent István Egyetemen az alábbi Karokon folyik az oktatás Állatorvos-tudományi Kar 1078 Budapest, István utca 2. Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar 5540 Szarvas, Szabadság u. 4. Jászberényi Campusz

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok:

2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: 2012.11.01-2012.11.30 dátumok közti fuvarok: Anat. Szöv.- és Fejl.tani Int./Közp.ált. 41201K0000 7 Szállítási kód: 41 Darabszám: 1 Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika 61255K0000 ÁOK Dékáni Hivatal/Közp.

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI. 1. Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása 2011. március 26-27., április 9-10.

A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI. 1. Az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása 2011. március 26-27., április 9-10. A SZABADEGYETEM FŐ TÉMAKÖREI 1. rész: az autizmus spektrum zavarral kapcsolatos általános, korszerű ismeretek átadása (részletes tartalom: lásd BHRG Szabadegyetem 2011. tavasz című file ) 1. Az autizmus

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Kémiai Intézet Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy/kurzus címe: A tantárgy/kurzus száma: Félév: Kockázatbecslés MAKKEM253M II. A kurzus típusa

Részletesebben

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen

A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen A genomikai oktatás helyzete a Debreceni Egyetemen Bálint Bálint L. GNTP Oktatás és Tudásmenedzsment Munkabizottság, 2009. június 10. Tények Debreceni Egyetemről 21000 nappali és 33000 összes hallgató

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY MEDICINĂ GENERALĂ Egészségügy Sănătate Egészségügy Sănătate Tizenhárom szak található ezen a területen: Általános orvostudomány Asszisztensképző Audiológia (Audiologie şi protezare auditivă) Bábaképző Fiziokinetoterápia

Részletesebben

HSAVA 24. országos konferencia

HSAVA 24. országos konferencia HSAVA 24. országos konferencia BUDAPEST, SZIE, ÁOTK program 2011 április 02. -szombat AULA 8.00-9.00 Regisztráció 9.00-9.30 Kutyák dilatiós cardiomyopathiája Vrabély Tamás (Boehringer) különös tekintettel

Részletesebben

Szárazonállás és tejtermelés összefüggései. (gyakorlati tapasztalatok)

Szárazonállás és tejtermelés összefüggései. (gyakorlati tapasztalatok) Szárazonállás és tejtermelés összefüggései (gyakorlati tapasztalatok) 2011. december 3. Dr. Bartyik János Az Enyingi Agrár ZRT. tevékenysége növénytermesztésen és állattenyésztésen alapul, a szarvasmarha

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN OBJEKTIVITÁS ÉS MÉRHETŐSÉG BEVEZETÉSE PAK TÁJÉKOZTATÓ Programjaink célja,

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben