FAKULTATÍV TANTÁRGYAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FAKULTATÍV TANTÁRGYAI"

Átírás

1 T Á J É K O Z T A T Ó AZ ÁLLATORVOSKÉPZÉS FAKULTATÍV TANTÁRGYAI

2 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 6 Fakultatív formában működő Vadgazdálkodási szakirány... 7 A FAKULTATÍV TANTÁRGYAK TANSZÉKENKÉNTI RÖVID ISMERTETÉSE... 8 Anatómiai és szövettani tanszék... 9 A házimadarak anatómiája (B) A lovak patkolásának morfológiai vonatkozásai (C) A magyar állatorvos-képzés története (C) A szervek fejlődéstana, organogenesis (részletes fejlődéstan) (B) Állatorvosi röntgenanatómia (B) Az őssejtek transplantatiójának lehetőségei az állatorvos-tudományban (C) Érzékelés az állatvilágban (C) Fejezetek a humán anatómiából (C) Régészeti állattan (C) Sebészeti feltáró anatómia (B) Állat-egészségügyi igazgatástani és agrár-gazdaságtani tanszék Az állatvédelem általános és jogi vonatkozásai (B) Állatorvosi kommunikáció (C) Gyakorlati állatvédelmi ismeretek (B) Társállatok az emberek gyógyításában (C) Társállatok és emberek kapcsolata 1. (C) Társállatok és emberek kapcsolata 2. (C) Vadászati jog - vadászati ökonómia (B) Viselkedészavarok és kezelésük 1. Kutya és macska (B) Viselkedészavarok és kezelésük 2. Kutya macska (B) Állathigiénia, állomány-egészségtani és állatorvosi etológiai tanszék Állatbetegségek populációkban való előfordulásának modellezése, elemzése (B) Sertés állomány-egészségtan (B) Szarvasmarha állomány-egészségtan (B) Állattenyésztési, takarmányozástani és laborállat-tudományi intézet A baromfi-takarmányozás általános alapjai (C) A humán táplálkozás egyes kérdései (C) Állatábrázolás a képzőművészetben (C) Állatkerti állatok takarmányozása I. Növényevő emlősök (C) Állatorvosi klinikai genetika (B) Az ökológiai szemléletű állattenyésztés gyakorlata (B) Baromfifajok keltetése (C) Bioakusztika (C) Egzotikus halak, hüllők, madarak és kisemlősök táplálása (C)... 46

3 3 Fegyver és lőszerismeret (B) Gyakorlati laborállat-tudomány (B) Igazságügyi állatgenetika (C) Intenzív vadgazdálkodás (B) Kinológia és macskatenyésztés (C) Különleges állatok tenyésztése (C) Lótenyésztés (B) Prémes állatok tenyésztése és takarmányozása (C) Szarvasmarha-tenyésztés (B) Társállatok dietetikája (B) Tógazdasági halak tenyésztése és takarmányozása (B) Trófeabírálat és trófeagazdálkodás (B) Vadászattan (B) Vadgazdálkodás és vadállomány-hasznosítás (B) Belgyógyászati tanszék és klinika A kutya és a macska bőrgyógyászata (B) Az állatorvosi kardiológia alapjai (B) Humán elsősegélynyújtási ismeretek (C) Kutyák és macskák ultrahang-diagnosztikája (B) Biomatematikai és számítástechnikai tanszék Adatelemzési gyakorlatok (C) Bayesi statisztikai módszerek (C) Honlapszerkesztés I. (C) Honlapszerkesztés II. Dinamikus weblapok (C) Valószínűségi modellek (C) Egzotikus Állat- és Vadegészségügyi tanszék Állatkerti állatok betegségei (B) Házinyulak, laboratóriumi- és egzotikus rágcsálók betegségei (B) Kétéltűek- és hüllők biológiája, védelme (B) Kétéltűek és hüllők egészségvédelme (B) Vadászati állattan (B) Vadászati ökológia (B) Vadegészségtan (B) Élelmiszer-higiéniai tanszék Élelmiszer - technológia a gyakorlatban (B) Mikrobiológiai élelmiszer-biztonság (B) Élettani és biokémiai tanszék A genomika alapjai és eredményei (C) A génsebészet (B) A klinikai kardiológia élettani alapjai (B) A sejtek élettana (B)... 87

4 4 Állatorvosi nukleáris medicina (C) Bioinformatika (C) Fejezetek a patobiokémia tárgyköréből (B) Sugárbiológia állatorvosoknak (C) Virtuális páciensek használata az alaptudományok oktatásában (C) Gyógyszertani és méregtani tanszék A bendőemésztés egyes kérdései (B) Alternatív állatgyógyászat (C) Állatorvosi farmakoterápia (B) Gyógyszerártalmak (B) Haszonállat-gyógyászati Tanszék és Klinika Hajlamosító tényezők hatásai a szarvasmarha peripartális időszakában (B) Idegennyelvi lektorátus Angol szaknyelv biológus MSc hallgatók számára I-II. (C) Állatorvosi angol szaknyelv I., II. (C) Angol állatorvosi szaknyelv haladó modul I-II. (C) Latin nyelv biológus hallgatóknak (C) Német szaknyelv állatorvos hallgatók számára (C) Járványtani és mikrobiológiai tanszék A fertőző betegségek laboratóriumi diagnosztikája (B) Állatorvosi vakcinológia (Fertőző állatbetegségek immunprophylaxisa) (B) Mikrobiológiai biotechnológia (B) Vírusok okozta megbetegedések kórfejlődésének a molekuláris háttere (B) Zoonosisok I - II. (B) Kémiai tanszék Környezetkémia és ökotoxikológia (B) Modern anyagok az élettudományokban (C) Kórélettani és onkológiai tanszék Alkalmazott klinikai laboratóriumi diagnosztika (B) Központi Könyvtár A tudományos közlés alapjai (C) Könyvtári informatika (C) Lógyógyászati tanszék A kólikás ló (B) Növénytani tanszék A gyepgazdálkodás alapjai (B) A növények biológiailag aktív anyagai (B) (másodlagos anyagcseretermékek) Az általános mikológia alapjai (B) Gombaismeret (C) (Ehető és mérgező gombák) Gyógynövényismeret (B) Karcinogén antikarcinogén növények (C)

5 5 Lápok élővilága és ökológiája (C) Mérgező kerti- és szobanövények (C) Viselkedés-biológia tutoriális (C) Ökológiai tanszék Az urbanizáció hatásai az élővilágra (C) Entomológia (C) Parazitológiai és állattani tanszék A kullancsok és az általuk terjesztett kórokozók biológiája (C) Ízeltlábú vektorok és az általuk terjesztett állat- és közegészségügyi kórokozók Európában (B) Parazitozoonosisok (B) Társ- és fontosabb vadon élő állatok parazitózisai (B) Patológiai tanszék A nagyüzemi baromfitartás gyakorlati problémái (B) Az állatorvoslás története (C) Díszhal betegségek (B) Tógazdasági ismeretek (B) (Halegészségügyi praktikum) Sebészeti tanszék és klinika Húsevők fogászata (B) Speciális műtéti technikák kisállatok lágyszervi sebészete területén (B) Szülészeti és szaporodásbiológiai tanszék és klinika Andrológia és asszisztált reprodukciós eljárások (B) Állatorvosi neonatológia (B) Klinikai endokrinológia (B)

6 6 Bevezető Tisztelt Hallgató! A mindenki számára kötelezően előírt A-típusú tantárgyak óraszámai nem teszik lehetővé a napjainkban rohamosan gyarapodó és folyamatosan változó ismeretek, az egyes szakterületek speciális sajátosságainak a részletes tárgyalását. Nincs idő arra, hogy az oktatók az előadásokon és gyakorlatokon részletesen foglalkozzanak a képzésben nem vagy alig említett állatfajok betegségeivel, a szakterülethez közvetlenül vagy közvetve kapcsoló egyéb érdekes témákkal. A meghirdetett és szabadon választható fakultatív tantárgyak ezeknek a speciális ismereteknek a megszerzésére adnak lehetőséget. Ezek a tárgyak a szükséges kreditpontok megszerzése mellett a hallgatók egyéni érdeklődésének a kielégítését is szolgálják. A B-típusú tantárgyak (pl. díszhalak, ill. a kétéltűek és hüllők betegségei, alkalmazott klinikai laboratóriumi diagnosztika) az állatorvos-tudományhoz közvetlenül kapcsolódó ismereteket adnak a leendő praxis jobb működtetéséhez s egyúttal a specializációt is megalapozzák. A szabadon választható C-típusú tantárgyak (pl. régészeti állattan, a humán táplálkozás egyes kérdései) szakmai szempontjából kevésbé fontosak, de hozzájárulnak a hallgató alapműveltségéhez. A Tájékoztató a tanszékenként meghirdetett, 100-nál is több fakultatív tantárgy igen bőséges választékát kínálja a különböző évfolyamokon tanuló hallgatók számára. Az érdeklődő tájékoztatást kap arról, hogy milyen előtanulmány szükséges az egyes tantárgy felvételéhez, a képzésben ajánlott időbeli helyéről, az előadások óraszámáról, tematikájáról, a számonkérés módjáról és kreditértékéről. Fontos hangsúlyoznom, hogy a félévenként meghirdetett fakultatív tantárgyak oktatását a tantárgyfelelős csak akkor köteles indítani, ha minimum 5 fő jelentkezik és felveszi a leckekönyvébe. Kevesebb jelentkező esetén az oktató mérlegelheti, hogy megtartja-e az órákat. Fontos kihangsúlyozni, hogy a hallgató kreditet csak abban esetben kap, ha az előírt követelményeket teljesítette. Jó tanácsként fogadják el, hogy szakmai érdeklődésük és ne az alapján válasszanak fakultatív tantárgyat, hogy melyikkel lehet könnyebben megszerezni a szükséges krediteket. A fakultatív tantárgyakat meghirdető oktatók és kutatók számítanak az Önök aktív részvételére és véleményére. Kérdéseikkel segítsék a tantárgyak előadóit abban, hogy a hallgatókat érdeklődő témák tárgyalásával, esetek bemutatásával tegyék Önök számára érdekessé és vonzóvá az adott témakör hallgatását és tanulását. A hallgatók választása fogja jelezni, hogy a meghirdetett fakultatív tantárgyra igény van-e, mivel a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban foglaltak alapján törölni kell azt, amelyet a hallgatók érdeklődésének a hiányában öt éven belül egyszer sem tartottak meg. Bejezésül kívánom Önöknek, hogy csillapíthatatlan tudásszomj vezérelje a választott szakmájuk iránti érdeklődésüket. Budapest, július Dr. Farkas Róbert oktatási dékánhelyettes

7 7 Fakultatív formában működő Vadgazdálkodási szakirány A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet lehetővé teszi a SzIE Állatorvos-tudományi Kar számára, hogy felsőfokú vadgazdálkodási és vadászati szakképesítés nyújtó fakultatív formában működő vadgazdálkodási szakirányú képzést nyújtson az állatorvosi szakon tanuló a vadászat-vadgazdálkodás iránt érdeklődő hallgatók részére. A Vadgazdálkodási szakirányt elvégző hallgatók az oklevélhez kapcsolódó igazolást kapnak. A szakirány elvégzése vadászati és vadgazdálkodási felsőfokú végzettséget igénylő, fő- vagy mellékállású munkakörökben való elhelyezkedéshez szükséges, mely tevékenységek jelentős része az állatorvosi hivatás gyakorlása mellett is végezhető. A szakirány teljesítéséhez eredményesen el kell végezni a vadgazdálkodási szakirány összes tantárgyát, amelyek együttesen 26 kreditpont értékűek. A szakirány tantárgyai: 1. Vadászati állattan 2. Vadászati ökológia 3. Vadászattan 4. Vadgazdálkodás és vadállomány-hasznosítás 5. Intenzív vadgazdálkodás 6. Fegyver és lőszerismeret (elmélet és gyakorlat) 7. Trófeabírálat és trófeagazdálkodás 8. Vadegészségtan 9. Vadászati jog, etika és ökonómia A szakirányos tantárgyblokk oktatása 4 félév alatt történik. Javasoljuk, hogy az érdeklődő állatorvostan hallgatók legkorábban harmadévesen, azaz az 5. félévben vegyék fel az első két tantárgyat, majd az 6. félévben újabb kettőt, a 7. félévben hármat, a 8. félévben ismét két tantárgy felvételével teljesíthetik a szakirányt. A biológia BSc szakos hallgatók 3. félévtől, a biológus MSc szakos hallgatók az 1. félévtől vehetik fel a szakirányos tantárgyakat. Az időrendi beosztás a korábbi szakirányos halhatókkal egyeztetve, a javaslataik maximális figyelembevételével történt. A biológia BSc és a biológus MSc szakos hallgatók esetében a szakirány neve: Vadbiológiai szakirány. Esetükben a szakirányú képesítés megszerzése nem számít felsőfokú vadgazdálkodási szakképesítésnek. A tematika összeállítása során célunk volt egyúttal a felvehető, a kreditpont gyűjtést segítő tantárgyak számának növelése is. A hallgatók felvehetik bármely fakultatív tantárgyat önmagában is, amelynek a meghatározott előtanulmányi követelményét teljesítették. Az a hallgató, aki a szükséges 26 kreditpontot nem teljesíti, nem kaphatja meg a felsőfokú vadgazdálkodási képzettséget tanúsító bizonyítványt.

8 8 A FAKULTATÍV TANTÁRGYAK TANSZÉKENKÉNTI RÖVID ISMERTETÉSE

9 9 Anatómiai és szövettani tanszék

10 10 A házimadarak anatómiája (B) Kredit: 2 Óraszám: 14 óra/félév Szükséges előtanulmány: 1. félévi anatómia kollokvium Felelős tanár: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár A csontvázrendszer Az izomrendszer A kültakaró, speciális bőrképletek Tollazat, toll típusok, a tollazat fejlődése A madarak repülésének biomechanikája és anatómiai alapjai A savóshártya kettőzetek és a testüregek topográfiája A légzés szervrendszere Az emésztés szervrendszere A húgy- és nemi szervek A keringés szervrendszere és a nyirokérrendszer Az idegrendszer és a belső elválasztású mirigyek Ajánlott időbeli helye a képzésben: a 2. félévtől A számonkérés formája: szóbeli vizsga

11 11 A lovak patkolásának morfológiai vonatkozásai (C) Kredit: 2 Óraszám: 10 óra elmélet + 5 óra gyakorlat /félév Szükséges előtanulmány: tájanatómia vizsga Felelős tanár: Dr. Gerics Balázs egyetemi docens történelmi áttekintés a lovak patkolásának okairól a ló végtagállásának megítélése a lábvég anatómiai áttekintése a lábvég csontozata a distalis izületek felépítése; szalagjaik, mobilitásuk inak lefutása a lábvégen, nyálkatömlők a lábvég vérellátása a lábvég beidegzése a szarutok felépítése, regenerálódása a patkó eltávolítása patkófajták a patkókészítésről a patkó felhelyezéséről Ajánlott időbeli helye a képzésben: 6. szemesztertől, páros félévben A számonkérés formája: írásbeli vizsga

12 Kredit: 2 Óraszám: 14 óra/félév Szükséges előtanulmányok: - 12 A magyar állatorvos-képzés története (C) Felelős tanár: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár Társelőadók: Dr. Kótai István egyetemi adjunktus az állatorvosképzés kezdetei Európában és a világban az állatorvosképzés kezdetei a Habsburg monarchia országaiban a Pesti Egyetem Orvosi Karának Állatgyógyászati Tanszéke és Állat-gyógyintézete Pesti cs. kir. Állatgyógyintézet Pesti m. kir. Állatgyógyintézet M. kir. Állatorvosi Tanintézet M. kir. Állatorvosi Akadémia M. kir. Állatorvosi Főiskola M. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és Állatorvosi Karának állatorvosi osztálya Magyar Agrártudományi Egyetem Állatorvostudományi Kara Állatorvostudományi Főiskola Állatorvostudományi Egyetem Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara Ajánlott időbeli helye a képzésben: tavaszi félév valamennyi évfolyamon A számonkérés formája: verseny formájában (A verseny során elvégzett feladatok értékelése után - elért pontok alapján - kapják meg az osztályzatot).

13 13 A szervek fejlődéstana, organogenesis (részletes fejlődéstan) (B) Kredit: 2 Óraszám: 16 óra/félév Szükséges előtanulmány: biológia vizsga Felelős tanár: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár A vérérrendszer, systema vasorum sanguinis fejlődése a szív a vérerek a magzati vérkeringés Az emésztőrendszer, systema digestorium fejlődése az előbél a bélcső a máj és a hasnyálmirigy A légzőrendszer, systema respiratorium fejlődése A húgyszervek, organa uropoetica fejlődése a vese a húgyhólyag, a húgycső és a sinus urogenitalis A nemi szervek, organa genitalia fejlődése a nemi mirigyek indifferens állapota és differenciálódása a nemi mirigyek kivezető csőrendszere a nemi mirigyek descensusa külső nemi szervek A bőr és az érzékszervek fejlődése A köztakaró és epidermalis szervei a szem a hallás és egyensúlyozás A központi idegrendszer fejlődése Ajánlott időbeli helye a képzésben: 2. szemesztertől A számonkérés formája: szóbeli vizsga

14 14 Állatorvosi röntgenanatómia (B) Kredit: 2 Óraszám: 15 óra/félév Szükséges előtanulmányok: 1. és 2. félévi anatómia kollokvium Felelős tanár: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár Radiológiai vizsgálómódszerek Röntgenkép keletkezése, a képelemzés alapjai A fej, a nyak, a gerincoszlop, az elülső végtag, a hátulsó végtag, a mellüreg, a hasüreg röntgen anatómiája kutyában és macskában A ló elülső és hátulsó végtagjának röntgenanatómiája A csontnövekedés radiológiája. Ajánlott időbeli helye a képzésben: a 3. szemesztertől A számonkérés formája: szóbeli vizsga

15 15 Az őssejtek transplantatiójának lehetőségei az állatorvos-tudományban (C) Kredit: 2 Óraszám: 14 óra/félév Szükséges előtanulmányok: szövettan, biokémia Felelős tanár: Dr. Kótai István egyetemi adjunktus Társelőadó: Dr. Jancsik Veronika tudományos főmunkatárs A transplantatio történetének áttekintése Az őssejtek fogalma, csoportosítása Az őssejtek jellemzése Őssejt-szeparálási technikák Őssejtforrások Őssejtek a felnőtt szervezetben: fiziológiás szerep Tumor őssejtek Őssejtek felhasználása a hematológiai betegségekben Őssejtek alkalmazása az endocrin betegségekben Őssejtek alkalmazása a kardiológiai betegségekben Őssejtek alkalmazása az idegrendszer betegségeiben Az őssejtek alkalmazásának társadalmi-etikai vonatkozásai Ajánlott időbeli helye a képzésben: 6. félév Számonkérés formája: szóbeli vizsga

16 16 Érzékelés az állatvilágban (C) Kredit: 2 Óraszám: 15 óra/félév Szükséges előtanulmány: szövettan, élettan vizsga Felelős tanár: Dr. Jancsik Vera tudományos főmunkatárs Az érzőrendszerek (látás, a hallás, a szaglás, ízlelés, szomatoszenzoros működések) szervei. Szövettani és élettani jellegzetességek rendszerező felelevenítése, fejlődésük az ontogenezis illetve a filogenezis során. Az egyes érzőrendszerek receptorsejtjeiben lejátszódó folyamatok molekuláris sejtbiológiai alapjai. A receptorstruktúrákban keletkezett jelek továbbítása az agyba. Jelfeldolgozás az agyban. Az érzékletek rögzítése: rövid- és hosszú távú memória keletkezése. Az érzékelés szerepe az állatok életében, különös tekintettel a szociális magatartásra. Ajánlott időbeli helye a képzésben: 5. szemesztertől A számonkérés formája: szóbeli vizsga

17 17 Fejezetek a humán anatómiából (C) Kredit: 2 Óraszám: 14 óra/félév Szükséges előtanulmány: 1. félévi anatómia kollokvium Felelős tanár: Dr. Hajós Ferenc nyugalmazott egyetemi tanár Az emberi testről általában Síkok és irányok nevezéktana a felegyenesedett helyzetű testen Súlyviselés felegyenesedett helyzetben Az emberi csontváz sajátosságai A koponya csontjai A felső végtag csontjai, ízületei és izmai Erek és idegek az alsó végtagon Az emberi kéz anatómiája Vérvételi helyek és érzéstelenítési pontok a felső végtagon A felsővégtag mozgásai Az alsó végtag csontjai, ízületei és izmai Erek és idegek az alsó végtagon Vérvételi helyek és érzéstelenítési pontok az alsó végtagon A láb felépítése Az alsó végtag statikája és dinamikája Az emberi mimikai izomzat A szájüreg és képletei A garat és a gége Az emberi hangadás anatómiája A beszéd és ének kivitelezése A mellkasi szervek és topográfiájuk A szív és a nagyerek A "középárnyék" elemzése A hasi szervek és topográfiájuk A peritoneum és reperitoneum Az emberi canalis inguinalis A medencei szervek és topográfiájuk A medencefenék izomzata: a női gát Az emberi magzat útja a szülőcsatornában. Ajánlott időbeli helye a képzésben: 2. szemesztertől A számonkérés formája: szóbeli vizsga

18 18 Régészeti állattan (C) Kredit: 2 Óraszám: 14 óra/félév Szükséges előtanulmány: - Felelős tanár: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár Társelőadó: Dr. Bartosiewicz László egyetemi tanár (ELTE BTK Régészettudományi Intézet) Az archeozoológia célja módszerei Csontleletek meghatározása és értelmezése Csontméréstan alkalmazása a régészetben A háziasítás régészeti bizonyítékai Honfoglaláskori ásatások csontleletei A csont, mint nyersanyag - eszközkészítés A pásztorkodó állattartás régészeti kutatása Ajánlott időbeli helye a képzésben: 3., 5., 7., 9. félév A számonkérés formája: szóbeli vizsga

19 19 Sebészeti feltáró anatómia (B) Kredit: 2 Óraszám: 15 óra/félév Szükséges előtanulmány: tájanatómia kollokvium Felelős tanár: Dr. Sótonyi Péter egyetemi tanár A testtájékoknak megfelelően a sebészeti szempontból fontos topográfiai viszonyok bemutatása kutyán A nyálmirigyek A külsőhallójárat A bulla tympanica A könnymirigy A könnyzacskó A gége, légcső, nyelőcső, pajzsmirigy A gerincoszlop nyaki, háti, ágyéki szakaszai A porckorong A mellüreg A hasüreg A húgyhólyag, húgycső, prosztata A végbélzacskó A vállízület, karcsont, könyökízület, alkar Csípőcsont, csípőízület, combcsont, térdízület, szár feltárása. Ajánlott időbeli helye a képzésben: 6. szemesztertől A számonkérés formája: szóbeli vizsga

20 20 Állat-egészségügyi igazgatástani és agrár-gazdaságtani tanszék

21 21 Az állatvédelem általános és jogi vonatkozásai (B) Kredit: 2 Óraszám: 15 óra/félév Szükséges előtanulmányok: - Felelős tanár: Dr. Fodor Kinga egyetemi adjunktus Az állatvédelem fogalma, célja, feladatai Az állatvédelem története Az állat- és természetvédelemmel kapcsolatos nemzetközi egyezmények Az állatvédelem szabályozása az EU-ban Állatvédelmi törvény A gazdasági haszonállatok védelme A társállatok védelme Az állatkísérletek jogi és etikai vonatkozásai Az állati jóllét meghatározásának lehetőségei Az állatok fájdalmának felismerése és elkerülési lehetőségei Az állatorvos állatvédelmi feladatai A számonkérés formája: szóbeli vizsga

22 22 Állatorvosi kommunikáció (C) Kredit: 2 Óraszám: óra/félév Szükséges előtanulmányok: Emberek és társállatok kapcsolata I., II. Felelős tanár: Dr. Sátori Ágnes 1. A tantárgy bemutatása, követelmények. A kommunikáció alapfogalma, kommunikációs modellek, verbális és metakommunikáció eszközök, értelmezés, helyzetgyakorlatok. Önismeret. Észlelés, benyomáskeltés. Kommunikáció a mindennapokban. 2. Az állatorvosi kommunikáció nehézségek, megoldási lehetőségek. Sztereotípiák és attitűdök, ezek befolyásoló szerepe. Az állatorvosi kommunikáció legfőbb sajátságai. Helyzetgyakorlat. Az állatokkal (elsősorban kutyával, macskával) való kommunikáció sajátosságai, gyakorlati jelentősége. Videó-elemzések. 3. Kommunikáció a gazdával. Az érzelmek befolyásoló szerepe, a kötődés jelentősége. Az orvos-beteg kapcsolati modellek és ezek szerepe a gyakorlatban. Írásbeli, szóbeli és non-verbális kommunikáció, a média szerepe. Hogyan alakítható ki jó együttműködés a gazdával, asszisztenssel, kollégákkal. Helyzetgyakorlatok. 4. Az empátia működése, szerepe. Értő figyelem, aktív hallgatás, mint eszköz. A tükrözés jelentése, jelentősége. Videó-elemzések, helyzetgyakorlatok. 5. A rossz-hírek közlésének technikája. Az állatorvos veszteséggel kapcsolatos attitűdjének, megküzdési stratégiájának jelentősége. Kommunikáció nehéz betegekkel, gazdákkal. Az agresszió kezelése. Videó-elemzés, helyzetgyakorlatok. 6. Kommunikáció stílusok, a passzív és agresszív kommunikáció sajátosságai. Asszertív kommunikáció. Az asszertív kommunikáció az állatorvosi gyakorlatban. Helyzetgyakorlatok. 7. Terepgyakorlat állatorvosi rendelőben. 8. Terepgyakorlati tapasztalatok elemzése. Konfliktus-kezelés a kommunikáció szempontjából, a nemet mondás technikája. Helyzetgyakorlatok. 9. Probléma-megoldás hatékony kommunikációval. Az állatorvos szerepe, viselkedésének hatása az állatok, gazdák viselkedésére helyzetgyakorlatok. 10. Közös vizsga. Gyakorlati feladatokon keresztül a tanult ismeretek bemutatása, helyzetek elemzése. Ajánlott időbeli helye a képzésben: félév A számonkérés formája: Terepgyakorlati beszámoló (vizsgára bocsátás feltétele a beszámoló elfogadása), szóbeli vizsga

23 23 Gyakorlati állatvédelmi ismeretek (B) Kredit: 2 Óraszám: 15 óra/félév Szükséges előtanulmányok: az állatvédelem általános és jogi vonatkozásai Felelős tanár: Dr. Fodor Kinga egyetemi adjunktus Oktatási hét Téma 1 Az állatkísérletek gyakorlati állatvédelmi aspektusai 2 A kedvtelésből tartott állatok forgalmazásának és tartásának állatvédelmi vonatkozásai 3 A mezőgazdasági haszonállatok védelme a gyakorlatban 4 Az állatok védelme a szállítás és a levágás során 5 A vadon élő állatok - kiemelten a veszélyeztetett fajok védelmének gyakorlati vonatkozásai 6 Az állatkínzások jogi és szakmai megítélése 7 Állatvédelmi esettanulmányok Ajánlott időbeli helye a képzésben: állatorvos hallgatóknak 6. félévtől biológia BSc szakon 5. félévtől A számonkérés formája: írásbeli vizsga

24 24 Társállatok az emberek gyógyításában (C) Kredit: 2 Óraszám: 24 óra/félév Szükséges előtanulmányok: társállatok és emberek kapcsolata 1-2. Felelős tanár: Dr. Fodor Kinga egyetemi adjunktus Oktatási hét Téma 1 Az ember-állat kapcsolat egészséges viszonyok között Az ember-állat kommunikáció sajátságai és működése, különös tekintettel a fogyatékkal élőkre 2 Az állatterápia története, görögöktől a XXI.sz.-ig, definíciók, módszertan, videó felvételek elemzése módszertani szempontok szerint 3 Hogyan befolyásolják az állatok az emberi életet (testi hatások, pszichés hatások, kognitív hatások, szociális hatások) 4 Lovasterápia (típusai, működése, különbségek az állatterápiákhoz képest) 5 Terápiás állatok (mely állatok alkalmasak terápiás munkára, fajok, fajták, minimális viselkedési követelmények) 6 Terápiás állatok választása programok szerint (az állatválasztás szempontjai, látogatói és bentlakásos programok) 7 Állatorvosi szerepvállalás és feladatok az állatterápiás munka során (higiénia, fizikai adottságok, gyakoribb betegségek, oltási és szűrési protokoll, viselkedés, állatvédelmi kérdések) 8 Terápiás programok felosztása intézmények és betegségek szerint Terápiás programok kidolgozása, terápiás csoport felépítése Ajánlott időbeli helye a képzésben: állatorvos hallgatóknak 7. félévtől biológia BSc szakon 5. félévtől A számonkérés formája: írásbeli vizsga

25 25 Társállatok és emberek kapcsolata 1. (C) Kredit: 2 Óraszám: 15 óra/félév Szükséges előtanulmányok: - Felelős tanár: Dr. Fodor Kinga egyetemi adjunktus Bevezető előadás Kedvencek Gazdák Természetvédelemről való gondolkodás ipari nagyhatalmak lakosai körében Állatkertekkel kapcsolatos gondolkodás, viselkedés Az ember-állat kapcsolat alakulása az életút folyamán I. Az ember-állat kapcsolat alakulása az életút folyamán II. Kötődés I. Kötődés II. Kötődés III. Kedvencek elvesztése Az állatvédelem pszichológiája Kedvenceink és fizikai egészségünk Kedvenceink és mentális jólétünk Állatterápiák elmélete és gyakorlata Számonkérés formája: írásbeli vizsga

26 26 Társállatok és emberek kapcsolata 2. (C) Kredit: 2 Óraszám: 15 óra/félév Szükséges előtanulmány: társállatok és emberek kapcsolata 1. Felelős tanár: Dr. Fodor Kinga egyetemi adjunktus Bevezető előadás Az ember-állat kapcsolat alakulása az életút folyamán I Az ember-állat kapcsolat alakulása az életút folyamán II Kötődés és jelentősége a viselkedés-zavarok alakulásában Kedvencek elvesztése és annak hatása a későbbi gazda-állat kapcsolatokra Kedvenceink és fizikai egészségünk Kedvenceink és mentális jólétünk Az egészség és betegség hatása a kedvencek viselkedésére, különbségek A viselkedés és kommunikáció fejlődése Viselkedési problémák Tanulási, tréning és viselkedésmódosítási technikák A kontrollal, annak hiányával összefüggő problémák és kezelési lehetőségeik Ajánlott időbeli helye a képzésben: a 6. félévtől A számonkérés formája: írásbeli vizsga

27 27 Vadászati jog - vadászati ökonómia (B) Kredit: 2 Óraszám: 15 óra/félév Szükséges előtanulmány: vadászattan, vadgazdálkodás és állományhasznosítás Felelős tanár: Dr. Ózsvári László egyetemi docens Oktatási hét Téma 1 A vadászati jog. A vadászatra jogosult. A vadászterület. A vad tulajdonjoga 2 A vadászati jog gyakorlása, hasznosítása 3 A vadászterület kijelölése. Kényszerhasznosítás 4 A vadaskertek, vadas parkok, vadfarmok létesítésének jogi szabályai 5 A vadászjegy és vadászati engedély. A kiadás és a visszavonás szabályai. A vadászati igazgatással összefüggő feladatok. A vadászati felügyelőség 6 Engedélyezett és tiltott vadászati módok és eszközök. A vad és élőhelyének védelme 7 Vadkár, vadászati kár, vadban okozott kár 8 Vadászati szabálysértések. A vadgazdálkodási tanácsok feladata, hatásköre 9 Vadgazdálkodási érdekképviseletek feladata és jogköre 10 Vadászat és természetvédelem 11 A hatályos élelmiszer-biztonsági jogszabályok vadgazdálkodási vonatkozásai 12 A vadászatszervezés és az elejtett vad birtokbavételének jogi szabályai 13 A vadászat ökonómiai kérdései 14 A vadgazdálkodás ökonómiai kérdései 15 A vadászat íratlan szabályai, a vadászetika Ajánlott időbeli helye a képzésben: Állatorvosi szak 8., biológia BSc szak 6., biológus MSc szak 4. félévtől A számonkérés formája: írásbeli vizsga

28 28 Viselkedészavarok és kezelésük 1. Kutya és macska (B) Kredit: 2 Óraszám: 20 óra/félév Szükséges előtanulmányok: társállatok és emberek kapcsolata 1, 2. Felelős tanár: Dr. Fodor Kinga egyetemi adjunktus Bevezetés, a normál és abnormál viselkedés elkülönítésének jelentősége. A kedvenc és gazdája közti viszony megítélése, a gazda és a viselkedési zavar megítélése. Az esetfelvétel lehetséges formái, utánkövetés, az állatorvos, az asszisztensek, kutyakiképzők szerepe. A kutya normál viselkedési mintái, etológiai alapok. A kölyökkutya fejlődése, fejlődéslélektana. Viselkedészavarok megelőzésének módjai: megfelelő fajta, nem, életkor; a korai szocializáció, a nevelés formái a jutalmazás és büntetés lehetőségei és hatásai Nevelési tanácsadás, típusok ismerete otthoni nevelés (egyedüllét, szobatisztaság, engedelmesség, stb.) nevelés, oktatás kutyaiskolában, csoportos jelentősége, kutyaiskola típusok egyéni kiképzők bentlakásos kiképzés Videó felvételek megtekintése, elemzése A viselkedésterápia lehetőségei, módszerei viselkedésmódosító technikák (pozitív és negatív megerősítés, pozitív, negatív büntetés, klasszikus és operáns kondícionálás, habituálás, deszenzitizálás, stb.) állatorvosi beavatkozások sebészet, gyógyszeres kezelések (pszichofarmakológia, hormonok, stb.), feromon terápia alternatív módszerek akupunktúra, fitoterápia, Bach virágterápia, TTouch, homeopátia A kutyák leggyakoribb viselkedési problémái, diagnosztika, kialakulás, kezelés iránya - I. félelmek és fóbiák destruktivitás sztereotíp, kompulzív viselkedési formák eliminációs problémák táplálkozással összefüggő problémák

29 29 A kutyák leggyakoribb viselkedési problémái, diagnosztika, kialakulás, kezelés iránya - II. agresszió in-group, out-group, interdog, ember-elleni, anyai, territoriális, félelmi, stb. kontroll problémák időskori viselkedési problémák egyéb nemkívánatos viselkedések A macska normál viselkedési mintái, etológiai alapok. A kölyökmacska fejlődése, fejlődéslélektana. Viselkedészavarok megelőzésének módjai: megfelelő fajta, nem, életkor; a korai szocializáció, a nevelés formái a jutalmazás és büntetés lehetőségei és hatásai, nevelési tanácsadás, otthoni nevelés A viselkedésterápia lehetőségei, módszerei macskáknál viselkedésmódosító technikák (pozitív és negatív megerősítés, pozitív, negatív büntetés, klasszikus és operáns kondícionálás, habituálás, deszenzitizálás, stb.) állatorvosi beavatkozások sebészet, gyógyszeres kezelések (pszichofarmakológia, hormonok, stb.), feromon terápia alternatív módszerek akupunktúra, fitoterápia, Bach virágterápia, TTouch, homeopátia A macskák leggyakoribb viselkedési problémái, diagnosztika, kialakulás, kezelés iránya - I. eliminációs problémák horizontális, vertikális vizelés, bélsárürítési problémák destruktív viselkedések sztereotíp, kompulzív viselkedésformák félelmek, fóbiák A macskák leggyakoribb viselkedési problémái, diagnosztika, kialakulás, kezelés iránya - II. agresszió problémák többmacskás otthonok problémái egyéb nemkívánatos viselkedések Számonkérés formája: félév során egy önálló esetfelvétel elkészítése, félév végén írásbeli vizsga

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009.

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009. Debrecenii Egyetem Orvos- és Egészségtudományii Centrum Egészségügyii Kar Egészségügyii Gondozás és Prevenciió Allapszak Védőnő Szakiirány 2008/2009. 1 "Jön hozzád, ha esik, ha hó szakad, s mondja, hogy

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel foglalkozik, amelynek része a társadalomban

Részletesebben

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények

Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési követelmények Biológia-egészségtan tanterv a szakközépiskola 10 12. évfolyama számára Célok, fejlesztési Talán egyetlen más természettudományos tantárgynak sincs olyan széles vizsgálódási területe, mint a biológiának:

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos osztályainkban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

A humán szakképzés tanterve. Humán szakmacsoport 9-12. Tartalom

A humán szakképzés tanterve. Humán szakmacsoport 9-12. Tartalom A humán szakképzés tanterve Szakközépiskolai tantervbank Szakmai tanterve Humán szakmacsoport 9-12. Kidolgozandó Bővítve Ez a tanterv az Országos Közoktatási Intézet tantervi adatbankjában az SZKINAT96

Részletesebben

2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.77. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 621 02 MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXXIII. MEZŐGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY 1 Tartalom oldalszám Kötelező tantárgyak 4 1. A szülészeti nőgyógyászati osztály berendezése, műszerei...5 2. Az egészségügyi ellátás

Részletesebben

Népjóléti Minisztérium CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

Népjóléti Minisztérium CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995 Engedélyszám: 20303/95. A Népjóléti Minisztérium megbízásából a program (tanterv) készítésének munkálatait koordinálta:

Részletesebben

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Egészségfejlesztés ETVNT6001 2. elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete

Részletesebben

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT)

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai tanulmányok első évének témakörei a rendszertan,

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai BIOLÓGIA BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN A középiskolai biológiatanítás ja, hogy a tanulók ismereteikre, tapasztalataikra, valamint készségeikre és képességeikre építve elmélyüljenek az élő természet belső rendjének, a szerveződési

Részletesebben

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA Népjóléti Minisztérium A KLINIKAI FOGÁSZATI HIGIÉNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1995. Engedélyszám: 20310/95. 2 A klinikai fogászati higiénikus szakképesítés Szerkesztő: Petrók Jánosné Szerzők:

Részletesebben

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve Ikt.sz: 1/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

Lovas-tanár ( Hippológus ) és szervező szakirányú továbbképzés Működési szabályzata

Lovas-tanár ( Hippológus ) és szervező szakirányú továbbképzés Működési szabályzata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ Lovas-tanár ( Hippológus ) és szervező szakirányú továbbképzés Működési szabályzata Budapest 2013 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános állattenyésztés

Általános állattenyésztés Általános állattenyésztés Bodó, Imre Dinnyés, András Farkasné Bali Papp, Ágnes Fésüs, László Hidas, András Holló, István Horvainé Szabó, Mária Komlósi, István Kovács, András Lengyel, Attila Mihók, Sándor

Részletesebben

A biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve

A biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A biológia-egészségtan tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Vályiné Dömötör

Részletesebben

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ORVOSI LABORATÓRIUMI ÉS KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKUS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Funkcionális anatómia I. ETAET6024 2. elmélet, gyakorlat 2 2 elmélet, 1 gyakorlat kollokvium kötelező

Részletesebben

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 331 BIOLÓGIA 7 8. ÉVFOLYAM BIOLÓGIA 332 Az általános iskolai biológia kerettanterv alapvető céljának tekinti a tanulók felnőtt életének sikeressége szempontjából a kulcskompetenciák fejlesztését,

Részletesebben

MA pszichokalauz. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar PSZICHOLÓGIAI INTÉZET

MA pszichokalauz. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar PSZICHOLÓGIAI INTÉZET MA pszichokalauz Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar PSZICHOLÓGIAI INTÉZET 2012 1 TARTALOM 1. AZ MA KÉPZÉSRŐL 2. OKTATÓK ÉS MUNKATÁRSAK 3. A KÖZÖS ALAPOZÓ KURZUSOK ISMERTETÉSE 3.1. Közös kurzusok

Részletesebben

A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A biológia tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett

Részletesebben

VI.2012 DECEMBER KONFERENCIA. VI. Praxismenedzsment Konferencia és Állatorvos-asszisztens továbbképzés PRAXISMENEDZSMENT. 2012. december 8.

VI.2012 DECEMBER KONFERENCIA. VI. Praxismenedzsment Konferencia és Állatorvos-asszisztens továbbképzés PRAXISMENEDZSMENT. 2012. december 8. PRAXISMENEDZSMENT KONFERENCIA VI.2012 DECEMBER és állatorvos-asszisztens továbbképzés 2012. december 8. Helyszín: SZIE Állatorvos-tudományi Kar VI. Praxismenedzsment Konferencia és Állatorvos-asszisztens

Részletesebben

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN

BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Az általános iskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya Az általános iskolai biológia kerettantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott

Részletesebben

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Célok, feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel

Részletesebben

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei BIOLÓGIA HELYI TANTERV

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 1 1 Tartalomjegyzék A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 A kulcskompetenciák: az ismeretek, a képességek és az attitűdök

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam

BIOLÓGIA 7-8. évfolyam BIOLÓGIA 7-8. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1,5 évi 55,5 heti 1,5 évi 55,5 A biológia tanterv és a Nemzeti alaptanterv viszonya A biológia tantervben kifejeződő értékrendszer tükrözi a

Részletesebben

Központi program a RADIOGRÁFUS szakképesítéshez

Központi program a RADIOGRÁFUS szakképesítéshez NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a RADIOGRÁFUS szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-11/2011/EAHUF RADIOGRÁFUS szakképesítés

Részletesebben