Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly"

Átírás

1 Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly Dokumentum (kapcsolódó indikátor): A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány Vezetői konzultáció (WS) 1. alkalom ÁROP-1.A Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés konvergencia régióban lévő önkormányzatok számára Kistelek Város Önkormányzata MAG Zrt. - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Cím: 1139 Budapest, Váci út Levelezési cím: 1539 Budapest Pf.:684. Tel.: /

2 Bevezető Ez az összefoglaló a Kistelek Város Önkormányzata ÁROP 1.A.5 pályázata egyik kötelező témakörének, a Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly témakörnek az 1. Vezetői Konzultáció (Workshop) alkalom formáját, folyamatát és eredményeit mutatja be. A konzultáció első részében a résztvevő önkormányzati vezetők közösen értelmezték a tanácsadó bemutatása kapcsán a Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly témakör fő célkitűzéseit és fontosságát; megismerkedtek és pontosították a tanácsadási folyamat tervezett lépéseit, minden folyamatfázis tervezett tartalmát, a várható résztvevők számát. A résztvevő vezetők megállapították, hogy a pályázat beadása óta eltelt idő alatt a témakör jelentősége nőtt a működésben-működtetésben, a társadalmi, környezeti és főként a gazdasági fenntarthatóság kapcsán. Az elkövetkező tanácsadási rendezvények közül a 2. vezetői konzultáció időpontjában, időbeli terjedelmében, céljaiban, résztvevői körében megállapodásra jutottak a résztvevők és a tanácsadó. A szervezetfejlesztési folyamat-tanácsadásban az a munkamódszer az irányadó, hogy meghatározó kisteleki önkormányzati részvétel mentén jönnek létre az eredmények. A tanácsadás során a témakörök áttekintése mellett kiemelt szerepet tölt be a prioritások és hangsúlyok megállapítása és beállítása. MAG Zrt. - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Cím: 1139 Budapest, Váci út Levelezési cím: 1539 Budapest Pf.:684. Tel.: /

3 Aktuális kihívások, témaköri feltárások: döntések összegzése A jelen vezetői konzultáción prezentációval, majd strukturált interaktív beszélgetéssel gyűjtöttük be a javaslatokat, amelyek közül a számos, a pályázati célkitűzésekhez potenciálisan kapcsolódó témakörből jelen konzultáció és a teljes tanácsadási folyamat témaköreit meghatároztuk. A résztvevőkkel abban állapodtunk meg, hogy a tanácsadási folyamat időbeli terjedelmét szem előtt tartva fókuszáljunk összesen két területre, annak érdekében, hogy a kiválasztott területeken ténylegesen gyakorlatba ültethető eredményre juthassunk. Célkitűzésként megfogalmaztuk, hogy ennek a két területnek a kibontása, újrafogalmazása mentén gyűjtsünk össze és rendszerezzünk a múltat, jelent és jövőbeli lehetőségeket, amellyel elősegíthetjük a fenntartható gazdálkodás és a költségvetési egyensúly hatékony és eredményes megvalósítását. A szakmai koncepcióban megfogalmazottak mentén a fenntarthatósággal összeköthető témák, célkitűzések a következők: Változás a felügyelt intézmények szervezeti működésében Csökkenteni a költségeket, költséghatékonyabb működési rendszer Fejlesztési lehetőségek legnagyobb mértékű kihasználása Átvilágítás, stratégiai modellek kialakítása, a jövőbeli lépések sorrendjének letisztázódása Változások felmérése, tervezése, megvalósítása Gazdálkodási eredmények növelése, költségoptimalizálás Ésszerűen fenntartható szolgáltatáskínálat, működési folytonosság biztosítása Hatékonyabb erőforrás kihasználás, jobb teljesítmény, költségcsökkentés Hangsúly áttevődik a település, közösség, vállalkozásfejlesztésre MAG Zrt. - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Cím: 1139 Budapest, Váci út Levelezési cím: 1539 Budapest Pf.:684. Tel.: /

4 Magas színvonalú eljárási környezet kialakítása, mintadokumentumok kialakítása Kapcsolatok és munkafolyamatok újrastrukturálása Ügyfélbarát, rugalmas, átlátható ügyintézési rend Mindenki számára érthető és elérhető szolgáltatáskínálat Az első vezetői konzultáción a fentiek teljes mértékű értelmezésével, illetve aktuálisan a kialakuló fő témakörökbe való beágyazásával, részcélként való megjelenítésével két alapvető irány és fókusz bontakozott ki: 1. fejlesztési terület Öt éves Gazdasági Program kidolgozása 2. fejlesztési terület Vagyongazdálkodási terv kialakítása meglévő minták forrásként felhasználásával Feladat terjedelem: Megállapodtunk a résztvevő vezetőkkel, hogy a 2 kiválasztott kulcsterületet dolgozzuk fel, amelynek során a kisebb részcélok integrálását is elvégezzük a két fókusz-témakör tervezése és megvalósítása során. A kihívások azonosítása: Kistelek vonatkozásában bontsuk főbb belső hangsúlyokra is, hogy a javaslatok mind az eddig már megvalósultakra, mind a jövőben megvalósítandókra vonatkozzanak. Eközben a teljes gazdasági fenntarthatóságra is terjedjen ki a munka, és a jelen szeminárium a két leginkább fontos és sürgős területre koncentráljon. Szükséges a felsorolt szempontok gondos egyensúlyozása. Szervezeti terjedelem: A jobbító javaslatok keresésének területeként az önkormányzat teljes gazdálkodását értelmezzük. MAG Zrt. - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Cím: 1139 Budapest, Váci út Levelezési cím: 1539 Budapest Pf.:684. Tel.: /

5 MAG Zrt. - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Cím: 1139 Budapest, Váci út Levelezési cím: 1539 Budapest Pf.:684. Tel.: /

6 Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly Dokumentum (kapcsolódó indikátor): A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány Vezetői konzultáció (WS) 2. alkalom ÁROP-1.A Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés konvergencia régióban lévő önkormányzatok számára Kistelek Város Önkormányzata MAG Zrt. - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Cím: 1139 Budapest, Váci út Levelezési cím: 1539 Budapest Pf.:684. Tel.: /

7 Bevezető A Fenntartható Gazdálkodás és Költségvetési Egyensúly tanácsadási területen belül az első vezetői konzultáció során meghatározott súlyponti irányoknak megfelelően, két kiemelt témakör feldolgozásával, fejlesztésével foglalkoztunk. E két témakör az 5 éves gazdasági program, illetve a vagyongazdálkodás. A Jövőválasztás módszertanának alkalmazása módszertani felvezetés A műhelymunka során a két témakör feldolgozását kezdtük meg a Jövőválasztás módszertana alapján, amelynek lépései: Lépés # Lépés neve Leírás 1 A múlt Mit tartanak a résztvevők a múltban értéknek? 2 Jelenlegi helyzet Minek örülünk, min bosszankodunk. Mi működik, 3 Meghatározó értékek, hitek. 4 Események, trendek, eredmények. 5 A választott jövő képe. és mi nem? Melyek azok a fontos tényezők, amelyek meghatározzák a mindennapokat és alkalmasak arra, hogy a jövőbeni orientációt velük alapozzuk meg? Fontos azokat az eredményeket, eseményeket, várhatóan bekövetkező és befolyásoló tényezőket meghatározni, amelyek Kistelek jövőjével kapcsolatosak. A megfelelő időhorizont megválasztásával egy képszerű jövő meghatározása, amelynek mentén értelmezhetőek a napi működések, tevékenységek, pénzügyi és költségvetési irányzatok. MAG Zrt. - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Cím: 1139 Budapest, Váci út Levelezési cím: 1539 Budapest Pf.:684. Tel.: /

8 A 2. vezetői konzultáció során elvégzett tevékenységek Jelen vezetői konzultáción az interaktív szemináriumok előkészítésének részeként a jövőválasztás megfelelő megvalósításának előkészítésével foglalkoztunk. Az előkészítési tevékenység azért is volt kiemelt jelentőségű, mert az interaktív szemináriumon résztvevők köre szélesebb a vezetői konzultáció résztvevői körénél, más szóval a jelenlévő vezetőknek kell az interaktív szeminárium résztvevőit felkészíteni. A közös előkészítő tevékenység keretében: A résztvevőkkel közösen azonosítottuk a jövőválasztás fázisait és lépeseit. A módszer megfelelő megismerése és a használat megfelelő előkészítése, megalapozása érdekében a tanácsadó és a résztvevők részletesen foglalkoztak az egyes lépések fogalmainak azonosításával, a hagyományos problémamegoldástól eltérő szemlélet és gondolkodásmódok felvezetésével. A tanácsadó véleménye szerint az egyeztetések folyamán az önkormányzati vezetőknek és intézményvezetőknek jelentős elmozdulást sikerült elérni az interaktív szemináriumokra való felkészülésben; a felkészülés sikeresnek mondható. A probléma megoldás és a jövőválasztás közötti különbségek bemutatása Részletesen áttekintettük a különbözőségeket a problémamegoldás és a jövőválasztás között. Probléma megoldás Felsorolt problémák Fontossági sorrend állítása Meghatározzuk a stratégiai kezdőpontot Jövőválasztás Megnézzük, hogyan jutottunk ide Felsoroljuk, mi működik, mi nem Meghatározzuk, milyen jövőt szeretnénk MAG Zrt. - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Cím: 1139 Budapest, Váci út Levelezési cím: 1539 Budapest Pf.:684. Tel.: /

9 A problémamegoldás eredményei Probléma sor Legfontosabb problémák A megoldásra fókuszált A jövőválasztás eredményei Örökség érzékelése Tényszerű felmérés Egy izgalmas és motiváló célállomás Eredmények, következő lépések meghatározása A résztvevők felismerték és értelmezték a jövőválasztási folyamat részeit és elkötelezték magukat, hogy az interaktív szemináriumokon résztvevőket előzetesen ennek megfelelően instruálják és készítik fel az együttes munkára. A vezetői konzultáción feltárt tartalmi eredményeket a Tanácsadás: back office (koncepció beágyazása) tanácsadói dokumentumban mutatjuk be. Az interaktív szemináriumokon a most közösen megállapított sorrend szerint dolgozzák fel a tanácsadó és az önkormányzat vezetői és munkatársai az 5 éves gazdasági terv lehetőségeit és tartalmát. A konzultáció végén azonosítottuk az interaktív szemináriumokra meghívandók körét és személyét. MAG Zrt. - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. Cím: 1139 Budapest, Váci út Levelezési cím: 1539 Budapest Pf.:684. Tel.: /

10 Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly Dokumentum (kapcsolódó indikátor): A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány Koncepció beágyazása 1. Back Office Tanácsadói jelentés ÁROP-1.A Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés konvergencia régióban lévő önkormányzatok számára Kistelek Város Önkormányzata

11 Tartalom Bevezetés... 3 A két új fókuszterület meghatározása... 4 Kistelek jelenlegi vállalkozási adatai... 4 A múlt feldolgozása Kistelek Története A résztvevők személyes kapcsolódásai, a város irányításával kapcsolatban szerzett tapasztalatai A múlt feldolgozásának beágyazása a további munkába: A város gazdasági történetéből adódó lehetőségek feltárása és elemzése... 9 A személyes tapasztalatok a gazdasági fenntarthatóság szolgálatában A közoktatással, közművelődéssel kapcsolatos események Kistelek város jogállásával kapcsolatos észrevételek Kistelek város gazdaságával kapcsolatos elemzés A Mai helyzet - Jelenlegi Állapot vizsgálati szempontjai Fejlesztési koncepció megfogalmazása Lezárás és összefoglalás... 16

12 Bevezetés E jelentés Kistelek Város Önkormányzata által az ÁROP Szervezetfejlesztési Program keretében a Fenntartható gazdálkodás és a költségvetési egyensúly témakör feldolgozásáról szól, két vezetői konzultáció eredményeinek összefoglalását tartalmazza. Összefoglalja azokat az erőfeszítéseket, amelyek mentén az Önkormányzat vezetősége felülvizsgálta és értelmezte a pályázatában megfogalmazott célokat. E dokumentum bemutatja az Önkormányzat vezetősége által feldolgozás alapjául kiválasztott két fókusz-területet, és azok feldolgozásának kezdeti lépését, melynek során eszközként a Jövőválasztás módszertanát alkalmazták. A módszertan választásának oka, hogy az idei évi önkormányzati választások miatt szeretnék biztosítani a folyamatos fejlődést és folytonosságot, hozzájárulva ezzel a város kiegyensúlyozott életéhez, megújulásához, a hatékony működéshez, valamint az Önkormányzat fenntartható gazdálkodásához. Az első, döntés-előkészítési fázisban szem előtt tartották az eredeti pályázati kiírás céljait, melyeket az újonnan megfogalmazott célokhoz igazítottak. Az újrafogalmazott célok jelentős részben átfogják és lefedik az előzőekben leírtakat, rögzítetteket. Kistelek Város Önkormányzatának pályázati anyagában a következők állnak: A jelenlegi helyzet feltárása, átvilágítása, a szükséges és elégséges stratégiai modellek felülvizsgálata, valamint a stratégiai megvalósítás során a döntési prioritások meghatározása és felállítása. A jövőbeni célok elérése érdekében teendő változások tervezése és az egyes lépések konkretizálása. Költségcsökkentés a rendszer költséghatékony működésének elősegítésére. A fejlesztési lehetőségek legnagyobb mértékű kihasználása; A gazdálkodási eredmények növelése, költségoptimalizálás; Térségi szintű városgazdálkodási modell kialakítása; A pénzügyi területen új és hangsúlyos vagyongazdálkodási modell kialakítása a költséghatékony és fenntartható gazdálkodás elősegítésére; Hatékonyabb erőforrás-kihasználás, jobb teljesítmény elérése; Hangsúly áthelyezése a település-, közösség-, vállalkozásfejlesztésre, mely a bevételek növelésével hozzájárul a költségvetési egyensúlyhoz; Új étkeztetés finanszírozási modell működtetése; Ügyfélbarát, rugalmas, átlátható ügyintézési rend kialakítása; mindenki számára érthető és elérhető, ésszerűen fenntartható szolgáltatáskínálat nyújtása; A működési folytonosság biztosítása a fenntarthatóság jegyében; Változtatás a felügyelt intézmények szervezeti működésében a növekvő hatékonyság és eredményesség érdekében; Magas színvonalú eljárási környezet kialakítása, mintadokumentumok megalkotása; A kapcsolatok és munkafolyamatok újrastrukturálása ;

13 Az új, közvetlen célok megfogalmazása során figyelmet fordítottunk az eredeti pályázatban megfogalmazott célok elérésére is. A tanácsadási folyamat első szakaszában megfogalmazott közvetlen célok minden esetben az átfogó célok, azaz a gazdálkodás fenntarthatósága, a költségvetési egyensúly javítása, és a hatékonyabb működés szolgálatában állnak. A két új fókuszterület meghatározása A tanácsadási folyamat célkitűzési fázisában megtörtént a fejlesztési lépések, fókuszok pontosítása, konkretizálása, és a következő két fejlesztési területet fogalmaztuk meg. 1. Ötéves Gazdasági Program kidolgozása, 2. Megújított vagyongazdálkodási modell kialakítása, mely során a meglévő minták forrásként kerültek felhasználásra. A két új cél megfogalmazásakor az alárendelt, eredetileg megfogalmazott célok az alábbiak szerint kapcsolódnak a pályázatban a fenntartható gazdálkodást szem előtt tartó célokhoz. A megújuló vagyongazdálkodási modell kidolgozása gyakorlatilag független lépés, ám mintegy bevezeti, megelőlegezi az ötéves gazdasági program kialakítását. E két fejlesztési terület biztosítja, hogy hosszútávon megtartható és biztosított legyen a költségvetési egyensúly. Kistelek jelenlegi vállalkozási adatai A következő vonaldiagram a városban működő vállalkozások számának alakulását mutatja. Kiemelendő a folyamatos fejlődés, az emelkedő tendencia.

14 A turisztikai és vendéglátási adatok a szemináriumi munka ideje alatt feldolgozás alatt állnak. 1.Ötéves Gazdasági Program kidolgozásához kapcsolódó pályázati célok, és illeszkedés a Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési programhoz: Átvilágítás, stratégiai modellek kialakítása, a jövőbeli lépések sorrendjének letisztázása; Változások felmérése, tervezése, megvalósítása; Térségi szintű városgazdálkodási modell kialakítása; Hangsúly áttevődik a település-, közösség-, vállalkozásfejlesztésre; A fent leírt célok hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelenleg tapasztalható, ám erőfeszítéseket követelő költségvetési egyensúly fenntarthatóvá váljon. Az aktivitások tervezése, a stratégiai modellek kialakítása olyan hatékonyságnövelő eszközök, melyek összhangban vannak a Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési Programmal és az ÁROP tanácsadási folyamatban és pályázatban meghatározott célokkal. 2. Vagyongazdálkodási terv kialakítása meglévő minták forrásként történő felhasználásával: Pénzügyi területen egy vagyongazdálkodási modell kialakítása Ötéves gazdasági program Bevételnövekedést biztosít Ezáltal hozzájárul a költségvetési egyensúly javulásához és a fenntartható gazdálkodás megvalósulásához Vagyongazdálkodási terv Azonnali pozitív hatással van a költségvetésre Hosszú távon az egységes vagyongazdálkodási irányelvek biztosítják a folyamatos bevételt 1. ábra: Fókusz területeken történő fejlesztések várható hatásai A két új cél elérésének eszközéül a résztvevők köre a tanácsadó javaslatára a Jövőválasztás módszertanát választotta, amely a 2. számú Vezetői Konzultációs jelentésben bemutatásra került. Az új célok megfogalmazása kapcsán a résztvevők érzékelték, hogy átfogó, a település fenntarthatóságát és működőképességét újragondoló üzenetek, célok felállítására és szemléletre van szükség. Tudomásul vették, hogy a település társadalmi fenntarthatóságának koncepciója nélkül nem kezdhetik az ötéves gazdasági program kidolgozását a gazdasági célok megfogalmazásával, mert akkor a gazda nélkül végeznék a számítást. Egyértelművé vált, hogy az ötéves gazdasági program irányainak kidolgozását a település fenntarthatóságának legszélesebb értelmezésében kell létrehozni, s egy új jövőképben öszszegezni.

15 Érzékelhető lett, hogy összefügg egymással a két cél: 1. a gazdasági program és 2. a vagyongazdálkodási terv kidolgozása. A vagyongazdálkodás elemzése kapcsán az is világossá vált, hogy nem tartható a szűkebben értelmezett vagyon fogalma, s hogy egy újfajta és átfogó szemlélet megalapozása, kialakítása elkerülhetetlen. Az új fogalomnak megfelelő tartalmak az általános jövőképben integrálódnak, majd mindezek következményeként lehetővé válik egy újfajta működésiműködtetési szemlélet-gyakorlat alapjainak meghatározása. A két Vezetői Konzultációt a résztvevők nemcsak a célok újrafogalmazására, hanem a kidolgozás megkezdésére is fordították időt és figyelmet. Megismerkedtek a Jövőválasztás módszertani elemeivel és megkezdték először a múlt, majd a jelenlegi helyzet elemző feltárását, a hatékonyságnövelés beavatkozási pontjait szem előtt tartva. A múlt feldolgozása A múlt feldolgozása a résztvevők közreműködésével két belső szempont mentén valósult meg: 1. Kistelek Történetének feldolgozása a helyi monográfia felhasználásával; 2. A résztvevők személyes kapcsolódásai, élettörténete és a város irányításával kapcsolatban szerzett tapasztalatai; 1. Kistelek Története A Kistelek Története című monográfiát gyűjtőmunka keretében dolgozták fel a résztvevők, amelynek során a kifejezetten gazdasági jellegű örökség elemeit gyűjtötték ki, majd ezeket közösen értelmezték és összegezték a Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly tématerületeit szem előtt tartva. Az elemzés többek között Kistelek következő, gazdasági szempontból releváns történelmi adottságaira hívta fel a figyelmet: Gazdasági ágak és irányok 1800-tól; Növénytermesztés, gabonatermesztés, szőlőművelés elemzése; Állattenyésztés; Ló-, szamár-, ökör-, tehén-, juh-, és sertéslegeltetés; Gyümölcstermesztés: 1851-ben 1076 db eperfát számoltak össze, Epreskert Faiskola; Határa: hold, birtokkérdések; 6,5 aranykorona, országosan alacsony;

16 Ipar: malomipar (19 szárazmalom!), pálinkafőző (6 db), takácsok, szövő-fonóipar, kézművesipar, serfőzés, szódagyártás; Gazdasági ágak és irányok 1900-tól; Daráló és malmok (6); Gyümölcs- és főzelékaszaló; Konzervgyár; Háztáji termelés; Hangya, Cipész-Szövetkezet, Pincegazdaság, FÜSZÉRT, Gépállomás, Tejüzem, Sajtüzem, Erdő és Fafeldolgozó, Háziipari Szövetkezet, Kenyérgyár, Szerszámkovács üzem, Kábelgyártás; Elemzésre került a kérdés, hogy miben volt első Kistelek Magyarországon? Első magyarországi fokmérés 1769, a földrajzi szélesség és hosszúság meghatározása. 2. A résztvevők személyes kapcsolódásai, a város irányításával kapcsolatban szerzett tapasztalatai. A résztvevők kapcsolódásának alapja ebben a szakaszban a következő volt: Személyes élettörténetük, az eddig betöltött önkormányzati funkcióik, az általuk ellátott területek. Az örökséghez kapcsolódás erősen motiválta a csoport tagjait és ezáltal sikerült elmélyíteni az együttműködés alapjait is. A megjelentek a személyes érintettséget fontosnak tartották, különös tekintettel arra, hogy a nagyobb hatékonyságot eredményező intézkedések sikeres megvalósítása jellemzően mély elköteleződést igényel, amelynek a személyes elköteleződés a fundamentuma. A személyes kapcsolódások feltárása alapja volt a csapatépítésnek, ami a tervezés és a majdani megvalósítás szempontjából jelentős kovácsoló-erőként is hatott a továbbadható emlékeknek, élményeknek, első tapasztalatoknak köszönhetően. A következő oldalon bemutatjuk Jövőtervezés MÚLT idősíkjára vonatkozó műhelymunka kiválasztott eredményeit, összesítő jelleggel.

17 2. ábra: Kistelek Jövőtervezésének összefoglaló bemutatása: A MÚLT elemei Forrás: Tanácsadó saját szerkesztése, a vezetői műhelymunkák során gyűjtött információk mentén

18 A múlt feldolgozásának beágyazása a további munkába: A város gazdasági történetéből adódó lehetőségek feltárása és elemzése A Kistelek Története című 500 oldalas monográfia jelentős szervező és szemléleti erő, a történeti folytonosság élményét adja és a résztvevők jogos büszkeségének alapja. Megállapították, hogy ez a monográfia fontos része a jövőtervezési folyamatban, amely a hatását annak széleskörű megismertetésével illetve a képzésekbe, tájékoztatásokba történő beépítésével éri el. A vezetői műhelymunkák során tudatosodott a résztvevőkben, hogy a monográfia megismerésének élményével és hatásával a településhez való kötődés, az itteniség megélése és végső soron a település megtartó-képességének fejlesztése is elősegíthető. Módszertani szempontból a monográfia megismerése elősegíti a város fejlesztése, jobbá tétele iránti belső motiváció, amely minden sikeres fejlesztési folyamat szükséges eleme. A megtartó erő, mint a fenntarthatóság egyik jelentős tényezője, nemcsak a fizikai, gazdasági és költségvetési eszközökben rejlik. Egyértelművé vált a projekttagok által is megismert legújabb kutatások szerint, hogy az elvándorlás megállítható kiemelten a hagyománnyal, a szellemi értékekkel és a nem fizikai vagyonnal való jó sáfárkodással is. A projekttagok felismerték annak fontosságát, hogy mik azok, amelyek Kisteleken, illetve a környéken sikeres vállalkozások, tevékenységek volt az elmúlt századokban. A tevékenységek erőforrásai lehettek például a közvetlen mikroklíma, a föld minősége, a legjobban termeszthető növénykultúrák, szakmai hagyományok. Mindezek ismerete és kiválasztása jelentős előnyöket generálhat, s így ezeket nem csupán a múzeumokban érdemes megmutatni, hanem a mai gazdaságfejlesztés alternatíváit is hordozhatják. Nem is beszélve a fentiekkel kapcsolatos mai laboratóriumi kutatási költségek megtakarításáról. Emellett a projekttagok érdemesnek tartották megemlíteni, hogy a település elhelyezkedése, közlekedés-földrajzi adottságai is jelentőséggel bírtak az elmúlt évszázadokban, és ezekre szintén alapozhatóak a jövőbeni gazdaságfejlesztési stratégiák. Kistelek története kapcsán nyújthat a településnek további lehetőségeket. Kiemelkedő fontossággal bír közeli Ópusztaszer, amely 6 km-re van Kistelek városától és történelmi helyszínként illetve jelképként is jelentőséggel bír. A gazdaságtörténetből érzékelhetően mezőgazdasági és zöldség-, gyümölcstermesztési hagyományok mellett az állattartás jelentősége emelkedett ki. A gyümölcstermesztés egy speciális jellegzetessége is fontosnak hat, miszerint 1851-ben 1076 eperfát számoltak a környéken, amely az eperfák termesztésére alkalmas természetföldrajzi környezetre és ültetési-kezelési gyakorlatra illetve kultúrára utal. Ebből a fafajtából mára már csak néhány darab lelhető fel, ennek ellenére a termés korábban kiemelkedő minőségű lehetett. Az élelmiszer alapanyagok előállítása mellett a gabona-, a tejtermék- és gyümölcs-feldolgozás is érzékelhető hangsúllyal jelent meg a településen korábban. Ez a tény mai lehetőségek tudatos számbavételére is ösztönöz.

19 A személyes tapasztalatok a gazdasági fenntarthatóság szolgálatában A résztvevők saját élettörténete kapcsán az 1979-től a mai napig tartó időhorizontot választottuk, mert a rangidős munkatárs ekkor kezdte meg Kisteleken önkormányzati pályafutását. A résztvevők munkába állásához kapcsolódó pozitív és negatív személyes élmények közvetve utalnak a társadalmi fenntarthatóság aktuális helyzetére. Átlátható egyértelműséggel jelzik az életmódbeli viszonyokat, a magatartási szokásokat és a vezetési környezet jellegzetességeit. Mindez az örökség akár tudatosan, akár tudattalanul sok elemében máig hatással van minden cselekedetükre, megnyilvánulásukra. Mindezek befolyással lehetnek a szemléletre, értékekre, állásfoglalásokra, s közvetetten a tervezésre, az Önkormányzat működésére, a döntési prioritások kialakulására, és a cselekedetek mögöttes értelmezésére. Jelentős előnynek látszik a település és gazdaságfejlesztés számára a jelenlévők többségének az az élménye, hogy a helyi vezetők és munkatársak pozitívan, nyitottan fogadták, és engedték őket tanulni. Ez a működési jellemző olyan belső szervezeti tulajdonságnak, erősségnek tekinthető, amelyre a fejlesztési lehetőségek megragadása során építeni lehet. A kedvező fogadtatást követően, a későbbi években figyelemfelkeltőek lehetnek azok a tapasztalatok, hogy van, akit 15 év után is gyütt-ment -ként kezelnek, vagy éppen kirekesztve érzi magát. Érdemes lehet a későbbiekben figyelni arra, hogy a város fenntarthatóságának céljai között szerepeljen az újonnan érkezők iránti nyitottság és befogadás képességének növelése, illetve a munka kultúra befogadó jellegének növelése a betanulási, ismerkedési időszakot követően is. Legalább annyira fontos üzenet a jövőre nézve, hogy a közösségfejlesztés keretein belül akár évekévtizedek múlva az itt maradóknak, vagy a beilleszkedni vágyóknak valódi gazdasági lehetőségeket biztosítsanak, akár hagyományok, elismerések formájában is, és ehhez módszereket, eszközöket, feltételeket találjanak. A gyütt-ment köznapi jelentése: aki nem itt született, aki bevándorló, pejoratívabban a szívében is idegen maradt, ezért az ideköltözők, itt munkát vállalók, az itt tanulók, az ide bejárók kisteleki tartózkodásának, munkavállalói ciklusának tudatos kezelése szükségessé vált. Az önkormányzati tisztségviselők befogadása pozitív mintát mutat a város teljes lakossága számára akár gazdasági vetületben is. A befogadás tudat erősítése a gazdaságfejlesztést sikeressé tevő pozitív, közösségfejlesztő energiává válhat.

20 A közoktatással, közművelődéssel kapcsolatos események A címben jelzett intézménytípusok vonatkozásában rövid távon is felmerültek a centralizáció és a decentralizáció különböző kihívásai és állandó mozgást igénylő fázisai. Ezen időszakokban az épp aktuális kormányzati, vagy hatalmi, akarat-érvényesítési mechanizmusok érvényesültek és érzékelhető az erőteljes jogszabályoktól való függőség. Figyelemre méltó az a nézőpont, hogy mintha azt üzenné ez a településtörténet kapcsán feltárt ciklikusság, hogy a jelentős erőket felvonultató centralizációs, illetve decentralizációs törekvések a különböző környezeti- és értékorientációk kapcsán újra és újra változhatnak. Tudatos munkával sikerülhet egy egészként tekinteni a folyamatra, és sikerülhet a különböző megoldások előnyeinek, hátrányainak valamint a működés során szerzett tapasztalataiknak összegzése. Az eredmények rendszerbe foglalásával bármilyen működési előíráshoz a Közoktatási-közművelődési szervezeti működés minden modellje alkalmazható lehet. Az Önkormányzat és intézményei így bármilyen működési mechanizmusra időben felkészülhetnek, hatékony, szinte azonnali irányváltást produkálhatnak. Ez a felkészültség az, amely az átállás kudarcait és kárait, egyéb kockázatait mérsékelni képes, és egyúttal a működés hatékonyságát és eredményességét is döntően befolyásolni tudja a változási időszak elején. A fentiekből az is következik, hogy azt a működési módot és informatikai hátteret érdemes kutatni és fejleszteni, amely egyszerre azaz nem vagy, hanem és kapcsolattal ad lehetőséget a centralizációs és a decentralizációs előnyök megjelenítésére. Kistelek város jogállásával kapcsolatos észrevételek A várossal, a településsel összefüggő események emlékezetszintű felsorolása a résztvevők kezdési éveihez igazodva valósult meg a műhelymunka során. A kezdési évekhez kapcsolódó események a csoport tagjainak szakmai orientációját is tükrözik. Egy összetettebb résztvevői kör természetesen szélesebb cselekvési- és eseménypalettát jeleníthetett volna meg. A járási székhely pozíció elvesztése, majd visszanyerése keretezi a jelzett eseményeket. A résztvevők beszámoltak arról, hogy az évek során az újra várossá válás életminőséget érintő közintézményi hálózattudatos végiggondolása és megvalósítása megtörtént.

21 Kistelek város gazdaságával kapcsolatos elemzés A résztvevőknek Kistelek gazdaságában megvan a megfelelő intézményi-közintézményi szerepe, így a munkahelyteremtő vállalkozások létrejöttéhez, létéhez, fejlődéséhez, átváltozásához vagy megszűnéséhez kötődő emlékekről szinte nem is tettek említést. A tanácsadási rendezvényen résztvevő projekttagok főként a saját közintézményi feladatkörükben megjelenő gazdasági típusú intézkedésekről számoltak be. A műhelymunkák során sor került a városi szolgáltatásokkal, illetve ezek bővülésével kapcsolatos áttekintésre, amelynek során megtörtént az egyes szolgáltatások társadalmi hozzáadott értékének bemutatására, példákon keresztül. Ez feladatot is jelenthet, mert a fenntarthatóság és a megtartóerő érdekében a döntő jelentőségű vállalkozás-élénkítő tevékenység széles, intézményi szintű tudatos kezelése úgy tűnik,még várat magára. Valószínűleg a vállalkozásfejlesztési szemléletet nem minden intézmény érezte eddig magáénak,hanem ez inkább mint egy funkcionális tevékenység valósult meg az Önkormányzatban. El is hangozhatott volna: Valaki persze foglalkozik a vállalkozásfejlesztéssel, ipari parkkal. A múlt kétfajta megközelítésű feldolgozása számos észrevételt, eredményt, sőt javaslatot hozott s ezzel a résztvevők áttértek a jövőválasztás következő fázisára, amely a Mai helyzet - Jelenlegi Állapot vizsgálatot megelőzően a módszertani elemek megismerésének lehetőségét jelentette. A Mai helyzet - Jelenlegi Állapot vizsgálati szempontjai A Jövőtervezés módszertanán belül a jelenlegi helyzet feldolgozása során a jelenlévők azokat a szempontokat, tényezőket ismerték meg és értelmezték, amelyek döntően meghatározzák majd a saját feldolgozásuk szintjét, mélységét, és ezáltal a hatékonyság növelésére irányuló fejlesztési opciók megvalósításának várható eredményességét. Világossá vált, hogy ezek a szempontok jelentősen hatnak majd a helyzetfeltárásuk alkalmazhatóságára, valamint arra is, hogy az eredmények milyen pozitív energiákat szabadítanak fel a résztvevőkben. A kiválasztott szempont feldolgozásának következtében a szemináriumi csoport felkészíthető arra, hogy valósan értékelje az örökség áttekintése nyomán mindazt, ami körülötte a mai időkben történik. A megtapasztalt szituáció feldolgozása mind szellemi, mint érzelmi szinten válaszokat adhat azzal kapcsolatban, hogy mit tekintünk a működésünk szempontjából folytatandónak. Láthatóvá válik, hogy mely irányok és tevékenységek nem adnak valós hozzáadott értéket a település jelenéhez, s konkrét utalásokkal egyértelművé válik az is, hogy milyen szélső értékek tükrözik mind gondolkodásban, mind a róluk kialakult összkép tekintetében a működés minőségét. A jelenlegi helyzet értékelése során a tapasztalatok szerint az eredményes feldolgozást egyik legerősebben gátló működés az lehet, amikor nem egyértelmű, középen elhelyezkedő és két irányba mutató helyzetértékelések születnek. Ezek a középutas megítélések azt eredményezik, hogy egy életlen képet tar-

A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány

A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és Költségvetési egyensúly Dokumentum (kapcsolódó indikátor): A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány Interaktív Szeminárium 1. alkalom ÁROP-1.A.5-2013

Részletesebben

A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány

A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly Dokumentum (kapcsolódó indikátor): A hatékonyságnövelés lehetőségeit bemutató tanulmány Koncepció beágyazása 1. Back Office Tanácsadói jelentés

Részletesebben

Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum: Interaktív szeminárium 1. és 2. alkalom

Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly. Dokumentum: Interaktív szeminárium 1. és 2. alkalom Tevékenység: Fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly Dokumentum: Interaktív szeminárium 1. és 2. alkalom ÁROP-3.A.2-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5

Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Fonyód Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 Tanácsadói Dokumentum: Koncepció beágyazása Kapcsolódó pályázati tevékenység: A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók

letfejlesztés III. Gyakorlat Tennivalók Település- és s területfejleszt letfejlesztés III. Gyakorlat Célfa Tennivalók (Jövőkép, Prioritások, Intézked zkedések) 2008-2009 2009 őszi félévf Gyakorlatvezető: Mátyás Izolda matyas.izolda@kti.szie.hu

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A.

T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. T Á J É K O Z T A T Ó K I A D V Á N Y GYÁL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁROP-3.A.1/A. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi Régióban c. pályázatról 2010. április 30. 1 Előzmények:

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Innovációs körök munkaprogramja

Innovációs körök munkaprogramja Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 3515 Miskolc Egyetemváros 1. Tel: +36-46-565-111/20-23 e-mail: t-modell@uni-miskolc.hu Innovációs körök

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata komplex szervezetfejlesztési projekt tárgyban

Kazincbarcika Város Önkormányzata komplex szervezetfejlesztési projekt tárgyban Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Hegedűs-Medgyesy Anett városfejlesztési csoportvezető Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására az ÁROP-1.A.5-2013 - Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Fonyód Város Polgármesteri Hivatalánál tartott tréningekről ÁROP -1.A.2/A-2008-0080

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ Ülés időpontja: a Képviselő-testület 2013. június 25-i ülésére Előterjesztés tárgya: Javaslat Vecsés Város Önkormányzatának részvételére az ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A szervezeti képességépítés lehetőségei az önkormányzatoknál

Részletesebben

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására

Javaslat. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE SO:15.102/2011. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011-2014. közötti időszakra szóló gazdasági program elfogadására Összeállította:. Lengyel Zsolt

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzata

Kaba Város Önkormányzata Kaba Város Önkormányzata Pályázati intézkedési terület: Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Tanácsadási terület:

Tanácsadási terület: Tanácsadási terület: Az önkormányzati feladatok átalakulásával kapcsolatban a támogató infrastruktúra és a szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata, valamint a kiszervezett és kiszervezhető önkormányzati

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése

1. A döntési mechanizmus korszerűsítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 1. A döntési mechanizmus korszerűsítése 1b) a polgármesteri

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK A SZERVEZETFEJLESZTÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DMJV ÖNKORMÁNYZATÁNÁL BEVEZETÉS FOLYAMATOS KIHÍVÁS: ÁLLANDÓ VÁLTOZÁS MAI KÖZIGAZGATÁSSAL

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete

Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Földi Kincsek Vására Oktatóközpont Programfüzete Előadás- képzés-szaktanácsadás a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont (2632, Letkés

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat

Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Szaktanácsadás képzés- előadás programsorozat Helyszín: Földi Kincsek Vására Oktatóközpont, 2632 Letkés Dózsa György út 22. IDŐ ELŐADÁS SZAKTANÁCSADÁS KÉPZÉS 2014.09.27 Innováció a helyi gazdaság integrált

Részletesebben

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland

Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Ágazati és intézményi szinten meglévő nemzetközi jó gyakorlatok bemutatása Új-Zéland Stratégiai menedzsment a felsőoktatásban Dr. Drótos György egyetemi docens, tanszékvezető Minőségfejlesztés a felsőoktatásban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2012. évi célok

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 ÖSSZEFOGLALÓ

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 ÖSSZEFOGLALÓ ÖSSZEFOGLALÓ ALSÓNÉMEDI NAGYÖZSÉG ÖNORMÁNYZATÁNA SZERVEZTFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATÁRÓL ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának pályázata ÁROP-3.A.2-2013-2013-0049: SZERVEZETFEJLESZTÉS

Részletesebben

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Farkas Krisztina KIM közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár Minőségfejlesztés a felsőoktatásban, TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN Infora Consulting Group ÁROP-1.A.2. A POLGÁRMESTERI HIVATALOK SZERVEZETFEJLESZTÉSE POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁR VÁROS SZOLGÁLATÁBAN MÁSODIK RÉSZFELADAT A projekthez kapcsolódó szakértői feladatokat végezte:

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló Tartalmi összefoglaló Összefogással a térség felzárkóztatásáért magyar ukrán területfejlesztési együttműködés második fázis című szeminárium 2007. április 16. Projekt kód: 2007/1/EC/21 Dátum: 2007. április

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER

NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER NYOMON KÖVETÉS-ÉS UTÓGONDOZÁS ŰRLAPOK III/1 NYOMONKÖVETÉS ŰRLAP Munkaköri elemzés felülvizsgálata A tevékenységet végzi: foglalkoztatás szervezők Dátum:

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment

Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Versenyképesség, állami szerep, állammenedzsment Domokos Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének előadása az 54. Közgazdász-vándorgyűlésen Kecskemét 2016. szeptember 17. Az előadás tézise 2 Magyarország

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében

Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Akkreditáció szerepe és lehetőségei a hazai egészségügyi ellátás szakmai minőségfejlesztésében Dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője Háttér TÁMOP 6.2.5/A jelű pályázat több éves előkészítés

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI

PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI PRO PUBLICO BONO PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSI TAPASZTALATAI TEMATIKA Projekt indokoltsága; Vállalt feladatok; Feladatok végrehajtásának rövid bemutatása; Elért eredmények; Tapasztalatok összegzése. PROJEKT INDOKOLTSÁGA

Részletesebben

Kaba Város Önkormányzata

Kaba Város Önkormányzata Kaba Város Önkormányzata Pályázati intézkedési terület: Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, gyermekvédelmi

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA Előadás címe: Településfejlesztés a gyakorlatban Előadó neve:

Részletesebben

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Előterjesztő: Nagy Sándor alpolgármester Ikt.sz.: 01/8821-2/2016 Tárgy: Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

TOGAF elemei a gyakorlatban

TOGAF elemei a gyakorlatban TOGAF elemei a gyakorlatban Vinczellér Gábor 2009.06.0406 04 8 éves szakmai tapasztalat Bemutatkozás IT Support, Programozó, jelenleg Projektvezető, Termékfejlesztési Üzletág Vezető Tanácsadási és Szoftverfejlesztési

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-3.A kódszámú Önkormányzati szervezetfejlesztés projektje 1 ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP3.A.2201320130003 kódszámú zati szervezetfejlesztés projektje Átfogó projekt előrehaladási jelentés Időszak: 2014.06.012014.06.30. Tartalomjegyzék 2 Fejlesztési

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Az élelmiszeripar jelene, jövője

Az élelmiszeripar jelene, jövője Az élelmiszeripar jelene, jövője dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár 2012. április 25. Élelmiszergazdaság jelentősége Stratégiai jelentőségű ágazat:

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

Farkas Olga SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR

Farkas Olga SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR Farkas Olga SZTE minőségértékelési modell kiterjesztésének tapasztalatai a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon MINŐSÉGÉRTÉKELÉS MINŐSÉGFEJLESZTÉS BENCHMARKING KONFERENCIA Szeged, 2006. december 15. I. HÁTTÉR

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében

Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Kockázatok az új minőségirányítási rendszerszabvány tervezetében Dr. Horváth Zsolt 2014 A kockázat az új ISO 9001-ben MSZ/T ISO/DIS 9001:2014 (ISO/DIS 9001:2014): Bevezetés 05. Kockázatalapú gondolkodás

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK

HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK HAJDÚ-BIHAR MEGYE STRATÉGIAI PROGRAMJÁNAK ILLESZKEDÉSE A 2007-2013-AS IDŐSZAK NEMZETI STRATÉGIAI REFERENCIA KERET ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJÁHOZ 2006. JÚNIUS 15. Hajdú-Bihar megye Stratégiai

Részletesebben

Modern Városok projekt

Modern Városok projekt Modern Városok projekt Projekt Alapadatai Projekt összköltségvetése 24.000.000.000.- HUF Projektmegvalósítás időtartama 2016-2020 Pécsi Tudományegyetem Pécs, 2016. 1 A PROJEKT ELŐZMÉNYE Magyarország Kormánya

Részletesebben

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése

Vezetői összefoglaló ÁROP /A A pályázati dokumentáció felépítése Vezetői összefoglaló ÁROP-11.2. 18/A-2013 A pályázati dokumentáció felépítése Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Vezetői összefoglaló 1 Beszámoló a Szegedi Ítélőtábla Minőségirányítási területen végzett fejlesztő

Részletesebben