Szomódi Helytörténeti és Történelmi Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szomódi Helytörténeti és Történelmi Hagyományőrző Közhasznú Egyesület"

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés Szomód Akácfa utca évi Közhasznúsági jelentés Szomód,2012.április 20. Közhasznúsági jelentése a esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A évben a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérlegfőösszege Ft.- A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA. Tárgyévben a szervezet költségvetési támogatást, cél szerinti juttatást nem kapott. 3.VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest összehasonlító adat nincs, hiszen a szervezet 2011.kezdte működését. A évi vagyon felhasználást részleteiben a jelentésünk 2. sz melléklete tartalmazza. 4. CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott, célszerinti támogatást, így e soron nem történt kifizetés. 5. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ÖSSZEGE.

2 Egyesületünknek 2011 évben személyi jellegű ráfordítása nem volt. 6. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ. 6.1 Nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés. Szomódon élő nyugdíjasoknak alapfokú számítástechnikai tanfolyamot szerveztünk, amely színvonalas és sikeres volt az idős lakosság körében. Folyamatosan fejlesztjük egyesületünk honlapját, modern és felhasználóbarát rendszer áll rendelkezésünkre. Tagjaink nagy része rendelkezik névre szóló címmel, mely nagyban megkönnyíti a tagok közötti kommunikációt. 6.2 Kulturális tevékenység. A szilveszteri gyalogtúrán a Zöld Sziget Körrel, és a Szomódi Kisebbségi Önkormányzattal együtt vettünk részt. Túravezetőnk bemutatta a II. világháborúban használt katonai objektumot is. A kirándulás végén Ki tud többet Szomódról kérdőív kitöltésével zártuk a napot. 6.3 Műemlékvédelem. A település központjának közelében levő vízmosásban találtunk rá arra a díszes kőre, amelyről sokan azt hitték, hogy itató. A Kuny Domokos Múzeum régészeti munkatársa megállapította, hogy a faragott kő a római korból származó szarkofág. Kiemelése után a falu központjában lesz a bégleges helye. 6.4 A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbséggel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység A Szomódi Német Nemzetiségi Önkormányzat felkérésére részt vettünk az októberi szüreti felvonuláson. A Hagyományőrző Egyesület szüreti életképet elevenített meg a feldíszített kocsin. A dekorációnak használt kellékek, termések és a felvonulás során kínált sütemények nagy sikert aratattak a falu apraja és nagyja között. A Zöld Sziget Körrel és a Német Nemzetiségi Önkormányzattal 5 éves együttműködési szerződést írtunk alá. Szomód,2012.április 20. Záradék: E közhasznúsági jelentést a Szomódi Helytörténeti és Történelmi Hagyományőrző Közhasznú Egyesület közgyűlése 2012.április 20-i ülésén elfogadta.

3 Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Alapadatok Az egyesület neve:. Székhelye: 2896 Szomód, Akácfa u.54 Adószáma: Általános rész A beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló Mérleg formája: a számviteli törvény 1. sz. melléklet A változata Eredmény kimutatás formája: összköltség eljárású Változata: A A mérlegkészítés időpontja: az alakulást követő év április. A beszámolót elkészítő személy adatai: Név: Köves Pálné Szakképzettsége: mérlegképes könyvelő Nyilvántartási száma: A cég képviseletére jogosult személy: Név: Vezetői tisztsége: A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem támasztotta alá. Értékelési eljárások, módszerek: Eszközök Befektetett eszközök: Bekerülési értéken értékeljük, csökkentve az elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, és növelve a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével. Az egyesület nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével.

4 Társaság 2011-ben nem vett bérbe eszközt. Forgóeszközök: Követelések: az elfogadott, elismert összegben, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel és növelve a visszaírt értékvesztés összegével. Értékpapírok: egyesületünk értékpapírokkal nem rendelkezik. Pénzeszközök: a pénzeszközök könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra. Aktív időbeli elhatárolások: könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra. Források Saját tőke: bekerülési értéken kerül meghatározásra. Céltartalék: egyesületünk nem képzett céltartalékot. Kötelezettségek: a kötelezettségeket az elismert összegben mutatjuk ki. Passzív időbeli elhatárolások: könyv szerinti értéken kerülnek meghatározásra. Az alkalmazott értékelési eljárástól való eltérés esetei: Nem tértünk el az általános eljárásoktól Az értékvesztések elszámolásának, illetve visszaírásának esetei:

5 Immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél jelentős az eltérés, ha a piaci ár és a könyv szerinti érték különbözete 1éven túl meghaladja az eredeti bekerülési érték 20 %-át. Követeléseknél a vevő (adós) minősítése alapján a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti különbözet, ha a követelés egy éven túli és meghaladja a 100 E Ft-ot. Elszámolt illetve visszaírt értékvesztés 2011-ben nem volt. Az amortizációs politika Az értékcsökkenés elszámolása maradványértékkel csökkentett bruttó érték alapján történik. A hasznos élettartam és a maradványérték az eszközök használatba vételekor kerül megállapításra. Nem jelentős a maradványérték ha annak értéke a beszerzési ár 10 %-át, vagy ha az kevesebb mint 50 E Ft, akkor a 50 E Ft-ot nem éri el. Az alkalmazott leírási módszer: lineáris A leírási kulcs a hasznos élettartam figyelembe vételével kerül meghatározásra. Terven felüli értékcsökkenés elszámolására kerül sor, ha az immateriális jószág, tárgyi eszköz megrongálódott, megsemmisült, hiányzik, feleslegessé vált, illetve selejtezésre került. Valamint akkor, ha a könyv szerinti érték tartósan és jelentősen meghaladja az eszköz piaci értékét. Az 100 E Ft egyedi beszerzési, illetve előállítási érték alatti tárgyi eszközök értékét használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. A terv szerinti értékcsökkenés negyedévente kerül elszámolásra, az aktiválás napjától számolva az értékcsökkenést. Lényeges és jelentős tételek

6 Az egyesület nem állapított meg a Számviteli törvény által meghatározott mértéknél (2 %, ill. 5 m Ft) alacsonyabb értéket jelentős összegű hiba esetén. Az egyesület nem állapított meg a Számviteli törvény által meghatározott mértéknél (saját tőke 20 %-a) alacsonyabb értéket a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba megítélésénél. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása Az egyesület vagyoni, pénzügyi helyzete, jövedelmezőségének alakulása az 1. és 2. számú mellékletben került bemutatásra, mind a bázisévre, mind a tárgyévre vonatkozóan. Tájékoztató rész Azon kötelezettségek összege, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, és a mérlegben nem jelennek meg (függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek) Például: Garanciális kötelezettségek Kezességvállalás Peres ügyletekkel kapcsolatos várható kötelezettségek Az egyesület ilyen kötelezettségekkel nem rendelkezik. Specifikus rész 1. Tárgyévben terven felüli értékcsökkenés és visszaírás nem volt. 2. Az egyesületnek nincs öt évnél hosszabb lejárati idejű kötelezettsége. 3. Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek nincsenek. 4. Rendkívüli bevételek és ráfordítások közül az eredményre jelentős hatást gyakorló tételek (86. ): nincsenek.

7 5. A tárgyévben foglalkoztatott nem volt alkalmazásban. 6. A vezető tisztségviselő részére a társaság nem folyósított előleget, kölcsönt stb. (89. b)). 7. A társasági adó megállapításánál módosító tételek (91. ): Növelő: Adótörvény szerinti értékcsökkenés: 0.- E Ft Bírságok, késedelmi kamatok:.- E Ft Egyéb ráfordítások:.- E Ft Összesen:.- E Ft Csökkentő: Adótörvény szerinti értékcsökkenés: 0.- E Ft 8. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök: nincsenek. 9. Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok: nincsenek. 10. Támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt támogatás: nincs. Kelt: Szomód, április 20.

8 Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 2896 Szomód, Akácfa utca ÉVI KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tartalma: Egyszerűsített mérleg Közhasznú eredmény kimutatás Szomód, 2012.április 20. Az egyszerűsített éves beszámolót Köves Pálné mérlegképes könyvelő a Szomódi Helytörténeti és Történelmi Hagyományőrző Közhasznú Egyesület tagja állította össze, könyvszakértő azt nem vizsgálta. Fordulónap: Adószám: MÉRLEG Szomód, 2012.április 20. Fordulónap: Adószám: Eredmény kimutatás Szomód,2012.április 20.

9 Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete 2896 Szomód, Akácfa utca 54. A évi vagyon felhasználás részletei Szomód,2012.április 20.

Készítette: Szabó János Ügyvezető

Készítette: Szabó János Ügyvezető Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933853211313 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2009 Készítette:

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010

2370 Dabas József Attila út 107. Közhasznúsági jelentés 2010 Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933-213 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2010 Készítette:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Cég adószáma: 13920410-2-15 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F.

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

Egyszerűsített Éves Beszámoló

Egyszerűsített Éves Beszámoló 1 8 1 3 8 9 7 3 8 4 1 2 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Az alapítvány megnevezése: Trefort-kert Alapítvány Az alapítvány címe: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. 2011 Egyszerűsített Éves Beszámoló Időszak: 2011.01.01-2011.12.31.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

-2- Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Az Alapítvány tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze. Az Alapítvány

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. Készült: Szekszárd, 2014. április 30. 1 I._Általános kiegészítés A vállalkozás bemutatása A SÁRKÖZ-VÍZ

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója

Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Magyar Úszó Szövetség Magyar Úszó Szövetség 2014. évi pénzügyi beszámolója Készítette: Halász Sarolta gazdasági vezető A Magyar Úszó Szövetség gazdálkodása Látta, egyetért: Dr. Szabó Tünde főtitkár Magyar

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben