CSENDES HARANGSZÓ MÁRCIUS XIII. Évf. Harmadik szám A SYDNEYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ HAVILAPJA. Imádkozik-e a XXI. század embere?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSENDES HARANGSZÓ. 2011 MÁRCIUS XIII. Évf. Harmadik szám A SYDNEYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ HAVILAPJA. Imádkozik-e a XXI. század embere?"

Átírás

1 CSENDES HARANGSZÓ A SYDNEYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ HAVILAPJA 2011 MÁRCIUS XIII. Évf. Harmadik szám Imádkozik-e a XXI. század embere? És lőn, mikor ő (Jézus) imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. (Lukács 11: 1) 1998-ban vezették be a református egyházban az új istentiszteleti rendet (liturgiát). Azóta létezik az istentiszteleteken a csendes ima, amikor a hívek néhány percig magukban imádkozhatnak. Újdonság, a hívek többnyire kedvelik. Szükség van-e erre, egyáltalán az imádságra napjainkban? A XXI. század modern világában egyre több mindenről derül ki, hogy nincs rá szükségünk. Hiába tűnt valami egykor nélkülözhetetlennek, pótolhatatlannak, ma már azt mondják rá: túlhaladott, idejét múlt. Vajon elmondhatjuk ugyanezt az imádságról is? Szükségünk van-e egyáltalán a fohászkodásra, könyörgésre? Figyelembe véve, hogy a keleti vallások meditációs gyakorlatai egyre népszerűbbé válnak, elmondhatjuk, hogy az imádságra mindenkinek szüksége lenne, csak nem mindenki találja meg a megfelelő formát. Az egzotikus vallások újdonsült gyakorlói a keresztyén imádságot tekintik divatjamúltnak, de nem veszik észre, hogy nem a fohászkodás vált idejétmúlttá, hanem az ember szíve lesz egyre szárazabb. Akinek pedig száraz a szíve, az bármilyen imaformulát is gyakorol, nem jut előbbre a lelkiségben. Krisztus tanította imádkozni követőit, de gyakran maga is félrevonult elcsendesedni, és négyszemközt feltárni szívét mennyei Atyja előtt. Tanítványait így buzdította: Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván. (Máté 6: 6). Az ókori átlagos zsidó házak csak egyetlen lakószobából álltak, és ebből nyílt a ház egyetlen zárható helyisége, egy kis szűk, ablaktalan szobácska: az éléskamra (tameion). Jézus oda küld bennünket elcsendesedni, ahol a hétköznapi anyagi valóság néha fájóan tárul a szemünk elé. Az üres edények alázatra, bűnbánatra, a tele polcok hálaadásra sarkallnak minket. Fontos, hogy ne másoknak panaszkodjunk, vagy dicsekedjünk, hanem csendben az Úrra tudjunk figyelni, amikor imádkozunk. A református liturgiában a csendes imádság az istentisztelet szerves részét képezi. A gyülekezeti tagoknak alkalmuk adódik arra, hogy a kötött imádságok elmondása mellett személyesen is felemelhessék szívüket Istenhez. A lelkész imádkozik a közösség nevében, de nyilván mindenkinek vannak személyes gondjai, bajai, amelyeket senki más nem ismerhet, és jó ezeket személyesen Isten elé vinni. ( Folytatás az utolsó oldalon.)

2 Én az engem szeretőket szeretem, és a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Példabeszédel 8: 17 Istentiszteleteink Márciusban Március 6-án: Strathfield 11: 30 Igét hirdet: Szabó Attila Március 13-án: Strathfield 11: 30 Igét hirdet: Péterffy Kund Dean Park 14: 30 Igét hirdet: Péterffy Kund Az istentisztelet helye: Erzsébet otthon - 1 Symonds Rd., Dean Park Március 19-én: Blackheath 14: 30 Igét hirdet: Péterffy Kund Az istentisztelet helye: Govett's Leap Road, Blackheath - Uniting church Március 20-án: Strathfield 11: 30 Igét hirdet: Péterffy Kund Az istentisztelet helye: Carrington Ave. - Uniting Church Canberra 16: 00 Igét hirdet: Péterffy Kund Az istentisztelet helye: Brigalow St./Mouat St., Lyneham -Uniting Church Március 27-én: Strathfield 11: 30 Igehirdetés hangfelvételről Istentiszteleteink Áprilisban Április 3-án: Strathfield 11: 30 Igehirdetés hangfelvételről Április 10-én: Strathfield 11: 30 Igét hirdet: Ft. Erdélyi Géza Április 16-án: Blackheath 14: 30 Igét hirdet: Péterffy Kund Az istentisztelet helye: Govett's Leap Road, Blackheath - Uniting church Április17-én: Strathfield 11: 30 Igét hirdet: Péterffy Kund Az istentisztelet helye: Carrington Ave. - Uniting Church Canberra 16: 00 Igét hirdet: Péterffy Kund Az istentisztelet helye: Brigalow St./Mouat St., Lyneham -Uniting Church Április 27-én: Strathfield 11: 30 Igét hirdet: Péterffy Kund Dean Park 14: 30 Igét hirdet: Péterffy Kund Az istentisztelet helye: Erzsébet otthon - 1 Symonds Rd., Dean Park Alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat akik Isten Igéjét, az evangéliumot magyarul akarják hallani. Bibliaórát tartunk: Strathfield-ben: minden csütörtökön: 13: 00 órától

3 Alkalmainkkal kapcsolatban érdeklődni lehet telefonon: Deák Rózália , Otel Mária pénztárosoknál Péterffy Kund lelkipásztornál: Sepansky Emilia gondnoknál: Gyülekezeti hírek: 2011 februárban elhunyt Komjáti István, Szabó Terézia és Schweder Ilona. Szeretteiknek Isten gazdag vigasztalását kívánjunk. Bátorítson mindnyájunkat Isten igéje: Ha élünk az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. Róma 14: FEBRUÁR 20-án a Strathfield-i gyülekezetben közös istentiszteletet és szeretetvendégséget tartottunk a helyi angol gyülekezettel. A könyv mindig a legjobb ajándék. Iratterjesztésünkben kapható a NAGYbetűvel nyomtatott Biblia, illetve sok hitújító és hitmélyítő könyv. Az év minden napján jó olvasni Tessék megnézni felvételről! Értékes ajándék a vendég igehirdetők idején készült videó felvétel. A jótékonysági rendezvényeinkről is kapható DVD (videó) felvétel. NÉZZE MEG! Minden vasárnap a Strathfield-i istentisztelet ideje alatt gyermek-istentiszteletet is tartunk. Szeretettel kérjük a szülőket és nagyszülőket, hogy hozzák magukkal kicsinyeiket. Az istentiszteletek után minden gyülekezetben szeretetvendégséget tartunk. GYERE EL ÉS LÁSD MEG! Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki ő benne bízik. 34. Zsoltár 9. vers Imádságos szívvel hordozzuk azon gyülekezeti tagjainkat, akik betegség miatt nem tudnak templomba járni. Testi és lelki gyógyulást kívánunk nekik! Bátorítunk mindenkit, hogy hívjon mert megyünk! Szeretettel és bizalommal kérjük a kedves olvasót arra, hogy a segítő szándékú véleményt, javaslatot vagy bírálatot szíveskedjen személyesen szóvá tenni, vagy levélben megírni az alábbi címre: Postai cím: 114 Hamrun Cct., Rooty Hill, NSW, cím: www. sydneyreformatusegyhaz.com.au EGYHÁZUNK bankszámlái: Folyószámla: Commonwealth Bank THE HUNGARIAN REFORMED CHURCH OF AUSTRALIA NSW/ ACT INCORPORATED Parókia vásárlása céljából nyitott számla: National Bank THE HUNGARIAN REFORMED CHURCH OF AUSTRALIA NSW/ ACT INCORPORATED Egyházunk élni és éltetni akar. Ezt nem magunk találtuk ki hanem egyházunk és személyes életünk ÚRA bízta ránk, hisz Ő mondta: ÉN ÉLEK, ÉS TI IS ÉLNI FOGTOK. Ahhoz, hogy itt a földön s ez élet után az örökkévalóságban élhessünk szükségünk van egymásra, s mindarra amit Isten ránk bízott. Ha Isten rendelkezett a végről mi is rendelkezzünk és az elkészített végrendeletből NE hagyjuk ki az élő és éltetni akaró Sydneyi Magyar Református Egyházat. NE feledjük: <>< Ha kimarad lemarad <><

4 A református liturgiában a csendes imádság az istentisztelet szerves részét képezi. A gyülekezeti tagoknak alkalmuk adódik arra, hogy a kötött imádságok elmondása mellett személyesen is felemelhessék szívüket Istenhez. A lelkész imádkozik a közösség nevében, de nyilván mindenkinek vannak személyes gondjai, bajai, amelyeket senki más nem ismerhet, és jó ezeket személyesen Isten elé vinni. Egy közvélemény-kutatás végeztek, hogy mit kérnek az emberek a csendes imádság alatt, illetve látnak-e valami különbséget a templomi és az otthoni imádság között. A 116 válaszoló többsége éves, több mint 60 százalékuk minden vasárnap elmegy templomba, minden második naponta imádkozik. Míg a kötött imádságokat a válaszolók 82 százaléka mondja el, a lelkész által mondott imát 46 százalékuk ismétli magában, addig a csendes imába 92 százalék kapcsolódik be. Gondolom nem meglepő, hogy a felmérés szerint legtöbben a legközelebb állókért, családtagokért, barátokért fohászkodnak. Az egyéni imádságnak épp az a lényege, hogy azért imádkozunk aki, ami legközelebb áll hozzánk. Az egészségért való könyörgés összefügg az előzővel, hiszen mi mást kérnénk szeretteinknek, mint azt, hogy megőrizzék, vagy épp visszanyerjék testi, lelki épségüket. A békesség, boldogság is fontos az emberek számára. Az anyagi természetű dolgok háttérbe szorulnak az imádkozó életében. Ha valami többre, jobbra vágyik az ember, akkor megfeszíti az erejét, minden eszközt megragad, hogy előbbre jusson, de a boldogság, békesség ritkán érhető el emberi erőfeszítések árán. Gondoljunk csak arra a groteszk helyzetre, hogy az emberek jó ideje fegyvert ragadnak, háborút háború után indítanak a Béke nevében, amit a legelemibb szinten, a családban sem tudnak megvalósítani lesz itt olyan béke, hogy kő kövön nem marad, ahogy mondani szokás. A vélemények megoszlanak azzal kapcsolatban, hogy van-e különbség a templomban és az otthon elmondott ima között. Hadd idézzünk itt szó szerint is néhány véleményt. - Lényegében nincs, csupán annyiban más a templomi imádság, hogy másokkal közösen állunk Isten előtt, ami erősíti nemcsak az Úrhoz, de a gyülekezethez való tartozásunkat. Amikor itthon imádkozom, akkor zavartalanabbul el tudok csendesedni. - Nincs, Isten minden imádságunkban gyönyörködik. Örvendeztessük imáinkkal minél gyakrabban! - Azt szeretem, hogy a csendes imára sokan mondanak áment, és ez mintegy garancia arra, hogy meglesz, hogy így van. Otthon ez lehetetlen. Szeretem, ha a csend nem túlságosan rövid, hogy elmondhassam azt, ami akkor bennem van. - A meghallgatás szempontjából nincs különbség az imádságok között. Az is imádságnak számít, amikor beteg gyermekünk fölé hajolva, a gondoskodásba belemerülve halkan elrebegjük: Istenem, gyógyítsd meg őt! Vagy amikor koporsó mellett megállva, szinte meg sem fogalmazva a gondolatokat fohászkodunk vigasztalásért. Vagy egyszerűen, amikor valamilyen megpróbáltatás elé nézve kérjük Istent, hogy egyengesse utunkat. Jézus is azt mondta, hogy nem a bőbeszédűségünk miatt hallgatja meg az Úr imáinkat. Ha szívből imádkozunk, akkor bárhol, bármikor is emeljük fel szívünket Istenhez, meghallgat bennünket. A hangsúly az őszinteségen van, ezért nem nevezhetjük imádságnak az: Istenem, csak most az egyszer segíts meg és akkor kezdetű fogadkozásokat. Talán a legfontosabb az, hogy figyeljünk Istenre, amikor imába öntjük gondolatainkat, érzéseinket. Ne úgy tegyünk, mint az egyik tanulságos történetben a fohászkodó ember: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben kezd bele az imádságba az ember. Tessék! válaszol Isten. Erre emberünk így szól: Ne szakíts félbe, kérlek! Imádkozom.

5

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

SziklaAlap. JÉZUS HÍV ÉS KÜLD Ízelítő a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösség életéből. "Szüntelen imádkozzatok!"

SziklaAlap. JÉZUS HÍV ÉS KÜLD Ízelítő a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösség életéből. Szüntelen imádkozzatok! "Szüntelen imádkozzatok!" SziklaAlap VI. évf. 2001/2.sz. február A NAGYKANIZSAI JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA LAPJA JÉZUS HÍV ÉS KÜLD Ízelítő a homokkomáromi Nyolc Boldogság Közösség életéből Falu végen, erdő szélen,

Részletesebben

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E H Í R L E V É L XVIII. évfolyam 3. szám 2014. március Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én

Részletesebben

Ádventi Családi Áhítatok Füzete. a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó budapesti Erdélyi Gyülekezet tagjai számára

Ádventi Családi Áhítatok Füzete. a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó budapesti Erdélyi Gyülekezet tagjai számára Ádventi Családi Áhítatok Füzete a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó budapesti Erdélyi Gyülekezet tagjai számára 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 4 Ádvent ünneplésének helye a keresztyén

Részletesebben

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak!

Református Élet. Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református Élet A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenõ folyóirata Krisztussal eltöltött, áldott karácsonyt és kegyelemteljes újévet kívánunk minden Kedves Olvasónak! Református élet

Részletesebben

Miért lett Isten emberré?

Miért lett Isten emberré? Miért lett Isten emberré? A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2008/4 Karácsony lényegét, annak titkát, az egész keresztyén örömüzenetet summásan egy igeverssel ki lehet

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Odavitte Jézushoz 2012 Érdeklődésnél

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

Az imádság ígérete. 10. tanulmány. március 3 9.

Az imádság ígérete. 10. tanulmány. március 3 9. 10. tanulmány Az imádság ígérete március 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 26:34-44; János 14:15; Róma 12:12; Kolossé 4:2; 1Thesszalonika 4:3; Zsidók 11:6; Jakab 4:2 Estve, reggel és délben

Részletesebben

Vendégségben Jézussal.

Vendégségben Jézussal. VIII. évfolyam 2. szám, PÜNKÖSD 2011. június www.pilis.reformatus.hu Vendégségben Jézussal. 36 Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus 37 házába, és asztalhoz telepedett. Egy

Részletesebben

Mindenki Krisztusa megszületett

Mindenki Krisztusa megszületett A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2012/4 Dömötör Tibor JÉZUS SZÜLETÉSE Próféták hirdetgették Évszázadokon át, Hogy elküldi majd Isten Egyszülött, szent Fiát. Csillagok

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

Szeged-Újszegedi Református Egyházközség Szeged-Újszegedi Református Egyházközség Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért Jézus mondja: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Máté evangéliuma

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség

Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség ÁLLANDÓ HETI és HAVI GYÜLEKEZETI ALKALMAI: Istentisztelet: minden vasárnap 10.00 órakor. Istentisztelet gyermekeknek: minden vasárnap 10.00 órakor. Ifjúsági

Részletesebben

Maglódi Református Egyházközség

Maglódi Református Egyházközség Maglódi Református Egyházközség *Magunkról Á L D Á S, B É K E S S É G! a reformátusok köszöntésével köszöntjük szeretettel a kedves olvasót a Maglódi Református Egyházközség nevében. Ezzel, Isten áldását

Részletesebben

KEHELY2014 Pünkösd A TARTALOMBÓL. Kehely: a lelki egység kifejezője. Lélegezz bennem, Szentlélek...

KEHELY2014 Pünkösd A TARTALOMBÓL. Kehely: a lelki egység kifejezője. Lélegezz bennem, Szentlélek... KEHELY2014 Pünkösd A Kolozsvári Református Egyházmegye lapja 1. évfolyam 1. szám Kehely: a lelki egység kifejezője Kiönteni egy cseppet az örökkévaló evangéliumból A kehely számunkra az összetartozásnak

Részletesebben

ÁLDÁS BÉKESSÉG Ő JÖTT EL A VILÁGBA. AZ IGE VOLT AZ IGAZI VILÁGOSSÁG, AMELY MEGVILÁGOSÍT MINDEN EMBERT: AZ ANGLIAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ LAPJA

ÁLDÁS BÉKESSÉG Ő JÖTT EL A VILÁGBA. AZ IGE VOLT AZ IGAZI VILÁGOSSÁG, AMELY MEGVILÁGOSÍT MINDEN EMBERT: AZ ANGLIAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ LAPJA ÁLDÁS BÉKESSÉG AZ ANGLIAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ LAPJA 2013. ÁDVENT AZ IGE VOLT AZ IGAZI VILÁGOSSÁG, AMELY MEGVILÁGOSÍT MINDEN EMBERT: Ő JÖTT EL A VILÁGBA. JÁNOS 1,9 LELKÉSZI ÜZENET Pásztorok tanyáztak

Részletesebben

válaszok kérdéseire napjaink válaszok napjaink kérdéseire HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE

válaszok kérdéseire napjaink válaszok napjaink kérdéseire HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A sorozat eddig megjelent kiadványai: Dr. Szigeti Jenő: Miért engedi meg Isten? Erdélyi László: Elmúló és örökkévaló alkotások Dr. Hangyás László:

Részletesebben

500 éve született Kálvin János

500 éve született Kálvin János 2009. szeptember V. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente 500 éve született Kálvin János "Semmiféle parancs és semmiféle fenyegetés nem formálja és indítja annyira az Isten

Részletesebben

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata

HASZONTALAN CSERE. A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata örömhírlap 18. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2013. Húsvét A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Örömhír 1 Bizonyságtétel 1. 3 Bizonyságtétel 2. 5 Bizonyságtétel 3. 6 Baba-mama

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

A presbiterek szerepe a gyülekezetépítésben 2011. január 16.

A presbiterek szerepe a gyülekezetépítésben 2011. január 16. 2011. január 16. 1. Építsük a gyülekezetet! Az előadás címe azt sugallja, hogy a gyülekezetet építeni kell, mert akkor fog épülni. Magától tehát nem épül. Ugyanakkor azt olvassuk a Zsoltárok könyvében,

Részletesebben