A Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) szolgáltatásai, várható kutatási pályázati lehetőségek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) szolgáltatásai, várható kutatási pályázati lehetőségek"

Átírás

1 A Fenntarthatósági Innovációs Technológiai Centrum (FITC) szolgáltatásai, várható kutatási pályázati lehetőségek Hordós-Nagy Zsuzsa szakmai vezető július 1.

2 FITC SZOLGÁLTATÁSAI Feladatok: A főiskolán meglévő kutatási és fejlesztési, innovációs és technológiai eredmények (tudás) összegyűjtése, folyamatos nyilvántartása, központi tudástár működtetése. Szellemi alkotások értékelése, a szabadalmi oltalom megszerzése iránti intézkedések Innovációs információ-szolgáltatás nyújtása. Inkubátorszolgáltatás. Iparjogvédelmi és technológia-jogi tanácsadás. Pénzügyi tanácsadás. K+F pályázati tanácsadás, kutatási-, fejlesztési pályázatok figyelése és készítése Technológia-transzfer szolgáltatások, szabadalommenedzsment. Innovatív ötletek, projektek támogatása Kapcsolatépítés kutatók és cégek között Szellemi alkotások oltalma és hasznosítása Licenceladás Innovációs képzések indítása, az innovációs kultúra terjesztése Workshopok szervezése

3 Célok: A FITC működésének célja a főiskolai-kutatóintézeti szellemi alkotások, szabadalmak gazdasági hasznosításának lehető leggyorsabb elősegítése, továbbá a főiskola és kutatóintézetei, illetve kutatói számára ipari-gazdasági kapcsolatok kiépítésének segítése, végül a főiskolai bevételek növelése.

4 A FITC tevékenységében szét kell választani a nem üzleti alapon működő (nonbusiness) és a tisztán üzleti alapú működő funkciókat Non-business feladatkörök az intézmény technológiatranszfer folyamatok egészének előremozdítására, javítására irányulnak. Hozzáadott értékük nem, vagy nehezen fejezhető ki pénzben. A FITC-re ruházott non-business feladatkörök ellátásához szükséges forrásokat állami, uniós pályázati és/vagy anyaintézményi forrásból kell biztosítani. Non-business funkció példák: értékelési módszertan kidolgozása; tudástérkép elkészítése; intézmény K+F potenciáljának és a létrejött kutatási eredményeinek hazai nemzetközi promóciója (konferenciák, adatbázisok) és iparági kapcsolatok építése. A piaci funkciók tipikusan projektszintű, tanácsadói tevékenységek. E funkciók pénzben kifejezhetőek, ezért szakértői tudását a FITC az intézmény projektjei számára belső elszámolás alapján, míg intézményen kívüli megbízók számára piaci alapon értékesíti. Piaci alapú funkció példák: szellemi alkotások védelmével kapcsolatos tanácsadás; előmagvető és magvető finanszírozási tanácsadás; inkubáció és laborbérleti szolgáltatások; Licencia szerződésekkel kapcsolatos tanácsadás.

5 SZELLEMI VAGYONUNK Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által nyilvántartott (SZTNH): Szabadalom: 7 db (OF); 11 db (ONF) Szabadalmi bejelentés: 7 db (OF); 1 db (ONF) Növényfajta-oltalom: 6 db (OF); 5 db (ONF) Növényfajta-oltalmi bejelentés: 5 db (ONF) Védjegy: 10 db (OF); 1 (ONF) Nemzetközi: 2 db Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH): Nemzeti fajtajegyzék alapján 107 db FRKI: 71 db SZBKI: 36 db

6 KÖZÖS K+F PROJEKTEK - ZÖLDLÁNG - FLEISCHMANN RUDOLF KUTATÓINTÉZET, KOMPOLT

7 KÖZÖTT VÁRHATÓ KUTATÁSI PÁLYÁZATOK Pályázati források Közösségi programok Horizont2020 kutatási keretprogram Új Széchenyi Terv kifutó pályázatai Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Strukturális Alapok Széchenyi 2020 ( ) tervezett intézkedései Környezeti És Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Heves megye Vidékfejlesztési Program (VP) Interregionális források Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program tervezett intézkedései Hazai K+F források Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok) ez nem biztos, hogy a FITC feladata!

8 Horizont 2020 kutatási keretprogram A Kutatási infrastruktúra program (beleértve az e-infrastruktúrákat is) az európai kutatási infrastruktúrák fejlesztését támogatja, innovációs potenciáljuk és a kapcsolódó humán erőforrás erősítésén keresztül.

9 Horizont 2020 kutatási keretprogram Az Innováció a KKV-k számára program a KKV-k igényeihez igazított támogatást nyújt a KKV-k által végzett innováció minden formájához, elsősorban a komoly növekedési potenciállal bíró és a nemzetközi piacra való kilépésre kész cégeket. A Társadalmi kihívások pillér a következő területeket fogja át: Egészségügy, demográfiai változás és jólét; Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, tengerkutatás, tenger- és belvíz hasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság Biztonságos, tiszta és hatékony energia Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés Éghajlatváltozás, környezetvédelem, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok Európa a változó világban - Inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak Biztonságos társadalmak Európa és az állampolgárok szabadságának és biztonságának védelme

10 Horizont 2020 kutatási keretprogram I. Fenntartható Élelmiszer-biztonság (SFS): a termelés és az élelmiszerek feldolgozása is kulcsfontosságú gazdasági tevékenység, amely munkahelyeket biztosít döntően a kis-és középvállalkozásokra építve -, hozzájárul a készségek és a képzés fejlesztéséhez, vonzza a beruházásokat, stb. A K+F ezen a területen lefedi a teljes élelmiszerláncot. III: Innovatív, Fenntartható és Inkluzív Biogazdaság (ISIB): Támogatandó területek: Fenntartható mezőgazdaság és erdészet; Fenntartható és versenyképes bio-alapú iparok; Az EU2020 dokumentum energia- és klímapolitikai céljaival összhangban a Horizont 2020 Energia programja hozzá kíván járulni - az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, a megújuló energiaforrások használatának elterjesztéséhez és az energiahatékonyság növeléséhez.

11 INTERREGIONÁLIS FORRÁSOK (HUSK) A kkv-k és kutatással foglalkozó szervezetek közötti együttműködések támogatása (kutatóintézetek, egyetemek, főiskolák a határ mentén) közös kutatások, közös technológiai fejlesztések Kedvezményezettek: KKV-k és együttműködő kutatási szervezetek

12 INTERREGIONÁLIS FORRÁSOK (HUSK) 4. Prioritás: Határon átnyúló együttműködés a közintézmények és a lakosság között, élet a határmenti területeken. Hatékony közigazgatás Támogatott tevékenységek (akciók) Együttműködések: oktatás, egészségügyi ellátás, kockázatok megelőzése, vízgazdálkodás, kultúra stb., Határon átnyúló tevékenységek, szolgáltatások támogatása, kis infrastruktúra fejlesztés, jogi eszközök és az IKT-megoldások javítása (az információáramlás, az e-kormányzás, az m-kormányzás erősítése, stb.) disszemináció, tanulmányok, tervek Kis projektek egyének között: kulturális rendezvények, előadások, fesztiválok, képzések akciók, rendezvények, hallgatói csereprogramok Kedvezményezettek: közintézmények; közérdeket szolgáló magánintézmények, állami tulajdonban lévő vállalat, EGTC-k; civil szervezetek, fejlesztési ügynökségek, helyi és regionális önkormányzatok, megyei önkormányzatok, önkormányzati társulások (pl. alapítványok, egyesületek) Egyetemek, lakosság, a helyi közösségek, vállalkozók, civil szervezetek

13 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) A célok eléréséhez az OP 5 fő területre koncentrál! K+F+I tevékenységek ösztönzése és a tudásgazdaság erősítése (EU2020 Stratégia szerinti cél: Magyarországon 2020-ig a GDP arányos K+F ráfordítások aránya 1,8%- ra növekedjen) KRF Vállalati K+F+I tevékenység támogatása (önálló K+F+I tevékenység, szolgáltatásvásárlás, inkubáció, start-up és spin-off cégek). Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések intézkedés a tudásbázisok és vállalatok között. Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések.

14 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) Specifikus cél 1. A tudásfelhasználás segítése: Induló vállalkozástól kezdve a K+F+I nagyvállalatokig. A specifikus cél keretében az uniós támogatások eredményeképp megmozgatott magánberuházások az innovációs és K+F projektekben 2022-re: millió Ft. Specifikus cél 2. A tudásáramlás erősítése: Az intézkedés eredményeképpen intenzívebbé válik a szektorközi tudásáramlás (vállalat-kutatóhely kapcsolatok) és technológiatranszfer. A specifikus cél keretében verseny-képességi és kiválósági szerződések során támogatott projektek száma 2022-re: 50 db.

15 GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) Intézkedés 1. Vállalati K+F+I tevékenység támogatása Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása (célzott alapkutatástól termék piacra jutásáig) Innovációs ökoszisztéma építés Vállalati K+F kapacitásfejlesztés (k+f munkahelyek teremtése, kapcsolódó infrastruktúra létrehozása) Kiemelt növekedési zónák (területi és innovációs fókuszálással kialakított nagyváros-térségi fejlesztési programok) KKV-k és feltalálók innovációs szolgáltatásvásárlásának és iparjogvédelmi tevékenységének támogatása: A beavatkozás célja a kkv-k és feltalálók K+F+I tevékenységének ösztönzése és elősegítése innovációs szolgáltatások vásárlásának, valamint szellemi alkotások hazai, vagy nemzet-közi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenységek támogatásával. KRF és Kft is Intézkedés 2. Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések Együttműködésben végzett K+F+I projektek támogatása K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (integrált projektek alprogram) K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések (társadalmi kihívások alprogram): globális társadalmi probléma megoldása top-down és hazai K+F+I szereplők közti együttműködés) Ipari kutatóközpontok (együttműködési keret technológia- és tudástranszfer, illetve közös K+F tevékenység számára) KRF

16 KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP (KTIA) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény szerinti elkülönített állami pénzalap. Az Alapból támogatás nyílt pályázati rendszerben nyerhető el.

17 Az alábbi jogcímeken használható fel: a kutatás-fejlesztés kiadásainak, a kutatás-fejlesztési eredmények hasznosításának fedezetéül, valamint új tudományos és technológiai eredmények alkalmazásának elterjesztésére, beleértve az országos kutatási-fejlesztési programok, projektek finanszírozását; a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció infrastrukturális feltételeinek fejlesztésére, beleértve a nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózatokhoz, infrastruktúrához való kapcsolódás megteremtésében és működtetésében történő részvételt, összhangban Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásaival; a kutatás-fejlesztést és a technológiai innovációt erősítő szolgáltatások, innovációs hídképző és hálózatépítő tevékenységek támogatására, beleértve konferenciák tartásának, szakkiállítások rendezésének, kiadványok készítésének költségeit; a technológiai innováció ösztönzésére a régiókban és a megyékben; a régiók és a megyék innovációs képességének növelésére és innovációs forrásainak támogatására; a nemzetközi tudományos és technológiai együttműködés támogatására, beleértve a nemzetközi pályázatoknál érvényesülő utófinanszírozással összefüggő likviditási problémák áthidalásának támogatását; kutató-fejlesztő munkahelyek létrehozására, a kutatás és a technológiai innováció emberi erőforrásainak fejlesztésére, a kutatói utánpótlás és képzés, tehetséggondozás, a kutatói, oktatói továbbképzés támogatására; a kutatók-fejlesztők hazai és nemzetközi mobilitásának, tapasztalatcseréjének, valamint az elismert hazatérő kutatók magyarországi szakmai beilleszkedésének támogatására; a hazai és külföldi tudományos és technológiai ismeretek megszerzésére, azok gyakorlati alkalmazására; a társadalomtudományi kutatások támogatására.

18 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe 2010

Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe 2010 Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatások forrástérképe 2010 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium 2010. ÁPRLIS 30. Tartalomjegyzék 1. forrástérkép tartalma 5 2. kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

Ágazati Operatív Programok 2014-2020

Ágazati Operatív Programok 2014-2020 Ágazati Operatív Programok 2014-2020 EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program KEHOP

Részletesebben

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA

ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE ÁGAZATI OPERATÍV PROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI RÉSZDOKUMENTUMA AZ ERŐS, VERSENYBE SZÁLLÓ ZALA MEGTEREMTÉSÉNEK ÁGAZATI RÉSZPROGRAMJA EGYEZTETÉSI DOKUMENTUM

Részletesebben

A hazai kutatás-fejlesztési támogatási rendszer

A hazai kutatás-fejlesztési támogatási rendszer A hazai kutatás-fejlesztési támogatási rendszer Szilágyi László Innovációs és K+F Főosztály SZTNH ankét a K+F tevékenység ösztönzőiről és minősítéséről Budapest, 2012. október 10. A stratégiai tervezés

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Fejezeti indokolás LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap I. A célok meghatározása, felsorolása Az Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami támogatását biztosító, az államháztartásról

Részletesebben

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvény hatálya alá tartoznak:

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvény hatálya alá tartoznak: Innovációs járulék A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény a hatálya alá tartozó gazdasági társaságok számára írja elő az elkülönített állami alap javára teljesítendő

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Készítette: Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A programban használt rövidítések: Tftv. Mötv. Kormányrendelet Önkormányzat Közgyűlés Hivatal Ügynökség NORDA NORRIA TDM MAG Zrt. NMRVA KRF Zrt.

Részletesebben

Innováció a környezetvédelemben Finanszírozás, Európai Uniós pályázatok

Innováció a környezetvédelemben Finanszírozás, Európai Uniós pályázatok Innováció a környezetvédelemben Finanszírozás, Európai Uniós pályázatok Vér Csaba Smart City Technologies kutatócsoport Miért éppen az innováció? Schumpeter (közgazdász): igazi versenyelőnyt az innováció

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 15. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM SZÉCHENYI 2020 - GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM BEMUTATÁSA Dr. Szabados Zsuzsa osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai

A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0010 A megyei tervezési folyamat helyzete, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 17. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 8/2014. (X.

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája 2013. - munkaanyag - Tartalomjegyzék 1. Helyzetelemzés... 3 1.1. A régió gazdasági jellemzői... 3 1.2. A régió kutatás-fejlesztési és innovációs számszerűsíthető

Részletesebben

Innovációs szótár és tudástár

Innovációs szótár és tudástár Innovációs szótár és tudástár Fogalom A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények hasznosítása Alapkutatás Alkalmazott kutatás Benchmarking Beruházás Biotechnológia Canberra kézikönyv Célzott

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN TERVEZETT ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei/MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztési stratégiai

Részletesebben

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22

Tartalom. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4. Regionális Fejlesztés Operatív Program 16. Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Tartalom Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4 Regionális Fejlesztés Operatív Program 16 Humán Erõforrás Fejlesztési Operatív program 22 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program 32 Agrár-

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GOP TAPASZTALATOK - GINOP LEHETŐSÉGEK Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes

Részletesebben

Információk a 2014-tól induló új európai uniós pályázati forrásokról ÜZLETI REGGELI. Gödöllő, 2014. január 31. Nádas Mihályné ARUNDO KFT.

Információk a 2014-tól induló új európai uniós pályázati forrásokról ÜZLETI REGGELI. Gödöllő, 2014. január 31. Nádas Mihályné ARUNDO KFT. Információk a 2014-tól induló új európai uniós pályázati forrásokról ÜZLETI REGGELI Gödöllő, 2014. január 31. A mai előadás témái: Mik lesznek a főbb támogatási irányok? Mennyi igénybe vehető vissza nem

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

Hazai innovációs feladatok A NIH szerepe

Hazai innovációs feladatok A NIH szerepe Hazai innovációs feladatok A NIH szerepe Sebők Katalin főosztályvezető Stratégiai Főosztály Országos RIÜNET Konferencia Szent István Egyetem, Gödöllő 2011.12.08. Tartalom Innovációs kihívások Kormányzati

Részletesebben

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben