TÁJÉKOZTATÓ a évi iskolatej program szabályozásáról szóló 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelet végrehajtásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ a 2008. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelet végrehajtásáról"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ a évi iskolatej program szabályozásáról szóló 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelet végrehajtásáról Az Európai Unió tagállamaiban így Magyarországon is az alábbi közösségi rendelet szabályozza az iskolatej program végrehajtását: A Bizottság december 11-i 2707/2000/EK rendelete az iskolai tanulók tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1255/1999/EK rendelet alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról 2707/2000/EK bizottsági rendelet Az egyes kategóriákra jelenleg érvényes közösségi támogatási mértékeket kizárólag a fenti rendeletet módosító közösségi rendelet tartalmazza: A Bizottság december 20-i 1544/2007/EK rendelete az iskolai tanulók tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló 2707/2000/EK rendelet módosításáról 1544/2007/EK bizottsági rendelet A közösségi támogatás mértéke a január 1-jével kezdődő időszakban az alábbiak szerint alakul: Tej zsírtartalomtól függetlenül támogatás mértéke: 18,15 /100 kg Nem ízesített, félzsíros vagy zsíros ömlesztett sajt, legalább 40 %-os zsírtartalommal támogatás mértéke: 54,45 /100 kg A hivatalos átváltási árfolyamot egy adott napra vonatkozóan az Európai Központi Bank teszi közzé és a ( Euro Foreign Exchange Reference Rates menüpontban) található meg. A közösségi támogatás forintban történő meghatározását az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló december 20-i 1913/2006/EK bizottsági rendelet 5. cikk (4) bekezdésében foglaltak szerint kell elvégezni. A rendelet értelmében a közösségi támogatást annak az időszaknak az első napján érvényes, az Európai Központi Bank által hivatalosan közzétett devizaárfolyam használatával kell átváltani forintra, amelyre a támogatási kérelem vonatkozik. Egy adott kategóriára vonatkozó támogatási mérték tényleges kiszámításánál a literben kifejezett mennyiségnek a kilogrammra történő átváltáshoz az 1,03-as együtthatót és a fent említett árfolyamot kell figyelembe venni. 1

2 LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK 1. RENDELET IDŐBELI HATÁLYA A évi iskolatej program szabályozásáról szóló 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. (1) bekezdése szerint: Az FVM január december 31. közötti időszakra hirdette meg az iskolatej programot. 2. TÁMOGATOTT TERMÉKEK KÖRE VÁLTOZÁS! 6. (1) bekezdés - I. kategóriájú termék: 2,8% vagy e feletti zsírtartalmú tej vagy ízesített tejféleség, azaz zsíros és félzsíros tej / ízesített tejféleség (korábbi I. és III. kategória) - II. kategóriájú termék: 1,5% zsírtartalmú tej vagy ízesített tejféleség, azaz zsírszegény tej / ízesített tejféleség (korábbi V. kategória) - III. kategóriájú termék: legalább 40% zsírtartalmú, ízesítetlen ömlesztett sajt (korábbi VIII. kategória) 3. ISKOLATEJ PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐK KÖRE TÁMOGATOTT KOROSZTÁLY 1. (2) bekezdés A rendelet alapján a fenntartók az általános iskolás korosztály, valamint az óvodások mellett a (szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz kivételével) a szak- és középiskolai tanulók számára is biztosíthatják az ellátást. Természetesen ez nem jelent kötelezettséget, a fenntartó eldöntheti, hogy melyik korosztály számára biztosítja a programban való részvételt. 4. NAPONTA KISZÁLLÍTHATÓ LEGNAGYOBB MENNYISÉG 1. (3) bekezdés A rendelet a közösségi rendeletnek megfelelően naponta és óvodásonként/általános és középiskolai tanulónként maximálisan 0,25 liter mennyiségű tej (ízesített tej), illetve sajt esetében a 0,25 liternek megfelelő mennyiségű termék biztosítását teszi lehetővé a fenntartók számára, amelyre támogatás igényelhető. A sajt esetében alkalmazandó tejegyenértéket a rendelet 2/b. számú melléklet tartalmazza (1 kg kiszállított ömlesztett sajt 2,912 liter tejegyenértéknek felel meg), melyet a támogatás kiszámításánál is figyelembe kell venni. A fentieknek megfelelően az igényelt támogatási összeget olyan módon kell meghatározni a támogatási kérelemben, hogy az egy tanulóra/óvodásra jutó támogatható mennyiség ne haladja meg a 0,25 liter/nap tejegyenértéket. Nem támogatható az a tej/ízesített tej vagy sajtmennyiség, amelyet olyan tanuló/óvodás részére nyújtanak, aki az adott 2

3 tanítási/foglalkozási napon már részesült az őt megillető maximálisan 0,25 liter mennyiségű tejtermékből. Nem jár támogatás továbbá arra a mennyiségre sem, amely az adott tanítási/foglalkozási napra leszállított mennyiségből nem lett kiosztva. Az esetleges jogosulatlan igénylésből adódó szankciók elkerülése érdekében az MVH elkészített egy olyan formanyomtatványt (elérhető a honlapon, a Támogatások/Tájékoztatók menüpontban), amely lehetővé teszi a közoktatási intézmény számára a mindenkori jogosult tanulói/óvodás létszám pontos napi nyilvántartását, s ezáltal a tényleges támogatási jogosultság meghatározását. A nyilvántartások másolatát a teljesítés helyén (az oktatási/nevelési intézménynél) átadott szállítójegyekkel együtt a támogatási kérelem által lefedett időszak végén az intézményeknek el kell juttatniuk a fenntartóhoz. A fenntartó a dokumentumok alapján határozza meg a támogatási igényt, s ennek megfelelően állítja össze a támogatási kérelmet. A nyilvántartásokat, illetve azok szabályszerű vezetését az MVH helyszíni vizsgálat keretében ellenőrizheti az intézmény fenntartójánál. Amennyiben az MVH az ellenőrzés során megállapítja, hogy a jóváhagyási kérelemben vállalt kötelezettségek valamelyike, különösen a nyilvántartásra vonatkozó feltételek már nem teljesülnek, a jóváhagyást egytől tizenként hónapig terjedő időszakra felfüggeszti, vagy a szabálytalanság súlyosságától függően visszavonja. A jóváhagyás elvesztésével megszűnik a fenntartónak az intézkedésben való részvételre biztosított jogosultsága, így a támogatás igénybevételének lehetősége. Amennyiben az ellenőrzés azt állapítja meg, hogy az intézményfenntartó által igényelt vagy igénybevett támogatás mértéke egy adott tanuló/óvodás esetében meghaladja a napi 0,25 liter mennyiséget, úgy a többletmennyiségre igényelt támogatás jogosulatlannak minősül. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást egyéb szankciókkal terhelten a fenntartónak vissza kell fizetnie. 5. KISZERELÉS ÉS TÁROLÁS 2/a. számú melléklet Szállításnál általános követelmény a napi rendszerességű szállítás. Ez az ellátott közintézmény helyi adottságainak, valamint a kiszállított termék tárolási követelményeinek függvényében módosulhat, igazodva a közoktatási intézmény infrastrukturális feltételeihez, valamint a szállító logisztikai és disztribúciós lehetőségeihez. A fenntartónak a hűtve tárolás feltételeinek megléte függvényében egyaránt lehetősége van az ún. hűtve tárolást igénylő termékek (poharas kiszerelés), illetve a hűtést nem igénylő termékek (ultra magas hőmérsékleten hőkezelt, ún. UHT tej) kiszállíttatására. 6. TÁMOGATÁS IGÉNYLŐI 3. (1) bekezdés A támogatást az MVH előzetes jóváhagyásával rendelkező közoktatási intézmények, tehát az óvodai nevelést ellátó óvodák, valamint az iskolai nevelési-oktatási feladatokat ellátó általános iskolák (ideértve az 1-8. évfolyamosnak megfelelő korosztályt oktató intézmények, pl.: 8 évfolyamos gimnáziumok stb.), illetve a középfokú intézmények fenntartói igényelhetik. 3

4 A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 43. (1) bekezdése értelmében legalább két település képviselő-testülete dönthet úgy, hogy intézményfenntartó társulást hoznak létre. A továbbiakban a társult képviselő-testületek által a társulási megállapodásban meghatározott ún. gesztor önkormányzat gyakorolja a közösen fenntartott oktatási/nevelési intézmény(ek)kel kapcsolatos feladat-és hatáskört a társulás nevében, így többek között az iskolatej program tekintetében is kizárólag a gesztor önkormányzat járhat el kérelmezőként. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény alapján alakított többcélú kistérségi társulás esetében a társulás járhat el a társulás tagjainak nevében az iskolatej programmal kapcsolatos teendőkben. Ennek értelmében azon települések önkormányzatai részére, amelyek valamely társulás tagjai, támogatást kizárólag a gesztor önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás esetében a társulás által benyújtott támogatási kérelem útján kaphatnak, függetlenül attól, hogy a gesztor/többcélú kistérségi társulás székhelye szerinti önkormányzat részt vesz-e a programban vagy sem. 7. JÓVÁHAGYÁSI KÉRELEM (ÉS REGISZTRÁCIÓS LAP) 4. (1) bekezdés Ha a fenntartó részt vett a program bármely korábbi időszakában és a benyújtott jóváhagyási kérelmére vonatkozóan rendelkezik az MVH jóváhagyó határozatával, nem kell benyújtania újabb kérelmet abban az esetben sem, ha az ellátott intézményei tekintetében következett be változás (pl.: az intézmények összevonása, átnevezése, ún. intézményfenntartó táruláshoz való csatlakozás következtében stb., amely alapján az alapító okirat módosításra kerül). Az MVH jóváhagyó határozata visszavonásig érvényes. Jóváhagyási kérelmet kizárólag annak a fenntartónak fenntartói társulás esetében a gesztor önkormányzatnak, többcélú kistérségi társulás esetében a társulás székhelye szerinti önkormányzatnak a társulás nevében kell benyújtania, amely még nem rendelkezik jóváhagyással az intézkedésben való részvétel vonatkozásában. Amennyiben a intézményfenntartói tárulás új kérelmező, úgy az intézményfenntartó társulás nevében a gesztor önkormányzat nyújthatja be a jóváhagyási kérelmet (székhelyként a gesztor önkormányzat címét, illetve a gesztor önkormányzat regisztrációs számát megadva). Többcélú kistérségi társulások esetében a jóváhagyási kérelmet a társulásnak kell benyújtania a társulás nevében (székhelyként a társulás székhelye szerinti önkormányzat címét, illetve a társulás regisztrációs számát megadva). Új kérelmező esetében sem az alapító okirat, sem pedig a működési engedély másolati példányát nem kell benyújtani, azonban a jóváhagyási kérelem betétlapján azon oktatási/nevelési intézmény(ek) OM azonosító számát kell feltüntetni, amely(ek) tekintetében a kérelmező biztosítani szándékozik az iskolatej-ellátást. Amennyiben olyan fenntartó szeretne csatlakozni a programhoz, amely az előző időszakok egyikében sem vett részt a programban, természetesen először regisztráltatnia kell magát (G001-es regisztrációs lap), majd a jóváhagyási kérelmet (a rendelet 1. számú melléklete) is be kell nyújtania a betétlappal együtt. Az ügyfél regisztrációs lap letölthető a honlapról. 4

5 Jóváhagyási kérelem főlap: B2040 A B2040-es (Jóváhagyási kérelem Főlap) formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatban a következőre hívja fel az MVH a figyelmet: - 2) Kérelmező adatai pontban az Előtag és Utótag mezőket csak abban az estben kell kitölteni, amennyiben a kérelmező esetében ez mindenképpen szükséges a megkülönböztetéshez (pl.: magánszemély a fenntartó). - 3) Kapcsolattartási információ pontban annak a személynek a nevét, elérhetőségét kell megadni, aki szükség esetén a kérelemmel kapcsolatban érdemben információval tud szolgálni. Jóváhagyási kérelem betétlap: B2041 A B2041-es (Jóváhagyási kérelem Betétlap) formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatban a következőre hívja fel az MVH a figyelmet: - 2) Kérelmező által fenntartott azon pontban az oktatási/nevelési intézmény(ek) teljes nevét és OM azonosító számát kérjük feltüntetni 8. SZERZŐDÉS 5. (1) bekezdés A rendelet értelmében támogatás többek között csak abban az esetben nyújtható, amennyiben a fenntartó a támogatott termékek szállítására szerződést köt a január 1. december 31. közötti időszak vonatkozásában. A szerződést ezen időszakon belül bármekkora időtartamra meg lehet kötni (pl.: március 16. december 15.). A szerződést olyan szállítóval kell megkötni, amely szerepel az Országos Élelmiszervizsgáló Intézet honlapján (www.oevi.hu) közzétett engedélyezett létesítmények listájában, valamint rendelkezik regisztrációs számmal. A támogatott termékeknek az engedélyezett létesítményben történt előállításon kívül meg kell felelniük annak a követelménynek, hogy a csomagolásukon fel kell tüntetni a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének I. szakaszában meghatározott azonosító jelölést, azaz a HU-számot. Amennyiben a fenntartó több közoktatási intézményben (általános iskola(k), óvoda(k) és szak- és/vagy középiskola(k)) is biztosítani szeretné az ellátást, elegendő egyetlen szerződést megkötnie, amelynek a korábbi időszakoknak megfelelően tartalmaznia kell a rendelet 5. (3) bekezdésben előírt ún. kötelező elemeket (pl. tanítási napok, tanulók száma stb.). A rendelet annak a lehetőségét sem zárja ki, hogy adott esetben egy fenntartó által pl. különböző településeken fenntartott intézmények ellátására más-más szállítóval kössön szerződést. 5

6 A fenntartónak a szerződés megkötésénél figyelembe kell vennie a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. megfelelő rendelkezéseit. Intézményfenntartó társulás esetében a szállítási szerződést kizárólag a gesztor önkormányzat kötheti meg társult önkormányzatok nevében (akkor is, ha a gesztor nem vesz részt a programban). Többcélú kistérségi társulások esetében a szerződést a társulás köti a társulás tagjainak nevében (akkor is, ha a társulás székhelye szerinti önkormányzat nem is veszt részt a programban). Abban az esetben, ha a támogatott terméket előállító engedélyezett üzem/szállító valamilyen okból nem vállalja a fenntartóhoz közvetlenül történő szállítást, úgy lehetőség van a szállító által előállított termék(ek) továbbértékesítését végző gazdálkodó szervezetet, ún. disztribútor vállalkozást is megbízni a szállítással. Ebben az estben azonban olyan háromoldalú szerződést kell kötniük a feleknek, amelynek egyrészt a fenntartó, másrészt a támogatott terméket előállító engedélyezett üzem, harmadrészt pedig ezen üzem által előállított termék(ek) továbbértékesítését végző gazdálkodó szervezet is alanya. E megkötött háromoldalú szerződés másolati példányát csatolni kell a támogatási kérelemhez is. A fenntartónak a megkötött szerződést a fent említett eseten kívül nem kell benyújtania az MVH-hoz, azonban az MVH az esetleges helyszíni ellenőrzés során annak meglétét, illetve a rendeletben meghatározott követelményeknek való megfelelését ellenőriz(het)i. Az MVH a benyújtott szerződés vonatkozásában nem hoz határozatot. Figyelembe véve, hogy a kiszerelés tekintetében a fenntartók a poharas csomagolás mellett a dobozos kiszerelést is választhatják, a rendelet ezt alapul véve maximálja valamennyi termékkategória esetében a támogatás alapját képező nettó vételárat. A január-decemberi szállítási időszakra vonatkozó, ajánlott szerződésminta: Szerződésminta 9. TÁMOGATÁS ALAPJÁT KÉPEZŐ MAXIMÁLIS NETTÓ VÉTELÁR VÁLTOZÁS! 8. (9) bekezdés I. kategória (zsíros és félzsíros tej / ízesített tejféleség) esetén: hűtve tárolást igénylő termékek esetén: 21 Ft/dl; hűtve tárolást nem igénylő termékek esetén: 21 Ft/dl; II. kategória (zsírszegény tej / ízesített tejféleség) esetén: hűtve tárolást igénylő termékek esetén: 11 Ft/dl; hűtve tárolást nem igénylő termékek esetén: 11 Ft/dl; III. kategória (legalább 40% zsírtartalmú, ízesítetlen ömlesztett sajt) esetén: 800 Ft/kg. Amennyiben a szerződés az adott termékkategória vonatkozásában a fenti nettó árnál magasabb árat tartalmaz, a támogatás alapja minden esetben legfeljebb a fenti nettó vételár lehet, és ennek értelmében az ÁFA-tartalom, valamint a szerződés szerinti és a 6

7 támogatás alapját képező nettó vételár közötti különbség is az adott fenntartó önrészét képezi. 10. TÁMOGATÁSI KÉRELEM 7. (1) bekezdés A támogatási kérelmet (rendelet 3. számú melléklete) a fenntartó, intézményfenntartó társulás esetében a gesztor önkormányzat, többcélú kistérségi társulás esetében a társulás a rendelet egy naptári évre vonatozó időbeli hatályára tekintettel négy alkalommal nyújthatja be: január-márciusi időszakra: I. időszak; április-nyári szünet kezdő napja közötti időszakra: II. időszak; szeptember-októberi időszakra: III. időszak és november-decemberi szállítási időszakra: IV. időszak. A kérelem mellékleteit képezik az adott időszakra vonatkozó számlák másolati példányai és a számlákról készített összesítő is, amelynek minden számla vonatkozásában tartalmazni kell a számlákon szereplő, leszállított termékmennyiséget termékkategóriánkénti és korcsoportonkénti (óvodás/általános iskolás/gyógypedagógiai tanterv alapján tanuló, illetve integráltan nevelt általános iskolai tanuló/szak -, illetve középiskolai tanuló) bontásban. Támogatási kérelem főlap: B2042 A B2042-es (Támogatási kérelem Főlap) formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatban a következőre hívja fel az MVH a figyelmet: 2) Kérelmező adatai pontban az Előtag és Utótag mezőket csak abban az estben kell kitölteni, amennyiben a kérelmező esetében ez mindenképpen szükséges a megkülönböztetéshez (pl.: magánszemély a fenntartó). 3) Kapcsolattartási információ pontban annak a személynek a nevét, elérhetőségét kell megadni, aki szükség esetén a kérelemmel kapcsolatban érdemben információval tud szolgálni. 4) Az intézményfenntartó típusa pontban amennyiben a fenntartó a gesztor önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás megnevezést jelöli meg, úgy kérjük a társulás tagjait egyértelműen megadni. 5) Az intézményfenntartó az ellátást biztosította pontban az adott időszakban ellátott korcsoporto(ka)t kell megjelölni, külön figyelmet fordítva arra, hogy amennyiben itt megjelölésre kerül egy korosztály, úgy meg kell adni az időszakra vonatkozó részletes adatokat (kérelem főlapjának táblázatai) a megjelölt korosztály esetében. 7) Az iskolafenntartó által működtetett általános iskola(k) adatai pontot abban az esetben kell kitölteni, amennyiben az 5)-ös pontban e korosztály megjelölésre került. A táblázat fölött elsőként azt az időszakot kell megadni, 7

8 amelyre vonatozóan a fenntartó az adatokat közli. Ezt követően fel kell tüntetni az ezen időszak alatt iskolatej-ellátásban részesített gyermekek átlagos létszámát (megjegyzés: az átlaglétszámon nem az adott intézménybe felvett tanulók számát kell érteni, hanem kizárólag azon tanulók számát, akik ténylegesen ellátásban részesültek az adott időszak alatt). A táblázatban a korábbiakkal ellentétben csak az ellátott általános iskola(k) nevét és OM azonosító számát, illetve a II. időszaki (2008. április-nyári szünet kezdő napja) kérelem esetében az adott intézmény(ek)re vonatkozó nyári szünet kezdő napját kell feltüntetni a benyújtási határidő megállapításához. 8) Az iskolafenntartó által fenntartott, gyógypedagógiai tanterv alapján működő, illetve sajátos nevelési igényű tanulók ellátását biztosító általános iskola(k) adatai pontot kizárólag abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a fenntartó az 5)-ös pontban megjelölte a gyógypedagógiai vagy speciális tanterv alapján tanuló általános iskolások ellátását. Ez esetben a táblázat kitöltését a 7) pontban leírtakkal megegyező módon kell elvégezni. 9) Az iskolafenntartó által működtetett szak-, illetve középiskola(k) adatai pontban kizárólag abban az esetben kell adatokat megadni, amennyiben az adott időszak alatt e korosztályt ellátásban részesítette a fenntartó. Ez esetben a táblázat kitöltését a 7) pontban leírtakkal megegyező módon kell elvégezni. 10) Az óvodafenntartó által működtetett óvoda(k) adatai pont szerinti táblázatban szintén csak abban az esetben kell adatokat feltüntetni, amennyiben az adott időszak alatt e korosztály ellátásban részesült. Ez esetben a táblázat kitöltését ugyancsak a 7) pontban leírtakkal megegyező módon kell elvégezni. 11) Kiszállított tejegyenérték mennyiség pontban az ellátásban részesített korosztályonként kell megadni az adott időszak alatt leszállított összes termékmennyiséget tejegyenértékben. A tejegyenérték tej/kakaó stb. esetében azt jelenti, hogy a leszállított mennyiséget kell beírni, literben kifejezve, sajt esetében pedig azt, hogy a leszállított, kg-ban kifejezett mennyiséget meg kell szorozni a 2,912-es együtthatóval. Pl. 10 kg sajt tejegyenértékben kifejezve: 10 kg x 2,912 = 29,12 liter. 12) Kiosztott tejegyenérték mennyiség pontban az ellátásban részesített korosztályt, valamint a napi maximum 0,25 liter/fő kiosztható mennyiséget figyelembe véve kell megadni az adott időszakban a leszállított mennyiségből kiosztott összes termékmennyiséget, literben kifejezve (ez a kilogrammban kifejezett sajt estében a 2,912-es együtthatóval történő szorzás után lehetséges ld. előző pont). 13) Kiosztott mennyiség alapján igényelt támogatás összege pontban szintén az ellátásban részesített korosztályt figyelembe véve kell megadni az adott időszak során kiszállított és az abból kiosztott termékmennyiség, valamint a mellékletbe való besorolás figyelembe vételével megállapított támogatási összeget, amelyet összegezve is fel kell tüntetni a kérelemben. Számlaösszesítő települési önkormányzatok részére: B2043 8

9 Tekintettel arra, hogy a kérelem mellékletét az adott időszakra vonatkozó számlák másolati példányai mellett az azok összesítését tartalmazó Számlaösszesítő is képezi, ezért a B2043-as (Támogatási kérelem Betétlap Számlaösszesítő) formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatban a következőre hívja fel az MVH a figyelmet: 2) Számlaösszesítő pontban minden egyes olyan számla számát fel kell tüntetni, amely az adott időszakra leszállított mennyiséget tartalmaz. A jóváíró, helyesbítő számlák számait nem szükséges külön sorban feltüntetni a táblázatban, azonban az azokon szereplő mennyiséget, illetve nettó vételárat annak a számlának a mennyisége, illetve nettó vételára sorában kell érvényesíteni, amelyre a jóváíró, helyesbítő számla vonatkozik. A számlaösszesítő kizárólag a leszállított mennyiség nyilvántartására szolgál, ennek hiányában a kérelmezőt hiánypótlásra szólítjuk fel. A leszállított mennyiségből kiosztott mennyiséget nem ezen a nyomtatványon, hanem a fenntartó által vezetett nyilvántartásban kell feltüntetni, és amennyiben a kiosztott mennyiség eltér a leszállított mennyiségtől, úgy a kiosztott mennyiség figyelembe vételével kell megállapítani az igényelt támogatási összeget. Az adott időszakra vonatkozó számlákon a leszállított mennyiséget az ellátott korosztályhoz kell hozzárendelni, illetve amennyiben egy adott számlán szereplő mennyiség több korosztály részére is kiszállították, úgy ennek figyelembe vételével történő bontásban kell megadni az adatokat. Amennyiben I. vagy II. kategóriájú terméket szállítottak ki, úgy elegendő a Számlaösszesítőn darabban megadni a mennyiséget (kivéve a literes kiszerelésű termékeket), azonban a sajt esetében a számlán szereplő, darabban megadott mennyiséget a kilogrammra történő átszámítást követően lehet csak feltüntetni a Számlaösszesítőn (pl.: amennyiben a sajt 50 g-os kiszerelésű, a darabban megadott értéket megszorozva a kiszereléssel, majd osztva ezerrel fejezhetjük ki a kilogrammot). Számlaösszesítő megyei, országos kisebbségi és gesztor önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, alapítványok, egyházközségek részére: B2044 A B2044-es (Támogatási kérelem Betétlap Számlaösszesítő megyei, országos kisebbségi és gesztor önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, alapítványok, egyházközségek részére) formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatban a következőre hívja fel az MVH a figyelmet: E formanyomtatványt kizárólag a megyei, az országos kisebbségi és a gesztor önkormányzatoknak, az alapítványoknak, többcélú kistérségi társulásoknak valamint az egyházközségeknek kell kitölteniük, figyelembe véve, hogy az általuk fenntartott oktatási/nevelési intézmények a fenntartó székhelyétől eltérő településen is lehetnek, mely utóbbi tehát a közoktatási intézmény székhelye határozza meg a támogatás mértékét. A kitöltés során a B2043-as formanyomtatványnál leírtakat kell figyelembe venni. Valamennyi formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatban felhívja az MVH a fenntartók szíves figyelmét, hogy a kitöltött formanyomtatványokat a Kitöltés dátuma és aláírás pontban el kell látni a fenntartó képviseletére jogosult aláírásával és pecsétjével, ennek hiányában a formanyomtatvány érvénytelen. 9

10 11. BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE 4. (1) bekezdés A jóváhagyási kérelmet valamint amennyiben szükséges, a regisztrációs lapot legkésőbb a évre vonatkozó első támogatási kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani, azaz legkésőbb ezen a napon kell postára adni. (Amennyiben a regisztrációs lapot a fenntartó a jóváhagyási kérelemhez képest korábban nyújtotta be, a regisztrációs szám visszaigazolását nem kell megvárnia, ennek hiányában is benyújtható a jóváhagyási kérelem.) 7. (1) bekezdés A támogatási kérelmet mindegyik időszak tekintetében az adott szállítási időszakot követő negyedik hónap utolsó napjáig kell benyújtani (postára adni): I. időszakra július 31-ig; II. időszakra október 31. december 31. között a nyári szünet kezdő napjának függvényében; III. időszakra február 28-ig; IV. időszakra április 30-ig. 12. BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ TÚLLÉPÉSE 7. (4) bekezdés A támogatási kérelem határidőn túli benyújtása esetén: Támogatás csak abban az esetben fizethető ki, ha a késedelem a benyújtási határidőtől számított kevesebb, mint két hónap a legkésőbbi benyújtási határidők: I. időszak esetében: szeptember 30.; II. időszak esetében: december február 28. között a nyári szünet kezdő napjának függvényében; III. időszak esetében: április 30. és IV. időszak esetében: június 30. Amennyiben a késedelem kevesebb, mint egy hónap, úgy a számlák alapján jóváhagyható támogatás 5%-kal csökkentett része igényelhető vissza támogatásként. Amennyiben a késedelem több, mint egy hónap, de a két hónapot nem haladja meg, úgy a számlák alapján jóváhagyható támogatás 10%-kal csökkentett része igényelhető vissza támogatásként. Amennyiben a késedelem több, mint két hónap, támogatás nem fizethető ki. 13. BENYÚJTÁS HELYE 4. (1) bekezdés és 7. (1) bekezdés A jóváhagyási kérelmet és a támogatási kérelmet a kérelmező székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltséghez kell benyújtani. 10

11 14. TÁMOGATÁSI ÖSSZEG KISZÁMÍTÁSA Általános iskolai tanulók ellátása esetén VÁLTOZÁS! 8. A fenntartók által igényelhető támogatás mértékéről a rendelet 4-6. számú mellékletei rendelkeznek, amelyek értelmében a besorolás alapja a fenntartó székhelye, illetve megyei önkormányzatok, országos kisebbségi önkormányzatok, gesztor települési önkormányzatok, alapítványok, többcélú kistérségi társulások, valamint egyházak esetében a közoktatási intézmény székhelye. Ennek megfelelően az a fenntartó, amelyik a 4. számú mellékletben szerepel, és/vagy gyógypedagógiai tantervű oktatásban résztvevő, illetve integráltan nevelt, sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók ellátását biztosítja, bármely kategóriájú tejtermék nettó vételárának 100%-át igényelheti vissza támogatásként. Ebben az esetben azonban figyelembe kell venni a rendelet által termékkategóriánként meghatározott, támogatás alapját képező legmagasabb nettó vételárat is. (Az ÁFA-tartalomra nem jár támogatás, azt saját költségvetésből kell fedezni). Az a fenntartó, amely az 5-6. számú mellékletben szerepel, csupán a közösségi rendeletben az adott termékkategória esetében meghatározott mértékű támogatásra ÉS e támogatás, valamint az adott termék nettó vételára különbözetének 5. számú melléklet esetében: 50 %-ára, 6. számú melléklet esetében: 20 %-ára, jogosult. A fenntartók besorolása a 158/2007. (XII. 28.) FVM rendelet szerint: 4. számú melléklet szerinti fenntartók listája: 4. melléklet szerinti fenntartók 5. számú melléklet szerinti fenntartók listája: 5. melléklet szerinti fenntartók 6. számú melléklet szerinti fenntartók listája: 6. melléklet szerinti fenntartók FIGYELEM! A RENDELET MELLÉKLETEIBE VALÓ BESOROLÁS AZ ELŐZŐ ÉVEKHEZ KÉPEST ÁTCSOPORTOSÍTÁSOKAT TARTALMAZ, EZÉRT KÉRJÜK, HOGY A VÁLTOZÁSOKAT FELTÉTLENÜL KÍSÉRJÉK FIGYELEMMEL! 11

12 Óvodások és szak-, illetve középiskolások ellátása esetén: 9. Ebben az esetben valamennyi fenntartó kizárólag az adott kategóriájú termékre meghatározott mértékű közösségi támogatást veheti igénybe, függetlenül attól, hogy speciális (gyógypedagógiai tantervű oktatást, illetve integrált nevelést végző) intézmény óvódásai, középiskolásai részére (is) biztosítja az ellátást. Pl. a 2,8%-os zsírtartalmú és 0,2 liter kiszerelésű tej esetében a közösségi támogatás mértéke (Ft-ban kifejezve) a következőképpen alakul: a) a közösségi támogatás mértéke: 18,15 /100 kg (lásd tájékoztató rész), b) literről kilogrammra történő átváltáshoz az 1,03-as együtthatót kell alkalmazni, c) az Európai Központi Bank által hivatalosan közzétett árfolyam január 1- jére vonatkozóan: 253,73 Ft/, d) a fentieknek megfelelően (a kerekítések függvényében) ez 9,49 Ft közösségi támogatási összeget jelent 2 dl-es poharanként. Természetesen a későbbiekben ilyen módon kiszámított támogatás mértéke az árfolyam folyamatos változása következtében jelentős eltérést mutathat a jelenlegi (januári) állapottól. A jóváhagyott támogatási összeg átutalása minden esetben a határozathozatal időpontjában az ügyfélregiszter nyilvántartása szerinti bankszámlaszámra történik. Amennyiben változás következik be a kérelmező bankszámlaszámát illetően, úgy azt köteles bejelenteni a változást követő 15 napon belül a G002-es számú regisztráció módosító lapon. A regisztráció módosító lap letölthető a honlapról. Az MVH a támogatási kérelemről a beérkezéstől számított négy hónapon belül dönt, amely adott esetben magában foglalja a támogatási összeg kifizetését is. 12

Támogatási kérelem az óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló mindenkor hatályos miniszteri rendelethez - Főlap

Támogatási kérelem az óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló mindenkor hatályos miniszteri rendelethez - Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Támogatási kérelem az óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló mindenkor hatályos miniszteri rendelethez - Főlap Benyújtás helye: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 82/2013. (V. 16.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2013/2014. tanévi nyomtatványokról I.

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 78/2014. (V. 14.) MVH közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2014/2015. tanévi nyomtatványok közzétételéről

Részletesebben

113/2013. (XII. 10.) VM rendelet. az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról. 1. Értelmező rendelkezések. 2. Kedvezményezetti kör, kérelmezők

113/2013. (XII. 10.) VM rendelet. az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról. 1. Értelmező rendelkezések. 2. Kedvezményezetti kör, kérelmezők 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2004. (..) FVM rendelete az iskolatej programról

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2004. (..) FVM rendelete az iskolatej programról Tájékoztatás és figyelem felhívás! Az itt közzétett, szám és kihirdetési időpont nélküli rendelet még nem lépett hatályba, kihirdetése folyamatban van. A közzététel tájékoztató jellegű, a jogalkalmazók

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

103. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. augusztus 18., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1029, Ft. Oldal

103. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. augusztus 18., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1029, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. augusztus 18., péntek 103. szám TARTALOMJEGYZÉK 60/2006. (VIII. 18.) FVM r. A 2006. évi iskolatej program második félévének szabályozásáról. 8056 18/2006.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ működési előleg kifizetési kérelem (D0721-01) TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 D0721-01 MŰKÖDÉSI ELŐLEG KIFIZETÉSI KÉRELEM... 5 2 Általános tudnivalók 1. A kérelem formanyomtatványának

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 154/2013. (IX.16.) számú. KÖZLEMÉNYE a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 154/2013. (IX.16.) számú. KÖZLEMÉNYE a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 154/2013. (IX.16.) számú KÖZLEMÉNYE a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról I. Előzmények Jelen közlemény a cukorrépa-termelők 2013.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS A 2013/2014. TANÉVI ISKOLAGYÜMÖLCS- PROGRAMRÓL

TÁJÉKOZTATÁS A 2013/2014. TANÉVI ISKOLAGYÜMÖLCS- PROGRAMRÓL AGRÁRPIACI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÁS A 2013/2014. TANÉVI ISKOLAGYÜMÖLCS- PROGRAMRÓL A 2013/2014. TANÉVBEN IS FOLYTATÓDIK AZ EURÓPAI UNIÓS TÁRSFINANSZÍROZÁSÚ ISKOLAGYÜMÖLCS-PROGRAM AZ 5-6. OSZTÁLYOSOK BEVONÁSÁVAL.

Részletesebben

19/2015. (IV. 24.) FM rendelet. az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról. 1. Értelmező rendelkezések

19/2015. (IV. 24.) FM rendelet. az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról. 1. Értelmező rendelkezések 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges.

Kitöltési útmutató. - Szaktanácsadás és a szakképzés jogcím tekintetében csak jogutódlás lehetséges. 2. számú melléklet Kitöltési útmutató a Jogutódlás megállapítása/kötelezettség átadás jóváhagyása iránti kérelem egyes ÚMVP és HOP beruházási jogcímek esetében c. formanyomtatvány kitöltéséhez Fontos tudnivalók:

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-02

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2016. (IV. 28) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2016. (IV. 28) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 45/2016. (IV. 28) számú KÖZLEMÉNYE az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti 2016/2017. tanévi megállapodás és megállapodás-módosítás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2012. (II.02) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM

10/2009. (III.6.) OKM /2009. (..) OKM Összefoglaló a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló

Részletesebben

A MÉZ KINYERÉSÉHEZ ÉS LÉPTÁROLÁSHOZ SZÜKSÉGES ÚJ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL (2015/2016)

A MÉZ KINYERÉSÉHEZ ÉS LÉPTÁROLÁSHOZ SZÜKSÉGES ÚJ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL (2015/2016) TÁJÉKOZTATÓ A MÉZ KINYERÉSÉHEZ ÉS LÉPTÁROLÁSHOZ SZÜKSÉGES ÚJ ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL (2015/2016) A támogatás célja: A hatékonyabb és élelmiszer-biztonsági szempontból is megfelelő pergetés

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2015. (X. 26.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2015. (X. 26.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 128/2015. (X. 26.) számú KÖZLEMÉNYE Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 19/2015. (IV. 24.) FM rendelet szerinti támogatás kifizetése iránti

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz

Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz Kitöltési útmutató a D4401-01 Őshonos állatfajták megőrzése Kifizetési kérelem Főlaphoz A nyomtatványon az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL 1054 Budapest Alkotmány u. 29.

MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL 1054 Budapest Alkotmány u. 29. MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL 1054 Budapest Alkotmány u. 29. TÁJÉKOZTATÓ SOVÁNY TEJ ÉS SOVÁNY TEJPOR ÁLLATI TAKARMÁNYBAN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁNAK TÁMOGATÁSA 2004/2005. Tisztelt Olvasó! Az Európai

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és napon az alábbi köznevelési intézmény vagy intézmények vonatkozásában:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és napon az alábbi köznevelési intézmény vagy intézmények vonatkozásában: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a székhelye: Nógrád-TÉSZ Kft. 2641 Berkenye, Major adószáma: 14243673-2-12 ügyfél-azonosító: 1004248402 telefonszám: 35/202-120 e-mail: képviseli: (a továbbiakban

Részletesebben

Segédlet. Általános tudnivalók

Segédlet. Általános tudnivalók Segédlet az árutermő, törzs- és kísérleti borszőlőültetvény telepítési-, pótlási-, illetve fajtaváltásiengedély kérelemhez kapcsolódó a 37/2012. (III. 8.) MVH Közleményben rendszeresített, a 178/2012.

Részletesebben

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal.

Ügyleírás: A köznevelési feladatot ellátó hatóság a megyeszékhely szerinti járási hivatal. A nem állami költségvetési szerv, vagy települési önkormányzat beleértve a helyi önkormányzatok társulását is által alapított intézmények (egyházi és magán köznevelési intézmények) működési engedélye Ügyleírás:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll.

SEGÉDLET. A támogatási év minden év április 1-jétől, következő év március 31-éig tart és négy tárgynegyedévből áll. SEGÉDLET a tenyészkoca állatjóléti támogatások igénybevételéhez szükséges N0632 számú Kifizetési kérelem, valamint N0633 számú Tartási hely adatok Kifizetési kérelemhez nyomtatványok helyes kitöltéséhez

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 113/2013. (XII. 10.) VM rendelete az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról

A vidékfejlesztési miniszter 113/2013. (XII. 10.) VM rendelete az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 205. szám 84247 5. melléklet a 76/2013. (XII. 10.) EMMI rendelethez Az Err. 3. számú melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 8. Speciális donorok esetén,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 5380 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 57. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 19/2015. (IV. 24.) FM rendelete az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról A mezőgazdasági,

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

Kedves Szülő, Kedves Pedagógus!

Kedves Szülő, Kedves Pedagógus! Kedves Szülő, Kedves Pedagógus! Miért fontos, hogy gyermeke elegendő gyümölcsöt és zöldséget fogyasszon? Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felmérései szerint egy egészséges ember számára napi 400 gramm

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal /2014. (..) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2013/2014. gazdálkodási

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 51/2014. (IV. 04.) számú KÖZLEMÉNYE az elsődleges képviselet alkalmazásáról I. Az elsődleges képviselő útján ellátott képviselet 1. Az elsődleges képviselet

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2016. (IX. 21.) számú közleménye

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2016. (IX. 21.) számú közleménye A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 84/2016. (IX. 21.) számú közleménye az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet szerinti, a 2016/2017. tanévre vonatkozó kifizetési

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

113/2013. (XII. 10.) VM rendelet. az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról. 1. Értelmező rendelkezések. 2. Kedvezményezetti kör, kérelmezők

113/2013. (XII. 10.) VM rendelet. az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról. 1. Értelmező rendelkezések. 2. Kedvezményezetti kör, kérelmezők 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő iratazonosítója 2 Név, dátum, aláírások Kitöltés dátuma Ügyfél aláirása Könyvvezetésért felelős személy Név Aláírása Azonosítója 3

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. OM azonosító száma:.., az 1 6. osztályos tanulók száma:. fő

MEGÁLLAPODÁS. OM azonosító száma:.., az 1 6. osztályos tanulók száma:. fő MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Matész-Fruct Kft. székhelye: 9026 Győr, Szent-Györgyi Albert utca 11-13. adószáma: 23592243-2-08 ügyfél-azonosító: 1005546598 képviseli: Takács Tibor (a továbbiakban

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2013. (I.25) számú KÖZLEMÉNYE a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó

Részletesebben

A felvétel és az átvétel közös szabályai

A felvétel és az átvétel közös szabályai Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2010. (III. 22.) rendelete az az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház)

a) gyermekjóléti szolgálat b) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődében - időszakos gyermekfelügyelet - játszócsoport (játszóház) Kazincbarcika Város Önkormányzatának 7/1998. (II. 27.) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 1 Kazincbarcika

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 14-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszámának túllépése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL T á j é k o z t a t ó egyes textil- és ruházati termékek importjának 2015. január 1-jétől érvényes autonóm szabályozásáról Észak-Korea, Fehéroroszország Felhívjuk

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni.

Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához. Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. Igénylőlap a nagycsaládos kedvezményre való jogosultság megállapításához Az igénylőlapot felhasználási helyenként kell kitölteni. 1. Az igénylő személyi adatai: Családi és utóneve:... Születési neve:...

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 215/2014 (XII.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egy és ugyanazon vállalkozás minőségről, valamint az alkalmazott

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

85/2006. (XII. 20.) FVM rendelet. a 2007. évi iskolatej program szabályozásáról

85/2006. (XII. 20.) FVM rendelet. a 2007. évi iskolatej program szabályozásáról 85/2006. (XII. 20.) FVM rendelet a 2007. évi iskolatej program szabályozásáról A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel

Részletesebben

Értelmezõ rendelkezések

Értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 113. szám 19343 A vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete a szõlõ- és gyümölcsös ültetvények mûveléséhez nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 64/2015. (V.7.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről Jelen közlemény az

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2015. (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2015. (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 61/2015. (V. 6.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évben benyújtható területalapú támogatási kérelem kitöltéséhez 1. A támogatás igényléséhez szükséges: K0051 Területalapú támogatás 2005 Főlap, K0052 és/vagy K0053

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

D Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: cím:

D Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név:  cím: A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód: 6.359.02.01, 6.463.01.01 1 Főlap iratkódja

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2006. (VI. 07.) számú KÖZLEMÉNYE. a vaj és tejszín magántárolási támogatásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2006. (VI. 07.) számú KÖZLEMÉNYE. a vaj és tejszín magántárolási támogatásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 50/2006. (VI. 07.) számú KÖZLEMÉNYE a vaj és tejszín magántárolási támogatásáról I. A vaj és tejszín magántárolásának támogatása Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának

Részletesebben