1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:"

Átírás

1 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel, a jegyzőkönyv-hitelesítőnek Fehér Tiborné képviselőt választja. Felelős: Fehér Tiborné képviselő 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülés napirendijét elfogadja. Felkéri a polgármestert a testületi ülés elfogadott napirend szerint levezetésére. 3/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a jegyzői álláshelyre történő kiírását. Határidő: folyamatos 4/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: hogy korábban megbízott Őrszemek Kft Hajdúbagos, Bocskai u. 59. szám alatt lévő cég által elvégzett Sportpálya öltözőinek riasztóval való felszerelését elfogadja, az anyag és a forint munkadíj költséget tudomásul veszi. 5/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megvalósult fejlesztéseket és programcélokat megvalósítottnak és elfogadottnak nyilvánítja, illetve elfogadja a évi célokat és programokat, illetve utólagosan elfogadja Hajdúbagos Község gazdálkodására, és fejlesztésére irányuló évekre vonatkozó gazdasági programot. Jelen határozat mellékletét képezi az Önkormányzat tárgy szerinti gazdasági programja. és folyamatos

2 6/2013. (I.28.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel. Felelős: Lovász Judit jegyzőkönyvvezető 7/2013. (I.28.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülés napirendijét elfogadja. Felkéri a polgármestert a testületi ülés elfogadott napirend szerint levezetésére. 8/2013. (I.28.) ÖH. sz. határozat: A Képviselő-testület, Szabó Lukács Imre polgármester előterjesztésére a KEOP-7.1.0/ azonosító számú és Ivóvízminőségjavítás Hajdúbagoson című pályázattal kapcsolatosan az alábbiak szerint határoz: A pályázat keretében a projektmenedzsmenti, közbeszerzési és tájékoztatási tevékenységek ellátására az alábbi szervezeteket kéri fel ajánlatkérésre: - Demeterv Beruházási és Szervezési Kft. (4400 Nyíregyháza, Ferenc krt.26. 1/12. - Mikepércsi Településüzemeltetési és Településfejlesztési Kft. (4271 Mikepércs, Szabadság tér 4.) - NYÍRBÉR Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft. (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/A.). A pályázat keretében a tervezési tevékenységre az alábbi tervezőket kéri fel az ajánlatkérésre: - ÖTLET LÁNC Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Erkel Ferenc u. 16.) - Üveges Zsolt okleveles építő mérnök vállalkozó, vízépítmény tervező (4225 Debrecen, Kútvölgyi u. 32.) - KÖRNYEZET PROJEKT Kft. (4031 Debrecen, Gyepűsor u. 49. I/5.).

3 9/2013. (I.28.) ÖH. sz. határozat: hogy a 149/2012. (IX.27.) ÖH. sz. határozattal elfogadott Derecskei Járási Hivatallal megkötött megállapodást módosítja. A megállapodásban megjelölt átadott helyet megváltoztatja és a 4273 Hajdúbagos, Nagy utca 101. szám alatti, 569 hrsz-ú, Polgármesteri Hivatal besorolású ingatlan épületében biztosít 10 m²-nyi terület az ügysegéd és ügyfelei számára. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester urat a módosított és az üzemeltetési megállapodás aláírására. Határidő: január /2013. (I.28.) ÖH. sz. határozat: hogy fő óvodapedagógus foglalkoztatása szükségessé vált a Hajdúbagosi Egységes Óvoda-Bölcsőde 4273 Hajdúbagos, Nagy utca 105. szám alatti intézményben. Felkéri a Képviselő-testület Fehér Tiborné intézményvezetőt, hogy a szükséges óvodapedagógus személyéről intézkedjen. Felelős: Fehér Tiborné intézményvezető és folyamatos 11/2013. (I.28.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzata a 102/2011. (VIII.25.) ÖH. sz. határozatot - melyben a Gondozási Központ elnevezésű költségvetési szervét augusztus 31. napjával jogutódlással megszüntetett és jogutód intézményként kijelölte részben az Idősek Otthona Hajdúbagost, részben Hajdúbagos Község Polgármesteri Hivatalát - visszavonja. Ezzel a Gondozási Központ elnevezésű intézményt a augusztus 25. napja előtti állapot szerint visszaállítja, és a december 31. napján jogerőre emelkedett /2010. számú határozattal kiadott működési engedélyt hatályába visszahelyezi. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gondozási Központ törzskönyvi nyilvántartásba visszavétele iránt intézkedjen. Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a jogszerű működés biztosítása érdekében a szükséges eljárás lefolytatására. Dr. Dászlál Tibor Ákos mb. jegyző

4 12/2013. (I. 28.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzata az Idősek Otthona Alapító Okiratának módosításáról szóló 103/2011. (VIII. 25.) ÖH. sz. határozatot visszavonja, és a augusztus 25. napja előtti 185/2010. (XI. 30.) ÖH számú Gondozási Központ Alapító Okiratát és a 186/2010. (XI. 30.) ÖH. számú Idősek Otthona Alapító Okiratát visszahelyezi hatályába. Az Önkormányzat felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a jogszerű működés biztosítása érdekében a szükséges eljárás lefolytatására Dr. Dászkál Tibor Ákos mb. jegyző 13/2013. (I. 28.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzata úgy döntött, hogy az Idősek Otthona Hajdúbagos működési engedélyét módosítja április 1. napjától. Úgy határozott, hogy megszünteti a Gondozási Központ elnevezésű intézményét, és az Idősek Otthona Hajdúbagos nevű intézménye szolgáltatásainak körét bővíti a szociális étkeztetéssel, házi segítségnyújtással és családsegítés feladataival. A Képviselő-testület elhatározta a nappali ellátás idősek klubja szolgáltatás megszüntetését. A működési engedély módosítási kérelemben a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladat-ellátási helye az Idősek Otthona Hajdúbagos, Óvoda köz 1. sz., a családsegítés feladat-ellátás helye: Hajdúbagos, Nagy u sz. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges engedélyezési eljárás megkezdésére. Dr. Dászkál Tibor Ákos mb. jegyző és folyamatos

5 14/2013. (I. 28.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést Gondozási Központ megszüntetése (megszüntető okirat elfogadása) tárgyában és az alábbi határozatot hozza: 1.) Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ elnevezésű, önállóan működő költségvetési szervét az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 95. (1) bekezdése alapján egyesítés, beolvadással április 1. napjával jogutódlással megszünteti a határozat mellékletét képező megszüntető okirat szerint. 2.) Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló XXXVIII. törvény 96. -a alapján a Gondozási Központ megszüntető okiratát a mellékelt tartalommal és formában fogadja el. 3.) A megszüntető intézmény jogutóda az Idősek Otthona Hajdúbagos. 4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Gondozási Központ törzskönyvi nyilvántartásból való törlése iránt intézkedjen. 5.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az intézménynél dolgozó közalkalmazottak áthelyezése iránt intézkedjen. 6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megszűnő Gondozási Központ feladatainak ellátásához szükséges eszközöknek az Idősek Otthona és a Hajdúbagos Község Polgármesteri Hivatala részére történő átadáshoz szükséges intézkedéseket megtegye. 7.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a megszüntető okiratot a költségvetési és gazdálkodási szervekre vonatkozó szabályok szerint 15 napon belül juttassa el az érdekeltekhez (érintett intézmény, Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága), és a Gondozási Központ megszűnésére tekintettel intézkedjen a megszűnő intézményre kiadott működési engedély visszavonás iránt. 8.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a megszűnő intézmény által ellátott feladatok átadásával kapcsolatosan szükséges további intézkedésekkel kapcsolatos előterjesztéseket a Képviselő-testület ülésére terjessze elő. 9.) Jelen határozat április 1. napján lép életbe. A Képviselő-testület e határozatával elfogadott megszüntető okirat a jelen határozattal együtt érvényes. Dr. Dászkál Tibor Ákos mb. jegyző Határidő: ülést követően azonnal

6 15/2013. (I. 28.) ÖH. sz. határozat: Idősek Otthona Alapító Okiratának módosításáról Hajdúbagos Község Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést Idősek Otthona Alapító Okiratának módosítása tárgyában és az alábbi határozatot hozza: A Képviselő-testület az Idősek Otthona Hajdúbagos Alapító Okiratát április 1-i hatállyal jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja és jóváhagyja jelen határozat 2. számú mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 186/2010. (XI.30.) ÖH. számú határozatát. Dr. Dászkál Tibor Ákos mb. jegyző Határidő: ülést követően azonnal 16/2013. (I. 28.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Idősek Otthona szervezeti és működési szabályzatát elfogadja a melléklet szerint. Dr. Dászkál Tibor Ákos mb. jegyző és folyamatos 17/2013. (I. 28.) ÖH. sz. határozat: hogy elfogadja az Idősek Otthona szakmai programját a melléklet szerint. Dr. Dászkál Tibor Ákos mb. jegyző és folyamatos 18/2013. (I. 28.) ÖH. sz. határozat: hogy elfogadja az Idősek Otthona házirendjét a melléklet szerint. Dr. Dászkál Tibor Ákos mb. jegyző és folyamatos

7 19/2013. (II.11.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel. Felelős: Lovász Judit jegyzőkönyvvezető 20/2013. (II.11.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülés napirendijét elfogadja. Felkéri a polgármestert a testületi ülés elfogadott napirend szerint levezetésére. 21/2013. (II.11.) ÖH. sz. határozat: hogy tudomásul veszi és támogatja, hogy a polgármester a évi CLIX. tv. 82. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva- Hajdúbagos Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzőjévé Dr. Vass Ilonát nevezi ki. Határidő: február /2013. (II.11.) ÖH. sz. határozat Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lét-A-Med Létavértesi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (továbbiakban: Zrt.) a Zrt. működtetése során az önkormányzat részére felmerülő bármilyen terhet finanszírozni nem tudja. Amennyiben Létavértes Önkormányzata olyan tartalmú határozatot hoz, hogy készfizető kezességet vállal a Hajdúbagos Község Önkormányzatát terhelő minden a Zrt.-vel kapcsolatos fizetési kötelezettségért a Lét-A-Med Zrt.-ben, akkor támogatja, hogy az önkormányzatok tulajdonában maradjon Lét-A- Med Zrt. Amennyiben Létavértes Önkormányzata nem vállalja hajdúbagosi tartozásáért a készfizető kezességet Hajdúbagos Község Önkormányzata tulajdoni részét felajánlja a Magyar Államnak.

8 23/2013. (II.14.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel. Felelős: Lovász Judit jegyzőkönyvvezető 24/2013. (II.14.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja. Felkéri a polgármestert a testületi ülés elfogadott napirend szerint levezetésére. 25/2013. (II.14.) ÖH. sz. határozat: hogy a évi költségvetés elfogadását 2 hét múlva tárgyalja újra. 26/2013. (II.14.) ÖH. sz. határozat: 1. Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. Közgyűlésén, Hajdúbagos Önkormányzatot teljes joggal képviselje, a Közgyűlésen szavazzon, ott kötelezettséget vállaljon, jogokat szerezzen, hatályos jognyilatkozatot tegyen. A képviselet felhatalmazása a évi önkormányzati ciklusra, a évi helyhatósági választások jogerős megállapításáig, illetőleg egyébként visszavonásig érvényes úgy, hogy a polgármester köteles a közgyűlési döntésekről beszámolni, különös figyelemmel Hajdúbagos önkormányzatát is érintő döntésekre. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy akadályoztatása esetére maga helyett eseti megbízottat bízzon meg az 1. pont szerinti jogosítványokkal, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. Közgyűlésén történő képviseletre. A polgármestert megbízottjáért úgy felel a Képviselő-testület fele, mintha ő maga járt volna el. A polgármester köteles beszámolni arról, hogy mely közgyűlési ülésre, kit bízott meg a képviselettel. Határidő: folyamatos a évi helyhatósági választások jogerős megállapításának időpontjáig

9 27/2013. (II.22.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel Felelős: Lovász Judit jegyzőkönyvvezető 28/2013. (II.22.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja. Felkéri a polgármestert a testületi ülés elfogadott napirend szerint levezetésére. 29/2013. (II.22.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 1. pályázatot kíván benyújtani az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programja keretében megjelent a Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP /A. kódszámú pályázati konstrukció keretében Idősek Otthona fejlesztése napelemes rendszerrel elnevezéssel a 4273 Hajdúbagos, Óvodaköz utca 1/A. szám (570. hrsz.) alatti ingatlanon álló épület fejlesztésére. 2. biztosítja a projekt megvalósításához szükséges pénzeszközöket az alábbi forrás költség összetételben: Forrás Költség Önerő (15 %) ,- Ft Nettó költség ,- Ft Igényelt forrás ,- Ft ÁFA ,- Ft Összesen ,- Ft Bruttó költség ,- Ft 2.1. mely esetében az önerőt saját forrásból biztosítja mely esetében az igényelt forrás elszámolható költségnek minősül. 3. kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti. 4. pályázatot kíván benyújtani az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programja keretében megjelent a Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP /A. kódszámú pályázati konstrukció keretében Idősek Otthona fejlesztése napelemes rendszerrel elnevezéssel a 4273 Hajdúbagos, Óvodaköz utca 1/A. szám (570. hrsz.) alatti ingatlanon álló épület fejlesztésére.

10 5. biztosítja a projekt megvalósításához szükséges pénzeszközöket az alábbi forrás költség összetételben: Forrás Költség Önerő (15 %) ,- Ft Nettó költség ,- Ft Igényelt forrás ,- Ft ÁFA ,- Ft Összesen ,- Ft Bruttó költség ,- Ft 5.1. mely esetében az önerőt saját forrásból biztosítja mely esetében az igényelt forrás elszámolható költségnek minősül. 6. kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti. 30/2013. (II.22.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programja keretében megjelent a Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című KEOP /A. kódszámú pályázati konstrukcióra benyújtásra kerülő Idősek Otthona fejlesztése napelemes rendszerrel elnevezésű a 4273 Hajdúbagos, Óvodaköz utca 1/A. szám(570. hrsz) ingatlanon megvalósításra kerülő projekt kivitelezésére 1. kivitelezésére az Ed-Lux Kft. (4034 Debrecen, Munkás utca 19. szám) Társasággal kössön feltételes vállalkozási szerződést ,- Ft + ÁFA, azaz tizennégymillióháromszázhatvannégyezer forint + ÁFA értékben. 2. előzetes energetikai tanulmány és auditori tevékenységének ellátására a Kör-Eng Kft. (4034 Debrecen, Vár utca 14. B. ép. II. em. 5. szám) Társasággal kössön feltételes vállalkozási szerződést ,- Ft + ÁFA, azaz négyszázkilencvenötezer forint + ÁFA értékben, mely tekintetében az előzetes energetikai tanulmány ellenértéke ,- Ft + ÁFA, azaz háromszázezer forint + ÁFA, s mely szerződés teljesítése nem feltételhez kötött. 3. tájékoztatási és nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátására a Mikepércsi Településüzemeltetési és Településfejlesztési Kft. (4271 Mikepércs, Szabadság tér. 4. szám) Társasággal kössön feltételes vállalkozási szerződést ,- Ft + ÁFA, azaz egyszázötezer forint + ÁFA értékben. 4. műszaki ellenőri feladatainak ellátására Temcsuk Zsolt EV (4181 Nádudvar,Fő utca 113/A. szám) Társasággal kössön feltételes vállalkozási szerződést ,- Ft + ÁFA, azaz háromszázezer forint + ÁFA értékben. 5. felhatalmazza a polgármestert a feltételes vállalkozási szerződések aláírására.

11 31/2013. (II.22.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KEOP-7.1.0/ jelű Ivóvízminőség-javítás Hajdúbagoson című pályázat megvalósítása során 1. a tervezői feladatok elvégzésére a Környezet Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Kft vel (4031 Debrecen, Gyepűsor u. 49. I/5.; Ügyvezető: Nagy László) kössön vállalkozási szerződést Ft + ÁFA, azaz ötmillió-ötszázezer forint + ÁFA értékben. 2. a közbeszerzési tevékenységek ellátására a Mikepércsi Településüzemeltetési és Településfejlesztési Kft-vel (4271 Mikepércs, Szabadság tér 4. szám; Ügyvezető: Dászkál Tamás) kössön szerződést Ft + ÁFA, azaz egymillió- kettőszázhúszezer forint ÁFA értékben. 3. a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása feladatainak ellátására a Mikepércsi Településüzemeltetési és Településfejlesztési Kft-vel (4271 Mikepércs, Szabadság tér. 4. szám; Ügyvezető: Dászkál Tamás) kössön vállalkozási szerződést ,- Ft + ÁFA, azaz hatszáztízezer forint + ÁFA értékben. 4. a projektmenedzseri feladatok ellátására a Mikepércsi Településüzemeltetési és Településfejlesztési Kft-vel (4271 Mikepércs, Szabadság tér. 4. szám; Ügyvezető: Dászkál Tamás) kössön vállalkozási szerződést Ft + ÁFA, azaz egymillió-kettőszázhúszezer forint + ÁFA értékben. 5. felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására. 32/2013. (II.22.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat úgy határoz, hogy a takarékossági okokból a köznevelési feladatok ellátására biztosított épületek közül a Hajdúbagos, Nagy u sz. alatti művelődési ház épületét bezárja, és a feladatok ellátására a Nagy utca 103. szám alatti (mozi) épületét jelöli ki.

12 33/2013. (III.18.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel. Felelős: Lovász Judit jegyzőkönyvvezető 34/2013. (III.18.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja. Felkéri a polgármestert a testületi ülés elfogadott napirend szerint levezetésére 35/2013. (III.18) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában foglalt jogkörében eljárva megtárgyalta a Hajdúbagos Község Önkormányzatának évi üléstervéről szóló előterjesztést és azt az elhangzott kiegészítésekkel és módosításokkal, a melléklet szerint elfogadja. Felkéri a község polgármesterét, hogy a Képviselő-testület üléseinek előkészítéséről az elfogadott ülésterv alapján szíveskedjen gondoskodni. Határidő: folyamatos 36/2013. (III.18) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy május 10-én tartja meg a falugyűléssel egybekötött közmeghallgatását. Határidő: folyamatos

13 37/2013. (III.18) ÖH. sz. határozat: hogy a Hajdúbagosi Sportegyesület támogatási kérelmét támogatja az alábbiak szerint: Hajdúbagosi SE rendezzen pünkösdi bált saját költségén, amelynek teljes bevételét az egyesület működési költségeire fordítja. Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy amennyiben a jótékonysági bál nettó bevétele nem éri el a kérelmezett Forintot, úgy a hiányzó összeget az önkormányzat költségvetése terhére biztosítja. és folyamatos 38/2013. (III.18) ÖH. sz. határozat: hogy 4273 Hajdúbagos, Nagy utca 100 alatt lévő kisebb épületben állatorvosi vizsgálót alakíthat ki Dr. Ilku Miklós hatósági állatorvos. és folyamatos 39/2013. (III.18) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény és, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény (később: Ptv.) 3. (1) bekezdése alapján Szabó Lukács Imre polgármester részére július 1. napjától Ft havi illetményt állapít meg. A polgármester költségátalányát a Ptv. 18. (2) bekezdés alapján 30%-ban, azaz havi Ft-ban állapítja meg. Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Dr. Vass Ilona jegyző Határidő: június 30.

14 40/2013. (III.18) ÖH. sz. határozatot: hogy a Hosszúpályi-Monostorpályi-Hajdúbagos szennyvíztársulatban Keserü Ferenc tisztségét a március 19. napjától Fehér Tiborné töltse be. 41/2013. (III.18) ÖH. sz. határozatot: A Képviselő-testület, Szabó Lukács Imre polgármester előterjesztésére a KEOP-7.1.0/ azonosító számú és Ivóvízminőségjavítás Hajdúbagoson című pályázattal kapcsolatban az alábbiak szerint határoz: A pályázat keretében a megvalósíthatósági tanulmány, illetve a költség-haszon elemzés elkészítésére az alábbi szervezeteket kéri fel ajánlatkérésre: Ed-lux Kft. (4030 Debrecen, Galamb utca 19.), Mikepércsi Településüzemeltetési és Településfejlesztési Kft. (4271 Mikepércs, Szabadság tér 4.) P-TERV GENERAL Kft. (4271 Mikepércs, Teleki Pál utca 31.). 42/2013. (III.18) ÖH. sz. határozatot: hogy gépjárműadó befizetési alszámláját sz. számla- a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény 32. (1) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében fizetési számlává minősítteti át. Hajdúbagos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az átvezetéssel kapcsolatos ügyintézésre. Dr. Vass Ilona jegyző

15 43/2013. (IV.30.) ÖH. sz. határozat: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet előírásaira figyelemmel 1./Hajdúbagos Község Önkormányzati Képviselő-testülete, mint fenntartó pályázatot nyújt be a fenti jogszabály aira figyelemmel társult formában működtetett, kötelező feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcímen, a Hajdúbagos Egységes Óvoda és Bölcsőde épületingatlanának felújítása. A fejlesztés értéke Bruttó Forint, amelyből támogatás összege: Ft. 2./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal a bruttó Ft összegű önerő biztosítására, amelynek fedezetét Hajdúbagos önkormányzat képviselő-testülete biztosítja. 3./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásból megvalósuló építéssel járó beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5 %-át közfoglalkoztatásra fordítja, annak 90 %-át bérre és járulékokra, 5 %-át egyéb költségekre. A közfoglalkoztatás várható időtartama 3 hónap, a foglalkoztatottak száma 4 fő segédmunkás. 4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, benyújtására, esetleges hiánypótlások teljesítésére, és az illetékes Munkaügyi Központnál a közfoglalkoztatással kapcsolatos eljárásra. 5./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a évi költségvetési határozat során következő módosításakor a fenti döntést vegye figyelembe. 44/2013. (IV.30.) ÖH. sz. határozat: A Képviselő-testület, Szabó Lukács Imre polgármester előterjesztésére a KEOP-7.1.0/ azonosító számú és Ivóvízminőségjavítás Hajdúbagoson című pályázattal kapcsolatban az alábbi gazdasági társaságot választja ki megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítésére, mint legkedvezőbb ajánlatot adó szervezetet: Zöldipari Klaszter Üzletviteli Tanácsadó Fejlesztési és Innovációs Kft. (4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.). A nyertes árajánlatadó ajánlata nettó Ft Ft ÁFA. Felhatalmazza a Képviselő-testület a polgármestert a nyertes pályázó tájékoztatására, és a szerződés megkötésére. 45/2013. (IV.30.) ÖH. sz. határozat: hogy szóló időtartamra megbízza Fehér Tibornét a Hajdúbagosi Egységes Óvoda - Bölcsőde 4273 Hajdúbagos, Nagy utca 105. szám alatt lévő intézményének a vezetésével. Felelős: Kocsis Zsolt alpolgármester

16 46/2013. (V.09.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel. Felelős: Lovász Judit jegyzőkönyvvezető 47/2013. (V.09.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja. Felkéri a polgármestert a testületi ülés elfogadott napirend szerint levezetésére. 48/2013. (V.09.) ÖH. sz. határozat: hogy leveszi a napirendről a Hajdúbagos Község Önkormányzat 2/2009. (III.01.) számú rendelet az önkormányzat szociális ellátásainak rendszeréről szóló módosítását és két hét múlva tárgyalja újra. és folyamatos 49/2013. (V.09.) ÖH. sz. határozat: hogy a gyermekjóléti szolgáltatás is az Idősek Otthona Hajdúbagos szociális intézmény keretein belül látja el. Az ügyfelek számára nyitva álló helyiség a Hajdúbagos Nagy utca 101. szám alatt található ingatlanban lesz, valamint ezzel együtt módosítja az Idősek Otthona alapító okiratát és szervezeti működési szabályzatát. Felkéri a jegyzőt a működési engedély módosításának beadására. Dr. Vass Ilona jegyző 50/2013. (V.09.) ÖH. sz. határozat: hogy a 11/2013.(I.28.) számú határozatát visszavonja. és folyamatos

17 51/2013. (V.09.) ÖH. sz. határozat: hogy a 12/2013.(I.28.) számú határozatát visszavonja. és folyamatos 52/2013. (V.09.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az AEST Audit Kft. belső ellenőrzésről készített jelentését. A jelentéssel kapcsolatos gyógyszer felhasználásra irányuló észrevételt elfogadja. Javasolja a lakók pénz és értékkezelésére irányuló megállapításban foglaltak szerint a meglévő vagyonvédelmi szabályzat fejezeteként szabályozni a lakók értékeinek megőrzését. A szakképzettségre vonatkozó észrevételt a Képviselő-testület elfogadja. A dolgozók besorolását illetve alapnyilvántartását a jogszabály előírása szerint pótolni kell. A hibás besorolásból adódó költségről a Képviselő-testület kimutatást vár július 31-ig. Vezendiné Szarvas Ibolya intézményvezető a Pénz és értékkezelésre vonatkozóan, dolgozók hiányzó dokumentumainak bekéréséért, helyes besorolás elkészítéséért Szab Gyuláné pénzügyi vezető és Vezendiné Szarvas Ibolya intézményvezető a költségek kimutatásáért Határidő: július /2013. (V.09.) ÖH. sz. határozat: hogy támogatja a 2012/2013-as tanév I. félévre vonatkozóan a Sinay Miklós Általános Iskolában tanuló diákok művészeti oktatásban való részvételét Ft összegben. Határidő: folyamatos 54/2013. (V.09.) ÖH. sz. határozat: hogy támogatja a 2012/2013-as tanév II. félévre vonatkozóan a Sinay Miklós Általános Iskolában tanuló diákok művészeti oktatásban való részvételét Ft összegben. Határidő: folyamatos

18 55/2013. (V.09.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. utólagosan, március 31-ig egy összegben fizesse ki a évi bérleti díjat. Felhatalmazza a polgármestert a késleltetett fizetésről szóló megállapodás aláírására. 56/2013. (V.09.) ÖH. sz. határozat: hogy az Alföldvízing Zrt-ben részvényjegyzési szándékot nem támogatja. Határidő: folyamatos 57/2013. (V.09.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2013-ban a belső ellenőrzés során a konyha működésének szabályszerűségét vizsgáltatja meg. Felhívja a polgármestert, hogy az ellenőrzést végző céget értesítse a vizsgálandó területről. és év folyamán 58/2013. (V.09.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy felhatalmazza polgármestert, hogy indítson kártérítési pert Jenei Attila volt jegyző és Gyenge István volt polgármester ellen. Határidő: folyamatos 59/2013. (V.09.) ÖH. sz. határozat: hogy az alapító okiratban szereplő Hajdúbagos Község Polgármesteri Hivatala megnevezés helyett a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal elnevezés kerüljön.

19 60/2013. (V.09.) ÖH. sz. határozat: hogy támogatja a TÁMOP elnevezésű pályázatot nyújtsuk be. 61/2013. (V.14.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel. Felelős: Lovász Judit jegyzőkönyvvezető 62/2013. (V.14.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja. Felkéri a polgármestert a testületi ülés elfogadott napirend szerint levezetésére. 63/2013. (V.14.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Vass Ilona jegyző nő jogviszonyát a próbaidő alatt azonnali hatállyal megszünteti, valamint úgy határoz, hogy támogatja a jegyzői álláshelyre történő kiírást. Addig is Mikepércs Község Önkormányzat jegyzőjét Dr. Dászkál Tibor Ákost kéri fel a helyettesítésre, amennyiben Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja. Felkéri a polgármestert, hogy szíveskedjen értesíteni a Mikepércsi Önkormányzatot a testület kéréséről. Pozitív válasz esetén a helyettesítésről szóló megállapodás megkötéséről szíveskedjen intézkedni.

20 64/2013. (V.14.) ÖH. sz. határozat: I. Hajdúbagos Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza és felhatalmazza Szabó Lukács Imre polgármestert, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. Közgyűlésén, Hajdúbagos Önkormányzatot teljes joggal képviselje, a Közgyűlésen szavazzon, ott kötelezettségeket vállaljon, jogokat szerezzen, hatályos jognyilatkozatot tegyen. A képviseleti felhatalmazás a évi önkormányzati ciklusra, a évi helyhatósági választások jogerős megállapításáig, illetőleg egyébként visszavonásig érvényes úgy, hogy a polgármester köteles a közgyűlési döntésekről beszámolni, különös figyelemmel Hajdúbagos önkormányzatát is érintő döntésekre. II. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy akadályoztatása esetén maga helyett eseti megbízottat bízzon meg az I. pont szerinti jogosítványokkal, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. Közgyűlésén történő képviseletre. A polgármester megbízottjáért úgy felel a képviselő-testület fele, mintha ő maga járt volna el. A polgármester köteles beszámolni arról, hogy mely közgyűlési ülésre, kit bízott meg a képviselettel. Határidő: folyamatos a évi helyhatósági választások jogerős megállapításának időpontjáig. 65/2013. (V.30.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel. Felelős: Lovász Judit jegyzőkönyvvezető 66/2013. (V.30.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülés napirendjét elfogadja. Felkéri a polgármestert a testületi ülés elfogadott napirend szerint levezetésére.

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a nádudvari viziközműhálózat

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1/2013.(I.3.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2013.(I. 3.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Energetikai

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

2013. évi Képviselő-testületi határozatok

2013. évi Képviselő-testületi határozatok 2013. évi Képviselő-testületi határozatok 1/2013. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT. ülésén hozott határozatai 2013. Alsónémedi Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fő út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének NYÍLT ülésén hozott határozatai 2013. 1 Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat

1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat 1/2014.(I.27.) képviselő-testületi határozat Nógrád Község Önkormányzata az alábbi határozatokra a beszámolási kötelezettséget megszünteti: 117/2013.(XII.16.); 118/2013.(XII.16.); 119/2013.(XII.16.); 120/2013.(XII.16.);

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE KÜLÖNKIADÁS 2012. ÁPRILIS BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 2012. I. NEGYEDÉVBEN MEGTARTOTT SORON KÖVETKEZÕ ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEIN AZ ALÁBBI RENDELETEKET ALKOTTA, ILLETVE HATÁROZATOKAT

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése

1./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi intézményi térítési díjra vonatkozó javaslata 2./ Járási javaslatok véleményezése 1/2012.(I.16.) képviselő-testületi ülés határozatai: 1 /2012.(I.16.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1./ Balatonalmádi

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 21.oldal 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 2.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 938. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 3985. oldal

Részletesebben