Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület február 10-ei napirendi pontjaira tett 5/2015. (II.10.) 7. javaslat elfogadásáról Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 6/2015. (II.10.) 10. Képviselői kérdések, felszólalások - Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat évi 7/2015. (II.10.) 14. költségvetéséről szóló rendelet elfogadására Előterjesztés a Nonprofit Kft. kérelméről az önkormányzat és 8/2015. (II.10.) 15. intézményei hulladékszállítási díj megfizetésére Előterjesztés az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és 1/2015. (II.13.) 17. átadásáról szóló rendelet megalkotására (civil szervezetek támogatása) rendelet Előterjesztés a piacokról és vásárokról szóló 16/2004. (VII. 2.) rendelet módosítására 9/2015. (II.10.) 2/2015. (II.13.) rendelet Előterjesztés a képviselő-testület tagjainak, a bizottsági 10/2015. (II.10.) 26. elnököknek, a bizottságok tagjainak járó tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapításáról szóló 10/1998. (XI. 2.) rendelet módosítására Előterjesztés a folyékony hulladék elszállítására vonatkozó 3/2015. (II.13.) rendelet 28. közszolgáltatási szerződés elfogadására 11/2015. (II.10.) 29. Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által 12/2015. (II.10.) 31. biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról Előterjesztés az Észak-alföldi tájegységek hagyományainak 13/2015. (II.10.) 34. nyomában elnevezésű pályázat megvalósításáról Előterjesztés a Polgármester évi szabadságának 14/2015. (II.10.) 35. ütemezéséről Előterjesztés a Kárpát-medencei Önkormányzatok Stratégiai 15/2015. (II.10.) 38. Partnerségi Szövetségéhez csatlakozásról Előterjesztés a Vehiculum Ház kérelméről, közúti táblák 16/2015. (II.10.) 39. kihelyezésére Előterjesztés a homoktövis ültetvény helyzetéről 17/2015. (II.10.) 41. Előterjesztés a geotermikus rendszer kiépítésére kiírt közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatok értékelése, nyertes ajánlattevő meghatározása Előterjesztés a hulladékszállítás korszerűsítése Besenyszögön tárgyú közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatok értékelése, nyertes ajánlattevő meghatározása Előterjesztés Besenyszög város településrendezési tervmódosítás véleményezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról Előterjesztés az önkormányzat részére felajánlott ingatlanok megvásárlására Előterjesztés a Szolnoki Főiskolával történő együttműködési megállapodás megkötésére 18/2015. (II.10.) 19/2015. (II.10.) 20/2015. (II.10.) 21/2015. (II.10.) 22/2015. (II.10.) 23/2015. (II.10.) 24/2015. (II.10.) 25/2015. (II.10.) 26/2015. (II.10.) 27/2015. (II.10.) 28/2015. (II.10.) 29/2015. (II.10.) 30/2015. (II.10.) /2015. (II.10.) 55.

2 7 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 10- én a Városháza Chiovini termében megtartott üléséről Jelen vannak: Távollévők: Balogh Zoltán polgármester, Farkas Géza, Lovász Imre, Palyafári János, Dr.Elbakour Afif, Kiss Béla képviselők Berényi Ambrus képviselő Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyző Lovász Imréné Pénzügyi Csoportvezető dr.kelles Mária vezető tanácsos Danyi Gyuláné Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár vezető Balog Tiborné Eszterlánc Óvodavezető Csapó Pálné Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ Igazgató Meskó Zsolt Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat Intézményvezető Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán Polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 6 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Palyafári János képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester az alábbi napirendek tárgyalását javasolja a képviselőtestületnek: A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és a 5/2015. (II.10.) számú határozat A Képviselő-testület február 10.-i ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot elfogadja és az alábbi napirendeket tárgyalja: 1.) Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 2.) Képviselői kérdések, felszólalások Előadó: Képviselők 3.) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására

3 8 4.) Előterjesztés a Nonprofit Kft. kérelméről az önkormányzat és intézményei hulladékszállítási díj megfizetésére, Meskó Zsolt vezető 5.) Előterjesztés az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendelet megalkotására (civil szervezetek támogatása) Előadó: Munkácsi György jegyző 6.) Előterjesztés a piacokról és vásárokról szóló 16/2004. (VII. 2.) rendelet módosítására Előadó: Munkácsi György jegyző 7.) Előterjesztés a képviselő-testület tagjainak, a bizottsági elnököknek, a bizottságok tagjainak járó tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapításáról szóló 10/1998. (XI. 2.) rendelet módosítására, Farkas Géza képviselő 8.) Előterjesztés a települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló 13/2005. (V. 1.) számú rendelet módosításáról Előadó: Munkácsi György jegyző 9.) Előterjesztés a folyékony hulladék elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadására Előadó: Munkácsi György jegyző 10.) Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról 11.) Előterjesztés az Észak-alföldi tájegységek hagyományainak nyomában elnevezésű pályázat megvalósításáról 12.) Előterjesztés a Polgármester évi szabadságának ütemezéséről 13.) Előterjesztés a Kárpát-medencei Önkormányzatok Stratégiai Partnerségi Szövetségéhez csatlakozásról 14.) Előterjesztés a Vehiculum Ház kérelméről, közúti táblák kihelyezésére 15.) Előterjesztés a homoktövis ültetvény helyzetéről, Farkas Géza képviselő 16.) Előterjesztés a geotermikus rendszer kiépítésére kiírt közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatok értékelése, nyertes ajánlattevő meghatározása 17.) Előterjesztés a hulladékszállítás korszerűsítése Besenyszögön tárgyú közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatok értékelése, nyertes ajánlattevő meghatározása 18.) Előterjesztés Besenyszög város településrendezési tervmódosítás véleményezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról 19.) Előterjesztés Besenyszög város külterületi meglévő ipari gazdasági övezet új alövezetbe sorolása miatti településrendezési terv módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatáról 20.) Előterjesztés az önkormányzat részére felajánlott ingatlanok megvásárlására

4 9 21.) Előterjesztés a Szolnoki Főiskolával történő együttműködési megállapodás megkötésére Zárt ülés: 1.) Előterjesztés Csajbók Gyula 5071 Besenyszög, Dobó István út 9. szám alatti bérlő kérelmére Előadó: Munkácsi György jegyző, Farkas Géza Szociális és Művelődésügyi Bizottság elnöke A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Az utolsó Képviselő-testület soros ülése december 18-án volt, azóta január 12-én soron kívüli ülést tartott a testület. Az azóta történt fontosabb dolgokról a következő beszámolót teszem: december hónap Az utolsó testületi ülés óta érdemi lépése a két ünnep között történt, ahol közjegyző jelenlétében a CIB Bank Zrt.-vel illetve a Takarékszövetkezet helyi kirendeltségével aláírtuk a kölcsönszerződést, mely három beruházásra ad állami finanszírozás lehívásáig fedezetet (vágópont létrehozása, Attila úti faház megépítése, vágópont létrehozása). január 7. Jászkisér újonnan választott polgármesterével, Pintér Ferenccel egyeztettem a májusban esedékes I. Ételkorzó és Hagyományőrző Fesztiválról, illetve a két város távlatokban történő együttműködéséről. január 13. Kertbarát Kör pályázatot készített elő melyet a Vidékfejlesztési Hivatal írt ki civil szervezeteknek, parlagfű irtás hatékonyságának fokozása érdekében. A Kertbarát Kör közel 5 millió Ft-ra pályázott, mely támogatás esetén előfinanszírozott. Ebben főleg olyan gépcsoportok találhatók melyeket majd az önkormányzat fog tudni használni. január 16. Tájékoztatást kapott önkormányzatunk, hogy a megújuló energia területén újabb nyert pályázattal gazdagodtunk. Napelem elképzeléseinket a pályázat kiírója támogatta, csökkentett támogatási forrással. Ennek érdekében tárgyalásokat kezdeményeztem a pályázat írójával az esetleges megvalósításról. január 22. Magyar Kultúra napját ünnepeltük a Művelődési Házban, ahol nagyon színvonalas műsorral emlékeztünk meg e nevezetes eseményünkről. Köszönet kiemelten az intézmény vezetőjének a szervezési munkáért, valamint a dolgozóknak a rendezvény lebonyolításáért. január 26. Újabb egyeztetést folytattunk a vágópont kivitelezésével kapcsolatban. Előre láthatólag március első felében elkészül a létesítmény és talán a nyár elejére be is tudjuk üzemelni. január 30.

5 10 dr.bene Ildikó országgyűlési képviselő asszony lakossági fórumot tartott Besenyszögön, ahol tájékoztattam az aktuális pályázatainkról, és a közeljövőt érintő elképzeléseinkről. Minden esetben támogatásáról biztosította a települést, és vállalta, hogy segíti munkámat a közvetlen kapcsolatfelvétellel. február 2. Túróczi Imrével a Szolnoki Főiskola rektorával egyeztettem a közeljövőt érintő közös elképzeléseinkről, illetve ennek az elképzelésnek az együttműködési megállapodásáról. február 4. Tárgyalásokat folytattam az Első Magyar Önkormányzati Vagyonkezelő és Adósságkezelő Kft.-vel a későbbi megjelenő pályázatokban való együttműködés céljából. február 9. A héten elkezdtük a Dobai faház belső felújítását, amely szintén március elejére elkészül. Danyi Gyuláné: A polgármester úr tevékenységét kiegészítve szeretnék beszámolni a Képviselő-testületnek arról, hogy Polgármester úr a hétvégén, szombaton hajnalban már a Besenyszögi disznóvágáson aktív munkát végzett, majd az este folyamán két civil szervezet által rendezett jótékonysági bálon megjelent. Természetesen köszönöm jegyző úr jelenlétét is! A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és a 6/2015. (II.10.) számú határozat Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. A határozatról értesülnek: II. Napirendi pont tárgyalása: Képviselői kérdések, felszólalások Előadók: Képviselők 1. Képviselő- testület tagjai H. Dr.Elbakour Afif: Az iskola kerékpár tárolójának kialakításához kérem a Képviselők segítségét. A tavaszi szünet ideje alatt kialakításra, valamint a térkövek letételére kerülhetne sor. Tanúja vagyok, hogy a gyermekek ebben a saras időszakban a kerékpárjaikat nehezen tudják elhelyezni a kijelölt tároló helyen. Segítsünk, hogy minél előbb gondtalanul történjék ez a folyamat. Több szülő jelezte felém, hogy az óvodában a délutáni csoportokban nem maradhat ott a délutáni pihenőn olyan szülő gyermeke, aki kisebb gyermekkel anyasági támogatáson van, vagy aki munkanélküli ellátást kap. Ne legyen az intézményben ilyen megkülönböztetés. Balogh Zoltán : Az iskola udvarán lévő kerékpár tároló kialakítását és elkészítését valószínűleg az iskolai tavaszi szünet alatt eltudja a Műszaki Csoport készíteni.

6 11 Az óvoda esetén az intézményvezető asszony kérem meg, hogy vizsgálja felül a beérkezett szülői panaszokat. Farkas Géza: A településen áthaladó teherautók száma még mindig igen magas. A helyi körzeti megbízott ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy nem rendelkeznek a tehergépjárművek erre az útszakaszra érvényes okmányokkal. Palyafári János: Javaslom a Közútkezelő Zrt. megkeresését és azt, hogy helyezzenek ki a település határában súlykorlátozó táblákat. Balog Tiborné: Az óvodai gyermekek nappali ellátásával kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy 4 csoportban történik gyermekek foglalkoztatása, amelyet óvodapedagógus és dajka lát el a délelőtt folyamán. A délutáni csoportokban magam is részt veszek a foglalkoztatásban, altatásban. Csak olyan szülő felé történt a kérelem, akik anyasági támogatásban részesülnek, vagy munkanélküliek, tehát a délután folyamán a gyermek felügyeletét otthonukban is elláthatják. Farkas Géza: A horgász pihenőhelynél az építmény körülvevő földterületet rendbe kellene tenni, a padka részt kiemelni, és a mellette lévő területet feltölteni. III. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Az Országgyűlés elfogadta Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi XCIC. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Besenyszög Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat. Az Mötv. a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára. A feladatok jelentős részét az állam közvetlenül látja el 2013-tól, a települési önkormányzatok a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára, a megyei önkormányzatok a területfejlesztés kulcsszereplői lesznek. Az államigazgatási feladat- és hatáskörök nagyobb része a járási kormányhivatalokhoz került. A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve. Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok: településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprés, stb.), óvodai ellátás, szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,

7 12 egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvos, stb.), az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás), kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.), helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás), lakás- és helyiséggazdálkodás, honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, helyi közösségi közlekedés biztosítása, hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás, kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének, hétvégi árusításának biztosítása. További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre: törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja, törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat, a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik. A évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők: 1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés. 2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. 3. A szociálisan rászorultak támogatása. 4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. 5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés. 6. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában. 7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése. A évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata ezer Ft Az iparűzési adó és az egyéb közhatalmi bevételek mértékéke az előző évi szinten került megtervezésre. A ben a feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. Az előző évhez képest jelentős mértékben csökkent az óvodai neveléssel

8 13 kapcsolatos állami finanszírozás, amit az óvodáskorú gyermekek számának csökkenése indokol. A tervezetben ezer Ft átvett bevétellel számoltunk, ennek részletezését a 11. sz. melléklet tartalmazza. A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A Piac építése esetében figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény előírásait ezer Ft hitel felvétellel számoltunk, amelynek visszafizetését az MVH támogatás megérkezését követően még 2015-re irányoztuk elő. A bevételek csökkenésének ellenére az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 55,9 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 44,1. %-át tudjuk fordítani. Jelentősen átalakul márciustól a szociális támogatások rendszere. Megszűnik a jelenlegi lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási támogatás, méltányossági közgyógyellátás és méltányossági ápolási díj, ezen segélyek neve települési támogatás lesz. Ennek fedezetére ezer Ft állami támogatás áll rendelkezésre. A évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata ezer Ft Az önkormányzat intézményeiben és a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 38 fő. A közfoglalkoztatás keretében 80 fő alkalmazásával számoltunk. Az óvodai társulás intézményeiben (Szászbereki és Besenyszögi Óvoda) alkalmazottak létszáma a tervezet szerint 20 fő. Az Önkormányzat az Óvodai Társulás fenntartásához ezer Ft összegben tervez hozzájárulni, amely ezer Ft-tal haladja meg az átadandó állami normatívák összegét. Besenyszög Város Önkormányzata személyi juttatásai és járulékai a választott tisztségviselők (polgármester, képviselők és bizottsági tagok), a védőnői szolgálat 3 dolgozója, 80 fő közcélú dolgozó illetve a pályázatokkal kapcsolatos kiadásokat tartalmazza. A dologi kiadások ezer Ft összegű sorában többek között a városnap, majális, besenyszögi hírmondó, szúnyoggyérítés, TRV eszközök karbantartási költsége, energetikai karbantartás és tanácsadás költsége, a vagyonbiztosítás, a folyószámla és a támogatásmegelőző hitelfelvétellel kapcsolatos kamatok kerültek megtervezésre. A felhalmozási kiadások között a piac építése, a napelemes beruházás, a gondozási központ mosókonyha építése, ingatlanvásárlások, az intézmények energetikai korszerűsítése, a BES- ÁSZ kft és a Kertbarát Kör hitelfelvételének kezességvállalási költségei, ill. az ivóvízhálózat rekonstrukciójával kapcsolatos jól teljesítési biztosíték visszafizetésének költségei kerültek megtervezésre. A évi tervezett kiadási előirányzatokat intézményenként és feladatonként a és a 12. sz. melléket részletezi. Ebben az évben az intézményi finanszírozás esetén a költségvetésben kiadási oldalon jelent növekedést, illetve még szorosabb gazdálkodást az intézményeinknek. Nem mondható rossznak az önkormányzat költségvetése, javasolnám az elfogadását, de az előbb említett intézményi finanszírozást még pontosítani szükséges, így javaslom a napirend elnapolását. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság is javasolja az intézményi kiadásokat pontosítani, és ami még szükséges az intézményekkel egyeztetni, ezért javasolja a bizottság döntés elnapolását.

9 14 A Képviselő-testület az előterjesztéssel kapcsolatban döntést nem hozott, mivel nyitott kérdések maradtak a napirend tárgyalásakor, és a napirendet elnapolta. Balogh Zoltán: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. -a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani. A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit - évente - legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat 1. melléklete tartalmazza. Kérem a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és a 7/2015. (II.10.) számú határozat Besenyszög Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügy H. 3.) Magyar Államkincstár Szolnok IV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Nonprofit Kft. kérelméről az önkormányzat és intézményei hulladékszállítási díj megfizetésére, Meskó Zsolt vezető (írásban mellékelve)

10 15 Balogh Zoltán: Meskó Zsolt a Besenyszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatott, hogy a társaság megalakulását követően a tavalyi évben, az önkormányzat és intézményei részére nem számlázott, így a cégnek ez kieső bevételt jelent. Jelenleg a társaság nehéz anyagi helyzetben van, és évre közel 2 millió Ft bevételi forrást jelentene, ha azt intézmények felé a számlázás megtörténne. Az ügyvezető urat már támogatásomról tájékoztattam, most a Képviselő-testületet kérem, a kérelmem pozitív elbírálására. Dr.Elbakour Afif: Kérdésem az lenne, hogy a lakosság felé kiküldött számla emelést tartalmaz, mi ennek az oka? Meskó Zsolt: Nem történt emelés. A számla 2015 évtől nem havi bontást, hanem heti bontást tartalmaz, ahogy a jogszabályban is meghatározásra került. Farkas Géza: Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tárgyalta a vezető úr kérelmét, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé, a Nonprofit Kft. zavartalan működése érdekében. A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és a 8/2015. (II.10.) számú határozat Besenyszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kérelméről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. vezetőjének Meskó Zsolt kérelmét megtárgyalta, és döntött, hogy az önkormányzat és a hozzá kapcsolódó intézmények hulladékszállítási díjat fizessenek a Nonprofit Kft. részére. Határozatról értesülnek: 1) Képviselő-testület tagjai H. 2) Meskó Zsolt Besenyszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. vezetője 3) Pénzügyi Csoport H. V. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendelet megalkotására (civil szervezetek támogatása) Balogh Zoltán : A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságát a alábbi jogszabályok szabályozzák: - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. tv. - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. tv. - a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) Korm.rendelet.

11 16 Az Mötv. 41. (9) bekezdés alapján a Képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza. A rendeletben meg kell határozni a támogatás feltételrendszerét, pénzügyi forrását. Rögzíteni kell a pályázatok kiírásának, elbírálásának, a pénzügyi támogatás felhasználásának és elszámolásának módja mellett azokat a határidőket, melynek során a nyertes pályázó elszámolni köteles a felvett pénzeszköz felhasználásáról, a fel nem használt támogatás visszafizetésének időpontjáról, a támogatási szerződésben foglaltak be nem tartásának szankcionálásáról. A tárgyévi költségvetési rendelet megalkotása után a Képviselő-testület pályázatot ír ki, melyet a településen a szokásos módon tesznek közzé. A pályázatoknak tartalmazni kell a megjelölt célokat, feladatokat, a felhasználás várható időpontját, az igénylendő összeget, és a Knyt. 14. szerinti nyilatkozatot. E szerint a pályázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy nem áll-e fenn olyan törvényben meghatározott körülmény, amely kizárja őket a közpénzből nyújtott támogatás lehetőségéből (összeférhetetlenség), vagy olyan körülmény amelynek közzététele kötelező (érintettség). A pályázat érvénytelen, ha a pályázó az összeférhetetlenségről, illetve az érintettségről nem nyilatkozik. Az érintett (pl. egy egyesület elnöke tagja a Képviselő-testületnek, vagy a döntést előkészítő bizottságnak) döntés előkészítésben, döntés hozásban nem vehet részt, továbbá a kötendő támogatási szerződést az elnök helyettesítésével megbízott vezető láthatja el kézjegyével. Csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely letétbe helyezte beszámolóját, azaz bíróság által bejegyzett szervezet. Minden civil szervezetnek nyújtott támogatáshoz, támogatási szerződést kell kötni. A szerződésnek legalább tartalmaznia kell: a pénzeszköz nagyságát, a felhasználás körét, az elszámolás határidejét, az elszámolás módját, a nem cél szerinti felhasználás esetén szankciók lehetőségét. A támogatási szerződések aláírására pénzügyi ellenjegyzést követően kerülhet sor. A támogatottnak minden esetben számla másolattal alátámasztott tételes elszámolást kell készítenie a megadott határidőig. A Knyt. 5. -nak megfelelően a pályázatokat a befogadó önkormányzatnak közzé kell tennie a Kormány kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon. Az önkormányzat az átadott pénzeszközökről analitikus nyilvántartást vezet. Kérem a Testületet a rendelt tervezet elfogadására! Dr.Elbakour Afif: Sajnos a rendelkezés alapján az állapítható meg, hogy a civil szervezetek elé újabb akadály gördül, hogy fenn tudjanak maradni, a működésüket finanszírozni tudják. Az önkormányzat számára is többletfeladatot jelent ezen pályázatok kezelése. Farkas Géza: A civilek helyzete és fennmaradása valóban egyre nehezebb. Sajnálom, hogy ilyen korlátok közé kell szorítani a helyi szervezeteket, egyesületeket. A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság javasolja a rendelet elfogadását, mivel helyi szervezet nem támogatható más formában. A napirenddel kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás nem történt így a képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és a következő rendeletet alkotja:

12 17 Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (9) bekezdésében és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 18. (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hatálya 1. (1) A rendelet célja, hogy Besenyszög Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott és az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást. (2) Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek, a helyi önszerveződő közösségek, valamint magánszemélyek helyi közéletre gyakorolt hatását. Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természet és épített környezet megóvása, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése és a sport terén végzett tevékenységet. (3) Jelen rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz-átadásra, és az államháztartáson kívülről érkező pénz átvételére, függetlenül attól, hogy pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi döntés alapján nyújt vagy fogad el az önkormányzat támogatást. (4) A rendelet személyi hatálya természetes személyekre és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. (5) Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek és a magánszemélyek számára jelen rendelet keretei között, azonos feltételek mellett, a költségvetésből, pályázati úton, illetve egyedi döntés alapján pénzügyi támogatást biztosít a civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek működéséhez és rendezvényeihez. (6) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselőtestület évente, a költségvetési rendeletében állapítja meg. 2. A támogatás nyújtásának feltételei 2. (1) A civil szervezet, önszerveződő közösség, illetve magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Besenyszög lakosságának érdekeit szolgálja.

13 18 (2) A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen: a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése, b) gyermekek táboroztatása, c) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése, d) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása, e) természeti és épített környezet védelme, megóvása, f) közrend- és vagyonvédelem erősítése, g) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok, h) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása, i) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása, j) kiadványok készítése. (3) Csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény 30. szerint letétbe helyezte beszámolóját. (4) A pénzbeli támogatásokról a költségvetési rendeletben évente meghatározott összeg terhére a Képviselő-testület pályázat kiírása útján dönt. Az egyedi kérelem odaítélése iránti eljárásban a pályázati eljárás szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. A kérelemre történő támogatás nyújtása esetén elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni. II. Fejezet A pályázat 3. Pályázati felhívás, a pályázatok benyújtása 3. (1) A hatáskörrel rendelkező szerv az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének hatálybalépését követően írja ki a pályázatot, legkésőbb március 30-ig. (2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a) a pályázat kiírójának a megnevezését, b) a pályázat célját, a támogatandó célokat, c) a pályázat benyújtására jogosultak körét, d) a pályázat tartalmi elemeit, e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok megjelölését, f) a pályázati nyomtatványok elérhetőségét, igénylésének módját, g) a pályázat benyújtásának módját, helyét, határidejét, h) a pályázat elbírálásának rendét, határidejét, i) az eredményről történő értesítés módját, határidejét, j) a szerződéskötésre vonatkozó szabályokat, k) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit, l) az elszámolható költségek körét, és az elszámolás módját, határidejét, m) az ellenőrzés módját. (3) A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin kell közzétenni. (4) A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

14 19 a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát, b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát, c) a pályázat nevét, d) az igényelt támogatás célját, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját. (5) A pályázathoz csatolandó dokumentumok: a) a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma; b) a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat; c) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról; d) közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén; e) nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs; f) nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban; g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; h) A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell; i) A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles április 30-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra. 4. (1) Pénzügyi támogatást pályázat útján e rendelet keretei között lehet igényelni. (2) Pályázat kiírására évente egy alkalommal kerül sor. (3) A pályázatokat írásban, egy példányban, a pályázati felhívásban rögzítettek szerint kell benyújtani, e rendelet 1. mellékletét képező pályázati adatlapon. (4) A pályázatok benyújtási határideje a kiírás megjelenését követő 30. nap. (5) A pályázati kiírás határidejének leteltét követően nincs lehetőség hiánypótlás benyújtására. A hiányosan benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek. (6) Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja pályázatához. (7) A pályázat során a civil szervezet egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást. Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőre.

15 20 (8) Több civil szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, ilyen esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet. 4. A pályázat elbírálása 5. (1) A beérkezett pályázatokat a képviselőtestület bírálja el. (2) A képviselőtestület a pályázati határidő leteltét követően a soron következő ülésén dönt. (3) Nem részesíthető a tárgyévben támogatásban az a pályázó, amely a) benyújtott pályázati dokumentációjában valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, b) a pályázati dokumentáció nem tartalmazza a 3. -ban meghatározottakat, c) a pályázat benyújtásakor és a támogatási szerződés megkötésekor lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, d) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. -ába meghatározott összeférhetetlenség áll fenn. e) amennyiben a 9. -ban foglaltak alapján kizárásra került a kizárás időpontjáig nem részesíthető támogatásban (4) A támogatásról szóló döntésben meg kell határozni: a) a támogatott szervezet pontos megjelölését, b) a támogatás pontos célját, a támogatott tevékenység, program megnevezését, megvalósításának befejezési határidejét, c) a támogatás összegét, d) a támogatással történő elszámolás határidejét, e) a Knyt. 17. (1) bekezdés b) pontja szerinti jogorvoslatai felhívást. (5) A pályázatok alapján odaítélt támogatások összege a támogatott pénzintézeti számlájára kerül átutalásra. III. Fejezet A támogatás 5. A pénzügyi támogatás felhasználása 6. (1) A támogatás nyújtásáról szóló képviselőtestületi döntés alapján a támogatottal a jelen rendelet 4. mellékletét képező támogatási szerződést kell kötni, a döntést követő 30 napon belül. (2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell: a) a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, képviselőjét, b) a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését, c) a támogatott cél pontos meghatározását, d) a támogatás összegét, e) azon költségnemek meghatározását, melyre a támogatás felhasználható, f) támogatással történő elszámolás határidejét, módját.

16 21 (3) A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel. (4) A támogatási szerződést a hatáskörrel rendelkező szerv képviselője vagy személy írja alá. 6. A támogatással történő elszámolás 7. (1) A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni. (2) A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 2. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia. (3) A támogatás felhasználását a jegyző a pénzügyi iroda, illetve belső ellenőrzés útján a bemutatott számlák alapján ellenőrzi. A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselőtestületet az előző évben államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesüléséről. (4) A benyújtott számlákról bizonylatösszesítőt kell készíteni a 3. melléklet szerinti adattartalommal. (5) A támogatás felhasználásához kapcsolódó számla eredeti példányára rá kell vezetni, hogy Ft Besenyszög Város Önkormányzattal kötött.. számú támogatási szerződés terhére elszámolva., majd el kell látni a képviselő aláírásával és dátummal. (6) Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatott a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette, illetve tévedésbe ejtette a támogatást nyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a támogatott köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az önkormányzat részére visszafizetni. (7) Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, a Ptk. 6:48. (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot is hozzá kell számítani. 7. Kizárás a támogatásból 8. (1) Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás ellenére sem tesz eleget, a számadási kötelezettsége lejárta napjától számított 3 évig a rendelet alapján önkormányzati támogatásban nem részesülhet. (2) A támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a támogatott a.) amennyiben a támogatási összeg kétharmadát meghaladó részét a szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 3 évig b.) amennyiben a támogatási összeg legalább egyharmadát elérő, de kétharmadát meg nem haladó részét szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 2 évig c.) amennyiben a támogatás legfeljebb egyharmadát a támogatási szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 1 évig a rendelet alapján nem részesülhet önkormányzati támogatásban.

17 22 8. A pénzügyi támogatás nyilvánossága 9. A polgármester a támogatott részére biztosított támogatásról, valamint a támogatott célokról a képviselőtestület döntését követő 15 napon belül tájékoztatja a lakosságot az önkormányzat honlapján és hirdetőtábláin való közzététel útján. A polgármester közzéteszi a pályázatokat a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon. IV. Fejezet Az államháztartáson kívüli forrás átvétele 10. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről az alapítványi forrás kivételével a polgármester dönt, mely döntésről a képviselőtestületet a soron következő rendes ülésen, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja. V. Fejezet Záró rendelkezések 11. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző A rendelethez kapcsolódó mellékletek a jegyzőkönyv mellékleteit képezik. VI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a piacokról és vásárokról szóló 16/2004. (VII. 2.) rendelet módosítására Előadó: Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 153/2005. számú határozatában kerül megállapításra az önkormányzat által fenntartott piacon, vásáron, valamint mázsaháznál alkalmazandó díjszabás. A határozatban megállapított díjak jelenleg Áfát tartalmaznak. Ehhez kapcsolódóan önkormányzati rendeletünk tartalmazza a díjat megállapító határozatot, így a 16/2014. (II. 2.) rendeletünk módosítása is szükséges.

18 23 Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság javasolja az előterjesztés szerint elfogadni a piacokon, vásárokon és a mázsaháznál alkalmazandó, Áfa nélküli díjak meghatározását, valamint a rendelet módosítását. Balogh Zoltán : Szavazásra bocsátja az Önkormányzat által fenntartott piacon, vásáron valamint a mázsaháznál alkalmazandó díjakról szóló 153/2005. (XII.15.) határozat módosítását. A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és a 9/2015. (II.10.) számú határozat Az Önkormányzat által fenntartott piacon, vásáron valamint a mázsaháznál alkalmazandó díjakról szóló 153/2005. (XII.15.) határozat módosításáról Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő- Testülete a Besenyszög Község Önkormányzatának Képviselő- Testületének a vásárokról és piacokról szóló 16/2004. (VII.02.) rendelete 4.. (3) bekezdése alapján az Önkormányzat által fenntartott piacon, vásáron évben alkalmazandó díjszabást az alábbiak szerint állapítja meg. PIACI ÉS VÁSÁRI HELYPÉNZDÍJTÉTELEK (napi helyhasználati díj) Sorszám A díjtétel alá eső áruk megnevezése A/ Állatok darabonként Díjtétel összege 1.) Sertés 50 Ft 2.) Süldő, juh, kecske, bárány 50 Ft 3.) Szopós malac 30 Ft 4.) Szárnyasok, nyúl 10Ft 5.) Szarvasmarha, ló 150 Ft 6.) Csikó, borjú 100 Ft 7.) Pelyhes baromfi /10 db-onként/ 10 Ft B/ Járműről való árusítás Az árura tekintet nélkül, mégis az A. pont 1-7. tétele alá eső áruk kivételével 8.) Gépjárműről /tehergépkocsi, vontató, szgk./ 700 Ft 9.) Pótkocsis gépjárműről 700 Ft 10.) Lófogatos kocsiról 400 Ft 11.) Oldalkocsis motorkerékpárról, kézikocsiról 300 Ft C/ Sátorban, bódéban, lakókocsiban árusításnál

19 24 12.) Az elfoglalt terület minden négyzetmétere után az árura tekintet nélkül 200 Ft; max Ft D/ Padokon, állványokon 13.) Kosaranként, kannánként 60 Ft; max Ft E/ Földön árusításnál 14.) Az árura tekintet nélkül az elfoglalt terület minden négyzetmétere után 200 Ft; max Ft F/ Vegyesek 15.) Mozgóárusok, akik a piacon járkálva árusítanak 16.) Pecsenyesütők, italmérők, cukrászok, stb. sátrai után négyzetméterenként 17.) Körhintások, lövöldék, egyéb mutatványosok 50 m 2 -ig 100 m 2 -ig 100 m 2 en felül minden további m 2 után 18.) Gyorsfényképész sátra után m 2 -ként G/ Mázsadíj 300 Ft 300 Ft; max Ft 3000 Ft 5000 Ft 150 Ft; max Ft 100 Ft 19.) Sertés /darabonként/ 100 Ft 20.) Szarvasmarha /darabonkét/ 400 Ft A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügy H. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a vásárokról és piacokról szóló 16/2004. (VII.02.) számú rendelet módosítását. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselőtestület egyhangú, 6 fő igen szavazás mellett a következő rendeletet alkotja:

20 25 Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.13.) számú rendelete a vásárokról és piacokról szóló 16/2004. (VII.02.) számú rendelet módosítására Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében rögzített eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vásárokról a piacokról és a bevásárló központokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm.rendeletben foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja: 1. A rendelet 4. (3) bekezdése a következőképpen módosul: (3) A helyhasználó a kijelölt árusítóhelyet a 9/2015. (II.10.) számú határozatban megállapított mértékű helyhasználati díj megfizetése ellenében kapott helyjegy birtokában használhatja. A helyjegy másra nem ruházható át. 2. A rendelet 6. (3) bekezdése a következőképpen módosul: (3) A hatósági mérleg használatáért a 9/2015. (II.10.) számú határozatban meghatározott díjat kell fizetni. 3. E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző VII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a képviselő-testület tagjainak, a bizottsági elnököknek, a bizottságok tagjainak járó tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapításáról szóló 10/1998. (XI. 2.) rendelet módosítására, Farkas Géza elnök (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Képviselői javaslat érkezett a Képviselő-testület tagjai, bizottsági tagok, valamint bizottság elnökének járó tiszteletdíj emelésére. Farkas Géza: évben a 17/2011.(VIII.29.) számú rendelettel került elfogadásra a képviselőtestület tagjainak, a bizottsági elnököknek, a bizottságok tagjainak járó tiszteletdíj, természetbeni juttatás emelése. Azóta módosításra nem került sor. Az új Képviselő-testület tagjai részére javaslok 10 %-os tiszteletdíj emelést.

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére

Előterjesztés. Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Balatonszőlős Község Önkormányzat POLGÁRMESTER 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. Előterjesztés Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-i ülésére Tárgy: A civil szervezetek

Részletesebben

Balatonszőlős Község Önkormányzata 3/2012. ( IV. 20.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Balatonszőlős Község Önkormányzata 3/2012. ( IV. 20.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Balatonszőlős Község Önkormányzata 3/2012. ( IV. 20.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Balatonszőlős Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend Tárgy: Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én, 9:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

N a p i r e n d i p o n t o k

N a p i r e n d i p o n t o k Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 6/2014.

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtott támogatások és az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól Zalaegerszeg

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE

FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-án (csütörtökön) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó Képviselő-testületi ülésére NAPIREND 1) Jelentés

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2013. (X.30.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) A Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése

Részletesebben