JÖVÖK, HERCEGEM! JÖVÖK A FEJEDÉRT!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÖVÖK, HERCEGEM! JÖVÖK A FEJEDÉRT!"

Átírás

1 JÖVÖK, HERCEGEM! JÖVÖK A FEJEDÉRT! Ne siess mondta magának Peter. Ha sietsz, hibázol, és elvégzed helyette a munkát. Még senki sem engedi be. Beson részeg, már a vacsoránál becsípett, és valószínűleg merev részegen mászott az ágyba. Flaggnak nincs kulcsa, különben nem vesztegetné az időt ordítozással. Hát egyszerre csak egy lépés. Ahogy tervezted. Még be kell jutnia, meg kell másznia a lépcsőket, mind a háromszázat. Még győzhetsz A szerencsétlen beosztott börtönőr, aki végre ajtót nyitott, nem egészen négy másodpercig élt, miután elhúzta a harmadik reteszt is. Egy rémálomszerű fehér arcot látott, izzó vörös szemeket és egy fekete köpenyt, amely az elcsituló szélben hollószárnyként hullott hátra. Felsikoltott. A levegő megtelt száraz suhogással. A félig részeg őr felnézett, és Flagg bárdja kettéhasította a fejét KALANDOK ÉS ÁRMÁNYOK A MESSZI DELAIN BIRODALOMBAN, AHOL A MÁGUSOK, SZÖRNYETEGEK ÉS HARCOSOK JÓVOLTÁBÓL MINDEN MEGTÖRTÉNHET ÉS MEG IS TÖRTÉNIK

2 STEPHEN A SÁRKÁNY SZEME KING KIADÓ BUDAPEST 1992

3 A mű eredeti címe: Stephen King: The Eyes of the Dragon Hungarian translation King Bt., 1992 A borító Boros Attila munkája Tipográfia: Deierl András és Marjai Csaba ISBN X Kiadja a King Könyvkiadó és Kereskedelmi Bt Felelős kiadó: a kiadóvezető Kiadványszám: 1992/01 Terjedelem: 25 ív Offszetreprodukció: Zrínyi Nyomda Nyomtatta és kötötte az Alföldi Nyomda Felelős vehető: Szabó Viktor vezérigazgató Készült az évben, Debrecenben

4 Bár mire lányom betöltötte tizenharmadik életévét, épp tizenhárom regény szerzőjének mondhattam magam, Naomi egyetlen könyvemet sem olvasta. Megértette velem, hogy engem igenis szeret, vámpírjaim, lidérceim, kúszómászó rémségeim azonban egy cseppet sem érdeklik, Egy este, Nyugat-Maine-i otthonunkban nekiültem hát, hogy papírra vessem ezt a történetet, amelynek elsőre egészen más címet adtam. Lányom nyilvánvaló fenntartásokkal vette kézbe az elkészült művet, ám húzódozása csakhamar élénk érdeklődésnek adta át helyét: hiába na, a sztori magával ragadta. Különösen annak örültem, hogy mihelyt végzett, odajött hozzám és megölelt. Minden oké, mondta, csak az a kár, hogy vége. Ez, barátaim, minden író legkedvesebb sziréndala. Tiszteltem és tisztelem annyira tulajdon lányomat, hogy a tőlem telhető legjobbat nyújtsam neki ami esetünkben annyit jelent, hogy különös gonddal jártam el, hisz nem csak neki, magamnak is dolgoztam Ajánlom e könyvet kitűnő barátomnak, Ben Straubnak, és lányomnak, Naomi Kingnek.

5 1. A Delainnek nevezett birodalom királyának két fia volt. Delain felettébb régi királyság volt, sok száz, sőt, tán sok ezer király uralkodott már felette; ha elég mélységes a múlt kútja, mindenre még a történészek sem emlékezhetnek. Jó Roland középszerű király volt, sem a legjobb, sem a legrosszabb azok közt, akik e földet uralták. Azon igyekezett, hogy senkinek ne ártson rendszerint sikerrel. Igyekezett nagy tetteket végbevinni, ám, sajna, ezügyben nem jeleskedett igazán. Mint mondtam, középszerű király volt; sejtette, hogy neve halála után egykettőre feledésbe merül. A halál pedig a közelében ólálkodott már: megvénült, szíve rendetlenül vert. Tán egy éve maradt, tán három. Mindazok, akik ismerték, vagy akik trónján látták a szürke arcú, remegő kezű uralkodót, egyetértettek abban, hogy öt éven belül új királyt koronáznak majd a Tűtorony előtti főtéren S az öreg csak Isten kegyelmével húzhatja ki addig. A királyság minden lakója, a leggazdagabb bárótól a legpáváskodóbb udvaroncon át a legutolsó jobbágyig és lerongyolódott feleségéig úgy vélte, Roland idősebbik fia, Peter lép atyja örökébe. Egyvalaki Bonban, nagy titokban, mást gondolt, mást forralt. Roland fiatalabb fiát, Thomast óhajtotta a trónon látni. Ez a valaki pedig nem volt más, mint Flagg, a király varázslója. 2. Noha Roland király jócskán benne járt már a korban hetvennek mondta magát, ám kétségtelenül szépítette a valót, fiai fiatalok voltak. Későn nősült, s tehette, mert hosszú ideig nem akadt megfelelő asszonyra, s mert boldog emlékezetű anyja, Delain előző uralkodója mindenki számára halhatatlannak tűnt saját magát is beleértve. Csaknem fél évszázada uralta már a birodalmat, mikor egy szép napon, teaidőben, egy szelet citromot kapott be, hogy enyhítsen a makacs köhögésen, mely vagy egy hete gyötörte. Azon a bizonyos délutánon egy vándorkomédiás szórakoztatta a királynőt és az udvari népet: öt remekmívű kristálygolyóbissal zsonglőrködött. Amint a királynő a szájába vette a citromszeletet, az egyik golyóbis a padlóra hullt, s jókora csattanással szilánkokra hullt. Az agg uralkodónőnek elakadt a lélegzete. Levegő után kapkodott, a ciromszelet pedig mind mélyebbre csúszott a torkán csakhamar megfúlt tőle. Négy napra rá Rolandot királlyá koronázták a

6 Tűtorony Terén. A komédiás nem lehetett jelen az alkalomkor: három nappal korábban fejét vette az udvari bakó a Tűtorony mögött. Egy utód nélküli király mindenkit nyugtalanít, különösképp ha ötvenes éveinek utóját taposó, kopaszodó férfiú az illető. Rolandnak saját, jól felfogott érdekében mihamarabb meg kellett házasodnia, utódot kellett nemzenie: erre bizalmasa, Flagg nem késett felhívni figyelmét. Arra is rámutatott, hogy az ő korában alig néhány esztendeig remélheti csak, hogy képes utóddal megajándékozni párját. Arra intette királyt, nősüljön meg mihamarabb, s ne várjon tovább egy rangban hozzáillő, szívének is kedves hölgyre. Ha a hölgy az elmúlt ötven esztendőben nem bukkant fel, valószínűleg már nem jön meg soha. Roland tudta, hogy a varázslónak igaza van, s beleegyezett a dologba. Nem is sejtette, hogy Flagg akinek kese haját, halovány arcát többnyire csuklya rejtette ismeri legnagyobb titkát: azért nem bukkant mindeddig megfelelő párra, mert nemigen foglalkoztatták a nők. Aggasztották inkább. Az aktus sem foglalkoztatta, melynek során a férfi gyermekkel ajándékozza meg a nőt. Aggasztotta ez is. Mindazonáltal megfogadta a varázsló tanácsát, s hat hónappal a királynő temetése után sokkalta örvendetesebb esemény történt: Roland király nőül vette Sashát, a lányt, aki utóbb Peter és Thomas anyja lett. Rolandot nem szerette, de nem is gyűlölte Delain népe. Sasháért rajongtak valamennyien. Mikor második fiának születése után elhunyt, a királyság egy esztendeig s még egy napig tartó, mély gyászba borult. Egyike volt annak a hat leánynak, akiket Flagg választott ki uralkodója számára. Roland egyiküket sem ismerte. Életkorukat és származásukat tekintve egyformák voltak; ereikben nemesi, de nem királyi vér csörgedezett illedelmes, csinos és csöndes teremtés mindahány. Flagg egyetlen olyan lányt sem javallott, aki fenyegethette volna pozícióját az uralkodó jobbján. Roland azért választotta végül Sashát, mert ő volt a legcsendesebb, a legilledelmesebb mind közül s mert tőle tartott a legkevésbé. Összeadták őket. Sasha a nyugati báróságból (aprócska zug) származott. Tizenhét esztendős volt, épp harminchárom évvel fiatalabb uránál. Nászéjszakáját megelőzőleg sosem látott ruhátlan férfit. Mikor megpillantotta a király lecsüngő hímtagját, érdeklődve kérdezte hát: Mi légyen ez, férjemuram? Ha bármi mást mond, vagy ha történetesen más hangsúllyal mondja, amit mondott, az éjszaka s ennek egyenes következményeképp egész történetünk másképpen alakult volna; a lakomától megfáradt király, dacára mindazon különleges főzeteknek, melyeket Flagg diktált bele, minden bizonnyal elszenderedik. Ám e pillanatban olyannak látta feleségét, amilyen az valójában volt: fiatal leánynak, aki még nálánál is kevesebbet tud a gyerekcsinálás rejtelmeiről. Figyelmét nem kerülte el, hogy a lány ajka szép

7 vonalú, kedvességről árulkodik s megszerette, ahogyan megszerette idővel a birodalom minden lakója. Ez a királyi billogvas mondotta. Egyáltalán nem látszik vaskeménynek jegyezte meg kétkedve Sasha. Hisz még nem került az üllőre! magyarázta Roland. Aha! így a lány. S hol van az üllő? Hát a kemence? Ha megbízol bennem mormolta a király, amint ágyba bújt vele, megmutatom. Te hoztad magaddal azt a nyugati báróságból de persze nem tudtál róla. 3. Delain népe szerette a királynőt, hisz kedves volt s jó. Ő építtette fel a Nagy Ispotályt, s ő Volt, aki oly hevesen kelt ki a főtéri medveviadalok ellen, hogy Roland király végül betiltotta a kegyetlen mulatságot. Sasha jóvoltából csökkentek az adók a Nagy Szárazság esztendejében, mikor még a Vén Fa levelei is megszürkültek Nem ármánykodott-é ellene Flagg, azt kérditek? Nos, eleinte nem. Az ő szemszögéből nem bírtak komoly jelentőséggel mindeme dolgok: igazi varázsló volt, s sok száz éve élt. Még az adócsökkentés ellen sem emelt kifogást, hisz Delain flottája egy esztendővel korábban legyőzte az anduáni kalózokat, akik jó egy évszázada garázdálkodtak már a birodalom déli partjai mentén. Az anduáni kalózkirály koponyája lándzsára tűzve vigyorgott a királyi palota falán, összerabolt vagyona ismét Delain kincstárát gazdagította. A komoly ügyekben, az államügyekben Roland király még mindig Flagg szavára hallgatott, a varázslónak jó darabig nem lehetett oka panaszra. 4. Noha Roland megszerette feleségét, az aktust, melyért a férfiak legtöbbje úgy bolondul, sosem kedvelte igazán pedig eme aktus nem csupán örömet, trónörököst is jelenthetett volna számára. A király és a királyné mégis külön szobában hált, s Roland nem kereste fel túl gyakran hitvesét. Évente öt-hat alkalommal látogatta meg mindössze, s még ilyenkor sem mindig került kemencébe a királyi vas, dacára a Flagg keverte, mind erősebb főzeteknek, s Sasha sosem lankadó igyekezetének.

8 A házasság negyedik esztendejében a királyi ágyban mégis megfogant Peter. Ezen a bizonyos éjszakán az uralkodónak nem volt szüksége Flagg főzetére, mely zöld volt s habzó, s mely furcsamód mindig a fejébe szállt, akárha megháborodott volna A nap folyamán a Rezervátumban vadászgatott egy tucat emberével. Tevékenységei közül Roland mindig is a vadászatot kedvelte leginkább szerette az erdő illatát, a levegő frissességét, a kürt szavát, az íj fogását, valahányszor útjára kél a biztos kézzel kirepített vessző. Delain lakói ismerték ugyan a puskaport, de használni nemigen használták, "vascsővel" vadászni pedig egyenesen hitvány, megvetendő tevékenységnek számított. Sasha olvasott ágyában, mikor az uralkodó belépett hozzá. Roland vörhenyes, szakáll keretezte arca valósággal ragyogott. Az asszony félretette könyvét, élénk érdeklődéssel hallgatta a történetet, melyet férje hevesen gesztikulálva vezetett elő. A vége felé hátrahúzódott, hogy megmutassa, miképp feszítette meg íját, s repítette el atyja nagy nyílvesszejét, az Ellen- Pörölyt a kicsiny tisztás széléről. Ezt látván Sasha nevetett, tapsolt s végképp elnyerte a király szívét. A Rezervátumban alig akadtak már vadak; a méretes szarvas ritkaságszámba ment, sárkányt emberemlékezet óta nem látott senki. Az emberek legtöbbje bizonyára kikacagta volna azt, aki szerint lappang még a vadonban egy-egy ilyen mitikus bestia. Ám azon a bizonyos napon, nem sokkal alkonyat előtt, midőn Roland és társai visszafordulni készültek, mégis ráakadtak egy sárkányra azaz inkább az akadt rájuk. A bozótosból csörtetett elő nagy garral, pikkelyei patinás rézszínben csillogtak, ferdén metszett orrlyukaiból füst szivárgott. Nem is afféle növendéksárkány, de első vedlése előtt álló, jókora hím volt. A vadásztársaság tagjainak zömét megdermesztette a rémület: nemhogy lőni, moccanni sem tudtak. A sárkány az emberekre meredt. Zöld szemeiben sárgaláng lobbant, csapkodni kezdett szárnyaival. Nem fenyegetett a veszély, hogy tovaszáll szárnyai még nem voltak elég fejlettek; ilyesmire csak jó ötven esztendő, s két vedlés után kerülhet sor, a szárnyakat a testhez rögzítő, tíz-tizenkét évig megmaradó szövedéknek azonban nyoma sem látszott már. A szárnycsapások olyan szelet kavartak, mely tüstént kivetette nyergéből a fővadászt, aki a nyeregből; kibukva még kürtjét is elejtette. Roland volt az egyetlen, akit nem bénított meg teljesen a szörnyeteg felbukkanása, s noha szerénysége nem engedte, hogy erről utóbb Sashának beszámoljon, cselekedeteit az elkövetkezőkben igazi hősiesség jellemezte. Vadász volt, a préda vérét akarta. A sárkány leheletével könnyedén halálra

9 perzselhette volna a meglepett társaságot, ha az uralkodó nem lép közbe nyomban. Öt lépéssel előbbre táncoltatta paripáját, s felajzotta hatalmas íját. Megfeszítette s lőtt. A vessző eltalálta a kiszemelt célt azt a bizonyos lágy, kopoltyúszerű pontot a fenevad torkán, amelyen át fajtája levegőt szív be, hogy tüzet fújhasson. A roppant féreg ritkás lángfelhőt bocsátott ki köröskörül kigyulladt a bozót, leroskadt, s kimúlt. A király kísérői egykettőre elfojtották a lángokat vízzel, serrel, és, mi tagadás, húggyal ámbátor, ha jobban belegondolunk, ser volt az is, hisz e nedűből mindig jókora adagot vitt magával vadászataira Roland, s bizony nem vetette meg. A tüzet öt percen belül eloltották, a sárkányt negyed óra alatt kizsigerelték. Orrlikai felett még mindig ökröt lehetett volna sütni, mialatt vérét beitta a föld. Kilencpitvarú szívét nagy ceremónia közepette cipelték a királyhoz, aki a szokásokhoz híven nyersen fogyasztotta el, s roppant ízletesnek találta. Csak amiatt bánkódott kissé, hogy hasonló csemegében aligha lesz része még egyszer. Talán a sárkány szíve töltötte el erővel azon az éjszakán. Ámbár meglehet, csak a vadászat öröme tette, no meg a bizonyosság, hogy gyorsan, hideg fejjel cselekedett, míg társait rémület béklyózta, s moccanni képtelenül ültek nyergükben kivéve persze a fővadászt, aki, mint említettem volt, kábán hevert a hátán. Bármi volt is az ok, mikor Sasha összecsapta két kezét, s így kiáltott: "Nagyszerű voltál, én bátor férjuram!", a király tüstént ágyába vetette magát. Az asszony elkerekedett szemmel, mosolyogva fogadta, s e mosolyban a férfi csöndes diadala tükröződött. Ez volt az első s mellesleg egyetlen olyan éjszaka, mikor Roland józanul élvezte Sasha ölelését. Kilenc hónapra rá (egy-egy hónap a sárkány szívének minden pitvaráért) ugyanabban az ágyban világra jött Peter s a birodalom lakói örvendeztek, hisz a trónnak immár volt örököse. 5. Bizonyára eszükbe jutott ha ugyan eltöprengtek egyáltalán a dolgon, hogy Peter születése után Roland nem kért többet Flagg fura zöld italából. Nagy tévedés! Alkalmanként továbbra is fogyasztott belőle. Azért, mert szerette Sashát, s szeretett volna örömet okozni neki. Egyes országokban a népek hajlamosak azt hinni, a szeretkezést csak a férfiak élvezhetik, s a nők még hálásak is, ha békében hagyják őket. Delain lakóitól azonban távol állottak az ilyen korlátolt elképzelések: természetesnek tekintették, hogy

10 asszonyaik örömüket lelik az aktusban, melynek a világ legkedvesebb teremtményeit köszönhetik. Rolandnak nem voltak illúziói saját ilyen irányú képességeivel kapcsolatban, de azért megtett minden tőle telhetőt, s a siker érdekében Flagg kotyvalékát sem utasította el. Hogy milyen ritkán keresi fel asszonyát az uralkodó, a varázsló tudta csak. Jó négy esztendővel Peter születése után, Ijesztendő napján hatalmas hóvihar tombolt Delainba. Emberemlékezet óta ez volt a második legnagyobb hóvihar a legnagyobbról lesz még szó az elkövetkezőkben. Hirtelen ötlettől vezérelve, melyet még magának sem volt képes megokolni, Flagg kétszeres erősségű italt kevert a királynak talán a szél zúgásában rejlett valami, ami erre késztette. Rendes körülmények közt Roland grimaszt vágva nyomban félretolta volna a szörnyű ízű löttyöt, ám az újévi vigalom ezúttal különösképp vidámra sikeredett, s az uralkodó alaposan elázott már. A kandallóban lobogó lángok a sárkány utolsó leheletére emlékeztették. A fenevad kikészített feje a falra került, legyőzője gyakorta nézegette kedvtelve. Most egy hajtásra kiitta a zöld színű főzetet, s gonosz szenvedély hatalmasodott el rajta. Nyomban otthagyta a mulatozókat, s felkereste Sashát. Szeretni próbálta, ám fájdalmat okozott neki. Könyörgök, uram zokogott az asszony. Sajnálom dünnyögte Roland, s nyomban ezután mély álomba merült a nyoszolyán. Fel sem eszmélt, csak jó húsz óra múltán. Sasha sosem felejtette el leheletének furcsa szagát; a rothadás, a halál áradt belőle. Vajon mit evett vagy ivott előzőleg? Roland nem kért többet Flagg italából, a varázsló mégis elégedettnek látszott. A királynő kilenc hónapra rá a világra hozta második fiát, Thomast s bele is halt. Megesett olykor ilyesmi: a fordulat mindenkit elkeserített, ám igazában senkit nem lepett meg. Az emberek úgy hitték, tudják, mi történt. Az egész birodalomban azonban csak ketten voltak tisztában Sasha halálának igazi okával: Anna Crookbrows, a bába, no meg Flagg, az udvari varázsló, akinek türelme végül mégis elfogyott. 6. Peter ötesztendős volt csupán, mikor az anyja meghalt, emléke mégis drága volt a számára. Sashát kedves, gyengéd, csupa szeretet teremtésként őrizte magában, ám zsenge kora miatt nemigen kapcsolhatott hozzá konkrét élményeket. Egyvalamire mindazonáltal tisztán emlékezett a feddésre,

11 melyet az asztalkendő miatt kapott. Ez utóbb nagy fontosságra tett szert életében. A többi asztalkendő miatt. Minden öthónapos holdesztendő első napján tavaszünnepet ültek az udvarnál. Ötéves korában első ízben Peter is jelen lehetett az alkalomkor. A hagyomány szerint Rolandnak az asztalfőn kellett helyet foglalnia, jobbján a trónörökös, átellenben a királynő. Ez a gyakorlatban annyit jelentett, hogy Sasha az étkezés alatt nem érhetett fiához, ezért aztán alaposan kioktatta, hogyan kell viselkednie. Szerette volna, ha helytáll és példát ad a jó modorból tudta azonban, hogy vacsora közben segítségre nem számíthat, mivel Roland királynak elképzelése sincs a jó modorról. Vajon miért hárultak e terhek is Sashára? kérdezhetik joggal. Nem volt tán nevelőnője a fiúnak? (Igaz ami igaz, volt kettő is.) Nem voltak-e szolgák, hogy törődjenek a kis herceggel? (Voltak, de még mennyien!) Sasha azonban igyekezett mindenkit távol tartani fiától. Eltökélte, hogy maga neveli fel, amilyen gondosan csak teheti. Nagyon határozott elképzelése volt arról, milyen fiút akar. Nagyon szerette, s szüksége volt rá, ha nem akart egyedül maradni. Tisztában volt ugyanekkor felelőssége mértékével is. Elvégre a fiúból egy szép napon király lesz, s Sasha mindenek felett azt akarta, hogy jő király legyen. Egy jó fiúból így okoskodott feltétlenül jó király válik. A király termeiben rendezett nagy lakomák meglehetősen szabados légkörben zajlottak, s a nevelőnők többsége valószínűleg alig törődött volna a fiúcska étkezési stílusával. Hisz király lesz egyszer! sopánkodtak volna azt hallván, hogy épp ily semmiség miatt kéne rápirítaniok. Kiönti a mártást na és? A terítőbe törli a kezét és a száját mi van akkor? Elvégre a boldog emlékezetű Alan király bele is rókázott olykor táljába, s a csúfságot udvari bolondjával mint "jó kis meleg levest" etette fel John király meg eleven pisztrángok fejét harapdálta le, s szolgálólányai dekoltázsába tömködte vonagló testüket, hisz a lakomák többségéhez hasonlóan nyilván e lakoma is ételhajigálással fog befejeződni! Ez bizony valószínűnek látszott. Ám Sasha tudta, hogy mire a dolgok idáig fajulnak, Peterrel együtt visszavonulhat. Őt leginkább a "Kit érdekel?"- hozzáállás bosszantotta. Úgy ítélte, ez a legkártékonyabb látásmód, amelyet az eljövendő uralkodó fejébe bárki beplántálhat. Gondosan kioktatta hát a gyermeket, s mindvégig figyelemmel kísérte viselkedését a lakoma alatt. Utóbb, miután ágyba fektette, még elbeszélgetett vele. Mert jó anya volt, elsőként dicsérte a gyermeket s joggal, hisz Peter majd' mindvégig példásan viselkedett. Sasha tudta, hogy hibáját senki ki nem javíthatja, ha ő meg nem teszi. Tudta azt is, hogy most kell megtennie, az alatt

12 a pár esztendő alatt, míg csemetéje bálványozza. Ezért hát, miután dicsérő szavai elfogytak, így folytatta: Egy dologban azért hibáztál, Peter, és nem szeretném, ha ez újra előfordulna. Az ágyban fekvő Peter komolyan nézett rá sötétkék szemével. Mi volt a baj, anyám? Nem használtad az asztalkendőt mondta Sasha. Ott hagytad összehajtogatva a tányérod mellett, s én szomorú voltam, hogy ezt kell látnom. Kézzel etted a sült csirkét, s ez helyénvaló, hisz a férfiak mind így csinálják. De miután letetted a csontot, az ingedbe törölted az ujjaidat, ez pedig már nem helyes! De hisz apám és Flagg mester meg a nemesek Nekem aztán édesmindegy, mit tesz Flagg, mit tesznek Delain nemesei! kiáltott Sasha oly harsányan, hogy fia valósággal megriadt tőle. Félt s elszégyellte magát, amiért pírt csempészett anyja orcáira. Amit apád tesz, az helyes, hisz ő király, s ha egy nap király leszel, te sem cselekedhetsz olyasmit, amiért megfeddhetnek. Flagg azonban nem király, bármennyire szeretne is azzá lenni. A nemesek sem királyok, s te sem vagy még az! Kisfiú vagy csupán, aki megfeledkezett a jó modorról! Észrevette, hogy megrémült Peter. Elmosolyodott hát, keze a fiú homlokát érintette. Semmi baj, kicsim mondta. Apróság ez, de azért fontos, hisz idővel király leszel. Fuss, hozd ide a palatábládat! De hisz aludnom kellene Nem számít, alhatsz még eleget. Hozd csak a táblát! Peter elnyargalt, majd visszatért. Sasha kézbe vette a táblához tartozó vesszőt, s öt betűt rótt vele a kemény felületre. El tudod olvasni, Peter? A fiú bólintott. Még csak néhány szóval boldogult, noha a nagybetűk többségét ismerte. Ez a mostani az ismert szavak közé tartozott. Az áll ott, ISTEN mondta. Helyes. Most add a kezed, együtt írunk le egy másikat! Együtt? visszhangozta Peter kétkedőn. Azután próbát tettek, s csakhamar egy újabb ismert szó rajzolódott ki anyja takaros betűi alatt. KUTYA, mami! Azt írtuk, KUTYA!* [God Isten, Dog Kutya V. T. megjegyzése] Csakugyan A Sasha hangjában bujkáló szomorúság egykettőre lehűtötte a fiú lelkesedését. Anyja előbb az első, azután a második szóra mutatott. Ez az emberi természet két oldala magyarázta? Sose feledd, mert egy nap király leszel, hatalmas, akár egy sárkány a kilencedik vedlés

13 után. Apám nem is hatalmas jegyezte meg Peter. Roland valóban alacsony volt, mi több, karikalábú. Hasa nőtt csak nagyra az elfogyasztott temérdek ételtől és seritaltól. Sasha elmosolyodott. Dehogyisnem mondta. A királyok nagysága nem látható, Peter, de tüstént fölénk nőnek, mihelyt kezükbe jogar, fejükre korona kerül a Tűtorony előtti téren. Tényleg? Peter szemei elkerekedtek. Jócskán elkalandoztak az eredeti témától, az asztalkendő használatától, de nem bánta, mert az a téma zavarba ejtette, ez pedig érdekelte, méghozzá nagyon. Amúgy is eldöntötte már, hogy eztán sosem feledkezik meg az asztalkendőről ha anyjának ennyire fontos a dolog, hát fontos lesz neki is. Nőnek bizony. A királyok rém nagyra nőnek, épp ezért kell vigyázniuk. Hisz egy hatalmasság könnyen eltiporhat másokat akkor is, ha történetesen épp sétára indul, fordul egyet, vagy rossz helyre telepszik le. A rossz királyok gyakorta tesznek ilyesmit, s azt hiszem, a jók is hasonló hibába esnek olykor. Nem egészen értem Akkor figyelj! Sasha megkocogtatta a palatáblát. Bölcseink úgy tartják, természetünk részint isteni, részint az Öreg Patástól való. Tudod-e, ki az Öreg Patás, Peter? Az Ördög. Valóban. Ördögök azonban nem csak a kitalált történetekben fordulnak elő. Igaz, a legtöbb hitvány ember inkább hasonlít kutyára, mint rá. A kutyák barátságosak ám ostobák, akárcsak azok a férfiak és nők, akik lerészegednek. Ha a kutyák izgatottak vagy zavartak, harapni is képesek; ha emberekkel történik hasonló, harcra kerül sor. A kutya kitűnő társ: hű, de mert emberi tulajdonságok rejlenek benne, komisszá válhat. A kutya bátor, de akadhatnak helyzetek, mikor gyáván viselkedik: vonít a sötétben, vagy épp fülét-farkát behúzva eliszkol a veszély elől. A kutya lelkesen nyalogatja a rossz ember kezét is, hisz nem tud különbséget tenni helyes és helytelen között. A kutya befal mindenféle szemetet, kihányja mindazt, amit a gyomra nem képes befogadni azután visszatér, és tovább zabál Sasha elnémult. Talán azon tűnődött, mi folyik most a király termeiben. Férfiak és nők hallatják a derűs részegek kacaját, ételt hajigálnak egymásra, időről időre székük mellé rókáznak mindannyian. Roland sem különb náluk s ez a bizonyosság ugyancsak elszomorította. Nem neheztelt urára, s szemrehányást sem tett neki. Roland olyan, amilyen; maga választotta útját. Esetleg megígérné, hogy megváltozik a kedvéért, talán meg is tenné ám nem lenne többé ugyanaz az ember

14 Érted, Peter? A fiú bólintott. Jó. Mondd meg hát hajolt előre Sasha : használ a kutya asztalkendőt? Peter szégyenkezve sütötte le szemét, s a fejét rázta. Látnivaló volt, mégsem kalandoztak el olyan messzire a lényegtől, mint remélte. Mivel kimerítette az este, s mivel pihenésre vágyott, könny szökött a szemébe, könnyek csordultak végig arcán. Küzdött a sírás ellen, elfojtotta Sasha látta ezt, s csodálta érte. Kár sírnod egy használatlan asztalkendő miatt, kicsim mondotta. Nem ez volt a célom. Felállt, láthatóvá lett domborodó hasa: Thomas születése már a küszöbön állt. Minden más szempontból példásan viselkedtél. A birodalom bármely asszonya büszke volna fiára a történtek után, s az én szívem is csodálattal teli. Egy herceg anyja vagyok. Nyomaszt ez néha, de nem változtathatok rajta, s az igazat megvallva jakkor sem tennék semmit, hogy változtassak éltemen, ha tehetnék. Sose feledd, hogy egy szép nap sorsokat irányít majd minden mozdulatod; élet s halál dolgában dönthetnek még álmaid is. Alighanem mindegy, használod-e az asztalkendőt, miután végzel a sülttel de lehet, hogy mégsem. Bizony meglehet. Kevesebben is megfordult már emberek és birodalmak sorsa. Csak annyit kérek tőled, hogy bármit teszel is, sose feledd éned civilizáltabb felét. A jó oldalt, azt, amelyet Istennek köszönhetsz. Megígéred, Peter? Megígérem. Akkor hát minden rendben Sasha gyengéden homlokon csókolta fiát. Még szerencse, hogy fiatal vagyok, s hogy ifjú vagy te is. Visszatérünk még a témára, ha felcseperedsz. Sosem beszéltek többé efféléről, ám Peter sosem feledte a leckét: használta az asztalkendőt akkor is, mikor a körötte ülők nem. 7. Sashának rövidesen meg kellett halnia. Nemigen jut neki több szerep e történetben, egyvalamit mégis tudniok kell róla: volt egy babaháza. Igen nagy és igen szép babaház volt, egész miniatűr kastély. Mikor eljött a házasodás ideje, Sasha igyekezett vidámnak mutatkozni, színlelt, ahogyan csak tudott, mégis szomorúságot érzett, hogy el kell hagynia a nagy udvarházat ott a nyugati báróságban, ahol felnőtt s egy kicsit nyugtalan volt persze. Sosem voltam még férjnél magyarázta anyjának, így nem tudhatom,

15 tetszik-e majd a dolog. Mindazon gyermeki játékszerek közül, melyeket hátra kellett hagynia, a babaházat sajnálta leginkább egészen aprócska lány volt, mikor megkapta. Roland, ez a jó szándékú ember valamiképp hírét vette ennek, s noha őt magát is nyugtalanság mardosta közös jövőjük miatt (elvégre ő sem volt még házas soha), időt szánt rá, hogy új babaházat készíttessen felesége számára országa legkiválóbb mesteremberével, Quentin Ellenderrel. A legcsodásabb babaház legyen, amit az ifjú hölgy valaha látott! parancsolta. Azt akarom, hogy amint rápillant, elfelejtse azt a másik babaházat! Bizonyára olvasóim is úgy találják, hogy Roland, amennyiben komolyan gondolta, ostobaságot mondott. Soha senki nem képes elfelejteni azt a játékát, melyben gyermekfejjel legnagyobb örömét lelte, még akkor sem, ha idővel szebb játékot kap helyette. Sasha sem feledte soha régi babaházát, ám azért az új is tetszett neki nagyon. Minden épeszű embernek tetszett volna. Mindazok, akik szemügyre vehették, egyetértettek abban, hogy Quentin Ellender legjobb munkáját látják, s bizonyára így is volt. Miniatűr udvarház került ki a mester keze alól; nagyon hasonlított arra, amelyben Sasha és szülei éltek a dimbes-dombos nyugati báróságban. Minden nagyon apró volt a házban és a ház körül, ám oly finoman kidolgozott, hogy aki ránézett, úgy élezte, minden működőképes s a legtöbb dolog csakugyan működött! A tűzhelyet példának okáért valóban fel lehetett fűteni, még falásnyi adag ételek is készülhettek rajta. Ha az ember egy gyufásdoboznyi széndarabkát helyezett a tűztérbe, a láng egész álló nap égett s ha valaki ilyenkor nyúlt a konyhába ügyetlen felnőttujjával, bizony fájdalmas leckét kaphatott. Zuhanyfülkét, angolvécét hasztalan keresett volna, hisz eme dolgokat Delain népe nem ismerte, s nem ismeri ma sem, ám ha alaposan körülnézett, lelhetett egy kézipumpát, mely csakugyan pumpált, noha nem volt nagyobb egy kisujjnál. Akadt szövőszoba működő, kerekes-orsós szövőszékkel. A nappaliban álló pianínó, ha billentyűit fogpiszkálóval leütötték, megszólalt, s tiszta volt a hangja. Akik látták, csodát emlegettek, s azt rebesgették, hogy az ügyhöz Flaggnak is köze lehet. Mikor e hírek a varázsló fülébe jutottak, csak mosolygott, s egy szót sem szólt. Egyáltalán nem vállalt részt a babaház elkészítésében az egészet ostobaságnak tartotta, tudta azonban, hogy nem kell mindig beszélni ahhoz, hogy az embert feldicsérjék, a nagyszerűnél is nagyszerűbbnek tartsák; olykor elegendő bölcsnek látszani, és hallgatni is Sasha babaházában valódi kashamini szőnyegek, igazi bársonyfüggönyök, igazi porcelánok találtattak; a kamra hűvösében az élelmiszerek csakugyan frissek maradtak. Az előtér s a fogadószoba falburkolata gazdagon erezett

16 fából készült. Valamennyi ablakot beüvegezték, a kétszárnyú bejárati ajtó fölé pedig szivárványszínben tündöklő lámpás került. Mindent egybevetve a legpompásabb babaház volt, amelyről gyermek csak álmodhat. Sasha elragadtatva tapsolt, mikor az esküvőn kicsomagolták, s köszönetet mondott érte férjének. Utóbb felkereste műhelyében magát Ellendert is, s amellett, hogy neki is megköszönte, mélyen bókolt előtte. Ez szinte példátlan cselekedet volt, hisz királynők nem szoktak bókolni egyszerű mesteremberek előtt. Roland mindazonáltal elégedettnek látszott, Ellender pedig, akinek látása ugyancsak megromlott a munka során, mély megindultságának adott kifejezést. Sasha ennek ellenére sem feledte el régi, kedves babaházát, bármilyen egyszerűnek rémlett is az az újhoz képest. Nem töltött annyi esős délutánt a bútorok rendezgetésével, a tűzhely felfűtésével, a kéményfüst bámulásával; nem játszotta annyiszor, hogy fényes királyi fogadás, vagy épp díszvacsora zajlik odabent, mint régebben, tizenöt-tizenhat esztendős koráig. Ennek egyik oka felettébb egyszerű volt: nem volt értelme ilyesmit játszania, mióta királyné lett. Meglehet, ez minden mást is megmagyaráz. Sasha felnőtt, de rá kellett jönnie, a felnőttség korántsem olyan, amilyennek gyerekfejjel képzelte. Akkoriban úgy gondolta, eljön majd a nap, amikor dönt, s félreteszi játékait. De egyáltalán nem így történt csupán az érdeklődés hunyt ki benne irántuk. A játék mind kevesebbet és kevesebbet jelentett, a gyermekkor édes emlékeire az évek pora rakodott, s azok lassanként feledésbe merültek. 8. Peternek, a fiúcskának, akit a trónra szántak, sok tucat nem, az igazat megvallva sok ezer játéka volt. Volt sok száz ólomkatonája, melyekkel nagy csatákat vívott. Volt számos kicsiny lova, társasjátéka, labdája, volt rengeteg építőkockája. Volt gólyalába, melyen állva öt láb magasságból szemlélhette a világot. Volt egy mágikus, ugráló botja, s annyi rajzpapírja, amennyi Delainben, ahol a papíros felettébb ritka volt s drága, kizárólag nagyon gazdag emberek csemetéinek juthatott. A kastélyban összezsúfolt temérdek játék közül mégis anyja babaházát szerette leginkább. A nyugati báróságban maradt régit sosem látta, számára tehát ez volt minden babaházak babaháza. Órákig ült s nézte, míg eső szakadt odakint, vagy míg havat s szelet okádott a tél jégkék torka. Mikor leverte a lábáról a gyermekkori tétova (ez az a betegség, amelyig mi bárányhimlőnek

17 nevezünk), egy szolga cipelte ág ágyához, s ő játszott, játszott gondtalanul, míg meg nem gyógyult. Könnyedén oda tudta képzelni a falak közé a parányi embereket; néha olyan valószerűnek tűntek, hogy hangjukat is hallani vélte. Mindig más és más hangon szólt, beszélt helyettük. Ez volt a Király család. Élén a bátor és hatalmas (noha nem túl magas, ráadásul karikalábú) Roger állott, aki egyszer még egy sárkányt is letérített. Ott volt azután bájos pejes, Sarah, s a kis Petie, aki mindkettőjüket szerette, és akit szerettek mindketten. Kitalált ezen kívül számos szolgát és szolgálólányt, hogy legyen, aki megveti az ágyakat, felfűti a kemencét, vigyáz a tűzhelyre, vizet hoz, főz és mossa a rengeteg ruhát. Mivel fiú volt, a történetek, melyeket elképzelt, olykor kissé véresebbek voltak, mint Sasha történetei a maga idejében. Az egyik szerint a házat körbevették Anduán kalózai, s csak az alkalomra lestek, hogy berontva kardélre hányhassák a famíliát. Kemény volt a küzdelem. Tucatnyi kalóz hullott el, ám túl sok volt belőlük, s már a végső rohamra készültek. Ám mielőtt nekidurálhatták volna magukat, megérkezett a királyi testőrség ezt a szerepet kedves ólomkatonaira osztotta, s mind egy szálig levágta a piszkos tengeri patkányokat. Egy másik sztoriban sárkányok keltek ki a közeli erdőben (a közeli erdő rendszerint Sasha szófája alatt volt, az ablak mellett), s tüzes leheletükkel fel akarták égetni a házat. Roger és Petie azonban idejében érkeztek, s sorra lenyilazták őket: "a föld csak úgy sötétlett a büdös, ősi vérüktől". Peter a vacsoraasztalnál beszámolt királyi apjának a történtekről Rolandot valósággal rázta az elégedett kacagás. Sasha halála után Flagg azt mondta az uralkodónak, hogy hiba volt a trón örökösét, efféle játékszerre rászoktatni. Lehet, hogy nem árt neki, de az is lehet, hogy igen. Ha a dolog híre a pórnép fülébe jut, abból biztosan nem származik semmi jó. Márpedig az ilyesmi végül mindig kitudódik. Teli a kastély szolgákkal mindent látnak, és képtelenek lakatot tenni a szájukra. Peter még csak hat éves mormolta kelletlenül Roland. A holtfehér éhenkórászképű, csuklyás, csupa varázs Flagg világéletében feszélyezte. Épp elég idős ahhoz, hogy méltó nevelést kapjon, felség mondotta a mágus. Töprengj el ezen. Nem kétlem, helyesen döntesz majd, mint mindig! Töprengj el ezt mondta Flagg, s Roland pontosan ezt tette. Az igazat megvallva semmin nem töprengett többet azalatt a húsz-egynéhány év alatt, míg Delain királya volt. Ez bizonyára furcsán hangzik azok számára, akiknek van némi fogalmuk egy uralkodó feladatairól. Komoly dolgok ezek: egyes dolgokra adót kell kivetniük, más dolgokat meg éppenséggel adómentessé tesznek; el kell dönteniük, viseljenek-e háborút, kegyelmet osszanak-e vagy halált Mit számít ezekhez képest, játszik-e fia a babaházzal, vagy sem? kérdezhetik.

18 Talán semmit, talán nagyon sokat: ezt mindenki maga döntse el. Azt említettem már, hogy nem Roland volt Delain legbölcsebb királya. A jó döntések meghozatala alaposan igénybe vette, úgy érezte, kövek görögnek ide-oda a fejében. Szemei ilyenkor könnybe lábadtak, halántéka lüktetni kezdett. Ha nagyon megerőltette magát, még az orra is eldugult. Kölyökkorában, ha matematikát, fizikát vagy történelmet kellett tanulnia, úgy megfájdult a feje, hogy tizenkettedik életévének betöltése után felmentést nyert e kimerítő elfoglaltság alól. Ettől fogva csak azzal törődött, amihez igazán értett vadászgatott. Nagyon igyekezett jó király lenni, de érezte, hogy sosem lehet elég jó, vagy épp elég okos ahhoz, hogy megoldja a birodalom valamennyi gondját, s hogy helyes döntést hozzon az igazán fontos kérdésekben. Pedig tudta, ha rosszul dönt, azt népe szenvedi meg. Ha hallottá volna, amit Sasha azon a bizonyos estén fiának mondott a királyokról, szíve mélyéből egyetértett volna vele. Tudta: az uralkodók csakugyan nagyobbak a többieknél, s néha meglehetősen gyakran kívánta, bár kisebb lehetne. Mindazoknak, akiket gyötörtek már kétségek, alkalmasak-e valamely feladatra, tudniok kell, hogyan érzett. Azt azonban talán kevesebben tudják, hogy az efféle kételyek egy idő után elharapódznak, s megmérgezik a lelket. Ha az ember alkalmas is egy adott feladatra, idővel úgy érezheti, talán mégsem az. Ez történt Roland esetében is, aki az évek múlásával mindinkább Flaggra hagyatkozott. Alkalmanként aggodalom támadt benne amiatt, hogy a varázsló voltaképp már csak címét tekintve nem uralkodó ám kétségei többnyire éjnek idején vették elő, napközben csak hálás volt Flaggnak támogatásáért. Sasha segítsége nélkül Roland sokkal rosszabb uralkodó lett volna annál, amilyen volt a halk hang, mely éjnek idején szólt hozzá, sokkal több igazságot mondott, mint az a másik, melyre napközben hallgatott. A birodalmat voltaképp Flagg kormányozta, ő pedig roppant gonosz ember volt. Viselt dolgairól sajnos épp elég szó esik majd az elkövetkezőkben, egyelőre intsünk hát megkönnyebbült búcsút neki. Sasha enyhítette kissé a királyra nehezedő nyomást. Jó s gyakorlatias tanácsokkal látta el urát, szava igaz volt, s kedvesebb is a varázslóénál. A királyné sosem kedvelte Flaggot Delain lakói közül nem kedvelte szinte senki, sőt, az emberek megborzongtak neve hallatán, ám ez az ellenszenv mindvégig mérsékelt maradt. Érzései bizonyára elmélyültek volna, ha megtudja, hogy Flagg, szívében növekvő, maró gyűlölettel kíséri figyelemmel minden mozdulatát. 9.

19 Egy ízben a mágus elhatározta, megmérgezi Sashát. Azután történt ez, hogy a királyné kijárta uránál, kegyelmezzen meg két katonaszökevénynek, akiket Flagg a Tűtorony előtti téren le akart fejeztetni. A szökevények, magyarázta, rossz példát adnak társaiknak. Ha egyet-kettőt büntetés nélkül futni hagynak, a gondolat másokban is felmerülhet. Csak úgy fékezhetők meg, ha karón látják a két elvetemült fejét. E legyektől kikezdett fejek láttán a katonák kénytelenek lesznek átgondolni, mivel is tartoznak voltaképp uralkodójuknak. Sasha azonban cselédei révén megtudott egyet s mást az üggyel kapcsolatban e tényekkel Roland annakelőtte nem volt tisztában. Az idősebb fiú anyja súlyosan megbetegedett. Három öccse és két húga várta odahaza. A kemény delaini télben mindannyiukra halál várt volna, ha a fiú ott nem hagyja a tábort, haza nem tér, hogy fát aprítson, s táplálja a tüzet. A fiatalabb katona azért indult el, mert a másik a legjobb barátja s vértestvére volt. Segítsége nélkül két hét alatt sem apríthatott volna fel elegendő fát a szökevény, ám mivel erejüket megfeszítve dolgoztak mindketten, hat nap alatt sikerült végezniük. Ez mindjárt más fényt vetett az esetre. Roland nagyon szerette anyját, akár az életét is odaadta volna érte. Vizsgálódni kezdett, s kiderítette, hogy felesége igazat beszélt. Kiderült továbbá, hogy a fiúk csak azután léptek meg, hogy egy kíméletlen őrmester ismételten megtagadta eltávozási kérelmük továbbítását feljebbvalóihoz; valamint hogy négy ölnyi fa fölaprítása után visszatértek, noha tudták: hadbíróság és hóhérbárd vár rájuk. Roland kegyelmet adott nekik. Flagg rábólintott, mosolygott. A Te akaratod Delain akarata, felség ennyit mondott mindössze. A Négy Királyság minden aranyáért sem engedte volna, hogy az uralkodó észrevegye, micsoda harag támadt szívében. A királyi kegyelem hírére nagy vigalom kezdődött szerte Delainben, hisz sokan tudták, mi történt valójában, s nem késtek felvilágosítani mindazokat, akik még nem értesültek róla. Rolandnak ezt a lépését más (a mágus sugallta), kevésbé emberséges ítéletek után sem feledték, Flaggnak azonban vajmi keveset számított mindez. A szökevények vérét akarta, Sasha pedig az útjába állt. Miért is nem választott Roland valaki mást? Elvégre egyik jelöltet sem ismerte, s fogalma sem lehetett a nőkről Miért épp ez kellett neki? Mindegy. Flagg mosolygott a kegyelem kihirdetésekor, ám erős esküvéssel fogadta, ott lesz hamarosan Sasha temetésén. A kegyelem kihirdetésének éjszakáján sötét pincelaboratóriumába vonult. Vastag kesztyűt húzott, azután egy újszülött egereken hizlalt dögpókot emelt ki ketrecéből, ahol már húsz esztendeje tartotta. A póknak adott egerekbe

20 mérget fecskendezett. Mire a rágók testükbe hasítottak, a szegény párák alig éltek már; Flagg azért folyamodott ehhez az eszközhöz, hogy növelje a pók saját mérgének hatásfokát, mely amúgy minden képzeletet felülmúlt. Vérvörös színű, patkány nagyságú fenevad volt. Ocsmány potroha csak úgy duzzadozott a méregtől; áttetsző, jókora cseppekben hullt rágóiról, s füstölgő lyukakat perzselt Flagg munkaasztalába. Pusztulj, szépségem, és ölj meg egy királynét! suttogta a mágus, szétroppantva a pókot kesztyűs markában. A kesztyű mágikus, méregnek ellenálló acélszemekből készült, Flagg aznap mégis sajgó, vörösre duzzadt jobbal tért nyugovóra. Az összeroppantott, rángatódzó pók testéből egy pohárba csörgött a méreg. A varázsló konyakkal hígította a nedűt, s alaposan összekeverte. Mire kiemelte a kanalat, az teljesen elformátlanodott már. Ebből egyetlen korty is elég, hogy a királyné halálát lelje. Elmúlása gyors lesz és kimondhatatlan kínokkal teli gondolta Flagg elégedetten. Sasha lefekvés előtt minden áldott este egy kevés konyakot hajtott fel, mert annakelőtte álmatlanság gyötörte. Flagg csöngetett egy szolgának, hogy az felvigye a királyné italát. Sasha sosem tudta meg, milyen közel járt hozzá aznap este a halál. A mágus, miután kikeverte, s mielőtt a szolga bekopogtatott volna, a laboratórium közepén sötétlő csatornanyílásba öntötte a pohár tartalmát, s figyelte, miként bugyborékol, sistereg odalent. Arcát eltorzította a gyűlölet. Mihelyt elhalt a sistergés, teljes erejével a szemközti falhoz csapta a kristálypoharat. Úgy robbant szét, akár egy bomba. A szolga kopogtatott, aztán be is lépett. Flagg a szétszóródott szilánkokra mutatott. Eltörtem egy poharat mondta. Takarítsd fel! Seprűvel csináld, te féleszű! Ha hozzáérsz, megbánod 10. A mágus azért öntötte ki a mérget az utolsó pillanatban, mert ráébredt, hogy fülön csíphetik. Ha Roland nem szerette volna annyira a fiatal királynét, esetleg megkockáztatta volna, így azonban tartott tőle, hogy a párja elvesztésétől felbőszített uralkodó nem nyugodnék, míg elő nem kerítteti, le nem fejezteti a gyilkost, akinek karóra tűzött feje sokáig száradna a Tűtorony magasában Ez az egyetlen olyan bűntett, melyet minden kétséget kizáróan megbosszulna, bárki követné is el. S hogy megtalálná-e a gyilkost?

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd. A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást

Részletesebben

Stephen King PUSZTA FÖLDEK A SETÉT TORONY 3. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban)

Stephen King PUSZTA FÖLDEK A SETÉT TORONY 3. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Stephen King PUSZTA FÖLDEK A SETÉT TORONY 3. kötet (Tartalom) ROLAND VITÉZ A SETÉT TORONYHOZ ÉRT (lásd Edgar dalát a Lear királyban) Tüstént gyanús volt, hogy félrevezet E gúnyos-szemű, dér-vert nyomorék,

Részletesebben

Veronika meg akar halni

Veronika meg akar halni Paulo Coelho Veronika meg akar halni ATHENAEUM 2000 KIADÓ Paulo Coelho, 1998 A fordítás alapjául szolgáló mű: Veronika Decidé Morrer. Rio de Janeiro, 1998, Editora Objetiva A könyv a Sant Jordi Asociados

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben

A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon

A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon 2 3 A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az

Részletesebben

J. R. R. TOLKIEN A BABÓ

J. R. R. TOLKIEN A BABÓ J. R. R. TOLKIEN A BABÓ J. R. R. Tolkien 1892. január 3-án született. Eltekintve hosszú és sikeres akadémiai karrierjétől, leginkább fantasztikus műveivel, meseregényeivel, különleges fantáziavilágban

Részletesebben

Heather Graham Rózsák között

Heather Graham Rózsák között Heather Graham Rózsák között A szép és határozott Lady Genevieve bármit megtenne, hogy megóvja szeretett kastélyát, Edenbyt... kelljen akár a legveszedelmesebb ellenségével megosztania nevét - és ágyát.

Részletesebben

Orson Scott Card KOVÁCSINAS

Orson Scott Card KOVÁCSINAS Orson Scott Card KOVÁCSINAS Prentice Alvin 1988 by Orson Scott Card Fordította: Horváth Norbert A Felvigyázó Hadd kezdjem Alvin tanoncéveinek történetét ott, ahol először rosszra fordultak a dolgok. Messze

Részletesebben

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn

Az eddig megjelent kötetek: I. Varázslat II. Átkos örökség III. Örvényben IV. Vágyakozás V. Halálos bűn A sorozat Nincs menekülés című hatodik kötete november 25-től kapható a hírlapárusoknál, valamint viszonteladóknak az Agora Kft.-nél (Bp., XIII. Váci út 168.). A további kötetek hathetenként jelennek meg.

Részletesebben

Kutyaharapás szőrével

Kutyaharapás szőrével Caroline Anderson Kutyaharapás szőrével Emily Thompson, a sikeres orvosnő sok megpróbáltatás után úgy dönt, hogy vidéken kezd új életet. Nevelt fia kérésére épp abban a festői kis helységben keres munkát,

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster A svéd nyelvű eredeti mű címe: Rop av stumma röster Copyright by Margit Sandemo, 1988 All rights reserved Hungarian translation Somogyi Gyula, 1996 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1996 A fordítást az

Részletesebben

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Hét év után. II. kötet. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után II. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Komor, borongós reggelre virradt. Az eső is cseperegni kezdett épp amikor Lana kilépett az utcára. Összeráncolt homlokkal nézett

Részletesebben

Kristin Cashore. Keserkék

Kristin Cashore. Keserkék Kristin Cashore Keserkék 1 Ezt mindig is Dorothynak szántam 5 Prológus M amának biztosan fáj, amikor így megmarkolja a karjánál, és a falikárpitnak löki. Mama nem kiált fel. Előle ugyan igyekszik elrejteni

Részletesebben

DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK

DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK DE TE FABULA NARRATUR ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ OSZTÁLYHARCOS MESE RÉKA MANÓNAK B. Traven Macarió / Manónak és társainak Most hogy Manócska drága kis társam majdnem teljesen folyékonyan tudsz olvasni,

Részletesebben

Debbie Macomber. Cédrusliget 3. Pelikán köz 311.

Debbie Macomber. Cédrusliget 3. Pelikán köz 311. Debbie Macomber Cédrusliget 3. Pelikán köz 311. Olivia nem is sejti, ítéletével milyen kutya-macska viszonyra kárhoztatta Zachet és Rosie-t. A szülők egymást váltják a családi házban a gyerekek mellett,

Részletesebben

Barbara Dunlop Égzengés Texasban

Barbara Dunlop Égzengés Texasban Barbara Dunlop Égzengés Texasban Az Erickson család birtokában van egy több száz éves ékszer az Észak Villáma, amely nemzedékről nemzedékre a legidősebb fiú feleségére száll. Cole-nak esze ágában sincs

Részletesebben

Agatha Christie A Sittaford-rejtély

Agatha Christie A Sittaford-rejtély Agatha Christie A Sittaford-rejtély Bűnügyi regény HUNGA-PRINT Nyomda és Kiadó BUDAPEST, 1993 ~ 1 ~ A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Agatha Christie: THE SITTAFORD MYSTERY (Első alkalommal

Részletesebben

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus

Nora Roberts. Az elbűvölő mágus Nora Roberts Az elbűvölő mágus 1 Minden jog fenntartva, beleértve a kiadvány egészének vagy egy részének bármilyen formában történő sokszorosítását. A mű a Harlequin Enterprises II B. V. jóváhagyásával

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY

BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY BARBARA HART A LEGJOBB TANÍTVÁNY Kate nem tudja, kinek higgyen. Valóban lelkiismeretlen szoknyavadász lenne az a férfi, akiért már évekkel ezelőtt is rajongott, s aki most végleg meghódította a szívét?

Részletesebben

Belva Plain. Szép emlékek

Belva Plain. Szép emlékek A fiatal Cecile, Norma és Amanda egyetemi éveik során sülve-főve együtt voltak. Pedig a három lány a három muskétás, ahogy összetartásukat jelképezve magukat nevezik teljesen különbözik egymástól. Cecile

Részletesebben

Vizek sodrásában A Nester Ház

Vizek sodrásában A Nester Ház Vizek sodrásában A Nester Ház Alig voltam tizenhat esztendős, amikor az Estra Sagna kötelezte a Nester Házat, hogy Niladus Harim Sinetar meggyilkolásának megváltásaképpen hárommillió dupla aranytallér

Részletesebben

Ú R I C S I R K E F O G Ó K 4. GABO

Ú R I C S I R K E F O G Ó K 4. GABO Ú R I C S I R K E F O G Ó K 4. GABO A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Loretta Chase The Last Hellion Avon Books, New York, 1998 Fordította: Tóth Gizella Könyvterv: Szabó Vince Malum Stúdió Copyright

Részletesebben

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából

Hedwig Courths-Mahler. Úrnõ a javából Hedwig Courths-Mahler Úrnõ a javából A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Hedwig Courths-Mahler: Fräulein Domina Bastei-Verlag Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG Bergisch Gladbach Fordította: KOHAJDA

Részletesebben

I. kötet. Hét év után. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

I. kötet. Hét év után. Alex W. Müller. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Hét év után I. kötet Alex W. Müller 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt négy dolgot nem értek: A sasnak az útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó

Részletesebben

J. R. R. TOLKIEN. NARN I CHÎN HÚRIN Húrin gyermekeinek legendája

J. R. R. TOLKIEN. NARN I CHÎN HÚRIN Húrin gyermekeinek legendája J. R. R. TOLKIEN NARN I CHÎN HÚRIN Húrin gyermekeinek legendája SZERKESZTETTE CHRISTOPHER TOLKIEN ILLUSZTRÁLTA ALAN LEE EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2008 Fordította GÁLVÖLGYI JUDIT A versbetéteket N. KISS

Részletesebben

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót!

Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! NNCL1493-521v2.0 Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! SIERRA Budapest, 1992 Sorozatszerkesztők: Császár Péter Dr. Fehér Erika A mű eredeti címe: To Kill a Mockingbird Fordította: Máthé Elek Harper Lee,

Részletesebben

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz!

Kresley Cole. MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Kresley Cole MacCarrick fivérek sorozat 3. Szeress, ha tudsz! Ulpius-ház Könyvkiadó Budapest, 2013 A fordítás alapjául szolgáló mű: Kresley Cole: If You Deceive A szerzőtől az Ulpius-ház Könyvkiadónál

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben