ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete december 16-i ülésének 3. napirendi pontjához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésének 3. napirendi pontjához"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete december 16-i ülésének 3. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! Velem községi Önkormányzat alapító tagja a 2004-ben létrejött Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulásnak, amely a kistérségi társulások törvény általi megszüntetése után július 1-től Kőszeg Város és Térsége Társulása néven jött létre az akkori új önkormányzati törvény alapján. A 15 önkormányzat között létrejött megállapodást előbb a Társulási Tanács, majd azt követően a társulás valamennyi önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyta, jelenlegi szöveg július 1-től hatályos. Az azóta eltelt időszakot áttekintve néhány tekintetben javasoljuk a megállapodás módosítását. Ezek közül kiemelkedik a Vas Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának az ajánlása, mely szerint a szociális rendelethez hasonlóan a megállapodás szövegében meg kell jeleníteni, hogy a gyermekétkezetési és a gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjáról Kőszeg Város Képviselő-testülete alkot rendeletet a Társulási Tanács előzetes véleménye figyelembe vételével. A szöveg további módosításai formai változtatásokat jelentenek. Az 1. számú mellékletet aktualizáltuk a társulásba delegált megválasztott ekkel, a 4. mellékletbe pedig a korábbi alaptevékenységi besorolásokat (államháztartási szakágazat és szakfeladat) változattuk meg a jelenleg hatályos kormányzati funkciók szerinti besorolásra. Fentiekre való tekintettel javasom, hogy a T. Képviselő-testület támogassa az előterjesztésben leírtakat és a határozati javaslat elfogadásával járuljon hozzá a társulási megállapodás módosításához. Velem, december 10. Szél Józsefné s. k. HATÁROZATI JAVASLAT Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Térsége Társulása társulási megállapodásának módosító okiratát és annak egységes szerkezetbe foglalt változatát jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerint, egyidejűleg felhatalmazza a t a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. Felelős: Szél Józsefné. Határidő: azonnal.

2 A KŐSZEG VÁROS ÉS TÉRSÉGE TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÓ OKIRATA Kőszeg Város és Térsége Társulása megállapodását (a továbbiakban: Megállapodás) a társulás alapító tagjai, azaz Bozsok Község Képviselő-testülete, Cák Község Képviselő-testülete, Gyöngyösfalu Község Képviselő-testülete, Horvátzsidány Község Képviselő-testülete, Kiszsidány Község Képviselő-testülete, Kőszeg Város Képviselő-testülete, Kőszegdoroszló Község Képviselő-testülete, Kőszegpaty Község Képviselő-testülete, Kőszegszerdahely Község Képviselő-testülete, Lukácsháza Község Képviselő-testülete, Nemescsó Község Képviselő-testülete, Ólmod Község Képviselő-testülete, Peresznye Község Képviselő-testülete, Pusztacsó Község Képviselő-testülete, valamint Velem Község Képviselő-testülete a közöttük március 28-án létrejött és július 1-jén hatályba lépett társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják: 1. A megállapodás pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: A család-gyermek és ifjúságvédelem keretében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 15. (2) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgálat feladatellátását a társulás által közösen fenntartott Szociális Gondozási Központ útján látja el oly módon, hogy a közszolgáltatást a rászorult lakóhelyén biztosítja. 2. A megállapodás pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Társulás szolgáltatás vásárlásával biztosítja az étkeztetési feladatok ellátását az alábbi köznevelési intézményekben: Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény és Tagintézményei, Újvárosi Óvoda, Béri Balog Ádám Általános Iskola, Bersek József KIKI és Egységes Pedagógia Szakszolgálat és Tagintézményei, míg az Újvárosi Óvoda Velemi és Bozsoki Tagóvodájában saját főzőkonyha működtetésével. A Gyvt (1) bekezdése, a 147. (1) bekezdése, valamint a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 5. (1a) bekezdése alapján a gyermekétkezetés intézményi térítési díjáról Kőszeg Város Képviselő-testülete alkot rendeletet a Társulási Tanács előzetes véleménye figyelembe vételével. 3. A megállapodás pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3 A társulás gondoskodik a család-gyermek és ifjúságvédelem keretében a Gyvt. 15. (2) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei feladat ellátásról a közös fenntartásában lévő Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény bölcsődéjében. A Gyvt (1) bekezdése, a 147. (1) bekezdése, valamint a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 5. (1a) bekezdése alapján a gyermekek napközbeni ellátásért fizetendő intézményi térítési díjról Kőszeg Város Képviselő-testülete alkot rendeletet a Társulási Tanács előzetes véleménye figyelembe vételével. 4. A megállapodás 5.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5.1. Jelen fejezet a társulás szervezetének, működésének, döntés előkészítési és döntéshozatali eljárásának főbb szabályait tartalmazza. A részletes szabályokat a törvény és ezen megállapodás keretei között a társulási tanács a Szervezeti és Működési Szabályzatban állapítja meg. 5. A megállapodás 6.3. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 6.3. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Társulási Tanács, szabályszerűségéért a Társulási Tanács elnöke felelős. A társulás gazdálkodásáról beszámolót kell készíteni, melyet a pénzügyi bizottság véleményez és a társulási tanács fogad el. 6. A megállapodás 1. sz. melléklete helyébe jelen módosító okirat 1. melléklete lép: 7. A megállapodás 4. sz. melléklete helyébe jelen módosító okirat 2. melléklete lép: 8. A megállapodás módosítása lép hatályba. Darabos Béla Bozsok község e Dr. Zalán Gábor Paukovics Józsefné Cák község e Krizmanich István Horvátzsidány község e. Bánó Zoltán Kiszsidány község e

4 Huber László Kőszeg város e Dr. Zalán Gábor Joó Tamás Imre Kőszegdoroszló község e Májerhoffer Attila Kőszegpaty község e Takács Péter László Kőszegszerdahely község e.. Virág János Lukácsháza község e Bánó András Nemescsó község e Hergovich Vince Ólmod község e. Grüll János Peresznye község e. Kollarits Kornél Pusztacsó község e

5 Nádor István Gyöngyösfalu község e Szél Józsefné Velem község e Dr. Zalán Gábor Kőszeg, december... Záradék: Ezen társulási megállapodást Bozsok Község Képviselő-testülete /2014. (.) Cák Község Képviselő-testülete /2014. (.) Gyöngyösfalu Község Képviselő-testülete /2014. (.) Horvátzsidány Község Képviselő-testülete /2014. (.) együttes Kiszsidány Község Képviselő-testülete /2014. (.) együttes Kőszeg Város Képviselő-testülete /2014. (.) Kőszegdoroszló Község Képviselő-testülete /2014. (.) számú Kőszegpaty Község Képviselő-testülete /2014. (.) Kőszegszerdahely Község Képviselő-testülete /2014. (.) számú Lukácsháza Község Képviselő-testülete /2014. (.) Nemescsó Község Képviselő-testülete /2014. (.) Ólmod Község Képviselő-testülete /2014. (.) együttes Peresznye Község Képviselő-testülete /2014. (.) együttes Pusztacsó Község Képviselő-testülete /2014. (.) Velem Község Képviselő-testülete /2014. (.) számú határozatával jóváhagyta.

6 1. melléklet Kőszeg Város és Térsége Társulása társulási megállapodása módosító okiratához: 1. melléklet: Kőszeg Város és Térsége Társulása tagjainak, valamint képviselőinek nevéről, székhelyéről és lakosságszámáról Név: Székhelye: Lakosságszáma: Képviselő neve: Bozsok Község 9727 Bozsok, Rákóczi Darabos Béla Önkormányzat utca 142. Cák Község 9725 Cák, Petőfi u fő Paukovics Józsefné Gyöngyösfalu Község 9723 Gyöngyösfalu, Nádor István Ady E. u. 18. Horvátzsidány Község 9733 Horvátzsidány, 801 Krizmanich István Csepregi utca 5. Kiszsidány Község 9733 Kiszsidány, Fő utca 98 Bánó Zoltán 2. Kőszeg Város 9730 Kőszeg, Jurisics Huber László tér 8. Kőszegdoroszló Község 9725 Kőszegdoroszló, 249 fő Joó Tamás Imre Fő u. 7. Kőszegpaty Község 9739 Kőszegpaty, 222 fő Májerhoffer Attila Kossuth u. 39. Polgármester Kőszegszerdahely Község fő Takács Péter László Kőszegszerdahely, Kossuth u. 5. Lukácsháza Község 9724 Lukácsháza, fő Virág János Szombathelyi út 2. Nemescsó Község 9739 Nemescsó, 311 fő Bánó András Péterfy S. u. 21. Ólmod Község 9733 Ólmod, Fő utca Hergovich Vince Peresznye Község 9734 Peresznye, Hunyadi 722 Grüll János János utca 2. Pusztacsó Község 151 fő Kollarits Kornél Velem Község 9726 Velem, Rákóczi Szél Józsefné utca 73

7 2. melléklet Kőszeg Város és Térsége Társulása társulási megállapodása módosító okiratához: 4. melléklet: A Kőszeg Város és Térsége Társulása alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Területfejlesztés igazgatása Lakóépület építése Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Iskolai intézményi étkeztetés társulasi_megállapod as_2014_1_módosítása.doc

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu

Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Budajenő Község Önkormányzat 2093 Budajenő, Fő u. 1-3. 26-371-068 26-371-062 titkarsag@budajeno.hu Ikt. szám: 659/2014. Tárgy: Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére 764-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Ügyiratszám: 1019/1/2015 9. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (I..)

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester)

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester) Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása (módosítva 2014.11.18.) mely létrejött Budakalász Város Képviselő-testülete (székhely: 2011 Budakalász,

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17.

Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkészítő: ÓTSZEGYII Igazgatója. Ózd, 2014. december 17. Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény alapító okiratát módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jóváhagyására Előterjesztő: székhely

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. február 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Napraforgó Szolgálat

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A gyermekétkeztetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKVÉDELMI ALAPELLÁTÁSOK FORMÁIRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A FIZETENDŐ

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Előkészítésben részt vesz: A 08. számú felnőtt háziorvosi körzet önkormányzat általi átvétele Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztés alapján elfogadta az alábbi napirendi pontokat:

Jegyzőkönyv. Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az előterjesztés alapján elfogadta az alábbi napirendi pontokat: Jegyzőkönyv Készült Bőcs Községi Önkormányzat rendkívüli Képviselő Testületi ülésén 2013. 07. 03-án (szerda) 15 órakor a Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében. Jelen vannak: Nagy László polgármester

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 26.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 26. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 26. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. március 20-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele 7/2012.(II.14.) szám Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása H a t á r o z a t Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Salgótarján

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben