Szent László Általános Iskola MUNKATERVE. a 2013/2014-es tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent László Általános Iskola MUNKATERVE. a 2013/2014-es tanévre"

Átírás

1 Szent László Általános Iskola MUNKATERVE a 2013/2014-es tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum:

2 Bevezetés: Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek bevezetése miatt a nagy változások megvalósításának jegyében fog eltelni. Bízom abban, hogy egységes kiállással, bölcs kommunikációval és a változásokat elfogadó, azokhoz alkalmazkodó szemléletmóddal lehetőségként és nem a buktatóként tudjuk megélni, s ezáltal a következő időszak fejlődését megalapozó tanévet viszünk végig. Az alapjaink adottak: van egy gyermekszerető, kreatív, áldozatosan dolgozni tudó és akaró tantestületünk és egy viszonylag stabil gyermeklétszámunk. Mindkettő fontos a jövő szempontjából: az innovatív tantestület a fejlődésünk záloga, a 14 főt elérő osztálylétszám pedig az iskola megmaradásához szükséges, ugyanis ennél alacsonyabb osztálylétszám alatt az állam kevésbé finanszírozza az iskolát, osztályokat vonhat össze, kizárhat a pályázási és felújítási lehetőségekből. Természetesen az elsődleges cél továbbra is az, hogy az iskola őrizze meg sajátos arculatát, a köznevelési törvény és saját hagyományai szerint nyújtson olyan egységes, korszerű, stabil, továbbfejleszthető ismereteket, képességeket, készségeket, amelyek megfelelő alapot adnak a középiskolai tanulmányokhoz és a mindennapi élethez. Ezt szolgálják azok a nevelési-oktatási feladatok, amelyeket kitűztünk e célok megvalósítása érdekében. I. Nevelési-oktatási célok és feladatok: Cél: évi CXC. törvény megvalósítása Feladat: Mindennapos testnevelés az 1-2 és 5-6. osztályban Erkölcstan az 1. és 5. osztályban H 2013 tanterv az 1. és 5. osztályban Kötelező bent tartózkodás óráig Cél: Tehetséggondozás és felzárkóztatás, az országos kompetenciamérés eredményeinek szintre hozása Feladat: Tanulmányi versenyeken való részvétel Plusz órák a tehetségeseknek és a felzárkóztatásra szorulóknak Belső tantárgyi mérések alkalmazása (3., 4., 5., 7. osztály) Új módszerek (pl. kooperatív technikák, differenciálás, IKT, IKT mérés) Cél: Esélyegyenlőség megteremtése, ifjúságvédelem biztosítása Feladat: Integráció (SNI, BTM) folytatása IPR program folytatása Útravaló ösztöndíjprogram Szorosabb együttműködés a szakszolgálattal, a szociális ellátórendszerrel, a gyermek-és rendvédelmi szervekkel Cél: Az intézményi működés folyamatos fejlesztése Feladat: Kompetenciaalapú oktatás folytatása (TÁMOP 3.1.4) o Évfolyamok: 3-7. osztály angol 5-8. osztály magyar (szövegértés-szövegalkotás) és matematika o Témahét: karácsony (4. osztály) o Projekt: Utazás (6. osztály) o Modul (5. osztály): a zenepedagógia eszközeinek felhasználása angol nyelvi modulban művészeti nevelés dráma modul keretében o Önálló innováció (30 órás projektek): Ép testben ép lélek testi és lelki egészség (5. osztály)

3 Múltunk és örökségünk helytörténet és hagyományőrzés (6. osztály) Ó, dicső természet környezettudatosság (7. osztály) Én is felnőtt leszek demokráciára nevelés, gazdasági nevelés és pályaorientáció (8. osztály) TIOP pályázat folytatása (IKT órák és IKT mérés) TÁMOP pályázat folytatása TÁMOP pályázat elindítása JAM program folytatása (6. osztály) Szakmai továbbképzés (gyógypedagógus, etika) Tervszerű ellenőrzés, értékelés Eszközbeszerzés és épületrekonstrukció a pályázatok függvényében (természettudományok) Cél: Kulturált kapcsolati formák kialakítása és alkalmazása tanár-diák, diák-diák és szülőtanár viszonylatban egyaránt. A tanulók neveltségi szintjének javítása Feladat: Élő, napi kapcsolat a szülőkkel. A Diákönkormányzat minél szélesebb körű részvétele az iskola életében. Fogadóórák Osztályfőnöki órák lehetőségeinek kihasználása A házirend folyamatos betartatása Agressziókezelő módszerek megismerése továbbképzés keretében. Tanórán kívüli programok (pl. családi nap) Cél: Rendszeres mozgásra nevelés Feladat: Tömegsport biztosítása alsóban és felsőben (aerobic és kézilabda) Mindennapos testnevelés 1-2. és 5-6. osztályban Gyermeklabdarúgás folytatása (MGYLSZ) Versenyeken való részvétel (pl. atlétika, foci, kézilabda) Túrák Egészségnap Cél: Környezettudatos szemléletmód kialakítása Feladat: Osztályfőnöki órák lehetőségeinek kihasználása Föld napi program Erdei iskola megszervezése Te szedd akció II. Nevelői megbízatások: Osztályfőnökök: 1.: Luczné Laczkó Veronika 2.: Magyarné Lajos Éva 3.: Orosziné Ábel Tünde 4.: Mészárosné Lajos Ildikó 5.: Sebőkné Bencsik Elvira 6.: Kovács Andrea 7.: Forgóné Balogh Erika 8.: Györgyiné Felföldi Éva Napközis csoportvezetők: Gémesné Korom Enikő Mészárosné Lajos Ildikó Kovács Andrea

4 Helyi munkaközösség-vezetők: Alsós munkaközösség: Orosziné Ábel Tünde Felsős munkaközösség: Forgóné Balogh Erika Pályaválasztási felelős: Györgyiné Felföldi Éva (nyolcadikos osztályfőnök) Egyéb felelősök: Ifjúságvédelmi és esélyegyenlőségi felelős: Kovács Andrea DÖK segítő: Varga Andrea Közalkalmazotti megbízott: Györgyiné Felföldi Éva Mérési, értékelési csoport: Forgóné Balogh Erika III. A tanév előkészítésének feladatai, személyi, tárgyi feltételek: Tankönyvárusítás: /iskolatitkár/ Szertárak /leltárjegyzék/áttekintése: /tagintézmény-vezető, pedagógusok/ Szaktantermek előkészítése: /pedagógusok/ Javítóvizsga: /tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-helyettes, érintett pedagógusok/ Alakuló értekezlet: /tagintézmény-vezető/ Tantárgyfelosztás: /tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-helyettes/ Órarend elkészítése és az osztályok helyének kijelölése: /tagintézményvezető-helyettes/ Felügyelet rendje: /tagintézményvezető-helyettes, pedagógusok/ Anyakönyvek, haladási és osztályozó naplók, törzskönyvek pontosítása, kitöltése: /tagintézményvezető-helyettes, osztályfőnökök/ IV. A tanév rendje: A szorgalmi időszak (180 tanítási nap): Első tanítási nap: szeptember 2. (hétfő) Utolsó tanítási nap: június 13. (péntek) Az első félév január 17-ig tart. A tanulók/szülők értesítése a tanulmányi eredményről január 24-ig. Szünetek: Őszi szünet: október A szünet előtti utolsó tanítási nap: okt. 25. (péntek) A szünet utáni első tanítási nap: nov.04. (hétfő) Téli szünet: december január 06. A szünet előtti utolsó tanítási nap: dec. 21. (szombat) A szünet utáni első tanítási nap: január 06. (hétfő) Tavaszi szünet: április A szünet előtti utolsó tanítási nap: április 16. (szerda) A szünet utáni első tanítási nap: április 23. (szerda) Tanítás nélküli munkanapok: Tavaszi pedagógiai napok: április Családi és diáknap: május 30. Osztálykirándulás: május-június Szabadon felhasználható: 2 nap

5 V. Értekezletek, fogadóórák: Tantestületi: hat értekezlet (alakuló, tanév eleji, félévi osztályozó, félévi értékelő, év végi osztályozó, tanév végi értékelő), de a tanév közben felmerülő problémák megoldására további értekezletek hívhatók össze. Iskolavezetői: havonta egy (minden hónap utolsó péntekjén 13.35) szükség szerint (résztvevők: tagintézmény-vezető, tagintézményvezető-helyettes, munkaközösség-vezetők, ifjúságvédelmi felelős, DÖK-vezető) Munkaközösségek: évente négy értekezlet Szülői: három értekezlet (szeptember vége, január, május) Fogadóóra: Tagintézmény-vezető: hetente péntek Tagintézményvezető-helyettes: hetente kedden Pedagógusok: kiírás szerint Diákközgyűlés: szeptember 27. VI. Ünnepségek, rendezvények, megemlékezések: Tanévnyitó ( ): Elsős, nyolcadikos osztályfőnökök Őszi környezetvédelmi nap ( ): Tantestület Aradi vértanúk emléknapja ( ): Osztályfőnökök Iskolabál ( ): Tantestület, tagintézmény-vezető Október 23.: Nemzeti ünnep ( ): 8. osztályos osztályfőnök Télapó ( ): Osztályfőnökök Karácsonyi felolvasóest ( ): Könyvtáros Fenyőünnep ( ): 4. osztályos osztályfőnök Magyar Kultúra Napja ( ): Könyvtáros, magyartanárok Farsang ( ): 6. osztályos osztályfőnök Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja ( ): Történelemtanárok Március 15. Nemzeti ünnep ( ): 7. osztályos osztályfőnök (igény szerint együttműködve az érintett óvónővel) Versmondó verseny ( ): felsős magyartanárok Föld napja ( ): Tantestület, tagintézmény-vezető Holokauszt áldozatainak emléknapja ( ) Történelemtanárok Anyák napja ( ): Osztályfőnökök Családi és diáknap ( ): Tantestület, tagintézmény-vezető Trianoni emléknap ( ): Történelemtanárok Ballagás, tanévzáró ( ): osztályos osztályfőnökök VII. Egyéb megbízatások (időterv): Diagnosztikus fejlődésvizsgálat megszervezése, lebonyolítása: október-december /Felelős: Luczné Laczkó Veronika, Antalné Molnár Zsuzsanna/ : felmérni a tanulók körét : jelenteni a tanulók létszámát : vizsgálat elvégzése A tanulók fizikai állapotának felmérése - beszámoló: április 02-május 27. között/ Felelős: Kálmán Róbert/

6 Továbbtanulási jelentkezési lapok továbbítása /Felelős: Györgyiné Felföldi Éva/ Központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre: Arany János tehetséggondozó program: Középiskolai: Módosító tanulói adatlap megküldése: Értesítés a Híd I. programban résztvevő tanulókról: A Nyílt hét megszervezése és lebonyolítása: /Felelős: tagintézmény-vezető/ Vár az iskola: március /Felelős: Györgyiné Felföldi Éva, Mészárosné Lajos Ildikó Első osztályosok beiratkozása: április /Felelős: tagintézmény-vezető/ Alapkészségek mérése (olvasás, szövegértés, matematikai eszköztudás) /Felelős: Forgóné Balogh Erika/ Adatok megküldése OH-nak: Országos mérés /6., 8. évfolyam/: Kistérségi mérés /3., 4., 5., 7. évfolyam/: VIII. Ellenőrző munka: Az eredményes munkavégzés érdekében folytatni kell a tapasztalatcserét, az óralátogatásokat! Óralátogatások: tanévenként egy alkalommal minden iskolában tanító pedagógusnál a tagintézményvezető; tanévenként egy alkalommal minden iskolában tanító pedagógusnál jogosult a tagintézményvezető-helyettes; tanévenként egy alkalommal minden iskolában tanító pedagógusnál jogosult a helyi IPR vezető; tanévenként minden a munkaközösséghez tartozó pedagógusnál jogosult órát látogatni a helyi munkaközösség-vezető; tanévenként minden osztályukban tanító pedagógusnál jogosultak órát látogatni az osztályfőnökök. Az iskola tagintézmény-vezetője, tagintézményvezető-helyettese és IPR vezetője a 2013/2014- es tanévben fokozottan vizsgálják: a munkafegyelem alakulását, az órakezdést, befejezést, tanári ügyeletet; munkaetikai normák és szabályok betartását; az óracserék bejelentését; a tanári adminisztrációs fegyelem betartását (naplók, törzskönyv, bizonyítvány vezetése, osztályzatok beírása, a tanulói mulasztások igazolása); a szertárrendet; a tanítási órák módszertani, didaktikai szervezését (különösen a differenciált tanulásszervezés megvalósítását), tantárgy-pedagógiai szempontok betartását, a korszerű szemléltetést, a szemléltetőeszközök fejlesztését, a multikulturalitás megvalósítását; az óraadó tanár stílusát, beszédmodorát, dinamizmusát, kapcsolatát a tanulókkal (különösen a HHH tanulókkal).

7 IX. Külső kapcsolatok: Szülőkkel Szülői értekezlet (három) Családlátogatás (dokumentálva a naplóba) Napi kapcsolattartás Fogadóórák Mentori munka Családi nap Egyéb szervezetekkel Önkormányzat Csanytelek Napköziotthonos Óvoda Csanytelek Csanyteleki könyvtár Gyermekjóléti és Családsegítő Intézet Térségi oktatási intézmények Nevelési Tanácsadó Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet Öregek Napközi Otthona Csanytelek Csanyteleki Polgárőr Egyesület Csanyteleki Nagycsaládos Egyesület Csanyteleki Diák és Szenior Sport Egyesület Egészségügyi intézmények X. Dokumentáció: A tanmenetek, egyéni fejlesztési tervek (sajátos nevelési igényű és HHH tanulók esetén), IPR munkaterv beadási határideje: szeptember 13. Statisztikák kitöltése (év eleji, félévi, év végi osztályfőnökök) Versenyeredmények vezetése folyamatosan (érintett pedagógusok) IPR fejlődési napló vezetése folyamatosan (érintett mentorok) Félévi, év végi beszámoló készítése írásban: munkaközösség-vezetők IPR vezető osztályfőnökök napközis nevelők mérési és értékelési csoportvezető DÖK-vezető szakkörök vezetői gyermek és ifjúságvédelmi felelős Naplók, törzskönyvek, bizonyítványok naprakész vezetése (osztályfőnökök, érintett szaktanárok) Csanytelek, szeptember 02. Szabó Ferenc tagintézmény-vezető

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE KISGYŐRI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: 2014. augusztus 29-én Szabó-Rácz Béla igazgató 1 BEVEZETÉS Az iskola nevelésfilozófiai elve: A tanító csak

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius

Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V. 2009/2010 tanév. A tanév mottója: Comenius Móra Ferenc Általános Iskola 2319 Szigetújfalu, Vasút utca 20. M U N K A T E R V 2009/2010 tanév A tanév mottója: mindenki mindenre megtanítható, csak elegendő idő, megfelelő módszer és mester kell hozzá.

Részletesebben

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom 1.1 Nyári események... 2 1.2 A nevelés-oktatás tárgyi

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév

Munkaterv. 2014/2015. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6 8. tel: 06/74 471 127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu/wp Munkaterv 2014/2015.

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZTI ISKOLA 2012/2013. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14

A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 A NAGYATÁDI BÁRDOS LAJOS SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE 2013/14 Nagyatád, 2013. szeptember 26. Iváncsics Gyula igazgató I. HELYZETELEMZÉS A Nagyatádi Köznevelési Intézmény

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

2012/2013-as tanév Munkaterve

2012/2013-as tanév Munkaterve A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013-as tanév Munkaterve A munkatervet készítették: az iskolavezetés és

Részletesebben

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE

A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23. e-mail: bai4060@gmail.com A 2013-2014-es tanév MUNKATERVE Ha úgy viselkedsz valakivel szemben, amilyen ő valójában, akkor egyre

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév

Besnyői Arany János Általános Iskola. Munkarendje. 2014-15-ös tanév Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011/2012. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK

MUNKATERV KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013-14-ES TANÉV TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET BEVEZETÉS... 3 1. HELYZETELEMZÉS ÉS AZ EBBŐL ADÓDÓ FELADATOK... 4 1.1. Személyi feltételek... 4 1.2. Tárgyi feltételek... 5 1.3. Tanulócsoportok, létszámok... 6 2. A TANÉV MUNKARENDJE...

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe:

A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE. A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: A 2014/2015-ös tanév MUNKATERVE A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

Részletesebben

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V E. 2014/2015-ös tanévre ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

2014-15. tanévi munkaterve

2014-15. tanévi munkaterve A Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola és a Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája, (ez utóbbi az Ökoiskola cím birtokosa) 2014-15. tanévi munkaterve TÁMOP-3.1.4.

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben