Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jelentés a kiértékelésről az előadóknak"

Átírás

1 Debreceni Egyetem 00 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt NK Úr! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt NK Úr! Ez az tartalmazza a Népegészségügyi ellenõr szak / de_szak kiértékelés eredményeit: Először az általános indikátorok kerülnek felsorolásra, azt követik az egyéni átlagértékek, melyek az alábbi skálákból tevődnek össze: - Szak értékelése A analízis második részben az egyéni kérdések átlagértékei találhatók. Megjegyzés: az Adobe Acrobat Reader programnak telepítve kell lennie a számítógépen a fájlok megtekintéséhez. Üdvözlettel: Az Ön EvaSys Adminisztrátora EvaSys kiértékelés Oldal

2 NK Népegészségügyi ellenõr szak () Válaszadók száma = 8 Általános mutatók Szak értékelése - + átl.=. elt.=. Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Bal pólus Skála Átl. elt. Átlag Medián Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás Minőség index Minőségábra leírása Középérték a minőségi irányvonal alatt helyezkedik el. Az átlag a minőségi irányvonalak tűréshatárán belül helyezkedik el. Középérték a minőségi irányvonalakon helyezkedik el. Szak és évfolyam kiválasztása.) Évfolyam megnevezése n=9 I II III IV V VI.% 7.8% 0% 0% 0% 0% Szak értékelése Az alábbi kérdésekre válaszoljon úgy, hogy a jellemzőnek érzett mértéket X-el jelöli a megfelelő négyzetben! (0 egyáltalán nem, nagymértékben).) A szakon tartott órák száma és a teljesítésükkel megszerezhető kreditpontok mennyisége összhangban van-e egymással? % 9% % % 7% % n=9 átl.=.7 md= elt.=..) A szakon tartott órák minősége és a teljesítésükkel megszerezhető kreditpontok mennyisége összhangban van-e egymással? % % 7% 9% 7% % n= átl.=.8 md= elt.=..) A szakon tartott órák tartalma és a teljesítésükkel megszerezhető kreditpontok mennyisége összhangban van-e egymással? % % 0% % % % n= átl.=.8 md= elt.= EvaSys kiértékelés Oldal

3 .).).).7).8).9).0).).).).).).) Összességében, mennyire feleltek meg szakjának oktatói az ön elvárásainak? 0% % 9% 7% % % 0% % 8% 9% 8% % Mennyire voltak az oktatók felkészültek? 0% % % % % % Mennyire érezte az oktatók segítőkészségét? Szakjának oktatói mennyire tartották be, a foglalkozások formai követelményeit (pontos kezdés, pontos befejezés, órák megtartása)? Összességében mennyire segítették elő az előadások és a gyakorlatok a tananyag elsajátítását? Mennyire segítették a jegyzetek a tananyag elsajátítását? A szakján oktatott tárgyak esetén mennyire jellemző, hogy a vizsgakövetelmények meghatározása, a számonkérés és a kapott érdemjegy összhangban van egymással? Mennyire van lehetősége arra, hogy a szakjához kötődően tudományos kutatómunkában/művészeti tevékenységben vegyen részt, az intézmény segítségével? Mennyire van lehetősége arra, hogy a szakhoz tartozó kötelező tanulmányokon túlmutató, további ismeretekre tegyen szert, az oktatási intézmény segítségével? Összességében mennyire elégedett az ön által választott szakkal? Értékelje a saját szakját abból a szempontból, hogy mennyire nehéz eleget tenni a tanulmányi követelményeknek. Értékelje a szakját abból a szempontból, hogy az itt szerzett tudás, a megszerzett diploma mennyire nyújt jó lehetőséget a Magyarországon történő későbbi elhelyezkedés, a hazai szakmai sikeresség 0% % % % % 9% 0% % % % % % % % % % % % % 8% % 7% 9% % % 7% % 0% % % % % % 8% % % % % % 9% % % % % % % % % 8% 9% % 0% % % Összességében mi a véleménye, befejezi-e a képzést az előírt képzési időn belül? n= átl.=. md= elt.=0.9 n= átl.= md= elt.= n=9 átl.=. md= elt.= n=8 átl.= md= elt.=0.8 n=9 átl.=. md= elt.=0.9 n=7 átl.=.8 md= elt.= n= átl.=.9 md= elt.= n= átl.=.9 md= elt.=. n=7 átl.=. md= elt.=. n= átl.=.7 md= elt.= n= átl.=. md= elt.= n= átl.= md= elt.=. n=9 igen nem 88.%.% EvaSys kiértékelés Oldal

4 .7) Ha nem tud időben végezni, véleménye szerint mi akadályozhatja? (ennél a kérdésnél több választ is megjelölhet) n=8 Egyéni hozzáállásom. A szak oktatóinak hozzáállása. A tantárgyak túlzott nehézsége. A nyelvvizsga hiánya. Egyéb.% 8.% 8%.9% %.8) Összességében mi a véleménye a képzésben teljesítendő kurzusokról? n= Hasznosak, akár több is lehetne belőlük. Hasznosak, számuk megfelelő. Lehetnének hasznosak, de nem tartják őket megfelelően. Haszontalanok 0.8%.% 8.%.%.9) Ha most választana szakot ugyanezt választaná-e? n=7 igen nem 80.% 9.%.0) A diploma megszerzése után azon a szakterületen szeretne dolgozni amin jelenleg tanul, vagy inkább mással szeretne foglalkozni? n=7 Igen-azon a szakterületen Nem-de a szakterülethez közeli pályán Nem-teljesen más szakterületen Nem tudja 77.% %.%.9%.) Az elmúlt szemeszterben, órarend szerint hány órája volt egy héten? n= nál több 0%.%.9% 7.% 9.%.) Az ön által felvett, kiírt órák összesen hány százalékán vett részt az elmúlt szemeszterben? n=8 0-0% 0-0% 0-0% 0-80% 80-.%.9%.9%.8%.9% EvaSys kiértékelés Oldal

5 .) Átlagosan, hetente, összesen hány órát töltött otthoni felkészüléssel? n= nál több 7.% 9% 0.%.% 8.7% EvaSys kiértékelés Oldal

6 Hisztogram skálázott kérdésekhez.).).) átl.=.7 átl.=.8 átl.=.8 9% % % 7% elt.=. n =9 % 7% 9% 7% elt.=. n = % 0% % % elt.= n = A szakon tartott órák száma és a teljesítésükkel megszerezhető kreditpontok mennyisége A szakon tartott órák minősége és a teljesítésükkel megszerezhető kreditpontok A szakon tartott órák tartalma és a teljesítésükkel megszerezhető kreditpontok.).).) átl.=. átl.= átl.=. 9% 7% % elt.=0.9 n = 8% 9% 8% % elt.= n = % % % % elt.= n =9 Összességében, mennyire feleltek meg szakjának oktatói az ön elvárásainak? Mennyire voltak az oktatók felkészültek? Mennyire érezte az oktatók segítőkészségét?.7).8).9) átl.= átl.=. átl.=.8 % % 9% elt.=0.8 n =8 % % % elt.=0.9 n =9 % % % elt.= n =7 Szakjának oktatói mennyire tartották be, a foglalkozások formai követelményeit (pontos Összességében mennyire segítették elő az előadások és a gyakorlatok a tananyag Mennyire segítették a jegyzetek a tananyag elsajátítását?.0).).) átl.=.9 átl.=.9 átl.=. elt.= elt.=. elt.=. 8% % 7% 9% n = % 7% % 0% % n = % % 8% % n =7 A szakján oktatott tárgyak esetén mennyire jellemző, hogy a vizsgakövetelmények Mennyire van lehetősége arra, hogy a szakjához kötődően tudományos Mennyire van lehetősége arra, hogy a szakhoz tartozó kötelező tanulmányokon túlmutató, EvaSys kiértékelés Oldal

7 .).).) átl.=.7 átl.=. átl.= 9% % % elt.= n = % % % elt.= n = 8% 9% % 0% % % elt.=. n = Összességében mennyire elégedett az ön által választott szakkal? Értékelje a saját szakját abból a szempontból, hogy mennyire nehéz eleget tenni a tanulmányi Értékelje a szakját abból a szempontból, hogy az itt szerzett tudás, a megszerzett diploma EvaSys kiértékelés Oldal7

8 Profil Alegység: Tanár neve: NK Kurzus neve: (felmérés neve) OEC - Népegészségügyi Kar Népegészségügyi ellenõr szak.) A szakon tartott órák száma és a teljesítésükkel megszerezhető kreditpontok mennyisége összhangban van-e egymással?.) A szakon tartott órák minősége és a teljesítésükkel megszerezhető kreditpontok mennyisége összhangban van-e egymással?.) A szakon tartott órák tartalma és a teljesítésükkel megszerezhető kreditpontok mennyisége összhangban van-e egymással?.) Összességében, mennyire feleltek meg szakjának oktatói az ön elvárásainak? átl.=.7 átl.=.8 átl.=.8 átl.=..) Mennyire voltak az oktatók felkészültek? átl.=.) Mennyire érezte az oktatók segítőkészségét? átl.=..7) Szakjának oktatói mennyire tartották be, a foglalkozások formai követelményeit (pontos kezdés, pontos befejezés, órák megtartása)?.8) Összességében mennyire segítették elő az előadások és a gyakorlatok a tananyag elsajátítását? átl.= átl.=..9) Mennyire segítették a jegyzetek a tananyag elsajátítását? átl.=.8.0) A szakján oktatott tárgyak esetén mennyire jellemző, hogy a vizsgakövetelmények meghatározása, a számonkérés és a kapott érdemjegy összhangban van egymással?.) Mennyire van lehetősége arra, hogy a szakjához kötődően tudományos kutatómunkában/művészeti tevékenységben vegyen részt, az intézmény segítségével?.) Mennyire van lehetősége arra, hogy a szakhoz tartozó kötelező tanulmányokon túlmutató, további ismeretekre tegyen szert, az oktatási intézmény segítségével? átl.=.9 átl.=.9 átl.=..) Összességében mennyire elégedett az ön által választott szakkal? átl.=.7.) Értékelje a saját szakját abból a szempontból, hogy mennyire nehéz eleget tenni a tanulmányi követelményeknek..) Értékelje a szakját abból a szempontból, hogy az itt szerzett tudás, a megszerzett diploma mennyire nyújt jó lehetőséget a Magyarországon történő későbbi elhelyezkedés, a hazai szakmai átl.=. átl.= EvaSys kiértékelés Oldal8

9 Profil Alegység: Tanár neve: NK Kurzus neve: (felmérés neve) OEC - Népegészségügyi Kar Népegészségügyi ellenõr szak Szak értékelése - + átl.= EvaSys kiértékelés Oldal9

10 Hozzászólások jelentése.) Van-e a Szakon folyó képzéssel kapcsolatos megjegyzése vagy javaslata? EvaSys kiértékelés Oldal0

11 EvaSys kiértékelés Oldal

12 EvaSys kiértékelés Oldal

13 EvaSys kiértékelés Oldal

14 EvaSys kiértékelés Oldal

15 EvaSys kiértékelés Oldal

16 EvaSys kiértékelés Oldal

17 Oldal7

18 Debreceni Egyetem 00 Debrecen Egyetem tér. Debreceni Egyetem Tisztelt NK Úr! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt NK Úr! Ez az tartalmazza a Népegészségügyi felügyelõ szak / de_szak kiértékelés eredményeit: Először az általános indikátorok kerülnek felsorolásra, azt követik az egyéni átlagértékek, melyek az alábbi skálákból tevődnek össze: - Szak értékelése A analízis második részben az egyéni kérdések átlagértékei találhatók. Megjegyzés: az Adobe Acrobat Reader programnak telepítve kell lennie a számítógépen a fájlok megtekintéséhez. Üdvözlettel: Az Ön EvaSys Adminisztrátora EvaSys kiértékelés Oldal

19 NK, Népegészségügyi felügyelõ szak NK Népegészségügyi felügyelõ szak () Válaszadók száma = Általános mutatók Szak értékelése - + átl.=. elt.=. Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Bal pólus Skála Átl. elt. Átlag Medián Hisztogram Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás Minőség index Minőségábra leírása Középérték a minőségi irányvonal alatt helyezkedik el. Az átlag a minőségi irányvonalak tűréshatárán belül helyezkedik el. Középérték a minőségi irányvonalakon helyezkedik el. Szak és évfolyam kiválasztása.) Évfolyam megnevezése n=0 I II III IV V VI 0% 0% 80% 0% 0% 0% Szak értékelése Az alábbi kérdésekre válaszoljon úgy, hogy a jellemzőnek érzett mértéket X-el jelöli a megfelelő négyzetben! (0 egyáltalán nem, nagymértékben).) A szakon tartott órák száma és a teljesítésükkel megszerezhető kreditpontok mennyisége összhangban van-e egymással? 0% % 8% 8% % 0% n=9 átl.=. md= elt.=0.9.) A szakon tartott órák minősége és a teljesítésükkel megszerezhető kreditpontok mennyisége összhangban van-e egymással? 0% % % % % % n=0 átl.=. md= elt.=0.9.) A szakon tartott órák tartalma és a teljesítésükkel megszerezhető kreditpontok mennyisége összhangban van-e egymással? 0% % 0% 8% 8% % n=0 átl.=. md= elt.= EvaSys kiértékelés Oldal

20 NK, Népegészségügyi felügyelõ szak.).).).7).8).9).0).).).).).).) Összességében, mennyire feleltek meg szakjának oktatói az ön elvárásainak? 0% % 0% % % 8% 0% 0% % % 9% % Mennyire voltak az oktatók felkészültek? 0% % % % % 8% Mennyire érezte az oktatók segítőkészségét? Szakjának oktatói mennyire tartották be, a foglalkozások formai követelményeit (pontos kezdés, pontos befejezés, órák megtartása)? Összességében mennyire segítették elő az előadások és a gyakorlatok a tananyag elsajátítását? Mennyire segítették a jegyzetek a tananyag elsajátítását? A szakján oktatott tárgyak esetén mennyire jellemző, hogy a vizsgakövetelmények meghatározása, a számonkérés és a kapott érdemjegy összhangban van egymással? Mennyire van lehetősége arra, hogy a szakjához kötődően tudományos kutatómunkában/művészeti tevékenységben vegyen részt, az intézmény segítségével? Mennyire van lehetősége arra, hogy a szakhoz tartozó kötelező tanulmányokon túlmutató, további ismeretekre tegyen szert, az oktatási intézmény segítségével? Összességében mennyire elégedett az ön által választott szakkal? Értékelje a saját szakját abból a szempontból, hogy mennyire nehéz eleget tenni a tanulmányi követelményeknek. Értékelje a szakját abból a szempontból, hogy az itt szerzett tudás, a megszerzett diploma mennyire nyújt jó lehetőséget a Magyarországon történő későbbi elhelyezkedés, a hazai szakmai sikeresség 0% 0% 7% % 9% 9% 0% % % % 9% % 0% % % 9% % % % % % % % % 8% % % % % % 8% 0% % % 0% % 0% % % % % % 0% % 8% % % % % 0% 7% % % % Összességében mi a véleménye, befejezi-e a képzést az előírt képzési időn belül? n=9 átl.=. md= elt.=. n=9 átl.=. md= elt.=0.8 n=0 átl.=. md= elt.=. n= átl.=.7 md= elt.=. n=8 átl.=. md= elt.=. n=7 átl.=. md= elt.=. n=8 átl.=. md=. elt.= n=8 átl.=.7 md= elt.=. n=9 átl.=.7 md= elt.=. n=9 átl.=.7 md= elt.=0.9 n=9 átl.=. md= elt.=0.9 n= átl.=. md= elt.=. n=9 igen nem 8.% 7.9% EvaSys kiértékelés Oldal

21 NK, Népegészségügyi felügyelõ szak.7) Ha nem tud időben végezni, véleménye szerint mi akadályozhatja? (ennél a kérdésnél több választ is megjelölhet) n= Egyéni hozzáállásom. A szak oktatóinak hozzáállása. A tantárgyak túlzott nehézsége. A nyelvvizsga hiánya. Egyéb 9.% 9.%.% 7.% 9.%.8) Összességében mi a véleménye a képzésben teljesítendő kurzusokról? n=0 Hasznosak, akár több is lehetne belőlük. Hasznosak, számuk megfelelő. Lehetnének hasznosak, de nem tartják őket megfelelően. Haszontalanok 7.% 7.% 0%.9) Ha most választana szakot ugyanezt választaná-e? n=0 igen nem 7.% 7.%.0) A diploma megszerzése után azon a szakterületen szeretne dolgozni amin jelenleg tanul, vagy inkább mással szeretne foglalkozni? n=8 Igen-azon a szakterületen Nem-de a szakterülethez közeli pályán Nem-teljesen más szakterületen Nem tudja 7.9%.% 0% 7.9%.) Az elmúlt szemeszterben, órarend szerint hány órája volt egy héten? n= nál több 0%.%.% 8.%.%.) Az ön által felvett, kiírt órák összesen hány százalékán vett részt az elmúlt szemeszterben? n= 0-0% 0-0% 0-0% 0-80% 80-0% 0%.%.%.% EvaSys kiértékelés Oldal

22 NK, Népegészségügyi felügyelõ szak.) Átlagosan, hetente, összesen hány órát töltött otthoni felkészüléssel? n= nál több.8%.%.%.%.% EvaSys kiértékelés Oldal

23 NK, Népegészségügyi felügyelõ szak Hisztogram skálázott kérdésekhez.).).) átl.=. átl.=. átl.=. 8% 8% % 0% elt.=0.9 n =9 % % % elt.=0.9 n =0 0% 8% 8% elt.=0.8 n =0 A szakon tartott órák száma és a teljesítésükkel megszerezhető kreditpontok mennyisége A szakon tartott órák minősége és a teljesítésükkel megszerezhető kreditpontok A szakon tartott órák tartalma és a teljesítésükkel megszerezhető kreditpontok.).).) átl.=. átl.=. átl.=. 0% % % 8% elt.=. n =9 % 9% % elt.=0.8 n =9 % % % 8% elt.=. n =0 Összességében, mennyire feleltek meg szakjának oktatói az ön elvárásainak? Mennyire voltak az oktatók felkészültek? Mennyire érezte az oktatók segítőkészségét?.7).8).9) átl.=.7 átl.=. átl.=. 0% 7% % 9% 9% elt.=. n = % % 9% % elt.=. n =8 % 9% % % elt.=. n =7 Szakjának oktatói mennyire tartották be, a foglalkozások formai követelményeit (pontos Összességében mennyire segítették elő az előadások és a gyakorlatok a tananyag Mennyire segítették a jegyzetek a tananyag elsajátítását?.0).).) átl.=. átl.=.7 átl.=.7 % % % elt.= n =8 8% % % % % % elt.=. n =8 8% 0% % % 0% % elt.=. n =9 A szakján oktatott tárgyak esetén mennyire jellemző, hogy a vizsgakövetelmények Mennyire van lehetősége arra, hogy a szakjához kötődően tudományos Mennyire van lehetősége arra, hogy a szakhoz tartozó kötelező tanulmányokon túlmutató, EvaSys kiértékelés Oldal

24 NK, Népegészségügyi felügyelõ szak.).).) átl.=.7 átl.=. átl.=. % % % elt.=0.9 n =9 8% % % elt.=0.9 n =9 0% 7% % % % elt.=. n = Összességében mennyire elégedett az ön által választott szakkal? Értékelje a saját szakját abból a szempontból, hogy mennyire nehéz eleget tenni a tanulmányi Értékelje a szakját abból a szempontból, hogy az itt szerzett tudás, a megszerzett diploma EvaSys kiértékelés Oldal7

25 NK, Népegészségügyi felügyelõ szak Profil Alegység: Tanár neve: NK Kurzus neve: (felmérés neve) OEC - Népegészségügyi Kar Népegészségügyi felügyelõ szak.) A szakon tartott órák száma és a teljesítésükkel megszerezhető kreditpontok mennyisége összhangban van-e egymással?.) A szakon tartott órák minősége és a teljesítésükkel megszerezhető kreditpontok mennyisége összhangban van-e egymással?.) A szakon tartott órák tartalma és a teljesítésükkel megszerezhető kreditpontok mennyisége összhangban van-e egymással?.) Összességében, mennyire feleltek meg szakjának oktatói az ön elvárásainak? átl.=. átl.=. átl.=. átl.=..) Mennyire voltak az oktatók felkészültek? átl.=..) Mennyire érezte az oktatók segítőkészségét? átl.=..7) Szakjának oktatói mennyire tartották be, a foglalkozások formai követelményeit (pontos kezdés, pontos befejezés, órák megtartása)?.8) Összességében mennyire segítették elő az előadások és a gyakorlatok a tananyag elsajátítását? átl.=.7 átl.=..9) Mennyire segítették a jegyzetek a tananyag elsajátítását? átl.=..0) A szakján oktatott tárgyak esetén mennyire jellemző, hogy a vizsgakövetelmények meghatározása, a számonkérés és a kapott érdemjegy összhangban van egymással?.) Mennyire van lehetősége arra, hogy a szakjához kötődően tudományos kutatómunkában/művészeti tevékenységben vegyen részt, az intézmény segítségével?.) Mennyire van lehetősége arra, hogy a szakhoz tartozó kötelező tanulmányokon túlmutató, további ismeretekre tegyen szert, az oktatási intézmény segítségével? átl.=. átl.=.7 átl.=.7.) Összességében mennyire elégedett az ön által választott szakkal? átl.=.7.) Értékelje a saját szakját abból a szempontból, hogy mennyire nehéz eleget tenni a tanulmányi követelményeknek..) Értékelje a szakját abból a szempontból, hogy az itt szerzett tudás, a megszerzett diploma mennyire nyújt jó lehetőséget a Magyarországon történő későbbi elhelyezkedés, a hazai szakmai átl.=. átl.= EvaSys kiértékelés Oldal8

26 NK, Népegészségügyi felügyelõ szak Profil Alegység: Tanár neve: NK Kurzus neve: (felmérés neve) OEC - Népegészségügyi Kar Népegészségügyi felügyelõ szak Szak értékelése - + átl.= EvaSys kiértékelés Oldal9

27 NK, Népegészségügyi felügyelõ szak Hozzászólások jelentése.) Van-e a Szakon folyó képzéssel kapcsolatos megjegyzése vagy javaslata? EvaSys kiértékelés Oldal0

28 NK, Népegészségügyi felügyelõ szak EvaSys kiértékelés Oldal

29 NK, Népegészségügyi felügyelõ szak EvaSys kiértékelés Oldal

30 NK, Népegészségügyi felügyelõ szak Oldal

Jelentéskészítő TEK-IK () Válaszadók száma = 610

Jelentéskészítő TEK-IK () Válaszadók száma = 610 Jelentéskészítő TEK-IK () Válaszadók száma = 0 Általános mutatók Szak értékelése - + átl.=. Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Bal pólus Skála Átl. elt. Átlag Medián

Részletesebben

Oktatói munka hallgatói véleményezése. Oktatók

Oktatói munka hallgatói véleményezése. Oktatók Oktatói munka hallgatói véleményezése Oktatók Eredmények 1. A diákok órákon való részvételi hajlandósága eltérő attitűdöket mutat. A hallgatók négyötöde (80%) gyakori látogatója az előadásoknak, szemináriumoknak.

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Apáczai Csere János Kar 0 Ez az összesítés a/az Apáczai Csere János Kar 0 elsőseinek körében

Részletesebben

DPR vezető Hallgatói mot. vizsgálat 2011 () Válaszadók száma = 79

DPR vezető Hallgatói mot. vizsgálat 2011 () Válaszadók száma = 79 DPR vezető Hallgatói mot. vizsgálat 0 () Válaszadók száma = 79 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Képzés hallgatói véleményezése

Képzés hallgatói véleményezése NYME 9400 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Képzés hallgatói véleményezése Ez az összesítés a MÜL6_óvodapedagógus 203/204. tanév felmérés eredményeit tartalmazza. A minőségfejlesztési program keretében a

Részletesebben

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES JEGYZŐKÖNYV TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK ZÁRÓTANÍTÁSÁHOZ

TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES JEGYZŐKÖNYV TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK ZÁRÓTANÍTÁSÁHOZ JEGYZŐKÖNYV TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK ZÁRÓTANÍTÁSÁHOZ A hallgató neve: Neptun kódja műveltségterülete... A zárótanítás időpontja:.. helye:.... Tantárgy:... téma:.... A téma előzménye:.... A zárótanítás értékelése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Prezentáció és íráskészségfejlesztés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Prezentáció és íráskészségfejlesztés. tanulmányokhoz I. évfolyam GM és PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Prezentáció és íráskészségfejlesztés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Prezentáció és íráskészség

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli informatika 2. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli informatika 2. tanulmányokhoz IV. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak/Minden szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli informatika 2. tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

Kérdőívek. Szigetszentmiklós, 2015. június

Kérdőívek. Szigetszentmiklós, 2015. június Kérdőívek Szigetszentmiklós, 2015. június Kitöltötték 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 44% 39% 13% szülők diákok tanárok Szülői kérdőív: 13% 16 14 14 12 10 8 6 6 8 6 6 5 5 5 a b c ny 4 2 0 3

Részletesebben

Intezmeny atlaga. Válaszadók száma = 1065. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Intezmeny atlaga. Válaszadók száma = 1065. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Válaszadók száma = 06 Általános indikátorok Globális index 2. Az alábbi kérdések az adott tantárgyra vonatkoznak, függetlenül a kurzus típusától (előadás, szeminárium, gyakorlat) (α = 0.88) 4. Az oktató

Részletesebben

DE - FOK_végzett hallg. 2006. Válaszadók száma = 1. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DE - FOK_végzett hallg. 2006. Válaszadók száma = 1. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% Jelentéskészítő, DE - FOK_végzett hallg. 00 DE - FOK_végzett hallg. 00 Válaszadók száma = Általános indikátorok. Az alma mater szerepe (; - közepes, átlagos; - nagyon jó, kiváló) - + átl.=. Felmérés eredmények

Részletesebben

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 26 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam gimnázium szövegértés Előállítás ideje: 27.3.. 12:28:21

Részletesebben

Fónai Mihály: Alumni: hallgatói elvárások és vélemények. Campus Lét a Debreceni Egyetemen: csoportok és csoportstruktúrák - 2010. december 3.

Fónai Mihály: Alumni: hallgatói elvárások és vélemények. Campus Lét a Debreceni Egyetemen: csoportok és csoportstruktúrák - 2010. december 3. Fónai Mihály: Alumni: hallgatói elvárások és vélemények Campus Lét a Debreceni Egyetemen: csoportok és csoportstruktúrák - 2010. december 3. - Diplomás Pályakövető Rendszer és az alumni A DPR TÁMOP 4.1.3.

Részletesebben

DPR_mpiac_2013_DE_r_FOK. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_mpiac_2013_DE_r_FOK. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_mpiac_0_DE_r_FOK Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus % % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

DPR Szakmai nap. 2011. október 17. PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar

DPR Szakmai nap. 2011. október 17. PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar A diplomás pályakövetés eredményei és a lehetséges fejlesztési irányok DPR Szakmai nap 2011. október 17. Horváth Judit A vizsgálat reprezentativitása

Részletesebben

Előre is köszönjük munkádat és izgatottan várjuk válaszaidat! A Helleresek

Előre is köszönjük munkádat és izgatottan várjuk válaszaidat! A Helleresek A Heller Farkas Szakkollégium 2016-os felvételi kérdőívét tartod a kezedben, amely által megteheted az első lépést a Helleres úton. Az írásbeli kérdőív kitöltése után a felvételi következő lépése egy szóbeli

Részletesebben

Hallgatói Elégedettségi Kérdőív

Hallgatói Elégedettségi Kérdőív Hallgatói Elégedettségi Kérdőív Kérjük, töltse ki az elméleti képzésre vonatkozó kérdőívünket és küldje vissza nekünk a facetofacejogsi@gmail.com e-mail címre. Köszönjük, hogy véleményével hozzájárul magasabb

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

DPR_2011_mpiac_NK. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_2011_mpiac_NK. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Jelentéskészítő, DPR_0_mpiac_NK DPR_0_mpiac_NK Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram % Jobb

Részletesebben

Erasmus+ pályázati tájékoztató

Erasmus+ pályázati tájékoztató Erasmus+ pályázati tájékoztató Közgazdaságtudományi Kar Pécs 18/09/2013 Erasmus+ pályázati tájékoztató Erasmus+ pályázat beadása előtti teendők Pályázat menete Intézmények Fontos tudnivalók Szakmai gyakorlat

Részletesebben

DE - FOK_végzett hallg. 2007. Válaszadók száma = 2. Kérdéscsoport Érték Normálási érték 70 100 130. Felmérés eredmények

DE - FOK_végzett hallg. 2007. Válaszadók száma = 2. Kérdéscsoport Érték Normálási érték 70 100 130. Felmérés eredmények Jelentéskészítő, DE - FOK_végzett hallg. 007 DE - FOK_végzett hallg. 007 Válaszadók száma = Általános indikátorok. Az alma mater szerepe (; - közepes, átlagos; - nagyon jó, kiváló) - + átl.=. elt.= Általános

Részletesebben

Vizuális- és környezetkultúra tanári szak mesterképzés A VIZUÁLIS- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA TANÁR SZAK BEMUTATÁSA UTOLJÁRA INDÍTVA 2016. 09.01.

Vizuális- és környezetkultúra tanári szak mesterképzés A VIZUÁLIS- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA TANÁR SZAK BEMUTATÁSA UTOLJÁRA INDÍTVA 2016. 09.01. kultúra szak mesterképzés A VIZUÁLIS- ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA TANÁR SZAK BEMUTATÁSA UTOLJÁRA INDÍTVA 2016. 09.01. Célkitűzések: A képzés célja a Képi ábrázolás alapképzésben (Ba) vagy más, a szaktel kompatibilis

Részletesebben

Puskás Tivadar Távközlési Technikum

Puskás Tivadar Távközlési Technikum 27 Puskás Tivadar Távközlési Technikum Az Önök telephelyére vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 1. évfolyam szakközépiskola matematika Előállítás ideje: 28.3.6. 6:48:31 197 Budapest,

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK ÉS EREDMÉNYESSÉG: A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA BEVEZETÉSÉNEK INTÉZMÉNYI TAPASZTALATAI

VÁLTOZÁSOK ÉS EREDMÉNYESSÉG: A DÉLUTÁNIG TARTÓ ISKOLA BEVEZETÉSÉNEK INTÉZMÉNYI TAPASZTALATAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 EREDMÉNYESSÉG ÉS TÁRSADALMI BEÁGYAZOTTSÁG (TÁMOP 3.1.1. / 4.2.1.) VÁLTOZÁSOK ÉS EREDMÉNYESSÉG: A DÉLUTÁNIG TARTÓ

Részletesebben

Doktorandusz hallgatók nyomonkövetése (monitoring)

Doktorandusz hallgatók nyomonkövetése (monitoring) Indító javaslat Doktorandusz hallgatók nyomonkövetése (monitoring) A monitoring akkor eredményes, ha a vizsgált hallgatók köre minél teljesebb, a kérdések egyszerűek és egyértelműek, a válaszok hitelesek

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. gazdasági és jogi szakfordító és lektor (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. gazdasági és jogi szakfordító és lektor (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezőtanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai

Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület

Részletesebben

Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola 028327. Különös közzétételi lista

Kétegyházi Márki Sándor Általános Iskola 028327. Különös közzétételi lista Kétegyházi Márki Sándor Általános 028327 Különös közzétételi lista 2015/2016 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Szak Szakvizsga

Részletesebben

A fiatalok pénzügyi kultúrája Számít-e a gazdasági oktatás?

A fiatalok pénzügyi kultúrája Számít-e a gazdasági oktatás? A fiatalok pénzügyi kultúrája Számít-e a gazdasági oktatás? XXXII. OTDK Konferencia 2015. április 9-11. Készítette: Pintye Alexandra Konzulens: Dr. Kiss Marietta A kultúrától a pénzügyi kultúráig vezető

Részletesebben

Energiagazdálkodás II. kommunikációs dosszié ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY

Energiagazdálkodás II. kommunikációs dosszié ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY ENERGIAGAZDÁLKODÁS LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK

Részletesebben

TMS Learning: Vezetői extrák

TMS Learning: Vezetői extrák Talent Management System (TMS) Bevezetés TMS Learning: Vezetői extrák Ha közvetlen beosztottakkal dolgozol, akkor a TMS Learning kezdőlapján látni fogsz egy plusz, My Employees lapot. A My Employees egy

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Fővárosi

Részletesebben

Dr. Erbszt András Szt. János Kh. Idegsebészeti Osztály NEVES BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM

Dr. Erbszt András Szt. János Kh. Idegsebészeti Osztály NEVES BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM Dr. Erbszt András Szt. János Kh. Idegsebészeti Osztály 2013.10.10. NEVES BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM Definíció Szegmentum tévesztésről akkor beszélünk a gerincsebészetben amikor a sebész nem a tervezett magasságban

Részletesebben

EK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 4. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

EK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - 3 éve. Válaszadók száma = 4. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% EK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve EK_Végzett hallgatói - BA - MA - Hagy - éve Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Kérdésszöveg Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016 / 2017. tanév OM azonosító 031 966 Iskolánk a nemzeti köznevelési törvényben előírt létszámok alapján alakítja ki az osztálylétszámokat, tanulócsoportokat. Az iskola felvételi

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet

Nyíregyházi Főiskola. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Nyíregyházi Főiskola a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az informatikai és a műszaki képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II.

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A vizsga részei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli

Részletesebben

DPR_végzettek_NK_2013_abszolutorium 2008. Válaszadók száma = 12. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzettek_NK_2013_abszolutorium 2008. Válaszadók száma = 12. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_végzettek_NK_0_abszolutorium 008. Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián

Részletesebben

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: MTA Wigner

Részletesebben

Tudományos díjak, ösztöndíjak, OTDK (Maximum 10 pont adható!) o OTDK I. hely: 5 pont o OTDK II. hely: 4 pont o OTDK III.

Tudományos díjak, ösztöndíjak, OTDK (Maximum 10 pont adható!) o OTDK I. hely: 5 pont o OTDK II. hely: 4 pont o OTDK III. Doktorandusz pályázatok pontozása 1. Tanulmányi eredmények (Maximum 30 pont adható!) A mesterképzés utolsó két év, év végi eredményének átlaga, mínusz 4, szorozva 30-cal. (Ez a kacifántos számítási modell

Részletesebben

Címzett: Markus Goddemeier E-mail: markus.goddemeier@proteinsimple.com Fax: +49 (0)162 985 79 53

Címzett: Markus Goddemeier E-mail: markus.goddemeier@proteinsimple.com Fax: +49 (0)162 985 79 53 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: MTA Kísérleti

Részletesebben

irányítószám: Ország: Magyarország

irányítószám: Ország: Magyarország 25/23-2/2015. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

Részletesebben

Középiskolai felvételi eljárás. 2015-2016. tanév

Középiskolai felvételi eljárás. 2015-2016. tanév Középiskolai felvételi eljárás 2015-2016. tanév 1. Középiskolai felvételi eljárás legfontosabb dátumai 2015.11.13. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli vizsgát

Részletesebben

DPR_2011_mpiac_GYFK. Válaszadók száma = 16. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

DPR_2011_mpiac_GYFK. Válaszadók száma = 16. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Jelentéskészítő, DPR_0_mpiac_GYFK DPR_0_mpiac_GYFK Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % Hisztogram %

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZ DÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉR KÉNT SZERZ D FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZ DÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉR KÉNT SZERZ D FÉL NEVE ÉS CÍME MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41517 7. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ:

Részletesebben

Tájékoztató a VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ. modulzáró és szakmai vizsgáról és a szakképesítés vizsgáztatási követelményeiről

Tájékoztató a VÁLLALKOZÁSI MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ. modulzáró és szakmai vizsgáról és a szakképesítés vizsgáztatási követelményeiről BGE Oktatási Igazgatóság Felnőttképzési Főosztály 1149 Budapest Buzogány u. 10-12. Intézmény nyilvántartásba vételi száma: E/000650/2014 Képzés nyilvántartási száma: E-000650/2014/A011 Tájékoztató a VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi ponthatárok 2009

Felsőoktatási felvételi ponthatárok 2009 Felsőoktatási felvételi ponthatárok 2009 Dr. Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár Oktatási és Kulturális Minisztérium 2009. július 24. Nem nyert felvételt 26% Felvételt nyert 74%

Részletesebben

Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2/A - 2008-0154)

Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2/A - 2008-0154) Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése (ÁROP-1.A.2/A - 2008-0154) 2010.12.08. Erdész János Témák Projekttel szembeni elvárások Projektszakaszok, elvégzett feladatok, eredménytermékek

Részletesebben

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40%

Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 20% 40% Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus 5% 1 20% 2 40% 3 30% 4 5% 5 Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt. tart.=tartózkodás

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC NE. Válaszadók száma = 6. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC NE Válaszadók száma = 6 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Beszámoló: a kompetenciamérés eredményének javítását célzó intézkedési tervben foglaltak megvalósításáról. Őcsény, 2015. november 20.

Beszámoló: a kompetenciamérés eredményének javítását célzó intézkedési tervben foglaltak megvalósításáról. Őcsény, 2015. november 20. Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola székhelye: 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Ikt.sz.: /2015. OM: 036345 Ügyintéző: Ősze Józsefné Ügyintézés

Részletesebben

CTFK - Végzett hallgatói - FSZ - 1 éve. Válaszadók száma = 2. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

CTFK - Végzett hallgatói - FSZ - 1 éve. Válaszadók száma = 2. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% CTFK - Végzett hallgatói - FSZ - éve CTFK - Végzett hallgatói - FSZ - éve Válaszadók száma = Általános indikátorok Globális index - + átl.=,7,7 - + KARI ADATSZOLGÁLTATÁS - Tanulmányok - + KARI ADATSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC EGPOL. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC EGPOL Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár panaszkezelési szabályzata

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár panaszkezelési szabályzata A Justh Zsigmond Városi Könyvtár panaszkezelési szabályzata I. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások Szabályzatunk célja, hogy a Justh Zsigmond Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár a könyvtári

Részletesebben

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2006 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Az Önök iskolájára vonatkozó egyedi adatok táblázatokban és grafikonokon 10. évfolyam matematika Előállítás ideje: 2007.04.18. 13:23:13 1 Standardizált

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1. Bevezető előadás. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu (1) 463 3284 (70) 366 51 19

1. Bevezető előadás. Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu (1) 463 3284 (70) 366 51 19 Dokumentumszerkesztés Word kurzus előadás Schulcz Róbert schulcz@hit.bme.hu (1) 463 3284 (70) 366 51 19 A tananyagot kizárólag a BME hallgatói használhatják fel tanulási céllal. Minden egyéb felhasználáshoz

Részletesebben

Emelt szintű érettségire készítés

Emelt szintű érettségire készítés Kanizsai Dorottya Gimnázium Emelt szintű érettségire készítés 2015. 1 Kanizsai Dorottya Gimnázium Az emelt szintű érettségire való felkészítésről 1. Jogszabályi alapok I. Az emelt szintű érettségire való

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a Csavarhat webáruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet.

Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a Csavarhat webáruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. Csavarhat webáruház Részletes útmutató a webáruház használatához Kérjük, hogy mielőtt elkezdené használni a Csavarhat webáruházat, gondosan olvassa végig ezt a segédletet. Cégeknek, kis- és nagykereskedőknek,

Részletesebben

DPR_végzettek_NK_2013_abszolutorium 2010. Válaszadók száma = 40. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_végzettek_NK_2013_abszolutorium 2010. Válaszadók száma = 40. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_végzettek_NK_0_abszolutorium 00. Válaszadók száma = 0 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

Felvételi 2013 Felvételi tájékoztató 2013

Felvételi 2013 Felvételi tájékoztató 2013 Felvételi 2013 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2013. szeptemberben induló képzésekre honlap : www.felvi.hu Felvételi tájoló 2013. (Felvi-rangsorokkal) Képzési szintek A:

Részletesebben

1. sz. melléklet: Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv helyzetelemzésének adattáblái Készült: 2009. szeptember 17.

1. sz. melléklet: Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv helyzetelemzésének adattáblái Készült: 2009. szeptember 17. 1. sz. melléklet: Intézményi Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv helyzetelemzésének adattáblái Készült: 2009. szeptember 17. 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: 036396 Intézmény neve, címe:

Részletesebben

Az abortusz a magyar közvéleményben

Az abortusz a magyar közvéleményben Az abortusz a magyar közvéleményben Országos felmérés a egyesület számára Módszer: országos reprezentatív felmérés a 18 éves és idősebb lakosság 1200 fős mintájának személyes megkérdezésével a Medián-Omnibusz

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 2571 fő

Dunaújvárosi Főiskola. Hallgatók Alapsokaság: 2571 fő Dunaújvárosi Főiskola Hallgatók Alapsokaság: 2571 fő Felsőfokú végzettséggel már rendelkező hallgatók aránya 19,9% Esetszám: 1173 Válaszadási ráta: 45,6% Hallgatók nyelvismerete - Az adott nyelvet legalább

Részletesebben

pálóczi tibor & ungvári mihály ÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNY 2D-S REPREZENTÁCIÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST 2016 TAVASZ

pálóczi tibor & ungvári mihály ÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNY 2D-S REPREZENTÁCIÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST 2016 TAVASZ pálóczi tibor & ungvári mihály ÉPÍTÉSZETI LÁTVÁNY 2D-S REPREZENTÁCIÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓ BUDAPEST 2016 TAVASZ kurzus ismertető kurzus neve építészeti látvány - 2d-s reprezentáció és dokumentáció gesztor intézet

Részletesebben

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T O K E L B Í R Á L Á S Á R Ó L 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49.) 2. A közbeszerzés

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A KONTROLL ADATSZOLGÁLTATÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ (2012-TŐL)

ÚTMUTATÓ A KONTROLL ADATSZOLGÁLTATÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ (2012-TŐL) ÚTMUTATÓ A KONTROLL ADATSZOLGÁLTATÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ (2012-TŐL) A 2006-2010. évre vonatkozó, régebbi adatszolgáltatások esetében az adatszolgáltatás menete a mostanitól eltérő, a benyújtáshoz különböző

Részletesebben

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség Nyelvi képzés tájékoztató Nappali tagozat, alapképzési szakos hallgatók számára Gépészmérnök, Had-és biztonságtechnikai mérnök, Mechatronikai mérnök, Villamosmérnök, Könnyőipari mérnök, Ipari termék- és

Részletesebben

PONTSZÁMÍTÁSI KÉRELEM felsőfokú végzettség alapján (alap- és osztatlan képzésre jelentkezőknek)

PONTSZÁMÍTÁSI KÉRELEM felsőfokú végzettség alapján (alap- és osztatlan képzésre jelentkezőknek) PONTSZÁMÍTÁSI KÉRELEM felsőfokú végzettség alapján (alap- és osztatlan képzésre jelentkezőknek) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Jelentkezői adatok Jelentkező neve: Felvételi azonosító: Születési dátum: Anyja neve:

Részletesebben

M A G Y A R K O N G R E S S Z U S I I R O D A

M A G Y A R K O N G R E S S Z U S I I R O D A Magyar Turizmus Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Kongresszusi Iroda 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. Tel.: (06-1) 488-8640 Fax: (06-1) 488-8641 E-mail: hcb@hungarytourism.hu www.hcb.hu A

Részletesebben

NymE_MÜL1_2012. Válaszadók száma = 592. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

NymE_MÜL1_2012. Válaszadók száma = 592. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% NymE_MÜL_0 Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála % 0% 0% 0% Hisztogram % Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2008/2009. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 GYT B. Válaszadók száma = 15. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 GYT B Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl. elt.

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak

Jelentés a kiértékelésről az előadóknak VSL Kft. 000 Szentendre Pitypang u. 6. VSL Kft. Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! (személyes és bizalmas) Jelentés a kiértékelésről az előadóknak Tisztelt Vera Gedei Úr/Asszony! Ez az email tartalmazza a

Részletesebben

Történelem. A vizsgáztatói és felkészítő gyakorlatra vonatkozó kérdőív:

Történelem. A vizsgáztatói és felkészítő gyakorlatra vonatkozó kérdőív: Történelem Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre! A vizsgáztatói és felkészítő gyakorlatra vonatkozó kérdőív: 1. A kétszintű érettségi vizsgarendszer 2005. évi bevezetése óta hány május-júniusi

Részletesebben

Tanulmányi keretrendszer az APPI-ban

Tanulmányi keretrendszer az APPI-ban Horváth Cz. János Tanulmányi keretrendszerek felhasználói hatékonyságvizsgálata NWS 2009 2009. április 16. Tanulmányi keretrendszer az APPI-ban Közel 3 éves Moodle használat Több ezer bejegyzett felhasználó

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 2323-06 Egészségnevelés- egészségfejlesztés modul. 1. vizsgafeladat. 2010. október 04.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápoló szakképesítés. 2323-06 Egészségnevelés- egészségfejlesztés modul. 1. vizsgafeladat. 2010. október 04. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Kedves 9. évfolyamos tanulónk!

Kedves 9. évfolyamos tanulónk! Kedves 9. évfolyamos tanulónk! A 9. osztály befejezését követően a nyári szünetben kéthetes szakmai gyakorlaton kell részt venned. A beosztás az előzetesen megkaptátok, az áruházak felhívtak titeket. Ne

Részletesebben

Helyi tanterv az alapfokú

Helyi tanterv az alapfokú Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Helyi tanterv az alapfokú

Részletesebben

Kerékpárlabda kvalifikációs szabályzat

Kerékpárlabda kvalifikációs szabályzat Kerékpárlabda kvalifikációs szabályzat Érvényesség kezdete: Junior kategória 2016 június 1 Felnőtt kategória 2016 január 1 Tartalom I. Célja... 3 II. Szabályozás... 3 1) A versenyek meghatározása... 3

Részletesebben

A DPR 2010 AKTÍV HALLGATÓI KÉRDŐÍVEK OUTPUT ADATFÁJLJAINAK EGYSÉGES SZERKEZETE

A DPR 2010 AKTÍV HALLGATÓI KÉRDŐÍVEK OUTPUT ADATFÁJLJAINAK EGYSÉGES SZERKEZETE TÁMOP 4.1.3 Dr. Kabai Imre A DPR 2010 AKTÍV HALLGATÓI KÉRDŐÍVEK OUTPUT ADATFÁJLJAINAK EGYSÉGES SZERKEZETE A 2010 tavaszán készülő egységes DPR aktív hallgatói output adatfájl készülhet: 1. sztenderd EvaSys

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

E-ADÓ RENSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

E-ADÓ RENSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ E-ADÓ RENSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL ELÉRHETŐ FUNKCIÓK 1. Adónaptár A bejelentkezést követően lehetőség van az eseményekről értesítést kérni! 2. Pótlékszámítás 3. Elektronikus űrlapok

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés. 2454-06 Kártevőirtás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. december 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés. 2454-06 Kártevőirtás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. december 10. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról_munkaruházati termékek szállítása (5. rész)

Tájékoztató a szerződés módosításáról_munkaruházati termékek szállítása (5. rész) Tájékoztató a szerződés módosításáról_munkaruházati termékek szállítása (5. rész) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/61 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi ponthatárok 2010

Felsőoktatási felvételi ponthatárok 2010 Felsőoktatási felvételi ponthatárok 2010 Dr. Dux László Felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2010. július 23. 30,3% Nem nyert felvételt Felvételt nyert 69,7% Összes

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015-2016. II. félév

KÖVETELMÉNYEK 2015-2016. II. félév Összefüggő komplex szakmai gyakorlat CGB 1006 Meghirdetés féléve 6. Kreditpont: 14 Óraszám (elm.+gyak.) 0+180 Előfeltétel (tantárgyi kód) CGB 1005 Dr. Koi Balázs A gyakorlati órák a terepintézményekben

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Az AHELO a felsőoktatásban

Az AHELO a felsőoktatásban Az AHELO a felsőoktatásban Szemerszki Marianna, OFI ELISMERÉS ÉS MINŐSÉG ORSZÁGOS FELSŐOKTATÁSI FÓRUM 2014. október 16. Az előadás tartalma Mi az AHELO? Oktatáspolitikai háttér és célok Mi történt eddig

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁS. SZOCIOLÓGIA A TÁRSADALOMELMÉLET ALAPJAI BBNSZ08100 BBNTT00100 szociológia és társadalmi tanulmányok szakos hallgatók számára

TÁRGYLEÍRÁS. SZOCIOLÓGIA A TÁRSADALOMELMÉLET ALAPJAI BBNSZ08100 BBNTT00100 szociológia és társadalmi tanulmányok szakos hallgatók számára TÁRYLEÍRÁS SZOCIOLÓI TÁRSDLOMELMÉLET LPJI Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 013/014. tanév I. félév kedd 14:15-15:45 BTK mbrosianum 13/B. TNTÁRY CÉLJ tantárgy elsődleges célja alapvető szociológiai alapismeretek

Részletesebben

A) Belépés a Webinar felületére

A) Belépés a Webinar felületére A) Belépés a Webinar felületére A webinar a visszaigazoló emailben megadott linkre kattintva indítható el. A képernyő jobb oldalán először a kereszt- (First name), illetve a vezetéknevét (Last name), majd

Részletesebben

Kihívások és teljesítménymérés a műszaki képzésben (Óbudai Egyetem)

Kihívások és teljesítménymérés a műszaki képzésben (Óbudai Egyetem) Kihívások és teljesítménymérés a műszaki képzésben (Óbudai Egyetem) (a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódja) Dr. Palásti Kovács Béla Kihívások Hallgatói létszám és finanszírozás A hallgatók hozott (meglévő)

Részletesebben

Beiskolázás 2009. Középiskola Neve: Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium OM azonosító száma: 028380

Beiskolázás 2009. Középiskola Neve: Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai Szakképző Iskola, Kollégium OM azonosító száma: 028380 Középiskola Neve: Erkel Ferenc Gimnázium és Szakképző Iskola, Kollégium OM azonosító száma: 028380 Cím 5700 Gyula, Bodoky u. 10. Telefonszám 06 /66/ 463-118 Fax 06 /66/ 468-111 E-mail Honlap Igazgató neve

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet

Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet Jedlik Ányos Gépz-, Informatikai Villamosmérnöki Intézet T A N T Á R G Y I L I S T A Kötelező tantár: ssz. kód megnevez JÁI - 42. bszf. krp af if 1. NGB_AK001_1 Közgazdaságtan 3 0 0 v 4 1 1 2. NGB_AU001_1

Részletesebben

I. 4.) Az ajánlatkéra más ajánlatkérak nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem X

I. 4.) Az ajánlatkéra más ajánlatkérak nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem X 1. melléklet a /2009. (....) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fa: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magánegészségügyi szolgáltatások igénybevételének okai, gyakorisága, költségei, finanszírozása

Magánegészségügyi szolgáltatások igénybevételének okai, gyakorisága, költségei, finanszírozása Magánegészségügyi szolgáltatások igénybevételének okai, gyakorisága, költségei, finanszírozása Készült: részére Készítette: Kis Tamás, Kun Eszter Szinapszis Kft. 2015. május 19. Előzmények, célok, kutatási

Részletesebben