Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület augusztus 28-i ülés napirendi 97/2014. (VIII.28.) 162. pontjaira tett javaslat elfogadásáról Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 98/2014. (VIII.28.) 165. Képviselői kérdések, felszólalások - Beszámoló a Szolnoki Rendőrkapitányság évi 99/2014. (VIII.28.) 167. tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 100/2014. (VIII.28.) évi és évi I. félévi tevékenységéről Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak 101/2014. (VIII.28.) 169. megválasztására Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 102/2014. (VIII.28.) 170. Társulási Megállapodás módosítására Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat tulajdonát 103/2014. (VIII.28.) 171. képező 0283/29. hrsz.-ú ingatlan megvásárlására Előterjesztés Besenyszög külterület 3468 hrsz-ú ingatlan - felajánlására Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat anyagi 104/2014. (VIII.28.) 173. támogatás iránti kérelméről Előterjesztés a besenyszögi 0406/2 hrsz-ú, a 0406/3-hrsz-ú, a 105/2014. (VIII.28.) /1-hrsz-ú ingatlanok haszonbérbe adására Előterjesztés Besenyszög Város Víziközműveinek Gördülő 106/2014. (VIII.28.) 175. Fejlesztési Tervére Előterjesztés Farkas Gabriella besenyszögi lakos kérelmére 107/2014. (VIII.28.) 176. Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat 108/2014. (VIII.28.) 178. Polgármesteri Hivatal szélfogó nyílászáróinak cseréje Előterjesztés Besenyszög Attila út telkek megvásárlására - Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Távollévők: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28-án a Városháza Chiovini termében megtartott üléséről Balogh Zoltán polgármester, Farkas Géza, Csapó Pálné, Lovász Imre, Palyafári János képviselők Dr.Elbakour Afif alpolgármester, Kiss Ernőné képviselők

2 162 Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyző Danyi Gyuláné Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár vezetője Balog Tiborné Eszterlánc Óvoda Vezetője Meskó Zsolt Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat Vezetője Hevér Enikő r.fhdgy Szolnoki Rendőrkaptányság Közrendvédelmi Osztály Tiszasülyi Rendőrőrs Vezetője Nagy Attila r.alezredes Szolnoki Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Vezetője Tímári Csaba r.kmb Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán Polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 5 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Palyafári János képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester az alábbi napirendek tárgyalását javasolja a képviselőtestületnek: A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 97/2014. (VIII.28.) számú határozat A Képviselő-testület augusztus 28-ai ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot elfogadja és az alábbi napirendeket tárgyalja: 1.) Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 2.) Képviselői kérdések, felszólalások Előadó: Képviselők 3.) Beszámoló a Szolnoki Rendőrkapitányság évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről Előadó: Nagy Attila r.alezredes, Tímári Csaba r.kmb, Kiss Béla Besenyszögi Községi Polgárőr Egyesület elnöke 4.) Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi és évi I. félévi tevékenységéről 5.) Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására Előadó: Munkácsi György jegyző

3 163 6.) Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítására 7.) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat tulajdonát képező 0283/29. hrsz.- ú ingatlan megvásárlására 8.) Előterjesztés Besenyszög külterület 3468 hrsz-ú ingatlan felajánlására 9.) Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat anyagi támogatás iránti kérelméről 10.) Előterjesztés a besenyszögi 0406/2 hrsz-ú, a 0406/3-hrsz-ú, a 0407/1-hrsz-ú ingatlanok haszonbérbe adására 11.) Előterjesztés Besenyszög Város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervére 12.) Előterjesztés Farkas Gabriella besenyszögi lakos kérelmére 13.) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szélfogó nyílászáróinak cseréje 14.) Előterjesztés Besenyszög Attila út telkek megvásárlására A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : Július 2. Mean Start Komplex Kft képviseletében Takács Zoltán keresett meg munkaerő közvetítés céllal, az autópálya nyomvonalán dolgozó régészeti feltárásokhoz kértek segédmunkás munkaerőt. Sajnos a mindennapi oda és visszaszállítást nem tudtuk vállalni, így nem tudtunk segíteni a Besenyszögi munkanélkülieken. Július 3. Kooperációs egyeztetést tartottunk a beruházások kapcsán, mint minden héten csütörtökön, így most is egyeztettünk a kivitelezés üteméről, az előzőekben felvett jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok pótlásáról, illetve az újonnan felmerült feladatokról, problémákról. Július 8. Túrkevén egyeztető megbeszélést folytattam több városi polgármesterrel, Kárpát-medencei Hangya Szövetkezet létrehozásáról. Az együttműködés célja, hogy a következő Uniós ciklusban időszakban kb önkormányzat működne együtt saját termékek forgalmazásában. Ez lehetőséget teremtene városunk azon polgárainak akik részt kívánnak venni a helyi termékek fejlesztésében, gyártásában. Július 16.

4 164 Panyolán voltam, ahol polgármester úr helyi termékek előállításának gyakorlatáról tartott tájékoztatót. Egyben egyeztettünk a két település közötti későbbi együttműködés lehetőségéről. Július 21. Helyben egyeztető megbeszélést folytattam a Műemlékvédelmi Felügyelet képviselőivel. A kápolnában és a római katolikus templomban folytatott munkálatokról. Július 31. Rendkívüli testületi ülést tartottunk ahol a beruházásokkal kapcsolatos döntéseket hoztunk meg. Augusztus 4. Egyeztetést folytattam a beruházással kapcsolatosan a hőszigetelő rendszer szállítójával. Tárgyalás oka véleményünk szerint a hőszigetelő rendszer műszakilag történt felrögzítése nem az előírásoknak megfelelően történt, ezért kértem a tanúsítvány kiadó céget, hogy ellenőrizze le a végzett munkát az esetleges javítási munkálatokat jegyzőkönyvezze és rendelje el, hogy ezek után ne legyen gond a rendszerminősítés dokumentumainak kiállításával. Augusztus 5. Idősek Otthonában élő Lázár Mihálynét köszöntöttük 90 születésnapja alakmából. Mindig nagy öröm számunkra, amikor a szép korúak felkérnek bennünket születésnapi köszöntésre, melynek nagy örömmel teszünk eleget. Augusztus 6. Területi Szociális Bizottsági ülést tartottunk, ahol a költségvetés módosításáról döntöttünk a szociális intézmény vonatkozásában. Augusztus 19. Újfent 90 éves Besenyszögit köszöntöttünk, Zajacz Istvánt otthonában. Aki nagy szellemi frissességről tett tanúbizonyságot és számolt be nekünk régen történt eseményekről. Augusztus 20. Közös ünnepi megemlékezést tartottunk a Római Katolikus Egyházközösséggel. A szentmise végén közösen helyeztük el a megemlékezés koszorúit a civil szervezetekkel. Augusztus 26. Egyeztető megbeszélést folytattam Farkas Gabriellával a húsfeldolgozó üzlethelyiség bérbeadásával kapcsolatban. Erről tájékoztatót napirendben fogok adni a Képviselő-testület részére. Dr.Elbakour Afif megérkezett, jelen van: 6 fő. Farkas Géza: A Kárpát-medencei Hangya Szövetkezethez csak belföldi települések, vagy országon túli önkormányzatok is csatlakoztak? Balogh Zoltán: Az Erdélyi területekről is csatlakoznak, az ott előállított termékeket is belföldön fogjuk értékesíteni, vagy is a szövetkezetbe bevinni. Jelenleg 200 önkormányzat írt alá szándéknyilatkozatot. Pályázati lehetőség nyílik közötti időszakban akár mintabolt üzemeltetésére is, ahol a helyi termékeket és a szövetkezeti tagok által előállított termékeket lehet megvásárolni. Danyi Gyuláné: Millér parti este került már 6. alkalommal megrendezésre az önkormányzat támogatásával. A rendezvény ismét nagy érdeklődést váltott ki a településen élők körében. Mindenki jól érezte magát, sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk, hiszen az este

5 165 folyamán többször esett az eső, de a koncertek és a tűzijáték is megtartásra került. A hangulat azonban igen jó volt a rendezvény végéig. Köszönöm a Képviselő-testület támogatását! egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 98/2014. (VIII.28.) számú határozat Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. A határozatról értesülnek: 1. Képviselő- testület tagjai H. II. Napirendi pont tárgyalása: Képviselői kérdések, hozzászólások Előadók: Képviselők Farkas Géza: A romos épületek eltakarítása mikor történik meg, hiszen a település több utcájában előfordul olyan épület, amely életveszélyes és a lebontására a tulajdonosokat kötelezni kell! Munkácsi György: A Szolnoki Építéshatóság az Árpád utcai ház esetén már több alkalommal pénzbírságot is szabott ki. A hivatal már 3 éve sajnos nem járhat el építéshatósági ügyekben. Minden alkalommal a Szolnoki Építéshatóságot kell értesítenünk, ami meg is történt. A Temető úti ingatlan esetén a tornác szakadt le. Balogh Zoltán: Felkéréssel élünk az építéshatóságnál, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az önkormányzat saját költségének lebontatja az ingatlant, de azt a tulajdonosoknak természetesen ezt meg kell fizetni. Csapó Pálné: Az intézményünk lakói esetén kérem a hulladékgazdálkodási díj alóli mentességet, hogy ne félévente, hanem véglegesítsük a mentességet. Ne félévente kelljen benyújtania az intézmény lakóinak. Munkácsi György: Rendeletünk szabályozza a mentesség igénybevételének esteit, Képviselő-testület javaslatot tehet ennek módosítására. Balogh Zoltán : A véglegesítés talán abban az esetben nem jó megoldás, ha az ingatlan eladásra kerül, az új lakó nem intézi a szemétszállítási szerződést, nem kerül számlázásra a díj sem.

6 166 III. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Szolnoki Rendőrkapitányság évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről Előadó: Nagy Attila r.alezredes, Tímári Csaba r.kmb, Kiss Béla Besenyszögi Községi Polgárőr Egyesület elnöke Balogh Zoltán polgármester köszönti a meghívott vendégeket és felkéri Nagy Attila r.alezredes urat beszámolójának megtartására. Nagy Attila r.alezredes köszöntöm az önkormányzat képviselő-tagjait, az önkormányzat dolgozóit, a helyi lakosokat. Nagy Attila: Az írásos beszámolót kiegészíteni kívánom néhány gondolattal. Először is köszönetünket fejezzük ki az önkormányzat támogatásáért. Az együttműködés a településen élőkkel igen jó, a polgárőrség és a rendőrség együttes munkája szintén. A kollégának egyedül igen nagy területet kell védenie és óvnia. Bűncselekményekről: területi eloszlás általában nem belterületen történnek, azért is mert külterületen kisebb esélye van a lebukásnak. Jelentős változás nem következett be a településen rendészeti szempontból. A vagyon elleni bűncselekmények száma picit nőtt, de jellemzően a garázda jellegű bűncselekmények bejelentése is. Társszervekkel kiemelt az együttműködés, több ellenőrzést szervezünk folyamatosan. Itt főleg a fiatalkorú személyek szeszes itallal történő kiszolgálását ellenőrizzük. Tímári Csaba KMB a településen, mint már említettem egyedül teljesít szolgálatot, de természetesen további járőröket irányítunk a településre. Van, amikor sebességmérés is van a településen, legfőképpen a biztonságos közlekedés érdekében. A szankciók kiszabásakor empátiára hívjuk fel a kollégák figyelmét, de van amikor nincs mérlegelési jogköre a kollégáknak. Időskorúak: Az ő estükben többszörösen hívjuk fel a figyelmet. Tájékoztató anyagot küldünk a településre, amennyiben igényt tartanak rá előadást is tartunk. Általában trükkös módszerrel jutnak be az időskorú személyekhez, majd tulajdonítanak el készpénzt, egyéb értékeket. Fiatalkorúak: a jelenlegi veszélyforrás a kábítószer a számukra. Egyre többször fordul elő, hogy fiatalok italába kevernek bele kábító hatású szereket. Közbiztonság: nem veszélyeztetett a belterület, azonban a balesetek száma igen magas a Szolnok-Besenyszögöt összekötő úton. Bűncselekmények esetében a tavalyi évet eredményesen tudtuk zárni, közbiztonság megfelelő. Remélem továbbra is ilyen bizalommal lesznek a rendőrség és a polgárőrség munkája iránt. Balogh Zoltán : Valóban nagy a terület, főleg a külterületi részek. Nehezen megközelíthető területek is vannak, így Besenyszög számára plusz 1 fő KMB-s kolléga jelenléte lenne kedvező. Farkas Géza: A beszámolót jónak tartom. A sebességmérést, illetve a terepülésen áthaladó teherautó forgalomra nagy hangsúlyt kell fektetni. Én magam a helyi nyugdíjas klub vezetője vagyok. Fontos számomra is az időskorúak biztonsága. A településen a Polgárőrség igen aktív munkát végez, árusok és az idegenek ellenőrzése megtörténik szinte azonnal. Sajnos a drogok elleni küzdelem szélmalomharc, a fiatalokra nézve jelenleg a legveszélyesebb. Garázda jellegű bűncselekményeket már több alkalommal tapasztaltunk egy-

7 167 egy rendezvény után a buszmegállókban rongáltak, törött üvegeket dobáltak a megálló falához, volt, hogy a művelődési ház bejárati ajtaját rongálták meg. A beszámolóval egyetértek, további eredményes munkát kívánok mind a rendőrségnek, mind a polgárőröknek. Nagy Attila: Azt az információt kaptuk, hogy az állománytábla módosítása várható, amely jelenthet a település számára plusz 1 fő státuszt. Balogh Zoltán : Köszönjük az eredményes beszámolót. További hatékony munkavégzést kívánok magam és a testület nevében. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Szolnoki Rendőrkapitányság Tiszasülyi Rendőrőrs által előterjesztett beszámolót, valamint a helyi polgárőr egyesület beszámolóját. egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 99/2014. (VIII.28.) számú határozat Beszámoló a Szolnoki Rendőrkapitányság Tiszasülyi Rendőrőrs és a Besenyszögi Községi Polgárőrség Besenyszögön végzett évi munkájáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Szolnoki Rendőrkapitányság Tiszasülyi Rendőrőrs és a Besenyszögi Községi Polgárőr Egyesület Besenyszög településen végzett évi munkájáról szóló beszámolót, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Szolnoki Rendőrkapitányság Kapitányságvezető Szolnok 3.) Szolnoki Rendőrkapitányság Tiszasülyi Rendőrőrs Vezetője Tiszasüly 4.) Tímári Csaba KMB Besenyszög 5.) Besenyszögi Községi Polgárőrség Vezetője H. IV. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi és évi I. félévi tevékenységéről (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : A Jász-Nagykun-Szolnok Megye Katasztrófavédelemi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos Tűzoltósága készítette el beszámolóját a évről és a év I. félévi tevékenységéről. A beszámolót a Képviselő-testület megismerte.

8 168 Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi és I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját. egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 100/2014. (VIII.28.) számú határozat Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi és I. félévi tevékenységéről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi és I. félévi tevékenységéről beszámolót, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatósága Szolnok Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Szolnok V. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására Előadó: Munkácsi György (írásban mellékelve) Munkácsi György: A Választási eljárásról szóló évi XXXVI. tv a szerint a helyi választási bizottság 3 tagját és legalább 2 póttagot a települési önkormányzat Képviselőtestülete a hely önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A Köztársasági Elnök október 12-re tűzte ki az önkormányzati választást. A 2/2014. (VII.24.) IM rendelet 3. -a szerint a helyi választási bizottság 3 tagját és legalább 2 póttagot a települési önkormányzat Képviselő-testülete legkésőbb augusztus 31-én óráig választja meg. A Ve a kimondja, hogy a választási bizottságnak nem lehet tagja képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottság választott tagja párt tagja, jelölő szervezet tagja, a választó kerületben induló jelölt hozzátartozója, a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

9 169 Javaslom a HVB tagjainak : Tarjányi Lászlóné; Décse Sándor; Lukácsné Boros Anikó; Nagy Ferenc; Kiss Zsolt; Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló határozati javaslatot. egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 101/2014. (VIII.28.) számú határozat A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Választási eljárásról szóló évi XXXVI. tv a szerint a Helyi Választás Bizottság tagjainak megválasztotta: 1. Tarjányi Lászlóné Besenyszög, Bercsényi út elnök 2. Lukácsné Boros Anikó Besenyszög, Kossuth út elnökhelyettes 3. Décse Sándor Besenyszög, Chiovini F. út 32. póttagjainak: 1. Nagy Ferenc Besenyszög, Jászladányi út tag 2. Kiss Zsolt Besenyszög, Bem krt. 55. szám alatti lakosokat. A határozatról értesülnek: 1. Képviselő- testület tagjai H. 2. Tarjányi Lászlóné Besenyszög, Bercsényi út Lukácsné Boros Anikó Besenyszög, Kossuth út Nagy Ferenc Besenyszög, Jászladányi út Décse Sándor Besenyszög, Chiovini F. út Kiss Zsolt Besenyszög, Bem krt Választási Iroda Vezetője H. VI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása módosítására (írásban mellékelve) Társulási Megállapodás Balogh Zoltán : A Társulási Tanács a november 26-i ülésén a 66/2013. (XI.26.) számú határozatával döntött, hogy Tiszavárkony településen működő szociális és gyermekjóléti ellátások biztosítása tekintettel, hogy Tiszavárkony és Rákóczifalva közös polgármesteri

10 170 hivatalt működtet - a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Rákóczifalva feladatkörébe kerüljön át. A Társulási Tanács döntésének megfelelően a működési engedély módosítása iránti kérelem benyújtásra került. Az engedélyezési eljárás során tisztázódott, hogy a jelenlegi működési engedély szerint a Szolnoki Kistérség Egyesített Szociális Intézménye által működtetett három tanyagondnoki szolgáltatás (Tiszajenő, Tiszavárkony és Szolnok településeken) egyetlen szolgáltatásként szerepel, ezért a Tiszavárkony ellátása külön nem emelhető ki. A probléma megoldása érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Integrációs osztálya megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát (továbbiakban: Gyámhivatal), melynek következményeként a Gyámhivatal hivatalból módosította a működési engedélyt. További feladat volt, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál kezdeményezni az ellátások telephelyenkénti befogadását. Az előzetes szakhatósági állásfoglalás alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal hozzájárult, hogy a Tiszavárkonyi tanyagondnoki szolgálat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központnál kerüljön elhelyezésre. A gyámhivatalnál kezdeményezésre kerül a működési engedélyezési eljárás, mely befejezéséig szükséges a társulási megállapodás módosítása. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 25/2014. (IV. 25.) számú határozatával kinyilvánította szándékát, hogy kistérségi szociális díjat kíván alapítani az általa fenntartott intézményekben, a szociális és gyermekvédelmi területen az átlag felett teljesítő munkatársak elismerésére. Javaslom. hogy a díj a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Pro Caritate Díj nevet viselje, javaslom továbbá az adományozás szabályait a Társulási megállapodásba beépíteni. Fenti változások miatt a Társulás Társulási Megállapodásának módosítása vált szükségessé. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását. egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 102/2014. (VIII.28.) számú határozat A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 88. (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak alapján, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja azzal, hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának minősített többséggel hozott azonos tartalmú döntésével válik érvényessé.

11 171 Határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Balogh Zoltán polgármester 3. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Szolnok VII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat tulajdonát képező 0283/29. hrsz.-ú ingatlan megvásárlására (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Gáspár Zoltán Antal án kérelmet nyújtott be Hivatalom felé, melyben a Besenyszög külterület 0283/29 hrsz. alatt felvett 1766 m 2 területű, 0,67 AK értékű, legelő művelési ágú külterületi ingatlant Besenyszög Város Önkormányzatától meg kívánja vásárolni. A 0283/29hrsz.-ú ingatlan adatai: Besenyszög külterület 0283/29 hrsz. alatt felvett 1766 m 2 területű, 0,67 AK értékű, legelő művelési ágú külterületi ingatlan A fentiekben részletesen körülírt külterületi ingatlan az Önkormányzat 1/1-d arányú kizárólagos tulajdonát képezi. Az ingatlan, Besenyszög Város Önkormányzat vagyon nyilvántartásában az üzleti vagyonba került besorolásra. Az ingatlan megvásárlásával kapcsolatban felmerülő költségeket Gáspár Zoltán Antal vállalja. Így ez az ingatlan képezheti forgalom tárgyát. A fentiekben ismertetett változásokra tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy döntsön arról, hogy az ingatlan eladásra kerüljön-e, továbbá kérem a Képviselő-testületet, hogy az ingatlan eladása esetén határozza meg ha,m 2 árat. Farkas Géza: Javasolom az ingatlan eladását, mivel külterületi rész gondozása is költséget jelent az önkormányzatnak. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat tulajdonában lévő 0283/29 hrsz-ú külterületi ingatlan eladására érkezett ajánlatot. egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 103/2014. (VIII.28.) számú határozat Besenyszög Város Önkormányzatának 1/1-ed tulajdonát képező Besenyszög, Szóró puszta külterület 0283/29 hrsz. alatt felvett külterületi ingatlan adás-vételéről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög Szóró-puszta 0283/29 hrsz ú, 1766 m 2 területű, 0,67 AK értékű, legelő művelési

12 172 ágú külterületi ingatlant eladja a kérelmező Gáspár Zoltán Antal részére azaz kettőszázezer forint vételáron. A Képviselő testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. A Képviselő-testület korábbi 78/2014. (VI.26.) számú határozata hatályát veszíti. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. 3.) Gáspár Zoltán Antal Besenyszög- Szóró puszta 4.) Pénzügyi Csoport H. VIII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög külterület 3468 hrsz-ú ingatlan felajánlására Balogh Zoltán: Sarvajcz József a tulajdonát képező Besenyszög külterület 3468 hrsz.-ú (Mihályi lapos) kert művelési ágú ingatlan tulajdonjogát térítésmentesen átruházná Besenyszög Város Önkormányzata részére. A fenti ingatlant Sarvajcz József édesanyjától örökölte 2011-ben. A telket sem Ő, sem a család hasznosítani nem tudja. Az ajándékozásra szánt terület: 3468 hrsz. 800 m2 Ak. A fentiekben ismertetett ajánlatra tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy döntsön arról, hogy az ingatlan tulajdonjogának a térítésmentes átruházását elfogadja-e. Munkácsi György: Készítettem a helyszínen több fényképet az ingatlan állapotáról, ezt megnézheti a Képviselő-testület. Igen romos a területen lévő építmény, bontásra ítélt. Balogh Zoltán : Vizsgáljuk meg milyen költségei vannak ha az ingatlant lebontatjuk, és a gaztalanítás megtörténik. A Képviselő-testület a naprendet elnapolja azt a soron következő ülésén tárgyalja. IX. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat anyagi támogatás iránti kérelméről (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Szolnok mentőállomás kivonuló állománya a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mentőalapítvánnyal összefogva a mentőellátás hatékonyságát fokozó, LUCAS II mellkasi kompressziós rendszer beszerzését tűzte ki célul. Az eszköz jelentősége a spontán keringéssel nem rendelkező betegek esetén nyújt nagy segítséget az ellátó személyzet és ezzel az ellátandó számára is, mivel a szívműködést pótló mellkasi nyomásukat vitelezi ki, ezzel egy segítségnyújtó felszabadul és az ellátás egyéb munkafázisaiba tud belépni, gördülékennyé téve azt. Alkalmazásával a szállítás közben végzett folyamatos újraélesztés, valamint a kihűlt személyek elhúzódó újraélesztése is nagyobb hatásfokkal végezhető.

13 173 Az eszköz a Szolnokon szolgálatot teljesítő Roham-kocsin kerülne elhelyezésre, melynek ellátási körzete 22 települést foglal magába. Az eszköz felajánlások útján, és alapítványi közreműködéssel szerezhető be, melyhez segítségünket kéri a mentőszolgálat. Előzetes ajánlatkérések alapján a készülék beszerzési ára 4,2 millió Forint, mely összeg a mentőszolgálat szerint a Szolnok vonzáskörzetébe tartozó települések közt osztódna szét. Dr.Elbakour Afif: Szolnok és a vonzáskörzetébe tartozó településekről lenne szó. Ezért úgy gondolom, hogy a települések lakosságszám arányosan adják a támogatást. Ezt vegyük figyelembe, ez alapján támogatásra javaslom a kérelmet. Balogh Zoltán polgármester az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezet anyagi támogatás iránti kérelmét szavazásra bocsátja. egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 104/2014. (VIII.28.) számú határozat Az Országos Mentőszolgálat Észak Alföldi Regionális Mentőszervezet anyagi támogatás iránti kérelméről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezet kérelmét, LUCAS II mellkasi kompressziós rendszer beszerzéséről és azt Besenyszög város lakosságszám arányában támogatja, amennyiben Szolnok és az ellátási területhez tartozó 22 település is lakosságszám arányosan támogatja a készülék megvásárlását. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Országos Mentőszolgálat Észak Alföldi Regionális Mentőszervezet Debrecen 3.) Pénzügyi Csoport H. X. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a besenyszögi 0406/2 hrsz-ú, a 0406/3-hrsz-ú, a 0407/1-hrsz-ú ingatlanok haszonbérbe adására Balogh Zoltán : Besenyszög 0406/2 hrsz-ú; 4 ha 9139 m2 területű, 66,33 AK értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlan, valamint Besenyszög 0406/3 hrsz-ú: 3 ha 5163 m2 területű, 45,75 AK értékű szántó és csatorna művelési ágú külterületi ingatlan, és Besenyszög 0407/1 hrsz-ú; 4 ha 5730 m2 területű, 71,75 AK értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlanok haszonbérbe adásáról kérem a Testület döntését.

14 174 A terület Strommer Ferenc földterülete mellett találhatóak, így Strommer Ferenc szándékozik földterületek után, a haszonbérlet gyakorlásáért minimum, a mindenkori területalapú támogatás 50 %-át megfizetni. Palyafári János: Pályázatot írjon ki az önkormányzat. A pályázó minimum a rendelet szerinti területalapú támogatás 50 %-át köteles megfizetni, de a legjobb ajánlatot tévő pályázó kerül kihirdetésre nyertesként. Következő testületi ülésen döntsön a testület a pályázatok elbírálásáról. A pályázat benyújtásának határideje: e, óra. Kiss Ernőné képviselő megérkezett, jelen van: 7 fő. egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 105/2014. (VIII.28.) számú határozat A Besenyszögi 0406/2 hrsz-ú, a 0406/3-hrsz-ú, a 0407/1-hrsz-ú ingatlanok haszonbérbe adásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete Besenyszög 0406/2 hrsz-ú; 4 ha 9139 m2 területű, 66,33 AK értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlan, valamint Besenyszög 0406/3 hrsz-ú; 3 ha 5163 m2 területű, 45,75 AK értékű szántó és csatorna művelési ágú külterületi ingatlant, és Besenyszög 0407/1 hrsz-ú; 4 ha 5730 m2 területű, 71,75 AK értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlan haszonbérbe adásáról döntött pályázat útján. A pályázat során a pályázó a földterületek után a haszonbérlet gyakorlásáért minimum a mindenkori területalapú támogatás 50 %-át köteles megfizetni. A pályázatok benyújtásának határideje: én óra A pályázatok elbírálása: ei Képviselő-testület ülésen A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. XI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervére (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : A víziközmű szolgáltatók és az ellátásért felelősök részére a víziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 11. a alapján gördülő fejlesztési tervet szükséges összeállítani, a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében. A terv szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra készül, amely felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

15 175 A Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése a Vksztv. 11. (2) és (3) bekezdése szerint bérleti üzemeltetési szerződés alapján végzett víziközmű működtetés esetében a felújítási és pótlási tervet az ellátásért felelős, építési koncessziós szerződés alapján végzett víziközmű működtetés esetében a beruházási tervet a víziközmű szolgáltató készíti el. Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el. A Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének és Hivatalhoz történő be nyújtásának első határideje szeptember 15. A tervet a TRV Zrt. elkészítette, és az önkormányzatnak szükséges a Hivatal felé megküldeni a jogszabályban megadott határidőig. Meskó Zsolt: Előzetes egyeztetés történt a TRV Zrt.-vel az adatokról. Hosszú távú terv készült, amely 15 éves időszakot fed le. Felújítási és pótlási terv, valamint beruházási terv részből tevődik össze itt is a Gördülő Fejlesztési Terv az üzemeltetés során felmerült érték növelő felújítások, fejlesztési igényeknek megfelelően a beruházási egyhangú, 4 igen és 3 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 106/2014. (VIII.28.) számú határozat Gördülő fejlesztési terv elfogadásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a viziközmű-szolgáltatásról évi CCIX törvény 11. (1) bekezdése alapján a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által készített Gördülő fejlesztési tervet megismerte azt a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. 3.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok 4.) Meskó Zsolt Intézményvezető H. 5.) Pénzügyi Csoport H. XII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Farkas Gabriella besenyszögi lakos kérelmére (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : Farkas Gabriella besenyszögi lakos kérelmet nyújtott be Besenyszög Város Önkormányzata tulajdonát képező húsüzlet bérbeadására. A kérelmező férfi, női, és gyermek ruházati kereskedést működtetne, és a helyiséget Ft+rezsi/hó összegért kéri a testülettől. A bérleti időszak 6 hónapra történne. A helyiség állapotát megtekintette a kérelmező, így ismeri az adott körülményeket. A gáz, víz, villany szolgáltató felé az előző bérlő jelentős tartozást halmozott fel.

16 176 egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 107/2014. (VIII.28.) számú határozat Besenyszög, Vasvári Pál út 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög, Vasvári Pál út 3. szám alatti 1390 hrsz.-ú ingatlanon található épületet bérbe adásáról döntött október 01. napjától, Ft / hó bérleti díj megfizetése mellett. A Képviselő-testület a bérlő részére kaucióként 2 havi bérleti díj összeget ( Ft) határoz meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására. Határozatról értesül: 1. Képviselő-testület H. 2. Farkas Gabriella Besenyszög 3. Pénzügyi Csoport H. XIII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szélfogó nyílászáróinak cseréje Balogh Zoltán: Besenyszög Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala energetikai korszerűsítse, során a szélfogóban meglévő nyílászárók cseréjére nem nyílik lehetőség, viszont ahhoz, hogy az épület egységes megjelenését biztosítsuk szükséges a meglévő nyílászárók cseréje. A nyílászárók megvásárlására Ft+Áfát szükséges biztosítani. A megvásárolt nyílászárókat az önkormányzat szakemberei fogják beépíteni. egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 108/2014. (VIII.28.) számú határozat Besenyszög Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szélfogó nyílászáróinak cseréjéről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Besenyszög Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szélfogóban lévő nyílászáró cseréjére, a nyílászárók megvásárlására Ft + Áfa összeget biztosít.

17 177 Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Pénzügyi Csoport H. XIV. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató Besenyszög Attila út telkek megvásárlására Balog Zoltán: A Besenyszög, Attila út 112 hrsz.-on megvalósuló bemutató jellegű közösségi ház többek között a háztáji gazdálkodás hagyományának bemutatását vállalja fel, elsősorban az ifjúsági korosztály célcsoport részére. A háztáji gazdálkodás jellegzetességeinek, a hagyományos mesterségek bemutatásához a közösségi háznak e jövőbeni tervei megvalósításához nagyobb, összefüggő területre volna szüksége és ezért tervezné az Önkormányzat az ingatlanok megvásárlását. Az ingatlan tulajdonosok részére szándéknyilatkozaton fogjuk kérni, hogy jelezze a felkínált vételáron a tulajdonát képező ingatlan/ingatlan rész eladásához hozzájárul-e és a Képviselő- Testület a visszaérkezett nyilatkozatok alapján dönt majd az ingatlanok megvásárlásáról. Napirenden kívüli interpellációk: Dr.Elbakour Afif: Az új épület a múzeum bővítése során lassan átadásra kerül. Azonban a két épület rész homlokzati fala nem mutat egységes képet a régi épület lepergő vakolata miatt. A testület a homlokzati fal felújítását a lehetőségekhez mérten tervezze be. Kiss Ernőné: Az általános iskolában a kerékpár tároló kialakítását szeretném kérni, amennyiben módja lesz az önkormányzat dolgozónak a munkálatokat ütemezni. Miután egyéb napirend, kérdés, észrevétel nincs, Balogh Zoltán polgármester megköszöni a képviselők munkáját, és az ülést berekeszti. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző Jegyzőkönyv hiteléül: Palyafári János Képviselő

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 7-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Épületenergetikai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 9-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október 9-ei ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 12ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 47/2014.(VIII.12.) 48/2014.(VIII.12.) 49/2014.(VIII.12.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 24. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (14:00) Kiss Sándorné alpolgármester (14:20) Vargáné Molnár Márta képviselő (14:00)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (14:00) Kiss Sándorné alpolgármester (14:20) Vargáné Molnár Márta képviselő (14:00) Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt.

JEGYZŐKÖNYV. Boldog István polgármester: javaslom, hogy a 2. napirendi pontot tárgyaljuk először a vendégünk miatt. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Napirend: JEGYZŐKÖNYV

Napirend: JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. Helye: Kétpó Községi Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 7-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 7-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 7-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés a közös önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai ( ) 1.) Előterjesztés víziközmű üzemeltetése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai ( ) 1.) Előterjesztés víziközmű üzemeltetése tárgyában Előadó: Pálosi László polgármester Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 12-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (111-112) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés víziközmű

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. szeptember 29-én. megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. szeptember 29-én. megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. szeptember 29-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 50/2014.(IX.29.) számú határozata A települési önkormányzatok

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Emeleti tanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én a Városháza Chiovini termében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én a Városháza Chiovini termében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 27-én megtartott üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. május 27.-i ülés napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan.

Jegyzőkönyv. Távol maradtak: Nagy Ramón Sándor és Egyed Béla képviselők, igazoltan. Jegyzőkönyv Készült 2014. augusztus 25.-én a Községházán 13 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné alpolgármester és Major Mária

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 11-én

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 11-én Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 11-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Oldal A Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54.

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. augusztus 3-án, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 1. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 1.-én 16.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 7.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 8.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 178 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2013. június 26. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Hercegfalvi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának február 5. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Hercegfalvi Frida bizottsági tag, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

Medina Község Önkormányzata

Medina Község Önkormányzata Medina Község Önkormányzata MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2013. április 29. napján megtartott rendkívüli nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen hozott határozatok száma: tárgya: 82/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE február 11. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE február 11. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. február 11. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 11-én

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete február 15-én 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. február 15-én 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról.

1. napirendi pont: Döntés a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosításáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én, 8.00 órakor kezdődő ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának szeptember 15. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2008. szeptember 15. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Bodnár János, Tóth István bizottság tagok, Palsics János bizottsági tag a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-19/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben