Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület augusztus 28-i ülés napirendi 97/2014. (VIII.28.) 162. pontjaira tett javaslat elfogadásáról Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 98/2014. (VIII.28.) 165. Képviselői kérdések, felszólalások - Beszámoló a Szolnoki Rendőrkapitányság évi 99/2014. (VIII.28.) 167. tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 100/2014. (VIII.28.) évi és évi I. félévi tevékenységéről Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak 101/2014. (VIII.28.) 169. megválasztására Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 102/2014. (VIII.28.) 170. Társulási Megállapodás módosítására Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat tulajdonát 103/2014. (VIII.28.) 171. képező 0283/29. hrsz.-ú ingatlan megvásárlására Előterjesztés Besenyszög külterület 3468 hrsz-ú ingatlan - felajánlására Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat anyagi 104/2014. (VIII.28.) 173. támogatás iránti kérelméről Előterjesztés a besenyszögi 0406/2 hrsz-ú, a 0406/3-hrsz-ú, a 105/2014. (VIII.28.) /1-hrsz-ú ingatlanok haszonbérbe adására Előterjesztés Besenyszög Város Víziközműveinek Gördülő 106/2014. (VIII.28.) 175. Fejlesztési Tervére Előterjesztés Farkas Gabriella besenyszögi lakos kérelmére 107/2014. (VIII.28.) 176. Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat 108/2014. (VIII.28.) 178. Polgármesteri Hivatal szélfogó nyílászáróinak cseréje Előterjesztés Besenyszög Attila út telkek megvásárlására - Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Távollévők: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28-án a Városháza Chiovini termében megtartott üléséről Balogh Zoltán polgármester, Farkas Géza, Csapó Pálné, Lovász Imre, Palyafári János képviselők Dr.Elbakour Afif alpolgármester, Kiss Ernőné képviselők

2 162 Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyző Danyi Gyuláné Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár vezetője Balog Tiborné Eszterlánc Óvoda Vezetője Meskó Zsolt Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat Vezetője Hevér Enikő r.fhdgy Szolnoki Rendőrkaptányság Közrendvédelmi Osztály Tiszasülyi Rendőrőrs Vezetője Nagy Attila r.alezredes Szolnoki Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Vezetője Tímári Csaba r.kmb Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán Polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 5 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Palyafári János képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester az alábbi napirendek tárgyalását javasolja a képviselőtestületnek: A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 97/2014. (VIII.28.) számú határozat A Képviselő-testület augusztus 28-ai ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot elfogadja és az alábbi napirendeket tárgyalja: 1.) Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 2.) Képviselői kérdések, felszólalások Előadó: Képviselők 3.) Beszámoló a Szolnoki Rendőrkapitányság évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről Előadó: Nagy Attila r.alezredes, Tímári Csaba r.kmb, Kiss Béla Besenyszögi Községi Polgárőr Egyesület elnöke 4.) Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi és évi I. félévi tevékenységéről 5.) Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására Előadó: Munkácsi György jegyző

3 163 6.) Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítására 7.) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat tulajdonát képező 0283/29. hrsz.- ú ingatlan megvásárlására 8.) Előterjesztés Besenyszög külterület 3468 hrsz-ú ingatlan felajánlására 9.) Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat anyagi támogatás iránti kérelméről 10.) Előterjesztés a besenyszögi 0406/2 hrsz-ú, a 0406/3-hrsz-ú, a 0407/1-hrsz-ú ingatlanok haszonbérbe adására 11.) Előterjesztés Besenyszög Város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervére 12.) Előterjesztés Farkas Gabriella besenyszögi lakos kérelmére 13.) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szélfogó nyílászáróinak cseréje 14.) Előterjesztés Besenyszög Attila út telkek megvásárlására A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : Július 2. Mean Start Komplex Kft képviseletében Takács Zoltán keresett meg munkaerő közvetítés céllal, az autópálya nyomvonalán dolgozó régészeti feltárásokhoz kértek segédmunkás munkaerőt. Sajnos a mindennapi oda és visszaszállítást nem tudtuk vállalni, így nem tudtunk segíteni a Besenyszögi munkanélkülieken. Július 3. Kooperációs egyeztetést tartottunk a beruházások kapcsán, mint minden héten csütörtökön, így most is egyeztettünk a kivitelezés üteméről, az előzőekben felvett jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok pótlásáról, illetve az újonnan felmerült feladatokról, problémákról. Július 8. Túrkevén egyeztető megbeszélést folytattam több városi polgármesterrel, Kárpát-medencei Hangya Szövetkezet létrehozásáról. Az együttműködés célja, hogy a következő Uniós ciklusban időszakban kb önkormányzat működne együtt saját termékek forgalmazásában. Ez lehetőséget teremtene városunk azon polgárainak akik részt kívánnak venni a helyi termékek fejlesztésében, gyártásában. Július 16.

4 164 Panyolán voltam, ahol polgármester úr helyi termékek előállításának gyakorlatáról tartott tájékoztatót. Egyben egyeztettünk a két település közötti későbbi együttműködés lehetőségéről. Július 21. Helyben egyeztető megbeszélést folytattam a Műemlékvédelmi Felügyelet képviselőivel. A kápolnában és a római katolikus templomban folytatott munkálatokról. Július 31. Rendkívüli testületi ülést tartottunk ahol a beruházásokkal kapcsolatos döntéseket hoztunk meg. Augusztus 4. Egyeztetést folytattam a beruházással kapcsolatosan a hőszigetelő rendszer szállítójával. Tárgyalás oka véleményünk szerint a hőszigetelő rendszer műszakilag történt felrögzítése nem az előírásoknak megfelelően történt, ezért kértem a tanúsítvány kiadó céget, hogy ellenőrizze le a végzett munkát az esetleges javítási munkálatokat jegyzőkönyvezze és rendelje el, hogy ezek után ne legyen gond a rendszerminősítés dokumentumainak kiállításával. Augusztus 5. Idősek Otthonában élő Lázár Mihálynét köszöntöttük 90 születésnapja alakmából. Mindig nagy öröm számunkra, amikor a szép korúak felkérnek bennünket születésnapi köszöntésre, melynek nagy örömmel teszünk eleget. Augusztus 6. Területi Szociális Bizottsági ülést tartottunk, ahol a költségvetés módosításáról döntöttünk a szociális intézmény vonatkozásában. Augusztus 19. Újfent 90 éves Besenyszögit köszöntöttünk, Zajacz Istvánt otthonában. Aki nagy szellemi frissességről tett tanúbizonyságot és számolt be nekünk régen történt eseményekről. Augusztus 20. Közös ünnepi megemlékezést tartottunk a Római Katolikus Egyházközösséggel. A szentmise végén közösen helyeztük el a megemlékezés koszorúit a civil szervezetekkel. Augusztus 26. Egyeztető megbeszélést folytattam Farkas Gabriellával a húsfeldolgozó üzlethelyiség bérbeadásával kapcsolatban. Erről tájékoztatót napirendben fogok adni a Képviselő-testület részére. Dr.Elbakour Afif megérkezett, jelen van: 6 fő. Farkas Géza: A Kárpát-medencei Hangya Szövetkezethez csak belföldi települések, vagy országon túli önkormányzatok is csatlakoztak? Balogh Zoltán: Az Erdélyi területekről is csatlakoznak, az ott előállított termékeket is belföldön fogjuk értékesíteni, vagy is a szövetkezetbe bevinni. Jelenleg 200 önkormányzat írt alá szándéknyilatkozatot. Pályázati lehetőség nyílik közötti időszakban akár mintabolt üzemeltetésére is, ahol a helyi termékeket és a szövetkezeti tagok által előállított termékeket lehet megvásárolni. Danyi Gyuláné: Millér parti este került már 6. alkalommal megrendezésre az önkormányzat támogatásával. A rendezvény ismét nagy érdeklődést váltott ki a településen élők körében. Mindenki jól érezte magát, sajnos az időjárás nem volt kegyes hozzánk, hiszen az este

5 165 folyamán többször esett az eső, de a koncertek és a tűzijáték is megtartásra került. A hangulat azonban igen jó volt a rendezvény végéig. Köszönöm a Képviselő-testület támogatását! egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 98/2014. (VIII.28.) számú határozat Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. A határozatról értesülnek: 1. Képviselő- testület tagjai H. II. Napirendi pont tárgyalása: Képviselői kérdések, hozzászólások Előadók: Képviselők Farkas Géza: A romos épületek eltakarítása mikor történik meg, hiszen a település több utcájában előfordul olyan épület, amely életveszélyes és a lebontására a tulajdonosokat kötelezni kell! Munkácsi György: A Szolnoki Építéshatóság az Árpád utcai ház esetén már több alkalommal pénzbírságot is szabott ki. A hivatal már 3 éve sajnos nem járhat el építéshatósági ügyekben. Minden alkalommal a Szolnoki Építéshatóságot kell értesítenünk, ami meg is történt. A Temető úti ingatlan esetén a tornác szakadt le. Balogh Zoltán: Felkéréssel élünk az építéshatóságnál, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy az önkormányzat saját költségének lebontatja az ingatlant, de azt a tulajdonosoknak természetesen ezt meg kell fizetni. Csapó Pálné: Az intézményünk lakói esetén kérem a hulladékgazdálkodási díj alóli mentességet, hogy ne félévente, hanem véglegesítsük a mentességet. Ne félévente kelljen benyújtania az intézmény lakóinak. Munkácsi György: Rendeletünk szabályozza a mentesség igénybevételének esteit, Képviselő-testület javaslatot tehet ennek módosítására. Balogh Zoltán : A véglegesítés talán abban az esetben nem jó megoldás, ha az ingatlan eladásra kerül, az új lakó nem intézi a szemétszállítási szerződést, nem kerül számlázásra a díj sem.

6 166 III. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Szolnoki Rendőrkapitányság évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről Előadó: Nagy Attila r.alezredes, Tímári Csaba r.kmb, Kiss Béla Besenyszögi Községi Polgárőr Egyesület elnöke Balogh Zoltán polgármester köszönti a meghívott vendégeket és felkéri Nagy Attila r.alezredes urat beszámolójának megtartására. Nagy Attila r.alezredes köszöntöm az önkormányzat képviselő-tagjait, az önkormányzat dolgozóit, a helyi lakosokat. Nagy Attila: Az írásos beszámolót kiegészíteni kívánom néhány gondolattal. Először is köszönetünket fejezzük ki az önkormányzat támogatásáért. Az együttműködés a településen élőkkel igen jó, a polgárőrség és a rendőrség együttes munkája szintén. A kollégának egyedül igen nagy területet kell védenie és óvnia. Bűncselekményekről: területi eloszlás általában nem belterületen történnek, azért is mert külterületen kisebb esélye van a lebukásnak. Jelentős változás nem következett be a településen rendészeti szempontból. A vagyon elleni bűncselekmények száma picit nőtt, de jellemzően a garázda jellegű bűncselekmények bejelentése is. Társszervekkel kiemelt az együttműködés, több ellenőrzést szervezünk folyamatosan. Itt főleg a fiatalkorú személyek szeszes itallal történő kiszolgálását ellenőrizzük. Tímári Csaba KMB a településen, mint már említettem egyedül teljesít szolgálatot, de természetesen további járőröket irányítunk a településre. Van, amikor sebességmérés is van a településen, legfőképpen a biztonságos közlekedés érdekében. A szankciók kiszabásakor empátiára hívjuk fel a kollégák figyelmét, de van amikor nincs mérlegelési jogköre a kollégáknak. Időskorúak: Az ő estükben többszörösen hívjuk fel a figyelmet. Tájékoztató anyagot küldünk a településre, amennyiben igényt tartanak rá előadást is tartunk. Általában trükkös módszerrel jutnak be az időskorú személyekhez, majd tulajdonítanak el készpénzt, egyéb értékeket. Fiatalkorúak: a jelenlegi veszélyforrás a kábítószer a számukra. Egyre többször fordul elő, hogy fiatalok italába kevernek bele kábító hatású szereket. Közbiztonság: nem veszélyeztetett a belterület, azonban a balesetek száma igen magas a Szolnok-Besenyszögöt összekötő úton. Bűncselekmények esetében a tavalyi évet eredményesen tudtuk zárni, közbiztonság megfelelő. Remélem továbbra is ilyen bizalommal lesznek a rendőrség és a polgárőrség munkája iránt. Balogh Zoltán : Valóban nagy a terület, főleg a külterületi részek. Nehezen megközelíthető területek is vannak, így Besenyszög számára plusz 1 fő KMB-s kolléga jelenléte lenne kedvező. Farkas Géza: A beszámolót jónak tartom. A sebességmérést, illetve a terepülésen áthaladó teherautó forgalomra nagy hangsúlyt kell fektetni. Én magam a helyi nyugdíjas klub vezetője vagyok. Fontos számomra is az időskorúak biztonsága. A településen a Polgárőrség igen aktív munkát végez, árusok és az idegenek ellenőrzése megtörténik szinte azonnal. Sajnos a drogok elleni küzdelem szélmalomharc, a fiatalokra nézve jelenleg a legveszélyesebb. Garázda jellegű bűncselekményeket már több alkalommal tapasztaltunk egy-

7 167 egy rendezvény után a buszmegállókban rongáltak, törött üvegeket dobáltak a megálló falához, volt, hogy a művelődési ház bejárati ajtaját rongálták meg. A beszámolóval egyetértek, további eredményes munkát kívánok mind a rendőrségnek, mind a polgárőröknek. Nagy Attila: Azt az információt kaptuk, hogy az állománytábla módosítása várható, amely jelenthet a település számára plusz 1 fő státuszt. Balogh Zoltán : Köszönjük az eredményes beszámolót. További hatékony munkavégzést kívánok magam és a testület nevében. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Szolnoki Rendőrkapitányság Tiszasülyi Rendőrőrs által előterjesztett beszámolót, valamint a helyi polgárőr egyesület beszámolóját. egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 99/2014. (VIII.28.) számú határozat Beszámoló a Szolnoki Rendőrkapitányság Tiszasülyi Rendőrőrs és a Besenyszögi Községi Polgárőrség Besenyszögön végzett évi munkájáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Szolnoki Rendőrkapitányság Tiszasülyi Rendőrőrs és a Besenyszögi Községi Polgárőr Egyesület Besenyszög településen végzett évi munkájáról szóló beszámolót, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Szolnoki Rendőrkapitányság Kapitányságvezető Szolnok 3.) Szolnoki Rendőrkapitányság Tiszasülyi Rendőrőrs Vezetője Tiszasüly 4.) Tímári Csaba KMB Besenyszög 5.) Besenyszögi Községi Polgárőrség Vezetője H. IV. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi és évi I. félévi tevékenységéről (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : A Jász-Nagykun-Szolnok Megye Katasztrófavédelemi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos Tűzoltósága készítette el beszámolóját a évről és a év I. félévi tevékenységéről. A beszámolót a Képviselő-testület megismerte.

8 168 Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi és I. félévi tevékenységéről szóló beszámolóját. egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 100/2014. (VIII.28.) számú határozat Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi és I. félévi tevékenységéről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság évi és I. félévi tevékenységéről beszámolót, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatósága Szolnok Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Szolnok V. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására Előadó: Munkácsi György (írásban mellékelve) Munkácsi György: A Választási eljárásról szóló évi XXXVI. tv a szerint a helyi választási bizottság 3 tagját és legalább 2 póttagot a települési önkormányzat Képviselőtestülete a hely önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 42. napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A Köztársasági Elnök október 12-re tűzte ki az önkormányzati választást. A 2/2014. (VII.24.) IM rendelet 3. -a szerint a helyi választási bizottság 3 tagját és legalább 2 póttagot a települési önkormányzat Képviselő-testülete legkésőbb augusztus 31-én óráig választja meg. A Ve a kimondja, hogy a választási bizottságnak nem lehet tagja képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottság választott tagja párt tagja, jelölő szervezet tagja, a választó kerületben induló jelölt hozzátartozója, a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

9 169 Javaslom a HVB tagjainak : Tarjányi Lászlóné; Décse Sándor; Lukácsné Boros Anikó; Nagy Ferenc; Kiss Zsolt; Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló határozati javaslatot. egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 101/2014. (VIII.28.) számú határozat A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Választási eljárásról szóló évi XXXVI. tv a szerint a Helyi Választás Bizottság tagjainak megválasztotta: 1. Tarjányi Lászlóné Besenyszög, Bercsényi út elnök 2. Lukácsné Boros Anikó Besenyszög, Kossuth út elnökhelyettes 3. Décse Sándor Besenyszög, Chiovini F. út 32. póttagjainak: 1. Nagy Ferenc Besenyszög, Jászladányi út tag 2. Kiss Zsolt Besenyszög, Bem krt. 55. szám alatti lakosokat. A határozatról értesülnek: 1. Képviselő- testület tagjai H. 2. Tarjányi Lászlóné Besenyszög, Bercsényi út Lukácsné Boros Anikó Besenyszög, Kossuth út Nagy Ferenc Besenyszög, Jászladányi út Décse Sándor Besenyszög, Chiovini F. út Kiss Zsolt Besenyszög, Bem krt Választási Iroda Vezetője H. VI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása módosítására (írásban mellékelve) Társulási Megállapodás Balogh Zoltán : A Társulási Tanács a november 26-i ülésén a 66/2013. (XI.26.) számú határozatával döntött, hogy Tiszavárkony településen működő szociális és gyermekjóléti ellátások biztosítása tekintettel, hogy Tiszavárkony és Rákóczifalva közös polgármesteri

10 170 hivatalt működtet - a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ Rákóczifalva feladatkörébe kerüljön át. A Társulási Tanács döntésének megfelelően a működési engedély módosítása iránti kérelem benyújtásra került. Az engedélyezési eljárás során tisztázódott, hogy a jelenlegi működési engedély szerint a Szolnoki Kistérség Egyesített Szociális Intézménye által működtetett három tanyagondnoki szolgáltatás (Tiszajenő, Tiszavárkony és Szolnok településeken) egyetlen szolgáltatásként szerepel, ezért a Tiszavárkony ellátása külön nem emelhető ki. A probléma megoldása érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Integrációs osztálya megkereste a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát (továbbiakban: Gyámhivatal), melynek következményeként a Gyámhivatal hivatalból módosította a működési engedélyt. További feladat volt, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál kezdeményezni az ellátások telephelyenkénti befogadását. Az előzetes szakhatósági állásfoglalás alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal hozzájárult, hogy a Tiszavárkonyi tanyagondnoki szolgálat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központnál kerüljön elhelyezésre. A gyámhivatalnál kezdeményezésre kerül a működési engedélyezési eljárás, mely befejezéséig szükséges a társulási megállapodás módosítása. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa a 25/2014. (IV. 25.) számú határozatával kinyilvánította szándékát, hogy kistérségi szociális díjat kíván alapítani az általa fenntartott intézményekben, a szociális és gyermekvédelmi területen az átlag felett teljesítő munkatársak elismerésére. Javaslom. hogy a díj a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Pro Caritate Díj nevet viselje, javaslom továbbá az adományozás szabályait a Társulási megállapodásba beépíteni. Fenti változások miatt a Társulás Társulási Megállapodásának módosítása vált szükségessé. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról szóló határozati javaslat elfogadását. egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 102/2014. (VIII.28.) számú határozat A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 88. (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak alapján, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja azzal, hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának minősített többséggel hozott azonos tartalmú döntésével válik érvényessé.

11 171 Határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Balogh Zoltán polgármester 3. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa Szolnok VII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat tulajdonát képező 0283/29. hrsz.-ú ingatlan megvásárlására (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Gáspár Zoltán Antal án kérelmet nyújtott be Hivatalom felé, melyben a Besenyszög külterület 0283/29 hrsz. alatt felvett 1766 m 2 területű, 0,67 AK értékű, legelő művelési ágú külterületi ingatlant Besenyszög Város Önkormányzatától meg kívánja vásárolni. A 0283/29hrsz.-ú ingatlan adatai: Besenyszög külterület 0283/29 hrsz. alatt felvett 1766 m 2 területű, 0,67 AK értékű, legelő művelési ágú külterületi ingatlan A fentiekben részletesen körülírt külterületi ingatlan az Önkormányzat 1/1-d arányú kizárólagos tulajdonát képezi. Az ingatlan, Besenyszög Város Önkormányzat vagyon nyilvántartásában az üzleti vagyonba került besorolásra. Az ingatlan megvásárlásával kapcsolatban felmerülő költségeket Gáspár Zoltán Antal vállalja. Így ez az ingatlan képezheti forgalom tárgyát. A fentiekben ismertetett változásokra tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy döntsön arról, hogy az ingatlan eladásra kerüljön-e, továbbá kérem a Képviselő-testületet, hogy az ingatlan eladása esetén határozza meg ha,m 2 árat. Farkas Géza: Javasolom az ingatlan eladását, mivel külterületi rész gondozása is költséget jelent az önkormányzatnak. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat tulajdonában lévő 0283/29 hrsz-ú külterületi ingatlan eladására érkezett ajánlatot. egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 103/2014. (VIII.28.) számú határozat Besenyszög Város Önkormányzatának 1/1-ed tulajdonát képező Besenyszög, Szóró puszta külterület 0283/29 hrsz. alatt felvett külterületi ingatlan adás-vételéről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög Szóró-puszta 0283/29 hrsz ú, 1766 m 2 területű, 0,67 AK értékű, legelő művelési

12 172 ágú külterületi ingatlant eladja a kérelmező Gáspár Zoltán Antal részére azaz kettőszázezer forint vételáron. A Képviselő testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. A Képviselő-testület korábbi 78/2014. (VI.26.) számú határozata hatályát veszíti. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. 3.) Gáspár Zoltán Antal Besenyszög- Szóró puszta 4.) Pénzügyi Csoport H. VIII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög külterület 3468 hrsz-ú ingatlan felajánlására Balogh Zoltán: Sarvajcz József a tulajdonát képező Besenyszög külterület 3468 hrsz.-ú (Mihályi lapos) kert művelési ágú ingatlan tulajdonjogát térítésmentesen átruházná Besenyszög Város Önkormányzata részére. A fenti ingatlant Sarvajcz József édesanyjától örökölte 2011-ben. A telket sem Ő, sem a család hasznosítani nem tudja. Az ajándékozásra szánt terület: 3468 hrsz. 800 m2 Ak. A fentiekben ismertetett ajánlatra tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy döntsön arról, hogy az ingatlan tulajdonjogának a térítésmentes átruházását elfogadja-e. Munkácsi György: Készítettem a helyszínen több fényképet az ingatlan állapotáról, ezt megnézheti a Képviselő-testület. Igen romos a területen lévő építmény, bontásra ítélt. Balogh Zoltán : Vizsgáljuk meg milyen költségei vannak ha az ingatlant lebontatjuk, és a gaztalanítás megtörténik. A Képviselő-testület a naprendet elnapolja azt a soron következő ülésén tárgyalja. IX. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat anyagi támogatás iránti kérelméről (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Szolnok mentőállomás kivonuló állománya a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mentőalapítvánnyal összefogva a mentőellátás hatékonyságát fokozó, LUCAS II mellkasi kompressziós rendszer beszerzését tűzte ki célul. Az eszköz jelentősége a spontán keringéssel nem rendelkező betegek esetén nyújt nagy segítséget az ellátó személyzet és ezzel az ellátandó számára is, mivel a szívműködést pótló mellkasi nyomásukat vitelezi ki, ezzel egy segítségnyújtó felszabadul és az ellátás egyéb munkafázisaiba tud belépni, gördülékennyé téve azt. Alkalmazásával a szállítás közben végzett folyamatos újraélesztés, valamint a kihűlt személyek elhúzódó újraélesztése is nagyobb hatásfokkal végezhető.

13 173 Az eszköz a Szolnokon szolgálatot teljesítő Roham-kocsin kerülne elhelyezésre, melynek ellátási körzete 22 települést foglal magába. Az eszköz felajánlások útján, és alapítványi közreműködéssel szerezhető be, melyhez segítségünket kéri a mentőszolgálat. Előzetes ajánlatkérések alapján a készülék beszerzési ára 4,2 millió Forint, mely összeg a mentőszolgálat szerint a Szolnok vonzáskörzetébe tartozó települések közt osztódna szét. Dr.Elbakour Afif: Szolnok és a vonzáskörzetébe tartozó településekről lenne szó. Ezért úgy gondolom, hogy a települések lakosságszám arányosan adják a támogatást. Ezt vegyük figyelembe, ez alapján támogatásra javaslom a kérelmet. Balogh Zoltán polgármester az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezet anyagi támogatás iránti kérelmét szavazásra bocsátja. egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 104/2014. (VIII.28.) számú határozat Az Országos Mentőszolgálat Észak Alföldi Regionális Mentőszervezet anyagi támogatás iránti kérelméről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Országos Mentőszolgálat Észak-Alföldi Regionális Mentőszervezet kérelmét, LUCAS II mellkasi kompressziós rendszer beszerzéséről és azt Besenyszög város lakosságszám arányában támogatja, amennyiben Szolnok és az ellátási területhez tartozó 22 település is lakosságszám arányosan támogatja a készülék megvásárlását. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Országos Mentőszolgálat Észak Alföldi Regionális Mentőszervezet Debrecen 3.) Pénzügyi Csoport H. X. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a besenyszögi 0406/2 hrsz-ú, a 0406/3-hrsz-ú, a 0407/1-hrsz-ú ingatlanok haszonbérbe adására Balogh Zoltán : Besenyszög 0406/2 hrsz-ú; 4 ha 9139 m2 területű, 66,33 AK értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlan, valamint Besenyszög 0406/3 hrsz-ú: 3 ha 5163 m2 területű, 45,75 AK értékű szántó és csatorna művelési ágú külterületi ingatlan, és Besenyszög 0407/1 hrsz-ú; 4 ha 5730 m2 területű, 71,75 AK értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlanok haszonbérbe adásáról kérem a Testület döntését.

14 174 A terület Strommer Ferenc földterülete mellett találhatóak, így Strommer Ferenc szándékozik földterületek után, a haszonbérlet gyakorlásáért minimum, a mindenkori területalapú támogatás 50 %-át megfizetni. Palyafári János: Pályázatot írjon ki az önkormányzat. A pályázó minimum a rendelet szerinti területalapú támogatás 50 %-át köteles megfizetni, de a legjobb ajánlatot tévő pályázó kerül kihirdetésre nyertesként. Következő testületi ülésen döntsön a testület a pályázatok elbírálásáról. A pályázat benyújtásának határideje: e, óra. Kiss Ernőné képviselő megérkezett, jelen van: 7 fő. egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 105/2014. (VIII.28.) számú határozat A Besenyszögi 0406/2 hrsz-ú, a 0406/3-hrsz-ú, a 0407/1-hrsz-ú ingatlanok haszonbérbe adásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete Besenyszög 0406/2 hrsz-ú; 4 ha 9139 m2 területű, 66,33 AK értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlan, valamint Besenyszög 0406/3 hrsz-ú; 3 ha 5163 m2 területű, 45,75 AK értékű szántó és csatorna művelési ágú külterületi ingatlant, és Besenyszög 0407/1 hrsz-ú; 4 ha 5730 m2 területű, 71,75 AK értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlan haszonbérbe adásáról döntött pályázat útján. A pályázat során a pályázó a földterületek után a haszonbérlet gyakorlásáért minimum a mindenkori területalapú támogatás 50 %-át köteles megfizetni. A pályázatok benyújtásának határideje: én óra A pályázatok elbírálása: ei Képviselő-testület ülésen A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. XI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Város Víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Tervére (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : A víziközmű szolgáltatók és az ellátásért felelősök részére a víziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 11. a alapján gördülő fejlesztési tervet szükséges összeállítani, a víziközmű szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében. A terv szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra készül, amely felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés a Helyi hő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

MUTATÓ. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

MUTATÓ. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. MUTATÓ Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Határozat ~z. 1. Szajol Községi Öiikormányzat 2013. évi költségvetésének

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez. készült beszámoló elfogadásáról

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez. készült beszámoló elfogadásáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. május 29-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 87/2014.(V.29.) sz. önk.hat. 88/2014.(V.29.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról Fegyverneki Rendőrőrs

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket.

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket. Jegyzőkönyv amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 15 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén Hozott határozatok:158/2013.(09.19.) Kt. határozattól 199/2013.(09.19.) Kt. határozatig Hozott rendelet:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről

Az önkormányzat 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentéséről Határozat száma 2012. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott rendes üléséről készült JEGYZŐKÖNYV TÁRGY MUTATÓ Határozat tárgya Közrend, közbiztonság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-31/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben