A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI"

Átírás

1

2 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2.

3 A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 2. DEBRECEN, 2007

4 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. Szerkesztőbizottság: Bene János, Krankovics Ilona, Mónus Imre, Pozsonyi József, Szabadi István HU ISSN E számunk kiadásának fő támogatója: Szirmay Gábor és Stephen Beszedits Toronto, Canada Szüleinek, Beszedits Istvánnak és Fernandának emlékére Kiadja: A Tiszántúli Történész Társaság 4026 Debrecen, Déri tér 1. Levelezési cím: 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 1. Tel.: 52/ Felelős kiadó: Pozsonyi József Nyomdai előkészítés: Molnárné Balázs Zsuzsanna Nyomta a Kapitális Kft., Debrecen Felelős vezető: Kapusi József

5 TANULMÁNYOK Katona Csaba A Hajdúságból származó debreceni polgárok között Ad honorem Balogh István Gyakorta hallani afféle közhellyé merevülve természetesen helytelenül, hogy Debrecen a Hajdúság fővárosa. Különösebben nem kell érvelni, hogy ez miért nem igaz. 1 Ugyanakkor nem véletlen, hogy ennyire meggyökeresedett ez a nézet, nyilván attól fogva, hogy a kiegyezést követően létrejött Hajdú vármegye 2 és az új törvényhatóságnak a korábban Biharhoz tartozó Debrecen lett a székhelye. Cáfolhatatlan már csak a földrajzi közelség okán is a cívisváros és a Hajdúság szoros kapcsolata, ami számos szegmensében kitapintható: házassági kapcsolatok, 3 árucsere-kapcsolatok (piackörzet), 4 hitelügyletek 5 stb. Jelen írásban e bonyolult és sokrétű kapcsolatrendszer egy sajátos elemére szeretném felhívni a figyelmet, mégpedig a Hajdúságból Debrecenbe irányuló migrációs folyamatra. Ezen belül konkrétan azokra, akik valamelyik hajdúvárosból költöztek Debrecenbe 1733 és 1867 között és ott polgárjogot nyertek. Mindez azért bír különös jelentőséggel, mert a kívülről rekrutálódó (tehát nem helyi születésű) debreceni polgárságnak fontos utánpótlásbázisa volt a Hajdúkerület. Magam évek óta vizsgálom 6 a Csupán egy idézet azzal kapcsolatban, hogy mennyire nem állja meg a helyét az egybemosás : A hajdúvárosok társadalma a maga évszázados kiváltságaival, anyagi jólétével és biztonságával éles ellentétben állott a környező megyék jobbágyfalvai földesúri függés alatt élő népével. A szabad királyi Debrecen városa mindig is külön világnak számított. NYAKAS MIKLÓS: Sillye Gábor kormánybiztos tevékenysége és a hajdúvárosok önvédelmi harca 1848-ban és 1849-ben. Hajdúböszörmény, 1999 (Studia Oppidorum Haidonicalium, I.) 43. NYAKAS MIKLÓS: Hajdú vármegye megszervezése 1876/77-ben. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, VII. Debrecen, Erre nézve: KOVÁCS ZOLTÁN: A népesedési viszonyok. Debrecen története, Szerk.: RÁCZ ISTVÁN. Debrecen, Dankó Imre Debrecen napi körzetei között említi Böszörményt, Szoboszlót, Hadházat. DANKÓ IMRE: A debreceni városok vonzáskörzete a XVIII XIX. század fordulóján. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, I. Debrecen, A Rácz István tanulmányához tartozó térképen, amely Debrecen közötti hitelkörzetét ábrázolja, Böszörmény, Nánás és Hadház lelhető fel a hajdúvárosok közül. RÁCZ ISTVÁN: Debrecen város hitelügyletei A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, VI. Debrecen, A témával kapcsolatos eddig írásaim: KATONA CSABA: Szabolcs vármegyéből származó debreceni polgárok között. Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv, XVI. Szerk.: HENZSEL ÁGOTA. Nyíregyháza, p.; KATONA CSABA: Debrecenben polgárjogot nyert cseh- és morvaországi betelepülők. Prágai Tükör, 12. (2004) 1. sz p.; KATONA CSABA: A Borsod megyéből származó debreceni polgárok 1733 és 1867 között, különös tekintettel Miskolcra. Kézirat; Katona Csaba: Nyírbátorból Debrecenbe költöző, polgárjogot nyert iparosok a 18. században. Kézirat. 5

6 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. Debrecenben polgárjogot nyert migránsok származási hely szerinti összetételét, a Hajdúsággal kapcsolatosan most mivel egy nagyobb lélegzetű írás szétfeszítené a rendelkezésemre álló kereteket csupán a leginkább kitapintható jellemzőkre szeretnék rámutatni. A Debrecenbe a fent megjelölt időszakban beköltözött és ott polgárjogot nyert személyek vizsgálatához az első számú forrás a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban őrzött Matricula Civium (azaz: Polgárkönyv) két kötete. 7 A forrás nem ismeretlen a kutatás számára, Herpay Gábor 1936-ban nyomtatásban tette közzé névanyagát (név, foglalkozás, származási hely, illetve a lakhelyül szolgáló utcanév feltüntetésével), 8 amit rövid bevezetővel és a foglalkozás szerinti megoszlásról készített statisztikával egészített ki. Az 1715-ben megkezdett Matricula Civium adatai 1733-tól alkalmasok statisztika készítésére. Az így nyert eredmény viszont csalóka is lehet. Ha az alábbi adatokat vesszük alapul, amely a fenti időszakra vonatkozóan a Debrecenben polgárjogot nyert személyek származási helyeinek megoszlását mutatja törvényhatóságok szerint, akkor ez arra látszik utalni, hogy a Hajdúság nem volt jelentős kibocsátó terület. Összesen 56 törvényhatóság területén volt olyan település, ahonnan Debrecenben polgárjogot szerző lakosok költöztek át (ezen kívül volt 86 egyértelműen nem azonosítható, illetve 48 nem magyarországi helység is). A legtöbb ilyen Bihar vármegyében feküdt, szám szerint 86, a második helyen Szabolcs vármegye található a maga 63 településével. A további sorrend: Szatmár: 48, Borsod: 31, Zemplén: 30, Heves: 20, Bereg: 15 stb. Tehát a Debrecenbe betelepülő későbbi polgárok többsége a város közvetlen vonzáskörzetéből, az Észak-Tiszántúlról került ki. A közeli Hajdúkerületet a kibocsátó helységek számát tekintve mégis megelőzi pl. Pest vármegye (14 település), Ung (12), Békés (10), Fejér (8), Ugocsa (7), Vas (6) stb. A Hajdúságból csupán öt helység, konkrétan Böszörmény, Hadház, Nánás, Szoboszló és Vámospércs neve lelhető fel. Ami nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy összesen hat hajdúvárossal számolhatunk: a fentieken kívül még Hajdúdorog tartozott közéjük. (A korábban ugyancsak hajdútelepülés Polgár ekkor már, elveszítve korábbi kiváltságolt jogállását. Egykori tulajdonosa, az ez egri káptalan még a 17. század végén perrel visszaszerezte, majd 1717-től érvényesítette is ebbéli jogát. 9 A helység eljelentéktelenedését jelzi, hogy összesen két volt polgári lakos lett debreceni polgárrá: Fejér György csizmadia 1740-ben és Manó József szűcs 1807-ben.) A települések számánál tehát messze többet mondó adat az azokból Debrecenbe költöző későbbi polgárok száma. Zoltai Lajos kutatásai a században is kimutattak igaz, csekélyebb mértékű beköltözést Böszörményből (15 század: 1 fő), Hadházról (15 század: 1 fő) és Szobosz Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. IV. A. 1011/s. Matricula Civium A forrásra a továbbiakban nem hivatkozunk. HERPAY GÁBOR: A Debrecenbe beköltözött polgárok. Matricula Civium Debrecen, NYAKAS, Erre nézve részletesen: BALOGH ISTVÁN: Polgár a hajdúvárosok sorában, Polgár története. Szerk.: BENCSIK JÁNOS. Polgár, ; Polgár hajdúkori, illetve 1727 (az elnéptelenedés) utáni történetének adattára. Összeáll.: BALOGH ISTVÁN. Polgár története. Szerk.: Bencsik János. Polgár,

7 TANULMÁNYOK lóról (15 század: 8 fő, 16 század: 5 fő). 10 A hajdúsági beköltözők kérdését érintette kutatásai során Kovács Zoltán is, aki megállapította, hogy a 17. században a Debrecenbe beköltöző ismert családok 7,2%-a (9 család), míg a 18. század első felében 18,7%-as (213 család) származott a hajdúvárosokból. 11 Rácz István előbb az 1980-as évek derekán használta a Matricula Civium adatait, 12 majd A debreceni cívisvagyon c. könyvében vizsgálta ezeket. Az ekkor polgárjogot nyert 8734 személy közül 6722 debreceni születésű volt, míg 2012 volt a migránsok száma. 13 Ez az adat kiválóan példázza, hogy a debreceni polgárság döntően a helyi születésűek közül nyert utánpótlást. A betelepült polgárok származási helyére fókuszálva Rácz István három időmetszetben végzett behatóbb vizsgálatot között a legtöbb más helységből beköltöző polgár az alábbi törvényhatóságok területéről került ki: fő Biharból, 25 fő Szatmárból, 20 fő Szabolcsból, 16 fő a Hajdúkerületből, 15 fő Hevesből, 14 fő Zemplénből és 10 fő Borsodból. Az közötti időszak adatai: 67 fő Biharból, 28 fő Szabolcsból, 14 fő a Hajdúkerületből, 12 fő Borsodból és 10 fő Hevesből ben pedig az alábbi volt a sorrend: 34 fő Biharból, 10 fő Szabolcsból és ugyancsak 10 fő Hevesből. 15 Már pusztán e mintavételes eredmények alapján is egyértelmű, hogy a Hajdúság jelentős bázisa volt a debreceni polgárság külső forrásokból táplálkozó utánpótlásának Szatmár, Bihar és Szabolcs vármegyékkel egyetemben. (Ezt érdemes összevetni azzal, hogy Debrecen közötti exogám házasságaiból 76 köttetett böszörményi, 70 szoboszlói, 27 nánási, 24 hadházi, 13 vámospércsi és 3 dorogi féllel és 1823 között pedig a legtöbb szoboszlói exogám házasság debreceniekkel köttetett, összesen 204: a cívisváros után a sorban a szomszédos Kaba található 97 házassággal. 17 ) Ám mielőtt a Matrciula Civium adatainak elemzéséhez kezdenénk, tán nem érdektelen néhány szót ejteni a debreceni polgárjogról is. Debrecen 1693-ban nyert szabad királyi városi kiváltságot, 18 a Rákóczi-szabadságharc küzdelmei azonban a települést is sújtották, 19 amit egy pestisjárvány tetézett. Bár ezt követően hadi események hosszú ideig 10 ZOLTAI LAJOS: Vidékiek beköltözése Debrecenbe. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, XXX. Debrecen, Zoltai tanulmányát a hivatkozott évkönyvben RADICS KÁLMÁN közli újra. 11 KOVÁCS, RÁCZ ISTVÁN: A cívis fogalma. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve. Debrecen, Újra kiadva: RÁCZ ISTVÁN: Parasztok, hajdúk, cívisek. Debrecen, RÁCZ ISTVÁN: A debreceni cívisvagyon. Bp., (Agrártörténeti tanulmányok, 14.) Azoknak a törvényhatóságoknak az adatait közlöm, amelyekből legalább tíz fő települt be Debrecenbe a tárgyévek folyamán. 15 RÁCZ, KOVÁCS, Kovács Zoltán értékelését idézve: Debrecen hatósugarát, a kapcsolatok intenzitását ezek az exogám házasságok jól jellemzik. Adatai alapján három kört lehetett vonni a város körül. Nagyon intenzív kapcsolat alakult ki Bihar és Szabolcs megyék településeivel és a hajdúvárosokkal. 17 DÁVID ZOLTÁN: Hajdúszoboszló népesedéstörténete. Hajdúszoboszló monográfiája. Szerk.: DANKÓ IM- RE. Hajdúszoboszló, Erre nézve pl.: KONCZ ÁKOS HERPAY GÁBOR: Debrecen sz. kir. városi rangra emelésének története. Debrecen, Erre nézve pl.: BALOGH ISTVÁN: Debrecen hadiszolgáltatásai a Rákóczi-szabadságharc alatt. Debrecen, 1935.; SZENDREY ISTVÁN: Debrecen a Rákóczi-szabadságharcban. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, I. Debrecen,

8 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. nem hátráltatták a fejlődést, az 1720-as évek elején Debrecen lakosságának létszáma csupán kevéssel haladhatta meg a tízezret, ami a korábbi évekhez képest visszaesést jelentett. 20 Azonban 1715-ben az országgyűlés is elismerte a szabad királyi városi kiváltságot, és nem lehet véletlen, hogy erre az időszakra esik a polgáreskü formulájának megszilárdulása is: Esküszöm, hogy ebben a koncívis állapotban, amelyre mostan beállíttattam, a nemes város tanácsától és főbírájától függök, hozzájuk illő becsülettel és a város közjavára szolgáló dolgokban engedelmességgel leszek. 21 A városi lakosság egésze nem tartozott a polgárok közösségébe, vagyis azok közé, akik a jogok összességét élvezhették. 22 Számszerűsítve fenti állítást: Balogh István három időmetszetet tekintve táblázatba foglalva mutatta ki a debreceni lakosság különböző rétegeihez tartozók arányát. Az alábbi táblázat ennek alapján készült. 23 Évszám Lakosok száma Polgárok Zsellérek Lakók A polgárjoggal bírók tehát az összlakosság szűk rétegét alkották. Nem véletlenül: A polgárok létszámának nagyságrendjében végső soron az szabott határt, hogy a közösség városi vagyonából hány lakosnak tudták a statútumban megfogalmazott igényeit kielégíteni. [ ] a polgárok számára biztosítható földingatlan (szántó, kaszáló, legelő) területe és minősége szabta meg a polgárok létszámkeretének a felső határát. Ez a fajta törvényszerűség különösen a XVIII. századtól érvényesült. 24 A polgáreskü letétele mellett (ez általános gyakorlat volt más városokban is) eljárási díjat (taxa, polgárjogi taksa) kellett fizetni. Ennek mértéke ingadozott, némelykor differenciált is volt elsősorban a debreceni polgárfiak, míg a betelepülők esetében az iparűzők javára, 25 így egyfajta szűrőként is szolgált. A polgárok számának növekedését az is fékezte, hogy a polgárjog nem öröklődött automatikusan apáról fiúra, bár mint már esett róla szó a debreceni polgárok fiai többnyire megkapták a polgárjogot. Akik előtt jobbára szorosra voltak zárva Debrecen kapui, azok elsősorban gazdasági, de vallási okoknál fogva is a görögök 26 és zsidók, továbbá elsősorban vallási, de poli- 20 BALOGH ISTVÁN: A cívisek világa. Bp., Idézi: BALOGH, Az eskü szövegét teljes egészében közli: SZŰCS ISTVÁN: Szabad királyi Debrecen város története. Debrecen, A polgárjog fejlődéséről: IVÁNYI BÉLA: A városi polgárjog keletkezése és fejlődése figyelemmel Buda és Pest városokra. Bp., é. n. (Statisztikai Közlemények, 84/1.) A debreceni polgárjog lényegéről: BALOGH, , illetve RÁCZ, BALOGH, RÁCZ, RÁCZ, Ők 1667-től testületként működtek a városban, de kevéssel a szabad királyi várossá válás után, ban arra kényszerítették őket, hogy elhagyják a várost. GYIMESI SÁNDOR: Kereskedelem, közlekedés, hitelszervezet és társadalmi problémái. Debrecen története, Szerk.: RÁCZ ISTVÁN. Debrecen,

9 TANULMÁNYOK tikai okoknál fogva is a katolikus felekezethez tartozók voltak. Itt kell megjegyezni, hogy a vallási ok az, ami miatt a hatodik hajdúváros, Dorog lakói nem lelhetőek fel a Debrecenbe beköltözők között: ők ugyanis görögkatolikusok voltak. (Hasonló az oka annak is, hogy az ebben az időben ütemesen fejlődő közeli Nyíregyházáról is csupán egyetlen ember költözött át és nyert polgárjogot Debrecenben Reszegi Ferenc varga 1759-ben, hiszen lakosainak döntő többsége evangélikus volt). Az alábbiakban a Debrecenbe között a Hajdúság öt városából beköltözött és ott polgárjogot nyert lakosokat vonjuk részletesebb vizsgálat alá előbb származási helyük és beköltözésük üteme, majd foglalkozásuk szerinti megoszlásban. Az alábbi táblázat azt összesíti, hogy a hajdúvárosokból az egyes évtizedekben hány olyan Debrecenbe költöző volt, aki polgárjoghoz jutott. Település Évtized Böszörmény Hadház Nánás Szoboszló Vámospércs Összesen A legtöbben Nánásról és Böszörményből települtek be Debrecenbe (38, illetve 37 fő), valamivel kevesebben Szoboszlóról és Hadházról (29, illetve 25 fő). Vámospércs elhanyagolható jelentőségű kibocsátója volt a kívülről jött debreceni polgárságnak (8 fő), az innen beköltözők esetében nem beszélhetünk jellemző folyamatokról. A másik négy városnál azonban ez korántsem így van. A hadháziak esetében kiegyensúlyozott a időbeli hullámzás, míg jellemző és egymástól eltérő súlypontok tapinthatóak ki a további három településnél. Nánást tekintve az 1750-es, 1760-as években volt nagyobb a Debrecenbe települők száma, ezt követően az 1780-as évektől egészen az 1830-as évekig egyetlen évtizedben sem esik számuk három alá, sőt többnyire meghaladja azt. Böszörmény esetében az 1730-as, 1740-es években, majd az 1760-astól az 1790-es évekig terjedő időszakban volt magas ez a szám, ami meglehetősen eltér Nánás adataitól. Szoboszló némiképp hasonlóságot mutat Böszörményhez, mert itt a legtöbben szintén az 1730-as, 1740-es években hagyták el a települést azért, hogy Debrecenben próbáljanak szerencsét, de később ez már nem volt jellemző. Vagyis Nánás, Böszörmény és Szoboszló más és más idősíkokban bocsátott útjára több debreceni beköltözőt, más és 9

10 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. más súlypontok érvényesültek. A leginkább figyelmet érdemlő tényező az, hogy Nánás a 19. század első évtizedeiben is stabil utánpótlásbázisa volt a debreceni polgárságnak, abban az időszakban tehát, amikor összességében igen jelentősen csökkent a nem debreceni születésű polgárság létszáma. Míg a 18. században alig akadt olyan év, amikor tíznél kevesebben voltak a nem debreceni származású polgárjogot szerzők (a kivétel 1733 mindössze három fővel, illetve 1798 kilenc fővel), addig 1803-tól sokáig kivételesnek számított, ha egy évben tíznél több kívülről érkező tett szert polgárjogra (1811: 11 fő, 1815: 12 fő, 1816: 23 fő és 1817: 13 fő). Újabb emelkedést csak az közötti időszakban tapasztalhatunk, amikor ismét stabilan tíz fölött volt évente a nem debreceni születésű polgárok száma. Konkrét példát idézve párhuzamként: a Szabolcs vármegye területéről beköltözött későbbi debreceni polgárok száma az 1770-es, as években volt a legmagasabb, míg az 1800-as évek első felében minden korábbinál alacsonyabb. Ekkor arra is volt példa, hogy éveken át nem volt polgárjogot elnyerő beköltöző Szabolcs vármegye területéről ( , , , ). A 18. században ez csak 1733-ban, 1739-ben (ekkor pusztította Debrecent a Szabolcs vármegyét is a pestisjárvány 27 ), 1755-ben, 1757-ben és 1758-ban fordult elő. A 19. század közötti periódusában pedig már csupán néhány évben fogadott polgárává Szabolcs megyéből érkezőt Debrecen: 1854-ben (2 fő), 1857-ben (1), 1858-ban (1), 1863-ban (1) és 1865-ben (ugyancsak 1 fő). Vagyis Nánás esetében feltétlenül érdemes lesz a jövőben némi figyelmet fordítani arra, hogy mi volt az oka a 19. század elején tapasztalható és a trendhez nem illeszkedő nagyfokú kiáramlásnak. Végezetül a hajdúvárosokból Debrecenbe költöző polgárok foglalkozási megoszlását kíséreljük meg feltérképezni. Elöljáróban le kell szögezni, hogy a Debrecenben polgárjogot nyert beköltözők (nem csupán a Hajdúságot tekintve, hanem összességében is) túlnyomó többsége iparűző volt. Tudva, hogy Debrecenben mekkora jelentősége volt az iparnak, ez korántsem okoz meglepetést. Balogh István számításai szerint 1714-ben a város lakosságának 49%-a, 1772-ben 32%-a, 1809-ben 46%-a, 1848-ban 47%-a űzött valamilyen ipart. 28 A 18. század első harmadában 14 anyacéhbe 34 mesterség képviselői tömörültek, valamint:...száznál, némely esetben még félezernél is több mestert egyesített magába a csizmadia, a magyar-szabó, a szűcs, a tímár, a mészáros, a gubacsapó, a szűrszabó és a szappanos céh. Ezek már nemcsak a városi lakosság szükségletét látják el, piackörzetük több napi járóföldre terjed. 29 Hogy a városnak szüksége volt a kívülről érkezett mesteremberekre, azt mutatja a már említett tényező, hogy a polgárjoghoz szükséges taksa mértéke is alacsonyabb volt az iparosok számára. 30 Hogy mennyire jellemző volt iparosok befogadása, azt két szabolcsi példával szeretném érzékeltetni. Az a 13 nyírbátori, aki a vizsgált évek során polgárjogot nyert Debrecenben, mind valamilyen hagyományos ipart űzött: szabó, csizmadia, mészáros, kerékgyártó, csaplár és varga. Bátor, a Báthoryak ősi központja, azt követően, hogy a 27 Erre nézve: MOESS ALFRÉD M. ROMÁN ÉVA: Az utolsó nagy pestisjárvány Debrecenben. Adalékok az évi járvány történetéhez. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, VII. Debrecen, BALOGH, BALOGH, RÁCZ,

11 TANULMÁNYOK Károlyi család birtoka lett, akik hagyományos székhelyüket, Nagykárolyt fejlesztették, a 18. században sokat veszített jelentőségéből. Takács Pétert idézve: Inkább már csak nevében mezőváros, mint funkcióját, szerepkörét tekintve. 31 A stagnáló település iparosságának nagyobb mértékű távozása mögött vélhetően e visszaesés húzódik meg. Azért települtek Debrecenbe, mert a bátori piac már nem kecsegtetett megfelelő kereslettel, a lehetőségek mindinkább beszűkültek. A szabolcsi megyeszékhely, a rohamos tempóban erősödő Nyíregyháza árnyékában tengődő Kálló esetében hasonló a helyzet: közlekedési földrajzi viszonyai kedvezőtlenek voltak, a 18. században fejlődése megtorpant. Kállóról is szinte csak iparosok húzódtak át Debrecenbe: szabó, csizmadia, gombkötő, lakatos, kerekes, bádogos, szűcs stb. A Hajdúságból beköltöző polgárok döntő többsége is iparos volt. A konkrét számokra áttérve: Böszörményből 11 csizmadia/varga, 5-5 szabó és fm., 4 kerékgyártó/kerekes, 2 kovács, 1-1 bíró, gombkötő, hentes, könyvkötő, lakatos, mészáros, mézeskalácsos, paplanos, szűrszabó és tímár nyert polgárjogot Debrecenben. Közülük elsőként Bonyhai Sámuel könyvkötő személyére hívnám fel a figyelmet, aki 1743-ban lett polgár, mert nem sorolható a tömegipar termelői közé. Nála is érdekesebb azonban Böszörmény egyik legtehetősebb nemes családja, a Karap család 32 egyik tagjának (Karap Sándornak) polgárjoga 1847-ből (róla alább részletesebben szólok). Hadház esetében is a csizmadiák/vargák találhatóak meg a legnagyobb számban: 7 fő, ezen túl 4 szűcs, 3 fm., 2-2 asztalos és szabó, valamint 1-1 hentes, kovács, kötélverő, mészáros, molnár, sótörő, szappanos neve bukkant fel a Matricula Civiumban. Áttérve Nánásra, itt még a többi településhez képesti is feltűnően magas a csizmadiák/vargák száma: 17 fő. A további sorrend: 4 fm., 3-3 asztalos és szappanos, 2-2 kovács, szabó és tímár, 1-1 hajdú, kerékgyártó, mészáros, pintér, ügyvéd. Itt utóbbi személye érdemel figyelmet, részben mint értelmiségié, részben mint az évi hajdúsági események egyik jelentős szereplőjéé (alább erről részletesebben szót ejtek): Molnár György 1857-ben lett Debrecen polgára: ő az a Molnár György, aki később éveken át volt Debrecen képviselője (életrajzi adatai néhány más részletét lásd alább). Aligha hat fentiek után meglepetésként, hogy Szoboszlóról is főleg csizmadiákat/vargákat tart számon a Matricula Civium: ők 14-en voltak. Rajtuk kívül 5 kerékgyártó/kerekes és 1-1 bodnár, mézeskalácsos, molnár, nyerges, olajos, szabó, széllyeljáró, szűcs, takács és tímár nyert debreceni polgárjogot. Vámospércs szerény adatsora ismételten nem alkalmas folyamatok megragadására, de a tényszerűség kedvéért illik felsorolni, hogy 1-1 kalmár, kerekes, kovács, mézeskalácsos, nyomdász, sótörő, szappanos és szűrszabó lett debreceni polgárrá. Közülük érdemes kiemelni a nyomdászt, Csontos Ferencet, aki 1837-ben kapott polgárjogot. 31 TAKÁCS PÉTER: Úrbéresek vallomása Szabolcsban Bp., Böszörményben a Karap családot tartották a legrangosabbnak. Nem véletlenül, hiszen 1845/46-ban az összes városban élő nemesre kivetett adó 10%-át ők fizették. RÁCZ ISTVÁN: A hajdúvárosi nemesek a rendi korszak végén. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, IX. Debrecen, ; 1839-től kés újabb család [ ] kerül a legtöbb adót fizetők közé, s a továbbiakban a XIX. század végéig meg is marad ott. OROSZ ISTVÁN: A hajdúböszörényi mezőgazdasági termelés és agrártársadalom fejlődése Hajdúböszörmény története. Szerk.: SZENDREY ISTVÁN. Hajdúböszörmény,

12 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. Az így megrajzolható kép nagymértékben igazodik Debrecen adott időszakbeli állapotához. A csizmadia céh debreceni jelentősége lemérhető abból, hogy a vizsgált korszak egészében itt dolgozott a legtöbb iparos a városban: pl között 373, között 542, között 421 volt a számuk. 33 Érzékletes adat a másik oldalt tekintve, hogy Nánáson az 1782-ben létrejött 34 csizmadia céhhez tartozó csizmadiák ban 35-en voltak és ezzel ők alkották a település legnépesebb céhét (utánuk a molnárok következtek, 16-an). 35 Ide tartozó adalék, hogy Böszörményben 1814-ben a város 139 iparosa közül 81 csizmadia volt. 36 Szintén a létező kapcsolatok jele, hogy november 3-án bizonyos Csuka János 16 éves fiú Debrecenbe ment csizmadia mesterséget tanulni. 37 Ezek alapján akár intenzív kapcsolatot is feltételezhetnénk a hajdúsági és debreceni ipar, a céhek között, ám fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a hajdúvárosok iparosainak nagyszámú debreceni beköltözése és polgárjognyerése mögött nem valamiféle erős helyi (hajdúsági) céhes ipart kell elképzelni, amely az erős verseny miatt leszakadókat készteti távozásra. A Hajdúkerület amely a debreceni céhes ipar értékesítési tevékenységének érdekszférájában kiemelkedő helyet foglalt el 38 ipara ekkoriban erősen visszamaradott volt, 1815-ben pl. egy statútum arról panaszkodik, hogy az iparosok, mivel elég megélhetést nem nyújt számukra mesterségük, azzal felhagynak és bérelt birtokon gazdálkodnak helyette. 39 Ahogy Bellon Tibor fogalmazott: Eperjessy Géza kutatásaiból tudjuk, hogy a Hajdúkerület a Nagykunság mellett a legrosszabbul ellátott ipari körzet volt még a 19. század közepén is. [ ] Számításaiból tudjuk, hogy a Hajdúságban minden 79. lakosra jutott egy iparos. 40 A nagyszámú hajdúsági iparos debreceni útkeresése tehát sokkal inkább annak tükre, hogy Debrecen kiket fogadott szívesen polgárává: a város elszívó ereje gyengítette, nem pedig megtermékenyítette és ösztönözte a hajdúvárosok ipari fejlődését. Szűcs Ernő gondolatát kölcsönvéve: Végül, de nem utolsó sorban, említést kell tennünk a gátló tényezők sorában a szomszédos településekről, elsősorban Debrecenről, annak 33 VARGA GYULA: Ipari termelés a társadalom iparos rétegei. Debrecen története, Szerk.: RÁCZ ISTVÁN. Debrecen, OLÁH JÓZSEF: Ipar, kereskedelem. Hajdúnánás története. Szerk.: RÁCZ ISTVÁN. Hajdúnánás, OLÁH, CSIHA ANTAL: Hajdúböszörmény ipara és kereskedelme 1872-ig. Hajdúböszörmény története. Szerk.: SZENDREY ISTVÁN. Hajdúböszörmény BELLON TIBOR: Hajdúszoboszló kézműipara és kereskedelme. Hajdúszoboszló monográfiája. Szerk.: DANKÓ IMRE. Hajdúszoboszló, A céhek értékesítésében két típust különböztetünk meg. Egyiket a tulajdonképpeni iparosok, csizmadiák, gubacsapók, szappanfőzők stb. alkották, akik iparcikkeket készítettek és adtak el, mégpedig nemcsak a közvetlen fogyasztók, hanem kereskedők részére is. [ ] Vásározótevékenységük a környező megyéket, Bihart, Szabolcsot, Szatmárt, a Hajdú- és Jászkunkerületeket fogta át. [ ] Rendszeresen s széles körben jártak [ ] külső vásárokra a csizmadiák, gubacsapók, szűrszabók, fazekasok, mézeskalácsosok stb. [ ] A legnagyobb tömegű árut a tímárok, gubacsapók és csizmadiák állították elő. GYIMESI, CSIHA, BELLON,

13 TANULMÁNYOK centrumszerepéről. A gazdaságilag fejlett Debrecen közelsége (17,6 km) szinte leküzdhetetlen akadályokat tornyozott a hajdúvárosok ipara és kereskedelme elé. 41 A fentiekben összességében arra tettünk kísérletet, hogy rávilágítsunk, a Debrecennel sokrétű kapcsolatot ápoló Hajdúkerület milyen mértékű szerepet töltött be a cívisváros polgárságának kívülről táplálkozó gyarapodásában, továbbá arra, hogy feltérképezzük, milyen időszakban, milyen mesterségek képviselői fémjelezték a Hajdúságból származó debreceni polgárokat. Ez a szerep Szabolcs és Bihar vármegyék mellett igen jelentős volt. A beköltözések a vizsgált időszak egészében rendszeresek voltak, bár településenként másként hullámzott ütemük. A polgárjogot nyert migránsok döntő többsége akárcsak a kívülről jött polgárok összessége valamilyen ipart űzött (közülük kiemelkedően magas volt a csizmadiák száma), ami részben a Debrecen közelsége miatt erőtlen hajdúsági ipar gyengeségét, részben pedig az azt háttérbe szorító debreceni ipar erőteljes vonzását mutatja. Ugyanakkor a fenti vázlatos megközelítés számos kérdést nyitva hagyott, így pl. az egyes településekről történő kiáramlások időbeli eltéréseit nem sikerült megmagyarázni. További rendkívül érdekfeszítő kérdés mikroszintű kutatások adhatnak választ rá, hogy a hajdúsági eredetű polgárok miként tudtak beilleszkedni Debrecen társadalmi szövetébe, kik voltak azok, akik sikeres pályát futottak be, illetve azok, akiknek beilleszkedése akár saját személyükben, akár utódaikban kudarcot vallott. Hogy ez milyen érdekességekkel szolgálhat, azt két konkrét példa remekül érzékelteti. A már említett, tehetős böszörményi nemes családból származó Karap Sándor ( ) pl. igen jeles pályát futott be. Jogi tanulmányait Debrecenben végezte, majd nem sokkal ezt követően már ő volt Böszörmény főjegyzője, 1841-ben pedig a debreceni váltótörvényszék bírája lett. 42 Társadalmi beágyazottságát jelzi hogy alapító tagja volt Debrecen első pénzintézetének, az Első Takarékpénztárnak 43 és tagja a Polgári Casinónak ban ő lett a népképviseleti választások választási elnöke Debrecenben, 45 de az akkor esedékes tisztújítás tisztválasztási elnöki székében is ő ült, 46 emellett pedig tagja volt a helyi honvédelmi bizottmánynak. 47 Karrierjét nem szegte derékba évi szerepvállalása: ő volt, aki az elítélt Könyves Tóth Mihály református lelkész 1849-ben elkobzott vagyonának gondnoka lett, SZŰCS ERNŐ: Ipari, kereskedelmi és hitelviszonyok a kapitalizmus korában. Hajdúhadház múltja és jelene. Szerk.: KOMORÓCZY GYÖRGY. Gyula, (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei, 2.) Magyar Életrajz Lexikon SZ. KÜRTI KATALIN: A debreceni Első Takarékpénztár művészetpártolása között. A Hajdú- Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, IX. Debrecen, GODA ÉVA: A debreceni egyesült Polgári Casino története között. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, XXVI. Debrecen, ANTAL TAMÁS: A debreceni közigazgatás és népképviseleti közgyűlés 1848-ban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, XXVI. Debrecen, , GAZDAG ISTVÁN: 150 éve történt. Az es szabadságharc és forradalom eseményei Debrecenben, Bihar vármegyében és a Hajdúkerületben. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, XXVI. Debrecen, ANTAL, D. TÓTH BÉLA: Könyves Tóth Mihály 1849-ben elkobzott vagyona. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, XXV. Debrecen,

14 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI ben pedig a debreceni váltótörvényszék elnökévé lépett elő. 49 Emellett korábban volt kerületi hajdúalkapitány is. 50 Ugyancsak debreceni térnyerésének jele, hogy felesége nem más volt, mint a Magyar Füvészkönyv írójának, Diószegi Sámuelnek leánya, Zsuzsanna, akivel 1821-en lépett oltár elé. 51 Tehetőssége pedig abból is lemérhető, hogy egy időben bérlője volt Böszörmény három pusztája (Vid, Zelemér Szent Györgypuszta) a zelemérinek, ahol 1845-től mintagazdaságot működtetett, 52 illetve között Szent György-pusztának. 53 Másik példánk a már ugyancsak szóba hozott Molnár György. A nánási illetőségű Molnár a debreceni református kollégium diákja volt, majd 1843-ban a Hajdúkerület egyik írnokaként működött, után ekkor tett ügyvédi vizsgát kerületi alügyészként működött. 55 Az évi népképviseleti országgyűlésen a Hajdúkerület egyik képviselőjévé választották, 56 sőt 1849 januárjában őt bízta meg Kossuth, hogy Böszörményben, Szoboszlón, Nánáson, Hadházon és Dorogon szervezzen népfelkelést, 57 ekkor néhány napig kormánybiztosi kinevezése is volt ben, majd 1867-ben képviselőtestületi taggá választották Debrecenben, 1872-től a város egyik képviselője volt az országgyűlésben, a 70-es években pedig ő töltötte be a Debreceni Ipar- és Kereskedelmi Bank elnöki tisztjét. 59 Az egyéni életutak kutatása tehát számos érdekes részletet világíthat meg: ennek megelőlegezéseként függelékként közlöm valamennyi, a vizsgált korszakban Debrecenbe költözött és ott polgárjogra szert tevő böszörményi, hadházi, nánási, szoboszlói és vámospércsi eredetű migráns nevét, a polgárjog elnyerésének évét és az általuk űzött mesterséget. Böszörmény 1. Nagy István 1734 Csizmadia 2. Bácsi Péter 1737 Mészáros 3. Böszörményi Mihály 1737 Kovács 4. Nagy Mihály 1739 Gombkötő 5. Biri István 1741 Szűrszabó 6. Böszörményi Dávid 1742 Kovács 7. Bonyhai Sámuel 1743 Könyvkötő 8. Fekete Mihály 1745 Paplanos 49 Magyar Életrajzi Lexikon, NYAKAS, Magyar Életrajzi Lexikon, Magyar Életrajzi Lexikon, Veliky János: Városgazdálkodás a hajdúönkormányzat korában. Hajdúböszörmény története. Szerk.: SZENDREY ISTVÁN. Hajdúböszörmény, NYAKAS, NAGY IMRE: Molnár György. Az évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk.: PÁLMÁNY BÉLA. Bp., NYAKAS, NYAKAS, NYAKAS, NAGY,

15 TANULMÁNYOK 9. Balogh András 1750 Szűcs 10. Böszörményi János 1750 Szabó 11. Domokos István 1757 Varga 12. Tóth Gergely 1761 Lakatos 13. Czirják Péter 1762 Hentes 14. Matkó György 1767 Kerékgyártó 15. Böszörményi János 1770 Szabó 16. Elek Péter 1774 fm. 17. Mezei János 1776 Varga 18. Szabó István 1776 Varga 19. Tömöri János 1781 fm. 20. Miszti István 1784 Mézeskalácsos 21. Tömöri András 1784 fm. 22. Böszörményi Bálint 1788 Szabó 23. Nagy Mihály 1788 Varga 24. Mári János 1789 Kerékgyártó 25. Csecsődi Mihály 1789 Csizmadia 26. Varga András 1790 Csizmadia 27. Szabó János 1792 Varga 28. Nagy Gábor 1793 Szabó 29. Ágoston Mihály 1800 Kerekes 30. Lovas György 1802 Csizmadia 31. Nagy Bálint 1821 Varga 32. Nagy Demeter 1825 Csizmadia 33. Varga Mihály 1841 Tímár 34. Vida Mihály 1843 fm. 35. Tóth Sámuel 1846 Kerékgyártó 36. Karap Sándor 1847 Bíró 37. Győrfi Gábor 1858 fm. Hadház 1. Hadházi István 1735 Csizmadia 2. Szegedy Gergely 1735 Szappanos 3. Szabó István 1736 Sótörő 4. Hadházi János 1737 Csizmadia 5. Sárándi Mihály 1740 Kovács 6. Szabó György 1741 Szabó 7. Bozóki Mihály 1758 Varga 8. Juhos János 1760 Szűcs 9. Varga János 1764 Varga 10. Vámos Mihály 1768 Csizmadia 11. Szabó József 1772 Szűcs 12. Szabó Sándor 1778 Szabó 13. Faragó István 1788 Csizmadia 15

16 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI Kórodi János 1788 fm. 15. Vedres András 1788 fm. 16. Juhos János 1792 Szűcs 17. Nagy János 1792 Kötélverő 18. Barta Péter 1800 Hentes 19. Bodnár Mihály 1810 Asztalos 20. Kósa Péter 1810 Szűcs 21. Szabó Péter 1815 fm. 22. Hadházi Péter 1827 Varga 23. Balogh János 1833 Asztalos 24. Juhász János 1833 Molnár 25. Simon Ferenc 1860 Mészáros Nánás 1. Nánási András 1746 Varga 2. Nagy Bálint 1752 Szappanos 3. Nagy István 1754 Szappanos 4. Szabó Sámuel 1755 Kovács 5. Szabó János 1756 Varga 6. Nagy János 1758 Hajdú 7. Isó József 1759 Asztalos 8. Nagy Mihály 1762 Szappanos 9. Oláh Pál 1762 Varga 10. Varga János 1763 Mészáros 11. Mirkó András 1779 Csizmadia 12. Kun János 1781 Varga 13. Fejér András 1783 Varga 14. Kun András 1785 fm. 15. Fejér János 1786 Varga 16. Nábrádi István 1789 Szabó 17. Tóth Pál 1791 Csizmadia 18. Csiszár György 1797 Pintér 19. Pénzes Mihály 1799 Kerékgyártó 20. Tóth János 1801 Csizmadia 21. Varga Bálint 1807 Varga 22. Géber Mihály 1808 Varga 23. Fejér István 1811 Csizmadia 24. Ötvös Bálint 1811 Varga 25. Medgyaszai György 1815 Varga 26. Kéki István 1817 Asztalos 27. Lovász Mihály 1817 Szabó 28. Zágoni József 1819 Asztalos 29. Horváth András 1821 fm. 30. Nyakas János 1821 Varga 16

17 TANULMÁNYOK 31. Nyakas István 1823 Varga 32. Cserepes István 1825 Varga 33. Éles Mihály 1832 Kovács 34. Nemes András 1834 Tímár 35. Hornyák Sándor 1840 fm. 36. Erdei Gábor 1841 fm. 37. Nagy Mihály 1842 Tímár 38. Molnár György 1857 Ügyvéd Szoboszló 1. Bézi György 1733 Csizmadia 2. Szoboszlay Mihály 1735 Szabó 3. Kegyes Mihály 1736 Csizmadia 4. Monus Gáspár 1737 Kerékgyártó 5. Őz István 1740 Csizmadia 6. Fábián András 1740 Bodnár 7. Bordány András 1741 Varga 8. Éles András 1741 Olajos 9. Gyarmati István 1741 Varga 10. Szoboszlai György 1741 Csizmadia 11. Kaszás János 1742 Varga 12. Papp István 1742 Varga 13. Móré Miklós 1745 Széllyeljáró 14. Nagy András 1752 Takács 15. Nagy István 1762 Varga 16. Jovér Mihály 1772 Csizmadia 17. Molnár István 1772 Csizmadia 18. Jovér Sámuel 1779 Csizmadia 19. Fodor Demeter 1786 Kerékgyártó 20. Sárközi Mihály Csizmadia 21. Váczy János 1789 Csizmadia 22. Horog Pál 1797 Kerekes 23. Horog Sándor 1797 Kerékgyártó 24. Herczeg Sándor 1799 Mézeskalácsos 25. Kerekes György 1803 Szűcs 26. Csuka György 1816 Nyerges 27. Mészáros Mihály 1817 Molnár 28. Horog Bálint 1827 Kerékgyártó 29. Kerékgyártó Sándor 1834 Tímár 60 Neve megtalálható az évi népességjegyzékben. DÁVID,

18 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. Vámospércs 1. Bánhegyesi István 1741 Sótörő 2. Deák Mihály 1746 Kovács 3. Gebei János 1754 Szűrszabó 4. Tóth György 1778 Szappanos 5. Szőke János 1792 Kerekes 6. Berki István 1797 Mézeskalácsos 7. Szikszay Dániel 1816 Kalmár 8. Csontos Ferenc 1837 Nyomdász 18

19 TANULMÁNYOK Sasvári László Diószegi György Görögök névhasználata az első diaszpórában 1 (Család- és helytörténeti adalékok tükrében) Görögtanya. Külső terület a balmazújvárosi határban, a hajdúböszörményi országúttól a nánási országútig. Hajdan görög vallású haszonbérlők bírták. (Pesty) A Görögtanya helynév mellett található még más idesorolható földrajzi név Balmazújváros területén. Ráctemető. A Csegei utca keleti része. Újvároson az őslakó magyarok közé ben rác (szerb) jövevények telepedtek. Ezek a törökök elől menekültek a mai Hajdúságra. Zsigmond király engedelméből. Viselkedésök miatt azonban a mieink alig egy emberöltő múlva kiüldözték őket magok közül; s azok legújabb megszállási helyét Rácok szigettye néven nevezték el. Míg Újvároson benn laktak, egy kis templomot is építettek maguknak a piactéren a szóhagyomány Rác templom -át. Ennek alapjait 1910-ben meg is találtam a mázsaház keleti oldalánál. A rácok egy része visszaszivárgott községünkbe. 3 Érdekesség gyanánt említjük, hogy egy Balmazújvárosban működő cég gépkocsiján utcanév helyett a Rácok szigete helynév szerepel. Ám ezzel nincs még az újvárosi rácok történetének vége! 1549-ben az adóösszeíró már 25 rác-portát talál a 138 magyar-porta mellett. Ezek az év táján költöztek el tőlünk a szomszédos Vidre. Úgy találtam, hogy itt csak a Rác és a ma már kihalt Ratics család maradt közülük századokon át. Szóhagyomány tud arról is, hogy valamelyik kastély mellett terült el a Rácok temetője, ezt dr. Fischer ügyvéd és szomszédjai kertjében meg is találtam. Innen származott az utcarész (Ráctemető) neve. 4 Rácokra vonatkozó adatokkal rendelkezünk más közeli helységekből is. Ez egykori megnevezésükből is visszatükröződik: Rácdorog = Hajdúdorog, Rácböszörmény = Hajdúböszörmény, Rácújfehértó = Újfehértó. Itt nem kívánunk belemenni az itteni rácok bonyolult történetének elemzésébe, bár azért megjegyezzük hogy annyiban jelentős e nemzetiség témánk szempontjából, hogy a görög kereskedők leginkább ott telepedtek meg, ahol az ortodox vallás képviselői (nemzetiségi hovatartozásuktól függetlenül) már előzetesen jelen voltak A magyarországi görögség történetétének kutatói az első diaszpóra idejének tekintik a XVII XIX. századra terjedő időszakot. Sasvári PESTY = Pesty Frigyes a XIX. század folyamán a magyarországi helynevek jeles kutatója, kéziratos hagyatéka az Országos Széchényi Könyvtárban található. Varga Uo. Kiemelés tőlünk. 19

20 A TISZÁNTÚLI TÖRTÉNÉSZ TÁRSASÁG KÖZLEMÉNYEI 2. A görög kereskedők létszáma ugyan nem volt túl nagy, de működésük és kapcsolataik megléte meghatározó volt mindazon települések esetében, ahol kereskedelmi tevékenységüket folytatták ben Balmazújvárosra és környékére is készült egy összeírás, melyben házanként történt a görög vallásúak (ortodoxok) számbavétele. Ez a következőket tartalmazza: Balmazújváros 1 ház, Hajdúnánás 2 ház, Hajdúböszörmény 2 ház, Hajdúdorog 2 ház. 5 Ezek a települések ortodox egyházi szempontból 1785-ben a tokaji görög alapítású ortodox parókiához tartoztak. Ebben a szóban forgó összeírásban számadatok vannak, de más összeírásokból a nevek is megismerhetőek, melyekkel történetünk jobban nyomon követhető. Természetesen a balmazújvárosi helyneveken kívül vannak más, környékbeli nevek is, melyek ide sorolhatóak: Nyíregyházától északra Görögszállás és Belegrádpuszta; a hajdúdorogi határban Görögkút; a mai Tiszavasvári büdszentmihályi részén Göröglapos. 6 Görög kereskedőre vonatkozóan balmazújvárosi névadattal ből rendelkezünk: Görög Tamás. 7 Valószínűleg nem ez volt az eredeti neve. S most térjünk vissza a Görögtanya elnevezéshez. A XVIII. évszázad végén az új földesúrtól, semsei Semsey Andrástól, egy Duka Péter nevű görög állampolgár vette bérbe e birtokrészt helységünktől északkeletre. A rajta telepített erdőt Duka erdeje - nek hívták. 8 A Duka családnévre van adat 1769-ből az egri görögök köréből! A tokaji görögök 1762-es összeírását is alapul véve, 9 úgy látjuk, hogy Nyíregyháza és Balmazújváros, mint szélső pontok között, s fölfelé a Tiszáig, jelentős pusztás jellegű területeket béreltek a görög kereskedők, amelyeken a felvásárolt, s további eladásra szánt jószágokat egybegyűjtötték. Természetesen a görög kereskedők tevékenységét őrzik okiratok is, melyeken rendszerint görög betűs aláírásaik is megtalálhatóak. De rajtuk vannak pecsétjük lenyomatai és nevük kezdőbetűi is, vagyis a monogramjuk, melyeket sokszor nem könynyű megfejteni, vagy azonosítani. Előfordulnak a következők is: A végrendeletek egy részénél a pecsét az aláírást helyettesíti, amikor a kereskedő saját keze kereszt vonása mellett bizonyítja a hitelességet A jászkunsági görög kereskedők jeles kutatója, Papp Izabella levéltáros 1997-ben megjelent tanulmányában ismerteti és elemzi a hazai görög kereskedők pecsétjeit. Teszi ezt főként jászkunsági példák alapján, melyekből azután általános érvényű következtetések is levonhatóak. Írása befejezéseként a következőket olvashatjuk: Összessé- 5 Sasvári Sasvári I. m Varga Sasvári Papp

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

SZABOLCS VÁRMEGYÉBŐL SZÁRMAZÓ POLGÁROK 1733-1867 KÖZÖTT

SZABOLCS VÁRMEGYÉBŐL SZÁRMAZÓ POLGÁROK 1733-1867 KÖZÖTT KATONA CSABA SZABOLCS VÁRMEGYÉBŐL SZÁRMAZÓ POLGÁROK 1733-1867 KÖZÖTT DEBRECENI A debreceni polgárjog a 18-19. században Debrecen, a Tiszántúl egyik minden szempontból legjelentősebb települése 1693-ban

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE

2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE 2008/2009. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG HAJDÚ-BIHAR MEGYE Helyszín: Debrecen Időpont:2009. május 14. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén 2008/2009. TANÉVI ATLÉTIKA

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA MUNKATÁRSAINAK PUBLIKÁCIÓI. Balogh István 1993.

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA MUNKATÁRSAINAK PUBLIKÁCIÓI. Balogh István 1993. Czapárné Helmeczi Aliz A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA MUNKATÁRSAINAK PUBLIKÁCIÓI 1993-1995 Balogh István 1. Adalékok egy korszak történetírásához.= Debreceni Szemle, 1. sz. 119-134.

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM.

VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. VEZ ETÉKNEVEK ÉS TÖRTÉNELEM. Közismert tény, hogy a magyar vezetéknevek kialakulása a XIV. században kezdödött ; először fó1eg a nemeseknél, de a XV. század folyamán már gyakori az öröklődő név a jobbágyok

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben

3. Utcanévadási szokások

3. Utcanévadási szokások 3. Utcanévadási szokások 3.1. Utcanévadási szokások a kiegyezés előtt Az utcanevekről valló legkorábbi források tekintetében hasonlóan vagyunk, mint annyi más, Zentával kapcsolatos téma kutatásakor: hiányoznak

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu

Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Miskolci Közjegyzői Kamara 3530 Miskolc, Reményi u. 1. I/6. Tel: 46/507-458 Fax: 46/507-459 E-mail: mkk@mokk.hu Elnök: Dr. Kónya Katalin Elnökhelyettes: Dr. Petraskó István A Miskolci Közjegyzői Kamara

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián )

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián ) 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:21.42 (Takács Krisztián - 2009) 3. Bakai László 2006 Nyíregyházi Sportc. 0:46,46 4. Ullaga Ármin 2006 Debreceni Sportc. SI 0:43,10 5. Sütő Alexander

Részletesebben

ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Debrecen Balmazújváros május 8 10.

ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Debrecen Balmazújváros május 8 10. ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY Debrecen Balmazújváros 2014. május 8 10. 1 Hely Megye Iskola neve Település Tanár neve 1. Veszprém I. Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium Palotai Nándor Veszprém és

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.09-10-000498 cégjegyzékszámú Hajdúkerületi és Bihari

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről

A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről A DEBRECENI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK 1/2010. (II. 15.) HVI határozata az egyéni választókerületek sorszámáról és területéről Az egyéni választókerületek sorszámát és területét a következőkben

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY

2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY 2007/2008. TANÉV MEZEIFUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ III. korcsoport - FIÚ EGYÉNI (1995-1996) Hely Név Szül Település Iskola Megye 48 Horváth Ákos 1995 Püspökladány Ált. Isk., Előkészítő Szakiskola, AMI,

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ

2008/2009. TANÉVI ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ 2008/2009. TANÉVI V-VI. KORCSOPORT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI DÖNTŐ Helyszín: DEBRECEN Időpont: 2008. szeptember 24. A Versenybíróság elnöke: Benéné Lipcsey Irén FIÚ V-VI. KORCSOPORT (1990-1991-1992-1993-ban /

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Vívó Diákolimpia Országos Döntő Fiú Párbajtőr Egyéni II. Korcsoport ( ) Szolnok, március 19.

Vívó Diákolimpia Országos Döntő Fiú Párbajtőr Egyéni II. Korcsoport ( ) Szolnok, március 19. Vívó Diákolimpia Országos Döntő Fiú Párbajtőr Egyéni Szolnok, 2016. március 19. Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Szigetvári Andrea Budakalász Orvos: Dr. Nagy Imre Versenybírók: Babinszki Dorottya

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye március 01., vasárnap március 02., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. március hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 Debrecen,

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2008/2009 tanév Debrecen, április 3-5. III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. és AMI 47,250 1 47,400 1 47,700 1 142,350 2 Izsák Táncsics Mihály Ált. Isk. 44,450 4 46,600 2 47,500 2 138,550 3 Budapest Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 44,300

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

2013/2014. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Miskolc, május

2013/2014. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ Miskolc, május 2013/2014. TANÉVI KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Baranya I. Siklósi Közoktatási Intézmény Kanizsai Dorottya Általános

Részletesebben

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai

A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai A magyarországi gyógyszertárak névadási szokásai 1932-2013 Dobson Szabolcs, Dobson Dénes Bevezetés A magyarországi gyógyszertár névadási szokásokról még nem született korszakok közötti számszerű összehasonlító

Részletesebben

Marelyin Kiss József Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu egy sors.

Marelyin Kiss József Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu egy sors. 231 Marelyin Kiss József Valuch Tibor: Rekviem a parasztságért. Hat falu egy sors. Kalocsai Múzeumbarátok Köre Viski Károly Múzeum Jelenkutató Alapítvány, Kalocsa Budapest, 2011. 296 oldal. 1984 és 1987

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

GYERMEK CSAPATBAJNOKSÁG I. forduló - keleti régió Debrecen június 17.

GYERMEK CSAPATBAJNOKSÁG I. forduló - keleti régió Debrecen június 17. FIÚK EREDMÉNYEI 60 m fiú 1. Boda Ákos 96 DSC-SI 8,43 2. Répási József 96 MISI "A" 8,99 3. Nagy Zsolt 97 Békéscsabai AC 9,20 4. Esze Bence 96 NyVSC-Nyírsuli 9,30 5. Tricskó Patrik 98 MISI "B" 9,60 6. Kovács

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás Welding 34 4 Boldog Péter Nesztor Autó 30 4 Nagy Csaba

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor 1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor Idézet: Hiszünk benne, hogy sokkal jobb szembenézni a valósággal, bármilyen ijesztő legyen

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

CÉHIRATOK KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBAN

CÉHIRATOK KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBAN DÓKA KLÁRA CÉHIRATOK KASSA VÁROS LEVÉLTÁRÁBAN A kárpát-medencei céhiratok feltárásának előzményei Az 1970-es évek elején a magyarországi közgyűjteményekben a Veszprémi Akadémiai Bizottság Kézművesipar

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

100 m fiú gyorsúszás

100 m fiú gyorsúszás 100 m fiú gyorsúszás eredmény Uzonyi Tamás Tóth Árpád Gimn. Debrecen 01:02,00 2. Kaszás Róbert 01:02,10 3. Andorkó Attila Bocskai I. Gimn. H. böszörmény 01:02,90 4. Elek Dávid Bocskai I. Szakképző H.szoboszló

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye június 01., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. június hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek. tag galamb 20% első 20% , ,43

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek. tag galamb 20% első 20% , ,43 Feleresztés helye: Neumarkt Feleresztés ideje: 2013.06.08 06:10 Időjárás : napos, enyhe északi szél Kisérő : Központi táv : 605000 m Lista terjedelme : 20% (1:5) Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint SPORTVERSENYEK 2011 / 2012. Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár Mezei futás - 600 m I X Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint - 1500 m VI IX. XII XI fiú Molnár Ferenc Kunsági

Részletesebben

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844

A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dr. Pál Tibor és Dr. Gavrilović Vladan A bácskai ortodox püspökség összeírásai 1823-1844 Dél-Magyarország demográfiai helyzetéről a XIX. század első felében az országos- és adóösszeírások alapján számos

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. HÜSI SC II 7,5,5 5,5, 33,5. 2. Törekvés SE 4,5 9, 5, 6, 24,5 7. 2 3. SENSE II,5 3, 3,5 3,5,5 2. 4. Sárkány DSE II 6,5 6,5 7,5 5, 25,5 6.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Pályázati azonosító: NKA 3508/01214

Szakmai beszámoló. Pályázati azonosító: NKA 3508/01214 Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: NKA 3508/01214 A pályázatban vállaltaknak megfelelően teljesítettük a szakmai feladatot. Hajdúböszörményben a Város Napjához kapcsolódóan (2015. szeptember 14-én)

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) Terjedelem: 1,22 fm, 12 doboz, 12 raktári egység Raktári hely: Vác Város Levéltára,... sz. raktár,... polc a) A Váci Asztalos Céh iratai

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Játékos ranglista Budapest I/B bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében)

Játékos ranglista Budapest I/B bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében) Játékos ranglista Budapest I/B 2008-2009 bajnoki év A mérkőzések legalább 50%-án szereplők között (a százalékos eredmények sorrendjében) Hely Név Csapat Eredmény Mérkőzés Győzelem % 1 Vágott János Pestújhely

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

HBm-i CSapatbajnokság 2013/ Erősorrendek 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé

HBm-i CSapatbajnokság 2013/ Erősorrendek 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé 1 Petőfi Sportkör Nagyrábé 1 Erdei Lajos 1942 HUN 736538 2404 00.00.1955 senior 2 Bende Sandor 1900 HUN 729191 2396 00.00.1965 3 Kovacs Attila Istvan 1841 HUN 711195 8793 00.00.1971 4 Nagy Sandor 1845

Részletesebben

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések

Rendőri szerv: Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság december hónapra tervezett sebességmérések Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 07.00-09.00 4-es sz. főút Püspökladány - Kaba közötti 09.10-11.10 Püspökladány, Karcagi utca 11.20.-12.30 Püspökladány, Petőfi utca 13.40-15.00 4-es sz.

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben