Földtani kockázat és alkalmazkodás: fakadó vizek Tatán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földtani kockázat és alkalmazkodás: fakadó vizek Tatán"

Átírás

1 Földtani kockázat és alkalmazkodás: fakadó vizek Tatán Selmeczi Pál projektvezető terület-és településfejlesztő geográfus doktorandusz, BME Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Résztvevők: Bíró Marianna, Bodnár Nikolett, Dr. Gál Nóra Edit, Dr. Kovács Attila, Dr. Mattányi Zsolt, Dr. Szőcs Teodóra, Dr. Szűcs Andrea /MFGI/ Dr. Ballabás Gábor /ELTE TTK/ június 4. Természeti erőforrások, földtani kockázatok, éghajlatváltozás: merre vezet a fenntarthatóság földtani útja?

2 I. Bevezetés

3 Az alkalmazkodás megjelenése a stratégiai tervezésben > A klímaváltozás a XXI. század egyik legjelentősebb, globális léptékű problémája > Az egyes térségeket, azok társadalmi gazdasági környezeti jellemzőinek függvényében eltérő mértékben érinti. > Hazánk különösen sérülékeny területnek számít, ugyanakkor a klímaváltozás hatásaival szembeni sérülékenység Magyarországon belül is nagy a területi differenciáltság > Kiemelt figyelmet kell fordítani a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra, az alkalmazkodóképesség erősítésére > EU alkalmazkodási stratégia > Éhvt. II. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia NATéR > Aszályhajlam fokozódása, hőhullámok jelentik a legnagyobb problémát > A Dunantúli-középhegység területén a karsztvízrendszer visszatöltődése révén újra megjelennek a források, ami lokálisan jelentős vízbőséget okoz. > Ez nagy lehetőséget jelent az éghajlatváltozáshoz való helyi alkalmazkodás elősegítésére.

4 Alkalmazkodási stratégiák integrált megközelítése Alkalmazkodási, felkészülési túlélési stratégiák Élelmiszer biztonság Vízbiztonság Energia biztonság Környezet és egészség biztonság Infrastruktúra biztonság Természeti erőforrások ökoszisztémák Anyagi inputok, gazdasági rendszerek mezőgazdasági alapanyagok Humán, társadalmi igények termőföld öntözési víz élelem, létfenntartás vízkészletek klíma ásványvagyon energiahordozók műtrágya, növényvédelem ivóvíz építőanyagok ipari alapanyagok hő-, vill. energia, üzemanyagok hajlék infrastruktúra fogyasztási javak, szolgáltatások mobilitás, közlekedés Forrás: Pálvölgyi T. Csete M. (2012) Gazdálkodás 56:(1) Szennyezések, kibocsátások hulladék szennyvíz levegőszennyezés

5 II. A sérülékenység vizsgálat módszertani keretei

6 A CIVAS modell bemutatása > ENSZ Környezetvédelmi Programban létrehozott DPSIR (környezeti hatáslánc hajtóerők, terhelés, állapot, hatás, válasz) modellen alapul > Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Negyedik Értékelő Jelentésében közzétett megközelítésen szerint, de számos hazai alkalmazási előzmény is fellelhető a szakirodalomban. > A CLAVIER nemzetközi klímakutatási projekt keretében került kidolgozásra, többek között az éghajlatváltozás ökológiai és épített környezetre gyakorolt hatásainak a vizsgálatára. > A CIVAS modell lényege, hogy egységes módszertani kereteket biztosítson a kvantitatív (éghajlati) hatásvizsgálatokhoz. > E vizsgálatok a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) értékelési keretrendszerét adják

7 Fogalmi meghatározások a CIVAS modellben > Kitettség: komplex környezeti hatótényezők változása (pl.: éghajlatváltozás) > Érzékenység: A hatásviselő rendszer (pl. mezőgazdaság, emberi egészség, épített környezet) viselkedése > Várható hatás: Az érzékenység és a kitettség kombinációja, mely egyaránt jellemző a földrajzi helyre és a vizsgált hatásviselő rendszerre > Alkalmazkodóképesség: helyi társadalmi gazdasági válaszok ereje a várható hatásokkal szemben > Sérülékenység: Komplex mutató, mely a várható hatásokat kombinálja az alkalmazkodó képességgel Kitettség Érzékenység Társadalmi gazdasági tényezők Terhelés Állapot Hajtóerő Várható hatás Adaptációs képesség Hatás Válasz Sérülékenység A sérülékenység vizsgálat modellje (forrás: Pálvölgyi, 2008 alapján saját szerkesztés)

8 A térségek sérülékenységének elvi osztályozása > A sérülékenység-vizsgálat célja annak feltárása, hogy az egyes térségek mennyire veszélyeztetettek az éghajlatváltozás, illetve más környezeti hatótényezők változásával szemben

9 III. A fakadó vizekkel szembeni sérülékenység meghatározása

10 Háttér, előzmények > Bányászati vízszintsüllyesztés > 10 milliárd m között (240 m 3 /perc 1998-ban) > 40 méteres depresszió Tata környezetében > Források elapadnak között > Vízellátás átalakítása: Vízmű kutak, Vízaknák bevonása > Korábbi forrásterületek beépítése 1960-as évektől > Bányabezárások 1990-es években Vízszintemelkedés (1m/év) Források újraindulása > Geotechnikai és környezeti problémák A források újraindulása veszélyforrás és egyben lehetőség is

11 A területhasználat változása

12 A karsztvízszint változása - KITETTSÉG > A kitettséget alapvetően a karsztvízszint határozza meg > Jelenlegi karsztvízszint 136 mbf > Várható egyensúlyi szint 140 mbf 2018-ra (Kovács A. et al. 2013) > DTM alapján meghatároztuk az érintett területeket > Meghatároztuk az egyes övezetek kitettségi kategóriáját

13 Földtani veszélyforrások feltárása - ÉRZÉKENYSÉG > Mértékét alapvetően az alacsony permeabilitású összlet vetői, törései és elvékonyodása határozza meg, > döntően ez befolyásolja a források felszínre törésének helyét és az áramlási irányokat (Kovács A. et al. 2013; Bodnár N. 2013) > 3 kategóriát határoztunk meg az érzékenységi zónák, illetve a források és törésvonalak elhelyezkedése alapján

14 Épületállomány, épített környezet - ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG > 4 indikátor alapján kerültek kialakításra a kategóriák > épületek építési módja > felszíni vízelvezetés megléte, vagy kialakíthatósága > (közmű)infrastruktúra szempontjából sűrűn ellátott területek > övezetek funkciója

15 Tata város övezeteinek SÉRÜLÉKENYSÉGE > 5 kategóriát határoztunk meg a kitettség, érzékenység és alkalmazkodóképesség függvényében > azok az övezetek rendelkeznek magas sérülékenységgel, amelyek a korábban vizenyős területeken az 1960-as évektől kezdődően iparosított technológiával kerültek beépítésre

16 A sérülékenységvizsgálat eredményei > Egyértelműen maghatározható, hogy mely területeken milyen hatásokkal néz szembe a város, hova összpontosítsa az erőforrásokat > Beavatkozások célterületeinek azonosítása > Ütemezés meghatározása > Költségterv kidolgozása > Intézkedési terv és a hozzá kapcsolódó költség- és ütemterv 2015 februárjában egyhangúlag elfogadásra került > 2 szintű intézkedési rendszer hatékonyabb forrásfelhasználás > Általános beavatkozások > A közepes, illetve annál magasabb sérülékenységgel rendelkező övezetekre vonatkozó beavatkozások

17 Az alkalmazkodási célú hasznosítás lehetőségei I. > A hasznosítás alapelvei > a fenntarthatóság, vagyis városi vizek, vizes rendszerek hosszú távú, kiegyensúlyozott felhasználási irányainak vizsgálata és megvalósítása figyelembe véve a társadalom igényeit, a környezet teherbíró képességét, valamint a tág és szűk (pénzügyi) értelemben vett gazdaságosságot > az éghajlatváltozásból fakadó kockázatok csökkentése > a hagyományos és modern használati formák ötvözése > előnyben részesítendők az egymásra épülő, komplex hasznosítási irányok, és az ilyen rendszerek tervezése, kialakítása, üzemeltetése > a vizek jelenlétének hangsúlyozása, a vizek láttatása a lakosok, látogatók számára

18 Az alkalmazkodási célú hasznosítás lehetőségei II. > 1. ÖKOLÓGIAI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT > Előhelyrehabilitáció, természetvédelem > 2. KIS LÉPTÉKŰ HELYI HASZNOSÍTÁSOK > Kis léptékű öntözési rendszerek kiskertek, közösségi kertek, közterületek > Közösségi vizes mikroterek > 3. IVÓVÍZ CÉLÚ HASZNOSÍTÁS > Ivó kutak, kisebb léptékű, helyi palackozás > 4. ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁS > Távhőellátás, közösségi intézmények egyedi fűtése > 5. GAZDASÁGI HASZNOSÍTÁS > A rekreáció és turizmus perspektivikus irányainak összekapcsolása > Mezőgazdasági hasznosítás > Ipar

19 Összefoglalás > Jelentős eltérés mutatkozik az egyes városrészek sérülékenységében a karsztvízszint, a földtani veszélyforrások és az egyes városrészek épített környezeti jellemzőinek függvényében > Célzott, a lokális sérülékenységet figyelembe vevő beavatkozások kerültek meghatározásra jelentősen javultak a végrehajtás lehetőségei > Meghatározásra kerültek a fenntarthatóság és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjait figyelembe vevő hasznosítási irányok > Tata Város Önkormányzata a évi költségvetésében forrásokat rendelt az Intézkedési Terv megvalósítására a program megvalósítása elindult

20 Köszönöm a figyelmet!

21 Felhasznált irodalom > CLAVIER projekt: Climate Change and Variability: Impact in Central and Eastern Europe EU 6. Keretprogramja, GOCE Contract Number: > Climate Impact and Vulnerability Assessment Scheme (CIVAS) > IPCC, 2007: Climate Change 2007 The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the IPCC. (ISBN Hardback; Paperback) > Czira T., Dobozi E., Selmeczi P., Kohán Z., Rideg A, Schneller K. (2010): A területfejlesztés 4 éves szakmai programja a klímaváltozás hatásainak mérséklésre ( ), CD kiadvány, VÁTI Nonprofit Kft., Budapest > Czúcz, B. Kröel-Dulay, Gy., Rédei, T., Botta-Dukát, Z. and Molnár Zs., 2007: Climate change and biodiversity. Analyses and assessment for the National climate change strategy. > Czira T., Pálvölgyi T., Rideg A, Selmeczi P. (2010): A magyar területpolitika törekvései és eszközei a klímaváltozás hatásainak mérséklésére, Falu-Város-Régió: Területi monitoring és értékelés új eszközök, módszerek, eredmények, 2010/1, pp , Budapest > Kovács A., Szőcs T., Gál N. E., Szűcs A. (2014): A visszatérő tatai források hidrogeológiai vizsgálata. MFGI, előrehaladási jelentés, kézirat. Budapest p. > Pálvölgyi T. (2008): Az éghajlatváltozás hatásai az épített környezetre és az infrastruktúrára. (In: Fodor I. Suvák A. (szerk.): A fenntartható fejlődés és a megújuló természeti erőforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében. MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs > Pálvölgyi T., Czira T., Dobozi E, Rideg A. és Schneller K. (2010) A kistérségi szintű éghajlatváltozási sérülékenységvizsgálat módszere és eredményei, "Klíma-21" füzetek szám, > Pálvölgyi T. és Czira T. (2011) Éghajlati sérülékenység a kistérségek szintjén. In: Sebezhetőség és adaptáció: a reziliencia esélyei. Bulla M. és Tamás P. (eds.). MTA Szociológiai Kutató Intézet, pp: , ISBN

A HAZAI KÖRNYEZETÁLLAPOT VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KLÍMAVÁLTOZÁSRA

A HAZAI KÖRNYEZETÁLLAPOT VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KLÍMAVÁLTOZÁSRA A HAZAI KÖRNYEZETÁLLAPOT VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KLÍMAVÁLTOZÁSRA Várallyay György, Láng István (MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, MTA Kutatásszervezési Intézet, Klímavédelmi Kutatások

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

A természeti erőforrások fenntartása

A természeti erőforrások fenntartása A természeti erőforrások fenntartása Pálvölgyi Tamás ** (Szerk.) - Csete Mária * - Harazin Piroska * - Szendrő Gábor * * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ** Env-in-Cent Kft. Budapest, 2011.

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe az éghajlatváltozásra való felkészülésben

Az önkormányzatok szerepe az éghajlatváltozásra való felkészülésben Az önkormányzatok szerepe az éghajlatváltozásra való felkészülésben Dr. Pálvölgyi Tamás NÉS szakmai koordinátor Nemzeti Alkalmazkodási Központ 2013. november 8. NÉS Társadalmi vita EDUTUS Főiskola, Tatabánya

Részletesebben

A megújított Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia: a megelőzés és az alkalmazkodás hazai lehetőségei

A megújított Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia: a megelőzés és az alkalmazkodás hazai lehetőségei A megújított Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia: a megelőzés és az alkalmazkodás hazai lehetőségei Dr. Pálvölgyi Tamás igazgatóhelyettes Magyar Földtani és Geofizikai intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központ

Részletesebben

Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói

Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok -- természeti erőforrások mutatói Csete Mária*, Czira Tamás* * és Pálvölgyi Tamás* * * (Szerk.) * Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ** Envigraph Bt.

Részletesebben

KLÍMAADAPTÁCIÓ EREDMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK EGY TRANSZNACIONÁLIS PROJEKT KAPCSÁN 171

KLÍMAADAPTÁCIÓ EREDMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK EGY TRANSZNACIONÁLIS PROJEKT KAPCSÁN 171 Uzzoli Annamária 169 Földi Zsuzsa 170 KLÍMAADAPTÁCIÓ EREDMÉNYEK ÉS TAPASZTALATOK EGY TRANSZNACIONÁLIS PROJEKT KAPCSÁN 171 BEVEZETÉS Az utóbbi évek tapasztalatai és kutatási eredményei alapján megállapítható,

Részletesebben

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés

Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés Veszprém megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés Készítette: Dr. Kollányi László, Dr. Szilvácsku Zsolt Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata

Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata Bács-Kiskun 2020 Bács-Kiskun megyei területfejlesztési koncepció környezeti vizsgálata 2013. november Készült az ÁROP-1.2.11/A-2013-A kódszámű Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

Környezeti globalizáció és hazai leképezése

Környezeti globalizáció és hazai leképezése Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek VIII. évf. 2011 2 30-37 Tóthné Szita Klára Környezeti globalizáció és hazai leképezése A globalizáció radikális változásokat generál a gazdasági, társadalmi környezetben,

Részletesebben

A tervezés, a fenntarthatóság és a környezet viszonya

A tervezés, a fenntarthatóság és a környezet viszonya A tervezés, a fenntarthatóság és a környezet viszonya Dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan Tanszék II. TERÜLETFEJLESZTŐK NAPJA KONFERENCIA

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda Stratégiai Tervezési és Vidékfejlesztési Iroda Területi Elemzési, Értékelési és Monitoring Iroda

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/5054. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület Tematikus Jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről Döntéshozói Összefoglaló Budapest, 2011. december - 2 - Az Éghajlatváltozási

Részletesebben

Területfejlesztési Koncepció

Területfejlesztési Koncepció Borsod Abaúj Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod Abaúj Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepció TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLATA Javaslattételi szakasz Készítette: Város Teampannon Kft. 2013. december BORSOD ABAÚJ

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 (TOP 5.0 változat, 2014. május 9.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Kukely György Készítette: Terra Stúdió Kft. és az ÖKO ZRt. Budapest, 2014. augusztus

Részletesebben

A hazai energiastruktúra helyzete, jövőképe, nemzetközi kitekintéssel

A hazai energiastruktúra helyzete, jövőképe, nemzetközi kitekintéssel A hazai energiastruktúra helyzete, jövőképe, nemzetközi kitekintéssel Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese 10 éve a geotermia szolgálatában IX. Geotermikus

Részletesebben

Kvassay Jenő Terv. Környezeti Vizsgálatának Tartalmi Meghatározása. Budapest 2015. június 30. Respect Kft.

Kvassay Jenő Terv. Környezeti Vizsgálatának Tartalmi Meghatározása. Budapest 2015. június 30. Respect Kft. Kvassay Jenő Terv Környezeti Vizsgálatának Tartalmi Meghatározása Budapest 2015. június 30. Respect Kft. TARTALOM Bevezető... 3 Kvassay Jenő Terv stratégiai környezeti vizsgálatának tervezett tematikája...

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ. Egyeztetési anyag.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ. Egyeztetési anyag. Megrendelő: Fejér Megyei Önkormányzat KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Fejér megye területfejlesztési koncepciója STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Egyeztetési anyag Készült: a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit

Részletesebben

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról

96/2009. (XII. 9.) OGY határozat. a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról A Magyar Köztársaság Országgyűlése 1. Elfogadja a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi

Részletesebben

T A N U L M Á N Y 1 AZ ÉGHAJLAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYTERVEZET MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HAZAI FELTÉTELRENDSZERÉRŐL

T A N U L M Á N Y 1 AZ ÉGHAJLAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYTERVEZET MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HAZAI FELTÉTELRENDSZERÉRŐL T A N U L M Á N Y 1 AZ ÉGHAJLAT VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYTERVEZET MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HAZAI FELTÉTELRENDSZERÉRŐL Témafelelős: Dr. Pálvölgyi Tamás Szerzők: Dr. Czira Tamás (a), Harazin Piroska (b), Dr. Pálvölgyi

Részletesebben

Nemzeti Vízstratégia A jövő vízügyi politikáját megalapozó, a fenntarthatóságot biztosító ágazati stratégiai dokumentum Kolossváry Gábor

Nemzeti Vízstratégia A jövő vízügyi politikáját megalapozó, a fenntarthatóságot biztosító ágazati stratégiai dokumentum Kolossváry Gábor Nemzeti Vízstratégia A jövő vízügyi politikáját megalapozó, a fenntarthatóságot biztosító ágazati stratégiai dokumentum Kolossváry Gábor főosztályvezető Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály A

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2012. IMPRESSZUM Környezeti értékelés a Nemzeti Fenntartható Fejlődési

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS)

Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS) Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS) Dr. Csete Mária egyetemi docens, tanszékvezető BME Környezetgazdaságtan Tanszék NAS felelős, Nemzeti Alkalmazkodási Központ 2013. november 13. NÉS-2 szakmai műhelyvita

Részletesebben

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról

H/4582. számú. országgyűlési határozati javaslat. a 2015 2020 közötti időszakra szóló. Nemzeti Környezetvédelmi Programról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/4582. számú országgyűlési határozati javaslat a 2015 2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

A KLÍMAVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS VAS MEGYEI TEENDŐK, STRATÉGIAALKOTÁS

A KLÍMAVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS VAS MEGYEI TEENDŐK, STRATÉGIAALKOTÁS A KLÍMAVÁLTOZÁSSAL KAPCSOLATOS VAS MEGYEI TEENDŐK, STRATÉGIAALKOTÁS Készült a Vas Megyei Önkormányzat Területi, Tervezési és Területfejlesztési Bizottsága részére Összeállította: Szabó Levente igazgató

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2014-2020 (IKOP 3.96 változat, 2014. 04. 22.) STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projekt-vezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Vidéki Bianka Készítette: ÖKO

Részletesebben