MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/209-1/2013/I. Üi.: dr. Dobó A./Csomor Á. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: A közterület használatáról és a közterülethasználati díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása Melléklet: Hatásvizsgálat, rendelettervezet Tisztelt Képviselő-testület! A közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló önkormányzati rendelet szerint közterület-használati engedélyt kell beszerezni a pártoknak, társadalmi szervezeteknek, választási kampányidején és azon kívüli propaganda célú megmozdulásaira (pl.: aláírásgyűjtések, ismeretterjesztő anyagok osztása, bemutatkozó előadások tartása, választási kampány célokat szolgáló hirdető-berendezés és hirdetmény elhelyezésére). A Kúria Köf. 5005/2012/6. határozatának indokolása szerint a választási eljárásról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 42. (1) bekezdése értelmében a választási kampány végéig a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül előállíthatnak plakátokat, a (2) bekezdés értelmében pedig a plakát a (3)-(6) bekezdésben meghatározott kivételekkel korlátozás nélkül elhelyezhető. A jelöltek és jelölő szervezetek esélyegyenlőségét és a választói akarat felszínre hozatalát is szolgálja a Ve. 42. (1) bekezdése, amikor kimondja, hogy A választási kampány végéig a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot. A plakát engedély és bejelentés nélkül előállítható., illetve a Ve. 42. (2) bekezdése, amikor főszabályként engedélymentességet deklarál: Plakát a (3)-(6) bekezdésben meghatározott kivételekkel korlátozás nélkül elhelyezhető. E szabályok beleértve a plakátelhelyezésre vonatkozókat is azt a célt szolgálják, hogy a jelölteket és a jelölő szervezeteket a választópolgárok minél szélesebb körben megismerhessék. A plakátkihelyezés főszabályként rögzített engedélymenetessége pedig az esélyegyenlőség alapelvével áll összefüggésben. Továbbá a gyülekezési jogról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Gyvt.) tartalmazza a közterületen tartandó rendezvénnyel kapcsolatos bejelentési kötelezettséget. A Gyvt. 6. -a szerint közterületen tartandó rendezvény szervezését a rendezvény helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak kell bejelenteni. A Gytv. e szabályai, de a Gytv. más rendelkezései sem tartalmaznak felhatalmazást önkormányzati rendeletalkotásra a gyülekezés további feltételhez kötését illetően, a gyülekezés pedig magasabb jogszabály a Gytv. által szabályozott tárgykör. Továbbá a mozgóképről szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) január 1-i hatállyal kiegészült egy új IV/A. fejezettel, mely a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatának szabályait tartalmazza. Az új szabályozás a települési önkormányzatok rendeletalkotására vonatkozóan is határoz meg rendelkezéseket. A filmforgatás célú közterület használat önkormányzati rendeletben történő szabályozására vonatkozó felhatalmazás azonban csak a községi önkormányzatok számára teszi lehetővé a HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

2 díjak szabályozását. Az eltérő tartalmú felhatalmazásból következően tehát város, illetve megyei jogú város nem jogosult önkormányzati rendeletben meghatározni a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használata díját. Az Mktv 3. melléklete határozza meg ugyanis a város, illetve a megyei jogú városok esetében az önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó díjak felső határát. A díjak szabályozása attól függően, hogy a közterület használat pontosan milyen célból és konkrétan milyen terület kerül igénybevételre differenciált. A használat célja lehet forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb parkolás, a konkrétan igénybe vett területnek pedig két féle kategóriáját határozza meg az Mktv.: díszburkolatos, vagy turisztikailag kiemelt központi terület, illetve nem díszburkolatos, valamint nem turisztikailag kiemelt központi terület. E szempontok szerint szabályozza az Mktv. melléklete a díjak felső határát. A filmforgatás célú közterület használat iránti kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell előterjeszteni. A filmforgatási célú közterület-használathoz szükséges valamennyi hatósági engedély iránti kérelem is előterjeszthető a fővárosi és megyei kormányhivatalnál. A filmforgatási célú közterület használatáról a fővárosi és megyei kormányhivatal a Ket a szerinti hatósági szerződésben állapodik meg a filmelőállítóval, vagy a filmgyártó vállalkozással. A hatósági szerződés annak a települési önkormányzati képviselő-testületnek a jóváhagyásával válik érvényessé, amelynek tulajdonában a kérelemben megjelölt közterület áll. A közterület használatáért megállapított díj a tulajdonos települési önkormányzatot illeti. A fentiekre tekintettel a filmforgatás célú közterület használatra vonatkozó díjakat megállapító rendelkezéseket indokolt hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendeletből. A rendelettervezet Makó város honlapján közzétételre került a társadalmi egyeztetés céljából, az észrevételek megtételére nyitva álló határidőben vélemény nem érkezett. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján javaslom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Makó, március 11. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

3 1. melléklet a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló helyi rendelet módosítása tárgyú rendelettervezethez ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP (a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. -a alapján) A tervezett jogszabály várható következményei, különösen I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs. II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs. III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása nincs. IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti következménye nincs. V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs. VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása nincs. VII. megalkotásának szükségessége: az esélyegyenlőség alapelvének biztosítása a választási eljárásról szóló törvény rendelkezései értelmében, továbbá azon rendelkezés hatályon kívül helyezése, melynek megalkotására nincs a képviselőtestületnek felhatalmazása. Megfelelés a mozgóképről szóló évi II. törvény rendelkezéseinek. VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az esélyegyenlőség alapelve sérül, továbbá az önkormányzati rendelet olyan rendelkezést tartalmaz melynek megalkotására nincs a képviselő-testületnek felhatalmazása. A rendelet nem felel meg a mozgóképről szóló évi II. törvény rendelkezéseinek. IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet módosításaezen feltételeket nem igényli, többletköltség várhatóan nem merül fel. Makó, március 11.

4 RENDELETTERVEZET Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 40/1995. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Hatályát veszti a közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 40/1995. (X.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. (2) bekezdés q) pontja. (2) Hatályát veszti az Ör. 2. (2) bekezdés w) pontja. 2. Az Ör. 2. számú melléklete helyébe e rendeletmelléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Buzás Péter s. k. Dr. Bánfi Margit s. k. polgármester jegyző

5 Melléklet Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (.) önkormányzati rendeletéhez A B C D E F Sz. Közterülethasználat célja Egység K ö r z e t I. II. III. 1. közter-be 10 cm-en túl benyúló építményr. Ft/m2/hó árusító pavilon, stand elhelyezése Ft/m2/nap építési munkával kapcs.anyagok,szrek.elh. Ft/m2/nap alkalmi árusítás (1-30 napig) Ft/m2/nap idény jellegű árusítás (szezonális max: 3 hó) Ft/m2/hó mozgó árusítás Ft/m2/nap áruminta elhelyezése Ft/m2/nap ideiglenes jellegű építmények Ft/m2/nap 9. garázs elhelyezése Ft/m2/év közhasználatra még át nem adott ter. Haszn. Ft/m2/nap hirdetőberendezések,cég, címtáblák elhely. - helyhez kötött (stabil) Ft/m2/nap mozgatható Ft/m2/nap totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda, továbbá utcai árusító automaták ( pld.: ital, telefonkártya stb.) elhelyezése 13. reklámtevékenységet kísérő kulturális és sporttevékenység Ft/m2/nap 14. mutatványos és cirkuszi tevékenység Ft/m2/nap 15. mezőgazdasági termék tárolása Ft/m2/nap Ft/m2/nap Közterülethasználat hangosbemondó céljára Ft/nap 17. bérkocsik, taxik, állomáshelyei, állandó helyhasználatot igénylő gépjármű által elfoglalt hely 18. üzleti áruszállításhoz rak. Ter. Göngy. Tár. Ft/m2/nap kerthelyiség Ft/m2/nap promóciós tevékenység Ft/m2/nap 880 a díjtételek az ÁFA összegét tartalmazzák Ft/állomás /hó

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. szeptemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S

Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI.29.) rendelet módosítására a közterületek filmforgatási célú használatával

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 92. 8500 PÁPA, Fő utca 5. Tel.: 89/515-018 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2015. június 26-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/940-1/2014/I Üi.: Dr. Pósa Zsuzsanna Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: A 2014. évi adóbevételek

Részletesebben

Filmforgatási célú önkormányzati közterület-használat engedélyezése

Filmforgatási célú önkormányzati közterület-használat engedélyezése Filmforgatási célú önkormányzati közterület-használat engedélyezése Vonatkozó jogszabályok: a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mktv.) a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület

Részletesebben

Szıc Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8452 Szıc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu

Szıc Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8452 Szıc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu 3. napirendi pont Szıc Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8452 Szıc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu Ügyszám: 22-88/2013. Elıterjesztı: Németh Balázs polgármester Elıkészítette:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére E l ő t e r j e s z t é s Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testület 2015. február 20-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Vigántpetend község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testülete /2014. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az építmény- és telekadóról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-358/2008. Üi.: Kalászné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: a közterület-használatáról és a közterülethasználati

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 117/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Javaslat az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Rimóc Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY Mórahalom város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/1994. (VI.3.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (IV.2.) ökt. r e n d e l e t e

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (IV.2.) ökt. r e n d e l e t e Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (IV.2.) ökt. r e n d e l e t e a közterület-használatról és közterület-használati díj megállapításáról, a Szentkirály Napja rendezvényen

Részletesebben

2./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre

2./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 2./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: A közterületek használatáról szóló 13/2001. (X. 18.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: 1/106-1/2015/I. Üi.: Szászné Mészáros Éva Rendelet-tervezet Tárgy: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 28/2013.(XI.29.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-MAIL: forum@paszto.hu Szám: 1-20 /2013. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT

Részletesebben

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához

Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros ülésének 7. napirendi pontjához 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539-036 Előterjesztés Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én tartott soros

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben