SZAKMAI TESZT FELADATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI TESZT FELADATOK"

Átírás

1 SZAKMAI TESZT FELADATOK Csapat neve: Pontozás Csapat sorszám: Minden kérdésre egy helyes válasz adható, minden helyes válasz 2 pontot ér. Helytelen, illetve több bejelölt válasz esetén, vagy ha nincs bejelölt válasz, nem jár pont. (Pontlevonás nincs.) Maximum elérhető pontszám: 80 pont 1. Mikor kell a közüzemi szerződésre ajánlatot tenni a szolgáltatónak? A. Amikor a felhasználó bejelenti víziközmű csatlakozási szándékát. B. Az igénybejelentést követő 15 napon belül. [58/2013. (II. 27.) Korm. rend. 55. (5) C. A szolgáltatás megkezdésekor. 2. Hány napig kötik a víziközmű-szolgáltatót a szerződéses ajánlatban foglaltak? A. 30 napig 58/2013. (II. 27.) Korm. rend. 55. (5) B. 15 napig C. 60 napig 3. A házi és a csatlakozó ivóvízhálózat kialakítása során - a szabvány szerint - legalább mennyi földtakarással kell a bekötő vezetéket ellátni, ha a felhasználó gondoskodik a vezeték mechanikai védelméről és hőszigeteléséről? A. A bekötővezeték földtakarásának legalább 1,20 m kell lennie. B. A bekötővezeték földtakarásának legalább 1,00 m kell lennie. C. A bekötővezeték földtakarásának legalább 0,80 m kell lennie. MSZ 22115:2002 szabvány Jogosult-e a víziközmű-szolgáltató az ingatlanokon lévő víziközmű hálózat ellenőrzésére? A. Igen, a víziközmű-szolgáltató bármely időpontban jogosult az ingatlanokon lévő víziközmű hálózat ellenőrzésére. B. Igen, a víziközmű-szolgáltató előre egyeztetett időpontban jogosult az ingatlanokon lévő víziközmű hálózat ellenőrzésére, melyet az érintett felhasználó köteles lehetővé tenni. [58/2013. (II. 27.) Korm. rend. 57. (2) C. A víziközmű-szolgáltató nem jogosult az ingatlanokon lévő víziközmű hálózat ellenőrzésére. X. Országos Ügyfélszolgálati Verseny Szakmai teszt feladatok, megoldással 1/8

2 5. A szolgáltatást milyen paraméterekkel kell teljesíteni? A. Legalább 2-10 bar hálózati nyomás mellett a szolgáltatási ponton köteles teljesíteni. B. Legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás mellett a szolgáltatási ponton köteles teljesíteni. 58/2013. (II.27.) Korm. rend. 77. (1) C. Legalább 1,5 és legfeljebb 3 bar hálózati nyomás mellett a szolgáltatási ponton köteles teljesíteni. Az ettől eltérő szolgáltatást a víziközmű-szolgáltatótól kérni lehet. 6. Mikor, hogyan kell tájékoztatni a felhasználókat az előre tervezett közérdekű tevékenység kapcsán felmerülő korlátozásról? A. Legalább 3 nappal korábban a helyben szokásos módon. *58/2013. (II. 27.) Korm. rend. 77. (4) B. Legalább az előző napon a sajtó útján kell közzétenni. C. Legalább az előző napon az érintett felhasználókat írásban kell értesíteni. 7. Szolgáltatás szüneteltetése esetén a víziközmű-szolgáltató hogyan köteles gondoskodni az ivóvízellátásról, vagyis mikor biztosított a közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás? A. Ha 100 méteres körzeten belül hozzájutnak az érintettek 80 l/fő mennyiséghez. B. Ha az ivóvízellátás legalább 20 l/fő mennyiségben 4 emeletnél nem magasabb lakóépület esetén legfeljebb 150 m távolságon belüli, 4 emeletnél magasabb lakóépületben 4 emeletnél nem nagyobb szintkülönbséggel járó vízvételi lehetőséggel évi CCIX. tv. 58. (10) C. Ha 150 méteres körzeten belül hozzájutnak az érintettek 20 l/fő mennyiséghez. 8. Ha a közműves ivóvízellátás szüneteltetése a belterület legalább 20%-át, illetve 500- nál több főt érint az ivóvízszükséglet kielégítéséről a vízközmű-szolgáltató milyen mennyiségben köteles gondoskodni? A. Időtartamtól függetlenül 25 l/fő/nap ivóvízmennyiséggel. B. Előre tervezetten 12 óra, vagy üzemzavar esetén 6 óra szünetelés esetén legalább 10 l/fő/nap, óra szünetelés esetén legalább 20 l/fő/nap, 24 órát meghaladó szünetelés esetén legalább 30 l/fő/nap. 58/2013. (II. 27.) Korm. rend. 77. (2) C. Előre tervezetten 6 óra szünetelés esetén legfeljebb 30 l/fő/nap, 24 órát meghaladó szünetelés esetén legfeljebb 80 l/fő/nap. 9. A vízszolgáltatás az üzemeltető által 6 óra időtartamot meghaladó előre tervezett leállása esetén kinek a költségére kell az ivóvizet biztosítani? A. Az üzemeltető saját költségén. 201/2001. (X. 25.) Korm. rend. 6. (10) B. Az ellátásért felelő saját költségén. C. Együtt. X. Országos Ügyfélszolgálati Verseny Szakmai teszt feladatok, megoldással 2/8

3 10. Mikor közérdekű a szolgáltatáskorlátozás? A. Akkor, ha azt a víziközmű biztonságos működtetésével összefüggő közegészségügyi helyzet, hálózatfejlesztés, vagy üzemzavar elhárítás teszi indokolttá. 58/2013. (II. 27.) Korm. rend. 77. (5) B. Akkor, ha azt a víziközmű működésével összefüggő fejlesztés indokolja. C. Akkor, ha azt jelentősebb üzemzavar elhárítása teszi indokolttá. 11. A bekötési vízmérő üzembe helyezéskor a víziközmű-szolgáltató miért látja el plombával vagy záró bélyeggel a vízmérőt? A. Az illetéktelen beavatkozás megelőzése céljából. B. A leszerelés megakadályozása céljából. C. Az illetéktelen beavatkozás, és a leszerelés megakadályozása céljából. 58/2013.(II. 27.) Korm. rend. 80. (2) 12. Milyen célra, kik vehetik rendszeresen igénybe a közkifolyók vizét? A. A közterület locsolásra a lakossági felhasználók. B. A lakossági felhasználók, bármilyen célra. C. A háztartási célú vízhasználatra a közműves ivóvízellátásba be nem kötött vagy ivóvíz-szolgáltatás korlátozással érintett ingatlanok lakói. 58/2013. (II. 27.) Korm. rend. 81. (1) 13. Kinek/kiknek a hozzájárulása szükséges a közkifolyók nem háztartási célú (például: építkezés, gépkocsi mosás, locsolás) vízhasználat rendszeres igénybevételéhez? A. A víziközmű-szolgáltató és a helyi önkormányzat képviselőtestületének hozzájárulása. [58/2013. (II. 27.) Korm. rend. 81. (2) B. A jegyző és a víziközmű-szolgáltató hozzájárulása. C. A polgármester hozzájárulása. 14. Ha a szolgáltatott ivóvíz minősége eltér a közüzemi szerződésben meghatározottaktól kinek kell értesíteni a felhasználókat? A. A víziközmű-szolgáltatónak. [58/2013. (II. 27.) Korm. rend. 82. (2) B. A település jegyzőjének. C. A népegészségügyi szakigazgatási szervnek. 15. A természeti, vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt rendelkezésre álló vízmennyiség csökkenés miatti vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket ki rendeli el, és ki gondoskodik a közzétételről és a végrehajtás ellenőrzéséről? A. Polgármester jegyző 58/2013. (II. 27.) Korm. rend. 83. (1-2) B. Jegyző víziközmű-szolgáltató C. Jegyző jegyző 16. Melyik rendelet tartalmazza az ivóvíz minőségi követelményeit? A. 6/2001. (III. 19.) GM rendelet X. Országos Ügyfélszolgálati Verseny Szakmai teszt feladatok, megoldással 3/8

4 B. 201/2001.(X. 25.) Korm. rendelet 201/2001. (X. 25.) Korm. rend. 1. (1) C. 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 17. Az emberi fogyasztás céljára szolgáló víz minőségének hol kell megfelelnie az előírásoknak? A. Az elosztó hálózatból származó víz esetében a létesítményen belül azon a vízkivételi helyen, ahol emberi fogyasztás céljára rendeltetésszerűen vételeznek vizet. 201/2001. (X. 25.) Korm. rend. 4. (1) a) B. Kereskedelmi forgalomba kerülő edény (tartály, ballon) esetén azon a ponton ahol a vizet az edényből kieresztik. C. Tartályból történő vízellátás esetén, azon a ponton ahol a vizet a tartályba töltik. 18. Ha az egészségre veszélyt jelentő ivóvíz fogyasztását meg kell tiltani, az üzemeltetőnek milyen mennyiségű ivóvizet, milyen távolságban kell biztosítani az érintettek számára? A. 1 liter/fő/nap, 150 m-en belül. B. 3 liter/fő/nap, reálisan elérhető távolságban. 201/2001. (X. 25.) Korm. rend. 6. (8) C. 7 liter/fő/nap, 300 m-en belül. 19. Ki viseli a vízszolgáltatás költségét egészségre veszélyt jelentő ivóvíz fogyasztásának tiltása esetén, ha az intézkedésre nem az üzemeltető jogellenes magatartása következtében kerül sor? A. A települési önkormányzat. 201/2001. (X. 25.) Korm. rend. 6. (9) B. A vízszolgáltatásért felelős üzemeltető. C. Az érintett felhasználók. 20. Hogyan állapítható meg, hogy mikor jár le a vízmérő hitelesítése? A. A hitelesítés hatálya abban az évben jár le, amelyik nap a hatály záró évének első napja. B. A hitelesítés hatálya azon a napon jár le, amelyik nap a hatály záró éve. C. A hitelesítés hatálya azon a napon jár le, amelyik nap a hatály záró évének utolsó napja. 127/1991. (X. 9.) Korm. rend. 6. (10) 21. Milyen célból kezelhet a szolgáltató személyes adatot? A. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető évi CXII. tv. 4. (1) B. Személyes adat kizárólag jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. C. Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. 22. Mit kell biztosítani a személyes adat kezelése során? A. Biztosítani kell, az adtok pontosságát, teljességét. B. Biztosítani kell, az adtok pontosságát, teljességét és naprakészségét. X. Országos Ügyfélszolgálati Verseny Szakmai teszt feladatok, megoldással 4/8

5 C. Biztosítani kell, az adtok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani évi CXII. tv. 4. (4) 23. Ki végezheti el üzemelő kényszeráramoltatású szennyvíz törzshálózatba a szennyvízbekötővezeték csatlakozását? A. A csatlakozó ingatlan tulajdonosa. B. Kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy. C. Kizárólag a víziközmű-szolgáltató végezteti, illetve végeztetheti el. 58/2013. (II. 27.) Korm. rend. 86. (3) 24. A közszolgáltatási szerződésben kiköthető-e a hatósági díjtól eltérő díj? A. A hatósági díjtól eltérő díj nem köthető ki. B. A hatósági díjtól alacsonyabb díj a közszolgáltatási szerződésben kiköthető. C. A hatósági díjtól eltérő díjat a közszolgáltatási szerződésben érvényesen kikötni kizárólag a Hivatal előzetes hozzájárulásával lehet. [2011. évi CCIX. tv. 66. (2)+ 25. Ki állapítja meg vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz díját? A. A Magyar Állam. B. A települési önkormányzat jegyzője (fővárosban a Fővárosi Önkormányzat jegyzője). C. A Hivatal javaslatának figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg. [2011. évi CCIX. tv. 65. (1) Milyen feltétel szerint kötelesek biztosítani a víziközmű szolgáltatók a személyes ügyfélszolgálaton a hosszított nyitva tartást? A. Az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben működtetett ügyfélszolgálat a hét egy munkanapján 7 és 21 óra között legalább tizenkét órán keresztüli folyamatos nyitva tartást kötelesek biztosítani. *1997. évi CLV. tv. 17/B (2) a)] B. A hét egy munkanapján legalább tizenkét órán keresztüli folyamatos nyitva tartást kötelesek biztosítani. C. Az ügyfélszolgálat a hét egy munkanapján 7 és 21 óra közötti nyitva tartást kötelesek biztosítani. 27. Mi a békéltető testület célja? A. A fogyasztói jogviták miatti bírósági eljárás előkészítése. B. A fogyasztói jogviták miatti bírósági eljárás előkészítésével a bírósági eljárás lerövidítése. C. A fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése. *1997. évi CLV. tv. 18. (1)] 28. Mi a fogyasztóvédelmi referens feladata, és kikkel tart kapcsolatot? A. A fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, a vállalkozás alkalmazottai részére X. Országos Ügyfélszolgálati Verseny Szakmai teszt feladatok, megoldással 5/8

6 fogyasztóvédelmi oktatás, képzés szervezése. Kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal, békéltető testületekkel, valamint egyéb, fogyasztóvédelmi feladatokat is ellátó állami szervekkel. *1997. évi CLV. tv. 17. (2)] B. A fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás alkalmazottai részére fogyasztóvédelmi oktatás, képzés szervezése. Kapcsolatot tart a fogyasztóvédelmi hatósággal. C. A fogyasztóvédelmi referens feladata a vállalkozás fogyasztókat érintő tevékenységének figyelemmel kísérése, kapcsolatot tart a békéltető testülettel. 29. Milyen módon közölhető a panasz? A. Kizárólag szóban. B. Kizárólag írásban. C. Szóban vagy írásban. *1997. évi CLV. tv. 17/A. (2)] 30. Hogyan kell kezelni a szóbeli panaszt? A. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a fogyasztónak, majd az írásbeli panasz szerint jár el. *1997. évi CLV. tv. 17/A. (3)] B. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, a szolgáltató az írásbeli panasz szerint jár el. C. A szóbeli panaszt azonnal orvosolni kell. 31. Meddig köteles a szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát megőrizni? A. 5 évig *1997. évi CLV. tv. 17/A. (7)] B. 8 évig C. 3 évig 32. Mikor kell a felhasználónak késedelmi kamatot fizetni? A. A pénztartozás után ha az Úptk. eltérően nem rendelkezik kamat jár. [2013. évi V. tv. 6:47 (1) ] B. Akkor, ha a fizetéssel késedelembe esik, és a közüzemi szerződésben eltérően nem állapodtak meg. C. Akkor, ha a fizetéssel késedelembe esik, és a fizetésre a szolgáltató felszólítja. 33. Hány napos véleményezési határidőt köteles biztosítani víziközmű-szolgáltató az üzletszabályzat tervezetének honlapon történő közzétételét követően? A. A víziközmű-szolgáltató 5 napos véleményezési határidőt köteles biztosítani. B. A víziközmű-szolgáltató 10 napos véleményezési határidőt köteles biztosítani. X. Országos Ügyfélszolgálati Verseny Szakmai teszt feladatok, megoldással 6/8

7 C. A víziközmű-szolgáltató 20 napos véleményezési határidőt köteles biztosítani. 58/2013.(II. 27.) Korm. rend. 89. (3) 34. Legalább hány napos időtartam megjelöléssel kell a felhasználó figyelmét felhívni a leolvasás várható idejéről? A. Legalább 3 napos időtartam megjelöléssel. B. Legalább 5 napos időtartam megjelöléssel. 58/2013.(II. 27.) Korm. rend. 61. (3) C. Legalább 10 napos időtartam megjelöléssel. 35. Mikor folytatható le a felhasználási hely ellenőrzése? A. Előre egyeztetett időpontban, csak a felhasználó vagy a képviselője jelenlétében. 58/2013.(II. 27.) Korm. rend. 68. (2) B. Bármikor. C. Bármikor, de a szomszéd legyen jelen. 36. A nem lakossági felhasználó által kért bekötés megvalósításához kiknek nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetni? A. A gyermekintézményi felhasználóknak. B. Az állami vagy önkormányzati feladatok ellátására hatályos szerződéssel rendelkező vállalkozónak. C. A közintézményi felhasználóknak, továbbá a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének. 58/2013.(II. 27.) Korm. rend. 90. (2) 37. A MEKH az üzletszabályzat jóváhagyási eljárás keretében milyen döntést hoz? A. Az üzletszabályzat jóváhagyását megtagadja. B. A jóváhagyást feltételhez köti. C. Az üzletszabályzatot legfeljebb 3 évre jóváhagyja, a jóváhagyást feltételhez köti, vagy a jóváhagyást megtagadja. 58/2013.(II. 27.) Korm. rend. 89. (5) 38. Mikor nem terheli felelősség a víziközmű-szolgáltatót a leolvasás elmaradásáért? A. Ha az igazolható módon történt értesítés ellenére a felhasználó nem kéri a leolvasást. B. Ha a felhasználó nem biztosítja a leolvasás elvégzését. C. Ha az igazolható módon történt értesítés ellenére a felhasználó nem él az időpont-egyeztetés lehetőségével, vagy nem biztosítja a leolvasás elvégzését. 58/2013.(II. 27.) Korm. rend. 61. (6) 39. Milyen kedvezményt jogosult igénybe venni az a felhasználó, aki a fogyatékkal élő és a szociálisan rászoruló felhasználók nyilvántartásában is szerepel egyidejűleg? A. A védendő felhasználókat megillető valamennyi kedvezményt. [2011. évi CCIX. tv. 58/A (2)] B. A védendő felhasználókat megillető kedvezményből egyet. C. A védendő felhasználókat megillető kedvezményből legfeljebb kettőt. X. Országos Ügyfélszolgálati Verseny Szakmai teszt feladatok, megoldással 7/8

8 40. A víziközmű-szolgáltatás esetén mikortól kellett alkalmazni a rezsicsökkentést? A. A július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatásra vonatkozóan. [2013. évi LIV. tv. 4 (1)] B. A január 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatásra vonatkozóan. C. A január 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatásra vonatkozóan. X. Országos Ügyfélszolgálati Verseny Szakmai teszt feladatok, megoldással 8/8

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez A szerződő felek jogviszonyára a PTK 387-388. -ában, a 2011. évi CCIX. törvényben, valamint az ennek végrehajtásáról kiadott 58/2013.

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT.

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA 1 2 ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 7 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 7 2. Az Üzletszabályzat közzététele, Általános

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata Üzletszabályzata Érvényességi idő kezdete: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal egyetértő nyilatkozata.. Fővárosi Vízművek Zrt. Vezérigazgató Jelen szabályzat dátummal történő bevezetésével

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat tervezete 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya... 6 II. Fogalom-meghatározások és rövidítések...

Részletesebben

1. Az üzletszabályzat célja, területi -, személyi és időbeli hatálya, módosítása... 5

1. Az üzletszabályzat célja, területi -, személyi és időbeli hatálya, módosítása... 5 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat célja, területi -, személyi és időbeli hatálya, módosítása... 5 1.1. Az üzletszabályzat célja... 5 1.2. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.3. Az üzletszabályzat módosítására

Részletesebben

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT F-5. szabályzat Sorszám: 0. Kiadva: 2013... Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részéről jóváhagyta:... név titulus ÉRV ZRt. részéről

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2013. április Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 5 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 6 II.1. Fogalom-meghatározások 6 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

AQUA Szolgáltató Kft. Üzletszabályzat (tervezet) - 2013. május 31. Tartalomjegyzék

AQUA Szolgáltató Kft. Üzletszabályzat (tervezet) - 2013. május 31. Tartalomjegyzék ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...8 1.1. Általános rész...8 1. 2. A szabályzat célja...8 1. 3. A szabályzat hatálya és érvényességi köre...8 1.4. A szabályzattól eltérő, egyedi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kiadás/változat: 2.0. Kiadás dátuma: 2015.03.12. Oldalak száma: 2/101

TARTALOMJEGYZÉK. Kiadás/változat: 2.0. Kiadás dátuma: 2015.03.12. Oldalak száma: 2/101 Oldalak száma: 2/101 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. Az üzletszabályzat személyi és területi hatálya.... 7 I.1.1. Az általános szerződési feltételek módosítása.. 7 I.2. Az üzletszabályzat alap fogalmai..

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. a Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7. a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya... 5 1.1. Az ÁSZF célja... 5

Részletesebben

Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető

Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető 2013 Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető TARTALOMJEGYZÉK 20130425 1 Előszó 5 2 Üzletszabályzat tárgya és hatálya 6 21 A szabályozás célja 6 22 A szabályozás hatálya 6 3 Fogalom-meghatározások

Részletesebben

Fogyasztói tájékoztató

Fogyasztói tájékoztató 2011 Közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Fogyasztói tájékoztató A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Magyar Víziközmű Szövetség közös kiadványa Közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés

Részletesebben

Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 3. kiadás TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4

Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 3. kiadás TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 3. kiadás TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A szabályzat célja 4 2. A szabályzat hatálya 4 3. A szolgáltató adatai 4. A tevékenység bemutatása 5 4.1.

Részletesebben

1 / 173 MELLÉKLETEK 1 / 173

1 / 173 MELLÉKLETEK 1 / 173 III. kiadás Jóváhagyásra előterjesztette:.. Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató Kecskemét, 2015. Jelen Üzletszabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyásának napján lép hatályba.

Részletesebben

A közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a víziközmű szolgáltató részére.

A közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a víziközmű szolgáltató részére. Tisztelt Képviselő- testület! A rendelet-tervezetet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 18. - ában foglaltaknak megfelelően eljárva, az alábbi indoklással terjesztem a Képviselő-testület elé:

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A tervezet Azonosító szám: VSZ../2013 kiadás /változat Budapest, 2013. Oldalak száma: 2/93 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ TÁRGYA ÉS HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről OptiJUS Opten Kft. I 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék A rendelet

Részletesebben

Jogszabályok és elírások... 41. A bekötés elfeltételét képez víziközm-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv... 42

Jogszabályok és elírások... 41. A bekötés elfeltételét képez víziközm-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv... 42 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 I.1. Víziközm-szolgáltatóra vonatkozó adatok, tevékenység bemutatása... 3 I. 2. A szabályzat hatálya... 4 I.3.A szabályzat célja és kiadásának módja... 5 I.4. Fogalmi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÜZLETSZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 5 2. ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE, ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA... 5 3. FOGALOMTÁR...

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Oldalak száma: 1/117 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TERVEZET! Azonosító szám: VSZ- /2015 kiadás: 2.0 Budapest, 2015. június. Oldalak száma: 2/117 TECHNIKAI OLDAL A szabályzat

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I.

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I. 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.

Részletesebben

Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014...-jétıl

Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014...-jétıl Soproni Vízmő Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2014....-jétıl Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 10 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 10 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1.) A szabályzat célja A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a BTG Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben