Mi azonban új eget és új földet várunk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mi azonban új eget és új földet várunk"

Átírás

1 Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja Úrnapja A segítő szeretetnek a lelkülete erősítse közösségeink belső életét, ez tegye hitelessé missziónkat és tanúságtételünket, ez adjon reményt és jövőt Egyházunknak. Erdő Péter bíboros pünkösdhétfői szentbeszédéből

2 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk május 25. AZ OLTÁRISZENTSÉG ÜNNEPÉRE KÉSZÜLÜNK Az Oltáriszentség hitünk és vallásosságunk központja. Szent Pál apostol hite a mi hitünk is, amikor szentmisére vagy szentségimádásra jövünk: én az Úrtól kaptam, amit közöltem veletek: Urunk Jézus Krisztus elárulásának napján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte és így szólt:»vegyétek és egyétek, ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.«ugyanígy a vacsora után fogta a kelyhet és így szólt:»ez a kehely az Újszövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle az én emlékezetemre.«(1kor 11,23). Az idők folyamán megváltozott a szentmise nyelve, szertartása és sok minden az Egyház életében, ezért még szebben ragyog az, ami nem változik, ami az utolsó vacsorától az utolsó ítéletig változatlan marad. Lehet más alakja az ostyának, elképzelhető, hogy nem aranyozott kehelyben lesz Krisztus vére. De ami örök: Jézus Krisztus van jelen minden szentmisében az átváltoztatástól. Jézus ezzel kapcsolatban csak parancsolta: Vegyétek és egyétek! Más alkalommal azt mondta: Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az örökké él. A világ végéig ez a Kenyér lesz természetfeletti életünk és üdvözülésünk tápláléka. A Katolikus Egyház Katekizmusa tanítja: Az Oltáriszentséget megillető imádó hódolatot nemcsak a szentmisében adta és adja meg a katolikus Egyház, hanem a szentmisén kívül is. Az átváltoztatott ostyát a lehető leggondosabban kell őrizni, a hívek ünnepélyes tiszteletére kitenni, és a nép örömére körmenetekben körülhordozni. A tabernákulum eredeti rendeltetése az Eucharisztia méltó őrzése. Ezért a tabernákulumnak a templomban méltó helyen kell lenni. Az örökméccsel jelezzük, hogy az a templom legszentebb helye. De azt is jelzi, hogy Jézus a szeretetének ebben a szentségében vár bennünket. Világunk igencsak rászorul az Eucharisztikus Jézusra. Ne sajnáljuk napjainkat úgy beosztani, hogy rendszeresen találkozhassunk Jézussal, legalább a szentséglátogatásban. Soha ne szűnjön meg az Eucharisztia imádása annak ellenére, hogy templomunkban csak péntekenként van egész napos szentségimádás. Aquinói Szent Tamás himnuszával keressük Őt minél gyakrabban és imádkozzuk: Imádlak és áldlak, Isten, rejtelem! Kenyér- és borszínben titkon vagy jelen, Néked szívem, lelkem átadja magát, Mert Téged szemlélve elveszti magát. Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik, De a hallás Rólad hittel biztosít: Hiszem azt, mit hinnem Isten Fia szab, Igéd igazánál mi van igazabb? 2

3 2008. Úrnapja Várunk VIII. évfolyam, 46. szám Szentmise után, amelyben megáldoztunk, illetve szentségimádást végezve kezdődik el az Eucharisztikus Jézus köztünk maradásának egy sajátos formája: életünkben visszük ki a világba, az emberek közé. Tanúságot kell tennünk arról, hogy Jézust nemcsak hallgattuk a szentmisén, illetve imádkoztunk és énekeltünk Hozzá, hanem a szentáldozásban eggyé lett velünk. Ha Jézus Krisztus mozdulatai, szavai, egész magatartása nem látszik rajtunk, elhiszik-e az emberek, hogy Ő ma is itt él közöttünk? Imre atya Április 19-én ünnepeltük Szentatyánk, XVI. Benedek pápa megválasztásának 3. évfordulóját. A Püspöki Kar Juliusz Janusz caorlei c. érsek, apostoli nuncius vezetésével templomunkban mutatott be hálaadó szentmisét április 24-én, a péteri szolgálat ünnepélyes megkezdésének évfordulóján. E szolgálat három évét most számokban foglaljuk össze. BENEDEK PÁPA HÁROM ÉVE SZÁMOKBAN A Szentatya április 19-ig 134 általános kihallgatást tartott, valamint 175 alkalommal mondta el nyilvánosan az Úrangyala-, illetve a Regina Cœli-imádságokat. 18 hivatalos üzenetet, 128 levelet írt, valamint 125 alkalommal mondott szentbeszédet, és 712 beszédet tartott. XVI. Benedek pápa két enciklikát Deus caritas est és Spe salvi, valamint egy apostoli buzdítást adott ki Sacramentum caritatis címmel. Mindhárom mű megjelent magyar nyelven is. A Szentatya 2007 végéig 11 apostoli levelet adott ki, amelyek többnyire boldoggáavatásokról rendelkeznek: összesen 533 esetben. Saját kezdeményezésű rendelkezést (motu proprio) adott ki például a Katolikus Egyház Katekizmusa Kompendiumának jóváhagyásáról és kihirdetéséről, a pápaválasztás szabályozásáról, a Falakon kívüli Szent Pál-bazilika működéséről, illetve az 1970-es reform előtti római liturgia használatáról. Diplomáciai látogatások alkalmával a Szentatya számos ország vezetőit fogadta királyokat, államelnököket, minisztereket, illetve szentszé- 3

4 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk május 25. ki nagykövetekkel, püspöki konferenciák és egyházi intézmények delegátusaival, valamint közéleti személyiségekkel találkozott. Olaszországban 2005 óta Bari, Manopello, Verona, Vigevano, Padova, Assisi, Loreto, Velletri, Nápoly, Savona és Genova hívei köszönthették személyesen Benedek pápát. Az elmúlt három évben a Szentatya 8 apostoli látogatást tett külföldön augusztusában részt vett a XX. Ifjúsági Világtalálkozón Kölnben májusában ellátogatott Lengyelországba, majd júliusban részt vett a Családok V. Világtalálkozóján Valenciában. Szeptemberben hazájába, Németországba látogatott, majd novemberben Törökországba ben jelen volt a Latin-amerikai és Karibtengeri Püspöki Konferenciák 5. közgyűlésén Brazíliában, s ugyanabban az évben felkereste az ausztriai Mariazellt, a kegytemplom 850. évfordulója alkalmából. Pápává választásának harmadik évfordulóját a Szentatya nyolcadik külföldi apostoli látogatásán ünnepelte az Egyesült Államokban. Magyar Kurír Április 25-én, Szent Márk evangelista ünnepén a Budavári Beszélgetések vendége volt Kránitz Mihály atya, és a Bibliáról tartott színes, gazdag, és sokszor személyes előadást. Újságunk számára is küldött e témában fontos gondolatokat. 4 MI A BIBLIA? A Bibliáról a Biblia évében Ebben az évben a magyarországi történelmi egyházak meghirdették a Biblia Évét. Ez a szándék találkozik a szentatya elgondolásával is, aki nemcsak egy püspöki szinódust hívott össze ez év októberére, amelynek kifejezett témája a Szentírás az Isten szava, hanem június 29-étől Szent Pál éve is elkezdődik, amelyek jól kiegészítik egymást a kinyilatkoztatás üzenetének újraolvasásában és elmélyítésében. Tulajdonképpen a legalapvetőbb fogalmak kerülhetnek elő a Biblia Évében, amelyekről azt gondoljuk, hogy természetesek, hogy tudjuk, de ha rákérdeznek, akkor előfordul, hogy zavarba jövünk. Péter apostol ezért az első keresztények figyelmét felhívja, hogy legyetek mindig készen, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, hogy mi az alapja reményeteknek. (1Pét 3,15) Ezért

5 2008. Úrnapja Várunk VIII. évfolyam, 46. szám hasznos egy-egy ilyen év, amikor hosszabb időszakot szentelhetünk a Szentírás és tulajdonképpen hitünk megismerésére. Szent Pál apostol írja Timóteusnak: Gyerekkorod óta ismered a Szentírást:, ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hitben eljuss az üdvösségre. Minden írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre, s az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen és minden jóra kész legyen (2Tim 3,15-17). A Biblia évében lelkiismeret vizsgálatot tarthatunk: vajon mennyire ismerjük a Szentírást? És valóban gyerekkorunk óta? Ez az év ne csak egy passzív jelenlét legyen az egyházban, hanem egy aktív tevékenység is, mégpedig a Szentírás megismerésére. Szent Jeromos ( ) már a IV. században megállapította, hogy aki nem ismeri a Szentírást, az nem ismeri Krisztust sem (ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est). Ne gondoljuk, hogy nehéz a Szentírást megismerni, jóllehet az Ószövetség negyvenhat, az Újszövetség huszonhét könyvből áll. Az előttünk álló egy év hosszúnak tűnik, de érdemes már az elején egy szent elhatározást tenni, hogy a Szentírással többet foglakozom, többet fogom olvasni. Ezt többféleképpen tehetem meg. Példaként csak néhányat említek ezek közül: a liturgia adja közvetlenül Isten élő szent és átalakító szavát, ezért a feladatunk nekünk hívőknek, hogy a szentmisén és egyéb liturgikus alkalmakon úgy vegyünk részt, hogy ott Isten közvetlenül hozzánk szól. A Szentírás szeretetét és ismeretét a budai ferenceseknél kaptam meg, amikor 1980-tól három éven át a ferences Gordos Gáspár atya bibliaóráira járva, másokkal együtt szinte belevetettük magunkat a Bibliába, s az Isten Szavának megszólító, személyes élménye kihatott egész életünkre, közösségünkre és hivatásunkra is. Ebből a körből származott Székely János püspök atya is, akinek a szentelésén sokan lehettünk jelen egy hónappal ezelőtt Esztergomban. A Biblia nem más, mint Istennek hozzánk írt levele, amelyet méltatlan lenne felbontatlanul és olvasatlanul hagyni. A Biblia nemcsak a legtöbb példányszámban megjelenő könyv, hanem a legtöbb nyelvre lefordított könyv is egyúttal. Elmondhatjuk, hogy a Biblia a könyvek könyve. Maga a szó is anynyit jelent, hogy könyvek, a biblion kifejezés többes száma. Ezért a Szentírás nem egy regény, amelyet az elején elkezdünk olvasni, s egyhuzamban a végére érünk, hanem ez egy nagy gyűjtemény, amely számos rövidebb hosszabb írásműből áll. 5

6 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk május 25. A Szentírással kapcsolatban a mostani Biblia Éve során két fogalmat kell tisztáznunk. Az egyik a sugalmazás, ez a keletkezésére vonatkozik, a másik a kinyilatkoztatás, amely a tartalmával van összefüggésben. Az inspiráció, vagyis a sugalmazás azt jelenti, hogy a Szentlélek sugalmazására van lejegyezve az, amit a Szentírás szövege tartalmaz. Az Ó- és az Újszövetség könyvei egész terjedelmükben és minden részletükben sugalmazottak. Ami benne szerepel a hitet és az örök életet táplálja: János evangélista így szól könyve végén: Jézus még sok más csodajelet is mutatott tanítványai előtt, amelyeket nem jegyeztek föl ebben a könyvben. Ezeket azonban följegyezték, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten Fia, s hogy a hit által életetek legyen az ő nevében (Jn 20,30-31), vagy amit már idéztem, hogy minden írás, amit Isten sugalmazott, jól használható az igaz életre való nevelésre. Nagyon lényeges, hogy a Szentírásnak Isten a szerzője, ő azonban embereket választott ki a szent könyvek elkészítésére. Így ez isteni és egyúttal emberi mű is, amely biztosan, hűségesen és tévedés nélkül tanítja, amit Isten a mi üdvösségünkre közölni akart. A másik fogalom a kinyilatkoztatás, vagyis a revelatio. Ebben a szóban ott rejtőzik a lepel, a vélum, amelyet a pap tesz a vállára, amikor megfogja az oltáriszentséget tartó mutatót, hogy felmutassa Krisztust, a közöttünk lévő Istent. A Szentírás tehát azt tartalmazza és megmutatja, hogy ki az Isten és az ember és feltárja, mintegy leleplezi és nyíltan az ember tudomására hozza, hogy mi szolgál az ő üdvösségére. Ahogy Mózes ötödik könyvében olvassuk, a kinyilatkoztatott dolgok ránk tartoznak (MTörv 29,28). Ezek a törvények, amelyeket ma szabok neked, nem túlságosan nehezek és nem elérhetetlenek számodra. Nem az égben vannak, hogy azt kellene mondanod: Ki hatol fel értük az égbe, ki hozza le és hirdeti őket, hogy hozzájuk szabhassuk tetteinket. De a tengeren túl sincs, hogy azt kellene mondanod: Ki kel át értük a tengeren, ki hozza és hirdeti őket, hogy hozzájuk szabhassuk tetteinket? Egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzá szabhatod tetteidet (MTörv 30,11-15). A második fontos területe a Szentírás megismerésének a liturgiát követően a példaadó szentek alakja. Ismeretes Szent Ágoston életéből, hogy miután a különböző filozófiai ismereteket megismerte és kutatta, egy hangot hallott és így szólt hozzá: Tolle lege, vedd és olvasd, vagyis a Szentírást, amelyet korábban nem ismert. Mi is vegyük le polcainkról a Szentírást, és kezdjük el olvasni. Egy felmérés kimutatta, hogy bár a családok 80%-nak van Bibliája, a Bibliaolvasásban Magyarország a Közép-Kelet európai térségben a legrosszabb helyen áll. Talán ennek az évnek a jó cselekedetei, az apostolkodásai közé tartozhatna, ha a Mennyei atya most a mi hangunkon keresztül mondaná másoknak: Vedd és olvasd! A kereszténység nem csak egy individualista vallásosság, hanem közössé- 6

7 2008. Úrnapja Várunk VIII. évfolyam, 46. szám get, Egyházat jelent. Mi felelősek vagyunk a többi emberért is, a körülöttünk élőkért. A liturgia, a Szentírásolvasás és a szentek élete összetartozik. Szükséges, de nem elég csak otthon olvasni a Szentírást, ennek elsődleges és ünnepélyes helye, maga az egyház közössége és a szentmise. Krisztus az Igében és Krisztus az Oltáriszentségben szól hozzánk és odaadja önmagát. Ezért hangzik fel a Biblia és különösen az evangélium szava, vagy ahogy a II. Vatikáni zsinat fogalmaz, a Viva Vox Evangelii, vagyis az evangélium élő szava. Ez érintette meg a szíveket, és ez érinti meg ma is a lelkeket és minden reményünk, amely a jövőre vonatkozik, az Isten leírt és hirdetett Szavához kapcsolódik. A Biblia Éve kegyelmi év is. Mit jelent ez számomra? Vegyem kézbe, készüljek a vasárnapi szentmisére akár úgy is, hogy előre elolvasom a szentírási olvasmányokat. Tegyem a magamévá. Legyen a fejemben, a szívemben, a véremben. Legyek én is Szó, Ige. Mert ahogy Jézus megtestesült, úgy kell az isteni szavaknak is a hallgatóban megtestesülnie. Befejezésül hadd idézzem fel Izaiás próféta bátorító szavait (55,10-11): Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. És emlékeztetőül: ennek az Évnek a mottója a Jelenések könyvéből, amely a Szentírással kapcsolatos: Boldog aki olvassa! (1,3) Kránitz Mihály atya Azok a szavak, amelyeket levelekben, könyvekben vagy más írásokban olvasol, pontosan annyira szólnak hozzád, amennyire nyitott vagy befogadásukra. Ha hívő ember vagy, biztosan fontos számodra az Istennel való kapcsolat, s bárki másénál jobban adsz az Ő szavára. A Szentírás szavai által Ő szól hozzád. Ezek a szavak egyrészt arról beszélnek, Akitől származnak, másrészt beszélnek rólad és a kettőtök kapcsolatáról. Részlet a 2008-as Nagymarosi levélből 7

8 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk május 25. Az ország Mátyás és a reneszánsz évét ünnepli. Templomunk 550 évvel ezelőtt trónra lépett névadójára május 1-jén, első esküvőjének napján ünnepi szentmisével emlékeztünk, megnyitva ezzel a tiszteletére rendezett budavári ünnepségsorozatot. Dr. Nagy Gábor Tamás polgármester a szentmise előtt átadta templomunknak a Szulejmán szultán által 1526-ban elrabolt két kisebb gyertyatartó másolatát is. Imre atya e szentmise homíliájában emlékezett meg a nagy királyról. 8 HUNYADI MÁTYÁS ÉS A NAGYBOLDOGASSZONY-TEMPLOM 1458 februárjában, amikor Hunyadi Mátyást távollétében a magyar rendek királlyá választották, a Magyar Szent Korona nem volt az országban. A magyar történelemben már nem egyszer előfordult hasonló eset, és az uralkodók rendre más koronákkal koronáztatták meg magukat például Károly Róbertet Gentilis bíboros, pápai legátus ebben a templomban koronázta meg egy új koronával. Hogy eljárásának jogosságát biztosítsa, előzőleg e falak között nemzeti zsinatot tartott, amely erre az alkalomra Szent István koronájának jogaival ruházta fel az új koronát. A Szent Korona hallatlan fontosságát bizonyítja, hogy visszaszerzése után Károly Róbert nem habozott még egyszer megkoronáztatni magát, ezúttal már Székesfehérváron. A nápolyi jövevény, ha leányágon Árpád-házi leszármazott volt is, csak így lehetett Magyarország törvényes uralkodója. I. Ulászló király Szent István koponyaereklyéjéről vette le a koronát, és azzal koronáztatta meg magát. A prágai fogságából hazatérő Mátyás előtt hasonló lehetőségek álltak. A Szent Koronát most hatalmas ellenfél, III. Frigyes német-római császár bitorolta. Az ifjú király uralkodói zsenialitása először abban az aktusban csillant meg, amellyel a szorult helyzetben átvette Magyarország kormányzását. A messze földről érkező választott király nagy pompával vonult be Budára. A városfalon kívül a budai zsidó közösség elöljárói köszöntötték, Mátyás pedig megerősítette régi kiváltságaikat. A városkapunál a polgárok képviselői járultak elé, akik hasonló kegyet kértek és kaptak. A Vár kapujánál a főnemesség képviselői köszöntötték ugyanilyen céllal. A Várba lépve azonnal ide, a Nagyboldogasszony-templomba vonult, amelynek kapujában a főpapság fogadta. Nekik szintén megtette a hagyományos ígéreteket az ősi privilé-

9 2008. Úrnapja Várunk VIII. évfolyam, 46. szám giumok tiszteletben tartására. Ezek a sorozatos ígéretek a magyar állam jogfolytonosságának garanciáját jelentették az egész ország számára. Nagyboldogasszony templomába lépve ez a kimagasló képességű fiatalember új gesztusokat gyakorolt. Nem volt pót-korona, és a koronázás látszatát is elkerülték. A választott király egyszerűen hódolt a Magyarok Nagyasszonya előtt. Ezzel nagy elődök nyomába lépett, hiszen a nagyapjának vallott Zsigmond király is itt adott hálát győzelmeiért, és a zsákmányolt zászlókat a falakra függesztette. Második elődje, I. Ulászló, a húszéves király is idejött nyíl ütötte sebével a Balkán csatamezejéről, és levetve saruit mezítláb vonult serege élén, hogy arcra borulva adjon hálát a Nagyboldogasszony oltára előtt. De korának legnagyobb és legistenfélőbb hősére is emlékezett, hiszen győzelmei után idevonult pálmaágakkal koszorúzott öltözetben Mátyás édesapja, Hunyadi János is. Még két év sem telt el azóta, hogy itt vette át a keresztes lobogót a pápai legátustól, és innen indult utolsó csatájára, Nándorfehérvár alá. Mátyás azonban nemcsak az ő példájukat követte, hanem a magyar államférfiak örök mércéjéhez is igazodott. Itt a megszentelt falak között ugyanis megújította Szent István döntését, és megismételte Magyarország felajánlását a Boldogságos Szűz Máriának. Ezután a királyi palotába vonult, trónjára ült, és megkezdte az ország ügyeinek intézését. Ez a kitűnő fiatalember tehát a hátrányból előnyt kovácsolt. A Szent Korona hiányát szinte hangsúlyozva megmutatta hűségét ahhoz, amit ez a korona mindmáig jelképez. Három évvel később, 1461-ben került sor a király első esküvőjére Podjebrád Katalin cseh királylánnyal. Nem volt kétséges, hogy az esküvőt itt, a Boldogaszszony oltára előtt tartsák meg, jóllehet a templomban és ezt ma különösen jól el tudjuk képzelni építkezés folyt. Már épült a szentély déli oldalán a királyi oratórium, amiből a török idők utánra sajnos semmi nem maradt, de valószínűleg folyt már a harangtorony építése is, amely máig hirdeti Mátyás dicsőségét. E torony elődje ugyanis 1384-ben, Nagy Lajos király építkezései közben összedőlt. Azóta nagy királyok megrendelésére kitűnő építészek dolgoztak ugyan a templomon, de a harangtorony újjáépítéséhez egyik sem kezdett hozzá. Mátyás a korabeli Magyarország talán legkitűnőbb építészével, a kassai István mesterrel építtette fel, aki a toronyban a hazai gótikus építészet egyik csúcsát alkotta meg. A munkákkal csak 1470-re készültek el, ezt az évszámot őrzi Mátyás címere is, amit a tornyon helyez- 9

10 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk május 25. tetett el. A kinti állványok ma a másolatát takarják, az eredetit itt bent tisztelhetjük a Mária-kapu melletti falon, ahol Székely Bertalan két fekete vitéze vigyázza. Megszokhattuk, hogy a régi dicső napok felidézése számunkra mindig szomorúságot is okoz. Mert tudjuk, hogy mi történt később, Mátyás halála után. Tudjuk jól, hogy száz év sem telt el, és Szulejmán szultán ugyanitt adott hálát Allahnak Magyarország elestéért. Persze mire ő ide belépett, már nyomát sem hagyták az épületben Krisztus hitének. Eltüntették a Boldogasszony oltárait és szobrait, és Ulászló király fogadalmi Mária-szobra még 145 évig elfalazva várta, hogy napvilágra kerülve jelképe lehessen Szent István országa újjáéledésének, a keresztény seregek diadalának. Annak a diadalmas ostromnak, amely felszabadította Magyarország fővárosát, de eltörölte a föld színéről Mátyás fényes palotáját és az egész középkori Budát. A reneszánsz virágzás kevés emléke közé tartozik az a két gyertyatartó, amelyet Szulejmán szultán rabolt el a templomból, hogy az isztambuli Ajasofia mecsetben, a Mihrab-fülke két oldalán máig hirdessék győzelmét. A következő feliratot vésette rájuk: A világ uralkodója Szulejmán kán, Akinek uralkodását sem Jeruzsálem, sem Damaszkusz nem bírja kivédeni, Annyira megverte Magyarország seregét, Hogy a mező nem látszott a holttetemektől. Miután a gyáva királyt is megölte, Országát fölégette. Vedd igaz tudomásul: Felégette templomait, szétrombolta Budát, Kihozott onnan két remekművű gyertyatartót, Elhozta azokat az Aja Szófiába. S olaj gyanánt az ellenség testét és lelkét égeti bennük, hogy örökké tartson az Iszlám gyertyafénye. Négyszázötven év után, ha csak másolatban is, ismét itt áll ez a két gyertyatartó. A halálból feltámadt Krisztus szelíd világosságát jelző gyertya ég rajtuk. (Talán megbocsátják nekünk, hogy Szulejmán felirata ezeken nem olvasható.) Történelmünkre visszatekintve elkerülhetetlen, hogy együtt lássunk derűt és borút, fényt és árnyékot. Mindez mi vagyunk. És soha nem haszontalan a visszatekintés, ha a múlt tükrében meglátjuk saját életünk reményét. Meghalljuk, hogy ott, ahol Hunyadi János térden állva hallgatott végig minden szentmisét, ma is szól délben a harang. Meglátjuk, hogy Mátyás templomát ugyan szinte minden nemzedéknek újra kellett építenie, de az itt élőknek mindig elég hite volt ahhoz, hogy újra és újra felépítse a falakat. Meglátjuk, hogy Mária országa, amelyre Korvin Mátyás hitet tett létezik. És ha ebben a nemzedékben is akadnak tiszták, hősök, szentek, akkor most is képes lesz újjáépülni. 10

11 2008. Úrnapja Várunk VIII. évfolyam, 46. szám VÉGTELEN A VÉGESBEN Legyetek hát tökéletesek, amint Mennyei Atyátok tökéletes! (Mt 5,48) Hogy kérhet tőlünk ilyet Isten? Talán nem ismeri korlátainkat? Nincs tisztában azzal, hogy az ember szeretete és akarata töredékes és sérült? Hogy nap mint nap botladozunk bűneink és fogyatékosságaink miatt? Abszolút tisztában van vele. A mi teremtő Istenünknél senki sem ismer jobban bennünket, még önmagunk sem. Éppen ezért nem véletlen Isten felhívása! Nagyon is figyelemfelkeltő! Ha valaki mélyen belegondol ebbe, akkor döbben rá, hogy ez lehetetlen önerőből. Ekkor tesszük meg az első, legfontosabb lépést. Ráeszmélünk arra, hogy önmagunkban kevesek vagyunk. Ahhoz, hogy elinduljunk az Isten által számunkra kijelölt úton, szükségünk van Őrá. Nem elég a saját elhatározás és erőfeszítés. Milyen sokszor belesétálunk abba a csapdába, hogy fölfedezzük egy hibánkat, hiányosságunkat, és önmagunk akarjuk megváltoztatni. Ettől nem leszünk tökéletesebbek! Sőt, ebből nem lesz más, mint görcsölés és önmagunk körüli forgás. Isten nem erre hív bennünket! Nem ez a Felé vezető út! Egy lánc annyira erős, mint a leggyengébb láncszeme. Ahhoz, hogy erősebbé váljon, ezt a pontot kell megerősíteni. Még kudarcainkon, bűneinken, szenvedéseinken keresztül is nevel bennünket Isten. Rámutat életünk fogyatékos, beteg pontjaira. Milyen sokszor takargatjuk ezeket önmagunk, sőt Isten elől is! Nem merünk szembenézni velük, és úgy teszünk, mintha nem is léteznének. Pedig Isten nem véletlenül mutat rá ezekre! Pontosan arra hív bennünket, hogy elsődlegesen ezeket adjuk át neki. Még ha nagyon nehéz és nagyon fáj, akkor sem szabad Isten előtt szégyellni őket, hiszen az Ő végtelen szeretete alakít, gyógyít minket. Ott kezdődik bennünk Isten, ahol saját nagyságunk véget ér. Az égből aláhulló éltető víz sosem a büszke hegycsúcsokon gyűlik össze, hanem a sötét, mély völgyekben. Életünk kudarcai, fogyatékosságai, betegségei hatalmas kincsekké válhatnak. Rajtuk keresztül megérinthet bennünket Isten. Az őszinte, bűnbánó ember sokkal közelebb van Istenhez, mint az önmagát sokra tartó vagy önmagát folyton igazolni akaró, hiszen életünk sötét mélységeiben találkozhatunk legközvetlenebbül Teremtőnk irgalmas, gyógyító szeretetével. Nem véletlen, hogy a gonosz lélek ezt a pontot fokozottan támadja. Mindent megtesz azért, hogy bizalmatlanságot, félelmet, ellenérzést keltsen bennünk Istennel szemben. Ezért nagyon fontos, hogy tudjunk életünk sötét pontjaiért, félelmeinkért, aggodalmainkért is hálát adni az Úrnak, hiszen a hálaadás az, amely által ezeket az Ő kezébe helyezzük és rábízzuk, hogy azt tegye velük, amely igazán javunkra válik. Amint személyesen megtapasztaljuk Isten irgalmas szeretetét, fokozatosan gyógyul és erősödik belé vetett bizalmunk. Rájövünk arra, hogy milyen jó az Ő közelében lenni. Ekkor tapasztaljuk meg, hogy életünk valójában csak a végtelenül 11

12 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk május 25. irgalmas Mennyei Atya kezében van jó helyen. Megkezdődik életünk csodája! Elkezdünk megszabadulni félelmeinktől, sötétségeinktől, belső feszültségeinktől és mindattól, ami eddig távol tartott bennünket Istentől. Megtapasztaljuk az Ő feltételek nélküli elfogadó szeretetét, és ez hatalmas erőket szabadít fel bennünk. Sőt egyre jobban vágyakozunk teremtő Istenünk után. Azt kezdjük észrevenni, hogy semmi sem elég belőle. Adott helyzetben már egyre többször megkérdezzük Istentől: valóban helyes úton járok-e, Te ezt hogy szeretnéd Uram? Így fokozatosan elkezd bennünk élni Isten szava. Legyetek hát tökéletesek, amint Mennyei Atyátok tökéletes! Ezzel a felszólításával tehát Jézus életünk legcsodálatosabb Istennel való szeretet-kalandjára hív meg bennünket. Mit jelent ez? Azt, hogy bízzuk önmagunkat Istenre, és engedjük meg Neki, hogy Ő munkálkodjon bennünk és általunk. Folyamatos tökéletesedésünk abban fog állni, hogy napról napra jobban átragyog rajtunk Isten szeretete. Ekkor találunk rá életünk igazi céljára: Isten lakást vesz bennünk. Egyszerű, töredékes emberi életünk Isten igazi ajándékává válhat önmagunk és környezetünk számára. Cserkó atya Szokatlan, de manapság könnyen előfordulhat, hogy nincs elsőáldozás templomunkban, hiszen gyermekeink közül igen sokan egyházi iskolába járnak, s ott ünneplik közösen ezt a szép pillanatot. Április 6-án gyönyörű látvány volt a diákmisén az egyetlen fehérruhás gyermek égő gyertyával a kezében sok-sok vári ministráns társa között. Mi is történt ekkor? 12 ELSŐÁLDOZÓ LETTEM Szeptembertől már nagyon készültünk az osztályommal az elsőáldozásra. Ahogy múltak a hetek, egyre inkább vágytam arra, hogy a Mátyás-templomban lehessek elsőáldozó. Zoli atya többször beszélgetett velem, és én egyre izgatottabban vártam a nagy napot. Első szentgyónásom után tiszta lélekkel öltözhettem a szép fehér ruhába. A beöltözésemen családom és ministránscsoportom ünnepeltek velem az altemplomban. A nyakamba akasztottak egy feszületet, a gyertyát pedig a Húsvéti gyertyáról gyújtottuk meg. A szertartás végén kedvenc imámat, az Üdvözlégy Máriát énekeltük. Csodálatos volt ez a péntek este, és már alig vártam a vasárnapot, hogy végre Jézus testét magamhoz vehessem. Az elsőáldozásomra Vera, az őrangyalom is eljött ministrálni, és ez nagyon jól esett. Zoli atyából sugárzott a szeretet, és így nem izgultam. Úgy éreztem, mintha a mennyországban lettem volna ezen a szentmisén. A mise után ministránscsoportom egy kis reggelivel várt. Tivadar Cili

13 2008. Úrnapja Várunk VIII. évfolyam, 46. szám AZ 5. SZENTSÉG A BETEGEK KENETE Gyermekkori emlék a karingben beteghez siető pap látványa. Fájdalmas és félelmetes volt megjelenése, mert legtöbbször a halál járt a nyomában. Ezért sokan halogatták is az utolsó kenet feladásának idejét, mondván: nem kívánatos félelmet kelteni a szenvedőben. Pedig a halogatás sokszor végzetes volt, mert a szentség későn érkezett, és csak lelkiismereti zavarokat okozott a hozzátartozóknál. Lelkiatyám sokak által még emlékekben őrzött Honor atya gyakran emlegette az utolsó útra szépen felkészített lelkek megnyugvását, kiengesztelődését, nem ritkán gyógyulását. A II. Vatikáni Zsinat nyomán megváltozott ennek a szép szentségnek a jelentése, neve is megváltozott: betegek kenete lett. A betegek kenete nemcsak a halálveszélyben lévők szentsége. Ezért felvételére már az az idő is biztosan alkalmas, amikor a hívő élete betegség vagy öregség miatt kezd veszélybe jutni. Az a beteg, aki felvette a szentséget, ha visszanyeri egészségét, újabb súlyos betegség esetén újra felveheti ezt a szentséget. Csodálatos volt látni most Pünkösd alkonyán templomunkban a kenetre felsorakozott emberek hosszú sorát, bizton mondható, hogy az utolsó kenet a remény szentsége lett. Nem mások elhatározásából, hanem saját döntésük nyomán álltak ott az emberek és vártak e kenet szentségének elnyerésére bizakodva a katolikus egyház katekizmusának ajánlatában: A betegek kenete szentségének sajátos kegyelme a következő hatásokkal jár: a beteg egyesül Krisztus szenvedésével saját és az egész egyház lelki javának hasznára, megerősödés, béke és bátorság, hogy a hívő keresztény módon viselje a betegség vagy az öregség szenvedéseit, a bűnök bocsánata, ha a beteg azt a bűnbánat szentségével nem tudta elnyerni, az egészség helyreállása, ha az a beteg lelki javát szolgálja, előkészítés az örök élet felé tartó átmenetre. Életünk egy csodálatos vándorlás. A vándorút különböző állomásaira mindig ad egyházunk Krisztus által alapított szentségeket, amelyek segítségünkre és támogatásunkra szolgálnak, hogy célba érjünk és az örök életet elnyerjük. Török Ferenc 13

14 A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk május 25. A VÁRAKOZÁSTÓL A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSÁIG A KÖZÖSSÉG EREJÉVEL Karácsonyi számunkban kértük kedves olvasóinkat, hogy imáikkal kísérjék közösségünk fiatal családjait, akik a jövő s így a mi közös jövőnk reményével várják gyermekeik érkezését. Az idő szépen halad előre, s nagy ünnepeink alkalmat adtak arra, hogy többet legyünk együtt az oltár köré gyűlve, és a téli ruházat lekerülvén lássuk, hogy mily nagy szükség van a közösség imájára a kis jövevényekért. Reménnyel, az Úrba vetett maradéktalan bizalommal teli várakozási idők ezek nemcsak a kis családoknak, de az egész közösség számára is nagy erő tartalék. Ezen a tavaszon bizony nagy szükségünk is van erre a tartalékra. Az Úr szívet szorító látogatásait éljük át napjainkban. A nagy várakozások most kétszer is embert próbáló, fájó küzdelembe torkoltak. A hírek érkezésekor a már sokszor bizonyító erejű riadólánc szaladt végig előbb a fiatal családokon, de hamarosan futótűzként terjedt el mindenfelé a várban: ima kell, segítsetek! A bajban vizsgázik a szeretet, vizsga pedig mostanában sűrűn van. Eddig még mindig jelesen vizsgáztunk - a kitartásból, a másik mellett állásból. Most is ezen az úton járunk. Bár a fájdalmat nem tudjuk megszüntetni, a teher közös hordozása segíthet az elcsendesedésben, erőt adhat az elfogadhatatlannak tűnő igazság Úrban való hordozásához. Mennyei Atyánk! Könnyes szemmel, nehéz szívvel és imára kulcsolt kézzel nézünk fel Rád. Óvd meg szeretteinket a magányos szenvedéstől! Ne engedd, hogy egy percre is magára hagyjuk azokat, akik ezeket a nagy terheket hordozzák! Hálát adunk Neked, hogy megélhetjük az összetartozást ezekben a kínzó napokban is, hogy nem engeded félelmünket közénk állni. Kérünk, hogy taníts minket ilyenkor is Szentlelked által az igazi szeretet gesztusaira, öleléseire. Légy mindent felülmúló és mindenen átsegítő szereteteddel a kegyelmi ajándékok számolatlan osztogatója, könnyítsd ezzel a mindennapok keresztútját! Add meg az erőt, amely legyőzi a kálvária kínjait, és változtass bennünk mindent áldozatos szeretetté! Urunk, a Te szereteted a mi nagy kincsünk. Imánk az egyetlen, amivel segíthetjük egymást! Török Ili Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak (ApCsel 2,3-4). 14

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2006. Úrnapja Az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

2008: A BIBLIA ÉVE AZ ÉLETÜNK ÉLETE AZ EMBERI CSALÁD: A BÉKE KÖZÖSSÉGE A LOURDES-I EMLÉKÉV POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E

2008: A BIBLIA ÉVE AZ ÉLETÜNK ÉLETE AZ EMBERI CSALÁD: A BÉKE KÖZÖSSÉGE A LOURDES-I EMLÉKÉV POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 2. szám (40. Jg. Nr. 2) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. február AZ EMBERI CSALÁD: A BÉKE KÖZÖSSÉGE XVI. Benedek pápa üzenete a Béke Világnapjára (1.) Az

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

I. Szent István. 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja (130. zsoltár 1-5; 7) w w w w. p l e b i. h u w w w. p l e b i. h u 2012. Szent István ünnepe XIII. évf. 3. szám (48) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Szent Margit Boldog Konstancia

Részletesebben

Karácsonyi küldetésünk

Karácsonyi küldetésünk 2011. KARÁCSONY Csíksomló Üzenete Karácsonyi küldetésünk Karácsonyra készülődve az üzletek kirakatai ünneplőbe öltöznek, a boltokban vásárlási láz tapasztalható. Kereskedelmi jellege ellenére mégis sokan

Részletesebben

Bevezetés. Szerkesztette: Jánossy Gábor. Lektorálta: Dr. Török József, történész, teológus

Bevezetés. Szerkesztette: Jánossy Gábor. Lektorálta: Dr. Török József, történész, teológus A szentáldozás Bevezetés Szerkesztette: Jánossy Gábor Lektorálta: Dr. Török József, történész, teológus Kiadja: Stella Maris Alapítvány 1539 Budapest, Pf. 638. www.tengernekcsillaga.hu ISBN szám: 978-963-88009-2-3

Részletesebben

Dr. Kovács L. P. Bánk OFM OIKOMENE. Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli levele nyomán meghírdetett HIT ÉVÉBEN Budapest, 2013

Dr. Kovács L. P. Bánk OFM OIKOMENE. Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli levele nyomán meghírdetett HIT ÉVÉBEN Budapest, 2013 Dr. Kovács L. P. Bánk OFM OIKOMENE Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli levele nyomán meghírdetett HIT ÉVÉBEN Budapest, 2013 3 MIÉRT NEM BÁLVÁNYIMÁDÁS A SZENTMISE? Két reagálás a

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXII. évfolyam 2. szám Tartalom Az irgalmasság, a harmadik évezred fénysugara az emberiségnek...1 Szűz Mária húsvétja...2

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel.

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel. Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXI. évfolyam 2. szám NAGYBÖJT 2014. március-április Tartalom Hamvazószerda Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel....1

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás

HOLTÁBAN IS BESZÉL HOZZÁNK! 25 évvel ezelőtt halt meg Mindszenty József hercegprímás POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 7-8. szám (32. Jahrg. Nr. 7-8) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. július-augusztus IM ELJÖTT AZ ÁLDOTT ÚJ NAP... István királyról szóló verses história

Részletesebben

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31)

F e l é d N Y Á R! Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) N Y Á R! Veled és F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc - Havanna lakótelep Gyertek velem külön valamilyen csendes helyre, és pihenjetek egy kicsit! (Mk 6,31) XXIV/3. (201.sz.)

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk

Család újra I. Fogyunk és gyarapodunk Töltsük hasznosan a nyarat! Látnivalók egyházmegyénkben, amelyeket kerékpárral is megközelíthetünk 3. oldal Papi dispozíciók Plébánosi és lelkészi kinevezések, áthelyezések egyházmegyénkben 11. oldal Misztikus

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON

SYDNEY AZ EGRI VÉGVÁRON POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XL. évf. 9. szám (40. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2008. szeptember A SZENTLÉLEK EREJE Részlet XVI. Benedek pápának az Ifjúsági Világtalálkozó záró szentmiséjén

Részletesebben

Torony Isten dicsőségére. Istenhez nem úgy kerülünk közelebb,

Torony Isten dicsőségére. Istenhez nem úgy kerülünk közelebb, Böjte Csaba városunkban TALENTUM 250 Ft 9. oldal A szigetszentmiklósi Szent Miklós Plébánia lapja Torony Isten dicsőségére I. évfolyam 2. szám Seres Marcell rajza Az emberek egykor tornyot akartak építeni,

Részletesebben