Ferenc pápa lelkitükröt készített a római kúria számára december 22. hétfő 19:05

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ferenc pápa lelkitükröt készített a római kúria számára. 2014. december 22. hétfő 19:05"

Átírás

1 Ferenc pápa lelkitükröt készített a római kúria számára december 22. hétfő 19:05 A Kúria reformra szorul. Erről minden pápa beszélt, de annyira kényes és bonyolult kérdésről van szó, hogy lényegében semmi sem változott. Ferenc pápa az első, aki ezt végre akarja hajtani. Az idei karácsonyi audienciát használta fel, hogy az első lépést megtegye. Sokakat megdöbbentett az a nyílt, őszinte hang, amellyel megszólította a Kúria főpapjait, papjait és alkalmazottjait. Mivel papokról van szó, érthető, hogy a reformot lelki színten akarja elkezdeni. Lényegét tekintve karácsonyi ajándéknak szánta, hogy mindenki nézzen bele abba a lelkitükörbe, melyet ő készített számukra. + A szentatya tizenöt pontban foglalta össze a Római Kúria lehetséges hibáinak és kísértéseinek katalógusát, közöttük a halhatatlanságérzést, a túlzott funkcionalizmust, a mentális és spirituális megkövülést, amikor december 22-én az Apostoli Palota Kelemen-termében fogadta a kúria tagjait. A találkozóra minden évben karácsonykor kerül sor, ilyenkor a pápa ünnepi jókívánságaival köszönti munkatársait. Ferenc pápa az Úr születése kapcsán kiemelte, hogy az ünnep Isten szeretetének, hatalmas kegyelmének és

2 ingyenes megbocsátásának, az alázatosság erejének megnyilvánulása. A karácsony a fény ünnepe, amelyet nem a kiválasztottak, hanem a szegény és egyszerű emberek fogadnak be, akik várták az Úr üdvösségét. A Szentatya megemlékezett azokról, akik idén befejezték szolgálatukat a Vatikánban, háláját fejezte ki tevékenységükért, megjegyezve, hogy ezt azért teszi, mivel személyek és nem csak számok vagyunk. Köszönetet mondott az Úrnak ezért az évért, és alázatosan bocsánatot kért a gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövetett hibákért. A bocsánatkérésből kiindulva osztotta meg a pápa gondolatait a jelenlevőkkel, hogy támogatást és ösztönzést adjanak egy valódi lelkiismeret-vizsgálathoz, amellyel előkészítjük szívünket a szent karácsonyra. A pápa beszédében abból a képből indult ki, hogy az egyház Jézus Krisztus misztikus teste. Jó a Római Kúriára mint az egyház kis modelljére gondolni, vagyis egy testre, amely komolyan és nap mint nap igyekszik egyre élőbb, egészségesebb, harmonikusabb és egységesebb lenni önmagában és Krisztussal állapította meg. A kúria egy dinamikus test, amely nem élhet önmaga táplálása és gondozása nélkül. Ha a kúria, ahogy az egyház is, nem áll élő, személyes, hiteles és szilárd kapcsolatban Krisztussal, akkor olyan hajtássá válik, amely elszárad és lassanként elhal, amit messzire elhajítanak. A kúria arra kapott meghívást, hogy mindig egyre jobb legyen, növekedjen a szeretetközösségben, az életszentségben és a

3 bölcsességben, hogy teljességében meg tudja valósítani küldetését. Mint minden emberi test, a kúria is ki van téve betegségeknek, a működés zavarainak, bajoknak. Ezért Ferenc pápa beszédében felsorolt a lehetséges kúriai betegségek közül néhányat. Olyan hibák és kísértések ezek, amelyek meggyengítik az Úrért végzett szolgálatunkat. A betegségek katalógusa a sivatagi atyák útját követve, akik ilyen felsorolásokat készítettek segít felkészíteni bennünket a kiengesztelődés szentségére, amely mindannyiunk számára szép lépés lesz, hogy felkészüljünk karácsonyra jegyezte meg Ferenc pápa. Ezt követően tizenöt pontban vette sorra a lehetséges betegségeket. 1. A betegség, hogy halhatatlannak, felmentettnek, vagy még inkább nélkülözhetetlennek érezzük magunkat Ennek következtében elhanyagoljuk a szükséges és rendszeres felülvizsgálatokat. Az a kúria, amely nem végez önkritikát, nem napra kész, nem igyekszik jobb lenni, beteg test. Hasznunkra lehet, ha rendszeresen felkeressük a temetőket, és megnézzük sok ember sírfeliratát, akik közül néhányan halhatatlannak, felmentettnek, nélkülözhetetlennek gondolták magukat. Ez az evangéliumi gazdag betegsége és azoké is, akik urakká válnak, és azt hiszik, hogy mindenki fölött és nem mindenki szolgálatában állnak. Gyakran ez a hatalom patológiájából, a kiválasztottak kompexusából ered, a nárcizmusból, amely

4 lelkesen tekint önmaga képére, és nem látja meg Isten arcát másokban. E járvány ellenszere a kegyelem, hogy bűnösöknek érezzük magunkat, és teljes szívvel azt mondjuk: Haszontalan szolgák vagyunk. Nem tettünk többet, mint ami kötelességünk. (Lk 17,10) 2. A mártaizmus, a túlzott szorgosság Mártától eredő betegsége Olyan emberek ők, akik elmerülnek a munkában, és elkerülhetetlenül elhanyagolják a legjobb részt, vagyis hogy leüljenek Jézus lábához (vö. Lk 10,38 42). Ezért hívta Jézus a tanítványait, hogy pihenjétek ki magatokat egy kicsit (vö. Mk 6,31). A szükséges pihenés elhanyagolása stresszhez és nyugtalansághoz vezet. 3. A mentális és spirituális megkövülés betegsége Olyanokról van szó, akiknek kőből van a szívük és keménynyakúak (ApCsel 7,51 60), akik elvesztették belső derűjüket, életerejüket és bátorságukat. Veszélyes elveszteni az emberi érzékenységünket, amely szükséges ahhoz, hogy együtt sírjuk azokkal, akik sírnak, és együtt örüljünk azokkal, akik örülnek! mutatott rá Ferenc pápa. Azok betegsége ez, akiknek az idő múlásával megkeményedik a szívük, és képtelenné válnak arra, hogy feltétel nélkül szeressék az Atyát és felebarátjukat (vö. Mt 22,34 40). Kereszténynek lenni annyit jelent, hogy ugyanaz az érzés legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt (Fil

5 2,5), vagyis hogy rendelkezünk az alázat, az ajándékozás, az eltávolodás és a nagylelkűség érzéseivel. 4. A túlzott tervezés és funkcionalizmus betegsége Amikor az apostol mindent alaposan megtervez, és azt gondolja, hogy a tökéletes tervezés által a dolgok hatékonyan mennek előre, könyvelővé válik. Szükség van rá, hogy mindent jól előkészítsünk, de anélkül, hogy beleesnénk abba a kísértésbe, hogy a Szentlélek szabadságát bezárjuk és vezessük, amely mindig nagyobb, nagylelkűbb minden emberi tervezésnél (vö. Jn 3,8). Valójában az egyház olyan mértékben marad hűséges a Szentlélekhez, amennyiben nem akarja beszabályozni, háziasítani a Szentlelket, ami a frissesség, a fantázia és az újdonság hívta fel a figyelmet a pápa. 5. A rossz koordináció betegsége Amikor a tagok elvesztik az egymás közti szeretetközösséget és a test elveszíti harmonikus működését és józanságát, olyan zenekarrá válik, amely csak lármát csinál, mert tagjai nem működnek együtt, nem élik meg a szeretetközösség, a csapatmunka lelkületét. Amikor a láb azt mondja a karnak, hogy nincs rád szükségem, vagy a kéz a fejnek, hogy én irányítok, akkor kényelmetlenséget és botrányt okoz. 6. A spirituális Alzheimer-kór Az üdvösségtörténet, az Úrral való személyes történet, az első szeretet (Jel 2,4) elfelejtése. A lelki képesség növekvő

6 hanyatlásáról van szó, mely hosszabb-rövidebb idő alatt súlyos fogyatékosságot okoz az embernek, alkalmatlanná téve őt bárminemű önálló tevékenységre, amikor is a gyakran képzeletbeli látásának teljes függőségi állapotába kerül. Azokon láthatjuk ezt, akik elvesztették az Úrral való találkozásuk emlékezetét, akik teljesen a jelen pillanatuktól, szenvedélyeiktől, szeszélyeiktől, mániáiktól függenek, akik falat építenek maguk köré. 7. A versengés és az önteltség betegsége Ebben az esetben a látszat, a ruhák színei és az elismerő kitüntetések lesznek az élet elsődleges célkitűzései, elfeledtetvén Szent Pál szavait: Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból! Inkább mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak (Fil 2,3 4). Ez a betegség hamis miszticizmus és hamis kvietizmus felé sodorja az embert. 8. Az egzisztenciális tudathasadás betegsége azoké, akik kettős életet élnek, ami a képmutatás gyümölcse. Jellemzője a középszerűség és a növekvő lelki üresség, amit sem doktori, sem akadémiai fokozatok nem töltenek be. Többnyire azokat érinti, akik elhagyják a lelkipásztori szolgálatot, és megelégszenek bürokratikus tennivalókkal, miközben elvesztik kapcsolatukat a valósággal és a konkrét személyekkel. 9. A szófecsérlés, a panaszkodás és a pletykálás betegsége,

7 amiről már oly sokszor beszéltem, de nem eleget. Ez egy súlyos betegség, mely egyszerű csevegéssel indul, de hamar a konkoly magvetése lesz belőle. A meghunyászkodók betegsége ez, akik nem mernek szemtől szembe beszélni, csak a másik háta mögött. 10. A főnökök istenítésének a betegségeazoké, akik hízelegnek elöljáróiknak, azt remélve, hogy ezzel elnyerik jóindulatukat. A karrierizmus és az opportunizmus áldozatai ők, aki emberi személyeket tisztelnek, és nem az Istent. Csak arra gondolnak, amit el akarnak érni, és nem pedig arra, amit meg kellene csinálniuk. Az elöljárókat is sújthatja ez a betegség, amikor a beosztottaknak azért hízelegnek, hogy elérjék az ő alárendeltségüket. 11. A közömbösség betegsége mások iránt, amikor mindenki csak magára gondol, és elveszti az emberi kapcsolatok őszinteségét és melegét. Amikor a tapasztaltabb nem osztja meg a saját tudását a kevésbé tapasztaltabbal, és amikor féltékenységből vagy számításból örömet talál mások bukásában. 12. A gyászos arc betegsége a mogorva és barátságtalan embereké, akik azt tartják, hogy az ő komolyan vételükhöz búskomor és szigorú arcot kell vágni, és főként a gyengébbek és kisebbek felé merevek, kemények és arrogánsak. Ennek a betegségnek a teátrális szigorúság és a terméketlen pesszimizmus a tünete. Ezzel

8 szemben legyünk udvariasak, örömteliek, ne veszítsük el érzékünket a humor iránt, és tudjunk nevetni saját magunkon. 13. A felhalmozás betegsége azt jelenti, hogy az ember a szív egzisztenciális hiányát próbálja anyagi javak felhalmozásával betölteni, jóllehet nincs valódi szüksége rá, csak biztonságérzetből teszi azt, hiszen a halotti lepelnek nincs zsebe. A felhalmozás csak megnehezíti és lefékezi a mozgást. 14. A zárt körök betegsége, jószándékkal kezdődik, de hamar rabszolgává teszi a tagokat, és rákos daganattá válik, mely az egész testet veszélyezteti. 15. Az utolsó betegség az e világi nyereség és a magamutogatás, amikor az apostol a szolgálatát hatalommá alakítja, a hatalmát pedig áruvá teszi, hogy e világi nyereségre vagy még nagyobb hatalomra tegyen szert. Kielégítetlenül próbálja megsokszorozni a hatalmát, ezért képes akár vádaskodni, másokat lejáratni és hitelteleníteni, akár a sajtón keresztül is. Mindezt azért, hogy másoknál nagyobbnak, többnek mutatkozzon. Sokat árt ez a betegség az egész testnek, mert saját célja érdekében képes minden eszközt felhasználni. Ferenc pápa a felsorolás után utalt arra, hogy ezek a betegségek és kísértések veszélyt jelentenek minden keresztény és minden közösség, kúria, kongregáció, plébánia, egyházi mozgalom számára. A gyógyulás csak a Szentlélek által remélhető, aki támogat minden megtisztulási szándékot, és segíti a megtérés jóakaratát. Ő az egység előmozdítója. Másfelől a gyógyulás a betegségtudat gyümölcse is

9 lesz, amikor elfogadjuk önmagukat, és türelemmel viseljük a gyógyítást. A Római Kúria tagjai számára tartott karácsonyi beszéde végén a pápa kritika helyett imát kért a papokért és a Szűzanya közbenjárását sebeink gyógyulásáért, majd áldott karácsonyt kívánt minden munkatársának és családtagjaikn ahol a csoporthoz tartozás erősebb, mint a testhez, vagy akár a Krisztushoz tartozás. Ez is

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

VELED TARTOK. Családnapok, 2015

VELED TARTOK. Családnapok, 2015 VELED TARTOK CSALÁDNAPOK, 2015 VELED TARTOK Családnapok, 2015 Családok a Családért Egyesület Óbudavár, 2015 Lektorálták: Bodó Márton és Rita, Czigányik Zsolt és Anna, Csermák Kálmán és Alice, Komáromi

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs 1 Kedves Testvérek! Istennek legyen hála! Elkészült a Nemzetközi Tanács által szervezett képzési kurzus anyagának gyakorlatilag teljes fordítása. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek a munkában:

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal

70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal Küldött A Veszprémi Főegyházmegye lapja IV. évfolyam 1. szám, 2015. Nagyböjt 70 éve halt vértanúhalált Bódi Mária Magdolna Megszentelt élet éve - Interjú Dékány á. sixtus zirci apáttal pályázat Bódi Magdi

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA

A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA 1 A CSALÁD PÁPAI TANÁCSA A CSALÁD AZ EMBERI ÉS KERESZTÉNY ÉRTÉKEK ISKOLÁJA Elmélkedési és megbeszélendő témák előkészületül a Családok Hatodik Világtalálkozójára (Mexikó, 2009. Január 16-18.) 2 A Család

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben

2013. Szeptember. Medjugorje, 2013. szeptember 2. Mirjana által kapott üzenet

2013. Szeptember. Medjugorje, 2013. szeptember 2. Mirjana által kapott üzenet MEDJUGORJE HANGJA 2013. Szeptember Nr. 66 Medjugorje, 2013. augusztus 25. Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megadja azt a kegyelmet, hogy veletek lehetek és a megtérés felé vezethetlek benneteket.

Részletesebben

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA

A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA A MINDENNAPOK LELKIGYAKORLATA BEVEZETŐ Magyarországon mind többen kerülnek kapcsolatba a szent ignáci lelkigyakorlattal. Sokan közülük a megtapasztalt elmélkedést és imát szeretnék mindennapjaikban is

Részletesebben

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE

The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE The Holy See NOVO MILLENNIO INEUNTE II. János Pál pápa apostoli levele a 2000. esztendő Nagy Jubileuma végén 2001. január 6. Tartalom - Bevezetés - I. TALÁLKOZÁS KRISZTUSSAL: A NAGY JUBILEUMI ÉV ÖRÖKSÉGE

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

ISTEN SZERETETE. Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem.

ISTEN SZERETETE. Minden lélegzetem Isten személyes gondoskodásából van. Attól leszek szent, hogy elfogadom azt, hogy Isten mennyire szeret engem. ISTEN SZERETETE Ha azt gondoljuk, hogy adunk valamit Istennek és ő majd megjutalmaz, az a pogányok hite, kalmár hit. A keresztények Istene kezdeményező Isten, aki kinyilatkoztat, kapcsolatra hív, közösségben

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR Második kötet 1 VI. Pál pápa Őszentsége 1966. október 14-i döntésében úgy rendelkezett, hogy a rendkívüli természetfeletti jelenségek közlését nem szükséges Nihil

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

Ahogy egyre jobban gyarapodik

Ahogy egyre jobban gyarapodik E SZÁM ELÉ... E szám elé... Ahogy egyre jobban gyarapodik a magyar szentek és boldogok sora, már alig várjuk, hogy Brenner János is közéjük tartozzon. Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán és Sándor István

Részletesebben

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. (Jn 16,12-13) Szent XXIII. János pápa: Ó Vigasztaló Szentlélek,

Részletesebben

7. A SZÜLŐ A KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ÉS ARRA NEVELŐ

7. A SZÜLŐ A KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ÉS ARRA NEVELŐ 7. A SZÜLŐ A KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ ÉS ARRA NEVELŐ Kezdés Számos mítosz, félreértés és hamis elvárás nehezíti az egészséges közösségi kapcsolat kialakítását a családban. Ilyen például, hogy a család minden tagja

Részletesebben

A Magyarországi Vincés Család lapja

A Magyarországi Vincés Család lapja VI évfolyam (2015), 2. szám A Magyarországi Vincés Család lapja Vincés dokumentumok: Generális Atya levele az Együttműködés Évére Vincés Családban Vincés Család és új evangelizáció (3.): Ki lehet az Evangéliumi

Részletesebben

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 17. A H A N G. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 17. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1589. ELŐSZÓ "Drága Jézusom! Csodálatos

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

VI. évfolyam 9. szám 2012. szeptember

VI. évfolyam 9. szám 2012. szeptember HÍRLEVÉL VI. évfolyam 9. szám 2012. szeptember Szent István Király Plébánia, Pomáz Hírek, közlemények, sajtófigyelő, közösségeink élete, felhívások, lelki írások. Köszöntő Kedves Pomázi Hívek! Nagy szeretettel

Részletesebben

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára PPEK 790 Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság Donna-Marie Cooper O Boyle Imádságos várandósság Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK)

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben