?rízd Meg Magad Isten Szeretetében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "?rízd Meg Magad Isten Szeretetében"

Átírás

1 ?rízd Meg Magad Isten Szeretetében David Wilkerson October 25, 1999 Harmincöt évvel ezel?tt az Úr azzal terhelte meg a szívem, hogy egy gyermekotthont alapítsak Amityville-ben (New York, Long Island). Igazában úgy éreztem, hogy az Úr akarata van e mögött a terv mögött, de másfél év után az állam lehetetlen kötelezettségeket hozott fel. Azt kérték, hogy egy pszichológust alkalmazzunk, akinek ez lenne a f?állása, ugyancsak egy papot és egy rabbit, ha katolikus vagy zsidó fiúknak adnánk itt otthont. Csak négy fiút vettünk be a rövid id? alatt, amíg nyitva voltunk és miután bezártuk az otthont, nem hallottunk a fiúkról többet. Azóta is úgy érzem, hogy ez a próbálkozás egy minden id?k legnagyobb bukásának bizonyult lelkészi munkám folyamán. Múlt héten azonban kaptam egy levelet egy Clifford nev? férfit?l a következ? történettel: A gyermek ügynökség, 35 évvel ezel?tt az Amityville otthonba helyezett engem. Apám és anyám zsidók voltak, de miután elváltak anyám újra férjhez ment.? egy igazi lázadozó természet? n? volt, annyira, hogy engem egy katolikus iskolába helyezett. Ott 11 éves koromban meg voltam hintve. Hamarosan ezután az otthonunk teljesen összeomlott. Nekem kellett takarítani az egész házat, f?zni, vigyázni a kis öcsémre és gondozni anyámat és mindemellett újságkihordó is voltam, korán reggel minden nap. Egyszer anyám szobájába be kellett törnöm, ahol a padlón találtam?t habzó szájjal és egy csomó üres orvosságos üveggel körülötte szétszórva. Jártam egy nagy Katolikus Katedrálisba gyónásra, imádkoztam a rózsafüzérrel, de csak Istent?l való félelemmel voltam eltöltve és meg voltam gy?z?dve arról, hogy? nem tör?dött velem. Anyám és én nem voltunk annak tudatában, hogy a szociális munkás azért jött hozzánk, hogy engem áthelyezzen egy fiú otthonba. De én elszánt voltam arra, hogy elmeneküljek a mostoha apám gyalázkodásaitól és anyám öngyilkossági kísérleteit?l. Így beleegyezve sorsomba a fiú otthonban találtam magam. A házi szül?k szeret? és kedves emberek voltak. Tanítottak minket a Bibliára és templomba vittek. Egyik nap egy kis templomba mentünk, ahol egy nagy sátor alatt egy úgynevezett keresztényi megújulásban vettünk részt. Én szívemben nagyon keser? és csüggedt voltam. Ebben a kicsi egyesületben a nagy sátor alatt éreztem el?ször, hogy a Szent Lélek szívemet kezdte vonzani. Egy este nem tudtam ennek többé ellenállni. A hosszú évek fájdalmai, zavarodottság és reménytelenség tört a felszínre, és fojtogatott engem. Akkor halottam a lelkész hangját; Jézus szeret téged. Térdre borultam és imádkoztam: Isten én nem vagyok biztos benne, hogy te igazi vagy, kérlek, hogy bocsáss meg nekem, és légy szíves segíts rajtam. Nagyon nagy szükségem van valakire, aki szeretne engem, mert keser?nek, elvetettnek érzem magam, és telve vagyok zavarodottsággal. David pásztor, ez 35 évvel ezel?tt volt. Most pedig Isten prédikálásra hívott és teljes munkaidej? szolgálatra megyek. Az Interneten találtam meg a nevét. Ez a levél egy köszönöm ami 35 évig forrott bennem. Csak szeretném megköszönni gondoskodását. Most már értem és tudom, hogy mi Isten igazi szeretete. Ez a levél arra egy bizonyságtétel, hogy semmi sem hiábavaló, amit Krisztusnak teszünk. Az a fiú otthon nem volt egy bukás, mert egy elveszett, összezavarodott zsidó fiú felfedezte az Úr szeretetét. Csak egy Isten iránt való rettegést ismert miel?tt abba a kis templomba belépett. Milyen bánatos dolog az, hogy milliók, mint Clifford úgy n?nek fel, hogy semmit nem ismernek Isten szeretetér?l. Sosem ismertek szeret? szül?ket és így nem tudják, hogy hogyan szerezzenek kapcsolatot egy szeret? Atyával. Egy életen át félelmet, zavarodottságot és visszautasítást ismertek. Page 1 of 6

2 Ugyanígy tragikus az, hogy hív?k sokasága, akik megkóstolták Isten szeretetét még nem tanulták meg, hogy hogyan lépjenek be az? szeretetének teljességébe. Ezek Isten szeretetét csak mint egy doktrínát értik; hallottak róla gyakran a szószékr?l prédikálni, de mégsem értik hogy hogyan tudnák magukat megtartani az? szeretetében. A Szent Lélek újabban felszólította lelkem Isten szeretetét illet?leg. Júdás Apostol leveléhez vezetett: Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván a Szent Lélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre (Júdás levele 2o, 21). Amint olvastam ezeket a sorokat a Lélek halkan suttogta: Dávid, te eddig még nem jöttél az én öröm-telt szeretetembe. Jól érted a teológiát, de gyakorlatilag még nem érezted az elragadtatást és nyugalmat azáltal, hogy szeretetemben tartod magad. Mostanáig úgy szólván bokáig sétáltál benne, de lehet?ség van arra, hogy szeretetem óceánjában ússzál. A Biblia telve van Isten szeretetének igazságával. Néha azonban azon kezdek csodálkozni, hogy hogyan tud az Úr engem szeretni? Én nem kételkedem szeretetében, inkább kételkedek önmagamban, hogy hogyan tudom magam megtartani szeretetének tudatában és bizonyosságában? Ezért írom ezt az üzenetet, hogy mindannyian többet tanuljunk és tudjunk arról, hogy miképpen tartsuk magunkat Isten szeretetében. Isten szeretetét a Szent Lélek kell hogy kijelentse számunkra. Isten szeretete részben az újjá-születésben nyilvánul meg számunkra. Ha kérdezel egy hív?t, hogy hogyan értelmezi az iránta való Isteni szeretetet, valószín?leg így válaszolna; Én Isten szeretetét abban értem meg, hogy Fiát adta, hogy meghaljon értem. Idézné János Apostol 3:16 versét; Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az? egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz?benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az egy csodálatos pillanat, mikor felismerjük ezt az igazságot. Isten szeretett engem mikor még el voltam veszve, tönkretett idegen voltam. Azáltal bizonyította szeretetét felém, hogy feláldozta saját Fiát értem. De kevés hív? tanulja meg, hogy hogyan?rizze magát ebben az Isteni szeretetben. Mi ismerjük a mi szeretetünket az Úr iránt, de ritkán keressük Isten felénk áradó szeretetének megnyilvánulását. Valójában legtöbb hív? kevés bibliai igét tud idézni Isten szeretetér?l, de Isten szeretetének felismerése és tudata a titok egy gy?zedelmes életre. Emberek sokasága válik lelkileg hideggé és lustává, mert tudatlanok a feléjük nyújtott Isteni szeretetr?l. Nem értik, hogy a leghathatósabb fegyverük sátán támadásai ellen az az, hogy teljesen meg legyenek gy?z?dve Istennek irántunk való szeretetér?l amint azt a Szent Lélek kinyilvánítja. Szeretnék három dolgot megemlíteni itt, amint ezeket a Szent Lélek megvilágított nekem, az? népe iránt érzett szeretetér?l. 1. Isten ugyan olyan szeretettel szereti népét, mint Jézust, aki most az? jobbján ül. Jézus az? utolsó imájában mondta: Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok azok is én velem legyenek; hogy megláthassák az én dics?ségemet, amelyet nékem adtál, mert szerettél engem e világ alapjának felvettetése el?tt. (János Apostol 17:24) Micsoda hihetetlen gondolat; Krisztust az Atya nagyon szerette még a teremtés el?tt is. Miel?tt a kozmoszban valami is lett volna, miel?tt bolygók formáltattak, miel?tt a nap, hold vagy a csillagok és a föld meg lettek teremtve, miel?tt az ember létre lett hozva, az Atya szerette Jézust. Akkor Jézus ezt a nevezetes imát mondta: Te Atyám szeretted?ket a miként engem szerettél (versek ig). Ugyancsak imádkozott hogy az a szeretet legyen? bennük, amellyel engem szerettél, és én is? bennük legyek. (vers 26) Jézus azt mondja itt, hogy Atyám én tudom, hogy Te fogod szeretni mindazokat, akiket én be fogok hozni az én testembe. Jézus szerint, Isten szemében Krisztus és az? egyháza az egy. Pál Apostol illusztrálja ezt az emberi testtel való összehasonlítással. Mondja, hogy Krisztus a fej és mi vagyunk a test, csontomból való csont, és testemb?l való test (I Mózes 2:23). Isten mindeneket vetett az? lábai alá és?t tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyház fejévé, mely az? teste, teljessége? neki, aki mindeneket betölt mindenekkel (Efézusbeliek 1:22, 23). Mert az? testének tagjai vagyunk, az? testéb?l és az? csontjaiból valók. (Efézusbeliek 5:30) Page 2 of 6

3 Ez abból következik, hogy mikor az Atya Jézust az örökkévalóság el?tt szerette, minket is szeretett. Bizony, mikor az emberiség csak egy gondolat volt Isten örökkévaló tervében, az Úr tagjainkat számolta és megváltásunkat tervezte. Aszerint amint magának kiválasztott minket?benne a világ teremtése el?tt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek? el?tte szeretet által. (Efézusbeliek 1:4) Én hiszek Isten korlátlan el?-ismeretében, minden-tudásában. Én elfogadom azt az elméletet, hogy az Atya tudta az örökkévalóság óta, hogy ki fog az? hívására válaszolni, hogy Krisztus képmására alakulhasson. Dávid a zsoltárokban írja, hogy Isten szerette?t már mikor az anyja méhében volt. Mert te hoztál ki engem az anyám méhéb?l és bíztattál engem anyámnak eml?in. Születésem óta a te gondod voltam; anyám méhét?l fogva te voltál Istenem. (Zsoltárok 22:1o, 11) Látták szemeid az én alaktalan testemet és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is amelyekben formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülük. (Zsoltárok 139:16) Lényegében Dávid azt mondja; miel?tt formám volt, Uram te ismertél engem és az összes tagjaim meg voltak számlálva. Isten mindig szerette Fiát és minket, mert az? szeretete örökkévaló: mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. (Jeremiás 31:3) és az Isten a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméb?l örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg. (2 Thessalonikabeliek 2:16 ) Jézus nem azzal szerezte az Atya szeretetét, hogy a keresztre ment, vagy mert engedelmes volt vagy mert szerette az Atyát. Senki sem tudja az Atya szeretetét elnyerni, semmiféle jótéttel. Ugyancsak Isten nem azon a napon kezdett minket szeretni mikor megbántuk b?nünket és befogadtuk Jézus Krisztust a szívünkbe, mint Urat. Nem kezdett minket hirtelen szeretni mikor engedelmeskedtünk az Igének és a Lélek szerint jártunk. Ti örökkévalóságtól szeretve vagytok. Mióta szeretett Isten titeket? Mióta? létezik, mert Isten szeretet. Ez az? természete.? szeretett titeket mikor még b?nben voltatok.? szeretett titeket az anyátok méhében. Sem kezdete sem vége nincs az? szeretetének. Mikor fog Isten megsz?nni szeretni titeket? Akkor mikor a saját Fiát megsz?nt szeretni, ami pedig lehetetlen. Krisztus mondja; mivelhogy az Atya szerette az övéit e világon, mindvégig szerette?ket (János Apostol 13:1). Így jobban megérthetjük, amit Júdás Apostol mond; tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében. Azt mondja, hogy Tartsátok ezt az igazságot er?sen magatok el?tt értelmetek által, és sohase engedjétek el. Isten szeretetének ismerete a ti nyugalmatokra és er?sségetekre van. Ez megszabadít és szabadságban fog tartani. János Apostol hozzáteszi, nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy? szeretett minket és elküldte az? Fiát engesztel? áldozatul a mi b?neinkért, Mi szeressük?t, mert? el?bb szeretett minket! (János Apostol 4:1O,19) 2. Isten szeretetének meg?rzése azt jelenti, hogy hiszünk és bízunk az? szeretetében még a megpróbáltatásokon keresztül is. Mindenki képes örömöt érezni és mutatni mikor a Szent Lélek érintése által jó hangulatban van, míg megpróbáltatások és kísértések nélkül él. De Isten azt akarja, hogy megmaradjunk az? szeretetében különösen mikor kísértések közepette élünk. János Apostol egyszer?en elénk tárja, hogy hogyan tudjuk magunkat Isten szeretetében tartani: És mi megismertük és elhittük az Istennek irántuk való szeretetét. Az Isten szeretet; és aki a szeretetben marad az Istenben marad és az Isten is?benne (I János 4:16) Röviden, ha Isten szeretetében lakozunk, Istenben tartjuk magunkat. A szó lakozunk itt azt jelenti: maradj egy várakozó állapotban. Más szóval Isten elvárja t?lünk, hogy minden nap felújítsuk szeretetünket? iránta. Abban a tudatban kell, hogy éljünk minden nap, hogy Isten mindig szeretett minket és mindig is fog szeretni. Valóban sokan közülünk aszerint hogy hogyan érezzük magunkat; jól vagy rosszul, ki és be zökkenünk Isten Page 3 of 6

4 szeretetéb?l. Csak akkor érezzük magunkat biztosan az? szeretetében, amikor jól viselkedtünk. De nem vagyunk biztosak benne mikor kísértéseken vagy megpróbáltatásokon megyünk keresztül ugyancsak mikor gyengeségünk miatt tökéletlennek érezzük magunkat. De ez az az id?, amikor speciálisan bíznunk kell szeretetében. Az el?z? szövegekben azt mondja: Akármilyen megpróbáltatással állsz szemben, soha sem kételkedhetsz az én szeretetemben, akkor fogsz úgy élni ahogyan szeretném, hogy éljél. Szenvedsz valamilyen nagy kísértésben? Valami régi vágy, amit gy?lölsz, vissza akar térni? Házasságod zavarokon és családod káoszon megy keresztül? Ezekben az id?kben még inkább fontos, hogy Isten szeretetében tartsad magad. Tudnod kell, hogy mindezek ellenére és mindezeken keresztül az örökkévaló Atya még mindig szeret téged! Csodálkozva kérdezhetitek; Azt mondod, hogy Isten szeret engem és elnézi a tökéletlenségemet, bukásomat? Vakon elfordul a b?neimt?l? Nem!? meg fog fegyelmezni a botjával, de mindig szeretettel fogja javítani gyermekei hibáit. Mert akit az Úr szeret, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, akit fiává fogad. (Zsidókhoz 12:6) Az egyik ok amiért Isten szeretetét kimutatja számunkra mikor gyengék és b?nösek vagyunk, hogy visszavonjon magához minket. Jeremiás a 31-ik fejezetben egy csodálatos illusztrációt mutat Isten szeretetére. Izráel egy visszahanyatlott állapotban volt, a nép a jólétben mindenféle gonoszságra adta magát. Bálványokhoz fordultak és házasságtörést, fajtalanságot követtek el. Elfelejtették Isten gyengéd kegyelmét. Hirtelen kéjelkedéseik savanyúra váltak. Érzéki éhségük kielégítésében keresett élvezeteiket elvesztették. Hamarosan felkiáltottak; Urunk, mi elveszettek vagyunk, nagy szükségünk van Te reád, hogy visszatéríts minket. Isten halotta b?nbánatos siralmaikat és szeret? szíve feléjük fordult. Megfegyelmezte?ket a botjával és Izráel sírt, megvertél engem és megverettetem mint a tanulatlan tulok; téríts meg engem és megtérek, mert te vagy az Úr, az én Istenem. Mert azután, hogy megtérítettél engem, megbántam b?nömet (Jeremiás 31:18,19) Ekkor hallgass arra, amit Isten mond: hiszen valahányszor ellene szóltam, újra megemlékeztem? róla, azért az én bels? részeim megindultak? rajta, bizony könyörülök rajta, azt mondja az Úr! mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. (vers 3) Itt van az, amit Isten szeretetér?l tudnotok kell: Isten népének azt mondja, Meg kellett hogy fegyelmezzelek és az igazságot megmondanom, b?nöztél ellenem az irgalmam és kegyelmem ellenére amit feléd nyújtottam. Szeretetem ellen fordultál és elutasítottál engem. Mégis az én lényem mély együttérzéssel fordult feléd. Emlékeztem reád bajodban, és kegyelmes leszek feléd, szabadon megbocsátlak és helyreállítlak téged. Hóseás könyvének 3-ik fejezetében Isten a visszahanyatló Izráelt egy házasságtör? n?höz hasonlítja. Mondja Hóseásnak: Menj el újra, szeress egy asszonyt, akit szeret az? társa és mégis házasságtör?, amint az Úr is szereti Izráel fiait, bár?k idegen istenekhez fordulnak (Hóseás 3:1) Isten arra oktatta Hóseást, hogy adjon Izráelnek egy illusztrált üzenetet az? irántuk való szeretetér?l még akkor is mikor megcsalták Istent. Mondta; B?nt követtél ellenem nem is titkoltad, mint egy utcai prostituált, de ennek ellenére hozzám vagy kötve házasság által és én szeretlek téged. Érted leszek, de te is légy most értem. Egy ilyen feltétel nélküli, újjáépít? szeretetet látok egy kedves, Krisztusban lév? n?-testvérünkben. Ezt írja; Egy évvel ezel?tt névtelenül írtam egy levelet maguknak, imádságért mivel egy házasságon kívüli kapcsolatban éltem. Egy rémes gyötrelemben voltam a csalás miatt az életemben. Én igazán újjá született vagyok és a Szent Lélek a szívemhez beszélt. Most már visszatértem a férjemhez és az én csodálatos Uramhoz. Szükségünk volt gyógyulásra életünk sok részében, 43 év együttlét után. Az ön üzenete gy?zött meg és bátorított arra hogy Istenben való bizalmam feltartsam. Most már tudom és jobban látom mint valaha, hogy Isten szeret engem. Isten szeretetének egy er?teljes hatása volt ezen az asszonyon. Ugyanakkor a tudatlanság az Isten szeretetét illet?leg egy teljesen ellenkez? hatást hozhat el?. Figyeld ezt a levelet egy másik asszonytól; Olyan sokszor úgy éreztem, hogy Isten meg akart engem fogni mindenért, amit tettem, hogy megbüntessen és megverjen. Ezért nyers és haragos voltam mások felé, hogy rendbe szedjem?ket. Most csak a kegyelem székéhez akarok futni szeretetért, és hogy megmutathassam ezt másoknak is. Belefáradtam az állandó bíráskodásba. Köszönet Page 4 of 6

5 Istennek, hogy ez a n? az Atya szeretetében kívánkozik lakozni. 3. Isten szeretete csakis Jézus Krisztuson keresztül adható át számunkra. János Apostol szerint Isten teljes, tökéletes szeretete Jézusban lakozik. Írja; És az? teljességéb?l vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért (János evangéliuma 1:16) Hogyan lettünk részese az Atya szeretetének? Krisztusban lévén szereztük azt. De kérdezheted, miért olyan fontos azt tudnom, hogy Isten szeretete Krisztuson keresztül kapható? Hogyan hat ez ki a mindennapi életemre? Ez a tudat több mint csak egy bibliai fogalom. Ellenkez?leg, a tudat hogy az Atya szeretetét Jézuson keresztül kaphatjuk, azzal van kapcsolatban, hogy hogyan vagyunk képesek magunkat az? szeretetében tartani. Azt nem elég tudni, hogy Isten mindig fog engem szeretni még az én küzdelmeimen keresztül is,? azt is kívánja, hogy ez a tudat az életünkre egy bizonyos hatással legyen. Milyen hatással van Isten szeretete az életünkre? Hogy megértsük ezt igazán, nem lehet az emberi életb?l példaképet venni. Sok keresztény azzal felel Isten szeretetének megnyilvánulására, hogy beengedik a b?nt az életükben. Meggy?zik magukat, hogy ha Isten feltétlenül szeret, akkor is kell, hogy szeressen engem, ha iszok, házasságtörésben és kéj-keresésben élek. Az? kegyelme nagyobb, mint az én b?neim! Az ilyen ember Isten szeretetét megcáfolva él. Krisztusra kell tekintenünk, mint példaképre. Jézus mondta, hogy az Atya szeret minket ugyanazzal a szeretettel, mint ahogyan Fiát szereti. Így nézzük meg, milyen hatása volt Jézuson az Atya szeretetének? Az Atya szeretetének gyümölcse Krisztusban abban nyilvánult meg, hogy Jézus testét ajánlotta fel másokért mint egy él? áldozatot. János Apostol írja; arról ismertük meg a szeretetet, hogy? az? életét adta értünk. (I János levele 3:16) Ez volt Jézus szeretetének gyümölcse az Atya iránt: Feladta magát, mint egy áldozatot másokért. A második része ennek a versnek megmondja Isten célját a mi életünkre; Mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket ami atyánkfiaiért. (16-ik vers) Isten szeretete minket is arra vezet, hogy adjuk testünket mint él? áldozatot a felebarátainkért. Gondolkoztál e valaha azon, hogy mit jelent igazán az, hogy feláldozod életed az atyádfiaiért? Pál Apostol nem arról beszél, hogy mártírokká váljatok, idegen országokban. Nem arról beszél, hogy oda add szerveidet másoknak és azt sem jelenti, hogy életed oda add egy kivégzési listán lév? b?nöz? helyébe. Krisztus egyedül tette meg ezt az áldozatot! Nem, csakis az a keresztény tud életet és reményt hozni embertársának, aki halott. Az ilyen szolga meghalt erre a világra, meghalt önmagának, büszkeségnek, becsvágyásnak és átadta magát Isten akaratának. Ez a meghalt hív? engedélyt adott a Szent Léleknek, hogy lelki leltárt vegyen.? látja a szívben lév? leromlást és istentelenséget és hajlandó Isten oltárához menni, sírva; Istenem tegyél engem teljesen magadévá, mindenem a tiéd, Azt tudja, hogy csakis Krisztus vérével megtisztítva fogja tudni életét a felebarátaiért odaadni. Ez a legfontosabb egyedülálló igazság, ami által képes vagyok a lelki harcra, a hadviselésre. Ha teljes mértékben meg vagyok gy?z?dve arról, hogy Isten h?séges és megbocsátva, megújít, helyreállít engem, akkor er?m lesz, hogy kísértéseknek ellent álljak. Tudom, hogy? velem van akármivel is kell szembe néznem és az egész úton szeretete velem marad. Néha elbukok, de tudom, hogy? várni fog reám a küszködések végén és szeretve általa fogok a felszínre jönni megint. Szeretném, ha elolvasnátok ezt az er?teljes levelet, amit egy megtért boszorkánytól kaptunk. Az? története egy él? illusztrációja annak, akit Isten szeretetében tartott; Kedves Dave pásztor, 20 évvel ezel?tt, 10 év boszorkányság gyakorlása után, Jézushoz tértem meg. Azel?tt kártyából olvastam a jöv?t, szellemidézést rendeztem az otthonomban. Jól ment minden, egyre gazdagabb lettem, drága sport autó, stb Page 5 of 6

6 Mikor Krisztusnak adtam életem, Sátán megjelent, hat héttel kés?bb, a hálószobámban. Azt mondta, hogy a Dél f?- boszorkánya lehetek, ha megtagadom Jézust. Megbénította a testem a nyakamtól lefelé és az ágyhoz szögezett engem. Én nem láttam Jézust a szobában, de éreztem, hogy megjelent. Bejött a szobába és Lucifert nevén szólította, mondván;? nem lehet a tied,? az enyém. Sátán kisompolygott a szobámból, mint egy megszidott kutya, rémes szagot hagyva maga után. Most 2o év után, szolgálva az Urat, sok boszorkányságot látok az egyházban. Amikor valaki jön valakihez egy próféciával, vagy valaki múltjáról kezd beszélni, valamir?l, ami a vér által (Jézus vére) meg lett tisztítva, az egy tisztátlan szellem (familiar spirit). A Szent Lélek soha nem hozza fel a múltat, ami a vér alatt van. Ha b?neid meg lettek bocsátva, akkor csakis az ördög fog emlékezni azokra. Ugyancsak olyan sok megnyilvánulást látok, amit a Szent Léleknek tulajdonítanak, de igazán az emberre vonják a figyelmet. A Szent Lélek azzal az egyetlen egy céllal jön, hogy Jézusra fordítsa a szemeket. Ha egy megnyilvánulás egy személyre összpontosítja a figyelmet, biztos lehetsz benne, hogy az nem Istent?l van. Ez a kedves n? egy meggy?z? áldozat. Még most is sok megpróbáltatással áll szemben. Egy tolószékhez van korlátozva és borzasztó fizikai fájdalommal él. Néhány keresztény azt is javasolta neki, hogy még mindig az ördög hatalma alatt van, mert nem lett meggyógyítva. De? bízik Isten szeretetében, tudja, hogy meg van bocsátva a boszorkányság miatt és teljesen fel lett az alól szabadítva. Semmi sem tartja?t vissza attól, hogy szeretettel beszélje az igazságot felebarátainak. Így fejezte be levelét; Istennek tiszteletet és dics?séget tulajdonítok, amiért szeretetét megmutatta nekem. Tartsd,?rizd magad Isten hatalmas szeretetében, mint ez a n?, mert ez lesz a te er?d mindenen keresztül! Download PDF [1] Source URL: Links [1] Page 6 of 6

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Nem kell hogy meghalj a pusztádban

Nem kell hogy meghalj a pusztádban Nem kell hogy meghalj a pusztádban David Wilkerson June 4, 2001 Nemrégen kezdtem tervezgetni hogy írok egy könyvet Isten szentjeinek szenvedésérõl. Fel akartam bátorítani a keresztény hívõket, hogy az

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! welcome_layout 1 2015.07.28. 14:26 Page 1 Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy gyermekeként növekedj az Ő megismerésében,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A lelkieket nem lehet leutánozni

A lelkieket nem lehet leutánozni A lelkieket nem lehet leutánozni David Wilkerson April 10, 2000 Itt, New York utcáin vásárolhatsz egy Rolex karórát 15 dollárért. Az árusító kiabálja: "Vegyed a Rolexedet itt" és egy fényes órát villongtat

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése De egyet teszek A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése Az egész hívő élet szolgálattevői élet A. A szolgálattevők lelkisége Lelki cél érdekében a szolgálattevőnek lelki embernek kell

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2.

A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2. A teljes 180: Andy Esche, személyes bizonyságtétele MissingPets.com alapítója 1. A nevem Andy Esche, missingpets.com alapítója. 2. Az én-m élet folyamán Isten adta nekem két látomás, hogy segítsen az embereknek.

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET Kolossé városa a kis-ázsiai Pergia területén volt, és ebben a levélben Pál még további néhány gyülekezetet is üdvözöl Laodiceában és Hirápoliszban is. Pál sohasem

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN

JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, JÉZUS KERESZTÚTJA A CSALÁDBAN A keresztút állomásainak végigelmélkedése a család vonatkozásában. 1. Pilátus halálra ítéli Jézust Imádunk Téged Krisztus és áldunk

Részletesebben

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II.

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. március 13. Az elmúlt héten a papi szolgálatról szóltunk, amely minden hívőt érint. Jelenések könyvében az 1/5-6 verseit olvastuk.

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom

Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Lekció: Ef. 4.17-32 2013. ápr. 14. Gazdagrét Textus: Péld. 14.17, 14.29, 17.14, 19.19, 29.8, 25.28, 16.32, 15.1, 19.11, 10.12, 17.9, 25.21-22 Harag - önuralom Minél többet hallunk a bölcsességről, annál

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus segít egy beteg férfinak Olvasd

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA

JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA ISTEN AZ ÖN SZERETÃ MENNYEI ATYJA Isten az ön Mennyei Atyja. Személyesen ismeri önt, és jobban szereti, mint azt el tudná képzelni. Azt szeretné, hogy ön boldog

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Tartalom. I. A kapcsolatok sikerének feltételei. II. A lelkiismeret mint a kapcsolatok egyensúlyérzéke. A német kiadó bevezetője Köszönetnyilvánítás

Tartalom. I. A kapcsolatok sikerének feltételei. II. A lelkiismeret mint a kapcsolatok egyensúlyérzéke. A német kiadó bevezetője Köszönetnyilvánítás Tartalom A német kiadó bevezetője Köszönetnyilvánítás I. A kapcsolatok sikerének feltételei 1. A kötődés 2. Az adás és elfogadás egyensúlya a. A boldogság az adás és elfogadás mennyiségén múlik b. Amikor

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam, 1. szám Május, Június Akarod hallani a jó hírt? Eljött hozzám még bűnben éltem Eljött hozzám még bűnben éltem, s romokban elhevert az életem, most már megtértem

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész

Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész 1 Pihenünk a seprőnkben? Michael Clark Are We Settled on Our Lees? By Michael Clark http://awildernessvoice.com/lees.html 1. rész Gyakran szívesebben hallunk egy hagyományról, mint az utolsó szellemi kiáradásról.

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 2. Élni a hatalommal

ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 2. Élni a hatalommal ALAPTANÍTÁSOK Hatalom Jézusban 2. Élni a hatalommal Az egyik legelsı kazettánk volt a hatalomról, és most rátérünk ennek a sorozatnak a 2. kazettájára. Efezus: 1:20 Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

01137_135_WordofWisdom.qxd 12-07-2011 12:11 Page 1 A Bölcsesség szava

01137_135_WordofWisdom.qxd 12-07-2011 12:11 Page 1 A Bölcsesség szava A Bölcsesség szava Mivel a fizikai állapotunk lelkileg is hat ránk, ezért Mennyei Atyánk olyan parancsolatokat is adott nekünk, amelyek arra hivatottak, hogy javítsák a fizikai és a lelki egészségünket.

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE

AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Pasarét, 2014. június 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÉLET ISTENTISZTELETE Lekció: Róm 11,33-12,2 Alapige: 3 Móz 2,1-16 Amikor valaki ételáldozatot akar áldozni az ÚRnak,

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben