K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Tamás polgármester közötti időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 6 igen szavazat, 1 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 288/2014. (IX.30.) Kt. sz. határozata Szabó Tamás polgármester közötti időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Tamás polgármester közötti időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót e határozat melléklete szerint elfogadja. Felelős: Szili Márk, a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke Karsai Gergely, a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke Határidő: azonnal Kmf. Szabó Tamás sk. polgármester Dr. Feik Csaba sk. jegyző Miklós Dezső sk. képviselő jkv. hitelesítő Vajdics András sk. képviselő jkv. hitelesítő

2 Tisztelt Képviselő Hölgyeim és Uraim! Melléklet a 288/2014. (IX.30.) Kt. sz. határozathoz év Magyarországon a választás éve. Tavasszal már két választáson (Országgyűlési képviselői és Európai Uniós képviselői) túljutottunk, most pedig a helyhatósági választásra készülünk. Úgy gondolom, mint a leköszönő Ercsi Város Önkormányzatának és vezetőjének, a polgármesternek illik és köteles az elmúlt négy év tényeiről, az elvégzett munkánkról és a városunk fejlődéséről pár mondatban összegzést írni, tájékoztatni Önöket év végére befejeződött a város utóbbi éveinek legnagyobb projektje (TIOP / pályázatban) a Kistérségi Járó-beteg Szakrendelő építése, amely 968 MFt fejlesztési forrást hozott az Unióból Ercsibe. A projekt teljes költsége: ,- Ft volt év tavaszán a Kft. ügyvezetésével sikeresen megszerveztük a szakrendeléseket, egyúttal beszereztük az engedélyeket, jó szakorvosokat, asszisztenseket szerződtetünk az intézethez. Alapos és komolyan átgondolt gazdálkodással indítottuk el a működését és a rendeléseket a többi tag önkormányzattal együtt. Úgy látjuk, hogy négy éve sikeresen működik Ercsi és a környező települések igényére. További figyelmet igényel az intézmény hatékony működtetése, amelyre a projekt személyzete képes és készen áll a feladatok megoldására. Sikerként könyvelhetjük el a 2012-es államosítás megakadályozására tett intézkedéseinket, döntéseinket, amelyben jóleső érzéssel nyugtázhattuk polgáraink támogatását, egyetértését! A szakellátó intézmény megléte és jó működése újabb Európai Uniós forrásokat generálhatott ide Ercsibe, amelyek az alábbiak: 1) Ft-ot az orvosok és asszisztencia képzésre a TÁMOP pályázatból; 2) Ft-ot a szakorvosok foglalkoztatására a TÁMOP pályázatból; 3) Ft-ot az EFI-re (EgészségFejlesztési Iroda működtetésére) a TÁMOP pályázatból. Ez összesen közel 190 MFt plusz forrást adott a működtetéshez, illetve új feladatokat és tanácsadást hozott az intézmény életébe, amellyel az ellátás minőségét tudtuk javítani. A projektek az idén, illetve 2015 első félévében fejeződnek be, ennek teljes költségét uniós forrás biztosítja. A Kistérségi Járó-beteg Szakrendelő működtetéséhez az OEB finanszírozáson túl komoly támogatást biztosított a négy év alatt Ercsi Város Önkormányzata: 2011-ben Ft; 2012-ben Ft; 2013-ban Ft és 2014-ben Ft. A Kft. működtetéséhez a társönkormányzatok elmaradó fizetési hajlandósága miatt jelenleg további Ft kölcsönt biztosított önkormányzatunk a Kft likvid helyzetének biztosítására. Az egészségügyi alapellátást is sikerült néhány korszerű műszerrel, digitális fogröntgennel, számítástechnikai eszközzel modernizálni, hogy az ellátás színvonalát és megbízhatóságát növelni tudjuk. Az előző ciklusban indult és lett eredményes a KDOP 4.1.1/C pályázatunk: az Ercsi Duna-sor Szőnyi u Dankó P. u Csók I. u. omlás és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítására. Megvalósítása a tervezés, a kivitelezés munkáira,

3 közbeszerzéssel 2011 és 2012-es évekre húzódott. Befejezése júniusában történt meg. Ennek során több utcát, utca részt (Dankó Pista u., Szőnyi István u., Csók István u. és Székely Bertalan u.) kb m 2 -t tudtunk szilárdburkolatúvá tenni. Teljes költsége: ,- Ft volt. Sajáterő: ,- Ft, Európai Uniós forrás: ,- Ft. Sajnálatos esemény, újabb suvadás történt a felújított partfal szakaszán 2013 áprilisában kb méter hosszban, amelyet a kivitelező SYMA Konzorcium kötelezettsége okán, az ősz folyamán, helyre is állított. Jelenleg nagyobb mértékű talajmozgás nem tapasztalható. E ciklusunk legnagyobb végrehajtásra váró feladata, - amelynek próba üzeme jelenleg is tart - az Ercsi város szennyvízelvezetése és tisztítás fejlesztése KEOP 1.2.0/B/ pályázatban megfogalmazottak teljesítése. Húsz éve kiépült szennyvízhálózatunkkor nem gondoskodtak egy fontos település részünk csatornázásáról. Ennek pótlását most sikerült Sinatelepen is megvalósítanunk, két kompakt szennyvíz-tisztítótelep (kisberendezés) megépítésével! A projektben megépült 3182 m hosszú csatornahálózat (gravitációs és nyomott rendszerű), 124 bekötő vezeték és 2 db tisztítómű. Megkívánom jegyezni, hogy a közmű építés, közmű fejlesztés költségeihez Sinatelepi lakóknak nem kellett hozzájárulniuk, mivel Ercsi Város Önkormányzata ezt a terhet átvállalta! (Emellett az ingatlanaik értékesedtek, mert kiépítettebb az infrastruktúra és belterületbe lettek vonva a korábbi külterületek. A hozzájárulás ingatlanokra történő kivetése esetén Ft-os teher nyomta volna a tulajdonosok pénztárcáját.) Az elavult ercsi szennyvíztelepi technológiát is ebben a projektben tudtuk megújítani, a kor környezetvédelmi előírásainak megfelelően. A telep átalakítása mellett egy új, környezettudatos energia hasznosítás irányába is szeretnénk kormányozni városunk primer energia felhasználását. Száraz kóró, ágak és fa hulladék, esetleg szennyvíziszapból készülő biobrikettel, csökkentenénk az energia számlánkat, s egyúttal csökkentenénk a hulladékok mennyiségét is a város területén. (Ez utóbbihoz egy nagy teljesítményű fa-, ágaprító gépet is vásároltunk 7 MFt értékben.) A projekt megvalósulás összköltsége: ,- Ft, önkormányzati sajáterő: , - Ft, uniós támogatás: , - Ft. A pályázathoz megpályáztunk , - Ft önerő támogatást, amelynek döntéséről még nincs információnk. A pályázatban egy szippantómosató csatornatisztító gépkocsiról is gondoskodtunk, amelynek közbeszerzése folyamatban van, és a hozzá szükséges fedezetet részben a pályázatból, részben a közmű bérleti díjából fogjuk teljesíteni. Várható költsége MFt. A Sinatelepi csatornaépítéssel tönkre tett utcákat (Madách, Kölcsey) zúzott kővel, míg a Báró Sina u., Mátyás király u. és Bocskai utcákat a kivitelezőkkel kooperálva aszfaltozással hoztuk helyre. Ehhez a város költségvetéséből további 4,5 MFt forrást biztosítottunk. A kultúra területén is aktív volt önkormányzatunk, a művelődési ház és egy civil szervezet, az EKISA. Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár fejlesztése Ercsiben című KDOP 3.1.1/C pályázaton elnyer ,- Ft uniós támogatás, , Ft önrész, valamint további ,- Ft sajáterő kiegészítéssel a 60-as évek elején épült művelődési házunkat sikerült megújítanunk 50. évfordulójára. Az elvégzett munkák: akadálymentesítés, lift építés, vizes helyiségek felújítása mozgáskorlátozott WC kialakítás, fűtés korszerűsítés, klímatizálás, nyílászáró cserék, stb. A pályázat egy kötelező rendezvény költségeihez is adott forrást. A pályázat elnyerése után volt lehetőség önerő támogatására pályázni, amelyen ,- Ft-ot nyertünk, amelyet az elszámolásoknál érvényesítettünk.

4 Az EKISA alapítvány pedig a Völgy Vidék Egyesületnél pályázott LEADER forrásból ,- Ft értékben a 2010-es Várossá válási fesztiválhoz és ,- Ft értékben a évi ablakok cseréjéhez illetve Jubileumi Napok megrendezésére. Művelődési házunknál is a megújulás újabb fejlesztéseket indukált. Így pályáztunk az Iskolán kívüli, kreatív kompetenciafejlesztés Ercsiben címmel a TÁMOP 3.2.3/A-11/ pályázatra , - Ft-ra és a Tanórán kívüli nevelési feladatok Ercsiben címmel a TÁMOP / pályázatra , - Ft-ra. Ezek a pályázatok szintén teljes megvalósítási költséget fedeznek, csak az előfinanszírozásban vesz részt önkormányzatunk. A pályázatok ebben az évben befejeződnek és teljesülnek. Két közös pályázat íródott 2013 januárjában a KEOP /A/ kiírásra. Az egyik pályázat a Napfény Óvoda két telephelyének és a Polgármesteri Hivatal, míg a másik a Hétszinvirág Óvoda és az Eötvös József Művelődési Ház épületeire 3088 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítésére. Sajnos az első nem nyert a pályázaton, míg a másikat nagy örömünkre a második fordulóban eredményesnek minősítették. Így az összköltség: Ft-ból elnyerhető támogatás első körben Ft volt, amelyet ez év tavaszán történt önerő kiegészítő pályázattal további Ft-tal sikerült növelni, így önkormányzatunknak nem jelentett anyagi ráfordítást. A művelődési házra 96 darab, a Hétszinvirág Óvodára 29 darab napelem lett felszerelve. Ezek maximálisan kb. 31 kwh villamos energiát tudnak termelni, teljes napsütés esetén. Az óvodai férőhelyek bővítésére kaptunk lehetőséget egy belügyminisztériumi, állami költségvetésre épülő ÓFB pályázatban 2014 nyarán. Képviselő-testületünk a rövid pályázati idő ellenére elfogadta a lehetőséget és megpályázta a Hétszinvirág Óvoda telkére a 60 fős óvoda bővítést. Pályázatunkat elfogadták és 24 MFt támogatásban részesítettek. Önkormányzatunk évi költségvetése terhére vállalta a közel Ft-os önrészt. Megvalósulása jövőre várható. A Napfény Óvodánk a TÁMOP / pályázaton Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és fejlesztése címmel pályázott kellő eredménnyel. Így az elnyert 100 %-os uniós támogatással Ft-tal, 2012-ben a pénzeszközzel jól sáfárkodva, a térségben kellő szakmai kisugárzással és módszertani programokkal jól abszolválta a referencia intézmény elvárásait! Az elmúlt években az óvodások létszáma kb 7 %-os változást mutatott, de bizakodóan a főre tervezzük az ellátottak létszámát és ehhez mérten a nevelésükben résztvevők számát. Intézményi adatok Óvodai gyermeklétszám (fő) Óvodákban fogl. közalkalmazottak (fő) 45,5 45, Szociális ellátás körülményeinek javításában is próbáltunk külső forrásokat megmozgatni. Itt kevésbé voltunk sikeresek. A beadott 2009 végi pályázataink nem nyertek, így az önkormányzatunk döntése alapján az ide biztosított önrészből megújítottuk a Kossuth utcai óvoda épületet 2011-ben és itt helyeztük el a házi segítőszolgálat, a gyermek jóléti és családsegítő munkatársainkat. Az épület felújításának költségeihez a Ft összeget Ercsi Város költségvetése biztosította.

5 2011 telén a Szociális Szolgálat Lejtősori telephelyén is történt sajáterős beruházás, melynek keretében belső felújításokra került sor, amely segítségével 17 főről 20 főre növeltük az időskorúak bentlakásos elhelyezésének lehetőségét és az ellátás színvonalát is sikerült növelni. Tágasabb és komfortosabb nappalik (bentlakásos és napközi ellátáshoz) készültek Ft-ot fordítottunk ezekre a fejlesztésekre. Az Albatours ZRt. alapítványi pályázatának támogatásával akadálymentes WC és fürdőszoba is megépült Ft értékben, amellyel javíthattuk az ellátottak és dolgozók komfort érzetét. További átalakításokra Ft-ot, a 2013-ban bekövetkezett fűtéskorszerűsítésre pedig Ft-ot költöttünk. A szociális feladatok ellátásának fejlesztésére összesen a négy év alatt Ft-ot fordítottunk június végén érkezett a jó hír, hogy a 2012-ben beadott TÁMOP / Családi napközi létesítése Ercsiben pályázatunk a többszöri kifogásolásunkra, újra értékelték és nyert Ft uniós forrást. Mivel a kiszemelt és a pályázatban benyújtott ingatlan a Vízvári utca 10. szám alatti házat 2012 óta a közbitorlók leamortizálták, így a tervezett és elnyert összeg nem fedezi az elképzeléseinket, ezért a képviselő-testület további 20 MFt-ot biztosított a projekt megvalósításához. Jelenleg az engedélyeztetési és közbeszerzési eljárások vannak folyamatban, remélve azt, hogy 2015 tavaszáig az épület megújul és az első kislakók és szüleik igénybe vehetik. Többször próbálkoztunk helyi útjaink felújítására is pályázati lehetőséggel. Sajnos eredménytelenek voltunk, igaz itt igen kevés és vékony a lehetőség. Utolsó beadott pályázatunk 2012 tavaszán a Dózsa György út és Mázsaház utcák együttes pályázata volt. A KDOP 4.2.1/B Ercsi város belterületi útjainak fejlesztése című pályázatunk összköltsége: Ft, amelyből Ft lenne az uniós támogatás és Ft az önerő. Első értesítésben, nyertesként hirdették ki, majd később forráshiányra hivatkozva elutasították, amelyet a pályázatíróval megkifogásoltunk. Új eljárásra utasították, de írásos válasz, visszajelzés eddig nem érkezett. A tavaszi országgyűlési kampányban kaptunk képviselő jelölt úrtól szóbeli bíztató ígéretet, közel 100 millió forintos pályázati nyereményről. Eddig ezt a hírt, támogatási szerződés tervezettel nem erősítették meg! Az Eötvös József Általános Iskola még az önkormányzatunk fenntartási időszakában pályázott a TÁMOP / Ercsi modell kialakítása az integráció és az egész napos iskola szellemében címmel. A pályázat 100 %-os támogatottságú, amellyel Ft-tal gazdagítja az iskolai oktatás színvonalát. A pályázatban szereplő témák: eszköz beszerzésre 26 MFt költhető, pedagógus képzésre 8 MFt, míg kirándulásokra, erdei táborozásokra, egészségnapra, közlekedési ismeret átadásra, egyéni és csoportos foglalkozásokra stb. a maradvány összeg közel száz millió forint kerül felhasználásra. A pályázat május 1-jétől április 30-ig valósul meg a köznevelés átszervezése okán most már a KlIK (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) közreműködésével. Iskoláink létszáma az elmúlt években örvendetesen alakult. Az alsó tagozaton több gyermek iratkozott be, amely létszám növekedést eredményezett elsősorban az Eötvös József Általános Iskolánkban. Lássuk a változást egy táblán keresztül (átlag létszámokkal): Iskoláink létszáma Eötvös J Ált. Isk. tanuló sz. (fő) Eötvös J Ált. Isk. nevelő sz. (fő) Kossuth L Ált. Isk. tanuló sz. (fő) Kossuth L Ált. Isk. nevelő sz. (fő)

6 A Baczakó Péter Sportcsarnok teteje lassan két évtizede beázik. Ennek a megszüntetésére az idén történtek intézkedések, illetve a képviselő-testület költségvetési forrást is biztosított 15 MFt értékben a munkák elvégeztetésére. A munkák jelenleg folynak, remélhetőleg szeptember végéig befejeződnek. Fontos önerős beruházásunk kezdő lépéseit (terveztetését) 2009-ben fektettük le és évben tudtunk forrást biztosítani a felújításra és az év közepén fejeztük be a kivitelezői munkákat. A 145 éves Nagyhidunk megerősítést és új külső burkolatot kapott, amelyhez egy kis közvilágítási bővítést is terveztünk, remélve azt, hogy a felújított és Szent Jánosról elnevezett Nagyhíd városunk egyik szép építménye, ékköve lesz és tetszeni fog polgárainknak. A felújítás költsége 40 MFt volt, amelyhez egyéb járulékos költségek is párosultak közel 5,5 MFt értékben (csatlakozó úttestek aszfaltozása, grafiti elleni impregnálás, vízelvezetések, térfigyelő kamera telepítése.) 2013-ban az új évezred legnagyobb áradása folyt le a Dunán, amely Ercsiben is okozott gondokat és feladatokat. Szerencsére geodéziai fekvésünk jó, így önkormányzatunk a város lakosságával, külső önkéntesekkel, valamint a katasztrófavédelem szakembereivel jól oldotta meg a felmerülő problémákat. A város vis major pályázatot nyújtott be a védekezés és az azt követő helyreállítási munkákra Ft értékben, amelyből kb Ft-ot jóváhagytak. A védekezési és helyreállítási feladatokra a város további Ft-ot használt fel. Ebből a pénzből került felújításra a Duna parti közvilágítás vezetékei és a csónakház lakott része. Több közvilágítási fejlesztést sikerült 2010 és 2014 között megvalósítanunk. Több esetben az engedélyeztetési eljárás igen hosszadalmas volt. Előző ciklusban került megtervezésre a 6-os út Sinatelepi beágazás ( Ft) és a cukorgyári gyalogos aluljáró ( Ft) közvilágítása, megvalósulása év vége illetve év vége. A cukorgyári játszótér és mandulás bővítése ( Ft) 2013-ban, a cukorgyári bekötő út és kápolna megvilágítása ( Ft) 2014 nyara. Gorkij fasor közvilágítása ( Ft) szintén 2014 nyarára készült el. Ezen kívül pár darab foghíj bekötés is készült. Engedélyeztetés alatt van további egyedi bővítés és a református templom megvilágítása. A bővítésekre közel 18 MFt-ot fordítottunk összesen. Az elmúlt években nagy kihívást, sok-sok adminisztrációt és feladatot róttak önkormányzatunkra a közmunka programok, amelyekre hiánytalanul jelentkeztünk és részt vállaltunk belőle. A négy év alatt több száz munkanélkülit hívtunk be közmunkára, biztosítva az intézményekben és a városüzemeltetésben a foglalkoztatást. A feladatokhoz és bérezéshez a város az állami támogatáson túl saját költségvetéséből évenként az alábbi összegeket biztosította: Közfoglalkoztatás Foglalkoztatottak száma (fő) Bevétel (millió Ft) Kiadás (millió Ft) Önkorm. kiegészítés (millió Ft) A városgazdálkodási feladatok ellátásának biztonsága és feladatok bővülése miatt a régi traktort kénytelenek voltunk leselejtezni és alkatrésznek eladni és helyette egy új MTZ traktor 6 MFt-ért és használt pótkocsit 1,5 MFt-ért vásároltunk 2012-ben. További 0,85 MFt-ért

7 homlok rakodó lapáttal egészítettük ki a rakodások megkönnyítésére és gyorsítására. A város erdeiben képződő gallyakat, fa hulladékot egy fa apríték gyártó berendezéssel kívánjuk könnyen elszállíthatóvá és felhasználhatóvá tenni. Ehhez vásároltunk egy 7 MFt értékű berendezést. Közrend, közbiztonság fenntartása illetve javítása érdekében a rendőrség városi kapitányával, megyei és országos főkapitányaival folyamatosan egyeztetünk és kérünk támogató segítséget. Így vannak már több, mint másfél éve folyamatosan a Készenléti Rendőrség munkatársai városunkban, vigyázva Ercsi közbiztonságára. Az Önkormányzat saját költségvetéséből minden évben 3-3,5 millió forint támogatással segítette a rendőrség túlóra kifizetéseit, illetve eszközök vásárlásával a technikai ellátottságát. (Vásároltunk két mopedet, átadtunk számítógépeket, rendszám felismerőt, hő érzékelő kamerát, stb.) További támogatás részünkről a kamera rendszer személyi és műszaki működtetése, amely évenként szintén kb. 10-6,8 MFt volt. A két polgárőr szervezetet is támogatja jelentős összeggel a város. Ebben a négy évben vásároltunk mindkét szervezetnek egy-egy járművet. Sinatelepre az Opel után egy Suzuki személyautót, míg az ercsi szervezetnek egy Mazda terepjárót. A működés feltételeihez (üzemanyag, egyenruha, telefon) szintén önkormányzatunk biztosít költségvetéséből támogatást. Képviselő-testületünk fontosnak és minden anyagi ráfordításnál elsőbbséget élvező feladatnak ítélte az időskorúak biztonságát, ezért újabb személyi biztonságot adó és közösségi biztonsági jelző rendszert honosított meg önkormányzatunk az Alba Perzekútor Kft. közreműködésével mind a két fél nem kevés anyagi ráfordítása mellett. 20 darab készüléket időskorúaknak osztottunk ki. Ennek önkormányzati költsége Ft volt 2014-ben. A 30 darabra pedig pályázati úton, majd később jelentkezéssel lehetett részt vállalni. Ez utóbbi a SZÖR mozgalom keretében került kiosztásra. Az elmúlt ciklusban új civil szervezetek igaz nem alakultak, de hatékonyabban, céltudatosan végezték feladataikat, munkájukkal jobban hozzá járultak a város életéhez. Ezért a város vezetése évenként a költségvetése terhére komoly anyagi támogatásban részesítette őket, ennek összegét mutatja az alábbi tábla: Civil szervezetek támogatása támogatás (millió Ft) Pár civil szervezet, már megkóstolta a boldogulásuk jobbá tételéhez a pályázás adta izgalmakat és azt a munkát, amely a sikerek egyik kelesztője. Így biztosítva többlet forrást működésükhöz egyesületi életükhöz (Kinizsi SE, Ercsi SE, Zorica, Polgárőrök, stb) További sikeres pályázást kívánunk minden egyesületnek! A majális ünnepe most már több, mint két évtizede elfogadott és elvárt közösségi ünnep Ercsiben. A ciklus alatt önkormányzatunk vezetésével a civilek összefogásával mind a négy majálist jó hangulatban, sok-sok embert ide vonzva tartottuk meg. Ercsi Város Önkormányzata több éven keresztül igen sikeresen nagy, több napos rendezvényeket is tudott tartani ercsi lakóinak közmegelégedésére. A régen hozott döntése alapján a páratlan években - két évente - megrendezésére került Eötvös Napok sok embert mozgattak meg, sokan voltak kíváncsiak a hazai és a hívott hivatásos fellépőkre. A páros

8 évek hézagpótló Várossá válási fesztivál és Jubileumi Napok rendezvényei is az Eötvös Napok érzését és jókedvét mutatták év Eötvös József születésének 200. évfordulója alkalmából az Eötvös Napokat, Eötvös Emlékév rendezvény sorozattal kívántuk öt hónap alatt kellő figyelemmel és változatos eseményekkel nívóssá tenni, hogy minél többen részt vegyenek rajta. Úgy gondoljuk, hogy kellő érdeklődés kísérte mindvégig a programokat, rendezvényeket nyár végén a tíz éves távolléte után jól eső érzés és nagy feladat és elvárás volt a XIII.Országos Ikertalálkozó megrendezése. A rendezvény után amely megítélésem szerint jó, tartalmas és sikeresnek volt mondható többen vegyes érzelmektől sem mentes kritikával illették a rendezvényt és annak költségeit. Tisztelt Képviselőtársaim! A fent leírtak a nagyobb feladatainkat, fejlesztéseinket próbálták összefoglalni egy csokorba, hogy áttekintő képet kapjunk a négyéves munkánkról. Ezeken kívül még sok dologról lehetne és kellene beszámolni, mint pl. a kistérségi szerepkörünkben bekövetkezett változásokról, a járások kialakításáról, ahová rengeteg energiát fektettünk bele mindhiába. De voltak és vannak örömteli pillanatok is, amikor nemcsak az önkormányzat erőfeszítéseiből látható fejlesztés, szeretett településünkön. Ilyen fejlesztés volt a Váli- víz és a Szent László patak partjainak árvízvédelmi gátjainak megemelése és megerősítése, valamint aszfaltozott kerékpárútnak a megépítése kb. 12 km hosszban. A teljes DUNA projekt 28,3 MrdFt-os költségéből az itteni védelmi szakaszon végzett munkák összköltsége ,- Ft volt. Ercsi vállalkozások is sikerrel csábítottak ide uniós forrásokat, amellyel korszerűbbé, hatékonyabbá, eredményesebbé tehették vállalkozásaikat. Több millió forint fejlesztési forrás került ide Ercsibe 2010 és 2014 között: (pár példa a teljesség igénye nélkül) - a Sina Kft.-hez (Mezőgazdasági utak fejlesztése: Ft; Sinatelepi állattartó telepek korszerűsítésére: Ft; Mezőgazdasági termékek érték növelésére: Ft), - a Feszo-Trade Kft.-hez (Ercsi Ipari parkban található telephelyén újvegyszergyártósor és csarnok építése munkahelymegőrzés és új munkahelyek teremtése mellett: Ft; Feszo-Trade Kft.-nél termelői kapacitásbővítés érdekében új csarnoképület felépítése munkahelyteremtés mellett: Ft; A magyar gazdaság versenyképessége szempontjából meghatározó galván- és gépipar területén előforduló csapadékos szennyvizek vezérelt ülepedésének megvalósítása: Ft) - a PRO VIA Kft. (Földmunkagépek beszerzése környezeti kármentesítési tevékenységhez, munkahely teremtéssel a Pro Via Svájci- Magyar Kft-nél: Ft) - az A1 Duó Kft-hez (Technológia fejlesztésre: 2011-ben Ft; 2013/14-ben: Ft); -a Benedeikt 2001 Kft.-hez (Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára Ft) Pannon Nívó Építőipari ZRt.-hez, Pidó Kft.-hez stb.

9 Jó érzéssel konstatáltuk, hogy a több éves gazdasági recesszió után 2013-ban megindult az érdeklődés az Ercsi Ipari Zóna telkei iránt is. Új gazdája lett a korábbi Cent-Unió Szállítmányozó Kft. telephelyének a Pannon Nívó Építőipari ZRt (korábbi nevén A3Z Invest ZRt.), illetve 2014 augusztusában a korábban bezárt Food Express ingatlanát a Biopont Kft. vásárolta meg, ahol lassan elindítja a termelését ebben a hatalmas csarnokban, ahova ercsi munkatársakat is várnak dolgozni. Jelenleg is több érdeklődő van a befektetők részéről itt vásárolható telkekre. A tárgyilagossághoz hozzá tartozik, hogy nem minden pályázatunkat tudtuk megvalósítani. Pl. Eötvös kápolnához nyert 25 MFt-os Leader támogatás a felújítási tervekben szereplő összeghez képest 10 MFt-tal kevesebb volt és a végrehajtásra kapott 6 hónap rövidsége ellehetetlenítette a kiviteli munka tisztességes befejezését ezért visszaadtuk és el sem kezdtük. Az NKA-tól kapott újabb pályázati siker 7 MFt-ja, már későn érkezett a projekt leírásainak teljesítéséhez. A LEADER-ben vissza kellett adni a korábbi forrást. (A pályázat kedvezményezettje a tulajdonos Ercsi Katolikus Egyházközség volt) Tisztelt Képviselő-testület! A leírtakon túl, biztosan van mindenkiben hiányérzet, mert mindenre nehéz kitérni és megemlíteni. A hiányosságokon túl, kérem, próbálják úgy fogadni és értékelni írásomat, hogy ez egy összegző visszatekintés a főbb mozzanatokra, a négy éves munkánkra, amelyből eldönthető, mire voltunk képesek saját erőnkből, milyen erőforrásokat tudtunk megmozgatni közös boldogulásunk érdekében a város fejlődésére. Miképpen sáfárkodtunk a ránk bízott vagyonnal, értékekkel. Léptünk-e előbbre a jövő világába? Utódaink boldogulásért, annak megalapozásáért megtettünk-e mindent?! Ercsi, Tisztelettel: Szabó Tamás polgármester

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu feb20132_layout 1 2013.02.09. 21:39 Page 1 2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu Megemlékezés báró Eötvös Józsefre Halálának évfordulóján emlékezünk báró Eötvös Józsefre, aki minden honfitársunk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ

TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ TÁJÉKOZTATÓ BIZOTTSÁGI BESZÁMOLÓ Nagyközségünk Képviselõ-testülete 2010. augusztus 9-én rendkívüli testületi ülést tartott. A napirend elfogadása után a Képviselõ-testület felhatalmazta a Polgármestert

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. november 14-én 16,00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes üléséről. Jelen

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA és FEJLESZTÉSI TERVE Egy MEGBECSÜLT Ercsiért! 2015-2020 Győri Máté - polgármester TARTALOMJEGYZÉK I. A kiindulási gazdasági helyzet... 4 I.1. Országos helyzetkép

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat. gazdasági- és munkaprogramjának (2010-2014.) végrehajtása

Földeák község Önkormányzat. gazdasági- és munkaprogramjának (2010-2014.) végrehajtása Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 160/2014.(IX.10.)Kt. határozatával elfogadta Földeák község Önkormányzat gazdasági- és munkaprogramjának (2010-2014) végrehajtásáról szóló tájékoztatót:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Közmeghallgatás 2014. május 6. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 6-án 17.00 órai

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30.

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. MEZŐTÁRKÁNY ÖNKORMÁNYZATÁNAK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA VIII. évfolyam 14. szám 2014. október POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ 2010. október 3. 2014. szeptember 30. Tisztelettel köszöntöm a Mezőtárkányi Hírek Olvasóit!

Részletesebben

vasárnapján, vagy az előző szombat esti szentmisén. Az adventi naptár eredeti jelentősége az volt, hogy elvezesse a karácsonyhoz a felnőtteket és a

vasárnapján, vagy az előző szombat esti szentmisén. Az adventi naptár eredeti jelentősége az volt, hogy elvezesse a karácsonyhoz a felnőtteket és a nov_layout 1 2012.11.12. 20:28 Page 1 www.ercsi.hu Advent Advent a Szent András ünnepéhez (november 30.) legközelebbi eső vasárnappal, illetve annak előestéjével kezdődik és négy hétből áll, a negyedik

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 22-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

Tárgy: Az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági-ciklusprogramjának jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági-ciklusprogramjának jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 4/ /2015. Tárgy: Az Önkormányzat 2014-2019. évi gazdasági-ciklusprogramjának jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. február 13.-án a Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soron következő ülésén, 15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Fajka János,

Részletesebben

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János

Farsang az óvodában. Farsang az iskolában. Polgármesteri beszámoló. Fotók: Nádudvari János Farsang az óvodában Farsang az iskolában Fotók: Nádudvari János Polgármesteri beszámoló Nagykovácsi gyerekek a budapesti Angel Dance gálán 2013. február Fotó: Barta Mária Farsang a Nyugdíjas klubban Megint

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014.

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014. BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014. Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Kötelező és önként vállalt feladatok ellátása, intézmények... 3 2.1 Közoktatás, köznevelés Sajószentpéteri

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

ÉVZÁRÁS, ÉVNYITÁS. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

ÉVZÁRÁS, ÉVNYITÁS. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről BESZÁMOLÓ Az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Beszámoló az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről Jánoshida Község Önkormányzatának tevékenységéről

Részletesebben

Ivóvíz van, pazarolni nem lehet Sikeres pályázatok

Ivóvíz van, pazarolni nem lehet Sikeres pályázatok 2013. október 4. V. évfolyam 4. szám www.ozdikorkep.hu Ajánló Ivóvíz van, pazarolni nem lehet Sikeres pályázatok Ózd sikeresen használta ki azt a lehetőséget, amit az Észak Magyarországi Operatív Program

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-1/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. január 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 1/201.(I.25.) A jegyzőkönyvvezető személyéről

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Egy korszaknak vége. "Ember lenni mindig, minden körülményben."

SZABOLCS HÍRADÓ. Egy korszaknak vége. Ember lenni mindig, minden körülményben. SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 2012. SZEPTEMBER - OKTÓBER Egy korszaknak vége Tisztelt Olvasó! Amikor ezeket a sorokat olvassa,

Részletesebben

így hamarosan megkezdődhet a munka a teljesen megújult intézményben 21. századi körülmények között. A legnagyobb munka mellett tájékozódhattak

így hamarosan megkezdődhet a munka a teljesen megújult intézményben 21. századi körülmények között. A legnagyobb munka mellett tájékozódhattak Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója XXII. évf. 12. szám, 2012. december Fotó: BM Beszámolt a testület év végén Köszönet Az Igmándi Hírnököt kiadójaként ezúton is köszönetemet fejezem ki a helyi

Részletesebben

POLGÁR JÁRÁSI SZINTŰ KISVÁROS

POLGÁR JÁRÁSI SZINTŰ KISVÁROS POLGÁR JÁRÁSI SZINTŰ KISVÁROS GAZDASÁGI PROGRAM 2015-2020 Polgár, 2015. június 1. k 1 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Bevezetés... 4 3. Vezetői összefoglaló... 4 3.1. Öt év alatt öt kiemelt jelentőségű komplex

Részletesebben

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr!

Mélyen Tisztelt Kormánymegbízott Úr! TISZALÖKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZORGALMATOSI KIRENDELTÉSGE JEGYZŐJÉTŐL 4441 Szorgalmatos, Pacsirta u. 18/a. Telefon: (42) 520-034 Fax: (42) 520-035 Ügyiratszám: 6-39/2013. Tárgy: Képviselő-testületi

Részletesebben

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása

Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetés zárszámadása. A 2013. évi egyszerűsített beszámoló elfogadása PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2014. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges! Javaslat Pásztó

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, s a beszámolóban foglaltak elfogadását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, s a beszámolóban foglaltak elfogadását. 3. napirendi pont Tárgy: A Képviselő-testület 2010-2014. között végzett munkájáról szóló beszámoló Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 156-75/2014. Előterjesztés jellege: Határozat-tervezet

Részletesebben

2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. február 14-i üléséről.

2. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. február 14-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. február 14-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben