K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Tamás polgármester közötti időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 6 igen szavazat, 1 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 288/2014. (IX.30.) Kt. sz. határozata Szabó Tamás polgármester közötti időszakban végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Tamás polgármester közötti időszakban végzett munkájáról szóló beszámolót e határozat melléklete szerint elfogadja. Felelős: Szili Márk, a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elnöke Karsai Gergely, a Pénzügyi, Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elnöke Határidő: azonnal Kmf. Szabó Tamás sk. polgármester Dr. Feik Csaba sk. jegyző Miklós Dezső sk. képviselő jkv. hitelesítő Vajdics András sk. képviselő jkv. hitelesítő

2 Tisztelt Képviselő Hölgyeim és Uraim! Melléklet a 288/2014. (IX.30.) Kt. sz. határozathoz év Magyarországon a választás éve. Tavasszal már két választáson (Országgyűlési képviselői és Európai Uniós képviselői) túljutottunk, most pedig a helyhatósági választásra készülünk. Úgy gondolom, mint a leköszönő Ercsi Város Önkormányzatának és vezetőjének, a polgármesternek illik és köteles az elmúlt négy év tényeiről, az elvégzett munkánkról és a városunk fejlődéséről pár mondatban összegzést írni, tájékoztatni Önöket év végére befejeződött a város utóbbi éveinek legnagyobb projektje (TIOP / pályázatban) a Kistérségi Járó-beteg Szakrendelő építése, amely 968 MFt fejlesztési forrást hozott az Unióból Ercsibe. A projekt teljes költsége: ,- Ft volt év tavaszán a Kft. ügyvezetésével sikeresen megszerveztük a szakrendeléseket, egyúttal beszereztük az engedélyeket, jó szakorvosokat, asszisztenseket szerződtetünk az intézethez. Alapos és komolyan átgondolt gazdálkodással indítottuk el a működését és a rendeléseket a többi tag önkormányzattal együtt. Úgy látjuk, hogy négy éve sikeresen működik Ercsi és a környező települések igényére. További figyelmet igényel az intézmény hatékony működtetése, amelyre a projekt személyzete képes és készen áll a feladatok megoldására. Sikerként könyvelhetjük el a 2012-es államosítás megakadályozására tett intézkedéseinket, döntéseinket, amelyben jóleső érzéssel nyugtázhattuk polgáraink támogatását, egyetértését! A szakellátó intézmény megléte és jó működése újabb Európai Uniós forrásokat generálhatott ide Ercsibe, amelyek az alábbiak: 1) Ft-ot az orvosok és asszisztencia képzésre a TÁMOP pályázatból; 2) Ft-ot a szakorvosok foglalkoztatására a TÁMOP pályázatból; 3) Ft-ot az EFI-re (EgészségFejlesztési Iroda működtetésére) a TÁMOP pályázatból. Ez összesen közel 190 MFt plusz forrást adott a működtetéshez, illetve új feladatokat és tanácsadást hozott az intézmény életébe, amellyel az ellátás minőségét tudtuk javítani. A projektek az idén, illetve 2015 első félévében fejeződnek be, ennek teljes költségét uniós forrás biztosítja. A Kistérségi Járó-beteg Szakrendelő működtetéséhez az OEB finanszírozáson túl komoly támogatást biztosított a négy év alatt Ercsi Város Önkormányzata: 2011-ben Ft; 2012-ben Ft; 2013-ban Ft és 2014-ben Ft. A Kft. működtetéséhez a társönkormányzatok elmaradó fizetési hajlandósága miatt jelenleg további Ft kölcsönt biztosított önkormányzatunk a Kft likvid helyzetének biztosítására. Az egészségügyi alapellátást is sikerült néhány korszerű műszerrel, digitális fogröntgennel, számítástechnikai eszközzel modernizálni, hogy az ellátás színvonalát és megbízhatóságát növelni tudjuk. Az előző ciklusban indult és lett eredményes a KDOP 4.1.1/C pályázatunk: az Ercsi Duna-sor Szőnyi u Dankó P. u Csók I. u. omlás és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítására. Megvalósítása a tervezés, a kivitelezés munkáira,

3 közbeszerzéssel 2011 és 2012-es évekre húzódott. Befejezése júniusában történt meg. Ennek során több utcát, utca részt (Dankó Pista u., Szőnyi István u., Csók István u. és Székely Bertalan u.) kb m 2 -t tudtunk szilárdburkolatúvá tenni. Teljes költsége: ,- Ft volt. Sajáterő: ,- Ft, Európai Uniós forrás: ,- Ft. Sajnálatos esemény, újabb suvadás történt a felújított partfal szakaszán 2013 áprilisában kb méter hosszban, amelyet a kivitelező SYMA Konzorcium kötelezettsége okán, az ősz folyamán, helyre is állított. Jelenleg nagyobb mértékű talajmozgás nem tapasztalható. E ciklusunk legnagyobb végrehajtásra váró feladata, - amelynek próba üzeme jelenleg is tart - az Ercsi város szennyvízelvezetése és tisztítás fejlesztése KEOP 1.2.0/B/ pályázatban megfogalmazottak teljesítése. Húsz éve kiépült szennyvízhálózatunkkor nem gondoskodtak egy fontos település részünk csatornázásáról. Ennek pótlását most sikerült Sinatelepen is megvalósítanunk, két kompakt szennyvíz-tisztítótelep (kisberendezés) megépítésével! A projektben megépült 3182 m hosszú csatornahálózat (gravitációs és nyomott rendszerű), 124 bekötő vezeték és 2 db tisztítómű. Megkívánom jegyezni, hogy a közmű építés, közmű fejlesztés költségeihez Sinatelepi lakóknak nem kellett hozzájárulniuk, mivel Ercsi Város Önkormányzata ezt a terhet átvállalta! (Emellett az ingatlanaik értékesedtek, mert kiépítettebb az infrastruktúra és belterületbe lettek vonva a korábbi külterületek. A hozzájárulás ingatlanokra történő kivetése esetén Ft-os teher nyomta volna a tulajdonosok pénztárcáját.) Az elavult ercsi szennyvíztelepi technológiát is ebben a projektben tudtuk megújítani, a kor környezetvédelmi előírásainak megfelelően. A telep átalakítása mellett egy új, környezettudatos energia hasznosítás irányába is szeretnénk kormányozni városunk primer energia felhasználását. Száraz kóró, ágak és fa hulladék, esetleg szennyvíziszapból készülő biobrikettel, csökkentenénk az energia számlánkat, s egyúttal csökkentenénk a hulladékok mennyiségét is a város területén. (Ez utóbbihoz egy nagy teljesítményű fa-, ágaprító gépet is vásároltunk 7 MFt értékben.) A projekt megvalósulás összköltsége: ,- Ft, önkormányzati sajáterő: , - Ft, uniós támogatás: , - Ft. A pályázathoz megpályáztunk , - Ft önerő támogatást, amelynek döntéséről még nincs információnk. A pályázatban egy szippantómosató csatornatisztító gépkocsiról is gondoskodtunk, amelynek közbeszerzése folyamatban van, és a hozzá szükséges fedezetet részben a pályázatból, részben a közmű bérleti díjából fogjuk teljesíteni. Várható költsége MFt. A Sinatelepi csatornaépítéssel tönkre tett utcákat (Madách, Kölcsey) zúzott kővel, míg a Báró Sina u., Mátyás király u. és Bocskai utcákat a kivitelezőkkel kooperálva aszfaltozással hoztuk helyre. Ehhez a város költségvetéséből további 4,5 MFt forrást biztosítottunk. A kultúra területén is aktív volt önkormányzatunk, a művelődési ház és egy civil szervezet, az EKISA. Az Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár fejlesztése Ercsiben című KDOP 3.1.1/C pályázaton elnyer ,- Ft uniós támogatás, , Ft önrész, valamint további ,- Ft sajáterő kiegészítéssel a 60-as évek elején épült művelődési házunkat sikerült megújítanunk 50. évfordulójára. Az elvégzett munkák: akadálymentesítés, lift építés, vizes helyiségek felújítása mozgáskorlátozott WC kialakítás, fűtés korszerűsítés, klímatizálás, nyílászáró cserék, stb. A pályázat egy kötelező rendezvény költségeihez is adott forrást. A pályázat elnyerése után volt lehetőség önerő támogatására pályázni, amelyen ,- Ft-ot nyertünk, amelyet az elszámolásoknál érvényesítettünk.

4 Az EKISA alapítvány pedig a Völgy Vidék Egyesületnél pályázott LEADER forrásból ,- Ft értékben a 2010-es Várossá válási fesztiválhoz és ,- Ft értékben a évi ablakok cseréjéhez illetve Jubileumi Napok megrendezésére. Művelődési házunknál is a megújulás újabb fejlesztéseket indukált. Így pályáztunk az Iskolán kívüli, kreatív kompetenciafejlesztés Ercsiben címmel a TÁMOP 3.2.3/A-11/ pályázatra , - Ft-ra és a Tanórán kívüli nevelési feladatok Ercsiben címmel a TÁMOP / pályázatra , - Ft-ra. Ezek a pályázatok szintén teljes megvalósítási költséget fedeznek, csak az előfinanszírozásban vesz részt önkormányzatunk. A pályázatok ebben az évben befejeződnek és teljesülnek. Két közös pályázat íródott 2013 januárjában a KEOP /A/ kiírásra. Az egyik pályázat a Napfény Óvoda két telephelyének és a Polgármesteri Hivatal, míg a másik a Hétszinvirág Óvoda és az Eötvös József Művelődési Ház épületeire 3088 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítésére. Sajnos az első nem nyert a pályázaton, míg a másikat nagy örömünkre a második fordulóban eredményesnek minősítették. Így az összköltség: Ft-ból elnyerhető támogatás első körben Ft volt, amelyet ez év tavaszán történt önerő kiegészítő pályázattal további Ft-tal sikerült növelni, így önkormányzatunknak nem jelentett anyagi ráfordítást. A művelődési házra 96 darab, a Hétszinvirág Óvodára 29 darab napelem lett felszerelve. Ezek maximálisan kb. 31 kwh villamos energiát tudnak termelni, teljes napsütés esetén. Az óvodai férőhelyek bővítésére kaptunk lehetőséget egy belügyminisztériumi, állami költségvetésre épülő ÓFB pályázatban 2014 nyarán. Képviselő-testületünk a rövid pályázati idő ellenére elfogadta a lehetőséget és megpályázta a Hétszinvirág Óvoda telkére a 60 fős óvoda bővítést. Pályázatunkat elfogadták és 24 MFt támogatásban részesítettek. Önkormányzatunk évi költségvetése terhére vállalta a közel Ft-os önrészt. Megvalósulása jövőre várható. A Napfény Óvodánk a TÁMOP / pályázaton Referencia intézmények országos hálózatának kialakítása és fejlesztése címmel pályázott kellő eredménnyel. Így az elnyert 100 %-os uniós támogatással Ft-tal, 2012-ben a pénzeszközzel jól sáfárkodva, a térségben kellő szakmai kisugárzással és módszertani programokkal jól abszolválta a referencia intézmény elvárásait! Az elmúlt években az óvodások létszáma kb 7 %-os változást mutatott, de bizakodóan a főre tervezzük az ellátottak létszámát és ehhez mérten a nevelésükben résztvevők számát. Intézményi adatok Óvodai gyermeklétszám (fő) Óvodákban fogl. közalkalmazottak (fő) 45,5 45, Szociális ellátás körülményeinek javításában is próbáltunk külső forrásokat megmozgatni. Itt kevésbé voltunk sikeresek. A beadott 2009 végi pályázataink nem nyertek, így az önkormányzatunk döntése alapján az ide biztosított önrészből megújítottuk a Kossuth utcai óvoda épületet 2011-ben és itt helyeztük el a házi segítőszolgálat, a gyermek jóléti és családsegítő munkatársainkat. Az épület felújításának költségeihez a Ft összeget Ercsi Város költségvetése biztosította.

5 2011 telén a Szociális Szolgálat Lejtősori telephelyén is történt sajáterős beruházás, melynek keretében belső felújításokra került sor, amely segítségével 17 főről 20 főre növeltük az időskorúak bentlakásos elhelyezésének lehetőségét és az ellátás színvonalát is sikerült növelni. Tágasabb és komfortosabb nappalik (bentlakásos és napközi ellátáshoz) készültek Ft-ot fordítottunk ezekre a fejlesztésekre. Az Albatours ZRt. alapítványi pályázatának támogatásával akadálymentes WC és fürdőszoba is megépült Ft értékben, amellyel javíthattuk az ellátottak és dolgozók komfort érzetét. További átalakításokra Ft-ot, a 2013-ban bekövetkezett fűtéskorszerűsítésre pedig Ft-ot költöttünk. A szociális feladatok ellátásának fejlesztésére összesen a négy év alatt Ft-ot fordítottunk június végén érkezett a jó hír, hogy a 2012-ben beadott TÁMOP / Családi napközi létesítése Ercsiben pályázatunk a többszöri kifogásolásunkra, újra értékelték és nyert Ft uniós forrást. Mivel a kiszemelt és a pályázatban benyújtott ingatlan a Vízvári utca 10. szám alatti házat 2012 óta a közbitorlók leamortizálták, így a tervezett és elnyert összeg nem fedezi az elképzeléseinket, ezért a képviselő-testület további 20 MFt-ot biztosított a projekt megvalósításához. Jelenleg az engedélyeztetési és közbeszerzési eljárások vannak folyamatban, remélve azt, hogy 2015 tavaszáig az épület megújul és az első kislakók és szüleik igénybe vehetik. Többször próbálkoztunk helyi útjaink felújítására is pályázati lehetőséggel. Sajnos eredménytelenek voltunk, igaz itt igen kevés és vékony a lehetőség. Utolsó beadott pályázatunk 2012 tavaszán a Dózsa György út és Mázsaház utcák együttes pályázata volt. A KDOP 4.2.1/B Ercsi város belterületi útjainak fejlesztése című pályázatunk összköltsége: Ft, amelyből Ft lenne az uniós támogatás és Ft az önerő. Első értesítésben, nyertesként hirdették ki, majd később forráshiányra hivatkozva elutasították, amelyet a pályázatíróval megkifogásoltunk. Új eljárásra utasították, de írásos válasz, visszajelzés eddig nem érkezett. A tavaszi országgyűlési kampányban kaptunk képviselő jelölt úrtól szóbeli bíztató ígéretet, közel 100 millió forintos pályázati nyereményről. Eddig ezt a hírt, támogatási szerződés tervezettel nem erősítették meg! Az Eötvös József Általános Iskola még az önkormányzatunk fenntartási időszakában pályázott a TÁMOP / Ercsi modell kialakítása az integráció és az egész napos iskola szellemében címmel. A pályázat 100 %-os támogatottságú, amellyel Ft-tal gazdagítja az iskolai oktatás színvonalát. A pályázatban szereplő témák: eszköz beszerzésre 26 MFt költhető, pedagógus képzésre 8 MFt, míg kirándulásokra, erdei táborozásokra, egészségnapra, közlekedési ismeret átadásra, egyéni és csoportos foglalkozásokra stb. a maradvány összeg közel száz millió forint kerül felhasználásra. A pályázat május 1-jétől április 30-ig valósul meg a köznevelés átszervezése okán most már a KlIK (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) közreműködésével. Iskoláink létszáma az elmúlt években örvendetesen alakult. Az alsó tagozaton több gyermek iratkozott be, amely létszám növekedést eredményezett elsősorban az Eötvös József Általános Iskolánkban. Lássuk a változást egy táblán keresztül (átlag létszámokkal): Iskoláink létszáma Eötvös J Ált. Isk. tanuló sz. (fő) Eötvös J Ált. Isk. nevelő sz. (fő) Kossuth L Ált. Isk. tanuló sz. (fő) Kossuth L Ált. Isk. nevelő sz. (fő)

6 A Baczakó Péter Sportcsarnok teteje lassan két évtizede beázik. Ennek a megszüntetésére az idén történtek intézkedések, illetve a képviselő-testület költségvetési forrást is biztosított 15 MFt értékben a munkák elvégeztetésére. A munkák jelenleg folynak, remélhetőleg szeptember végéig befejeződnek. Fontos önerős beruházásunk kezdő lépéseit (terveztetését) 2009-ben fektettük le és évben tudtunk forrást biztosítani a felújításra és az év közepén fejeztük be a kivitelezői munkákat. A 145 éves Nagyhidunk megerősítést és új külső burkolatot kapott, amelyhez egy kis közvilágítási bővítést is terveztünk, remélve azt, hogy a felújított és Szent Jánosról elnevezett Nagyhíd városunk egyik szép építménye, ékköve lesz és tetszeni fog polgárainknak. A felújítás költsége 40 MFt volt, amelyhez egyéb járulékos költségek is párosultak közel 5,5 MFt értékben (csatlakozó úttestek aszfaltozása, grafiti elleni impregnálás, vízelvezetések, térfigyelő kamera telepítése.) 2013-ban az új évezred legnagyobb áradása folyt le a Dunán, amely Ercsiben is okozott gondokat és feladatokat. Szerencsére geodéziai fekvésünk jó, így önkormányzatunk a város lakosságával, külső önkéntesekkel, valamint a katasztrófavédelem szakembereivel jól oldotta meg a felmerülő problémákat. A város vis major pályázatot nyújtott be a védekezés és az azt követő helyreállítási munkákra Ft értékben, amelyből kb Ft-ot jóváhagytak. A védekezési és helyreállítási feladatokra a város további Ft-ot használt fel. Ebből a pénzből került felújításra a Duna parti közvilágítás vezetékei és a csónakház lakott része. Több közvilágítási fejlesztést sikerült 2010 és 2014 között megvalósítanunk. Több esetben az engedélyeztetési eljárás igen hosszadalmas volt. Előző ciklusban került megtervezésre a 6-os út Sinatelepi beágazás ( Ft) és a cukorgyári gyalogos aluljáró ( Ft) közvilágítása, megvalósulása év vége illetve év vége. A cukorgyári játszótér és mandulás bővítése ( Ft) 2013-ban, a cukorgyári bekötő út és kápolna megvilágítása ( Ft) 2014 nyara. Gorkij fasor közvilágítása ( Ft) szintén 2014 nyarára készült el. Ezen kívül pár darab foghíj bekötés is készült. Engedélyeztetés alatt van további egyedi bővítés és a református templom megvilágítása. A bővítésekre közel 18 MFt-ot fordítottunk összesen. Az elmúlt években nagy kihívást, sok-sok adminisztrációt és feladatot róttak önkormányzatunkra a közmunka programok, amelyekre hiánytalanul jelentkeztünk és részt vállaltunk belőle. A négy év alatt több száz munkanélkülit hívtunk be közmunkára, biztosítva az intézményekben és a városüzemeltetésben a foglalkoztatást. A feladatokhoz és bérezéshez a város az állami támogatáson túl saját költségvetéséből évenként az alábbi összegeket biztosította: Közfoglalkoztatás Foglalkoztatottak száma (fő) Bevétel (millió Ft) Kiadás (millió Ft) Önkorm. kiegészítés (millió Ft) A városgazdálkodási feladatok ellátásának biztonsága és feladatok bővülése miatt a régi traktort kénytelenek voltunk leselejtezni és alkatrésznek eladni és helyette egy új MTZ traktor 6 MFt-ért és használt pótkocsit 1,5 MFt-ért vásároltunk 2012-ben. További 0,85 MFt-ért

7 homlok rakodó lapáttal egészítettük ki a rakodások megkönnyítésére és gyorsítására. A város erdeiben képződő gallyakat, fa hulladékot egy fa apríték gyártó berendezéssel kívánjuk könnyen elszállíthatóvá és felhasználhatóvá tenni. Ehhez vásároltunk egy 7 MFt értékű berendezést. Közrend, közbiztonság fenntartása illetve javítása érdekében a rendőrség városi kapitányával, megyei és országos főkapitányaival folyamatosan egyeztetünk és kérünk támogató segítséget. Így vannak már több, mint másfél éve folyamatosan a Készenléti Rendőrség munkatársai városunkban, vigyázva Ercsi közbiztonságára. Az Önkormányzat saját költségvetéséből minden évben 3-3,5 millió forint támogatással segítette a rendőrség túlóra kifizetéseit, illetve eszközök vásárlásával a technikai ellátottságát. (Vásároltunk két mopedet, átadtunk számítógépeket, rendszám felismerőt, hő érzékelő kamerát, stb.) További támogatás részünkről a kamera rendszer személyi és műszaki működtetése, amely évenként szintén kb. 10-6,8 MFt volt. A két polgárőr szervezetet is támogatja jelentős összeggel a város. Ebben a négy évben vásároltunk mindkét szervezetnek egy-egy járművet. Sinatelepre az Opel után egy Suzuki személyautót, míg az ercsi szervezetnek egy Mazda terepjárót. A működés feltételeihez (üzemanyag, egyenruha, telefon) szintén önkormányzatunk biztosít költségvetéséből támogatást. Képviselő-testületünk fontosnak és minden anyagi ráfordításnál elsőbbséget élvező feladatnak ítélte az időskorúak biztonságát, ezért újabb személyi biztonságot adó és közösségi biztonsági jelző rendszert honosított meg önkormányzatunk az Alba Perzekútor Kft. közreműködésével mind a két fél nem kevés anyagi ráfordítása mellett. 20 darab készüléket időskorúaknak osztottunk ki. Ennek önkormányzati költsége Ft volt 2014-ben. A 30 darabra pedig pályázati úton, majd később jelentkezéssel lehetett részt vállalni. Ez utóbbi a SZÖR mozgalom keretében került kiosztásra. Az elmúlt ciklusban új civil szervezetek igaz nem alakultak, de hatékonyabban, céltudatosan végezték feladataikat, munkájukkal jobban hozzá járultak a város életéhez. Ezért a város vezetése évenként a költségvetése terhére komoly anyagi támogatásban részesítette őket, ennek összegét mutatja az alábbi tábla: Civil szervezetek támogatása támogatás (millió Ft) Pár civil szervezet, már megkóstolta a boldogulásuk jobbá tételéhez a pályázás adta izgalmakat és azt a munkát, amely a sikerek egyik kelesztője. Így biztosítva többlet forrást működésükhöz egyesületi életükhöz (Kinizsi SE, Ercsi SE, Zorica, Polgárőrök, stb) További sikeres pályázást kívánunk minden egyesületnek! A majális ünnepe most már több, mint két évtizede elfogadott és elvárt közösségi ünnep Ercsiben. A ciklus alatt önkormányzatunk vezetésével a civilek összefogásával mind a négy majálist jó hangulatban, sok-sok embert ide vonzva tartottuk meg. Ercsi Város Önkormányzata több éven keresztül igen sikeresen nagy, több napos rendezvényeket is tudott tartani ercsi lakóinak közmegelégedésére. A régen hozott döntése alapján a páratlan években - két évente - megrendezésére került Eötvös Napok sok embert mozgattak meg, sokan voltak kíváncsiak a hazai és a hívott hivatásos fellépőkre. A páros

8 évek hézagpótló Várossá válási fesztivál és Jubileumi Napok rendezvényei is az Eötvös Napok érzését és jókedvét mutatták év Eötvös József születésének 200. évfordulója alkalmából az Eötvös Napokat, Eötvös Emlékév rendezvény sorozattal kívántuk öt hónap alatt kellő figyelemmel és változatos eseményekkel nívóssá tenni, hogy minél többen részt vegyenek rajta. Úgy gondoljuk, hogy kellő érdeklődés kísérte mindvégig a programokat, rendezvényeket nyár végén a tíz éves távolléte után jól eső érzés és nagy feladat és elvárás volt a XIII.Országos Ikertalálkozó megrendezése. A rendezvény után amely megítélésem szerint jó, tartalmas és sikeresnek volt mondható többen vegyes érzelmektől sem mentes kritikával illették a rendezvényt és annak költségeit. Tisztelt Képviselőtársaim! A fent leírtak a nagyobb feladatainkat, fejlesztéseinket próbálták összefoglalni egy csokorba, hogy áttekintő képet kapjunk a négyéves munkánkról. Ezeken kívül még sok dologról lehetne és kellene beszámolni, mint pl. a kistérségi szerepkörünkben bekövetkezett változásokról, a járások kialakításáról, ahová rengeteg energiát fektettünk bele mindhiába. De voltak és vannak örömteli pillanatok is, amikor nemcsak az önkormányzat erőfeszítéseiből látható fejlesztés, szeretett településünkön. Ilyen fejlesztés volt a Váli- víz és a Szent László patak partjainak árvízvédelmi gátjainak megemelése és megerősítése, valamint aszfaltozott kerékpárútnak a megépítése kb. 12 km hosszban. A teljes DUNA projekt 28,3 MrdFt-os költségéből az itteni védelmi szakaszon végzett munkák összköltsége ,- Ft volt. Ercsi vállalkozások is sikerrel csábítottak ide uniós forrásokat, amellyel korszerűbbé, hatékonyabbá, eredményesebbé tehették vállalkozásaikat. Több millió forint fejlesztési forrás került ide Ercsibe 2010 és 2014 között: (pár példa a teljesség igénye nélkül) - a Sina Kft.-hez (Mezőgazdasági utak fejlesztése: Ft; Sinatelepi állattartó telepek korszerűsítésére: Ft; Mezőgazdasági termékek érték növelésére: Ft), - a Feszo-Trade Kft.-hez (Ercsi Ipari parkban található telephelyén újvegyszergyártósor és csarnok építése munkahelymegőrzés és új munkahelyek teremtése mellett: Ft; Feszo-Trade Kft.-nél termelői kapacitásbővítés érdekében új csarnoképület felépítése munkahelyteremtés mellett: Ft; A magyar gazdaság versenyképessége szempontjából meghatározó galván- és gépipar területén előforduló csapadékos szennyvizek vezérelt ülepedésének megvalósítása: Ft) - a PRO VIA Kft. (Földmunkagépek beszerzése környezeti kármentesítési tevékenységhez, munkahely teremtéssel a Pro Via Svájci- Magyar Kft-nél: Ft) - az A1 Duó Kft-hez (Technológia fejlesztésre: 2011-ben Ft; 2013/14-ben: Ft); -a Benedeikt 2001 Kft.-hez (Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára Ft) Pannon Nívó Építőipari ZRt.-hez, Pidó Kft.-hez stb.

9 Jó érzéssel konstatáltuk, hogy a több éves gazdasági recesszió után 2013-ban megindult az érdeklődés az Ercsi Ipari Zóna telkei iránt is. Új gazdája lett a korábbi Cent-Unió Szállítmányozó Kft. telephelyének a Pannon Nívó Építőipari ZRt (korábbi nevén A3Z Invest ZRt.), illetve 2014 augusztusában a korábban bezárt Food Express ingatlanát a Biopont Kft. vásárolta meg, ahol lassan elindítja a termelését ebben a hatalmas csarnokban, ahova ercsi munkatársakat is várnak dolgozni. Jelenleg is több érdeklődő van a befektetők részéről itt vásárolható telkekre. A tárgyilagossághoz hozzá tartozik, hogy nem minden pályázatunkat tudtuk megvalósítani. Pl. Eötvös kápolnához nyert 25 MFt-os Leader támogatás a felújítási tervekben szereplő összeghez képest 10 MFt-tal kevesebb volt és a végrehajtásra kapott 6 hónap rövidsége ellehetetlenítette a kiviteli munka tisztességes befejezését ezért visszaadtuk és el sem kezdtük. Az NKA-tól kapott újabb pályázati siker 7 MFt-ja, már későn érkezett a projekt leírásainak teljesítéséhez. A LEADER-ben vissza kellett adni a korábbi forrást. (A pályázat kedvezményezettje a tulajdonos Ercsi Katolikus Egyházközség volt) Tisztelt Képviselő-testület! A leírtakon túl, biztosan van mindenkiben hiányérzet, mert mindenre nehéz kitérni és megemlíteni. A hiányosságokon túl, kérem, próbálják úgy fogadni és értékelni írásomat, hogy ez egy összegző visszatekintés a főbb mozzanatokra, a négy éves munkánkra, amelyből eldönthető, mire voltunk képesek saját erőnkből, milyen erőforrásokat tudtunk megmozgatni közös boldogulásunk érdekében a város fejlődésére. Miképpen sáfárkodtunk a ránk bízott vagyonnal, értékekkel. Léptünk-e előbbre a jövő világába? Utódaink boldogulásért, annak megalapozásáért megtettünk-e mindent?! Ercsi, Tisztelettel: Szabó Tamás polgármester

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

K I M U T A T Á S a 2013. évi közvetett támogatásokról

K I M U T A T Á S a 2013. évi közvetett támogatásokról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. 7/a számú melléklet K I M U T A T Á S a 2013. évi közvetett támogatásokról Iparűzési adó A d ó n e

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 25 - i ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 25 - i ülésére Döntéshozatal: egyszerű többség Ügyiratszám: 1604-7/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S XI/2015. Nyü. NE-2 Tárgy: Tájékoztató pályázatokról Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2015. augusztus

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének 2. sz. módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i ülésére

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testületnek - EU önerő Alap pályázat benyújtása

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket!

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket! KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Tisztelettel köszöntjük Önöket! A közmeghallgatás tematikája: - Polgármesteri beszámoló - Alpolgármesteri beszámoló - lakossági észrevételek válaszok - Nagycenk várossá nyilvánítása

Részletesebben

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése 1 1. melléklet a..2014. (IV...) határozathoz A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése M e g n e v e z é s 1. Gazdasági Ellátó Központ (ÓKIG) - Pályázatok és egyéb átvett pénzeszközök

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

KIMUTATÁS Gomba Község Önkormányzata évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

KIMUTATÁS Gomba Község Önkormányzata évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról 2015. évi költségvetési rendelet 1. melléklete KIMUTATÁS Gomba Község Önkormányzata 2015. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról adatok eft-ban B1 Működési

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvodában és a Hétszínvirág

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 187/2013. (XI. 27.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 187/2013. (XI. 27.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS. Martonvásár, 2014. 01. 29. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI KÖZMEGHALLGATÁS Martonvásár, 2014. 01. 29. A KÖZMEGHALLGATÁS TÉMÁI Polgármesteri beszámoló - visszatekintéssel Tervek, gazdasági helyzet - kitekintéssel Egyebek Kérdések válaszok 2010-14

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 KEOP-1.2.0/B/ 2013. július 29.-2014. január 29-ig próbaüzem. Jelenleg a helyreállítási

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 8-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 7. napján 7.30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/I/2015. K i v o n a t Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi helyzetéről, valamint a testület megalakulását követően

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2012.. sz. példány Jegyzőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án 19 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok

Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Pályázat címe Pályázati azonosító Támogatható Kedvezményezett tevékenységek köre Már elbírált pályázatok Támogatás mértéke % Ivóvíz minőség javító beruházás Monostorpályi településen KEOP-7.1.0/11-2011-0067

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu 22-116/2014. Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének éből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1826/2014.(XII.23.) Kormány határozatban

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/30/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete 3/A. melléklet Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete BEVÉTELEK - 1 - Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása B4 Működési ek Lakosságnak továbbszámlázandó

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Aba Város Képviselő-testülete április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Iktatószám: 1497-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Város Képviselő-testülete 2014. április 17. napján 13:00-kor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Dr. Pőcze

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző. Jegyzőkönyv Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. november 25.-én (kedden) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe következő rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 25.) önkormányzati

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület én tartandó ülésére

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület én tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának Elnökétől a Képviselő-testület 2016.12.15-én tartandó ülésére Tárgy: 2016. évi költségvetési rendelet módosítása Illetékes bizottság:

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 34. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének módosítása 8. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 427-2 /2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására.

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a kerületi civil szerveztek támogatására. Készítette: S. Szabó Ferenc Közéleti és nemzetközi főmunkatárs Előterjesztő: Horváth

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 23. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkivüli ülést tart 2012.július

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 49/2014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve:

Részletesebben

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről

Közzététel a Hajdúsámson Város Önkormányzata által megkötött, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződésekről nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó ekről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20. évi CXII. törvény. melléklete szerinti Általános közzétételi lista alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés Sopron Megyei

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat 83/2013. (II. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya (4024 Debrecen, Piac u. 54. szám) által

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat a Építési beruházások 1. Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban 2 db

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/214. (III. 4.) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának 213. évi költségvetéséről szóló 3/213. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőségjavító

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben