IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT"

Átírás

1 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3 15EB/M/A4 15EB/E O/A1 15EB/E O/A2 Cégadatok (A) Cég neve: GYNK Ingatlanfejlesztő Zrt. Cégjegyzékszáma: Székhelye: 2011 Budakalász Lupaszigeti út 4. Adószáma: KSH jelzőszáma: (B) Beszámoló aláírására jogosult vezető tisztségviselő Molnár István neve: BESZÁMOLÓ ADATOK (C) Beszámoló típusa: ÉVES BESZÁMOLÓ Benyújtás oka: ÜZLETI ÉVET ZÁRÓ Cég üzleti évének mérlegfordulónapja: Beszámolási időszak kezdete és vége: Pénzegység és pénznem: EZER HUF Beszámoló elfogadásának időpontja: Legfőbb szerv határozatának száma: 4/2015 Mérleg választott típusa: A típus Eredménykimutatás költségeljárása: Összköltség eljárással Megküldésre kerülő dokumentumok: Kiegészítő melléklet Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat Független könyvvizsgálói jelentés Közzétételi költségtérítés befizetését tanúsító MÁK igazolás Közhasznúsági melléklet (D) A cég könyvvizsgálatra kötelezett e: Könyvvizsgálat elvégzéséért felelős személy neve: (E) Közzétételi költségtérítés befizetésének igazolása: IGEN Dr. Matukovics Gábor A közzétételi költségtérítés megfizetésre került: Kelt: Budakalász, EB 01/A Koppányi Lajos beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=AyWtHw37flaPtGpWaO2OGQ%3d%3d&so=18&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 1/6

2 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév: GYNK Ingatlanfejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 1 A. Befektetett eszközök ( sor) I. Immateriális javak (03 09 sorok) 3 1. Alapítás átszervezés aktivált értéke 4 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 3. Vagyoni értékű jogok 6 4. Szellemi termékek 7 5. Üzleti vagy cégérték 8 6. Immateriális javakra adott előlegek 9 7. Immateriális javak értékhelyesbítése 10 II. Tárgyi eszközök (11 17 sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18 III. Befektetett pénzügyi eszközök (19 26 sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló 22 vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete ÉVES MÉRLEG "A" típus Eszközök (aktívák) Cégnév: GYNK Ingatlanfejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 27 B. Forgóeszközök ( sorok) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=AyWtHw37flaPtGpWaO2OGQ%3d%3d&so=18&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 2/6

3 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 28 I. Készletek (29 34 sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 35 II. Követelések (36 42 sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 38 szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43 III. Értékpapírok (44 48 sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 49 IV. Pénzeszközök (50 51 sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások (53 55 sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 56 Eszközök összesen ( sor) ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: GYNK Ingatlanfejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 57 D. Saját tőke ( sorok) I. Jegyzett tőke ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke ( ) 61 III. Tőketartalék 62 IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 64 VI. Értékelési tartalék ( sorok) Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok (69 71 sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=AyWtHw37flaPtGpWaO2OGQ%3d%3d&so=18&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 3/6

4 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 72 F. Kötelezettségek ( sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek (74 76 sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 75 vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78 85 sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 84 vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ÉVES MÉRLEG "A" típus Források (passzívák) Cégnév: GYNK Ingatlanfejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév 86 III. Rövid lejáratú kötelezettségek (87 és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök 88 ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő 94 vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek 102 Források összesen ( sorok) EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: GYNK Ingatlanfejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=AyWtHw37flaPtGpWaO2OGQ%3d%3d&so=18&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 4/6

5 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke ( ) 7 III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 14 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+ II+III IV V VI VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés 24 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 32 Ebből: értékelési különbözet 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) EREDMÉNYKIMUTATÁS "A" típus (összköltség eljárással) Cégnév: GYNK Ingatlanfejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám: KSH szám: Pénzegység: EZER HUF Beszámolási időszak: Tétel (sor) megnevezés Előző év Módosítás Tárgyév Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 35 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 37 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 40 Ebből: értékelési különbözet 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ( ) 42 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+ A+ B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 46 D. Rendkívüli eredmény (X XI) E. Adózás előtti eredmény (+ C+ D) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=AyWtHw37flaPtGpWaO2OGQ%3d%3d&so=18&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 5/6

6 ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ 48 XII. Adófizetési kötelezettség 49 F. Adózott eredmény (+ E XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 52 G. Mérleg szerinti eredmény (+ F+22 23) IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT e beszamolo.im.gov.hu Elektronikus beszámoló minden jog fenntartva (c) beszamolo.im.gov.hu/kereses BalanceForm.aspx?b=AyWtHw37flaPtGpWaO2OGQ%3d%3d&so=18&c=GrFGi5d9N%2fs7Jj%2bFUpng5g%3d%3d 6/6

7 Kiegészítő melléklet GYNK Ingatlanfejlesztő Zrt. Az üzleti év: január december február 16. Molnár István, Koppányi Lajos

8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA SZÁMVITELI POLITIKA A SZÁMVITEL ALAPJA A MÉRLEGKÉSZÍTÉS IDŐPONTJA BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök KÉSZLETEK Vásárolt készletek Saját termelésű készletek CÉLTARTALÉKOK AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS FORMÁJA DEVIZÁS TÉTELEK ÉRTÉKELÉSE PÉNZÜGYI HELYZET ÉS LIKVIDITÁS IMMATERIÁLIS JAVAK TÁRGYI ESZKÖZÖK BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK SAJÁT TŐKE CÉLTARTALÉKOK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÉRTÉKESÍTÉS RÉSZLETEZÉSE AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK MUNKAVÁLLALÓK EGYÉB BEVÉTELEK EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK TÁRSASÁGI ADÓ VESZÉLYES HULLADÉKOK, KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEK...12

9 A GYNK Ingatlanfejlesztő Zrt. a részvénytársaság évi A változatú mérlegéhez és összköltség eljárással készített eredménykimutatásához a évi C. tv a alapján az alábbi kiegészítő mellékletet csatolja. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A GYNK Ingatlanfejlesztő Zrt. (a továbbiakban: Társaság), 2011 Budakalász, Lupaszigeti út 4., fennmaradó társaság a Gyógynövény Kutató Intézet Zrt december 31.- i szétválása után. A Társaság beszámolójáért felelős személy Koppányi Lajos (1145 Budapest, Újvidék u. 6.; anyja neve: Ihász Erzsébet.) vezérigazgató. A Társaság legfőbb azonosító adatai: Név: GYNK Ingatlanfejlesztő Zrt. Székhely: 2011 Budakalász, Lupaszigeti út 4. KSH szám: Adószám: TB törzsszám: A Társaság fő tevékenysége: Saját tulajdonú ingatlan adásvétele A Társaság tulajdonosai: A Társaság zártkörű részvénytársasági formában működik, alaptőkéje Ft, azaz hatmillió-hétszázhuszonhétezer-kettőszáz forint, amelyet különböző címletű, névre szóló tőrzsrészvény képvisel. Részvényesek: Tul.hányad Névérték Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt Budapest, Tó u ,0315% EGIS Gyógyszergyár Nyrt Budapest, Keresztúri út ,3834% 968 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Budapest, Pozsonyi út ,4906% Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt Budapest, Gyömrõi út ,0315% RVK Vagyonkezelő Kft Budapest, Telepes út ,0315% TEVA Gyógyszergyár Zrt Debrecen, Pallagi út ,0315% ÖSSZESEN: 100,00% A tulajdonosok közül részesedési hányada következtében a Társaság kapcsolt vállalkozásai között kerül kimutatásra Magyar Állam (A tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja). A többi tulajdonossal szembeni tételek részesedési hányaduk következtében az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal kapcsolatos követelések, kötelezettségek soron kerülnek elszámolásra. 3

10 A Társaság nevében aláírásra jogosult, egyben az éves beszámoló aláírója: Molnár istván a Felügyelő Bizottság elnöke egyik felügyelő bizottsági taggal, vagy Koppányi Lajos vezérigazgatóval együtesen. A Társaság számviteli rendjéért felelős: Face&Book Kft., képviselő: Husek Jolán, mérlegképes reg.szám: A Társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A Társaság könyvvizsgálója: Magyar Szakértői Holding Kft. (1115 Budapest, Ozorai utca 4. I/1.) Bejegyzett könyvvizsgáló: Dr. Matukovics Gábor (1115 Budapest, Ozorai utca 4. I/1.) Könyvvizsgálói száma: A könyvvizsgáló díja 2014-ban Ft volt. 2. SZÁMVITELI POLITIKA A Társaság könyveit és nyilvántartását a jelenleg hatályos évi C. számviteli törvényben (a továbbiakban a ''Törvény''), és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A Társaságnál az üzleti év azonos a naptári évvel. A Társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai, az alábbiak: 2.1. A számvitel alapja Mind a csatolt mérleg, mely a december 31-i és a december 31-i állapotokat tükrözi, mind az eredménykimutatás a fenti dátumokkal végződő évekre vonatkozóan a Törvény előírásainak megfelelően készült A mérlegkészítés időpontja A mérlegkészítés napjaként a Társaság illetve a módosított számviteli politika tárgyévben, a beszámoló fordulónapját követő év január 4.-ét határozta meg Befektetett eszközök Az eszközök bekerülési értékének részét képezi minden olyan tétel, amely az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében felmerült és az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható, vagy valamilyen jellemző vetítési alap arányában felosztható. A befektetett eszközök értékcsökkénését az évi LXXXI. törvény 1. sz. mellékletében meghatározott előírások szerint számoljuk el Immateriális javak A Társaság az immateriális javak esetében a vásárolt szellemi termékeket a beszerzés időpontjában, bekerülési értéken veszi állományba. A befejezetlen kutatási, kísérleti fejlesztések a tárgyévben felmerült költségek figyelembevételével megállapított önköltségi értéken kerülnek állományba vételre. 4

11 2.3.2 Tárgyi eszközök Az 100 eft beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenését használatbavételkor a Társaság egy összegben azonnal elszámolja. A tárgyi eszközök használatbavételük időpontjában bekerülési értéken kerülnek aktiválásra, ezen eszközök esetében a hasznos élettartam alapján számított, lineáris leírást alkalmaz a Társaság. A maradványérték alkalmazására azon eszközök esetében kerül sor, amelyeknek élettartamukat követően a várható piaci értéke jelentős, az eredeti bekerülési érték 25%-át meghaladja Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök beszerzési értéken kerülnek kimutatásra, értékhelyesbítés elszámolásának lehetőségét nem alkalmazza a Társaság Készletek A készleteknél a vásárolt készletek beszerzési áron, míg a saját termelésű készletek kalkulált önköltségen kerülnek kimutatásra ban értékvesztést nem számoltunk el Vásárolt készletek A Társaság évközben készleteiről nem vezet folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást, készleteit év végi leltár alapján veszi állományba. Értékelési eljárásként a FIFO módszert alkalmazza a Társaság, így az év végi készletek az utolsó beszerzési árakon kerülnek kimutatásra Saját termelésű készletek A saját termelésű készletek önköltségébe a közvetlenül elszámolható anyagjellegű, személyi jellegű költségek, valamint értékcsökkenési leírás kerülnek beépítésre. Év végén a termék előállítása során ténylegesen felmerült közvetlen költségek utókalkulációja alapján kerül meghatározásra a mérlegben kimutatott saját termelésű készletek értéke. A saját előállítású tárgyi eszközök értékelése ugyancsak a ténylegesen felmerült közvetlen önköltségen történik Céltartalékok A Társaság céltartalékai között a Vámhivatal jövedéki adóra vonatkozó ellenőrzésének megállapítása miatti várható kötelezettségekre képzett céltartalék szerepel Az eredménykimutatás formája A Társaság az eredménykimutatást összköltség eljárással, azon belül is az A változat szerint készítette Devizás tételek értékelése A Társaság devizás tételei esetében a növekedések a választott hitelintézet teljesítés napján érvényes középárfolyamán, a csökkenések számított átlagárfolyamon kerülnek elszámolásra. 5

12 3. PÉNZÜGYI HELYZET ÉS LIKVIDITÁS A Társaság pénzügyi helyzetét és likviditását és december 31-én az alábbi pénzügyi mutatók szemléltetik: Cash-flow kimutatás: I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás Adózás előtti eredmény Elszámolt értékcsökkenés és amortizáció Elszámolt terven felüli értékcsökkenés és visszaírás Szállítói kötelezettség változása Egyéb kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Forgóeszközök változása Aktív időbeli elhatárolások változása II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás -2 0 Befektetett eszközök beszerzése -2 0 Részesedés változása 0 0 V. Pénzeszközök változása Nyitó pénzeszközállomány Záró pénzeszközállomány Pénzeszközök változása mérlegben Pénzügyi mutatók Likviditási mutató = (forgóeszközök/ rövid lejáratú kötelezettségek) 280,34 216,40 Gyors likviditási mutató = (forgóeszközök mínusz készletek/rövid lejáratú kötelezettségek) 280,34 216,40 Árbevétel arányos nyereség (Adózott eredmény/ért. nettó árbev.) -442,97 % -423,86 % Tőkearányos nyereség (Adózott eredmény/st) -3,30 % -3,82 % Alaptőke jövedelmezősége (Adózott eredmény/jt) -143,75 % -160,29 % Befektetett eszközök aránya (Bef. eszk. /eszk.össz) 47,50 % 49,14 % Saját tőke aránya (ST/Össz. forrás) 99,00 % 98,77 % Befektetett eszközök fedezettsége (ST/Bef.eszk) 208,40 % 200,98 % 6

13 4. IMMATERIÁLIS JAVAK A társaság január 1. és december 31. között az alábbi immateriális javakkal rendelkezett: Vagyoni Megnevezés Összesen értékű jogok BRUTTÓ ÉRTÉK: Nyitóegyenleg január 1.-én Aktiválások 0 0 Értékesítések és egyéb csökkenések 0 0 Záró bruttó érték HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS: Nyitóegyenleg január 1-én Elszámolt értékcsökkenés 0 0 Terven felüli értékcsökkenés 0 0 Értékesítések és egyéb csökkenések 0 0 Záró elszámolt értékcsökkenés NETTÓ ÉRTÉK december 31.-én TÁRGYI ESZKÖZÖK A tárgyi eszközök mozgásának összefoglalása a január december 31. között a következő: Megnevezés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Összesen BRUTTÓ ÉRTÉK: Nyitóegyenleg január 1.-én Aktiválások 0 Értékesítések és egyéb csökkenések Záró bruttó érték HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS: Nyitóegyenleg január 1.-én Elszámolt értékcsökkenés Értékesítések és egyéb csökkenések Egyéb növekedés Záró elszámolt értékcsökkenés NETTÓ ÉRTÉK december 31.-én A Társaság az ingatlanokra évben 170 eft értékcsökkenést számolt el. 7

14 6. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A befektetett pénzügyi eszközök beszerzési értéken kerülnek kimutatásra, értékhelyesbítés elszámolásának lehetőségét nem alkalmazza a Társaság. Kapcsolt vállalkozások bemutatása A Társaságnak december 31-én tartós részesedése a FITO CENTER Kft. (Cg ) 100% tulajdonrésze eft értékben. A részvénytársaságnak a hatályos számviteli törvény 117 (1) bekezdése alapján anyavállalatként konszolidált beszámolót nem kell készítenie, mert az érdekelt cégek 2012., illetve évi kummulált adatai alapján az éves nettó árbevétel nem haladta meg a MFt-ot, a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 250 főt. 7. KÉSZLETEK A társaság január 1. és december 31. között készletekkel nem rendelkezett. 8. KÖVETELÉSEK Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben: A Társaság követelései között elkülönítve mutatja ki a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni, illetve devizás követeléseit, a devizás kintlévőségeket a választott hitelintézet középárfolyamán értékeli. A társaság január 1. és december 31. között rövid lejáratú követeléssel kapcsolt vállalkozással szemben nem rendelkezett. Egyéb követelések: Az egyéb követelések között szerepelnek a szétválás utáni pénzügyi követelés, valamint az adótúlfizetések összegei. Egyéb követelések részletezése: Szétválás utáni pénzügyi követelés Egyéb 1 0 Szállítói túlfizetések 15 0 Összesen ÉRTÉKVESZTÉSEK A társaság január 1. és december 31. között a forgóeszközöknél értékvesztést nem számolt el. 10. ÉRTÉKPAPÍROK Diszkont kincstárjegy állománya december 31-én: Típus/lejárat Vételár Alapösszeg/névérték D Ft Ft D Ft Ft Összesen: Ft Ft 8

15 11. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Az aktív időbeli elhatárolások részletezése a következő: Bevételek aktív időbeli elhatárolása: Diszkont kincstárjegy kamata Közjegyzői díj továbbszámlázás 0 4 Összesen Az aktív időbeli elhatárolások között a tárgyévet illető, de csak következő évben számlázott, realizálódó bevételek, illetve a tárgyévben bejövő számlán megjelenő, így költségként elszámolt, de csak a tárgyévet követő időszakot érintő tételek eredményt javító hatásai kerülnek kimutatásra. 12. SAJÁT TŐKE december 31.-én a jegyzett tőke összetétele a következő: Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 968 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt RVK Vagyonkezelő Kft TEVA Gyógyszergyár Zrt Jegyzett tőke összesen A saját tőke elemeiben a december 31. és december 31. között történt változások összefoglalása a következő: Megnevezés Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Egyenleg december 31.-én évi eredmény átvezetése Lekötött tartalék feloldás évi eredmény Egyenleg december 31.-én CÉLTARTALÉKOK Céltartalékot a várható kötelezettségekre és költségekre képez a Társaság december 31.-én és december 31.-én a céltartalékok a következők: Megnevezés Tárgyévi Tárgyévi képzés felhasználás VPOP jövedéki adó Összesen

16 14. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK A társaságnak december 31.-én hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. 15. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú hitelek A társaságnak december 31.-én rövid lejáratú hiteltartozása nincs. Kötelezettségek áruszállításból, és szolgáltatásból (szállítók) Megnevezés Szállítók 9 0 Összesen: 9 0 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben A társaságnak kapcsolt vállalkozással szembeni rövid lejáratú kötelezettségei december 31.-én nincsenek. Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben A társaságnak rövid lejáratú kötelezettségei egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással december 31.-én nincsenek. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között, a hatóságokkal, ill. a munkavállalóval szembeni kötelezettségeket összege szerepel. Megnevezés Jövedelem, jövedelemhez kapcsolódó adók, járulékok Általános forgalmi adó Helyi iparűzési adó Innovációs járulék 2 4 Összesen: PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK A passzív időbeli elhatárolások között a tárgyévet követő évben beérkező számlákon szereplő, de a tárgyévet illető költségek, ráfordítások, illetve a tárgyévben számlázott, de csak a következő évre jutó bevételek eredményt csökkentő hatása kerül elszámolásra. Halasztott bevételként az eszközbeszerzésekhez kapcsolódó támogatási bevételek költségekkel nem ellentételezett tételei kerülnek kimutatásra. A társaságnak passzív időbeli elhatárolása decemer 31-én eft, december 31.- én eft volt. 10

17 17. ÉRTÉKESÍTÉS RÉSZLETEZÉSE A Társaság nettó árbevételének országok szerinti eloszlása a következők szerint alakult: Megnevezés Magyarország Összesen: A Társaságnak 2013., ill évben exportból, ill. a kapcsolt, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásoktól származó értékesítés nettó árbevétele nem volt. 18. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK A saját termelésű készletek állományváltozása, valamint a saját előállítású eszközök aktivált értéke 2013., ill évben nem volt. 19. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK Megnevezés Szakértői, szerkesztői, ügyvédi díjak Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások Igénybe vett könyvviteli szolgáltatások Könyvvizsgálati díjak Igénybe vett mezőgazdasági szolgáltatások Iroda bérleti díja Telefonköltség, informatikai szolg Postaköltség Egyéb igénybe vett szolgáltatások Összesen MUNKAVÁLLALÓK Létszám (fő) Bérköltség Megnevezés Teljes munkaidős szellemi Megbízási díj Összesen EGYÉB BEVÉTELEK Megnevezés Továbbszámlázott költségek bevétele 0 4 Kerekítési különbözet 1 1 Összesen

18 22. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Megnevezés Telekadó Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése Behajtási költségátalány Helyi iparűzési adó Innovációs járulék 6 6 Előző évi ráfordítás önellenőrzés miatt 0 0 Bírságok, kötbérek, késedelmi pótlék, eljárási illeték 2 2 Egyéb ráfordítások 2 3 Összesen RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK Megnevezés Behajtási költségáltalány elengedett összege Összesen RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK A és években a rendkívüli ráfordítások nem voltak. 25. TÁRSASÁGI ADÓ A Társasági adó törvény szerinti adóalap módosító tételek: Adózás előtti eredmény Csökkentő tételek: Adótörvény által elismert értékcsökkenési leírás, eszközök kivezetésekor 170 a számított nyilv. érték, terven felüli értékcsökkenés Adóalap csökkentő tételek összesen 170 Növelő tételek: Sztv. szerint elsz. értékcsökkenési leírás, tárgyi eszközök kivezetésekor ráfordításként elszámolt összeg, terven felüli értékcsökkenés 170 Adóalap növelő tételek összesen 170 Adóalap módosító tételek összesen 0 Módosított adóalap A társaság évben nem a jövedelem(nyereség)minimum alapján állapítja meg adókötelezettségét, az Art. 91/A. (1) szerinti nyilatkozatot tesz. 26. VESZÉLYES HULLADÉKOK, KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEK A részvénytársaságnál üzleti évben veszélyes hulladék nem keletkezett. 12

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.6.4. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 12EB-01 12EB 12EB/A 12EB/M/A1

Részletesebben

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele. C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma 1 3 7 8 3 8 2 2 6 8 2 0 1 1 5 0 1 Statisztikai számjele C G 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 Cégjegyzék száma Graphisoft Park SE a vállalkozás megnevezése 1031 Budapest Záhony utca 7., 815-3400 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2012. december 31-én végződő gazdasági évről A társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás. Az 1999-től

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2014. évi Éves beszámoló Budapest, 2015. március

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006.

Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése. a 2006. Az Első Hazai Energia-portfólió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Ménesi út 22.) Tőzsdei éves jelentése a 2006. évről 1 Az Első Hazai Energia-portfolió Részvénytársaság 2006. évi tőzsdei

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A HUMET Nyrt. 2007. 12. 31-i zárómérlegéhez 1. Általános rész A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Részvénytársaság (továbbiakban: társaság) 1996. április 30-án a HORIZON-MULTIPLAN

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben