Kertészek Földje Akciócsoport fóruma a LEADER és III-as tengely témakörében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kertészek Földje Akciócsoport fóruma a LEADER és III-as tengely témakörében"

Átírás

1 Kertészek Földje Akciócsoport fóruma a LEADER és III-as tengely témakörében Medgyesegyházi Fiatalokért Közhasznú Egyesület diasora Október 22 - Battonya A a

2 Kertészek Földje Akciócsoport területén a legfontosabb pályázati lehetőségek A jövőben várható legfontosabb tevékenységek: LEADER Rendeletek beadása október 1- November 15 III.-as tengelyes pályázatok ismételt meghirdetése várhatóan november 15.- December 15

3 LEADER Rendelet Jogszabály már megjelent: 122/2009 FVM Rendelet (www.umvp.eu; Rendelkezésre álló keretösszeg kb 450 m Ft Egy pályázó egy célterületre adhat csak be pályázatot, s amíg nem számol el vele, újat nem adhat be meggondolandó a pályázó személye

4 LEADER Rendelet Támogatási jogcímek (HVS alapján): LEADER közhasznú fejlesztés; LEADER vállalkozási alapú fejlesztés; LEADER rendezvény; LEADER képzés;

5 LEADER Rendelet 1. (3) Egy pályázatban kizárólag egy jogcím keretében megvalósuló tevékenységre igényelhető támogatás. (4) Egy pályázat egy jogcímen belül kizárólag egy célterületre irányulhat. (5) A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban egy ügyfél egy célterületre kizárólag egy pályázatot nyújthat be. (6) Egy ügyfél a évi tervezési időszakban jogcímenként legfeljebb három pályázatot nyújthat be. (7) Az ügyfél újabb pályázatot az adott célterületre kizárólag az ezen célterület vonatkozásában korábban benyújtott pályázat utolsó kifizetési kérelmének beadását követően nyújthat be. 6. (2) Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást az Ötv. 8. (4) bekezdésében meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok - kivéve köztemető fenntartása - ellátását szolgáló épület, épületrész, eszköz és technológia fejlesztésére.

6 LEADER Rendelet 7. (5) Az e rendelet keretében megvalósuló fejlesztés a pályázat befogadását követően kezdhető meg. 8. (1) E rendelet alapján meghirdetésre kerülő pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatokat október 1. és október 31. között, ezt követően évente március 1. és 31., valamint október 1. és 31. között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton kell benyújtani - a Törvény 16. -a valamint 21. -a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájába.

7 LEADER Rendelet (2) A pályázathoz mellékelni kell a) települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a beruházás megvalósításáról szóló határozata kivonatát, b) nonprofit szervezet ügyfél esetén a bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát, c) egyházi jogi személy ügyfél esetén a felettes egyházi szerv vagy az egyházi főhatóság által kiadott, az egyházi jogi személyiséget tanúsító okirat hiteles másolatát, d) a Vhr. 27. (1) bekezdés h) pontjától eltérően pénzügyi tervet a LEADER vállalkozási alapú fejlesztés és a LEADER közösségi célú fejlesztés jogcím keretében benyújtott pályázathoz, ha a kérelmezett támogatás összege az forintot nem haladja meg, e) a Vhr. 27. (1) bekezdés i) pontjától eltérően, ha az ügyfél természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, pénzügyi és üzleti tervet; ha az ügyfél települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nonprofit szervezet, pénzügyi, működtetési és fenntarthatósági tervet a LEADER vállalkozási alapú és a LEADER közösségi célú fejlesztés keretében benyújtott pályázathoz, ha a kérelmezett támogatás összege az forintot meghaladja, f) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében az ügyfél által az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozatot, g) természetes személy ügyfél esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, h) az értékeléshez az e rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívásban meghatározott egyéb igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat.

8 LEADER Rendelet LEADER közhasznú fejlesztés: Többfunkciós kulturális- és közösségi tér kialakítása komplex kulturális- és közösségi tér kialakítása Szabadtéri többfunkciós közösségi tér kialakítása Szabadidős- és sportegyesületek eredményes működését segítő, már meglévő közösségi terek felújítása A településközösség számára kulturális értéket képviselő épület felújítása, látogathatóvá tétele

9 Többfunkciós kulturális- és közösségi tér kialakítása Többfunkciós kulturális és közösségi tér: azon területeket (egy vagy több, fizikailag összefüggő helyrajzi szám), amelyek az alábbi paraméterek közül legalább kettőnek eleget tesznek: helyi termékek bemutatására alkalmasak, rendszeres nyitvatartással rendelkeznek, közút, kerékpárút és gyalogút mellett helyezkednek el, rendelkeznek nyilvános WC-vel. Támogatás vehető igénybe A kulturális és közösségi programok megvalósításához és a non-profit szervezetek működéséhez alkalmas többfunkciós kulturális-és közösségi tér kialakításának, felújításának, bővítésének, korszerűsítésének támogatása; belső út, sétány, parkolóhelyek, tárolóhelyek kiépítése, felújítása. Támogatható tevékenységek Többfunkciós kulturális- és közösségi tér épületének/épületrészének a kialakítása, felújítása, korszerűsítése, bővítése, működtetése, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés, eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

10 Többfunkciós kulturális- és közösségi tér kialakítása Támogatás mértéke euró eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a Non-profit szervezetek esetében 100 % Egyházak esetében 100 %-a Jogosult települések: Újkígyós

11 Komplex kulturális- és közösségi tér kialakítása Komplex kulturális és közösségi tér: Olyan kulturális és közösségi tér, amely lehetőséget nyújt közművelődési, ifjúsági és sportprogramok lebonyolítására, szervezésére, a helyi közösség számára értéket nyújtó szolgáltatásokat biztosít, elsősorban munkaügyi tanácsokat ad, illetve biztosítja az ingyenes internet hozzáférést. Támogatás vehető igénybe Olyan komplex közösségi terek kialakítása, melyek infrastrukturális adottságaik, technikai-tárgyi felszereltségük révén alkalmassá teszik a non-profit szervezeteket a hatékonyabb működésre. A projekt részeként belső út, sétány, parkolóhelyek, tárolóhelyek kiépítése, felújítása, kialakítása támogatható tevékenység. Támogatható tevékenységek Komplex kulturális- és közösségi tér épületének, épületrészének a kialakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés, eszközbeszerzés, marketingtevékenység, működtetés.

12 Komplex kulturális- és közösségi tér kialakítása Támogatás mértéke euró eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a Non-profit szervezetek esetében 100 % Egyházak esetében 100 %-a Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácsháza; Medgyesegyháza; Magyardombegyház; Magyarbán hegyes; Kunágota; Kisdombegyház; Kevermes; Ka szaper; Dombiratos; Dombegyház; Battonya; Pus ztaottlaka; Medgyesbodzás; Almáskamarás; Végeg yháza;

13 Komplex kulturális- és közösségi tér kialakítása Egyéb alanyi feltételek IKSZT címbirtokosi okirattal rendelkező ügyfél nem nyújthat be pályázatot. Egyéb tárgyi feltételek IKSZT címbirtokosi okiratban megjelölt épület/épületrész fejlesztésének vonatkozásában pályázat nem nyújtható be. A belső út, sétány, parkolóhelyek, tárolóhelyek kiépítésére, felújítására igényelt támogatás nem haladhatja meg a projekt igényelt összes támogatásának a 10%-át, de maximum Ft-ot.

14 Szabadtéri többfunkciós közösségi tér kialakítása Szabadtéri többfunkciós kulturális és közösségi tér: olyan nyilvános, kerítéssel nem körbevett terület (egy vagy több, nem feltétlenül összefüggő helyrajzi szám), amely a településrendezési terv szerint zöldterület minősítésű(ek), vagy a pályázó vállalja, hogy a projekt befejezésekor zöldterület minősítésű lesz, s az alábbi feltételek közül együttesen, építésügyi hatósági igazolás alapján legalább kettőnek eleget tesz: sportolásra alkalmas, legalább napi 500 fős rendezvény lebonyolítására alkalmas, őshonos fák találhatók rajta. II. Támogatás vehető igénybe Olyan szabadtéri többfunkciós kulturális és közösségi terek kialakítására, fejlesztésére, korszerűsítésére, átalakítására, bővítésére, melyek infrastrukturális adottságaik révén alkalmasak sportolásra, rendezvények megszervezésére, és kiemelten törekednek őshonos növények/fák bemutatására. Utcai fák cseréjére, őshonos fák telepítésére, belső út, sétány, parkolóhely, tárolóhely kialakítására. Támogatható tevékenységek Szabadtéri kulturális és közösségi tér és hozzá kapcsolódó épület, épületrész kialakítása, fejlesztése, korszerűsítése, átalakítása, bővítése, működtetése, kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés,tereprendezés, utcai- és őshonos fák telepítése, eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

15 Szabadtéri többfunkciós közösségi tér kialakítása Egyéb tárgyi feltételek Utcai fák cseréjére, őshonos fák telepítésére igényelt támogatásnak az igényelt összes támogatás minimum 50%- át el kell érnie. Belső út, parkolóhely, tárolóhely, sétány kialakítására igényelt támogatás nem haladhatja meg a projekt igényelt összes támogatásának a 10 %-át. Támogatás mértéke euró eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a Non-profit szervezetek esetében 100 % Egyházak esetében 100 %-a Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácsháza; Medgyes egyháza; Magyardombegyház; Magyarbánhegyes; Kunágot a; Kisdombegyház; Kevermes; Kaszaper; Dombiratos; Do mbegyház; Battonya; Pusztaottlaka; Medgyesbodzás; Alm áskamarás; Végegyháza;

16 Szabadidős- és sportegyesületek eredményes működését segítő, már meglévő közösségi terek felújítása Külső- belső közösségi tér: olyan épület/épületrész/ingatlan, amely a nyilvánosság számára legalább évente húsz alkalommal, alkalmanként minimálisan két óra hosszára látogatható. Támogatás vehető igénybe A non-profit szervezetként tevékenykedő szabadidős-és sportegyesületek, horgász egyesületek, lovas- és vadásztársaságok eredményes működését elősegítő, már meglévő külső és belső közösségi terek felújításának, bővítésének, korszerűsítésének, a szervezetek tevékenységének megfelelő infrastrukturális fejlesztéseknek a támogatása. Belső út, sétány, parkolóhelyek, tárolóhelyek kialakítása, fejlesztése. Támogatható tevékenységek Már meglévő külső és/vagy belső közösségi terek és kapcsolódó létesítmények átalakítása, felújítása, korszerűsítése, bővítése, kapcsolódó eszközbeszerzése, marketingtevékenysége, működtetése, tereprendezés.

17 Szabadidős- és sportegyesületek eredményes működését segítő, már meglévő közösségi terek felújítása Támogatás mértéke euró eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a Non-profit szervezetek esetében 100 % Egyházak esetében 100 %-a Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácshá za; Medgyesegyháza; Magyardombegyház; Ma gyarbánhegyes; Kunágota; Kisdombegyház; K evermes; Kaszaper; Dombiratos; Dombegyház ; Battonya; Pusztaottlaka; Medgyesbodzás; A lmáskamarás; Végegyháza;

18 Szabadidős- és sportegyesületek eredményes működését segítő, már meglévő közösségi terek felújítása Egyéb alanyi feltételek Pályázatot csak a LEADER HACS területen székhellyel rendelkező szabadidős-, lovas- és/vagy sportegyesület/alapítvány, horgászegyesület/alapítvány, vadásztársaság; egészségmegőrző egyesület/ alapítvány nyújthat be. Egyéb tárgyi feltételek Támogatás csak meglévő közösségi terek felújításához, bővítéséhez, átalakításához, korszerűsítéséhez vehető igénybe. A beruházás helyszíne szerinti illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolás szükséges, hogy az adott helyrajzi számon a pályázó szervezet legalább egy éve szakmai programot valósít meg, s a szakmai program megfelel a közösségi tér definíciónak. Támogatást csak azon pályázó nyújthat be, amely a pályázatához csatol legalább három, a LEADER HACS területén bejegyzett szabadidős-, lovasés/vagy sportegyesület/alapítvány, horgászegyesület/alapítvány, vadásztársaság; egészségmegőrző egyesület/ alapítvány támogató nyilatkozatát. A belső út, sétány, parkolóhelyek, tárolóhelyek kiépítésére, felújítására igényelt támogatás nem haladhatja meg a projekt összes igényelt támogatásának a 10%-át, maximum Ft-ot.

19 A településközösség számára kulturális értéket képviselő épület felújítása, látogathatóvá tétele Támogatás vehető igénybe A településközösség számára kulturális értéket képviselő épületek és a hozzájuk tartozó környezet megóvása, felújítása. Támogatható tevékenységek Kulturális értéket képviselő épületek felújítása, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés, eszközbeszerzés, marketing tevékenység, működtetés. Belső út, sétány, parkolóhelyek,tárolóhelyek és kerítés kiépítése, felújítása, közparkok, pihenőhelyek, sétautak kialakítása.

20 A településközösség számára kulturális értéket képviselő épület felújítása, látogathatóvá tétele Támogatás mértéke euró eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a Non-profit szervezetek esetében 100 % Egyházak esetében 100 %-a Jogosult települések: Mezőkovácsháza Egyéb tárgyi feltételek ét követően felújított épület felújítására, átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére támogatás nem igényelhető. Lakócélú ingatlanon beruházás nem valósítható meg. A belső út, sétány, parkolóhelyek, tárolóhelyek és kerítés kiépítésére, felújítására, közparkok, pihenőhelyek, sétautak kialakítására igényelt támogatás nem haladhatja meg a projekt igényelt összes támogatásának a 15%-át, de maximum Ft-ot.

21 LEADER Rendelet LEADER rendezvény: Hagyományőrző, helyi identitást erősítő rendezvények, programok támogatása Hagyományőrző, helyi identitást erősítő ifjúsági táborok támogatása Szabadidős- és sportprogramok programok támogatása Roma integrációs programok támogatása Környezettudatos gondolkodás kialakulását, szemléletváltozást elősegítő rendezvény Bio- és ökotermelés elterjedését elősegítő programok

22 Hagyományőrző, helyi identitást erősítő rendezvények, programok támogatása Támogatás vehető igénybe A helyi identitástudatot, valamint a hagyományőrzést segítő, a nemzetiségi hagyományok ápolását elősegítő, a térség valamennyi településének megjelenését is biztosító rendezvények, programok szervezésének és lebonyolításának támogatása. Támogatható tevékenységek Rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketing tevékenység.

23 Hagyományőrző, helyi identitást erősítő rendezvények, programok támogatása Támogatás mértéke 400 eurónak megfelelő forintösszeg eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a Non-profit szervezetek esetében 100 % Egyházak esetében 100 %-a Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácshá za; Medgyesegyháza; Magyardombegyház; Ma gyarbánhegyes; Kunágota; Kisdombegyház; K evermes; Kaszaper; Dombiratos; Dombegyház ; Battonya; Pusztaottlaka; Medgyesbodzás; A lmáskamarás; Végegyháza;

24 Hagyományőrző, helyi identitást erősítő ifjúsági táborok támogatása Támogatás vehető igénybe A hagyományőrzést elősegítő, helyi identitás tudatot erősítő, közösségépítő, közösségfejlesztő, és különösen a hátrányos helyzetű gyerekek és ifjúság társadalomba, kisebb életközösségekbe való beilleszkedését segítő táborok támogatása. Támogatható tevékenységek Táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzések, marketingtevékenység.

25 Hagyományőrző, helyi identitást erősítő ifjúsági táborok támogatása Támogatás mértéke: eurónak megfelelő forintösszeg eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a non-profit szervezetek esetében 100 %-a Egyházak esetében 100 %-a Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácshá za; Medgyesegyháza; Magyardombegyház; Ma gyarbánhegyes; Kunágota; Kisdombegyház; K evermes; Kaszaper; Dombiratos; Dombegyház ; Battonya; Pusztaottlaka; Medgyesbodzás; A lmáskamarás; Végegyháza;

26 Hagyományőrző, helyi identitást erősítő ifjúsági táborok támogatása Egyéb tárgyi feltételek: Tábor megszervezése során a táborba bevont fiatalok minimum 80%-ának állandó lakhellyel kell rendelkezni a LEADER HACS területén. Tábor minimum létszáma 10 fő.

27 Szabadidős- és sportprogramok programok támogatása Támogatás vehető igénybe A szabadidős-és sporttevékenységekre szakosodott non-profit szervezetek profiljába illő táborok, rendezvények támogatása elsősorban sportnapok, horgászversenyek, vadászatot bemutató (vadászat kivételével) és lovasrendezvény, vadkerti látogatás. Támogatható tevékenységek Rendezvények, táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés és marketing tevékenység.

28 Szabadidős- és sportprogramok programok támogatása Támogatás mértéke euró eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: Non-profit szervezetek esetében 100 %-a Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőková csháza; Medgyesegyháza; Magyardombeg yház; Magyarbánhegyes; Kunágota; Kisd ombegyház; Kevermes; Kaszaper; Dombi ratos; Dombegyház; Battonya; Pusztaottl aka; Medgyesbodzás; Almáskamarás; Vé gegyháza;

29 Szabadidős- és sportprogramok programok támogatása Egyéb alanyi feltételek Pályázatot csak a LEADER HACS területen székhellyel rendelkező sport-, vadász-, horgász- és lovasegyesületek, alapítványok nyújthatnak be. Egyéb tárgyi feltételek Tábor megszervezése során a táborba bevontak minimum 50%-ának a LEADER HACS területén állandó lakhellyel kell rendelkeznie. Rendezvény megvalósítása esetén a pályázó köteles minimum egy olyan programelemet megvalósítani, amely során mérni és igazolni tudja a 18 évnél fiatalabbak számát és a hátrányos helyzetet.

30 Roma integrációs programok támogatása Támogatás vehető igénybe A helyi roma népcsoportok társadalmi integrációját elősegítő programok támogatása. Támogatható tevékenységek Rendezvények, táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

31 Roma integrációs programok támogatása Támogatás mértéke eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a Non-profit szervezetek esetében 100 %-a Egyházak esetében 100 %-a

32 Roma integrációs programok támogatása Egyéb alanyi feltételek A pályázónak rendelkeznie kell a LEADER HACS területén működő Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogató nyilatkozatával. Egyéb tárgyi feltételek Rendezvény megvalósítása esetén a pályázó köteles minimum egy olyan programelemet megvalósítani, amely során mérni és igazolni tudja a 18 évnél fiatalabbak számát és a hátrányos helyzetet. Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácshá za; Medgyesegyháza; Magyardombegyház; Ma gyarbánhegyes; Kunágota; Kisdombegyház; K evermes; Kaszaper; Dombiratos; Dombegyház ; Battonya; Pusztaottlaka; Medgyesbodzás; A lmáskamarás; Végegyháza;

33 Környezettudatos gondolkodás kialakulását, szemléletváltozást elősegítő rendezvény Támogatás vehető igénybe A fenntartható fejlődés elősegítéséhez szükséges környezettudatos gondolkodás kialakulását, szemléletváltást és szemléletformálást elősegítő rendezvények, táborok támogatása. Támogatható tevékenységek Rendezvények, táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

34 Környezettudatos gondolkodás kialakulását, szemléletváltozást elősegítő rendezvény Támogatás mértéke eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a Non-profit szervezetek esetében 100 %-a Egyházak esetében 100 %-a Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 65 %-a Egyéni vállalkozó esetében 65 %-a Magánszemély esetében 65 %-a

35 Környezettudatos gondolkodás kialakulását, szemléletváltozást elősegítő rendezvény Egyéb tárgyi feltételek Kizárólag olyan rendezvény és tábor támogatható, amelyben a következő szakmai alapelemek megtalálhatók: 1 db előadás megújuló erőforrásokról, 1 db bemutató/kiállító személy/szervezet megújuló erőforrásokkal kapcsolatosan, 1 db vetélkedő a fiatalok számára fenntartható fejlődés témakörében. Rendezvény megvalósítása esetén a pályázó köteles minimum egy olyan programelemet megvalósítani, amely során mérni és igazolni tudja a 18 évnél fiatalabbak számát, és a hátrányos helyzetet. Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácsháza; Medgyesegyháza; Magyardombegyház; Magyarbánh egyes; Kunágota; Kisdombegyház; Kevermes; Kasz aper; Dombiratos; Dombegyház; Battonya; Pusztao ttlaka; Medgyesbodzás; Almáskamarás; Végegyház a;

36 Bio- és ökotermelés elterjedését elősegítő programok Támogatás vehető igénybe A bio-és ökotermelés elterjedését elősegítő ismeretterjesztő, szemléletformáló, szakmai rendezvények, elsősorban információs-és szakmai nap, kiállítás, bemutató megvalósításának támogatása. Támogatható tevékenységek Rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzések, marketingtevékenység, kapcsolódó kiadványkészítés.

37 Bio- és ökotermelés elterjedését elősegítő programok Támogatás mértéke euró eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a Non-profit szervezetek esetében 100 %-a Egyházak esetében 100 %-a Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 65 %-a Egyéni vállalkozó esetében 65 %-a Magánszemély esetében 65 %-a

38 Bio- és ökotermelés elterjedését elősegítő programok Egyéb tárgyi feltételek kötelező szakmai program alapelemek: 1 db előadás bio- és ökotermelés témakörében, 1 db bemutató/kiállító személy/szervezet bio- és ökotermelés témakörében, 1 db vetélkedő 18 évnél fiatalabbak számára bio- és ökotermelés témakörében. A költségek minimum 70%-t bio-és ökotermeléssel kapcsolatos szakmai programelemekre kell fordítani. Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácshá za; Medgyesegyháza; Magyardombegyház; Ma gyarbánhegyes; Kunágota; Kisdombegyház; K evermes; Kaszaper; Dombiratos; Dombegyház ; Battonya; Pusztaottlaka; Medgyesbodzás; A lmáskamarás; Végegyháza;

39 LEADER Rendelet LEADER képzés: Tartós munkanélküliek, és a hátrányos helyzetűek számára munkaerőpiacra való visszatérést segítő tanfolyamok

40 Tartós munkanélküliek, és a hátrányos helyzetűek számára munkaerőpiacra való visszatérést segítő tanfolyamok Támogatás vehető igénybe Munkanélküliek, és a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszatérését, ill. a munkaerő piacra való bekerülésüket segítő képzési programok és felkészítő jellegű tanfolyamok támogatása. Támogatható tevékenységek Képzések szervezése, megvalósítása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

41 Tartós munkanélküliek, és a hátrányos helyzetűek számára munkaerőpiacra való visszatérést segítő tanfolyamok Támogatás mértéke euró eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a Non-profit szervezetek esetében 100 %-a Egyházak esetében 100 %-a Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 65 %-a Egyéni vállalkozó esetében 65 %-a Magánszemély esetében 65 %-a

42 Tartós munkanélküliek, és a hátrányos helyzetűek számára munkaerőpiacra való visszatérést segítő tanfolyamok Egyéb tárgyi feltételek A képzésen résztvevők 100%-ának az Akciócsoport területén állandó lakcímmel kell, hogy rendelkezzen Olyan képzési programok szervezése, lebonyolítása támogatható, amelyeket a Munkaügyi Központ nyilvántartásában szereplő képzőszerv közreműködésével bonyolítanak le. Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácshá za; Medgyesegyháza; Magyardombegyház; Ma gyarbánhegyes; Kunágota; Kisdombegyház; K evermes; Kaszaper; Dombiratos; Dombegyház ; Battonya; Pusztaottlaka; Medgyesbodzás; A lmáskamarás; Végegyháza;

43 LEADER Rendelet LEADER vállalkozási alapú fejlesztések I: Vállalkozások részére tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet ellátó non-profit szervezetek infrastrukturális feltételeinek javítása Bio- és ökotermelés elterjedését segítő, bemutató gazdaság kialakításának a támogatása Vonzerőhöz kötött, minőségi turisztikai szolgáltatásokhoz szükséges szálláshely és infrastruktúra bővítés, korszerűsítés, fejlesztés

44 LEADER Rendelet LEADER vállalkozási alapú fejlesztések II: Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelése a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és -értékesítéshez szükséges kisméretű feldolgozóüzem létesítése

45 Vállalkozások részére tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet ellátó non-profit szervezetek infrastrukturális feltételeinek javítása Támogatás vehető igénybe A vállalkozások részére tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet ellátó, szakmai szervezetekkel, hálózatokkal együttműködő non-profit szervezetek infrastrukturális hátterének technikai-tárgyi felszereltségének javítása. Támogatható tevékenységek Tanácsadás helyszíneként funkcionáló épület, épületrész felújítása, korszerűsítése, bővítése, kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés, eszközbeszerzés, marketingtevékenység. Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácsháza; Medgy esegyháza; Magyardombegyház; Magyarbánhegyes; Kun ágota; Kisdombegyház; Kevermes; Kaszaper; Dombirat os; Dombegyház; Battonya; Pusztaottlaka; Medgyesbod zás; Almáskamarás; Végegyháza;

46 Vállalkozások részére tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet ellátó non-profit szervezetek infrastrukturális feltételeinek javítása Támogatás mértéke euró eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás nonprofit szervezetek esetében 65 %-a Egyéb tárgyi feltételek Kizárólag olyan pályázó nyújthat be pályázatot, aki együttműködési megállapodással rendelkezik az alábbi szervezetek egyikével: falugazdász-hálózat, Agrárkamara, mezőkovácsházi HVI Iroda, Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány, Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása. Tanácsadás nyújtása kizárólag ingyenes formában lehetséges. Kizárólag olyan pályázó nyújthat be pályázatot, aki tanácsadási szerződést köt legalább egy szervezettel/személlyel, tanácsadást igénybe vevőnek a LEADER HACS területén székhellyel, telephellyel, vagy lakóhellyel kell rendelkeznie. A pályázónak igazolnia kell, hogy a tanácsadás nyújtásához megfelelő humánerőforrással rendelkezik.

47 Bio- és ökotermelés elterjedését segítő, bemutató gazdaság kialakításának a támogatása Támogatás vehető igénybe A bio-és ökotermelés elterjedését elősegítő ismeretterjesztő, szemléletformáló gazdaság kialakításának és a bemutató-gazdasági tevékenység megvalósításának támogatása. Támogatható tevékenységek Biogazdálkodáshoz köthető épület/épületrész/ingatlan/kapcsolódó létesítmények építése, fejlesztése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, eszközbeszerzés, marketingtevékenység, helyi termék védjegy kialakítása.

48 Bio- és ökotermelés elterjedését segítő, bemutató gazdaság kialakításának a támogatása Támogatás mértéke eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke: Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 65 %-a Egyéni vállalkozó esetében 65 %-a Magánszemély esetében 65 %-a Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácsháza; Medgyesegyháza; Magyardombegyház; Magyarbán hegyes; Kunágota; Kisdombegyház; Kevermes; Ka szaper; Dombiratos; Dombegyház; Battonya; Pus ztaottlaka; Medgyesbodzás; Almáskamarás; Végeg yháza; Egyéb tárgyi feltételek Pályázat kizárólag bemutató gazdaság és/vagy biotermelést folytató, 4 EUME üzemméretet el nem érő gazdaság kialakítására, fejlesztésére nyújtható be

49 Vonzerőhöz kötött, minőségi turisztikai szolgáltatásokhoz szükséges szálláshely és infrastruktúra bővítés, korszerűsítés, fejlesztés Támogatás vehető igénybe A szálláshely-és azok kiegészítő szolgáltatásaihoz, de elsősorban a szálláshelyhez nem feltétlenül kötött, a természeti erőforrásokra, mezőgazdasági, erdő-,vad-, és halgazdálkodási adottságokra, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségre, mint vonzerőre épülő minőségi szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra bővítés, korszerűsítés, fejlesztés. Szálláshelyhez kötődően támogatás minimum III. osztályú panziókra, III osztályú üdülőházakra, apartmanokra, egy- és kétcsillagos kempingekre, illetve falusi magánszálláshelyekre,egykettő- és háromcsillagos fizetővendéglátó szálláshelyre, és "A" és B" kategóriás ifjúsági szállóra igényelhető. Támogatható tevékenységek Szálláshelyhez vagy vonzerőhöz kötődő turisztikai szolgáltatás fejlesztése, ehhez kapcsolódóan épület/épületrész/ingatlan infrastrukturális fejlesztése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, kialakítása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

50 Vonzerőhöz kötött, minőségi turisztikai szolgáltatásokhoz szükséges szálláshely és infrastruktúra bővítés, korszerűsítés, fejlesztés Támogatás mértéke euró eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 65 %-a Non-profit szervezetek esetében 65 %-a Egyházak esetében 65 %-a Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 65 %-a Egyéni vállalkozó esetében 65 %-a Magánszemély esetében 65 %-a Jogosult települések: Mezőkovácsháza

51 Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelése Támogatás vehető igénybe A helyi mezőgazdasági, elsősorban kertészeti termékek hozzáadott értékének növelését, ezáltal jobb piaci pozicionálását lehetővé tevő beruházások (telephely bővítés-fejlesztés, infrastruktúra fejlesztés, eszköz-és gépbeszerzés) támogatása. Támogatható tevékenységek Telephely, székhely és kiszolgáló létesítmények létrehozása, fejlesztése, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, eszközbeszerzés, marketingtevékenység, helyi termék védjegy kialakítása.

A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban

A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban A vidékfejlesztés lehetőségei az ban Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltétele 136/2008. (X.18.) FVM rendelet szerint Támogatás célja: A vidéki térségekben

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Kertészek Földje Akciócsoport fóruma

Kertészek Földje Akciócsoport fóruma Kertészek Földje Akciócsoport fóruma Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület diasora - 2010 szeptember 8 - Mezőkovácsháza A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Bemutatkozás Kertészek Földje

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a Tisza-Tarna-Rima mentén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban

Támogatási lehetőségek a Tisza-Tarna-Rima mentén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban Támogatási lehetőségek a Tisza-Tarna-Rima mentén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban A New Hungary Rural Development Programme Tisza-Tarna-Rima Mente LEADER Akciócsoport 2007-2013 a Kérelmekkel

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 7 906 eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 7 906 eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 5 29.9.22. 8:26 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 7 2 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 6 29.9.22. 8:2 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 97 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Vállalkozások

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 5 29.9.22. 8:36 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 7 37 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: A kistermelői

Részletesebben

Célterület adatlap. Rendezvények, táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

Célterület adatlap. Rendezvények, táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység. 1 / 6 29.9.22. 8:28 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 937 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Rendezvény Célterület megnevezése: Környezettudatos gondolkodás

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 7 1 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Komplex kulturális- és közösségi tér kialakítása.

Részletesebben

Célterület adatlap. Rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketing tevékenység.

Célterület adatlap. Rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketing tevékenység. 1 / 2009.09.22. 8:17 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 006 890 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Célterület megnevezése: Hagyományőrző, helyi identitást erősítő rendezvények,

Részletesebben

Célterület adatlap. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület

Célterület adatlap. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 013 241 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: I. Fogalom magyarázat KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Rendezvény Hagyományőrző, helyi identitást erősítő

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 8 000 eurónak megfelelő forintösszeg. Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 13 258 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: I. Fogalom magyarázat KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Vállalkozási alapú fejlesztés A kistermelői élelmiszer-termelés,

Részletesebben

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET LEADER HÍRLEVELE (2011 Augusztus 31)

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET LEADER HÍRLEVELE (2011 Augusztus 31) KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET LEADER HÍRLEVELE (2011 Augusztus 31) MEGJELENTEK A LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK! A HÍRLEVÉL A PÁLYÁZATOT SZABÁLYOZÓ 76/2011 VM RENDELET ÉS A HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 5 29.9.22. 8:34 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 982 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Vállalkozási alapú fejlesztés Célterület megnevezése: Bio- és

Részletesebben

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

Célterület adatlap. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen 2 000 eurónak megfelelő forintösszeg. 1 / 6 29.9.22. 8:2 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 6 944 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Célterület megnevezése: Bio- és ökotermelés elterjedését elősegítő

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 22. szám 2008. október 21. Tartalomjegyzék Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (ÚMVP)... 2 A turisztikai

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember. Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása

LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember. Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása A helyi mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelését,

Részletesebben

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 136/2008 ( X.18.) FVM rendelet A támogatás célja A vidéki térségekben a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. október 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Döntés pályázaton való részvételről Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Célterület adatlap. Képzések szervezése, megvalósítása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

Célterület adatlap. Képzések szervezése, megvalósítása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység. 1 / 29.9.22. 8:3 Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 7 99 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Képzés Célterület megnevezése: Munkanélküliek, és a számára munkaerőpiacra

Részletesebben

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KÖTŐDŐ NYERTES PÁLYÁZATOK

KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KÖTŐDŐ NYERTES PÁLYÁZATOK Ottlakai Kertészpartner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Wood Plussz Hungary Fűrészárugyártó Kft. Garusi Hungary Tanácsadó Kft. Szervíz-Bodzás Szolgáltató Kft. KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT EGYESÜLET HELYI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM III. TENGELY VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE 2012. Támogatás tárgya 103/2012. (x. 1.) Helyi/országos védelem alatt álló építmény, építményrész (1.célterület)

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Célterület adatlap. A településközösség számára kulturális értéket képviselő épületek és a hozzájuk tartozó környezet megóvása, felújítása.

Célterület adatlap. A településközösség számára kulturális értéket képviselő épületek és a hozzájuk tartozó környezet megóvása, felújítása. 1 / 7 29.9.22. 8: Célterület adatlap Adatlap nyom Célterület azonosító: 1 7 82 HACS neve: KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: A településközösség

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása,

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása, Falumegújítás és Falufejlesztés 135/2008. (X.18.) FVM rendelet Támgatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állaptának javítása, a helyi piack létrehzásának és fejlesztésének

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a A NYÍRSÉGÉRT LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Civil szervezetek tevékenységének

Részletesebben

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása

A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület Közösségi célú fejlesztés. Lókút faluközpont-belső terek felújítása Célterület azonosító: 1023329 HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése I. Fogalom magyarázat A BAKONYÉRT Vidékfejlesztési Akciócsoport

Részletesebben

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg:

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából 2013-ban pályázható intézkedések 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:(kötelező Térségi

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete vállalkozás célú fejlesztés Iktatószám: 231/11//1/211 Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály

LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban. Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály LEADER és más pályázati lehetőségek Távlatok a falusi- és agro-turizmusban Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2007-2013 között négy alkalommal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 26-i ülésére Tárgy: ÚMVP Turisztikai pályázat benyújtása Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter beruházási

Részletesebben

10. célterület. Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai

10. célterület. Célterület neve: Kell egy hely- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai 10. célterület Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai Vonatkozó HPME azonosítója 670a10 Célterület azonosítója 1018284 Jogcím Közösségi

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa. LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása

Célterület/HPME megnevezése: Hagyományos magyar állatfajták tartási körülményeinek javítása Célterület azonosítója: 1 019 28 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú Vállalkozási alapú fejlesztés Rendezvény Képzés Térségen belüli együttműködés 6. Tervek, tanulmányok

Részletesebben

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás célú fejlesztés

Célterület adatlap. Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás célú fejlesztés Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Vonatkozó HPME megnevezése Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Vállalkozás

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre

A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X. 1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe

Részletesebben

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv

A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési. Terv A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesület - LEADER Intézkedési 1. számú intézkedés Terv 1.1. Kapcsolódó HVS célkitűzés: Fenntartható gazdaságfejlesztés a KKV-k támogatásával 1.2. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Célterület: Új Célterület azonosító:

Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület Célterület: Új Célterület azonosító: Az ÚMVP Irányító Hatóságának 24/20. (IV. 16.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Célterület adatlap. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. Közösségi célú fejlesztés. 430a08

Célterület adatlap. Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület. Közösségi célú fejlesztés. 430a08 Célterület adatlap Pályázati felhívás azonosító: 1 023 183 Helyi Akciócsoport: UMVP intézkedés: Jogcím: Célterület megnevezése: Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület Életminőség/diverzifikáció

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg:

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

100 éves a hódmezővásárhelyi labdarúgás LEADER rendezvény

100 éves a hódmezővásárhelyi labdarúgás LEADER rendezvény 100 éves a hódmezővásárhelyi labdarúgás LEADER rendezvény A Hódmezővásárhelyi Futball Club 1912-ben alakult meg, és teremtette meg hódmezővásárhelyi alapjait a világ talán legnépszerűbb sportágának. A

Részletesebben

102/2012. (X. 1.) VM rendelet

102/2012. (X. 1.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012.

Részletesebben

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória

(TK3) koncepciója. dr. Illés Viktória Az új LEADER (TK3) koncepciója dr. Illés Viktória Struktúra LEADER rendelet HVS (LEADER terv) 2 Az Egyszerűsítés fő irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME megnevezése Helyi életminőség fejlesztése, belvíz elleni védekezés Célterület adatlap Célterület azonosító: HACS neve: Jogcím: Célterület megnevezése: UMVP intézkedés: Vonatkozó HPME kódja Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Közösségi célú fejlesztés Szabadidős

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület. 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület. 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 2013. évi LEADER pályázatok benyújtása 2013. Évi LEADER pályázat benyújtás I. forduló: Projekt adatlap benyújtás Benyújtás a HVS LEADER intézkedési terve

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Nagykunságért Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Térségi vállalkozások eszközfejlesztésének

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI LEADER (TK3) AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI Korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok. Helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv

1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv 1.sz. melléklet az Útmutatóhoz LEADER Intézkedési Terv LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Dunamellék Felső-Kiskunság Homokhátság Sárköz LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának

Részletesebben

1.1. HVS intézkedés megnevezése: Turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése

1.1. HVS intézkedés megnevezése: Turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése LEADER Intézkedési Terv Intézkedések az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK, ELŐZETES NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL, PROJEKTÖTLETEK BENYÚJTÁSA DR. BARANCSI ÁGNES Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens I. MNVH INFORMÁCIÓS PONT IRODA Gál Ferenc Főiskola Térségfejlesztő

Részletesebben

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000

9.000.000 9.000.000 Célterületre allokált forrás (HUF) nem LHH települések 9.000.000 9.000.000 Célterület azonosítója: 1 019 230 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: 1. Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6.

Részletesebben

138/2008 FVM rendelet kivonat,

138/2008 FVM rendelet kivonat, ÚMVP III. tengelyének VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉRE IGÉNYBEVEHETŐ FORRÁSOKRÓL MÓDOSÍTVA!!! (2010.05.06-án) 138/2008 FVM rendelet kivonat, Kivonat mely csak a Mecsekvidék HACS területére vonatkozó, a fenti

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Pázmánd Községi Önk.

Pázmánd Községi Önk. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program januárban beadott pályázatainak elbírálása megtörtént, a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport területén a 21 beadott pályázatból 12 pályázat felelt meg a formai,

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 68. szám 11297 IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A B 1 Pénzügyi terv összesen: 2 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max.

Részletesebben

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 3. Az első

Részletesebben

Célterület/HPME megnevezése: Turisztikai potenciált növelő beruházások támogatása

Célterület/HPME megnevezése: Turisztikai potenciált növelő beruházások támogatása Célterület azonosítója: 1 019 254 HACS Neve: Tisza-menti LEADER Helyi Akciócsoport Jogcím: Közösségi célú 2. Vállalkozási alapú fejlesztés 3. Rendezvény 4. Képzés 5. Térségen belüli együttműködés 6. Tervek,

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés DÉL-MÁTRA KÖZHASZNÚ LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: A Dél-Mátra

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A 1 Pénzügyi terv összesen: 20 pont 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max. 30+10 pont 3 Az üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára

ÁROP-1.A.5-2013. Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára ÁROP-1.A.5-2013 Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára Pályázók köre: települési nemzetiségi önkormányzatok, területi (megyei) önkormányzatok, önkormányzati társulások,

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

137/2008. (X. 18.) FVM rendelet

137/2008. (X. 18.) FVM rendelet 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv

HVS felülvizsgálati űrlapok 2. Jegyzőkönyv Hozzászólások összefoglalója A tervezői csoport tagjait munkaszervezet vezető köszöntötte, majd ismertette az ülés témáit: - stratégia jövőképének, fő célkitűzéseinek megerősítése és konkretizálása - a

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

NYERS VÁLTOZAT. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. rendelete

NYERS VÁLTOZAT. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2009. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

1. célterület. Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése

1. célterület. Célterület neve: Zöldút fejlesztése 1. célterület Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése Vonatkozó HPME azonosítója 670a01 Célterület azonosítója 1018192 Jogcím Közösségi célú fejlesztés UMVP intézkedés Életminőség/diverzifikáció Célterület

Részletesebben

A támogatás célja. Értelmező rendelkezések

A támogatás célja. Értelmező rendelkezések 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzésé igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 2013.02.01 21 138/2008. (X.

Részletesebben

138/2008. (X. 18.) FVM

138/2008. (X. 18.) FVM 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál

LEADER célterületek. Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál LEADER célterületek Szendrői Júlia, irodavezető 2011. május 24. Vál 1. célterület Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek kialakítása és fejlesztése Közösségi

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2008. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2008. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2008. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Zala Termálvölgye Egyesület

Zala Termálvölgye Egyesület Zala Termálvölgye Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 2013. július 19., Zalaszentlászló Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet

Részletesebben

Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben

Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben Turisztikai pályázati lehetőség a kistérségben Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 52/2012. (VI. 8.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez

Részletesebben

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe

TANYAFEJLESZTÉS 2015. -kivonat- Támogatás vehető igénybe TANYAFEJLESZTÉS 2015 -kivonat- Támogatás vehető igénybe 1. a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület), 2. a tanyák

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben