Kertészek Földje Akciócsoport fóruma a LEADER és III-as tengely témakörében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kertészek Földje Akciócsoport fóruma a LEADER és III-as tengely témakörében"

Átírás

1 Kertészek Földje Akciócsoport fóruma a LEADER és III-as tengely témakörében Medgyesegyházi Fiatalokért Közhasznú Egyesület diasora Október 22 - Battonya A a

2 Kertészek Földje Akciócsoport területén a legfontosabb pályázati lehetőségek A jövőben várható legfontosabb tevékenységek: LEADER Rendeletek beadása október 1- November 15 III.-as tengelyes pályázatok ismételt meghirdetése várhatóan november 15.- December 15

3 LEADER Rendelet Jogszabály már megjelent: 122/2009 FVM Rendelet (www.umvp.eu; Rendelkezésre álló keretösszeg kb 450 m Ft Egy pályázó egy célterületre adhat csak be pályázatot, s amíg nem számol el vele, újat nem adhat be meggondolandó a pályázó személye

4 LEADER Rendelet Támogatási jogcímek (HVS alapján): LEADER közhasznú fejlesztés; LEADER vállalkozási alapú fejlesztés; LEADER rendezvény; LEADER képzés;

5 LEADER Rendelet 1. (3) Egy pályázatban kizárólag egy jogcím keretében megvalósuló tevékenységre igényelhető támogatás. (4) Egy pályázat egy jogcímen belül kizárólag egy célterületre irányulhat. (5) A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban egy ügyfél egy célterületre kizárólag egy pályázatot nyújthat be. (6) Egy ügyfél a évi tervezési időszakban jogcímenként legfeljebb három pályázatot nyújthat be. (7) Az ügyfél újabb pályázatot az adott célterületre kizárólag az ezen célterület vonatkozásában korábban benyújtott pályázat utolsó kifizetési kérelmének beadását követően nyújthat be. 6. (2) Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást az Ötv. 8. (4) bekezdésében meghatározott, kötelezően ellátandó feladatok - kivéve köztemető fenntartása - ellátását szolgáló épület, épületrész, eszköz és technológia fejlesztésére.

6 LEADER Rendelet 7. (5) Az e rendelet keretében megvalósuló fejlesztés a pályázat befogadását követően kezdhető meg. 8. (1) E rendelet alapján meghirdetésre kerülő pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatokat október 1. és október 31. között, ezt követően évente március 1. és 31., valamint október 1. és 31. között a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton kell benyújtani - a Törvény 16. -a valamint 21. -a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájába.

7 LEADER Rendelet (2) A pályázathoz mellékelni kell a) települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkormányzat képviselő-testületének vagy társulási tanácsának a beruházás megvalósításáról szóló határozata kivonatát, b) nonprofit szervezet ügyfél esetén a bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát, c) egyházi jogi személy ügyfél esetén a felettes egyházi szerv vagy az egyházi főhatóság által kiadott, az egyházi jogi személyiséget tanúsító okirat hiteles másolatát, d) a Vhr. 27. (1) bekezdés h) pontjától eltérően pénzügyi tervet a LEADER vállalkozási alapú fejlesztés és a LEADER közösségi célú fejlesztés jogcím keretében benyújtott pályázathoz, ha a kérelmezett támogatás összege az forintot nem haladja meg, e) a Vhr. 27. (1) bekezdés i) pontjától eltérően, ha az ügyfél természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, pénzügyi és üzleti tervet; ha az ügyfél települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, egyházi jogi személy vagy nonprofit szervezet, pénzügyi, működtetési és fenntarthatósági tervet a LEADER vállalkozási alapú és a LEADER közösségi célú fejlesztés keretében benyújtott pályázathoz, ha a kérelmezett támogatás összege az forintot meghaladja, f) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében az ügyfél által az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi évben igénybe vett csekély összegű támogatásról szóló nyilatkozatot, g) természetes személy ügyfél esetében a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, h) az értékeléshez az e rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívásban meghatározott egyéb igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat.

8 LEADER Rendelet LEADER közhasznú fejlesztés: Többfunkciós kulturális- és közösségi tér kialakítása komplex kulturális- és közösségi tér kialakítása Szabadtéri többfunkciós közösségi tér kialakítása Szabadidős- és sportegyesületek eredményes működését segítő, már meglévő közösségi terek felújítása A településközösség számára kulturális értéket képviselő épület felújítása, látogathatóvá tétele

9 Többfunkciós kulturális- és közösségi tér kialakítása Többfunkciós kulturális és közösségi tér: azon területeket (egy vagy több, fizikailag összefüggő helyrajzi szám), amelyek az alábbi paraméterek közül legalább kettőnek eleget tesznek: helyi termékek bemutatására alkalmasak, rendszeres nyitvatartással rendelkeznek, közút, kerékpárút és gyalogút mellett helyezkednek el, rendelkeznek nyilvános WC-vel. Támogatás vehető igénybe A kulturális és közösségi programok megvalósításához és a non-profit szervezetek működéséhez alkalmas többfunkciós kulturális-és közösségi tér kialakításának, felújításának, bővítésének, korszerűsítésének támogatása; belső út, sétány, parkolóhelyek, tárolóhelyek kiépítése, felújítása. Támogatható tevékenységek Többfunkciós kulturális- és közösségi tér épületének/épületrészének a kialakítása, felújítása, korszerűsítése, bővítése, működtetése, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés, eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

10 Többfunkciós kulturális- és közösségi tér kialakítása Támogatás mértéke euró eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a Non-profit szervezetek esetében 100 % Egyházak esetében 100 %-a Jogosult települések: Újkígyós

11 Komplex kulturális- és közösségi tér kialakítása Komplex kulturális és közösségi tér: Olyan kulturális és közösségi tér, amely lehetőséget nyújt közművelődési, ifjúsági és sportprogramok lebonyolítására, szervezésére, a helyi közösség számára értéket nyújtó szolgáltatásokat biztosít, elsősorban munkaügyi tanácsokat ad, illetve biztosítja az ingyenes internet hozzáférést. Támogatás vehető igénybe Olyan komplex közösségi terek kialakítása, melyek infrastrukturális adottságaik, technikai-tárgyi felszereltségük révén alkalmassá teszik a non-profit szervezeteket a hatékonyabb működésre. A projekt részeként belső út, sétány, parkolóhelyek, tárolóhelyek kiépítése, felújítása, kialakítása támogatható tevékenység. Támogatható tevékenységek Komplex kulturális- és közösségi tér épületének, épületrészének a kialakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés, eszközbeszerzés, marketingtevékenység, működtetés.

12 Komplex kulturális- és közösségi tér kialakítása Támogatás mértéke euró eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a Non-profit szervezetek esetében 100 % Egyházak esetében 100 %-a Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácsháza; Medgyesegyháza; Magyardombegyház; Magyarbán hegyes; Kunágota; Kisdombegyház; Kevermes; Ka szaper; Dombiratos; Dombegyház; Battonya; Pus ztaottlaka; Medgyesbodzás; Almáskamarás; Végeg yháza;

13 Komplex kulturális- és közösségi tér kialakítása Egyéb alanyi feltételek IKSZT címbirtokosi okirattal rendelkező ügyfél nem nyújthat be pályázatot. Egyéb tárgyi feltételek IKSZT címbirtokosi okiratban megjelölt épület/épületrész fejlesztésének vonatkozásában pályázat nem nyújtható be. A belső út, sétány, parkolóhelyek, tárolóhelyek kiépítésére, felújítására igényelt támogatás nem haladhatja meg a projekt igényelt összes támogatásának a 10%-át, de maximum Ft-ot.

14 Szabadtéri többfunkciós közösségi tér kialakítása Szabadtéri többfunkciós kulturális és közösségi tér: olyan nyilvános, kerítéssel nem körbevett terület (egy vagy több, nem feltétlenül összefüggő helyrajzi szám), amely a településrendezési terv szerint zöldterület minősítésű(ek), vagy a pályázó vállalja, hogy a projekt befejezésekor zöldterület minősítésű lesz, s az alábbi feltételek közül együttesen, építésügyi hatósági igazolás alapján legalább kettőnek eleget tesz: sportolásra alkalmas, legalább napi 500 fős rendezvény lebonyolítására alkalmas, őshonos fák találhatók rajta. II. Támogatás vehető igénybe Olyan szabadtéri többfunkciós kulturális és közösségi terek kialakítására, fejlesztésére, korszerűsítésére, átalakítására, bővítésére, melyek infrastrukturális adottságaik révén alkalmasak sportolásra, rendezvények megszervezésére, és kiemelten törekednek őshonos növények/fák bemutatására. Utcai fák cseréjére, őshonos fák telepítésére, belső út, sétány, parkolóhely, tárolóhely kialakítására. Támogatható tevékenységek Szabadtéri kulturális és közösségi tér és hozzá kapcsolódó épület, épületrész kialakítása, fejlesztése, korszerűsítése, átalakítása, bővítése, működtetése, kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés,tereprendezés, utcai- és őshonos fák telepítése, eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

15 Szabadtéri többfunkciós közösségi tér kialakítása Egyéb tárgyi feltételek Utcai fák cseréjére, őshonos fák telepítésére igényelt támogatásnak az igényelt összes támogatás minimum 50%- át el kell érnie. Belső út, parkolóhely, tárolóhely, sétány kialakítására igényelt támogatás nem haladhatja meg a projekt igényelt összes támogatásának a 10 %-át. Támogatás mértéke euró eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a Non-profit szervezetek esetében 100 % Egyházak esetében 100 %-a Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácsháza; Medgyes egyháza; Magyardombegyház; Magyarbánhegyes; Kunágot a; Kisdombegyház; Kevermes; Kaszaper; Dombiratos; Do mbegyház; Battonya; Pusztaottlaka; Medgyesbodzás; Alm áskamarás; Végegyháza;

16 Szabadidős- és sportegyesületek eredményes működését segítő, már meglévő közösségi terek felújítása Külső- belső közösségi tér: olyan épület/épületrész/ingatlan, amely a nyilvánosság számára legalább évente húsz alkalommal, alkalmanként minimálisan két óra hosszára látogatható. Támogatás vehető igénybe A non-profit szervezetként tevékenykedő szabadidős-és sportegyesületek, horgász egyesületek, lovas- és vadásztársaságok eredményes működését elősegítő, már meglévő külső és belső közösségi terek felújításának, bővítésének, korszerűsítésének, a szervezetek tevékenységének megfelelő infrastrukturális fejlesztéseknek a támogatása. Belső út, sétány, parkolóhelyek, tárolóhelyek kialakítása, fejlesztése. Támogatható tevékenységek Már meglévő külső és/vagy belső közösségi terek és kapcsolódó létesítmények átalakítása, felújítása, korszerűsítése, bővítése, kapcsolódó eszközbeszerzése, marketingtevékenysége, működtetése, tereprendezés.

17 Szabadidős- és sportegyesületek eredményes működését segítő, már meglévő közösségi terek felújítása Támogatás mértéke euró eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a Non-profit szervezetek esetében 100 % Egyházak esetében 100 %-a Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácshá za; Medgyesegyháza; Magyardombegyház; Ma gyarbánhegyes; Kunágota; Kisdombegyház; K evermes; Kaszaper; Dombiratos; Dombegyház ; Battonya; Pusztaottlaka; Medgyesbodzás; A lmáskamarás; Végegyháza;

18 Szabadidős- és sportegyesületek eredményes működését segítő, már meglévő közösségi terek felújítása Egyéb alanyi feltételek Pályázatot csak a LEADER HACS területen székhellyel rendelkező szabadidős-, lovas- és/vagy sportegyesület/alapítvány, horgászegyesület/alapítvány, vadásztársaság; egészségmegőrző egyesület/ alapítvány nyújthat be. Egyéb tárgyi feltételek Támogatás csak meglévő közösségi terek felújításához, bővítéséhez, átalakításához, korszerűsítéséhez vehető igénybe. A beruházás helyszíne szerinti illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolás szükséges, hogy az adott helyrajzi számon a pályázó szervezet legalább egy éve szakmai programot valósít meg, s a szakmai program megfelel a közösségi tér definíciónak. Támogatást csak azon pályázó nyújthat be, amely a pályázatához csatol legalább három, a LEADER HACS területén bejegyzett szabadidős-, lovasés/vagy sportegyesület/alapítvány, horgászegyesület/alapítvány, vadásztársaság; egészségmegőrző egyesület/ alapítvány támogató nyilatkozatát. A belső út, sétány, parkolóhelyek, tárolóhelyek kiépítésére, felújítására igényelt támogatás nem haladhatja meg a projekt összes igényelt támogatásának a 10%-át, maximum Ft-ot.

19 A településközösség számára kulturális értéket képviselő épület felújítása, látogathatóvá tétele Támogatás vehető igénybe A településközösség számára kulturális értéket képviselő épületek és a hozzájuk tartozó környezet megóvása, felújítása. Támogatható tevékenységek Kulturális értéket képviselő épületek felújítása, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés, eszközbeszerzés, marketing tevékenység, működtetés. Belső út, sétány, parkolóhelyek,tárolóhelyek és kerítés kiépítése, felújítása, közparkok, pihenőhelyek, sétautak kialakítása.

20 A településközösség számára kulturális értéket képviselő épület felújítása, látogathatóvá tétele Támogatás mértéke euró eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a Non-profit szervezetek esetében 100 % Egyházak esetében 100 %-a Jogosult települések: Mezőkovácsháza Egyéb tárgyi feltételek ét követően felújított épület felújítására, átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére támogatás nem igényelhető. Lakócélú ingatlanon beruházás nem valósítható meg. A belső út, sétány, parkolóhelyek, tárolóhelyek és kerítés kiépítésére, felújítására, közparkok, pihenőhelyek, sétautak kialakítására igényelt támogatás nem haladhatja meg a projekt igényelt összes támogatásának a 15%-át, de maximum Ft-ot.

21 LEADER Rendelet LEADER rendezvény: Hagyományőrző, helyi identitást erősítő rendezvények, programok támogatása Hagyományőrző, helyi identitást erősítő ifjúsági táborok támogatása Szabadidős- és sportprogramok programok támogatása Roma integrációs programok támogatása Környezettudatos gondolkodás kialakulását, szemléletváltozást elősegítő rendezvény Bio- és ökotermelés elterjedését elősegítő programok

22 Hagyományőrző, helyi identitást erősítő rendezvények, programok támogatása Támogatás vehető igénybe A helyi identitástudatot, valamint a hagyományőrzést segítő, a nemzetiségi hagyományok ápolását elősegítő, a térség valamennyi településének megjelenését is biztosító rendezvények, programok szervezésének és lebonyolításának támogatása. Támogatható tevékenységek Rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketing tevékenység.

23 Hagyományőrző, helyi identitást erősítő rendezvények, programok támogatása Támogatás mértéke 400 eurónak megfelelő forintösszeg eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a Non-profit szervezetek esetében 100 % Egyházak esetében 100 %-a Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácshá za; Medgyesegyháza; Magyardombegyház; Ma gyarbánhegyes; Kunágota; Kisdombegyház; K evermes; Kaszaper; Dombiratos; Dombegyház ; Battonya; Pusztaottlaka; Medgyesbodzás; A lmáskamarás; Végegyháza;

24 Hagyományőrző, helyi identitást erősítő ifjúsági táborok támogatása Támogatás vehető igénybe A hagyományőrzést elősegítő, helyi identitás tudatot erősítő, közösségépítő, közösségfejlesztő, és különösen a hátrányos helyzetű gyerekek és ifjúság társadalomba, kisebb életközösségekbe való beilleszkedését segítő táborok támogatása. Támogatható tevékenységek Táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzések, marketingtevékenység.

25 Hagyományőrző, helyi identitást erősítő ifjúsági táborok támogatása Támogatás mértéke: eurónak megfelelő forintösszeg eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a non-profit szervezetek esetében 100 %-a Egyházak esetében 100 %-a Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácshá za; Medgyesegyháza; Magyardombegyház; Ma gyarbánhegyes; Kunágota; Kisdombegyház; K evermes; Kaszaper; Dombiratos; Dombegyház ; Battonya; Pusztaottlaka; Medgyesbodzás; A lmáskamarás; Végegyháza;

26 Hagyományőrző, helyi identitást erősítő ifjúsági táborok támogatása Egyéb tárgyi feltételek: Tábor megszervezése során a táborba bevont fiatalok minimum 80%-ának állandó lakhellyel kell rendelkezni a LEADER HACS területén. Tábor minimum létszáma 10 fő.

27 Szabadidős- és sportprogramok programok támogatása Támogatás vehető igénybe A szabadidős-és sporttevékenységekre szakosodott non-profit szervezetek profiljába illő táborok, rendezvények támogatása elsősorban sportnapok, horgászversenyek, vadászatot bemutató (vadászat kivételével) és lovasrendezvény, vadkerti látogatás. Támogatható tevékenységek Rendezvények, táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés és marketing tevékenység.

28 Szabadidős- és sportprogramok programok támogatása Támogatás mértéke euró eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: Non-profit szervezetek esetében 100 %-a Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőková csháza; Medgyesegyháza; Magyardombeg yház; Magyarbánhegyes; Kunágota; Kisd ombegyház; Kevermes; Kaszaper; Dombi ratos; Dombegyház; Battonya; Pusztaottl aka; Medgyesbodzás; Almáskamarás; Vé gegyháza;

29 Szabadidős- és sportprogramok programok támogatása Egyéb alanyi feltételek Pályázatot csak a LEADER HACS területen székhellyel rendelkező sport-, vadász-, horgász- és lovasegyesületek, alapítványok nyújthatnak be. Egyéb tárgyi feltételek Tábor megszervezése során a táborba bevontak minimum 50%-ának a LEADER HACS területén állandó lakhellyel kell rendelkeznie. Rendezvény megvalósítása esetén a pályázó köteles minimum egy olyan programelemet megvalósítani, amely során mérni és igazolni tudja a 18 évnél fiatalabbak számát és a hátrányos helyzetet.

30 Roma integrációs programok támogatása Támogatás vehető igénybe A helyi roma népcsoportok társadalmi integrációját elősegítő programok támogatása. Támogatható tevékenységek Rendezvények, táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

31 Roma integrációs programok támogatása Támogatás mértéke eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a Non-profit szervezetek esetében 100 %-a Egyházak esetében 100 %-a

32 Roma integrációs programok támogatása Egyéb alanyi feltételek A pályázónak rendelkeznie kell a LEADER HACS területén működő Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogató nyilatkozatával. Egyéb tárgyi feltételek Rendezvény megvalósítása esetén a pályázó köteles minimum egy olyan programelemet megvalósítani, amely során mérni és igazolni tudja a 18 évnél fiatalabbak számát és a hátrányos helyzetet. Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácshá za; Medgyesegyháza; Magyardombegyház; Ma gyarbánhegyes; Kunágota; Kisdombegyház; K evermes; Kaszaper; Dombiratos; Dombegyház ; Battonya; Pusztaottlaka; Medgyesbodzás; A lmáskamarás; Végegyháza;

33 Környezettudatos gondolkodás kialakulását, szemléletváltozást elősegítő rendezvény Támogatás vehető igénybe A fenntartható fejlődés elősegítéséhez szükséges környezettudatos gondolkodás kialakulását, szemléletváltást és szemléletformálást elősegítő rendezvények, táborok támogatása. Támogatható tevékenységek Rendezvények, táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

34 Környezettudatos gondolkodás kialakulását, szemléletváltozást elősegítő rendezvény Támogatás mértéke eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a Non-profit szervezetek esetében 100 %-a Egyházak esetében 100 %-a Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 65 %-a Egyéni vállalkozó esetében 65 %-a Magánszemély esetében 65 %-a

35 Környezettudatos gondolkodás kialakulását, szemléletváltozást elősegítő rendezvény Egyéb tárgyi feltételek Kizárólag olyan rendezvény és tábor támogatható, amelyben a következő szakmai alapelemek megtalálhatók: 1 db előadás megújuló erőforrásokról, 1 db bemutató/kiállító személy/szervezet megújuló erőforrásokkal kapcsolatosan, 1 db vetélkedő a fiatalok számára fenntartható fejlődés témakörében. Rendezvény megvalósítása esetén a pályázó köteles minimum egy olyan programelemet megvalósítani, amely során mérni és igazolni tudja a 18 évnél fiatalabbak számát, és a hátrányos helyzetet. Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácsháza; Medgyesegyháza; Magyardombegyház; Magyarbánh egyes; Kunágota; Kisdombegyház; Kevermes; Kasz aper; Dombiratos; Dombegyház; Battonya; Pusztao ttlaka; Medgyesbodzás; Almáskamarás; Végegyház a;

36 Bio- és ökotermelés elterjedését elősegítő programok Támogatás vehető igénybe A bio-és ökotermelés elterjedését elősegítő ismeretterjesztő, szemléletformáló, szakmai rendezvények, elsősorban információs-és szakmai nap, kiállítás, bemutató megvalósításának támogatása. Támogatható tevékenységek Rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, kapcsolódó eszközbeszerzések, marketingtevékenység, kapcsolódó kiadványkészítés.

37 Bio- és ökotermelés elterjedését elősegítő programok Támogatás mértéke euró eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a Non-profit szervezetek esetében 100 %-a Egyházak esetében 100 %-a Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 65 %-a Egyéni vállalkozó esetében 65 %-a Magánszemély esetében 65 %-a

38 Bio- és ökotermelés elterjedését elősegítő programok Egyéb tárgyi feltételek kötelező szakmai program alapelemek: 1 db előadás bio- és ökotermelés témakörében, 1 db bemutató/kiállító személy/szervezet bio- és ökotermelés témakörében, 1 db vetélkedő 18 évnél fiatalabbak számára bio- és ökotermelés témakörében. A költségek minimum 70%-t bio-és ökotermeléssel kapcsolatos szakmai programelemekre kell fordítani. Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácshá za; Medgyesegyháza; Magyardombegyház; Ma gyarbánhegyes; Kunágota; Kisdombegyház; K evermes; Kaszaper; Dombiratos; Dombegyház ; Battonya; Pusztaottlaka; Medgyesbodzás; A lmáskamarás; Végegyháza;

39 LEADER Rendelet LEADER képzés: Tartós munkanélküliek, és a hátrányos helyzetűek számára munkaerőpiacra való visszatérést segítő tanfolyamok

40 Tartós munkanélküliek, és a hátrányos helyzetűek számára munkaerőpiacra való visszatérést segítő tanfolyamok Támogatás vehető igénybe Munkanélküliek, és a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszatérését, ill. a munkaerő piacra való bekerülésüket segítő képzési programok és felkészítő jellegű tanfolyamok támogatása. Támogatható tevékenységek Képzések szervezése, megvalósítása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

41 Tartós munkanélküliek, és a hátrányos helyzetűek számára munkaerőpiacra való visszatérést segítő tanfolyamok Támogatás mértéke euró eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 100 %-a Non-profit szervezetek esetében 100 %-a Egyházak esetében 100 %-a Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 65 %-a Egyéni vállalkozó esetében 65 %-a Magánszemély esetében 65 %-a

42 Tartós munkanélküliek, és a hátrányos helyzetűek számára munkaerőpiacra való visszatérést segítő tanfolyamok Egyéb tárgyi feltételek A képzésen résztvevők 100%-ának az Akciócsoport területén állandó lakcímmel kell, hogy rendelkezzen Olyan képzési programok szervezése, lebonyolítása támogatható, amelyeket a Munkaügyi Központ nyilvántartásában szereplő képzőszerv közreműködésével bonyolítanak le. Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácshá za; Medgyesegyháza; Magyardombegyház; Ma gyarbánhegyes; Kunágota; Kisdombegyház; K evermes; Kaszaper; Dombiratos; Dombegyház ; Battonya; Pusztaottlaka; Medgyesbodzás; A lmáskamarás; Végegyháza;

43 LEADER Rendelet LEADER vállalkozási alapú fejlesztések I: Vállalkozások részére tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet ellátó non-profit szervezetek infrastrukturális feltételeinek javítása Bio- és ökotermelés elterjedését segítő, bemutató gazdaság kialakításának a támogatása Vonzerőhöz kötött, minőségi turisztikai szolgáltatásokhoz szükséges szálláshely és infrastruktúra bővítés, korszerűsítés, fejlesztés

44 LEADER Rendelet LEADER vállalkozási alapú fejlesztések II: Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelése a kistermelői élelmiszer-termelés, - előállítás és -értékesítéshez szükséges kisméretű feldolgozóüzem létesítése

45 Vállalkozások részére tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet ellátó non-profit szervezetek infrastrukturális feltételeinek javítása Támogatás vehető igénybe A vállalkozások részére tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet ellátó, szakmai szervezetekkel, hálózatokkal együttműködő non-profit szervezetek infrastrukturális hátterének technikai-tárgyi felszereltségének javítása. Támogatható tevékenységek Tanácsadás helyszíneként funkcionáló épület, épületrész felújítása, korszerűsítése, bővítése, kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés, eszközbeszerzés, marketingtevékenység. Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácsháza; Medgy esegyháza; Magyardombegyház; Magyarbánhegyes; Kun ágota; Kisdombegyház; Kevermes; Kaszaper; Dombirat os; Dombegyház; Battonya; Pusztaottlaka; Medgyesbod zás; Almáskamarás; Végegyháza;

46 Vállalkozások részére tájékoztatási, tanácsadási tevékenységet ellátó non-profit szervezetek infrastrukturális feltételeinek javítása Támogatás mértéke euró eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás nonprofit szervezetek esetében 65 %-a Egyéb tárgyi feltételek Kizárólag olyan pályázó nyújthat be pályázatot, aki együttműködési megállapodással rendelkezik az alábbi szervezetek egyikével: falugazdász-hálózat, Agrárkamara, mezőkovácsházi HVI Iroda, Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány, Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása. Tanácsadás nyújtása kizárólag ingyenes formában lehetséges. Kizárólag olyan pályázó nyújthat be pályázatot, aki tanácsadási szerződést köt legalább egy szervezettel/személlyel, tanácsadást igénybe vevőnek a LEADER HACS területén székhellyel, telephellyel, vagy lakóhellyel kell rendelkeznie. A pályázónak igazolnia kell, hogy a tanácsadás nyújtásához megfelelő humánerőforrással rendelkezik.

47 Bio- és ökotermelés elterjedését segítő, bemutató gazdaság kialakításának a támogatása Támogatás vehető igénybe A bio-és ökotermelés elterjedését elősegítő ismeretterjesztő, szemléletformáló gazdaság kialakításának és a bemutató-gazdasági tevékenység megvalósításának támogatása. Támogatható tevékenységek Biogazdálkodáshoz köthető épület/épületrész/ingatlan/kapcsolódó létesítmények építése, fejlesztése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, eszközbeszerzés, marketingtevékenység, helyi termék védjegy kialakítása.

48 Bio- és ökotermelés elterjedését segítő, bemutató gazdaság kialakításának a támogatása Támogatás mértéke eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke: Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 65 %-a Egyéni vállalkozó esetében 65 %-a Magánszemély esetében 65 %-a Jogosult települések: Nagykamarás; Nagybánhegyes; Mezőkovácsháza; Medgyesegyháza; Magyardombegyház; Magyarbán hegyes; Kunágota; Kisdombegyház; Kevermes; Ka szaper; Dombiratos; Dombegyház; Battonya; Pus ztaottlaka; Medgyesbodzás; Almáskamarás; Végeg yháza; Egyéb tárgyi feltételek Pályázat kizárólag bemutató gazdaság és/vagy biotermelést folytató, 4 EUME üzemméretet el nem érő gazdaság kialakítására, fejlesztésére nyújtható be

49 Vonzerőhöz kötött, minőségi turisztikai szolgáltatásokhoz szükséges szálláshely és infrastruktúra bővítés, korszerűsítés, fejlesztés Támogatás vehető igénybe A szálláshely-és azok kiegészítő szolgáltatásaihoz, de elsősorban a szálláshelyhez nem feltétlenül kötött, a természeti erőforrásokra, mezőgazdasági, erdő-,vad-, és halgazdálkodási adottságokra, közösségi-kulturális és gasztronómiai örökségre, mint vonzerőre épülő minőségi szolgáltatásokhoz szükséges infrastruktúra bővítés, korszerűsítés, fejlesztés. Szálláshelyhez kötődően támogatás minimum III. osztályú panziókra, III osztályú üdülőházakra, apartmanokra, egy- és kétcsillagos kempingekre, illetve falusi magánszálláshelyekre,egykettő- és háromcsillagos fizetővendéglátó szálláshelyre, és "A" és B" kategóriás ifjúsági szállóra igényelhető. Támogatható tevékenységek Szálláshelyhez vagy vonzerőhöz kötődő turisztikai szolgáltatás fejlesztése, ehhez kapcsolódóan épület/épületrész/ingatlan infrastrukturális fejlesztése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, kialakítása, kapcsolódó eszközbeszerzés, marketingtevékenység.

50 Vonzerőhöz kötött, minőségi turisztikai szolgáltatásokhoz szükséges szálláshely és infrastruktúra bővítés, korszerűsítés, fejlesztés Támogatás mértéke euró eurónak megfelelő forintösszeg. A támogatás mértéke: Önkormányzat, önkormányzati társulás esetében 65 %-a Non-profit szervezetek esetében 65 %-a Egyházak esetében 65 %-a Mikro-kis-közép vállalkozás esetében 65 %-a Egyéni vállalkozó esetében 65 %-a Magánszemély esetében 65 %-a Jogosult települések: Mezőkovácsháza

51 Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelése Támogatás vehető igénybe A helyi mezőgazdasági, elsősorban kertészeti termékek hozzáadott értékének növelését, ezáltal jobb piaci pozicionálását lehetővé tevő beruházások (telephely bővítés-fejlesztés, infrastruktúra fejlesztés, eszköz-és gépbeszerzés) támogatása. Támogatható tevékenységek Telephely, székhely és kiszolgáló létesítmények létrehozása, fejlesztése, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, eszközbeszerzés, marketingtevékenység, helyi termék védjegy kialakítása.

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember. Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása

LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember. Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása A helyi mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelését,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 92/2013. (VI. 10.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. /2013. ( ) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /013. ( ) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 013-ban nyújtandó

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe...2 1.2 Főbb célkitűzések...2 1.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja...2 1.4 A HVS

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Bácska LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Bácska LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1 Számú intézkedés LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Felső-Bácska LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Települések élhetőbbé tétele

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 199/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 200/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 201/2009. (IX. 17.) Korm.

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 026 322 Helyi Akciócsoport: Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Rendezvény Célterület

Részletesebben

Vidékfejlesztési támogatások vállalkozásoknak. 2012. március 28. Zalaszentgrót Vállalkozói tájékoztató fórum

Vidékfejlesztési támogatások vállalkozásoknak. 2012. március 28. Zalaszentgrót Vállalkozói tájékoztató fórum Vidékfejlesztési támogatások vállalkozásoknak 2012. március 28. Zalaszentgrót Vállalkozói tájékoztató fórum Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport -

Részletesebben

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME azonosító: 300b07 Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turizmus fejlesztése. I. Fogalom magyarázat

Célterület adatlap. Vonatkozó HPME azonosító: 300b07 Vonatkozó HPME megnevezése: Helyi turizmus fejlesztése. I. Fogalom magyarázat Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 020 470 Helyi Akciócsoport: Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés Célterület

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

129/2012. (XII. 17.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések

129/2012. (XII. 17.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések 129/2012. (XII. 17.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV 2013

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV 2013 LEADER INTÉZKEDÉSI TERV 2013 A TISZATÉR LEADER EGYESÜLET T I S Z A I Á R A D Á S CÍMŰ HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MELLÉKLETE Intézkedések a TISZATÉR LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 90 95

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 90 95 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 020 142 Helyi Akciócsoport: Duna Összeköt Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Civil

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 14., csütörtök Tartalomjegyzék 395/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet A 3P Savaria Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58.

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58. 2013. VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 4.3 LEADER Terv LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velence 2013.04.09.

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára

Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára Kertészek Földje Akciócsoport képzése a LEADER és a III-as tengely nyertes pályázói számára Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület diasora - 2012 Május 17 - Mezőkovácsháza A a Bemutatkozás Kertészek Földje

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-5.1.2.B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Előterjesztés

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Előterjesztés ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 61/2011.09.08. Előterjesztés az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2011. szeptember 8-ai ülésére Az Európai

Részletesebben

Célterület adatlap. Egyéni vállalkozó 60 65 Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65

Célterület adatlap. Egyéni vállalkozó 60 65 Mikro-kis-közép vállalkozás 60 65 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 025 758 Helyi Akciócsoport: Homokhátság Fejlődéséért Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. UMVP intézkedés: Versenyképesség Jogcím: Vállalkozás alapú fejlesztés

Részletesebben

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése

A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése Rendelet: VM 103/2013. (XI.8.) Közlemény: 289/2013.(XI/14) Arculati útmutatóról, továbbá a Gépjármű katalógus a kistérségi

Részletesebben

LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és Projekt Adatlap

LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és Projekt Adatlap LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia és Projekt Adatlap GERJE-SZTŐK Helyi Vidékfejlesztési Közösség 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa LEADER Intézkedési

Részletesebben