LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember. Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember. Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása"

Átírás

1 LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK várható pályázatbenyújtási időszak: 2011 szeptember Mezőgazdasági termékek hozzáadott értéknövelő beruházása A helyi mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelését, ezáltal jobb piaci pozicionálását lehetővé tevő beruházások (telephely bővítés-fejlesztés, infrastruktúra fejlesztés, eszköz-és gépbeszerzés) támogatása, amely hozzájárul a térség gazdasági feltételeinek javításához. Az igénybe vehető támogatás Ft, a támogatás mértéke hátrányos az összes elszámolható kiadás 65/ 60%-a A rendelkezésre álló keretösszeg Ft Kizárólag hozzáadott érték növelő beruházásra 1 nyújtható be pályázat. 4 EUME feletti gazdálkodó kizárólag helyi termék (a medgyesi dinnye, bánhegyesi paprika, bánkúti búza) előállításával kapcsolatos együttműködési projektre nyújthat be pályázatot, a HVS fő célkitűzéseinek a megvalósítása érdekében (foglalkoztatás növelése, helyi termékek hozzáadott értékének a növelése, kisméretű feldolgozóipari egységek kialakítása). A pályázat csak együttműködésben valósítható meg, legalább 5 őstermelővel/mezőgazdasági vállalkozóval kötött olyan együttműködési megállapodás csatolása kötelező. Legalább egy olyan együttműködési megállapodás csatolása is kötelező, melyben helyi önkormányzat és/vagy non-profit szervezet számára szociális jellegű és/vagy foglalkoztatást elősegítő felajánlást vállal a pályázó (pl palánta, vetőmag felajánlása közmunka-programhoz, hátrányos helyzetű alkalmi munkavállalók foglalkoztatásának vállalása). A projekt eredményekről kötelező évente legalább egy nyilvános rendezvényen beszámolni. Eszközbeszerzés kizárólag építéssel együtt támogatható. Az építési tevékenységekre igényelt támogatás el kell, hogy érje a projekt összes igényelt támogatásának a 20 %-át. Kizárólag olyan gépvásárlás támogatható, amely a LEADER HACS erre kialakított célterület-melléklete tartalmaz. Amennyiben a pályázó az értékelés során a megszerezhető pontok 50%-át nem éri el, a pályázat nem részesülhet támogatásban. Helyi mezőgazdasági termékekhez kötődő feldolgozó és értékesítő vállalkozások fejlesztése 1 Olyan térségen belüli együttműködésre épülő beruházás, amely építési beruházást és gépvásárlást egyaránt tartalmaz és a helyben előállított mezőgazdasági termékek feldolgozottsági fokát emeli.

2 Helyi mezőgazdasági termékek feldolgozásának, értékesítésének az elősegítése érdekében felmerülő építési beruházások, eszközvásárlások. Az igénybe vehető támogatás Ft, az összes elszámolható kiadás 60/65 %-a A rendelkezésre álló keretösszeg Ft VI. Kizárólag olyan fejlesztéshez nyújtható támogatás, amely az EK Szerződés I. mellékletében szereplő termékek feldolgozására, értékesítésére irányul. Elsődleges termelésre és kapcsolódó műveleteire 2 irányuló beruházás nem támogatható. Amennyiben a pályázó az értékelés során a megszerezhető pontok 50%-át nem éri el, a pályázat nem részesülhet támogatásban. A bio- és ökotermelés elterjedésének támogatása Biogazdálkodáshoz köthető 3 épület/épületrész/ingatlan/kapcsolódó létesítmények építése, fejlesztése, átalakítása, bővítése, korszerűsítése, kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése, eszközbeszerzés, marketingtevékenység. Az igénybe vehető támogatás legkisebb mértéke hátrányos helyzetű területen Ft, az összes elszámolható kiadás 60/65 %-a A rendelkezésre álló keretösszeg Ft Kizárólag csak Biokontroll Hungária Kft által kiállított igazolással rendelkező pályázó nyújthat be pályázatot. Amennyiben a pályázó az értékelés során a megszerezhető pontok 50%-át nem éri el, a pályázat nem részesülhet támogatásban. 2 Elsődleges termelés és kapcsolódó műveletek: elsődleges termékek előállítása, termesztése vagy tenyésztése, beleértve a termés betakarítását, a fejést és a haszonállat-tenyésztést az állatok levágásáig. Ugyancsak ide tartozik a vadászat és a halászat, valamint a vadon élő termékek betakarítása - az alaptermékek szállítása, tárolása és kezelése a termelés helyén, feltéve, hogy ez lényegesen nem változtatja meg azok jellegét - élő állatok szállítása, amennyiben az e rendelet célkitűzéseinek eléréséhez szükséges és - növényi eredetű termékek, halászati termékek és vadak esetén olyan alaptermékek, amelyek jellege lényegesen nem változott, a termelés helyéről valamely létesítménybe történő eljuttatásának szállítási műveletei 3 Az Európai Unióban, így hazánkban is a mezőgazdasági termékeket, a belőlük készült élelmiszereket és takarmányokat csak akkor szabad ökológiai (öko, bio, biológiai, organikus) jelöléssel forgalmazni, ha a rájuk vonatkozó közösségi és hazai jogszabályok betartása mellett, az állam hatósági kontrollja alatt működő ellenőrzési rendszerben állították elő, és rendelkeznek ezekről igazolással (Magyarországon Bio-Controll Hungária Kft által kiadott tanúsítvánnyal). Bemutató gazdaság: olyan mezőgazdasági üzem, amely nem kizárólag a termelést szolgálja, hanem lehetővé teszi az eljárások bemutatását, a vidéki élet népszerűsítését. Évente legalább 50 napon lehetőséget biztosít a bemutató gazdaság látogathatóságára, s ezt a lehetőséget az elérhetőségekkel együtt a saját honlapján és a HACS honlapján elérhetővé teszi, ezáltal növelve a térség turisztikai kínálatát.

3 Hagyományőrzést elősegítő, a helyi identitástudatot erősítő vagy sportcélú rendezvények és táborok A helyi identitástudatot, valamint a hagyományőrzést segítő 4 és/vagy a sporttevékenységekhez kapcsolódó, a térség valamennyi településének megjelenését is biztosító rendezvények, táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása. Támogatható tevékenységek A helyi identitástudatot, valamint a hagyományőrzést segítő 5 és/vagy a sporttevékenységekhez kapcsolódó, a térség valamennyi településének megjelenését is biztosító rendezvények, táborok szervezésének és lebonyolításának támogatása. Az igénybe vehető támogatás Ft, az összes elszámolható kiadás 100 %-a A rendelkezésre álló keretösszeg Ft Tábor szervezése esetén a tábor minimum létszáma 10 fő, a táborban résztvevő személyek arányának minimum 80%-ának az állandó lakhelyének a LEADER HACS területén kell lennie. pályázat nem részesülhet támogatásban. A helyi termék feldolgozó közösségi tér kialakítása Helyi termék feldolgozó közösségi tér 6 kialakítása érdekében felmerülő építési beruházásokra, az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésekre és marketing tevékenységre. 4 Helyi identitást erősítő jellegű rendezvény: Olyan rendezvény vagy tábor, amelynek a szakmai programjában a LEADER HACS területen székhellyel, telephellyel rendelkező, tetszőleges jogi formában működő, bejegyzett fellépőcsoport, illetve magánszemély esetén az LEADER HACS területen állandó lakcímmel rendelkező fellépő szerepel. Hagyományőrző jellegű rendezvény: olyan rendezvény vagy tábor, amelynek a szakmai programjában néptánccsoport, mazsorettcsoport, asszonykórus, egyházi kórus, hagyományos kézműves mesterségek bemutatkozása, népművészeti kiállítás, helytörténeti kiállítás, kisebbségi nemzetiségi közösség/önkormányzat vagy hagyományőrző egyesület vagy az adott település testvértelepülése által delegált fellépő-csoport által tartott bemutató, népzenei együttes, tájjellegű bemutató, elszármazottak találkozója, gasztronómiai bemutató, mezőgazdasági bemutató, őshonos magyar állatok bemutatása, lovas bemutató, mezőgazdasági szakmai program szerepel. 5 Helyi identitást erősítő jellegű rendezvény: Olyan rendezvény vagy tábor, amelynek a szakmai programjában a LEADER HACS területen székhellyel, telephellyel rendelkező, tetszőleges jogi formában működő, bejegyzett fellépőcsoport, illetve magánszemély esetén az LEADER HACS területen állandó lakcímmel rendelkező fellépő szerepel. Hagyományőrző jellegű rendezvény: olyan rendezvény vagy tábor, amelynek a szakmai programjában néptánccsoport, mazsorettcsoport, asszonykórus, egyházi kórus, hagyományos kézműves mesterségek bemutatkozása, népművészeti kiállítás, helytörténeti kiállítás, kisebbségi nemzetiségi közösség/önkormányzat vagy hagyományőrző egyesület vagy az adott település testvértelepülése által delegált fellépő-csoport által tartott bemutató, népzenei együttes, tájjellegű bemutató, elszármazottak találkozója, gasztronómiai bemutató, mezőgazdasági bemutató, őshonos magyar állatok bemutatása, lovas bemutató, mezőgazdasági szakmai program szerepel. 6 Helyi termék feldolgozó közösségi tér: olyan hely, amely a megtermelt ANNEX1.-es termékek feldolgozására alkalmas, és a szervezeti és működési szabályzata alapján hozzáférhető a lakosság számára.

4 Az igénybe vehető támogatás Ft, az összes elszámolható kiadás 100 %-a A rendelkezésre álló keretösszeg Ft pályázat nem részesülhet támogatásban. Új épület építése nem támogatható. Kizárólag együttműködésben megvalósuló fejlesztések támogathatóak. Szabadidős és sportcélú már meglévő közösségi terek felújítása A non-profit szervezetként tevékenykedő szabadidős-és sportegyesületek, horgász egyesületek, lovas- és vadásztársaságok eredményes működését elősegítő, már meglévő külső és belső közösségi terek felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint a szervezetek tevékenységének megfelelő infrastrukturális fejlesztése, ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés, építmény támogatható. Belső út, sétány, parkolóhelyek, tárolóhelyek kialakítása fejlesztése létesítése is támogatható. Az igénybe vehető támogatás Ft Ft, az összes elszámolható kiadás 100 %-a. A rendelkezésre álló keretösszeg Ft Pályázatot csak a LEADER HACS területén székhellyel rendelkező szabadidős-, lovas és/vagy sportegyesület/alapítvány, horgászegyesület/alapítvány, vadásztársaság egészségmegőrző egyesület/ alapítvány, illetve önkormányzat nyújthat be. Támogatás csak meglévő közösségi terek felújításához, bővítéséhez, átalakításához, korszerűsítéséhez vehető igénybe. Nonprofit szervezet esetén a beruházás helyszíne szerinti illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolás szükséges, hogy az adott helyrajzi számon a pályázó szervezet legalább egy éve szakmai programot valósít meg, s a szakmai program megfelel a közösségi tér definíciónak. Támogatást csak azon pályázó nyújthat be, amely a pályázatához csatol legalább három, a LEADER HACS területén bejegyzett szabadidős-, lovas- és/vagy sportegyesület/alapítvány, horgászegyesület/alapítvány, vadásztársaság egészségmegőrző egyesület/ alapítvány támogató nyilatkozatát. Amennyiben a pályázó az értékelés során a megszerezhető pontok 50%-át nem éri el, a pályázat nem részesülhet támogatásban. Gazdasági és közösségi célokat szolgáló kisebb közösségi terek kialakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése

5 Gazdasági és közösségi célokat szolgáló közösségi terek 7 átalakításához, ehhez kapcsolódó eszközbeszerzésekre. felújításához, bővítéséhez, Az igénybe vehető támogatás Ft Ft, az összes elszámolható kiadás 100 %- a. A rendelkezésre álló keretösszeg Ft Non-profit szervezet esetén a beruházás helyszíne szerinti illetékes önkormányzat jegyzője által kiállított igazolás szükséges, hogy a pályázó szervezet legalább két éve szakmai programot valósít meg, s a szakmai program megfelel a közösségi tér definíciónak. pályázat nem részesülhet támogatásban. Térfigyelő kamerarendszer kialakítása hozzátartozó eszközbeszerzés a közbiztonság-javítás érdekében Térfigyelő kamerarendszerek kiépítésére, eszközbeszerzésre, ehhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztésre, polgárőrség aktivitásának a fokozására, ifjúságvédelmi programelemek megvalósítására Az igénybe vehető támogatás Ft, az összes elszámolható kiadás 100 %-a A rendelkezésre álló keretösszeg Ft pályázat nem részesülhet támogatásban. Marketing költség önállóan nem támogatható. 7 a helyileg illetékes önkormányzat jegyzője által igazolt közösségi tér - a jegyzői igazolás alapján a pályázó a közösségi térben legalább két éve szakmai programot valósít meg a helyi közösség érdekében, és nem illeszkedik az alább felsorolt célterületekhez: - meglévő szabadidős sportcélú közösségi tér, - helyi termék előállító közösségi térnek, - Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, hozzátartozó eszközbeszerzés a közbiztonság javítása érdekében.

6 Helyi humán-erőforrás fejlesztése és a társadalmi tőke erősítése Munkanélküliek, és a hátrányos helyzetűek munkaerőpiacra való visszatérését, ill. a munkanélküliek, a hátrányos helyzetűek, 18 évnél fiatalabbak munkaerő piacra való bekerülésüket segítő képzési programok és felkészítő jellegű tanfolyamok támogatása, melyek lehetőleg a helyi identitástudatot is erősítik 8. Az igénybe vehető támogatás Ft, az összes elszámolható kiadás 100 %-a. A rendelkezésre álló keretösszeg Ft A képzésen résztvevők 100%-ának a LEADER HACS területén állandó lakcímmel kell, hogy rendelkezzen. Olyan képzési programok szervezése, lebonyolítása támogatható, amelyeket a Munkaügyi Központ nyilvántartásában szereplő képzőszerv közreműködésével bonyolítanak le. pályázat nem részesülhet támogatásban. Kérdés esetén kérjük forduljon hozzánk bizalommal: Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület Tel: 68/ Helyi humán-erőforrás fejlesztése és a társadalmi tőke erősítése: Munkanélküliek, és a hátrányos helyzetűek számára munkaerőpiacra való visszatérést segítő tanfolyamok, 18 évnél fiatalabbak munkára szoktatását célzó képzések. Hátrányos helyzetű emberek: romák, nők, pályakezdők, csökkent munkaképességűek. Csökkent munkaképességű: legalább 50%-os munkaképesség-csökkenést állapítottak meg nála. Munkanélküli: Munkaügyi központ nyilvántartásában szereplő személy. Helyi identitást erősítő jellegű képzés: Olyan képzés, amelynek a szakmai programjában a LEADER HACS területén székhellyel, telephellyel rendelkező, tetszőleges jogi formában működő, bejegyzett képzőszerv, illetve magánszemély esetén a LEADER HACS területén lakcímmel rendelkező előadó/oktató szerepel, s ezen képzőszervvel/előadóval/oktatóval együttműködési megállapodást kötöttek.

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15

TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2. 2 Helyzetelemzés... 4. 3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia... 15 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 2 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe...2 1.2 Főbb célkitűzések...2 1.3 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának célja...2 1.4 A HVS

Részletesebben

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek

Célterület adatlap. I. Fogalom magyarázat. II. Támogatás vehető igénybe. III. Támogatás mértéke. IV. Célterület specifikus alanyi és tárgyi feltételek Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 026 322 Helyi Akciócsoport: Hajdúvölgy-Körösmente Térség Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Rendezvény Célterület

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58.

2013. LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG. Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület. Velence 2013.04.09. 58. 2013. VELENCEI-TÓ TÉRSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLET HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 4.3 LEADER Terv LEADER TERV VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG Velencei tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület Velence 2013.04.09.

Részletesebben

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Balmazújváros, Egyek, Folyás, Görbeháza, Hortobágy, Nádudvar, Polgár, Tiszacsege, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos lakossága részére AZ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Előterjesztés

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS. Előterjesztés ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 61/2011.09.08. Előterjesztés az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2011. szeptember 8-ai ülésére Az Európai

Részletesebben

HPME/célterület tervezési útmutató

HPME/célterület tervezési útmutató HPME/célterület tervezési útmutató Tartalom Bevezetés 2 Az intézkedés/célterület egyeztetés ütemezése 2 LEADER-szerűség az intézkedések, projekt javaslatok vonatkozásában 2 Alapfogalmak: 5 Jogcím: 5 HPME:

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés DÉL-MÁTRA KÖZHASZNÚ LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a DÉL-MÁTRA LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1.1. HVS intézkedés megnevezése: A Dél-Mátra

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.2-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.2-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 1. Alapvető cél PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.2-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása

Részletesebben

Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése 2009.05.11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata

Előterjesztés - Vértes-Gerecse Közösség Közgyűlése 2009.05.11. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 1. A HVS t érintő módosítások a 2009. évi felülvizsgálatnál: 1.1. A LEADERV Terv szabályozása IV. tengely 1.2. A III. tengely esetében a projektméretek lehatárolása 1.1. A LEADERV Terv szabályozása IV.

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének,

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása: 2015. július 9-től - 2017. július 10-ig. Támogatás összege: min. 5 millió Ft, max.

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Intézkedések a Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 14., csütörtök Tartalomjegyzék 395/2013. (XI. 14.) Korm. rendelet A 3P Savaria Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Hódmezővásárhelyi kistérség. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Hódmezővásárhelyi kistérség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Kistérség-település-ember-gondolat +LEADER 1. Vezetői összefoglaló 1.1 Jövőkép A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megvalósulásával az Akciócsoport

Részletesebben

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE - KIEMELT IPARÁGAKBAN MŰKÖDŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Hulladékhasznosítási

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 51316 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 79. szám A vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V. 22.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben