KARI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KARI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár NymE-MÉK KARI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Intézményi azonosító: FI21120 Készítette: Dr. Szakál Pál oktatási dékánhelyettes Vighné Takács Erika tanulmányi koordinátor Mosonmagyaróvár 2016

2 LECTORI SALUTEM! ÜDVÖZLET AZ OLVASÓNAK! Az új tanév kezdetén örömmel nyújtjuk át szokásos tájékoztató kari kiadványunkat leendő hallgatóinknak. Bízunk benne, hogy hasznos információkkal tudjuk segíteni valamennyi hallgatónk, de legfőképpen az egyetemmel csak most ismerkedő elsőévesek tájékozódását a Karon, a Nyugat-magyarországi Egyetemen és nem utolsósorban az egyetemi élet világában, amely sok tekintetben meglehetősen különbözik az eddig megszokott középiskolai élettől. A kiadványban összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat a városról, a Karról, a diákéletről. Megtalálják az összeállításban azokat a legfontosabb szabályokat, elsősorban a hallgatói követelményrendszerre vonatkozókat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy tanulmányaikat eredményesen folytathassák. Az elmúlt évek felsőoktatási változásainak eredményeképpen kialakult a Kar mai képzési struktúrája. Ennek keretében 7 BSc, 8 MSc és 8 felsőoktatási szakképzési szakon folytathatják hallgatóink tanulmányaikat, illetve a mesterszintű képzés befejezése után szakirányú továbbképzési szakok várják az érdeklődőket, ahol tovább bővíthetik ismereteiket. Igyekeztünk tehát megfelelni annak a mai követelménynek, amely az élethosszig tartó tanulás igényének és szükségszerűségének megfelelően folyamatosan kínál ismeretszerzési lehetőségeket, anélkül, hogy el kellene hagyni a megszokott és jól bevált intézményt. A Karon folyó képzés, a meglévő szakok biztosítják, hogy mindegyik BSc szakunknak van MSc folytatása, így egy adott területen elmélyült tudásra tehetnek szert hallgatóink. Ugyanakkor, ha menetközben más terület iránt is feltámad érdeklődésük, annak a művelésére is van lehetőség. A Kar doktori iskolájában több mint 50 PhD hallgató folytatja tanulmányait. A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar tehát az alapképzéstől a legmagasabb szintű egyetemi oktatásig kínál perspektívát a hallgatóknak. Hallgatóink a mosonmagyaróvári Karra történő belépéssel, olyan intézménynek lettek tagjai, ahol 1818 óta folyik felsőfokú képzés. Az eltelt közel 200 év során számos sikeres, volt hallgatónk példája bizonyítja, hogy a magyaróvári Akadémián, illetve jogutód intézményeiben mindig olyan tudást szerezhettek a diákok, amely a hozzátett saját munkával és erőfeszítéssel együtt, biztosítékot adott arra, hogy saját maguk, szűkebb-tágabb környezetük, hazájuk javára megállják helyüket az életben. Csak ízelítőképpen, volt hallgatóink sorában találjuk gróf Bethlen István és gróf Teleki Pál miniszterelnököket, idős Bartók Bélát, a nagyhírű zenetudós édesapját, Ferenczy Károlyt, a magyar festészet egyik legkiemelkedőbb mesterét, a festő-grafikus Schell Józsefet, akit a vadászattal kapcsolatos témavilág egyik legavatottabb tolmácsolójaként tartanak számon a hazai képzőművészetben. Széles körben ismert, Fekete István írónak a karhoz fűződő kapcsolata, de a volt hallgatók között találjuk Anghy Csabát, a Fővárosi Állat- és Növénykert nemzetközileg elismert tudós igazgatóját, vagy azt a Jókay-Ihász Lajost, aki az Egyesült Államokban a NASA-hoz kerülve, kifejlesztette az űrhajósok számára a világűrben fogyasztható élelmiszereket. A Kar oktatói, vezetői ma is arra törekszenek, hogy továbbvigyük ezeket a hagyományokat és olyan képzést nyújtsunk hallgatóinknak, amely biztosítja, hogy a mai kor, az Európai Unió, a globalizálódó világ szabta keretek között sikeresek legyenek. Ezt tartjuk fő feladatunknak, de ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ez közös munka is. A magyaróvári képzés sajátosságai között mindig számon tartották a családias légkört, a régi egyetemekhez hasonló, az oktatók és a hallgatók közös tevékenységén alapuló műhelymunkát. 2

3 Tisztelt Hallgatóink! Meghívjuk Önöket erre a közös munkára! Keressék tanáraikat a tanszékeken, az órák szüneteiben, legyenek aktívak az előadásokon, a gyakorlatokon, ne passzív alanyai, hanem tevékeny résztvevői legyenek az oktatásnak. Az eredményes tanulás alapja a motiváció. Keressék és találják meg azt a területet, amely érdeklődésüknek legjobban megfelel, tűzzenek maguk elé olyan célokat, amelyeknek megvalósítása érdekében érdemes munkát és energiát befektetni. Használják ki az Egyetem által biztosított feltételeket, a könyvtárat, az elérhető adatbázisokat, az informatika nyújtotta lehetőségeket. Tanuljanak nyelveket, végezzenek tudományos diákköri munkát, vegyenek részt a közösségi életben, diákszervezetek munkájában. Az egyetemi élet a vidámságról is szól, de mindenképpen tartsák meg a tanulás és a vidámság, a szórakozás közötti kényes egyensúlyt, amely az eredményes túlélés egyik alapszabálya. Ne feledjék, hogy a tanulás, az ismeretszerzés a legfontosabb feladatuk az elkövetkező évek során. Mosonmagyaróvár, e kedves, emberléptékű város, amely a magyar vidékkel is szoros kapcsolatot tart, szeretettel várja Önöket, ismerjék meg, lakják be és bizton állítom, hogy amíg élnek szeretni fogják. Kívánok mindenkinek jó egészséget, jó munkát, eredményes tanulást! Mosonmagyaróvár, szeptember Prof. Dr. Schmidt Rezső dékán 3

4 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A VÁROS, AHOL ÉLÜNK Mosonmagyaróvár az osztrák határtól 15 kilométerre, a Bécs Budapest közötti autó-pálya és vasútvonal mellett fekszik, a Mosoni-Duna és a Lajta találkozásánál. Nyugatról a Hanság, keletről a Szigetköz határolja. Moson (Wiesenburg) és Magyaróvár (Ungarisch-Altenburg) egyesülésével 1939-ben jött létre, jelenleg kb lakosa van. A település helyét a gazdasági és földrajzi adottságok jelölték ki. Már a rómaiak idején őrhely, Ad Flexum néven (jelentése: a kanyarnál). A XI. században Moson jelentősége megnőtt: a mezőváros ebben az időben, az államalapító Szent István király által létrehozott vármegye székhelye lett. A mosoni földvárat 1271-ben Ottokár cseh király fölégette, amelynek szerepe ezután fokozatosan csökken, Óvár jelentősége pedig nő. Az óvári vár felé haladó fontos útvonalon hidat verettek a Lajtán, a kereskedőktől vámot szedtek. Magyaróvár (Óvár) fejlődésében jelentős lépés volt, hogy Erzsébet özvegy királyné 1354-ben kiváltságlevelet adományozott a városnak, és a királynéi városok kiváltságait biztosította (önálló bíráskodás, vásártartás, ítélet-végrehajtás joga). A török hódoltság korában különösen Győr megszállása után megnőtt a vár stratégiai jelentősége. Ekkor megerősítették és védőbástyákkal látták el. A vár viharos történelméből érdemes kiemelni, hogy 1683-ban a Bécs ellen vonuló Kara Musztafa török nagyvezír csapatai vették birtokba ben Magyaróváron kötött fegyverszünetet Napóleon Ausztriával, ezt követte a schönbrunni béke. A háborús eseményeket követően a vár elveszti katonai jelentőségét ban Albert Kázmér szász-tescheni herceg, Mária Terézia veje, megalapította az agrárfelsőoktatási intézményt, amelynek központja mindig a várban volt. Az intézmény diákja volt ban a híres osztrák költő, Nikolaus Lenau. Emléktábla jelöli Lenau egykori lakóházát, melyet hangulatos barokk épületek öveznek. A Deák Ferenc téren, a Habsburg főhercegi kastély előtt áll a barokk stílusú Nepomuki Szent János-szobor. A város ékessége a Cselley-ház, amely híres XIX. századi magyar festők munkáinak és korabeli bútoroknak ad otthont. A Szent Gotthárd templom a jelenlegi barokkos jellegét a XVIII. században kapta. Altemplomában van eltemetve Habsburg Frigyes és felesége Izabella. Magyaróvár és Moson fejlődésében éles különbségek láthatók: a maga adottságainak megfelelően mindkét település dinamikusan fejlődött, azonban mindig Magyaróvár volt a városiasabb jellegű. Igazgatási és oktatási intézményei hatottak a lakosság rétegződésére. Moson gazdagabb volt ugyan, de a népesség zömét mindvégig a mezőgazdaságból élők alkották. Az iparosodás a mezőgazdasághoz kapcsolódóan mindkét városrészben korán megindult: malom, sör- és malátaüzem, gyapjúfeldolgozó, mezőgazdasági gépgyár, cukorgyár létesült, ezek azonban az 1648-tól az 1980-as évek végéig működő malmot leszámítva kisebb üzemek voltak. 4

5 Az 1910-es évek elején Európa lázasan készült a háborúra. Ennek keretében az Osztrák- Magyar Monarchia közös hadügyminisztériuma 1913-ban elhatározta, hogy Magyarországon lőporgyárat épít. Ennek helyéül Magyaróvárt jelölték ki. A hadiipari üzemek egész tucatja épült fel egy városrésznyi területen, ahol a világháború vége felé közel húszezer ember (többségében hadifogoly) dolgozott. A trianoni békeszerződések értelmében a gyárakat le kellett szerelni, az épületek a békés iparosodás céljait szolgálták. Ma is gyárakként, üzemekként funkcionálnak, a hozzájuk tartozó lakóépületekkel, zöldterületekkel együtt a ma már történelmi városrész megmentésre vár. A II. világháború után Mosonmagyaróvárnak a nyugati határhoz való közelsége megpecsételte sorsát. A határsávban a város fejődése az itt levő gyáraknak, az akadémiának, a fejlett mezőgazdasági üzemeknek köszönhetően folyamatos volt ugyan, de jó földrajzi fekvése ellenére az idegenforgalom gyakorlatilag nem létezett. Megtört a jég a 60-as évek végén, fokozatosan felpezsdült az élet a városban. Lakótelepek épültek, új közintézmények létesültek, felújítottak egy sor műemléket, egymás után nyíltak az üzletek, vendéglátóhelyek. A 80-as évek végére jól fejlett kereskedelmi és szolgáltatóhálózat, nagyipar és híresen jó mezőgazdaság jellemezte a várost. A rendszerváltás utáni új gazdasági körülményekhez rövid idő alatt sikerült alkalmazkodnia. 5

6 A KAR ALAPÍTÁSA, RÖVID TÖRTÉNETE A mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar jogelődjét, a Magyar- Óvári Gazdasági Magántanintézetet Wittmann Antal jószágkormányzó javaslatára Albert Kázmér szász-tescheni herceg október 25-én alapította. Az intézet alapításával az volt a célja, hogy uradalmai számára elméletileg és gyakorlatilag képzett gazdatiszteket neveljen. A hallgatók soraiba a szakmai érdeklődést tanúsító, gimnáziumi érettségivel rendelkező fiatalok az egész Monarchia területéről, sőt Európa más országaiból is jelentkezhettek. Az oktatás két éves volt, kezdetben latin, majd német nyelvű. Az intézmény megalapításától kezdve felsőfokú jelleggel működött. Az elő igazgató Wittmann Antal ( ), akinek a nevéhez nemcsak az intézet alapí-tási terve, hanem a Lajta mocsaras vidékének a lecsapolása és a városi park létesítése is fűződik. Utódja Kleyle Joachim ( ) igazgatása alatt alakult meg 1840-ben intézményi keretek között az első tudományos intézet: a Magyaróvári Meteorológiai Megfigyelő Állomás. Az oktatás az 1848/49-es és az 1849/50-es tanévben szünetelt, mert a hallgatók nagy része a magyar szabadságharc zászlai alá sorakozva Kossuth oldalán harcolt. A megváltozott viszonyok következtében az uradalomnak nem volt annyi anyagi ereje, hogy az intézetet továbbra is fenntartsa. Ezért szeptemberében Albert Kázmér szerződést kötött a Földművelésügyi Minisztériummal, melyben részletezték a Császári és Királyi Gazdasági Felsőbb Tanintézet létrehozásának feltételeit és a minisztériumhoz való jogviszonyát. Ettől kezdve a tanintézet állami irányítás alá került. Vezetésére Dr. Pabst Henrik Vilmos, a hohenheimi Gazdasági Akadémia igazgatóját hívták meg, aki 1861-ig vezette az intézetet. Bécsbe való távozása után, az 1840 óta már itt oktató Dr. Masch Antal lett az utóda, aki csak 1863-ban kapott igazgatói kinevezést. A császári és királyi osztrák Földművelésügyi Minisztérium 1869-ben térítés ellenében átadta a Gazdasági Tanintézetet a Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztériumnak, ben pedig kivált az anyaintézetből a bécsi Mezőgazdasági Főiskola. Ettől kezdve több óvári tanár is Bécsben folytatta munkáját. Az intézet új neve: Magyar Királyi Gazdasági Felsőbb Tanintézet. Az 1874-es esztendő újabb változást hozott a felsőbb tanintézet életében. A hazai szakoktatás legmagasabb fokú intézetévé lépett elő és Magyar Királyi Gazdasági Akadémia címet kapott. Az oktatás két évfolyamon magyar és német nyelven folyt. Rázsó Imre megalapította a Géptani Tanszék keretében Európa egyik legrégibb Gazdasági Eszköz- és Gépkísérleti Állomását (1869). Ezt 1872-ben a Vegykísérleti Állomás követte, melyhez a Meteorológiai Megfigyelő Állomás is csatlakozott (1873). A Növénytani Tanszéken belül 1878-ben létrejött a Vetőmagvizsgáló Állomás. A német nyelvű tagozatra 1883-ban már nem vettek fel hallgatókat és az 1884/85-ös tanévtől az akadémián az oktatás kizárólag magyar nyelven történt. Masch Antal halála (1884. augusztus) után Balás Árpád ( ), a keszthelyi tanintézet korábbi vezetője lett az új igazgató. Őt ebben a beosztásban Thallmayer Viktor ( ) és Vörös Sándor ( ) követte. Ebben az időszakban Cserháti Sándor létrehozta a Növénytermesztési Kísérleti Állomást (1891), Ujhelyi Imre az Állatgyógyászati Állomást (1892) és 1896-ban megalapította a Magyaróvári Szarvasmarhatenyésztő Egyesülést. Az Akadémia tanári testületéből 1893-ban Gazdasági Bizottság alakult 13 6

7 megyére terjedő hatáskörrel. A Vetőmagvizsgáló Állomás 1893-ban a Linhart György által létesített Növényélet- és Kórtani Állomással önálló intézetté alakult. Ujhelyi Imre 1903-ban megalapította a Magyar Királyi Tejgazdasági Kísérleti Állomást. Grábner Emil kezdeményezésére 1909-ben felállították az Országos Növénynemesítő Intézetet. Az Akadémia életében az 1906-os év új korszakot jelentett, mert a korábbi kétéves tanulmányi időt három évre emelték és így a hallgatók létszáma is jelentősen megnőtt. Ellátásukra új tanügyi épületet (jelenleg B épület) építették 1912-ben. A hallgatók kollégiumi elhelyezésére a vár épületében kijelölt hely kicsinek bizonyult, ezért a parkban 1929-ben felépült a kollégium. A hároméves oktatási időszak igazgató feladatait Kerpely Kálmán ( ), Hensch Árpád ( ), Ujhelyi Imre ( ), Rázsó Imre ( ), Bánvárth Sándor ( ) és Groffits Gábor ( ) látták el. A Gazdasági Akadémia a Tejkísérleti Állomással együttműködve a Felsőbb Tejgazdasági és Tejipari Szaktanfolyamon 1926-ban megindította a hazai felsőfokú tejipari szakképzést, amely a jelenleg folyó tejipari szakmérnökképzés elődjének tekinthető. A Gazdasági Akadémiát 1942-ben négy évfolyamú Mezőgazdasági Főiskolává fejlesztették. A főiskola vezetői teendőit első ízben látta el dékán. Az első dékán Groffits Gábor volt. A II. világháború befejezésével az Ideiglenes Nemzeti Kormány szeptemberében a főiskolát a budapesti Agrártudományi Egyetemhez csatolta és mint az egyetem Mezőgazdaságtudományi Karának magyaróvári osztálya működött, élén Varga Kiss Ernő osztályelnökkel. A kormány 1949-ben a mezőgazdasági felsőfokú képzés centralizációs törekvései következtében az osztályt megszüntette. Mosonmagyaróvárott 1954-ig mezőgazdasági technikumi oktatás volt. A felsőfokú képzést szolgáló intézet bezárásával a berendezési tárgyakban, felszerelésekben, a könyvtárban komoly károsodás történt. A régi, féltve őrzött európai hírű gyűjtemények elvesztésével pótolhatatlan veszteség érte nemcsak az óvári, hanem az egész magyar felsőoktatást. A mezőgazdasági termelés fejlesztése, a szövetkezeti mozgalom kibontakozása, az állami gazdaságok és gépállomások létrehozása egyre több szakembert igényelt. A kormány ezért 1954-ben Mezőgazdasági Akadémia névvel újból megnyitotta az intézet kapuit és hároméves oktatási idővel megindult a főiskolai szintű képzés Mosonmagyaróvárott. Az Akadémiát től egyetemi rangú felsőoktatási intézménnyé szervezték át és az oktatás időtartama 4 éves lett. Az új diploma a mezőgazdasági mérnök cím viselésére adott jogot. Az évi 22. sz. törvényerejű rendelet a Mezőgazdasági Akadémia címet megváltoztatta, az egyetemi rangú intézmény új neve Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola lett. Az oktatás időtartama a nappali tagozaton 1967-ben öt, a levelező tagozaton pedig 1968-ban hat évre változott. A Népköztársaság Elnöki Tanácsának évi 21. sz. törvényerejű rendeletével sor került a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola és a Keszthelyi Agrártudományi Főiskola összevonására. Az összevonással szervezett Agrártudományi Egyetem, Keszthely két mezőgazdaságtudományi (keszthelyi és mosonmagyaróvári) karral szeptember 1. óta működött. A Minisztertanács rendeletével az egyetem a Kaposvári Állattenyésztési Karral bővült (1987) től a három kar alkotta a Pannon Agrártudományi Egyetemet január 1-től megalakult Nyugat-Magyarországi Egyetem, amelybe integrálódott a Mezőgazdaságtudományi Kar ben a kar neve Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karra változott jelezve, hogy a klasszikus mezőgazdasági tudományterületek mellett az intéz- 7

8 mény jelentős figyelmet fordít mind az oktatás, mind a kutatás területén is az élelmiszertermelés teljes vertikumának január 1-től a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola három kara is csatlakozott intézményünkhöz. Így az újonnan létrejött intézmény neve Nyugat-magyarországi Egyetemre módosult. 8

9 KÜLDETÉS-NYILATKOZAT ÉS MINŐSÉGFILOZÓFIA A mosonmagyaróvári intézmény 1818-tól kezdődően napjainkig a mindenkori társadalmi és gazdasági viszonyok figyelembevételével alakította tevékenységét. A korábbi társadalmi és gazdasági viszonyok az ún. hagyományos agrárszakember képzést igényelték, melynek jellege időközben jelentősen átalakult. Alapvető feladatnak mindvégig a magas szintű kutató-munka mellett, az oktató-nevelő tevékenységet tartották, melynek alapvető célja a társadalom igényeit kielégítő, művelt, szakterületükön magas szintű elméleti és gyakorlati tudással, annak alkalmazásához megfelelő készséggel rendelkező, legalább egy idegen nyelvet beszélő szakemberek kibocsátása volt. Kiemelkedő feladatuknak tartották továbbá azt, hogy az itt végzett diplomások a szakmai tevékenység ellátása mellett az értelmiségre háruló társadalmi feladatok ellátására is alkalmasak legyenek. Az Intézményben alkalmazott tantervekre kezdettől fogva az elméleti és gyakorlati képzés harmóniájára való törekvés a jellemző. Ezekben a tantervekben kellő súlyt kaptak a közismereti diszciplinák (botanika, zoológia, kémia, matematika stb.), valamint a mezőgazdaság szakmai ismeretanyagai (kiemelten az állattenyésztés, a növénytermesztés, az ökonómia, valamint a műszaki tudományok). A Karon (illetve annak jogelődjeinél) az alapítás óta felsőfokú szakemberképzés folyik. Az elméleti képzés kiegészítéseként a gyakorlati igényeknek mindenkor megfelelő szakmai gyakorlatot adó oktatás is folyamatosan jelen van a hallgatók képzésében. Ez utóbbinak a biztosításához hosszú időn keresztül saját tangazdaságot is üzemeltetett a Kar, ahol a hetesi szolgálatot és különféle üzemvezetési és szervezési gyakorlatokat teljesítettek a hallgatók. Az Intézmény munkájára jellemző a többszakos, az élelmiszergazdaságot jól átfogó képzési rendszer működtetése. A magas szintű elméleti képzés mellett fontos szerepet játszik a kiterjedt nemzetközi kapcsolatokra épülő külföldi farmgyakorlat rendszer. Ennek keretében a hallgatók Európa számos országába, valamint az Amerikai Egyesült Államokba és Ausztráliába utazhatnak jellemzően 3 6 hónapos farmgyakorlatra, amely kiválóan szolgálja szakmai látókörük bővítését és a nyelvgyakorlást. A graduális képzés mellett jelentős szerepet kapott az Intézményben a doktorképzés (PhD), a felsőfokú szakirányú továbbképzés, valamint a tanfolyamos továbbképzés. A nappali tagozatos képzés mellett több, mint három évtizede folyik levelező tagozaton is alapképzés. Ez utóbbiak a graduális képzés részei és a kibocsátott diploma egyenértékű a nappali tagozaton szerzett diplomával. Ebben a képzési formában évente hallgató szerez diplomát. A graduális képzés mellett igen kiterjedt a felsőfokú szakirányú továbbképzés, melynek egyik legfontosabb területe a szakmérnök-képzés. Jelenleg öt speciális területen folyik szakmérnök-képzés és ezen kívül számos továbbképző tanfolyam is rendszeresen működik az Intézményben. Fontos része a képzésnek az akkreditált doktori iskolák keretében folytatott PhD-képzés. A mezőgazdasági tudományterületeket és az élelmiszergazdaságot egyaránt érintő programok (2 doktori iskola, 8 alprogram) teszik lehetővé a doktoranduszok munkáját. Igen szerteágazó a Kar tudományos kutató tevékenysége és a gyakorlattal történő kapcsolatépítése egyaránt. A növénytermesztési fajtafenntartási, az állattenyésztési 9

10 biotechnikai, valamint az ökonómiai szervezési tudományos kutatások mellett számos alap- és alapozó jellegű diszciplina tudományos eredményei is figyelemre méltóak. Kiemelt jelentőségű a Kar Élelmiszertudományi Intézetének EU akkreditációval rendelkező élelmiszer-minőségvizsgáló laboratóriuma. Hasonlóan eredményes kutatómunka folyik a precíziós mezőgazdasági termelés feltételrendszerének kialakítására irányuló területeken. Egyre fontosabbá válik az egyetem szaktanácsadó tevékenysége, amely komoly szakmai segítséget nyújt az észak-dunántúli gazdaságok számára, de néhány speciális kérdésben országos jellegű szaktanácsadás is működik. Az Intézmény alapvetőnek tartotta és tartja ma is a kutatási és oktatási tevékenységek magas szintű művelését. Mindebből következik, hogy kutató egyetem akar lenni, ahol a magas szintű kutatómunkába elválaszthatatlanul integrálódik az oktatás, és a kettő kölcsönösen erősíti egymást. A minőségfilozófia legfontosabb eleme a kettő összhangja. Elsődleges célnak tekintjük a megfelelő hallgatói, kutatói laboratóriumi háttér megteremtését, amely lehetővé teszi a tudományos minősítéssel rendelkezők jelenlegi arányának (az oktatók, kutatók 86%-a rendelkezik tudományos fokozattal) megőrzését, illetve fokozatos növelését. Az egyetemnek jól szervezett nemzetközi kapcsolatrendszere van számos európai és amerikai egyetemmel, illetve kutatóintézetekkel kialakított együttműködés formájában. Köztük kiemelkednek a Bécsi Agrártudományi Egyetemmel, illetve a finnországi Savonia Egyetemmel meglévő képzési, kutatási és kulturális kapcsolatok. Az Intézmény szakmai tudományos tevékenységén túl, szép és kulturált környezettel is rendelkezik. Az egyetem szállodája (Hotel Gazdász), sportlétesítményei a hallgatókat, az oktatókat és a vendégeket szolgálják. Az Intézmény gondoskodik a tradíciók fenntartásáról és a történelmi nevezetességek bemutatásáról (Intézménytörténeti Múzeum, Hanság Élővilága Múzeum, Ekeés Szántás Története Kiállítás). A szorosan vett feladatokon túl rendszeresen lehetőséget biztosít az intézmény páratlan szépségű aulájában hazai és nemzetközi rendezvények, konferenciák, hangversenyek stb. megszervezésére. 10

11 A KAR SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar szerkezetében, felépítésében mind a horizontális, mind a vertikális elemek érvényesülnek. A Kar vezetője a dékán, aki a vonatkozó törvényi keretek (felsőoktatási törvény, kormányrendeletek, egyetemi és kari Szervezeti és Működési Szabályzatok stb.) alapján irányítja a Kar működését. A Dékáni Tanács javaslattevő szervezet, döntéseket nem hoz. A Kar legfontosabb döntéshozó testülete a Kari Tanács, amely nagyobbrészben választott tisztségviselőkből áll. A társadalmi szervezetek elsősorban a döntéselőkészítésben töltenek be jelentős szerepet. A vonatkozó törvényeknek megfelelően a dékán egyeztetésre kötelezett ezen szervezetekkel. A dékán munkáját két helyettes segíti, az általános és gazdasági dékánhelyettes, és az oktatási dékánhelyettes. Minden helyettes a tevékenységéhez közelálló kiszolgáló, adminisztratív egységek működését felügyeli. A Karon nyolc oktatási intézet működik, melyeken belül ún. intézeti tanszékek találhatók. Az okatatáshoz szorosan kapcsolódnak az elsősorban kutatást, fajtafenntartást, szaktanácsadást végző intézetek. Ilyenek a Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet, a Nemesítési és Termesztéstechnológiai Állomás, az Állatkísérleti telep, a Tangazdaság, a Szigetköz Kutatási Központ. A hallgatók, oktatók, kutatók felé szolgáltatást nyújtanak az alábbiak: a Kar könyvtára, ahol a kölcsönzésen túl olvasóterem is rendelkezésre áll, valamint CD- ROM rendszer, az informatika központ, amely informatikai kérdésekben nyújt segítséget, működteti a kar számítógépes hálózatát és biztosítja az internet hálózathoz történő kapcsolódást, a sportcsarnok este tízig áll rendelkezésre, különböző teremsportok űzésére, nyári időszakban a vízitelepet is a Testnevelés Tanszék működteti. A hallgatók tanulmányi és hallgatói jogviszonyból eredő ügyeinek intézését a Tanulmányi Csoport végzi. 11

12 12

13 TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS ÜGYEK INTÉZÉSE A Tanulmányi Csoport az ETK része, ahol a munkatársak többek között a hallgatók egyetemünkre történő első beiratkozásától egészen diplomájuk megszerzéséig a tanulmányokkal, pénzügyekkel kapcsolatos adminisztratív ügyeket intézik. Intézményünk 2002 szeptemberétől, a kreditrendszerű képzés bevezetése óta, tanulmányi ügyek nyilvántartását az ún. Egységes tanulmányi nyilvántartó rendszerben, a Neptunban vezeti. A TCs elérhetőségei: Fogadóórák: Helye: A épület (Vár), I. emelet H-P: Közvetlen telefon és fax: 96/ Honlap: A Tanulmányi Csoport előadója és koordinátora: Vighné Takács Erika Tel.: 96/ , Fogadó óra: H P óra Szakfelelős előadók a nappali (N) és levelező (L) tagozaton Megnevezés Név Telefonszám, Neptun rendszergazda és tanulmányi előadó Tankönyv- és jegyzetértékesítő Diákigazolvány Szakmai gyakorlatok iktatása Németh Milán 96/ Kern Istvánné ügyintéző 96/ Tanulmányi tanácsadás Vighné Takács Erika 96/ Az oktatásszervezéssel kapcsolatos hirdetmények megtekinthetők a Tanulmányi Csoport hirdetőtábláin, a Kar honlapján és a Neptun rendszerben.

14 KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS ÉS MÁS SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK A kollégium neve és címe: Cserháti Sándor Kollégium, Mosonmagyaróvár, Gazdász u. 10. Tel./fax: 96/ A Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi Kar hallgatinak kollégiumi elhelyezését a Cserháti Sándor Kollégium biztosítja. A kollégium családias közegében mindenki számára biztosított a pihenés, tanulás, de közvetlenül megtalálhatók a sportolási, szórakozási és ezeken kívül önképzési lehetőségek is. A Cserháti Sándor Kollégium három épületből áll, összes befogadóképessége: 329. A kollégiumi felvétel mindig az adott tanévre szól. Az első évesek alanyi jogon kerülnek felvételre. A felsőbb éves hallgatók a tanulmányi eredményük és szociális helyzetük szerint kapnak kollégiumi elhelyezést. A hallgatói érdekvédelmet az önkormányzatiság elve alapján a Kollégiumi Diákbizottság látja el. A kollégiumi díj: , illetve Ft/hó, elhelyezéstől függően. A kollégium vezetősége a Gazdász u. 10. sz. alatt található. Érdeklődésükre bármilyen információval szívesen állnak rendelkezésre. A leendő első éves hallgatók augusztusban, elektronikus levélben értesítést kapnak a kollégium részletes felvételi rendjéről. A kollégiumról képek és bővebb információk a szallas.nyme.hu oldalon illetve a kar honlapján találhatók. 14

15 A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Hallgatói Önkormányzata (NymE MÉK HÖK) a hallgatók legfőbb érdekképviselete. A hallgatók egyetemi, kari szintű képviseletét, érdekérvényesítését hivatott ellátni. A kari Hallgatói Önkormányzat az egyetemi Hallgatói Önkormányzat részeként működik, a Kar hallgatóinak önálló önkormányzati szerveként. A Hallgatói Önkormányzatnak tagja lehet a Kar minden beiratkozott hallgatója, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen képzésben végzi. A NymE MÉK HÖK célja A kari hallgatói érdekképviselet megvalósítása. A hallgatókat érintő tanácsokban, bizottságokban, szervezetekben való aktív részvétel. Az oktatói és hallgatói tanszabadság megvalósítása, az oktatók és hallgatók közötti - kollegiális viszony kialakítása és fenntartása, valamint az oktatók hallgatói véleményezésének koordinálása. A kari, illetve egyetemi tudományos, kulturális és sportélet koordinálása, élénkítése, szervezése és támogatása. A lehetőségekhez mérten a legszorosabban intézi az ellátottak pénzbeli juttatásának elosztását, kifizetését. Minél szorosabb kapcsolat kialakítása a különböző egyetemi, regionális és országos hallgatói szervezetekkel, csoportokkal. Jó kapcsolat kialakítása más felsőoktatási intézmények hallgatói szerveződéseivel. Az új felsőoktatási törvény által előírt változásokra való zökkenőmentes áttérés. A NymE MÉK HÖK felépítése Legfőbb döntéshozó szerve a kari Hallgatói Küldöttgyűlés, melynek minden tanulócsoport vezetője tagja, akik egy szavazati joggal rendelkeznek. Vezető testülete a Taggyűlés, melynek tagjait a Küldöttközgyűlés pályázatos úton választja. A tagok személyére az elnök tesz javaslatot, megválasztásuk titkos szavazással történik, a tagsághoz kétharmados többségre van szükség. A tagok mandátuma a lemondás és visszahívás esetétől eltekintve, egy évre szól. Tanácskozó testülete az Elnöki Tanács, melynek tagjai a különböző hallgatói szervezetek, bizottságok, csoportok vezetői és a NymE MÉK HÖK elnöke. A NymE MÉK HÖK elnöke, akit a hallgatók közvetlenül választanak, egy személyben képviseli a Kar hallgatóit a különböző fórumokon, valamint részt vesz a különböző bizottsági üléseken. A NymE MÉK HÖK legfontosabb feladatai A Hallgatói Önkormányzat szervezi és felügyeli a hallgatók és oktatók kulturális, tudományos életét fellendítő nagyobb kari rendezvények, úgymint a Gazdász Hallgatói Napokat minden páratlan évben, a Kollégium Szakestéket havonta legalább egy alkalommal, 15

16 segítséget nyújt a Balekbál, a Szalagavató és Valétabál szervezésében. Támogatja a különböző hallgatói öntevékeny csoportokat, mint például filmklub, segíti a különböző sportrendezvények, úgymint évfolyambajnokságok és Buli-bajnokság szervezését. Mindezek mellett segítséget nyújt a Kar hallgatóinak bármilyen probléma megoldásában. A NymE MÉK HÖK elérhetőségei Az iroda címe: H-9200, Mosonmagyaróvár, Vár 2. Az irodában az elnök köteles fogadóórákat tartani, hetente legalább két alkalommal. a gyorsabb információáramlás céljából, minden beérkezett levélre a Hallgatói Önkormányzat rövid időn belül válaszol. Fax: Honlap: (hallgatóknak/hallgatói Önkormányzat) 16

17 KULTÚRA, SPORT, SZÓRAKOZÁS Hallgatói kulturális tevékenységek és szórakozási lehetőségek Az Óvári Gazdász Néptáncegyüttes heti két alkalommal a Városház utcai Széchenyi teremben tartja próbáit. Ugyanezen a helyszínen gyakorolnak a Formációs Táncklub tagjai és a társastáncot tanulni, gyakorolni kívánó hallgatók. A kollégium biztosít helyet a korongozóknak, tűzzománc készítőknek és a fotóklub tagjainak. A kétévente megrendezésre kerülő MOHA (Mosonmagyaróvári Hallgatói Napok) kulturális-, szellemi és sportvetélkedőinek, bemutatóinak a Kar díszterme, sportcsarnoka és kollégiuma ad helyet. A kollégiumi stúdió és a klubok számtalan lehetőséget biztosítanak a hallgatók szórakoztatására és szórakozására. A művelődést a szakmai ismeretek bővítését segíti a több, mint kötetes könyvtár és olvasóterem, melynek CD-ROM-os és internetes szolgáltatása folyamatosan hallgatóink rendelkezésére áll a Vár épület II., illetve I. emeletén. A kollégiumban, valamint a Biotechnológiai Oktató és Bemutató Központban lévő számítógéptermek az internet szolgáltatással szintén a hallgatók rendelkezésére állnak. A hallgatók bekapcsolódhatnak Mosonmagyaróvár város kulturális életébe is, mivel az együttesek, egyesületek és öntevékeny csoportok mindegyike ún. nyitott formában működik. Az énekkarok közül a Városi Lajtha László Vegyeskar a Flesch Károly Kulturális Központban tartja próbáit. A Halmos László Kamarakórus képzett énekeseket vár a mosoni zeneiskolába. A MOFÉM fúvószenekara az üzem kultúrházában, a Kühne Rt. Fúvószenekara pedig a Mosoni Zeneiskolában tartja próbáit. A város egyetlen működő népzenekara a Kislaptáros Együttes a Fehér Ló Közösségi Házban gyakorol. Számtalan pop-rock és egyéb zenekar működik a városban. A Planétás Színpad amatőr színjátszókat foglalkoztat. A Huszár Gál Városi Könyvtár könyv és folyóirat állománya, valamint zenetára is a hallgatók rendelkezésére áll. A történelmi ismeretek gyarapítását szolgálják a város múzeumai (Hansági Múzeum és a Csellei Ház). Ezek az intézmények is és a Kulturális Központ, valamint a Közösségi Ház rendszeresen helyet biztosítanak képzőművészeti, népművészeti, fotó stb. kiállításoknak, tárlatoknak. A városi alkotó művészek csoportjai, a fotóegyesület és a képzőművészeti körök szeretettel fogadják és segítik az alkotó vagy alkotni vágyó gazdász hallgatókat. Ugyanez a szívélyes fogadtatás érvényes az országos és városi szervezetek, egyesületek, valamint szövetségek esetében is. Sportolási lehetőségek Hallgatóink két féléven át vesznek részt tanrendi testnevelési órákon. Az első félévben a tantárgyi programunk alapján alapképzés folyik különböző testgyakorlati ágakból, ezzel bővítjük labdajátékokból a korábban megszerzett ismereteiket, fokozzuk fizikai képességeiket. A második félévben szakosított testnevelési foglalkozásokat tartunk. A szakosított testnevelésen belül lehetőséget kínálunk a rendszeres lovaglásra, úszásra, labdajátékokra, súlyemelésre, kajakozásra, kenuzásra, valamint testépítésre. Sportolásra nyújt lehetőséget a kollégium melletti, volt gazdászhallgatóról a párizsi olimpia diszkoszvető bajnokáról elnevezett Bauer Rudolf Sportcsarnok, a 35 munkahelyes edzőterem, 17

18 a salakos és bitumenes kézilabda- és teniszpálya, valamint vízisporttelepünk a Mosoni-Duna jobb partján. A téli sportok kedvelőinek minden évben sítábort szervezünk. Hazánkban az egyetemi és főiskolai sportmozgalom széleskörű kialakulásával egyidőben az elsők közt 1881-ben alakult meg a Magyar-Óvári Gazdasági Akadémiai Atlétikai Club (MOGAAC), amely karunk sportéletének ma is jelentős színtere. Ezen klub Diáksport Egyesülete széleskörű sportolási, testedzési, felüdülési lehetőséget biztosít a Kar hallgatói és dolgozói számára. Az egyesületben jelenleg három szakosztály működik. Shotokán stílusú karateszakosztály, női és férfi kézilabda-szakosztály, amelyek a Győr-Moson-Sopron megyei bajnokságban is szerepelnek. 18

19 II. INTÉZMÉNYI LÉTESÍTMÉNYEK 1 A épület (Vár) 2 B épület 3 Várkapitány épület 4 C épület (Lucsony) 5 E épület (Kolbai utca) 6 D épület (Kolbai utca) 7 Deák téri épület 8 Kollégiumi épületek 9 Biotechnológiai Oktató és Bemutató Központ 19

20 TANÜGYI ÉPÜLETEK A épület, Vár 2. Szint Szervezeti egység Földszint Egyetemi könyvesbolt Gazdasági Hivatal Idegen Nyelvi Lektorátus L-2, L-3 Nyelvi labor L-1Gyakorló Intézménytörténeti Múzeum, Levéltár Üzemfenntartási Részleg Kertészeti Intézeti Tanszék Növénytani Intézeti Tanszék Gyógynövénytermesztéstani Intézeti Tanszék Növénynemesítési Intézeti Tanszék I. emelet Agrárgazdaságtani és Marketing Intézeti Tanszék Agrárgazdaságtani gyakorló, A Társadalomtudományi Intézeti Tanszék Statisztikai és Gazdasági Informatika Intézeti Tanszék Közgazdaságtani Intézei Tanszék Dékáni Hivatal EU Oktatási Központ Humánpolitikai Osztály Kari Tanácsterem Olvasóterem Tanulmányi Csoport HÖK iroda PhD iroda II. emelet Könyvtár Üzemtani Intézeti Tanszék Termeléstechnika és Munkaszervezéstani Intézeti Tanszék Üzemtani gyakorló, Ü Gazdaságtudományi könyvtár, GT könyvtár Számviteli és Pénzgazdálkodási Intézeti Tanszék I. sz. előadó Sz-4 Szemináriumi terem B épület, Vár 4. Szint Szervezeti egység Alagsor Földszint Állattani gyakorló, Á Állat-egészségtani gyakorló, ÁE Kazánház Raktárhelyiségek, Levéltár Takarmányozástani Intézeti Tanszék laborja Állatélettani és Biotechnológiai Intézeti Tanszék Állatbonc- és élettani gyakorló (kurzusterem), B Állat-egészségtani Intézeti Tanszék Takarmányozástani Intézeti Tanszék Állattani Intézeti Tanszék laborjai Szigetköz élővilága kiállítóterem Növényvédelmi Intézeti Tanszék Kari Aula Menza, büfé Sz-3 Szemináriumi terem 20

Nyugat-magyarországi Egyetem MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR. KARI FÜGGELÉK /Kari Ügyrend 2008/ Kari Tanács 95/2008. számú határozata alapján

Nyugat-magyarországi Egyetem MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR. KARI FÜGGELÉK /Kari Ügyrend 2008/ Kari Tanács 95/2008. számú határozata alapján Nyugat-magyarországi Egyetem MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR KARI FÜGGELÉK /Kari Ügyrend 2008/ Kari Tanács 95/2008. számú határozata alapján 2008 Az oktatást, kutatást végzı szervezeti egységek

Részletesebben

KARI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

KARI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár NymE-MÉK KARI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ Intézményi azonosító: FI21120 Készítette: Dr. Szakál Pál oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar. Tanulmányi tájékoztató. 2013/2014 tanév

Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar. Tanulmányi tájékoztató. 2013/2014 tanév Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Tanulmányi tájékoztató 2013/2014 tanév Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Mosonmagyaróvár NymE-MÉK

Részletesebben

M E G H Í V Ó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. MOSONMAGYARÓVÁR november 25.

M E G H Í V Ó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. MOSONMAGYARÓVÁR november 25. M E G H Í V Ó TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA MOSONMAGYARÓVÁR 2013. november 25. A Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár Tudományos Diákköri Tanácsa tisztelettel

Részletesebben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben

UNIREGIO Zárókonferencia. Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet UNIREGIO Zárókonferencia Mosonmagyaróvár szerepe a regionális és nemzetközi oktatási együttműködésekben Reisinger Adrienn tudományos segédmunkatárs, PhD

Részletesebben

SZE MÉK Oktatási épületek és termek

SZE MÉK Oktatási épületek és termek Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar SZE MÉK Oktatási épületek és termek 2016 A Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar oktatási épületei és termei

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

MEGHÍVÓ VALÉTÁLÁSRA 2003-2008

MEGHÍVÓ VALÉTÁLÁSRA 2003-2008 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Mezőgazdaság-és Élelmiszertudományi Kar, Mosonmagyaróvár MEGHÍVÓ VALÉTÁLÁSRA 2003-2008 190 éves a mosonmagyaróvári felsőoktatás A búcsúzónak minden emlék drága, Egy száraz

Részletesebben

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10.

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10. SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/2962/2014. Üi.: Bakos Róbertné INFORMÁCIÓS NAPOK

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.)

GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) NYÍREGYH REGYHÁZI FŐISKOLAF MŰSZAKI ÉS S MEZŐGAZDAS GAZDASÁGI GI FŐISKOLAI KAR Alapszakjaink (2009): 1. KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 2. MEZŐGAZDASÁGI és ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI SZAK ( BSc.) 3.

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK. Általános intézményi adatok, elérhetőségek

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK. Általános intézményi adatok, elérhetőségek KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Általános intézményi adatok, elérhetőségek Pécsi Tudományegyetem (PTE) REKTOR DR. GÁBRIEL RÓBERT egyetemi tanár 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B. http://www.pte.hu/ OM AZONOSÍTÓ

Részletesebben

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá

84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

Projekt-honlap: http://www.tamop421b.nyme.hu/ FELHASZNÁLÓI OLDAL Falhasználó: nyme pwd: tamop421b

Projekt-honlap: http://www.tamop421b.nyme.hu/ FELHASZNÁLÓI OLDAL Falhasználó: nyme pwd: tamop421b A program címe:a felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül TÁMOP-4.2.1/B/-09/1/KONV-2010-0006 Szellemi, szervezeti és K+F Infrastruktúra fejlesztés

Részletesebben

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés)

GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes GÓLYA HÉT - NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓK SZÁMÁRA (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/ /2015. Ügyintéző:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2013. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2013 1/2013. (I.8.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 36 igen egyhangú szavazattal

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2016-os határozatai 1/2016 (2016.01.19.) sz. KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 14 IGEN, 0 NEM szavazattal, 2 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az NYME Doktori Tanácsa: Elnök: Dr. Náhlik András egyetemi tanár Titkár: Dr. Alpár Tibor egyetemi adjunktus 9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-361 Fax:

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

II. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

II. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar II. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ A Szent István Egyetem, valamint annak Gazdaságés Társadalomtudományi Kara egy elmúlt évi, Magyarország valamennyi felsőfokú intézményére és karára

Részletesebben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben

Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra. a 2015/2016. tanévben Tájékoztató az egyéni tanrend összeállításához a 11. évfolyamra a 2015/2016. tanévben A 11. (12-13.) évfolyamon a tanrend az érettségi - felsőoktatási felvételi igényekhez igazodik Tanulóink korábbi választásuktól

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár

Ergonómia és Pszichológia Tanszék Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Műszaki Pedagógia Tanszék Bartha Zsolt testnevelő tanár A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon működő állandó-, munka- és szakbizottságok Állandó Bizottságok Kari Oktatási Bizottság Elnök: Dr. Benedek András egyetemi tanár, int.ig., tanszékvezető Társelnök:

Részletesebben

Hatályba lépett: május 4-én

Hatályba lépett: május 4-én A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM FIZIKAI INTÉZETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a BME Természettudományi Kar Tanácsa 2011. május 4-én Hatályba lépett: 2011. május 4-én

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely

M E G H Í V Ó. A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE november 5-6. Szombathely M E G H Í V Ó A TANÍTÓKÉPZÉS MÚLTJA, JELENE 2. 2009. november 5-6. Szombathely A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT MŐVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR TANÍTÓKÉPZİ INTÉZETE AZ

Részletesebben

100. szám május 26. Tartalom

100. szám május 26. Tartalom Egyetemi Értesítő A Szegedi Tudományegyetem hivatalos és információs lapja 100. szám 2015. május 26. Tartalom NAPIRENDI PONTOK A Szegedi Tudományegyetem Szenátusának 2015. év április hó 27. napján tartott

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM VAGYONKEZELÉSÉBEN LÉVŐ. ingatlanok jegyzéke 2007.március 31-i állapot szerint

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM VAGYONKEZELÉSÉBEN LÉVŐ. ingatlanok jegyzéke 2007.március 31-i állapot szerint NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM VAGYONKEZELÉSÉBEN LÉVŐ ingatlanok jegyzéke 2007.március 31-i állapot szerint 2. sz. melléklet Soproni Karok "A" épület 9400 Sopron Bajcsy Zs. u. 4. 7192 "B" épület 9400 Sopron

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által

Jegyzőkönyv. Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Tárgy: A szavazás eredményének megállapítása a Választási Bizottság által Időpont: 2012. november 30. 9.00 Helyszín: Egyetemi Központ, Rektori tárgyalóterem (121.) Jelen vannak:

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2016. május 10-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 9/2016. (V.10.) KT. sz. határozat Dr. Rozsnyai Krisztina Közigazgatási Jogi Tanszékre benyújtott

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOLGOZÓINAK ELÉRHETŐSÉGEI SZERVEZETI EGYSÉGEK ALAPJÁN DÉKÁNI IRODA Telefon Iroda Email-cím Dr. Székely Csaba DSc Dr. Fábián Attila PhD Dr. Juhász Lajos PhD dékán, egyetemi tanár

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK

BCE BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM DOKTORI KÉPZÉS INTÉZMÉNY KARAI A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Zalai Ernő egyetemi tanár Titkárság: Skorán Éva Telefon: (1) 482-5155/5029 Fax: (1) 482-5329 1093 Budapest, Fővám tér 8. 213. szoba Telefon:

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2015/2 X. évfolyam 2. szám 2015 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet JELENKORI

Részletesebben

NYÍLT NAP I. 2015. december 4.

NYÍLT NAP I. 2015. december 4. LEGYÉL TE IS SZOMBATHELYEN EGYETEMISTA! NYÍLT NAP I. 2015. december 4. PROGRAMFÜZET További Nyílt Napjaink: 2016. január 27. 2016. február 4. Program: 10.00 KÖZPONTI ELŐADÁSOK A épület, I. emelet, DÍSZTEREM

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Iskolánkban tanító pedagógusok 2016/17.

Iskolánkban tanító pedagógusok 2016/17. Iskolánkban pedagógusok 2016/17. Név Munkakör képesítés 1. Turcsányi Klára igazgató kémia-biológia szak, közoktatási-vezető szakvizsga pedagógia szakos bölcsész és szociálpedagógia 2. Rezessyné Zsoldos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

I. 2010/2011 TANÉVRE ÉRVÉNYES AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK A DOKTORI ISKOLÁRÓL

I. 2010/2011 TANÉVRE ÉRVÉNYES AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK A DOKTORI ISKOLÁRÓL I. 2010/2011 TANÉVRE ÉRVÉNYES AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK A DOKTORI ISKOLÁRÓL 1. A DOKTORI ISKOLA AZONOSÍTÓ ADATAI Kódszám: D9i Intézmény: Nyugat-magyarországi Egyetem Mezıgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (NYF MMK) AGRÁR ÉS AGRÁRMŰSZAKI JELLEGŰ KÉPZÉSEINEK BEMUTATÁSA NYÍREGYHÁZA 2013 NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR (Nyíregyháza, Kótaji

Részletesebben

2010. október 28. (csütörtök)

2010. október 28. (csütörtök) PROGRAM az általános mezőgazdasági, agrár-közgazdasági, állattenyésztési, környezetvédelmi és vízgazdálkodási, erdészeti és vadgazdálkodási, élelmiszeripari, kertészeti, mezőgazdasági gépészeti szakképzést

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE Szeged, 2016. december 19. Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje 1 MUNKÁLTATÓI JOGKÖRREL RENDELKEZŐ: REKTOR rektorhelyettes dékán Klinikai

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc)

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNY Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) www.ttik.hu/felvi A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja olyan

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 15. sz. melléklete Nyugat-Magyarországi Egyetem Egyetemi Informatikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzata SOPRON 2003 1. Az Egyetemi

Részletesebben

A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai év

A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai év A Közgazdaságtudományi Kar Kari Tanácsának határozatai 2007. év TARTALOMJEGYZÉK 2007. január 17... 2 2007. február 14.... 5 1 Kari Tanácsának határozatai 2007. év 2007. január 17. A szavazati joggal rendelkezők

Részletesebben

N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2014/2015. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére

N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2014/2015. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2014/2015. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (NEPTUN tantárgykódok: MANABNN2723, MKNABNN2825,

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről

2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás. a Szegedi Tudományegyetem. Rektorát illető munkáltatói jogkörök. delegálásának rendjéről Munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendje delegált jogkörök 1 IKT/5-161/2017. 2/2017. (VIII. 01.) sz. rektori utasítás a Szegedi Tudományegyetem Rektorát illető munkáltatói jogkörök delegálásának rendjéről

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely

Oktatói önéletrajz Dr. Simon Gergely egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Átoktató SZIE-KETK Projektszervezet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1998-1993 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Kertészettudományi Kar, Nappali Tagozat Termesztési

Részletesebben

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2015/2016. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN

VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2015/2016. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN VEZETŐ TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJAI, NAPIRENDI PONTJAI A 2015/2016. TANÉV 2. FÉLÉVÉBEN Elfogadta: a Miskolci Egyetem Szenátusa az 5/2016. sz. határozatával. TARTALOMJEGYZÉK I. A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK

Részletesebben

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk:

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: 1 20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az Egyetem (Kar)

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok A 2016. január 13-i SZE 1481/3.1/2016.(I.13.) döntés: A Kodolányi János Főiskola intézményfejlesztési tervének aktualizálása a 2016-2020-as időszakra SZE: 18 igen 0 nem 0 tartózkodás 2016. március 9-i

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Napirend: 1. Javaslat Professor Emeritus/Emerita cím és SZIE Babérkoszorú arany fokozat kitüntetés adományozására Előterjesztő:

Részletesebben

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége A kutatóközpont autonóm módon vesz részt az MTA közfeladatainak megoldásában, önállóan is vállal közfeladatokat, továbbá egyéb tevékenységet is végezhet.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár,

tanár a szakmai elméleti oktatásban; Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom szakos tanár, Balog Attila Andrásné egyetem pedagógus; tanár a szakmai elméleti oktatásban; okleveles mérnöktanár (villamosmérnök), Bánszeginé Dudás Mária egyetem pedagógus; középiskolai tanár; angol nyelv és irodalom

Részletesebben

A Kari Tanács április 29-ei ülésének határozatai

A Kari Tanács április 29-ei ülésének határozatai A Kari Tanács 2010. április 29-ei ülésének határozatai 36/2009/2010. sz. KT határozat A Kari Tanács 21 érvényes szavazattal az alábbi arányban jóváhagyta a Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet részére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre 2007/2008 tanév A doktori képzés egyetemi felelősei az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke Tudományos és Nemzetközi ügyek

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 11. számú melléklete A KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

DR. WACHTLER ISTVÁN. Egyetemi tanár / professor emeritus

DR. WACHTLER ISTVÁN. Egyetemi tanár / professor emeritus SZEMÉLYI ADATOK DR. WACHTLER ISTVÁN Magyarország, 3200 Gyöngyös, Virág u 38/1 +36-37-312 916 Wachtler.istvan@uni-eszterhazy.hu Neme Férfi Születési dátum 1945.12.05. Állampolgárság Magyar POZÍCIÓ / BEOSZTÁS

Részletesebben

Tájékoztató a Szent István Egyetem Szenátusának határozatairól. 2009/2010-es tanév negyedik rendes ülése december 16.

Tájékoztató a Szent István Egyetem Szenátusának határozatairól. 2009/2010-es tanév negyedik rendes ülése december 16. Tájékoztató a Szent István Egyetem Szenátusának határozatairól 2009/2010-es tanév negyedik rendes ülése 2009. december 16. Napirend: 1. Előterjesztés a Gödöllő belterület, 4938. helyrajzi számú étterem

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2015/2016. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére

N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2015/2016. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2015/2016. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (NEPTUN tantárgykódok: MANABNN2723, MKNABNN2825,

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁS SZAKMAI GYAKORLATHOZ

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁS SZAKMAI GYAKORLATHOZ SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁS SZAKMAI GYAKORLATHOZ A fogadó vállalat/intézmény Neve: Pannon Famulus Kft. Címe: 9022 Győr, Liszt Ferenc utca 42. Telefonszáma: 96/547-720 Kapcsolattartó neve, beosztása:

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOM- BIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI BA KÉPZÉS TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán a Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási BA képzés 2006/2007. tanévben indult

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

Letűnt korok "maximái", mint a fenntartható fejlődés zálogai

Letűnt korok maximái, mint a fenntartható fejlődés zálogai NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. Telefon: 96/516-747 Fax: 96/329-934 Postacím: 9022 Győr, Pf.: 204 A Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben