4. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 247 /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület május 27-i nyilvános ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 247 /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére"

Átírás

1 4. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 247 /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület május 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft törzstőke emelése. Császár László polgármester Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási irodavezető Minden Bizottság Unger Ferenc könyvvizsgáló Dr. Flórián Csaba igazgató TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Tapolca Város Képviselő-testülete A 46/N/2011. (III.31.) Kt. és a 47/N/2011. (III.31.) Kt. határozataival döntött a Tapolcai Kórház Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének felemeléséről és a társasági szerződés előkészítéséről. A törzstőke felemelése egyrészt eft pénzbeli hozzájárulással másrészt apport átadásával valósulhat meg. A tőkeemelés pénzbeli hozzájárulással megfizetett részének forrása a kötvényből származó bevétel. Az apportásásra kerülő ingó vagyon átadásához szükség volt a kórházzal kötött vagyonkezelői szerződés módosítására, amelyben a döntésnek megfelelően az ingó vagyont kivette az önkormányzat a vagyonkezelésre átadott eszközök köréből. A képviselő-testület döntésének megfelelően a vagyonkezelői szerződés módosítása megtörtént, a továbbiakban már csak az ingatlanok és a mammográf berendezés képezik a kezelésre átadott eszközök körét. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az apportértékek megállapításához könyvvizsgálói jelentés szükséges. Unger Ferenc könyvvizsgáló úr

2 ezt követően az apportállásra kerülő eszközök értékelését elvégezte. Az apport értékét a könyvvizsgáló úr Ft értékben határozta meg, a könyvvizsgálói jelentést az előterjesztéshez mellékletként csatoltuk. A tőkeemelés megtörténtéről a taggyűlés határozatot hoz. A határozat nemcsak a felemelt törzstőkét tartalmazza, hanem azt is, hogy a tőkeemeléshez hozzájáruló tag pénzbeli vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást (apportot) teljesített-e (jelen esetben mindkettőt), valamint azt hogyan és mikor kell a társaság rendelkezésére bocsátani. A társaság a nem pénzbeli szolgáltatás tárgyát képező vagyontárgyakat jelenleg is birtokolja, ezért külön birtokbaadásra nincs szükség. A tőkeemelés cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, hogy a taggyűlési határozat szerinti rendelkezésre bocsátást a társaság igazolja. Az alapításra vonatkozó szabályok a törzstőke felemelésekor is be kell tartani. Fentiek következtében a tőkeemeléshez szükséges az Alapító Okirat módosítása, melynek tervezetét az előterjesztés mellékletében mutatjuk be. HATÁROZATI I. JAVASLATOK Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3. Cg ) törzstőkéjét felemeli Ft-ra, azaz Nyolcvanötmillióötszázhatvanezer forintra. A tőkeemelésben egyedül az alapító vesz részt. A tőkeemelésben az alapító Ft pénzbeli és Ft nem pénzbeli szolgáltatással vesz részt. A nem pénzbeli hozzájárulás értékét az alapító a 1.sz. mellékletben szereplő vagyontárgyakra vonatkozóan a könyvvizsgáló által meghatározott értéken állapította meg. A nem pénzbeli szolgáltatás tárgyát képező vagyontárgyakat a társaság birtokolja, ezért külön birtokbaadásra nincs szükség. Felelős: polgármester Határidő: június 30. 2

3 II. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. Alapító Okiratát a 2.sz. melléklet szerint módosítja, valamint az előterjesztés 3.sz. mellékletében szereplő feljegyzést jóváhagyja. Felkéri a Polgármestert a szükséges okiratok Cégbírósághoz történő benyújtására. Felelős: polgármester Határidő: június 30. Tapolca, május 17. Császár László sk. polgármester 3

4 1. számú melléklet FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Tapolca Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére Tisztelt Képviselő-testület! Megbízást kaptam Tapolca Város Önkormányzata Polgármesterétől apport tárgyát képező ingó vagyon valós piaci értékének meghatározására. I. Az apport tárgya Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a március 31-i ülésén a 46/N/2011. (III.31.) számon határozatot hozott azon szándékáról, amely szerint a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft törzstőkéjét felemeli nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával. Egyúttal felhatalmazta a Polgármestert arra, hogy az átadásra kerülő ingó vagyon értékelését végeztesse el. Tapolca Város Önkormányzata a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft-t ,- Ft jegyzett tőkével alapította. A gazdasági társaság a működéséhez szükséges ingatlan és ingó vagyont május 7-én vagyonkezelői szerződés alapján az Önkormányzattól feladatellátásához megkapta. A törzstőke emelése a vagyonkezelői szerződésben szereplő ingó vagyon, mint nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával fog megvalósulni. A vagyonkezelői szerződés módosítása után az ingatlan vagyon vagyonkezelésben maradt a gazdasági társaságnál, az ingó vagyon pedig visszakerült az önkormányzat kezelésébe. Ennek alapján az ingó vagyon kivétele megtörtént a vagyonkezelői szerződés hatálya alól. A társaság bevételi nagyságrendje, valamint a pályázati lehetőségek kihasználása indokolta a fenti határozat meghozatalát. 4

5 II. Az apport értékelése Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 108. (3) bekezdésében foglalt előírásokkal összhangban elvégeztem az apport tárgyát képező ingó vagyon értékelését. Áht (3) Az államháztartás alrendszereihez tartozó, illetve az állami, önkormányzati tulajdonban álló vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság, egyesülés részére történő szolgáltatásakor csak a könyvvizsgáló által megállapított értéken vehető figyelembe. Az apport értékelését a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hatottam végre. A fentiek értelmében az apport értékelésének tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznem arról, hogy az apport értékelése nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. A rendelkezésre bocsátott dokumentumok és információk alapján elvégeztem az apport tárgyát képező ingó vagyon értékelésével kapcsolatos eljárást, elemzést. Az Önkormányzat könyveiben nyilvántartott ingó tárgyi eszközök és immateriális javak értékelése során figyelembe vettem a nemzetközi és hazai gyakorlatban alkalmazott előírásokat, irányelveket, módszertant. Az ingó vagyon értékelése során abból az értékelési alapelvből indultam ki, hogy mekkora volt az ingó vagyon beszerzési értéke. Az analitikus nyilvántartás alapján megállapítható, hogy használatban levő speciális eszközökről van szó, ezért az óvatosság elvét alkalmazva a beszerzési értékből kiindulva állapítottam meg értéküket. Az értékelésnél a beszerzési értéken túlmenően figyelembe vettem, azt hogy az ingó tárgyi eszközök piaci értékelése a vagyonkezelésbe adáskor megtörtént. 5

6 Az értékelésnél befolyásoló tényező volt az időközben elszámolt értékcsökkenések, összege. Az értékelt állomány nem tartalmazta az időközben selejtezett eszközök értékét. A számításokat, az értékelést az 1. számú melléklet tartalmazza. Az apport tárgyát képező ingó vagyon kölcsönösen elfogadott értéke és az apport ellenében kapott üzletrész értéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik és az alábbiak szerint alakul: Apportáló megnevezése Tapolca Város Önkormányzata Ingó vagyon Törzsbetét értéke összege Ft Ft III. Záradék A könyvvizsgálat során az apport értékét, könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az apportálásra kerülő ingó vagyon értékének meghatározását a magyar számviteli törvényben és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint végezték el. Véleményem szerint az apportálásra kerülő ingó vagyon szerződő felek által előzetesen megállapított értéke összhangban van az ingó vagyon ellenében rendelkezésre bocsátott üzletrész értékével, amely a tag törzsbetétjéhez igazodik. Nyúl, április 20. Unger Ferenc Kamarai tag könyvvizsgáló MKVK ig.sz.:

7 Könyvvizsgálói jelentés 1.sz. melléklete Az apport tárgyát képező ingó vagyon értéke Azonosító Ingóságok nyilvántartása Beszerzési érték Értékbecslés szerint elfogadott érték Hűtőszekrény Zanussi Sebészet , , Cardiovit AT-2Plus/C/RS-Mem Sebészet , , Hűtő Zanussi ZT 161 AO Tüdőgyrehab , , ABPM-4 ambvérnyomásmérő monitor Belgys , , Minidopp ES-100 VX Doppler Belgyógysza , , UHkészülék NEMIO 20 Ultrahang diagnosz , , Klímaberendezés Fischer 3,5/4 Röntgen , , Kézipumpa mérőórával vértelenítő Sebésze , , Műtőlámpa Hanalux Blue 80 Sebészeti műtő , , Műtőlámpa Hanalux Blue 80 Sebészeti műtő , , Klímaberendezés Fischer 3,5/4 Sebészet I , , Hűtőszekrény Gorenje Élelmezés ra , , Digitkijelztelefon Panasonic Műszaki I , , Létra 3x14 fokos univ Műszaki iroda , , Klimaberend Informatika , , Cardiovit AT-2 Plus/C/RS-MEM Kardiológia , , Klimaberend Fischer tip Echó kardszak , , Fibergasztroszkóp FG-29W Belgyógyszakám , , Mosógép WHI AWT 2288 DrNagy Olivér Rept , , Digitális telközpont Panasonic Belgyóg , , Antidecubitus kombinált matrac 80 Belgy , , Hűtő ZANZC 205 AO BelgyógyIem , , Őrző monitor Árgus TM-7C BelgyógyŐrző I , , Gőzfejlesztős takberend Belgyógy Őrző , , Hűtőgép Zanussi DrNagy Olivér , , Kezelőágy BTL 1300 típusu+terápkezegys , , Mylab 50 XVision diagnultrahang készülé , , MAZDA E2200 tip kisteherautó , , Microsoft Windows XP-Home Szülészet-nőgy ,0 908, Microsoft Windows XP-home Tüdőgyrehbar ,0 908, Microsoft Windows XP-Home Tüdőgyreh ,0 908, Microsoft Windows XP home Sebészszakren ,0 908, Microsoft Windows XP-Home Tüdőbeteg gond ,0 908, Microsoft Windows XP-Home ápolási ig ,0 908, CT-EcoStat program Gazdhivatal 1 250,0 908, Microsoft Windows XP-prof Sebészeti műtő ,0 908, Microsoft Office 2003 Basic Sebészműtő ,0 908, Microsoft Office 2003 Gyógyszertár ,0 908, Microsoft Windows XP Prof Gyógyszertár ,0 908, Microsoft Windows XP Prof Rendelőintír ,0 908, Microsoft office 2003 RendelőintIroda ,0 908, Microsoft Windows XP-Home Könyvelés ,0 908,0 7

8 Microsoft Windows XP-Home Munkaügy ,0 908, Microsoft Office 2003 Munkaügy ,0 908, Windows MS SB Server 2003 Munkaügy , , Microsoft Windows XP Prof Titkárság,gazd ,0 908, Microsoft Office 2003 Prof Titkárság , , Norton Antivirus 2005 víruskereső Titk ,0 908, Microsoft Windows XP Prof Titkárság ,0 908, Microsoft Office 2003 OEM Titkárság , , Microsoft Windows XP Home OEM Betegfelv ,0 908, Microsoft Windows XP Home BelgyIemelet ,0 908, Microsoft Windows XP Home BelgyIemelet ,0 908, OEM MS Windows 98 SE H Gyógyszertár ,0 908, Compargo Win 128 díjszámláló BelgyIem , , Szüladatszolgrendsz Szülészet-nőgy ,0 908, OEM Word 97+Exel 97 Tüdógyrehab-barlang , , OEM MS Windows 98 SE H Tüdőgyrehab bari ,0 908, Software Mediscreen Tüdőbeteggondozó , , IMPRESS röntgenprogram Röntgen , , IMPRESS Szoftver modul Röntgen , , Novell INW fsb 15 us Rendelőintézet , , Gyógyszkészletgazdprogram Gyógyszertár , , Étkezés élszmodul Élelmezési iroda ,0 908, Alaptevvásszelitermprogrm Könyvelés , , Számlázás és analitika program Pénztár ,0 908, BérelszOTP ut szoftver Bérügy , , Novellnetvare 312/50 Informatika , , Reachout swmodem Informatika ,0 908, Office 2003 Hu standard Informatika ,0 908, Besoroló szoftver Betegfelv , , Pentium 4 mini szgép Központi raktár , , HP leserjet 1020 nyomtató Élelmezési iro , , Pentium 4 mini hardver Élelmezési Iroda , , Számítógép Celeron 1,7 Ghz Röntgen , , IBM kompintel Pentium szgép Sebészeti m , , Pentium 4 szgép Dvd , , HP LaserJet 1015 nyomtató Gyógyszertár , , IBM kompintel PentIV szgép Rendelőint , , IBM komp szgép CD íróval Ápolási lg Iro , , Pentium 4 szgép Kontrolling Iroda , , HP LaserJet 1020 nyomtató+kábel Kontroll , , HP LaserJet 1020 nyomtató+kábel közprak , , IBM kompszgép CD íróval Könyvelés , , HP LaseJet 1010 nyomtató Könyvelés , , Pentium 4 szgép Könyvelés , , Pentium 4 szgép Könyvelés , , Pentium 4 szgép Könyvelés , , HP LaserJet 1020 nyomtató Anyaggazdírod , , HP LaserJet 1015 nyomtató Pénztár , , HP LaserJet 1020 nyomtató Bérügy , , Pentium 4 számítógép DVD íróval Munkaügy , , Pentium 4 szgép DVD íróval Titkárság , ,0 8

9 Intel Pentium 4 szgép DVD íróval Titkárs , , HP 2840 Color leser nyomtató Titkárság , , Számítógép Celeron Informatika , , Szerver számítógép Informatika , , Pentium 4 mini szgép Betegfelvétel , , Pentium 4 mini szgép BelgyógyIemelet , , Pentium 4 mini szgép BelgyógyIemelet , , HP LaserJet 1020 nyomtató BelgyógyIeme , , Pentium 4 szgép Belgyógyászat IIemelet , , Pentium 4 mini szgép Szülészet-Nőgyógyás , , Számítógép ATX Tüdögyrehab-barlang , , Számítógép konfigceleron 733 Gyógytorna , , HP LaserJet 1020 nyomtató Tüdögyógyreha , , Pentium 4 mini szgép TüdögyógyRehab , , Notebook Activa Mobil Classic5 Nagy Sánd , , Notebook Activa Mobil Classic5 DrFlóriá , , HP LaserJet 1010 nyomtató , , Canon nyomtató+kábel Tüdögyógyrehab-bar , , HP deskjet nyomtató Munkaügy , , HP deskjet nyomtató Informatika , , HP deskjet nyomtató BelgyógyIemelet , , Canon BJC-210 nyomtató Szülészet-nőgy , , Canon BJC-250 nyomtató Szülészet-nőgy , , Canon nyomtató Í550 USB 20 Tüdőgy rehab , , Betegfelvevő munkahely Röntgen , , Canon BJC-250 nyomtató Röntgen , , Canon BJC-250 nyomtató Sebiroda,tárgyal , , Pentium szgép +tart Sebiroda tárgyaló , , Epson LX-300 nyomtató Központi raktár , , Számítógép AT 486 DX 40 Gyógyszertár , , Epson LX -300 nyomtató Élelmezési Iroda , , Fénymásoló Canon FC-204 Rendint Iroda , , Epson FX-1170 nyomtató Könyvelés , , Számítógép konfig AnyaggazdIroda , , Számítógép Celeron 900 MI Bérügy , , Szerver-Rendelőintézet , , Fax panasonic KX/F 2780 Titkárság gazdi , , Compaq Proliant 350 szerver Informatika , , Canon-BJC-250 nyomtató Betegfelvétel , , Canon BJC-250 nyomtató+kábel Transzf-zio , , Számítógép+nyomtató Kardiológiai szakr , , HP DeskJet 840C nyomtató Kardiológiai sz , , Nagykocsis írógép BelgyógyIemelet , , Canon BJC-250 nyomtató BelgyIem , , Canon BJC-250 nyomtató Belgy Iem , , Számítógép +tart R105 Sebészet kötöző , , Mobiltelefon+kártya Sebészet , , Pulse Oximeter NONIN 8500 Sebészet , , Televízió Sony Szülészet nőgy , , Ételszállító konténer Szülészet nőgy , , Inkubátor BLF-2001 /K/ Szülészet-nőgyógy , ,0 9

10 Televízió SAM CZ 20F32Z Szülészet,nőgyóg , , Hűtőgép Zanussi 194 Tüdőgyrehab , , Hűtőgép Zanussi 154 Tüdőgyrehab , , Ételszállító konténer Tüdőgyrehab , , Nervostim B An Tüdőgy reháb , , Megbontott beépszekrény 2 ajtós része , , Hűtőszekrény Bőr-í , , Elektrocauter Bőr-és nemibeteg szakrend , , Dermo Jet , , Vérvételi szék Bőr és nemibeteg gondsza , , Személymérleg+magasságmérő HT Bel , , Kartoték szekrény 18 fiókos Csecsemő és , , Hőlégsterilizátor 40 1 Fül,orr,gége audi , , Vérvételi szék Szemészet , , Személymérleg+magasságmérő Kardiolszakr , , Hűtőszekrény Fizió-és mozgástér , , Nervostim KLM 200-Ingerterápiás készfiz , , Hordozható szűrőaudiométer SA-5 Üzemeü , , Burgonyahámozó Élelmezés,konyha , , Olajsütő Élelmezés konyha , , Rm edénytároló Élelmezés konyha , , Rm edénytároló Élelmezés konyha , , Rm edénytárolő Élelmezés,konyha , , RM edénytárolő Élelmezés,konyha , , Mosogató FM 1770 saválló Élelmezés,konyh , , Saválló edénytartó Élelmezés,konyha , , Saválló állvány 100*50*20 Élelmezés,kony , , Saválló állvány 100*50*20* Élelmezés,ko , , Főzőüst Élelmezés,konyha , , Saválló asztal 200x80x , , Polydoros LX 50 gen , , Polydoros LX 50 generátor Röntgen , , FT-41 A mennyezeti csőt+asztal Röntgen , , Gyógyszertárolószek , , Gyógyszertárolószek , , Vizsgálóágy Röntgen , , Vizsgálóágy Röntgen , , Vizsgálóágy Röntge , , Film-és kazettatart , , Film-és kazettatart , , Rtgfelvétel tároló polc 85x30x250 Röntg , , Rtgfelvétel tároló polc 85x30x250 Röntg , , Rtgfelvétel tároló polc 90x130x250 Ront , , Rtgfelvétel tároló , , Rtgfelvétel tároló polc 90x130x250 Ront , , TV-tartó 4 polcos szekrény Röntgen , , Rtg felvétel néző , , Rtg felvétel néző , , Sötétkamrai száraza , , Sötétkamrai szárazasztal Röntgen , , Báriumkonyhai berendezés Röntgen , ,0 10

11 Szekrény 2 ajtós 90x60x209 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/ , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Öltözőszekrény 2 ajtós 90x60x , , Öltözőszekrény 2 ajtós 90x60x209 Röntgen , , Öltözőszekrény 2 ajtós 90x60x209 Röntgen , , Öltözőszekrény 2 ajtós 90x60x209 Röntgen , , Öltözőszekrény 2 ajtós 90x60x209 Röntgen , , Kanapé kih-zható /Bubiv/ Röntgen , , Üveges tolóajtós szekrény 120x45x , , Takarítókocsi Röntgen , , Kanapé 2 személyes Röntgen , , Polydoros LX 50 generátor Röntgen , , Röntgenfelvétel néző 582/B 101x50x15 Rön , , Halotthütő 2 szem/elektrolux/ Hullaház, , , Sebészeti műtőasztal X-1005 Sebészet műt , , Szekrény 4 ajtós Sebészet műtő , , Szekrény 4 ajtós Sebészet műtő , , Hűtőszekrény Zanussi 20 1 Sebészet műtő , , Felf*ró szett tálcával Sebészeti műtő , , Rtgsugárzás elleni gonádvédő Sebészeti , , Rtgsugárzás elleni gonádvédő Sebészeti , , Klímaberendezés Enac-Encu 35 Sebészeti m , , Ultrahangos vágókész+kristályfej Sebésze , , Klimaberend Stiebel Sebészeti műtő , , Kompakt motor és tartozékai Sebészeti , , Beépített szekrény Nővérszálló 1sz , , Sterilizátortartó alapállv Spolc Közpo , , Steriliztartóállvkatalizátorhoz Közps , , STERI-VAC 5 XL Sterilizáló +50 AE Közpon , , fiókos kartoték szekrény Orthopédsza , , Áramfejlesztő SC434 Tip:MF/275/DVP Agreg , , Diavetítő Titkárság gazdigés igazgi , , Fóliahegesztő RS-120 Központi steriliz , , Biporális olló Szülészeti műtő , , Doboznyitóállvány 2 polcos Szülészeti mü , , Bipolár Mayo Scissor-bipolárolló Sebmü , , Bipolár Mayo Scissor-bipolár olló Sebmű , , Bilógiai mikroszkóp Transzf ziológlabor , , Hűtőgép Zanussi Transzf ziológlabor , , ArquSys FD holter rendszer Kardiológsza , ,0 11

12 Spirovit SP-1 tiplégzésfunkckész Kard , , Gastrofiberoscop FG-29W Belgyögyszakamb , , Ételszállító konténer BelgyIemelet , , videómagnó Thomson VTH 6320 BelgyógyIe , , Ételszállító konténer BelgyógyII,em , , Agregátor SF-4 Sebészet , , Aerosan-3 tip inhalátor Sebészet , , Vízlágyító berendelőszűrő házzal Sebész , , Ágytálmosó berendezés Sebészet , , Infúzió és vérmelegítő Sebészet , , Klímaberendezés Hitachi Sebészet , , Hűtőszekrény Sebészet , , Monitor viridia M 3-Compact Sebészet , , Siemens lélegeztető Servo Ventill Sebes , , Betegemelő fürdető Calypso Sebészet , , Nőgyógyvizsgálóasztal KSN Szülészet-nőg , , Hőlégsterilizátor ST-222/2 Szülészet-nő , , HP kardiotokográf M1351A Szülészet nőgy , , Csecsemőmérleg digitsoehnle 831 Szülész , , Martin nagyfrekvégető komplett Szülésze , , Infúziós pumpa PE-300 Szülészet-nőgy , , Carditokograph HP M1351 A Szülészet nőgy , , Erbokryo 12 kryosebészeti berend Szülész , , Colposcop Zeiss mobil táskában Szülészet , , Magzati monitor HP M 1351 A Szülészet nő , , Szekrény alsó+felső Szülészet nőgyógy , , Csecsemő légzésellenőrző MB-01 Szülészet , , Bioset csatornás EKG készülék Tüd , , Hűtőgép Tüdőgyógy rehab , , Hűtőgép Tüdőgyógyrehab , , Sebészeti műtőasztal X-1005 Sebészet sza , , Vákuummatrac Sebészeti szakr , , Hűtőgép 16 L Sebészeti szakrend , , Irodab-tor 3 elemes 8/4/1 ajsebészszak , , Televízió SONY Sebészeti szakrend , , Colposcop Oculus SOM 52 Nőgyógyszakr , , Készenléti táska minkészl Belgyógysza , , Cardiovit AT-3C EKG Belgyógyszakr , , Mellkasszívó /használt/ Fül,orr,gége aud , , Opthalmoscop Rl-Scope Szemészeti szakr , , Üzemtükör kézi+izzók Szemészeti szakr , , Lencse probasor+oculuspróba Szemészeti s , , Tonométer Szemészeti szakr , , Urológiai vizsgálóasztal KSU-1 Urológiai , , Carl Zeiss mikroszkóp Urológiai szakr , , Filmnéző szekrény egymezős Reumátszakr , , Rozsdamentes műszerasztal Reumátszakren , , UHinhaláló TURKW-5 Fizió és mozgástér , , Ultron Autómat OE-99 tip Fizió és mozgá , , Mikrohullám- sütó Daewoo Fizió és mozgá , , Nervostim KLM 200 Fizió- és Mozgástér , ,0 12

13 Készenléti táska minimum készlet Üzem eü , , Gáztűzhely Élelme2 :és konyha , , Elektromos sütő NS Élelmezés,konyha , , Elektromos sütó NS Élelmezés,konyha , , Főzőzsámoly /gázos/ Élelmezés konyha , , Mosogató FM 3500 Éle ilmezés konyha , , Zöldség szeletelő Ma ster Élelmezés konyh , , Szeletelőgép Mignon 2 50S Élelmezés konyh , , Melegentartó MM 2 G Élelmezés konyha , , Tálaló szekrény Élei mezes konyha , , Mosógép Élelmezés konyha , , Rácsos állvány rozsd ámen 4 polc Élelmez , , Rácsos állvány rozsdám4 polcélelmezés, , , Robotgép MA 751 Élelmezés konyha , , ölomköténytartó fogas RKV-F Ultrahang di , , Fujitsu ablakklíma Ultrahang diagn , , BA-1 Bucky állvány Röntgen , , RS-2R rétegfelvszerkrtgcső sug Röntg , , Álló bucky-felvételező Röntgen , , ölomkötény 1170x110 Röntgen , , ölomkötény 1170x110 Röntgen , , Hűtőszekrény 160 l-es Röntgen , , Beöntő készülék Pneumocolon Röntgen , , Siregraph CF RTGberendezés G25 Röntgen , , Hűtőszekrény 160 l-es Röntgen , , íróasztal /Malvestio/ 120x80x75/ Röntge , , íróasztal /Malvestio/ 120x80x75/ Röntgen , , íróasztal /malvestio/ 120x80x75/ Röntgen , , íróasztal /Malvestio/ 120x80x75/ Röntgen , , Görgős alátétszekrény /43x55x6l/ Röntgen , , Görgős alátétszekrény /43x55xSl/ Röntgen , , Görgős alátétszekrény /43x55x61/ Röntgen , , Görgős alátétszekrény /43x55x61/ Röntgen , , Görgős alátétszekrény /43x55x61/ Röntgen , , Görgős alátétszekrény /43x55x6l/ Röntgen , , Görgős alátétszekrény /43x55x61/ Röntgen , , Görgős alátétszekrény /43x55x61/ Röntgen , , Görgős alátétszekrény /43x55x61/ Röntgen , , Görgős alátétszekrén* f /43x55x61/ Röntgen , , Kétajtós 1 polcos faliszekrény 90x30 Rön , , íróasztal/maivestic >/ 235x80x75 Röntgen , , Iróasztal/malvestic ) /235x80x75 Röntgen , , Üvegajtós 1 polcos faliszekrény Röntgen , , Nyitott 1 polcos fí iliszekrény 46x30 Rön , , íróasztal /Béta/20C x80x75/ Röntgen , , Számitógépasztal Béta 100x80x75 Röntgen , , íróasztal /Malvesta o/ 90x60x75/ Röntgen , , Étkezőasztal /I30x90x75/ Röntgen , , Öltözőszekrény 1 a; tós /45x60x209/ Röntg , , Öltözőszekrény 1 ajtós /45x60x209/ Röntg , , Öltözőszekrény 1 ajtós /45x60x209/ Röntg , ,0 13

14 Öltözőszekrény 1 ajtós /45x60x209/ Röntg , , Ágyneműtartós heverő Bubiv Röntgen , , Ágyneműtartós heverő Bubiv Röntgen , , Dohányzóasztal DA Röntgen , , Fotel FO Röntgen , , Fotel FO Röntgen , , ölomköténytartó fogas RKV-F Röntgen , , ölomköténytartó fogas RKV-F Röntgen , , ölomköténytartó fogas RKV-F Röntgen , , íróasztal /Malvestió/ Röntgen , , íróasztal /Malvestió / 90x50x75/ Röntgen , , ajtós 1 polcos fa liszekrény 60x30 Ront , , ajtós 1 polcos fa liszekrény 60x30 Ront , , ajtós 2 polcos al sószekrény 60x60 Ront , , ajtós 2 polcos al sószekrény 60x60 Ront , , Köralak- asztal 70 Röntgen , , Sorszék 2 ülőkés Ró ntgen , , Sorszék 2 ülőkés Rö ntgen , , RTG kazettatartó ra ck 90x60x209 Röntgen , , Sötétkamra lámpa Rö ntgen , , Sötétkamra lámpa Rö ntgen , , Lysholm rács+kazett a Röntgen , , Analitikai mérleg 2 00 kg-os WA-33H Labor , , Fotométer PCP-6121 Laboratórium , , Sigma laborcentrifu ja 4-10 Laboratórium , , Mosogatógép Miele G 7783 tip Laboratóri , , Labor mikroszkóp h 500 SPL5 Laboratórium , , MERCK Microlab 100 i analizátor Laboratóri , , Vérvételi szék Haem 3-Vario Laboratórium , , Halotthütö Hul Laház,pathológia , , Halotthűtő Hul aház,pathológia , , Halotthütö 2sz Hullaház,patológia , , Altatógép KA-1 Sebészeti műtő , , Erbotom T-400 sebvágó készl Sebészeti , , Instrumenten garn/bélvarró ki-/ Sebésze , , Hidrovác Sebészeti műtő , , Laparoszkóp KTJ4622Í , , Defibrillator-monite >r,pacemaker Sebműt , , Tisztítópisztoly ké >zlet Sebészeti műtő , , Alapmüszerkészlet LC-DCP Sebészeti műtő , , Nagy acélcsavarok tálcán Sebészeti műtő , , Kisfragment müszerk észlet DCP Sebészeti , , Csontf rómotor kies i Sebészeti műtő , , Mini műszerkészlet acélimlant Sebészeti , , Nagycsontos tálca Sebészeti műtő , , Ált műszerkltálca n Sebészeti műtő , , Drótos tálca Sebes zeti műtő , , Műszerkészlet csáva rok eltáv Sebészeti , , Ziehm CB7-D tpseb képerősítő Sebészeti , , Spcelab őrzőmonitor kapnográffal Sebésze , , Altatógép Siemens V 710 tip Sebészeti mű , ,0 14

15 T-nyelű kézi univer z,f-ró/traum Sebészet , , Térdkalács fogó tra: umat Sebészeti műtő , , Drótvágó traumát S< sbészeti műtő , , Traumát nagy drótvá' jó Sebészeti műtő , , Lemeztartó tálca traumát Sebészeti műtő , , Traumatológiai réskalapács Sebészeti műt , , ólomkötény 1170x120 Sebészeti műtő , , Extenziós készülék GA 054 Sebészeti műtő , , Kézi pumpa /felkarhoz/ Sebészeti műtő , , Traumtálca /combnyakcs Sebészetiműtő , , Traumdrótvágó Sebészeti műtő , , Traumdrótvágó Sebészeti műtő , , Villanymotor Sebészeti műtő , , Traumtálca /tibia szeghez/ Sebészeti m , , Arthroscop sett Sebészeti műtő , , Páciens monitor HP OMNICARE 24 Sebészet , , Fém kerekes asztal , , Erbotom ICC nagyfrekvsebvágó Sebészet , , Keresztszalag műszerklmk-2 Sebészeti mű , , Bipoláris olló 7 Inch Sebészeti műtő , , Bipoláris olló 11 inch Sebészeti műtő , , Altatógép Ohmeda Excel 210 SE Sebészeti , , Femur-tibia műszer készlet Sebészeti műt , , Csontrögzítő készlet midi Sebészeti műtő , , Tálca humerus szegezéshez Sebészeti műt , , Műszer áztató kád Sebészeti műtő , , Extenziós kengyel Sebészeti műtő , , Extenziós kengyel Sebészeti műtő , , Extenziós kengyel Sebészeti műtő , , Extenziós kengyel Sebészeti műtő , , Csontrögzítő 8 fejes maxi Sebészeti műtő , , Repoziciós fogó Sebészeti műtő , , Repoziciós fogó 140 mm Sebészeti műtő , , Repoziciós fogó fogazott Sebészeti műtő , , Drótvágó nagy Sebészeti műtő , , Dróthajlító fogó Sebészeti műtő , , Romicro sett Sebészeti műtő , , Fi szeg készlet Sebészeti műtő , , Rectoscop Sebészeti kötöző , , Televízió színes Sebészet főorvosi szoba , , Fűnyíró Ketészet,parkfenntartás , , Fűnyíró NC 51 Kertészet parkfenntartás , , F rógép+tartozékok Villanyszerműhely , , Microscop LEITZ Citológia , , Fagyasztóláda Whirlpool Élelmezés , , Hűtőszekrény Élelmezés raktár , , Hűtő Élelmezés raktár , , Hűtőgép Élelmezés raktár , , Hűtőgép Élelmezés raktár , , Hűtőgép Élelmezés raktár , , Fóliavágó CD-1200 Központi sterilizátor , ,0 15

16 Filmnéző szekrény Orthopédia szakrend , , Kazán Comfort II Műszaki Iroda , , Kazán Comfort II Műszaki Iroda , , B-várszivatty Műszaki iroda , , íróasztal Titkárság,gazdigés ig , , Tárgyalóasztal Titkárság,gazdirés ig , , Szekrénysor Titkárság,gazdiroda,ig , , Hűtőgép 160/2 Anaesthesiolőgia , , Lélegeztető Ambu/felnőtt/ Szülészeti mű , , Ohmeda lélegeztető /Respirométer/ Szülés , , Sebszélterpesztő / 2 lapocos/ Szülészeti , , Sebszélterpesztö / 2 lapocos/ Szülészeti , , Altatógép Dor Modul 600 Loosco Szülműtő , , Pulse Oximeter Burdick Szülműtő , , Túlnyomásos mandzsetta Szülműtő , , Erbotom ICC 80 nagyfrekseb vágó Szülész , , Omnicare Component monitor HP Szülészmű , , Cardiovit AT-1 S EKG készülék Szülészeti , , Bipoláris olló Mayo Szülészeti műtő , , CAUT-R rádiófrekvsebvágókész Szülésze , , Hűtőszekrény Szülészeti műtő , , Hűtőláda 120 L Transzf ziolögiai labor , , UHdiagnSL-2 SONOLINE Kardiológiai szak , , Defibrillátor Lifepak 10 Kardiológiai sz , , Cardiovlt AT-10 típus- EKG Kardiológiai , , Müszerkocsi/2szintgörgős fog Kardiols , , Müszerkocsi/2 szintkiemtálcsá 80x50 Ka , , Vizsgálóágy 180x60x77/ Kardiológszakr , , Vizsgálóágy 180x60x77 Kardiológszakr , , Szekrény 5 polcos 46x48x213 Kardszakr , , Szekrény 5 polcos 46x48x213 Kardszakr , , Szekrény 5 polc 92x48x213 Kardszakr , , Nyitott polc 92x4 6x213 Kard szakr , , Szekrény 5 polcos 61x60x213 Kardszakr , , Összeépített alsószekrény 61x60x Kards , , Szekrény 2 polcso 92x60x91 Kardszakr , , Szekrény 2 polcos 46x60x91 Kardszakr , , órás holter felvételező egyskardioló , , Állványos vizsgálólámpa Holux35 Kardsza , , RTG filmnéző /egymezős/ Kardszakr , , Pacemaker monitor HPM-40 Kard,szakr , , Laringoscop set 5739 tip Kardszakr , , Vizsgálóágy 180x60x77 Echó kardszakr , , Duodenofiberoscop OES JT-1T30 Belgyszak , , Fiberoscop OES C IGIF-XQ3 0 Belgyógysza , , Endoszkópos műszer BelgyógyszakambIII , , Műszerkocsi 2 szintgörgős fog Belgysz , , Műszerkocsi 2 szintfix lappal 60x4 Belg , , Műszerkocsi 2 szintfix lappal 60x4 Belg , , Müszerkocsi 2 szintfix lappap 60x4 Belg , , Müszerkocsi 2 szintkiemtálc80x50 Belg , ,0 16

17 Vizsgálóágy 180x60x77 BelgyszakambIII , , Vizsgálóágy 180x60x77 BelgyszakambIII , , Vizsgálóágy 180x60x77 BelgyszakambIII , , Műszerkocsi 2 szintgörgős+kieg Belgysz , , Müszerkocsi 2 szint görgős+kieg Belgysz , , Endoszkópia szekrény BelgyógyszakambII , , Endoszkópia szekrény BelgyógyszakambII , , Nyitott polc 92x46x213 BelgyszakambIII , , Összeépített alsó szekrény 61x60x Belgy , , Szekrény 2 polcos 92x60x91 Belgyszakamb , , Szekrény 2 polcos 92x60x91 Belgyszakamb , , Szekrény 2 medencés mosogat Belgyszaka , , Faliszekrény 92x30x< 54 BelgyszakambIII , , Faliszekrény 1 polc* 5s 92x30x64 Belgysza , , Faliszekrény 1 polc; 30 92x30x64 Belgysza , , Állvvizsgálólámpa I lolux 35 Belgyszakám , , RTG filmnéző egymezős Belgyszakamb , , Rektoszkőp Belgyszakamb III , , Rektoszkóp Belgys; íakambiii , , Gastrofiberoscop FG- -34 X Pentax Belgysz , , Medikai készvacuum szabkészbelgyszak , , Műszerkocsi 2 szint görgős 1 fog Belgy , , Sorülőke 3 férőhelyes Belgyfsz , , Sorülöke 3 férőhelyes Belgyfsz , , Szekrény 5 polcos 92x48x213 Belgyfsz , , Szekrény 5 polcos 9* 1x30x213 Belgyfsz , , Szekrény 1 rekeszes festett férnibelgyf , , Faliszekrény 1 polcos 92x48x64 Belgyfsz , , Paliszekrény 1 polcos 92x43x64 Belgyfsz , , Öltözőszekrény 61x60x213 Belgyfsz , , Öltözőszekrény 61x60x213 Belgyfsz , , Öltözőszekrény 61x60x213 Belgyfsz , , Öltözőszekrény 61x60 x213 Belgyfsz , , Öltözőszekrény 61x60 x213 Belgyfsz, , , Öltözőszekrény 61x60 x213 Belgyfsz , , Öltözőszekrény 61x60 x213 Belgyfsz , , Öltözőszekrény 61x60 x213 Belgyfsz , , Öltözőszekrény 61x60 x213 Belgyfsz , , Öltözőszekrény 61x60 x213 Belgyfsz , , Öltözőszekrény 61x60 x213 Belgyfsz , , Öltözőszekrény 61x60 X213 Belgyfsz , , Öltözőszekrény 61x60 x213 Belgyfsz , , Öltözőszekrény 61x60 x213 Belgyfsz , , Öltözőszekrény 61x60 x2l3 Belgyfsz , , Öltözőszekrény 61x60 x213 Belgyfsz , , Szekrény 5 polcos 61 x60x213 Belgyfsz , , RTGfilmnéző /egymezős/ Belgyfsz , , Antidecubitor kompresszor Belgyfsz , , Antidecubitor kompresszor Belgyfsz , , Panda takarítókocsi Belgyfsz , , Öltözőszekrény Belgyfsz , ,0 17

18 Müszerkocsi 2 szint 1 fog80x50 BelgyI , , Műszerkocsi 2 szint jörgős 60x40 Belgy , , Müszerkocsi 2 szint jörgős fog BelgyI , , Műszerkocsi 2 szint jörgős fogbelgyie , , Műszerkocsi 2 szint jörgős fogbelgyie , , Müszerkocsi 2 szint ciemtálcbelgyiem , , Vizsgálóágy 180 X60x7 7 BelgyIem , , Müszerkocsi 2 szintc jörgős BelgyógyIem , , Ágyazókocsi Belgyőgy Iemelet , , Gyógyszerelosztó kocsi+infállvbelgyógy , , Műszerkocsi bilimüákiemtálcbelgyie , , Sorülőke 3 férőhelyes BelgyógyIem , , Sorülőke 3 férőhelyei s BelgyIem , , Televízió Waltham 51 cm TS3342 Belgyógy , , Televízió Waltham 37 cm BelgyógyIem , , Televízió Waltham 37 cm BelgyIem , , Szekrény 5 polcos 92x48x213 BelgyIem , , Szekrény 5 polcos 46x30x213 Belgy Iem , , Szekrény 5 polcos 46x30x213 Belgy Iem , , Szekrény 5 polcos 92x60x213 BelgyIem , , Szekrény 5 polcos 92x4 8x213 BelgyIem , , Összeépített al sószekrény 61x60x Belgyóg , , Összeépített al sószekrény 61x60x Belgy , , Összeépített alsó szekrény 6ix60x Belgy , , Szekrény 2 medencés mosogatóval Belgyógy , , Faliszekrény 92x30x64 BelgyIemelet , , Faliszekrény 61x48x64 BelgyIem , , Nővérpult BelgyIemelet , , Üvegajtós felső szekrény 61x60x120 Belgy , , Üveges tolóajtós szekrény 120x45 BelgyI , , Tolóajtós szekrény 120x45x200 BelgyIem , , RTGfilmnéző egymezős BelgyIem , , Antidecubitor kompresszor Belgy Iem , , Antidecubitor kompresszor BelgyIem , , Vízlágyító berendelőszűrő házzal Belgy , , Ágytálmosó berendezés BelgyógyIem , , Mobil szívó egyaknás BelgyógyIem , , csatekg klsz EK53 Heilige BelgyIem , , csat EKG készek53 Heilige BelgyIem , , Hűtőszekrény 240/3 Lehel Belqy Iem , , Kanapé Vencel 2 Belgy,Iem , , Panda takarítókocsi BelgyógyIem , , Szekrény 2 polcos BelgyógyIem , , Szekrény 2 polcos BelgyógyIem , , Szekrény 2 polcos BelgyógyIem , , Szekrény 2 polcos BelgyógyIem , , Cardiovit AT+2 6 csat EKG BelgyIem , , Betegemelő fürdető Calypso Belgy Iem , , Televízió Belgy Iem , , Műszerkocsi 2 szintes görgős BelgyIIem , , Műszerkocsi 2 szintgörgős BelgyIIem , ,0 18

19 Műszerkocsi 2 szintgörgős BelgyIIem , , Müszerkocsi 2 szintgörgős Belgy IIem , , Vizsgálóágy 180x60x77 BelgyIIem , , Ágyazókocsi BelgyIIem , , Gyógyszerelosztó kocsi+infállvány Belgy , , Műszerkocsi görgős billműa BelgyIIem , , Sorülőke 3 férőhelyes BelgyógyIIem , , Sorülőke 3 férőhelyes BelgyIIem , , Televízió Waltham 51 cm TS3342 Belgyógy , , Szekrény 5 polcos 4 6x4 8x213 BelgyIIeme , , Szekrény 5 polcos 46x48x213 BelgyIIem , , Szekrény 5 polcos 92x60x213 BelgyIIem , , Szekrény 5 polcos 92x48x213 BelgyIIem , , Faliszekrény 92x60x64 BelgyógyIIem , , Összeépített alsó szekrény 61x60 Belgyóg , , Összeépített alsó szekrény 61x60 Belgyóg , , Összeépített alsó szekrény 61x60 Belgyóg , , Szekrény alsó ajtó nélkül 92x60x910 Belg , , Szekrény 2 polcos 46x60x91 BelgyIIem , , Szekrény 2 medencés mosogatóval BelgyII , , Alsószekrény 122x60x91 BelgyIIem , , Faliszekrény 92x30x50 BelgyIIem , , Nővérpult BelgyIIem , , Üvegajtós felsöszekrény 61x60x120 Belgy , , Üvegajtós felső szekrény 61x60x120 Belgy , , Üvegajtós felső szekrény 61x60x120 Belgy , , Üvegajtós felső szekrény 61x60x120 Belgy , , Üvegajtós felső szekrény 61x60x120 Belgy , , Tolóajtós szekrény 120x45x200 BelgyógyI , , Üveges tolóajtós szekrény 120x45x Belgy , , Üveges tolóajtós szekrény 120x45x Belgy , , Üveges tolóajtós szekrény 120x45x Belgy , , Öltözőszekrény 46x60x213 BelgyIIem , , Állványos vizsgálólámpa Holux 35 BelgyI , , RTG filmnéző egymezős BelgyIIem , , RTG filmnéző egymezős BelgyIIem , , Antidecubitor kompresszor BelgyIIem , , Antidecubitor kompresszor BelgyIIem , , Antidecubitor kompresszor BelgyIIem , , Vízlágyító berendelőszűrő házzal Belgy , , Ágytálmosó berend BelgyIIem , , Mobil szívó egyaknás BelgyIIem , , Hűtőszekrény 240/3 Lehel BelgyIIem , , Hűtőszekrény 240/3 Lehel EelgyIIem , , Panda takarítókocsi BelgyIIem , , Tolóajtós szekrény BelgyIIem , , Vizsgálóágy 180x60x77 BelgyTetőtér , , Összeépített alsó szekrény 61x60x Belgy , , Öltözőszekrény 46x60x213 Belgytetőtér , , Öltözőszekrény 46x60x213 Belgytetőtér , , Állványos vizsgálólámpa Holux 3 5 Belgyt , ,0 19

20 Hűtőszekrény Lehel Belgytetőtér , , Panda takarítókocsi Belgytetőtér , , Mediroll-1 Rtgberend/gördíthető Belgy , , Bukowansky ágy BelgyógyŐrző I , , Bukowansky ágy BelgyŐrző I , , Bukowansky ágy BelgyŐrző I , , Bukowansky ágy BelgyŐrző I , , Bukowansky ágy BelgyŐrző I , , Inf zió és vérmelegítő Belgy Őrző Iem , , Inf-ziós pumpa Belgyógy Őrző Iem , , Mini Doppler Belgyógy Őrző Iem , , Pacemaker EDP 20/A TC-114 elektrbelgyö , , Pacemaker EDP 20/A BelgyógyŐrző I , , Pacemaker EDP 20/A BelgyógyŐrző I , , Lélegeztető Venti/Pac hordozható BelgyÖ , , Lélegeztető DRAEGER uv-l Belgyógy Őrző , , Müszerkocsi 2 szint, fix lappal 60x4 Bel , , Műszerkocsi 2 szint, fix lappal 60x4 Bel , , Müszerkocsi 2 szint, fix lappal 60x4 Bel , , Műszerkocsi 2 szintfix lappal 60x4 Belg , , Müszerkocsi 2 szintfix lappal 60x4 Belg , , Müszerkocsi 2 szintkiemtálc BelgyÖrz , , Nyitott polc 92x46x213 Belgy Örzö I , , Faliszekrény92x60x64 BelgyógyŐrző I , , Összeépített alsószekrény 61x60x BelgyÖ , , Szekrény 2 medencés mosogatóval BelgyÖr , , Nyitott polc 92x48x64 BelgyŐrző Iem , , fiókos iratszekrény 49x70x138 BelgyÖr , , fiókos iratszekrény 49x70x138 BelgyÖr , , Állványos vizsgálólámpa Holux 3 5 BelgyÖ , , Ágyra szerelhető reflektor Haux 75 Belgy , , Ágyra szerelhető reflektor Haux 75 Belgy , , Ágyra szerelhető reflektor Haux 75 Belgy , , Ágyra szerelhető reflektor Haux 75 Belgy , , csat EKG készek53 Keilige BelgyógyÖr , , Őrző monitor DS 2,8 BelgyógyÖrzö , , Örzó monitor DS 2,8 BelgyógyŐrző , , Őrző monitor DS 1 GB BelgyógyŐrző , , Örzó monitor DS 1 GB BelgyÖrző I , , Őrző monitor DS 1 GB BelgyógyÖrz , , Graseby 3100 tip fecskendős pumpa Belgy , , Graseby 3110 tip fecskpumpa BelgyÖrző , , Öltözőszekrény BelgyÖrző I , , Öltözőszekrény BelgyÖrző I , , Defibrillátor Lifepak BelgyógyŐrző I , , Inf-ziós pumpa BelgyÖrző I , , Inf-ziós pumpa BelgyÖrző I , , Inf-ziós pumpa BelgyÖrző I , , Inf-ziós pumpa BelgyÖrző I , , UH készülék HONDA HS 120 tip BelgyÖrző , , Lélegeztető Ambu Mark IIIfelnőtt Belgy , ,0 20

Pályázati felhívás. Az értékesítésre kínált eszközök adatai, egyéb paraméterei: Az eszközök Hatvan Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képezik.

Pályázati felhívás. Az értékesítésre kínált eszközök adatai, egyéb paraméterei: Az eszközök Hatvan Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonát képezik. Pályázati felhívás A pályázat meghirdetője: Hatvan Város Önkormányzata (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) A pályázat tárgya: selejtezett kórházi nagy értékű eszközök értékesítése Az értékesítésre kínált eszközök

Részletesebben

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2007. December 31-én

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2007. December 31-én Kimutatás az immateriális javak állományáról 2007. December 31-én 10. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége 56000 56000 0 2.

Részletesebben

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2006. December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2006. December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték Kimutatás az immateriális javak állományáról 2006. December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége 56000 56000 0 2. Villanykorszerűsítés

Részletesebben

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2009. December 31-én. Kimutatás a járművek állományáról 2009. December 31-én

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2009. December 31-én. Kimutatás a járművek állományáról 2009. December 31-én Kimutatás az immateriális javak állományáról 2009. December 31-én 9. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége 56000 56000 0 2.

Részletesebben

Kimutatás a járművek állományáról 2012. December 31-én

Kimutatás a járművek állományáról 2012. December 31-én 9. számú melléklet Kimutatás az immateriális javak állományáról 2012. December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége 56000 56000 0 2.

Részletesebben

3. melléklet a 15/2013 (VII.02.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona Forgalomképesség: FORGALOMKÉPES Főkönyv Sorsz

3. melléklet a 15/2013 (VII.02.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona Forgalomképesség: FORGALOMKÉPES Főkönyv Sorsz 3. melléklet a 15/2013 (VII.02.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona Forgalomképesség: FORGALOMKÉPES Főkönyv Sorsz Megnevezés Helyr.szám Bruttó ÉCS Nettó 121213 208 SZOLGÁLATI

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület május 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület május 26-án tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a gödöllői Grassalkovich kastély körül elhelyezkedő önkonnányzati ingatlanok apportálására.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 3901-3/2016. Javaslat a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítására, továbbá a víziközmű működtető vagyon bérleti szerződéseinek

Részletesebben

Helyiség Bútor megnevezése Anyag, méret, leírás Mennyiségi Nettó Bruttó Nettó Bruttó Mennyiség egység egységár egységár összesen összesen fedlap munkalap, 1800*600*38 mm, vízvetővel db 1 16 500 20 955

Részletesebben

Előterjesztés. Határozati javaslat

Előterjesztés. Határozati javaslat Előterjesztés Tárgy: Közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 9. -a írja elő az önkormányzatok számára a közép-és

Részletesebben

12. NAPIREND Ügyiratszám: 1/213-8 /2006. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2006. június 16-i nyilvános ülésére. Ács János polgármester

12. NAPIREND Ügyiratszám: 1/213-8 /2006. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2006. június 16-i nyilvános ülésére. Ács János polgármester 12. NAPIREND Ügyiratszám: 1/213-8 /2006. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2006. június 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Dr. Deák Jenő Kórház Kht. val

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város települési kisebbségi önkormányzatai részére biztosított ingó és ingatlan vagyontárgyak köre

Debrecen Megyei Jogú Város települési kisebbségi önkormányzatai részére biztosított ingó és ingatlan vagyontárgyak köre * 10. ú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város települési kisebbségi önkormányzatai részére biztosított ingó és ingatlan vagyontárgyak köre Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nektv. 59. (3) bekezdésében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 27-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 27-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 14/560-8/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolcai Kórház Egészségügyi

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. 5. NAPIREND Ügyiratszám:4/11807/2005. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Tárgy: Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. Előterjesztő:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/148-24/2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. augusztus 2-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Dr. Deák Jenő Kórház

Részletesebben

Megnevezés db Megjegyzés

Megnevezés db Megjegyzés Megnevezés db Megjegyzés Szék 122 1-88(jó),89-122(rossz) Poroltó 2 Állófogas 4 Vetítővászon 1 Klíma 3 Hangfal 4 Asztal 4 Asztal 3 Hűtő 2 Kávéfőző 1 Elektromos radiátor 1 Szekrény 1 Asztal 1 Üvegajtós szekrény

Részletesebben

Végleges Vagyonmérleg

Végleges Vagyonmérleg 22411825845701111308 08-09-008156 Kapuvári Ipari Park KFT 9330 Kapuvár, Fő utca 1. Végleges Vagyonmérleg 2011. július 14. Átvevő Kapuvári Ipari Park KFT végleges vagyonmérlege 1/2. oldal 22411825845701111308

Részletesebben

Megnevezés Bruttó érték Halmozott écs. Nettó érték

Megnevezés Bruttó érték Halmozott écs. Nettó érték A 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet 5. (1) bekezdés b) pontja alapján az önkormányzat vagyonnyilvántartásából kivezetett eszközök (KLIK-nek, 2013. január 1. napjával átadott vagyon 2013. december 31-i állományi

Részletesebben

7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírbátor Város

7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírbátor Város 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírbátor Város Önkormányzata 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

4 fém, falra króm. BF-04 Kiegészítő felszerelések / W.C betegszoba 4 fém, falra króm. szerelt

4 fém, falra króm. BF-04 Kiegészítő felszerelések / W.C betegszoba 4 fém, falra króm. szerelt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet belgyógyászati pavilonja bővítéses rekonstrukciójához kapcsolódó bútorok, és berendezési tárgyak beszerzési lista Azonosító Termék megnevezés

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/891-9/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület október 28-i rendkívüli nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/891-9/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület október 28-i rendkívüli nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/891-9/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. október 28-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolcai Kórház

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88)

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88) , FAX: (88) Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/32-28/2009. E LŐTERJ E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. JAVASLAT a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemelésére

Salgótarján Megyei Jogú Város. JAVASLAT a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemelésére Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 14698/2010 JAVASLAT a Nógrádi Geopark Nonprofit Kft. törzstőkéjének felemelésére Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. június

Részletesebben

7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nyírbátor Város Önkormányzata 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Árjegyzék. Érvényes: 2015. március 01-től. Listaár: Nettó: Kórtermi ágyak: Cikksz.: Megnevezés: 11.02 Kórtermi ágy dekorit véggel, fix, 800x1900

Árjegyzék. Érvényes: 2015. március 01-től. Listaár: Nettó: Kórtermi ágyak: Cikksz.: Megnevezés: 11.02 Kórtermi ágy dekorit véggel, fix, 800x1900 Oldal 1 Kórtermi ágyak: 11.01 Kórtermi ágy rácspálcás, fix, 800x1900 35685 45320 11.02 Kórtermi ágy dekorit véggel, fix, 36984 800x1900 46970 11.03 Szanatóriumi ágy dekorit véggel, fix, 36661 800x1900

Részletesebben

Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása Heves városában - Eszközbeszerzés

Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása Heves városában - Eszközbeszerzés Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása Heves városában - Eszközbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 Kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialakítása Heves városában - Eszközbeszerzés

Részletesebben

Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

TELEFONKÖNYV. Pénzügyi Osztály I. emelet Pénzügyi osztályvezető. 82/504-400/ 456 mellék. Bér és Munkaügyi osztály Munkaügyi osztályvezető 82/504-406

TELEFONKÖNYV. Pénzügyi Osztály I. emelet Pénzügyi osztályvezető. 82/504-400/ 456 mellék. Bér és Munkaügyi osztály Munkaügyi osztályvezető 82/504-406 TELEFONKÖNYV Igazgatás I. emelet Főigazgató főorvos 82/504-401 Gazdasági igazgató 82/504-405 Ápolási igazgató 82/504-408 Műszermérnök 82/504-404 Titkárság 82/504-410 FAX: 351-035 Iktató leíró 82/504-400/

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Gödöllő Város Polgármestere

Gödöllő Város Polgármestere Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. december 11-i ülésére Tárgy: vagyontárgyak átadása a KALÓRIA Gödöllői Kht.-nak Előterjesztő: dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2014. június 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből. 2. napirendi pont Előterjesztés a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat 7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft. tőkehelyzetének rendezése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Strandfürdő Kft. saját tőke pozíciójának rendezése Melléklet:

Részletesebben

Árjegyzék. Érvényes: 2013. március 01-től. Listaár: Kedvezmény: 0% Cikksz.: Megnevezés: Kórtermi ágyak: 11.01 Kórtermi ágy rácspálcás, fix, 800x1900

Árjegyzék. Érvényes: 2013. március 01-től. Listaár: Kedvezmény: 0% Cikksz.: Megnevezés: Kórtermi ágyak: 11.01 Kórtermi ágy rácspálcás, fix, 800x1900 Kórtermi ágyak: 11.01 Kórtermi ágy rácspálcás, fix, 800x1900 11.02 Kórtermi ágy dekorit véggel, fix, 800x1900 33543 33543 42600 42600 34724 34724 44100 44100 11.03 Szanatóriumi ágy dekorit véggel, fix,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Balatonberény

Községi Önkormányzat Balatonberény Községi Önkormányzat Balatonberény A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/A.. (3) bekezdése szerinti 2011. évi önkormányzati közzététele ESZKÖZÖK költségveté si 21. melléklet a 10./2012.(05.03

Részletesebben

Analytical Medical Instruments Kft. (ANAMED Kft.) cég székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29. e-mail: szerviz@anamed.hu. Tel: (+36) 1 220-9236

Analytical Medical Instruments Kft. (ANAMED Kft.) cég székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29. e-mail: szerviz@anamed.hu. Tel: (+36) 1 220-9236 és Közigazgatási Hivatal közleménye orvostechnikai eszközök időszakos felülvizsgálatát végző szervezetek feljogosításáról hatályos: 2014.10.20 - Az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/100

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/100 Korrigendum 2. - Gépműszer beszerzés a Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosító jelű projektben Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet tulajdonosainak Elvégeztem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (6635 Szegvár, Szabadság tér 1. Cg.: 06-02-000246) mellékelt 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/115 Adásvételi szerződés keretében egészségügyi alapellátás javítását szolgáló orvostechnikai eszközök (1. rész) és kiegészítő eszközök (2. rész) beszerezése a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0043 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Javaslat A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke emeléséhez és pénzeszköz átadáshoz szükséges döntések meghozatalára

Javaslat A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. részére törzstőke emeléséhez és pénzeszköz átadáshoz szükséges döntések meghozatalára Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) (06-32) *460-753 ; *460-155/113 ; Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-35/ 2015. A döntés meghozatalához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2.NAPIREND Ügyiratszám: 1/669-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. október 26-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása

Részletesebben

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz.

2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL. Korlátolt Felelősségű Társaság 1148 Budapest, Fogarasi út 58. (Nysz. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a konszolidálásba bevont vállalkozások 2011. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES

Részletesebben

A pedagógiai program megvalósítását szolgáló tárgyi feltételek

A pedagógiai program megvalósítását szolgáló tárgyi feltételek A pedagógiai program megvalósítását szolgáló tárgyi feltételek A.) Az oktatási és egyéb helyiségek I. Oktatási helyiségek Felszereltség Teremszám m 2 Fér hely Oktatási tevékenység jellege Gyakorlati képzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. augusztus 26-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. augusztus 26-ai ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 154/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. augusztus 26-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Toronyház u. 11. sz. alatti ingatlan 265,95

Részletesebben

Módosítás 3. - Orvostechnikai eszközök és gépek beszerzése (TIOP /1B ) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114

Módosítás 3. - Orvostechnikai eszközök és gépek beszerzése (TIOP /1B ) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Módosítás 3. - Orvostechnikai eszközök és gépek beszerzése (TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0037) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 1 Beszerzés tárgya: Adásvételi szerződés keretében orvostechnikai eszközök

Részletesebben

Ő T E R J E S Z T É S

Ő T E R J E S Z T É S 5. Napirend Ügyiratszám: 5/ / 2010. 0BE L Ő T E R J E S Z T É S A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Együttműködési megállapodás módosítása

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 4/2008 (IV. 26.) számú

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 4/2008 (IV. 26.) számú GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2008 (IV. 26.) számú R E N D E L E T E a Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról. Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIU M. t-ieide CSAB A miniszter

HONVÉDELMI MINISZTÉRIU M. t-ieide CSAB A miniszter ,,-.. h ivdtiiz s i-qrányszásr, : í jt HONVÉDELMI MINISZTÉRIU M ~ raz~r : 2Q 12 6 0 g t-ieide CSAB A miniszter Dr. Józsa István úr országgyűlési képvisel ő Budapest Válasz a K/8034. számú Hogyan érvényesül

Részletesebben

Nyírbátor, Édesanyák u. 3., Emeltszintű Szakrendelő

Nyírbátor, Édesanyák u. 3., Emeltszintű Szakrendelő Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2011 / 14 Nyírbátor Város Önkormányzata Gerontex-MED -

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek - az INNOVO-PATAK

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 TIOP-2.2.4-09/1-2010-0015 és a TIOP-2.2.8/14-1 keretei között. orvostechnikai eszközök gép műszerek, mobíliák, bútorok beszerzése korigendum feladása 4. részre Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/117 1

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1001-8/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzati Társulás megszüntető okiratának

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2Q12. június 28-i ülésére Készítette: Dr. Kovács Katalin vagyonhasznosítási referens Tárgy: Javaslat a XVI. kerületi

Részletesebben

Napirend előtt Ügyiratszám: 1/186-4/2006. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület június 16-i ülésére

Napirend előtt Ügyiratszám: 1/186-4/2006. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület június 16-i ülésére Napirend előtt Ügyiratszám: 1/186-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2006. június 16-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület

Részletesebben

ET - Orvostechnikai eszközök és gépek beszerzése (TIOP-2.2.6)

ET - Orvostechnikai eszközök és gépek beszerzése (TIOP-2.2.6) ET - Orvostechnikai eszközök és gépek beszerzése (TIOP-2.2.6) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/51 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Előzetes tájékoztató/eu/2011.08.19.

Részletesebben

0 0 vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve

0 0 vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás 1. számú melléklet 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Változás Hb. Változás Hd. Változás Hn. Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés a

Független könyvvizsgálói jelentés a Független könyvvizsgálói jelentés a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról Budapest, 2008. április 1 Megállapítások A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2007. XII.31-i

Részletesebben

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12.

2013. Szobért-Szobiakért Közalapítvány. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380. 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 213. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredménykimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

A 22. éves DIA-MED Kft. által gyártott és forgalmazott termékek árjegyzéke 2013. május 1-től

A 22. éves DIA-MED Kft. által gyártott és forgalmazott termékek árjegyzéke 2013. május 1-től DIA-MED Egészségügyi és Gépészeti Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. 2040 Budaörs Bor u. 76. Telefon / Fax: 06 (23) 441-293 Rádiótel.: 06 (20) 9349-740 www.dia-med.hu E-mail: dia-med@t-online.hu

Részletesebben

Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400 ágyas klinika felújításának keretében- korrigendum

Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400 ágyas klinika felújításának keretében- korrigendum Orvostechnikai eszközök beszerzése a Pécsi Tudományegyetem 400 ágyas klinika felújításának keretében- korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/103 1 Beszerzés tárgya: Szerződés típusa: Adásvételi

Részletesebben

Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft. www.commitment.hu ugyfelszolgalat@commitment.hu telefon: 06 52 541 442 fax: 06 52 541 474

Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft. www.commitment.hu ugyfelszolgalat@commitment.hu telefon: 06 52 541 442 fax: 06 52 541 474 Commitment Szolgáltató és Tanácsadó Kft. www.commitment.hu ugyfelszolgalat@commitment.hu telefon: 06 52 541 442 fax: 06 52 541 474 2 Borito_100_okt_eszk.indd 4 6/22/07 2:00:05 PM 3 HARDVERESZKÖZ TANESZKÖZ

Részletesebben

Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Város és Területfejlesztési

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

1 Asztal klaviatúratartóval 140x80 0085 A4447 21346 019903599 Kossuth tér 1-3. I.em. 26/a

1 Asztal klaviatúratartóval 140x80 0085 A4447 21346 019903599 Kossuth tér 1-3. I.em. 26/a Átadásra kerülő típusa (pl.: szék, asztal, szekrény, számológép, Leltári (ha Egyedi azonosító (ha Jelenlegi fizikai hely (cím, emelet, szoba) Megnevezés 1 Bruttó.sz. Leltári szám Eszköz azon. Vonalkod

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

RENDKÍVÜLI HARDVER ÉS SZOFTVER VÁSÁRLÁSI AKCIÓ

RENDKÍVÜLI HARDVER ÉS SZOFTVER VÁSÁRLÁSI AKCIÓ RENDKÍVÜLI HARDVER ÉS SZOFTVER VÁSÁRLÁSI AKCIÓ KATALÓGUS 2016 I. FÉLÉV TOVÁBBI KÍNÁLAT: www.pcflotta.hu / Belépési kód: NKR16MZ LICENCE PROFESSIONAL KFT. 1051 BUDAPEST, SAS U. 18. TEL: +36 1 783 39 73

Részletesebben

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

/2008. (05.08) sz. határozata. Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding)

/2008. (05.08) sz. határozata. Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding) PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2008. (05.08) sz. határozata Az elismert vállalatcsoport létrehozásáról (Holding) 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonában

Részletesebben

Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (V. 11.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról

Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (V. 11.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (V. 11.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: X-137/81.162/2014. sz. határozat: Tárgy: A DVTK Futball Akadémia létrehozásával kapcsolatban

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

www.nemzetkozikoltoztetes.hu

www.nemzetkozikoltoztetes.hu Csomagolás dátuma: Ország: Város: Cím: Irányítószám: Emelet: Hány személyes a háztartás: Hány szobás a lakás: Hány m2: Az egész háztartás költöztetése szükséges? Felvonó (költözésre használható?) www.nemzetkozikoltoztetes.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Kommunikációs Központ Kft. létrehozásáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. július 9-ei I. rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. Alapító okirat AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006.

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2008. (VII.01.) sz. rendeletéhez. Nagymányok város ingó vagyon

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2008. (VII.01.) sz. rendeletéhez. Nagymányok város ingó vagyon számú függelék NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2008. (VII.0) sz. rendeletéhez Ügyviteli-számviteli eszközök Nagymányok város ingó vagyon 3056 Canon IR-1600 másológép 1 db 3040 Conet Integra számtek+monitor

Részletesebben

Leltári szám Megnevezés Mennyiség

Leltári szám Megnevezés Mennyiség Leltári szám Megnevezés Mennyiség 1131000002 MATÁV belépési díj 1,00 1131000005 ISDN csatlakozás 1,00 1131000006 MATÁV ISDN csatlakozás 1,00 1131000007 Belépési díj 1,00 1131000044 TRFC Tanulmány 1,00

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 Módosító hirdetmény az Orvosi eszközök beszerzése, telepítése, üzembehelyezése. ÉAOP-2.1.1/G-12-Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése a konvergencia régiókban Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz 1. Számú melléklet Főcím száma Cím/Alcím Alcím száma Cím/Alcím neve Szakfeladat száma 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar 452025 2. Épület fenntartás

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa az ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítására

Ajánlattételi felhívás hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítására Ajánlattételi felhívás hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítására Nyírbátori emeltszintű szakrendelő, kistérségi egészségcentrum fejlesztése keretében új orvostechnológiai gép-műszerek,

Részletesebben

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító, szerződésminta 1 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi korlátolt felelősségű

Részletesebben

Az éves pénztári beszámoló elkészítése az Igazgatótanács feladata.

Az éves pénztári beszámoló elkészítése az Igazgatótanács feladata. Az Egészségpénztár azonosító adata: A pénztár neve: PRO V1TA Elso Magyar Kiegészíto Egészségpénztár Rövidítése: PRO V1TA Egészségpénztár Székhelye: 1075 Budapest, Károly krt. 3/a. Muködési területe: Magyarország

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! n e j l o n BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat a Sashalmi Piac Kft. alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 627/2008. (XII.

Részletesebben

HU-Kiskunhalas: Orvosi felszerelések 2012/S 125-207062. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Kiskunhalas: Orvosi felszerelések 2012/S 125-207062. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:207062-2012:text:hu:html HU-Kiskunhalas: Orvosi felszerelések 2012/S 125-207062 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat intézményeinek vagyon gazdálkodásával

Részletesebben

Helyiség Bútor megnevezése Anyag, méret, leírás Mennyiségi Nettó Bruttó Nettó Bruttó Mennyiség egység egységár egységár összesen összesen Betegfelvétel várótermi pad 3 fős fém váz, rétegelt lemez ülés

Részletesebben

II. HATÁROZAT KIVONAT

II. HATÁROZAT KIVONAT Iktatószám: Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának T-140/2014. 8/2014. II. HATÁROZAT KIVONAT a 2014. május 29-ei rendkívüli képviselő-testületi ülés zárt jegyzőkönyvéből 142/2014.

Részletesebben