4. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 247 /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület május 27-i nyilvános ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 247 /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére"

Átírás

1 4. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 247 /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület május 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft törzstőke emelése. Császár László polgármester Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási irodavezető Minden Bizottság Unger Ferenc könyvvizsgáló Dr. Flórián Csaba igazgató TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Tapolca Város Képviselő-testülete A 46/N/2011. (III.31.) Kt. és a 47/N/2011. (III.31.) Kt. határozataival döntött a Tapolcai Kórház Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéjének felemeléséről és a társasági szerződés előkészítéséről. A törzstőke felemelése egyrészt eft pénzbeli hozzájárulással másrészt apport átadásával valósulhat meg. A tőkeemelés pénzbeli hozzájárulással megfizetett részének forrása a kötvényből származó bevétel. Az apportásásra kerülő ingó vagyon átadásához szükség volt a kórházzal kötött vagyonkezelői szerződés módosítására, amelyben a döntésnek megfelelően az ingó vagyont kivette az önkormányzat a vagyonkezelésre átadott eszközök köréből. A képviselő-testület döntésének megfelelően a vagyonkezelői szerződés módosítása megtörtént, a továbbiakban már csak az ingatlanok és a mammográf berendezés képezik a kezelésre átadott eszközök körét. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján az apportértékek megállapításához könyvvizsgálói jelentés szükséges. Unger Ferenc könyvvizsgáló úr

2 ezt követően az apportállásra kerülő eszközök értékelését elvégezte. Az apport értékét a könyvvizsgáló úr Ft értékben határozta meg, a könyvvizsgálói jelentést az előterjesztéshez mellékletként csatoltuk. A tőkeemelés megtörténtéről a taggyűlés határozatot hoz. A határozat nemcsak a felemelt törzstőkét tartalmazza, hanem azt is, hogy a tőkeemeléshez hozzájáruló tag pénzbeli vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást (apportot) teljesített-e (jelen esetben mindkettőt), valamint azt hogyan és mikor kell a társaság rendelkezésére bocsátani. A társaság a nem pénzbeli szolgáltatás tárgyát képező vagyontárgyakat jelenleg is birtokolja, ezért külön birtokbaadásra nincs szükség. A tőkeemelés cégbírósági bejegyzéséhez szükséges, hogy a taggyűlési határozat szerinti rendelkezésre bocsátást a társaság igazolja. Az alapításra vonatkozó szabályok a törzstőke felemelésekor is be kell tartani. Fentiek következtében a tőkeemeléshez szükséges az Alapító Okirat módosítása, melynek tervezetét az előterjesztés mellékletében mutatjuk be. HATÁROZATI I. JAVASLATOK Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3. Cg ) törzstőkéjét felemeli Ft-ra, azaz Nyolcvanötmillióötszázhatvanezer forintra. A tőkeemelésben egyedül az alapító vesz részt. A tőkeemelésben az alapító Ft pénzbeli és Ft nem pénzbeli szolgáltatással vesz részt. A nem pénzbeli hozzájárulás értékét az alapító a 1.sz. mellékletben szereplő vagyontárgyakra vonatkozóan a könyvvizsgáló által meghatározott értéken állapította meg. A nem pénzbeli szolgáltatás tárgyát képező vagyontárgyakat a társaság birtokolja, ezért külön birtokbaadásra nincs szükség. Felelős: polgármester Határidő: június 30. 2

3 II. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. Alapító Okiratát a 2.sz. melléklet szerint módosítja, valamint az előterjesztés 3.sz. mellékletében szereplő feljegyzést jóváhagyja. Felkéri a Polgármestert a szükséges okiratok Cégbírósághoz történő benyújtására. Felelős: polgármester Határidő: június 30. Tapolca, május 17. Császár László sk. polgármester 3

4 1. számú melléklet FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Tapolca Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére Tisztelt Képviselő-testület! Megbízást kaptam Tapolca Város Önkormányzata Polgármesterétől apport tárgyát képező ingó vagyon valós piaci értékének meghatározására. I. Az apport tárgya Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a március 31-i ülésén a 46/N/2011. (III.31.) számon határozatot hozott azon szándékáról, amely szerint a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft törzstőkéjét felemeli nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával. Egyúttal felhatalmazta a Polgármestert arra, hogy az átadásra kerülő ingó vagyon értékelését végeztesse el. Tapolca Város Önkormányzata a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft-t ,- Ft jegyzett tőkével alapította. A gazdasági társaság a működéséhez szükséges ingatlan és ingó vagyont május 7-én vagyonkezelői szerződés alapján az Önkormányzattól feladatellátásához megkapta. A törzstőke emelése a vagyonkezelői szerződésben szereplő ingó vagyon, mint nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával fog megvalósulni. A vagyonkezelői szerződés módosítása után az ingatlan vagyon vagyonkezelésben maradt a gazdasági társaságnál, az ingó vagyon pedig visszakerült az önkormányzat kezelésébe. Ennek alapján az ingó vagyon kivétele megtörtént a vagyonkezelői szerződés hatálya alól. A társaság bevételi nagyságrendje, valamint a pályázati lehetőségek kihasználása indokolta a fenti határozat meghozatalát. 4

5 II. Az apport értékelése Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 108. (3) bekezdésében foglalt előírásokkal összhangban elvégeztem az apport tárgyát képező ingó vagyon értékelését. Áht (3) Az államháztartás alrendszereihez tartozó, illetve az állami, önkormányzati tulajdonban álló vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként gazdasági társaság, egyesülés részére történő szolgáltatásakor csak a könyvvizsgáló által megállapított értéken vehető figyelembe. Az apport értékelését a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hatottam végre. A fentiek értelmében az apport értékelésének tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznem arról, hogy az apport értékelése nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához. A rendelkezésre bocsátott dokumentumok és információk alapján elvégeztem az apport tárgyát képező ingó vagyon értékelésével kapcsolatos eljárást, elemzést. Az Önkormányzat könyveiben nyilvántartott ingó tárgyi eszközök és immateriális javak értékelése során figyelembe vettem a nemzetközi és hazai gyakorlatban alkalmazott előírásokat, irányelveket, módszertant. Az ingó vagyon értékelése során abból az értékelési alapelvből indultam ki, hogy mekkora volt az ingó vagyon beszerzési értéke. Az analitikus nyilvántartás alapján megállapítható, hogy használatban levő speciális eszközökről van szó, ezért az óvatosság elvét alkalmazva a beszerzési értékből kiindulva állapítottam meg értéküket. Az értékelésnél a beszerzési értéken túlmenően figyelembe vettem, azt hogy az ingó tárgyi eszközök piaci értékelése a vagyonkezelésbe adáskor megtörtént. 5

6 Az értékelésnél befolyásoló tényező volt az időközben elszámolt értékcsökkenések, összege. Az értékelt állomány nem tartalmazta az időközben selejtezett eszközök értékét. A számításokat, az értékelést az 1. számú melléklet tartalmazza. Az apport tárgyát képező ingó vagyon kölcsönösen elfogadott értéke és az apport ellenében kapott üzletrész értéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik és az alábbiak szerint alakul: Apportáló megnevezése Tapolca Város Önkormányzata Ingó vagyon Törzsbetét értéke összege Ft Ft III. Záradék A könyvvizsgálat során az apport értékét, könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az apportálásra kerülő ingó vagyon értékének meghatározását a magyar számviteli törvényben és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint végezték el. Véleményem szerint az apportálásra kerülő ingó vagyon szerződő felek által előzetesen megállapított értéke összhangban van az ingó vagyon ellenében rendelkezésre bocsátott üzletrész értékével, amely a tag törzsbetétjéhez igazodik. Nyúl, április 20. Unger Ferenc Kamarai tag könyvvizsgáló MKVK ig.sz.:

7 Könyvvizsgálói jelentés 1.sz. melléklete Az apport tárgyát képező ingó vagyon értéke Azonosító Ingóságok nyilvántartása Beszerzési érték Értékbecslés szerint elfogadott érték Hűtőszekrény Zanussi Sebészet , , Cardiovit AT-2Plus/C/RS-Mem Sebészet , , Hűtő Zanussi ZT 161 AO Tüdőgyrehab , , ABPM-4 ambvérnyomásmérő monitor Belgys , , Minidopp ES-100 VX Doppler Belgyógysza , , UHkészülék NEMIO 20 Ultrahang diagnosz , , Klímaberendezés Fischer 3,5/4 Röntgen , , Kézipumpa mérőórával vértelenítő Sebésze , , Műtőlámpa Hanalux Blue 80 Sebészeti műtő , , Műtőlámpa Hanalux Blue 80 Sebészeti műtő , , Klímaberendezés Fischer 3,5/4 Sebészet I , , Hűtőszekrény Gorenje Élelmezés ra , , Digitkijelztelefon Panasonic Műszaki I , , Létra 3x14 fokos univ Műszaki iroda , , Klimaberend Informatika , , Cardiovit AT-2 Plus/C/RS-MEM Kardiológia , , Klimaberend Fischer tip Echó kardszak , , Fibergasztroszkóp FG-29W Belgyógyszakám , , Mosógép WHI AWT 2288 DrNagy Olivér Rept , , Digitális telközpont Panasonic Belgyóg , , Antidecubitus kombinált matrac 80 Belgy , , Hűtő ZANZC 205 AO BelgyógyIem , , Őrző monitor Árgus TM-7C BelgyógyŐrző I , , Gőzfejlesztős takberend Belgyógy Őrző , , Hűtőgép Zanussi DrNagy Olivér , , Kezelőágy BTL 1300 típusu+terápkezegys , , Mylab 50 XVision diagnultrahang készülé , , MAZDA E2200 tip kisteherautó , , Microsoft Windows XP-Home Szülészet-nőgy ,0 908, Microsoft Windows XP-home Tüdőgyrehbar ,0 908, Microsoft Windows XP-Home Tüdőgyreh ,0 908, Microsoft Windows XP home Sebészszakren ,0 908, Microsoft Windows XP-Home Tüdőbeteg gond ,0 908, Microsoft Windows XP-Home ápolási ig ,0 908, CT-EcoStat program Gazdhivatal 1 250,0 908, Microsoft Windows XP-prof Sebészeti műtő ,0 908, Microsoft Office 2003 Basic Sebészműtő ,0 908, Microsoft Office 2003 Gyógyszertár ,0 908, Microsoft Windows XP Prof Gyógyszertár ,0 908, Microsoft Windows XP Prof Rendelőintír ,0 908, Microsoft office 2003 RendelőintIroda ,0 908, Microsoft Windows XP-Home Könyvelés ,0 908,0 7

8 Microsoft Windows XP-Home Munkaügy ,0 908, Microsoft Office 2003 Munkaügy ,0 908, Windows MS SB Server 2003 Munkaügy , , Microsoft Windows XP Prof Titkárság,gazd ,0 908, Microsoft Office 2003 Prof Titkárság , , Norton Antivirus 2005 víruskereső Titk ,0 908, Microsoft Windows XP Prof Titkárság ,0 908, Microsoft Office 2003 OEM Titkárság , , Microsoft Windows XP Home OEM Betegfelv ,0 908, Microsoft Windows XP Home BelgyIemelet ,0 908, Microsoft Windows XP Home BelgyIemelet ,0 908, OEM MS Windows 98 SE H Gyógyszertár ,0 908, Compargo Win 128 díjszámláló BelgyIem , , Szüladatszolgrendsz Szülészet-nőgy ,0 908, OEM Word 97+Exel 97 Tüdógyrehab-barlang , , OEM MS Windows 98 SE H Tüdőgyrehab bari ,0 908, Software Mediscreen Tüdőbeteggondozó , , IMPRESS röntgenprogram Röntgen , , IMPRESS Szoftver modul Röntgen , , Novell INW fsb 15 us Rendelőintézet , , Gyógyszkészletgazdprogram Gyógyszertár , , Étkezés élszmodul Élelmezési iroda ,0 908, Alaptevvásszelitermprogrm Könyvelés , , Számlázás és analitika program Pénztár ,0 908, BérelszOTP ut szoftver Bérügy , , Novellnetvare 312/50 Informatika , , Reachout swmodem Informatika ,0 908, Office 2003 Hu standard Informatika ,0 908, Besoroló szoftver Betegfelv , , Pentium 4 mini szgép Központi raktár , , HP leserjet 1020 nyomtató Élelmezési iro , , Pentium 4 mini hardver Élelmezési Iroda , , Számítógép Celeron 1,7 Ghz Röntgen , , IBM kompintel Pentium szgép Sebészeti m , , Pentium 4 szgép Dvd , , HP LaserJet 1015 nyomtató Gyógyszertár , , IBM kompintel PentIV szgép Rendelőint , , IBM komp szgép CD íróval Ápolási lg Iro , , Pentium 4 szgép Kontrolling Iroda , , HP LaserJet 1020 nyomtató+kábel Kontroll , , HP LaserJet 1020 nyomtató+kábel közprak , , IBM kompszgép CD íróval Könyvelés , , HP LaseJet 1010 nyomtató Könyvelés , , Pentium 4 szgép Könyvelés , , Pentium 4 szgép Könyvelés , , Pentium 4 szgép Könyvelés , , HP LaserJet 1020 nyomtató Anyaggazdírod , , HP LaserJet 1015 nyomtató Pénztár , , HP LaserJet 1020 nyomtató Bérügy , , Pentium 4 számítógép DVD íróval Munkaügy , , Pentium 4 szgép DVD íróval Titkárság , ,0 8

9 Intel Pentium 4 szgép DVD íróval Titkárs , , HP 2840 Color leser nyomtató Titkárság , , Számítógép Celeron Informatika , , Szerver számítógép Informatika , , Pentium 4 mini szgép Betegfelvétel , , Pentium 4 mini szgép BelgyógyIemelet , , Pentium 4 mini szgép BelgyógyIemelet , , HP LaserJet 1020 nyomtató BelgyógyIeme , , Pentium 4 szgép Belgyógyászat IIemelet , , Pentium 4 mini szgép Szülészet-Nőgyógyás , , Számítógép ATX Tüdögyrehab-barlang , , Számítógép konfigceleron 733 Gyógytorna , , HP LaserJet 1020 nyomtató Tüdögyógyreha , , Pentium 4 mini szgép TüdögyógyRehab , , Notebook Activa Mobil Classic5 Nagy Sánd , , Notebook Activa Mobil Classic5 DrFlóriá , , HP LaserJet 1010 nyomtató , , Canon nyomtató+kábel Tüdögyógyrehab-bar , , HP deskjet nyomtató Munkaügy , , HP deskjet nyomtató Informatika , , HP deskjet nyomtató BelgyógyIemelet , , Canon BJC-210 nyomtató Szülészet-nőgy , , Canon BJC-250 nyomtató Szülészet-nőgy , , Canon nyomtató Í550 USB 20 Tüdőgy rehab , , Betegfelvevő munkahely Röntgen , , Canon BJC-250 nyomtató Röntgen , , Canon BJC-250 nyomtató Sebiroda,tárgyal , , Pentium szgép +tart Sebiroda tárgyaló , , Epson LX-300 nyomtató Központi raktár , , Számítógép AT 486 DX 40 Gyógyszertár , , Epson LX -300 nyomtató Élelmezési Iroda , , Fénymásoló Canon FC-204 Rendint Iroda , , Epson FX-1170 nyomtató Könyvelés , , Számítógép konfig AnyaggazdIroda , , Számítógép Celeron 900 MI Bérügy , , Szerver-Rendelőintézet , , Fax panasonic KX/F 2780 Titkárság gazdi , , Compaq Proliant 350 szerver Informatika , , Canon-BJC-250 nyomtató Betegfelvétel , , Canon BJC-250 nyomtató+kábel Transzf-zio , , Számítógép+nyomtató Kardiológiai szakr , , HP DeskJet 840C nyomtató Kardiológiai sz , , Nagykocsis írógép BelgyógyIemelet , , Canon BJC-250 nyomtató BelgyIem , , Canon BJC-250 nyomtató Belgy Iem , , Számítógép +tart R105 Sebészet kötöző , , Mobiltelefon+kártya Sebészet , , Pulse Oximeter NONIN 8500 Sebészet , , Televízió Sony Szülészet nőgy , , Ételszállító konténer Szülészet nőgy , , Inkubátor BLF-2001 /K/ Szülészet-nőgyógy , ,0 9

10 Televízió SAM CZ 20F32Z Szülészet,nőgyóg , , Hűtőgép Zanussi 194 Tüdőgyrehab , , Hűtőgép Zanussi 154 Tüdőgyrehab , , Ételszállító konténer Tüdőgyrehab , , Nervostim B An Tüdőgy reháb , , Megbontott beépszekrény 2 ajtós része , , Hűtőszekrény Bőr-í , , Elektrocauter Bőr-és nemibeteg szakrend , , Dermo Jet , , Vérvételi szék Bőr és nemibeteg gondsza , , Személymérleg+magasságmérő HT Bel , , Kartoték szekrény 18 fiókos Csecsemő és , , Hőlégsterilizátor 40 1 Fül,orr,gége audi , , Vérvételi szék Szemészet , , Személymérleg+magasságmérő Kardiolszakr , , Hűtőszekrény Fizió-és mozgástér , , Nervostim KLM 200-Ingerterápiás készfiz , , Hordozható szűrőaudiométer SA-5 Üzemeü , , Burgonyahámozó Élelmezés,konyha , , Olajsütő Élelmezés konyha , , Rm edénytároló Élelmezés konyha , , Rm edénytároló Élelmezés konyha , , Rm edénytárolő Élelmezés,konyha , , RM edénytárolő Élelmezés,konyha , , Mosogató FM 1770 saválló Élelmezés,konyh , , Saválló edénytartó Élelmezés,konyha , , Saválló állvány 100*50*20 Élelmezés,kony , , Saválló állvány 100*50*20* Élelmezés,ko , , Főzőüst Élelmezés,konyha , , Saválló asztal 200x80x , , Polydoros LX 50 gen , , Polydoros LX 50 generátor Röntgen , , FT-41 A mennyezeti csőt+asztal Röntgen , , Gyógyszertárolószek , , Gyógyszertárolószek , , Vizsgálóágy Röntgen , , Vizsgálóágy Röntgen , , Vizsgálóágy Röntge , , Film-és kazettatart , , Film-és kazettatart , , Rtgfelvétel tároló polc 85x30x250 Röntg , , Rtgfelvétel tároló polc 85x30x250 Röntg , , Rtgfelvétel tároló polc 90x130x250 Ront , , Rtgfelvétel tároló , , Rtgfelvétel tároló polc 90x130x250 Ront , , TV-tartó 4 polcos szekrény Röntgen , , Rtg felvétel néző , , Rtg felvétel néző , , Sötétkamrai száraza , , Sötétkamrai szárazasztal Röntgen , , Báriumkonyhai berendezés Röntgen , ,0 10

11 Szekrény 2 ajtós 90x60x209 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/ , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Sorszék 3 ülőkés D/12 Röntgen , , Öltözőszekrény 2 ajtós 90x60x , , Öltözőszekrény 2 ajtós 90x60x209 Röntgen , , Öltözőszekrény 2 ajtós 90x60x209 Röntgen , , Öltözőszekrény 2 ajtós 90x60x209 Röntgen , , Öltözőszekrény 2 ajtós 90x60x209 Röntgen , , Kanapé kih-zható /Bubiv/ Röntgen , , Üveges tolóajtós szekrény 120x45x , , Takarítókocsi Röntgen , , Kanapé 2 személyes Röntgen , , Polydoros LX 50 generátor Röntgen , , Röntgenfelvétel néző 582/B 101x50x15 Rön , , Halotthütő 2 szem/elektrolux/ Hullaház, , , Sebészeti műtőasztal X-1005 Sebészet műt , , Szekrény 4 ajtós Sebészet műtő , , Szekrény 4 ajtós Sebészet műtő , , Hűtőszekrény Zanussi 20 1 Sebészet műtő , , Felf*ró szett tálcával Sebészeti műtő , , Rtgsugárzás elleni gonádvédő Sebészeti , , Rtgsugárzás elleni gonádvédő Sebészeti , , Klímaberendezés Enac-Encu 35 Sebészeti m , , Ultrahangos vágókész+kristályfej Sebésze , , Klimaberend Stiebel Sebészeti műtő , , Kompakt motor és tartozékai Sebészeti , , Beépített szekrény Nővérszálló 1sz , , Sterilizátortartó alapállv Spolc Közpo , , Steriliztartóállvkatalizátorhoz Közps , , STERI-VAC 5 XL Sterilizáló +50 AE Közpon , , fiókos kartoték szekrény Orthopédsza , , Áramfejlesztő SC434 Tip:MF/275/DVP Agreg , , Diavetítő Titkárság gazdigés igazgi , , Fóliahegesztő RS-120 Központi steriliz , , Biporális olló Szülészeti műtő , , Doboznyitóállvány 2 polcos Szülészeti mü , , Bipolár Mayo Scissor-bipolárolló Sebmü , , Bipolár Mayo Scissor-bipolár olló Sebmű , , Bilógiai mikroszkóp Transzf ziológlabor , , Hűtőgép Zanussi Transzf ziológlabor , , ArquSys FD holter rendszer Kardiológsza , ,0 11

12 Spirovit SP-1 tiplégzésfunkckész Kard , , Gastrofiberoscop FG-29W Belgyögyszakamb , , Ételszállító konténer BelgyIemelet , , videómagnó Thomson VTH 6320 BelgyógyIe , , Ételszállító konténer BelgyógyII,em , , Agregátor SF-4 Sebészet , , Aerosan-3 tip inhalátor Sebészet , , Vízlágyító berendelőszűrő házzal Sebész , , Ágytálmosó berendezés Sebészet , , Infúzió és vérmelegítő Sebészet , , Klímaberendezés Hitachi Sebészet , , Hűtőszekrény Sebészet , , Monitor viridia M 3-Compact Sebészet , , Siemens lélegeztető Servo Ventill Sebes , , Betegemelő fürdető Calypso Sebészet , , Nőgyógyvizsgálóasztal KSN Szülészet-nőg , , Hőlégsterilizátor ST-222/2 Szülészet-nő , , HP kardiotokográf M1351A Szülészet nőgy , , Csecsemőmérleg digitsoehnle 831 Szülész , , Martin nagyfrekvégető komplett Szülésze , , Infúziós pumpa PE-300 Szülészet-nőgy , , Carditokograph HP M1351 A Szülészet nőgy , , Erbokryo 12 kryosebészeti berend Szülész , , Colposcop Zeiss mobil táskában Szülészet , , Magzati monitor HP M 1351 A Szülészet nő , , Szekrény alsó+felső Szülészet nőgyógy , , Csecsemő légzésellenőrző MB-01 Szülészet , , Bioset csatornás EKG készülék Tüd , , Hűtőgép Tüdőgyógy rehab , , Hűtőgép Tüdőgyógyrehab , , Sebészeti műtőasztal X-1005 Sebészet sza , , Vákuummatrac Sebészeti szakr , , Hűtőgép 16 L Sebészeti szakrend , , Irodab-tor 3 elemes 8/4/1 ajsebészszak , , Televízió SONY Sebészeti szakrend , , Colposcop Oculus SOM 52 Nőgyógyszakr , , Készenléti táska minkészl Belgyógysza , , Cardiovit AT-3C EKG Belgyógyszakr , , Mellkasszívó /használt/ Fül,orr,gége aud , , Opthalmoscop Rl-Scope Szemészeti szakr , , Üzemtükör kézi+izzók Szemészeti szakr , , Lencse probasor+oculuspróba Szemészeti s , , Tonométer Szemészeti szakr , , Urológiai vizsgálóasztal KSU-1 Urológiai , , Carl Zeiss mikroszkóp Urológiai szakr , , Filmnéző szekrény egymezős Reumátszakr , , Rozsdamentes műszerasztal Reumátszakren , , UHinhaláló TURKW-5 Fizió és mozgástér , , Ultron Autómat OE-99 tip Fizió és mozgá , , Mikrohullám- sütó Daewoo Fizió és mozgá , , Nervostim KLM 200 Fizió- és Mozgástér , ,0 12

13 Készenléti táska minimum készlet Üzem eü , , Gáztűzhely Élelme2 :és konyha , , Elektromos sütő NS Élelmezés,konyha , , Elektromos sütó NS Élelmezés,konyha , , Főzőzsámoly /gázos/ Élelmezés konyha , , Mosogató FM 3500 Éle ilmezés konyha , , Zöldség szeletelő Ma ster Élelmezés konyh , , Szeletelőgép Mignon 2 50S Élelmezés konyh , , Melegentartó MM 2 G Élelmezés konyha , , Tálaló szekrény Élei mezes konyha , , Mosógép Élelmezés konyha , , Rácsos állvány rozsd ámen 4 polc Élelmez , , Rácsos állvány rozsdám4 polcélelmezés, , , Robotgép MA 751 Élelmezés konyha , , ölomköténytartó fogas RKV-F Ultrahang di , , Fujitsu ablakklíma Ultrahang diagn , , BA-1 Bucky állvány Röntgen , , RS-2R rétegfelvszerkrtgcső sug Röntg , , Álló bucky-felvételező Röntgen , , ölomkötény 1170x110 Röntgen , , ölomkötény 1170x110 Röntgen , , Hűtőszekrény 160 l-es Röntgen , , Beöntő készülék Pneumocolon Röntgen , , Siregraph CF RTGberendezés G25 Röntgen , , Hűtőszekrény 160 l-es Röntgen , , íróasztal /Malvestio/ 120x80x75/ Röntge , , íróasztal /Malvestio/ 120x80x75/ Röntgen , , íróasztal /malvestio/ 120x80x75/ Röntgen , , íróasztal /Malvestio/ 120x80x75/ Röntgen , , Görgős alátétszekrény /43x55x6l/ Röntgen , , Görgős alátétszekrény /43x55xSl/ Röntgen , , Görgős alátétszekrény /43x55x61/ Röntgen , , Görgős alátétszekrény /43x55x61/ Röntgen , , Görgős alátétszekrény /43x55x61/ Röntgen , , Görgős alátétszekrény /43x55x6l/ Röntgen , , Görgős alátétszekrény /43x55x61/ Röntgen , , Görgős alátétszekrény /43x55x61/ Röntgen , , Görgős alátétszekrény /43x55x61/ Röntgen , , Görgős alátétszekrén* f /43x55x61/ Röntgen , , Kétajtós 1 polcos faliszekrény 90x30 Rön , , íróasztal/maivestic >/ 235x80x75 Röntgen , , Iróasztal/malvestic ) /235x80x75 Röntgen , , Üvegajtós 1 polcos faliszekrény Röntgen , , Nyitott 1 polcos fí iliszekrény 46x30 Rön , , íróasztal /Béta/20C x80x75/ Röntgen , , Számitógépasztal Béta 100x80x75 Röntgen , , íróasztal /Malvesta o/ 90x60x75/ Röntgen , , Étkezőasztal /I30x90x75/ Röntgen , , Öltözőszekrény 1 a; tós /45x60x209/ Röntg , , Öltözőszekrény 1 ajtós /45x60x209/ Röntg , , Öltözőszekrény 1 ajtós /45x60x209/ Röntg , ,0 13

14 Öltözőszekrény 1 ajtós /45x60x209/ Röntg , , Ágyneműtartós heverő Bubiv Röntgen , , Ágyneműtartós heverő Bubiv Röntgen , , Dohányzóasztal DA Röntgen , , Fotel FO Röntgen , , Fotel FO Röntgen , , ölomköténytartó fogas RKV-F Röntgen , , ölomköténytartó fogas RKV-F Röntgen , , ölomköténytartó fogas RKV-F Röntgen , , íróasztal /Malvestió/ Röntgen , , íróasztal /Malvestió / 90x50x75/ Röntgen , , ajtós 1 polcos fa liszekrény 60x30 Ront , , ajtós 1 polcos fa liszekrény 60x30 Ront , , ajtós 2 polcos al sószekrény 60x60 Ront , , ajtós 2 polcos al sószekrény 60x60 Ront , , Köralak- asztal 70 Röntgen , , Sorszék 2 ülőkés Ró ntgen , , Sorszék 2 ülőkés Rö ntgen , , RTG kazettatartó ra ck 90x60x209 Röntgen , , Sötétkamra lámpa Rö ntgen , , Sötétkamra lámpa Rö ntgen , , Lysholm rács+kazett a Röntgen , , Analitikai mérleg 2 00 kg-os WA-33H Labor , , Fotométer PCP-6121 Laboratórium , , Sigma laborcentrifu ja 4-10 Laboratórium , , Mosogatógép Miele G 7783 tip Laboratóri , , Labor mikroszkóp h 500 SPL5 Laboratórium , , MERCK Microlab 100 i analizátor Laboratóri , , Vérvételi szék Haem 3-Vario Laboratórium , , Halotthütö Hul Laház,pathológia , , Halotthűtő Hul aház,pathológia , , Halotthütö 2sz Hullaház,patológia , , Altatógép KA-1 Sebészeti műtő , , Erbotom T-400 sebvágó készl Sebészeti , , Instrumenten garn/bélvarró ki-/ Sebésze , , Hidrovác Sebészeti műtő , , Laparoszkóp KTJ4622Í , , Defibrillator-monite >r,pacemaker Sebműt , , Tisztítópisztoly ké >zlet Sebészeti műtő , , Alapmüszerkészlet LC-DCP Sebészeti műtő , , Nagy acélcsavarok tálcán Sebészeti műtő , , Kisfragment müszerk észlet DCP Sebészeti , , Csontf rómotor kies i Sebészeti műtő , , Mini műszerkészlet acélimlant Sebészeti , , Nagycsontos tálca Sebészeti műtő , , Ált műszerkltálca n Sebészeti műtő , , Drótos tálca Sebes zeti műtő , , Műszerkészlet csáva rok eltáv Sebészeti , , Ziehm CB7-D tpseb képerősítő Sebészeti , , Spcelab őrzőmonitor kapnográffal Sebésze , , Altatógép Siemens V 710 tip Sebészeti mű , ,0 14

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV)

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI KÖZBIZTONSÁGI KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009. október 15. 2 JELENTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. 5. NAPIREND Ügyiratszám:4/11807/2005. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére. Tárgy: Városi Kórház Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása. Előterjesztő:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉS ÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. január 16., hétfő. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉS ÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. január 16., hétfő. 1. szám A KÖZGYŰLÉS ÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. január 16., hétfő 1. szám A KÖZGYŰLÉS ÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. január 16., hétfő 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 23/2011.(XII.27.) ÖR 1/2012.(I.16.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető 9 3 toy/i

Részletesebben

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére

JAVASLAT. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködésére NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirendi pont 37-47/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft-nek a Ptk.

Részletesebben

Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352

Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352 Adószám: 14712230-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-916352 3/a melléklet A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: "Sashalmi Piac" Kft 1163 Budapest Sashalmi tér 1. "Átalakulással létrejövő jogutód tt Vagyonleltár

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 13-án du. 16 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. december 13-ai ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 8200

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

(I t'f~ I4l o R E G Y H Á Z A N Y. "Zárt ülésen" ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez. A Nyírségi HUKE Kft. jövőjével kapcsolatos döntések meghozatalára

(I t'f~ I4l o R E G Y H Á Z A N Y. Zárt ülésen ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez. A Nyírségi HUKE Kft. jövőjével kapcsolatos döntések meghozatalára NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +3642524-500; FAX: +3642524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/350/2014 Ügyintéző :

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási

Részletesebben

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2011. július 28.

Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2011. július 28. J a v a s l a t az Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2011. május 23-i mérlegfordulónappal készített számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. szeptember 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. szeptember 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1996. szeptember 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Interpelláció - tulajdonviszonyok bejegyzésével kapcsolatban (Beraczka János

Részletesebben

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

2/B. sz. melléklet III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 1 2/B. sz. melléklet Szentes Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirata Bevezetés A Városellátó Intézmény, mint költségvetési intézmény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. május 13. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tárgy:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft 2012. február 16-tól 2012. december 31-ig folytatott tevékenységéről a 2012. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített beszámolóhoz

Részletesebben

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság neve: Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság IX-265/3446/2012. sz. határozat 2. sz. melléklete A Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) A módosítások vastag, dőlt betűkkel szedve Miskolc

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013.

JELENTÉS. az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi. Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 13078 2013. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályszerűségi ellenőrzéséről Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 13078 2013. augusztus Állami Számvevőszék lktatószám: V-0043-020-005-036/2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3626-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Magyar Tanyasi Termék Nonprofit Kft. alapításában Az előterjesztést

Részletesebben

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető

2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. Bevezető 2013. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Bevezető Társulás elnökeként volt szerencsém az elmúlt időszakban közelebbről megismerni több mint száz település közszolgáltatási

Részletesebben