Takács Ferenc. nincs elég ok. Köszöntő beszéd a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia. ünnepi ülésén (2014. december 15.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Takács Ferenc. nincs elég ok. Köszöntő beszéd a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia. ünnepi ülésén (2014. december 15.)"

Átírás

1 Takács Ferenc nincs elég ok Köszöntő beszéd a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia ünnepi ülésén (2014. december 15.) A magyar nem azért henyélő, mert tunya, hanem mivel fáradozásra, férfias öntudatja után, nincs elég ok. Széchenyi Istvántól, Akadémiánk névadójától idézem ezt a mondatot, Stádium című munkájából, mely 1833-ban jelent meg. Hogy miért idézem? Talán szentségtörésnek vagy bálványrombolásnak vélheti valaki, de ezúttal a cáfolat célzatával idézem a legnagyobb magyart, mert lehet, kivételesen olyan magyarokról szólok itt most, akik sohasem henyéltek, akik éppen ellenkezőleg lankadatlanul fáradoztak, ügyködtek, dolgoztak és alkottak még akkor is, ha férfias öntudatjuk után, azaz eszük és érzésük szerint erre sohasem volt elég ok. A Széchenyi Akadémia szenior tagjai ők, azok a tiszteleti és rendes tagok, akiknek ebben az évben van a hetvenedik, hetvenötödik, nyolcvanadik, nyolcvanötödik, kilencvenedik születésnapjuk. Őket köszöntjük ma, ezen a közös, csoportos vagy halmazati születésnapon elhunyt elnökünk, Dobszay László ötlete volt, amelyet akadémiánk azután felkarolt és intézményesített, hogy egyetlen virtuális születésnapon ünnepeljük a hetven évben megállapított szenior kort megért tagok születésének kerek számú évfordulóját. Szabadjon felsorolni a nevüket: a tiszteleti tagok közül életkoruk emelkedő sorrendjében Eötvös Péter 70, Szathmáry Zsigmond 75, Gilevszki Paszkal 75, Bányai János 75, Jože Hradil 80 és Molnár Vera 90, a rendes tagok közül pedig művészeti ágazatok szerint csoportosítva a zeneszerző Vidovszky László 70, a képzőművész Bak Imre 75, Harasztÿ István 80, Gáyor Tibor 85, Gross Arnold 85 és Balogh István 90, a színház művészetét

2 2 képviselő és művelő Huszti Péter 70 és Székely Gábor 70, valamint két szépíró, Görgey Gábor 85 és Kertész Imre 85 esnek idén bele az ünnepeltek eme aritmetikailag meghatározott kategóriájába. Talán érdemes itt megállni, és egy percre elmerengeni a születésnapoknak ezen a rituális számtanán, a kerek évfordulók megülésének misztikus aritmetikáján. Hogy ki hány éves, ez születésének számszaki véletlene, mint ahogy az is jórészt a véletlenen, azaz a szerencsén múlik, hogy eljutott a Széchenyi Akadémia statútumaiban rögzített szenioritás idejébe és állapotába. Másként fogalmazva: nem tehetünk róla, hogy hány évesek, mennyire hm szeniorok vagyunk, az idő múlása, éveink számának gyarapodása olyasvalami, ami megesik velünk, akár akarjuk, akár nem, akár tetszik, akár nem. Ünnepelni viszont erényeket és teljesítményeket ünneplünk, olyan dolgokat, amelyekről az ünnepelt nagyon is tehet, hiszen erényei az ő kiküzdött és megőrzött erényei, teljesítménye pedig mondani sem kell, annyira magától értetődő az ő teljesítménye. Ezeknek viszont vajmi kevés közük van kerek vagy nem kerek számokhoz, évfordulókhoz és születésnapokhoz. Éppen ezért kelti az évfordulók és születésnapok megünneplése azt a ha jól meggondoljuk, bizarr, sőt abszurd látszatot, hogy maga az életkor a teljesítmény, hogy dicséret illeti meg, s ajándékban részesítendő az illető, mihelyst imponálóan nagy számú évet tudhat maga mögött. Amiből persze logikusan következik, hogy aki például nyolcvan éves, azt több dicséret és szebb ajándék illeti meg, mint azt, aki csupán hetvenedik születésnapját ünnepli, hiszen ha az életkor teljesítmény, akkor ő jobban teljesít, mint a tíz évvel fiatalabb ünnepelt. Ha nyugtalanítónak és egyben nevetségesnek találjuk, mint ahogy, gondolom, mindannyian annak találjuk ezt a különös konklúziót, legjobb lesz átlátni a szitán: a kerek szám, az évforduló és a születésnap nem több gyarló ürügynél és önkényesen megválasztott alkalomnál arra, hogy erényeket és teljesítményeket ünnepeljünk. Olyan erényeket és teljesítményeket, amelyeknek a forrása az a fáradozás, amelyre Széchenyi Istvántól vett

3 3 textusunk szavaival nincs elég ok, s amelyre Széchényi István szavaival szembehelyezkedve mégiscsak kellett, s kell lenni elég oknak, ha tizenhat idei ünnepeltünk működésére és e működés eredményére, életművükre gondolunk. Széchenyi egyébként úgy gondolta, hogy meg kell szüntetni az okhiányt, azaz létre kell hozni az okot, amely elég lesz ahhoz, hogy a magyar ne legyen henyélő, feladja tunyaságát és nekidurálja magát a fáradozásnak. Ő ezt az okot tulajdoni juss -nak nevezte, azaz tulajdonjognak, és a tulajdonjog gyakorlásából származó haszonban jelölte meg. Úgy gondolta, hogy ez már elég ok, a haszonért és a meggazdagodásért már érdemes lesz mindenkinek fáradoznia. Nem hiszem, hogy a mi ünnepeltjeink közül bárki is a meggazdagodásban és kísérőjében, a híressé válásban találta volna meg az elég okot, a késztetést arra a kitartó fáradozásra, amely életművében kapott formát. A kitartó fáradozás, a lankadatlan munka egyébként sem a legjobb útja-módja a meggazdagodásnak és a híressé válásnak: erre sokkal alkalmasabb és célravezetőbb, mondjuk, egy templom felgyújtása, például az Artemiszszentélyé Epheszoszban, vagy egy bank kirablása, még inkább: egy bank alapítása. A köznapi és köznépi bölcsesség is úgy tudja, hogy aki dolgozik, nem ér rá pénzt keresni, amit mi kiegészíthetjük avval, hogy híressé válni sem ér rá. Idővel persze változó mértékben és sohasem igazságos terítésben lesz, akihez megjön a pénz és beköszönt a hírnév de mindez csupán mellékes dolog, legfeljebb afféle járulékos haszon, önmagában sohasem elég ok a fáradozásra. Hiszen akinek a szó teljes és nemes értelmében dolga van, annak nincs ideje az ilyesmire. Különösen akkor nem, mint ahogy ünnepeltjeink közül jó néhányuk esetében ez volt a helyzet, ha a kulturális és a politikai környezet sem kedvez az ilyesminek. Konzervatív ízlésterror, kultúrpolitikai akadékoskodás, tilalmak, gáncsok, ítészi álruhát öltő irigység, hangzatos ideológiai tételekkel takaródzó kicsinyes rosszindulat mindebből részük lehetett

4 4 nekik a fáradozás hosszú évtizedei során, s ettől aztán alighanem mindegyiküknek voltak olyan pillanatai, amikor, ha tehetik, legszívesebben a biztonságos henyélést választották volna a nem teljesen veszélytelen fáradozás helyett. Mégsem tették. Hogy miért nem? Talán mégiscsak volt rá elég ok, talán mindegyikük megtalálta a maga külön okát, amelyből hajtóerőt és kitartást meríthetett. Vagy talán nincs is szükség semmiféle elég okra, a fáradozás önmaga oka, az alkotás megfellebbezhetetlen belső parancsra történik, amely elől nem lehet kitérni, így a teremtés akár az erkölcsi tett önmaga oka is, miközben önmaga jutalma? Nem tudom a választ ezekre a talánokban megfogalmazott kérdésekre. De nem is kell tudnom, nem is érzem szükségét, hogy tudjam. A magyarázat kényelmes és langyos bizonyosságáért ugyanis bőven kárpótol a csodálkozás, amely ünnepeltjeink munkáját figyelve fog el, és a csodálat, amely e munka termékei iránt ébred bennem. Őket, az alkotókat köszöntöm mindannyiunk nevében ma, ezen az akadémiai születésnapon, s az ő munkájuk előtt rovom le a közös tisztelet és a szeretet adóját. Először tiszteleti tagjainkat részesíteném ebből az adóból. Eötvös Péter zeneszerző, karmester és zenepedagógus a legfiatalabb közöttük, idén hetven éves. Zenéjéről, a szellemességnek, kísérleti kiszámíthatatlanságnak, játékosságnak és intellektuális szigornak erről a lenyűgöző ötvözetéről hosszan kellene szólni, mint ahogy karmesteri munkájáról, fellépéseiről és bemutatóiról, amelyek nélkül immár évtizedek óta elképzelhetetlen az európai zenei világ. De be kell érnünk avval, mintegy tömör summázatként, hogy megemlítjük egyik művészeti díját a sok közül az egyiket : 2004-ben a Cannes Classical Awards Eötvös Péternek ítélte oda a legjobb élő zeneszerző díjat. Egyetértünk. Idén volt hetvenöt éves Szathmáry Zsigmond, az 1964 óta Németországban élő zeneszerző, orgonaművész és karmester, aki 2009-ben lett a Szécsényi Akadémia tiszteleti

5 5 tagja. Köszöntjük a világhírű előadóművészt, a Stockhusen- és Ligeti-tanítvány zeneszerzőt és a világjáró zenepedagógust. Hetvenöt éves Gilevszki Paszkal költő, író, műfordító, kritikus és festőművész. Görög-Makedónia szláv-macedón szülötte ő, görög menekültként kilenc éves korában került Magyarországra, majd székesfehérvári gimnáziumi évek után Jugoszláv-Macedóniában települt le, képzőművészeti főiskolát végzett, később művészettörténeti és régészeti diplomát szerzett. Görögből, franciából és magyarból fordít. Neveltetés, műveltség és rokonszenv révén magyar. Az általa fordított magyar szerzők névsorának hosszát elnézve egyébként a magyaros henyélésnek és tunyaságnak még a nyomát sem leljük munkásságában. Azaz kétszeresen is méltán kap helyet ünnepeltjeink sorában. Bányai János, a vajdasági illetőségű író, irodalomtörténész, kritikus és egyetemi tanár is idén töltötte be hetvenötödik életévét. Ő a hatvanas évek jugoszláviai, közelebbről újvidéki magyar irodalmi forradalmának volt az egyik kulcsfigurája, íróként és kritikusként legalább annyira múlhatatlanul fontosat és a határon inneni magyar irodalom számára is revelatívet alkotott, mint szerkesztőként, az Új Symposium és a Forum Könyvkiadó élén. Megtiszteltetés, hogy köszönthetem. Jože Hradil szlovén író, műfordító, szerkesztő és lexikográfus tavasszal volt nyolcvan éves. Szlovén-magyar szótár összeállítója, magyar költőket Ady-t, Weöres Sándort, Radnótit és prózaírókat Jókaitól Esterházy-ig fordít szlovénre, Kertész Imre könyve, a Sorstalanság is az ő átültetésében jelent meg Szlovéniában. Magyarra is fordítják, a magyar ősökkel is rendelkező szerző Képek arc nélkül című családregénye 2013-ban jelent meg az Európánál. A kultúrák közötti közvetítés bajnokát tiszteljük és köszöntjük benne. Tiszteleti tag ünnepeltjeink sorában utoljára a kilencven éves Molnár Verát köszöntjük. A Szőnyi-tanítvány festőművész 1947 óta él Magyarországon kívül. Franciaországban telepedett le, ott lett a francia művészeti élet fontos alakja. Kísérletező

6 6 szellemisége már a hatvanas években kiterjedt az informatika és a művészet kapcsolódási felületeinek a kutatására. A hetvenes években kidolgozza a Molnart -programot ravasz elnevezés, hiszen a franciák molnár -nak kénytelenek ejteni, amelyet ma már a komputerművészet legkorábbi példái között tartanak számon. Magyarországon is kiállította munkáit, például 2006-ban a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület kiállításán, a Széchenyi Akadémia tagjainak, Gáyor Tibornak, Harasztÿ Istvánnak, Konok Tamásnak és Maurer Dórának a társaságában. A születésnapi felköszöntést most rendes tagjainkkal folytatjuk. Az ő sorukat is zeneszerző, a hetven éves Vidovszky László nyitja. Hogy egyidős Eötvös Péterrel, akit a tiszteleti tagok közül az imént elsőként köszöntöttünk, az egyfelől önmagában semmiféle jelentőséggel nem bíró véletlen, másfelől viszont szignifikáns egybeesés, jelentést és üzenetet hordozó koincidencia. Ha ugyanis kettőjüket egymás mellé állítjuk, s melléjük sorakoztatjuk rendes tagjaink közül az idén hetvenegy éves Jeney Zoltánt, akit tavaly ilyenkor köszöntöttünk, és az idén hetvennégy éves Sáry Lászlót, akit jövő ilyenkor fogunk köszönteni, azokat a lényegében ugyanahhoz a nemzedékhez tartozó tiszteleti és rendes tagjainkat látjuk magunk előtt, mintegy csoportkép formájában, akik 1970-ben megalapították az Új Zenei Stúdiót. Kocsis Zoltán rendes tagunk is ott volt az alapítók között, de ő egy fiatalabb nemzedékhez tartozik, nyolc évnek kell még eltelnie, mire aritmetikailag ő is posszibilissé válik születésnapi akadémiai felköszöntő tekintetében. (Zárójelben jegyezzük meg, hogy csoportképünk is tartalmaz szignifikáns egybeeséseket: a képen egymás mellett álló Vidovszky, Sáry és Jeney zenét is írtak hármasban, ez volt az 1974-es Undisturbed című kamarazenekari kompozíció, amely nagy vihart kavart az akkori zenei életben.) Hogy mi volt az Új Zenei Stúdió szerepe a magyar zene megújításában, s hogy ezek az újítások és az őket éltető zenei szellemiség miként gyűrűztek szét messze túl az ország határain, hogy talmi hungarikumok idején miféle igazi különlegességet és világra szóló

7 7 értékeket képvisel az új magyar zene, ezt sokan elmondták már, nálam avatottabbak és illetékesebbek. Mégsem felesleges hangsúlyozni, hogy mindebben kulcsszerepe volt Vidovszky Lászlónak, aki nem csupán zeneszerzőként és ma már filmtörténeti státusú filmek, például a Psyché zenei anyagának komponistájaként, hanem nagyhatású zenepedagógusként, 1993-tól egyetemi tanárként is sikerrel fáradozik azon, hogy a negyven évvel ezelőtti forradalmi kezdeményezések élő hagyományként velünk maradjanak. Valamikor a nyolcvanas években egy tv-riportban az új zene esélyeiről kérdezték Vidovszkyt, aki azt válaszolta, hogy ebben a kérdésben ő nem pesszimista. Természetesen optimista sem vagyok, tette hozzá. Én zeneszerző vagyok. Ennél szebbet és szellemesebbet nem is válaszolhatott volna. Most áttérünk képzőművész-ünnepeltjeinkre. A hetvenöt éves Bak Imrét köszöntjük elsőként. Pályafutása és munkássága szinte jelképes foglalata annak a folyamatnak, amelynek során a magyar képzőművészek legifjabb nemzedéke a hatvanas években felvette és újrakötötte azokat az európai és világ-művészettel összekötő szálakat, amelyek korábban a kedvezőtlen politikai-kulturális környezeti hatások következtében meglazultak vagy el is szakadtak. Bak Imre külföldi tanulmányútjain ismerkedett meg a kortárs avantgárd irányzatokkal, egyfelől a tache-izmussal, másfelől a hard-edge-dzsel és az art informel-lel, s már a hatvanas években igyekezett szuverén módon a maga festői látomásába integrálni ezeket e hatásokat. Akkori szintetikus törekvéseiben még a népművészet, a matyó ornamentikai is helyet kapott. A hetvenes évek elején a művészet közösségi hatáslehetőségei kezdték foglalkoztatni. A konceptuális művészetben, a fotóban és a mail artban látta meg ezeket, emlékezetes Csináld magad! sorozatával adott példát arra, ami reményei szerint valamiféle újfajta városi népművészetté fejlődhet. Később visszatért a táblaképhez. Érett műveiben, ebben a

8 8 letisztult, geometrikus, csendesen meditatív festészetben a térillúziót kutatja, klasszikus véglegességű eredményekkel. A hatvanas évek generációjához tartozik rendes tagjaink közül az idén nyolcvan éves Harasztÿ István és nyolcvanötödik életévét betöltő Gáyor Tibor is. Már korábban is szóba kerültek Molnár Verával közös kiállításuk és a Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesülete kapcsán. Harasztÿ István pályafutása és alkotóművészete, miközben nagyon is része annak az újratájékozódási és megújulási folyamatnak, amelyről az imént Bak Imre kapcsán beszéltünk, egészen különleges és minden tekintetben egyedi fenomén. Édeske, ahogy az őt ismerők ismerik őt, életében is ugyanaz a kortalanul bölcs, egyben gyermekien nyílt és őszinte ember, akiben az elmélyült komolyság és a tréfára mindig kapható játékosság ötvöződik szétválaszthatatlanul, mint amilyen művészetében. Barátait harsány édeském, drágaságom, kicsi szívem felkiáltással üdvözli, átöleli és megajándékozza őket. Egy időben miniatűr mágneseket osztogatott, én is kaptam belőlük egy tucattal. Nagyon hasznos darabok, még akkor is, ha tudjuk, hogy Édeske közlése szerint ezeket a taposóaknákban használják, a mágnes nélkül nem működnének. Művészete a fémnek, anyagnak, gépnek, az eszménytelen és hasznossági elvű műszaki és ipari világnak a megváltása vagy legalábbis megszelídítése, átspiritualizálása, humanizálása, sőt igen pozitív értelemben használom a szót infantilizálása. Művei jobb szó híján mobil szobroknak vagyunk kénytelenek nevezni őket első pillantásra riasztó gépmonstrumoknak tűnnek, aztán, amikor bekapcsolja őket az ember és mozogni kezdenek, kiderül róluk, hogy varázslatosan jóindulatú szörnyetegek, s eszük ágában sincs termelni, hasznos dolgok gyártása helyett szívderítően öncélú játékokkal foglalják el magukat. A kádárista ántivilágban ezek a gépezetek a hatalom bornírt komolyságát fricskázták meg de ma sincsenek híján az aktualitásnak, legfeljebb némi átnevezésre lenne szükségük, például a

9 9 Fügemagozó és az Agyágyú Harasztÿ kinetikus műremekei lehetne ezentúl Nemzeti Fügemagozó, illetve Nemzeti Nagyágyú bocsánat, Nemzeti Agyágyú. Vagy mégis csak Nagyágyú? Gáyor Tibor is a műszaki életből indult el a képzőművészet felé. A Műegyetem építőmérnöki szakán tanult, az ötvenes évek elején budapesti tervezőirodákban dolgozott ban Bécsbe emigrált, az ottani Műszaki Egyetem építőművészeti szakán lett tanársegéd. Ha Harasztÿ István művészete a gép és a mozgás funkcionalitásának a játékos felfüggesztése, a haszonelvű gyakorlat átírása esztétikai kontemplációvá, Gáyor Tibor alkotásaiban az architektúra komponensei, az épület elemei mennek át hasonló defunkcionalizáláson vagy átfunkcionalizáláson. Ebben az összefüggésben sokat mondó tény, hogy a hatvanas években variábilis gyerekjátszótéri berendezéseket hozott létre, ez a Wiener Baukastensystem azaz Bécsi Építőkocka-rendszer nevet kapta. Később, néhány tisztán képzőművészeti alkotói fázist követően elvontabb szinten tért vissza az architektuális, pontosabban tektonikus formákhoz től, részben már Budapesten kétoldalas hajtásstruktúrákat, amphigrammákat készített, s mind a mai napig megtartotta munkamódszerét, a hajlítást. Művészetének és módszerének maradandó foglalata 2004-től elkezdett térplasztika-sorozata, a (De)constructions. Harasztÿ Istvánhoz hasonlóan játékos természet és örök gyermeki lélek a rézkarc mestere, Gross Arnold is, akit nyolcvanötödik születésnapján köszönthettek az idén a barátok és a pályatársak. Róla is vannak személyes emlékeim, közülük egyet mindenképp fel kell idéznem jellemzés céljából. Egy kiállítás-megnyitón voltunk, valamikor nagyon régen, a hetvenes években. Előtte vagy utána beültünk egy presszóba. Gross Arnold már ott üldögélt, és egy parányi Märklin-vasúttal játszott dobozába visszacsomagolva az egész elfért egy nagyobb kabátzsebben. A művész elmagyarázta, mire jó ez a miniatűr villanyvonat: ha

10 10 randevúzik az ember, és a hölgy késik és ugyebár a hölgyek késni szoktak ilyen alkalmakkor, nagyon jól el lehet vele tölteni az időt. Számomra a Gross-rézkarcok mesevilága, álomszerűségük és koboldos humoruk, fantasztikus emberi, emberalatti és emberfeletti vegetációjuk valamiképpen értelmet kapott és magyarázatot nyert ennek a presszóbeli jelenetnek, a csillogó szemmel a félig üres feketéspoharat körbezakatoló inkább csak körbezümmögő vasúti szerelvény fölé hajló művésznek a láttán. De vigyázzunk! A Rembrandt- és Dürer-rézkarcokon csiszolódott rendkívüli technikai tudás valójában komoly és súlyos gondolatokat közvetít. A naív mesevilág úgy csoda, hogy közben felszín is, amely mögött, ha tüzetesebben szemügyre vesszük, mélységek nyílnak, súlyosan intellektuális dimenziók. Tessék egy negyedórát eltölteni a Művészetek kertje című Gross Arnold-rézkarc társaságában igazat fognak adni nekem. Képzőművész-tagjaink között az életkori sorrendnek megfelelően utoljára a kilencven éves Balogh Istvánt köszöntjük. Ő az alkalmazott grafika nagymestere: fáradozással teli pályafutása során korábban, még az ötvenes években mezőgazdasági és ipari kiállítások tervezésében és kivitelezésében vett részt azaz mai szóval arculat-tervezőként kezdte. Tagja lett a plakáttervezés ügyét felkaroló Papp-csoportnak, részt vett az 1963-tól 1983-ig működő egyesület éves kiállításain. Később középiskolai, majd főiskolai szinten tanította is a plakátművészetet. Számtalan film és kiállítás plakátját alkotta meg. Friss hangvételű, ötletes, sokszor fanyar humorú plakátjai a hatvanas évek kezdetétől jelen voltak, mégpedig alakító hatással, abban a köznapi látvány-térben, amely miközben tájékoztatott nemzedékek látását és vizuális érzékét formálta. Születésnapi ünnepeltjeink közül Huszti Péter és Székely Gábor a színház művészetét képviselik. Mindketten hetven évesek, amely életrajzi ténybe Huszti Péter esetében egy kissé

11 11 feszélyező belegondolni. Különösen nekem és, gondolom, a velem egykorúaknak, akik fiatal színészként ismertük meg, mégpedig vele nagyjából azonos korban levő fiatalokként. Ez még a hatvanas évek vége felé történt ban végzett a főiskolán, a Madách Színház színésze, később rendezője lett, egészen 2007-ig, amivel alighanem magyar színházhűségi rekordot állított fel. Hogy Széchenyi-textusunkhoz visszatérjünk, henyélni ő sem henyélt. Jó kilencven klasszikus és modern dráma főszerepét alakította, száznál is több filmben és TV-játékban játszott től a színművészeti főiskolán tanítja a színészmesterséget, itt lett később egyetemi tanár, a színházi főtanszak vezetője, majd a közben egyetemi rangra emelt intézmény rektora. Mindeközben elnyert minden díjat, amit színész elnyerhet, s közben talán pihenésként megírt és megjelentetett négy könyvet. Vele kapcsolatban is van egy viszonylag friss személyes emlékem. Egy doktori szigorlaton kellett megjelennem a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, külső bírálói minőségben. Huszti Péter volt a szigorlati bizottság elnöke. Tanúsíthatom, hogy ebben a szerepben is hibátlan, karakteres, egyben mélyen átélt alakítást nyújtott ugyanúgy, mint az elmúlt ötven év során sokszor és sokféle szerepekben. Székely Gábor rendezőt is hetvenedik születésnapja alkalmából köszöntjük. Tavaly ilyenkor a hetven éves Zsámbéki Gábort köszöntve a Kaposvár-jelenségről beszéltem, arról, hogy miként indult el a hetvenes évek elején a Somogy megyei városkából a magyar színjátszás megújulása, hogyan lett a vidéki színésztemetőből országos zarándoklatok célpontja, s hogyan folytatódott Budapesten, a Nemzeti Színházi közjáték után Zsámbéki Gábor és Székely Gábor vezérletével az önállósuló Katona József Színházban a színházi forradalom. Most egyszerre könnyű, egyszerre nehéz a dolgom. Könnyű, mert csupán meg kell fordítanom akkori mondatomat, és ki kell cserélni benne egy helynevet. Székely Gábort

12 12 köszöntve ugyanis a Szolnok-jelenségről kell beszélnem, arról, hogy miként indult el innen egy másik, de a kaposvárival párhuzamos és egyenértékű ágon a magyar színjátszás, a magyar színház megújulása, s miként folytatódott a színházi forradalom 1982-től Budapesten, a Katona József Színházban Székely Gábor színházigazgató és Zsámbéki Gábor művészeti vezető égisze alatt. Nehéznek viszont azért nehéz a dolgom, mert a születésnapi aritmetika véletlene folytán Zsámbéki előbb szakította át a szenioritás célszalagját, ezért amit most az immár szintén szenior Székely Gáborról elmondok, óhatatlanul repríznek hat de hát nem tudok ennél jobbat kitalálni. Kettőjük együvé tartozása immár színháztörténeti tény, s hogy együvé kívánnak tartozni, ezt maguk is demonstrálták, mégpedig a legelején: mindketten 1971-ben vették át főrendezői kinevezésüket, s közös törekvéseik proklamációjaként, mindketten megrendezték, szinte egy időben, Csehov Sirályát, Zsámbéki Kaposváron, Székely Szolnokon. A Széchenyi Akadémia Irodalmi Osztályának két szeniorját köszöntjük idén, Görgey Gábort és Kertész Imrét; mindketten idén novemberben voltak nyolcvanöt évesek. Görgey Gábort köszöntve engedelmükkel ezúttal is személyes emléket idéznék fel. Valamikor a nyolcvanas években történt, hogy az Operában összefutottunk és a szünetben beszélgetni kezdtünk. Görgey régi operaelőadásokról és énekesekről beszélt, Rösler Endréről és a többiekről, én közben öltönye tökéletes szabásán járattam meg titkon a tekintetemet, majd elmerengtem zakója, inge és nyakkendője színének természetes és magától értetődő színharmóniáján. Hogy akkor villant át az agyamon, vagy később, nem tudom de az jutott eszembe, hogy Görgey Gábornak, az embernek a páratlan eleganciája egyben írói jegy is, hogy az elegancia valójában az ő irodalmi műveinek a mindennél fontosabb, minden más jellegzetességet uraló minősége, faculté maîtresse-e, uralkodó képessége, ahogy Hippolyte Taine nevezte annakidején. Egy erkölcsileg-politikailag slampos és örökké borotválatlan országban elegánsnak lenni valóságos forradalmi tett, az ellenállás, a non serviam

13 13 kinyilvánítása. Hiszem, hogy már akkor is elegáns tudott maradni, amikor ifjúkorában eltávolították a Bölcsészkarról, amikor kitelepítették, majd megbízhatatlanként munkásszázadba sorozták, s a civil életbe és Budapestre visszatérve hivatalsegédként sem veszítette el az eleganciáját. Mint ahogy azóta sem: tízegynéhány évvel ezelőtt a miniszteri székből is utánozhatatlan eleganciával tudott felállni. Ez az elegancia, bármennyire meglepő, valójában maga az erő és a keménység. Írásainak versesköteteinek, drámáinak, regényciklusának és esszéinek gerince ez, mint ahogy világlátott színdarabjának, a magyar dráma és színház megújulásában oly fontos szerepet játszó Komámasszony, hol a stukker?-nek is. Utoljára Kertész Imrét köszöntöm. Rögtön be is vallom, hogy nem egészen véletlenül került az ünnepeltek sorának a legvégére én szerettem volna, hogy így legyen, s ehhez szükség volt egy kis manipulációra az életkorokkal, meg a betűrenddel. Személyes emlékkel kezdeném ezúttal is. Készült egy fénykép a Magyar PEN Klub 1983-as évi közgyűlésén. Kertész Imre látható rajta, néhány nála nemzedékkel fiatalabb PEN-tag balról jobbra: Dalos György, Török András, Békés Pál és Takács Ferenc társaságában. Kertész Imrét én akkoriban idősebb műfordítóként, kellemes beszélgetőtársként ismertem. Nem tudtam róla, hogy megjárta Auschwitzet és Buchenwaldot. A nyolc évvel korábban megjelent Sorstalanság is, ne kerteljünk, nagyjából-egészében el volt felejtve, kíváncsi volnék, a Kertésszel 1983-ban egy asztalnál ülő fiatalok közül ki olvasta, s ha olvasta, emlékezett-e rá. Abból pedig végképp nem sejthettünk semmit, hogy a könyv hamarosan elindul hosszú útjára, s lassan felnőnek, odakint a világban, s talán idehaza is, azok az olvasók, akik képesek elkísérni ezen az úton. Tizenkilenc évvel később, 2002-ben Kertész Imre irodalmi Nobel-díjat kapott a Sosrstalanságért. Majdnem azt mondtam, pontosabban írtam, hogy Kertész Imre lett a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia első Nobel-díjasa, de rögtön eszembe jutott,

14 14 hogyan fogadták a kitüntetés hírét, és hogyan olvasták el, ha ugyan elolvasták, negyedszázados késéssel a regényt Magyarországon. Kertész Imre a miénk, a Nobel-díjat mi kaptuk, író és díja nemzeti nagyságunk öregbíti ez volt a közös dallama a hozsannázóknak. Akadt közülük, aki, mint a Blikk cikkírója, országimázs és nemzeti renomé szempontjából értékelte nagyra az eseményt, idézem: Utoljára talán akkor voltunk így fókuszban B 1956-tól eltekintve B, amikor Puskás Öcsi azt a bizonyos hátrahúzós cselt csinálta a Wembley stadionban az angol-magyaron. És ez a jóindulatú fogadtatás része volt. Az ellenséges hangokat talán idézni sem kell: lényegük az, hogy Kertész nem magyar, nem a miénk, a Nobel-díjra nem tartunk igényt, vigye oda, ahová akarja. Ezért gondolom úgy, hogy a Nobeldíj egyedül Kertész Imréé, hogy kollektíve, nemzetileg, netalán tagságilag büszke lenni rá merő infantilizmus. A hírnév és a gazdagság, amelyről e köszöntőbeszéd elején ejtettem szót, mindenesetre beköszöntött Kertész Imréhez. Nem ezért fáradozott persze, egy másodpercig sem. Ám azóta kiderült számára, hogy járulékos haszonnak, a kitartó fáradozás kellemes, ám esetleges melléktermékének sem tudja tekinteni a hírnevet-gazdagságot. Holokauszt-bohócot csinált belőlem a Nobel-díj, panaszkodott egy minapi interjúban, kiforgatott önmagamból, többé már nem vagyok az az író, aki az ismeretlenség biztonságában voltam. A hírnév és a gazdagság Kertész számára járulékos kárnak, collateral damage-nek bizonyult viszont volt bátorsága, hogy evvel a ténnyel is szembenézzen. Ez persze jelentéktelen apróság ahhoz a bátorsághoz képest, ami ahhoz kellett, hogy rezzenetlenül és csalás nélkül szembe tudjon nézni az emberi állapotnak avval a rettenetes alapmintájával, amit számára és mindannyiunk számára az Auschwitz szó hordoz és képvisel. Ennek a szónak az árnyékában nehéz, sőt talán nem is helyénvaló ünnepelni, gratulálni, felköszönteni, még sok-sok boldog és termékeny évet kívánni Kertész Imrének, mint ahogy a többi ünnepeltnek sem. Köszöntés helyett mondjunk hát inkább köszönetet

15 15 köszönetet a fáradozásért, azért, hogy elég ok híján sem maradtak tétlenek, hogy alkottak és teremtettek, hogy hozzátettek egy keveset a jóhoz, amelyből a világ mindig is hiányt szenved. Köszönjük.

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség

Nógrád megye. Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nógrád megye Ország: Magyarország Régió: Észak-Magyarország Megyeszékhely: Salgótarján Balassagyarmati kistérség Nevezetességei: -Tolnay Klári Emlékház -Zichy Vay-kastély -Mauks-kúria(Mikszáth-Mauks emlékszoba)

Részletesebben

A kultúra menedzselése

A kultúra menedzselése A kultúra menedzselése Beszélgetés Pius Knüsellel Svájcban tavasztól őszig nagy rendezvénysorozaton mutatkozik be a négy visegrádi ország kultúrája. A programot, amely a Centrelyuropdriims összefoglaló

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában

A szorongás apoteózisa. Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Feledy Balázs A szorongás apoteózisa Finta Edit kiállítása és könyvének bemutatója a budapesti Vármegye Galériában Megjelent a Bárka 2013/1. számában Egy kiállítás megnyitására kaptunk meghívót szeptember

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem

De vele nem ez volt a helyzet, nem megfontoltságból, alaposságból néztem utána. Hanem egyszerűen szembe jött. Nem 2013 március 30. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Előbb olvastam vele interjúkat, mint hogy a könyveit a kezembe vettem volna. Persze, ez akár érthető is lehet,

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

P. Müller Péter Székely György pályaképe

P. Müller Péter Székely György pályaképe 1 P. Müller Péter Székely György pályaképe Bizonyos értelemben méltánytalan dolog egy 94 éves életutat, és azon belül egy több mint hét évtizedes szakmai pályafutást egy rövid előadás keretében összegezni.

Részletesebben

Iskolai zenei életünk története

Iskolai zenei életünk története Iskolai zenei életünk története Az iskolai kórus Iskolánk első kórusa, az Ifjúsági Dalkör 1879-ben jött létre Harrach József tanár vezetésével. Nemcsak az ifjúság éneklését tette lehetővé, hanem gyűjtéseket

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló

Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló Kecskemét Város Polgára Leszek III. forduló 1. a, Reformkori színházi plakát Képzeljétek el, hogy vándorszínészek látogatnak Kecskemétre! Készítsetek fellépésüket hirdető színházi plakátot! A plakát tartalmazza

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel http://www.honvedelem.hu/cikk/14500 Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes az elmúlt hetekben több konferencián is jelen volt. A Magyar Honvédség

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez

Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez Dr. Benedek Dezső Tudásra van szükségünk a túléléshez Mindenki számára világos, hogy új világrend van kialakulóban. Az óra ketyeg, az átállás közeledik attól függetlenül, hogy mennyi skandallumot, komplikációt

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár...

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... 2015-05-29 10:28:03 Így emlékezik a Móra Ferenc Múzeum Trogmayer Ottóra. Kürti Béla írását változtatás nélkül közöljük. 2015. május 27-ről 28-ra virradó

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

2011_ 11, 12. ISSN 1216-8890 1080 Ft

2011_ 11, 12. ISSN 1216-8890 1080 Ft 2011_ 11, 12 k o r t á r s m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t B u d a p e s t ISSN 1216-8890 1080 Ft Kifordulok önmagamba val beszélget Schmal Róza Schmal Róza: A festményeidhez különböző irányokból lehet

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

Ahol kinyílik a világ

Ahol kinyílik a világ 2014 2015 Ahol kinyílik a világ AZ OPERAHÁZ ÉVADKAMPÁNYA SAJTÓGYÛJTÉS MTV Ma Reggel 2014.04.14. RTL Klub Híradó 2014.04.09. RTL Klub Fókusz 2014.04.09. TV2 Tények 2014.04.09. TV2 Tények éjjel 2014.04.09.

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

Nekünk még volt szabadnapunk

Nekünk még volt szabadnapunk Nekünk még volt szabadnapunk 2013. 09. 11. Szerző: Kalmár András Molnár Piroskával egy nagy irodaház felső szintjén találkoztam, vöröses-lilás paróka volt a fején, zebramintás blúz és műszálas sál egészítették

Részletesebben

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel

Tinta Nász. Keszi Bálint. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula. A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Tinta Nász Keszi Bálint 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A szöveget lektorálta: Somogyi Gyula A borítót szerkesztette: Keszi Dániel Barcsi Lilla Szilviának, egyetlen igaz szerelmemnek. Epilógus

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása

A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása A MatLap 2011/10. számában megjelent A logikai táblázat módszere című cikk feladatainak a megoldása 1. ajtóin a feliratok a következők: I. szoba: Ebben a szobában hölgy, a másikban tigris van. II. szoba:

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer

Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Egy kovács gondolatai - Széljegyzetek éves történéseinkhez - Május Megyer Menetrend szerint Megyeren kezdjük az évet Kristófnál. Figyelemreméltó itt az eszmeiség. Mindig sikerül így alapot teremtenünk

Részletesebben

A gyermek, aki sosem voltam

A gyermek, aki sosem voltam A gyermek, aki sosem voltam Emlékezések Annette Kuhn Ez a történet egy fényképrõl szól; vagy inkább sok történet egy témára, melyeket sok fényképrõl el lehetne mondani. A képen látható hatéves kislány

Részletesebben

Toró Árpád. Beszámoló

Toró Árpád. Beszámoló Toró Árpád Beszámoló Az elmúlt egy év szakmai szempontból életem eddigi legmozgalmasabb éve volt. Rengeteg élménnyel és tanulsággal, életre szóló leckével megfűszerezve. Eredetileg 10 egyéni koncertet

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai

A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai A Szülőföldem Szalonta I. fordulójának feladatai 1. feladat TOTÓ 14/ 1. Hogyan ismerkedtek meg Arany János szülei? 1) megyebálon 2) szomszédok voltak x) színházban 2. Hány cm volt Arany János testmagassága?

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én. Tisztelt közönség, tisztelt alkotók!

Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én. Tisztelt közönség, tisztelt alkotók! Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én Tisztelt közönség, tisztelt alkotók! Köszönöm, hogy részese lehetek ennek az ünnepnek, s köszönhetem

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

A holdfényben repülő bicikli

A holdfényben repülő bicikli A holdfényben repülő bicikli Páros interjú Mindketten rövid ideig tudhatták magukénak különleges biciklijüket, és vendéglátós művészi karrierjük sem tartott sokáig. Marozsán Erika színésznő épp túl egy

Részletesebben

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV Magyar mint idegen nyelv emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 19. MAGYAR MINT IDEGEN NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk!

Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Belső Nóra: Utak egymáshoz (részlet) Beszélgessünk! Sokszor nagyon kevés dolgon múlik, hogy egy kapcsolat miképpen alakul. Ugyanazzal az energiával lehet építeni és rombolni is. A lényeg a szándék, illetve

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor

A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor Bánszky Pál A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor Ön nem kecskeméti, mégis nagyon sokat tett az utóbbi évtizedekben Kecskemét város kulturális életéért. Honnan származik, hogyan került

Részletesebben

Baranya megyei német családból származom, 1957-ben jöttem a fõvárosba, ahol sok mindennel próbálkoztam. Dolgoztam a rádiónál,

Baranya megyei német családból származom, 1957-ben jöttem a fõvárosba, ahol sok mindennel próbálkoztam. Dolgoztam a rádiónál, 66 Interjú NEM HAGYHATNAK MAGUNKRA BENNÜNKET Beszélgetés Kalász Mártonnal, a Magyar Írószövetség új elnökével Kérem, mondjon néhány szót az olvasóknak magáról, eddigi pályájáról. Baranya megyei német családból

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor...

1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... 1 1956 semmit nem jelent, hiszen nem is éltem még akkor... Örkény Antal Előadásomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy 1956 emlékének és mai megünneplésének van-e jelentősége a fiatal generáció számára.

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

Francia mozik vetítik a Werckmeister harmóniákat

Francia mozik vetítik a Werckmeister harmóniákat 3. szint Február Francia mozik vetítik a Werckmeister harmóniákat Tarr Béla új filmjét vetítik Franciaországban A francia mozihálózat szerdától az egész országban vetíti Tarr Béla Werckmeister harmóniák

Részletesebben

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt?

1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? Honismereti vetélkedő V. forduló 1. Hol rendezik meg immár évek óta az Országos Latinovits Zoltán vers-és prózamondó versenyt? a. Siófok b. Balatonszárszó c. Balatonszemes 2. Hol volt 2010-ben a Csík Ferenc

Részletesebben

Pedagógusoktól érkezett

Pedagógusoktól érkezett Kedves Kolléga! Olyan sokszor halljuk: a karácsony a szeretet ünnepe. Igen! valóban az. De vajon ezen a bizonyos szeretet ünnepén van időnk megpihenni? Van időnk letenni az óvodai, iskolai munka terheit?

Részletesebben

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés

Eldorádó a Bárkában. mhtml:file://d:\oszmi\20130614\mht\000357.mht. név: jelszó: Bejelentkezés 1. oldal, összesen: 6 oldal Írja be az e-mail címét! Feliratkozás név: jelszó: Bejelentkezés Eldorádó a Bárkában Bereményi Géza filmje, az Eldorádó nyomán készült az író-rendeződarabja, amely Az arany

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ

TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA FELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási rendelet száma: 2/2008. (II.20.) Azonosító: S/08-01187, 01188 Támogatott: Székesfehérvári

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat:

1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: 2. Móricz Zsigmond novellái Feladat: 3. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Feladat: 1. Kosztolányi Dezső: Édes Anna Feladat: Ez a kancsal fény már a lélekben készülődő robbanás felé utal, annak közelségét jelzi (Kiss Ferenc) Mutassa be az öntudatlan lázadás gesztusát Kosztolányi Dezső

Részletesebben

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása?

Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? KÁNTÁS BALÁZS Az irodalmi hasonmás irodalmi hasonmása? Személyes hangvételű bekezdések Nyerges Gábor Ádám Sziránó című prózakötetéről Három, az irónia alakzata által erősen áthatott verseskötet és többéves,

Részletesebben

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6.

OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. OLVASÁS-ÉLMÉNYEK A K Ö N Y V C Í M L A P J A K I V O N A T B U D A P E S T, 2 0 1 3. J Ú N I U S 1 6. A K Ö N Y V H Á T S Ó F Ü L S Z Ö V E G E Zsebpénzét és nyári diákmunka keresetét félretette repülőgép

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

A vágyálom: megismerni egy idegen (idegenszerű) nyelvet, de közben nem érteni Roland Barthes 1

A vágyálom: megismerni egy idegen (idegenszerű) nyelvet, de közben nem érteni Roland Barthes 1 A vágyálom: megismerni egy idegen (idegenszerű) nyelvet, de közben nem érteni Roland Barthes 1 1 Az ismeretlen nyelv (1970), ford. Miklós Pál, in uő, Válogatott írások, Budapest, Európa, 1976, 241. Bevezetés

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

Kézipatika. az ország tetején. Beszélgetés Zorkóczy Ferenc háziorvossal, a mátraszentimrei kézigyógyszertár kezelôjével.

Kézipatika. az ország tetején. Beszélgetés Zorkóczy Ferenc háziorvossal, a mátraszentimrei kézigyógyszertár kezelôjével. Kézipatika az ország tetején Mátraszentimre Magyarország legmagasabban átlagosan 800 méteren fekvô önálló települése. Hivatalosan még öt települést foglal magában: Mátraszentistvánt és Mátraszentlászlót,

Részletesebben

Adrámapedagógia több évtizede terjed nálunk is, de az utóbbi másfél évtizedben kialakította

Adrámapedagógia több évtizede terjed nálunk is, de az utóbbi másfél évtizedben kialakította Zalay Szabolcs Alkalmazott Kommunikáció-tudományi Tanszék, Andragógia Intézet, FEEK, PTE Konstruktivizmus és drámapedagógia Olyan pedagógiáról szeretnék most írni, amely az alkotás örömét adja diáknak

Részletesebben

2007. 02. 16. Hamupipőke volt az Operabálon 18:46:55 MINT A MESÉBEN. Hintó helyett limuzin jött, a topánkáját meg kis híján elhagyta

2007. 02. 16. Hamupipőke volt az Operabálon 18:46:55 MINT A MESÉBEN. Hintó helyett limuzin jött, a topánkáját meg kis híján elhagyta 2007. 01. 21. 2007. 01. 22. 2007. 01. 27. 2007. 02. 16. Hamupipőke volt az Operabálon 18:46:55 MINT A MESÉBEN Hintó helyett limuzin jött, a topánkáját meg kis híján elhagyta Ötszáz jelentkezőből lett az

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó Orbán János Dénes Irodalomra hívó szó Nyíltan és bátran kiáltom ki ezt a végső célunkat. Minden hátsó gondolat nélkül, őszintén. És hiszem, hogy ott lappang ez az akarás mindnyájunk lelkében, akik tisztán

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben

Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására az amerikai filmtörténetben Azonosító: ART18 2011 10 31 Lelkednek sem Art egy kis táplálék 2011. 10. 05. szerda Bálint-házban, a Szabad Zsidó Tanház előadássorozat keretében elhangzott: Kárpáti Ildikó, Példák a zsidóság ábrázolására

Részletesebben

Lev Tolsztoj. Anna Karenina

Lev Tolsztoj. Anna Karenina Lev Tolsztoj Anna Karenina Lev Tolsztoj Az orosz irodalomnak kiemelkedő nagysága, regényeinek nagy részét megfilmesítették. Úgy gondolom, hogy az erkölcsi világszemléletéről, a tolsztojánizmusról is muszáj

Részletesebben

Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget

Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget 2008 / Tavasz F o g a d ó a K a r n a g y o k h o z Értô közönséget sikerült kialakítani Erdôs Jenôvel Olajos Gábor beszélget Ki ne ismerné Erdôs Jenôt, a népmûvelô pedagógust, karnagyot, a hangversenyélet

Részletesebben

Demokratikus jogállam: jog-álom?

Demokratikus jogállam: jog-álom? 2012. november 30. Budapest Demokratikus jogállam: jog-álom? Kolláth György www.kollath.com /az előadás olvasható már ezen a honlapon/ Életút Kolláth György Béla: szolnoki születésű, budapesti ügyvéd,

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

Andor Mihály, a,dolgozat az iskoláról című, valamikori jeles dolgozat jeles szerzője

Andor Mihály, a,dolgozat az iskoláról című, valamikori jeles dolgozat jeles szerzője vita Kocsis József Elégtelen röpdolgozat Gáspár László iskolájáról 2002. decemberi számunkban,adalék a kritikai szocializmuskritikához címmel Andor Mihály reagált Trencsényi László előzőleg megjelent szenvedélyes

Részletesebben