NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 130 NYÍLT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház rekonstrukció, új B épület tervezése

2 230 TARTALOMJEGYZÉK 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK oldal 1.1. A tervpályázat kiírójának megnevezése A tervpályázat tárgya, célja A tervpályázat jellege, formája A tervpályázaton való részvétel feltételei A tervpályázatról történő kizárás okai A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata A tervpályázati dokumentáció beszerzésének módja A helyszíni szemle, a kiírással kapcsolatos kérdések és ezekre adott válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése A pályaművek benyújtása A Bírálóbizottság összetétele A Bírálóbizottság munkája A pályaművek díjazása A tervpályázat eredményhirdetése, és nyilvános ismertetése A továbbtervezésre vonatkozó feltételek RÉSZLETES PROGRAM 2.1. Tervezési feladat részletes leírása Helyszín adottságainak ismertetése Tervezési program A pályaművek benyújtandó munkarészei, formai követelmények Bírálati szempontok MELLÉKLETEK 3.1. Címzéslap a tervpályázati csomag feladásához 3.2. Adatlap a pályázók adatairól 3.3. Nyilatkozat a továbbtervezésről és a pályázati díj szerzők közötti megosztásáról 3.4. A Józsefvárosi Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat kivonata 3.5. A tervezési terület geodéziai felmérése dwg formátumban 3.6. A Gyermekkórház közmű térképe dwg formátumban 3.7. Az A épület korábbi tervei közül - pinceszint alaprajza, - földszint alaprajza, - A-A metszet (keresztmetszet a főbejáraton keresztül), - B-B metszet (keresztmetszet a B épülettel közösre tervezett főlépcsőházon keresztül az A épület északi homlokzatával 1:200 léptékre kicsinyítve, dwg formátumban, digitalizálva 3.8. A Gyermekkórház jelenlegi állapotát ábrázoló digitális fotó (2 db utcakép) 3.9. A tervpályázat során betartandó fontosabb jogszabályok Postai boríték

3 A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA: Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Beruházási Ügyosztály 1052 Budapest, Városház u A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA FIMŰV Rt. Vállalkozási és Műemléki Tervező Iroda 1091 Budapest, Üllői út A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA: Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház rekonstrukció, új B épület tervezése. A tervezett épület m=1:200 léptékű pályázati tervdokumentációjának elkészítése a tervpályázati kiírásban és a dokumentációban foglaltak szerint. A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA: Kiíró a kiírásban megfogalmazott tervezési program megvalósítására pályázati formában keresi a legjobb tervmegoldást és ez alapján a feladat tervezésére legalkalmasabb tervezőt A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA: a) A tervpályázat jellege: NYÍLT b) A tervpályázati eljárás formája: ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS c) A tervpályázat: TITKOS d) A tervpályázat lebonyolítása a: Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény, - 137/2004.(IV.29.) Korm. rendelet, - a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzata, - a tervpályázati kiírás, - valamint a jelen tervpályázati dokumentáció előírásai szerint történik. Jelen pályázati dokumentáció a Magyar Építész Kamara Tervpályázati Szabályzatának 3. számú 2004./VIII-tól hatályos melléklete felhasználásával készült A TERVPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI A tervpályázat résztvevője Pályázó (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy lehet: a) aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik, b) aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta, c) akivel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13. (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,

4 d) aki ha magyarországi letelepedésű pályázó - a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a vonatkozó jogosultsági szabályok szerint jogosult, azaz a pályázat eredményhirdetéskor E-1 tervezői névjegyzéki besorolással rendelkezik, e) aki ha Magyarországon kívüli, de EU tagállambeli országban letelepült pályázó - a tervezési feladat elvégzésére saját országában jogosult és az erről szóló nyilatkozatot a szerzők megnevezéséhez mellékelt borítékba elhelyezte, valamint a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a Magyar Építész Kamaránál regisztrációval rendelkezik A tervpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13. (3) szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek A tervpályázat résztvevője Pályázó az a gazdálkodó (jogi vagy jogi személyiség nélküli) szervezet lehet, a) amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta, b) amely a pályázat szerzőit a pályázathoz csatolt lezárt borítékban név szerint megnevezte és a megnevezett szerző(k) a tervezési feladat ellátására jogosultak, c) amely gazdálkodó szervezet a pályázat eredményhirdetésének időpontjában a szerzőkkel a pályázati feladat továbbtervezésére érvényes szerződéses megállapodással vagy munkaszerződéssel rendelkezik, d) amely gazdálkodó szervezettel szemben a 137/2004. Korm. rendelet 13. (4), illetve a megnevezett szerzőre a Korm. rendelet 13. (3) bekezdésében felsorolt kizáró okok egyike sem vonatkozik A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt A TERVPÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS A Bírálóbizottság a) a tervpályázatból a tervcsomag felbontása nélkül kizárja a beadási határidő után postára adott küldeményt, b) kizárja a titkosságot sértő pályázatot (lásd 1.9. pont végén), c) kizárja a pályázati dokumentációban előírt kötelező tartalmi követelményeket nem teljesítő pályamunkát, d) kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket, e) kizárja az pontokban meghatározott részvételi feltételek -et nem teljesítő pályázókat Amennyiben a kizárás okai (1.5.1.e.): a) a lezárt borítékok felbontásakor bizonyosodnak be, a Bírálóbizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott és megvett pályázatokat, b) amennyiben a Bírálóbizottság utolsó plenáris ülését követő 2 hónapon belül bizonyosodik be a részvételi feltételek teljesítésének elmaradása, úgy a Kiíró a szabálytalan pályázó eredményét semmisnek tekinti és ilyen esetben a pályázati díj, illetve megvétel a Kiírónak visszajár. 430

5 1.6. A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA 530 a) Tervpályázat meghirdetése: augusztus 22. b) Helyszíni szemle időpontja: szeptember óra c) Kérdések határideje: szeptember 27. d) Kérdésekre adott válaszok határideje: október 07. e) Pályaművek postára adásának határideje: november óra f) Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: december óra g) Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: január között (munkanapon, előre egyeztetett időpontban.) 1.7. A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁRUSÍTÁSA A tervpályázati dokumentációt Ft + 25% ÁFA = ,- Ft (bruttó) összeg helyszínen történő befizetésével a FIMŰV Rt. Vállalkozási és műemléki tervező iroda (Budapest IX., Üllői út 45. I. em. 126.) től ig munkanapokon 9-12 óra között árusítja A HELYSZÍNI SZEMLE, A KIÍRÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS EZEKRE ADOTT VÁLASZOK, A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VÉGLEGESÍTÉSE Helyszíni szemle A Kiíró szeptember 20-án 10 órakor helyszíni szemlét tart. A szemlén a Kiíró képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást ad, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik. Találkozás: Budapest VIII., Heim Pál Gyermekkórház Üllői úti főbejárat aulájában Kérdések A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel ig az alábbi címre feladott ajánlott levélben fordulhatnak a kiíróhoz: Cím: FIMŰV Rt. (1091 Budapest, Üllői út 45.) Válaszok A határidőben feladott kérdéseket a Kiíró, ill. a nevében eljáró Bírálóbizottság ig megválaszolja és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a pályázati kiírás kivételekor megadott címekre postán megküldi. A kérdésekre adott válaszok a kiírást módosíthatják.

6 A dokumentáció véglegesítése 630 A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a kiírás árát az azt megvásárolt pályázóknak a Kiíró megtéríti A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (3. 1. sz. melléklet) felhasználásával kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be. A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál maradó feladóvevény ragszáma alapján történik. A pályaművek benyújtásának határideje (a postára adás időpontja): november óra A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. A késve benyújtott pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE Név Jelölő szervezet Elnök: Dr. Harmat György Heim Pál Gyermekkórház Társelnök: Marosi Miklós Magyar Építész Kamara Szakmai titkár: Rusznák Dezsőné Főpolgármesteri Hivatal Beruházási Ügyosztály Tag: Bedekovich Éva FIMŰV Rt. Tag: Dévényi Tamás Főpolgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda Tag: Egervári Márta Főpolgármesteri Hivatal Városrendezési Ügyo. Tag: Gelesz András Magyar Építész Kamara Tag: Dr. Schulteisz Ferenc Egészségügyi Minisztérium Tag: Szabadiné Molnár Éva Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hiv. Jogi szakértő: Dr. Molnár Judit Dr. Molnár Judit Ügyvédi Iroda Szakértő: Dr. Havas Szófia Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi Bizottság Szakértő: Major Tünde Főpolgármesteri Hivatal Egészségügyi Ügyo. A Bírálóbizottság a munkájába további szakértőket vonhat be. A Bírálóbizottság összetételét a kiíró a vonatkozó jogszabályok (Kbt (1)-(3), valamint a 137/2003. Korm. rendelet 10. (1)-(5) előírásait betartva határozta meg A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG MUNKÁJA A Bírálóbizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a jogi szakértő ennek hiányában a szakmai titkár - folyamatos jegyzőkönyvet vezet. A Bírálóbizottság a hibás koncepciójú, vagy a gyenge építészeti minőségű pályázatokat zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti. A Bírálóbizottság munkája nem nyilvános. A Bírálóbizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé, részletesen értékeli a megvett, illetve díjazott pályaműveket. A Bírálóbizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

7 A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA A pályaművek díjazására és megvételére bruttó Ft áll rendelkezésre. A díj legnagyobb összege: A megvétel legkisebb összege: Ft Ft A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. A díjak és a megvételek 25 % ÁFA-t tartalmaznak és adóköteles bevételek. A Bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra vagy megvételre alkalmasnak, valamint csökkentheti a díjazásra vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság vagy az építészeti minőség szempontjából csökkent értékűnek minősíti. A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a Kiíró tulajdonába kerülnek, azokat részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzői jogi előírások betartásával A TERVPÁLYÁZAT EREDMÉNYHIRDETÉSE ÉS NYILVÁNOS ISMERTETÉSE A Bírálóbizottság döntése alapján a kiíró: én 10 órakor a pályázat eredményét kihirdeti és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott művek szerzőinek (vagy azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést követő 8 banki napon belül kifizeti. Kiíró a pályázat eredményét a vonatkozó jogszabály előírásai szerint közzéteszi. A pályázat zárójelentését a Kiíró mindazoknak postán megküldi, akik a pályázati kiírást megvásárolták. Kiíró a beérkezett pályamunkákat az eredményhirdetéstől számított 45 napon belül később meghatározott helyen és időpontban nyilvánosan bemutatja. Kiíró vagy az általa felkért szervezet a tervpályázat nyilvános ismertetésének időpontjáról és helyéről az érdeklődőket, a pályázati kiírást kiváltókat, a díjazott és megvett pályázat szerzőit, illetve a Bírálóbizottság tagjait értesíti. A díjazásban vagy megvételben nem részesült pályázatokat a Kiíró a Pályázónak visszaadja. A Pályázó a pályaterv műleírásának végén közölt nyilatkozatban a terv bemutatását megtilthatja. Ez esetben a Pályázó az eredményhirdetést követően - ha ilyen nyilatkozatot nem tett - a pályázat nyilvános bemutatása után a Kiíró címén veheti át pályázatát. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik. A Kiíró a díjazásban illetve megvételben nem részesült és vissza nem vett pályázatokat a nyilvános bemutatást követő 30 nap eltelte után megsemmisíti. A Magyar Építész Kamara a díjazott és megvett terveket az eredményhirdetés után külön megállapodás alapján honlapján bemutathatja és a terveket elektronikus formában archiválhatja.

8 1.14. A TOVÁBBTERVEZÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 830 Kiíró kötelezettséget vállal, hogy a továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződést a Bírálóbizottság által nyertesnek nyilvánított pályamű szerzőjével köti a Kbt. vonatkozó jogszabálya alapján, amennyiben a Pályázó a Kbt-ben meghatározott alkalmassági feltételeknek megfelel. Ha a Bírálóbizottság megosztott I. díjat ad ki vagy nem ad ki I. díjat, úgy a Kiíró a Bírálóbizottság ajánlása figyelembevételével dönt a továbbtervezési megbízásról. A továbbtervezésre vonatkozó tervezői szerződést Kiíró a Magyar Építész Kamara Építészeti Alkotások Díjszámítási Szabályzatának figyelembe vételével kívánja megkötni. A pályadíj a továbbtervezés tervezési díjába nem kerül beszámításra. A továbbtervezésre vonatkozó jelen feltételek elfogadásáról a pályázóknak nyilatkozatot kell tenni. A sz. melléklet szerinti nyilatkozatot egy minden jelzés nélküli fehér C/5-ös postai borítékba kell elhelyezni. A borítékot lezárva kell a pályázati csomagba helyezni TERVEZÉSI FELADAT A Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház rekonstrukciója során egy új ( B jelű) épület építészeti megfogalmazása a helyszín és az egyéb feltételek figyelembe vételével a pontban leírt, a Gyermekkórház által készített tervezési (orvos-szakmai) program szerint HELYSZÍN ADOTTSÁGAI A Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház (Bp. VIII., Üllői út 86.) az ban átadott A épülettel együtt tervezte a B épület megépítését is. Ebből csak az A épület valósult meg. A leendő B épület elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy a területen levő többi épület - az A, az újjáépítendő C, a porta-trafó épülete, továbbá a központi hőenergia szolgáltató terület kivételével - funkciója kiváltásával távlatilag megszüntethető. A kórház területén egy későbbiekben megvalósítandó 350 ágyas belgyógyászati épület helyének biztosítása szükséges. Az új B épületnek az 1973-as terv szerinti elhelyezése - a megépült A épülettel közösre tervezett lépcsőházhoz való illesztése - célszerűnek látszik, de a Pályázó választhat az A épülethez más - ettől eltérő - csatlakozást is. Kiíró a helyszín ismertetéséhez a dokumentáció mellékleteként a pályázók rendelkezésére bocsátja a Józsefvárosi Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata kivonatát egy - a Gyermekkórház területéről készített légifotóval (tif formátumban), a tervezési terület geodéziai felmérését dwg formátumban, a Gyermekkórház közműtérképét dwg formátumban, az A épület korábbi tervei közül - a pinceszinti alaprajzot, - a földszinti alaprajzot, - a B épülettel közös lépcsőházat elmetsző északi homlokzatot (B-B metszet), - A-A metszetet (keresztmetszet a főbejáraton keresztül), 1:200 léptékre kicsinyítve dwg formátumban digitalizálva.

9 930 Az A épület további rendelkezésre álló kiviteli terveibe, továbbá a Bányászati Tervező Intézet 1976-ban készített talajmechanikai szakvéleményébe a pályázók a tervpályázat lebonyolítójánál, a FIMŰV Rt. Vállalkozási és műemléki tervező irodáján (Bp. IX., Üllői út 45. I. em. 126.) betekinthetnek. A talajmechanikai szakvélemény a talajrétegződést a következők szerint írja le: a felső 0,6-2,2 m vastag köves törmelékes homok feltöltés alatt 3,8-7,1 m mélységig szemcsés: felül sárga homok, alul sárga kavicsos homok és homokos kavicsrétegek következnek, melyek alatt a fúrások mélységéig (6,0-15 m) szürke kövér agyagréteg található. A szakvélemény a tervezett épületek alapozására síkalapozást javasolt a sárga homok és kavics rétegekre 2,5 illetve 4,5 kp/cm 2 alapérték figyelembevételével. A becsült max. talajvízszintet 112,00 maf szinten adták meg 0,4 m vizsgálati megbízhatósággal. (A fúráskori terepszint 114,70 maf volt.) Teljes szárazsági követelmény esetén a szakvélemény által meghatározott mértékadó talajvízszint 112,60 m Af. a Gyermekkórház jelenlegi állapotát ábrázoló digitális fotókat (2 db utcakép) TERVEZÉSI PROGRAM A Heim Pál Gyermekkórház épületállománya A Heim Pál Gyermekkórház elődjét az Állami Gyermekmenhelyet 1906-ban adták át. A menhely hat épületet foglalt magában, melyek a gondozottak ellátását szolgálták, valamint több kiszolgáló épület tartozott hozzá. A menhelyen belül 170 ágy a leromlott állapotú gyermekek gyógyítására szolgált, összességében 550 ágy férőhellyel működött. A gyermekmenhelyet 1953-ban nyilvánították gyermekkórházzá, ekkor a D épületen emeletráépítés történt. Az épület állományában nagyobb változást a kórház előtt épített METRO építés hozott, melynek munkálatai során az épületek egy része megroggyant. Ideiglenesen aládúcolással hárították el az életveszélyt ban a kórház további sorsának alakulására a Fővárosi Tanács rekonstrukciós tervet fogadott el, melynek alapján három betegellátó épület bontásra került ben átadásra került a kazánház, 1976-ban az élelmezési üzem, 1981-ben a porta - trafó épület, valamint 1983-ban az A épület. Az A épületben szakrendelők, központi laboratórium, a röntgen és CT osztály, az igazgatás és egy 21 ágyas ápolási osztály, 18 ágyas toxikológiai és 35 ágyas bőrgyógyászati osztály kapott helyet. A rekonstrukciós terv alapján - mivel a fekvőbeteg osztályokat tartalmazó épületek nagy része bontásra került - a C épületre fennmaradási terv készült. Ez a terv 15 évre garantálta az épület fennmaradását, mivel az eredeti tervek szerint 1983-ban az épület bontásra került volna. Az épületen födém-megerősítést végeztek. A B épület a tervezett időpontra nem készült el, így a C épület bontására nem kerülhetett sor. A METRO építés egyéb módon is befolyásolta az épületek állagát, ugyanis a METRO vonala keresztezi a természetes vízfolyási utakat, így a korábban száraz épületek nedvesedése elkezdődött. Ez a folyamat is segítette a G épület életveszélyessé válását, amelyet 1993-ban üríteni kellett. Az épület felújítására pénzügyi fedezet hiányában a mai napig nem került sor. A G épületben lévő osztályokat a többi fekvőbeteg osztály összezsúfolásával a C épületbe, illetve a régi nővérotthonba helyezték el. Az épület bontását 2005-ben a Fővárosi Önkormányzat elfogadta, helyére új épület tervezése folyamatban van.

10 1030 Az 1983 óta eltelt időszakban az A épület lapos tetejére többszintes nyeregtető épült, a tetőtér beépítésével. Ezen a területen került elhelyezésre a tanszék két tantermével és az igazgatási rész irodái. A felszabaduló helyek átalakítása megtörtént. A Heim Pál Gyermekkórház épületeinek állaga A épület Az épület 1983-ban került átadásra. A használatból adódó természetes állapotromlás miatt felújítása a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány támogatásával szintenként készül. C épület (Építés éve 1905.) Az épület födémszerkezete megerősített, melynek garanciája már lejárt ben statikai szakvélemény készült. A szakvélemény kimondja, hogy az épület jelenleg nem életveszélyes (az életveszélyesnek minősített részeken állagmegóvás történt),de 5 éven belül meg kell kezdeni felújítását. A szakvélemény szerint a felújítás során csak a főfalak maradhatnak meg, minden mást, így a födémeket is bontani kell. A statikus az épület felújítását gazdaságtalannak minősítette. Az osztályokat zsúfoltság, a kiszolgáló helyiségek szűkös volta jellemzi. A műtők az előírásoknak nem megfelelőek. Az épület a B épület megépítése után bontásra kerül. Az épületben helyezkedik el a Heim Pál Gyermekkórház fekvőbeteg kapacitásának nagy része, így a Haematológiai osztály, Urológiai osztály, Gyermekbelgyógyászat, Gastroenterológiai és Nephrológiai osztály, Neurológiai osztály, Szemészeti osztály és az Orthopaediai osztály ágyai, illetve műtői. D épület (Építés éve 1905) Az 50-es években emeletráépítés, 1970-ben az épület födém-megerősítése készült el. Az épületet 1984-ben toldaléképülettel bővítették. Az alap megerősítésére (köpenyezésére) 1993-ban a Fővárosi Önkormányzat biztosított fedezetet. Az épületben a Sebészeti, Traumatológiai és Intenzív osztály került elhelyezésre. Az osztályok kialakítása a mai kor követelményeinek és előírásainak nem felel meg. (Így például frissen műtötteket a lépcsőházon keresztül tolva lehet a kórterembe, illetve az intenzív osztályra eljuttatni.) A B épület megépülte után a jelenleg itt elhelyezett osztályok átköltöznek, helyükre a C épületből belgyógyászati jellegű osztályok kerülnek. Távlatilag a belgyógyászati tömb megépítése után az elbontásával számolnak. G épület 1926-ban épült, jelenleg életveszély miatt üresen áll. Korábban a Gyermekbelgyógyászati, az Urológiai és a Fül-orr-gége osztály helyezkedett el 125 ággyal. Ma már az épület felújítása nem gazdaságos.

11 1130 Az épület újjáépítése a Fővárosi Önkormányzat és a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány közös finanszírozásában előkészítés alatt áll. Az épületben 2 belgyógyászati jellegű osztály kerül elhelyezésre. Régi nővérszálló 1961-ben épült két ágyas szobákkal, közös zuhanyozóval, illetve melegítő konyhával. A G épület életveszélyesé válása miatt 1993-ban a Fül-orr-gége osztály részére került átalakításra ben egy újabb műtővel bővült. Patológia 1905-ben épült, felújítására - a Fővárosi Önkormányzat pénzügyi fedezet biztosításával ben került sor. Az épület állapota jó, funkciójának megfelel. J épület 1965-ben épült, kis alapterületű épület. A födém cseréje és új tető kialakítása megtörtént. Az épületben a központi sterilizáló nyert elhelyezést. Az épület állaga a régi tető elbontása és a helységek kialakítása után jó, a funkciónak megfelelő. A steril eszközök szállítása a műtőkbe, az osztályokra azonban az udvaron keresztül történik, így a funkció a B épületbe kerül áthelyezésre. Porta trafó épület Az 1981-ben épült épület egyik része megsüllyedt, falrepedések keletkeztek decemberében statikai szakvélemény készült, mely tartalmazza a megerősítés módját is. Az épületben több kiszolgáló helység mellett az áramfogadó nyert kialakítást (trafó). A kórháznak szükségáramforrás ellátása is innen történik, a megoldás azonban nem kielégítő. Az elektromos betáplálás két irányból történik, de az együttes áramkimaradás így is előfordul. H épület 1965-ben épült, a műhelyeken és irodákon kívül a kazánház van itt elhelyezve. Tervezett a kazánok cseréje az intézet távlati energia ellátásának biztosítására. Az energiaellátó rendszer felújítása tendereztetés alatt van. K épület 1976-ban épült. Az épület HACCP követelményeinek megfelelően felújításra került. Az épületben a konyha és a dolgozói étterem található. A tervezett B épület megépítésének szakmai indokai A Heim Pál Gyermekkórház 1973-ban készült rekonstrukciós programja a megvalósult A épülettel együtt 1983-ra tervezte a B épület megépítését is. Az épület egy ú.n. manuális tömb lett volna, amelyben a sebészeti jellegű fekvő beteg osztályokon túl központi műtő, intenzív osztály, felvételi rész, központi sterilizáló és nővéröltöző került volna elhelyezésre. Az eredeti rekonstrukciós program szerint a B épület megépülése után a C épületet le kell bontani és a belgyógyászati jellegű osztályok a D, G és A épületben kerültek volna elhelyezésre.

12 1230 Az 1973-as elképzelés még ma is helyes, mert a kórház három épületében működnek manuális osztályok, négy szinten van műtő elhelyezve (amelyek műszaki megoldásai nem megfelelőek, a jelenlegi előírásokat nem tudják teljesíteni). A részlegek mind munkaerőben, mind műszerben nem elég hatékonyan használhatók ki, tehát egy épületben való koncentrálásuk gazdaságos és a jelenlegi kor követelményeit szakmailag kielégítő megoldáshoz vezet. 1. A fővárosi gyermekellátás jelenleg szétaprózva sok helyen, kis osztályokon történik, így az ellátó helyek számának csökkentése is indokolja egy nagy kapacitású, modern tömb megépítését. A Heim Pál Gyermekkórház manuális és intenzív osztályai elvileg nem országos felvételi kötelezettséggel működnek, de a kórházban ellátott betegek 47 %-a vidéki. Így a B épület elkészülte nemcsak a főváros gyereklakosságának ellátására, hanem országosan is kedvező hatást eredményez. 2. Az Egészségügyi Törvény szabályozta, hogy a szülőnek biztosítani kell a gyermeke kórházba kerülésekor a gyermek melletti tartózkodást. A jelenlegi elhelyezések nem teszik lehetővé, hogy emberi módon lehessen ezt a jogot és igényt kielégíteni. Az új épületben ezen igények kielégítésére is gondolni kell. 3. A manuális osztályok jelenlegi elhelyezése már a szakmai fejlődés gátjává is vált, így például nem tudja biztosítani a rehabilitáció lehetőségét, de új eszközök megvételét is gyakran a helyhiány vagy a födém terhelhetősége akadályozza. Szakmai igény lenne egy sürgősségi felvételi részleg kialakítására, ennek feltételei a jelen körülmények között szintén csak kompromisszumok útján alakíthatók ki. 4. Nemcsak a betegek igény szintje növekedett meg az elmúlt időszakban, hanem a dolgozók részére is egyre nagyobb igény a megfelelő munkakörülmények biztosítása. Szűkös az orvosi szoba, nővér munkahely, műtős szoba, stb. ellátottság. Összefoglalva elmondható, hogy a B épület felépítése a főváros gyereklakosságának szakmai ellátásában és a betegápolás körülményeinek biztosításában nagy előrelépést jelent, költségtakarékosabb betegellátást biztosít a szülők nagyobb megelégedettségével. A betegellátást az új munkaügyi jogszabályok életbelépésével is lehetővé lehet tenni nagyobb, koncentráltabb osztályokon. Az egy ágyra jutó betegforgalom nő, a kiszolgáló helyiségek biztosításával. A Heim Pál Gyermekkórház orvos-szakmai adatai A Heim Pál Gyermekkórház évente ezer fekvőbeteget lát el, az ágykihasználtság évben 67 %-os volt, ami évente emelkedik. Az ágykihasználtság viszonylag alacsonyabb értéke részben köszönhető annak is, hogy a jelenlegi ágystruktúrában elkülöníthetőségi lehetőség nincs (így, ha 4-5 ágyas kórterembe szakmai indokok alapján egy gyereket el kell különíteni, 3-4 ágy üresen marad). A felvett gyerekek 47 %-a vidéki, így a kísérők fogadása, ellátása is megfelelő feltételeket igényel. A kórházhoz tartozó szakambulanciák, szakrendelések éves betegforgalma fő. A kórház állandó felvételt tart gyermekgyógyászati és toxikológiai esetekre, valamint a fővárosi beosztásnak megfelelően - sebészeti, traumatológiai, fül-orr-gége és bronchológiai betegek számára. Szombat, vasárnap és ünnepnap a központi gyermekbaleseti ambulancia is itt működik. A B épület elkészülte után traumatológiai, sebészeti, fül-orr-gégészeti profilokban is állandó felvételt terveznek.

13 1330 A fő ellátási terület Délpest, azaz a VIII., IX., XVIII., XIX., XX., XXI., és XXIII. kerületek, de minden osztálynak van olyan specialitása, melyet országos kiterjedéssel lát el. A kórház 380 ágyból 370 aktív ágy. Rövid a gyermekek kórházban tartózkodásának ideje, így nagy forgalomra kell számítani. A B épületben elhelyezendő osztályok, részlegek orvos-szakmai programja 1. Kiszolgáló egységek A műtétes osztályokat magában foglaló épületben néhány kiszolgáló egység, terület elhelyezése is szükséges: gépkocsi parkoló létesítése, központi sterilizáló kialakítása műszer, textília, ágy sterilizálására, fizioterápiás részleg az épületben nagy számban ellátott, műtött beteg utókezelésére, központi öltöző, amennyiben ilyen megoldás mellett dönt a tervező, hulladéktároló mind a veszélyes, mind a kommunális hulladék ideiglenes elhelyezésére. 2. Intenzív osztály orvos-szakmai programja Szakmai indokoltság, szakmai profil Minden nagy forgalmú kórházban alapkövetelmény a kritikus állapotú betegek ellátását végző intenzív terápiás osztály léte. Ez kiemelten fontos egy súlyos beteganyagot ellátó manuális tömbben. A beteganyag indokolja, hogy az intenzív osztály is a tömbön belül kerüljön elhelyezésre. A manuális igényeken túl az osztály ellátja a belgyógyászati okból eszméletlenné vált és mérgezett gyermekeket, valamint szükség esetén az - elsődlegesen a Szent László Kórház profiljába tartozó - akut légúti szűkület miatt, illetve az Országos Kardiológiai Intézetben operált, de egyéb betegséggel is rendelkező gyermekek intenzív megfigyelését és kezelését is. Ellátandó feladat, vonzáskörzet Az osztály elsősorban a délpesti régió betegeit látja el interdiszciplináris intenzív terápiát igénylő esetben, míg toxikológiai és bőrgyógyászati betegeket az egész ország területéről fogad, illetve más kórházból a profiljába illeszkedő kritikus állapotú beteget szükség és lehetőség esetén átvesz. A meglévő feladat leírása Az osztály noninvaziv és invaziv betegészlelést végez, az állapot megfigyelése és a romlás megelőzése érdekében. Oxigén magas koncentrációban történő adásában javítják a szervezet oxigén kínálatát. Gépi lélegeztetést végeznek csecsemő kortól a felnőtt korig. Intracranialis nyomásmérést és agykamrai liquor drainage-t végeznek a súlyos koponya sérülteknél. A betegek naponta részesülnek a szükséges végtagi, illetve légúti fiziotherápiában. Csökkent veseműködés esetén peritoneális dializist végeznek. Külső szakemberek bevonásával helyszíni plasmaferezis, hemofiltráció, illetve dializis biztosított. A B épületben az osztály szakmai feladatai nem csökkennek, nő az ellátott betegek száma és nagyarányban nő az újszülöttek, csecsemők ellátási igénye. Az igények várható alakulása A kórház tevékenységének fejlesztése és kiterjesztése egyértelműen meghatározza az intenzív osztály iránti igények megsokszorozódását. A betegellátás modern menete 20 intenzív ágy létesítését igényli, de a profil bővülése még 10 neonatalis intenzív ellátást nyújtó ágy szükségességét indokolja.

14 1430 Elérni kívánt ellátottsági szint Az osztályon bővíteni kell az általános sebészeti, traumatológiai, idegsebészeti, mellkassebészeti, urológiai-sebészeti tevékenységhez kapcsolódó ellátást. A manuális szakmák újszülött ellátásának növekedése a perinatalis intenzív ellátást az osztályon új profilként teszi szükségessé, melyhez a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell. Gép-műszer állomány Az osztály profiljának megfelelő gép-műszer állomány feltételeinek figyelembevétele szükséges. Munkaerő szükséglet Az osztály a megemelkedett feladatok miatt az alábbi létszámot igényli (természetesen a minimum feltételek változása esetén az igény annak megfelelően változik): 17 fő orvos 3 fő diplomás ápoló 5 fő gyógytornász 1 fő dietetikus 20 fő intenzív terápiás szakápoló 40 fő ápoló 2 fő adminisztrátor 2 fő beteghordó Igényelt ágyszám 30 ágy, ebből 6 alacsonyabb szintű megfigyelést igénylő betegnek. Az ágyak újszülöttől a felnőtt beteg méretig szükségesek. Minden ágyhoz 2-2 oxigén, sűrített levegő és szívás csatlakozás szükséges. 3. Központi műtőblokk orvos-szakmai programja Szakmai indokoltság, szakmai profil A Heim Pál Gyermekkórházban jelenleg két sebészeti, illetve traumatológiai műtő, egy urológiai, egy ortopédiai, illetve szemészeti, két fül-orr-gége műtő és egy endoscopiás műtő működik. A műtők elhelyezkedése szétszórt, három épületben négy szinten találhatók. A műtők profiljában változtatás nem történik, de lényegesen nagyobb esetszámmal kell számolni. Indokolt a műtő központosítása kapacitásuk jobb kihasználása, illetve a munkaerő szükséglet biztosíthatósága érdekében. Ellátandó feladat, vonzáskörzet A műtők felvétel területe együtt változik a manuális osztályok felvételi területének alakulásával. Elsősorban vonzáskörzetként Pesttel és az agglomerációval számol a Gyermekkórház, de jelenleg is az ellátott betegek 47 %-a vidéki. Meglévő feladat leírása A Heim Pál Gyermekkórházban 2004 évben az alábbi műtéteket végezték: sebészeti, traumatológiai 2101 ortopédiai 592 szemészeti 217 urológiai 581 fül-orr-gégészeti 1624 endoszkópiás 372 Összesen: 5487

15 1530 Igények várható alakulása A műtéti statisztikákat ismerve a vonzáskörzet bővülése, illetve az igények megnövekedése miatt a jelenlegi műtő igény mintegy 2,5-szeresével kell számolni. Elérni kívánt ellátottsági szint A centrummá válás többlet profil felvételét nem jelentené, de minden meglévő profilnál jelentős bővülést eredményezne. Ezek ellátásához a központi műtőblokkban 2 sürgősségi, 6 műtőre és előkészítő, kiszolgáló helyiségre van szükség. Gép-műszer Az osztály profiljának megfelelő gép-műszer állomány feltételeinek figyelembevétele szükséges. Munkaerő szükséglet 8 orvos 12 aneszteziológus szakasszisztens 12 műtősnő 15 műtősfiú 4. Sürgősségi osztály orvos-szakmai programja Szakmai indokoltság, szakmai profil A fejlett világban felismerték, hogy a különböző okból fellépő sürgősségi, vagy súlyos, veszélyes állapotban lévő betegek kezelésében sok hasonló lépés van. Ezért az erők koncentrálása miatt a kórházak sürgősségi osztályokat alakítottak ki és ezzel párhuzamosan kialakult egy új szakma a baleseti és sürgősségi orvostan. A sürgősségi osztályon egy helyen található meg az állapot stabilizálásához és a gyors diagnózishoz szükséges szakember és felszerelés. El lehet végezni az azonnal szükséges kezeléseket, majd a primer ellátás után kerül a beteg vagy haza, vagy a betegsége szerint illetékes betegosztályra. A kórházunkban jelenleg sürgősségi ellátást több osztály, részleg végez. Célszerűnek látszik, hogy a főváros legnagyobb és legszélesebb ellátási spektrumú gyermekkórházában a sürgősségi ellátás teljes vertikumában működő osztály alakuljon ki. A sürgősségi osztály végzi a beérkező betegek osztályozását (azonnali foglalkozást igénylők, 15 percen belül ellátandók, fájdalom miatt kezelendők, nem azonnali ellátást igénylők, alacsonyabb szinten is elláthatók), szervezi, illetve végzi a szükséges szak konzíliumokat és diagnosztikai lépéseket. A beteget, ha szükséges maximum 24 órán keresztül megfigyeli és kezeli. A végleges ellátás után a beteget hazabocsátja, szükség esetén osztályos felvételre irányítja. Ellátandó feladat, vonzáskörzet Naponta összesítve ellátott beteggel lehet számolni, de csúcs időszakban a 400 főt is elérheti az ellátást igénylők száma. Gyerekek az ellátottak, így itt is számolni kell átlagosan minden beteghez 2 kísérővel. Elérni kívánt ellátottsági szint Az osztály jelenleg elsősorban a délpesti terület ellátását végzi sürgősségi szempontból, de egyes napokon ez a tevékenység egész pestre kiterjed. Távlatokban a szolgálatot egész Pest sürgősségi eseteinek ellátására kívánja fejleszteni a hét minden napján. Gép-műszer állomány Az osztály profiljának megfelelő gép-műszer állomány feltételeinek figyelembevétele szükséges.

16 1630 Munkaerő szükséglet Jelenleg a sürgősségi ellátást döntő többségében betegosztályokhoz tartozó, egyéb feladatot is ellátó szakemberek végzik, így a sürgősségi osztály munkaerő szükséglete többletként jelentkezik. 6 szakorvos 5 rezidens orvos 5 diplomás ápoló 5 asszisztens 10 ápoló 2 diszpécser 5 adminisztrátor 5 beteghordó Igényelt ágyszám A sürgősségi osztályon igényelt 20 ágyból 5 ágy elkülönítőben, monitorizálási lehetőséggel, a többi 15 ágy elosztva. Igényelt helyiségek A szokásos helységeken felül helikopter-leszálló, ambuláns és külön fedett mentő bejáró, nagy területű váróhelyiség gyerekjátszó kijelölésével. 5. Sebészeti és traumatológiai osztály orvos-szakmai programja Szakmai indokoltság, szakmai profil A teljes körű gyermeksebész képzésre akkreditált osztály a főváros legnagyobb forgalmú ilyen típusú osztálya ben az osztályra felvett betegek száma 2500, melyből 41 % traumatológiai, 59 % általános sebészeti beteg. A járóbeteg forgalom 2000 évben fő felett volt. Az osztályon jelenleg 55 aktív ágy működik, amelyen részben szezonális okok miatt, részben az akut ügyeleti ellátás jelenlegi rendszere miatt egyenlőtlen terhelésnek kell megfelelni. Profilok: traumatológia, beleértve a neurotraumatológiai és újabban a kézsebészeti ellátást is, angiológia az artériás, vénás és nyirokérrendszer fejlődési rendellenességei, portalis hipertensio, endoscopós sebészet ezen belül tápcsatorna endoscopia, laparoscopia, toracoscopia, arthroscopia, csecsemő és újszülött ellátás komplex myelodysplasia, ventriculoperitoneális shunt műtétek, mellkass-ebészet, mellkas fali fejlődési rendellenességek, tüdősebészet, mediastinum, gastroenterológiai sebészet, melyen belül nyelőcső, gyomor, nyombél betegségek, marásos nyelőcső- és gyomorsérülések, tápcsatorna vérzések, gastrooesophagealis reflux, máj- és epeut betegségek, vastag- és vékonybél működési zavarok és fejlődési rendellenességek és székürítési zavarok (a gastroenterológiai osztállyal együttműködve), daganatsebészet fej, nyak, mellkasi, hasüregi és lágyrész tumorok sebészete. Mindezen profilokat teljeskörű diagnosztikai és gyermekbelgyógyászati háttér is támogatja, amelyen túlmenően a manuális határterületi szakmák (orr-fül-gégészet, urológia, orthopédia, szemészet, fogászat és szájsebészet) is jelen vannak. Ez a tény alapozza meg leginkább a kórházban kialakítandó manuális centrum létjogosultságát.

17 1730 Ellátandó feladat, vonzáskörzet Az ellátott terület jelenleg a délpesti régió és agglomerációja, a betegek közel 50 %-a vidéki, de speciális kórképek ellátását nemcsak az egész országból, hanem külföldről is vállalják. Távlatilag a délpesti terület egész Pestre történő megnövekedésével és a heti 3 napos felvételes ügyelet helyett folyamatos felvételes ügyelettel számolnak. Meglévő feladat leírása évben 47 ezer megjelenő betegből 2500-at vett fel az osztály, mintegy 40 %-át sürgősséggel, 60 %-át előjegyzéssel műtét, 390 endoscopia történt. A traumatológiai műtétek az összes műtét mintegy 12 %-át teszik ki, teljes körű non-stop ügyelet bevezetése esetén a műtétek megháromszorozódásával lehet számolni. Elérni kívánt ellátási szint A jelenlegi profilok megtartása, a felvételi terület megnagyobbodása, valamint a folyamatos felvétel. Gép-műszer állomány Az osztály profiljának megfelelő gép-műszer állomány figyelembevétele szükséges. Munkaerő szükséglet A minimum szabályok szerint. Igényelt ágyszám A megnövekedett feladat ellátásához 110 ágy szükséges. 6. Urológiai osztály orvos-szakmai programja Szakmai indokoltság, szakmai profil A Heim Pál Gyermekkórház urológiai osztálya - mint az egyetlen hazai gyermekurológiai osztály - kizárólag urológiai tevékenységet folytat. Szakmai profilja felöleli a gyermekurológia teljes körét az egyszerűbb urológiai ellátástól a komplex urológiai ellátásig. Fővárosi társintézmények, valamint szükség esetén vidéki kórházak számára konziliáriusi tevékenységet végez, valamint ezen kórházakból a speciális gyermekurológiai ellátást igénylő gyermekeket gyógykezelésre átveszi. Mint akkreditált osztály a szakorvos képzésben a gyermekurológia oktató helye. Ellátandó feladat, vonzáskörzet Urológiai betegségben szenvedő gyermekek, illetve urológiai betegség gyanújával beutalt gyermekek kivizsgálása, gyógykezelése, ezen belül gyermekurológiai műtétek végzése. Vonzáskörzet délpesti terület és az agglomeráció. Meglévő feladat leírása Évente mintegy 1200 fekvő beteget kezelnek, az elvégzett műtétek száma A műtétek %-a húgyszervi fejlődési rendellenesség korrekciója céljából történik, ezek részint a vesén és a húgyszerveken, részint a férfi nemi szerveken végzett műtétek. Kiemelendők az endoscopos és a laparoscopia útján végzett gyermekurológiai, valamint a transurethralis úton végzett húgyhólyag és húgycső műtétek. Az urológiai szakrendelés évi fő, az urodinamyás szakrendelés évi 350 fő. Az igények várható alakulása A jelenlegi feladatok mintegy %-os növekedése várható a vonzáskörzet növekedése miatt. A növekedés részben attól is várható, hogy az újszülött kori, illetve intrauterin életben végzett szűrővizsgálatok hatékonysága növekedni fog és a felismert, veleszületett rendellenességek már csecsemőkorban is ellátásra kerülnek.

18 1830 Elérni kívánt ellátási szint A jelenlegi ellátottság a következőkkel bővíthető, illetve emelhető: meningomyelocelével született gyermekek teljes körű, komplex ellátása, hólyagpótló műtétek végzésének bevezetése, korszerű vizelet deviáló műtétek bevezetése, az osztályon kialakítható a gyermekkori vese transplantáció lehetősége. Gép-műszer állomány Az osztály profiljának megfelelő gép-műszer állomány figyelembevétele szükséges. Munkaerő szükséglet Az osztály a minimum feltételek szerinti létszámot igényli. Igényelt ágyszám Az osztály változatlan ágyszámmal, jobb ágykihasználtsággal és ápolási idő csökkentésével a megnövekedett igényt 30 ágyon ki tudja elégíteni. 7. Ortopédiai osztály orvos-szakmai programja Szakmai indokoltság, szakmai profil Az ortopédiai osztály a gyermek ortopédia teljes skáláját ellátja, a pesti régió egyetlen gyermek ortopéd osztálya. A betegek újszülött kortól 18 éves korig fordulnak meg az osztályon, indokolt esetben 18 év felett is követik ellátásukat. Az osztály szakképzés és továbbképzési rendszernek is része, a gyermek ortopédiára akkreditált centrum. Speciális profilok: a végtaghossz kiegyenlítés és csont korrekció rendszer betegségek, balesetek, ér- és egyéb fejlődési rendellenességek eseteinél, a gerinc strukturális betegsége, scoliosis, M. Scheuermann konzervatív kezelés, gyermek arthoscopia, csontnövekedés-szabályozó beavatkozások, tengelykorrekció Ellátandó feladat, vonzáskörzet Az osztály feladata a délpesti régióból jövő betegek ortopédiai ellátása, vidéki kórházakból is irányítanak át betegeket, a Pethő Intézettel tartott kapcsolat is rendszeres betegáramlást jelent. Meglévő feladatok leírása A szakmailag magas szinten értékelt ellátást korszerű segédeszköz-készítés rendszere egészíti ki. Teljes körű ultrahang csípőszűrő rendszert vezettek be. Ebből jelenleg évi 1500 vizsgálatot tudnak elvégezni. A betegosztályon évi 1000 beteget látnak el és mintegy 550 műtétet végeznek. Emelkedő arányban történik a konzervatív esetek, főként gerinc betegek ellátása. Igények várható alakulása Az utóbbi évek tendenciáit ismerve további ambuláns forgalom növekedése várható. Körülbelül járóbeteg ellátására kell felkészülni. A műtétek száma 5 év alatt 360- ról 550-re nőtt, ez a tendencia 5 év múlva műtét elvégzését igényelheti. A gerinc betegségek és a konzervatív kezelések igénye robbanásszerűen növekszik, ilyen ellátási igény várható.

19 1930 Elérni kívánt ellátási szint Speciális szűrési rendszerek kiépítését tervezi az intézmény, részben a jelenleg is meglévő ambulancián, részben erre speciálisan létrehozott centrumban: teljeskörű újszülöttkori csípő szűrés, kiegészítve ultrahang vizsgálattal, statikai rendellenességek komplex szűrése, követése, objektív vizsgáló rendszerekkel, a szükséges segédeszköz ellátás és torna kapacitás biztosítása mellett, tartási rendellenességek komplex szűrési rendszere a scoliosis és Scheuermann kór korai felismerésére és követésére. A meglévő gyógytorna kapacitás mellett a fiziotherápiás háttér kiépítése szükséges. Az ortopédiában is kifejleszthető az egynapos ellátás. Gép-műszer állomány Az osztály profiljának megfelelő gép-műszer állomány figyelembevétele szükséges. Munkaerő szükséglet A minimum feltételek szerint előírt létszám. Igényelt ágyszám 30 ágy továbbra is indokolt. 8. Szemészeti osztály orvos-szakmai programja Szakmai indokoltság, szakmai profil A gyermekek szemészeti ellátása gyermekkórházi körülmények között szükséges, ahol a kivizsgálásukhoz a diagnosztikai lehetőségek és a társ szakmákkal történő konzultációk lehetősége biztosított. A gyermekszemészet szakmai profilja elsősorban a strabismus és a heterophoria kezeléséből, kancsalság ellenes műtétek elvégzéséből, a szemhéjak hibás állása, továbbá a szemhéjon, illetve a szem környékén előforduló tumorok miatt végzett plasztikai beavatkozásokból áll. A szemészeti osztály ellátja ezen kívül a szemhéjakat és a szemgolyót ért sérüléseket, beleértve a perforáló bulbus sérülést is (az intra oculáris idegentest kivételével). Ellátandó feladat, vonzáskörzet A fent elmondott feladatokat Délpest területéről végzi az osztály, de vidékről is nagyon sok beteg veszi igénybe szolgáltatásaikat. Meglévő feladat Az első bekezdésben felsorolt műtéti eseteken kívül kivizsgálják az uveitisben szenvedő gyermekeket, tompa szemsérülés miatt, külső gyulladások, csecsemő könnycsatorna elzáródásának kezelése céljából. A rejtett kancsalság vizsgálatát polateszttel végzik, kezelése hasábos szemüveggel történik. Igények várható alakulása A gyermekszemészeti ellátás döntő többségében felnőtt rendelésen történik az osztály felé az igény mind az ambulancián, mind a fekvőbeteg ellátásban kissé emelkedik. A szakmai profil szélesítését nem tervezik. Elérni kívánt ellátottsági szint A gyermekkor szemészeti betegségeiben teljes körű ellátásra törekszik. Gép-műszer állomány Az osztály profiljának megfelelő gép-műszer állomány figyelembevétele szükséges.

20 2030 Munkaerő szükséglet Munkaerő igény a minimum feltételeknek megfelelően. Igényelt ágyszám A jelenlegi 10 ágy elegendő a feladatok ellátására. 9. Fül-orr-gége és Bronchológiai osztály orvos-szakmai programja Szakmai indokoltság, szakmai profil Az osztály jelenleg 35 ágyon működik, így az ország és a főváros legnagyobb gyermek fül-orr-gége osztálya. Hagyományai, betegforgalma és szakmai profilja alapján egyaránt a szűkebb szakma vezető osztályának számít. Az osztály a gyermek fül-orr-gégészet minden profilját felöleli. Ellátandó feladat, vonzáskörzet Jelenleg az osztály Délpest gyermek ellátásáért felelős közvetlenül. Sok beteg nem ebből a budapesti régióból jön és a betegek közel fele vidéki. Az osztály részt vesz a fővárosi fül-orr-gégészeti ügyeletben a beosztás szerint. Meglévő feladat leírása Az osztály betegeinek túlnyomótöbbsége tervezetten, krónikus betegség miatt, vagy elektív műtétre jön az osztályra. A műtéti esetek mintegy 65 %-a tonsillectomia és adenetómia (ez az arány alacsonyabb, mint az országos átlag). A szakmai munka profil szerinti részletezése: fül-orr-gégészet területén komplex fül-orr-gégészeti diagnosztika és konzervatív kezelés minden a gyermekeken előforduló fül-orr-gégészeti kórképben, a műtéti területen többek között hallójárati atresia sebészet, fülkagyló plastica, középfül sebészet minden formája, műtéti hallás javítás, cochleáris implantáció, endoscopos és hagyományos melléküreg sebészet, rhino-onkológiai sebészet, nyálvezeték sebészet, gége fejlődési rendellenességeinek műtéti kezelése, stb., ajak- és szájpadhasadék komplex ellátása, audiológiai ellátás az összes klasszikus és modern, audiológiai módszerrel, rhinológia, orr polypositas és cystás fibrosisos gyerekek rinológiai gondozása, foniátriai ellátás gyermekkori hangképzési és beszédzavarok kezelése (az osztály keretén belül működik az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Gyermek Foniátriai Tanszéke), allergológia fül-orr-gégészeti és rhinológiai esetekben, OSAS obstruktív sleep apnoeban szenvedő gyermekek kivizsgálása és kezelése belgyógyászati osztállyal közösen, bronchológia légúti idegentest és egyéb bronchológiai problémák ellátása, oesophagológia nyelőcső szűkület, idegentest diagnosztizálása, ellátása. Az igények várható alakulása A vonzáskörzet növekedése és néhány tervezett profil bevezetése (maxillofaciális traumatológia, fej- nyak sebészeti ellátás) jelent az osztálynak többletfeladatot. Elérni kívánt ellátási szint Cél a gyermek populáció teljes körű fül-orr-gégészeti és bronchológiai ellátása, melyhez már csak kisebb fejlesztések szükségesek. Az ellátási körzet növekedése miatt a nonstop ügyeleti ellátás bevezetése szükséges.

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei)

TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Budapesti Olimpiai Központ (Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei) nyilvános tervpályázati eljárásához (ötletpályázatához) 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Tartalomjegyzék 2 1.1. A tervpályázat

Részletesebben

Tervpályázati kiírás 1. a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2. Győr, 2003 augusztus 25.

Tervpályázati kiírás 1. a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2. Győr, 2003 augusztus 25. Tervpályázati kiírás 1 a GYŐR, 150 FH-ES IDŐSEK OTTHONA megvalósítására alkalmas építészeti tervjavaslat kiválasztására 2 Győr, 2003 augusztus 25. 1 A kiírás a településrendezési és építészeti tervpályázatok

Részletesebben

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59.

BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. BUDAPEST, XI. KER. BUDAFOKI ÚT 59. VUÉK-HÁZ ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK I. Tervpályázati Kiírás 4 II. Tájékoztató Adatok 5 1. Kiíró megnevezése 6 2. Társkiíró megnevezése

Részletesebben

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR 4. 1.1. Egészségügyi reform 4

Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR 4. 1.1. Egészségügyi reform 4 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. A KÖVETKEZŐ IDŐSZAK FELADATAIT MEGHATÁROZÓ PROBLÉMAKÖR 4 1.1. Egészségügyi reform 4 1.2. Finanszírozás folyamatos változása 5 1.3. Kiegészítő biztosítók, pénztárak megjelenése

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató főorvos

Részletesebben

Margit Kórház, Csorna

Margit Kórház, Csorna 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Margit Kórház, Csorna Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház. Kaposvár. Alapítva 1846-ban

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház. Kaposvár. Alapítva 1846-ban Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár Alapítva 1846-ban Somogy Megyei KAposi Mór Oktató Kórház Tartalomjegyzék I. Küldetési nyilatkozat 5 Stratégia 6 Jövőkép 7 SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK! Kaposi

Részletesebben

FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK A BUDAPESTI KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK GYAKORLATÁBAN

FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK A BUDAPESTI KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK GYAKORLATÁBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK LEVELEZŐ tagozat LOGISZTIKA szakirány FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGEK A BUDAPESTI KÖZPONTI HONVÉD KÓRHÁZ LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK GYAKORLATÁBAN

Részletesebben

Kanizsai Dorottya Kórház

Kanizsai Dorottya Kórház 5. számú melléklet Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben Kanizsai Dorottya Kórház Pályázati felhívás címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

A MÁTRAI GYÓGYINTÉZET BESZÁMÓJA 2010. ÁPRILIS 30.-I ÁLLAPOT SZERINT

A MÁTRAI GYÓGYINTÉZET BESZÁMÓJA 2010. ÁPRILIS 30.-I ÁLLAPOT SZERINT A MÁTRAI GYÓGYINTÉZET BESZÁMÓJA 2010. ÁPRILIS 30.-I ÁLLAPOT SZERINT Készült: 2010. május 6. Tartalomjegyzék 1 Intézmény bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése... 5 1.1 Intézményi struktúra alakulása

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 96-16/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a "Zsigmondy Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit

Részletesebben

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. I.2. I.3. I.4. A kórház megnevezése: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház I.1.1. Rövidített cégneve: Gyógyfürdőkórház

Részletesebben

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest INTÉZETI STRATÉGIA 2011-2015 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Vezetői összefoglaló... 5 3. A kerületi lakosság egészségi állapotának alakulása 1997-2010.... 8

Részletesebben

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március

JELENTÉS. az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről. 1001 2010. március JELENTÉS az egynapos sebészeti ellátásra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 1001 2010. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2010. ÉVI MINISZTERI ÁTADÁS-ÁTVÉTELHEZ

BESZÁMOLÓ A 2010. ÉVI MINISZTERI ÁTADÁS-ÁTVÉTELHEZ Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet BESZÁMOLÓ A 2010. ÉVI MINISZTERI ÁTADÁS-ÁTVÉTELHEZ 1. Az intézmény bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése 1.1. Az intézmény speciális feladatköréből

Részletesebben

B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA. 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf. : 1 49. 76/516-700 Fa x: 76/4 81-2 19

B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA. 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf. : 1 49. 76/516-700 Fa x: 76/4 81-2 19 B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA S ze g e d i T u d o m á n y e g ye t e m Á l t a l á n os O r v os t u d omá n yi K a r O kt a t ó K ó r h á za 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf.

Részletesebben

Budapesti Egészségügyi Modell BEM. 2009. december

Budapesti Egészségügyi Modell BEM. 2009. december Budapesti Egészségügyi Modell BEM 2009. december A BEM olyan egészségügyi program, melynek alkalmazása a minőségi élet feltétele, a budapesti polgároknak hosszabb és egészségesebb életet segít biztosítani,

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13.

A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról. 148/2007. (IX. 13. 148/2007. (IX. 13.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásában működő kórházak szakmai fejlesztési tervének elfogadásáról 1. sz melléklet Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet

Részletesebben

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26.

Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos 2014. június hó 26. Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos 2014. június hó 26. napjától I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I./1. A szervezeti és működési

Részletesebben

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben,

LAPUNK. Juhász Gyula idézettel kívánunk mindenkinek áldott, szép ünnepet! Információs Lapja. A kis Jézuska itt van a közelben, LAPUNK XV. évfolyam 3. szám 2014. december Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja TARTALOM Ünnepi köszöntő Kitüntetettjeink Betekintés Telephelyeink életébe: Bemutatkozik

Részletesebben

Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai

Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai Kelenvölgyi Szentháromság Liget térépítészeti ötlet tervpályázata egyetemi, főiskolai hallgatók számára tervpályázati kiírás és tervezési szempontok Budapest Kelenvölgy 2012. május 1 TARTALOMJEGYZÉK: 1.

Részletesebben

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Példány sorszáma: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza Sátoraljaújhely INTÉZETI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: dr. Borzi Márta mb. igazgató főorvos Ellenőrizte: ZOK - elnöke

Részletesebben

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához

1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. című pályázati felhívásához 1. sz. melléklet PROJEKT ADATLAP a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség. Tanulmány. Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség. Tanulmány. Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség A térségben élők egészségügyi rehabilitációs programjának kidolgozása Tanulmány Készült: a Borsod Abaúj Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013. A Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény Esthajnal Időskorúak Otthona és a Zöld Fenyő Időskorúak Otthona SZAKMAI POGRAMJA 2013. Készítette: Bognár Gyöngyi mb. telephely igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19.

T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE. 2007. március 19. T ÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS RÉSZÉRE 2007. március 19. I. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtása I.1. A törvényi felhatalmazás alapján

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3927/2012 számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3927/2012 számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-3927/2012 számú ügyben Előadó: dr. Bácskai Krisztina Az eljárás megindulása,,a válság vesztesei a paragrafusok fogságában projekt keretein belül az alapvető

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben