A Habitat for Humanity Magyarország lakhatási programjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Habitat for Humanity Magyarország lakhatási programjai"

Átírás

1 A Habitat for Humanity Magyarország lakhatási programjai

2 Tartalomjegyzék Köszöntő... 1 Kik vagyunk? Érdekképviselettel az igazságos lakáspolitikáért... 4 Éves jelentés a lakhatási szegénységről... 6 Szociális Lakásügynökségek... 8 Településfejlesztési Kerekasztal Mátraverebélyen HabitatPont program Elsőként lakhatást program Energiahatékonyságot célzó építkezések Rendezvényeink a Lakhatási Világnapon Segítsen meleg otthont, reményt teremteni a szegénységben élő családoknak!... 20

3 Tisztelt Partnerünk! Kedves Barátunk! A Habitat for Humanity a világ 80 országában dolgozik azért, hogy minden ember egészséges, megfizethető, méltó otthonban élhessen. Mi, a magyar Habitat munkatársai ugyanezt szeretnénk elérni hazánkban. Célunk, hogy mindenki jó körülmények között éljen, mely lehetővé teszi számára az egészséges, tevékeny életet. Sokaknak nyújtunk ehhez közvetlen segítséget. Olcsó építőanyaggal, önkéntes munkával, szaktudás átadásával segítjük a családokat és a közösségeket abban, hogy javuljanak a lakáskörülményeik, és hogy a jövőben saját maguk is képesek legyenek javítani otthonaik állapotán. A lakhatási szegénység Magyarországon 1,5 millió embert érint. Ekkora probléma megoldásához széleskörű összefogásra és hatékonyabb lakáspolitikára van szükség. A Habitat for Humanity Magyarország évek óta foglalkozik lakáspolitikai érdekérvényesítéssel, hogy saját eszközeinkkel a lakhatási szegénységet feltáró kutatásokkal, szakmai megoldások kidolgozásával, a szegénységben élők problémáinak bemutatásával győzzük meg a döntéshozókat arról, hogy Magyarországnak igazságos és befogadó lakáspolitikára van szüksége. Bízunk benne, hogy egyre több partnerünkkel, támogatónkkal dolgozhatunk együtt a lakhatási szegénység enyhítésén, a szegények és kiszolgáltatottak érdekeit figyelembe vevő szakpolitika és az emberhez méltó otthonok megteremtésén. Szekér András igazgató Habitat for Humanity Magyarország 1

4 Kik vagyunk? A Habitat for Humanity lakhatási szegénységgel foglalkozó nemzetközi civil szervezet, amely egy igazságos lakáspolitika és az emberhez méltó otthonok megteremtéséért dolgozik. Első szervezetünk 1976-ban jött létre az Amerikai Egyesült Államokban. Mára a Habitat for Humanity az egyik legnagyobb lakhatási szegénységgel foglalkozó világszervezet, mely 80 országban van jelen. A szervezet fennállása óta több mint házat épített vagy újított fel, és 4 millió embernek biztosított egyszerű, megfizethető otthont. Munkánkat több millió önkéntes segíti a világon. A Habitat for Humanity Magyarországon 1996 óta működik. Eddig több mint 2000 család lakhatási gondjain segítettünk: 150 család költözhetett új otthonba, 620 család lakását újítottuk fel, háztartás-gazdálkodási és energiatakarékosságot célzó képzéseinken 1300 család vett részt. Munkánk során felismertük, hogy a 1,5 millió lakhatási szegénységben élő ember helyzetén egyedül nem tudunk változtatni, ehhez a szegények és kiszolgáltatottak érdekeit is szem előtt tartó lakáspolitikai intézkedések szükségesek. A szakpolitikai döntések megszületését a problémák feltárásával és hatékony megoldások kidolgozásával 2

5 kívánjuk segíteni. Javaslatainkat a döntéshozók és a közvélemény elé tárjuk, bízva abban, hogy a párbeszéd és a közös gondolkodás eredményeképp mélyreható változások indulnak el a magyarországi lakhatási szakpolitikában. Célunk az, hogy munkánkkal közvetlenül is támogassuk a szegénységben élőket. HabitatPont programunk keretében néhány kiválasztott térségben olyan terepi programot folytatunk, amely eszközökkel, szaktudással és építőanyaggal segíti a családokat lakhatási nehézségeik megoldásában. Elsőként lakhatást programunkban hajléktalan emberek számára újítunk fel üresen álló szociális bérlakásokat, s a beköltözésük után szociális munkával segítjük őket lakhatásuk megtartásában. Energiahatékonyságot célzó építkezéseinken rászoruló családok házait hőszigeteljük hazai és nemzetközi önkéntes csoportok segítségével. Az emberhez méltó élet alapvető feltétele az emberhez méltó otthon. Elköteleztük magunkat amellett, hogy mindent megteszünk azért, hogy Magyarországon az emberek megfelelő otthonban élhessenek. Bízunk benne, hogy évről-évre egyre több eredményről és kevesebb lakhatási szegénységben élő családról számolhatunk be. 3

6 Érdekképviselettel az igazságos lakáspolitikáért Szakpolitikai érdekérvényesítő tevékenységünk célja az, hogy a lakhatási szegénység kérdései a politikai közgondolkodás és közbeszéd részét képezzék, a döntéshozók tisztában legyenek a lakhatási szegénységgel kapcsolatos problémák súlyával és fontosságával, és ennek eredményeképp meghozzák a problémák megoldásához szükséges döntéseket. Igyekszünk megfogalmazni a szegénységben élő emberek lakhatással kapcsolatos problémáit, közbenjárni értük és képviselni az érdekeiket. Javaslatainkat eljuttatjuk a lakhatással foglalkozó országos és helyi döntéshozókhoz, civil szervezetekhez, bemutatjuk az országos médiában, és beszélgetéseket kezdeményezünk a problémák megismertetése és enyhítése céljából. A lakhatási szegénység alakulásáról évente kiadjuk a legfrissebb adatokat tartalmazó lakhatási jelentésünket. 4

7 Az együttműködések kialakítására és az azokhoz való csatlakozásra is nagy hangsúlyt fektetünk. Fontosnak tartjuk a szoros együttműködést a lakhatási szegénységgel országos szinten foglalkozó civil szervezetekkel és a nehézségeken helyi beavatkozásokkal segíteni kívánó szervezetekkel. A településeken végzett munkánkkal és szakpolitikai javaslatainkkal szeretnénk hozzájárulni a lakhatási szegénységben élő közösségek megerősítéséhez annak érdekében, hogy saját erőforrásaikra támaszkodva képesek legyenek helyi szintű megoldásokat találni a problémáikra. Másfél millió ember lakhatási nehézségei csak átfogó, az okokra ható szabályozással, a lakhatást támogató rendszer újragondolásával oldhatók meg. Érdekképviseleti munkánk során arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a szegénységben élők problémáira érzékeny, komplex és fenntartható megoldásokat kínáló lakáspolitikára van szükség, mely egy átfogó szakpolitikai koncepció alapján hajtja végre a lakhatással összefüggő kormányzati intézkedéseket. 5

8 Éves jelentés a lakhatási szegénységről A Habitat for Humanity Magyarország évente elkészíti jelentését a magyarországi lakhatási szegénységről. A jelentés célja, hogy rendszeresen beszámoljunk a lakhatási szegénység helyzetéről és alakulásáról, valamint évről évre megvizsgáljuk, hogy az adott év szakpolitikai fejleményei mennyiben járultak hozzá ennek csökkentéséhez. Célunk továbbá, hogy a lakhatási szegénység témája a problémák súlyának megfelelő helyet kapjon a közbeszédben, és hozzájáruljunk egy igazságos és befogadó lakhatási politika kialakításához. A lakhatási szegénység olyan lakáskörülményeket jelent, amelyek között nem teljesülnek a megfelelő lakás kritériumai, így például megfizethetőségi problémák merülnek fel, nem biztosított az alapszolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való hozzáférés, minőségi vagy mennyiségi értelemben nem kielégítő, rossz elhelyezkedésű a lakás. Legutóbbi, 2013-as adatokat elemző jelentésünkben megállapítottuk, hogy Magyarország népességének 33,5%-a van kitéve a szegénység és társadalmi kirekesztettség veszélyének. Miközben növekszik a szegények száma, a jövedelmek tovább polarizálódnak. Bár a Magyarországon nyilvántartott közel 4,4 millió lakás minősége javult az elmúlt években, még mindig tömegek nélkülözik az alapvető infrastrukturális szolgáltatásokat. Majd 200 ezer komfort nélküli vagy szükséglakás van Magyarországon, 145 ezer lakásban hiányzik a vezetékes vízszolgáltatás, és 1,1 millió lakásnak nincs hozzáférése 6

9 a közüzemi szennyvízhálózathoz. A lakások 70 százaléka energiahatékonysági szempontból elavult, így az ott lakók rezsi költségei is magasabbak. A magyar lakosság közel fele él túlzsúfolt lakásban. A gyerekek harmadának (mintegy 620 ezer gyereknek) egészségre ártalmas, nedves, penészes az otthona. A lakhatási költségek egyre növekvő terhet jelentenek a családoknak: a háztartások kiadásaik több mint negyedét fordítják rezsire és lakbérre ban a magyar lakosság egynegyedének volt hátraléka (hiteltörlesztés, lakbér-, illetve közműtartozás), ez több mint két és félszerese az uniós átlagnak. Ennél sokkal rosszabb a szegénységi küszöb alatt élők helyzete: 2013-ban több mint 60 százalékuknak volt valamilyen típusú tartozása ezzel a számmal az uniós tagállamok között a legrosszabb helyezést értük el. A 90 napon túl késedelmes lakossági devizahitelek állománya az év során folyamatosan emelkedett. Magyarországon évente kb. 500 ezer végrehajtási ügy indul, s az adósok 1%-a veszíti el otthonát vagy fontosabb ingóságait.2013-ban a hajléktalanok 25%-a azért veszítette el otthonát, mert nem tudta kifizetni a költségeit. A lakásfenntartási támogatás arányaiban sok háztartást ér el, de nem nyújt érdemi segítséget (2013-ban havi átlagos mértéke 3700 Ft volt). Megfelelő mértékű normatív lakhatási támogatás bevezetésére lenne szükség, mely figyelembe venné a háztartások elismert lakhatási költségeit és jövedelmeit. Álláspontunk szerint a lakásvesztés veszélyébe került családok számára olyan komplex megoldások kidolgozása szükséges, amely segíti a hitel- és közműdíj hátralékok törlesztését, az adósságspirálból való kikerülést. 7

10 Szociális Lakásügynökségek Az elmúlt években végzett szakpolitikai munkánk során felismertük, hogy egyre több ember számára válik megfizethetetlenné a saját otthon. Eközben nem változott az a lakáspolitikai gyakorlat, mely a saját tulajdonú lakás megszerzését támogatja. Véleményünk szerint a magán bérlakások szociális célra való felhasználásával több tízezer család lakhatási gondjait lehetne enyhíteni. Ezt célozza a Városkutatás Kft.-vel közösen kidolgozott, a Szociális Lakásügynökségek bevezetését célzó programunk. Magyarországon sokkal kevesebb a bérlakás, mint amennyire igény lenne. Miközben az országban közel lakás üresen áll, mintegy családnak lenne szüksége bérlakásra. Véleményünk szerint meg kell teremteni egy, a mostaninál kiterjedtebb, jól működő, megfizethető szociális bérlakásszektort. A hitelkárosult és hátralékos családok, a foglalkoztatási lehetőségektől távol élők, a szülői támogatás nélkül családalapítást elhalasztó fiatalok, az állami gondoskodásból kikerülők, vagy a hajléktalan emberek egy részének is megoldást jelentene egy kibővített szociális bérlakásszektor. 8

11 Az üres lakás a tulajdonosok számára is költségekkel jár. Modellünk állandó bérlőt és folyamatos bevételt garantál a lakástulajdonosoknak, s vonzerő lehet számukra a legális szerződéses viszony, az esetleges veszteség egy részének megtérítése, és a bérlő nem fizetése esetén elérhető gördülékenyebb végrehajtási eljárás is. A Habitat for Humanity Magyarország és a Városkutatás Kft. javaslata, hogy az önkormányzatok és a központi kormányzat tulajdonában lévő lakásokon kívül a kihasználatlan magántulajdonú lakások is kerüljenek be a szociális bérlakások közé. A magántulajdonú bérlakások bevonása a Szociális Lakásügynökségeken (SZOL-okon) keresztül történne. SZOL-t önkormányzati szervezet, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, vagy nonprofit szervezet is indíthat. A koncepció szerint az ügynökség közvetítene a lakástulajdonos és a szociálisan rászoruló bérlő között, így átvállalva vagy megosztva a bérlettel kapcsolatos kockázatokat a tulajdonosokkal. A modell bevezetésével a rászoruló családok is kiszámítható és olcsóbb lakhatáshoz juthatnának. A magyarországi Szociális Lakásügynökségek előnyeit és kockázatait a gyakorlati tapasztalatok által lehet pontosan felmérni. Ezért a Habitat for Humanity Magyarország és a Városkutatás Kft. javasolja egy több települési önkormányzatot és nonprofit szervezetet bevonó kísérleti program mielőbbi elindítását. A projekt lehetővé tenné az intézményes és működési mechanizmusok tesztelését, s a tapasztalatok segítenék a megfelelő jogszabályi keretek kidolgozását is. A modell kidolgozásában részt vevő önkormányzatok közül elsőként Szombathely önkormányzata vállalta, hogy 2014 júliusában kísérleti jelleggel Szociális Lakásügynökséget indít. Tapasztalataik hasznos információkkal szolgálhatnak a Szociális Lakásügynökségek kísérleti programjának elindításához. 9

12 Településfejlesztési Kerekasztal Mátraverebélyen Magyarországon az átlagnépességhez képest a romák lakáshelyzete lényegesen roszszabb. Sokukat érinti a lakóhelyi szegregáció, a nem roma lakosságtól való teljes elszakadás, amely további problémákkal és a lakhatási lehetőségek minőségének romlásával jár. Hazánkban összesen mintegy 1600 szegény- illetve cigánytelep található, 300 ezer ember él szegregált lakókörnyezetben, szegénytelepen. Mátraverebély 2000 fős nógrádi település, ahol a roma lakosság nagy része szegregátumban él. A problémák azonosítása és a megoldási javaslatok kidolgozása érdekében indítottuk el projektünket a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetségével együtt. Létrehoztuk a Településfejlesztési Kerekasztalt, és egy kutatást is végeztünk Mátraverebélyen. 10

13 A Településfejlesztési Kerekasztal célja, hogy olyan együttműködési formát hozzon létre a település életének szereplői között, mely módot ad a problémák megbeszélésére, az álláspontok ütköztetésére, külső szakértők révén az ismeretek elmélyítésére, a megoldások megtalálására és a prioritások felállítására. A csoport tagjai a roma közösség képviselői, az önkormányzat és a szociális intézményrendszer vezetői, az egyház és a civil szervezetek képviselői, valamint a projekt szakértői és kutatói. A módszer sikerességének kulcsa, hogy a település vezetői részt vegyenek a workshopokon, elfogadják a közösen kidolgozott javaslatokat, és elkötelezetté váljanak azok végrehajtása iránt. A problémák megvitatása érdekében a kerekasztal hét alkalommal, kétheti rendszerességgel ült össze egy-egy napra. A találkozók segítették a település vezetői, a szegregátum képviselői és a szakemberek közötti információáramlást, a Mátraverebélyen élők helyzetének pontosabb megismerését. A csoport javaslatokat is megfogalmazott a helyi szociális rendelet és településfejlesztési koncepció számára. A kerekasztal a tervezői időszak lezárultával is rendszeresen találkozik, igyekszik partnerségeket kialakítani, s jó gyakorlatokat átvenni a hasonló problémákkal küzdő településektől. A csoport munkájával párhuzamosan egy kutatást is indítottunk Mátraverebélyen, melynek keretében megvizsgáltuk az országos és a helyi szakpolitikák hatásait, a lakhatási jogok érvényesülését, az alacsony státusú roma lakosság lakhatási helyzetét, valamint a településen élő roma lakosságot érintő legfontosabb problémákat. A Habitat for Humanity Magyarország a projekt során kifejlesztett módszertant más településeken is alkalmazni tervezi. Mátraverebélyen pedig elindítjuk a lakhatási szegénységben élőket olcsó építőanyaggal, szerszámokkal és szaktudással segítő HabitatPont nevű programunkat. 11

14 HabitatPont program 2012 második felében indítottuk el HabitatPont programunkat a Pest megyei Bagon, a BAGázs Egyesülettel együttműködésben. A program keretében olcsó építőanyagot, szükség esetén szerszámokat, szaktanácsot biztosítunk a résztvevő mélyszegénységben élő családoknak, akik összefogással, egymást segítve, saját kezűleg végzik el a felújítási munkákat. A HabitatPontban a rászoruló családok kedvezményes áron vásárolhatják meg az otthonaik karbantartásához szükséges anyagokat. A közösségért végzett munkát díjazzuk: azok, akik részt vesznek más családok házainak felújításában, további kedvezményt kapnak az építőanyag árából. A befolyt összeget a program fenntartására, az anyagok szükség szerinti megvásárlására, fuvarozására, tárolására fordítjuk. A program olyan pontosan kidolgozott szabályok szerint működik, ami segíti a pénzügyi tervezés elsajátítását, döntéshozatali és csapatmunkában való tapasztalathoz is hozzájuttatja a résztvevőket. 12

15 Közösséget is építünk, hogy az ott élő emberek egymással összefogva, a saját belső és külső erőforrásaikat mozgósítva elég erősek legyenek ahhoz, hogy maguk változtassanak az életükön A HabitatPont keretében segítséget nyújtunk olcsó, környezetbarát tüzelőanyag előállításához is. A közösségek által előállított, mezőgazdasági hulladékból és papírból készülő biobrikett szárításához szükséges épületet a Habitat szakemberei irányításával a helyi közösség tagjai építik meg. A HabitatPont a megmaradt vagy bontott építőanyagokat gyűjti össze magán és vállalati adományozóktól, építőanyag gyártóktól és forgalmazóktól és hasznosítja újra úgy, hogy ezeket a mélyszegénységben élő családoknak juttatja el. Ezzel a program csökkenti a környezetben megjelenő hulladék mennyiségét is. A következő időszakban növeljük a HabitatPont ügyfeleinek számát, és támogatóinknak köszönhetően újabb településeken is el tudjuk indítani a programot. 13

16 Elsőként lakhatást program Az elmúlt időszakban különösen sok vitát váltott ki a hajléktalanok ügye. A parlament az életvitelszerű közterületen tartózkodást szabálysértésnek nyilvánította, s bár ezt az intézkedést nemzetközi szervezetek és az Alkotmánybíróság is kifogásolta, sajnos a jogszabály nem változott meg. Állásfoglalásunk szerint az utcán élő emberek büntetése nem szünteti meg a hajléktalanságot, kriminalizálásuk nem oldja meg lakhatási gondjaikat. Valódi megoldást csak az önálló és fenntartható lakhatás elősegítése hozhat. Világszerte számos szakember és szervezet egyetért azzal, hogy a közterületen élő hajléktalan emberek számára a hajléktalan ellátó intézmények nem feltétlenül jelentenek megoldást a hajléktalanságból való kiemelkedéshez. Számukra a magán bérlakás sem megfizethető. A Housing First, azaz Elsőként lakhatást szorgalmazó programokban utcán élő hajléktalan embereket készítenek fel az önálló életre. A programok célja, hogy a tartósan közterületen élő hajléktalanok képesek legyenek lakásuk fenntartására, munkát találjanak, és fokozatosan újra beilleszkedjenek a társadalomba. 14

17 Magyarországon is működnek hasonló programok, melyek tapasztalatai azt mutatják, hogy amennyiben a közterületen élő hajléktalan emberek számára valós lakhatási alternatívát kínálunk, megfelelő támogatással lehetséges az önálló életforma megteremtése. Elsőként lakhatást programjainkban részben önkéntesek segítségével nem lakható szociális bérlakásokat újítunk fel. Kőbányán a Város Mindenkié csoport kezdeményezéséhez csatlakozva segítünk önkormányzati bérlakások felújításában, ahova hajléktalan emberek költözhetnek. Míg a Twist Olivér Alapítvánnyal közösen olyan hajléktalan embereket segítünk szociális bérlakásokba, akiknek kunyhóit megrongálta a 2013-as árvíz. A beköltözőket komplex és intenzív szociális munka is támogatja, annak érdekében, hogy lakásukat meg tudják tartani. A hasonló programokon dolgozó civil szervezetekkel együttműködve, érdekképviseleti munkánkkal is szeretnénk támogatni a hajléktalan emberek lakásba segítését. 15

18 Energiahatékonyságot célzó építkezések Becsléseink szerint ma Magyarországon minden harmadik család nem tudja megfelelően befűteni az otthonát. A lakhatási kiadások a családok kiadásainak közel harmadát elviszik, sőt a legszegényebb családok esetében ez az összeg a család költségvetésének felét is elérheti. Ez nagyon magas aránynak számít az Európai Unióban. Az alacsony jövedelmű családok számára sokszor megfizethetetlen közüzemi költségek jelentősen csökkenthetők utólagos hőszigeteléssel. Építkezéseinken támogatók és önkéntesek segítségével energiamegtakarítást célzó, elsősorban hőszigetelési felújításokat végzünk Vác környéki családok számára. A programban olyan családok vehetnek részt, akiknek a hiányzó hőszigetelés miatt nagyon magas a fűtésszámlájuk. Rezsiköltségeiket az alacsony jövedelem miatt csak nehezen tudják finanszírozni. A kiválasztott családoknál hazai és nemzetközi önkéntes csoportok segítségével homlokzati, padlás- és ablak-hőszigetelést végzünk. A szigetelésnek köszönhetően a fűtési költségek akár 40%-kal is csökkenhetnek. A családok vállalják, hogy lehetőségeiknek megfelelően részt vesznek az építési munkálatokban, a későbbiekben pedig kisösszegű havi részletekben törlesztik a beruházás csökkentett árát. 16

19 A Habitat for Humanity hagyományosan önkéntesek segítségével épít és újít fel otthonokat világszerte. A szervezet nemzetközi önkéntesprogramja lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők kétkezi munkájukkal segítsenek egy rászoruló családnak, s az önkéntesség és a segítségnyújtás felemelő élményét vigyék magukkal haza. Az önkéntesek a közös munkának köszönhetően közelebbről ismerik meg a helyi közösséget és kultúrát, mint amit egy átlagos turistaút lehetővé tenne, és gyakran életre szóló barátságok köttetnek. Hazai önkénteseink többsége vállalati csapat tagjaként vesz részt építkezéseinken. A projektjeinket támogató vállalatok általában adománnyal is hozzájárulnak az adott felújításhoz vagy más programjainkhoz. Egyre nagyobb számban dolgozunk egyéni magyar önkéntesekkel is, akik nyílt önkéntesnapjainkon, vagy valamelyik nemzetközi csapatunkhoz csatlakozva dolgoznak az építkezéseken. 17

20 Rendezvényeink a Lakhatási Világnapon A világon egyre nő a nyomornegyedek lakóinak száma. Jelenleg mintegy 1 milliárd ember él nyomornegyedben a Földön, de az előrejelzések szerint ez a szám a következő két évtizedben megduplázódik. A világon egyre többen gondolják úgy, hogy ezt a tendenciát mielőbb meg kell állítani. Ennek egyik módja, ha minél több embert ébresztünk rá a lakhatási szegénység növekedésére és annak következményeire. Az első World Habitat Day-t, azaz Lakhatási Világnapot október 6-án tartotta az ENSZ Emberi Települések Központja. Azóta október első hétfőjén tartják meg a világnapot, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy minden embernek biztosítani kell az emberi életre alkalmas otthont és lakáskörülményeket. A Habitat for Humanity a világ számos országában, így Magyarországon is megemlékezik a Lakhatási Világnapról. 18

21 Ezen a napon évről évre megszólítjuk a szélesebb közönséget, és olyan programokat szervezünk, melyek érthető és átérezhető módon mutatják be azokat az élethelyzeteket és nehézségeket, melyekkel a lakhatási szegénységben élőknek meg kell birkózniuk. Figyelemfelkeltő akcióinkba az utca emberét igyekszünk bevonni, és a média érdeklődését irányítjuk rá a legégetőbb lakhatási problémákra. A világnapra szervezett szakmai fórumainkon pedig a szakembereket szólítjuk meg, beszélgetéseket, együttműködéseket kezdeményezünk a lakhatási szegénység enyhítése érdekében ban a budapesti Blaha Lujza téren tartottuk akciónkat, mellyel arra hívtuk fel a figyelmet, hogy ma Magyarországon minden harmadik család nem tudja megfelelően fűteni a lakását, a falvakban a családok tizedéhez nem jut el a vezetékes víz, s a közműtartozások miatt a családok százezrei veszíthetik el az otthonukat. A téren Tűz-Víz-Otthon címmel egy lakást szimbolizáló installációt állítottunk fel, melynek egyik oldala a méltó lakhatást, másik oldala pedig a lakhatási szegénységet jelenítette meg ben köztéri fotókiállításon mutattuk be a lakhatási szegénység legsúlyosabb problémáit, korábban pedig közösségi házépítésbe vontuk be a járókelőket, beszélgetést kezdeményezve velük a lakhatási problémákról. 19

22 Segítsen meleg otthont, reményt teremteni a szegénységben élő családoknak! Ma Magyarországon 1,5 millió embert érint a lakhatási szegénység. Családok százezrei élnek kifűthetetlen, egészségtelen, komfort nélküli lakásokban úgy, hogy nincs remény körülményeik megváltoztatására. Támogassa a Habitat for Humanity programjait, hogy az Ön segítségével esélyt tudjunk adni a lakhatási szegénységben élő embereknek! Az Ön támogatásával hajléktalan embereket segítünk hozzá ahhoz, hogy önkormányzati bérlakásba költözzenek, rászoruló családok házait szigeteljük, mélyszegénységben élő családoknak segítünk abban, hogy olcsó építőanyaghoz jussanak és a lakásaik felújításához szükséges szaktudást megszerezzék, egy igazságosabb, a szegényeket is elérő lakáspolitika kialakításáért küzdünk, annak érdekében, hogy a 1,5 millió lakhatási szegénységben élő ember tisztességes, megfizethető és méltó otthonban élhessen. 20

23 Támogassa adományával munkánkat, segítse a szegénységben élô családokat! Bankszámlaszámunk: A QR kód leolvasásával néhány gombnyomással, online is adományozhat!

24 A Habitat for Humanity Magyarország az igazságos lakáspolitikáért és az emberhez méltó otthonok megteremtéséért dolgozik. Ön is segíthet meleg otthont, reményt teremteni! KÉRJÜK, TÁMOGASSA MUNKÁNKAT! Bankszámlaszám: Munkánkat figyelemmel kísérheti honlapunkon, blogunkon és Facebook oldalunkon: habitat.blog.hu Kérdéseivel és észrevételeivel ben is megkereshet minket:

A HABITAT FOR HUMANITY MAGYARORSZÁG 2013-AS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A HABITAT FOR HUMANITY MAGYARORSZÁG 2013-AS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A HABITAT FOR HUMANITY MAGYARORSZÁG 2013-AS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A HABITAT FOR HUMANITY ALAPÍTVÁNY ÉS A HFH INTERNATIONAL HUNGARY SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. HIVATALOS JELENTÉSEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA A

Részletesebben

Lakhatási szegénység

Lakhatási szegénység Lakhatási szegénység Megfelelő lakhatás Lakhatás jogi biztonsága Szolgáltatások, infrastruktúra elérhetősége Megfizethetőség Lakásra való fizikai alkalmasság Akadálymentes Lokáció Kulturális megfelelőség

Részletesebben

Habitat for Humanity Magyarország: A lakhatás biztonsága Magyarországon - szakpolitikai kérdések és civil válasz-kísérletek. 2011. Május 6.

Habitat for Humanity Magyarország: A lakhatás biztonsága Magyarországon - szakpolitikai kérdések és civil válasz-kísérletek. 2011. Május 6. Habitat for Humanity Magyarország: A lakhatás biztonsága Magyarországon - szakpolitikai kérdések és civil válasz-kísérletek 2011. Május 6. Megfelelő lakhatás ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS. László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola

SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS. László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola SZOCIÁLIS ÉPÍTÉS László Tamás, Szabó Dávid kutatási beszámoló 2o11. november 23. Közösség és építészet BME Építőművészeti Doktori Iskola TARTALOM "segíts magadon" CIVIL SZERVEZŐDÉS A SZOCIÁLIS LAKHATÁS

Részletesebben

A szociális lakásügynökségek egy új közösségi bérlakás-rendszerben országos szakpolitikai javaslat főbb elemei

A szociális lakásügynökségek egy új közösségi bérlakás-rendszerben országos szakpolitikai javaslat főbb elemei A szociális lakásügynökségek egy új közösségi bérlakás-rendszerben országos szakpolitikai javaslat főbb elemei Open Society Foundations támogatásával, a Habitat for Humanity Magyarország és a Városkutatás

Részletesebben

Lakhatási szegénység: kihívások és megoldások

Lakhatási szegénység: kihívások és megoldások Lakhatási szegénység: kihívások és megoldások Teller Nóra Városkutatás Kft. 2011. november 16. Városkutatás Kft. Témák 1. Mi az a lakhatási szegénység? 2. A lakhatás és lakáshoz való hozzájutás megfizethetőségének

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Társaság a Lakásépítésért Egyesület tevékenysége a magyarországi lakásépítések élénkítése érdekében

Társaság a Lakásépítésért Egyesület tevékenysége a magyarországi lakásépítések élénkítése érdekében Társaság a Lakásépítésért Egyesület tevékenysége a magyarországi lakásépítések élénkítése érdekében Előadó: Dr. Kóczán Béla, partner ügyvéd Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda 1119 Budapest, Bártfai

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Elsőként Lakhatást Szakmai Nap november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány

Elsőként Lakhatást Szakmai Nap november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány Elsőként Lakhatást Szakmai Nap 2016. november 7. Aknai Zoltán Menhely Alapítvány Elsőként Lakhatást! Utcáról Lakásba? A program előzményei PHARE program foglalkoztatás segítése Foglalkoztatási Lakhatási

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

Szociális lakásügynökségek bevezetése Magyarországon. A szombathelyi önkormányzati modell

Szociális lakásügynökségek bevezetése Magyarországon. A szombathelyi önkormányzati modell Szociális lakásügynökségek bevezetése Magyarországon A szombathelyi önkormányzati modell Előzmények Az önkormányzati bérlakások privatizációját követően jelentősen csökkent a bérlakás állomány Folyamatosan

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? Kiket és milyen módon támogat és támogatna Magyarország lakossága itthon és külföldön? Kutatási eredmények 2013. szeptember 4. 1 A kutatás háttere: Eurobarometer 2012: a magyarok

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2012 GYORSJELENTÉS 1

Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2012 GYORSJELENTÉS 1 Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2012 GYORSJELENTÉS 1 A tanulmány az Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával készült, a Városkutatás Kft. műhelyében. A tanulmányt készítette: Hegedüs József Horváth

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Méltányos lakhatás-lakhatási szegénység

Méltányos lakhatás-lakhatási szegénység 1 Habitat for Humanity Magyarország: Szociális lakhatási programok 2011. február 22. Méltányos lakhatás-lakhatási szegénység ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága, megfelelő lakás: a

Részletesebben

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN

A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI RÉSZLETESEN 1. KÖZTERÜLETEN NE ÉLJENEK ÉS NE ALUDJANAK EMBEREK?! SPECIÁLIS KIHÍVÁSOK AZ UTCAI SZOLGÁLTATÁSOK KAPCSÁN SZEKCIÓVEZETŐ: MORVA EMÍLIA (MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET)

Részletesebben

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök,

Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia. Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER térség Helyi Fejlesztési Stratégia Stratégiatervező műhelymunka Borszörcsök, 2016.01.11. HFS műhelymunka I. Köszöntő, bemutatkozás II. Az eddigi műhelymunka eredményeinek

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Nonprofit gazdasági társaságoknak szóló

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

Intézményi érdekeltségek a SZOL kialakításában

Intézményi érdekeltségek a SZOL kialakításában Intézményi érdekeltségek a SZOL kialakításában Open Society Foundations támogatásával, a Habitat for Humanity Magyarország és a Városkutatás Kft. közös projektjének keretében készített kutatás összefoglalója

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Szociális Lakásügynökségek (a szociális lakásrendszer kiépítésének egy lehetséges alternatívája)

Szociális Lakásügynökségek (a szociális lakásrendszer kiépítésének egy lehetséges alternatívája) Szociális Lakásügynökségek (a szociális lakásrendszer kiépítésének egy lehetséges alternatívája) Hegedüs József, Városkutatás Kft. Habitat 15, Lakhatási szegénység Magyarországon problémák és megoldások

Részletesebben

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404

Cím: 2600 Vác, Rákóczi út 36. weboldal: www.boldogceferinoalapitvany.hu e-mail: eselyreferens@boldogceferinoalapitvany.hu telefon: +36208231404 Célcsoportjaink közé soroljuk mindazon embereket és csoportokat, akik a hátrányos helyzetükből adódóan, vagy az egyenlő bánásmódban is rögzített védett tulajdonságaik miatt perifériára szorultak. Feladatunknak

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Éves jelentés a lakhatási szegénységről

Éves jelentés a lakhatási szegénységről Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2013 Gyorsjelentés A Gyorsjelentés a Habitat for Humanity Magyarország által készített Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2013 című tanulmány alapján készült,

Részletesebben

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten

Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Városrehabilitációs törekvések Pécs-Keleten Dr. Kovács Katalin Pécs MJV Polgármesteri Hivatala Természeti és Emberi Erőforrás Referatúra I. célcsoport: Mélyszegénységben élők és romák I. célcsoport: Mélyszegénységben

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Szociális Ügynökség a társadalmi integrációért egy cseh kormányzati eszköz a községi társadalompolitikák befolyásolására.

Szociális Ügynökség a társadalmi integrációért egy cseh kormányzati eszköz a községi társadalompolitikák befolyásolására. Szociális Ügynökség a társadalmi integrációért egy cseh kormányzati eszköz a községi társadalompolitikák befolyásolására Hana Synková a Cseh Kormány azon törekvésének eszköze, hogy támogassa a községeket

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

Tudás és Szakértelem. Tájékoztató füzet

Tudás és Szakértelem. Tájékoztató füzet Tájékoztató füzet Tudás és Szakértelem az ÁFEOSZ kapacitásainak megerősítése az érdekképviseleti tevékenység fejlesztése érdekében című TÁMOP-2.5.1/A-2-10/3-2010-0006 projekt keretében végzett tevékenységről

Részletesebben

Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének

Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének ADAPT2DC INTERREG IVB CENTRAL EUROPE projekt Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének bemutatása Balázsy Eszter, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Demográfiai változások kezelése Magyarország régióiban 2012. július

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

JELENE ÉS JÖVŐJE. A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness. EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok

JELENE ÉS JÖVŐJE. A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness. EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok Teller Nóra Városkutatás Kft./European Observatory on Homelessness 2012. augusztus

Részletesebben

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende

Szécsényi Gyerekesély Program. Agnes Kende Szécsényi Gyerekesély Program Agnes Kende Gyerekszegénység elleni küzdelem Magyarországon A szegénységhez vezető fő társadalmi tényezők: Alacsony aktivitási ráta Iskolai végzettség Szakképzettség hiánya

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Éves beszámoló. A Habitat for Humanity Magyarország tevékenységéről

Éves beszámoló. A Habitat for Humanity Magyarország tevékenységéről Éves beszámoló A Habitat for Humanity Magyarország tevékenységéről 2015 1 Mindenkit megillet a méltó otthon Mi a Habitat for Humanity Magyarországnál egy olyan jövőért dolgozunk, ahol minden ember méltó

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

Lakhatási szegénység és lakáspolitika diagnózis és ajánlások Habitat for Humanity Magyarország

Lakhatási szegénység és lakáspolitika diagnózis és ajánlások Habitat for Humanity Magyarország Lakhatási szegénység és lakáspolitika diagnózis és ajánlások Habitat for Humanity Magyarország Bevezetés Magyarországon több százezer embert érint a lakhatási szegénység problémája. Körülbelül 100 ezer

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere f2j~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Utcáról Lakásba Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről

Részletesebben

KOMPLEX SZÜKSÉGLETEKKEL RENDELKEZŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA DUBLINBAN

KOMPLEX SZÜKSÉGLETEKKEL RENDELKEZŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA DUBLINBAN KOMPLEX SZÜKSÉGLETEKKEL RENDELKEZŐ HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA DUBLINBAN Szabó Andrea 2011. Szeptember 15. Balatonföldvár ÍRORSZÁG LAKOSSÁG: 4.2 MILLIÓ FŐ TERÜLET: 70.282 KM 2 DUBLIN LAKOSSÁG: 525,383

Részletesebben

A hozzászólás főbb pontjai

A hozzászólás főbb pontjai Lakáspolitika és társadalmi kirekesztődés tanulságok és kitörési lehetőségek Hegedüs József VÁROSKUTATÁS KFT A hozzászólás főbb pontjai A lakáspolitika szerepe a jóléti rendszerváltásban paradigmaváltás

Részletesebben

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről

Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Február Harmadika Munkacsoport Gyorsjelentés a hajléktalan emberek 2011 február 3-i kérdőíves adatfelvételéről Összefoglaló: Győri Péter Gyorsjelentés a 2011. évi hajléktalan-adatfelvételről Válaszadó

Részletesebben

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban

A TDM modell A TDM modell kialakítása a Balaton régióban A modell A modell kialakítása a Balaton régióban A Balaton turizmusának intézményi-, szervezeti rendszerének megreformálása Szakály Szabolcs Heller Farkas Főiskola MATUR Balatoni vendégéjszaka forgalom

Részletesebben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben

Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben Tájékoztató füzet Zöld építőipari tranzitfoglalkoztatás a Váli völgyben RÓLUNK A Jövő Sportcsillagai Közhasznú Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy segítse a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat,

Részletesebben

Jászfényszaru 2013. november 28.

Jászfényszaru 2013. november 28. Jászfényszaru 2013. november 28. Telepfelszámolási törekvések a stratégiai dokumentumok szintjén Roma Integráció Évtizede Program lakhatási elemek 1. A telepeken, telepszerűlakókörnyezetben élők társadalmi

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1042 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: Javaslat az

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

INFORMÁCIÓS KIADVÁNY

INFORMÁCIÓS KIADVÁNY INFORMÁCIÓS KIADVÁNY IDÉZET 2 TISZTELT OLVASÓ! ÁROP-1.A.3-2014-2014-0002 - Területi együttműködést elősegítő programok a Mezőtúri járásban Napjainkban egyre több figyelem fordul azok felé, akik élethelyzetükből

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OP ÉS RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP BEMUTATÁSA HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ EFOP tartalmi áttekintése Kiemelt beavatkozási irányok: a) társadalmi felzárkózás b) szociális

Részletesebben

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra

pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra J a v a s l a t pályázat benyújtására a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Lakhatási beruházások támogatása c. pályázati felhívásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

marketing gyorsindító alapvetések

marketing gyorsindító alapvetések marketing gyorsindító alapvetések munkafüzet!1 Kiadja: Oláh Sándor Mérhető Marketing Megoldások 2015. Minden jog fenntartva. A jelen jegyzet tartalmának másolása, sokszorosítása, közzététele bármilyen

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás

Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei elszegényedett településeken, kirekesztett közösségekben Kiútkeresés, úton lévő falvak szegénység, szociális gazdaság, társadalmi befogadás Dr. Németh Nándor elemző,

Részletesebben

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat 2016. III. szám Kedves Partnereink! Meghitt, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt Kívánunk! AKTUALITÁSOK

Részletesebben

A gyerekkel való beszélgetést kellene kötelezővé tenni! Konferenciát tartottak a korai iskolaelhagyás megelőzéséről

A gyerekkel való beszélgetést kellene kötelezővé tenni! Konferenciát tartottak a korai iskolaelhagyás megelőzéséről A gyerekkel való beszélgetést kellene kötelezővé tenni! Konferenciát tartottak a korai iskolaelhagyás megelőzéséről A korai iskolaelhagyás megelőzésével foglalkozó konferenciasorozat zárult tegnap Budapesten,

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata Makó 2016.11.22. Tartalom 1. Kutatás keretei 2. Módszertan a mai munkához 3. Megyei workshop eredményeinek összefoglalója

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakáspolitikája

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakáspolitikája Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának lakáspolitikája Katonáné Szabó Gabriella Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. Tel.: 76/513-585 2011. november 16. Lakhatási

Részletesebben

Az Európai Unió KKV politikája. Small Business Act

Az Európai Unió KKV politikája. Small Business Act Az Európai Unió KKV politikája Small Business Act Európai KKV hét Magyarországon Székesfehérvár, 2011. október 7. Németh István, Európai Bizottság Miért fontosak a KKV-k? Tőzsdén jegyzett Nagy Közepes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület december 15-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat szociális rendeletének módosítása

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület december 15-i ülésére. Tárgy: Az Önkormányzat szociális rendeletének módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-232 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/217- /2016. Előkészítő: Moldvánné dr. Vajai Márta E L Ő T E R

Részletesebben

Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez. Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes

Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez. Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes A 2016. évi mikrocenzus, kis népszámlálás Célja, hogy két népszámlálás között

Részletesebben