A Habitat for Humanity Magyarország lakhatási programjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Habitat for Humanity Magyarország lakhatási programjai"

Átírás

1 A Habitat for Humanity Magyarország lakhatási programjai

2 Tartalomjegyzék Köszöntő... 1 Kik vagyunk? Érdekképviselettel az igazságos lakáspolitikáért... 4 Éves jelentés a lakhatási szegénységről... 6 Szociális Lakásügynökségek... 8 Településfejlesztési Kerekasztal Mátraverebélyen HabitatPont program Elsőként lakhatást program Energiahatékonyságot célzó építkezések Rendezvényeink a Lakhatási Világnapon Segítsen meleg otthont, reményt teremteni a szegénységben élő családoknak!... 20

3 Tisztelt Partnerünk! Kedves Barátunk! A Habitat for Humanity a világ 80 országában dolgozik azért, hogy minden ember egészséges, megfizethető, méltó otthonban élhessen. Mi, a magyar Habitat munkatársai ugyanezt szeretnénk elérni hazánkban. Célunk, hogy mindenki jó körülmények között éljen, mely lehetővé teszi számára az egészséges, tevékeny életet. Sokaknak nyújtunk ehhez közvetlen segítséget. Olcsó építőanyaggal, önkéntes munkával, szaktudás átadásával segítjük a családokat és a közösségeket abban, hogy javuljanak a lakáskörülményeik, és hogy a jövőben saját maguk is képesek legyenek javítani otthonaik állapotán. A lakhatási szegénység Magyarországon 1,5 millió embert érint. Ekkora probléma megoldásához széleskörű összefogásra és hatékonyabb lakáspolitikára van szükség. A Habitat for Humanity Magyarország évek óta foglalkozik lakáspolitikai érdekérvényesítéssel, hogy saját eszközeinkkel a lakhatási szegénységet feltáró kutatásokkal, szakmai megoldások kidolgozásával, a szegénységben élők problémáinak bemutatásával győzzük meg a döntéshozókat arról, hogy Magyarországnak igazságos és befogadó lakáspolitikára van szüksége. Bízunk benne, hogy egyre több partnerünkkel, támogatónkkal dolgozhatunk együtt a lakhatási szegénység enyhítésén, a szegények és kiszolgáltatottak érdekeit figyelembe vevő szakpolitika és az emberhez méltó otthonok megteremtésén. Szekér András igazgató Habitat for Humanity Magyarország 1

4 Kik vagyunk? A Habitat for Humanity lakhatási szegénységgel foglalkozó nemzetközi civil szervezet, amely egy igazságos lakáspolitika és az emberhez méltó otthonok megteremtéséért dolgozik. Első szervezetünk 1976-ban jött létre az Amerikai Egyesült Államokban. Mára a Habitat for Humanity az egyik legnagyobb lakhatási szegénységgel foglalkozó világszervezet, mely 80 országban van jelen. A szervezet fennállása óta több mint házat épített vagy újított fel, és 4 millió embernek biztosított egyszerű, megfizethető otthont. Munkánkat több millió önkéntes segíti a világon. A Habitat for Humanity Magyarországon 1996 óta működik. Eddig több mint 2000 család lakhatási gondjain segítettünk: 150 család költözhetett új otthonba, 620 család lakását újítottuk fel, háztartás-gazdálkodási és energiatakarékosságot célzó képzéseinken 1300 család vett részt. Munkánk során felismertük, hogy a 1,5 millió lakhatási szegénységben élő ember helyzetén egyedül nem tudunk változtatni, ehhez a szegények és kiszolgáltatottak érdekeit is szem előtt tartó lakáspolitikai intézkedések szükségesek. A szakpolitikai döntések megszületését a problémák feltárásával és hatékony megoldások kidolgozásával 2

5 kívánjuk segíteni. Javaslatainkat a döntéshozók és a közvélemény elé tárjuk, bízva abban, hogy a párbeszéd és a közös gondolkodás eredményeképp mélyreható változások indulnak el a magyarországi lakhatási szakpolitikában. Célunk az, hogy munkánkkal közvetlenül is támogassuk a szegénységben élőket. HabitatPont programunk keretében néhány kiválasztott térségben olyan terepi programot folytatunk, amely eszközökkel, szaktudással és építőanyaggal segíti a családokat lakhatási nehézségeik megoldásában. Elsőként lakhatást programunkban hajléktalan emberek számára újítunk fel üresen álló szociális bérlakásokat, s a beköltözésük után szociális munkával segítjük őket lakhatásuk megtartásában. Energiahatékonyságot célzó építkezéseinken rászoruló családok házait hőszigeteljük hazai és nemzetközi önkéntes csoportok segítségével. Az emberhez méltó élet alapvető feltétele az emberhez méltó otthon. Elköteleztük magunkat amellett, hogy mindent megteszünk azért, hogy Magyarországon az emberek megfelelő otthonban élhessenek. Bízunk benne, hogy évről-évre egyre több eredményről és kevesebb lakhatási szegénységben élő családról számolhatunk be. 3

6 Érdekképviselettel az igazságos lakáspolitikáért Szakpolitikai érdekérvényesítő tevékenységünk célja az, hogy a lakhatási szegénység kérdései a politikai közgondolkodás és közbeszéd részét képezzék, a döntéshozók tisztában legyenek a lakhatási szegénységgel kapcsolatos problémák súlyával és fontosságával, és ennek eredményeképp meghozzák a problémák megoldásához szükséges döntéseket. Igyekszünk megfogalmazni a szegénységben élő emberek lakhatással kapcsolatos problémáit, közbenjárni értük és képviselni az érdekeiket. Javaslatainkat eljuttatjuk a lakhatással foglalkozó országos és helyi döntéshozókhoz, civil szervezetekhez, bemutatjuk az országos médiában, és beszélgetéseket kezdeményezünk a problémák megismertetése és enyhítése céljából. A lakhatási szegénység alakulásáról évente kiadjuk a legfrissebb adatokat tartalmazó lakhatási jelentésünket. 4

7 Az együttműködések kialakítására és az azokhoz való csatlakozásra is nagy hangsúlyt fektetünk. Fontosnak tartjuk a szoros együttműködést a lakhatási szegénységgel országos szinten foglalkozó civil szervezetekkel és a nehézségeken helyi beavatkozásokkal segíteni kívánó szervezetekkel. A településeken végzett munkánkkal és szakpolitikai javaslatainkkal szeretnénk hozzájárulni a lakhatási szegénységben élő közösségek megerősítéséhez annak érdekében, hogy saját erőforrásaikra támaszkodva képesek legyenek helyi szintű megoldásokat találni a problémáikra. Másfél millió ember lakhatási nehézségei csak átfogó, az okokra ható szabályozással, a lakhatást támogató rendszer újragondolásával oldhatók meg. Érdekképviseleti munkánk során arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a szegénységben élők problémáira érzékeny, komplex és fenntartható megoldásokat kínáló lakáspolitikára van szükség, mely egy átfogó szakpolitikai koncepció alapján hajtja végre a lakhatással összefüggő kormányzati intézkedéseket. 5

8 Éves jelentés a lakhatási szegénységről A Habitat for Humanity Magyarország évente elkészíti jelentését a magyarországi lakhatási szegénységről. A jelentés célja, hogy rendszeresen beszámoljunk a lakhatási szegénység helyzetéről és alakulásáról, valamint évről évre megvizsgáljuk, hogy az adott év szakpolitikai fejleményei mennyiben járultak hozzá ennek csökkentéséhez. Célunk továbbá, hogy a lakhatási szegénység témája a problémák súlyának megfelelő helyet kapjon a közbeszédben, és hozzájáruljunk egy igazságos és befogadó lakhatási politika kialakításához. A lakhatási szegénység olyan lakáskörülményeket jelent, amelyek között nem teljesülnek a megfelelő lakás kritériumai, így például megfizethetőségi problémák merülnek fel, nem biztosított az alapszolgáltatásokhoz és infrastruktúrához való hozzáférés, minőségi vagy mennyiségi értelemben nem kielégítő, rossz elhelyezkedésű a lakás. Legutóbbi, 2013-as adatokat elemző jelentésünkben megállapítottuk, hogy Magyarország népességének 33,5%-a van kitéve a szegénység és társadalmi kirekesztettség veszélyének. Miközben növekszik a szegények száma, a jövedelmek tovább polarizálódnak. Bár a Magyarországon nyilvántartott közel 4,4 millió lakás minősége javult az elmúlt években, még mindig tömegek nélkülözik az alapvető infrastrukturális szolgáltatásokat. Majd 200 ezer komfort nélküli vagy szükséglakás van Magyarországon, 145 ezer lakásban hiányzik a vezetékes vízszolgáltatás, és 1,1 millió lakásnak nincs hozzáférése 6

9 a közüzemi szennyvízhálózathoz. A lakások 70 százaléka energiahatékonysági szempontból elavult, így az ott lakók rezsi költségei is magasabbak. A magyar lakosság közel fele él túlzsúfolt lakásban. A gyerekek harmadának (mintegy 620 ezer gyereknek) egészségre ártalmas, nedves, penészes az otthona. A lakhatási költségek egyre növekvő terhet jelentenek a családoknak: a háztartások kiadásaik több mint negyedét fordítják rezsire és lakbérre ban a magyar lakosság egynegyedének volt hátraléka (hiteltörlesztés, lakbér-, illetve közműtartozás), ez több mint két és félszerese az uniós átlagnak. Ennél sokkal rosszabb a szegénységi küszöb alatt élők helyzete: 2013-ban több mint 60 százalékuknak volt valamilyen típusú tartozása ezzel a számmal az uniós tagállamok között a legrosszabb helyezést értük el. A 90 napon túl késedelmes lakossági devizahitelek állománya az év során folyamatosan emelkedett. Magyarországon évente kb. 500 ezer végrehajtási ügy indul, s az adósok 1%-a veszíti el otthonát vagy fontosabb ingóságait.2013-ban a hajléktalanok 25%-a azért veszítette el otthonát, mert nem tudta kifizetni a költségeit. A lakásfenntartási támogatás arányaiban sok háztartást ér el, de nem nyújt érdemi segítséget (2013-ban havi átlagos mértéke 3700 Ft volt). Megfelelő mértékű normatív lakhatási támogatás bevezetésére lenne szükség, mely figyelembe venné a háztartások elismert lakhatási költségeit és jövedelmeit. Álláspontunk szerint a lakásvesztés veszélyébe került családok számára olyan komplex megoldások kidolgozása szükséges, amely segíti a hitel- és közműdíj hátralékok törlesztését, az adósságspirálból való kikerülést. 7

10 Szociális Lakásügynökségek Az elmúlt években végzett szakpolitikai munkánk során felismertük, hogy egyre több ember számára válik megfizethetetlenné a saját otthon. Eközben nem változott az a lakáspolitikai gyakorlat, mely a saját tulajdonú lakás megszerzését támogatja. Véleményünk szerint a magán bérlakások szociális célra való felhasználásával több tízezer család lakhatási gondjait lehetne enyhíteni. Ezt célozza a Városkutatás Kft.-vel közösen kidolgozott, a Szociális Lakásügynökségek bevezetését célzó programunk. Magyarországon sokkal kevesebb a bérlakás, mint amennyire igény lenne. Miközben az országban közel lakás üresen áll, mintegy családnak lenne szüksége bérlakásra. Véleményünk szerint meg kell teremteni egy, a mostaninál kiterjedtebb, jól működő, megfizethető szociális bérlakásszektort. A hitelkárosult és hátralékos családok, a foglalkoztatási lehetőségektől távol élők, a szülői támogatás nélkül családalapítást elhalasztó fiatalok, az állami gondoskodásból kikerülők, vagy a hajléktalan emberek egy részének is megoldást jelentene egy kibővített szociális bérlakásszektor. 8

11 Az üres lakás a tulajdonosok számára is költségekkel jár. Modellünk állandó bérlőt és folyamatos bevételt garantál a lakástulajdonosoknak, s vonzerő lehet számukra a legális szerződéses viszony, az esetleges veszteség egy részének megtérítése, és a bérlő nem fizetése esetén elérhető gördülékenyebb végrehajtási eljárás is. A Habitat for Humanity Magyarország és a Városkutatás Kft. javaslata, hogy az önkormányzatok és a központi kormányzat tulajdonában lévő lakásokon kívül a kihasználatlan magántulajdonú lakások is kerüljenek be a szociális bérlakások közé. A magántulajdonú bérlakások bevonása a Szociális Lakásügynökségeken (SZOL-okon) keresztül történne. SZOL-t önkormányzati szervezet, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, vagy nonprofit szervezet is indíthat. A koncepció szerint az ügynökség közvetítene a lakástulajdonos és a szociálisan rászoruló bérlő között, így átvállalva vagy megosztva a bérlettel kapcsolatos kockázatokat a tulajdonosokkal. A modell bevezetésével a rászoruló családok is kiszámítható és olcsóbb lakhatáshoz juthatnának. A magyarországi Szociális Lakásügynökségek előnyeit és kockázatait a gyakorlati tapasztalatok által lehet pontosan felmérni. Ezért a Habitat for Humanity Magyarország és a Városkutatás Kft. javasolja egy több települési önkormányzatot és nonprofit szervezetet bevonó kísérleti program mielőbbi elindítását. A projekt lehetővé tenné az intézményes és működési mechanizmusok tesztelését, s a tapasztalatok segítenék a megfelelő jogszabályi keretek kidolgozását is. A modell kidolgozásában részt vevő önkormányzatok közül elsőként Szombathely önkormányzata vállalta, hogy 2014 júliusában kísérleti jelleggel Szociális Lakásügynökséget indít. Tapasztalataik hasznos információkkal szolgálhatnak a Szociális Lakásügynökségek kísérleti programjának elindításához. 9

12 Településfejlesztési Kerekasztal Mátraverebélyen Magyarországon az átlagnépességhez képest a romák lakáshelyzete lényegesen roszszabb. Sokukat érinti a lakóhelyi szegregáció, a nem roma lakosságtól való teljes elszakadás, amely további problémákkal és a lakhatási lehetőségek minőségének romlásával jár. Hazánkban összesen mintegy 1600 szegény- illetve cigánytelep található, 300 ezer ember él szegregált lakókörnyezetben, szegénytelepen. Mátraverebély 2000 fős nógrádi település, ahol a roma lakosság nagy része szegregátumban él. A problémák azonosítása és a megoldási javaslatok kidolgozása érdekében indítottuk el projektünket a Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetségével együtt. Létrehoztuk a Településfejlesztési Kerekasztalt, és egy kutatást is végeztünk Mátraverebélyen. 10

13 A Településfejlesztési Kerekasztal célja, hogy olyan együttműködési formát hozzon létre a település életének szereplői között, mely módot ad a problémák megbeszélésére, az álláspontok ütköztetésére, külső szakértők révén az ismeretek elmélyítésére, a megoldások megtalálására és a prioritások felállítására. A csoport tagjai a roma közösség képviselői, az önkormányzat és a szociális intézményrendszer vezetői, az egyház és a civil szervezetek képviselői, valamint a projekt szakértői és kutatói. A módszer sikerességének kulcsa, hogy a település vezetői részt vegyenek a workshopokon, elfogadják a közösen kidolgozott javaslatokat, és elkötelezetté váljanak azok végrehajtása iránt. A problémák megvitatása érdekében a kerekasztal hét alkalommal, kétheti rendszerességgel ült össze egy-egy napra. A találkozók segítették a település vezetői, a szegregátum képviselői és a szakemberek közötti információáramlást, a Mátraverebélyen élők helyzetének pontosabb megismerését. A csoport javaslatokat is megfogalmazott a helyi szociális rendelet és településfejlesztési koncepció számára. A kerekasztal a tervezői időszak lezárultával is rendszeresen találkozik, igyekszik partnerségeket kialakítani, s jó gyakorlatokat átvenni a hasonló problémákkal küzdő településektől. A csoport munkájával párhuzamosan egy kutatást is indítottunk Mátraverebélyen, melynek keretében megvizsgáltuk az országos és a helyi szakpolitikák hatásait, a lakhatási jogok érvényesülését, az alacsony státusú roma lakosság lakhatási helyzetét, valamint a településen élő roma lakosságot érintő legfontosabb problémákat. A Habitat for Humanity Magyarország a projekt során kifejlesztett módszertant más településeken is alkalmazni tervezi. Mátraverebélyen pedig elindítjuk a lakhatási szegénységben élőket olcsó építőanyaggal, szerszámokkal és szaktudással segítő HabitatPont nevű programunkat. 11

14 HabitatPont program 2012 második felében indítottuk el HabitatPont programunkat a Pest megyei Bagon, a BAGázs Egyesülettel együttműködésben. A program keretében olcsó építőanyagot, szükség esetén szerszámokat, szaktanácsot biztosítunk a résztvevő mélyszegénységben élő családoknak, akik összefogással, egymást segítve, saját kezűleg végzik el a felújítási munkákat. A HabitatPontban a rászoruló családok kedvezményes áron vásárolhatják meg az otthonaik karbantartásához szükséges anyagokat. A közösségért végzett munkát díjazzuk: azok, akik részt vesznek más családok házainak felújításában, további kedvezményt kapnak az építőanyag árából. A befolyt összeget a program fenntartására, az anyagok szükség szerinti megvásárlására, fuvarozására, tárolására fordítjuk. A program olyan pontosan kidolgozott szabályok szerint működik, ami segíti a pénzügyi tervezés elsajátítását, döntéshozatali és csapatmunkában való tapasztalathoz is hozzájuttatja a résztvevőket. 12

15 Közösséget is építünk, hogy az ott élő emberek egymással összefogva, a saját belső és külső erőforrásaikat mozgósítva elég erősek legyenek ahhoz, hogy maguk változtassanak az életükön A HabitatPont keretében segítséget nyújtunk olcsó, környezetbarát tüzelőanyag előállításához is. A közösségek által előállított, mezőgazdasági hulladékból és papírból készülő biobrikett szárításához szükséges épületet a Habitat szakemberei irányításával a helyi közösség tagjai építik meg. A HabitatPont a megmaradt vagy bontott építőanyagokat gyűjti össze magán és vállalati adományozóktól, építőanyag gyártóktól és forgalmazóktól és hasznosítja újra úgy, hogy ezeket a mélyszegénységben élő családoknak juttatja el. Ezzel a program csökkenti a környezetben megjelenő hulladék mennyiségét is. A következő időszakban növeljük a HabitatPont ügyfeleinek számát, és támogatóinknak köszönhetően újabb településeken is el tudjuk indítani a programot. 13

16 Elsőként lakhatást program Az elmúlt időszakban különösen sok vitát váltott ki a hajléktalanok ügye. A parlament az életvitelszerű közterületen tartózkodást szabálysértésnek nyilvánította, s bár ezt az intézkedést nemzetközi szervezetek és az Alkotmánybíróság is kifogásolta, sajnos a jogszabály nem változott meg. Állásfoglalásunk szerint az utcán élő emberek büntetése nem szünteti meg a hajléktalanságot, kriminalizálásuk nem oldja meg lakhatási gondjaikat. Valódi megoldást csak az önálló és fenntartható lakhatás elősegítése hozhat. Világszerte számos szakember és szervezet egyetért azzal, hogy a közterületen élő hajléktalan emberek számára a hajléktalan ellátó intézmények nem feltétlenül jelentenek megoldást a hajléktalanságból való kiemelkedéshez. Számukra a magán bérlakás sem megfizethető. A Housing First, azaz Elsőként lakhatást szorgalmazó programokban utcán élő hajléktalan embereket készítenek fel az önálló életre. A programok célja, hogy a tartósan közterületen élő hajléktalanok képesek legyenek lakásuk fenntartására, munkát találjanak, és fokozatosan újra beilleszkedjenek a társadalomba. 14

17 Magyarországon is működnek hasonló programok, melyek tapasztalatai azt mutatják, hogy amennyiben a közterületen élő hajléktalan emberek számára valós lakhatási alternatívát kínálunk, megfelelő támogatással lehetséges az önálló életforma megteremtése. Elsőként lakhatást programjainkban részben önkéntesek segítségével nem lakható szociális bérlakásokat újítunk fel. Kőbányán a Város Mindenkié csoport kezdeményezéséhez csatlakozva segítünk önkormányzati bérlakások felújításában, ahova hajléktalan emberek költözhetnek. Míg a Twist Olivér Alapítvánnyal közösen olyan hajléktalan embereket segítünk szociális bérlakásokba, akiknek kunyhóit megrongálta a 2013-as árvíz. A beköltözőket komplex és intenzív szociális munka is támogatja, annak érdekében, hogy lakásukat meg tudják tartani. A hasonló programokon dolgozó civil szervezetekkel együttműködve, érdekképviseleti munkánkkal is szeretnénk támogatni a hajléktalan emberek lakásba segítését. 15

18 Energiahatékonyságot célzó építkezések Becsléseink szerint ma Magyarországon minden harmadik család nem tudja megfelelően befűteni az otthonát. A lakhatási kiadások a családok kiadásainak közel harmadát elviszik, sőt a legszegényebb családok esetében ez az összeg a család költségvetésének felét is elérheti. Ez nagyon magas aránynak számít az Európai Unióban. Az alacsony jövedelmű családok számára sokszor megfizethetetlen közüzemi költségek jelentősen csökkenthetők utólagos hőszigeteléssel. Építkezéseinken támogatók és önkéntesek segítségével energiamegtakarítást célzó, elsősorban hőszigetelési felújításokat végzünk Vác környéki családok számára. A programban olyan családok vehetnek részt, akiknek a hiányzó hőszigetelés miatt nagyon magas a fűtésszámlájuk. Rezsiköltségeiket az alacsony jövedelem miatt csak nehezen tudják finanszírozni. A kiválasztott családoknál hazai és nemzetközi önkéntes csoportok segítségével homlokzati, padlás- és ablak-hőszigetelést végzünk. A szigetelésnek köszönhetően a fűtési költségek akár 40%-kal is csökkenhetnek. A családok vállalják, hogy lehetőségeiknek megfelelően részt vesznek az építési munkálatokban, a későbbiekben pedig kisösszegű havi részletekben törlesztik a beruházás csökkentett árát. 16

19 A Habitat for Humanity hagyományosan önkéntesek segítségével épít és újít fel otthonokat világszerte. A szervezet nemzetközi önkéntesprogramja lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők kétkezi munkájukkal segítsenek egy rászoruló családnak, s az önkéntesség és a segítségnyújtás felemelő élményét vigyék magukkal haza. Az önkéntesek a közös munkának köszönhetően közelebbről ismerik meg a helyi közösséget és kultúrát, mint amit egy átlagos turistaút lehetővé tenne, és gyakran életre szóló barátságok köttetnek. Hazai önkénteseink többsége vállalati csapat tagjaként vesz részt építkezéseinken. A projektjeinket támogató vállalatok általában adománnyal is hozzájárulnak az adott felújításhoz vagy más programjainkhoz. Egyre nagyobb számban dolgozunk egyéni magyar önkéntesekkel is, akik nyílt önkéntesnapjainkon, vagy valamelyik nemzetközi csapatunkhoz csatlakozva dolgoznak az építkezéseken. 17

20 Rendezvényeink a Lakhatási Világnapon A világon egyre nő a nyomornegyedek lakóinak száma. Jelenleg mintegy 1 milliárd ember él nyomornegyedben a Földön, de az előrejelzések szerint ez a szám a következő két évtizedben megduplázódik. A világon egyre többen gondolják úgy, hogy ezt a tendenciát mielőbb meg kell állítani. Ennek egyik módja, ha minél több embert ébresztünk rá a lakhatási szegénység növekedésére és annak következményeire. Az első World Habitat Day-t, azaz Lakhatási Világnapot október 6-án tartotta az ENSZ Emberi Települések Központja. Azóta október első hétfőjén tartják meg a világnapot, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy minden embernek biztosítani kell az emberi életre alkalmas otthont és lakáskörülményeket. A Habitat for Humanity a világ számos országában, így Magyarországon is megemlékezik a Lakhatási Világnapról. 18

21 Ezen a napon évről évre megszólítjuk a szélesebb közönséget, és olyan programokat szervezünk, melyek érthető és átérezhető módon mutatják be azokat az élethelyzeteket és nehézségeket, melyekkel a lakhatási szegénységben élőknek meg kell birkózniuk. Figyelemfelkeltő akcióinkba az utca emberét igyekszünk bevonni, és a média érdeklődését irányítjuk rá a legégetőbb lakhatási problémákra. A világnapra szervezett szakmai fórumainkon pedig a szakembereket szólítjuk meg, beszélgetéseket, együttműködéseket kezdeményezünk a lakhatási szegénység enyhítése érdekében ban a budapesti Blaha Lujza téren tartottuk akciónkat, mellyel arra hívtuk fel a figyelmet, hogy ma Magyarországon minden harmadik család nem tudja megfelelően fűteni a lakását, a falvakban a családok tizedéhez nem jut el a vezetékes víz, s a közműtartozások miatt a családok százezrei veszíthetik el az otthonukat. A téren Tűz-Víz-Otthon címmel egy lakást szimbolizáló installációt állítottunk fel, melynek egyik oldala a méltó lakhatást, másik oldala pedig a lakhatási szegénységet jelenítette meg ben köztéri fotókiállításon mutattuk be a lakhatási szegénység legsúlyosabb problémáit, korábban pedig közösségi házépítésbe vontuk be a járókelőket, beszélgetést kezdeményezve velük a lakhatási problémákról. 19

22 Segítsen meleg otthont, reményt teremteni a szegénységben élő családoknak! Ma Magyarországon 1,5 millió embert érint a lakhatási szegénység. Családok százezrei élnek kifűthetetlen, egészségtelen, komfort nélküli lakásokban úgy, hogy nincs remény körülményeik megváltoztatására. Támogassa a Habitat for Humanity programjait, hogy az Ön segítségével esélyt tudjunk adni a lakhatási szegénységben élő embereknek! Az Ön támogatásával hajléktalan embereket segítünk hozzá ahhoz, hogy önkormányzati bérlakásba költözzenek, rászoruló családok házait szigeteljük, mélyszegénységben élő családoknak segítünk abban, hogy olcsó építőanyaghoz jussanak és a lakásaik felújításához szükséges szaktudást megszerezzék, egy igazságosabb, a szegényeket is elérő lakáspolitika kialakításáért küzdünk, annak érdekében, hogy a 1,5 millió lakhatási szegénységben élő ember tisztességes, megfizethető és méltó otthonban élhessen. 20

23 Támogassa adományával munkánkat, segítse a szegénységben élô családokat! Bankszámlaszámunk: A QR kód leolvasásával néhány gombnyomással, online is adományozhat!

24 A Habitat for Humanity Magyarország az igazságos lakáspolitikáért és az emberhez méltó otthonok megteremtéséért dolgozik. Ön is segíthet meleg otthont, reményt teremteni! KÉRJÜK, TÁMOGASSA MUNKÁNKAT! Bankszámlaszám: Munkánkat figyelemmel kísérheti honlapunkon, blogunkon és Facebook oldalunkon: habitat.blog.hu Kérdéseivel és észrevételeivel ben is megkereshet minket:

Éves jelentés a lakhatási szegénységről

Éves jelentés a lakhatási szegénységről Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2013 Gyorsjelentés A Gyorsjelentés a Habitat for Humanity Magyarország által készített Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2013 című tanulmány alapján készült,

Részletesebben

Éves jelentés a lakhatási szegénységről

Éves jelentés a lakhatási szegénységről Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2013 A tanulmány elkészítésében részt vettek: Balogi Anna Bódy Éva Kőszeghy Lea Koltai Luca Romhányi Balázs Tomay Kyra Szerkesztette: Koltai Luca A szerkesztés 2014.

Részletesebben

A HABITAT FOR HUMANITY MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

A HABITAT FOR HUMANITY MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A HABITAT FOR HUMANITY MAGYARORSZÁG 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A HABITAT FOR HUMANITY TEVÉKENYSÉGE MAGYARORSZÁGON A Habitat for Humanity a világ 80 országában dolgozik azért, hogy minden ember egészséges,

Részletesebben

Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2012

Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2012 Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2012 A tanulmányt készítette: Hegedüs József Horváth Vera Szakmai koordinátor: Koltai Luca Nemzeti Együttműködési Alap Éves jelentés a lakhatási szegénységről 2012

Részletesebben

Éves jelentés a lakhatási szegénységről - 2011 1

Éves jelentés a lakhatási szegénységről - 2011 1 Éves jelentés a lakhatási szegénységről - 2011 1 Habitat for Humanity Magyarország 2012. június Vezetői összefoglaló... 2 Bevezetés... 7 Kontextuális információ... 8 Gazdaság... 8 Jogi, intézményi-igazgatási,

Részletesebben

Szociális lakásügynökségek (SZOL)

Szociális lakásügynökségek (SZOL) Városkutatás Kft. Szociális lakásügynökségek (SZOL) (Koncepció-előkészítő, vitaanyag) A tanulmány az Open Society Foundations támogatásával készült, a Habitat for Humanity Magyarország és a Városkutatás

Részletesebben

Lakhatási szegénység és lakáspolitika diagnózis és ajánlások Habitat for Humanity Magyarország

Lakhatási szegénység és lakáspolitika diagnózis és ajánlások Habitat for Humanity Magyarország Lakhatási szegénység és lakáspolitika diagnózis és ajánlások Habitat for Humanity Magyarország Bevezetés Magyarországon több százezer embert érint a lakhatási szegénység problémája. Körülbelül 100 ezer

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem. Társadalomtudományi Kar MESTERKÉPZÉS. A szociális bérlakások energiahatékony felújításának intézményi keretei

Eötvös Lóránd Tudományegyetem. Társadalomtudományi Kar MESTERKÉPZÉS. A szociális bérlakások energiahatékony felújításának intézményi keretei Eötvös Lóránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar MESTERKÉPZÉS A szociális bérlakások energiahatékony felújításának intézményi keretei Konzulens: Váradi Balázs Készítette: Bajomi Anna Zsófia P10xhj

Részletesebben

Szociális lakásügynökségek a fejlett országok lakásrendszereiben (külföldi tapasztalatok áttekintése)

Szociális lakásügynökségek a fejlett országok lakásrendszereiben (külföldi tapasztalatok áttekintése) Városkutatás Kft. Szociális lakásügynökségek a fejlett országok lakásrendszereiben (külföldi tapasztalatok áttekintése) A tanulmány az Open Society Foundations támogatásával készült, a Habitat for Humanity

Részletesebben

A HABITAT FOR HUMANITY MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY ÉS

A HABITAT FOR HUMANITY MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY ÉS A HABITAT FOR HUMANITY MAGYARORSZÁG ALAPÍTVÁNY ÉS A HFH INTERNATIONAL HUNGARY SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 2010. évi közhasznúsági jelentésének tartalmi beszámolója Budapest, 2011. május 31. BEVEZETŐ A Habitat

Részletesebben

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia

Ébresztő! Kopogtat a jövőd! - Kistérségi Gyerekesély Stratégia 1 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló 5 1. Előzmény 8 1.1. A Legyen jobb a gyermekeknek Nemzeti Stratégia elindításának indoka 8 2. Bevezető 12 2.1. A Ébresztő! Kopogtat a jövőd! Kistérségi Gyerekesély

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrádmegyer Község Önkormányzata 213. július 18. 1 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szakmai Irányító: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL 2014. június 6. KMOP-5.1.1/D2-13-2013-0001

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

TÁMOGATOTT LAKHATÁSI PROGRAMOK KITERJESZTÉSÉNEK ÉS MÁS LAKÁSTÁMOGATÁSOKKAL VALÓ ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

TÁMOGATOTT LAKHATÁSI PROGRAMOK KITERJESZTÉSÉNEK ÉS MÁS LAKÁSTÁMOGATÁSOKKAL VALÓ ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Készítette: Fehér Boróka, Somogyi Eszter, Teller Nóra TÁMOGATOTT LAKHATÁSI PROGRAMOK KITERJESZTÉSÉNEK ÉS MÁS LAKÁSTÁMOGATÁSOKKAL VALÓ ÖSSZEHANGOLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci

Részletesebben

Szociálisan érzékeny vállalatok a Habitat For Humanity Magyarország CSR kutatása

Szociálisan érzékeny vállalatok a Habitat For Humanity Magyarország CSR kutatása Szociálisan érzékeny vállalatok a Habitat For Humanity Magyarország CSR kutatása Egy olyan program részesének lenni, ami a szegény társadalmi rétegek felzárkóztatásán dolgozik,és társadalomformáló hatása

Részletesebben

Javaslatok egy egalitari nus lak spolitikai reform fő ir nyaira: politikai és szakpolitikai v zlat 1

Javaslatok egy egalitari nus lak spolitikai reform fő ir nyaira: politikai és szakpolitikai v zlat 1 TANULMÁNY Misetics Bálint Javaslatok egy egalitari nus lak spolitikai reform fő ir nyaira: politikai és szakpolitikai v zlat 1 A tanulmány célja, hogy rövid áttekintést nyújtson a lakásszegénység és megþzethetőségi

Részletesebben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról M AG YA R O R S Z ÁG O N 2012-ben DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi

Részletesebben

SIMS Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa-szerte

SIMS Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa-szerte SIMS Társadalmi innováció, kölcsönös tanulás illetve kisösszegű megtakarítások Európa-szerte Beszámoló a Magyarországon megvalósított program hatásvizsgálatáról Országjelentés Isa ALDEHI, Léopold GILLES

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Csodálattal tölt el engem a természet, Bár nem minden évszak vonzza lelkemet. Búra hangol a tél sívó pusztasága, Míg örömre gyújt

Részletesebben

RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM (RSZTOP)

RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM (RSZTOP) RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OPERATÍV PROGRAM (RSZTOP) 2014. július 1. 00:06 A Város Mindenkié Közterületen élők beavatkozási területtel kapcsolatos észrevétel A Város Mindenkié véleménye a Rászoruló

Részletesebben

Innovatív elemek a szociális lakáspolitikában Magyarországon

Innovatív elemek a szociális lakáspolitikában Magyarországon Városkutatás Kft. Innovatív elemek a szociális lakáspolitikában Magyarországon A tanulmány az Open Society Foundations támogatásával készült, a Habitat for Humanity Magyarország és a Városkutatás Kft.

Részletesebben

Baloldali program a szociális védelem új rendszerére

Baloldali program a szociális védelem új rendszerére + Baloldali program a szociális védelem új rendszerére 2.2 változat Szakmai és társadalmi egyeztetésre 2013. január Tartalom Bevezetés... 3 I. A társadalmi körülmények és a legfőbb kihívások... 4 II. A

Részletesebben

Hajléktalanügyi országjelentés 2013

Hajléktalanügyi országjelentés 2013 Hajléktalanügyi országjelentés 2013 Készítette: Győri Péter 2014 1 Tartalomjegyzék Előszó... 5 I. fejezet - Keretfeltételek... 6 Előzmények vázlatosan és szubjektíven... 6 Foglalkoztatás munkaerő-piaci

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

a hajlžktalanság megelőzžse szempontjáb l 1

a hajlžktalanság megelőzžse szempontjáb l 1 Fehér Boróka Somogyi Eszter Teller Nóra Állami Žs önkormányzati lakáspolitikák a hajlžktalanság megelőzžse szempontjáb l 1 A támogatott lakhatási programok a hajléktalanságból való kivezetést célozzák.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM HELYZETELEMZÉSE (HEP HE)... 10 1. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Szakpolitikai javaslatok. Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt. Készítette:

Szakpolitikai javaslatok. Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt. Készítette: Szakpolitikai javaslatok Beindító Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Projekt 2009.01.01. 2010.02.28. Készítette: A Budapest Esély Nonprofit Kft. megbízásából a Publicus Research Szakmai lektorok: Kulinyi

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában

NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában NEMZETI STRATÉGIA ÉS PRIORITÁSOK Egyenlő esélyek mindenki számára európai év (2007) az igazságos társadalom irányában MAGYARORSZÁG VP/2006/006 I. Nemzeti kontextus: a kihívások II. Az Európai év nemzeti

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről. 2015. március 26.

JELENTÉS. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről. 2015. március 26. JELENTÉS a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács 2014. évi tevékenységéről 2015. március 26. 1 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A NEMZETI GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI TANÁCS KONZULTÁCIÓS, VÉLEMÉNYEZŐ

Részletesebben