E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2363 /2005. MELLÉKLETEK: DB

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2363 /2005. MELLÉKLETEK: DB"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2363 /2005. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat kommunikációs és PR tevékenységéről ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Szőke Attila, az Elnöki Kabinet irodavezetője MEGTÁRGYALTA: a közgyűlés valamennyi állandó bizottsága VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: november 24. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: november 24. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

2 2 II. A Baranya Megyei Önkormányzat évi ciklusprogramjában PRtevékenységének fő feladataként azt jelölte meg, hogy szolgálja az az önkormányzat célkitűzéseinek, munkájának széles körű megismertetését, nyilvánossá tételét, elősegítve tevékenységének elfogadtatását a közvélemény, a megye lakossága által. Ennek érdekében a PR stratégia elemeiként az alábbiakat jelölte meg: az önkormányzat, az önkormányzati intézmények sokoldalú bemutatása, ismertté tétele, rendszeres és közvetlen kapcsolat kialakítása a megyében működő társszervekkel, különösképpen a tartósan együttműködő partnerekkel (Pécsi Tudományegyetem, kamarák, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata), törekvés a közös bemutatkozásra, a már kialakított kapcsolat erősítése a médiákkal, az együttműködés fokozása a kistérségekkel, valamint különös figyelemmel a régióalakítás közeli realitására szomszédos megyékkel együttes bemutatkozás, megjelenítés érdekében, a már elfogadott arculat teljes körű, következetes használata és annak meghatározott keretek közötti alkalmazása az önkormányzati intézményeknél, segítségnyújtás a települési önkormányzatok PR-tevékenységéhez, a megye propagálása külföldön, elsősorban a kétoldalú együttműködésekhez és a nemzetközi szervezetekben való részvételhez kapcsolódóan. Továbbá a professzionális PR-tevékenység érdekében megfogalmazódott annak igénye, hogy a közgyűlés arra szakosodott külső szervezetet vesz igénybe, de megvizsgálja, hogy miként lenne lehetséges a későbbiekben ismét a mindennapok részfeladatait is jól ismerő belső hivatali munkaerővel ellátni a feladatot. A fentiek értelmében az új ciklus kezdetén a sajtókapcsolatok és a PR-munka szervezésére új céggel kötöttünk megállapodást. A KES Reklámügynökség mint ahogy azt testületünk a 145/2004. (XI.18.) Kgy. határozatával elfogadott félidős ciklusértékelésben megállapította jó partnernek bizonyult. Az ügynökség vezetője részt vesz tisztségviselői megbeszéléseinken. Heti rendszerességgel egyeztetjük az Önkormányzat és a vezetők soros kiemelt rendezvényeit. Mintegy 30 médiaszervezettel tartva kapcsolatot, a KES széles körben adja közre aktuális programjainkat, szervezi sajtótájékoztatóinkat, amelyekhez a témákról (testületi ülések alkalmával az összes napirendi pontról) ismertető sajtóanyagot készítünk. Ezen visszatérő, rendszeres együttműködési elemek mellett az ügynökség lobbi tevékenységével, tanácsaival, konkrét tervezési tevékenységével időnként szükségessé váló, PR-körbe tartozó feladataink megoldásával. Munkájuknak köszönhetően, noha anyagi okok miatt még nem kerülhetett sor teljes arculati kézikönyvünk elkészíttetésére, annak leendő szellemében már elkészültek egyes, az önkormányzatot megjelenítő, propagáló egyes tárgyak (pl. papírtáskák, mappák, tollak stb.). Egységes arculat szerint készítették el az Alpok-Adria munkaközösségi elnökségünk feladataival kapcsolatos nyomtatványokat (dosszié, jegyzettömb, levélpapír, boríték, névjegy stb.).

3 3 A fent említett belső PR-munkatársi státusz ismételt visszaállítására nem került még sor. Határozott időre szóló megbízással az Elnöki Kabinetnél dolgozó ügyintézőnk egyéb (protokoll, nemzetközi, rendezvényszervezői stb.) feladatai mellett munkaidejének pusztán mintegy egyharmadában tud PR-feladatokkal foglalkozni. Évről évre rendszeresen meghirdetjük a Baranya Megyei Önkormányzat sajtópályázatát. A pályázat célja Baranya megye mindennapjainak alaposabb megismertetése, a megyei közgyűlés munkájának, illetve a megye kistérségeinek, településeinek bemutatása. A pályázók tudósíthatnak, tájékoztathatnak a megye idegenforgalmi és kulturális értékeiről, művészeti hagyományairól, a kistelepülések sajátos helyzetéről, a kulturális és egészségügyi szolgáltatások, lehetőségek bővítéséről, az oktatási szerkezet sajátosságairól, a foglalkoztatás-politikáról, a kereskedelmi ellátottság színvonaláról, a területfejlesztési lehetőségekről, az EUcsatlakozás megyei tapasztalatairól. Bemutathatják baranyai vagy a megyéből elszármazott személyiségek portréját. Általában pályázat érkezik az előző év alkotásaiból az írott sajtó és az elektronikus médiumok (televízió, rádió) munkatársaitól. Az elbírálásban önkormányzati képviselők, hivatalunk szakemberei, a pályázatban nem érintett újságírók és az önkormányzattal megbízásos viszonyban álló KES Reklámügynökség munkatársai vesznek részt. A három kategória első három helyezettje a Magyar Sajtó Napja tiszteletére rendezett megyei-városi sajtóünnepségen veszi át díját. Itt említjük meg, hogy a 2004-ben alapított Baranya Megye Díszpolgára elismerést első alkalommal Báling József, a Dunántúli Napló volt főszerkesztője a évi sajtónapi ünnepen kapta meg újságírói, szerkesztői utánpótlás-nevelési tevékenységéért, s nem utolsósorban a baranyai német kisebbség körében több évtizeden át végzett kiemelkedő munkájáért. A megyei Sajtó Díjat minden évben a Megyenap alkalmából adományozzuk. Az Axel Springer Magyarország Kft-vel, illetve az Új Dunántúli Napló Szerkesztőségével kötött támogatási szerződésünk alapján havi rendszerességgel jelenik meg a lap megyei melléklete, s naponta mutatnak be egy-egy (vagy több) települést, tudósítva azok életéről, gondjairól, örömeiről. Az egy-egy évben megjelent írásokat almanach formájában is közreadják. Elsőként Baranyában kerültek a világhálóra a településeket bemutató cikkek. Fontos megemlíteni az évet záró, polgármesterekkel és a közgyűlés elnökével készülő éves értékeléseket is, melyek mind on-line interjú, mind nyomtatott formában is olvasható. A DISKURZUS című újság a Baranya Megyei Önkormányzat támogatásával tizenöt éve jelenik meg havonta a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ kiadásában. A lap vegyes profilú, középpontjában két fontos terület áll: az önkormányzatiság, illetve a kultúra. Az előbbi magában foglalja a megyei közgyűlési ülésekről történő tudósításokat, azok háttérmagyarázatát, a fontos döntések indoklását, a megye életének bemutatását. Helyi új kezdeményezések is rendszeresen hangot kapnak a lapban, a települések élnek is azzal a lehetőséggel, hogy hírt adjanak magukról. A kulturális témák között vezető helyen áll a közművelődés. Fontos szerepet kapnak a megyei intézmények könyvtár, múzeum különös tekintettel azokra a lehetőségekre, amelyeket az új helyzet (kulturális fővárosi pályázat) kínál. Sokat foglalkozik a települések közművelődésével. A 700 példányban megjelenő újság eljut minden önkormányzathoz, kulturális intézményhez, és megkapják azt a megyei önkormányzati képviselők is. Tartalma az utóbbi években folyamatosan javult, külleme azonban megújításra szorul, hisz a fekete-fehér nyomás, a gyenge minőségű papír a

4 4 tartalom színvonalát is csökkenti. Ezt nem ellensúlyozza az sem, hogy a lap az interneten is olvasható tavaszától megújult és tartalmában is gazdagodott web-lapunk, amely többek között bemutatja a közgyűlési és hivatali szervezetet, döntéseket, együttműködési formákat, fejlesztési koncepciókat, a pályázati lehetőségeket, az intézményrendszert, a népszavazási stb. eredményeket márciusától a zárt ülések előterjesztéseinek kivételével mindenki számára hozzáférhetők a közgyűlési és bizottsági anyagok, így biztosítva a testületek működésének teljes nyilvánosságát. Mindemellett e szolgáltatás gyors, pontos, költségtakarékos. A honlap információkat nyújt a megye értékeiről, kulturális, idegenforgalmi kínálatáról. Azonban meg kell jegyezni: ugyan készült szabályozás az oldalak aktualizálásának módjára, szervezeti formájára, de a naprakész tartalom érdekében, mielőbb össze kell hangolni az irodák és az intézmények munkáját a kijelölt munkatársakból álló honlap-munkacsoportnak. A BARANYANET on-line megjelenéssel, és évi 6 alkalommal magazinjában 4-5 oldalon biztosít bemutatkozási lehetőséget önkormányzatunknak, intézményeinknek. A Magyar Hírlap évente készít baranyai mellékletet, a Népszava heti külön oldalt szentel a baranyai híreknek, míg a Régióstart már két éve speciális feladatot lát el, mivel a havonta megjelenő számai a régió másik két megyébe is eljut az olvasókhoz től kezdve minden év tavaszán kiválasztjuk Baranya Megye Borát. A széles körben meghirdetett versenyen neves baranyai borszakértők, idegenforgalmi, gasztronómiai szakemberek, valamint politikusok - köztük megyei önkormányzati képviselőink is értékelik a beküldött mintákat. Újabban a fehér és a vörös fajták közül is egy-egy bor egy esztendőn át viseli a kitüntető megkülönböztető elnevezést, öregbítve termelője, a megye borkultúrája és egész Baranya hírnevét. Önkormányzatunk egyik marketing-eszközeként - mint ajándék a hozzánk érkezőknek vagy a küldötteink által felkeresett személyiségeknek eljut a megyebor hazai és külföldi partnereinkhez, nem ritkán a kontinens-határokon kívülre is. Példánkból tanulva finnországi partnerünk, a Päijät-Häme-i Régió is kiválasztotta re régióborát Baranyából. A külön címkével ellátott és a siklósi és villányi származási helyre is utaló néhány ezer palack baranyai nedű elősegítette a finnországi fogyasztók körében az eddig favorizált egri, balatonfelvidéki és tokaji borok mellett újabb magyar borvidék megismerését. Talán itt van a helye annak, hogy egy olyan jövőbeni eseményről szóljunk, amely szintén a borhoz kapcsolódik. Az Alpok-Adria Munkaközösségek évi soros elnökeként megyénk vezeti a nemzetközi szervezet Tájékoztatási Munkacsoportját is. Korábbi döntés, illetve felkérés alapján e feladatunkból következően megyénkben várhatóan Villányban rendezzük meg 2006-ban a II. Alpok-Adria Borversenyt és Borrendi Találkozót. A nemzetközi rendezvény PR-lehetőségeit feltétlenül ki kell használnunk! A megyeborhoz hasonló, az önkormányzathoz valamiképp szorosabban köthető más marketingeszköz kiválasztására eddig nem került sor. A megye propagálására ajándékként többnyire Zsolnay-tárgyakat, zengővárkonyi szőtteseket, pécsi-baranyai fotósoktól megjelent albumokat vásároltunk.

5 5 Az önkormányzat által vagy részvételünkkel szervezett néhány, évről évre visszatérő esemény is jól szolgálhatja a Baranya Megyei Önkormányzat megyei szerepének, jelentőségének propagálását (Szent István-napi Népünnepély, Megyenap, Köztisztviselők Napja, szentlőrinci lobbiparti stb.). Sajnos, ezen eseményekbe talán az ez évi Megyenap kivételével mindezidáig nem kapcsolódtak be a kívánt aktivitással képviselőink. Nemzetközi kapcsolataink keretében a legutóbbi években gyakorta nyílt lehetőség többnyire a partnereink részéről megfogalmazott igények kielégítéseként megyénk értékeinek, nevezetességeinek külföldi megismertetésére. Így többek között a franciaországi Vaucluseben, Rhône-Alpes régióban, a törökországi Kütahya tartományban, Svédországban (több városban), Brüsszelben a Magyar Régiók Hete alkalmával, Bécsben a Collegium Hungaricumban. A többnyire komplex (gazdasági, kulturális, idegenforgalmi, gasztronómiai, tudományos) eseménysorozatok külföldi megrendezésében társaink voltak állandó együttműködő partnereink (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Pécsi Tudományegyetem, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Baranya Megyei Területi Agrárkamara), néhány megyei intézményünk és más szervek, intézmények (pl. a bécsi bemutatkozásban a Püspökség). Nem csak a külföldi rendezvények közvetlen személyes résztvevői voltak a részesei a látnivalóknak, hanem közvetve, az élénk sajtóérdeklődésnek köszönhetően a lakosság szélesebb körei is. A közeljövőben 2006 márciusára Päijät-Hämebe, Lahti városába kérik pécsi-baranyai bemutatkozás szervezését kettős esemény, a március 15-i Nemzeti Ünnep finnországi központi megünneplése és a Pécs-Lahti testvérvárosi együttműködés 50. évfordulója alkalmából. Ilyen jellegű bemutatkozásokat tervezünk még Latina megyében (Olaszország) és Nova Goricában (Szlovénia) is. A komplex bemutatkozó programok mellett más látogatások (pl. a kínai Zhejiangban, a belarusz Gomelben stb.) alkalmával is sor került projektoros megyebemutatóra vagy kisebb fotókiállításra. Igyekszünk kihasználni a megye népszerűsítésére a nemzetközi szervezetekben betöltött tisztségeinkből adódó lehetőségeket is (pl. soros elnökség az Alpok-Adria Munkaközösségben és a Duna-Dráva-Száva Euroregionális Együttműködésben, alelnöki szerep az Európai Bortermelő Régiók Gyűlésében, az Európai Régiók Gyűlése Oktatási Bizottságában. - Szomorú eseményhez kapcsolódik az a nyári PR-értékű akció, amely során megyei önkormányzati koordinálással Kovászna megyébe juttattunk három és fél millió forint értékű élelmiszert, tisztítószert az árvíz sújtotta területek gondjainak enyhítésére. A segély útjáról és átadásáról beszámoltak a Pécs TV és az Új Dunántúli Napló munkatársai is. Külföldi partnereink már eddig is kitüntető figyelmet fordítottak a Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 cím elnyeréséért folytatott küzdelemre. Ezután e figyelem fokozódására kell számítani. Fel kell készülnünk nekünk is szakértői küldöttségek fogadására, szélesebb körű együttműködésre. Főleg azon partnerek közeledését kell fogadni (vagy kezdeményezni), ahol közvetlen tapasztalatokkal rendelkeznek e témában (Francia Északi Megye Lille; Steiermark Graz). Tanuljunk jó eredményeikből, de hibáikból is! Ne feledjük, bebizonyosodott: ahol elnyerték a kulturális főváros címet, ott nem csak az adott évben, hanem a későbbi esztendőkben is megnőtt a turisztikai forgalom, a látogatottság! A Baranya Megyei Önkormányzat 2005 júniusában elfogadott megyei turizmusfejlesztési stratégiához kapcsolódóan megerősödött egy országos figyelemfelkeltő kampány a Baranya kampány gondolata. Kívánatos lenne a széles

6 6 összefogással, több partner részvételévek készülő kampány és a Baranya Megyei Önkormányzat saját PR-elképzeléseinek, megjelenési formáinak összehangolása. A PR-tevékenységet szolgáló éves pénzügyi keret a legutóbbi három esztendőben szinte azonos nagyságú (2002: Ft; 2004: Ft; 2005: Ft). Egyrészről az emelkedő szolgáltatói, fogyasztói stb. árak, másrészről a feladatok bővülése a keret emelését indokolnák. Határozati javaslat: III. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a Baranya Megyei Önkormányzat kommunikációs és PR tevékenységéről szóló tájékoztatót. A közgyűlés megállapítja, hogy a évekre elfogadott ciklusprogramban meghatározottak szerint történik a kommunikációs és PR tevékenység szervezése. Azonban nem hatja át eléggé e tevékenységet egy jól előkészített, tervszerű koncepció. Nem készült még el egy olyan új arculati kézikönyv, amelynek alkalmazása hatékonyabb megjelenést biztosítana az önkormányzatnak a megyében, az országban és a nemzetközi színtereken. Mindemellett elsősorban a Pécs Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésével új kihívásokra is fel kell készülni. Mindezekre figyelemmel az önkormányzati ciklus hátralévő idejében a ciklusprogramban már eredetileg meghatározott feladatok mellett az alábbi prioritásokra helyezzen hangsúlyt a közgyűlés: a) Készíttesse el a Baranya Megyei Önkormányzat új arculati kézikönyvét. b) Biztosítsa, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat honlapja naprakészebb és teljesebb információs tartalommal készüljön. A honlap-munkacsoport január végére fogalmazzon meg intézkedési javaslatot a honlap tartalomfejlesztésére. c) Határozza meg az itthon és nemzetközi kapcsolataiban követendő PR célkitűzéseket, feladatokat a Pécs Európa Kulturális Fővárosa hez kapcsolódóan. d) Gondoskodjon arról, hogy a megye turizmusfejlesztési stratégiáját szolgáló országos figyelemfelkeltő kampány összhangban legyen a Baranya Megyei Önkormányzat PR megjelenési formáival. Határidő: március 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke 2. A testület felkéri elnökét, hogy a közgyűlés mandátumának lejárta előtt a középtávú program végrehajtása értékelésének keretében adjon számot a testületnek a kommunikációs és PR tevékenység körében eredetileg, illetve az e határozat keretében megfogalmazott feladatok teljesítéséről. Határidő: szeptember 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

7 7 Pécs, november 23. Dr. Kékes Ferenc

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 334-5 /2006. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya Megyei Önkormányzat és a civil szervezetek

Részletesebben

Záhony Város Városmarketing Terv, 2009. XII. rész CSELEKVÉSI TERV. 2009, Marketingdoktor Kft. www.marketingdoktor.hu

Záhony Város Városmarketing Terv, 2009. XII. rész CSELEKVÉSI TERV. 2009, Marketingdoktor Kft. www.marketingdoktor.hu XII. rész CSELEKVÉSI TERV A városmarketing a városfejlesztés egyik fontos önkormányzati eszköze, amelynek segítségével bővíthetőek a gazdaság fejlesztéséhez szükséges források; befektetőket, magasan kvalifikált

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

www.ddriu.hu 7621 Pécs, Király utca 23-25. Tel.: +36-72/511-676; Fax: +36-72/511-675

www.ddriu.hu 7621 Pécs, Király utca 23-25. Tel.: +36-72/511-676; Fax: +36-72/511-675 www.ddriu.hu 7621 Pécs, Király utca 23-25. Tel.: +36-72/511-676; Fax: +36-72/511-675 Tartalomjegyzék 1) A DDRIÜ Nonprofit Kft. megalakításának háttere és céljai... 3 2) Vezetői összefoglaló... 4 3) A DDRIÜ

Részletesebben

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai

Határidő: folyamatos. A Készüljünk együtt a 2011-es magyar EU-elnökségre! - A trió elnökség prioritásai BESZÁMOLÓ A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÁGAZATI CIVIL CSELEKVÉSI TERVÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (2008-2010) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAK (2009 MÁJUS 1--2010 MÁRCIUS 31) EREDMÉNYEIVEL A beszámolási időszak

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 14-8/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI

2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI 2002-2006 A FEJLESZTÉSEK ÉVEI Összegzés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat munkájáról 2002-2006 Tartalomjegyzék Üdvözlő szavak...7 I. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés testületi munkájának értékelése...8 A

Részletesebben

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. Tájékoztató a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről foglalt feladatok Javaslat a stratégia 2007-2008. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 03-3/792-9/2014. TÁRGY: BESZÁMOLÓ A POLGÁRMES- TERI HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉ- KENYSÉGÉRŐL MELLÉKLET: 3 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE 2014. december

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010.

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS BESZÁMOLÓJA 2010. Pécs, 2010. 1 Tartalom 1.) pont A regionális fejlesztési tanács együttműködésének értékelése a kistérségi fejlesztési tanácsok, a megyei

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-4/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

Beszélgessünk Európáról

Beszélgessünk Európáról Beszélgessünk Európáról nemzeti akcióterv a társadalmi párbeszéd elősegítésére A kormány múlt heti ülésén megtárgyalta és elfogadta a Beszélgessünk Európáról elnevezésű akciótervet, amely azokat a programokat

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve

Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve Magyarország Nemzeti Programjának munkaterve TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETÉSEK... 3 1.1. BEVEZETÉS... 3 1.2. ELŐZMÉNYEK... 3 1.3. AZ ÖNKÉNTESSÉG MAGYARORSZÁGI HELYZETE... 4 2. CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1. KIHÍVÁSOK...

Részletesebben

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK A GYAKORLATBAN 2 0 0 4 A kötet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat megbízásából készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Európai Integrációs Irodájának

Részletesebben

A Megyeháza négy éve. Tizedik KultúrhétK. Buszpályaudvar Pécsett. Üzlet a hálón. Pusztakisfalu 2006. www.baranyanet.hu

A Megyeháza négy éve. Tizedik KultúrhétK. Buszpályaudvar Pécsett. Üzlet a hálón. Pusztakisfalu 2006. www.baranyanet.hu www.baranyanet.hu A Megyeháza négy éve Tizedik KultúrhétK Buszpályaudvar Pécsett Üzlet a hálón Pusztakisfalu 2006 Közéleti és Társasági Magazin VI. évf.. 2006. 4. Pécs új autóbuszpályaudvara Tartalom

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z AT

S Z A K D O L G O Z AT S Z A K D O L G O Z AT Szili Ágnes 2012. 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Szakirányú továbbképzés PR és szóvivői szak Levelező tagozat AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KOMMUNIKÁCIÓJA Készítette: Szili

Részletesebben

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)*

M EGHÍVÓ. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének./2005. (.) Kgy. rendelete az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól (atmenr)* BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 2285-5/2005. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde u. 5. szám alatti Dísztermében 2005. december 15-én (csütörtökön)

Részletesebben

KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET

KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET KUSZAKORSZAK 15 ÉVES A KULTURÁLIS ÉS SZABADIDŐS EGYESÜLET 2013 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Előszó... 5 Bevezető... 6 Előzmények, a szervezet megalakulása... 7 A működés alapdokumentumai... 10

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2013 2018) 2015. évi felülvizsgálata Készítette: Jogú Város Önkormányzata EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ Nonprofit Kft.

Részletesebben

Európa Kulturális Fôvárosa PONT A KULTÚRÁÉRT. Csekô Szilvia - Mesterházy Balázs - Zongor Attila

Európa Kulturális Fôvárosa PONT A KULTÚRÁÉRT. Csekô Szilvia - Mesterházy Balázs - Zongor Attila PONT A KULTÚRÁÉRT Csekô Szilvia - Mesterházy Balázs - Zongor Attila Európa Kulturális Fôvárosa EURÓPA LEGNAGYOBB KULTURÁLIS AKCIÓJÁNAK TÖRTÉNETE, HÁTTERE ÉS A KULTÚRA ESÉLYTEREMTÔ SZEREPE Tájékoztató kiadvány

Részletesebben

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. 2014. évi tevékenységéről 1. melléklet Beszámoló Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. évi tevékenységéről Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. december 18-i ülésére Készítette: Dr. Gaál

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA KEZDEMÉNYEZÉS BEMUTATÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A POZÍCIÓ

Részletesebben

BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC- PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÉDIA KONCEPCIÓJA

BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC- PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATÁNAK MÉDIA KONCEPCIÓJA Elfogadta Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 1266/2004. (XII. 16.) sz. határozatával (Összeállította: Kardos Márta sajtóreferens) BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC- PESTSZENTIMRE

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető

A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája. Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat civil stratégiája Bevezető A Baranya Megyei Önkormányzat és a megyében működő civil szervezetek közötti kapcsolati háló létrehozása az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén

Részletesebben

Akikre büszkék vagyunk

Akikre büszkék vagyunk 2008. december Akikre büszkék vagyunk A k i k r e b ü s z k é k v a g y u n k Hálózatunk népszerűségét nemcsak tagszervezeteink munkálkodása és eredményei emelhetik, hanem azok az elismerések is, melyeket

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben