BESZÁMOLÓ A JNSZ Megyei Polgárőr Szövetségének évi munkájáról évi feladatok meghatározása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A JNSZ Megyei Polgárőr Szövetségének 2012. évi munkájáról 2013. évi feladatok meghatározása"

Átírás

1 JNSZ Megyei Polgárőr Szövetség 5200, Törökszentmiklós, Szolnoki út HRSZ. Elnök:06-30/ Tel./Fax : 06-56/ Adminisztráció: 06-30/ E- mail cím: gmail.com BESZÁMOLÓ A JNSZ Megyei Polgárőr Szövetségének évi munkájáról évi feladatok meghatározása Tisztelt Küldött- Közgyűlés! Kedves Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség, mint civil szervezet a 2012-es gazdasági évben munkáját a évi CLXV. (165) Polgárőr Törvény, a évi CLXXV. (175) Civil Törvény, a évi C. (100) Számviteli Törvény, továbbá a 350/211 (XII. 30.) Kormány Rendelet, valamint a évi CXXXI. (181) Törvény a Civil Szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályok alapján végzi. Szövetségünk legfelsőbb döntéshozó szerve a Küldött-Közgyűlés, melyet évente egy alkalommal kötelező összehívni, ez a rendes Közgyűlés. Megyei Közgyűlésünket a tőlünk elvárható színvonalon és rangon megtartottuk, melyen meghívott kedves vendégeink igen szép számmal részt vettek és azt szervezettnek ítélték meg. Alapszabályunkat úgy alakítjuk, hogy az harmonizáljon az Országos Polgárőr Szövetség Alapszabályával, melynek betartása tagságunkra érvényes.

2 SZERVEZETI ÉLET A hatályos Polgárőr Törvények végrehajtása a Polgárőr Mozgalomnak jelentős átalakulást hozott. Az új Polgárőr Törvény kitételeivel az OPSZ Elnöksége és a Polgárőrök lényegében egyetértettek, ugyanakkor ez erősítette a Polgárőrség elismertségét, jogállását. Előírásra kerültek a Köztestülettel járó feladatok, Igazgatási Osztály alakult, lehetőséget biztosít a közterületen elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésére, a gépjárművön figyelmeztető jelzést adó készülék használatára, jelzőőri feladatok ellátására, stb. Elkészült az OPSZ Szolgálati és Etikai Szabályzata a Törvény előírásainak megfelelően és új Szervezeti és Működési Szabályzat került megfogalmazásra. A fentebb megjelölt feladatokat Megyei Szövetségünk tudomásul vette és munkánkban alkalmazzuk a mindennapokban. Megyei Polgárőr Szövetségünk alapításától kezdve tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek, elfogadjuk annak támogatását, ugyanakkor elfogadjuk ajánlásait, útmutatásait és kérésének megfelelően eleget teszünk. Minden esetben élünk az OPSZ által adományozott kitüntetési és elismerési lehetőségekkel és Szövetségünk is lehetőségéhez képest megköszöni tagjainak az odaadó, kiváló munkát. Stratégiai Partnereinkkel való kapcsolatainkat folyamatosan igyekeztünk javítani, erősíteni, itt a Rendőrségre, a Katasztrófavédelemre és az Önkormányzatokra apellálok. Megyei Elnökségünket a kívánatosnak megfelelően újjá szerveztük, próbáltunk bevonni minél több fiatalt és nőt a vezetésbe, de még van mit pótolni e téren. 2

3 Erősödött az Egyesületekkel történő kommunikációnk, javult az információáramlás, de személyes találkozásokat a tagsággal nem lehet pótolni. Az információáramlás javítása céljából az OPSZ-en belül az országban elsőként saját költségvetésünk terhére alapfokú számítógép kezelői tanfolyamot indítottunk 15 fővel. Az Országos Polgárőr Szövetség rendezvényein, tisztségviselői értekezletein és egyéb más fórumain minden alkalommal részt vettem, hogy megfelelő tájékoztatással bírjak Polgárőreink felé. A Kormányzati Fejezeti belügyminisztériumi - támogatásokon keresztül van biztosítva működési forrásunk és átfutó tételként jelenik meg az Egyesületek részére Szövetségünk által elosztható egyesületi támogatások összegei is. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a támogatásokat nem minden Egyesület élvezhette, tekintettel arra, hogy különböző okok végett, de nem feleltek meg a pályázati kiírás követelményeinek. Ez nagyon szomorú, mert évek óta tisztában kell lennie az Egyesület Vezetőinek az ehhez szükséges feltételek biztosításáról. Megállapíthattuk, hogy működési források gerincét valamikor az Önkormányzatok adták, melynek nagysága fokozatosan amortizálódott, különböző személyes, vagy objektív okok végett. Ilyen objektív okként jelentkezett a bírósághoz beadott személyi változások, vagy Alapszabály módosítással kapcsolatos késedelmek. Örömmel jelenthetem, hogy törökszentmiklósi Munkaügyi Központ segítségével különböző időintervallumokban és különböző önerő biztosításával javultak a Központi Iroda munkaerő feltételei. Annál is inkább öröm ez, mert a Polgárőrség feladatai kiszélesedtek, szigorodtak különös tekintettel a Számviteli és Pénzügyi Törvénynek az állami támogatások elszámolása kapcsán. 3

4 Megyei Szövetségünk Irodája, elnökségünk tagjai elmondhatom, hogy nagy figyelemmel ellenőrzik a benyújtott elszámolásokat, és ha hibát fedeznek fel, azt haladéktalanul közlik a Támogatottal, pontosabban tisztázzák az okokat és megmutatják a helyes utat. Leggyakoribb probléma a késedelmes benyújtás, de gondot okoznak az apró figyelmetlenségek is, például hitelesítésnél lemarad az aláírás, dátum, vagy bélyegző lenyomata. Picit nagyobb odafigyeléssel ezek kiküszöbölhetők. A problémák megoldására több helyen összevont tájékoztatókat tartottunk, melynek kapcsán már némi javulás érzékelhető. Sokan problémáztak azon, hogy miért kell a szolgálatba bevont gépjárművek forgalmi engedélyének a fénymásolata. Azért, mert ebből lehet megállapítani, hogy az elszámolásnál kiküldetési rendelvényt, vagy üzemanyag számlát lehet elfogadni, továbbá az is megállapítható, hogy érvényes műszakival rendelkezik-e a gépjármű, mert ellenkező esetben nem fogadható el, hiszen lejárt műszakival közlekedni sem szabad, így az elszámolás megtagadható. Egyesületeink felé szerveztünk környezetvédelmi akciót, melyhez anyagi támogatást is párosítottunk zsákok, kesztyűk, facsemete vásárlás és virágvásárlás formájában -. Nagyon-nagy feladatot vállaltunk az Országos Polgárőr Nap szervezésével, lebonyolításával, mely végül is óriási sikerrel zárult és kivívta a minisztériális és más Rendészeti Szervek, valamint a Polgárőrök és a lakosság elismerését is, ehhez a feladathoz biztosítva volt az anyagi háttér (OPSZ 5mFt, Jászberényi Önkormányzat 3mFt) és természetesen nem kisebb értéket jelentett a jászsági Polgárőrök önzetlen, heroikus segítsége. Nagyszerű hely volt e feladathoz Jászberény Városa és annak a helyszín lehetősége június 23-án, mely kielégített szinte minden kívánalmat. A városnézési programunk is nagy sikert aratott, csakúgy, mint a színpadi programjaink, vagy a Polgárőrök fogadalom tétele. Új dimenzióba tettük a Polgárőr Napot, melyet ezt követően az OPSZ Elnöke példaként állít a következő hasonló jellegű rendezvények elé. 4

5 Nem hagyhatom említés nélkül, hogy e rendezvényhez szükséges sátrak zöme megyénk Polgárőr Egyesületeinek és Központunk tulajdonában van, mely szintén példaértékű. Az e célra kapott támogatásokat maradéktalanul elszámoltuk és felhasználása megfelelt az elvárásoknak. Engedjék meg, hogy a fejezet kapcsán a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége és a magam nevében őszinte köszönetet mondjak Jászberény Város Önkormányzatának és a Jászság Polgárőreinek. Külön figyelmet érdemelt, hogy az országos Polgárőrei nagyfokú fegyelmezettségről tettek tanúbizonyságot, viselkedésük megfelelt a Polgárőröktől elvárható normáknak. Augusztus 04-én a kunszentmártoni kistérség jól sikerült Polgárőr Napot szervezett Tiszainoka településen. Jászdózsai helyszínnel, a helyi Polgárőrök és lakosság összefogásával magas színvonalon megrendezett Kárpát Medence Magyarjainak vetélkedőjére került sor, mely elismerést váltott ki a résztvevőkből és a vendégekből. Az országban elsőként később nagy figyelmet kiváltó szeptember 22-én Megyei Polgárőr Tagtoborzó Napot tartottunk valamennyi Egyesületünkben egységes forgatókönyv és megjelenítés szerint, mely meglepő pozitív eredménnyel zárult, mivel 400 fő jelentkezett a Polgárőrség soraiba. A siker Egyesületenként változó volt, melyből meglátszott, hogy melyik egyesületi Vezető az, aki mögé felsorakoznának az emberek és ki az, aki azért nem kívánja növelni a taglétszámát, mert Ő a szűk holdudvarával jól érzi magát és nem szeretné, ha közéjük ékelődne egy új perspektívával bíró személy. Büszkeséggel töltött el és jó volt Szolnok megyei Polgárőrnek lenni az Országos Polgárőr Szövetség Közlekedési Vetélkedőjén október 06-án Budapesten, mert megyénk csapata első helyezést ért el az előző évhez hasonlóan. Gratulálunk Kecse László Tiszaföldvári Polgárőr Egyesület és Erős Zoltán Mezőhéki Polgárőr Egyesület -. 5

6 2012. október án sor került az OPSZ szervezésében egy vezetői tréningre Siófokon, ahol sorba vettük az aktuális problémákat, melyek rendezésére próbáltunk kellő választ és megoldást találni október 26-án tiszafüredi helyszínnel a Tisza-tó és a Tisza teljes magyarországi szakaszán érintett Megyei Polgárőr Szövetségek Elnökeivel és a Tiszai Vízirendészeti Kapitányság Vezetőjével és Örsparancsnokaival találkoztunk és vitattuk meg a Vízi Polgárőr Tagozat megalakításának szükségességét, fontosságát. Egységes álláspontra jutottunk, mely folytatódik hasonló megoldásként a Duna, a Balaton, a Velencei-tó, a Fertő-tó vonatkozásában is november 08-án Szándéknyilatkozat aláírására került sor Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában, Szalay Ferenc Polgármester, Dr. Túróczi Imre a Szolnoki Főiskola Rektora, Prof. Dr. Besenyei Lajos az OPSZ Tudományos Tanácsának Elnöke, Farkas József r. ezredes Megyei Rendőr-Főkapitány Úr és Megyei Szövetségünk Vezetése között a Szolnoki Főiskolán létrehozandó Polgárőr Egyesület érdekében. Országos odafigyelést jelentett a Szomszédok Egymásért Mozgalom 2. zászlóbontása január 14-én, melynek szervezése már őszével megkezdődött. Törökszentmiklós Város lakossága példát mutat e hozzáállás területén, mert megtöltötte érdeklődésével a Város új Művelődési Házának színháztermét. A meghívott vendégek előadásai, felszólalásai emelték magasra a rendezvény színvonalát. A rendezvény célja elsősorban válaszokat keresni és találni azokra a közösségeket, és társadalmat fenyegető veszélyre, amelyeket bűncselekménynek aposztrofálunk. A bűnözés ellen harcban nem nélkülözhetjük a közösség segítségét, részvételét a bűnmegelőzésben, mert a bűnt megelőzni ott lehet, ahol megvalósulhat, és azok előzhetik meg, akiket fenyeget. A bűnözés azt fenyegeti, aki, és ami minden embernek a legdrágább: szeretteinket, saját életünket, egészségünket, féltett értékeinek, biztonságunkat. 6

7 Az emberekben erősíteni kell a közösségi tudatot, a példamutatás és szemlélet erejével, mert szükséges, hogy mindenki hozzájárulhasson úgy a saját, mint a szomszéd és a közösségi tulajdon védelméhez. A évben megkezdett Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek országos programunk áthúzódott évre, mely feladatra Megyei Szövetségünk 1,1mFt-ot kapott. Ezt az összeget Kenderes, Jászapáti, Jászladány, Tiszabő és Tiszaföldvár településeken realizáltuk. A Polgárőrök oktatását az OPSZ éves oktatási (képzési) tervének megfelelően folyamatosan végeztük. 75 Egyesületünk regisztrálta magát az Országos Polgárőr Szövetségbe és eleget tett az OBH felé irányuló kötelezettségének is. Az Országos Polgárőr Szövetség munkaügyi struktúrájában helyet kapott megyénkét egy-egy irodavezetői státusz, mely elsősorban hatósági feladatokat és adatkezelést lát el. Így például feladatkörébe tartozik a Polgárőr Igazolványok cseréje, annak szervezése és adatkezelése. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az Egyesületeknek és tagjainak nagy része nem azonosul e programmal és OPSZ szinten nagyfokú lemaradásunk mutatkozik e téren. Aki nem tudja megújítani június 30-ig a Polgárőr Igazolványát, az gyakorlatilag annyit jelent, hogy azt követően már nem léphet Polgárőrként szolgálatba, Polgárőr formaruházatát és régi Polgárőr Igazolványát le kell adni és a továbbiakban csak egyesületi tagként, de nem Polgárőrként működhet. Alapszabályunkban és a gyakorlatban is megfogalmazzuk és megtartjuk pártsemlegességünket, tőlük támogatást nem fogadunk és mi sem támogatjuk őket. Lojálisak vagyunk és maradunk a mindenkori Kormányhoz, megyei, illetve települési önkormányzatokhoz. A saját magunk által kitűzött céloknak, és az OPSZ elvárásainak igyekeztünk megfelelni még akkor is, ha az nem mindig sikerült, de optimisták vagyunk a jövőt illetően. Megyénk Polgárőr Egyesületei fokozatosan bekapcsolódtak és bekapcsolódnak a gépjárművek rendszámfelismerő rendszeréhez, 7

8 melynek működtetéséhez a Rendőrség munkatársai jó partnerként viszonyulnak. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a mobil KRESZ parkunk kapós lett az általános iskolák körében, ahol is ilyen irányú vetélkedőket szervezünk a gyermekek részére. Lovas Polgárőreink is működnek, elsősorban a tanyavilágban élők nagy örömére, ugyanakkor a tanyafosztogatók és a fa tolvajok bánatára. Lovasaink járhatatlan utakon, hóban vittek élelmiszert és nélkülözhetetlen gyógyszert a kinti élők időseknek, betegeknek. Polgárőr formaruha ellátásunk a megyében jónak mondható. Szövetségünk által létrehozott különböző Bizottságaink nem mindegyike váltotta be a hozzá fűződő reményeinket. Elnökségi üléseinket az Alapszabályban rögzítetten túl is, de szükségszerűen megtartottuk, fontos határozatokat hoztunk, melyre Felügyelő Bizottságunk Elnökét minden alkalommal meghívtuk és képviselve volt. Vezetői megbeszéléseink rendszeresek, aktívak és célra törőek. A megyei médiák támogatásának köszönhetően ismertségünk a lakosság felé sokat javult. IFJÚSÁGVÉDELEM TERÜLETE Az ifjúságvédelem területén is tántoríthatatlanok vagyunk, mert átérezzük és látjuk azt a tragédiát, amelyet a drogfogyasztás káros ártalmai okoznak, éppen ezért ezek visszaszorítása érdekében drogprevenciós csoportunk tagjai rendszeresen és felkérésre is látogatják a Megye Általános- és Középiskoláit. Sajnos nagyon nehéz elejét venni a drogfogyasztásnak, újabb és újabb készítmények árasztják el az iskolákat 8

9 és a szórakozóhelyeket. Komolyabb eredményt csak a szülők, iskolák, Rendészeti Szervek összefogásával lehet elérni. Elkezdtük az Egy iskola, egy Polgárőr mozgalmunkat, mely a Jászság Egyesületeinél szélesedett ki a Megye több településén még van tennivaló, de az iskolák gyalogátkelőhelyeinél megpróbáljuk elejét venni a gyermekbaleseteknek. PARTNERI KAPCSOLATAINK Stratégiai partnereink közül ki kell emelnem a Megyei Rendőrfőkapitányság munkatársait, akikkel településeinken Polgárőreink napi kapcsolatban vannak és helyenként elmondható, hogy a közös rászorultságon túl még baráti kapcsolatok is kialakultak. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy már nincs mit javítani az együttműködésen, de az MRFK vezetője személyében és munkatársaiban biztosítva látjuk az esetleges problémák megoldását és az együttműködés magasabb szintű készségét. Együttműködési Megállapodás szabályozza partneri kapcsolatainkat, különösen igaz ez az új Polgárőr Törvény megjelenése kapcsán, ahol szigorúan előírja az együttműködés fontosságát. Katasztrófavédelem esetében országos szinten már megszületett az új együttműködési stratégia, megyei szinten is arra törekszünk, hogy az előbbi szellemében és meghatározásaiban kövessük azt. Egyébként visszatekintve sincs szégyellni valónk, mert mindig készen álltunk és állunk katasztrófahelyzetekben a Védelem segítségére. Önkormányzatok vonatkozásában Polgárőreink készen állnak a helyi rendezvények biztosításában, az iskolák előtti gyalogátkelőhelyek felügyeletében, falopások megakadályozásában és minden olyan alkalommal, amikor azt kérik tőlük, még akkor is, ha anyagi támogatásuk elmarad. A Magyar Posta Zrt. részéről bizonyos Egyesületeknél az együttműködés realizálódik, a postások kísérésében, a postahivatalok 9

10 éjszakai ellenőrzésében, melynek ellentételezése a Magyar Posta Egyesületeink felé nyújtott támogatása. A MÁV Debreceni Igazgatóságánál a tájékoztatást felénk rendszeres, Polgárőreink járőrözéseik során útba ejtik a vasútállomásokat is. A Magyar Vöröskereszttel az Országos Polgárőr Szövetség Elnöke együttműködési megállapodást kötött, melynek Megyei folytatását kívánjuk megvalósítani, különös tekintettel a mindennapokra, de az Országos Polgárőr Napra is beépítettük az Országos Polgárőr Véradó Nap eseményét is. Ez alkalomra várjuk a Megyei Iroda segítségét a szervezés és gyakorlati végrehajtás terén. Együttműködésünk kiszélesedhet Polgárőrök oktatása keretén belül is, csak úgy, mint a Mentőszolgálat munkatársaival. TAGLÉTSZÁM 2012-ben Bejegyzett Egyesületek száma: Tagok száma: SZEM tagok száma: 80 településen 4546 fő 2510 fő BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG A bűnmegelőzési tevékenységünk elképzelhetetlen a Rendőrséggel való szorosabb együttműködés nélkül és ide tartozik a SZEM Mozgalom fejlődése is. Nagy figyelmet fordítunk kiemelt ünnepeink méltóságára, biztonságára, ilyen esetekben még szorosabbra fűzzük szolgálati kapcsolatunkat a Rendőrséggel, hogy ezen keresztül is biztosítani tudjuk településeink polgárainak nyugalmát, biztonságát. Kiemelt figyelmet szentelnek a Vízi Polgárőreink a mentésekre, az illegálisban halászó rapsicokra, és részt vállaltunk a nyári idegenforgalmi akciókban is. 10

11 Polgárőreink tudatában és gondolkodásában már tudatosult és beépült a közlekedési bűncselekmények megelőzése is. Polgárőreink a 2012-es évben az alábbi eredményt tudják felmutatni: Össz szolgálati órák száma: Ebből Rendőrséggel együtt: Egyéb szolgálat: Intézkedés Elfogás: Tettenérés: Eltűnt személy felkutatása: Jelzésadás: Segítségnyújtás: Egyéb: óra óra 165 óra 465 esetben 462 esetben 95 esetben esetben esetben 435 esetben A fenti adatok is egyértelműen mutatják munkánk eredményeit, a Polgárőrség létfontosságát és a rendőri együttműködés szükségességét. GAZDASÁGI HELYZETÜNK Megyei Szövetségünk az előző évi pénzmaradvánnyal együtt Ft forrással rendelkezett a évi gazdasági évben, mely köszönhető az Országos Polgárőr Nap megrendezéséhez kapott támogatásoknak. Bankszámla és pénztár együttes összeges Ft, mely áthozatként jelentkezett a 2013-as gazdasági évre. Likviditási helyzetünk stabil volt, munkánkat az OPSZ Felügyelő Bizottsága is ellenőrizte. Az Egyesületek részére kapott támogatást Megyei Elnökségünk jóváhagyásával szétosztottuk, melyből a különböző okok végett fel nem használt összeget újra felosztottuk és Támogatási Szerződés mellett átutaltuk az arra jogosultaknak. 11

12 Úgy érezzük némely Egyesületben több a hangoskodás a támogatások körül, mint a konkrét igyekezet a támogatások elnyeréséért. Több Egyesület figyelmen kívül hagyta a határidőket és a pályázati feltételek teljesítését. Az elszámolások tekintetében fejlődés érezhető, lassan bele tanulunk a szigorú elszámolások követelményébe, ez olyan vonal, ahol nem lehet engedményeket tenni rajtunk kívül álló okok végett ÉVI FELADATOK Alapszabályok karbantartása, a szükségeshez való igazítása és törvényszéki szinten való elfogadtatása. El kell érni, hogy a Polgárőreink minden Egyesületben újítsák meg Polgárőr Igazolványaikat június 30-ig. Tagtoborzást kell szerveznünk a Megyei Szövetség támogatásával minden Egyesületnél az elmúlt évihez hasonlóan. Megyei Vezetők nyújtsanak hathatós segítséget az Egyesületeknek a feladatok megoldásához. Szigorúan be kell tartani az OPSZ elvárásait, különös tekintettel a formaruhák viselése, a gépjárműveken alkalmazható feliratok és fényjelzések, illetve a Megyéhez, OPSZ-hez tartozása megfogalmazásában. Élni kell a pályázatok adta lehetőségekkel, hogy Egyesületeink több bevételi forráshoz juthassanak. Tovább kell javítani a mobil KRESZ park kihasználtságát, ezzel is csökkenteni a gyermekbalesetek gyakoriságát. Környezetvédelem területén be kell kapcsolódni a TeSzedd akcióba. 12

13 Fel kell erősíteni a Polgárőrök és Polgárőr Vezetők oktatását, meg kell ismertetni a Törvényből fakadó elvárásokat. Továbbra is részt kell venni a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság munkájában. Nagyon fontos feladat, hogy odafigyeljünk az Egyesületekre, megőrizzük és garantáljuk azok összetartását, erkölcsi, fegyelmi helyzetét, cselekvési egységét. A Polgárőrség működésének alapja a Törvény tisztelet, az önkéntesség és meggyőződése ereje. Kérni kell a Megyei Polgárőr Szövetség megnövekedett munkájának elősegítése érdekében a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának segítségét. Lehetőség szerint részt kell venni az Országos Polgárőr Napon, Pannonhalmán. Helyt kell állni és a Megyei Szövetségnek segítséget kell nyújtani a 100x100 bűnmegelőzési mintaprogram sikere érdekében. Folytatni kell a Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek programot. Anyagi és szakmai segítséget kell nyújtani a Főiskolai Polgárőr Egyesület megalakításához. El kell érni, hogy a támogatási elszámolások határidőre beérkezzenek és az elvárásoknak megfelelőek legyenek. Stratégiai partnereinkkel erősíteni kell a kapcsolatot, hogy feladatainkat megfelelően végre tudjuk hajtani. Tisztelt Küldött-Közgyűlés! Eleget téve a Civil Törvény idevonatkozó részének beszámolóm végén büszkén mondhatjuk, hogy 2012-es gazdasági évben munkánkat legjobb 13

14

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

B E SZ Á M O L Ó A Polgárır Egyesületek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetségének 2010-évi munkájáról 2011. évi feladatok meghatározása

B E SZ Á M O L Ó A Polgárır Egyesületek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetségének 2010-évi munkájáról 2011. évi feladatok meghatározása B E SZ Á M O L Ó A Polgárır Egyesületek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetségének 2010-évi munkájáról 2011. évi feladatok meghatározása Tisztelt Küldött- Közgyőlés! Kedves Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim

Részletesebben

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április

HAVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. április VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu Elfogadva az OPSZ Közgyűlésének 11/2014.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülése 3. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülése 3. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. április 28-i ülése 3. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2010. évi tevékenységéről Előadó:

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor.

Az egyesület teljes létszáma 30 fő, mely 22 rendes és 8 tiszteletbeli tagból áll össze. Február hónapban 2 fő felvételére került sor. VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2014. március 20-i taggyűlésének határozatai

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2014. március 20-i taggyűlésének határozatai Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2014. március 20-i taggyűlésének határozatai 1/2014(III.20.) CSPE határozat 14 igen 0 nem 0 tartózkodás A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2014. március 20-i taggyűlése

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a mártélyi Polgárőr, Tűz-és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület 2014. január 01.-től december 31.-e között végzett tevékenységéről.

B E S Z Á M O L Ó. a mártélyi Polgárőr, Tűz-és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület 2014. január 01.-től december 31.-e között végzett tevékenységéről. Polgárőr, Tűz- és Vagyonvédelmi Közhasznú Egyesület Mártély 6636. Mártély, Jókai u. 8. sz. Tel/Fax: (62) 228-043 mobil: (30) 621-6296 E-mail: rozsapolgaror@citromail.hu B E S Z Á M O L Ó a mártélyi Polgárőr,

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Beszámoló az Oktatási Munka Bizottság 2014. évi munkájáról

Beszámoló az Oktatási Munka Bizottság 2014. évi munkájáról Heves Megyei Polgárör Szervezetek Szövetsége Oktatási Munka Bizottsága Beszámoló az Oktatási Munka Bizottság 2014. évi munkájáról A Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2013.február 23-án keltezett

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. az Országos Polgárőr Szövetség 100x100 biztonság kiemelt bűnmegelőzési mintaprogram végrehajtásáról. 2013. augusztus 21.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. az Országos Polgárőr Szövetség 100x100 biztonság kiemelt bűnmegelőzési mintaprogram végrehajtásáról. 2013. augusztus 21. VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

A KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA KIEMELT BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM

A KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA KIEMELT BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM A KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA KIEMELT BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM POLGÁRŐR SZOLGÁLAT FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN OPSZ programindító fórum 2014. 02. 15. ZÁMBÓ PÉTER OPSZ alelnök, zambo.peter1@chello.hu, 06309010218

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése

Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi közhasznúsági jelentése A pénztár záró egyenleg: 77 A valutapénztár záró egyenlege: 77 A bankszámla záró egyenlege: 6 624 A lekötött bankszámla egyenlege: 55 000

Részletesebben

Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának Elnökétől

Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának Elnökétől Ügyszám: 2421-2/2014. Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának Elnökétől Javaslat a Salgótarján Közbiztonságáért Közalapítvány 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására Tisztelt

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41459/2008. CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

POLGÁRŐR PROGRAMOK TAPASZTALATAI, AKTUÁLIS FELADATOK JÁRÁSI KOORDINÁTOROK FÓRUMA 2015.02.14.

POLGÁRŐR PROGRAMOK TAPASZTALATAI, AKTUÁLIS FELADATOK JÁRÁSI KOORDINÁTOROK FÓRUMA 2015.02.14. POLGÁRŐR PROGRAMOK TAPASZTALATAI, AKTUÁLIS FELADATOK JÁRÁSI KOORDINÁTOROK FÓRUMA 2015.02.14. A POLGÁRŐRSÉG MINŐSÉGE JÁRÁSI KOORDINÁTOROK JÁRÁSI KOORDINÁTOROK 2015. 2. 16. zambop@orfk.police.hu 2 GYEREKBESZÉD

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

1/2013. (01.07.) elnökségi határozat 3igen 0nem 0tartózkodott

1/2013. (01.07.) elnökségi határozat 3igen 0nem 0tartózkodott 1/2013. (01.07.) elnökségi határozat A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület úgy dönt, hogy 2013. január 07-i ülésén jegyzőkönyvvezetőnek választja t. 2 /2013. (01.07.) elnökségi határozat A Vecsés Települési

Részletesebben

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek

Az Országos Polgárőr Szövetség 2013. évi közhasznúsági jelentése Bevételek 19666718-9499-517-01 Statisztikai számjel Országos Polgárőr Szövetség 1077 Budapest Király u.71. Közhasznú szervezetek Közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2013 év Keltezés: Budapest, 2014.március

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei. Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14

Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei. Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14 Polgárőr egyesületek gazdálkodásának új követelményei Baracskainé dr Boór Judit Könyvvizsgáló 2015.02.14 OPSZ fő céljai a 2015.év gazdálkodásában Adminisztrációs terhek csökkentése a polgárőr egyesületek

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

2015. március 26-i rendes ülésére

2015. március 26-i rendes ülésére 31. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: Belépés a Klímabarát Települések Szövetségébe Előterjesztő:

Részletesebben

B e s z á m o l ó a polgárőrség 2005. évi tevékenységéről

B e s z á m o l ó a polgárőrség 2005. évi tevékenységéről Levélcím : Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1794 441-1827 441-1821 14-334 13-863 Iktatószám: 43-7/2006. Az Elnökség 6/2006. sz. határozatával. B e s z á m o l ó a polgárőrség

Részletesebben

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz

Előterjesztés. - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsághoz NyíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. E-MAil: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9438-118/2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági

Részletesebben

Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához

Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSI, ELSZÁMOLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA Az Országos Polgárőr Szövetség közvetlenül, vagy a megyei szövetségeken keresztül közvetve

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Dr.~!}sztián. SSLi. jegyző l Jf1. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Dr.~!}sztián. SSLi. jegyző l Jf1. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere SSLi. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az Alfa Polgárőr Egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámolóról,

Részletesebben

EGY ISKOLA EGY POLGÁRŐR PROGRAM

EGY ISKOLA EGY POLGÁRŐR PROGRAM EGY ISKOLA EGY POLGÁRŐR PROGRAM A gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé és áldozattá válásának megelőzésében jelentős szerepe van a családnak, a gyermek- és ifjúságvédelemnek, az oktató- és nevelő intézményeknek,

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

SZÖVEGES INDOKLÁS Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi költségvetéséről

SZÖVEGES INDOKLÁS Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi költségvetéséről A 2/2011. sz. elnökségi határozattal elfogadva. SZÖVEGES INDOKLÁS Az Országos Polgárőr Szövetség 2011. évi költségvetéséről A Magyar Köztársaság Kormánya részéről döntés született, hogy a 2011. költségvetési

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A POLGÁRŐRSÉG CSABASZABADI GÉPJÁRMŰ-ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület (rövidített név: Polgárőrség Csabaszabadi) a személygépkocsival történő polgárőr szolgálat ellátását a

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

Prevenciós program. anno 1999

Prevenciós program. anno 1999 Prevenciós program anno 1999 Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületünk egyik fő feladatának tekinti a vízibalesetek számának csökkentését. Baleset-megelőzési előadásaink során felhívjuk a figyelmet

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2009.

Közhasznú jelentés 2009. 7200 Dombóvár Szent István tér 1. Levelezési cím: 7200 Dombóvár, Szent István tér 1 Tel./Fax: 74/464-825 Számlaszám: 11746043-29900480 Adószám: 18864030-1-17 Közhasznú jelentés 2009. Hamulyák Közalapítvány

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2014 év

Közhasznúsági jelentés 2014 év 18584240-9499-517-10 Statisztikai számjel Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 3240 Parád Kossuth Lajos út 128. Közhasznúsági jelentés 2014 év Keltezés: Parád, 2015.március 20. P.H. Völgyi Ferenc

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Éves rendes Küldöttközgyűlés Napirend és határozati javaslatok 2014 A Küldöttközgyűlés napirendje 1. Az MLSZ tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása 2. A

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

KITÜNTETÉSI ÉS JUTALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1

KITÜNTETÉSI ÉS JUTALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1 ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu Iktatószám: /2014. JÓVÁHAGYOM: DR.

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

02/2012. (II.06.)/ ELN elnökségi határozat /szavazati arány meghatározása: 3 Igen, 0 Nem, 0 tartózkodott//

02/2012. (II.06.)/ ELN elnökségi határozat /szavazati arány meghatározása: 3 Igen, 0 Nem, 0 tartózkodott// 01/2012. (II.06.) ELN. elnökségi határozat /szavazati arány meghatározása: 3. Igen, 0 Nem, 0 tartózkodott// A Vecsés Települési Polgárőr Egyesület Elnöksége 2012. február 06-án megtartásra kerülő ülésén

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz

ELŐTERJESZTÉS. - a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROS FEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLV 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-550; FAX: +36 42310-647 E-MAIl: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január: 1. Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának meghatározása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVRŐL

BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVRŐL BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVRŐL Szakmai beszámoló Az egyesület életében a 2012-es volt az első tényleges működési év. Eredménynek tekintjük, hogy megalakulásunk óta sikerült kialakítani az egyesület működésének

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA:

PÁLYÁZATI ADATLAP. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: PÁLYÁZATI ADATLAP I. PÁLYÁZÓ ÁLTALÁNOS ADATAI: PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE: PÁLYÁZÓ SZÉKHELYE: LEVELEZÉSI CÍME: KÉPVISELŐJE : telefon: Email: PÁLYÁZÓ BANKSZÁMLASZÁMA: II. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA 1. Pályázó működésének,

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Képviselő-testületének 6/2013. (II.15.) Önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A dr. Burján

Részletesebben

2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól

2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól Szeged, 2012. 01. 21. 2012.01. 21. zambop@orfk.police.hu 1 "Ne arra törekedj, hogy többnek lássanak, mint ami vagy. Hanem

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1608-2/2013. ; 1607-3/2013. 2. a.) a helyi Polgárőrség B E S Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

2014-03-29 Közgyűlés. Betegség Miatt sajnos nem tudott eljönni az elnök úr

2014-03-29 Közgyűlés. Betegség Miatt sajnos nem tudott eljönni az elnök úr 2014-03-29 Közgyűlés Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a közgyűlésünkön megjelent kedves vendégeinket polgárőrtársaimat és azok hozzátartozóit, hogy jelenlétükkel megtisztelték közgyűlésünket Külön

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Magyar Autóklub 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 8. (képviseli: Dr. Kovács Zoltán főtitkár, adószám: 19621140-2-41, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11702036-20100308)

Részletesebben

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. www.vtpe.hu info@vtpe.hu 06-30-758-5420

VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. www.vtpe.hu info@vtpe.hu 06-30-758-5420 VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. www.vtpe.hu info@vtpe.hu 06-30-758-5420 Tárgy: VTPE 2011. december havi beszámoló Ügyintéző: Suskovics Zoltán Tel.: 06-30-660-9931 E-mail: vtpe.alelnok@gmail.com

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Ikt.szám: 10.202-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: a i Hivatal SZMSZ-ének módosítása, létszám átcsoportosítás Az előterjesztést

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Dátum: 2014. május 10. 10 óra Helyszín: Dunaújváros, Campus Aréna Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula Az Elnökségi ülés napirendi pontjai: 1. Női U19-es

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Petőfi Közhasznú Polgárőr Szervezet 5741 Kétegyháza, Nagy S. utca.70 18394922-9499-529-04 Közhasznúsági jelentés 2010. év.január.01 2010.év.december.31 Könyvvizsgálattal az adatok nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata

1/2015.(I.22.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 22-i ülésén az

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A 2010. május 27.én 16:00 órára meghirdetett megismételt rendkívüli

JEGYZŐKÖNYV. A 2010. május 27.én 16:00 órára meghirdetett megismételt rendkívüli 2010.Május27.15:00óra AMagyarFallabda(Squash)Szövetség 2009éviközgyűlése GriffSportcentrumHotelGrifftárgyalótermében (BudapestXI.,BartókBélaút152.) JEGYZŐKÖNYV A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség 2010.

Részletesebben