BESZÁMOLÓ A JNSZ Megyei Polgárőr Szövetségének évi munkájáról évi feladatok meghatározása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A JNSZ Megyei Polgárőr Szövetségének 2012. évi munkájáról 2013. évi feladatok meghatározása"

Átírás

1 JNSZ Megyei Polgárőr Szövetség 5200, Törökszentmiklós, Szolnoki út HRSZ. Elnök:06-30/ Tel./Fax : 06-56/ Adminisztráció: 06-30/ E- mail cím: gmail.com BESZÁMOLÓ A JNSZ Megyei Polgárőr Szövetségének évi munkájáról évi feladatok meghatározása Tisztelt Küldött- Közgyűlés! Kedves Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség, mint civil szervezet a 2012-es gazdasági évben munkáját a évi CLXV. (165) Polgárőr Törvény, a évi CLXXV. (175) Civil Törvény, a évi C. (100) Számviteli Törvény, továbbá a 350/211 (XII. 30.) Kormány Rendelet, valamint a évi CXXXI. (181) Törvény a Civil Szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályok alapján végzi. Szövetségünk legfelsőbb döntéshozó szerve a Küldött-Közgyűlés, melyet évente egy alkalommal kötelező összehívni, ez a rendes Közgyűlés. Megyei Közgyűlésünket a tőlünk elvárható színvonalon és rangon megtartottuk, melyen meghívott kedves vendégeink igen szép számmal részt vettek és azt szervezettnek ítélték meg. Alapszabályunkat úgy alakítjuk, hogy az harmonizáljon az Országos Polgárőr Szövetség Alapszabályával, melynek betartása tagságunkra érvényes.

2 SZERVEZETI ÉLET A hatályos Polgárőr Törvények végrehajtása a Polgárőr Mozgalomnak jelentős átalakulást hozott. Az új Polgárőr Törvény kitételeivel az OPSZ Elnöksége és a Polgárőrök lényegében egyetértettek, ugyanakkor ez erősítette a Polgárőrség elismertségét, jogállását. Előírásra kerültek a Köztestülettel járó feladatok, Igazgatási Osztály alakult, lehetőséget biztosít a közterületen elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésére, a gépjárművön figyelmeztető jelzést adó készülék használatára, jelzőőri feladatok ellátására, stb. Elkészült az OPSZ Szolgálati és Etikai Szabályzata a Törvény előírásainak megfelelően és új Szervezeti és Működési Szabályzat került megfogalmazásra. A fentebb megjelölt feladatokat Megyei Szövetségünk tudomásul vette és munkánkban alkalmazzuk a mindennapokban. Megyei Polgárőr Szövetségünk alapításától kezdve tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek, elfogadjuk annak támogatását, ugyanakkor elfogadjuk ajánlásait, útmutatásait és kérésének megfelelően eleget teszünk. Minden esetben élünk az OPSZ által adományozott kitüntetési és elismerési lehetőségekkel és Szövetségünk is lehetőségéhez képest megköszöni tagjainak az odaadó, kiváló munkát. Stratégiai Partnereinkkel való kapcsolatainkat folyamatosan igyekeztünk javítani, erősíteni, itt a Rendőrségre, a Katasztrófavédelemre és az Önkormányzatokra apellálok. Megyei Elnökségünket a kívánatosnak megfelelően újjá szerveztük, próbáltunk bevonni minél több fiatalt és nőt a vezetésbe, de még van mit pótolni e téren. 2

3 Erősödött az Egyesületekkel történő kommunikációnk, javult az információáramlás, de személyes találkozásokat a tagsággal nem lehet pótolni. Az információáramlás javítása céljából az OPSZ-en belül az országban elsőként saját költségvetésünk terhére alapfokú számítógép kezelői tanfolyamot indítottunk 15 fővel. Az Országos Polgárőr Szövetség rendezvényein, tisztségviselői értekezletein és egyéb más fórumain minden alkalommal részt vettem, hogy megfelelő tájékoztatással bírjak Polgárőreink felé. A Kormányzati Fejezeti belügyminisztériumi - támogatásokon keresztül van biztosítva működési forrásunk és átfutó tételként jelenik meg az Egyesületek részére Szövetségünk által elosztható egyesületi támogatások összegei is. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a támogatásokat nem minden Egyesület élvezhette, tekintettel arra, hogy különböző okok végett, de nem feleltek meg a pályázati kiírás követelményeinek. Ez nagyon szomorú, mert évek óta tisztában kell lennie az Egyesület Vezetőinek az ehhez szükséges feltételek biztosításáról. Megállapíthattuk, hogy működési források gerincét valamikor az Önkormányzatok adták, melynek nagysága fokozatosan amortizálódott, különböző személyes, vagy objektív okok végett. Ilyen objektív okként jelentkezett a bírósághoz beadott személyi változások, vagy Alapszabály módosítással kapcsolatos késedelmek. Örömmel jelenthetem, hogy törökszentmiklósi Munkaügyi Központ segítségével különböző időintervallumokban és különböző önerő biztosításával javultak a Központi Iroda munkaerő feltételei. Annál is inkább öröm ez, mert a Polgárőrség feladatai kiszélesedtek, szigorodtak különös tekintettel a Számviteli és Pénzügyi Törvénynek az állami támogatások elszámolása kapcsán. 3

4 Megyei Szövetségünk Irodája, elnökségünk tagjai elmondhatom, hogy nagy figyelemmel ellenőrzik a benyújtott elszámolásokat, és ha hibát fedeznek fel, azt haladéktalanul közlik a Támogatottal, pontosabban tisztázzák az okokat és megmutatják a helyes utat. Leggyakoribb probléma a késedelmes benyújtás, de gondot okoznak az apró figyelmetlenségek is, például hitelesítésnél lemarad az aláírás, dátum, vagy bélyegző lenyomata. Picit nagyobb odafigyeléssel ezek kiküszöbölhetők. A problémák megoldására több helyen összevont tájékoztatókat tartottunk, melynek kapcsán már némi javulás érzékelhető. Sokan problémáztak azon, hogy miért kell a szolgálatba bevont gépjárművek forgalmi engedélyének a fénymásolata. Azért, mert ebből lehet megállapítani, hogy az elszámolásnál kiküldetési rendelvényt, vagy üzemanyag számlát lehet elfogadni, továbbá az is megállapítható, hogy érvényes műszakival rendelkezik-e a gépjármű, mert ellenkező esetben nem fogadható el, hiszen lejárt műszakival közlekedni sem szabad, így az elszámolás megtagadható. Egyesületeink felé szerveztünk környezetvédelmi akciót, melyhez anyagi támogatást is párosítottunk zsákok, kesztyűk, facsemete vásárlás és virágvásárlás formájában -. Nagyon-nagy feladatot vállaltunk az Országos Polgárőr Nap szervezésével, lebonyolításával, mely végül is óriási sikerrel zárult és kivívta a minisztériális és más Rendészeti Szervek, valamint a Polgárőrök és a lakosság elismerését is, ehhez a feladathoz biztosítva volt az anyagi háttér (OPSZ 5mFt, Jászberényi Önkormányzat 3mFt) és természetesen nem kisebb értéket jelentett a jászsági Polgárőrök önzetlen, heroikus segítsége. Nagyszerű hely volt e feladathoz Jászberény Városa és annak a helyszín lehetősége június 23-án, mely kielégített szinte minden kívánalmat. A városnézési programunk is nagy sikert aratott, csakúgy, mint a színpadi programjaink, vagy a Polgárőrök fogadalom tétele. Új dimenzióba tettük a Polgárőr Napot, melyet ezt követően az OPSZ Elnöke példaként állít a következő hasonló jellegű rendezvények elé. 4

5 Nem hagyhatom említés nélkül, hogy e rendezvényhez szükséges sátrak zöme megyénk Polgárőr Egyesületeinek és Központunk tulajdonában van, mely szintén példaértékű. Az e célra kapott támogatásokat maradéktalanul elszámoltuk és felhasználása megfelelt az elvárásoknak. Engedjék meg, hogy a fejezet kapcsán a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség Elnöksége és a magam nevében őszinte köszönetet mondjak Jászberény Város Önkormányzatának és a Jászság Polgárőreinek. Külön figyelmet érdemelt, hogy az országos Polgárőrei nagyfokú fegyelmezettségről tettek tanúbizonyságot, viselkedésük megfelelt a Polgárőröktől elvárható normáknak. Augusztus 04-én a kunszentmártoni kistérség jól sikerült Polgárőr Napot szervezett Tiszainoka településen. Jászdózsai helyszínnel, a helyi Polgárőrök és lakosság összefogásával magas színvonalon megrendezett Kárpát Medence Magyarjainak vetélkedőjére került sor, mely elismerést váltott ki a résztvevőkből és a vendégekből. Az országban elsőként később nagy figyelmet kiváltó szeptember 22-én Megyei Polgárőr Tagtoborzó Napot tartottunk valamennyi Egyesületünkben egységes forgatókönyv és megjelenítés szerint, mely meglepő pozitív eredménnyel zárult, mivel 400 fő jelentkezett a Polgárőrség soraiba. A siker Egyesületenként változó volt, melyből meglátszott, hogy melyik egyesületi Vezető az, aki mögé felsorakoznának az emberek és ki az, aki azért nem kívánja növelni a taglétszámát, mert Ő a szűk holdudvarával jól érzi magát és nem szeretné, ha közéjük ékelődne egy új perspektívával bíró személy. Büszkeséggel töltött el és jó volt Szolnok megyei Polgárőrnek lenni az Országos Polgárőr Szövetség Közlekedési Vetélkedőjén október 06-án Budapesten, mert megyénk csapata első helyezést ért el az előző évhez hasonlóan. Gratulálunk Kecse László Tiszaföldvári Polgárőr Egyesület és Erős Zoltán Mezőhéki Polgárőr Egyesület -. 5

6 2012. október án sor került az OPSZ szervezésében egy vezetői tréningre Siófokon, ahol sorba vettük az aktuális problémákat, melyek rendezésére próbáltunk kellő választ és megoldást találni október 26-án tiszafüredi helyszínnel a Tisza-tó és a Tisza teljes magyarországi szakaszán érintett Megyei Polgárőr Szövetségek Elnökeivel és a Tiszai Vízirendészeti Kapitányság Vezetőjével és Örsparancsnokaival találkoztunk és vitattuk meg a Vízi Polgárőr Tagozat megalakításának szükségességét, fontosságát. Egységes álláspontra jutottunk, mely folytatódik hasonló megoldásként a Duna, a Balaton, a Velencei-tó, a Fertő-tó vonatkozásában is november 08-án Szándéknyilatkozat aláírására került sor Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában, Szalay Ferenc Polgármester, Dr. Túróczi Imre a Szolnoki Főiskola Rektora, Prof. Dr. Besenyei Lajos az OPSZ Tudományos Tanácsának Elnöke, Farkas József r. ezredes Megyei Rendőr-Főkapitány Úr és Megyei Szövetségünk Vezetése között a Szolnoki Főiskolán létrehozandó Polgárőr Egyesület érdekében. Országos odafigyelést jelentett a Szomszédok Egymásért Mozgalom 2. zászlóbontása január 14-én, melynek szervezése már őszével megkezdődött. Törökszentmiklós Város lakossága példát mutat e hozzáállás területén, mert megtöltötte érdeklődésével a Város új Művelődési Házának színháztermét. A meghívott vendégek előadásai, felszólalásai emelték magasra a rendezvény színvonalát. A rendezvény célja elsősorban válaszokat keresni és találni azokra a közösségeket, és társadalmat fenyegető veszélyre, amelyeket bűncselekménynek aposztrofálunk. A bűnözés ellen harcban nem nélkülözhetjük a közösség segítségét, részvételét a bűnmegelőzésben, mert a bűnt megelőzni ott lehet, ahol megvalósulhat, és azok előzhetik meg, akiket fenyeget. A bűnözés azt fenyegeti, aki, és ami minden embernek a legdrágább: szeretteinket, saját életünket, egészségünket, féltett értékeinek, biztonságunkat. 6

7 Az emberekben erősíteni kell a közösségi tudatot, a példamutatás és szemlélet erejével, mert szükséges, hogy mindenki hozzájárulhasson úgy a saját, mint a szomszéd és a közösségi tulajdon védelméhez. A évben megkezdett Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek országos programunk áthúzódott évre, mely feladatra Megyei Szövetségünk 1,1mFt-ot kapott. Ezt az összeget Kenderes, Jászapáti, Jászladány, Tiszabő és Tiszaföldvár településeken realizáltuk. A Polgárőrök oktatását az OPSZ éves oktatási (képzési) tervének megfelelően folyamatosan végeztük. 75 Egyesületünk regisztrálta magát az Országos Polgárőr Szövetségbe és eleget tett az OBH felé irányuló kötelezettségének is. Az Országos Polgárőr Szövetség munkaügyi struktúrájában helyet kapott megyénkét egy-egy irodavezetői státusz, mely elsősorban hatósági feladatokat és adatkezelést lát el. Így például feladatkörébe tartozik a Polgárőr Igazolványok cseréje, annak szervezése és adatkezelése. Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az Egyesületeknek és tagjainak nagy része nem azonosul e programmal és OPSZ szinten nagyfokú lemaradásunk mutatkozik e téren. Aki nem tudja megújítani június 30-ig a Polgárőr Igazolványát, az gyakorlatilag annyit jelent, hogy azt követően már nem léphet Polgárőrként szolgálatba, Polgárőr formaruházatát és régi Polgárőr Igazolványát le kell adni és a továbbiakban csak egyesületi tagként, de nem Polgárőrként működhet. Alapszabályunkban és a gyakorlatban is megfogalmazzuk és megtartjuk pártsemlegességünket, tőlük támogatást nem fogadunk és mi sem támogatjuk őket. Lojálisak vagyunk és maradunk a mindenkori Kormányhoz, megyei, illetve települési önkormányzatokhoz. A saját magunk által kitűzött céloknak, és az OPSZ elvárásainak igyekeztünk megfelelni még akkor is, ha az nem mindig sikerült, de optimisták vagyunk a jövőt illetően. Megyénk Polgárőr Egyesületei fokozatosan bekapcsolódtak és bekapcsolódnak a gépjárművek rendszámfelismerő rendszeréhez, 7

8 melynek működtetéséhez a Rendőrség munkatársai jó partnerként viszonyulnak. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a mobil KRESZ parkunk kapós lett az általános iskolák körében, ahol is ilyen irányú vetélkedőket szervezünk a gyermekek részére. Lovas Polgárőreink is működnek, elsősorban a tanyavilágban élők nagy örömére, ugyanakkor a tanyafosztogatók és a fa tolvajok bánatára. Lovasaink járhatatlan utakon, hóban vittek élelmiszert és nélkülözhetetlen gyógyszert a kinti élők időseknek, betegeknek. Polgárőr formaruha ellátásunk a megyében jónak mondható. Szövetségünk által létrehozott különböző Bizottságaink nem mindegyike váltotta be a hozzá fűződő reményeinket. Elnökségi üléseinket az Alapszabályban rögzítetten túl is, de szükségszerűen megtartottuk, fontos határozatokat hoztunk, melyre Felügyelő Bizottságunk Elnökét minden alkalommal meghívtuk és képviselve volt. Vezetői megbeszéléseink rendszeresek, aktívak és célra törőek. A megyei médiák támogatásának köszönhetően ismertségünk a lakosság felé sokat javult. IFJÚSÁGVÉDELEM TERÜLETE Az ifjúságvédelem területén is tántoríthatatlanok vagyunk, mert átérezzük és látjuk azt a tragédiát, amelyet a drogfogyasztás káros ártalmai okoznak, éppen ezért ezek visszaszorítása érdekében drogprevenciós csoportunk tagjai rendszeresen és felkérésre is látogatják a Megye Általános- és Középiskoláit. Sajnos nagyon nehéz elejét venni a drogfogyasztásnak, újabb és újabb készítmények árasztják el az iskolákat 8

9 és a szórakozóhelyeket. Komolyabb eredményt csak a szülők, iskolák, Rendészeti Szervek összefogásával lehet elérni. Elkezdtük az Egy iskola, egy Polgárőr mozgalmunkat, mely a Jászság Egyesületeinél szélesedett ki a Megye több településén még van tennivaló, de az iskolák gyalogátkelőhelyeinél megpróbáljuk elejét venni a gyermekbaleseteknek. PARTNERI KAPCSOLATAINK Stratégiai partnereink közül ki kell emelnem a Megyei Rendőrfőkapitányság munkatársait, akikkel településeinken Polgárőreink napi kapcsolatban vannak és helyenként elmondható, hogy a közös rászorultságon túl még baráti kapcsolatok is kialakultak. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy már nincs mit javítani az együttműködésen, de az MRFK vezetője személyében és munkatársaiban biztosítva látjuk az esetleges problémák megoldását és az együttműködés magasabb szintű készségét. Együttműködési Megállapodás szabályozza partneri kapcsolatainkat, különösen igaz ez az új Polgárőr Törvény megjelenése kapcsán, ahol szigorúan előírja az együttműködés fontosságát. Katasztrófavédelem esetében országos szinten már megszületett az új együttműködési stratégia, megyei szinten is arra törekszünk, hogy az előbbi szellemében és meghatározásaiban kövessük azt. Egyébként visszatekintve sincs szégyellni valónk, mert mindig készen álltunk és állunk katasztrófahelyzetekben a Védelem segítségére. Önkormányzatok vonatkozásában Polgárőreink készen állnak a helyi rendezvények biztosításában, az iskolák előtti gyalogátkelőhelyek felügyeletében, falopások megakadályozásában és minden olyan alkalommal, amikor azt kérik tőlük, még akkor is, ha anyagi támogatásuk elmarad. A Magyar Posta Zrt. részéről bizonyos Egyesületeknél az együttműködés realizálódik, a postások kísérésében, a postahivatalok 9

10 éjszakai ellenőrzésében, melynek ellentételezése a Magyar Posta Egyesületeink felé nyújtott támogatása. A MÁV Debreceni Igazgatóságánál a tájékoztatást felénk rendszeres, Polgárőreink járőrözéseik során útba ejtik a vasútállomásokat is. A Magyar Vöröskereszttel az Országos Polgárőr Szövetség Elnöke együttműködési megállapodást kötött, melynek Megyei folytatását kívánjuk megvalósítani, különös tekintettel a mindennapokra, de az Országos Polgárőr Napra is beépítettük az Országos Polgárőr Véradó Nap eseményét is. Ez alkalomra várjuk a Megyei Iroda segítségét a szervezés és gyakorlati végrehajtás terén. Együttműködésünk kiszélesedhet Polgárőrök oktatása keretén belül is, csak úgy, mint a Mentőszolgálat munkatársaival. TAGLÉTSZÁM 2012-ben Bejegyzett Egyesületek száma: Tagok száma: SZEM tagok száma: 80 településen 4546 fő 2510 fő BŰNMEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG A bűnmegelőzési tevékenységünk elképzelhetetlen a Rendőrséggel való szorosabb együttműködés nélkül és ide tartozik a SZEM Mozgalom fejlődése is. Nagy figyelmet fordítunk kiemelt ünnepeink méltóságára, biztonságára, ilyen esetekben még szorosabbra fűzzük szolgálati kapcsolatunkat a Rendőrséggel, hogy ezen keresztül is biztosítani tudjuk településeink polgárainak nyugalmát, biztonságát. Kiemelt figyelmet szentelnek a Vízi Polgárőreink a mentésekre, az illegálisban halászó rapsicokra, és részt vállaltunk a nyári idegenforgalmi akciókban is. 10

11 Polgárőreink tudatában és gondolkodásában már tudatosult és beépült a közlekedési bűncselekmények megelőzése is. Polgárőreink a 2012-es évben az alábbi eredményt tudják felmutatni: Össz szolgálati órák száma: Ebből Rendőrséggel együtt: Egyéb szolgálat: Intézkedés Elfogás: Tettenérés: Eltűnt személy felkutatása: Jelzésadás: Segítségnyújtás: Egyéb: óra óra 165 óra 465 esetben 462 esetben 95 esetben esetben esetben 435 esetben A fenti adatok is egyértelműen mutatják munkánk eredményeit, a Polgárőrség létfontosságát és a rendőri együttműködés szükségességét. GAZDASÁGI HELYZETÜNK Megyei Szövetségünk az előző évi pénzmaradvánnyal együtt Ft forrással rendelkezett a évi gazdasági évben, mely köszönhető az Országos Polgárőr Nap megrendezéséhez kapott támogatásoknak. Bankszámla és pénztár együttes összeges Ft, mely áthozatként jelentkezett a 2013-as gazdasági évre. Likviditási helyzetünk stabil volt, munkánkat az OPSZ Felügyelő Bizottsága is ellenőrizte. Az Egyesületek részére kapott támogatást Megyei Elnökségünk jóváhagyásával szétosztottuk, melyből a különböző okok végett fel nem használt összeget újra felosztottuk és Támogatási Szerződés mellett átutaltuk az arra jogosultaknak. 11

12 Úgy érezzük némely Egyesületben több a hangoskodás a támogatások körül, mint a konkrét igyekezet a támogatások elnyeréséért. Több Egyesület figyelmen kívül hagyta a határidőket és a pályázati feltételek teljesítését. Az elszámolások tekintetében fejlődés érezhető, lassan bele tanulunk a szigorú elszámolások követelményébe, ez olyan vonal, ahol nem lehet engedményeket tenni rajtunk kívül álló okok végett ÉVI FELADATOK Alapszabályok karbantartása, a szükségeshez való igazítása és törvényszéki szinten való elfogadtatása. El kell érni, hogy a Polgárőreink minden Egyesületben újítsák meg Polgárőr Igazolványaikat június 30-ig. Tagtoborzást kell szerveznünk a Megyei Szövetség támogatásával minden Egyesületnél az elmúlt évihez hasonlóan. Megyei Vezetők nyújtsanak hathatós segítséget az Egyesületeknek a feladatok megoldásához. Szigorúan be kell tartani az OPSZ elvárásait, különös tekintettel a formaruhák viselése, a gépjárműveken alkalmazható feliratok és fényjelzések, illetve a Megyéhez, OPSZ-hez tartozása megfogalmazásában. Élni kell a pályázatok adta lehetőségekkel, hogy Egyesületeink több bevételi forráshoz juthassanak. Tovább kell javítani a mobil KRESZ park kihasználtságát, ezzel is csökkenteni a gyermekbalesetek gyakoriságát. Környezetvédelem területén be kell kapcsolódni a TeSzedd akcióba. 12

13 Fel kell erősíteni a Polgárőrök és Polgárőr Vezetők oktatását, meg kell ismertetni a Törvényből fakadó elvárásokat. Továbbra is részt kell venni a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság munkájában. Nagyon fontos feladat, hogy odafigyeljünk az Egyesületekre, megőrizzük és garantáljuk azok összetartását, erkölcsi, fegyelmi helyzetét, cselekvési egységét. A Polgárőrség működésének alapja a Törvény tisztelet, az önkéntesség és meggyőződése ereje. Kérni kell a Megyei Polgárőr Szövetség megnövekedett munkájának elősegítése érdekében a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának segítségét. Lehetőség szerint részt kell venni az Országos Polgárőr Napon, Pannonhalmán. Helyt kell állni és a Megyei Szövetségnek segítséget kell nyújtani a 100x100 bűnmegelőzési mintaprogram sikere érdekében. Folytatni kell a Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek programot. Anyagi és szakmai segítséget kell nyújtani a Főiskolai Polgárőr Egyesület megalakításához. El kell érni, hogy a támogatási elszámolások határidőre beérkezzenek és az elvárásoknak megfelelőek legyenek. Stratégiai partnereinkkel erősíteni kell a kapcsolatot, hogy feladatainkat megfelelően végre tudjuk hajtani. Tisztelt Küldött-Közgyűlés! Eleget téve a Civil Törvény idevonatkozó részének beszámolóm végén büszkén mondhatjuk, hogy 2012-es gazdasági évben munkánkat legjobb 13

14

2012. Április XVII. évf. 1. szám Köztestületté vált az OPSZ Négyezer rendőrt helyettesítenek a polgárőrök Mosonszentmiklóson így csinálják

2012. Április XVII. évf. 1. szám Köztestületté vált az OPSZ Négyezer rendőrt helyettesítenek a polgárőrök Mosonszentmiklóson így csinálják Polgárőr Magazin 2012. Április XVII. évf. 1. szám Köztestületté vált az OPSZ Négyezer rendőrt helyettesítenek a polgárőrök Mosonszentmiklóson így csinálják 2 Jegyzet Dr. Túrós András az Országos Polgárőr

Részletesebben

Polgárőr Magazin. 2013. Május XVIII. I. évf. 4. szám. Közgyűlések hónapja

Polgárőr Magazin. 2013. Május XVIII. I. évf. 4. szám. Közgyűlések hónapja Polgárőr Magazin 2013. Május XVIII. I. évf. 4. szám Közgyűlések hónapja 2 Biztonság Legyen minél több fiatal önkéntes segítő A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében az érettségi

Részletesebben

Polgárőr Magazin. 2012. December XVII. évf. 7. szám. Kitüntetések, elismerések a polgárőrök ünnepén A forradalom és szabadságharc 56.

Polgárőr Magazin. 2012. December XVII. évf. 7. szám. Kitüntetések, elismerések a polgárőrök ünnepén A forradalom és szabadságharc 56. Polgárőr Magazin 2012. December XVII. évf. 7. szám Kitüntetések, elismerések a polgárőrök ünnepén A forradalom és szabadságharc 56. évfordulóján 2 Jegyzet Milyen szép lenne Milyen szép lenne, ha az új

Részletesebben

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. ELŐ TERJESZTÉS Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200 Veszprém Bajcsy-Zsilinszky u. 34. Szám: 02/79-35/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i ülésére Tárgy: Veszprém Megyei

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. Jegyzőkönyv ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Iktatószám: /2013. Jegyzőkönyv Készült az Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

Polgárőr Magazin. 2012. Október XVII. évf. 6. szám. Szolgálat a gyermekek biztonságáért

Polgárőr Magazin. 2012. Október XVII. évf. 6. szám. Szolgálat a gyermekek biztonságáért Polgárőr Magazin 2012. Október XVII. évf. 6. szám Szolgálat a gyermekek biztonságáért 2 Jegyzet Nem akarásnak Egy sokszor és sokak által idézett közmondás elejét jelöltem meg jegyzetem címeként. A mondás

Részletesebben

Polgárőr Magazin. 2013. Június XVIII. évf. 5. szám. Önkéntesek két keréken

Polgárőr Magazin. 2013. Június XVIII. évf. 5. szám. Önkéntesek két keréken Polgárőr XVIII. Magazin 2013. Június XVIII. évf. 5. szám Önkéntesek két keréken 2 Postaláda Esztergomi polgárőrök sikerei Köszönőlevél Erdő Péter bíboros prímástól Az Esztergom Városi Polgárőr Egyesület

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T 560 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 28-án (csütörtökön) 15 00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testület NYÍLT ülésének jegyzőkönyve (Az ülés egyben közmeghallgatás

Részletesebben

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről

Tájékoztató MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI TANÁCSNOKA KO: 1269/2007. Tájékoztató a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában 2006. évi teljesítéséről foglalt feladatok Javaslat a stratégia 2007-2008. évi

Részletesebben

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK Országos Polgárőr Szövetség 2011 Borítóterv és tipográfia: Országos Polgárőr Szövetség Szerkesztette: dr. Horváth Jenő Kovács Noémi Zámbó Péter @ OPSZ 2011 Országos Polgárőr

Részletesebben

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám

Polgárőr Magazin. Polgárőr Akadémia2. Csongrádi tanyaprogram. Döntött az elnökség. 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Magazin 2015. Február XX. évf. 2. szám Polgárőr Akadémia2 Döntött az elnökség Csongrádi tanyaprogram Összefogás a betörések megelőzése érdekében Az Aegon Országos Kármegelőzési Program középpontjában

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2014. március 20-i taggyűlésének határozatai

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2014. március 20-i taggyűlésének határozatai Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2014. március 20-i taggyűlésének határozatai 1/2014(III.20.) CSPE határozat 14 igen 0 nem 0 tartózkodás A Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület 2014. március 20-i taggyűlése

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

2014. Augusztus XIX. évf. 8. szám Polgárőr és rendőr lovasok a külterületek biztonságáért

2014. Augusztus XIX. évf. 8. szám Polgárőr és rendőr lovasok a külterületek biztonságáért Polgárőr Magazin 2014. Augusztus XIX. évf. 8. szám Polgárőr és rendőr lovasok a külterületek biztonságáért TARTALOM Sikerek után is lendületben....... 4. oldal Sárfi Éva az idén is bizonyított...... 6.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

+TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE +TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 53-13/2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Szám: 2-96 /2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. május 13. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról ÉRTÉKELÉS A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Készítette: Szilágyi Imre Nagy Ferenc Nagy Viktória Kormos Piroska Gergely Gabriella Garancz Anasztázia Lengyel Zoltánné 1. Bevezető...

Részletesebben

Polgárőrségek fejlesztése a déli térségben

Polgárőrségek fejlesztése a déli térségben Polgárőrségek fejlesztése a déli térségben M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2012 Tartalom Bevezetés... 4 Fogalomjegyzék... 5 Szakirodalom... 7 Jogszabályi háttér... 7 Polgárőr módszertani füzetek...

Részletesebben

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről

A Váci Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről VÁCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 2600 Vác, Zrínyi utca 7. Levélcím: 2601 Vác, Pf. 266 Tel: 27/501-955, BM: 03-30-3510 E-mail: latorovszkyg@pest.police.hu Szám: 13100-233/2015. ált. Ö N K O R M Á N Y Z AT

Részletesebben

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése

Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése Jelentés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében élő gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők helyzetéről, a 2010. évi bűnmegelőzési tevékenység értékelése 4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 5. 4401 Nyíregyháza, Pf.: 199.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB nyílt ülés Képviselő-testület egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: 2013. évi Bűnmegelőzési Program Sorszám: IV/4 Előkészítette: Kálmán Tibor sportreferens Véleményező bizottság: Valamennyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén. Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 21-i ülésén. Jelen vannak: Babák Mihály polgármester Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló

:7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu. Beszámoló RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEKSZÁRD :7100 Szekszárd, Várköz 4. Pf: 124 : 74/501-155, BM: 23/36-10, Fax: 23/36-90 :pilisig@tolna.police.hu Szám: 17010-753/2014. ált. A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben