Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója"

Átírás

1 Az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója, április A PSZÁF engedélyének száma: KE-III-190/2011. Kelte: Hatályos:

2 OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója TARTALOM BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL ÖSSZEFOGLALÁS NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL ADATAI A LÉTREHOZANDÓ ALAP RÖVID BEMUTATÁSA JEGYZÉSI HELYEK A JEGYZÉS, FIZETÉS MÓDJA JEGYZÉSI IDŐSZAK JEGYZÉSI ÁR MINIMÁLIS INDULÓ SAJÁT TÕKE TÚLJEGYZÉS, ALLOKÁCIÓS SZABÁLYOK ALULJEGYZÉS A JEGYZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA JEGYZÉSI GARANCIA JOGHATÓSÁG, HÁTTÉRSZABÁLYOK MEGNEVEZÉSE A BEFEKTETÉSI JEGYEKHEZ FŰZŐDŐ JOGOK BEMUTATÁSA A FORGALOMBAHOZATALI ÁR, A FIZETÉS MÓDJA ALAPKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, BEMUTATÁSA CÉGNÉV, MEGALAKULÁS, MŰKÖDÉS IDŐTARTAMA, ALAPTŐKE, CÉGBEJEGYZÉS SZÉKHELY TEVÉKENYSÉGI KÖR TULAJDONOSI SZERKEZET ÜZLETI ÉV SZEMÉLYI FELTÉTELEK, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ, A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI AZ OTP BANK NYRT BEMUTATÁSA (AZ ALAP LETÉTKEZELŐJE ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK VEZETŐ FORGALMAZÓJA CÉGNÉV, MEGALAKULÁS, MŰKÖDÉS IDŐTARTAMA, ALAPTŐKE, CÉGBEJEGYZÉS SZÉKHELY TEVÉKENYSÉGI KÖR TULAJDONOSI SZERKEZET ÜZLETI ÉV, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ OTP BANK NYRT. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI AZ ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁVAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA A BEFEKTETÉSI POLITIKÁNAK AZ ALAPKEZELŐ ÁLTAL EGYOLDALÚAN MÓDOSÍTHATÓ ELEMEI A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAPKEZELŐ ÁLTAL EGYOLDALÚAN MÓDOSÍTHATÓ ELEMEI BEFEKTETÉSI STRATÉGIA A BEFEKTETŐKET TERHELŐ KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEK,VALAMINT EZEK VÁLTOZTATÁSI LEHETŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA AZ ALAP MŰKÖDÉSE SORÁN FELMERÜLŐ KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK AZ ALAP LÉTREHOZATALÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK AZ ALAP MŰKÖDÉSE SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK A BEFEKTETŐ ÁLTAL ADOTT MEGBÍZÁS FELVÉTELE, ÉS AZ ELSZÁMOLÁS ÉRTÉKNAPJA KÖZTI IDŐKÖZ BEMUTATÁSA

3 OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója 9. A BEFEKTETŐK ÉRDEKVÉDELME: GARANCIÁK ÉS BIZTONSÁGI ELEMEK ÉRDEKELLENTÉTEK AZ ALAPKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÚJ ALAPKEZELŐ MEGBÍZÁSA JOGVITÁK RENDEZÉSE TÁJÉKOZTATÓK ÉS KÖZLEMÉNYEK RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁS RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG, HIRDETMÉNYEK A HIRDETMÉNYEK MEGJELENTETÉSÉNEK HELYE AZ ALAPKEZELŐ ÁLTAL JAVASOLT LEGRÖVIDEBB BEFEKTETÉSI IDŐTARTAM AZ ALAP MÚLTBÉLI HOZAMA FORGALMAZÁSI HELYEK LISTÁJA SZ. MELLÉKLET: A VEZETŐ FORGALMAZÓHOZ TARTOZÓ FORGALMAZÁSI HELYEK JEGYZÉKE

4 OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója Jelen dokumentum az OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja ("Alap") Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatója alapján a tőkepiacról szóló évi CXX. tv. ("Tpt.") ának megfelelően készített rövidített tájékoztató, amely a Tájékoztató azon fejezeteinek rövid tartalmi kivonata, melyeket a Tpt. 18. sz. melléklete a rövidített tájékoztató kötelező tartalmi elemeiként határoz meg. Ennek megfelelően javasoljuk tisztelt befektetőinknek, hogy az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek megvásárlására vonatkozó döntésüket valamennyi releváns, elérhető információ - köztük elsősorban az Alap Kezelési Szabályzatát is magában foglaló Tájékoztató - ismeretében hozzák meg. A jelen rövidített tájékoztatóban használt fogalmak az azoknak a Tájékoztatóban tulajdonított jelentéstartalommal értendők. Jelen Rövidített Tájékoztató hatálybalépésének időpomntja:2011. április 06. 4

5 OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL Az Alap célja, hogy az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt, abszolút hozamra törekvő alapokból alakítson ki portfoliót. Ezek az alapok eltérő piacokon, eltérő módszertannal próbálják megvalósítani befektetési céljukat, ami azt eredményezi, hogy a hozamaik közötti együttmozgás alacsony-közepes fokú az idő nagyobb részében. Ez diverzifikációs előnyt jelent, amit az alapok alapja konstrukcióval ki lehet aknázni. Az Alap portfoliójában kizárólag az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt kollektív befektetési értékpapírok - nagyrészt abszolút hozamra törekvő alapok, illetve az ezek kockázatát csökkentő származtatott eszközök, valamint a befektetési jegyek folyamatos visszaváltása teljesítését biztosító likvid eszközök lehetnek. 1. ÖSSZEFOGLALÁS Az Alap neve: Az Alap rövid neve: Az Alapkezelő neve: Az Alapkezelő székhelye: OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja OTP Alapkezelő Zrt. 1134, Váci út. 33. (bejegyzett székhely) Az Alapkezelő cégjegyzékszáma: Az Alapkezelő befektetési alapkezelési tevékenységi engedélyének száma és kibocsátója: A Letétkezelő neve: /93.; Állami Pénz-és Tőkepiaci Felügyelet (a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jogelődje), E-III/1213/2005, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete OTP Bank Nyrt. A Letétkezelő székhelye: 1051, Nádor u. 16. A Letétkezelő letétkezelést is magában foglaló tevékenységi engedélyének száma: A Vezető Forgalmazó: Az Alap könyvvizsgálójának neve: A könyvvizsgáló székhelye: A könyvvizsgáló cégjegyzékszáma: A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló neve: 33/1993., 983/1997/7., jan /1998., ápr. 27. III/ /2001., 2002., febr. 19. III/ /2002., dec. 20. III/ /2002 Lásd a Letétkezelőre vonatkozó fenti adatokat FERBAL Könyvvizsgálói Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 1123, Alkotás u. 39/C. III. em Cg.: Rutterschmid László A könyvvizsgálatért személyében felelős 5

6 OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója könyvvizsgáló MKVK nyilvántartási száma: A forgalombahozatalról hozott alapkezelői határozat száma és kelte: A nyilvános forgalombahozatalt engedélyező PSZÁF határozat száma és kelte: Az Alap nyilvántartásba vételéről szóló PSZÁF határozat száma és kelte: Az Alap PSZÁF nyilvántartási száma (lajstromszáma): Az Alap fajtája: Az Alap fajtája a portfoliójába tartozó befektetési eszközök típusa szerint: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: Az Alap futamidejének kezdőnapja: A Befektetési Jegyek forgalombahozatalának módja: Forgalmazási Helyek: A Befektetési Jegy névértéke: A Befektetési Jegy sorozatok száma, jelölése: A Befektetési Jegy sorozatok értékpapírkódja: vásárlásra jogosultak köre: A Befektetési Jegyek előállításának módja: A befektetők részére szóló közlemények megjelentetésének helye: Alkalmazandó jog: A február 14-én kelt, 2/2011. (02.14.) sz. Igazgatósági Határozat KE-III-190/2011 xxxxx xxxxxxx Nyíltvégű Befektetési alapokba befektető alap Nyilvános Határozatlan Az Alap nyilvántartásba vételének napját követő Banki Nap Nyilvános forgalombahozatal; jegyzési eljárás (az Alap nyilvántartásba vételét megelőzően); folyamatos forgalmazás (az Alap nyilvántartásba vételét követően) A Vezető Forgalmazóhoz kapcsolódó, a Rövidített Tájékoztató 13. sz. mellékletében felsorolt értékesítési pontok 1 (egy) Ft 1 sorozat ( A sorozat) HU Belföldi és külföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok Dematerializált értékpapír A Tpt. 34. (4) bekezdés b) pont szerinti közzétételi hely: az Alap nevében eljáró Alapkezelő honlapja ( valamint a Forgalmazó honlapja ( Magyar 5

7 OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Rövidített Tájékoztatója 2. NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL ADATAI 2.1 A létrehozandó Alap rövid bemutatása Az Alap elnevezése: OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Az Alap rövid neve: OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja Az Alap típusa, fajtája, futamideje, formája: nyilvános, nyíltvégű határozatlan futamidejű értékpapír alap. Az Alap létrehozatalakor egy sorozatot ( A sorozat) alkotó Befektetési Jegyeket bocsát ki. Mindaddig, amíg további sorozatoknak az Alap általi kibocsátására nem kerül sor, jelen Tájékoztató alkalmazásában Befektetési Jegyek alatt az A sorozatú Befektetési Jegyek értendőek az esetben is, ha a sorozat-megjelölés feltüntetése elmarad. Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek befektetői körére vonatkozóan nincs korlátozás, azt mindazok megvásárolhatják, amelyek/akik a forgalmazás helye szerinti joghatóság szabályai szerint jogalanyisággal rendelkeznek és eleget tesznek a forgalmazási feltételekben meghatározott szabályoknak. Magyarországon a Befektetési Jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok vásárolhatják meg. A Befektetési Jegyeket a befektetők minden lehetséges típusa számára ajánljuk. Az Alap futamideje az Alap Felügyelet által történő nyilvántartásba vétele napjától határozatlan ideig tart. Az Alap célja, hogy az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt, abszolút hozamra törekvő alapokból alakítson ki portfoliót. Ezek az alapok eltérő piacokon, eltérő módszertannal próbálják megvalósítani befektetési céljukat, ami azt eredményezi, hogy a hozamaik közötti együttmozgás alacsony-közepes fokú az idő nagyobb részében. Ez diverzifikációs előnyt jelent, amit az alapok alapja konstrukcióval ki lehet aknázni. Az Alap portfoliójában kizárólag az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt kollektív befektetési értékpapírok - nagyrészt abszolút hozamra törekvő alapok, illetve az ezek kockázatát csökkentő származtatott eszközök, valamint a befektetési jegyek folyamatos visszaváltása teljesítését biztosító likvid eszközök lehetnek. 2.2 Jegyzési Helyek A Jegyzési Helyek listáját a Rövidített Tájékoztató 13. sz. melléklete tartalmazza. 2.3 A jegyzés, fizetés módja A jegyzés a jegyző személy Befektetési Jegyek megszerzésére irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan jognyilatkozata, amellyel a jegyző személy kinyilvánítja, hogy a Tájékoztatóban (s annak részeként a Kezelési Szabályzatban) foglaltakat ismeri, azokat elfogadja és kötelezettséget vállal a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árának a nyilvános ajánlattételben írt feltételek szerinti, azaz a jegyzési ív kiállításával egyidejű megfizetésére. A jegyzési eljárásban csak szabályszerű jegyzés fogadható el. Az egy befektető által jegyezhető mennyiség alsó határa db Befektetési Jegy (50.000,- Ft össznévérték). A jegyzési eljárás céljaira a befektető általi jegyzés csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén minősül szabályszerűnek: (a) a jegyzési ív szabályszerűen kiállításra (kitöltésre és az arra jogosult által aláírásra) került; (b) az (a) pontnak megfelelően kiállított jegyzési ív a jegyzési időszakon belül, a pénztári órák alatt, a Jegyzési Helyek valamelyikén átadásra került a Jegyzési Hely e körben eljáró ügyintézője részére; (c) a jegyző részére a Forgalmazó értékpapírszámlát vezet a közöttük fennálló értékpapírszámla-vezetési szerződés alapján; (d) a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árát a jegyző az (a)-(b) pontokban írtakkal egyidejűleg megfizette; (e) a jegyzett Befektetési Jegyek darabszáma nem kevesebb, mint Az (a) ponthoz: A jegyzési eljárás során szabályszerű képviseletnek helye van. Amennyiben a természetes személy befektető nem személyesen jár el vagy ha a nem természetes személy befektetőt nem igazolt szervezeti képviselője képviseli, a képviselő a képviseleti jogosultságát és annak terjedelmét (mind tárgyát, mind az időbeli hatályt tekintve) 6

8 közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással köteles igazolni. A meghatalmazást meghatalmazói minőségben csak olyan személy írhatja alá, aki a befektető Ügyfélszámlája felett rendelkezési jogosultsággal bír. A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni. Az ilyen meghatalmazást tartalmazó, külföldön kiállított okirat csak akkor fogadható el, ha azokat a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság hitelesítette (felülhitelesítette). Nincs szükség a külföldön kiállított közokirat diplomáciai felülhitelesítésére azokban az országokban, amelyekkel Magyarország jogsegélyszerződést kötött vagy amelyek részesei a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének, felülhitelesítésének mellőzéséről szóló Hágai Egyezménynek (Magyarországon kihirdette az évi 11. törvényerejű rendelet) és az okirat az egyezmény szempontjából közokiratnak minősül és szabályszerűen el van látva az egyezményben előírt hitelesítési záradékkal ( Tanúsítvány vagy Apostille ). Az egyezmény szempontjából közokiratnak minősül az igazságügyi hatóság, ügyészség, bírósági végrehajtó által kiállított, valamint az államigazgatási és közjegyzői okirat. A (c) ponthoz: Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek dematerializáltak, a nyilvános forgalomba hozatal során a Befektetési Jegyek adásvételére vonatkozó szerződés csak olyan személlyel köthető, aki az OTP Bank Nyrt-vel (székhelye 1051, Nádor utca 16.) mint Forgalmazóval értékpapírszámla-vezetésre vonatkozó szerződést kötött és az adásvételi szerződésen a számlavezető azonosító adatait és értékpapírszámlája számát feltüntette. A Tpt. rendelkezései szerint a dematerializált értékpapír megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják. Az értékpapírszámla-vezetés díjának és egyéb feltételeinek meghatározását a Forgalmazó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, illetve Hirdetménye tartalmazza. A (d) ponthoz: A Befektetési Jegyek jegyzési ára a jegyzési ív szabályszerű kiállításával és a Jegyzési Helyen való leadásával egyidejűleg fizetendő meg, oly módon, hogy a jegyzési árnak megfelelő összeg a jegyző Forgalmazónál vezetett, ügyfélszámlának minősülő bankszámláján a jegyzési ív Jegyzési Helyen való leadásakor rendelkezésre álljon (vagy a Jegyzési Helyen a bankszámlára történő készpénzbefizetés vagy olyan időpontban történő átutalás útján, hogy a jóváírás a bankszámlán legkésőbb a jegyzési ív leadásakor megtörténjék). A jegyző a jegyzési ív aláírásával hozzájárul bankszámlájának a jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árának megfelelő összeggel történő megterheléséhez. A jegyzett Befektetési Jegyek jegyzési árát a Jegyzési Hely késedelem nélkül az Alap Letétkezelőjénél vezetett számú elkülönített letéti számlájára helyezi és a letéti számlán tartja az Alap nyilvántartásba vételéig vagy az Alap létrejötte meghiúsulásának megállapításáig (bármelyik a korábbi) (ez utóbbival kapcsolatban lásd a Tájékoztató pontjait). Ezen időpontig az elkülönített letéti számlára vonatkozóan a Letétkezelő az Alapkezelőtől terhelésre szóló megbízást nem fogad el. 2.4 Jegyzési időszak A befektetők a Befektetési Jegyeket a jegyzési időszak alatt, a Jegyzési Helyeken, a Jegyzési Helyek pénztári órái alatt jegyezhetik. A jegyzési időszak: április április 13. napjáig terjedő időszak, a kezdőnapot és a zárónapot is beleértve. 2.5 Jegyzési ár A Befektetési Jegyek jegyzési (kibocsátási) ára megegyezik a Befektetési Jegyek névértékével. 2.6 Minimális induló saját tõke Az Alap saját tőkéje induláskor (az Alap nyilvántartásba vételekor) a Befektetési Jegyek névértékének és az elfogadott jegyzések szerinti darabszámának szorzatával egyezik meg. Az Alap minimális induló saját tőkéje 200 millió Ft, azaz kettőszázmillió forint. 2.7 Túljegyzés, allokációs szabályok Az Alap minimális induló saját tőkéjét meghaladó jegyzést az Alapkezelő korlátlanul elfogad, ezért a jegyzési időszak alatt szabályszerűen teljesített valamennyi jegyzés elfogadásra kerül. 7

9 2.8 Aluljegyzés A nyilvános forgalomba hozatal, s így az Alap létrejötte meghiúsul, ha az Alap minimális induló saját tőkéje, azaz legalább 200 millió Ft, a jegyzési időszak zárónapjáig nem kerül lejegyzésre. 2.9 A jegyzési eljárás eredményének megállapítása A jegyzési eljárás eredményét az Alapkezelő és a Vezető Forgalmazó a jegyzési időszak zárónapját követő Magyarországi Banki Napon állapítják meg és arról a jegyzés zárónapját követő öt naptári napon belül a Jegyzési Hely útján írásban értesítik a jegyzőket. Az Alapkezelő az előbbi ötnapos határidőn belül gondoskodik a Vezető Forgalmazó útján az Alap létrejöttének meghiúsulása vagy a jegyzés (akárcsak részbeni) el nem fogadása miatt a jegyzők részére visszafizetendő jegyzési összegek kamat nélküli és levonásmentes megfizetéséről is, ezen összegeknek a jegyzők bankszámlájára való átvezetésével. Továbbá a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő öt napon belül a Felügyeletnek bejelenti annak eredményét, valamint azt a 10.3 bekezdésében meghatározott helyen nyilvánosságra hozza Jegyzési garancia Az Alap minimális induló saját tőkéjének lejegyzésére harmadik személy jegyzési garanciát nem vállal Joghatóság, háttérszabályok megnevezése A jelen Tájékoztató és a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő bármely jogviszonyra a Magyar Köztársaság joga az irányadó. E jogviszonyokat illetően minden, a Tájékoztatóban, illetve az annak mellékletét képező Kezelési Szabályzatban nem szabályozott kérdés tekintetében az esettől függően az Alapkezelő vagy a Forgalmazó mindenkor hatályos üzletszabályzata irányadó. Az előbbiek rendelkezései nem állhatnak ellentétben a Tpt. feltétlen alkalmazást kívánó rendelkezéseivel. Az előbbiek által nem szabályozott kérdésekben a Tpt.,a Bszt., a Ptk., és más, értékpapírral kapcsolatos jogszabályok irányadóak. A befektetések adóvonatkozásaira a mindenkor hatályos adójogszabályok és az esettől függően az adózással kapcsolatos nemzetközi egyezmények irányadóak. A jelen Tájékoztatóban írt, adózási kérdéseket érintő tájékoztatás a Kezelési Szabályzat Alapkezelő általi elfogadása, illetve adott esetben módosítása időpontjában (melyet a Kezelési Szabályzat Alapkezelő általi aláírásának kelte mutat) hatályos adójogszabályokon alapul. A Tájékoztatóban hivatkozott jogszabályok Alap Futamideje alatti esetleges módosulása esetén az Alapkezelő késedelem nélkül, a jogszabályokban arra rendelt határidőn belül gondoskodik a jogszabály-változásokból következő szövegváltozások Tájékoztatón való átvezetéséről. Mindazonáltal, ezen átvezetés esetleges elmaradása vagy késedelme nem mentesíti sem az Alapkezelőt, sem a befektetőt a hatályos jogszabályok, azon belül is különösen az adójogszabályok azon szabályainak alkalmazása, betartása alól, amelyektől való eltérést a jogszabály nem engedi meg A Befektetési Jegyekhez fűződő jogok bemutatása A Befektetési Jegy tulajdonosa jogosult arra, hogy Forgalmazási Napon, a Forgalmazási Órák alatt a Befektetési Jegyek visszaváltási jutalékkal csökkentett, az adott sorozatra vonatkozóan meghatározott egy jegyre jutó nettó eszközértéken való visszaváltására a Forgalmazási Helyek valamelyikén megbízást adjon a Forgalmazónak; a Befektetési Jegy vásárlását/visszaváltását megelőzően tájékoztatást kapjon a vételi/visszaváltási jutalék mértékéről; az Alap megszűnése esetén részesedjék az Alap felosztható tőkéjéből a Kezelési Szabályzat 7.1 pontjában meghatározottak szerint; a Befektetési Jegynek az adott befektető számára első alkalommal történő értékesítésekor az Alap Kezelési Szabályzata és rövidített tájékoztatója részére térítésmentesen átadásra kerüljön, az Alap Tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését kérésére térítésmentesen rendelkezésre bocsássák. A befektető külön nyilatkozatot tesz a) a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy b) arról, hogy a fenti dokumentumok részére történő átadásáról lemond, vagy c) arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri; 8

10 a Befektetési Jegy folyamatos forgalmazása során a rövidített tájékoztatót, a Tájékoztatót, a Kezelési Szabályzatot, a féléves vagy az éves jelentést, valamint a legfrissebb portfóliójelentést kérésére térítésmentesen rendelkezésre bocsássák, illetve szóbeli és elektronikus értékesítés során felhívják a figyelmét, hogy hol érheti el a felsorolt dokumentumokat; az Alapkezelő és az eljáró Forgalmazó üzletszabályzatát megtekintse; a Tpt-ben meghatározott rendszeres és rendkívüli tájékoztatást kapjon; az Alap megszűnése után a megszűnési jelentést megtekintse; továbbá gyakorolja a Kezelési Szabályzatban meghatározott egyéb jogokat A forgalombahozatali ár, a fizetés módja A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása során azok vétele és visszaváltása az adott sorozatba tartozó Befektetési Jegy egy jegyre jutó nettó eszközértékén történik. A Befektetési Jegyek ellenértéke a Kibocsátási Pénznemben teljesítendő. Az Alap nettó eszközértéke és az egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközérték magyar forintban kerül meghatározásra. A nettó eszközérték meghatározásának módját részletesen a Kezelési Szabályzat 6. pontja tartalmazza. 3. ALAPKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, BEMUTATÁSA 3.1 Cégnév, megalakulás, működés időtartama, alaptőke, cégbejegyzés Az Alap alapkezelője az OTP Alapkezelő Zrt., amely az OTP Befektetési Alapkezelő Kft. átalakulásával jött létre szeptember 18- án, határozatlan időtartamra. Az OTP Alapkezelő Zrt-t a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg szám alatt jegyezte be. A társaság jegyzett tőkéje az átalakuláskor 500 millió forintra emelkedett, azóta a jegyzett tőke 900 millió Ft-ra nőtt. A tőkeemelést október 27-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság. 3.2 Székhely Az Alapkezelő székhelye 1134, Váci út 33.. szám alatt található, telefonszáma: , telefax: e- 3.3 Tevékenységi kör Az Alapkezelő tevékenységi köre az alábbi tevékenységeket öleli föl: befektetési alapkezelés (a TEÁOR 2008 osztályozási rendszerében a TEÁOR számmal és Alapkezelés címmel körülírt tevékenység), melyhez kapcsolódóan az Alapkezelő portfoliókezelést (melynek a magánnyugdíjpénztárak, valamint önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak vagyonkezelése is részét képezi), értékpapírkölcsönzést, és befektetési tanácsadást is végez az Állami Értékpapír és Tőzsde Felügyelet augusztus 18-án kelt /93. sz. illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete I- 601/2000. sz., a III/ /2002. sz. és a III/ /2003. sz. határozataiban foglalt engedélyek alapján. Az Alapkezelő a Felügyelet E-III/1213/2005. sz. határozata értelmében a Tpt. 242/A-242/G. -ai szerinti európai alapkezelőnek minősül. 3.4 Tulajdonosi szerkezet A társaság tulajdonosai a Concordia-INFO Informatikai és Ingatlanhasznosító Zrt. 95%- os és az OTP Bank Nyrt. 5%-os részesedéssel. 3.5 Üzleti év Az Alapkezelő üzleti éve megegyezik a naptári évvel, kivéve az első üzleti évet, amely az átalakulástól december 31-ig tartott. 3.6 Személyi feltételek, vezető tisztségviselő, a Felügyelő Bizottság tagjai Az Alapkezelő 32 főállású munkatársat foglalkoztat. Az Alapkezelő ügyvezetését a Hamecz István elnök-vezérigazgató által irányított öttagú 9

11 igazgatóság látja el, melynek tagjai az alábbi személyek: Hamecz István, Köves Benedek Balázs, Gáti László, Simon Péter, Honics István Az igazgatósági tagok e vezető tisztségviselői megbízatásuk ellátásán felül az Alapkezelővel fennálló munkaviszonyuk keretében, az Alapkezelő munkaszervezetének részei, illetve különböző munka- és felelősségi körrel rendelkező vezetői is. A vezető tisztségviselők által más társaságokban betöltött tisztségek: Hamecz István: FB elnök a DSK Asset Management AD társaságban (Bulgária), és az Igazgatótanács elnöke az OAO OTP Bank Russia-ban Köves Benedek Balázs: FB tag a DSK Asset Management AD társaságban (Bulgária), Simon Péter: FB elnök az LLC AMC OTP Capital (Ukrajna) társaságban, FB tag az OTP INVEST d.o.o.(horvátország) társaságban, Gáti László FB tag az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. társaságban., és FB elnök az OTP Asset Management SAI SA társaságban (Románia). Az előbbiekben felsorolt külföldi társaságok a közép-kelet-európai régióban alapított olyan külföldi befektetési alapkezelő társaságok, melyekben az Alapkezelő tulajdoni részesedéssel rendelkezik. Az OAO OTP Bank Russia az OTP Bank Nyrt. oroszországi leányvállalata. A Felügyelő Bizottság tagjai: Kovács Antal (elnök), Nyitrai Győző, Schenk Tamás, dr. Barna Zsolt 4. AZ OTP BANK NYRT BEMUTATÁSA (AZ ALAP LETÉTKEZELŐJE ÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK VEZETŐ FORGALMAZÓJA 4.1 Cégnév, megalakulás, működés időtartama, alaptőke, cégbejegyzés Az OTP Bank Nyrt. (rövid néven OTP Bank Nyrt.) az 1949-ben megalapított Országos Takarékpénztár jogutódjaként, december 31-én alakult meg, ,- Ft, azaz huszonhárommilliárd forint alaptőkével, határozatlan időtartamra. A társaságot a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság november 28-án, szám alatt jegyezte be. A megalakulás óta az alaptőke ,-Ft-ra emelkedett. 4.2 Székhely Az OTP Bank Nyrt. székhelye: 1051, Nádor u Tevékenységi kör Az OTP Bank Nyrt. tevékenységi köre az alábbi: TEÁOR szám Tevékenység megnevezése 6419 Egyéb monetáris tevékenység 6491 Pénzügyi lízing 6619 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 6499 Máshová nem sorolt egyéb pénzügyi tevékenység 6612 Értékpapír ügynöki tevékenység, alapkezelés 6629 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység Az OTP Bank Nyrt. a nyolcvanas évek elejétől, az értékpapírok hazai megjelenése óta aktív résztvevője az értékpapír-piacnak, mind kibocsátóként, mind pedig forgalmazóként. 4.4 Tulajdonosi szerkezet Az OTP Bank Nyrt. részvénykönyvében 2010 december 31-én az alábbi tulajdonosok szerepeltek: Részvényes tulajdoni arány Államháztartás részét 0,4% 10

12 képező tulajdonos Vezetők és 1,7% alkalmazottak OTP Bank Nyrt. 1,5% Egyéb hazai 24,2% befektetők Hazai tulajdon 27,8% összesen Külföldi befektetők 72,2% Összesen: 100% 4.5 Üzleti év, üzleti tevékenység Az OTP Bank Nyrt. üzleti éve megegyezik a naptári évvel. 4.6 Alkalmazotti létszám Az OTP Bank Nyrt. összes foglalkoztatottainak száma 2010 december 31-én 7800 fő volt. 4.7 Az OTP Bank Nyrt. vezető tisztségviselői Az OTP Bank Nyrt. igazgatóságának tagjai: Dr. Csányi Sándor - elnök-vezérigazgató, Bencsik László-vezérigazgató-helyettes, Baumstark Mihály igazgatósági tag, Dr. Bíró Tibor igazgatósági tag, Braun Péter igazgatósági tag, Dr. Gresa István vezérigazgató-helyettes, Dr. Kocsis István igazgatósági tag, Gyuris Dániel vezérigazgató-helyettes, Kovács Antalvezérigazgató-helyettes, Takáts Ákosvezérigazgató-helyettes, Dr. Pongrácz Antal igazgatósági tag, Dr. Utassy László igazgatósági tag, Dr. Vörös József igazgatósági tag, Wolf László vezérigazgató-helyettes. Az OTP Bank Nyrt. Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Tolnay Tibor (a Felügyelő Bizottság elnöke), Jean-Francois Lemoux, Kovács Antal, Dr. Horváth Gábor, Michnai András 5. AZ ALAP BEFEKTETÉSI POLITIKÁJÁVAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA Az Alap portfoliójában szereplő befektetési eszközök értékének megváltozásából eredő kockázat: A gazdasági és politikai környezetben, a jegybankok monetáris politikájában, a kibocsátók és bankbetétet elfogadó hitelintézetek üzleti tevékenységében, a kibocsátók és bankbetétet elfogadó hitelintézetek fizetőképességében és annak megítélésében, a kereslet-kínálat viszonyában bekövetkező változások hatására az Alap portfoliójában szereplő befektetési eszközök piaci árfolyama ingadozhat. Az árfolyam-ingadozások hatását az Alapkezelő a portfólió diverzifikálásával, az egyes eszközcsoportok (kötvények és részvények) közötti átcsoportosítással, illetve határidős ügyletkötésekkel csökkentheti, de nem tudja teljesen kiküszöbölni, ezért előfordulhat, hogy az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke egyes időszakokban csökken, ez szélsőséges esetben az Alap saját tőkéjének elvesztését eredményezheti. Az egyes országok kormányai hozhatnak olyan intézkedéseket (pl. adóterhek emelése, profit repatriálás korlátozása, stb.), amelyek az Alapra kedvezőtlen hatást gyakorolnak. További kockázat származhat a Befektetési jegyekre vonatkozó megbízások utólagos teljesítésének rendjéből, miután a leadott Befektetési jegy vételi és visszaváltási megbízásokat a Forgalmazó a Kezelési Szabályzat Hiba! A 11

13 hivatkozási forrás nem található.. pontjának megfelelően, az Alap Árfolyamnapi egy jegyre jutó nettó eszközértékén teljesíti, amely Árfolyamnapi egy jegyre jutó nettó eszközérték eltérhet a megbízás leadásának napján rendelkezésére álló legutolsó egy jegyre jutó nettó eszközértéktől. Hitelkockázat: Az Alap portfoliójába tartozó egyes befektetési eszközök, így különösen a bankbetétek, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, részvények és tőzsdén kívüli forgalomban szereplő származtatott eszközök esetében a kibocsátók esetleges csődje az Alap portfoliójában szereplő ezen eszközök piaci értékének összeomlásához, illetve akár teljes megszűnéséhez vezethet, amely az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének csökkenéséhez vezethet. Likviditási kockázat: Bizonyos értékpapírok, befektetési eszközök likviditása alatta marad a kívánatosnak, azaz viszonylag nehéz rájuk vevőt/eladót találni. Ennek következménye, hogy a portfólióban lévő, de abból eladni kívánt egyes értékpapírok értékesítése nehézségekbe ütközhet. Devizaárfolyam kockázat: Az Alap befektetéseinek egy része a Kibocsátási Pénznemtől eltérő pénznemű is lehet. Az Alapkezelő az Alap devizapozíciójából eredő devizaárfolyam-kockázatot nem kívánja folyamatosan a Kibocsátási Pénznem tekintetében teljes egészében kiküszöbölni (fedezni). A befektetési alapokat és a befektetőket érintő adószabályok esetleges kedvezőtlen irányú megváltozása: A jövőben mind a magyar, mind az Alapot érintő külföldi adószabályok kedvezőtlen irányban is változhatnak (adóemelés, adó bevezetése, adókedvezmény csökkentése illetve eltörlése), ami miatt az Alapot illetve a befektetőt a későbbiekben a jelenleginél magasabb adó terhelheti. Előfordulhat, hogy az Alap a befektetéseiből származó jövedelmei után - olyan adók megfizetésére kényszerül, amelyekre az Alapkezelő a befektetés megszerzésekor nem számított, ezért a befektetés megszerzéséről hozott döntése során nem vett figyelembe. Származtatott ügyletekkel kapcsolatban felmerülő nemteljesítési kockázat: az Alap portfóliójában lévő származtatott ügyletek megkötésében részt vevő üzleti partnerek fizetőképességében, illetve gazdálkodásában beállt kedvezőtlen változás hátrányosan befolyásolhatja a származtatott ügyleteken képződő nyereség Alapnak történő kifizetését Az Alap saját tőkéjének csökkenése: A Befektetési Jegyek nagy tömegű visszaváltása esetén az Alap saját tőkéje olyan mértékben lecsökkenhet, amelynél az Alapkezelő kezdeményezi az Alap megszüntetését A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztése: A Befektetési Jegyek forgalmazása a Kezelési Szabályzat 4.6 meghatározottak szerint az Alapkezelő által ill. legfeljebb 10 napra a Felügyelet által felfüggeszthető, ezért előfordulhat, hogy a befektető nem az általa kívánt napon tudja megvásárolni vagy visszaváltani a Befektetési Jegyét. Felügyelet felfüggesztheti az Alap forgalmazását : (1)ha az alapkezelő nem tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének. (2) A befektetési alapkezelő kérelmére a Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb száznyolcvan napra felfüggesztheti a befektetési alap által forgalomba hozott befektetési jegyek folyamatos visszaváltását, ha azt a befektetők érdekeinek védelme szükségessé teszi, így különösen, ha: a) tíz egymást követő forgalmazási nap alatt a visszaváltott és visszaváltani kért befektetési jegyek összértéke eléri a befektetési alap - adott időszak első napján érvényes - nettó eszközértékének tíz százalékát, mely számítás során a visszaváltani kért, és még vissza nem váltott befektetési jegyet a visszaváltásra szóló megbízás felvétele napján érvényes nettó eszközértéken kell figyelembe venni, b) húsz egymást követő forgalmazási nap alatt a forgalomban levő befektetési jegyek darabszáma tíz százalékkal csökkent, vagy c) a befektetési jegyek visszaváltását biztosító likvid eszközök aránya a visszaváltások következtében a befektetési alap saját tőkéjének tizenöt százaléka alá csökkent. A befektetési alapkezelő a befektetési jegy folyamatos visszaváltás felfüggesztésére vonatkozó kérelmet az a)-c) pontban meghatározott valamelyik feltétel bekövetkeztét követő öt forgalmazási napon belül nyújthatja be. (3) A Felügyelet a befektetők érdekében az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül bármikor, erre irányuló kérelem nélkül is dönthet a visszaváltás felfüggesztésének megszüntetéséről, meghatározva a visszaváltás kezdőnapját. Ha a felfüggesztés megszüntetését az alapkezelő az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül kéri, azt a Felügyelet elrendeli. (4) A Felügyelet a (2) és (3) bekezdés alapján előterjesztett kérelem elbírálásáról legkésőbb két forgalmazási napon belül dönt. 12

14 (5) Ha a (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott felfüggesztési feltételek bármelyike alapján elhatározott felfüggesztés fennállásának időtartama eléri a száznyolcvan napot, a Felügyelet elrendeli a befektetési alap megszüntetését. 6. A BEFEKTETÉSI POLITIKÁNAK AZ ALAPKEZELŐ ÁLTAL EGYOLDALÚAN MÓDOSÍTHATÓ ELEMEI 6.1 A befektetési politika Alapkezelő által egyoldalúan módosítható elemei Az Alapkezelő a Tpt (5) bekezdésének megfelelően - az 7.2. pontban bemutatott befektetési politika a Felügyelet engedélyével minden egyes elemét egyoldalúan módosíthatja. 6.2 Befektetési stratégia Az Alap célja, hogy az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt, abszolút hozamra törekvő alapokból alakítson ki portfoliót. Ezek az alapok eltérő piacokon, eltérő módszertannal próbálják megvalósítani befektetési céljukat, ami azt eredményezi, hogy a hozamaik közötti együttmozgás alacsony-közepes fokú az idő nagyobb részében. Ez diverzifikációs előnyt jelent, amit az alapok alapja konstrukcióval ki lehet aknázni.. Az Alap portfoliójában kizárólag az OTP Alapkezelő Zrt. által kezelt kollektív befektetési értékpapírok - nagyrészt abszolút hozamra törekvő alapok, illetve az ezek kockázatát csökkentő származtatott eszközök, valamint a befektetési jegyek folyamatos visszaváltása teljesítését biztosító likvid eszközök lehetnek. 7. A BEFEKTETŐKET TERHELŐ KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEK,VALAMINT EZEK VÁLTOZTATÁSI LEHETŐSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 7.1 Az Alap működése során felmerülő közvetlen költségek A Befektetési Jegy vásárlásakor és visszaváltásakor az Árfolyamnap a szerződéskötés napját követő első Tőzsdenap. A teljesítésről az adott Forgalmazási Hely az Árfolyamnapot követő második Forgalmazási Napon számol el az Ügyféllel. A Forgalmazási Hely a Befektetési Jegyek vételekor és visszaváltásakor a Forgalmazó mindenkor hatályos hirdetményében meghatározott jutalékokat és díjakat számítja fel az Ügyféllel szemben. A Rövidített Tájékoztató készítésének időpontjában az 13. sz. mellékletben felsorolt a Vezető Forgalmazóhoz kapcsolódó Forgalmazási Helyeken végrehajtott tranzakciók esetén a vételi jutalék mértéke a befektetett összeg nagyságától függetlenül 400 Ft, a visszaváltási jutalék mértéke a visszaváltott összeg nagyságától függetlenül 1200 Ft. A Vezető Forgalmazóhoz kapcsolódó OTP direkt szolgáltatáson keresztül történő folyamatos forgalmazás során az interneten végrehajtott tranzakciók esetén a vételi jutalék mértéke a befektetett összeg nagyságától függetlenül 200 Ft, a visszaváltási jutalék mértéke a visszaváltott összeg nagyságától függetlenül 600 Ft. A vételi jutalékot a Befektetési Jegyek vételárával együtt kell megfizetni. A visszaváltási jutalékot a Forgalmazási Hely a Befektetési Jegyek ellenértékéből vonja le Értékpapírszámla-vezetés A megvásárolt Befektetési Jegyeket a Forgalmazó az Ügyfél nála vezetett összevont értékpapírszámláján írja jóvá. A folyamatos forgalmazás során a Forgalmazó csak az Ügyfél nála vezetett összevont értékpapírszámláján lévő Befektetési Jegyeket váltja vissza. A Befektetési Jegyek szabadon transzferálhatók más értékpapírszámlavezetőnél vezetett számlára, visszaváltás előtt azonban vissza kell azokat transzferálni a Forgalmazónál vezetett összevont értékpapírszámlára. A Befektetési Jegyek dematerializált formában azaz számítógépes jelként - 13

15 kerülnek előállításra, ezért nem nyomtathatók ki. A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazása során a Forgalmazó az értékpapírszámlavezetési szolgáltatásért, illetve az esetleges transzferálási szolgáltatásokért a mindenkor aktuális Hirdetményében meghatározott díjakat számítja fel. 7.2 Az Alap létrehozatalával kapcsolatos költségek Az Alap létrehozásával kapcsolatos költségeket az Alapkezelő viseli, azok nem terhelik az Alapot. 7.3 Az Alap működése során felmerülő költségek Az Alapkezelőnek fizetendő díj Folyamatosan felszámított díj: Az Alapkezelő a Tájékoztató 5.7 pontban meghatározott tevékenységek ellátásáért és a lent felsorolt közvetített szolgáltatásokért az Alap nettó eszközértékének évente legfeljebb 0,7%-át számolja fel az Alappal szemben, alapkezelési díj címén. Az alapkezelési díj az alább felsorolt közvetített szolgáltatások költségeit már tartalmazza, ezért azok közvetlenül nem terhelhetők az Alapra: letétkezelés (kivéve a pontban foglalt költségeket, amelyek az Alapot közvetlenül terhelik); könyvvizsgálat; az Alap, illetve az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek reklámozása, a befektetők tájékoztatása; a Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozatala, folyamatos forgalmazás. Forgalmazó díja a Forgalmazó díja. Az alapkezelési díj utolsó nettó eszközértékre vetített- időarányos része naponta kerül felszámításra, kifizetése a tárgyhónapot követő első naptól esedékes. Az Alapkezelő alapkezelési díjat nem terhelhet az Alapra, ha az Alap átlagos saját tőkéje legalább három hónapon keresztül nem érte el az indulásakor érvényes törvényi minimum ötven százalékát, mindaddig, ameddig az utolsó három hónapra számított átlagos saját tőke ismételten el nem éri az indulásakor érvényes törvényi minimum ötven százalékát. A mentes időszakban felmerülő költségek utólagosan sem terhelhetők az Alapra. Az Alapkezelő a Tpt (5) bekezdése értelmében az Alap nettó eszközértékének arányában meghatározott alapkezelési díj mértékét egyoldalúan módosíthatja, az alapkezelési díj növelése esetén a Felügyelet engedélyével Az Alappal kapcsolatos felügyeleti díjak Az Alap a Felügyelet részére a vonatkozó jogszabályok szerinti változó felügyeleti díjat köteles megfizetni. A változó felügyeleti díj a Rövidített Tájékoztató készítésekor évente az Alap átlagos nettó eszközértékének 0,25 ezreléke, melyet a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig utal át a Felügyelet számlájára. Mivel a felügyeleti díjak mértékét jogszabály határozza meg, e mérték jogszabály-változás esetén változhat Az Alap vagyonának befektetésével kapcsolatos költségek Az Alap ügyletei kapcsán felmerülő, a befektetési szolgáltatóknak, ügynököknek, illetve a letétkezelőnek fizetett költségek, díjak és jutalékok, elszámolóházak által felszámított költségek, valamint a bankköltségek az Alapot terhelik. Szintén az Alapot terhelik az Alap nevében felvett hitelek után fizetendő hiteldíjak és egyéb bankköltségek. E költségek mértékét tehát az igénybe vett szolgáltatások nyújtói által felszámított díjak határozzák meg, mértékük tehát előre pontosan meg nem határozható, s változhat Az Alapot terhelő egyéb költségek és kiadások Az Alapot terheli minden egyéb kiadás és költség a 7.2 pontban felsorolt, az Alapot nem terhelő tételek kivételével-, amelyek az Alap kezelésével és befektetéseivel kapcsolatban merülnek fel, beleértve az adókat, valamint a jogerős bírósági/hatósági határozat alapján az Alapot terhelő fizetési kötelezettségeket is, az eljárási költségekkel és az eljárással kapcsolatban felmerülő minden egyéb kiadással és költséggel együtt; továbbá egyéb, az Alappal szembeni vagy az Alap általi esetleges igényérvényesítés költségeit is. 14

16

17 8. A BEFEKTETŐ ÁLTAL ADOTT MEGBÍZÁS FELVÉTELE, ÉS AZ ELSZÁMOLÁS ÉRTÉKNAPJA KÖZTI IDŐKÖZ BEMUTATÁSA Megbízások típusai az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek vételére vagy eladására (visszaváltására) a Vezető Forgalmazó részére adott megbízások esetében Vételi megbízás A megbízási szerződésben a befektetési-jegy vásárlásra szánt összeg kerül rögzítésre. A Forgalmazó az Árfolyamnapot követő második Forgalmazási Napon jóváír az Ügyfél számláján annyi darab Befektetési Jegyet, amennyi a vételár és az Árfolyamnapi egy jegyre jutó nettó eszközérték hányadosának egész része, feltéve, hogy ezen időpontig a vételár vételi jutalékkal megnövelt összege az Ügyfél bankszámláján rendelkezésre áll. Visszaváltás a tervezett visszaváltási ár megjelölésével A megbízási szerződésben a tervezett visszaváltási ár kerül rögzítésre. A megbízás napján a Vezető Forgalmazó előlegként kifizeti a tervezett visszaváltási ár visszaváltási jutalékkal és - amennyiben az ügylet során kamatadó fizetési kötelezettség keletkezik a megbízás napján ismert utolsó egy jegyre jutó nettó eszközérték felhasználásával becsült kamatadó előleggel csökkentett összegét az Ügyfél részére és zárolja az Ügyfél értékpapírszámláján az alábbi mennyiségű Befektetési Jegyet: a tervezett visszaváltási ár osztva a megbízás napján ismert utolsó érvényes egy jegyre jutó nettó eszközérték 70 %-kával. Az Árfolyamnapot követő második Forgalmazási Napon a Vezető Forgalmazó a zárolást feloldja és az Ügyfél számláját megterheli a tervezett visszaváltási ár és az Árfolyamnapi egy jegyre jutó nettó eszközérték hányadosa egész részének megfelelő mennyiségű befektetési jeggyel. Ha az előbb meghatározott mennyiségű Befektetési Jegy az Ügyfél összevont értékpapírszámláján nem áll rendelkezésre, akkor a Vezető Forgalmazó a megbízást az összevont értékpapírszámlán lévő szabad mennyiség erejéig teljesíti és az Ügyfél köteles a részére kifizetett előlegnek a teljesített mennyiség Árfolyamnapi egy jegyre jutó nettó eszközértéken számított ellenértékével csökkentett és a visszaváltási jutalékkal megnövelt összegét (a továbbiakban visszajáró előleg) visszafizetni a Vezető Forgalmazó részére. Az OTP Bank Nyrt. jogosult a részére visszajáró előleggel megterhelni az Ügyfél OTP Bank Nyrt-nél vezetett bankszámláját, és minden Forgalmazási Hely jogosult a visszajáró előlegnek a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatokkal megnövelt összegét levonni az Ügyfél bármilyen jellegű, Forgalmazási Hellyel szemben fennálló vagy keletkező követeléséből. A visszajáró előleg behajtása szempontjából az OTP Bank Nyrt. fiókok ugyanazon Forgalmazási Helynek minősülnek. A megbízást a Vezető Forgalmazó csak akkora összeg erejéig fogadja el, amekkora összeghez megkívánt zárolandó mennyiség az Ügyfél összevont értékpapírszámláján szabadon rendelkezésre áll az Alapra kibocsátott Befektetési Jegyből, azaz legfeljebb az értékpapírszámlán szabadon rendelkezésre álló Befektetési Jegyek megbízás napján ismert utolsó egy jegyre jutó nettó eszközértékén számított értékének 70%- a erejéig. Az Árfolyamnapot követő második Forgalmazási Napon az Ügyfél bankszámláján elszámolásra kerül a megfizetett kamatadó előleg és az Árfolyamnapi egy jegyre jutó nettó eszközérték felhasználásával számított tényleges kamatadó fizetési kötelezettség összege közötti különbözet, valamint a tervezett visszaváltási ár és az Árfolyamnapi egy jegyre jutó nettó eszközérték felhasználásával számított tényleges visszaváltási ár közötti különbözet. Visszaváltás a darabszám megjelölésével A megbízási szerződésben a visszaváltani kívánt Befektetési Jegyek darabszáma kerül rögzítésre. A Vezető Forgalmazó a megbízás napján zárolja az Ügyfél számláján a visszaváltandó Befektetési Jegyek 15

18 mennyiségét, majd az Árfolyamnapot követő második Forgalmazási Napon a zárolást feloldva megterheli az Ügyfél számláját a visszaváltott Befektetési Jegyek mennyiségével és a bankszámla javára történő jóváírással teljesíti az Ügyfél részére azok Árfolyamnapi egy jegyre jutó nettó eszközértéken számított ellenértékének visszaváltási jutalékkal és amennyiben az ügylet során kamatadó fizetési kötelezettség keletkezik kamatadóval csökkentett összegét. Visszaforgatás Ha az Ügyfél a számláján lévő Befektetési Jegyek visszaforgatását (visszaváltás és ugyanazon mennyiség azonnali visszavásárlása) kívánja végrehajtani, akkor nincs szükség előzetes megbízásra, hanem a Vezető Forgalmazó a legutolsó ismert egy jegyre jutó nettó eszközértéken azonnal teljesíti a vételt és az eladást. A Befektetési Jegyek visszaváltási jutaléka és amennyiben a visszaváltási ügylet során kamatadó fizetési kötelezettség keletkezik a kamatadó fizetési kötelezettség összege a megbízásadáskor terhelésre kerül az Ügyfél Kibocsátási Pénznemben vezetett bankszámláján. A Tájékoztató készítésének időpontjában a visszaforgatási ügylet díja 1200 Ft. Átcsoportosítás Átcsoportosítási ügyletnek számít, amennyiben az Ügyfél az Alapkezelő által kezelt egyik alap befektetési jegyeinek visszaváltásával egyidejűleg az Alapkezelő által kezelt másik alap befektetési jegyeinek vételére szóló megbízást ad, oly módon, hogy a vásárlásra fordított bruttó (vételi jutalék levonása előtti) összeg megegyezik a visszaváltásból származó nettó (visszaváltási jutalék és amennyiben az ügylet során kamatadó fizetési kötelezettség jelentkezik - a kamatadó levonása utáni) összeggel. A Tájékoztató készítésének időpontjában az átcsoportosítási ügylet díja 1200 Ft. 9. A BEFEKTETŐK ÉRDEKVÉDELME: GARANCIÁK ÉS BIZTONSÁGI ELEMEK 9.1 Érdekellentétek Az Alapkezelő vezető tisztségviselői és részvényesei igen szerteágazó tevékenységet végeznek, amelynek során egyes érdekek ütközhetnek. A fenti személyek jogosultak támogatással, tanácsadással, irányítással vagy egyéb módon közreműködni más befektetési alapok kezelésében, illetve joguk van befektetni olyan értékpapírokba, amelyek az Alap portfoliójába is bekerülhetnek vagy bekerültek. Ugyanakkor az Alapkezelő vezető tisztségviselőinek, illetve a befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban résztvevő alkalmazottainak, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeknek meg kell felelnie a Tpt ában és a Bszt. IX. Fejezetében megfogalmazott összeférhetetlenségi szabályoknak. 9.2 Az Alapkezelő felelőssége Az Alapkezelő az Alap mûködtetése során a tőle elvárható gondossággal a befektető érdekében, a jogszabályoknak, működési szabályoknak és a mindenkor érvényes Kezelési Szabályzatnak megfelelően köteles eljárni. Az Alapkezelő az egyenlő elbánás elve alapján köteles eljárni a befektetők tekintetében. Az Alapkezelő a tevékenységének ellátása során közreműködőket vehet igénybe, akiknek eljárásáért, mint sajátjáért felel. Az Alapkezelő a tevékenysége során felmerülő esetleges károkért a hatályos Üzletszabályzatában foglaltak szerint felel. 9.3 Új alapkezelő megbízása Az Alapkezelő az Alap kezelését más alapkezelőnek a Felügyelet engedélyével és az átadásról szóló nyilvános tájékoztatás alapján átadhatja. Az Alapkezelő az Alap átadására kizárólag más befektetési alapkezelő részére jogosult. 9.4 Jogviták rendezése Az Alapkezelő és a befektető illetve az Alap és a befektető közötti vitás ügyeket felek először megkísérlik békés úton, közvetlen egyeztetés útján rendezni. Az Alapkezelő a befektető által szóban vagy írásban benyújtott panaszt, amennyiben azt már a közléskor megalapozottnak találja, azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy arra a közléstől számított nyolc vagy ha az ügy bonyolult, illetve hosszabb vizsgálatot kíván harminc napon belül írásban válaszol. 16

19 Arra az esetre, ha a jogviták békés úton való rendezésére tett törekvés bármely okból nem vezet eredményre, a felek jogvita esetére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Polgári Perrendtartás hatásköri szabályainak megfelelő figyelembevételével a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. 10. TÁJÉKOZTATÓK ÉS KÖZLEMÉNYEK 10.1 Rendszeres tájékoztatás Az Alapkezelő legalább félévenként, a tárgyfélév (pénzügyi félév) lezárása után negyvenöt napon, tárgyév (pénzügyi év) lezárása esetén százhúsz napon belül köteles az Alapról féléves és éves jelentést készíteni, a Felügyeletnek megküldeni, s a Felügyeletnek történő megküldéssel egyidejűleg közzétenni a 10.3 bekezdésében meghatározott módon. Az Alapkezelő köteles havonta az Alap tekintetében, a hónap utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfóliójelentést készíteni, a Felügyeletnek megküldeni és a megállapítás napját követő tizedik Forgalmazási Naptól a Forgalmazási Helyeken és saját székhelyén hozzáférhetővé tenni. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfolióbefektetési eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a saját tőkét és az egy egységre jutó nettó eszközértéket Rendkívüli tájékoztatási kötelezettség, hirdetmények Az Alapkezelő az Alap működésére vonatkozóan köteles a Felügyeletnek megküldeni, továbbá a 10.3 bekezdésében meghatározott helyen köteles közzétenni, és a Befektetési Jegyek forgalmazójánál hozzáférhetővé tenni: a) az átalakulási, beolvadási hirdetményt, legkésőbb harminc nappal az átalakulás, beolvadás hatálybalépése előtt; b) a befektetési szabályok változását, legkésőbb harminc nappal a hatálybalépés előtt; c) a futamidőnek határozottá alakítását, a határozott futamidő csökkentését, legkésőbb harminc nappal a hatálybalépés előtt; d) a Befektetési Jegy visszaváltásával kapcsolatos költség változását legkésőbb a hatálybalépés előtt 30 nappal; e) a Kezelési Szabályzat egyéb módosítását legkésőbb a hatálybalépés napján; f) az Alapkezelő engedélyének visszavonását, két munkanapon belül; g) a befektetési alapkezelési tevékenység átadását, legkésőbb tizenöt nappal a hatálybalépés előtt; h) a tőke és a felosztott hozam (amennyiben a felosztott hozam kifizetése a Kezelési Szabályzat szerint nem automatikus) kifizetésének idejét, módját, legkésőbb az esedékesség napján; i) a Befektetési Jegyek forgalmazásának felfüggesztését, illetve újraindítását, két munkanapon belül; j) az Alapkezelővel szembeni felszámolás megindítását két munkanapon belül; k) az Alap megszűnésekor a megszűnési jelentést, annak a Felügyelet részére történő benyújtásával egyidejűleg; l) az egy jegyre jutó nettó eszközérték (hozamfizetés esetét kivéve) az előző nettó eszközértékhez képest, illetve napi számítás esetén három értékelési napon belül bekövetkezett jelentős (húsz százalékot meghaladó) mértékű csökkenésének okát, legkésőbb a felmerülést követő két munkanapon belül; m) a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi helyet két munkanapon belül. n) a Forgalmazási Helyek felsorolásában bekövetkezett bármely változást, legkésőbb a változás napját megelőző munkanapon; és o) az ügynökök felsorolásában bekövetkezett bármely változást, a felsorolás bővülése esetén legkésőbb a változás napját megelőző munkanapon, a felsorolás szűkülése setén a legkésőbb a változás napját követő két munkanapon belül. p) a Befektetési Jegyek visszaváltását érintő forgalmazási szabályok azon változásait, amelyek a Tpt (3) (4) bekezdése szerinti időtartam növekedésével járnak, a változás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal 17

20 10.3 A hirdetmények megjelentetésének helye Az Alap hirdetményei a Tpt. 34. (4) bekezdés b) pontja szerinti közzétételi helyen, azaz az Alap nevében eljáró Alapkezelő honlapján ( valamint a vezető Forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. honlapján ( jelennek meg 11. AZ ALAPKEZELŐ ÁLTAL JAVASOLT LEGRÖVIDEBB BEFEKTETÉSI IDŐTARTAM Az Alapkezelő minimálisan 3-5 év befektetési időtávot javasol. 12. AZ ALAP MÚLTBÉLI HOZAMA A Rövidített Tájékoztató készítésekor az Alap nem rendelkezik múltbéli hozammal Az Alap múltbéli hozama, teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. 13. FORGALMAZÁSI HELYEK LISTÁJA 13 sz. melléklet: A Vezető Forgalmazóhoz tartozó Forgalmazási Helyek jegyzéke (i) Az OTP Bank Nyrt.OTPdirekt elnevezésű telefonos ügyintézői és internetes szolgáltatási csatornája (ii)az OTP Bank Nyrt. alábbi fiókjai Megye Cím Bács-Kiskun Kecskemét, Korona utca 2. (Malom Center) Bács-Kiskun Kecskemét, Szabadság tér 5. Bács-Kiskun Baja, Deák Ferenc utca 1. Bács-Kiskun Kalocsa, Szt István király utca Bács-Kiskun Kiskőrös, Petőfi tér 13. Bács-Kiskun Kiskunhalas, Bokányi D. utca 5-7. Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1 Bács-Kiskun Bácsalmás, Szt János utca 32. Bács-Kiskun Császártöltés, Keceli utca 3. Bács-Kiskun Dunavecse, Fő utca 40. Bács-Kiskun Izsák, Szabadság tér 1. Bács-Kiskun Jánoshalma, Rákóczi utca 10. Bács-Kiskun Kecel, Császártöltési utca 1. Bács-Kiskun Kiskunmajsa, Csendes köz 1. Bács-Kiskun Kunszentmiklós, Kálvin tér 11. Bács-Kiskun Lajosmizse, Dózsa György utca 102/a. Bács-Kiskun Mélykút, Petőfi Sándor tér 16. Bács-Kiskun Soltvadkert, Szentháromság utca 2. Bács-Kiskun Szalkszentmárton, Petőfi tér 19. Bács-Kiskun Tiszakécske, Béke tér 6. Bács-Kiskun Solt, Kossuth Lajos utca Bács-Kiskun Szabadszállás, Kossuth Lajos utca 1. Bács-Kiskun Hajós, Rákóczi utca 2. Bács-Kiskun Kecskemét, Dunaföldvári út 2. 18

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Orosz Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2010. augusztus A PSZÁF engedélyének száma: EN-III/TTE-308/2010. Kelte: 2010.07.29.. i TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

Az OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Feltörekvő Piaci Származtatott Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap. A származtatott

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap.

Részletesebben

Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Alfa IV. Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az Alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap. A származtatott

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.463/2006 Kelte: 2006. november

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. május Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26. Hatályos:2013.05.24.

Részletesebben

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2015. február Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.177-1/2001 Kelte:2001.12.18. Hatályos:2015.02.12.

Részletesebben

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Orosz Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. március Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: EN-III/TTE-308/2010 Kelte: 2010.07.29. Hatályos:2014.05.07.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. O T P I N G A T L A N V I L Á G A l a p o k A l a p j a

HIRDETMÉNY. O T P I N G A T L A N V I L Á G A l a p o k A l a p j a HIRDETMÉNY Az alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016. január 21-én kelt, H-KE-III-48/2016. sz. engedélye alapján

Részletesebben

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2008. november Az Alap PSZÁF engedélyének száma: III/110.177-1/2001 Kelte:2001.12.18. TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

Az OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap. Rövidített Tájékoztatója

Az OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap. Rövidített Tájékoztatója Az OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Budapest, 2008. október Az Alap PSZÁF engedélyének száma: 110.053-1/96 Kelte:1996.04.17. TARTALOM 1. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK... 1-2 2. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Szinergia VII. Tőkevédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-667/2014 Kelte: 2014.11.11. Az Alap lajstromszáma:

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015.

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. A K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP EMDA Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP EMDA Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.653/2008 Kelte: 2008 május 07. Hatályos:2014.05.08.

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Rio 2014 Hozamvédett Zártvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az MNB nyilvános forgalomba hozatali engedélyének száma: H-KE-III-392/2014 Kelte: 2014.05.28. Az Alap lajstromszáma: 1112-340

Részletesebben

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója

Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Az OTP MAXIMA Kötvény Alap Rövidített Tájékoztatója Budapest, 2004. szeptember TARTALOM 1. A BEFEKTETÉSI ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL... 3 2. AZ ALAPKEZELŐ MEGNEVEZÉSE,

Részletesebben

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hazai euró kötvény zártvégű forint befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély száma: H-KE-III-173/2012.

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál Aktív Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-515/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen

Részletesebben

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/110.167-13/2006 Dátuma: 2006. augusztus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H háromszor fizető 13 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Tájékoztatót jóváhagyó Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott határozat száma:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen Üzletszabályzat 2014. augusztus 8. napjától hatályos. AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon

Részletesebben

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.599/2007 Kelte: 2007. december 20.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.644/2008.

Részletesebben

Az OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Világjátékok Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2015. december A Tájékoztató közzétételét engedélyező Felügyeleti határozat száma: H-KE-III-xxx/2015 Hatálybalépés

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója ÁLTAL KEZELT Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 24. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

Kezelési Szabályzata

Kezelési Szabályzata ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H hozamlépcső 2 származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-236/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési

Részletesebben

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Hatályos:2016 február 1. napjától Közzétéve: 2015. december 31. napján Jelen Befektetési Üzletági Üzletszabályzatban a módosítások szürke háttérrel és

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető!

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető! Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tisztelt Befektető! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Köszönjük, hogy megtakarításai értékének gyarapítása céljából a Pioneer Magyar Pénzpiaci Alapot választotta. Bízunk

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. november Hatályos:2013.12.11.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Könyvvizsgáló: OTP Bank Nyrt. Deloitte Könyvvizsgáló

Részletesebben

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap

Kezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap Kezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap mint nyíltvégű, határozott futamidejű, az ÁÉKB Irányelv alapján nem harmonizált értékpapír befektetési alap befektetési jegyeinek folyamatos

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyta a Generali Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. július 18-án kelt 22/2014 számú határozatával Hatályba lépés időpontja: 2014. július 22. Generali Alapkezelő

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. augusztus 19. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

SZÁ R M A ZT A T OTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ B E F E KTETÉSI ALAP

SZÁ R M A ZT A T OTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ B E F E KTETÉSI ALAP T A KARÉK INVEST SZÁ R M A ZT A T OTT ÁRUPIACI NYÍLTVÉGŰ B E F E KTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Készült: 2011. július 25. Befektetési Alapkezelő: Vezető Forgalmazó: Letétkezelő: Takarék Alapkezelő

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA

K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA A K&H Euro Fix Plusz 4 Zártvégű Értékpapír Befektetési Alap elnevezésű, nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓJA Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

Kezelési szabályzata

Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB GYÓGYSZERGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015. június 22. Az Alap portfóliója származtatott terméket

Részletesebben

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához

Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott Nyilvántartásba

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest Aranytrió 3. Garantált Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely:

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. május 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST ÁLLAMPAPÍR ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Budapest Euró Rövid Kötvény Alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Forgalmazó: Budapest Bank Zrt. (Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006.12.05. napján kelt, E-III/110.466/2006.

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. március 03. napjától Közzétéve: 2014. február 25. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. szeptember 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 7 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Magyar Államkincstár BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. napjától Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 7 1. A jelen Üzletszabályzatra vonatkozó jogszabályok és

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

GE MONEY FUNDUSZ ZABEZPIECZONEJ BUDOWY KAPITAŁU ALAP

GE MONEY FUNDUSZ ZABEZPIECZONEJ BUDOWY KAPITAŁU ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE MONEY FUNDUSZ ZABEZPIECZONEJ BUDOWY KAPITAŁU ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Rt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Rt. Székhely: 1138

Részletesebben

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. február 25. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

K ÖZÉ P -KELET-EURÓPAI RÉSZV É N Y A L A P OK ALAPJA

K ÖZÉ P -KELET-EURÓPAI RÉSZV É N Y A L A P OK ALAPJA T A KARÉK INVEST K ÖZÉ P -KELET-EURÓPAI RÉSZV É N Y A L A P OK ALAPJA FÉLÉVES JELENTÉS 2010 Készült: 2010. augusztus 3. Befektetési Alapkezelő: Vezető Forgalmazó: Letétkezelő: Takarék Alapkezelő Zrt. Magyar

Részletesebben

A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság TÁJÉKOZTATÓ A Novotrade Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 4.800.000 darab 500 forint névértékű névre szóló dematerializált, korábban zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű alapok alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró vagyonvédett portfolió október nyíltvégű TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-747/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató. BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan Összevont Tájékoztató a zártvégű és nyilvános BNP Paribas Árupiaci Tőkegarantált Zártvégű Származtatott Alap elnevezésű befektetési alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott

Részletesebben

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS HATÁROZATAIRÓL

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS HATÁROZATAIRÓL RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÓSÁGI ÜLÉS HATÁROZATAIRÓL A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-046598, székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d.)

Részletesebben

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.

AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1. AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST,

Részletesebben

MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Ötvözet Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő

Részletesebben

MKB HOZAM EXPRESSZ 4. Tőkevédett Származtatott Alap

MKB HOZAM EXPRESSZ 4. Tőkevédett Származtatott Alap MKB HOZAM EXPRESSZ 4. Tőkevédett Származtatott Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST (I.) ÁLLAMPAPÍR BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST ARANY ALAPOK ALAPJA Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2016. április 26. Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2016. 04. 19. Hatálybalépés: 2016. 04. 26. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének

Részletesebben

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap

MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap MKB BRIC Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

dr. Tomori Erika KIEGÉSZÍTÉS AZ ÉRTÉKPAPÍRJOG ÉS A TŐKEPIAC SZABÁLYOZÁSA 2014. évi KIADÁSÁHOZ 2016. május 1.

dr. Tomori Erika KIEGÉSZÍTÉS AZ ÉRTÉKPAPÍRJOG ÉS A TŐKEPIAC SZABÁLYOZÁSA 2014. évi KIADÁSÁHOZ 2016. május 1. dr. Tomori Erika KIEGÉSZÍTÉS AZ ÉRTÉKPAPÍRJOG ÉS A TŐKEPIAC SZABÁLYOZÁSA 2014. évi KIADÁSÁHOZ 2016. május 1. Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az új Ptk. és a kapcsolódó jogintézmények 4 2. Az értékpapírokra

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Elfogadta a Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja végelszámolója. Hatályos: 2014.04 01.-től. 1. Bevezetés... 1

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON ISTANBULL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata. K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb.

K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata. K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb. K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír befektetési alap kezelési szabályzata K&H Bank Nyrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. www.khb.hu K&HVisszapillantó2. származtatott zártvégû értékpapír

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30.

TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. A CONCORDE HOZAMFIZETŐ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP* Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 30. *Az Alap kockázati szintje eltér a szokásostól! Az Alap teljes

Részletesebben

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan

Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat. CA Befektetési Alapokra vonatkozóan Összevont Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégű és nyilvános CA Befektetési Alapokra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó határozatok számai: CA Pénzpiaci

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1 Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. forgalmazási tevékenységre vonatkozó ügyfél-tájékoztatója lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. január 1-től Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITÖ-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika Sorszám 1.0 1.1 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása, ezáltal új

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 1.2 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26.

Részletesebben

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015

Éves jelentés. Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 Éves jelentés Magyar Posta Rövid Kötvény Alap 2015 A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Magyar Posta Rövid Kötvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről

Részletesebben

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására A javaslatok összefoglalása Az Alapszabály módosítása tárgyában két határozati javaslat kerül a Közgyűlés elé, amelyekről külön-külön történik szavazás:

Részletesebben

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság

FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság új szövegű Alapszabálya (T E R V E Z E T) készült a 2004. szeptember 14. napjára kitűzött rendkívüli közgyűlés írásbeli előterjesztéseként A FORRÁS

Részletesebben

MKB 24 KARÁT II. TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

MKB 24 KARÁT II. TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MKB 24 KARÁT II. TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen

Részletesebben

V É G L E G E S F E L T É T E L E K. 2011. május 23. Minimum 100.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények

V É G L E G E S F E L T É T E L E K. 2011. május 23. Minimum 100.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények V É G L E G E S F E L T É T E L E K 2011. május 23. Minimum 100.000.000 Ft össznévértékű, névre szóló dematerializált Kötvények nyilvános forgalomba hozatala a 10.000.000.000, Ft, azaz tízmilliárd forint

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT 1 A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP Rövidített Tájékoztatója 2008. október 11. 2 1. AZ ALAP CÉLJA, A BEFEKTETÉSI POLITIKA ÁLTAL KITŰZÖTT BEFEKTETÉSI CÉL A Generali IPO

Részletesebben

SBERBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

SBERBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP SBERBANK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési szabályzat Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) Forgalmazó: Sberbank Magyarország Zrt. (Székhely:

Részletesebben