A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274"

Átírás

1 A 2010/11. tanévi kari publikációk száma (GTK): 274 Ebből könyv, könyvrészlet, jegyzet: 165 tudományos cikk ISI által referált szaklapban: 1 tudományos cikk szaklapban: 93 Publikáció konferencia kiadványban: 15 ALKALMAZOTT KOMMUNIKÁCIÓ INTÉZET Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Bajusz, B. (2010): Embert kell a középiskolának nevelnie, nem pedig tantárgyakat tanítania. In: Kutatás és képzés. Debrecen, Nyíregyháza, NyF PKK kiadványa, pp Bajusz, B. (2010): Hogyan alakul a végzett hallgatók pályaképe? In: Harmadfokú képzés felnőttképzés és regionalizmus. (szerk.: Juhász Erika): CHERD Debrecen, pp Bajusz, B. (2010): A pedagógia alapszak és hallgatói a Debreceni Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola vonzáskörzetében. In: Harmadfokú képzés felnőttképzés és regionalizmus. (szerk.: Juhász Erika): CHERD Debrecen, pp Kerülő Judit: Az oktatásszervezés és felnőttoktatás etikai kérdései In. Henczi Lajos (szerk.) (2011): A szak és felnőttképzés gyakorlata. RAABE Kiadó, Budapest, II/33. fejezet, 1-22.old. ISNN Kerülő Judit: A felnőttoktatás aktuális problémái. In. Kálmán Anikó (szerk.) (2011): Bolognától Lisszabonig. Az életen át tartó tanulás stratégiai kérdései és a hálózati együttműködés európai és hazai dimenziói. Szöveggyűjtemény MELlearn Egyesület. Lektorálta: Bényei Józsefné, Porkoláb Judit. Debrecen, p. ISBN Kerülő Judit: Andragógiai alapok. Lektorálta: Venter György, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, p. ISBN Kerülő Judit: Oktatásszervezési alapismeretek. Lektorálta: Venter György, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, p. ISBN Kerülő Judit: Vállalati jóléti politika. Lektorálta: Szilágyi Barnabás, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, p. 9. Kerülő Judit: Mikor szeretünk, vagy nem szeretünk tanulni? In. Henczi Lajos (szerk.) (2010) A szak és felnőttképzés szervezés gyakorlata. RAABE Kiadó, Budapest, IV./6.fejezet ISSN Kerülő Judit: A felnőttkori tanulás gondjai és örömei. In. Juhász Erika, Szabó Irma (szerk.) Nemzetnevelés felnőttnevelés közművelődés. Lektorálta: Sári Mihály. Csokonai Kiadó, Debreceni Egyetem, Debrecen, old. ISBN

2 11. Kerülő Judit: Esély az együttnevelésre. Egy integrációs folyamat tapasztalatai. In. Kozma Tamás, Perjés István (szerk.) Új kutatások a neveléstudományban. Többnyelvűség és multikulturalitás MTA Pedagógiai Bizottságának sorozata, Aula Kiadó, Budapest, old. ISBN Judit Kerülő: The Actual Problems of Adult Education. In. Kálmán Anikó (Edited): From bologna to Lisboa. The Strategic Qustions of Lifelong Learning and the European and Hungarian dimensions of Network Collaboration. Collection of essays Copy Editors. Bényei Józsefné, Porkoláb Judit. Hungarian Higher Educations Lifelong Learning, Debrecen, p. 13. Judit Kerülő: What is Good About Learning? The Pleasures and Burdens of Adult Learning. In. Anikó Kálmán (ed.) 6.th. Hungarian National and International Lifelong Learning Conference. Lifelong Learning, Innovation and Craetion of Values. MELLearN Hungarian Higher Education Lifelong Learning Network, University of Pécs, Debrecen, p. ISBN Kerülő Judit: Sosem gondoltam, hogy tanulás hiányozni fog! A felnőttkori tanulás. In. Csótiné Belovári Anita (szerk.) A felnőttképzés perspektívái. Nemzetközi konferencia. Szakmai lektorok: Dr. Húth József, Dr. Kővágó Sarolta, Dr. Martinkó József. Kaposvári Egyetem, Kaposvár, old. ISBN Kerülő Judit: Mi a jó a tanulásban? A felnőttkori tanulás örömei és terhei. In. Kálmán Anikó (szerk.) 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia. Életen át tartó tanulás, innováció és értékteremtés. MELLaerN Egyesület, Pécsi Tudományegyetem, Debrecen, old. ISBN Kerülő Judit: Hogyan tovább? Eredmények és nehézségek a roma gyerekek iskolai integrációjának folyamatában Nyíregyházán. In. Paksi Veronika, Tibori Tímea (szerk.) Konfliktus és társadalmi innováció. A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése Magyar Szociológiai Társaság, Budapest, old. ISBN Kerülő Judit: Eredmények és nehézségek a roma gyerekek iskolai integrációjának folyamatában Nyíregyházán. In. Csikós Csaba, Kinyó László (szerk.) Új törekvések és lehetőségek a 21. századi neveléstudományban. Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, Budapest, p. ISBN Mohácsi Márta: Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat tükrében. In.: Bolognától Lisszabonig. Az életen át tartó tanulás stratégiai kérdései és a hálózati együttműködés európai és hazai dimenziói. Szöveggyűjtemény Mellearn Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület, Debrecen o. ISBN: Márta Mohácsi: Modern Higher Education and the Labour Market in the Mirror of Empirical Research. In.: Bolognától Lisszabonig. Az életen át tartó tanulás stratégiai kérdései és a hálózati együttműködés európai és hazai dimenziói. Szöveggyűjtemény Mellearn Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület, Debrecen o. ISBN: Mohácsi Márta: Das Phänomen der Kommunikation aufgrund einer Forschung in Österreich. In.: 4 th International Conference for Theory and Practice in Education. International Pető András Institute, Budapest, Hungary, 9-11 Jun, 2011 Abstracts 199. o. ISBN:

3 21. Nagy, E. (2010): Interperszonális kommunikáció. Tananyag segédlet, kommunikáció, verbális, nonverbális. ÜSZ FSZ. Nyíregyházi Főiskola, Partiumi Tudáscentrum fejlesztése -project keretében, o. ISBN: Nagy, E. (2010): Üzleti lélektan. Tananyag segédlet, üzleti lélektan, stressz, mentálhigiénia. ÜSZ FSZ. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyházi Főiskola, Partiumi Tudáscentrum fejlesztése -project keretében, o. terjedelemben. ISBN: Nagy, E- Szilágyi, B. (2010): Önmenedzselés, készségfejlesztés. Tréning. Nyíregyházi Főiskola, Partiumi Tudáscentrum fejlesztése -project keretében, o. 24. Nagy, E. (2010): Munkapszichológia. Nyíregyházi Főiskola, Tananyag segédlet Partiumi Tudáscentrum fejlesztése -project keretében, o. 25. Nagy, E. (2010): Szociálpszichológia. Nyíregyházi Főiskola, Tananyag segédlet Partiumi Tudáscentrum fejlesztése -project keretében o. 26. Nagy Péter Kristóf: Symbolism of Setting and Characters in Tennessee Williams' A Streetcar Named Desire. In: Endavours 2 (szerk.: Vraukó T.), Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2010, o. ISSN Nagy Péter Kristóf: Symbolism of Setting and Characters in Hemingway's The Sun Also Rises. In: Endavours 2 (szerk.: Vraukó T.), Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2010, o.ISSN Nagy Péter Kristóf: Students' Habits of Internet Usage at the Different Levels of the Educational System. In: A Nemzetközi III. Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia Kiadványa, 2010, ISBN: Onder Csaba: A Szépség és a Szörnyeteg (Szeptember végén) = Építész a kőfejtőben. Tanulmányok Dávidházi Péter hatvanadik születésnapjára. Szerk. HITES Sándor, TÖRÖK Zsuzsa, rec.iti, Budapest, Szakál Z. (2010), fejezetszerző, Kárpáti L. - Lehota J. szerk.: Kereskedelmi ismeretek, könyvrészlet, A magyar bor kereskedelme és a Tokaji desszertborok kereskedelmi sajátosságai; Szaktudás Kiadó, Budapest 31. Szakál Z. (2010): Marketing, Norvég projekt, e-learning, távoktatás, Nyíregyháza 32. Szakál Z. (2010): Marketingkommunikáció, Norvég projekt, e-learning, távoktatás, Nyíregyháza 33. Szakál Z. (2010): Public relations, Norvég projekt, e-learning, távoktatás, Nyíregyháza 34. Szakál Z. (2010): Szakszeminárium üzleti szakmenedzser, Norvég projekt, e-learning, távoktatás, Nyíregyháza 35. Szakál Z. (2010): Marketingtervezés, Norvég projekt tananyag, Nyíregyháza 36. Szilágyi B. (2010): Minőségfejlesztés főiskolai jegyzet. Nyíregyházi Főiskola, Bessenyei Könyvkiadó. ISBN: Bilanics Á., Szilágyi B. (2010): Emberi erőforrás menedzsment in Szervezeti viselkedés és magatartás főiskolai jegyzet. Nyíregyházi Főiskola, Bessenyei Könyvkiadó. pp ISBN: Szilágyi B. (2010): Vállalkozások vezetése menedzsment főiskolai jegyzet. Nyíregyházi Főiskola, Bessenyei Könyvkiadó. ISBN:

4 39. Szilágyi B. (2010): Minőségbiztosítási ismeretek főiskolai jegyzet. Nyíregyházi Főiskola, Bessenyei Könyvkiadó. ISBN: Nagy E., Szilágyi B. (2010): Önmenedzselés, készségfejlesztés tréning főiskolai jegyzet. Nyíregyházi Főiskola, Bessenyei Könyvkiadó. pp ISBN: Vitál Attila (2011): Pályázati rendszerek. Nyíregyházi Főiskola. 157 p. ISBN Vitál Attila (2011):A környezeti elemzés módszertana. Nyíregyházi Főiskola. 160 p. ISBN Vitál Attila (2006): Kutatásmódszertan kézikönyv és példatár. OZ-Print, Nyíregyháza. 3. átdolgozott kiadás. 227 p. ISBN Vitál Attila (2010): A pályázatírás elmélete és gyakorlata. In Kerülő Judit (szerk.): Amit érdemes tudni a felnőttoktatásról Felnőttképzési projektismeretek kulturális szakembereknek VOKE, Nyíregyháza pp. tudományos cikk ISI (WEB of Science) által referált szaklapban 1. Sz. Duleba, T. Mishina, Y. Shimazaki: A Dynamic Analysis on Public Bus Transport s Supply Quality by Using AHP. In: Transport sz. (Befogadó nyilatkozat) Taylor and Francis, IF (2009): 2,55 Szakcikkek 1. Barabásné Kárpáti D. (2010): Az elterelt fiatalok személyiségpszichológiai és családi háttere. Összeolvadó horizontok. Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények. Nyíregyházi Főiskola, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar. Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza, p. ISBN Barabásné Kárpáti D. (2011): A társadalmi, demográfiai tényezők hatása a drogfogyasztásra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Kutatások a tudásalapú társadalom szolgálatában. Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények. III. évf. 1. szám. Nyíregyházi Főiskola, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar. Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza, p. ISBN Drabancz M. Róbert: Vox auctoritas. Vélemények a "kultúrtáj" és a "natio hungarica" kérdéséről az 1920-as évek magyar politikai nyilvánosságában. In: Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza. 4. Drabancz M. Róbert: Integration or separation. Opinions about the integration of the jewry int he cultural and political elite of the 1920 s. In.: Journal of Economic and Social Studies. The College of Nyíregyháza, Nyíregyháza, p. 5. Drabancz M. Róbert: Illeszkedés vagy elkülönülés. Vélemények a zsidóság integrációjáról az 1920-as évek kulturális- és politikai elitjében. In: Nemzetnevelés - felnőttnevelés - közművelődés. Csokonai Kiadó, Debrecen, p. 6. Fazekas Sándor: Az integráció 10 éve-jubileumi film a Nyíregyházi Főiskoláról 2010.rendező-operatőr 7. Fazekas Sándor: A képregény története- oktató filmsorozat rendezőoperatőr 4

5 8. Fazekas Sándor: Leistenberg média kommunikációja- webes megjelenítés angol nyelvű version Kerülő Judit: Hogyan tovább? Hallgatói elvárások a diploma előtt. In. Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények II. évfolyam. 1. szám, Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza, p. 10. Judit Kerülő: Equity in Education. A chance for integration. In. Journal of Economic and Social Studies. The College of Nyíregyhaza, Faculty of Economic and Social Studies and East and Central European Research Centre, Nyíregyháza, p. ISBN 11. Mohácsi Márta: A magyar oktatás- tudomány és kulturpolitika egy szelete Bécsben. In.: Nyíregyházi Főiskola, GTK Kari Közlemények III. évfolyam I. szám o. ISSN: ISBN: Nagy Edit: A segítő foglalkozások szakmai kommunikációjának diszpozíciói. Összeolvadó horizontok. Nyíregyházi Főiskola GTK. Gazdasági és társadalomtudományi Közlemények o tavasz 13. Nagy Edit: A terminális állapotú beteg ellátásának bioetikai dilemmái napjaikban. Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények II Nyíregyházi Főiskola GTK, a Kelet-és Közép-európai Kutató Központ és a Kultúrdiplomáciai és Civilizációs Kutatások Kutatócsoport kiadványa, o. ISBN: Nagy Edit: A Nyíregyházi Főiskola Hallgatóinak pályaképe. Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények. Kutatások a tudásalapú társadalom szolgálatában. Nyíregyházi Főiskola GTK, a Kelet-és Közép-európai Kutató Központ és a Kultúrdiplomáciai és Civilizációs Kutatások Kutatócsoport kiadványa, o. ISBN: Nagy Edit: A Burnout- szindróma. Athanasiana A Szent Atanáz Hittudományi Főiskola Kiadványa o. 16. Nagy Edit: A családi kommunikáció, a családi kommunikáció zavarai. Görög Katolikus Szemle tematikus száma, első féléve, Nyíregyháza, Szent Atanáz Hittudományi Főiskola kiadványa o. 17. Nagy Edit: Az altruista szakmai kommunikáció szerepe a mentálhigiénés tanácsadásban. Erkölcsteológiai Munkák II. Az élet kezdetével kapcsolatos erkölcsi felelősség, Erkölcsteológiai Szimpozion, o december, Nyíregyháza, Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola kiadványa 18. Nagy Edit: Az altruista szakmai kommunikáció szerepe a mentálhigiénés tanácsadásban. Erkölcsteológiai Munkák II o Nagy Péter Kristóf: Az információs társadalom ellentmondásai. In: Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények, Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2011/1 III. évf., o. ISSN , ISBN: Nagy Péter Kristóf: Az iskolai fegyelmezés története és jelenlegi paradigmája az Amerikai Egyesült Államok állami iskoláiban. In: Iskolakultúra, 2011/4-5 (XXI. évf.), pp HU ISSN Nagy Péter Kristóf: The Controversial Issues of E-learning and Computer Mediated Communication. In: Journal of Economics and Social Sciences, Nyíregyháza, 2010 ISSN , ISBN

6 22. Nagy Péter Kristóf: Az oktatási rendszer különböző szintjein tanuló hallgatók internethasználati szokásai. In: Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények, Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2010/1, o. ISSN , ISBN: Onder Csaba: Lassú olvasás. (Erővonalak. Közelítések Térey Jánoshoz), Alföld, 2010 / 9, Onder Csaba: Az Édentől Keletre (Spiró György: Tavaszi Tárlat), A Vörös Postakocsi online, november: 25. Onder Csaba: A változás állapotai (Debreceni Attila: Tudós hazafiak és érzékeny emberek), Alföld, május, o. 26. Szakál Z. (2010): The marketing strategic audit of wine growers a comparison of Burgenland and Tokaj Hegyalja; Journal of Publications in Economics and Social Sciences, College of Nyíregyháza, Nyíregyháza 27. Szakál Z. (2010): Marketing and Tourism Analysis of the Wine Specialities of the Tokaj Win Region, Magyarország-Lengyelország-Világ Nemzetközi Tanulmánykötet, Krakkó 28. Szakal Z. (2010): The marketing and the tourism strategic audit of wine growers a comparison of Burgenland (Austria) and Tokaj-Hegyalja (Hungary) wineregion; The scientific herald of Transcarpathian State University Issue N10, Economic sciences Materials of the scientific students conference Uzhgorod, p Szakál Z. (2011): Magyar borok az angol fogyasztó szemével, Szőlészeti konferencia a BASF támogatásával, Agrárunió szakmavezető agrármagazin, Debrecen, p. ISSN Szilágyi B. (2010): A szervezeti értékrend sajátosságai és a humán menedzsment feladatainak összefüggései. Gazdaság és Társadalomtudományi Közlemények. ISBN: Szilágyi B. (2010): The study of the elements of the different organizational cultures in hungary. Polan-Hungary-World tudományos kiadvány. Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 32. Vitál Attila (2010): Általános iskolai és középiskolai tanulók pályaválasztását és továbbtanulási preferenciáit meghatározó tényezők Nyíregyházán és vonzáskörzetében. Nyírség Térségi Integrált Szakképző Központ - TÁMOP /2-2F sz. program 33. Vass Péter Vajdáné Homovics Dóra Vitál Attila (2010): Irányelv az adósságterhekkel küzdők körében végzett szociális munka gyakorlatához. A szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi szolgáltatások szabályozó rendszerének fejlesztése. TAMOP Kiemelt projekt. Szociális és Munkaügyi Intézet, Budapest GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Fodorné Zagyi O. (2010): Pénzügy, hitelezés, adózás. Tankönyv. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza. ISBN:

7 2. Fodorné Zagyi O. (2010): Pénzügy, hitelezés, adózás. Munkafüzet. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza. ISBN Galó M., Kvancz J. (2010): Gazdasági alapfogalmak. Nyíregyházi Főiskola Bessenyei György Könyvkiadó. ISBN: Galó M. (2011): Bolognai rendszerű tanulmányi tanácsadói kézikönyv. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza. ISBN: Gyuricsku K. (2010): Pénzügyi fogalmak. Oktatási segédlet a Műszaki Kar hallgatói számára.. 51 p. Nyíregyházi Főiskola. 6. Gyuricsku K. (2010): Oktatási segédlet a Műszaki logisztika szakmérnök képzés számára. 49 p. Nyíregyházi Főiskola. 7. Gyuricsku K. (2010): Vállalati pénzügyek. Oktatási segédlet a beregszászi képzés számára. 49 p. Nyíregyházi Főiskola. 8. Kozmáné Petrilla G. (2010): Vállalkozási ismeretek, kereskedelmi vállalatgazdaságtan, tankönyv. Üzleti szakmenedzser felsőfokú szakképzés, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 65 p. ISBN: Kozmáné Petrilla G. (2010): Vállalkozások gazdálkodása, bevezetés a kereskedelem szervezésébe tankönyv. Üzleti szakmenedzser felsőfokú szakképzés, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 66 p. ISBN: Kozmáné Petrilla G. (2010): Kereskedelmi vállalatgazdaságtan, e-learning tananyagfejlesztés, Üzleti szakmenedzser felsőfokú szakképzés, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 130 p. 11. Kozmáné Petrilla G. (2010): Bevezetés a kereskedelem szervezésébe, gazdálkodásába, e-learning tananyagfejlesztés, Üzleti szakmenedzser felsőfokú szakképzés, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, 115 p. 12. Kozmáné Petrilla G. (2011): Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel. A HURO/0901/143 projekt keretében elkészített tananyag magyar és román nyelven. 50p. Megjelenés alatt. 13. Galó M. Kvancz J. (2010): Gazdasági alapfogalmak. Nyíregyházi Főiskola Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, ISBN: ; p. 14. Kvancz J. (2010): Számviteli alapismeretek. Munkafüzet; Nyíregyházi Főiskola, Király Nyomda Kft. ISBN: ; p. 15. Oroszné Ilcsik B. (2010): Kontrolling. Nyíregyházi Főiskola, Oroszné Ilcsik B. (2010): EU pénzügyek és statisztikai módszerek. Nyíregyházi Főiskola, Szénás I. (2010): Agrárvállalkozási ismeretek. Norvég program. Nyíregyházi Főiskola. ISBN: Szénás I. (2010): Üzleti tervezés. Norvég program. Nyíregyházi Főiskola. ISBN: Szénás I. (2010): Ellátási lánc menedzsment az EU-ban. Norvég program. Nyíregyházi Főiskola. ISBN: Szénás I. (2010): Projektfinanszírozás. Norvég program. Nyíregyházi Főiskola. ISBN:

8 Tudományos cikk szaklapban 1. Almásy L., Gyuricsku K. (2010): Oroszföderáció külkereskedelmi politika és WTO belépési perspektívái. Nyíregyháza. GT Közlemények II.évfolyam. 1 szám o. 2. Almásy L. (2010): Külföldi működőtőke a világválságban. Nyíregyháza. GTK Közlemények. 2 szám o. 3. Fodorné Zagyi O. (2010): Iskolázottság és gazdasági aktivitás alakulása hazánkban. In: Összeolvadó horizontok. Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények, 2. évf. 1. sz o. 4. Fodorné Zagyi O. (2011): A jóléti államok modelljének változása az elmúlt két évtizedben. Gazdaság és Társadalom. Journal of Economy and Society. 3. évf. 1. sz o. 5. Fodorné Zagyi O. (2011): A gazdasági fejlődés, az emberi tőke és az oktatás kapcsolata az oktatási költségek alakulásának tükrében. In: Kutatások a tudásalapú társadalom szolgálatában. Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények, 3. évf. 1. sz o. 6. Almásy L. - Gyuricsku K. (2010): Oroszföderáció külkereskedelmi politika és WTO belépési perspektívái. Nyíregyháza. GT Közlemények II.évfolyam. 1 szám o. 7. Kozmáné Petrilla G. (2010): Az Alföld-nagyrégió társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségeinek vizsgálata. Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények, II. évfolyam, 2. szám, Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza, p. ISBN: Kozmáné Petrilla G. (2011): The micro-level investigation of the vicious circle conception in subregions of Szabolcs-Szatmár-Bereg county. Gazdasági és társadalomtudományi Közlemények. Megjelenés alatt. 9. Kvancz J. (2010): Mérlegvalódiság a gazdasági válság idején. In.: Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények Összeolvadó horizontok, II. évfolyam 1/2010. ISBN: ; ISSN: ; p. 10. Béresné M. Bernadett-Kvancz J-Szabó A. (2011): A mezőgazdaság önálló funkciója a vidéki közfoglalkoztatott munkavállalók körében. Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények. Kutatások a tudásalapú társadalom szolgálatában, III. évfolyam 1/2011. ISBN: ; ISSN: ; p. 11. Kvancz J. (2011): A számviteli beszámoló, mint információs dokumentum. Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények. Kutatások a tudásalapú társadalom szolgálatában, III. évfolyam 1/2011. ISBN: ; ISSN: ; p. 12. Makszim Gyné (2011): A magyar megyék gazdasági fejlettségének összehasonlító elemzése a társadalmi folyamatok összefüggésében. Comitatus Önkormányzati Szemle, A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének folyóirata, Veszprém, Nyomdakész Kft., június XXI. Évfolyam 200. szám, o. ISSN X 13. Makszim Gyné (2010): Statisztikai helyzetkép Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozási szerkezetéről. Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények, Nyíregyházi Főiskola, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza, II. évfolyam 2. szám, o. ISBN Makszim Gyné (2011): Kísérletek a közgazdasági vállalatelméletek magyarázatának rendszerezésére. Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények, Nyíregyházi Főiskola, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, III. évfolyam 1. szám, o. ISBN

9 15. Makszim Gyné (2011): A new Element the Role of Networking Capital in Explaining the three main Questions of Corporate Theory. Journal of Economic and Social Studies, Special edition in English, The College of Nyíregyháza, Faculty of Economics and Social Studies, Nyíregyháza, Megjelenés alatt 16. Oroszné Ilcsik B. (2011): Humán erőforrás jellemzők szektorális vizsgálata Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények III. évfolyam 1. szám oldal ISBN szám: Almásy L. (2010): Фінансовий стан підприємств Угорщини під час світової фінансової кризи. (Magyar vállalkozások pénzügyi helyzete alakulása a világ válságidőben) Naukovij visznik Uzsgorodszkoho Nacionalnoho Universzitetu. N o. 18. Almásy L., Galó M. (2011). Регіональна політика розвитку Угорщини та її реалізація в рамках програм Європейського Союзу /Regionális politika Magyarországon/. Megjelenés alatt van az ukrán tudományos folyóiratban Regionalna ekonomika. Lemberg. 19. Fodorné Zagyi O. (2011): Some aspect of the higher education market related to its efficiency and economic basic. Acta Academiae Modrevianae. Kraków. Megjelenés alatt. 20. Fodorné Zagyi O. (2011): How the transformation of tertiary education into the polycyclic education was received in the business organisations of the North Alföld Region. Journal Economic and Social Studies. 3. Megjelenés alatt. 21. M. Galó, L. Almásy (2011): Регіональна політика розвитку Угорщини та її реалізація в рамках програм Європейського Союзу. Regionalna ekonomika. Megjelenés alatt. Publikáció konferencia kiadványban: 1. Світова фінансова криза та її вплив на формування доходності підприємств в Угорщині (Világ pénzügyi válság és magyar vállalat pénzügyi helyzetét alakulásának hatása) (2010): Az ukrán nemzetközi tudományos konferencián elhangzott előadás. Ungvár április o. 2. Fodorné Zagyi O. (2010): Az eredményesség és a hatékonyság az oktatásban, különös tekintettel a felsőoktatásra. IV. Doktorandusz Konferencián elhangzott előadás. 3. Fodorné Zagyi O. (2010): Az eredményesség és a hatékonyság az oktatásban, különös tekintettel a felsőoktatásra. IV. Doktorandusz Konferencia Kiadványa. Unipress Kiadó. Megjelenés alatt 4. Almássy S., Galó M (2010): Az Orosz Föderáció Élelmiszer-gazdaságának problémái és perspektívái. Oroszország a XXI. Században. Nyíregyháza p. 5. S. Almássy, M. Galó (2010): Problemüi perszpektivü prodovojsztenvonovo hozjajsztva Rosziszjkoj federácii. Rosszijav XXI. Veke. Nyíregyháza, p. 6. Оподаткування підприємств та реформа податкової системи в 2010 році (Adóreform és a 2010.évi adóváltozások):(2010). Az ukrán nemzetközi tudományos konferencián elhangzott előadás. Ungvár április o. 7. Makszim Gyné (2011): Clarification of the conceptional Framework of Entrepreneurship, Entrepreneur, Company: Separation and Linking of the Concepts. 9

10 Andrzej Fryzc Modrzewski Krakow University, 11th International Academic Conference, State, Economy, Society, June, Krakow, Megjelenés alatt 8. Oroszné Ilcsik B. (2010): A mérleg átfogó elemzése különös tekintettel a pénzügyi helyzet vizsgálatára (Анализ финансового состояния предприятия на основе баланса) Nemzetközi konferencia. A számvitel, elemzés és a könyvvizsgálat korszerűsítése a világgazdaság globalizációjának folyamatai, feltételei között Ungvár, április Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці, Ужгород, УжНУ, УДК 657 (063) ББК У052 д(о) У Oroszné Ilcsik B. (2011): The analysis of the potential of human resources in the county of Szabolcs-Szatmár-Bereg with respect to waging technique Megjelenés alatt 10. Oroszné Ilcsik B. (2010): Hagyományos költségszámítás versus tevékenységen alapuló költségszámítás (ABC-eljárás). PhD konferencia. KÖZGAZDASÁGI ÉS LOGISZTIKAI TANSZÉK Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Becskeházi A. (2010): Projektelőkészítés, projekt kockázatértékelés. (megjelenés alatt) CERA. Budapest 2. Duleba Sz. (2010): Árubeszerzés, áruismeret. Tankönyv. Felelős Kiadó: Dr. Jánosi Zoltán, rektor, Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza p. ISBN Duleba Sz. (2010): Logisztikai alapismeretek. Tankönyv. Felelős Kiadó: Dr. Jánosi Zoltán, rektor, Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza p. ISBN Duleba Sz. (2010): Vállalati logisztika. Tankönyv. Felelős Kiadó: Dr. Jánosi Zoltán, rektor, Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza p. ISBN Duleba Sz. (2010): Marketing és nemzetközi kereskedelmi ismeretek. Tankönyv. Felelős Kiadó: Dr. Jánosi Zoltán, rektor, Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza p. ISBN Duleba Sz. (2010): Árubeszerzés, áruismeret. Munkafüzet. Felelős Kiadó: Dr. Jánosi Zoltán, rektor, Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza p. ISBN Duleba Sz. (2010): Logisztikai alapismeretek. Munkafüzet. Felelős Kiadó: Dr. Jánosi Zoltán, rektor, Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza p. ISBN Duleba Sz. (2010): Vállalati logisztika. Munkafüzet. Felelős Kiadó: Dr. Jánosi Zoltán, rektor, Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza p. ISBN Duleba Sz. (2010): Marketing és nemzetközi kereskedelmi ismeretek. Munkafüzet. Felelős Kiadó: Dr. Jánosi Zoltán, rektor, Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza p. ISBN Duleba Sz. (2010): Raktározástechnika, csomagolástechnika, raktárgazdálkodás. Munkafüzet. Kiadó: Dr. János Zoltán, rektor. Nyíregyházi Főiskola. Nyíregyháza 201. ISBN Egri I. (2010): Európai Uniós gazdasági ismeretek. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza ISBN

11 12. Egri I. (2010): Európai Uniós gazdasági ismeretek (munkafüzet). Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza ISBN Egri I. (2010): Ipari parkok, önkormányzati gazdaságfejlesztési programok. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza ISBN Egri I. (2010): Ipari parkok, önkormányzati gazdaságfejlesztési programok (munkafüzet). Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza ISBN Egri I. (2010): Pályázatírási alapismeretek, projektmenedzsment. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza ISBN: Egri I. (2010): Pályázatírási alapismeretek, projektmenedzsment (munkafüzet). Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza ISBN: Egri I. Szegedi Z. (2010): Logisztikai menedzsment. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza ISBN: Egri I. Szegedi Z. (2010): Logisztikai menedzsment (munkafüzet). Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza ISBN: Egri I. (2010): Logisztikai tevékenységek pénzügyei. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza ISBN: Egri I. (2010): Logisztikai tevékenységek pénzügyei (munkafüzet). Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza ISBN: Egri I. (2010): Nemzetközi kereskedelmi ismeretek, nemzetközi logisztika. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza ISBN: Egri I. (2010): Nemzetközi kereskedelmi ismeretek, nemzetközi logisztika (munkafüzet). Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza ISBN: Egri I. (2010): Logisztikai központok, ipari parkok. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza ISBN: Egri I. (2010): Logisztikai központok, ipari parkok (munkafüzet). Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza ISBN: Egri I. Berényi L. (2010): Közbeszerzés. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza ISBN: Egri I. Berényi L. (2010): Közbeszerzés (munkafüzet). Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza ISBN: Egri I. (2010): Projektmenedzsment. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza ISBN: Egri I. (2010): Közbeszerzési ismeretek. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, ISBN: Egri I. (2010): Vállalkozói menedzsment ismeretek. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, ISBN: Egri I. (2010): Vállalkozói menedzsment ismeretek (munkafüzet). Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, ISBN: Egri I. (2010): Üzleti tervezés. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, ISBN: Egri I. (2010): Üzleti tervezés (munkafüzet). Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, ISBN:

12 33. Egri I. (2010): Kereskedelmi logisztika. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, ISBN: Egri I. (2010): Nemzetközi ügyletek szervezése. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, ISBN: Egri I. Földesi P. Szegedi Z. (szerkesztők) (2010): Logisztikai Antológia. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, ISBN: Egri I. (2010): Logisztikai, kereskedelmi és értékfolyamatok az élelmiszergazdaságban (Egy komprehenzív megközelítés). Logisztikai Évkönyv p. MLE. (szerk. Szegedi Zoltán) ISSN: Egri I. (2010): Szervezés és logisztika fejezet. Szaktudás Kiadó. (szerk. Hajós László, Pakurár Miklós, Berde Csaba) ISBN: Nívó díjas 38. Grasselli N. (2010): 4. fejezet: Külső finanszírozás, in: Vállalkozások finanszírozása. szerk.: Darabos É. Grasselli N., Campus Kiadó Kht. Debrecen ISBN Grasselli N. (2010): Területfejlesztési ismeretek és pályázatok. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, ISBN: Grasselli N. (2010): Területfejlesztési ismeretek és pályázatok. Munkafüzet, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, ISBN: Grasselli N. (2010): Önkormányzati fejlesztési lehetőségek az EU-ban, önkormányzati pályázatok, területfejlesztés és az IVS, Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, ISBN: Szegedi Z. (2010): Logisztika-menedzsment, negyedik, átdolgozott, bővített kiadás, Kossuth könyvkiadó, Budapest, 2010, ISBN , Társszerző: Prezenszki József (450 oldal) lektorálta: Kovács Zoltán, Molnár László Kapcsolódó honlap: 43. Szegedi Z. (2010): Logisztikai Évkönyv, Magyar Logisztikai Egyesület, Budapest, 2010, (Főszerkesztő) ISSN , ISBN Szegedi Z. (társszerző: Teleki Károly) (2010): Raktározáslogisztika, Disztribúciós súlypontok ill. ezek eltolódása Európában, Ameropa Kiadó, Budapest, 2010, ISBN , pp Szegedi Z. (2010): Szervezés és logisztika. (szerk. Hajós-Pakurár-Berde) 6. fejezet. Szaktudás Kiadó Ház. ISBN Nívó díjas 46. Szegedi Z. (2010): Raktározástechnika, csomagolástechnika, raktárgazdálkodás. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, ISBN: Szegedi Z. (2010): Ellátási lánc menedzsment. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, ISBN: Szegedi Z. (2010): Ellátási lánc menedzsment. Munkafüzet. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza, ISBN: Szegedi Z. Földesi P. Egri I. (szerkesztők) (2010): Logisztikai Antológia. Universitas-Győr Nonprofit Kft. Győr, ISBN: Szegedi Z. (2010): Disztribúciós súlypontok ill. ezek eltolódása Európában, in: Prezenszki József: Raktározáslogisztika, Ameropa Kiadó, Budapest, 2010, ISBN , pp (Társszerző: Teleki Károly) 12

13 51. Szegedi Z. (2010): Success Factors to Competition of the Logistics Service Industry in Hungary, in: Logistics Yearbook of Hungary 2010, pp ISSN Coauthor: Erik Korom 52. Vargáné Bosnyák I. (2010): A közösségi támogatások szerepe a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentésében. Debrecen University Press, Debrecen. ISBN Vargáné Bosnyák I. (2010): A kohéziós politika finanszírozása az EU-ban, Bessenyei könyvkiadó, Nyíregyháza. ISBN: Vargáné Bosnyák I. (2010): Közgazdaságtan. Elmélet és gyakorlat. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza. ISBN Vargáné Bosnyák I. (2010): Közgazdaságtan. Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza. ISBN Szakcikkek 1. Duleba Sz. (2010): Egy AHP-modell a városi buszközlekedés szolgáltatási színvonalának elemzésére. Városi Közlekedés L. Évf. 6. Sz pp. ISSN Duleba Sz. (2010): A Hierarchical Model to Evaluate Public Transport s Supply Quality. Acta Technika Jaurinensis Series Logistica, Vol.3. No pp. Győr, ISSN Duleba Sz. (2011): A gazdasági növekedés előrejelzése egy AHP-modellel. Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények III.Évf. 1.sz pp. ISSN I. Egri (2010): Vazmazsnosztyi v logisztike dlja Vengriji v juzsnyih regionah Rossziji. Rosszija v XXI. veke Társszerzőkkel. (KEKK- Nyíregyháza); I. Egri (2010): Crisis versus Innovation. Journal of Economics and Social Studies. The College of Nyíregyháza; Egri I. (2010): Magyarország logisztikai lehetőségei Dél-Oroszországban. Oroszország a XXI. században (társszerzőkkel). Kelet- és Közép-Európai Kutató Központ, Bessenyei Kiadó; o. 7. Egri I. (2010): Az élelmiszergazdaság logisztikai kulcspontjai. Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények, 2010/2; o. 8. N. Grasselli (2010): REgional innovation challenges int he Észak-Alföld Region with special attention to the food sector. Journal of Economic and Social Studies, ISBN: Szabóné Berta Olga (2011): A pályázati rendszer nehézségei AVOP nézőpontból; Gazdasági Társadalomtudományi Közlemények III. évfolyam 2011/1.;ISBN: ; o. 10. Szabóné Berta Olga (2010).:Tanulóévek- A pályázók gyakorlati tapasztalatai a Sapard programról Gazdasági Társadalomtudományi Közlemények II. évfolyam 2010/2.; ISBN: ; o. 11. Z. Szegedi (2010): The Impact of Concentration on Profitability in the Logistics Service Sector, in: Journal of Economic and Social studies, Special Edition (2010), College of Nyiregyhaza, pp , ISBN Társszerzők: Korom Erik, Morvai Róbert 13

14 12. Z. Szegedi (2010): Market Share Increase: What happens to Productivity and Profitability?, in: International Journal of Procurement Management, Vol. 3 (2010), Nr. 1., pp , ISBN: társszerző: Korom Erik 13. Vargáné Bosnyák I. (2010): A felzárkózás tényezői az ír példa alapján. Gazdaság és Társadalom. NYME Közgazdaságtudományi Kar szám. Konferencia előadások, poszterek 1. Duleba Sz., Mishina T., Shimazaki J. (2010): An Analysis of the Public Transport s Supply Quality by Using Analytic Hierarchy Process. Japan, JOMSA Conference Papers, Oszaka, p Egri I. (2010): Logisztika és környezeti hatás A Záhonyi Logisztikai Központ lehetőségei. előadás november 22. MKT Logisztikai Szakosztály, Nyíregyházi Főiskola 3. Egri I. Logisztikai képzés fejlesztése (Nyíregyházi Főiskola Norvég Program) 4. Egri I. EU multiplikátor képzés fejlesztése (Nyíregyházi Főiskola Norvég Program) 5. Egri I. Vállalkozóképzési program fejlesztése (Nyíregyházi Főiskola Norvég Program) 6. N. Grasselli (2010): New ways of international cooperation, IPP Dissemination conference, Magdeburg 7. N. Grasselli E. Piskolcziné Baracsi (2010): Networking in thermal research, in: InTourism Congress, Debrecen 8. K. Dajnoki K. Pető N. Grasselli (2010): The role of agricultural extension agent's network in knowledge provision to farmers in the east of Hungary, in: MACE, Berlin 9. N. Grasselli (2010): Hungarian example on setting up a Pre-Commercial Procurement project through Structural Funds, Open days of regions and cities, Brussles 10. Szabóné Berta Olga- Szabó Miklós (2010): Csatlakozás után - Pályázati rendszer AVOP nézőpontból; Doktorandusz Konferencia, Nyíregyháza december 10. Hivatkozások (citációk) 1. Duleba, Sz.: (2010) Molnar A., Getwick X.. tanulmány. Chain member perception of chain performance: the role of relationship quality. Journal on chain and network science. Vol. 10. No pp. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TANSZÉK Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Báthori G. (2011): Közép-Európa hatalmi viszonyai Szerk.: Juan Cabello-C. Tóth Norbert, Jósa András Múzeum, Nyíregyháza ISSN: N. Szabó J. (2010): Cultural Agreements of Hungary about popular democracy in Central-and Eastern-Europe. In.: A kultúráért és a felnőttképzésért. Eötvös József Főiskolai Kiadó, Baja, p. ISBN:

15 Szakcikkek 1. N. Szabó J. (2010): Cultural Cooperation between Hungary and Yugoslavia / /. Chronica, Volume p. 2. N. Szabó J. (2010): Switzerland and the Hungarian Cultural-diplomacy ( ). Central European Political Science Review, Number Spring p. 3. N. Szabó J. (2010): Bildungspolitik und Politische Pluralität in Ungarn ( ). Kommunikáció, Média, Gazdaság, no p. 4. N. Szabó J. (2010): Göttinga. István Futaky: Die Beziehungen der Georg-August Universität zu Ungarn und Siebenbürgen zur Zeit der Aufklärung und beginnenden Reformzeit /In. Selige Tage im Musenitz Göttingen. Vandenhoeck Ruprecht in Göttingen Kommunikáció, Média, Gazdaság, no p. /Recenzió/ 5. N. Szabó J. (2010): Hungary s Accession into the European Union and Hungarian Culture. Central European Political Science Review, Number p. 6. N. Szabó J. (2011): Die kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen Ungarns zu den deutschprachigen Ländern nach dem zweiten Weltkrieg / /. Ungarisches Institut im Wissenschaftszeutrum Ost-und Südosteuropa, München-Regensburg Ungarn-Jahrbuch no p. 7. N. Szabó J. (2011): Német József from BME /Budapest University of Technology and Economics/ to Universal Renow. Kommunikáció, Média, Gazdaság, no p. /Recenzió/ 8. N. Szabó J. (2011): Svájc és a magyar kultúrdiplomácia / /. Debreceni Szemle, no p. 9. N. Szabó J. (2011): The Intelligentsia and the Change of Political Powel ( ). Kultúra és Közösség, no p. 10. N. Szabó J. (2011): The Cultural Diplomacy and Foreign Policy of Hungary toward the Central European Contries-after WWII. Central European Political Science Review, Number p. 11. Nyilas Orsolya (2011): A szekunder motivációk belső indítékká válásának lehetőségei a roma felnőttoktatásban. In: Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények III. évfolyam 1. szám/2011. Nyíregyháza, p 12. Nyilas Orsolya (2010): Életszemlélet formáló képzés roma munkavállalók részére az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központban. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia, Pécsi Tudományegyetem, p. 13. Orsolya Nyilas: View of Life Altering Training for Romany Employees in the North- Plain Regional Labour Center (English Translation) p. 14. Szászi Á. (2011): A nemzetközi menedékjog forrásai. Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények, II. évf. 1. sz. Nyíregyháza, p. 15. Teschmayer G. (2011): Az Osztrák-Magyar Monarchia által kötött konzuli egyezmények a konzuli feladatokra vonatkozó rendelkezéseinek bemutatása és összehasonlítása. Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények, Nyíregyháza, II. évf. 1. sz p. Publikáció konferencia kiadványban 15

16 1. N. Szabó J. (2011): Adalékok a magyar-lengyel barátsághoz a II. világháború alatt és után / / tavasza. Nyíregyházi Főiskola Közép-Kelet-Európa Intézet, Lengyel Konferencia. 2. Nyilas O. (2010): A szekunder motivációk belső indítékká válásának lehetőségei a roma felsőoktatásban. Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Tudomány Napi előadás, november 3. Nyilas O.-Fónai M. (2011): A formális és nem formális tanulás határán-a külső motivációk belsővé válása. Andragógia és közművelődés konferencia, Debrecen, 2011 május Szászi Á. (2010): A nemzetközi menedékjog forrásai. Nyíregyházi Főiskola, Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, A Magyar Tudomány Napja alkalmából tartott előadás, november 5. Teschmayer G. (2010): Az Osztrák-Magyar Monarchia által kötött konzuli egyezmények a konzuli feladatokra vonatkozó rendelkezéseinek bemutatása és összehasonlítása. Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, A Magyar Tudomány Napja alkalmából tartott előadás, november POLITOLÓGIA ÉS SZOCIOLÓGIA TANSZÉK Szakcikkek 1. Rozgonyi I. (2010): A szovjet külpolitika változása a Szovjetunió utolsó éveiben. In. Oroszország a XXI. században. Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza, p. 16

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze.

Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654. csizmadia@sze. Cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Postai cím H-9024 Győr, Szent Imre u. 26-28. Telefon +36 96 503-400 / 3314 Fax +36 96 414-654 E-mail csizmadia@sze.hu Web http://www.eszi.sze.hu/index_szm.html SZEMÉLYES

Részletesebben

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök

SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar. Foglalkozás / beosztás Tudományos munkatárs; 2006. december 1. - 2008. június 30. Főbb tevékenységek és feladatkörök Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Cím(ek) Állampolgárság Dr. Szarvák Tibor Ph.D Mikszáth út 28. 5000. Szolnok. magyar Születési dátum 1971. június 20. Neme Családi állapot férfi nős, két gyermek

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2011-ben B a j a, 2012 Szerkesztők: Dr. Steinerné dr. habil Molnár Judit CSc Dr. habil Tóth Sándor Attila PhD

Részletesebben

Gelei Andrea szakmai önéletrajza

Gelei Andrea szakmai önéletrajza Gelei Andrea szakmai önéletrajza Személyes adatok Név: Keresztnév: Állampolgárság: Gelei, Dr. Andrea magyar Születési idő: 1966. július 28. Születési hely: Családi állapot: Székesfehérvár férjezett, 2

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. VITÁL ATTILA NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

PUBLIKÁCIÓS LISTA. VITÁL ATTILA NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA VITÁL ATTILA NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Vitál A. (1998): Arrearage in rent payment as a social phenomenom in Hungary. In Inter-regional

Részletesebben

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve.

Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. Lentner Csaba közleményjegyzéke Az adatok 2012.02.01.-ig fel vannak töltve. 2012 1. Lentner Csaba Újjászervezett gazdaságpolitikák kora In: Tóth György László, Lentner Csaba, Zárug Péter Farkas Kik támadják

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2012. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. év Lezárva: 2013.02.14. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke

Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Fényes Hajnalka publikációs jegyzéke Önálló könyv Fényes Hajnalka (): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 228

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei

A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 A Szolnoki Főiskola oktatóinak, kutatóinak, kutatócsoportjainak tudományos eredményei 2008-2013 Szerkesztette: Dr.Kóródi

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15.

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP. Nyíregyházi Fıiskola 1998. július 1. Jelenlegi beosztása, annak kezdı éve fıiskolai tanár 2011. december 15. ÖNÉLETRAJZI ADATLAP SZEMÉLYES ADATOK Dr. Kvancz József NÉV Anyja neve Benya Veronika Születési hely Nyíregyháza Születési idı 1 9 7 2-0 2-2 7 Állampolgársága Magyar Gyermekek száma: 2 (Balázs -2000; Nóra

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2013. június 17. NÉV Dr. GÁSPÁR Tamás SZÜLETÉSI HELY, IDŐ Kaposvár, 1968 MUNKAHELY Budapesti Gazdasági Főiskola, Kutatóközpont Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Gazdálkodási Intézet Világgazdaság

Részletesebben

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM

BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM BERKE SZILÁRD HABILITÁCIÓS KÉRELME KAPOSVÁRI EGYETEM KAPOSVÁR 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. HABILITÁCIÓ IRÁNTI KÉRELEM 4 2. JELENTKEZÉSI LAP 6 3. EGYETEMI VÉGZETTSÉGEK IGAZOLÁSA 8 3.1. Agrármérnöki diploma

Részletesebben

Benkő Zsuzsanna (1995, szerk.): Ne üljön lelkünkön szenvedés. Egészségfejlesztés

Benkő Zsuzsanna (1995, szerk.): Ne üljön lelkünkön szenvedés. Egészségfejlesztés PUBLIKÁCIÓK Tudományos könyv idegen nyelven Zsuzsanna Benkő (2007, Ed.): Tradition and Modernity in the life-style of the families of the Visegrád countries. JGYF Kiadó, Szeged. 429 p. Tudományos könyv

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2010-ben B a j a, 2011 1 Tudományos, művészeti tevékenység és sporteredmények 2010. január 1-től 2010. december

Részletesebben

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008

BENCSIK ANDREA CSC PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 1984-2008. DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK DR. BENCSIK ANDREA CSC. 1984-2008 Az 1984-92 év közötti publikációimat (kandidátusi fokozat megszerzése eltt) elkülönítve jelöltem a felsorolásoknál. ÖNÁLLÓ SZAKKÖNYV, TANKÖNYV MAGYAR

Részletesebben

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna

Mrázik Julianna szakmai életrajza. Dr. Mrázik Julianna 1 Dr. Mrázik Julianna Személyi adatok Születési hely, idő: Pécs, 1969. november 9. Nemzetisége: magyar Beosztás: adjunktus Tudományos fokozat: PhD (Neveléstudományok) Munkahely: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK SCIENTIFIC JOURNAL OF SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK SCIENTIFIC JOURNAL OF SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK SCIENTIFIC JOURNAL OF SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES A Nyíregyházi F iskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kara, a Kultúrdiplomáciai és Civilizációs Kutatások

Részletesebben

Nemeslaki András közleményjegyzéke Az adatok 2012.03.10.-ig fel vannak töltve.

Nemeslaki András közleményjegyzéke Az adatok 2012.03.10.-ig fel vannak töltve. Nemeslaki András közleményjegyzéke Az adatok 2012.03.10.-ig fel vannak töltve. 2012 1. Varga Attila, Nemeslaki András Do organizational network studies constitute a cohesive communicative field?: Mapping

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120

PUBLIKÁCIÓS LISTA. Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 PUBLIKÁCIÓS LISTA Név: Dr. Buday-Sántha Attila E-mail: bach@ktk.pte.hu Telefon: +36-72-501-599/3120 Könyvek, monográfiák Könyvek Buday-Sántha Attila (1990): A nagyüzemi állattenyésztés alapvetı környezetvédelmi

Részletesebben

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság

HÍRLEVÉL B E S Z Á M O L Ó A REGIONÁLIS T U D O M Á N Y O S BIZOTTSÁG 2008-2011 KÖZÖTTI MŰKÖDÉSÉRŐL. MTA Regionális Tudományos Bizottság MTA Regionális Tudományos Bizottság III. évfolyam 5. szám HÍRLEVÉL 2011. november 16. A T A R T A L O M B Ó L : Beszámoló Köszöntés Elismerés Műhelyvita 5 Konferenciák, rendezvények 6 Szakmai folyóiratok

Részletesebben

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata

PRO PUBLICO BONO. Magyar Közigazgatás. Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás 2013 3 A nemzeti közszolgálati egyetem Közigazgatás-tudományi szakmai folyóirata PRO PUBLICO BONO Magyar Közigazgatás A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közigazgatás-tudományi

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA. oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban

AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA. oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban AZ EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA oktatóinak és nevelőinek tudományos, művészeti és sporttevékenysége 2013-ban Baja, 2014 Szerkeszette, lektorálta: Dr. Steinerné dr. habil. Molnár Judit CSc Technikai munkatárs:

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 Erdősi Ferenc 1 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK 1 ERDŐSI FERENC Erdősi Ferenc 2 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA KUTATÓI BIBLIOGRÁFIÁK

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely

Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Állapot: 2011. április Tel.: 473-2290, Fax: 473-2291 8360 Keszthely, Helikon u. 22. mobil: 20/522-7897 toth@kovet.hu Szakmai önéletrajz Tóth Gergely Személyi adatok Életkor: 41 év Családi állapot: Nős

Részletesebben

Publikációs jegyzék Belyó Pál

Publikációs jegyzék Belyó Pál Publikációs jegyzék Belyó Pál I. Az előző tudományos fokozat megszerzése előtti publikációk I.A. Magyar nyelvű publikációk I.A.1. Önálló vagy társszerzős szakkönyvek, monográfiák 1.) A bölcsődei és óvodai

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei VI. évfolyam 3 4. szám (No. 16 17.) SZEGED 2014 TAYLOR Gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF WEST HUNGARY FACULTY OF ECONOMICS FELELŐS TÁRSADALOM FENNTARTHATÓ GAZDASÁG SOCIAL RESPONSIBILITY SUSTAINABLE ECONOMY Programfüzet / Program

Részletesebben