TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TIHANY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TIHANY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK"

Átírás

1 TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TIHANY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK C L U B T I H A N Y Z R T. T E R Ü L E T É T É R I N T Ő M Ó D O S Í T Á S A T Á R G Y Á B A N Megbízó: Készítette: Munkatárs: Club Tihany Zrt. Németh Ferenc okl. építészmérnök - Településrendezési vezető tervező Varga Orsolya okl. településmérnök

2 1. BEVEZETŐ: A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (Továbbiakban: Eljr.) 15. -ban megfogalmazottak alapján telepítési tanulmánytervet kell készíteni a településrendezési szerződés előkészítéséhez. A telepítési tanulmányterv és a beépítési terv tartalmi követelményeit az Eljr. tartalmazza, a tervezési feladat jellegének megfelelően egyes tartalmi elemek összevonhatók vagy elhagyhatók. Mindenképpen tartalmaznia kell azonban a beépítés javaslatát, a telkeken belüli és a határoló közterületek, zöldfelületeinek és szabadtereinek kialakítását, közlekedési és parkolási rendjét, és közműveinek felszíni építményeit. A telepítési tanulmányterv a Club Tihany Zrt. megbízásából, a tulajdonát képező két különálló, egymással nem határos, 1872 és 1848 hrsz-ú ingatlanával foglalkozik. 2. AZ 1872 HRSZ-Ú INGATLAN TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERVE a) AZ ÉRINTETT TERÜLET RÖVID BEMUTATÁSA: Az 1872 hrsz-ú ingatlan a település legdélebbi területén, a Rév utcától nyugatra helyezkedik el. A Rév, valamint a mellette elhelyezkedő közpark besorolású terület és a Tihanyi Yacht Club között közvetlen partszakasszal rendelkezik, tőle északra meredek domboldalra felkapaszkodó véderdő sáv választja el a kertes mezőgazdasági területektől. b) A TELEK ÉS A KÖRNYEZET VIZSGÁLATA, BEMUTATÁSA: Az ingatlanon elhelyezkedő épületállomány heterogén, különböző minőségű szálláshelyek eltérő léptékű, felszereltségű és elhelyezkedésű épületekben kaptak helyet, valamint az ezeket kiszolgáló funkciók és a szolgáltatások egy része is külön épülettömegben helyezkedik el. 2

3 A keleti főbejáratot a hotel épülete mögötti parkolóval összekötő út a telek legforgalmasabb közlekedés tengelye, jelenleg is aszfalt burkolatú út vezet rajta. Az ettől északra fekvő telekrész nagysága a szabályozás szerint közel 3,7 ha. Földszintes, kis szállóegységek helyezkednek el itt csoportokban: 117 db m2 épület áll összesen 6300 m2 beépített területen. A telekrész beépítettsége jelenleg 17%. A fő közlekedési tengelytől délre található épületek együttese talán a leg változatosabb. Itt helyezkedik el 47 db 67 m2-es önálló földszintes faház mellett egy földszintes Kinder Klub épület (225 m2), egy emeletes klub, gyógyászati, wellness épület (900 m2), egy emeletes faház (145 m2), egy földszintes konferencia terem (korábban étterem) és gazdasági épület (több mint 2800 m2), szintén egy földszintes sportcentrum (közel 3000 m2), földszintes fogadó épület (235 m2) és egy kifejezetten rossz állagú, azonban frekventált helyen fekvő emelet, illetve magasföldszint plusz emelet magasságú épület (volt irodaépület, jelenleg funkció nélküli, 800 m2). Jól elkülöníthető az előzőekben felsoroltaktól az ingatlan dél-nyugati felén elhelyezkedő épületegyüttes: a földszint+6 emelet magasságú szálloda épülete (több mint 3800 m2), a földszintes gyógyászati funkciót ellátó nyaktag, télikert és átjáró (880 m2-en), az egy emelet magas, új építésű igazgatási épület (510 m2), földszintes szerviz épület (235 m2), a régi igazgatási épület (1000 m2), a vízi sport épülete (220 m2). 3

4 Az ingatlan növényállománya rendkívül gazdag, idős, fás szárú növényzet borítja a zöldfelület legnagyobb részét, a gyalogutak és az épületek körül díszcserjék találhatók. Leggyakoribbak a platán, nyár, juhar, az éger, hárs és tuja fajok, a tiszafa, bangita, babérmeggy, kecskerágó, tűztövis és madárbirs fajok. A burkolt felületek aránya a zöldfelülethez képest kicsi, az épületek körüli és azok közötti közlekedést biztosító utak, a gyalogutak, a parkolók rendelkeznek szilárd burkolattal, térkövezéssel. A nyugati, közvetlenül a hotel épülete mögötti parkoló szintén fásított. A part menti terület jellemzően gyepes, a fás növényzet ritkásabb a kilátás biztosítása érekében. Sétány, pihenőhelyek kisebb sportpálya található itt. Az ingalant kettészelő közlekedési tengelytől délre jellemzően sík területek találhatók, az északi telekrész azonban meredekebb lejtésű, teraszos elrendezésű, az épületek a teraszokon sorakoznak. Az ingatlan villamos energia és vezetékes ivóvízzel, locsolóvízzel és gázzal való ellátása biztosított, a közüzemi szennyvíz elvezető hálózatra rácsatlakozott. A jelenleg üzemelő hálózatok felújítására az ingatlan egyes részein szükség lehet az épületek korszerűsítése során, azonban a közmű hálózat fejlesztésére, többlet kapacitás igénylésére nincs szükség. 4

5 közüzemi szennyvíz elvezető hálózat Közüzemi vezetékes ivóvíz hálózat villamos energia hálózat c) AZ ÉRINTETT TERÜLETRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSOK: Tihany 12/2002.(IX.6.) számú képviselő-testületi rendelettel jóváhagyott szabályozási tervének 16-os számú tervlapja szerepelteti a Club Tihany területét. A szabályozási terv egy 8,0 m szélességű utat vezet keresztül az ingatlanon, melyet újonnan kialakítandó közterület, önkormányzati elővásárlási joggal terhelt terület -ként jelöl. Az út nyomvonala megegyezik a jelenleg fizikailag is meglévő, a főbejáratot a hotel mögötti parkolóval összekötőtől, területe ~0,48 ha. A parkolótól tovább vezeti nyugati irányban a telekhatár mentén egészen a Yacht Club felől határoló meglévő útig. 5

6 Az ingatlanon két övezetet határoz meg, nagyobbik felét Üü-3 övezetbe, kisebbik felét a hotel épületével, a parkolóval és környezetével Üü-4 övezetbe sorolja. Problémát jelent ugyanakkor, hogy az alaptérkép nem szerepelteti az összes meglévő épület tömeget, ezért az övezethatár a meglévő épületet kettészeli. A tervezett közúttól északra fekvő telekrész: Telekrész területe: 3,70 ha Övezeti besorolása: Üü-3 Jelenlegi beépítettsége: 17% A hatályos szabályozási előírások szerinti maximális beépítettség: 15% Kialakult állapot szerinti legnagyobb építmény- és 7,0 m homlokzatmagasság: A hatályos szabályozási előírások szerinti maximális 4,5 m építménymagasság: A hatályos szabályozási előírások szerinti maximális 5,0 m homlokzatmagasság: A tervezett közúttól délre fekvő, változatos beépítettségű telekrész: Telekrész területe: 6,04 ha Övezeti besorolása: Üü-3 Jelenlegi beépítettsége: 18,67% (11270 m2) A hatályos szabályozási előírások szerinti maximális beépítettség: 15% Kialakult állapot szerinti legnagyobb építmény- és 7,0 m homlokzatmagasság: A hatályos szabályozási előírások szerinti maximális 4,5 m építménymagasság: A hatályos szabályozási előírások szerinti maximális 5,0 m homlokzatmagasság: A tervezett közúttól dél-nyugatra fekvő, hotel épületegyüttes és környezete: Telekrész területe: 2,80 ha Övezeti besorolása: Üü-4 Jelenlegi beépítettsége: 24,0% (6700 m2) 6

7 A hatályos szabályozási előírások szerinti maximális beépítettség: Kialakult állapot szerinti legnagyobb építménymagasság: A hatályos szabályozási előírások szerinti maximális építménymagasság: 15% kb. 19,0 m, összesen 7 szint 12,5 m, de legfeljebb 4 szint+tetőtér beépítés d) SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ, JAVASLAT A SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSÁRA: Az érvényes szabályozási előírások és tervek az ingatlan egyetlen részén sincsenek összhangban a jelenlegi beépítettség mértékével. A meglévő beépítettség mindenütt magasabb az övezeti előírásokban szereplő mértéknél. Amennyiben az ingatlanon bármilyen építési engedély köteles tevékenységet kezdeményez tulajdonosa (pl. átalakítás során), előbb a szabályozási tervnek megfelelően a tervezett közutat ki kell alakítani, valamint az övezet határ mentén a telket meg kell osztania (ezáltal négy új telek jönne létre). A beépítettség előírt mértékének betartása érdekében pedig az épületek egy részének bontása válna szükségessé. Az ingatlan tulajdonosa a meglévő épületek korszerűsítését, átépítését és egy részük újjáépítését (a meglévő elrendezés korszerűbb, más formában történő kialakítását) tervezi, a meglévő épületmagasság és beépítettség fenntartásával. Új beépítést nem tervez, inkább a meglévő épületállománnyal gazdálkodik. Az átalakítások nem egy nagy beruházás keretében készülnek el, inkább folyamatosan, ütemezve újulnak meg a szálláshelyek és a kiszolgáló funkciójú épületek, illetve egészülnek ki magasabb minőségű szolgáltatásokat biztosító funkciókkal. Ezekhez azonban szükséges az, hogy a település rendezési eszközei a jelenlegi műszaki, beépítettségi paramétereket tükrözve határozzák meg az övezet előírásait. Az átalakításokra konkrét építészeti tervek nem születtek, az ütemezésre vonatkozó elképzelések szerint azonban a part mentén álló, jelenleg funkció nélküli és rendkívül rossz állagú épület átalakítására kerül sor először, melyre az alábbi javasolt elrendezés-vázlat született. 7

8 A megfogalmazott kérések a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban: I. A tervezett közút helyett közforgalom céljára megnyitott magánút lehessen az átmenő forgalom ellenőrzésének fenntartásával. Ez az út teszi lehetővé az 1876 hrsz-ú úttal való kapcsolatot és így az 1875 hrsz-on lévő üdülő megközelítését. A szálloda területén átmenő út eddig is lehetővé tette a nevezett ingatlan megközelítését és a turista forgalom közlekedését egy ellenőrző sorompón keresztül. Az út esetleges jogi helyzetének megváltozása korlátozhatja a szálloda területén átmenő forgalom ellenőrzését, mely a szálloda üzemeltetésében és biztonságában veszélyeket hozhat. Kérjük, hogy a kiszabályozott út ne legyen önkormányzati közút (amit amúgy az önkormányzatnak kisajátítási kötelezettséggel is járna a közeljövőben), hanem közforgalom számára megnyitott magánút legyen. Ez az önkormányzatnak is kedvezőbb, mert nem kell kisajátítania és a szállodához kötődő építési engedélyhez kötött tevékenység esetén a telekalakítást nem az önkormányzatnak, hanem a szállodának kell megtenni. A jelenleg is használatban lévő úton kizárólag főszezonban (kb. 3 hónap) van forgalom, egyéb időszakokban az út forgalma oly csekély, hogy a jelentős anyagi forrást igénylő 8 méteres kiszélesítés nem indokolt. Téli, kora tavaszi és késő őszi időszakban az átmenő forgalom napi 2-3 gépjárműre korlátozódik. II. Az Üü-3 és Üü-4 övezetekben (illetve változtatás esetén a tervezett övezetekben) a beépítettség mértékére vonatkozó előírásai vegyék figyelembe a meglévő, kialakult beépítettséget, illetve az övezethatárok vegyék figyelembe a meglévő épületek elhelyezkedését. A terület tulajdonosa nagy mértékű bővítést nem tervez az ingatlanon, azonban a meglévő beépítettség megőrzéséhez ragaszkodik. A jelenlegi szabályozási előírások jelentős károkat okoznak tulajdonosának. Az övezethatárok módosítása során természetesen a meglévő beépítettség is megváltozik, azonban a jelenlegi szabályozásnak megfelelő számokkal érzékeltetjük kérésünket. Kérjük, hogy a 17,0 %, illetve 18,67 %-os meglévő beépítettségű területeken a szabályozási előírások 20,0 %-os beépítettséget engedélyezzenek, a jelenleg 24,0 %-os beépítettségű területeken a szabályozási előírások 25,0 %-os beépítettséget engedélyezzenek. Az övezet határok módosítása során is kérjük biztosítani ezt az arányt, valamint a néhány %-os puffer értéket. A tervezett övezethatárok az épületeket ne szeljék ketté, ne kerüljön egy épülettömeg két övezetbe, ezáltal két különálló telekre. Az építménymagasság meghatározásakor szintén kérjük a meglévő épületek magasságának megtartását felújítás, átalakítás és újjáépítés esetén is. III. Az Üü3 és Üü4 övezetekben (illetve változtatás esetén a tervezett övezetekben) a meglévő épületek építménymagassága megőrizhető legyen azok átépítése, újraépítése esetén is. Az Üü-4 övezetben a szálloda épületének (sraffozással jelölt) építési helyén a jelenleg hatályos szabályozási előírás megfelelő, azonban ezen az építési helyen kívül a valóságban is mindenhol meglévő két szintet lehetővé tévő 6,0 m-es építménymagasság legyen engedélyezhető. IV. Kérjük, hogy az új szabályozás támogassa a megújuló energia előállítását szolgáló építmények és műtárgyainak elhelyezésének lehetőségét. Az ingatlan területén a közelmúltban már megvalósult egy jelentősebb beruházás, mely során a sportcsarnok alacsony hajlásszögű tetőfelületén napkollektorok kerültek elhelyezésre. Hasonló léptékű fejlesztések megvalósítását tervezik a későbbiekben is, kérjük a szabályzat 8

9 előírásai ezt tegyék lehetővé azzal a kikötéssel, hogy ennek látványa nem jelenhet meg a Balaton felől látható tetőfelületeken. e) A JAVASOLT VÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ INFRASTRUKTÚRÁRA, KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATRA, HUMÁN INRASTRUKTÚRÁRA, ÖRÖKSÉGI ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKEKRE: A javasolt, kérelmezett változtatások nem kezdeményezik a terület jelenlegi állapotához képest a funkcionális változtatását, a beépítettségének növekedését, vagy az épületek magasságának növekedését, így azok teljesülése esetén nem okoz többlet-terhelést, nem eredményezi a környezeti illetve táji elemek pusztítását. Nem történik szállás-férőhely kapacitás bővítés, sem a közművek, sem a közlekedés hálózatának fejlesztésére nincs szükség. Épített örökség pusztulását nem okozza a tervezett módosítás. Az épületek korszerűsítése, átalakítása, fejlesztése azonban egyrészt állandó feladat a szállások és szolgáltatások magas színvonalának fenntartása érdekében, másrészt szükségszerű, mivel a területen található néhány olyan épület, melynek rendkívül leromlott állapota miatt újjáépítése szükséges, felújítása gazdaságosan nem kivitelezhető. A folyamatos fejlődés szükséges a vendégkör megtartása és bővítése érdekében, a megújuló energiák használata pedig a fenntartási költségek szűkítése szempontjából nélkülözhetetlen. A folyamatos megújulás elengedhetetlen a komplexum fennmaradása érdekében, az átépítések teszik lehetővé az elavult funkciójú és szerkezetű épületek új élettel való megtöltését, mely a munkahelyek számának növekedését eredményezi. 9

10 3. AZ 1848 HRSZ-Ú INGATLAN TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERVE a) AZ ÉRINTETT TERÜLET RÖVID BEMUTATÁSA: Az 1848 hrsz-ú ingatlan a település keleti felén, üdülő területek valamit településközponti vegyes terület szomszédságában helyezkedik el. A telek kelet és nyugat felől is közterület határolja, a part mentén végigvezető fő út és a Kenderföld utca. Bejárata van mindkét közterület irányában. b) A TELEK ÉS A KÖRNYEZET VIZSGÁLATA, BEMUTATÁSA: Az 1848 hrsz-ú ingatlan területe valamivel nagyobb mint 7000 m2. Jelenleg nyolc épület helyezkedik el rajta, és munkásszállóként funkcionálnak valamint két kisebb tömegben egy kiszolgáló és egy porta épület. A beépítés módja jellegzetes fésűs, előkert nélkül. Ez a rend a déli telekhatár mentén bomlik meg, itt az egyik kisebb tömegű kiszolgáló épület található az utcafronton, valamint két szálló épület a telek közepe felé. Magas tetős, fa szerkezetű épületek, szerkezetileg, infrastruktúrlisan is rendkívül elavultak. Az amortizáció miatt kihasználtságuk még kedvező elhelyezkedésük ellenére is alacsony. Az ingatlan növényállománya nagyrészt értékes, idős faállományát fűz, nyár, platán, hárs és fenyő fajok alkotják. A zöldfelület nagysága jelentős, az épületek megközelítését biztosító járda, a murvás parkoló, és az azt feltáró út burkolt kizárólag. 10

11 A szükséges parkoló hely a telken belül biztosítva van a telek keleti felén lévő murvás parkolóval. Az ingatlan villamos energia és vezetékes ivóvízzel és gázzal való ellátása biztosított, a közüzemi szennyvíz elvezető hálózatra rácsatlakozott. A jelenleg üzemelő hálózatok felújítására az ingatlan egyes részein szükség lehet az épületek korszerűsítése során, azonban a közmű hálózat fejlesztésére, többlet kapacitás igénylésére nincs szükség. A tervezett fejlesztések egyenlőre koncepcionálisan fogalmazódtak meg, konkrét építészeti tervek nem készültek a területre. c) AZ ÉRINTETT TERÜLETRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSOK: Tihany 12/2002.(IX.6.) számú képviselő-testületi rendelettel jóváhagyott szabályozási tervének 14-es számú tervlapja szerepelteti az érintett ingatlant. Az ingatlan keleti telekhatára mentén építési tilalmat jelöl. Telek területe: ~0,70 ha Övezeti besorolása: Üü-6 Jelenlegi beépítettsége: 18,0% A hatályos szabályozási előírások szerinti maximális beépítettség: 15% A hatályos szabályozási előírások szerinti maximális 4,5 m építménymagasság: A hatályos szabályozási előírások szerint a minimálisan kialakítható 7500 m2 telekméret: A kialakult állapot szerint a beépítés módja: Oldalhatáron álló, előkert nagysága 0,0 m A hatályos szabályozási előírások szerint új beépítés esetén a beépítés módja: szabadonálló d) SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ, JAVASLAT A SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSÁRA: Az érvényes szabályozási előírások és tervek nincsenek összhangban a jelenlegi beépítettség mértékével, módjával, a telek méretével. A meglévő beépítettsége jelen állapot szerint is magasabb az övezeti előírásokban szereplő mértéknél. 11

12 Amennyiben az ingatlanon bármilyen építési engedély köteles tevékenységet kezdeményez tulajdonosa (pl. átalakítás), a beépítettség előírt mértékének betartása érdekében az épületek egy részének bontása válna szükségessé, amit a tulajdonosnak nem áll szándékában. Az ingatlan tulajdonosa a meglévő épületek újjáépítését tervezi (a jelenlegi beépítettségnek megfelelő mértékben, de esetlegesen más alaprajzi elrendezéssel). A telek megoszthatóságát is kérelmezi, az utcákra merőleges irányban két telek kialakításának lehetőségét. Az elképzelések elvi elrendezés vázlatán látható hogy a terület parkolási és zöldfelületi rendje alapvetően nem változik meg. A parkolók megközelítése a közös telekhatár mentén történik. A terület északi részén lévő épületek helye, tömege kisebb mértékben változik. A koncepcionális elképzelések szerint rövid távon felújításuk várható, hosszabb távon az elhelyezkedésük racionalizálása válhat szükségessé. A telek déli felén lévő beépítés jelentősebb átalakítása tervezett, a beépítés rendje a telek megosztása és az egyedi vezetésű telekhatár figyelembe vételével az utca felé fordul. A jelenleg meglévő öt kisebb épület helyett két nagyobb tömeg jelenik meg. A megfogalmazott kérések a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban: I. Az Üü-6 övezetben a beépítés intenzitása 20% lehessen. Ez az intenzitás a jelenlegi beépítettségnél 2%-al többet engedélyez, ami csekély változtatást jelent a meglévő állapothoz képest, és megfelelő puffer egy új beépítés kialakításához. II. Az építménymagasság 6,0 m lehessen alacsony hajlású tető kialakításának lehetővé tétele mellett. 6,0 méteres építménymagasság alkalmazása esetén két hasznos szint kialakítására van lehetőség. III. A kialakítható telek legkisebb területének meghatározása olyan módon, hogy az ingatlan megosztható legyen. 12

13 A megosztás során 2 db 2600 m2-nél nagyobb telek jöhet létre, ami nagyban segítené a felújításuk, újjáépítésük megfelelő ütemezését. (Ez kettőnél több telekre való megosztást nem tesz lehetővé.) IV. Új épület elhelyezése esetén az a telek utcafronti oldalhatárára is elhelyezhető legyen, ami a területen ezidáig is jellemző volt. Ez biztosíthatná az épületek eredeti helyükön történő újjáépítésének lehetőségét. V. Az Üü-6 övezet tegye lehetővé a meglévő funkció megőrzését is az átépítés, vagy új építés esetén is. VI. Kérjük, hogy az új szabályozás támogassa a megújuló energia előállítását szolgáló építmények és műtárgyainak elhelyezésének lehetőségét. e) A JAVASOLT VÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ INFRASTRUKTÚRÁRA, KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATRA, HUMÁN INRASTRUKTÚRÁRA, ÖRÖKSÉGI ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKEKRE: A javasolt, kérelmezett változtatások nem kezdeményezik a terület jelenlegi állapotához képest funkcionális változtatását, a beépítettségének jelentős növekedését, így azok teljesülése esetén nem okoz többlet-terhelést, nem eredményezi a környezeti illetve táji elemek pusztítását. Nem történik szállás-férőhely kapacitás bővítés, sem a közművek, sem a közlekedés hálózatának fejlesztésére nincs szükség. Épített örökség pusztulását nem okozza a tervezett módosítás. Az épületek kedvezőtlen állapota mindenképpen indokolja átalakításukat, átépítésüket. A munkásszálló mellett egy magasabb minőséget képviselő üdülő együttes létrehozását tervezzük, melyhez mindeképpen szükséges az eltérő funkciójú területek külön kezelése, valamint a szabályozási terv kért módosításainak elfogadása. 13

14 4. ÖSSZEFOGLALÓ A Club Tihany Zrt. a tulajdonában levő Tihany 1872 és 1848 hrsz-ú ingatlanok területére a településrendezési eszközök módosítását kérelmezi. A hatályos településrendezési tervek által szerepeltetett övezethatárok és övezeti előírások a jelenlegi, jogszerűen kialakult beépítést nem veszik figyelembe, megakadályozva ezzel a jelentősebb felújítások, átépítések kezdeményezését. A távlati elképzelések között szerepel azonban a jelenlegi épületállomány felújítása, a jelentősen amortizálódott épületek átépítése illetve, helyükön új épület kialakítása (a beépítettség növelése nélkül), valamint az energetikai korszerűsítés, a megújuló energia nagyobb mértékű használata. Jelentős, a település egészére vagy az ingatlanok környezetére számottevő hatással levő funkcióváltás vagy kapacitásbővítés nem szerepel a tervek között. Ezek megvalósításának érdekében kérjük, hogy a településrendezési eszközök módosítása során a jelenlegi állapotnak megfelelő, valamint a tanulmánytervben szereplő fejlesztési elképzeléseket lehetővé tevő előírások kerüljenek megfogalmazásra. Tihany, április

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI TERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI TERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI TERV A CLUB TIHANY ZRT. TIHANYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁS KÉRELMÉHEZ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉSÉHEZ 1. Telepítési tanulmányterv 1.1 Az érintett terület

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark

Befektetõi ajánlat. Csalánosi Lakópark Befektetõi ajánlat Csalánosi Lakópark T E R V E Z Z E V E L Ü N K J Ö V Õ J É T! BEFEKTETÉSI LEHETÕSÉG Kecskemét, a közel 110 ezer lelket számláló hírös város, az Alföld dinamikusan fejlõdõ települése,

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E SZ T É S Készült a Képviselő-testület 2013. december 13-án tartandó ülésére Javaslat a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Véleményezési dokumentáció

Véleményezési dokumentáció Véleményezési dokumentáció a 17/2004 (II.12) sz. közgyűlési határozattal megállapított Székesfehérvár Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének, a 8/2004.(II.24.) sz. önk. rendelettel jóváhagyott,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 JELENTŐSEBB ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉS Az értékelt vagyontárgy Az értékelt vagyontárgy tulajdonjoga Beépítetlen

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz)

Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Értékesítési Tájékoztató Siófok, Szent László u. 208. (2633/3 hrsz) és Baross u 18/A, 18/B (2633/1, 2633/2 hrsz) Készült: Budapest, 2010-04 Értékesítő: Budaestate Kft, Tel: +36 1 4748787, info@budaestate.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA U R B A N I T A S T e r v e z ő é s T a n á c s a d ó K f t. 1111 Budapest, Stoczek u. 19. IV. em. 3. Tel/fax: 466-2018, 466-4220 e-mail: urbanitas@urbanitas.hu, honlap: www.urbanitas.hu VECSÉS VÁROS HELYI

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 013 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE

Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic Község Képviselő-testületének /2014. (..). számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI RENDELETE Badacsonytördemic község helyi építési szabályzatának, és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 4/2005.

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra téren új parkolók kialakítására, a forgalmi rend módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBETI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZ 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. Tel.: 283--0270 www.pesterzsebet.hu Tárgy: Javaslat Budapest XX. kerület Pesterzsébet Tátra

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1 ŐSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ Jóváhagyandó és alátámasztó munkarészek MEGRENDELŐ: Ősi Község Önkormányzata

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #6 KISKŐRÖS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 28. BEÉPÍTETT INGATLAN Hrsz.: 2715 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan környezete Az értékelt ingatlan Bács-Kiskun megyében, Kiskőrösön helyezkedik el. A város

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 47240/2008.X. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524/292

Részletesebben

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET Új egészségügyi központ Pestszentimrén 02 TERVEZET Nyárfás sor TERVEZET TERVEZET Elhelyezkedés Beépítési vázrajz A beépítésre váró ingatlan Pestszentimre városközpontjában, a első harmadában helyezkedik

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(X.12.) önkormányzati rendelete az építésügyi engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettségről Szikszó Város Önkormányzatának

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik:

2 A R. 4.. (1) (2) (3) bekezdése az alábbiak szerint változik: Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009 (VIII.25.) rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 4/2006. (III.1.) rendelet módosításáról Kisbajcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétıl

Tata Város Polgármesterétıl Tata Város Polgármesterétıl Tata, Kossuth tér 1. 2890 (+36 34) 588 611 (+36 34) 588 480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/3-153/2010 Elıterjesztés Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Környezetvédelmi Bizottsága 2015. február 10-i ülésén az alábbi határozatokat

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget 2013 Kunsziget Termálfalu elhelyezkedése Kunsziget Győrtől 15 km-re, Hegyeshalom irányában található. A Budapest felől

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése.

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése. MELLÉKLET SZ. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA EGYÉB MEGJEGYZÉS ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZERKEZETI TERV KIVÁGAT ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOZÁSI TERV KIVÁGAT 1. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 072/1-2 és a 073/1-2 hrsz.-ú ingatlanokra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján,

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombó-Coop Zrt. területszerzési igénye a Szent Gellért

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

10.500 ft / m2 ( 49.900.000.- )

10.500 ft / m2 ( 49.900.000.- ) Eladó, cserélhető ingatlan - Valósítsa meg álmai lakóházát és akár saját vállalkozását is egy helyen - Közvetlenül magánszemély tulajdonostól eladó vagy értékegyeztetéssel akár több ingatlanra is elcserélhető

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.

NÉGY ÉVSZAK SPORT KFT 2016 LEÁNYFALU, Gyulai Pál u 9/b. képviselője: SZÁSZ RÓBERT ügyvezető igazgató tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport. tel: +36 30 385 5881; info@4evszaksport.eu A POSTÁS STRAND TERÜLETFEJELESZTÉSE SORÁN FELMERÜLT KÉRDÉSEK? PARKOLÁSI LEHETŐSÉG - JELENLEG RENDEZETLEN ez a terület még csak papíron ad lehetőséget a parkolásra?

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 3527 MISKOLC MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 015 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Borsod Abaúj Zemplén Észak-Magyarország LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Lakosság száma

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2009.(IX.04.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: a Helyi Építési Szabályzatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Részletesebben

BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 9/2008. (III.26.) sz. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 3/2008. (III.26.) önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó

Részletesebben

A Kerületi Szabályozási Tervre vonatkozó rendelkezések

A Kerületi Szabályozási Tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2010. (II.4.) RENDELETE a Budapest III. kerület ÚJLAK I. - VOLT TÉGLAGYÁRI TERÜLET Bécsi út Tégla utca 16266/8 déli telekhatára - Kiscelli köz Remetehegyi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2008. (IV. 7.) RENDELETE a Budapest III. kerület Remetehegyi út - Nyereg utca Haránt utca 16489/ hrsz.-ú erdő Remete köz által határolt terület

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

ZÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

ZÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 41/2013.(IV.29.), 78/2013.(IX.11), 98/2013.(X.30.), 121/2013.(XI.11.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Hajdúnánás, Dorogi utca 19. Hrsz.: 3398 4080 HAJDÚNÁNÁS MAGYARORSZÁG 2015.07.13. Oldal 1 / 11 LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Megye Hajdú-Bihar Régió Észak-Kelet Magyarország Lakosság

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 20/1999.(X.25.), 13/2004.(IV.29.), 17/2010.(VII.01.),

Részletesebben

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet -

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet - Megrendelő: Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1033 Budapest, Fő tér 3. Terv: Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 014 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben