TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TIHANY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TIHANY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK"

Átírás

1 TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TIHANY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK C L U B T I H A N Y Z R T. T E R Ü L E T É T É R I N T Ő M Ó D O S Í T Á S A T Á R G Y Á B A N Megbízó: Készítette: Munkatárs: Club Tihany Zrt. Németh Ferenc okl. építészmérnök - Településrendezési vezető tervező Varga Orsolya okl. településmérnök

2 1. BEVEZETŐ: A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (Továbbiakban: Eljr.) 15. -ban megfogalmazottak alapján telepítési tanulmánytervet kell készíteni a településrendezési szerződés előkészítéséhez. A telepítési tanulmányterv és a beépítési terv tartalmi követelményeit az Eljr. tartalmazza, a tervezési feladat jellegének megfelelően egyes tartalmi elemek összevonhatók vagy elhagyhatók. Mindenképpen tartalmaznia kell azonban a beépítés javaslatát, a telkeken belüli és a határoló közterületek, zöldfelületeinek és szabadtereinek kialakítását, közlekedési és parkolási rendjét, és közműveinek felszíni építményeit. A telepítési tanulmányterv a Club Tihany Zrt. megbízásából, a tulajdonát képező két különálló, egymással nem határos, 1872 és 1848 hrsz-ú ingatlanával foglalkozik. 2. AZ 1872 HRSZ-Ú INGATLAN TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERVE a) AZ ÉRINTETT TERÜLET RÖVID BEMUTATÁSA: Az 1872 hrsz-ú ingatlan a település legdélebbi területén, a Rév utcától nyugatra helyezkedik el. A Rév, valamint a mellette elhelyezkedő közpark besorolású terület és a Tihanyi Yacht Club között közvetlen partszakasszal rendelkezik, tőle északra meredek domboldalra felkapaszkodó véderdő sáv választja el a kertes mezőgazdasági területektől. b) A TELEK ÉS A KÖRNYEZET VIZSGÁLATA, BEMUTATÁSA: Az ingatlanon elhelyezkedő épületállomány heterogén, különböző minőségű szálláshelyek eltérő léptékű, felszereltségű és elhelyezkedésű épületekben kaptak helyet, valamint az ezeket kiszolgáló funkciók és a szolgáltatások egy része is külön épülettömegben helyezkedik el. 2

3 A keleti főbejáratot a hotel épülete mögötti parkolóval összekötő út a telek legforgalmasabb közlekedés tengelye, jelenleg is aszfalt burkolatú út vezet rajta. Az ettől északra fekvő telekrész nagysága a szabályozás szerint közel 3,7 ha. Földszintes, kis szállóegységek helyezkednek el itt csoportokban: 117 db m2 épület áll összesen 6300 m2 beépített területen. A telekrész beépítettsége jelenleg 17%. A fő közlekedési tengelytől délre található épületek együttese talán a leg változatosabb. Itt helyezkedik el 47 db 67 m2-es önálló földszintes faház mellett egy földszintes Kinder Klub épület (225 m2), egy emeletes klub, gyógyászati, wellness épület (900 m2), egy emeletes faház (145 m2), egy földszintes konferencia terem (korábban étterem) és gazdasági épület (több mint 2800 m2), szintén egy földszintes sportcentrum (közel 3000 m2), földszintes fogadó épület (235 m2) és egy kifejezetten rossz állagú, azonban frekventált helyen fekvő emelet, illetve magasföldszint plusz emelet magasságú épület (volt irodaépület, jelenleg funkció nélküli, 800 m2). Jól elkülöníthető az előzőekben felsoroltaktól az ingatlan dél-nyugati felén elhelyezkedő épületegyüttes: a földszint+6 emelet magasságú szálloda épülete (több mint 3800 m2), a földszintes gyógyászati funkciót ellátó nyaktag, télikert és átjáró (880 m2-en), az egy emelet magas, új építésű igazgatási épület (510 m2), földszintes szerviz épület (235 m2), a régi igazgatási épület (1000 m2), a vízi sport épülete (220 m2). 3

4 Az ingatlan növényállománya rendkívül gazdag, idős, fás szárú növényzet borítja a zöldfelület legnagyobb részét, a gyalogutak és az épületek körül díszcserjék találhatók. Leggyakoribbak a platán, nyár, juhar, az éger, hárs és tuja fajok, a tiszafa, bangita, babérmeggy, kecskerágó, tűztövis és madárbirs fajok. A burkolt felületek aránya a zöldfelülethez képest kicsi, az épületek körüli és azok közötti közlekedést biztosító utak, a gyalogutak, a parkolók rendelkeznek szilárd burkolattal, térkövezéssel. A nyugati, közvetlenül a hotel épülete mögötti parkoló szintén fásított. A part menti terület jellemzően gyepes, a fás növényzet ritkásabb a kilátás biztosítása érekében. Sétány, pihenőhelyek kisebb sportpálya található itt. Az ingalant kettészelő közlekedési tengelytől délre jellemzően sík területek találhatók, az északi telekrész azonban meredekebb lejtésű, teraszos elrendezésű, az épületek a teraszokon sorakoznak. Az ingatlan villamos energia és vezetékes ivóvízzel, locsolóvízzel és gázzal való ellátása biztosított, a közüzemi szennyvíz elvezető hálózatra rácsatlakozott. A jelenleg üzemelő hálózatok felújítására az ingatlan egyes részein szükség lehet az épületek korszerűsítése során, azonban a közmű hálózat fejlesztésére, többlet kapacitás igénylésére nincs szükség. 4

5 közüzemi szennyvíz elvezető hálózat Közüzemi vezetékes ivóvíz hálózat villamos energia hálózat c) AZ ÉRINTETT TERÜLETRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSOK: Tihany 12/2002.(IX.6.) számú képviselő-testületi rendelettel jóváhagyott szabályozási tervének 16-os számú tervlapja szerepelteti a Club Tihany területét. A szabályozási terv egy 8,0 m szélességű utat vezet keresztül az ingatlanon, melyet újonnan kialakítandó közterület, önkormányzati elővásárlási joggal terhelt terület -ként jelöl. Az út nyomvonala megegyezik a jelenleg fizikailag is meglévő, a főbejáratot a hotel mögötti parkolóval összekötőtől, területe ~0,48 ha. A parkolótól tovább vezeti nyugati irányban a telekhatár mentén egészen a Yacht Club felől határoló meglévő útig. 5

6 Az ingatlanon két övezetet határoz meg, nagyobbik felét Üü-3 övezetbe, kisebbik felét a hotel épületével, a parkolóval és környezetével Üü-4 övezetbe sorolja. Problémát jelent ugyanakkor, hogy az alaptérkép nem szerepelteti az összes meglévő épület tömeget, ezért az övezethatár a meglévő épületet kettészeli. A tervezett közúttól északra fekvő telekrész: Telekrész területe: 3,70 ha Övezeti besorolása: Üü-3 Jelenlegi beépítettsége: 17% A hatályos szabályozási előírások szerinti maximális beépítettség: 15% Kialakult állapot szerinti legnagyobb építmény- és 7,0 m homlokzatmagasság: A hatályos szabályozási előírások szerinti maximális 4,5 m építménymagasság: A hatályos szabályozási előírások szerinti maximális 5,0 m homlokzatmagasság: A tervezett közúttól délre fekvő, változatos beépítettségű telekrész: Telekrész területe: 6,04 ha Övezeti besorolása: Üü-3 Jelenlegi beépítettsége: 18,67% (11270 m2) A hatályos szabályozási előírások szerinti maximális beépítettség: 15% Kialakult állapot szerinti legnagyobb építmény- és 7,0 m homlokzatmagasság: A hatályos szabályozási előírások szerinti maximális 4,5 m építménymagasság: A hatályos szabályozási előírások szerinti maximális 5,0 m homlokzatmagasság: A tervezett közúttól dél-nyugatra fekvő, hotel épületegyüttes és környezete: Telekrész területe: 2,80 ha Övezeti besorolása: Üü-4 Jelenlegi beépítettsége: 24,0% (6700 m2) 6

7 A hatályos szabályozási előírások szerinti maximális beépítettség: Kialakult állapot szerinti legnagyobb építménymagasság: A hatályos szabályozási előírások szerinti maximális építménymagasság: 15% kb. 19,0 m, összesen 7 szint 12,5 m, de legfeljebb 4 szint+tetőtér beépítés d) SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ, JAVASLAT A SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSÁRA: Az érvényes szabályozási előírások és tervek az ingatlan egyetlen részén sincsenek összhangban a jelenlegi beépítettség mértékével. A meglévő beépítettség mindenütt magasabb az övezeti előírásokban szereplő mértéknél. Amennyiben az ingatlanon bármilyen építési engedély köteles tevékenységet kezdeményez tulajdonosa (pl. átalakítás során), előbb a szabályozási tervnek megfelelően a tervezett közutat ki kell alakítani, valamint az övezet határ mentén a telket meg kell osztania (ezáltal négy új telek jönne létre). A beépítettség előírt mértékének betartása érdekében pedig az épületek egy részének bontása válna szükségessé. Az ingatlan tulajdonosa a meglévő épületek korszerűsítését, átépítését és egy részük újjáépítését (a meglévő elrendezés korszerűbb, más formában történő kialakítását) tervezi, a meglévő épületmagasság és beépítettség fenntartásával. Új beépítést nem tervez, inkább a meglévő épületállománnyal gazdálkodik. Az átalakítások nem egy nagy beruházás keretében készülnek el, inkább folyamatosan, ütemezve újulnak meg a szálláshelyek és a kiszolgáló funkciójú épületek, illetve egészülnek ki magasabb minőségű szolgáltatásokat biztosító funkciókkal. Ezekhez azonban szükséges az, hogy a település rendezési eszközei a jelenlegi műszaki, beépítettségi paramétereket tükrözve határozzák meg az övezet előírásait. Az átalakításokra konkrét építészeti tervek nem születtek, az ütemezésre vonatkozó elképzelések szerint azonban a part mentén álló, jelenleg funkció nélküli és rendkívül rossz állagú épület átalakítására kerül sor először, melyre az alábbi javasolt elrendezés-vázlat született. 7

8 A megfogalmazott kérések a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban: I. A tervezett közút helyett közforgalom céljára megnyitott magánút lehessen az átmenő forgalom ellenőrzésének fenntartásával. Ez az út teszi lehetővé az 1876 hrsz-ú úttal való kapcsolatot és így az 1875 hrsz-on lévő üdülő megközelítését. A szálloda területén átmenő út eddig is lehetővé tette a nevezett ingatlan megközelítését és a turista forgalom közlekedését egy ellenőrző sorompón keresztül. Az út esetleges jogi helyzetének megváltozása korlátozhatja a szálloda területén átmenő forgalom ellenőrzését, mely a szálloda üzemeltetésében és biztonságában veszélyeket hozhat. Kérjük, hogy a kiszabályozott út ne legyen önkormányzati közút (amit amúgy az önkormányzatnak kisajátítási kötelezettséggel is járna a közeljövőben), hanem közforgalom számára megnyitott magánút legyen. Ez az önkormányzatnak is kedvezőbb, mert nem kell kisajátítania és a szállodához kötődő építési engedélyhez kötött tevékenység esetén a telekalakítást nem az önkormányzatnak, hanem a szállodának kell megtenni. A jelenleg is használatban lévő úton kizárólag főszezonban (kb. 3 hónap) van forgalom, egyéb időszakokban az út forgalma oly csekély, hogy a jelentős anyagi forrást igénylő 8 méteres kiszélesítés nem indokolt. Téli, kora tavaszi és késő őszi időszakban az átmenő forgalom napi 2-3 gépjárműre korlátozódik. II. Az Üü-3 és Üü-4 övezetekben (illetve változtatás esetén a tervezett övezetekben) a beépítettség mértékére vonatkozó előírásai vegyék figyelembe a meglévő, kialakult beépítettséget, illetve az övezethatárok vegyék figyelembe a meglévő épületek elhelyezkedését. A terület tulajdonosa nagy mértékű bővítést nem tervez az ingatlanon, azonban a meglévő beépítettség megőrzéséhez ragaszkodik. A jelenlegi szabályozási előírások jelentős károkat okoznak tulajdonosának. Az övezethatárok módosítása során természetesen a meglévő beépítettség is megváltozik, azonban a jelenlegi szabályozásnak megfelelő számokkal érzékeltetjük kérésünket. Kérjük, hogy a 17,0 %, illetve 18,67 %-os meglévő beépítettségű területeken a szabályozási előírások 20,0 %-os beépítettséget engedélyezzenek, a jelenleg 24,0 %-os beépítettségű területeken a szabályozási előírások 25,0 %-os beépítettséget engedélyezzenek. Az övezet határok módosítása során is kérjük biztosítani ezt az arányt, valamint a néhány %-os puffer értéket. A tervezett övezethatárok az épületeket ne szeljék ketté, ne kerüljön egy épülettömeg két övezetbe, ezáltal két különálló telekre. Az építménymagasság meghatározásakor szintén kérjük a meglévő épületek magasságának megtartását felújítás, átalakítás és újjáépítés esetén is. III. Az Üü3 és Üü4 övezetekben (illetve változtatás esetén a tervezett övezetekben) a meglévő épületek építménymagassága megőrizhető legyen azok átépítése, újraépítése esetén is. Az Üü-4 övezetben a szálloda épületének (sraffozással jelölt) építési helyén a jelenleg hatályos szabályozási előírás megfelelő, azonban ezen az építési helyen kívül a valóságban is mindenhol meglévő két szintet lehetővé tévő 6,0 m-es építménymagasság legyen engedélyezhető. IV. Kérjük, hogy az új szabályozás támogassa a megújuló energia előállítását szolgáló építmények és műtárgyainak elhelyezésének lehetőségét. Az ingatlan területén a közelmúltban már megvalósult egy jelentősebb beruházás, mely során a sportcsarnok alacsony hajlásszögű tetőfelületén napkollektorok kerültek elhelyezésre. Hasonló léptékű fejlesztések megvalósítását tervezik a későbbiekben is, kérjük a szabályzat 8

9 előírásai ezt tegyék lehetővé azzal a kikötéssel, hogy ennek látványa nem jelenhet meg a Balaton felől látható tetőfelületeken. e) A JAVASOLT VÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ INFRASTRUKTÚRÁRA, KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATRA, HUMÁN INRASTRUKTÚRÁRA, ÖRÖKSÉGI ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKEKRE: A javasolt, kérelmezett változtatások nem kezdeményezik a terület jelenlegi állapotához képest a funkcionális változtatását, a beépítettségének növekedését, vagy az épületek magasságának növekedését, így azok teljesülése esetén nem okoz többlet-terhelést, nem eredményezi a környezeti illetve táji elemek pusztítását. Nem történik szállás-férőhely kapacitás bővítés, sem a közművek, sem a közlekedés hálózatának fejlesztésére nincs szükség. Épített örökség pusztulását nem okozza a tervezett módosítás. Az épületek korszerűsítése, átalakítása, fejlesztése azonban egyrészt állandó feladat a szállások és szolgáltatások magas színvonalának fenntartása érdekében, másrészt szükségszerű, mivel a területen található néhány olyan épület, melynek rendkívül leromlott állapota miatt újjáépítése szükséges, felújítása gazdaságosan nem kivitelezhető. A folyamatos fejlődés szükséges a vendégkör megtartása és bővítése érdekében, a megújuló energiák használata pedig a fenntartási költségek szűkítése szempontjából nélkülözhetetlen. A folyamatos megújulás elengedhetetlen a komplexum fennmaradása érdekében, az átépítések teszik lehetővé az elavult funkciójú és szerkezetű épületek új élettel való megtöltését, mely a munkahelyek számának növekedését eredményezi. 9

10 3. AZ 1848 HRSZ-Ú INGATLAN TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERVE a) AZ ÉRINTETT TERÜLET RÖVID BEMUTATÁSA: Az 1848 hrsz-ú ingatlan a település keleti felén, üdülő területek valamit településközponti vegyes terület szomszédságában helyezkedik el. A telek kelet és nyugat felől is közterület határolja, a part mentén végigvezető fő út és a Kenderföld utca. Bejárata van mindkét közterület irányában. b) A TELEK ÉS A KÖRNYEZET VIZSGÁLATA, BEMUTATÁSA: Az 1848 hrsz-ú ingatlan területe valamivel nagyobb mint 7000 m2. Jelenleg nyolc épület helyezkedik el rajta, és munkásszállóként funkcionálnak valamint két kisebb tömegben egy kiszolgáló és egy porta épület. A beépítés módja jellegzetes fésűs, előkert nélkül. Ez a rend a déli telekhatár mentén bomlik meg, itt az egyik kisebb tömegű kiszolgáló épület található az utcafronton, valamint két szálló épület a telek közepe felé. Magas tetős, fa szerkezetű épületek, szerkezetileg, infrastruktúrlisan is rendkívül elavultak. Az amortizáció miatt kihasználtságuk még kedvező elhelyezkedésük ellenére is alacsony. Az ingatlan növényállománya nagyrészt értékes, idős faállományát fűz, nyár, platán, hárs és fenyő fajok alkotják. A zöldfelület nagysága jelentős, az épületek megközelítését biztosító járda, a murvás parkoló, és az azt feltáró út burkolt kizárólag. 10

11 A szükséges parkoló hely a telken belül biztosítva van a telek keleti felén lévő murvás parkolóval. Az ingatlan villamos energia és vezetékes ivóvízzel és gázzal való ellátása biztosított, a közüzemi szennyvíz elvezető hálózatra rácsatlakozott. A jelenleg üzemelő hálózatok felújítására az ingatlan egyes részein szükség lehet az épületek korszerűsítése során, azonban a közmű hálózat fejlesztésére, többlet kapacitás igénylésére nincs szükség. A tervezett fejlesztések egyenlőre koncepcionálisan fogalmazódtak meg, konkrét építészeti tervek nem készültek a területre. c) AZ ÉRINTETT TERÜLETRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSOK: Tihany 12/2002.(IX.6.) számú képviselő-testületi rendelettel jóváhagyott szabályozási tervének 14-es számú tervlapja szerepelteti az érintett ingatlant. Az ingatlan keleti telekhatára mentén építési tilalmat jelöl. Telek területe: ~0,70 ha Övezeti besorolása: Üü-6 Jelenlegi beépítettsége: 18,0% A hatályos szabályozási előírások szerinti maximális beépítettség: 15% A hatályos szabályozási előírások szerinti maximális 4,5 m építménymagasság: A hatályos szabályozási előírások szerint a minimálisan kialakítható 7500 m2 telekméret: A kialakult állapot szerint a beépítés módja: Oldalhatáron álló, előkert nagysága 0,0 m A hatályos szabályozási előírások szerint új beépítés esetén a beépítés módja: szabadonálló d) SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ, JAVASLAT A SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSÁRA: Az érvényes szabályozási előírások és tervek nincsenek összhangban a jelenlegi beépítettség mértékével, módjával, a telek méretével. A meglévő beépítettsége jelen állapot szerint is magasabb az övezeti előírásokban szereplő mértéknél. 11

12 Amennyiben az ingatlanon bármilyen építési engedély köteles tevékenységet kezdeményez tulajdonosa (pl. átalakítás), a beépítettség előírt mértékének betartása érdekében az épületek egy részének bontása válna szükségessé, amit a tulajdonosnak nem áll szándékában. Az ingatlan tulajdonosa a meglévő épületek újjáépítését tervezi (a jelenlegi beépítettségnek megfelelő mértékben, de esetlegesen más alaprajzi elrendezéssel). A telek megoszthatóságát is kérelmezi, az utcákra merőleges irányban két telek kialakításának lehetőségét. Az elképzelések elvi elrendezés vázlatán látható hogy a terület parkolási és zöldfelületi rendje alapvetően nem változik meg. A parkolók megközelítése a közös telekhatár mentén történik. A terület északi részén lévő épületek helye, tömege kisebb mértékben változik. A koncepcionális elképzelések szerint rövid távon felújításuk várható, hosszabb távon az elhelyezkedésük racionalizálása válhat szükségessé. A telek déli felén lévő beépítés jelentősebb átalakítása tervezett, a beépítés rendje a telek megosztása és az egyedi vezetésű telekhatár figyelembe vételével az utca felé fordul. A jelenleg meglévő öt kisebb épület helyett két nagyobb tömeg jelenik meg. A megfogalmazott kérések a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban: I. Az Üü-6 övezetben a beépítés intenzitása 20% lehessen. Ez az intenzitás a jelenlegi beépítettségnél 2%-al többet engedélyez, ami csekély változtatást jelent a meglévő állapothoz képest, és megfelelő puffer egy új beépítés kialakításához. II. Az építménymagasság 6,0 m lehessen alacsony hajlású tető kialakításának lehetővé tétele mellett. 6,0 méteres építménymagasság alkalmazása esetén két hasznos szint kialakítására van lehetőség. III. A kialakítható telek legkisebb területének meghatározása olyan módon, hogy az ingatlan megosztható legyen. 12

13 A megosztás során 2 db 2600 m2-nél nagyobb telek jöhet létre, ami nagyban segítené a felújításuk, újjáépítésük megfelelő ütemezését. (Ez kettőnél több telekre való megosztást nem tesz lehetővé.) IV. Új épület elhelyezése esetén az a telek utcafronti oldalhatárára is elhelyezhető legyen, ami a területen ezidáig is jellemző volt. Ez biztosíthatná az épületek eredeti helyükön történő újjáépítésének lehetőségét. V. Az Üü-6 övezet tegye lehetővé a meglévő funkció megőrzését is az átépítés, vagy új építés esetén is. VI. Kérjük, hogy az új szabályozás támogassa a megújuló energia előállítását szolgáló építmények és műtárgyainak elhelyezésének lehetőségét. e) A JAVASOLT VÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ INFRASTRUKTÚRÁRA, KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATRA, HUMÁN INRASTRUKTÚRÁRA, ÖRÖKSÉGI ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKEKRE: A javasolt, kérelmezett változtatások nem kezdeményezik a terület jelenlegi állapotához képest funkcionális változtatását, a beépítettségének jelentős növekedését, így azok teljesülése esetén nem okoz többlet-terhelést, nem eredményezi a környezeti illetve táji elemek pusztítását. Nem történik szállás-férőhely kapacitás bővítés, sem a közművek, sem a közlekedés hálózatának fejlesztésére nincs szükség. Épített örökség pusztulását nem okozza a tervezett módosítás. Az épületek kedvezőtlen állapota mindenképpen indokolja átalakításukat, átépítésüket. A munkásszálló mellett egy magasabb minőséget képviselő üdülő együttes létrehozását tervezzük, melyhez mindeképpen szükséges az eltérő funkciójú területek külön kezelése, valamint a szabályozási terv kért módosításainak elfogadása. 13

14 4. ÖSSZEFOGLALÓ A Club Tihany Zrt. a tulajdonában levő Tihany 1872 és 1848 hrsz-ú ingatlanok területére a településrendezési eszközök módosítását kérelmezi. A hatályos településrendezési tervek által szerepeltetett övezethatárok és övezeti előírások a jelenlegi, jogszerűen kialakult beépítést nem veszik figyelembe, megakadályozva ezzel a jelentősebb felújítások, átépítések kezdeményezését. A távlati elképzelések között szerepel azonban a jelenlegi épületállomány felújítása, a jelentősen amortizálódott épületek átépítése illetve, helyükön új épület kialakítása (a beépítettség növelése nélkül), valamint az energetikai korszerűsítés, a megújuló energia nagyobb mértékű használata. Jelentős, a település egészére vagy az ingatlanok környezetére számottevő hatással levő funkcióváltás vagy kapacitásbővítés nem szerepel a tervek között. Ezek megvalósításának érdekében kérjük, hogy a településrendezési eszközök módosítása során a jelenlegi állapotnak megfelelő, valamint a tanulmánytervben szereplő fejlesztési elképzeléseket lehetővé tevő előírások kerüljenek megfogalmazásra. Tihany, április

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

MENCSHELY Településszerkezeti terv

MENCSHELY Településszerkezeti terv MENCSHELY Településszerkezeti terv 2004. március 23. Mencshely, Településszerkezeti terv Készítette Mencshely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről egységes szerkezetben a 12/2005.(IX.15.) és a 13/2007(XII.15)

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Csopak Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó MEGBÍZÓ: Mende Község Önkormányzata Székhely: 2235 Mende, Fő utca 14. TERVEZŐ: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 2053 / 2015 MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág

Részletesebben

BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010.

BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010. BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010. Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (V.12.) számú önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a 11/2008. (XI.26.), a

Részletesebben

Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve

Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve A.D.U. Építész Iroda Kft Péteri HÉSZ módosítása Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve 2011. január 1 Péteri HÉSZ módosítása, Laktanya terület és környezetének szabályozási terve Tervezők:

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Balatonberény Község Telepítési tanulmányterv a belterületi és a turisztikai fejlesztési területre

Balatonberény Község Telepítési tanulmányterv a belterületi és a turisztikai fejlesztési területre Balatonberény Község Telepítési tanulmányterv a belterületi és a turisztikai fejlesztési területre KÉSZ Kft 2013.08. KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT. 1016 Budapest, Naphegy utca 26. Tel: 06-1-489-03-65,

Részletesebben

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. 2010. december 14. KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Dokumentum neve: GYÉSZ 2003 20050103.doc Utolsó mentés időpontja: 2004.12.31. 8:56/Németh Iván. Győr építési szabályzata - GYÉSZ 2003

Dokumentum neve: GYÉSZ 2003 20050103.doc Utolsó mentés időpontja: 2004.12.31. 8:56/Németh Iván. Győr építési szabályzata - GYÉSZ 2003 Dokumentum neve: GYÉSZ 2003 20050103.doc Utolsó mentés időpontja: 2004.12.31. 8:56/Németh Iván Győr építési szabályzata - GYÉSZ 2003 Győr építési szabályzata - GYÉSZ 2003 Tartalomjegyzék I. fejezet 6 Általános

Részletesebben

Győr építési szabályzata - GYÉSZ 29/2011. (IX.29.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (I.25.) Ök. rendelet

Győr építési szabályzata - GYÉSZ 29/2011. (IX.29.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (I.25.) Ök. rendelet Győr építési szabályzata - GYÉSZ 29/2011. (IX.29.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (I.25.) Ök. rendelet 2 Tartalomjegyzék Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2006. (01.25.) Ök. rendelete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya 1 Ábrahámhegy Község Önkormányzati Képviselőtestületének 18/2005. (XII.15) számú önkormányzati rendelete Ábrahámhegy község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ)

Részletesebben

Győr építési szabályzata - GYÉSZ 11/2011. (III.28.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (01.25.) Ök. rendelet

Győr építési szabályzata - GYÉSZ 11/2011. (III.28.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (01.25.) Ök. rendelet Győr építési szabályzata - GYÉSZ 11/2011. (III.28.) GYMJVÖ rendelettel módosított 1/2006. (01.25.) Ök. rendelet 2 Tartalomjegyzék Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2006. (01.25.) Ök.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3

TARTALOMJEGYZÉK. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3 TARTALOMJEGYZÉK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ... 1 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT... 3 3.1.1. Környezetalakítás terve... 3 3.2. ZÖLDFELÜLETEK RENDEZÉSE... 14 3.2.1. A városligeti park környezetrendezése...

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft.

A.D.U. Építész Iroda Kft. A.D.U. Építész Iroda Kft. B U D A K A L Á S Z HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Budapest, 2005. július Tervezők: Felelős tervező: BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7.

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011.

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG. Településszerkezeti terve. 2005. július 25.

MONOSZLÓ KÖZSÉG. Településszerkezeti terve. 2005. július 25. MONOSZLÓ KÖZSÉG Településszerkezeti terve 2005. július 25. Monoszló, Településszerkezeti terv Készítette Monoszló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településszerkezeti terv és leírás jóváhagyva 37/2006 (VII.26.) sz. K.t. határozattal, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv jóváhagyva

Részletesebben

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Vácduka község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest, Bartók

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya. 2.. Az előírások alkalmazása 1 Balatonrendes Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2005. (XII.1.) számú önkormányzati rendelete Balatonrendes község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban

Részletesebben

HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV

HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV APAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HÉSZ, SZABÁLYOZÁSI TERV 5/2011. (III.28.) RENDELET ÉS MELLÉKLETEI 2011. MÁRCIUS Tervező: Pomsár és Társai Építész Iroda kft. 1065 Budapest, Nagymező u. 25. T: (1)331-8494

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1.

A RENDELET HATÁLYA, ALKALMAZÁSA 1. FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV.17) KT. RENDELETE A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A OSÍTÓ 10/2007.(VI.19.) KT.RENDELETTEL Farmos község Önkormányzatának

Részletesebben